Vigselregister Forsa E:1
Vigseldatum Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
1737-01-06
Peer Peersson Långbyn Pigan Chierstin Peersdotter Fränö
1737-05-22
Johan Ericsson Wålstad Pigan Carin Jonsdotter Åkre
1737-10-02
Eric Niilsson Wixstad Pig. Brita Andersdotter Hillstad
1737-10-09
Jon Larsson Weda Pigan Anna Ersdotter Söderhoga
1737-10-29
Peer Leijon
P. Brita Ersdotter Utnäs
1737-10-23
Eric Nilsson Bäck Pig. Margreta Ersdotter Utnäs
1737-11-06
Nils Larsson Klångstad Pigan Anna ???sdotter Söderhoga
1737-12-28
Olof Peersson Näcksiö Pig: Maria Peersdotter Näcksiö
1737-12-28
Eric Mårtensson Sunnanbäck Pig. Malin Andersdotter Sunnanbäck
1738-09-10
Johan Olsson Böle Pig. Helena Nilsdotter Stafåker
1738-09-24
Paul Olsson Skiött Hedstad Pigan Chierstin Olsdotter Hillstad
1738-10-01
Nils Hansson Frägsta Pigan Anna Michelsdotter Rumsta
1738-10-08
Per Persson Hambre Pigan Helena Peersdotter Hedsta i Högs sockn
1738-09-17
Jonas Jonsson Sunnanbäck
Margreta Danielsdotter Skarmyra
1738-10-15
Anders Olsson Hilstad Piga Carin Andersdotter Wikstad
1738-10-15
Jon Jonsson Kälkbo
Chirstin Jonsdotter Kalfhaga
1738-10-22
Eric Olsson Öfwerby Pigan Brita Persdotter Flatmo
1738-11-05
Olof Michelsson Flatmo Pigan Margreta Jansdotter Långbyn
1738-10-01
Jöns Jönsson Bergman
Pigan Chirstin Jonsdotter Wikstad
1738-10-22 Änkling och inhyses Eric Jonsson Glimstad Änka Cæcilia Jonsdotter Töfsätter
1738-11-12 Fouriren Christopher Campbell

Brita Jonsdotter
1739-02-25
Jonas Jonsson Trogstad Pigan Cæcilia Olofsdotter Haartman Hedsta
1739-03-11 Sergeanten Joachim Paul Schultz
Junfru Brita Stina Glassten
1739-04-01 Bonden Olof Jonsson Böle Pigan Malin Hansdotter
1739-04-08
Olof Peersson Nanstad Hustru Cæcilia Hansdotter Nanstad
1739-05-20
Lars Jonsson Sunnanbäck Pigan Brita Persdotter Gilsätter i Niutånger
1739-09-16
Olof Ersson Wålstad Piga Cæcilia Mattsdotter Weda
1739-09-23
Jon Nilsson Töfsätter
Carin Ersdotter Söder Hoga
1739-10-07
Olof Ingemarsson Hambre Pigan Chirstin Ersdotter ÖfwerNäset
1739-10-14
Olof Jönsson Trogstad Pigan Anna Nilsdotter Trogstad
1739-10-21
Eric Peersson Nanstad Pigan Anna Jonsdotter Trogstad
1739-10-21
Nils Peersson Nanstad Pigan Sigrid Ersdotter
1739-12-09 Bond. Anders Jonsson Kalfhaga Pigan Cæcilia Andersdotter Söderänge
1739-12-09 Soldaten Jonas Örn
Pigan Sara Persdotter Trunbo
1740-09-20 Drängen Peer Nilsson Bäck Enkan hustru Brita Nilsdotter Fränö
1740-10-05 Afsked: Soldaten Jacob Paulin
Pigan Sigrid Persdotter Mickied
1740-10-19 Bond: enkl: Johan Olsson Långbyn Pigan Jölin Larsdotter Ilsbo och Näset
1740-12-07 Drängen Olof Hansson Alfta och Giäddewiksby Pigan Margreta Andersdotter Hillstad
1740-07-06 Soldaten Jacob Lekatt
Enkan hustru Brita Peersdotter Näcksiö
1741-02-08 Drängen Nils Nilsson Trogstad Pigan Brita Nilsdotter Kalfhaga
1741-03-29 Husman Olof Johansson Böle Pigan Cæcilia Ersdotter Hambre
1741-04-12 Soldaten Anders Thomsson Berg B??k??k Pigan Anna Larsdotter Hambre
1741-09-13 Klockaren Nils Mattsson
Pigan Sigrid Hansdotter Smedsgården
1741-10-04 Drängen Giöran Olsson
Pigan Maria Stephansdotter Hambre
1741-10-11
Lars Peersson Nanstad
Sigrid Nilsdotter Stafåker
1741-10-18 Drängen Peer Olsson Weda Enkan Hustru Carin Jönsdotter Åkre
1741-12-06 Bond: Olof Olsson Långbyn Pigan Segrid Mårtensdotter Biuråker
1742-09-26 Drängen Lars Larsson Romstad Pigan Anna Ersdotter Utnäs
1742-10-03 Drängen Olof Ersson Tompten Pigan Brita Persdotter Nanstad
1742-10-10 Bonden Per Ersson Ede och Delsbo Sockn Pigan Anna Persdotter Öferby
1742-10-17 Bond. Roland Persson Hambre
Anna Larsdotter Backan
1742-10-24 Bonden Olof Hansson Smedsgården
Cæcilia Ersdotter Söderhoga
1742-10-31 Drängen Olof Olsson Matnäs Pigan Helena Persdotter Bergsiö och Ytre
1742-11-07 Drängen Anders Larsson Stafåker Pigan Chirstin Jonsdotter Hilstad
1742-11-14 Drängen Michel Michelsson Medwik Pigan Margreta Persdotter Hilstad
1742-12-19 Bonden Sven Ersson Hög och Hiortstaby Pigan Carin Ersdotter Wålstad
1742-12-26 Drängen Matts Michelsson Rumstad Pigan Margreta Olsdotter Harmånger och Wattlång
1743-03-20 Drängen Hindrich Abrahamsson Hög Sockn Pigan Margreta Persdotter Tuna
1743-04-24 Corporalen Johan Palm
Pigan Sigrid Salomonsdotter Böle
1743-09-18 Drängen Jon Michelsson Medwik Pigan Carin Jonsdotter Hedstad
1743-10-09 Änklingen Lars Persson Långbyn Pigan Margreta Johansdotter Långbyn
1743-10-16 Drängen Olof Persson Öfwerby Pigan Margreta Larsdotter Hedstad
1743-10-23 Enklingen och Bonden Jon Larsson Bybärg Pigan Anna Olofsdotter Weda
1743-10-30 Drängen Anders Ersson Söderhoga Pigan Carin Larsdotter Weda
1743-12-04 Afskiedade Fältwäbelen Claes Kraft
Pigan Sigrid Svensdotter Färilen
1743-12-04 Drängen Anders Andersson Rödmyra Pigan Malin Nilsdotter Ölsund
1744-03-04 Drängen Anders Andersson Jerfsiö Pigan Sara Nilsdotter Lindholm Jerfsiö
1744-04-15 Afskiedade Soldaten Per Ersson Humbla
Enkan hustr Brita Jonsdotter Ölsund
1744-04-29 Kyrkiowärden Hindrich Andersson
Enka hustr Chirstin Johansdotter Matnäs
1744-05-13 Enklingen Olof Johansson Böle Hustru Anna Danielsdotter Klåckaresweden
1744-09-09 Drängen Johan Persson Bärget och Långbyn Pigan Margreta Olofsdotter Söderäng
1744-09-17 Drängen Mårten Ersson Kalfhaga Pigan Ingrid Olsdotter Bäck
1744-09-23 Drängen Lars Larsson Hedstad Pigan Carin Persdotter Hambre
1744-01-__
Per Mattsson Åkre P. Chirstin Ersdotter
1744-01-__ Finnen Jacob Jonsson Redsiö Hustru Carin Ersdotter Trogsta
1744-09-30 Dr. Anders Andersson
Pigan Margreta Persdotter Långbyn
1744-09-30 Dr. Eric Månsson Niutånger och ??????? P. Anna Andersdotter Rödmyra
1744-10-07 Bonden Drängen Anders Nilsson Stafåker Pigan Carin Jonsdotter Hilstad
1744-10-14 Enklingen Olof Jonsson Klåckarsweden Enkan Chirstin Olsdotter Hedstad
1744-10-21
Lars Persson Hoga Pigan Carin Jonsdotter Tomta
1744-11-11 Enklingen Jon Andersson
Pigan Chirstin Larsdotter Hedstad
1744-12-16 Drängen Jon Nilsson Rumstad Pigan Anna Jönsdotter Åkre
1745-01-13 Drängen Olof Olsson
Pigan Brita Olsdotter Biörkmora
1745-04-08 Soldaten Lars Michelsson Skog
Pigan Carin Olsdotter Rogstad
1745-05-18 Soldaten Lars Larsson Lenman
Pigan Margreta Isaacsdotter Näset
1745-06-02 Drängen Per Persson Mikied Enkan Hust. Chirstin Hindrichsdotter Matnäs
1745-09-21 Soldaten Per Liungman el:r Hammare Finland Enkan Brita Ersdotter Häggnäs
1745-09-22 Soldaten Jonas Norberg
Pigan Carin Olsdotter Ilsbo
1745-10-06 Drängen ungbonden Anders Jonsson Söderhoga Pigan Margreta Larsdotter Weda
1745-10-13 Drängen el:r Bonden Michel Olsson Bäck
Brita Olsdotter Hambre
1746-01-12 Soldaten Jonas Forss
Änkian Hustru Carin Ersdotter Tomta
1746-03-16 Drängen Lars Andersson Rödmyra Pigan Margreta Persdotter Nanstad
1746-03-16 Drängen Jonas Ersson Tompten P. Sigrid Persdotter Ranstad
1746-06-15 Enklingen och inhysesmannen Per Jonsson
Inhysesenkan Gölind Larsdotter Långbyn
1746-09-07 Soldaten Carl Friedrick Blomberg
Pigan Carin Jonsdotter Bybärg
1746-09-14 Drängen Per Persson Nansta Pigan Carin Ericksdotter Utnäs
1746-09-21 Enklingen och Bonden Mårten Swensson Rumsta Pigan Brita Johansdotter Näset
1746-09-28 Enklingen och inhysesmannen Jonas Olofsson Kalfhaga Pigan Anna Eriksdotter Hedsta
1746-10-05 Drängen Eric Nilsson Näset Pigan Margreta Jonsdotter Hedsta
1746-10-12 Soldaten Peer Skålbäck
Pigan Margreta Jonsdotter Kalfhaga
1746-10-19 Unga Bonden Erich Jonsson Hillstad Pigan Carin Olofsdotter Bäck
1746-10-26 Soldaten Olof Forsman
Pigan Carin Paulsdotter Stafåker
1746-11-09 Borgaren Lars Andersson Unger Hudwikswall Pigan Brita Ersdotter Skarmyra
1746-12-14 Drängen Anders Olsson Bäckmora och Enånger Pigan Margreta Olofsdotter Näxsiö
1746-12-14 Unga bonden och drängen Erich Jönsson Trogsta Pigan Coecilia Nilsdotter Trogsta
1746-12-21 Drängen Erich Jonsson Hilsta Pigan Anna Olsdotter Söderwixstad
1747-03-01 Drängen Anders Jonsson Norrbo och Hållsiö By Änkan Ingeborg Olofsdotter Öfwerby
1747-03-29 Soldaten Per Persson Hillerström
Pigan Elisabet Jacobsdotter Stafåker
1747-04-05 Soldaten Eric Michelsson Söderling
Pigan Brita Andersdotter Sunnanbäck
1747-04-26 Borgaren Eric Ersson Diurström Hudwikswald Pigan Carin Olofsdotter Skarmyra
1747-04-26 Unga Bonden Olof Jonsson Utnäs Pigan Helena Ersdotter Smesgården
1747-06-21 Drängen Per Michelsson Medwik Pigan Jolin Swensdotter Hilsta
1747-09-13 Enklingen och Bonden Matthias Jonsson Norrbo och Holsiö By Pigan Margreta Jonsdotter Hesta
1747-09-13 Drängen ung bonden Hans Jonsson Utnäs Pigan Carin Erichsdotter Trogsta
1747-09-27 Soldaten Eric Johansson Hedman
Pigan Carin Larsdotter Utnäs
1747-10-04 Drängen Johan Olofsson Weda Pigan Brita Larsdotter Backan
1747-10-11 Soldaten Zacharias Halwarsson Flygare Flatmo Pigan Margreta Olofsdotter Kalfhaga
1747-12-13 Drängen Olof Olofsson Norrbo och Gammelsträng Pigan Carin Nilsdotter Kalfhaga
1747-12-20 Soldaten Eric Persson Fager
Pigan Carin Persdotter Fränö
1748-01-02 Drängen Olof Jonsson Hängnäs Pigan Anna Andersdotter Ranstad
1748-06-12 Soldaten Matts Olsson Qvick
Pigan Chirstin Olsdotter Skarmyra
1748-08-28
Elias Eliasson Wixner
Pigan Chirstin Persdotter Trogsta
1748-09-11 Drängen Anders Jonsson Näset Pigan Anna Persdotter Nanstad
1748-09-18 Drängen Lars Michelsson Häggnäs Pigan Chirstin Persdotter Nanstad
1748-09-25 Soldaten Per Persson Hård Norrbo och Gamalsträng Pigan Carin Persdotter Hambre
1748-10-02 Drängen Lars Larsson Backan Pigan Elisabeth Nilsdotter Kalfhaga
1748-10-09 Sockneskomakaren Anders Jacobsson Paulin Harmånger Pigan Gölin Israëlsdotter Nanstad
1748-10-16 Soldaten Eric Dalström
Pigan Sigrid Larsdotter Utnäs
1748-10-23 Soldaten Eric Olsson Hillberg
Pigan Carin Persdotter Hilstad
1749-01-01 Drängen Eric Olsson Trogstad Pigan Chirstin Jonsdotter Töfsäter
1749-09-10 Drängen bonden Eric Danielsson Näset Pig: Brita Hansdotter Smedsgården
1749-09-24 Drängen Hindrich Andersson Norrhoga Pigan Margreta Nilsdotter Stafåker
1749-10-01 Sochneskomakaren Per Persson Mickied Pigan Margreta Jansdotter Hedstad
1749-10-29 Soldaten Olof Nilsson Svedberg Söderänge Pigan Chirstin Olsdotter Nanstad
1749-11-26 Soldaten Eric Persson Klangberg
Pigan Brita Persdotter Söderäng
1749-12-10 Drängen Lars Persson Öferby Änkan Cæcilia Mattsdotter Wålstad
1750-04-15 Sochneskomakaren Jonas Persson Micked Enkan Chirstin Jansdotter Micked
1750-04-22 Drängen Olof Ersson Bäck Pigan Brita Jansdotter Näset
1750-04-29 Enklingen Bonden Per Svensson Ilsbo Sochn och Hoglandsby Enkan Chirstin Ersdotter Åkre
1750-05-09 Soldaten Olof Olsson Kongsman Mikied P. Sara Jonsdotter Hängnäs
1750-09-09 Enklingen Eric Jonsson Hillstad Pigan Ingrid Danielsdotter Öfernäset
1750-09-23 Soldaten Per Michelsson Asplöf
Pigan Malin Jonsdotter Trogstad
1750-09-16 Soldaten Olof Larsson Löfgren
Pigan Margreta Larsdotter Öferby
1750-09-30 Soldaten Nils Paulsson Hammare
Pigan Chirstin Andersdotter Norrhoga
1750-10-07 Soldaten Eric Johansson Wije
Pigan Margreta Olofsdotter Weda
1751-04-12 Soldaten Jonas Olsson Gram
Pigan Margreta Stephansdotter Bybärg
1751-04-12 Soldaten Lars Jonsson Elgström
Pigan Ingrid Ersdotter Trogstad
1751-04-12 Soldaten Anders Jansson Skiött
Pigan Gölind Persdotter Idnor Sochn
1751-04-28 Soldaten Lars Larsson Forsström
Enkan Chirstin Olsdotter Skarmyra
1751-05-05 Bonden Enklingen Matts Nilsson Harf Pigan Carin Larsdotter Hedstad
1751-05-05 Soldaten Jonas Leijon
Pigan Carin Larsdotter Långbyn
1751-09-01 Drängen Olof Ersson Trogstad Pigan Margreta Ericsdotter Bäck
1751-09-08 Unga bonden och drängen Giöran Olsson Wigstad Pigan Margreta Persdotter Trogstad
1751-09-15 Bonden och Enklingen Lars Larsson Flakmo Pigan Gölind Nilsdotter Bäck
1751-09-22 Drängen Per Jonsson Friggestad Pigan Chirstin Persdotter NorrHoga
1751-09-29 Drängen Eric Persson Funstad Pigan Helena Jonsdotter SöderHoga
1751-10-27 Soldaten Per Persson Wiger
Pigan Brita Andersdotter Hilstad
1751-12-15 Drängen Aron Olsson
Pigan Chirstin Olsdotter Biörkmora
1752-04-05 Drängen Lars Olsson Harmånger Forsa by Pigan Gölind Pålsdotter Lund
1752-04-26 Drängen Eric Olsson Skarmyra Pigan Carin Olsdotter Hedstad
1752-05-03 Drängen Olof Jönsson Stenbo Pigan Sigrid Jonsdotter Utnäs
1752-05-03 Drängen Jonas Jonsson Utnäs Pigan Margreta Olsdotter Söderäng
1752-09-13 Drängen Olof Olsson Söderäng Pigan Carin Jonsdotter Flakmo
1752-09-20 Fördubblings Båtsmannen Jon Ersson Modig Niutånger och Öränge Pigan Brita Ersdotter Prostgården i Forsa el:r ifrån Trogstad
1752-10-04 Drängen och Bonden Eric Andersson Trogstad Pigan Chirstin Olsdotter Trogstad
1753-04-29 Drängen Frantz Frantzson von der Heyde Matnäs Pigan Anna Larsdotter Åkre
1753-05-06 Drängen And. Svensson Skarmyra Pigan Cecilia Ersdotter Bäck
1753-09-23 Drängen Lars Larsson Öferby Pigan Margreta Jonsdotter Weda
1753-09-30 Drängen Jonas Larsson Hedstad Pigan Chirstin Andersdotter Öferby
1753-10-07 Drängen Peter Persson Höglund
Qvinsperson Margreta Olsdotter Hängnäs
1753-11-04 Borgaren och Murmästaren, Enklingen Peter Wattrang Hudikwald Pigan Margreta Larsdotter Skarmyra
1753-10-28 Enklingen Eric Nilsson Hillstad Pigan Brita Jönsdotter Åkre
1753-12-16 Afskiedade Soldaten Per Ersson Humbla
Pigan Carin Jonsdotter
1754-03-31 Drängen Eric Olsson Harmånger Sochn och Forssa By Enkan Anna Jonsdotter Trogstad
1754-05-12 Soldaten wid Majorns Comp. Johan Rask
Soldat Enkan Margreta Stephansdotter Hoga
1754-09-15 Soldaten Mårten Persson Wikstrål
Pigan Sigrid Nilsdotter Hillen
1754-09-23 WargiärningsKarlen Eric Ersson Westerberg
Pigan Chirstin Olsdotter Wålstad
1754-09-29 Enklingen Olof Isacsson Idenor och Sund Pigan Chirstin Ersdotter Forssa pgd
1754-10-06 Drängen Eric Jonsson Hängnäs Pigan Elisabeth Olsdotter Mikied
1754-10-06 Drängen Per Persson Trogstad Pigan Chirstin Persdotter Trogstad
1754-10-13 Sold: Lars Matsson Lustig
Pigan Anna Persdotter Hoga
1754-10-13 Sold. Olof Jönsson Bom
Pigan Ingrid Jonsdotter Skarmyra
1754-10-13 Cronolänsman Wälagtad Johan Grundel
Jungfru Helena Holmbom
1754-10-27 Drängen Anders Olsson Klåckaresweden Pigan Carin Jonsdotter Hedstad
1754-11-03 Drängen Samuel Persson Funstad Pigan Catharina Frantzdotter Funstad
1754-12-08 Drängen Eric Persson Norrhoga Enkan Anna Jonsdotter Rumstad
1754-12-15 Dr. Jonas Olsson Biörkmora Pigan Ingrid Persdotter Biörkmora
1755-03-16 Soldaten, Enklingen Jonas Örn
Pigan Maria Andersdotter Bäck
1755-03-23 Sochneskomakaren Daniel Danielsson Råbock Idnor Pigan Brita Olsdotter Skarmyra
1755-08-17 Reserven Per Persson Klångstad Pigan Chirstin Andersdotter Stafåker
1755-10-05 Soldaten Daniel Hansson Smedsberg
Pig. Stina Lundgren Hille Sochn i Gästrikeland
1755-10-26 Trumslagaren wid Majorns Compagnie Johan Berg
Pigan Coecilia Jonsdotter Hedstad
1755-10-19 Drängen Jonas Stephansson Tiälkebo Pigan Anna Andersdotter Lund
1755-11-02 Bonden beskiedel. Nils Nilsson Tuna Sockn och Måstad by Pigan Ingrid Nilsdotter Bäck
1755-11-02 WargiärningsKarlen Daniel Danielsson Ofrnäset Pigan Brita Stephansdotter Hillstad
1755-11-09 Drängen Sven Jonsson ???? Pigan Margreta Olsdotter Skarmyra
1755-12-14 Drängen och Bonden ????? Eric Ersson Tuna Sockn Pigan Margreta Persdotter Långbyn
1756-02-01 Länsman Wälagtad Olof Jönsson Östlund ÖferHogdals Annexa
Ingrid Brita Tolsten Klångstad
1756-03-07 Lieutenanten wid Majorns Compagnie H:r Isaac Dahl
Jfr Christina Wettersten
1756-05-09 Drängen och Bonden Nils Mattsson Nanstad Pigan Anna Jonsdotter Weda
1756-09-19 Drängen och Bonden Lars Anersson Lund Pigan Appollonia Andersdotter Ranstad
1756-09-26 Drängen Per Persson Nanstad Pigan Cæcilia Nilsdotter Ölsund
1756-09-26 Afskiedade Trumslagaren ifrån Artilleriet Johan Hagman
Qwinsperson Margreta Clasdotter Bährlock
1756-10-03 Soldaten wid Majorns Compagnie Per Larsson Forsberg
Pigan Anna Persdotter Långbyn
1756-10-10 Drängen Anders Stephansson Töfsäter Pigan Margreta Jonsdotter Tompta
1756-10-03 Soldaten wid Majorns Compagnie Nils Hammar
Pigan Chirstin Ersdotter Weda
1756-10-17 Soldaten wid Majorns Compagnie Anders Dalbom
Pigan Carin Olsdotter Kalfhaga
1757-01-16 Drängen och Bonden Eric Ersson Trogstad Pigan Margreta Olsdotter Nanstad
1757-07-24 Soldaten Johan Frimodig
Pigan Carin Andersdotter Trogsta
1757-07-31 Corporalen wid Majorens Compagnie Anders Qvick
Pigan Gölind Andersdotter Trogstad
1757-07-31 Soldaten Peter Häger
Pigan Carin Jönsdotter Töfsäter
1757-09-11 Drängen och Bonden Jon Jonsson Delsbo och Wästanäng Pigan Chirstin Persdotter Wigstad
1757-09-18 Drängen Lars Larsson Doken? Enkan Chirstin Persdotter Hedstad
1757-09-25 Drängen Per Persson Soderwigstad Pigan Helena Jonsdotter Hedstad
1757-10-02 Drängen Michel Michelsson Friggestad Pigan Carin Olsdotter Klockaresweden
1757-10-09 Drängen Olof Michelsson Hängnäs Pigan Ingrid Persdotter Weda
1757-10-16 Enklingen afsked. soldaten Olof Byström Nanstad Pigan Brita Ersdotter Bärhlok
1757-10-30 Drängen Eric Andersson Stafåker Pigan Maria Larsdotter Tuna
1758-01-22 Fördubblingsbåtsmannen Per Ersson Rogstad Pigan Chirstin Olsdotter Lumnäs
1758-03-27 Soldaten Per Persson Ås Smedsgården Pigan Helena Ersdotter Tompten
1758-04-30 Drängen Anders Larsson Kalfhaga Pigan Anna Larsdotter Öferby
1758-06-24 Soldaten Olof Dragoun
Pigan Malin Olsdotter Wigstad
1758-06-24 Soldaten Matts Flygare
Pigan Margreta Persdotter Necksiö
1758-09-17 Bonden och drängen Christopher Campbell Hillen Pigan Sigrid Jonsdotter Hambre
1758-09-24 U. Bonden och drängen Mårten Olsson Wålstad Pigan Carin Andersdotter Trogstad
1758-10-01 Drängen och Bonden Lars Andersson Bäck Pigan Carin Persdotter Nanstad
1758-10-22 Drängen Olof Mårtensson Rumstad Pigan Margreta Mickelsdotter Trogstad
1759-03-25 Drängen Michel Michelsson Hängnäs Qwinsperson Margreta Olsdotter Nanstad
1759-10-07 Enklingen och Bonden Olof Jönsson Trogstad Pigan Anna Andersdotter Trogsta
1759-10-14 Drängen Lars Andersson Ransta Pigan Margreta Ersdotter Trogsta
1759-10-21 Drängen Anders Isaacsson Yternäset Pigan Anna Persdotter Funsta
1759-10-21 Sochneskrifware Sonen Per Persson Forsbom Söderwixstad Pigan Chierstin Persdotter Norrbo S:n och Hålsiö by
1759-10-28 Enklingen och bonden Mårten Ersson Kalfhaga Pigan Ingrid Olsdotter Skarmyra
1759-11-04 Enklingen och afskiedade Soldaten Per Johansson Liungman Hängnäs Pigan Segrid Olsdotter Rogsta Sochn och Stamnäs
1759-11-11 Drängen Erich Olsson Matnäs Pigan Coecilia Olsdotter Hängnäs
1759-11-18 Drängen Per Ersson Weda Pigan Anna Andersdotter Trogsta
1760-02-17 Drängen Olof Jonsson Sunnanbäk Pigan Margreta Matthsdotter Lumnäs
1760-04-09 WargiärningsKarlen Per Andersson Bergman Berglock Qwinsperson Carin Clasdotter Långbyn
1760-05-04 Soldaten Anders Berg Flatmo Pigan Margreta Larsdotter Flatmo
1760-05-09 Soldaten Anders Skytt Rumsta Pigan Malin Ersdotter Sunnanbäck
1760-05-11 Soldaten Nils Skålbäck Utnäs Pigan Ingrid Matthsdotter Rumsta
1760-05-11 Soldaten Pär Ström Kalfhaga Pigan Margreta Pålsdotter Flatmo
1760-09-29 Drängen Erich Mattsson Nikor i Niutånger Pigan Carin Andersdotter Sunnanbäk
1760-10-05 Drängen Matths Ersson Weda Pigan Brita Jonsdotter Flatmo
1760-10-12 Drängen Nils Jonsson Trogsta Pigan Catharina Danielsdotter Öfwernäset
1760-10-12 Drängen Olof Larsson Flatmo Pigan Anna Andersdotter Bäck
1760-10-26 Drängen Per Olsson Weda Pigan Margreta Olsdotter Långby
1760-11-02 Drängen Jonas Olsson Norrbo och Högswe Bonde Enkan Hustru Margreta Persdotter Långby
1760-11-09 Drängen Lars Persson Långby Pigan Giölind Olsdotter Hängnäs
1760-11-16 Soldaten Olof Ek Fränö Pigan Chierstin Johansdotter Weda
1760-12-14 Afskiedade Soldaten, Enklinge Hans Giöransson Sundberg Funsta Pigan Chierstin Larsdotter Tuna och Södra Rå
1761-03-25 Soldaten Olof Palm Flatmo Pigan Ingrid Andersdotter Klångsta
1761-05-24 Förafskied. Corporalen Pär Pärsson Palm Biörkmora Pigan Brita Ersdotter Näset
1761-10-04 Enklingen och Bonden Anders Andersson Ölsund Pigan Coecilia Mattsdotter Lumnäs
1761-10-11 Enklingen och Bonden Olof Persson Öfwerby Pigan Cherstin Olsdotter Wålstad
1761-10-11 Dräng Johan Mattsson
Pigan Sigrid Olofsdotter Wålstad
1761-10-18
Pär Ersson Trogstad Pig. Malin Ersdotter Trogstad
1761-10-25 Sockenskomak. Esbiörn? Persson? ? Pigan Coecilia Larsdotter ???stad
1761-10-25 Sockneskom. i Tuna Johan Jacobsson Bäck Pigan Anna Pärsdotter Kalfhaga
1762-04-18 Vice Extraord. Ingenieuren H. Olof Berlin
Jungfru Brita Juliana Wettersten
1762-06-02 Drängen Anders Eriksson Hilsta Des Fästeqwinna Brita Jonsdotter Hoga
1762-09-15 Enklingen afsked. Sold. Jacob Lekat Näcksiö Båsmansenkan hust. Kerstin Matsdotter Niutånger
1762-10-03 Drängen Olof Larsson Niutånger och Nordmyra Pigan Kerstin Jonsdotter Ölsund
1762-10-24 Ung. Bonden Jan Michelsson Fräne Pig. Brita Larsdotter Nansta
1762-11-28 Dräng. Nils Erichsson Stafåker Pig. Anna Andersdotter Stafåker
1762-12-05 Afsked. Sold. Olof Mathsson Ås Nansta Pig. Kerstin Pålsdotter Flatmo
1763-01-09 Wargeringskarlen Göran Hansson Sundberg
Fästeqwinna Helena Pärsdotter Prstgrden
1763-02-06 Sold. Lars Olofsson Forsman
Sold. Enk. Hustru Karin Jonsdotter Öfwerbyn
1763-02-06 Sold. Pär Pärss. Jernberg
Fästeqwinna Anna Danielsdotter Prstgrden
1763-02-20 Enkling. Bonden Jonas Mathsson Rumsta Pigan Karin Mårtensdotter Rumsta
1763-04-06 Sold. Eric Frisk
Pigan Kerstin Jonsdotter Trogsta
1763-07-24 Bondeson Pär Mathsson Harf Des Fästeqwinna Margta Pärsdotter Hedsta
1763-09-29 Cronolänsmannen Johan Lundgren
Pigan Margreta Olofsdotter Wålsta
1763-10-02 Dräng. Lars Larsson Flatmo Pigan Lena Olofsdotter Flatmo
1763-10-09 Dräng. Jonas Andersson Utnäs Pig. Christina Wilhelmsdotter Hillen
1763-10-16 Bondeson. Jonas Jonsson Ölsund Bondedottr. Brita Stefansdotter Kälkbo
1763-10-16 Sold. Jonas Forsberg
Soldat Enk. Hust. Anna Pärsdotter Hillen
1763-10-23 Bondes. Olof Jönsson Löfsäter Bondedottren Kerstin Andersdotter Bärlock
1763-10-23 Soldat. Olof Grip Freggsta Pig. Brita Larsdotter Klockarsweden
1763-10-30 Soldat. Joh. Hörnbom
Pig. Anna Michelsdotter Freggsta
1763-10-30 Dräng. Pär Danielsson Öfwernäset Corporalsenkan Sigrid Salomonsdotter Böle
1763-11-01 Bondeson. Erik Swensson Skarmyra Bondedottren Anna Eriksdotter Fräne
1763-11-06 Enklingen, Bonden och Nämdemannen Jonas Jonsson Hedsta Bondedottren Helena Andersdotter Långbyn
1763-11-06 Bondeson. Swen Mårtensson Rumsta Bondedottren Karin Olofsdotter Wålsta
1763-11-13 Dräng. Erik Eriksson Kalfhagen Bondedottren Brita Larsdotter Hambre
1764-05-20 Bondeson. Hans Nilsson Freggsta Pigan Anna Andersdotter Norrhoga
1764-05-27 Bondesonen och Gästgifwaresonen Daniel Eriksson Åkre Pigan Ingrid Olofsdotter Trogsta
1764-06-03 Sochne Snickaren Erik Isaksson Ytternäset Bondedottren Sigrid Jonsdotter Ölsund
1764-06-13 Drängen Michel Olofsson Tronbo Bondedottren Coecilia Larsdotter Lumnäs
1764-10-14 Bondesonen Olof Jansson Tomta Enk. Hustru Anna Pärsdotter Ytternäset
1764-10-21 Sold. Pär Blomberg Bäck Pig. Coecilia Pärsdotter Hambre
1765-03-03 Trumslagaren Eric Holmstrand
Afl. Fourierns Daniel Axlings dotter Brita [Axling] Norr Hoga
1765-04-14 Bondesonen Lars Larsson Lumnäs Skräddare dottren Kerstin Jonsdotter Kälkbo
1765-04-28 Drängen Olof Olofsson Långbyn Bondedottren Margareta Mårtensdotter Kalfhagen
1765-06-16 Afsked. Sold. Jacob Björk Byberg QwinsPersonen Brita Jonsdotter Byberg
1765-09-08 Soldaten Jonas Pihl
Des Fästeqwinna Hedwig Jacobsdotter Nansta
1765-10-06 Sochneskräddaren Olof Eriksson Smedsgården Bondedottren Karin Eriksdotter Sunnanbäck
1765-10-13 Bondesonen Olof Andersson Långbyn Bondedottren Margreta Jonsdotter Flatmo
1765-10-13 Bondesonen Pär Nilsson Mickje Bondedottren Kerstin Olofsdotter Necksjö
1765-10-20 Soldaten Johan Tiger
Bondedottren Brita Jansdotter Böle
1765-10-27 Bonden Olof Eriksson Öfwerbyn Bondedottren Karin Jansdotter Hambre
1765-10-27 Bondesonen Jon Larsson Öfwerbyn Bondedottren Kerstin Olofsdotter Söderäng
1765-11-01 Dräng. Pär Pärsson Funsta Pigan Greta Jacobsdotter Prstgden
1765-11-03 Bondesonen Anders Jonsson Hedsta Bondedottren Brita Germundsdotter Kalfhagen
1765-11-03 Bondeson. Jonas Larsson Öfwerbyn Bondedottr. Sigrid Germundsdotter Kalfhagen
1765-11-10 Unge Bonden Anders Jonsson Hedsta Bondedottren Karin Olofsdotter Flatmo
1765-12-29 Sold. Pär Leijon Långbyn Pig. Margta Jacobsdotter Norrbo och Holsjö
1765-12-29 Bondesonen Hans Jonsson Byberg Pigan Margreta Pärsdotter Söderäng
1766-05-19 För detta Bonden och Enklingen Lars Pärsson Nansta Pigan Anna Larsdotter N. Wiksta
1766-05-21 Ofärd. Dräng. Olof Olofsson Hillstad Bondedottren Dorothea Olofsdotter Necksjö
1766-05-25 Drängen Lars Olofsson Rolfstad Bondedottren Ingrid Pärsdotter Trogstad
1766-06-01 Ofärd. Drängen Anders Olofsson Björkmora Pigan Margreta Jönsdotter Stenbo
1766-08-03 Afsk. Sold. Jan Hillersten Lumnäs Pig. Margreta Andersdotter Sunnanbäck
1766-10-12 Bondesonen Olof Eriksson Norrbo Sochn och By Bonde- och Gästgifwaredottren Kerstin Olofsdotter Wålstad
1766-10-19 Bonden Jonas Andersson Klångsta Pig. Kerstin Larsdotter Utnäs
1766-11-09 Bondeson. Anders Andersson Öfwerbyn Bondedottren Brita Jonsdotter Weda
1767-01-01 Gl. Bonden Nils Nilsson Njutånger och Nordmyra Bondedottren Kerstin Olofsdotter Tronbo
1767-01-04 Unge Bonden Pär Olofsson Delsbo och Kjälsjön Bondedottren Coecilia Andersdotter Bäck
1767-05-24 Reserven Anders Carlsson
Des Fästeqwinna, Bondedottren Kerstin Mathsdotter Rumsta
1767-06-08 Reserwen Anders Andersson Rolfsta Des Fästeqwinna Margta Olofsdotter Rolfsta
1767-10-18 Enkling. Soldaten Nils Skålbeck Utnäs Bondedottren Karin Olofsdotter Tronbo
1767-10-18 Soldaten Johan Stark Bäck Bondedottren Anna Jonsdotter Ölsund
1767-10-25 Bondesonen Lars Larsson Njutånger Sochn och Nordmyra By Bondedottren Coecilia Jonsdotter Sunnanbäck
1767-11-01 Bondesonen Olof Eriksson Fräne Bondedottren Karin Jonsdotter Tomta
1767-11-08 Bondesonen Lars Andersson Bärlock Pigan Brita Olofsdotter Bärlock
1767-11-15 Soldaten Eric Björk Norrwiksta Pigan Margreta Andersdotter Norrwiksta
1768-03-20 Sold. Matths Dalbom Weda Bondedottren Anna Germundsdotter Kalfhagen
1768-03-25 Sold. Olof Ferm Öfwerbyn Bondedottren Anna Larsdotter Öfwerbyn
1768-04-06 Bondesonen Erik Eriksson Åkre Bondedottren Magdalena Andersdotter Långbyn
1768-04-10 Bondesonen Pär Pärsson Niutånger och Råtsla Bondedottren Maria Olofsdotter Necksiö
1768-10-30 Drängen Olof Olofsson Prstgd. Pig. Anna Jönsdotter Norr Wikstad
1768-11-01 Bondesonen Jan Jonsson Tomta Bondedottren Helena Jansdotter Hambre
1768-11-01 Bondesonen Anders Jansson Hambre Bondedottren Magdalena Jonsdotter Hedstad
1768-11-06 Drängen Jan Olofsson Kalfhagen Bondedottren Kerstin Olofsdotter Söderäng
1768-11-13 Mäster Swennen och Enklingen Johan Vester Iggesunds Bruk Bondedottren Karin Jonsdotter Trogstad
1768-11-27 Fördubbl. Båtsman Olof Kabbel Gnarp Pigan Margta Andersdotter Klångsta
1769-03-29 Bonden Pär Andersson Långbyn Pigan Coecilia Jonsdotter Tuna Sochn och Hede
1769-05-17 Bond. och Enklingen Erik Ersson Fräne Bonde- samt Nämdemans Enkan Hustru Helena Andersdotter Långbyn
1769-05-21 Soldat. Grels Örn Skarmyra Pigan Ingrid Jansdotter Skarmyra
1769-10-08 Skräddar. Stephan Källberg Delsbo Sochn Pig. Brita Andersdotter Kälkbo
1769-10-15 Soldaten Jonas Ren Funsta Bondedottren Sigrid Jonsdotter Byberg
1769-10-15 Drängen Pär Stephansson Kälkbo Bondedottren Coecilia Pärsdotter Mickjed
1769-10-22 Bondesonen Erik Jonsson Kungsgården och Hög Sochn Bondedottren Kerstin Jonsdotter Weda
1769-10-29 Bondesonen Erik Michelsson Medwik Bondedottren Kerstin Olofsdotter Matnäs
1769-11-05 Sold. Johan Brandt Byberg Bondedott. Kerstin Eriksdotter Trogstad
1769-11-19 Bondesonen Pär Andersson Ytternäset Bondedottren Brita Jonsdotter Utnäs
1769-11-26 Soldat. Pär Jernberg Trogstad Pig. Brita Nilsdotter Rolfstad
1769-12-28 Unge Bonden och Enklingen Jan Matsson Lumnäs Bondedottren Margreta Olofsdotter Tomten
1770-03-25 Corpor. Olof Grip Freggsta Bondedottren Anna Olofsdotter Trogsta
1770-03-25 Soldat. Nils Flink Bäck Pigan Karin Jansdotter Bärlock
1770-04-18 Afsked. Corpor. Wilhelm Campbell Hillen Bondedottren Kerstin Andersdotter Kalfhagen
1770-06-06 Dräng. Olof Jacobsson Utnäs Pig. Helena Jonsdotter Utnäs
1770-09-30 Dräng. Jonas Jansson Rödmyra Enkan Hust. Anna Olofsdotter Rödmyra
1770-10-07 Bondesonen Jan Andersson Rödmyra Bondedottren Karin Nilsdotter Mickje
1770-10-14 Bondesonen Pär Pärsson Mickje Pig. Margta Olofsdotter Mickje
1770-10-21 Afsk. Sold. Olof Ljung Hillstad Pig. Karin Eriksdotter Freggsta
1770-10-21 Bondeson. Nils Jonsson Töfsäter Bondedottren Brita Larsdotter Utnäs
1770-10-28 Bondesonen Pär Olofsson Tronbo Bondedottren Anna Eriksdotter Ytternäset
1770-10-28 Drängen Lars Olofsson Söd. Wiksta Pigan Brita Olofsdotter Smedsgården
1770-11-01 Husman. och Enklingen Jon Nilsson Wikberg Grängsiö Sold. Lekats enka, H. Kerstin Mathsdotter Necksiö
1770-11-25 Bond. och enkling. Nils Jonsson Trogsta Bondedot. Malin Eriksdotter Trogsta
1771-04-03 Bondesonen Nils Nilsson Trogsta Des Fästeqwinna, Bondedottren Sigrid Eriksdotter Hambre
1771-04-14 Soldaten Pär Äng Weda Bondedottren Karin Andersdotter Öfwerbyn
1771-05-26 Bondesonen Jonas Andersson Stafåker Bondedottren Anna Pärsdotter Åkre
1771-08-11 Soldat. Johan Hörnbom Trogstad Pig. Margareta Jonsdotter Skarmyra
1771-10-06 Unge Bondes. Michel Pärsson Fräne Bondedottren Kerstin Jonsdotter Tomta
1771-10-13 Bondeson. Pär Ersson Trogsta Bondedottren Anna Jonsdotter Hedsta
1771-10-13 Bondeson. Pär Larsson Norrhoga Bondedottren Anna Eriksdotter Åkre
1771-10-20 Bondeson. Lars Andersson Söd. Hoga Bondedottren Kerstin Larsdotter Hedsta
1771-10-27 Bondeson. Nils Eriksson Bäck Bondedottren Margreta Jonsdotter Utnäs
1771-11-01 Unge Bonden Lars Hansson Funsta Enkan H. Ingrid Olofsdotter Åkre
1772-02-23 Corpor. Olof Grip Freggsta Bondedottren Anna Nilsdotter Trogsta
1772-04-22 Drängen Pär Eriksson Fräne Des Fästeqwinna, Pig. Karin Eriksdotter Weda
1772-05-31 Bondeson. Anders Olsson Weda Bondedottren Anna Andersdotter Ölsund
1772-10-11 Bond. och Enklingen Anders Nilsson Stafåker Bondedottren Anna Jonsdotter Flatmo
1772-10-11 Bondesonen Olof Olofsson Björkmora Bondedottren Kierstin Larsdotter S. Iggesund
1772-10-25 Sochne Smeden Anders Johansson Lundberg Bergsjö Bondedottren Sigrid Stephansdotter Töfsäter
1772-11-01 Sold. Lars Swärd Freggstad Bondedottren Catharina Larsdotter Backan
1772-11-01 Bondesonen Jonas Jonsson Flatmo Bondedottren Kerstin Jonsdotter Weda
1772-11-08 Unge Bondeson Michel Olsson Flatmo Bondedottren Margta Olofsdotter Kalfhaga
1772-11-15 Unge Bondeson Hans Ersson Hambre Bondedottren Malin Andersdotter Kalfhaga
1772-12-17 Dräng. Jacob Jonsson
Des Fästeqwinna Brita Eriksdotter Mickje
1773-02-21 Lappdrängen Nils Thomsson Medelpad och Atmars Sochn Pigan Sigrid Jönsdotter
1773-10-17 Bondeson. Pär Olofsson Björkmora Bondedottren Brita Eriksdotter Sunnanbäck
1773-10-17 Bondeson. Jonas Olofsson Smedsgården Bondedottren Karin Eriksdotter Åkre
1773-10-24 Bondeson. Erik Jansson Åkre Bondedottren Helena Jansdotter Böle
1773-11-07 Bondeson. Olof Andersson Söderhoga Bondedottren Helena Pärsdotter Nanstad
1773-11-28 Unge Bonden Pär Olofsson Sättjäralund, Delsbo Sochn Bondedottren Sigrid Pärsdotter Åkre
1773-11-28 Bond. och Enklingen Erik Olofsson Skarmyra Bondedottren Margreta Andersdotter Bäck
1774-01-23 Husman. och Enklingen Erik Ersson Hambre Corpor. Campbells Enka, Hust. Kerstin Andersdotter Hillen
1774-04-04 Bond. och Enklingen Anders Nilsson Stafåker Des Piga, Bondedottr. Kerstin Olofsdotter
1774-04-10 Drängen Olof Jonsson Söderäng Bondedottren Brita Jonsdotter Söderäng
1774-05-15 Sold. Eric Ram Matnäs Bondedottren Margta Jonsdotter Sun.bäck
1774-05-23 Sold. och Enkling. Joh. Tiger Böle Bondedottren Malin Larsdotter Hambre
1774-05-29 Bondesonen Jöns Eriksson Hillstad Bondedottren Karin Andersdotter Söderhoga
1774-10-09 Drängen Nils Pärsson Nanstad Pig. Brita Olofsdotter Skarmyra
1774-10-16 Sold. Matths Brink Hängnäs Pig. Margreta Pärsdotter Mickjed
1774-10-16 Bondesonen Hans Olofsson Smedsgården Bondedottren Apollonia Larsdotter Utnäs
1774-10-23 Gl. Skomak. och Enklingen Jon Pärsson Mickjed Pig. Anna Jonsdotter Sunnanbäck
1774-10-23 Bondeson. Anders Eriksson Sunnanbäck Pig. Margta Andersdotter Wålstad
1774-10-30 Bondeson. Olof Olofsson Weda Bondedottr. Margreta Jonsdotter Byberg
1774-10-30 Drängen Erik Jonsson
Bondedottren Brita Larsdotter Hängnäs
1774-11-06 Bond. och Enklingen Pär Olofsson Rumstad Bondedottren Ingrid Michelsdotter Bäck
1774-11-06 Unge Bonden Swen Larsson Hillstad Pigan Malin Andersdotter Ölsund
1774-11-27 Drängen Anders Jonsson Funstad Bonde Enkan H. Catharina Frantsdotter Funstad
1774-12-11 Dräng. Anders Larsson Hillstad Des Fästeqw. Margreta Michelsdotter Hedstad
1775-06-11 Unge Bonden Erik Andersson Klångstad Bondedottren Kerstin Jonsdotter Flatmo
1775-10-15 Bondeson. Pär Jonsson Utnäs Bondedottren Karin Jonsdotter Weda
1775-10-15 Bondeson. Olof Jansson Böle Bondedottren Brita Andersdotter Trogstad
1775-10-22 Bondeson. Jon Jonsson Töfsäter Enkan Hust. Kerstin Larsdotter Hedstad
1775-10-22 Bondeson. Erik Nilsson Mickje Pig. Helena Olofsdotter Hambre, född i Necksjö
1775-10-29 Dräng. Olof Jonsson Weda Bondedott. Helena Jöransdotter Hillen
1775-10-29 Bondeson. Pär Olofsson Matnäs Bondedottren Brita Göransdotter Hillen
1775-11-05 Bondeson. Olof Jansson Hamre Pig. Karin Matthsdotter Tomta
1775-11-05 Bondeson. Jonas Andersson SöderHoga Bondedottren Anna Eriksdotter Hillstad
1775-11-12 Bondeson. Lars Olofsson Hamre Pig. Helena Olofsdotter Hillstad
1775-11-12 Dräng. Hans Hansson Rolfstad Pig. Brita Pärsdotter Rolfstad
1775-11-19 Sold. Pehr Wikstrål Nanstad Bondedottren Brita Eriksdotter Trogstad
1775-11-19 Afsked. Sold. Jonas Jernberg Bäck Qwinspers. Margreta Thomasdotter Hillstad
1776-01-07 Soldat. och Enklingen Göran Sund Funstad Bondedottren Kerstin Jonsdotter Byberg
1776-01-21 Bond. och Enklingen Jonas Larsson Öfwerbyn Bondedottren Sigrid Jonsdotter Trogstad
1776-02-06 Trumslagaren Pet. Nordstedt
Hushållerskan Maria Berggren Rolfstad
1776-05-16 Gl. Bonden och Enklingen Jon Larsson Ölsund Qwinspersonen Anna Danielsdotter Hängnäs
1776-06-02 Drängen Olof Nilsson Trogstad Bondedottren Anna Eriksdotter Trogstad
1776-06-23 Drängen Lars Larsson Lumnäs Des Fästeqwinna Brita Pärsdotter Hedstad
1776-10-13 Bondesonen Anders Jonsson Hedstad Pigan Ingrid Mårtensdotter Norr Wikstad
1776-10-20 Bondeson. Jöns Olofsson Trogstad Pigan Stina Eliasdotter S. Wikstad
1776-10-20 Drängen Nils Nilsson S. Wikstad Bondedottren Coecilia Olofsdotter Trogstad
1776-10-27 Bondesonen Olof Larsson Hamre Bondedottren Coecilia Andersdotter Kalfhaga
1776-11-03 Sochne Skomak. Daniel Jonsson Bäck Pig. Anna Jonsdotter Hedstad
1776-12-01 Sold. Matths Blank Byberg Pig. Karin Olofsdotter Söderäng
1776-12-29 Afsked. Soldaten och Änklingen Jöns Bergman Klångstad Husman. Höglunds änka, Hustru Margta Olofsdotter Hängnäs
1777-04-20 Unge Bondeson Anders Norberg Trogstad Bondedottren Rachel Pärsdotter Trogstad
1777-09-07 Afsk. Sold. och Enkl. Olof Ek Fräne Qwinsp. Ulrica Jonsdotter Granberg Rogsta Sokn
1777-10-05 Bondesonen Erik Olofsson Smedsgården Kohlaredottren Brita Nilsdotter Björsätter och Njutångers Sochn
1777-10-05 Drängen hos Herr Lieut. Wrång Pär Mårtensson Hamre Pig. Margta Olofsdotter Hamre
1777-10-19 Bondeson. Michel Jonsson Hedstad Bondedottren Karin Jansdotter Weda
1777-10-19 Bondeson. Erik Matthsson Bäckmora, Enångers Sochn Bondedottren Margta Hansdotter Utnäs
1777-10-26 Soldaten Bengt Svahn Hamre Pigan Brita Olofsdotter Böle
1777-10-26 Bondeson. Salomon Olofsson Rödmyra Bondedottren Ingrid Eriksdotter Bäck
1777-11-02 Bondeson. Anders Olsson Matnäs Bondedottren Karin Eriksdotter Byberg
1777-11-02 Bondeson. Olof Olofsson Björkmora Bondedottren Malin Eriksdotter Sun.bäck
1777-11-09 Drängen Olof Matthsson Tronbo Pig. Karin Larsdotter Tronbo
1777-11-23 Sold. Anders Åhs Kalfhagen Pig. Brita Jonsdotter Pihlström Rolfstad
1778-10-18 Bondesonen Jöns Jonsson Rumsta Klockare- och Bondedottren Karin Nilsdotter Söderwiksta
1778-10-18 Drängen Eric Carlsson Söderviksta Bondedottren Brita Nilsdotter Söderviksta
1778-10-25 Afsk. Sold. Pehr Skålbeck Tronbo Pig. Margta Pehrsdotter S. Viksta
1778-11-01 Bondesonen och änklingen Olof Larsson Hamre Bondedottren Anna Erichsdotter Trogsta
1778-11-01 Unga Bondeson Pehr Olsson Norrbo och Gammelsträng Bondedottren Karin Ersdotter Öfvernäset
1778-11-08 Sold. Pehr Örn Byberg Pigan Brita Eriksdotter Bäck
1778-11-08 Sold. Nils Hatt Skarmyra Bondedottren Margta Erichsdotter Skarmyra
1778-11-15 Sold. Zacharias Mård Sunnanbeck Qwinspersonen Brita Jönsdotter Klångstad
1778-11-29 Bondesonen Jon Jonsson Hedsta Bondedottren Karin Rolandsdotter Hamre
1779-04-11 Torpar. Erik Jönsson Stenbo Bondedottren Anna Jonsdotter Rumsta
1779-05-09 Bondeson Jan Andersson Ytternäset Bondedottren Brita Andersdotter Ölsund
1779-05-16 Unge Bonden Erik Olofsson Bäck Bondedottren Kerstin Olofsdotter Söderäng
1779-10-03 Bondeson. Anders Nilsson Trogsta Bondedottren Margta Olofsdotter Trogsta
1779-10-03 Bondeson. Lars Jonsson Sörby, Ilsbo Sochn Bondedottren Karin Pärsdotter Åkre
1779-10-10 Afsked. Sold. och Enklingen Jonas Elfström Skarmyra BondeEnk. H. Karin Matthsdotter Högs Sochn och Wästanåker
1779-10-17 Skräddaren Jonas Ersson Åkre Bondedottren Brita Hansdotter Utnäs
1779-10-17 Bondesonen Jon Hansson Utnäs Bondedottren Margta Olofsdotter Bäck
1779-10-24 Soldaten Jonas Berg Flatmo Pigan Karin Jacobsdotter Öfwerbyn
1779-10-24 Drängen Anders Larsson Tronbo Pigan Anna Nilsdotter Utnäs
1779-10-31 Bonden Eric Michelsson

Anna Michelsdotter Långbyn
1779-10-31 Unge Bonden Anders Jonsson Sunnanbäck Pigan Brita Larsdotter Stenbo
1779-10-31 Bondesonen Lars Nilsson Klångstad Bondedottren Cecilia Nilsdotter Trogstad
1779-11-07 Bondesonen Pär Olofsson Tomten Bondedottren Maria Göransdotter Hillen
1779-11-07 Bondesonen Nils Eriksson Ytternäset Bondedottren Helena Michelsdotter Bäck
1779-11-14 Bondesonen Pär Rolandsson Hamre Bondedottren Margta Andersdotter Kalfhagen
1780-01-30 Soldat. Olof Bom Lumnäs Bondedottren Brita Andersdotter Rödmyra
1780-02-20 Sold. Daniel Palm Öfwerbyn Pigan Brita Pärsdotter Öfwerbyn
1780-02-27 Sold. Jonas Flank Byberg Pigan Cecilia Johansdotter Öfwerbyn, född i Hamre
1780-04-23 Dräng. Erik Germundsson Långbyn Pigan Margta Pärsdotter Åkre
1780-05-21 Corporalen Jonas Pamp Född i Backan Trumslag.dottren Greta Jansdotter Bäck, som då tjente på Rolfsta
1780-05-21 Bondesonen Olof Olofsson Smedsgården Pigan Margta Olofsdotter Hamre
1780-05-21 Fördubbl.Båtsman. och Drängen Anders Olofsson Körkberg Necksjö Bondedottren Karin Larsdotter Necksjö
1780-05-28 Bondeson. Nils Hinriksson N. Hoga Bondedottren Margta Larsdotter Backan, som då tjente i Tomta
1780-10-08 Landbond. Pär Jonsson Necksjö Pig. Anna Olofsdotter Prstgden född Bondedotter i Necksjö
1780-10-08 Afsk. Sold. och Änklingen Olof Flink Flatmo Pig. Kerstin Jacobsdotter NorrHoga, född Soldare dotter i Öfwerbyn
1780-10-22 Bondesonen Jan Larsson NorrHoga Bondedottren Sigrid Jansdotter Weda
1780-10-29 Bondesonen Jan Olofsson Flatmo Bondedottren Anna Michelsdotter Freggsta
1780-10-29 Drängen Pär Jonsson Njutånger och Mörtsjö Pig. Kerstin Eriksdotter Töfsäter, född Soldatedotter i Nansta
1780-11-05 Smedsdrängen Olof Forssell Galtströms Bruk, född härstädes Pigan Kerstin Pärsdotter Långbyn
1780-11-05 Drängen Pål Larsson
Pigan Anna Andersdotter Rumsta, född Bondedotter i Bärlock
1780-11-19 Vice Länsmannen Pär Jonsson Modin Flatmo Bondedottren Brita Eriksdotter Hög Sochn och Hjortsta
1780-11-26 Bond. och Enkling Erik Hansson Hög Sochn och Hjortsta Bonde Enk. Hustru Kerstin Olofsdotter Öfwerbyn
1781-09-23 Soldat. Pehr Skruf Necksjö Pig. Kerstin Eriksdotter Wålstad
1781-10-07 Enklingen och Kohlaren wid Iggesunds Bruk Erik Ersson Redsjö, Njutångers Sochn Bondedottren Karin Nilsdotter Trogsta
1781-10-21 Bonden och Enklingen Lars Andersson Bäck Pigan Karin Germundsdotter Hedsta, född Bondedotter i Kalfhagen
1781-10-21 Bondeson. Pär Michelsson Nanstad Bondedottren Karin Olofsdotter Weda
1781-10-28 Soldat. Anders Katt Björkmora Pigan Sigrid Eriksdotter Hedstad
1781-11-04 Unge Bondenson Pär Jansson Långbyn Bondedottren Cecilia Eriksdotter Nansta
1781-11-11 Soldat. Johan From Hängnäs Pig. Karin Jonsdotter Klångsta, född Bondedotter i Sunnanbäck
1781-11-11 Skinnbered. Pehr Kjelsson Dahlberg Hudikswall Pigan Karin Andersdotter Trogstad, född Bondedotter i Klångstad
1782-04-28 Bondesonen Anders Jansson Långbyn Bondedottren Margta Pärsdotter N. Wiksta
1782-10-20 Bondesonen Olof Olofsson Kalfhagen Bondedottren Cecilia Eriksdotter Hillsta
1782-10-20 Drängen Lars Jonsson Nanstad Bonde Enkan Hustru Anna Andersdotter Flatmo
1782-10-27 Soldat. Jonas Skräck Hedsta Pig. Brita Eriksdotter Utnäs
1782-10-27 För detta Bonden, sedan Husman. och Enklingen Michel Michelsson Freggsta Bondedottren Cecilia Larsdotter Backan
1782-11-03 Unge Bonden Jonas Olofsson Necksjö Bondedottren Kerstin Eriksdotter Trogsta
1782-11-03 Bondeson. Erik Larsson Utnäs Bondedottren Anna Andersdotter Skarmyra
1782-11-10 Soldaten Jan Söm Långbyn Bondedottren Kerstin Jansdotter Långbyn
1782-11-17 Soldaten Johan Strid Bärlock Pigan Ingrid Olofsdotter Stafåker, född Bondedotter i Matnäs
1782-12-01 Afsked. Soldat. och Enklingen Anders Berg Bärlock Pig. Margta Olofsdotter Bäck
1782-12-01 För detta Bonden och Enklingen Pär Michelsson Hillsta Pigan Gölin Swensdotter Åsak, Hög Sochn
1782-12-29 Nämndem. och Enklingen Hinrik Andersson Norr Hoga Pigan Cecilia Olofsdotter Hamre
1783-05-11 Soldaten Carl Klang Tomta Pigan Kerstin Carlsdotter Kalfhagen
1783-05-18 Bondesonen Nils Jansson Böle Pigan Anna Jonsdotter Söderäng
1783-09-28 Bondesonen Olof Michelsson Bäck Bondedottren Karin Mårtensdotter Wålstad
1783-10-05 Drängen Olof Eriksson Hambre, född Bondeson i Bäck Bond. Hans Erssons Enka, H. Malin Andersdotter Hambre
1783-10-05 Bondesonen Anders Larsson Bäck Bondedottren Brita Jonsdotter Kälkbo
1783-10-19 Bondesonen Olof Olofsson Söderäng Bondedottren Cecilia Andersdotter Töfsäter
1783-10-19 Bondesonen Jonas Ersson Hillsta Bondedottren Anna Jonsdotter Weda
1783-10-26 Bondesonen Nils Larsson Backan Bondedottren Anna Hinriksdotter Freggsta
1783-10-26 Bondeson. Olof Larsson Öfwerbyn Bondedottren Margta Hinriksdotter Långbyn
1783-11-02 Soldaten Olof Fors Fräne Hjulmak.dottren Sara Greta Andersdotter Böle
1783-11-02 Drängen Anders Pärsson Töfsäter Bondedottren Margta Jonsdotter Söderäng
1784-03-16 Soldaten Daniel Storm Töfsäter Pigan Karin Olsdotter Utnäs
1784-04-22 Bonden och Enklingen Pehr Ersson N:o 4 i Trogsta Soldate Enkan Sigrid Jonsdotter Trogsta
1784-05-23 Unge Bondeson ? Pehrsson Nansta Bondedottren Sigrid Jonsdotter Flatmo
1784-10-17 Bondesonen Olof Ersson Matnäs Bondedottren Brita Pehrsdotter Nansta
1784-10-17 Bondesonen Olof Andersson Klockarsveden Bondedottren Anna Andersdotter Långby
1784-10-24 Unge Bondenson Göran Pehrsson Nansta Bondedottren Cecilia Jonsdotter Byb.
1784-10-24 Bondesonen Eric Andersson Skarmyra Bondedottren Margta Jonsdotter Kälkbo
1784-10-31 Bondesonen Daniel Ersson Öfwernäset Bondedottren Cecilia Nilsdotter Klångsta
1784-10-31 Drängen Jon Ersson Södervikstad Bondedottren Brita Göransdotter Södervikstad
1784-11-07 Unge Bondenson Olof Zacrisson Kalfhaga Enkan Cecilia Ersdotter Hillstad
1784-11-07 Unge Bondenson Stephan Jonsson Kälkbo Bondedottren Karin Nilsdotter Nansta
1784-11-07 Bondesonen Olof Jonsson Töfsäter Bondedottren Brita Ersdotter Trogsta
1784-11-14 Drängen Olof Jansson Böle Bondedottren Karin Pehrsdotter Böle
1784-11-14 Drängen Olof Olsson Sunnanbeck Pigan Brita Ersdotter Michje
1784-11-21 Bonden och Enklingen Lars Pehrsson Öfwerby Pigan Anna Matthsdotter Hambre
1784-11-23 Soldat. Anders Lax Bergsjö Afsked. Sold. Bergs D:r Karin [Berg] Flatmo
1784-12-28 Husm. Lars Larsson Flatmo Kolaredottren Brita Andersdotter Strömbacka bruk i Bjuråker
1785-10-09 Bondesonen Jan Larsson Lund Bondedottren Anna Jansdotter Åkre
1785-10-12 Soldaten Lars Sund Långby Bondedottren Kerstin Henricsdotter Långby
1785-10-16 Bondesonen Eric Olsson Tomten Sochnesmed. Jan Sundfors d:r Anna Cajsa [Sundfors] Lund
1785-10-16 Soldaten Matths Stålt Ölsund TrägårdsMäst. Dotter Karin [Fransdotter]
1785-10-30 Såldaten Mickel Grill Långby Pigan Karin Isaksdotter Hambre
1785-10-30 Soldaten Anders Skått Sunnanbeck Bondedottren Brita Jansdotter Veda
1785-11-06 Soldaten Påhl Snygg
Pigan Brita Olsdotter Kälkbo
1785-11-06 Bondesonen Jonas Ersson Ytternäset Bondedottren Brita Olsdotter Stenbo
1785-11-13 Drängen Anders Olsson Långby Pigan Helena Larsdotter Långby
1785-12-29 Sockn Skomakaren Jacob Jacobsson Öln Bondedottren Margta Ersdotter Ytternäset
1786-01-29 Drängen Pehr Olsson Mickje Bonde Enkan Margta Olsdotter Mickje
1786-02-19 Clarinet Blåsaren Jonas Elf NorrViksta Pigan Cecilia Ersdotter Trogsta
1786-03-19 Sold. Pehr Malm Stafåker Pigan Karin Danielsdotter Kalfhaga
1786-04-23 Bondes. Lars Jonsson Öfwerby Bondedottren Karin Jonsdotter Utnäs
1786-04-30 Gl. Bonden och Husmannen Pehr Pehrsson Söderviksta Pigan Anna Olsdotter Bäck
1786-05-28 Sold. Eric Bäck Ölsund Pigan Brita Ersdotter Töfsäter
1786-10-01 Soldaten Nils Krut Weda Bondedottren Karin Olofsdotter Trogsta
1786-10-12 Afsk. Soldaten Isac Byström Hambre Bondedottren Coecilia Germundsdotter Kalfhaga
1786-10-15 Gl:a Bonden Olof Jonsson Sunnanbäck Bondedottren Anna Larsdotter Hilsta
1786-10-15 Bondesonen Jon Olsson Kalfhaga Soldatedottren Anna Larsdotter Weda
1786-10-22 Bonden Olof Olofsson Stenbo Pigan Segrid Jonsdotter Öhlsund
1786-10-22 Bondesonen Nils Ersson Hilsta Bondedottren Brita Michelsdotter Bäck
1786-10-29 Sold. Hans Forss Medwik Skomak: Dottren Karin Persdotter Bäck
1786-10-25 Gl:a Drängen Anund Ersson Sweg och Öfwerberg Af:e Soldaten Björcks Enka Hustru Margeta Andersdotter Norrwiksta
1786-11-09 Gl:a Hammarsmeden och nuwarande Arbetskarlen Johan Garberg
Gl:a Pigan Lisbet Jansdotter Lund
1786-11-12 Gl:a Bonden Lars Olsson Lund Pigan Karin Andersdotter Berglock
1786-12-07 Unga Bonden Jöns Ersson Hilsta Bonde Enkan Segrid Germundsdotter Öfverby
1787-05-20 Drängen Johan Olofsson Bäck Bondedottren Kjerst. Ersdotter Norrwiksta
1787-09-28 Soldaten Daniel Staf
Pigan Anna Michaelsdotter

Kohlaren Er. Persson Enånger och Nora Dahlpigan Märta Halvarsdotter Lillhärdal
1787-10-21 Bondeson och Drängen Per Ersson Funsta Bondedottren Anna Andersdotter Klockarsweden
1787-10-28 Drängen Olof Pärsson Långbyn Bondedottren Brita Olsdotter Flatmo
1787-11-08 Enklingen Per Ersson Trogsta Enkan Brita Olsdotter Bärglock
1787-12-28 Bondesonen Drängen Anders Pärsson Trogsta Pig. Brita Ersdotter Trogsta
1787-12-28 Dräng Michel Michelsson
Pig. Brita Andersdotter Flatmo
1788-03-16 Båtsmans reserven och Drängen Eric Pärsson Högs S:n Båtsm: Dottren Karen Nilsdotter Stolpe Rogsta
1788-03-30 Soldaten Lars Frisk Nansta Bondedottren Sigrid Johansdotter Nansta
1788-04-13 Bondeson Drängen Olof Jonsson Rumsta Corporal Quicks d:r Sigrid Andersdotter Trogsta
1788-04-13 Sochne Murmästaren Sven Nilsson Malm
Soldate Enkan Sara Greta Andersdotter Fränö
1788-04-29 Soldaten Daniel Snar
Pigan Margeta Ersdotter Utnäs
1788-05-25 Sochneskomakaren Eric Ersson Bäck Bondedottren Kjerstin Ersdotter Sunnanbäck
1788-06-01 Unga Bonden Olof Olsson Rödmyra Bondedottren Margeta Larsdotter Lumnäs
1788-08-17 Kohlaren Petter Ferngren
Kohlaredottren Brita Thomsdotter Fuskås
1788-10-05 Bondesonen Jon Olofsson Söderäng Bondedottren Brita Mårtensdotter Kalfhaga
1788-10-05 Bondeson Olof Mårtensson Wålsta Bondedotr. Brita Larsdotter Lund
1788-10-13 Bondesonen Eric Olsson Wålsta Bondedottren Karen Persdotter Trogsta
1788-10-19 Bondeson Olof Ersson Trogsta Bondedottren Cicilia Andersdotter Klockaresweden
1788-10-26 Bondesonen Eric Danielsson Idenor S:n och Sunds By Bondedottren Ingrid Göransdotter S.Wiksta
1788-10-26 Unga Bonden Jon Olsson Sunnanbäck Bondedottren Karen Andersdotter Kalfhaga
1788-10-26 Dräng. Eric Pärsson Hamre Bondedottren Anna Andersdotter Kalfhaga
1788-11-02 Drängen Lars Ersson Trogsta Bondedottren Karen Michelsdotter Tronbo
1788-11-04 Bonden Eric Mårtensson Kalfhaga Pigan Karen Andersdotter Öfwerby
1788-11-25 Skräddare Mästaren Anders Dahlberg Hudikswall Jungfru Brita Elisabet Fahlander
1788-11-27 Unga Bonden Olof Jonsson Bärgje Bonde Enkan Cicilia Ersdotter Bärgje
1788-12-26 Drängen Jöns Olsson
Pig. Anna Frantzdotter Ransta
1788-12-29 Unga Bonden Daniel Ersson
Enkan Malin Ersdotter Trogsta
1789-03-15 Afskjedade Soldaten Pehr Häger
Pigan Maria Jonsdotter Trogsta
1789-04-02 Krono Bonden i Högs S:n Anders Persson Halsta Gåcksätter Pig. Ingrid Olsdotter Wålsta
1789-04-13 Soldaten Er. Forss
Pigan Cicilia Ersdotter Rumsta
1789-07-10 Reserv Karlen Jon Jonsson Sik Byberg Pig. Brita Olsdotter Weda
1789-08-09 Fördubblings Båtsmannen Olof Andersson Forss Högs S:n Pig. Margeta Mattsdotter Rumsta
1789-09-27 Smedgesellen Göran Sundfors Lund Pigan Margeta Jonsdotter Micke
1789-10-01 Gl. Bonden Olof Jönsson Stenbo Pig. Karen Ericsdotter Probstegården
1789-10-04 Torpare Pär Pärsson Funsta Pig. Brita Jakobsdotter Hedsta
1789-10-14 Bondeson Anders Pärsson Trogsta Sergenten Smaltz dotter Christina Johansdotter Söderhoga
1789-10-17 Drängen Lars Larsson Utnäs Enk. H. Margeta Olsdotter Utnäs
1789-10-20 Ofärdiga drängen Lars Andersson Kalfhaga Pig. Kjerstin Danielsdotter Långby
1789-10-22 Bondeson Eric Hansson Utnäs Pig. Ingrid Michelsdotter Hägnäs
1789-10-30 Bondeson Nils Nilsson Klångsta Enk: Marg. Andersdotter Hamre
1789-11-11 Bonden Anders Andersson Kalfhaga Bondedottren Anna Jonsdotter Byberg
1789-11-26
Franz Samuelsson Funsta Pigan Margeta Mattsdotter Harf
1789-11-29 Unga Bonden Nils Pärsson Hedsta Pig. Margeta Johansdotter Rödmyra
1789-11-30 Afskjed. Soldaten Jonas Nord Häggnäs Bondedottr. Apollonia Nilsdotter Klångsta
1790-04-09 Borgaren Jonas Roslin Hudicksvall Pigan Anna Mattsdotter Rumsta
1790-05-14 Gamla Bonden Olof Jansson Ytternäset Corporals Enkan Anna Nilsdotter Frägsta
1790-05-27 Unga Bonden Eric Ersson Nansta Pig. Anna Jonsdotter Nansta
1790-10-10 Bondesonen Nils Hansson Frägsta Bondedottren Cicilia Olsdotter Trogsta
1790-10-17 Unga Bonden Eric Persson Nansta Bondedottr. Brita Larsdotter Backan
1790-10-17 Borgaren Olof Welamsson Grubb Hudicksvall Pig. Karen Persdotter Rumsta
1790-10-21 Sochneskr. Johan Rolandsson Hamre Pig. Sigrid Larsdotter Flattmo

Gl. Bond. och Husman Hans Larsson Bro Rogsta S:n Soldate Enk. Karen Mattsdotter Skarmyra
1790-11-04 Bondesonen Jöns Månsson Myssjö S:n i Jemteland och Hallen By Hjulmakaredottr. Cicilia Andersdotter Böle
1790-11-12 Afskjed. Soldaten Jonas Snabb Trogsta Pig. Karin Johansdotter Trogsta
1790-11-16 Enklingen och Bonden Jon Andersson Stafåker Bonde Dottren Marg: Månsdotter Högs S:n och Halsta
1790-11-17 Proste Sonen Carl Fr. Holmquist Klångsta Bondedotr. Brita Ersdotter Öfwernäset
1791-01-30 Kohlaren Johan Eriksson Näcksjö Pigan Elisabeth Johansdotter Näcksjö
1791-04-12 Enklingen, Bonden Lars Larsson Lumnäs Snickare Enkan Sigrid Jonsdotter Ytternäset
1791-04-20 Soldaten Anders Frid Fränö Pig. Sigrid Jonsdotter Töfsätt
1791-04-26 Soldaten wid Primier Maj. Compagnie Jonas Sverd
Borgaredottren Catharina Wall Hudicksvall
1791-04-28 Soldaten Eric Söm
Enk. Sigred Johansdotter Nansta
1791-05-03 Soldaten Olof Fast Hedsta Enkan Brita Ersdotter Hedsta
1791-05-04 Soldaten Eric Ed Skarmyra Enkan Margeta Ericsdotter Skarmyra
1791-05-05 Soldaten Anders Mård Rumsta Bondedottren Anna Andersdotter Hillsta
1791-05-06 Unga Bonden Olof Ersson Forss Tuna S:n Bondedottr. Anna Svensdotter Skarmyra
1791-05-19 Gl. Bonden Anders Jonsson
Pigan Lisbeta Jonsdotter Öfwerby
1791-05-20 Soldaten Johan From
Enkan Helena Michelsdotter Ytternäset
1791-05-22 Soldaten Eric Kneckt
Enkan Karen Persdotter Medvik
1791-05-22 Soldaten Olof Strål Necksjö Pig. Anna Olsdotter Flatmo
1791-05-30 Bonden Enklingen Jon Joonsson Hedsta Bondedottren Kjerstin Persdotter Harf
1791-07-08 Torparen Eric Ersson Ytternäset Bondedottren Malin Andersdotter Ölsund
1791-08-04 Krono Länsmannen Herr Olof Dahlin
Jungfru Brita Lundgren Wålsta
1791-08-28 Soldaten Olof Rehn
Bondedottren Ingrid Olsdotter Kalfhaga
1791-10-03 Drängen Olof Persson Dahlarne Pigan Helena Danielsdotter Prostegården
1791-10-19 Soldaten Matts Hed
Bondedottren Karen Persdotter Nansta
1791-10-23 Soldaten Lars Skjelik
Pig. Margeta Johansdotter Rolfsta
1791-10-23 Bondesonen Eric Ersson Skarmyra Bondedottren Margeta Persdotter Trogsta
1791-10-23 Soldaten Per Bjur Flatmo Bondedottren Cicilia Olsdotter Flatmo
1791-10-23 Bonden Jon Larsson Lumnäs Bonde Enkan Margeta Andersdotter Hamre
1791-10-25 Soldaten Anders Grip Rumsta Soldatedottren Brita Hansdotter Hedsta
1791-10-27 Bondesonen Måns Nilsson Häggnäs Bondedottren Anna Ersdotter Hillsta
1791-10-27 Skräddare gesällen Lars Ström Född i Kalfhaga Soldaten Enkan Anna Michelsdotter Kjalkbo
1791-12-27 Kohlare Drängen Olof Josephsson Född i Woxna Kohlaredottren Anna Imberg Fuskås, född i Woxna
1792-01-06 Sochneskinnaren Pehr Zachariæsson Byberg Wargjerings Karls Enkan Brita Olsdotter Byberg
1792-03-28 Enklingen och Bonden Jon Olsson Smedsgården Pigan Margeta Larsdotter Långby
1792-04-10 Soldaten wid Delsbo Compag. Daniel Wigg
Pigan Ingrid Ersdotter Långbyn
1792-05-18 Bonden Nils Nilsson Trogsta Bondedottren Karen Mårtensdotter Kalfhaga
1792-05-20 Bonden Anders Persson Trogsta Bondedottren Brita Persdotter Fränö
1792-06-01 Drängen Jon Andersson Hamre Enkan Cicilia Nilsdotter Öfwernäset
1792-09-30 Afskjedade Soldaten Anders Berg Flatmo Pig. Brita Andersdotter Trogsta
1792-10-01 Drängen Johan Högvall Högs S:n Pig. Anna Andersdotter Berglund Klångsta
1792-10-07 Sochnesmeden Magnus Sundfors Dilsbo och Klubbo Pig. Kjerstin Larsdotter Bäck
1792-10-17 Bonden Michel Michelsson Norrbo och Hålsjö Bondedottren Anna Danielsdotter Funsta
1792-11-11 Sold. Eric Jonsson Pil
Pig. Anna Andersdotter Böle
1792-11-12 Kohlaren Thomas Ersson Fuskås Soldate Enkan Margeta Jonsdotter Matnäs

Bonden Swen Tomsson Tuna S:n och Knösta Enkan Helena Larsdotter Långbyn
1793-05-11 Unga Bonden Samuel Ersson Åkre Bondedottren Brita Persdotter Delsbo och Lund
1793-05-26 Volonteuren och Soldaten Lars Bold Bäck Pig. Margeta Göransdotter Funsta
1793-10-04 Drängen Isaai Ersson Wålsta Pig. Karen Jonsdotter Kjälckbo
1793-10-07 Bondesonen Per Olofsson Rumsta Bondedottren Helena Olsdotter Wålsta
1793-10-06 Sold. Eric Spel
Bonde Dottr. Karen Ersdotter Hilsta
1793-10-15 Bondesonen Willhelm Jonsson Hillen Bondedottren Margeta Larsdotter Ransta
1793-10-22 Bonden Olof Jonsson Björkmora Bondedottren Anika Nilsdotter Tuna och Söderrå
1793-10-23 Unga Bond. Matts Olsson Öfwerby Bondedottren Brita Persdotter Åsak Högs Sochn
1793-10-27 Bondesonen Stephan Jonsson Ölsund
Helena Larsdotter Lund
1793-10-29 Bondesonen Olof Olofsson Smedsgården Bondedottren Karen Olsdotter Nansta
1793-11-01 Kyrkovacktaren gl. Soldat. Pehr Hillersten Smedsgården Pig. Lisa Michelsdotter Rolfsta
1793-12-27 Kohlaren Olof Ivarsson Strömbacka och Karmansbo i Bjuråker Bondedottren Karen Persdotter Hedsta
1794-02-20 Vice Corporalen Olof From

Hedvig Charlotta Holmquist Klångsta
1794-03-23 Vice Corporalen Pehr Frisk
Bondedottren Margeta Persdotter Långbyn
1794-05-04 Sold. Anders Eng Trogsta Pig. Ingeborg Jonsdotter Kjälkbo
1794-05-11 Skräddaren Pehr Hilberg Hillsta Soldate Dottren Kjerstin Jonsdotter Hillen
1794-10-02 Unga Bonden Jon Persson Långbyn Pigan Sara Olofsdotter Kalfhaga
1794-10-03 Bonden Michel Michelsson Långbyn Pig. Margeta Andersdotter Trogsta
1794-10-15 Drängen Jon Nilsson Trogsta Bondedottren Margeta Ersdotter Trogsta
1794-10-17 Drängen Anders Jonsson Hillen Bondedottren Kjerstin Samuelsdotter Funsta
1794-10-20 Soldaten Pehr Rask
Pigan Karen Zachrisdotter Kalfhaga
1794-10-21 Bond, Nils Persson Fränö Bondedottr. Anna Nilsdotter Nansta
1794-10-22 Soldaten Lars Palm Rumsta Bondedottr. Anna Andersdotter Kalfhaga
1794-10-23 Bondeson Anders Larsson Bärglock Bondedottren Anna Ersdotter N. Wiksta
1794-10-31 Enkl. Bond. Nils Larsson Backan Pig. Margeta Persdotter Smedsgården
1794-10-29 Drängen Anders Olsson
Pigan Brita Månsdotter Långby
1794-11-06 Drängen Olof Månsson Häggnäs Bondedottren Karen Ersdotter Långbyn
1794-11-07 Drängen Eric Ersson Högs Sochn och Sigsta Bonde Enkan Karen Mattsdotter Hamre
1795-04-10 Sold. Olof Flank Ransta Bonde Dottren Sigrid Olsdotter Stenbo
1795-04-26 Drängen Anders Jonsson Utnäs Dahlpigan Karin Hindrichsdotter Rumsta
1795-05-10 Soldaten Anders Falck N. Wiksta Soldatedottren Margeta Persdotter Smedsgården
1795-06-24 Soldaten Nils Gunst Smedsgården Pig. Christina Narf Hassela S:n
1795-10-07 Afskjedade Soldaten Nils Krut Weda Bondottr. Brita Jonsdotter Stafåker
1795-10-08 Bonden Jon Ersson Hilsta Bondedottren Sigrid Jonsdotter Söderäng
1795-10-13 Unga Bonden Jon Mattsson Veda Bondedottren Anna Andersdotter Veda
1795-10-16 Unga Bonden Lars Olsson Flatmo Bondedottren Karin Ersdotter Hillsta
1795-10-20 Sochnesmeden Johan Sundfors Ljusdahl Bondedottren Cicilia Andersdotter Hamre
1795-10-25 Sochneskomakaren Jon Olofsson Näcksjö Soldate Enkan Brita Johansdotter Sunnanbäck
1795-10-27 Skomakaren Olof Olsson Nansta Soldate Enkan Maria Jonsdotter Töfsätt
1795-10-30 Afskjed. Corporalen Eric Snäll Norrbo Pig. Karen Olsdotter Hillsta
1795-11-01 V. Corporalen Pehr Frisk
Soldatedottren Margeta Olsdotter Medwik
1795-11-05 Unga Bonden Jon Olofsson Byberg Bondedottren Margeta Andersdotter Hillsta
1795-11-01 Kohlaren Olof Andersson Necksjö Pig. Maria Andersdotter Necksjö
1795-12-28 Bondesonen Eric Persson Trogsta Bondedottren Helena Persdotter Micke
1795-12-29 Soldaten Eric Nord Öf:rByn Pig. Margeta Andersdotter Öf:rByn
1796-05-01 Soldaten Anders Lind
Pigan Brita Larsdotter Kalfhaga
1796-05-19 Vice Corporalen Matts Löf Rödmyra Corporals Dottren Brita Olsdotter Frägsta
1796-05-29 Bond. Jon Andersson ÖfwerNäset Trumslagare Dottren Cicilia Jansdotter Bäck
1796-05-30 Bond. Jan Jonsson Rödmyra Bonde Dottren Margeta Persdotter Trogsta
1796-06-06 Sochnesmeden Jon Jonsson Hamre Soldate Enkan Kjerstin Olsdotter Böle
1796-10-20 Bondesonen Jon Olsson Wålsta Bondedottren Anna Olsdotter Södereng
1796-10-23 Unga Bonden Olof Michalsson Tronbo Bondedottren Margeta Persdotter Harf
1796-10-23 Sochnesnickaren Jonas Berg Bäck Bondedottr, Kjerstin Larsdotter Lumnäs
1796-10-25 Bondesonen Eric Nilsson Trogsta Bondedottren Kjerstin Jansdotter Tomta
1796-10-25 Bondesonen Per Jansson Nansta Bondedottren Cicilia Jansdotter Tomta
1796-10-26 Soldaten Samuel Starck
Soldatedottren Cicilia Jansdotter Ytternäset
1796-10-28 Soldaten Olof Borr
Bondedottren Karen Ersdotter Trogsta
1796-10-30 Bondesonen Olof Larsson Berglock Bondedottren Kjerstin Olsdotter Fränö
1796-11-18 Bondesonen Johan Olsson Öfwerbyn Soldatedottr. Anna Jonsdotter Kalfhaga
1796-11-25 Drängen och Bonden Per Larsson Byberg Pig. Anna Jönsdotter Byberg
1797-04-21 Bondesonen Drängen Per Svensson Bergsjö S:n och Kyrkobyn Pigan Anna Gregsdotter Öhr Skarmyra

Gl. Skomakaren Joh. Jacobsson Tuna på Heden Pig. Brita Larsdotter
1797-06-06 Soldaten Olof Staf
Bondedottren Brita Andersdotter Sunnanbäck
1797-06-25 Soldaten Matts Knall Åkre Soldatedottr. Marg. Andersdotter N. Wiksta

Drängen Olof Hansson Niarne och Arbrå S:n Pig. Karen Andersdotter Trogsta
1797-07-18 Afskjedade Serganten Johan Falck
Dess Hushållerska Cathar: Tillander Ifr. Arberå
1797-10-06 Drängen Jöns Ersson Arberå och Niarne Pig. Helena Olsdotter Sunnanbäck
1797-10-10 Bondeson Eric Andersson
Soldatedottren Ingrid Larsdotter Weda
1797-10-12 Bondeson Lars Larsson Berglock Bondedottren Cicilia Ersdotter N. Wiksta
1797-10-15 Gl. Soldaten Olof Flink Flatmo Pig: Karen Ersdotter Öfwerby
1797-10-25 Unga Bonden Olof Olsson Kalfhaga Bondedottren Margeta Andersdotter Kalfhaga
1797-10-27 Bonden Anders Larsson Lund Bondedottren Anna Persdotter Utnäs
1797-10-26 Soldaten Jonas Fyr Bäck Soldatedottren Margeta Olsdotter Nansta
1797-11-10 Unga Bonden Johan Svensson Skarmyra Pig. Kjerstin Persdotter Skarmyra
1798-04-13 Drängen Jon Andersson Kalfhaga Pigan Margeta Persdotter Smedsgården
1798-05-20 Drängen Olof Nilsson Utnäs Pigan Brita Olsdotter Näcksjö
1798-05-28 Lieutnanten H:r Joh. Carl Schönmeijer
Mademoiselle Barbara Beata Forssius
1798-06-03 Bonden Jon Jansson Tomta Bondedottren Brita Jonsdotter Ölsund
1798-10-19 Bondeson Jon Mickelsson Fränö Bondedottren Margeta Jonsdotter Öfwerbyn
1798-10-28 Siukaredaren? Jöns Jonsson Micke Bondedottren Karen Persdotter Harf
1798-11-09 Bondesonen Johan Nilsson Ilsbo och Wästtjärn Bondedottren Anna Andersdotter Hedsta
1798-11-18 Unga Bonden Per Persson Långbyn Bondedottren Margeta Andersdotter Hedsta
1798-12-27 Arbets Karlen Per Andersson Trogsta Bondedottren Maria Eriksdotter
1799-01-27 Soldaten Ol. Rehn Kalfhaga Pig: Margeta Andersdotter Öfwernäset
1799-01-27 Afskjed. Soldaten Daniel Bolt Klockaresweden Pig. Brita Ersdotter Hillberg Hilsta
1799-02-15 H:r Lieutnanten Fr. Ulr. Georgi
Mademoiselle Marg. Gust. Forssii
1799-03-29 Drängen Daniel Danielsson Långbyn Bondedottren Brita Olsdotter Långbyn
1799-03-31 Sold. Johannes Ståhl Fränö Bondedottren Margeta Persdotter Hedsta
1799-05-14 Bondeson Johan Andersson Hamre Pig. Margeta Persdotter Böle
1799-05-14 Drängen Isaac Andersson Böle Pigan Brita Mattsdotter Weda
1799-05-26 Bondeson Olof Persson Micke Bondedottren Cicilia Nilsdotter Töfsätt
1799-06-14 Sochnesmeden Lars Lund Norrbo Sochn Bondedottren Ingrid Jonsdotter Björkmora
1799-10-13 Soldaten Lars Skytt Hamre Soldate Dottren Margeta Andersdotter Hamre
1799-10-15 Unga Bonden Matts Jonsson Rumsta Pig. Sara Ersdotter Ångermanland och Da?len's S:n
1799-10-18 Nybyggare Sonen Eric Ersson Arberå S:n och Carlsnäs Bondedottren Cicilia Olsdotter Sunnabäck
1799-10-24 Bondes. Jon Jonsson Hillen Bondedottren Karen Persdotter Åkre
1799-10-27 Bondes. Hindr. Olsson Klångsta Bondedottren Karen Ersdotter Matnäs
1799-11-01 Soldaten Eric Klang Hillen Bondedottr Anna Olsdotter Hillen
1799-11-29 Kohlaren Swen Persson Nianfors Bruk Bondedottren Marg. Månsdotter Häggnäs
1799-11-29 Bond. Eric Michelsson Långbyn Pig. Brita Danielsdotter Långbyn
1799-12-05 Afskjed. Soldaten Eric Söm Nansta Pig. Brita Olsdotter Hillsta
1799-12-06 Sochnesmeden Olof Björklund Farilla S:n Bonded. Brita Persdotter Rolfsta
1800-02-26 Bondeson Eric Månsson Häggnäs Bondedottr. Margeta Michelsdotter Tronbo
1800-03-21 Herr Cominister i Hogdahl och Hafwerö Lars Landgren
Prostedottren Mademoiselle Margareta Elisabeth Nordelius Forssa
1800-04-18 Bondesonen Matts Persson Harf Bonde Enkan Helena Olsdotter Rumsta
1800-09-07 Drängen Jöns Andersson Fräne Bonde Dottren Anna Jonsdotter Öfwerby
1800-09-30 Gl: Bonden Per Mathsson Harf Bonde Dottren Cherstin Ericsdotter Ilsbo och Wästtjär
1800-10-08 Bonden och Enklingen Nils Hansson Frägsta KyrkowärdsDottren Margta Andersdotter Weda
1800-10-17 Soldaten Esten Swan Ytternäset Soldate Dottren Brita Mathsdotter Häggnäs
1800-10-21 Bonden och Enklingen Jon Larsson Lumnäs Soldate Dottren Brita Olofsdotter Lumnäs
1800-10-24 Unga Bonden Nils Ericsson Mickje Pigan Margta Persdotter Kälkbo
1800-10-30 Vice Corporalen Eric Skräck Skarmyra Bonde Dottren Helena Ericsdotter Norrviksta
1800-10-31 Bond: Son Anders Jonsson Öfwerby Pigan Sigrid Olofsdotter Kalfhaga
1800-10-31 Unga Bonden Anders Nilsson Wäst-Tjär och Ilsbo Soken Bond Dottren Carin Jonsdotter Öfverby
1800-11-14 Bonden och Enklingen Olof Michelsson From Klångsta Bonde Dottren Brita Jonsdotter Smedsgården
1801-01-05 Soldat: Jonas Hed Söderviksta Soldate Dottren Anna Johansdotter Trogsta
1801-03-19 Soldaten Anders Kneckt Weda Landbondens Per Mathssons Dotter Johanna [Persdotter] Rolfsta
1801-03-21 Soldaten Per Asp Smedsgården Soldat Enkan Elisabet Michelsdotter Åkre
1801-03-27 Soldaten Olof Sund Söderhoga Bonde Dottren Anna Ericsdotter Funsta
1801-10-21 Bonde Sonen Michael Hansson Frägsta Nämndemans Dottren Margta Nilsdotter Nansta
1801-10-22 Bondesonen Jon Andersson
Bondedottren Anna Persdotter Långbyn
1801-10-25 Bonde Sonen Olof Olofsson Klångsta Bonde Dottren Helena Ericsdotter Medvik
1801-10-18 Drängen Olof Olofsson Medwik Soldate Dottren Beata Olofsdotter Lumnäs
1801-10-28 Drängen Jon Olofsson Flatmo Soldate Dottren Cicilia Persdotter Kalfhaga
1801-10-30 Bonden Olof Swensson Rumsta Nämndemans Dottren Anna Persdotter Runsta
1801-11-01 Gl: Bonden och Enkl: Per Michaelsson Byberg Bonde Enkan Anna Olofsdotter Söderviksta
1801-11-03 Bonde Sonen Anders Hansson Hamre Corporals Dottren Helena Johansdotter Böle
1801-11-13 Snickare Sonen Eric Ericsson Ytternäset Bonde Dottren Cherstin Larsdotter Hamre
1802-04-29 Bonde och Enklingen Olof Ericsson Trogsta Bondedottren Anna Olofsdotter Hjorsta och Högs Sockn
1802-05-21 Soldat: Per Berg Mickje Nämndemans Dottren Cherstin Persdotter Mickje
1802-05-28 Soldat Olof From Töfsätter Bonde Dottren Anna Nilsdotter Töfsätter
1802-05-30 Bonde Sonen Per Jonsson Stafåker Dotter Anna Jönsdotter Rumsta
1802-06-02 Drängen Anders Andersson Prostegården Torpare Enkan Brita Jacobsdotter Funsta
1802-06-22 Krono Skogvaktaren H:r Lars Jacob Phragmén
Bondedottren Christna Olofsdotter Prostegården
1802-07-04 Soldaten Mattias Stålt Matnäs Pigan Brita Andersdotter Fräne
1802-10-10 Bond Son Nils Persson Mickje Soldat Dottren Carin Mathsdotter Hägnäs
1802-10-22 Drängen Michael Michaelsson Häggnäs Soldat Dottren Margta Johansdotter Trogsta
1802-10-23 Drängen Olof Olofsson Tronbo Bonde Enkan Malin Andersdotter Ytternäset
1802-10-24 Bonde Sonen Olof Olofsson Öfwerby Pigan Carin Larsdotter Långby
1802-12-27 Skomakaren Göran Göransson Kalfhaga Pigan Cherstin Jonsdotter Öfwerby
1803-04-13 Bond: Sonen Nils Svensson Rumsta Bonde Enkan Margeta Andersdotter Kalfhaga
1803-04-13 Bond: och Enk: Jon Nilsson Trogsta Bonde Enkan Sigrid Jonsdotter Hillsta
1803-05-12 Soldaten Per Skål Långbyn Bonde Dottren Cicilia Olofsdotter Hamre
1803-06-01 Unga Bond. Olof Jonsson Smedsgården Bonde Dottren Brita Jonsdotter Hillen
1803-10-12 Bond. Olof Olofsson Wålsta Bonde Dottren Anna Olofsdotter Kalfhaga
1803-10-16 Soldaten Anders Brink
Sold. Dottren Margareta Jonsdotter Sörhoga
1803-10-19 Soldat. Per Skott Funsta Corp. Kjäcks D:r Kerstin Olofsdotter Nansta
1803-10-30 Skomakaren Jon Olofsson Sunnannbäck Bonddottren Helena Jonsdotter Smedsgården
1803-11-02 Bondson Olof Ericsson Medvik Bondedottren Karin Olofsdotter Klångsta
1803-12-28 Soldaten Anders Grip Rumsta Pigan Anna Olofsdotter Ångermanland Dals Soken och Mo by
1804-04-05 Soldaten Eric Spång Kalfhaga Pigan Katarina Östberg Norrbo
1804-05-08 Bond: Anders Persson Hamre Pigan Karin Mattsdotter Söderäng
1804-07-29 F. d. Bond. Anders Jonsson Funsta Pigan Kjerstin Kjelsdotter Hillsta
1804-07-30 Sold. Olof Snabb
Bond.dottren Margta Olofsdotter Söderäng
1804-10-07 Bond. Olof Johansson Skarmyra Bond.dottren Ingrid Nilsdotter Trogsta
1804-10-07 Bondson Anders Olofsson Böle Bond.D:r Anna Nilsdotter Trogsta
1804-10-09 Bond Drängen Nils Larsson Öfverby Bond.D:r Brita Jonsdotter Weda
1804-10-21 Bond. Olof Persson Rumsta Bond.D:r Karin Andersdotter Glimsta
1804-10-17 Bonden Nils Andersson Stafåker Bondedottren Kerstin Andersdotter Weda
1804-10-24 Bondson Olof Salomonsson Rödmyra Bondedottren Cicilia Ersdotter Skarmyra
1804-10-28 Bondson Eric Hansson Hamre Bondedottr. Maria Olofsdotter Hillen
1804-10-31 Bonddrängen Johan Nilsson Klångsta Bonde D:n Brita Ersdotter Klångsta
1804-11-04 Socken Skräddaren Olof Andersson Fräne Bonde Dottren Margta Johansdotter Skarmyra
1804-11-01 Bonde drängen Anders Johansson Trogsta Bonde Änkan Kerstin Johansdotter Trogsta
1804-11-07 Bonde drängen Olof Olofsson Kalfhaga Bonde Änkan Anna Jonsdotter Kalfhaga
1804-11-08 Bonde drängen Olof Andersson Hedsta Bondedottren Kerstin Jönsdotter Sörviksta
1804-12-16 Bonden Jon Olofsson Smedsgården Pigan Brita Hinricsdotter Häggenås och Liths Socken i Jemtland
1804-11-21 Bonden Anders Persson Söderäng Bonde dottren Margta Larsdotter Öfverby
1805-01-08 Afsked. Sold. Lars Lännman Michje Dal Pigan Anna Olsdotter Elfdalen
1805-04-24 Bonden Eric Nilsson Stafåker Bonded:r Margta Jonsdotter Söderhoga
1805-05-21 Bonden Johan Olsson Hambre Bonded:r Helena Olsdotter Böle
1805-06-02 Bondson Jonas Jönsson Idnor och Wik Bonddottren Magdalena Andersdotter Ölsund
1805-05-30 Socken Skomakaren Olof Johansson Hedsta Bond. D:r Kerstin Ersdotter Söderviksta
1805-10-13 Bonden Jonas Larsson Öfverby BondD:r Karin Jönsdotter Söderhoga
1805-10-09 Bonden Olof Michelsson Flatmo Bondedottren Kerstin Jonsdotter Weda
1805-10-13 Bondson Jonas Ersson Häggnäs Soldatdottren Brita Persdotter Häggnäs
1805-10-24 Soldaten vid Pr. Majorens Compagnie och Forssa Jonas Smaltz
Pigan Elisabeth Christ: Fahlberg Klockarsvedja
1805-10-30 Bond. Anders Ersson Klångsta Bondedottren Brita Persdotter Veda
1805-11-06 Hjulmakaren Per Andersson Ström Böle Sold. Knekts Änka Karin Persdotter Medvik
1806-03-02 Bondson Nils Olofsson Berglock Pigan Margta Andersdotter Prestgården
1806-04-22 Bonden Jonas Persson Trogsta Bondedottren Anna Persdotter Åkre
1806-04-29 Soldaten vid Premier Majorens Compagnie och Forssa Anders Pamp
Bondedottren Brita Andersdotter Weda
1806-05-15 Bonden Jonas Nilsson Töfsätter Bondedottren Brita Svensdotter Hillsta
1806-06-26 Bond.son och Hemmans Tillträdaren Anders Andersson Hedsta Bondedottren Cecilia Svensdotter Hillsta
1806-10-14 Bondson och Hemmans Tillträdaren Johan Olofsson Böle Bonded:n Anna Jonsdotter Weda
1806-10-21 Bondson och Hemmans Tillträd. Jonas Jonsson Weda Bondedottren Margta Ersdotter Klockarsvedja
1806-10-28 Bonden Johan Jonsson Tomta Bonded:n Kerstin Nilsdotter Stafåker
1806-10-28 Bonden Nils Larsson Klångsta Bondedottren Anna Nilsdotter Stafåker
1806-11-04 Bonden Mårten Olsson Kalfhaga Bonded:r Anna Larsdotter Hamre
1806-11-06 Soldaten N:o 53 Jonas Bom Forssa Bonded:r Sigrid Nilsdotter Hög
1806-11-11 Bonde Drängen Eric Johansson Ytternäset Soldat dottren Kerstin Johansdotter Trogsta
1807-01-11 Soldaten N:o 147 Jonas Svärd Rumsta Soldate Änkan Maria Andersdotter Häggnäs
1807-04-07 Soldaten N:o 6 Olof Häll Nansta Bondedottren Helena Johansdotter Wålsta
1807-04-29 Bonden Olof Olsson Kalfhaga Soldate D:r Brita Andersdotter Öfverby
1807-04-30 Bonde Drängen och Hemmans Tillträdaren Nils Olsson Norrhoga Bondedottren Karin Johansdotter Norrhoga
1807-05-24 Hemmans Tillträdaren Lars Gustaf Österberg
Bonde Änkan Sara Olsdotter Långby
1807-10-04 Torparen och drängen Hans Kjällman Njutånger och Sophieholm Pigan Lisa Andersdotter Forssa Prästgård
1807-10-21 Bondson och Hemmans Tillträdaren Anders Jönsson Söderhoga Bonde D:r Karin Jonsdotter Weda
1807-10-25 Drängen Eric Ersson Trogstad Bondedottren Anna Jönsdotter Sörviksta
1807-11-01 Bonden Eric Nilsson Hög och Åsak Bonded:r Karin Persdotter Rumsta
1807-11-13 Soldaten N:o 67 Matts Stålt Matnäs Pigan Ingrid Nilsdotter Michje
1807-11-10 Drängen Anders Persson Långby Pigan Sigrid Larsdotter Kalfhaga
1807-12-09 LandBonden Paul Larsson Hedsta Pigan Anna Hansdotter Hedsta
1807-12-20 Ljeutenanten vid Delsbo Compagnie H:r Nils Axling Ljusdal Änke Capitainskan Fru Barbro Beata Schönmejer Hamre
1808-04-20 Bondson och Hemmans Tillträd. Anders Jonsson Söderhoga Bondedottren Karin Olsdotter Töfsätter
1808-04-20 Bondson och Hemman Trillträd. Anders Olsson Töfsätter Bondedottren Cicilia Jonsdotter Söderhoga
1808-05-01 Bondson och Hemmans Tillträdaren Eric Persson Hedsta Bondedott:n Karin Jonsdotter Hedsta
1808-04-26 Bondson och Hemmans Tillträdaren Jonas Andersson Hedsta Bonded:n Karin Michelsdotter Weda
1808-05-27 Bondson Jonas Larsson Lund Bonddottren Cicilia Larsdotter Lumnäs
1808-05-23 Afsked. Soldaten Pehr Strid Nansta Båtsmans Enkan Kerstin Mårtensdotter Skarmyra
1808-06-29 Bonden Anders Persson Kjälsjiö och Delsbo Sockn Skräddare D:r Brita Stephansdotter Kjälkbo
1808-10-16 Bondson och Hemman Tillträdaren Jonas Olsson Söderäng Bonded:n Helena Ersdotter Michje
1808-10-19 Skinberedaren Olof Larsson Forsslöf Backe Bondedottren Karin Persdotter Utnäs
1808-11-03 Sockne Skräddaren Daniel Pallmin Öfverby Bondedottren Margta Olsdotter Wålsta
1808-11-10 Afskedade Soldaten Daniel Palm Öfverby Båtsmans dottren Kerstin Nilsdotter Tuna och Halsta
1809-04-26 Bondson och Hemmanstillträdaren Jonas Olsson Flatmo Bondedottren Brita Danielsdotter Öfvernäset
1809-05-28 Bonden Olof Johansson Fräggsta Bondedottren Margta Olsdotter Hillen
1809-10-11 Bonden Olof Jonsson Söderäng Bondedottren Margta Olsdotter Kalfhaga
1809-10-18 Bonden Eric Persson Nansta Bondedottren Cicilia Persdotter Ytternäset
1809-10-26 Bonden Olof Jonsson Björkmo Bondedottren Cicilia Andersdotter Hedsta
1809-10-24 Bonden Jöran Persson Tomten Soldatd:n Ingrid Larsdotter Nansta
1809-11-02 Bonden Anders Johansson Långby Bondedottren Malin Olofsdotter Långby
1809-11-06 F. d. Bonden Per Olsson Matnäs Bondedottren Sigrid Johansdotter Lumnäs
1809-11-09 Bonden Lars Larsson Lumnäs Soldatedottren Maria Persdotter Nansta
1809-11-15 Vice Corporalen Eric Strid Öfverby Vice Länsman Modins dotter Christina Persdotter Modin Flatmo
1809-11-14 Afsked. Soldaten Anders Mård Öfvernäset Pigan Kerstin Hansdotter Byberg
1810-01-28 Soldaten Carl Rund
Soldate Enkan Margta Persdotter Stenbo
1810-02-02 Bondson och Torparen Lars Olsson Byberg Soldate Enkan Elisabeth Christina Fahlberg
1810-02-25 MästerSmeden Lars Berg Iggesund, Njutångers Socken Pigan Greta Christina Setterström
1810-04-26 Bonden Matts Mattsson Hillen Bonde Enkan Christina Samuelsdotter Hillen
1810-04-25 Bonden Lars Jonsson Flatmo Bonde Enkan Anna Olsdotter Wålsta
1810-06-03 Bonden Olof Olofsson Söderäng Bondedottren Margta Persdotter Långby
1810-06-07 Sockne Snickaren Olof Nordqvist
Klockaredottren Jungfru Helena Catharina Phragmén Smedsgården
1810-06-13 Bond. Jonas Ersson Michje Bonde Enkan Margta Persdotter Michje
1810-06-03 Soldaten Michaël Krut Rumsta Soldatedottren Karin Andersdotter Glimsta
1810-08-12 Soldaten Jonas Spel Trogsta Pigan Anna Maria Flinck Trogsta
1810-11-04 Bonden Jonas Nilsson Bäck Bondedottren Cicilia Andersdotter Hedsta
1810-10-31 Husman Eric Jermundsson Kalfhaga Soldate Enkan Margta Johansdotter Flatmo
1810-11-07 Bonden Eric Olsson Hamre Pigan Anna Ersdotter Hamre
1810-11-08 Bond. Lars Andersson Hillsta Soldatedottren Helena Zachrisdotter Hillsta
1810-11-06 Sockne Smeden Olof Norling Norrala Bondedottren Brita Ersdotter Tomten
1810-11-13 Bonden Eric Nilsson Trogsta Bondedottren Karin Persdotter Nansta
1810-11-20 Soldaten Jonas Borg Skarmyra Corporals Enkan Helena Ericsdotter Skarmyra
1810-12-07 Soldaten And. Berg Michje Soldate Enkan Margta Andersdotter Sunnanbäck
1811-03-13 Drängen Joh. Holm Söderviksta Bondedottren Malin Andersdotter Trogsta
1811-04-22 Soldaten Olof Dolk Rödmyra Soldatedottren Karin Svensdotter Björkmo
1811-05-14 Bondson Olof Olsson Töfsätter Soldate Enkan Margta Olsdotter Bäck
1811-05-19 Bonden Olof Olsson Trogsta Soldatedottren Brita Ersdotter Nansta
1811-05-23 Socknesmeds Sonen och Hemmanstillträdaren Joh. Sundforss Skarmyra Bonded:r Anna Larsdotter Klångsta
1811-05-30 Soldaten Nils Brandt Trogsta Soldatedottren Ingrid Persdotter Trogsta
1811-05-30 Soldaten Eric Frid Kjälkbo Soldatedottren Margta Persdotter Böle
1811-06-06 Bondson Per Persson Björkmo Soldatedottren Maria Ersdotter Ölsund
1811-06-24 Fördubblings Båtsmannen Eric Wester Njutånger
Karin Andersdotter Sunnanbäck
1811-09-29 Drängen Johan Pamp Hamre Pigan Helena Olsdotter Skarmyra
1811-10-17 Drängen Eric Ersson Söderviksta Soldate Enkan Helena Johansdotter Nansta
1811-10-22 Drängen Carl Persson Wålsta Pigan Anna Nordström Vålsta
1811-10-22 F.d. Bonden Anders Olsson Töfsätter Bondedottren Brita Persdotter Utnäs
1811-10-24 Bonden Jonas Andersson Weda Bondedottren Brita Olsdotter Söderäng
1811-10-27 Bond. Johan Olsson Nansta Bondedottren Karin Persdotter Trogsta
1811-10-27 Soldaten Olof Borr Backan Bondedottren Margta Nilsdotter Norrhoga
1811-10-30 Bonden Lars Olsson Långby V. Länsmans Dottren Cicilia Persdotter Modin Flatmo
1811-11-05 Afsked. Soldaten Samuel Stark Söderviksta Bondedottren Anna Jonsdotter Söderviksta
1811-11-05 Sockne Smeden Per Hartman Hamre Corporalsdottren Kerstin Mattsdotter Söderäng
1812-04-02 Bonden Jonas Persson Ytternäset Pigan Karin Jonsdotter Utnäs
1812-04-01 Soldaten Halfvar Blank Söderäng Pigan Helena Olsdotter Långby
1812-04-07 Bonden Eric Persson Björkmora Bondedottren Margta Jonsdotter Ytternäset
1812-04-19 Bondson och hemmanstillträdaren Lars Paulsson Hedsta Bondedottren Anna Nilsdotter Skarmyra
1812-04-16 Soldaten Olof Ris Böle Hjulmakaredottren Brita Andersdotter Böle
1812-05-04 Sockne Muraren Johan Tiger Böle Bondedottren Anna Olsdotter Hamre
1812-05-20 Bonden Olof Andersson Klockarsveden Soldate Enkan Elisabeth Michelsdotter Smedsgården
1812-10-29 Bonden Jonas Hartman Hamre Bondedot. Helena Nilsdotter Böle
1812-11-05 Bond. Johan Nilsson Böle Nämndemansdottren Margta Johansdotter Funsta
1812-11-17 Bonden Lars Ersson Utnäs Bondedottren Margta Olsdotter Töfsätter
1812-11-17 Bondson Olof Olsson Töfsätter Bondedottren Cicilia Ersdotter Utnäs
1812-11-19 Bondson Olof Jonsson Sunnanbäck Bondedottren Kerstin Olsdotter Söderäng
1813-01-01 F. d. Pappermak. Gesällen Johan Gust. Lillsell Östanå Pappers Bruk i Njutånger Hushållerskan Madame Gustava Catharina Wanberg, född Häggberg Forssa Prestgård
1813-01-21 Torparen Michel Michelsson Häggnäs Bondedottren Karin Nilsdotter Töfsätter
1813-04-27 Vice Corporalen Olof Kring Michje Bondedottren Margta Andersdotter Sunnanbäck
1813-04-21 Bonden Eric Olsson Kalfhaga V. Länsmandottren Karin Persdotter Modin Flatmo
1813-06-01 Bond. Lars Ersson Frölland Högs Socken Bondedottren Margta Olsdotter Böle
1813-06-08 Bondson Jonas Persson Michje Soldatedottren Helena Carlsdotter Trogsta
1813-10-14 Bond. Jonas Persson Utnäs Bondedottren Anna Olsdotter Nansta
1813-10-12 Bonden Per Olsson Matnäs Häradsdomaredottren Margta Olsdotter Böle
1813-10-24 Bonden Johan Johansson Tomta Bondedottren Brita Olsdotter Stenbo
1813-10-24 Bonden Nils Ersson Söderviksta Bondedottren Brita Olsdotter Långby
1813-10-21 Sockne Skräddaren Olof Larsson Böle Bondedottren Karin Nilsdotter Stafåker
1813-10-26 Bonde Sonen Eric Jonsson Stafåker Bonde Dottren Karin Andersdotter Byberg
1813-10-28 Bonde Sonen Olof Ersson Bäck Bonde Dottren Margta Andersdotter Trogsta
1814-04-14 Bonde Sonen Olof Johansson Lund Bonde Dottren Magdalena Johansdotter Ytternäset
1814-04-19 Bonde Sonen Per Göransson Sunnanbäck Bonde Dottren Brita Andersdotter Sunnanbäck
1814-06-05 Bonden Eric Jonsson Hillsta Bonde Dottren Anna Persdotter Tomta
1814-08-09 Bevärings Soldaten och Drängen Per Johansson Eng Michje Pigan Kerstin Persdotter Michje
1814-10-04 Husman Jonas Persson Michje Pigan Greta Lisa Lindström Michje
1814-10-09 Bonde Sonen Eric Olsson Trogsta Soldate Dottren Karin Paulsdotter Hillsta
1814-10-30 Bonden Olof Persson Rumsta Kyrkovärds Dottren Cicilia Andersdotter Norrviksta
1814-10-30 Bonden Lars Andersson Bäck Bonde Dottren Kerstin Jonsdotter Hedsta
1814-10-27 Bonde Sonen Nils Olsson Hamre Bonde Dottren Margta Larsdotter Hamre
1814-11-08 Bonden Göran Göranson Hamre Bonde Dottren Margta Andersdotter Sunnanbäck
1814-11-12 Drängen Jacob Andersson Losjö, Norrala Socken Pigan Ingrid Olsdotter Forssa Prostgård
1815-02-02 Soldaten Eric Kort Stafåker Pigan Karin Ersdotter Michje
1815-02-19 Husman Eric Hansson Limbäck och Våmbhus Capell Soldate Enkan Brita Mattsdotter Ytternäset
1815-03-29 Bonden Jonas Stephansson Kjälkbo Bonde Dottren Sigrid Olsdotter Stenbo
1815-04-11 Bonde Sonen Lars Jönsson Öfverby Bonde Dottren Kerstin Jonsdotter Kalfhaga
1815-04-19 Landbonden Jacob Persson Rumsta Sold. Dottren Brita Olsdotter Kalfhaga
1815-04-26 Bonde Sonen Johan Johansson Funsta Bonde Dottren Anna Jonsdotter Söderhoga
1815-04-27 Bonde Sonen Lars Nilsson Forsslöf Norrhoga Bonde Dottren Brita Olsdotter Nansta
1815-04-30 Sockne Skomakaren Jonas Persson Kalfhaga Soldate Dottren Karin Danielsdotter Söderäng
1815-05-11 Bonden Anders Jonsson Stafåker Smeds D:n Cecilia Jonsdotter Hamre
1815-05-09 Bonde Sonen Jonas Nilsson Böle Bonde Dottren Margta Johansdotter Långby
1815-05-18 Soldaten Eric Ram Bäck Soldate Dottren Kerstin Johansdotter Hedsta
1815-05-18 Husman Per Göransson Funsta Soldate Dottr. Brita Johansdotter Hedsta
1815-09-26 Regements Trumslagaren Carl Magnus Lax Långby Pigan Juliana Olsdotter Långby
1815-10-08 Bonden Mårten Olsson Bäck Bonde Dottren Brita Johansdotter Norrviksta
1815-10-08 Bonde Sonen Nils Stephansson Nansta Bonde Dottren Anna Johansdotter Norrviksta
1815-10-24 Bonden Mårten Ersson Kalfhaga Bonde Dottren Ingrid Jonsdotter Kalfhaga
1815-10-29 Bonden Per Nilsson Hedsta Skräddare Dottren Margta Larsdotter Hedsta
1815-10-24 Drängen Nils Mattsson Söderäng Bonded:n Karin Jonsdotter Kalfhaga
1815-10-26 Sockneskomakaren Jacob Jacobsson Lumnäs Bonde Dottren Brita Ersdotter Bäck
1815-10-31 Soldat. Anders Hed Söderviksta Soldate Dottren Margta Nilsdotter Söderviksta
1815-11-02 Soldat. Per Palm Norrviksta Soldate Dottren Karin Persdotter Klångsta
1815-11-07 F.d. Förstärknings Soldaten och nu varande Drängen Nils Ersson Skål Långby Bonde Dottren Elisabeth Ersdotter Långby
1815-11-09 Collega Scholae H:r Eric Blomberg Hudikswall Demoiselle Catharina Margareta Dahlin Wålsta
1815-11-12 Vice Corporalen Eric Smaltz Fräggsta Bonde Dottren Brita Ersdotter Fräggsta
1815-11-16 F. d. Bonden Anders Larsson Bäck Soldate Dottren Ingrid Nilsdotter Bäck