Vigsellista
Löpnr Vigsel_Datum Mtitel Mfnamn Menamn Madress Ktitel Kfnamn Kenamn Kadress
1 1688-01-08 Båtsm. Maths Jacobsson Bröms

Anna Joensdotter Frästa
2 1688-02-02
Oloff Hansson Wallen
Margareta Johansdotter Gryttie
3 1688-02-12
Aaron Andersson Gällsta
Elin Pedersdotter Rödhe
4 1688-04-29 Änkling Nils Mårtensson Bergsiö Sal. Båtsmans Olof Anderssons änkia hustru Sigri G???sdotter Gränsiö
5 1688-10-07
Olof Persson Gränsiö
Brita Erichsdotter Elgerede, Bergsiö
6 1688-11-11 Änkling Anders Larsson Gränsiö
Sigri Olofsdotter Jettendahl
7 1688-11-18
Per Larsson

Brita Andersdotter Berge
8 1688-11-25
Per Abrahamsson Gällsta
Karen Erichsdotter Gällsta
9 1688-12-26
Joen Abrahamsson Åhs
Kerstin Johansdotter Gryttie
10 1689-01-01 Krögaren Lars Persson Krogen
Sigri Andersdotter Rödhe
11 1689-11-03
Lars Larsson Gränsiö
Brita Johansdotter Gryttie
12 1690-01-01 Båtsman Olof Hansson Byyn
Sigri Larsdotter
13 1690-02-02
Anders Jonsson Bergsiö
Karen Jonsdotter Frästa
14 1690-04-27
Anders Danielsson Lillböhle Sal. Simon Perssons efterlefwerska hustru Sigri Mathsdotter Skersta
15 1690-11-02
Joen Olofsson Engeby
Karen Pedersdotter Åckne
16 1690-11-09 Dagswärkskarl Peder Ersson Gnarps Maasung
Brita Erichsdotter Bergsiö
17 1690-11-16 Cronans Båtsman Peder Jonsson Pipare

Anna Erichsdotter Gällsta
18 1690-11-23
Peder Jonsson Frästa
Ingry Erichsdotter Barnfödd i Skersta
19 1690-11-30
Lars Andersson

Maria Johansdotter
20 1690-12-28 Bonde Johan Johansson Gryttie
Brita Erichsdotter Gränsiö
21 1691-01-01 Cronans Båtsman Lars Persson

Karen Erichsdotter Ångermanland
22 1691-01-01 Cronans Båtsman Joen Andersson Graan

Sigri Olofsdotter Gränsiö
23 1691-01-01 Bruksbokhållaren ? och wälbetrodde Carl Carlsson Zynth Bruket Jungfru Catharina Gevalia Prästegården
24
25 1691-12-27
Jon Andersson Boosta
Kerstin Abrahamsdotter Gällsta
26 1691-12-29 Ehrli Achtad och Förståndig Handelsman Lars Nilsson Loo Hudickswall Jungfru Brita Hansdotter Gevalia Prästegården
27 1692-01-01
Jon Andersson Åckne
Karen Olofsdotter Gryttie
28 1693-06-29 Hr Nils Gevalius Prästegården Dygdesama Jungfru Brigitta Erichsdotter Tolstenia
29 1693-11-12
Peder Larsson Åhs
Brita Andersdotter Wallen
30 1693-11-30 Änkling Anders Olofsson Roman Rogsta
Ingri Persdotter Wallen
31 1693-12-28
Peder Andersson Berge
Margeta Ersdotter Gränsiö
32 1694-01-01
Hans Ersson Gränsiö
Brita Olofsdotter Engeby
33 1694-01-07
Peder Erichsson Niurunda Sochn i Medelpad
Anna Nilsdotter Rogsta
34 1694-11-11
Joen Nilsson Åhs
Elena Olofsdotter Engeby
35 1694-11-18
Anders Ersson Byn
Marit Abrahamsdotter Gränsiö
36 1694-11-25 Cronans Båtsman Anders Jonsson Kruus Gällsta
Brita Nilsdotter Gryttie
37 1694-12-28
Peder Pedersson Frästa
Brita Andersdotter Wallen
38 1695-11-10 Båtsman Erich Persson Åhs ?
Brita Erichsdotter Gällsta
39 1695-11-17 Sockensmeden Erich Andersson Skeesta
Brita Mårtensdotter Niurunda Sochn i Medelpad
40 1696-01-01
Nils Ersson Gällsta Dygdesamma piga Margeta Andersdotter Wallen
41 1696-02-09 Kolaren Jöns Mathsson Gnarps Masung
Barbro Mårthensdotter Skiön Sochn i Medellpadh
42 1696-03-01
Erich Persson Niurunda Sochn i Medelpad och Qvissle Lars Pederssons änkia hustru Gölig
Gryttie
43 1696-11-15
Anders Andersson Wallen
Margeta Pedersdotter
44 1696-11-22
Peder Simsson Bruket
Malen Påhlsdotter
45 1696-11-30 Fördubblings Båtsman Erich Olofsson Barnfödd i Byyn
Sigry Abrahamsdotter Barnfödd i Gällsta
46 1696-12-28
Lars Andersson Lång Barnfödd i Boosta Dygdesamma Piga Karen Erichsdotter Barnfödd i Gränsiö
47
48 1697-11-14
Mårthen Olofsson Engeby
Brita Grelsdotter? Gränsiö
49 1698-11-06
Anders Gyntesson Bergsiö och ÖsterTanne
Brita Nilsdotter Åhs
50 1698-11-13
Oloff Hansson Fresta Pigan Brita Andersdotter Byyn
51 1698-11-20 Båtsman Johan Jacobsson Gröning

Brita Olofsdotter Gränsiö
52 1699-04-10 Solldaten Olof Jonsson Bergsiö och Gamsätter Pigan Brita Pedersdotter Berge
53 1699-11-12
Olof Olofsson Bälinge
Margeta Olofsdotter Östergränsiö
54 1699-11-19
Hans Olofsson Wallen
Karen Andersdotter Wallen
55 1699-11-26
Peder Andersson Wallen
Ingry Johansdotter Gryttie
56 1699-11-30
Sven Persson Wallen
Margeta Andersdotter Boosta
57 1699-12-03
Jon Abrahamsson Gälsta Sal. Olof Hanssons Efterlefwerska hustru Margeta Johansdotter Boosta
58 1699-12-26
Jonas Jonsson Fresta
Margeta Johansdotter Gryttie
59 1699-12-28
Sven Andersson Jettendahl och Lingsta Sal. Erich Anderssons änkia hustru Karen Jöransdotter Bählinge
60

Anders Johansson ifrå Niurunda Sn Nils Perssons dotter Sigri
Gryttie
61 1700-01-06
Olof Andersson Rogsta
Karen Andersdotter Wallen
62 1700-01-25
Olof Ersson Gränsiö Ålderstigna piga Brita Larsdotter Berge
63 1700-04-04
Peder Pedersson Niurunda Sochn och Stånge
Margeta Andersdotter Berge
64

Anders


Karen

65 1700-11-18 Dragonen Joseph Matsson Timberman?
Olof Nilssons efterlefwerska hustru Margeta
Niurunda och Myreby
66 1700-11-25
Per Abramsson Gränsiö
Sigry Olofsdotter Fresta
67 1701-01-01
Anders Johansson Niurunda Sn
Sigry

68 1701-07-02 Nämndeman Nils Persson Gryttie
Karen Clementsdotter Gränsiö
69 1701-11-03 Änklingen Peder Larsson Berge
Ingry Andersdotter Berge
70 1701-11-17
Anders Hansson Böhle
Karen Pedersdotter Rödhe
71 1701-11-24 Fördubl. Båtsm. Per Ersson Brask Rogsta Sn Pigan Margeta Mårtensdotter
72 1701-12-02
Olof Jonsson Ginsta
Brita Ersdotter
73 1701-12-29
Zachrias Hansson Lekatt

Marit Mårthensdotter
74 1702-10-26
Lars Ingebrechtsson Skeesta
Anna Andersdotter Wallen
75 1702-11-02 Kohlare Hans Danielsson Bruket och dyråån
Anna Jöransdotter
76 1702-11-09
Sven Joensson Gränsiö
Kerstin Abramsdotter Gränsiö
77 1702-11-16
Lars Andersson Gränsiö
Anna Larsdotter Wäster Gränsiö
78 1702-11-23 Kiörare Nils Larsson Bruket Per Simmsons dagswärkskarlens Enkia hustru Malen Påhlsdotter
79 1703-10-11
Tyrris Olofsson
Länsmans dotter Karen Hansdotter Rödhe
80 1703-10-18
Anders Pärsson Byyn
Brita Olofsdotter Harmånger
81 1703-11-01
Olof Ersson Byyn
Elin Jonsdotter Byyn
82
Fördubbling Båtsm. Sven Olofsson Wyk

Brita Olofsdotter Tompta
83 1703-11-08
Päder Nilsson Niurunda Sn och Bunsta byy
Elin Larsdotter Rogsta
84 1703-11-15 Enklingen Olof Jonsson Berge
Kerstin Svensdotter
85 1703-11-30
Samuel Pärsson Wallen
Margeta Pärsdotter Böhle
86 1704-01-03
Oloff Hansson Frästa Sal. Pär Jonssons Enkia hustru Ingry Erichsdotter Frästa
87 1704-05-26
Påhl Pärsson Kiöhl

Karen Pärsdotter Byyn
88 1704-06-24
Daniel Joensson Fresta Pigan Ingri Abramsdotter Gränsiö
89 1704-11-06
Olof Jonsson Gryttie Gudfruchtiga och dygdesama piga Margeta Erichsdotter Gränsiö
90 1704-11-13
Oloff Ersson Åckne
Anna Jonsdotter Gränsiö
91 1704-11-20
Joen Johansson Gällsta
Sigry Wybiörsdotter Ginsta
92 1704-11-27 Enklingen och bonden Abram Ersson Gränsiö
Malen Joensdotter
93 1704-11-27
Hans Larsson Wallen
Elin Simsdotter Ginsta
94 1704-11-30
Erich Persson Fresta
Brita Olofsdotter Wallen
95 1704-12-04 Fördubbl. Båtsm. Sven Olofsson Wyk

Brita Olofsdotter
96 1704-12-?? Båtsman Mårten Nilsson Modig

Karen Larsdotter
97 1704-12-28
Jon Hansson Bööle Pigan Margeta Andersdotter Åås
98 1705-02-12
Olof Jonsson Berge
Margeta Olofsdotter Fresta
99 1705-11-19
Simon Ersson Byyn
Kerstin Hansdotter Böhle
100 1705-11-26 Hyttedräng Simon Simsson Debou Bruket
Karen Erichsdotter Födder i Upland och Wändel Sochn
101 1705-12-28
Jon Olofsson Gränsiö
Walborg Thomasdotter Indahl Sochn i Melpad
102 1706-01-01
Erich Abramsson Gränsiö
Brita Michelsdotter Byyn
103 1706-05-14 Enklingen Erich Hansson Galtströms Bruk Enkian Hans Biörssons efterlefwerska hustru Brita Pärsdotter Gnarp
104 1706-09-09
Nils Ersson Hillström Gefle Gudfr. Och Kyska Karen Olofsdotter Mörck Gefle
105 1706-11-04 Skrädd. Tyris Larsson Gränsiö
Brita Abramsdotter Gränsiö
106

Anders Pärsson Rödhe
Kerstin Pärsdotter Bruket
107 1707-10-20
Lars Matsson Medelpad och Stöde Pigan Marit Nilsdotter Frästad
108 1707-10-21 Båtsman Mårten Modig
Hustru Sisilia Larsdotter
109 1707-10-27
Hans Nilsson

Sigrin Andersdotter
110 1707-10-27
Hans Jonsson Ås
Margreta Nilsdotter Ås
111 1707-11-01
Olof Larsson Byn Pigan Marit Jonsdotter Åås
112 1707-11-03 Fördubblingsbåtsman Päder Jonsson Genberg
Pygan Elin Andersdotter ?
113 1707-11-10
Päder Johansson Gränsiö Pigan Brigita Erichsdotter Ås
114 1707-11-17
Joen Mårtensson Gränsiö Pig. Giörlin Hansdotter Frästad
115 1707-12-29
Anders Pärsson Röde Pigan Kierstin Pädersdotter Bruket
116 1708-11-01
Olof Olofsson Rogstad Pigan Anika Jacobsdotter Rogstad
117 1708-11-08 Dannemannen Johan Johansson Gryttie Pigan Margreta Andersdotter Byn
118 1708-11-22
Erich Andersson Gränsiö Hustru Margeta Larsdotter Rödöön
119 1708-12-28 Drängen Päder Olofsson Berge Hust. Margeta Pädersdotter Wallen
120 1709-10-31
Päder Olofsson Böhle Pigan Kerstin Nilsdotter Rogstad
121 1709-11-01
Anders Erichsson Husstad Pigan Giörli Johansdotter
122 1709-11-01
Olof Hådesson? (Rogstad) Pigan Ingebohr Pädersdotter Niuhrunda?
123 1709-11-07
Hans Jonsson Frästad Pigan Karin Andersdotter
124 1709-11-14
Joen Olofsson Frästad Pigan Brita Hansdotter Böhle
125 1709-11-14 Båtsmannen Nils Månsson
Pigan Karin Andersdotter Huysta?
126 1709-11-21 Fördubblings Båtsman Jon Larsson Räf
Pigan Margeta Erichsdotter Frästad
127 1709-12-27
Påll Pärsson
Pigan Margeta Erichsdotter Berge
128 1709-12-28 Cronans Båtsman Johan Johansson Bärg
Änckan hustru Brita
Berge
129 1709-??-??
Päder Olofsson Gränsiö Hust. Sara

130 1710-11-01
Erich Erichsson Frästad Pigan Ingrin Hansdotter Rödöö
131 1710-11-06
Pär Andersson Byn
Giörlu Hansdotter Rödöö
132 1710-11-13
Gräls Olsson Gränsiö Pigan Brita Stigsdotter
133 1710-11-20
Päder Larsson Wallen Pigan Margeta Månsdotter
134 1710-11-27
Päder Olsson Byyn Pigan Anna Pädersdotter
135 1711-10-22 Harmynten Matthis Matsson
Pigan Karin Nilsdotter
136 1711-11-01
Päder Larsson (Byn)
Brita Olsdotter Bostad
137 1711-11-05
Hans Olsson Byn Pigan Ingrin Olsdotter
138 1711-11-12
Påll Pärsson Frästad Pigan Karin Larsdotter Byn
139 1711-11-19
Olof Hansson Frästad Pigan Karin Pädersdotter
140 1711-11-26 Äncklingen Jonas Johansson Giälstad Pigan Margeta Erichsdotter Hustad
141 1711-??-?? Båtsman Lars Swänsson
Pigan Sigrin Erichsdotter
142 1712-01-01
Michel Jonsson Åås
Karin Johansdotter Gränsiö
143 1712-10-24 Länsmannen, Achtad och Wälförståndige Paulus Dahlbom
Kyrkioherde enckan hust. Brigita Tolsten
144 1712-11-09
Nils Simsson Ginstad Pigan Margeta Hansdotter Skestad
145 1712-11-09
Päder Andersson Giälstad Pigan Brita Andersdotter Hustad
146 1712-12-24
Hans Ingebregtsson Skedstad Änckan hust. Sigrin Nilsdotter Gryttie
147 1713-04-06
Päder Nilsson Byn Pigan Margeta Larsdotter Byn
148 1713-04-08
Olof Olofsson Rogstad Pigan Margeta Håkansdotter
149 1713-05-27
Päder Stigsson Bergsiö och Fiskwyk Änckan hust. Margeta Andersdotter Gryttie
150 1713-10-25
Olof Jonsson Gryttie Pigan Brita Simsdotter Ginstad
151 1713-11-01
Päder Andersson Åckne Pigan Ingrin Pädersdotter
152 1713-11-08
Törjes Olofsson Bruket Pigan Giörlu Jonsdotter
153 1713-11-15
Anders Larsson Byn Hustru Ingrin Hansdotter Frästad
154 1713-12-28
Joen Pärsson (Byn) Pigan Margeta Pärsdotter
155 1714-11-07
Erich Olofsson Östergränsiö
Sigrin Jonsdotter Gränsiö
156 1714-12-28
Anders Jonsson Bostad Pigan Ingial Michelsdotter Byn
157 1715-01-09
Nils Larsson Masungen Pigan Ingrin Andersdotter
158 1715-01-30
Hans Pärsson Rödö
Maria Matsdotter ?
159 1715-02-24 Drängen Giöran Nilsson
Hustru Marit Håkansdotter
160 1715-03-27 Båtsman Erich Hansson Gran
Pigan Sigrin Hansdotter
161 1715-10-09
Jon Swänsson Gränsiö Pigan Brigita Gyntesdotter Bergsiö och Tanne?
162 1715-10-16 Ungkarlen Lars Ersson
Pigan Ingrin Andersdotter
163 1715-10-23
Olof Hansson Skedstad Pigan Margeta Olofsdotter Bostad
164 1715-11-01
Päder Olofsson Gränsiö Pigan Kierstin Andersdotter Byn
165 1715-11-06
Anders Ersson Gränsiö Pigan Sigrin Pädersdotter
166 1715-11-13
Hans Michelsson Niuhrunda Pigan Karin Persdotter Gryttie
167 1715-11-20
Lars Pädersson Bruket Pigan Margeta Jonsdotter
168 1716-01-15 Båtsman Anders Larsson Grufberg
Båtsmans änckan hust. Elin Andersdotter
169 1716-05-13
Hans Pärsson Dyråhn Pigan Barbru And.
170 1716-11-18
Johan Johansson Gränsiö Pigan Margeta Swänsdotter Bruket
171 1716-11-25 Skräddare Anders Johansson
Pigan Karin Andersdotter Husta
172 1716-11-30
Abrah. Ersson Åås Pigan Ella Larsdotter
173 1716-12-02
Päder Aronsson

Ella Jeremiasdotter Bäling
174 1716-12-28
Pär Olsson Gränsiö Pigan Gertru Olofsdotter Bergsiö
175 1717-10-27
Anders Olofsson Bostad Pigan Brita Jeremiasdotter Bäling
176 1717-11-01
Päder Jeremiasson
Hust. Brita Erichsdotter Gränsiö
177 1717-11-03
Abrah. Pärsson
Pigan Brita Ingebrechtsdotter
178 1717-11-10
Jon Abrahamsson Bosta Hust. Elena Jonsdotter Ängeby
179 1717-11-10
Hans Hansson Röde Pigan Brita Pärsdotter
180 1717-11-17
Päder Erichsson Bruket Pigan Margeta Persdotter
181 1717-11-24 Crono Båtsman Hans Ersson Bäng
Pigan Kierstin Persdotter
182 1717-11-30 Crono Båts. Olof Gröning
Pigan Karin Erichsdotter
183 1717-12-??
Olof Wahl
Pigan Brita Jonsdotter
184 1717-12-?? Båtsman Olof Biörkman
Pigan Ingrin Pärsdotter
185 1717-12-26
Johan Andersson Hustad Pigan Karin Johansdotter Giälstad
186 1718-01-01 Båtsman Erich Stabbe
Pigan Brita Olofsdotter Frästad
187 1718-03-25
Erich ? ?
Catharina Nyman?
188 1718-11-03 Enkekarlen Hindrich Carlsson Skedstad?
Brita Olsdotter Huusta?
189 1718-11-23
Abraham ? Bostad Pigan ? ? Byn
190 1718-11-23
Jon Nilsson Frästad
Margeta Abramsdotter Gränsiö
191 1718-12-29
Jöns Ersson Ginstad Pigan Karin Erichsdotter Bäling
192 1719-04-26 Enterkarlen Päder Frisk
Pigan Elizabeth Matsdotter
193 1719-10-25
Lars Pärsson Bärgie Pigan Ella Andersdotter Byn
194 1719-11-01 Drängen Anders Ersson Byn Pig. Margeta Jonsdotter Bostad
195 1719-11-08 Corporalen af Åbo läns Infanterie Johan Sågare
Pigan Brita Pädersdotter Medelpad och Sättna
196 1719-11-15
Anders Larsson Byn Pigan Ingrin Erichsdotter Bäling
197 1719-11-22
Hans Olsson Byn Pigan Brita Larsdotter Gryckie
198 1720-01-31 Crono Båtsmannen Päder Lång
Pigan Ella Olofsdotter
199 1720-02-07 Crono Båtsman Lars Wyk
Pig. Emphre Andersdotter
200 1720-02-14 Crono Båtsman Erich Bröms
Pigan Margeta Olofsdotter
201 1720-02-21 Crono Båtsman Päder Modig
Pigan Sigrin Andersdotter Niurunda
202 1720-10-30
Anders Pärsson Wallen Pigan Sigrin Pädersdotter Bergie
203 1720-11-06
Päder Pädersson Bärgie Änckan hust. Margeta
Byn
204 1721-02-19 Båtsman Päders Pädersson Wahlbärg
Pigan Sigrin Olofsdotter
205 1721-02-26 Crono Båtsm. Hans
Pigan Brita Larsdotter Gryckie
206 1721-10-08
Olof Olofsson Gränsiö Pigan Emphre Larsdotter Byn
207 1721-10-22 Crono Båtsm. Erich Åås
Pig. Karin Erichsdotter
208 1721-11-19 Danneman Päder Andersson Byn Pigan Margeta Larsdotter Byn
209 1719-11-30
Erich Pärsson Bärgie Pig Sigrin Swänsdotter Wallen
210 1721-12-03
And. Larsson Rogstad Pigan Brita Pädersdotter Giälstad
211 1722-06-10 Crono Båtsman Daniel Byman
R=#c0c0c0 >
Anna Hansdotter
212 1722-12-2? Crono Båtsman Oloff Jonsson Glad
Pigan Margeta Pärsdotter Gryckie
213 1723-01-27 Båtsman Thomas Jonsson Kruslock
Pigan Ingrin Andersdotter Giälsta
214 1723-11-03
Anders Olsson Rogstad Pigan Kierstin Pärsdotter
215 1723-11-10
Nils Jonsson Engeby Pigan Giörlu Jonsdotter
216 1723-11-10
Olof Jonsson Åås Pigan Kierstin Jonsdotter
217 1723-12-01
Johan Hansson
hust. Ingrin Pärsdotter Åckne
218 1724-04-06 Båtsman Erich Olsson Bärg

Brita Jonsdotter Åås
219 1724-05-25
And. Swänsson Bäling
Margeta Hansdotter
220 1724-11-15
Måns Månsson Bränslen wyd Frästad Hust. Ingrin Johansdotter Wallen
221 1724-11-15
Anders Pärsson Wallen Pigan Brita Andersdotter Giälstad
222 1724-11-29
Lars Pärsson Åås Pigan Kierstin Jonsdotter Åås
223 1725-05-17 Båtsman Giöran Frisk
Pigan Helena Jonsdotter

224 1725-10-14 Mons. Thomas Holmgren Gefle Jungf. Gretha Synt
225 1725-11-02
Abram Jonsson Åås Pigan Karin Andersdotter Byn
226 1725-11-07
Erich Jonsson Gränsiö Pigan Kierstin Pärsdotter Gränsiö
227 1725-11-14
Olof Hansson Wallen Pigan Ingrin Olofsdotter Bostad
228 1725-11-21
Päder Pädersson Frästad
Margeta Erichsdotter
229 1726-03-06
Päder Tolsson Bruket Pigan Sisilia Carlsdotter
230 1726-10-23
Joh. Jonsson Ås Pig. Kierstin And.dotter Byn
231 1726-10-30 Klåckare Joh. Pärsson
Pigan Karin Pädersdotter Bruket
232 1726-11-01
And. Nilsson Giälstad Pigan Karin Andersdotter Böhle
233 1726-11-06
And. Jonsson Frästad Pigan Brita Olofsdotter Gränsiö
234 1726-11-13
Erich Hansson Gränsiö Pigan Margeta Jonsdotter Åås
235 1726-11-20
Påll Pärsson Bruket Pigan Barbru Erichsdotter Byn
236 1726-12-26
Jon Jonsson Åckne Pig. Karin Nilsdotter Norbotn och Torne stad
237 1726-12-28
Olof Wahl
H. Elin Larsdotter Rogstad
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253 1729-10-19
Anders Swänsson Wallen Pigan Giörlu Jonsdotter Ås
254 1729-10-26 Båtsman Anders Göransson Pipare
Pigan Margeta Swänsdotter Wallen
255 1729-11-02
Päder Jonsson
Pigan Sisilia Nilsdotter Harmånger
256 1729-11-09 Bonden Nils Pärsson Rogstad Pigan Hellena Hansdotter Gränsiö
257 1729-11-16 Bonden Päder Larsson Byn Pigan Kierstin Erichsdotter Byn
258 1729-11-23
Jon Olofsson Ginstad Pigan Anna Pålsdotter Skiestad
259 1730-11-01
Hans Jonsson Norheg? Pigan Sigrin Andersdotter Byn
260 1730-11-08
Hans Andersson Böhle Pigan Brita Erichsdotter Giälstad
261 1730-11-15
Lars Erichsson Jettendahl Pigan Margeta Larsdotter Gryckie
262 1730-11-22 Drängen Jonas Pärsson Frästad Pig. Ester Andersdotter Röde
263 1730-11-29 Drängen And. Ersson Bergsiö Pigan Annicka Pärsdotter Frästad
264 1730-12-22
And. Ersson Byn Änkia hustru Sigrin Ersdotter
265 1731-11-01
Joen Pärsson Wallen
Hellena Jonsdotter Nårheg?
266 1731-11-07
Abram Pärsson Giälstad Pigan Brita Johansdotter Gryckie
267 1731-11-14
Erich Larsson Åås Pigan Karin Swänsdotter Wallen
268 1731-11-21 Drängen Jacob Johansson
Pigan Brita Grälsdotter Gränsiö
269 1731-11-28 Dräng. Erich Pärsson
Pig. Kierstin Erichsdotter
270 1731-12-05
Ab. Ersson Byn Pigan Sigrin Jonsdotter Gränsiö
271 1732-04-12
Lars Pädersson Åås Pigan Margeta Pädersdotter
272 1732-04-16
Nils Pärsson Rogstad Pigan Karin Pädersdotter Wallen
273 1732-05-31
Anders Silgmar Gefle Pigan Maria Simsdotter Debou Bruket
274 1732-10-08 Änkling Olof Pärsson Rogstad Änkan hust. Anna Jönsdotter Dyrån
275 1732-10-22
Joen Danielsson
Pigan Karin Olofsdotter Frästad
276 1732-10-29 Drängen Erich Olofsson Åckne Pig. Ella Olsdotter Rogstad
277 1732-11-01 Klåckaren Anders Larsson
Pigan Anna Andersdotter Röde
278 1732-11-05
Nils Pärsson Rogstad Pigan Hellena Olsdotter Åckne
279 1732-11-12
Johan Jonsson Gryckie Pigan Brita Andersdotter Åås
280 1732-11-24 Drängen Mårten Jonsson
Hustrun Kierstin Pädersdotter Rogstad
281 1732-11-26 Båtsman Erich Stabbe
Pigan Margeta Johansdotter Giälstad
282 1732-12-28
Erich Ersson Dyrån
Karin Johansdotter Bruket
283 1733-02-18 Mäster Skräddaren Johan Ryberg Gefle Jungf. Catharina Siöberg
284 1733-03-04 Grytjutaren Mäst. Immanuel Noasson Werlin
Pigan Annicka Giöransdotter
285 1733-11-25
Erich Johansson Gryckie Pigan Ingrin Erichsdotter Bärgie
286 1734-10-13
Olof Pärsson Böhle Pigan Sigrin Pålsdotter Skiestad
287 1734-10-13
Joen Hansson Åås Pigan Hellena Hansdotter
288 1734-10-20
Anders Pålsson Skiestad Pigan Ingiäl Jonsdotter Engeby
289 1734-10-27 Kåhlare Olof Pärsson
Pigan Sara Jacobsdotter Wallen
290 1734-10-28
Påll Pärsson Wallen Pigan Kierstin Pärsdotter Frestad
291 1734-11-01 Dagswerkskarl Törjes Olofsson
Pigan Marit Olsdotter Niurunda
292 1734-11-03
Joen Simsson Byn Pigan Anna Pärsdotter Åås
293 1734-11-10
Päder Larsson Skiestad Pigan Margeta Jonsdotter Gryckie
294 1734-11-17 Kåhlare Hans Hansson
Pigan Karin Andersdotter Byn