Vigsellista C:2
Löpnr Vigsel_Datum Mtitel Mfnamn Menamn Madress Ktitel Kfnamn Kenamn Kadress
295 1736-10-03 Reserves karlen Nils Larsson Röde Pigan Karin Mattisdotter Gambla Karleby
296 1736-10-24
Lars Hansson Wallen Pigan Hellena Andersdotter Niurunda
297 1736-10-28
Jon Hansson Frästad Dygdiga pigan Hellena Jonsdotter Frästad
298 1736-11-01 Borgaren wälacktad Olof Erichsson Grubb Hudsvald Pigan Karin Larsdotter Gränsiö
299 1736-11-01
Olof Hansson Byn Dygdiga pigan Brita Erichsdotter Byn
300 1736-11-07
Jon Swänsson Gränsiö Pigan Ingrin Johansdotter Gryckie
301 1736-11-07 Soldaten Jonas Kyrberg
Pigan Kierstin Mattesdotter Backström
302 1736-11-14 Giästgifwarens son And. Ersson Röde Pigan Annicka Simsdotter Masungen
303 1736-11-21 Soldaten Olof Sabel Bergsiö Pigan Kierstin Pädersdotter Bärgie
304 1736-11-21 Dagwerckskarlen Mårten Pädersson Maasungen Pigan Kierstin Pädersdoter Wallen
305 1736-12-28 Nämndeman Päder Stigsson Gryckie Änkan hust. Brita Simsdotter
306 1737-11-01
Päder Samuelsson Böhle Dygdesamma pigan Sigrin Pädersdotter Lilla Böhle
307 1737-11-06 Dagwerckskarl Anders Nilsson
Pigan Margeta Hansdotter Wallen
308 1737-11-23
Erich Pädersson Bärgie Pigan Sigrin Larsdotter Skiestad
309 1737-11-20 Drängen Olof Pädersson Bostad Pigan Karin Simsdotter Byn
310 1737-11-27 Dagwerckskarlen Mårten Pädersson
Pigan Magdalena Pädersdotter Ginstad
311 1737-11-30 Drängen Lars Pädersson Wallen Änckan hustru Sigrin Pädersdotter Wallen
312 1737-12-28 Drängen Lars Pärsson Frästad Pigan Sigrin Andersdotter Hustad
313 1738-08-20
Nils Hansson Åås Kränckta möden Ingrin Andersdotter Wallen
314 1738-11-05 Drängen Olof Pärsson Byn Pigan Karin Olofsdotter Tompta
315 1738-11-12 Drängen Anders Pärsson Byn Pigan Margeta Pärsdotter Bergie
316 1738-11-19
Hans Jonsson Frästad Pigan Brita Andersdotter Hustad
317 1738-11-26 Drängen Hans Samuelsson
Pigan Ingrin Pädersdotter Åås
318 1739-01-01 Dagswerckskarl Olof Larsson Gålsiö Bruk Pigan Hellena Jonsdotter Gränsiö
319 1739-01-21
Gräls Olsson Gränsiö Pigan Sigrin Jonsdotter
320 1739-10-28
Hans Olsson Siästad Pigan Brita Andersdotter
321 1739-11-11
Pär Andersson Röde Pigan Anicka Larsdotter Siästad
322 1739-11-25
Pär Olsson Harmånger och Watrång Pigan Karin Pädersdotter Gränsiö
323 1739-08-12
Carl Hind.sson Gränsiö Kränckta möden Kierstin Joh.dotter
324 1740-11-02 Bonden Erich Larsson Gränsiö Pigan Karin Olsdotter Harmånger och Wattrång
325 1740-11-09
Olof Pädersson Byn Pigan Margeta Erichsdotter
326 1740-11-16
Erich Classon Barnfödder wid Galtströms Bruk Pigan Brita Michelsdotter Åås
327 1740-11-23 Unga drängen Eric Andersson Hustad Giästgif.s k. dotter Hellena And.dotter Röde
328 1740-11-30
Anders Johansson Hustad Pigan Brita Andersdotter Röde
329 1740-11-30 Änkl. Swän Pärsson Wallen Änckan hust. Marit Olofsdotter Masungen
330 1740-12-07 Drängen And. Pärsson Åckne Pigan Margeta Pärsdotter Giälstad
331 1740-12-28 Reserven Lars Pärsson Rogstad Pigan Sigrin Pärsdotter Rogstad
332 1741-11-08
Anders Hansson Böhle Änckan


333 1741-11-22
Eric Jonsson Giälstad Pigan Margeta Andersdotter Böhle
334 1742-11-14 Bruksarbetaren Abram Danielsson
Pigan Brita Jonsdotter Gränsiö
335 1742-11-21
Päder Andersson Röde Änckan h. Sigrin Jonsdotter Bäling
336 1742-11-28 Drängen Jon Andersson Gryckie Pigan Brita Pädersdotter Åckne
337 1743-04-10 Reserven Simon Olsson Åckne Pigan Kierstin Pärsdotter
338 1743-05-01
Anders Nilsson Vallman Masungen Pigan Kierstin Nilsdotter
339 1743-11-01 Bonden och äncklingen Olof Pädersson Lilla böhle Pig. Sigrin Olsdotter Åckne
340 1743-11-06 Drängen Johan Hansson Byn Änckan h. Margeta Erichsdotter Byn
341 1743-11-13
Anders Nilsson Bök
Pigan Karin Nilsdotter Ginstad
342 1743-11-20
Anders Larsson Gränsiö Piga Marg. Pärsdotter
343 1743-11-27 Ungkarlen Ingiebrecht Larsson Siästad Pigan Margeta Nilsdotter Ginstad
344 1743-11-30 Cronobåtsman Lars Larsson Byman Byn Änckan h. Karin Olosdotter
345 1743-12-04
Abram Jonsson Bostad Pigan Helena Larsdotter
346 1743-12-11
Olof Erichsson Tomta Pigan Karin Erichsdotter Byn
347 1743-12-28 Bonden Hans Pärsson Giälstad Pigan Ingrin Olsdotter Niurunda
348 1744-01-01 Cronobåtsman Olof Jonsson Glad
Pigan Anna Ericksdotter Bärgie
349 1744-05-09 Äncklingen och bonden Eric Pädersson Bergie Pigan Margeta Jonsdotter Ginstad
350 1744-11-01 Crono Fördubbling Båtsman Claes Maiman Niurunda Pigan Brita Erichsdotter Bärgie
351 1744-11-11
Erick Andersson
Pigan Brigita Larsdotter Gränsiö
352 1744-11-18 Ungkarl Ab. Pärsson Byn Pigan Sigrin Ersdotter
353 1744-11-25 Ungkarlen Anders Jonsson Högen Änckan hust. Anna Andersdotter
354 1745-02-10 Sochnemannen och ungkarlen Anders Ericksson Byn Pigan Emphre Olofsdotter
355 1745-11-02 Crono Båtsman Lars Törjesson Bröms
Pigan Margeta Pädersdotter Rogstad
356 1745-11-10 Crono Båtsman Hindrick Danielsson Gröning
Pigan Ingrin Johansdotter
357 1745-12-29
Päder Stigsson Gryckie Pigan Ingebor Carlsdotter
358 1746-01-26 Drängen Pär Olsson Bärgie Änkan h. Sigrin Erichsdotter
359 1746-10-26 Drängen och handarfwaren? Lars Andersson Norby Pigan Annika Hansdotter
360 1746-11-02
Pär Andersson Rogstad Pigan Karin Pärsdotter Lill Böhle
361 1746-11-09 Skräddaren Anders Jonsson Skiestad Äncka h. Sigrin Pärsdotter
362 1746-11-16 Bruksarbetaren Johan Jonsson Masungen Pigan Sara Hansdotter Födder wid Masungen
363 1747
Erich Abrahamsson Åhs Pigan Sigrid Johansdotter Åckne?
364 1747
Olof Andersson Bostad Pigan Sigrid Abrahamsdotter Giälstad
365 1747
Olof Hansson Gryckie Pigan Helena Hansdotter Byn
366 1747
Olof Persson Ginstad Pigan Margareta Andersdotter Hustad
367 1747 Fördubbling Båtsmannen Erich Hansson
Pigan Brita Thomsdotter Niurunda och Baggböhle
368 1747
Olof Olofsson Skiestad Anders Larssons Encka hustru Brita Persdotter Rogstad
369 1747 Brukskarlen Jon Jonsson Bruket Pigan Ingrid Nilsdotter Bruket
370 1748 Soldate reserven Mårten Tidman Röde Pigan Ingrid Larsdotter
371 1748-04-06 Bonde Anders Larsson Åhs Pigan Kierstin Törjesdotter Gränsiö
372 1748-10-27
Erich ? Ginstad Pigan Helena Andersdotter Hustad
373 1748-11-01
Erich Jönsson? Berje Pigan Marg. Persdotter Byn
374 1748-11-06
Erich Jonsson Gränsiö Pigan Marg. Larsdotter Åhs
375 1748-11-13 Ordinarie Båtsmannen Per Olofsson Wyk
Pigan Brita Hansdotter Wallen
376 1749-03-29
Johan Pedersson? Bäling
Ingrid Persdotter Jämtland?
377 1749-05-15 Bonden Anders Persson Åckne Pigan Marg. Andersdotter Frästad
378 1749-10-22 Drängen Jon Andersson Frästa Pigan Anna Hansdotter Biåsta och Bergsiö Sochn
379 1749-11-05 Drängen Johan Persson Gränsiö Änckan? Karin Persdotter Jettendahl och Linsta by
380 1749-11-05 Drängen Jonas Abrahamsson Bosta Pigan Helena Olofsdotter Fresta
381 1749-11-12 Drängen Hans Andersson Frästa Pigan Gölin Jonsdotter Gränsiö
382 1749-11-19 Skepparen Olof Frästedt Hudikswall Pigan Ingri Jönsdotter Ginsta
383 1749-11-26 Drängen Lars Larsson Skiesta Änkian Ester Andersdotter Röde
384 1750-01-28 Sokenskomakaren Pehr Olofsson
Änkian Kierstin Johansdotter Grycke
385 1750-03-19 Drängen Pehr Johansson Byn Qwins Personen Margeta Hansdotter
386 1750-10-19 Smeden Per Ersson
Pigan Karin Andersdotter Byn
387 1750-10-26
Måns Månsson Wallen Pigan Anna Ersdotter Byn
388 1750-11-02
Lars Engelbrechtsson Skiestad Enkan hust. Margeta Persdotter?
389 1750-11-09
Hans? Persson? Giällstad Pigan Brita Hansdotter? Berge
390 1750-11-16 Bonde sonen Aron Persson Backen Pigan Karen Andersdotter Rogstad
391 1750-12-27 Crono Båtsmannen Per Frisk
Qwinspersonen Karen Larsdotter? Röde
392 1751-10-06 Bondesonen Jon Nilsson Engeby Pigan Brita Andersdotter Wallen
393 1751-10-13 Bonden Per Andersson Wallen Pigan Helena Nilsdotter Engeby
394 1751-10-20 Bonde sonen Per Jonsson Ginstad Pig. Giölin Persdotter Byn
395 1751-11-03 Fördubblings Båtsmannen Anders Andersson Hök Ås Pigan Karen Ersdotter Gryckie
396 1751-11-10 Bonde Erik Classon Ås Pigan Brita Samuelsdotter Böhle
397 1751-11-17 Bonde drängen Anders Andersson Gränsiö Pigan Sigrid Ersdotter Gränsiö
398 1751-11-24 Bonde drängen Jean Larsson Tuna Sn Länsmans dotter J. Anna Gevalia Frestad
399 1751-12-01 Drängen Thomas Olsson Jettendahl Sn Pigan Karen Persdotter Frestad
400 1752-01-06 Fördubblings Båtsmannen Swen Wallman
Qwinspersonen Barbro Ersdotter Berje
401 1752-01-12 Bonden Abram Persson Byn Enckan h. Brita Hansdotter Wallen
402 1752-03-25 Crono Båtsman Jöns Lång
Pigan Brita Jönsdotter Ginstad
403 1752-03-25 Afskedade Båtsman Hans Niure
Enckan h. Brita Ersdotter
404 1752-10-11 Fördubblings Båtsman Per Falck
Pigan Anna Persdotter Gryckie
405 1752-10-18 Fördubblings Båtsman Per Glad
Pigan Helena Persdotter Engeby
406 1752-11-08 Bonde drengen Lars Jonsson Grengsiö Pigan Sigri Jonsdotter Grengsjö
407 1753-01-06 Förd. Båts. Petter Lenberg
Pig. Margeta Jeansdotter
408 1753-11-11 Bonde sonen Jon Olofsson
Pigan Karen Larsdotter Ås
409 1753-11-18 Bonde sonen Hans Olofsson Wallen Pigan Kiersten Jonsdotter Giälstad
410 1753-11-25 Gamla skomakaren Per Larsson Wallen Pigan Helena Jonsdotter Grengsiö
411 1753-12-02 Crono Båtsmannen Jonas
Pigan Ingri Larsdotter Grengsiö
412 1754-01-01 Bonden Per Eriksson
Pigan Sigri Jonsdotter Berje
413 1754-01-05 Crono Båtsmannen Anders Grufberg
Pigan Kiersten Abrahamsdotter Ås
414 1754-04-17 Bonde sonen Lars Jonsson Frestad Pigan Brita Andersdotter Frestad
415 1754-04-21 Snickaren Per Hansson
Pigan Ingri Jonsdotter Åckne
416 1754-07-28 Drängen Jeremias Pärsson Grengsiö Qwinspersonen Ingeborg Ersdotter Född i Jemteland
417 1754-10-27 Son Anders Andersson
Dotter Karen Hansdotter Giällstad
418 1754-11-01 Krono Båtsmannen Olof Byman Byn Dotter Kiersten Hansdotter Wallen
419 1754-11-03 Son Anders Andersson Wallen Dotter Susanna Jonsdotter Wallen
420 1754-11-10 Son Erik Abrahamsson Bostad Dotter Kierstin Hansdotter Grengsjö
421 1754-11-15 Dagswerckskaren Jon Hansson Bruket Dotter Margeta Olsdotter
422 1754-11-17 Son Erik Eriksson
Dotter Brita Hansdotter Byn
423 1754-11-22 Båtsmannen Jöran Berg Ås Dotter Margeta Samuelsdotter Böhle
424 1754-11-24 Son Jon Jeansson Ås Dotter Margeta Ersdotter Berje
425 1754-12-01 Fördubblings Båtsmannen Jonas Niure Berje Dotter Sigri Jonsdotter Giällstad
426 1754-12-01 Sågarbetaren Per Persson Hassela Dotter Karen Olsdotter Grengsjö
427 1754-12-26 Fördubblings Båtsmannen Jonas Gran Ginstad Qwinnan Brita Persdotter Masugnen
428 1755-01-01 Fördubblings Båtsmannen Lars Siöberg
Dotter Sigri Olsdotter Grengsiö