Vigselregister Gnarp C:3
Vigseldatum Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
1757-10-07
Daniel Jonsson Frestad Bondedottren Pigan Margeta And.dotter Wallen
1757-11-07 Bruksarbetaren Jan Jansson Bolin Masugnen Pigan Helena Jansdotter Masugnen
1757-12-02 Drengen Olof Andersson Grengsiö, född uti Bergsiö Bondedottren Pig. Sigri Abrahamsdotter Grengsiö
1758-04-09 Bonde Sonen Eric Andersson Wallen Pig. Margeta Jansdotter Ås
1758-10-06 Bonden Per Larsson Ås Pig. Margeta Ericsdotter Berge
1758-10-17 Bruksarbetaren Olof Thomsson Masugnen Pigan Lisbeta Persdotter Gryckie
1758-11-05 Krono Båtsmannen Lars Wik
Pigan Anna Olofsdotter Grengsiö
1758-11-12
Hans Olofsson Byn Pig. Karen Persdotter
1758-11-19 Bruksarbetaren Abraham Nilsson
Pig. Karen Persdotter Siestad
1758-11-26 Encklingen Bonden Anders Persson Byn Qwinspersonen Karen Persdotter Föd uti Sellånger Sockn i Medelpad
1758-12-03 Bonden Per Abrahamsson Giellstad Bonde dottren Pig. Brita Jonsdotter Bäling
1758-12-03 Landbonden på Brukshemmanet i Röde, Enckling Eric Jonsson Röde Dotter Kiersten Jonsdotter Frestad
1759-01-12 Encklingen Bonden Anders Pålsson Siestad Bonde Enckan hustru Brita Ericsdotter Jettendahl
1759-01-14 Bonden Sonen Encklingen Jan Jacobsson Grengsiö Pigan Sigri Ericsdotter Byn
1759-05-24 Båtsmans Reserven Jan Olofsson Giellstad Fästeqvinna Margeta Hansdotter Berge
1759-07-03 Fördubblings Båtsmannen Eric Diurberg
Pigan Margeta And.dotter Wallen
1759-10-01 Drengen Isac Jansson
Afledne Bonden Jon Hansson Encka hust. Helena Jonsdotter Frestad
1759-10-04 Bonde Sonen Per Nilsson Rogstad Pig. Karen Abrahamsdotter Bostad
1759-11-12 Bonde Sonen Per Jonsson Röde Pigan Brita Hansdotter Grengsiö
1759-11-19 Bonde Sonen Jan Ericsson Berge Pig. Karen Olofsdotter Wallen
1759-11-26 Bonde Sonen Anders Andersson Backen Pigan Ingri Andersdotter Giellstad
1760-04-12 Drengen Olof Olofsson Frestad Jungfru Brita Gewalin
1760-10-12 Lappmannen Jonas Gunnarsson Siestad Lapp Pigan Karen Andersdotter
1760-10-19 Bonde Sonen Encklingen Jon Nilsson Engeby Pigan Sigri Mårtensdotter Rogstad
1760-11-01 Bonden Lars Ericsson Ås Dotter Sigri Larsdotter Grengsiö
1760-11-08 Bonde Sonen Jan Abrahamsson Giellstad Pig. Kiersten Abrahamsdotter Bostad
1760-11-15 Drengen Jöns Mårtensson Frestad Dotter Karin Persdotter Frestad
1760-11-23 Emcklingen Landbonden Eric Jonsson Röde Bondedottren Pigan Karen Jonsdotter Jettendahl Sn och Nybyn
1760-12-28 Krono Båtsmannen Per Frisk Byn Pigan Kiersten Ericsdotter
1761-01-08 Fördubblings Båtsmannen Clas Falck Grengsiö Fästeqwinna Karen Ericsdotter
1761-10-25 Bruks Arbetaren Jon Jansson Masugnen Pigan Karen Andersdotter Siestad
1761-10-25 Sockne Skräddaren Petter Niuren Byn Afledne Båtsmannen Ol. Bymans Encka Hustru Kiersten Hansdotter
1761-11-01 Sockne Smeden Eric Andersson Rogstad Pig. Ingri Olofsdotter Byn
1761-11-08 Bruks Arbetaren Hans Hansson Dyrån Pig. Karen Ericsdotter Åckne
1761-12-27 Sågarbetaren Eric Ericsson Hassela Sågwärck Pig. Sigri Ericsdotter Byn
1762-10-10 Bonde Sonen Simon Ericsson Byn Pig. Giölen Nilsdotter Engeby
1762-10-17 Son Simon Olofsson Bostad Pigan Anna Ericsdotter Grengsiö
1762-10-24 Krno Båtsmannen Olof Byman Byn Pig. Karen And.dotter
1762-10-31 Bruksarbetaren Per Mårtenson Gallströms Bruk Pigan Karen Jansdotter Föd wid Ströms Bruk
1762-11-07 Fördubblings Båtsman Hendrick Hök Byn Pigan Karen Hansdotter Böhle
1762-11-14 Bonde Sonen Hans Jonsson Ås Dotter Kiersten Jöransdotter
1762-11-21 Krono Båtsmannen Mickel Grufberg
Qwinspersonen Margeta Persdotter Siestad
1762-11-28 Fördubblings Båtsmannen Sven Niure
Pigan Karen Ericsdotter Ås
1763-10-09 Bonde Sonen Anders Nilsson Rogstad Pig. Brita Ericsdotter Jettendahl och Diurstad By
1763-10-16 Bonde Sonen Per Olofsson Bostad Pig. Brita Abrahamsdotter Giellstad
1763-10-23 Bonde Sonen Jon Jonsson Wallen Pig. Ingri Jonsdotter Röde
1763-10-30 Bonde Sonen Per Olofsson Byn Pig. Karen Ericsdotter Byn
1763-11-01 Bonde Sonen Olof Jonsson Grengsiö Pigan Ingri Nilsdotter Rogstad
1763-11-20 Bruksarbetaren Hans Wallman Masugnen Pigan Brita Olofsdotter Masugnen
1763-12-28 Skomakaren Olof Hammare
Pig. Kiersten Tronberg Prestgården
1764-10-21 Bonde Sonen Olof Hansson Siestad Pig. Lisbeta Larsdotter
1764-10-28 Son Per Andersson Rogstad Pig. Margeta Jonsdotter Grengsiö
1764-11-01 Bonde Sonen Olof Jonsson Gryckie Pigan Kiersten Ericsdotter Byn
1764-11-04 Bruks Arbetaren Eric Abramsson Gallströms Bruk Pigan Brita Thomsdotter
1764-11-11 Fördubblings Båtsman Jacob Stabb Giellstad Pigan Helena Andersdotter Backen
1764-11-18 Bonden Enckling Hans Olofsson Wallen Pigan Margeta Andersdotter Giellstad
1764-11-25 Bonde Sonen Eric Svensson Bergsiö och Gamsäter Pig. Karen Persdotter Grengsiö
1764-11-30 Bonde Sonen Jan Jonsson Grengsiö Pigan Brita Ericsdotter Grengsiö
1764-12-03 Saltbitter Siudare drengen Sven Pipare Berge Pigan Brita Olofsdotter
1765-08-24 Håll Karlen Olof Wahlberg Prestgården Pig. Margeta Abrahamsdotter Giellstad
1765-10-13 Bonden Enckling Eric Andersson Wallen Pigan Margeta And.dotter Frestad
1765-10-27 Son Anders Persson
Pigan Anna Jonsdotter Gryckie
1765-11-01 Krono Båtsmannen Johan Råå
Pigan Margeta Andersdotter Giellstad
1765-12-28 Krono Båtsmannen Jonas Gröning Grengsiö Pigan Anna Hendr.dotter
1765-12-28 Son Per Andersson Byn Pig. Margeta Ericsdotter Ås
1766-04-02 Drengen Per Ericsson Prestgården Pigan Kiersten Andersdotter Wallen
1766-10-19 Son Hans Andersson Frestad Pigan Helena Hansdotter Grengsiö
1766-10-26 Drengen Olof Nilsson Niurunda Sn Afledne Per Ericssons Encka hustru Sigri Jönsdotter Berge
1766-10-26 Bonde Sonen Måns Larsson Ås Pigan Brita Ericsdotter Ås
1766-11-09 Drengen Måns Johansson
Pigan Sigri Ericsdotter Gryckie
1766-11-16 Fördubblings Båtsmannen Jonas Gran Ginstad Pigan Brita Hansdotter Fresta
1766-11-23 Torparen Olof Persson Åckne Pigan Helena Persdotter Giellstad
1766-11-23 Drengen Jon Olofsson
Jan Perssons Encka hustru Karen Persdotter Grengsiö
1766-12-01 Enrollerings Karlen Olof Romberg Rogstad Pigan Brita Andersdotter Åckne
1767-09-13 Torparen Anders Andersson Siestad Pigan Helena Andersdotter Siestad
1767-10-18 Drengen Eric Mathsson
Pigan Karen Persdotter Frestad
1767-11-08 Torparen Per Andersson Wallen Pig. Helena Olofsdotter Ås
1767-11-15 Unga Bonden Jon Ericsson
Pigan Anna Hansdotter Gryckie
1767-11-22 Bonden och Encklingen Olof Olsson Frestad Pigan Sigri Persdotter Byn
1768-01-01 Fördubblings Båtsmannen Enckling Johan Glad Giellstad Pigan Karen And.dotter Bäling
1768-01-15 Bonden Sonen Per Ericsson Berge Pig. Karen Jonsdotter Frestad
1768-04-03 Drengen Olof Ericsson
Pigan Brita Persdotter Giellstad
1768-10-23 Skomakaren Enckling Per Olofsson Gryckie Pigan Ingri Andersdotter Frestad
1768-11-01 Son Jon Andersson Ås Pigan Kiersten Jonsdotter Grengsiö
1768-12-26 Fördubblings Båtsmannen Olof Kabbel Frestad Pigan Margeta Andersdotter
1769-11-01 Bonde Sonen Michael Ericsson Ås Pigan Brita Abrahamsdotter Byn
1769-11-08 Bonden Anders Andersson Byn Pigan Sigri Ericsdotter Åckne
1769-11-12 Kong. HofPrediKanten Magister Olof Nordeholm Westman
Jungfru Inga Wahlman
1770-04-19 Son Olof Hansson Gryckie Pigan Margeta Andersdotter Byn
1770-10-28 Son Anders Ericsson Grengsiö Pigan Margeta Andersdotter Ginstad
1770-11-04 Son Jon Ericsson Grengsiö Pigan Anna Nilsdotter Rogstad
1770-11-11 Drengen Jan Olsson Ås Pig. Sigri Ericsdotter Berge?
1770-11-18 Bonden Encklinge Olof Ericsson Byn Afled. Bonden Aron Perssons Encka hustru Karen Andersdotter Giellstad
1770-11-25 Båtsmans Reserven Anders Abrahamsson
Pigan Karen Ericsdotter Grengsiö
1771-10-27 Sockne Skomakarens Son Per Persson Gryckje Dotter Karen Andersdotter Åckne
1771-11-03 Bonde Sonen Anders Jonsson Gryckje Pigan Brita Olofsdotter Bosta
1771-11-10 Bonde Sonen Johan Ersson Grengsjö Afl. Jöns Mårtenssons Encka Hustru Karen Persdotter Frestad
1771-11-17 Son Anders Ericsson Husta Pigan Ingrid Andersdotter Gingstad
1771-11-27 Fördubblings Båtsman Johan Vallberg Grengsjö Pigan Karen Nilsdotter Rogstad
1771-11-27 Lappmannen Thomas Thomsson Jettendahl Afl. Jon Gunnarssons Enka Hustru Karen Andersdotter Bergsiö
1771-12-26 Mästersvennen Matthias Berg Ströms Bruk Pigan Karen Persdotter Masugnen
1772-06-10 Land Bonden Per Jonsson Röde Pigan Anna Persdotter Gryckje
1772-09-13 Enklingen Olof Larsson Röde Afl. Båtsmannen Stares Enka Hustru Stina Stockberg Gjellsta
1772-10-18 Bonde Sonen Jon Ersson Berge Hans Anderssons Enka Hustru Helena Hansdotter Fresta
1772-10-18 Son Per Persson Grengsjö Pig. Helena Larsdotter Byn
1772-10-25 Son Nils Andersson Ginstad Dr Gjölin Olsdotter Ginstad
1772-10-25 Bonde Sonen Per Olsson Böle Pigan Margeta Andersdotter Byn
1772-10-29 Fendricken vid Helsinge Regementet Herr Magnus Adolph Löfman
Jungfrun Anna Wahlman
1772-11-01 Fördubblings Båtsmannen Sven Sjöman Ås Pigan Brita Olofsdotter Byn
1772-11-08 Son Per Abrahamsson Byn Pigan Brita Andersdotter Grengsjö
1772-11-08 Torparen Sven Ersson Ås Pigan Anna Larsdotter Ås
1772-11-15 Son Anders Jonsson Bostad Bondedottren Helena Jonsdotter Frestad
1772-11-2? Bonde Sonen Per Larsson Frestad Pigan Helena Andersdotter Fresta
1772-12-28 Afskjedade Båtsman Enkling Christopher Pipare Ås Bondedottren Sigri Andersdotter Byn
1773-01-05 Fiskaren Anders Fredlund Hudicksvall Fiskaredottren Martha Öberg Hudicksvall
1773-04-18 Bruks Arbetaren Nils Engelbertsson Galtström Dr Anna Andersdotter Masugnen
1773-04-18 Brukskarlen Hans Nilsson Masugnen Pigan Brita Andersdotter Wallen
1773-05-30 Bonde Sonen Jon Jonsson Gryckje Pigan Margeta Hansdotter Sjesta
1773-05-30 Son Jon Olsson Byn Pigan Helena Hansdotter Rogstad Sockn och Alnön
1773-11-07 Enklingen Per Ersson Berge Afl. Torparen Anders Anderssons Enka Hustru Sigri Jonsdotter Berge
1773-11-28 Båtsman Jonas Glad
Pigan Margeta Andersdotter Åckne
1774-11-?? Bonde Sonen Hans Olofsson Grycke Pigan Kjersten Persdotter Grycke
1773-12-26 Son Jon Abramsson Masugnen Pigan Margeta Johansdotter Masugnen
1774-04-17 Kyrkovacktaren Enkling Anders Grufberg Åckne Båtsman Per Falks Enka Hustru Anna Persdotter Gryttie
1774-06-08 Bonde Sonen Eric Larsson Ås Pigan Brita Hansdotter Böle
1774-07-31 Adjutanten vid Helsinge Regementet Herr Sven Forssius
Jungfru Lucina Gustava Modén
1774-10-15 Bonde Sonen Abraham Jonsson Bostad Bonde Dottren Margeta Ersdotter Berge
1774-10-22 Bonde Sonen Jonas Jonsson Frestad Bonde Dottren Pigan Karen Andersdotter Ås
1774-11-06 Bonde Sonen Eric Ersson Berge Afl. Eric Mathssons Enka Hust. Karin Persdotter Grengsjö
1774-11-06 Bonde Sonen Eric Andersson Byn Pigan Brita Jonsdotter Sjesta
1774-11-13 Bruks Karlen Jon Nilsson Masugnen Pigan Ingri Hansdotter Gjellstad
1774-11-13 Drengen Olof Olsson Hög Sockn och Glimsta by Afl. Olof Olssons Enka Hustru Sigri Persdotter Fresta
1774-11-21 Bonde Sonen Per Andersson Åckne Pigan Margeta Olsdotter Berge
1774-11-21 Bonde Sonen Johan Ersson Ås Pigan Brita Andersdotter Walln
1774-11-27 Bonden Enkling Thomas Olsson Frestad Pigan Brita Jonsdotter Medelpad och Tynderö Sockn
1775-04-18 Fördubblings Båtsman Olof Boglina Walln Pigan Maja Ericsdotter Dyrån
1775-04-26 Drengen Olof Olsson Prostgården Pigan Karen Larsdotter Frästa
1775-10-01 Son Per Persson Ginstad Pigan Brita Johansdotter Byn
1775-10-15 Son Per Johansson Bäling Pigan Karen Ersdotter Gingstad
1775-10-19 Klockaren Enkling Jonas Bergström Röde Bruks Karlen Hans Jonssons Enka Hustru Sara Johansdotter Masugnen
1775-10-22 Bonde Sonen Anders Persson Rogstad Pigan Kjerstin Olsdotter Ginsta
1775-10-29 Krono Båtsman Mathias Vik Grengsjö Pigan Sara Jonsdotter
1775-11-05 Bonde Sonen Jon Andersson Sjestad Pigan Brita Jonsdotter Grengsjö
1775-11-12 Bonde Sonen Anders Larsson Byn Pigan Kjerstin Olsdotter Böle
1775-11-12 Bonde Sonen Olof Persson Frestad Bondedottren Sigri Ersdotter Grengsjö
1775-11-19 Son Johan Ersson Ås Pigan Helena Persdotter Frestad
1775-11-26 Bonde Sonen Per Persson Böle Bondedottren Karen Andersodtter Ginsta
1775-12-03 Torparen Olof Olsson Bosta Pigan Helena Olsdotter Byn
1775-12-27 Drengen Eric Jansson Njurunda Afl. Eric Jönssons Enka Hustru Helena Andersodtter Gingsta
1776-01-01 Bruks Karlen Hans Johansson Masugnen Pigan Margeta Mårtensdotter Masugnen
1776-04-11 Bruksarbetaren Anders Johansson Masugnen Pigan Margeta Jonsdotter Masugnen
1776-06-02 Skomakaren Mästar Enkling Olof Hammar Milsbro Pigan Ingri Andersdotter Åckne
1776-10-20 Son Jonas Ersson Röde Bondedottren Brita Persdotter Böle
1776-10-27 Son Per Olsson Ginstad Pigan Brita Jonsdotter Gryttje
1776-11-03 Bonde Sonen Eric Olsson Byn Pigan Brita Larsdotter Byn
1776-11-09 Son Jonas Olsson Röde Pigan Karen Ersdotter Berge
1776-11-17 Båtsman Olof Schelman
Pigan Brita Hansdotter Gjellstad
1776-12-28 Bruks Karlen Eric Ersson Masugnen Klockarens dotter, Pigan Margeta Jonsdotter P.stgden
1777-06-01 Sockne Smedens Son Eric Persson
Bondedottern Pigan Karen Andersdotter Byn
1777-10-26 Torparen Michel Jönsson Sjesta Pigan Brita Persdotter Grengsjö
1777-11-02 Enklingen Lars Persson Frästad Pigan Sigri Ersdotter Berge
1777-11-09 Bonde Sonen Hans Hansson Gjellstad Pigan Ingri Jonsdotter Gryttie
1777-11-16 Bonde Sonen Jöns Ersson Berge Pigan Kjerstin Persdotter Rogstad
1777-11-23 Fördubblingen Anders Hök Ås Pigan Sigri Persdotter Gryttie
1777-11-30 Bruksarbetaren Enklingen Jon Hansson Masugnen Pigan Anna Ersdotter Dyrån
1777-12-26 Bruks Kareln Nils Mårtensson Masugnen Pigan Stina Forssberg Hudicksvall
1777-12-26 Drengen Lars Christophersson Grengsjö Fästeqvinna Brita Jansdotter Grengsjö
1778-01-01 Lansbonden Anders Hansson Bergsjö och Ede by Pigan Margeta Hendrichsdotter Grengsjö
1778-01-11 Bonden Jon Abrahamsson Grengsjö Pigan Brita Andersdotter Gamsätter i Bergsjö Sockn
1778-06-24 Gästgifvaren och Landbonden Eric Nilsson Böle Pigan Anna Jonsdotter Jettendahl
1778-06-28 Drengen Lars Larsson Galtström Fästeqvinna Margeta Jonsdotter Röde
1778-10-18 Bonde Sonen Jonas Larsson Frästa Dotter Brita Ersdotter Frästa
1778-10-25 Bonde Sonen Anders Persson Walln Dotter Gjölin Ersdotter Gingsta
1778-11-01 Bruksarbetaren Hans Isacsson Dyrån Bondedottren Kjerstin Persdotter Böle
1778-11-08 Drengen Sven Jonsson Grengsjö Bonden Jon Ericssons Enka Hustru Anna Larsdotter Gjellsta
1778-11-15 Bonde Sonen Olof Jonsson Ås Bonde dottren Kjerstin Andersdotter Byn
1778-11-22 Fördubblings Båtsmannen Olof Stabb
Fästeqvinna Brita Olsdotter Gällstad
1779-01-06 Strand Fiskaren Lars Jonsson
Afl. Båtsmanne Johan Råås Enka Karen Andersdotter Åckne
1779-02-28 Bonde Sonen Nils Jonsson Engeby Fästeqvinna Bonde dottren Kjerstin Andersdotter Grengsjö
1779-10-03 Bonde Sonen Eric Ersson Byn Bondedottren Chjerstin Hansdotter Gällsta
1779-10-17 Bruksarbetaren Jöns Andersson Masugnen Pigan Caren Andersdotter Masugnen
1779-10-24 Bonde Sonen Nils Jacobsson Grängsjö Bondedottren Sigrid Ersdotter Grängsjö
1779-10-24 Fördubblings Båtsmannen Per Gran Gryttie Bondedottren Margeta Larsdotter Byn
1779-10-31 Bonde Sonen Per Johansson Grengsjö Bondedottren Helena Abrahamsdotter Byn
1779-10-31 Båtsmans Reserven Grels Persson Grengsjö Bondedottren Brita Olofsdotter Byn
1779-11-05 Gamla Socknemannen Enklingen Jon Andersson Bosta Båtsman Jonas Grans Enka hustru Brita Persdotter Walln
1779-11-07 Bonde Sonen Lars Andersson Grengsjö Bonde Dottren Karen Larsdotter Byn
1779-11-07 Torparen Jon Ericsson Byn Bondedottren Brita Persdotter Frästa
1779-11-14 Bonden och Enklingen Jon Olsson Ås Bondedottren Margeta Persdotter Böle
1780-05-?? Torparen Eric Hansson Sjesta Bondedottren Karen Jonsdotter Gryttje
1780-04-02 Fördubblings Båtsmannen Nils Olsson
Båtsmansdotren Anna Lisa Lenberg Byn
1780-06-11 Enklingen Olof Nilsson Romberg Gröndahl Bonden Enkan Anna Jonsdotter Gryttje
1780-10-08 Bondesonen Abraham Olsson Bostad
Margeta Jonsdotter Jettendahl
1780-10-08 Sochneskräddaren Jonas Sundström
Dotter Margeta Jonsdotter Byn
1780-10-22
Erik Jonsson Gryttje Båtsmans dottren Helena Larsdotter Byn
1780-10-29 Unga Bonden Anders Andersson Åckne Pig. Sigrid Pärsdotter Åckne
1780-10-29 Sochneskräddaren Pär Andersson Sjästad Pigan Majja Johansdotter Masung
1780-11-05 Son Jonas Eriksson Gränsjö Pig. Karen Andersdotter Wallen
1780-11-15 Son Lars Abrahamsson Byn Bondedottren Anna Larsdotter Sjestad
1780-11-15 Bondesonen Pär? Jonsson Frästa Bonde Enkan h. Margeta Andersdotter Wallen
1780-12-26 Drengen Pär Jonsson Grengsjö Pigan Ingrid? Hansdotter Pstgden
1781-05-27 Bondesonen Eric Andersson Byn Bondedottren Anna Pärsdotter Frästa
1781-10-07 Unga Bonden Olof Thomsson Frästa Skomakaredottren Brita Jonsdotter? Jettendahl och Hållan
1781-10-07 Torparen Anders Ersson Brånan Bondedottren Sigrid Johansdotter Gryttje
1781-10-21 Bondesonen Anders Andersson Husta Bondedottren Brita Olofsdotter Gryttje
1781-10-21 Bondesonen Jon Jonsson Frästa Bondedottren Kjersten Jonsdotter Ås
1781-10-28 Bondesonen Olof Hansson Wallen Bondedottren Helena Larsdotter Gränsjö
1781-11-04 Bruksarbetaren Nils Abrahamsson Masugnen
Kjersten Johansdotter Masugnen
1781-11-11 Fördubl. Tyries Bylund Byn Sochnesnickarens dotter Kjerstin Pärsdotter Åckne
1781-11-11 Torparen Jon Olofsson
Bondedottren Kjersten Ersdotter Byn
1781-12-02 gl. Bond. och Kyrckowärden Per Andersson Gryttje Pigan Margetha Pärsdotter Sjästa
1781-12-30 Krono-Båtsmannen Eric Bygren Byn Pigan Karen Larsdotter Ås
1782-02-10 Bonden Eric Larsson Ås Enkan Karen Larsdotter Harmånger och Wattrång
1782-06-09 Bondesonen Simon Andersson Ginstad Klockarens dotter Magdalena Jonsdotter Röde
1782-06-16 Skogwacktaren och Husmannen Sven Gnarpberg

Margeta Hansdotter Wallen
1782-10-20 Bondesonen Anders Pärsson Frästa
Margeta Hansdotter Gjälsta
1782-10-27 Bruksarbetaren Anders Stockberg Ström
Marg. Jonsdotter Röde
1782-11-03 gl. Drängen Eric Olofsson Gränsiö Bondedottren Karen Hansdotter Gränsjö
1782-11-03 Skinberedaren Thore Olofsson Gränsjö Bruksarbetare dottrem Karen Jonsdotter Masugnen
1782-11-10 Bruksarbetaren Hans Jonsson Masugnen
Anna Pärsdotter Ginsta
1782-11-10 Fördubl. Båtsmannen Jonas Bymark

Brita Eriksdotter Bärgje
1782-11-17 gl Bond. Lars Larsson Röde Bondedotr Kjerst. Jonsdotter Röde
1783-05-25 Bondesonen Olof Olofsson Medelpad och Attmar Sochn Bondedottren Margeta Ersdotter Röde
1783-06-01 Bondesonen Eric Olofsson Attmar Sn och Harfs by i Medelpad Bonden Enkan Helena Larsdotter Gränsjö
1784-04-12 Drängen Johan Andersson Wallen Pigan Helena Mattsdotter Bjuråker
1783-10-19 Unga Bonden Anders Andersson Husta Bondedottren Sigrid Jonsdotter Ås
1783-10-26 Bondesonen Pär Pärsson Ginsta
Stina Pärsdotter
1783-10-26 Bondesonen Jon Pärsson Röde Bondedottren Brita Larsdotter Frästa
1783-11-02 Bondesonen Jon Danielsson Frästa Bondedottren Ingrid Ersdotter Ås
1783-11-02 Bondesonen torparen Eric Ersson Bärgje Bondedottren Karen Jonsdotter Bosta
1783-11-09 Sochneskräddarens Son Jon Andersson Grängsjö Soldatedottren Helena Pärsdotter Ilsbo
1783-11-09 Bondesonen Jon Jonsson Ås Bondedottren Sara Larsdotter Medelpad och Ahlnö Sn
1783-11-16 Skomakaren Anders Pärsson Gryttje Pig. Brita Jacobsdotter
1783-11-16 Dagswärckskarlen Olof Rålund Tuna Sn och Rå By Skräddare dottren Helena Andersdotter Sjästa
1783-11-23 Skomakaren Jon Jonsson Engeby Bondedottren Helena Ersdotter Ginsta
1783-11-23 Bondesonen Eric Andersson Sjästa Bondedottren Margeta Jansdotter Bäling
1784-04-12 Drängen Johan Andersson Wallen Pigan Helena Matthsdotter Bjuråker
1784-07-11 Bonden Pehr Andersson Grängsiö Båtsmannens dotter Anna Andersdotter Wallen
1784-10-31 Bondesonen Lars Pehrsson Ås Pig. Margta Johansdotter Gryttje
1784-11-07 Torparen Johan Andersson Husta Bondedottren Margeta Ericsdotter Gällsta
1784-11-07 Bondesonen Anders Ericsson Wallen Bondedottren Kjersten Jonsdotter Wallen
1784-11-14 Bondesonen Eric Andersson Gränsgjö Bondedottren Giölin Larsdotter Sjesta
1784-11-21 Båtsmans Sonen Jöns Jönsson Sjesta Afledna Bonden Pehr Abrahamssons Enka h. Kjersten Abramsdotter Gällsta
1785-01-02 Unga Bonden Jon Jonsson Rogsta och Bro Båtsmansdottren Ingrid Pehrsdotter Byn
1785-05-29 Bruksarbetaren drängen Nils Jonsson Masugn Pigan Margeta Ericsdotter Gnarps Masugn
1785-06-12 Bruksarbetaren Jon Jonsson Masugnen Pigan Cicilia Abrahamsdotter Gnarps Masugn
1785-11-13 Drängen Eric Pehrsson Ås Pigan Sigrid Andersdotter Byn
1785-11-13 Bondesonen drängen Jon Jonsson Rogsta Pigan Kjersten Andersdotter Wallen
1785-11-20 Klockare Sonen Nils Jonsson Bergström Röde Pigan Kjersten Pehrsdotter Rogsta
1785-11-20 Drängen Pehr Pehrsson Röde Pigan Maja Olofsdotter Gällsta
1785-11-27 Skomakare Gesällen Olof Hammar Milsbron Båtsmannens dotter Anna Pehrsdotter Husta
1785-11-27 Torparen Eric Ericsson Berge Kolarens dotter Karen Hansdotter Dyrån
1786-01-29 Bruksarbetaren Hans Ericsson Masugnen Pigan Sigrid Andersdotter Gnarps Masugn

Bruksarbetaren Jon Olofsson Gallström Pigan Martha Christophersdotter Grängsiö
1786-04-02 Kyrkoherden uti Gnarp Herr Pehr Öman Prestgården Jungfru Elisabeth Nordin
1786-10-15 Torparen Olof Hansson Ås Bondedottren Ingri Jonsdotter Ås
1786-10-22 Bonde Sonen Abraham Jonsson Byn Bondedottren Gölin Jonsdotter Wallen
1786-10-29 Bondesonen Michael Johansson Gjällsta Bondedottren Gjölin Danielsdotter Frästa
1786-11-05 Bondesonen Torparen Anders Jonsson Engeby Bondedottren Brita Ericsdotter Ginsta
1786-11-12 Land Bonden Pehr Ericsson Harmånger och Svedja Bondedottren Brita Ericsdotter Bärge
1786-11-19 Bonden Enklingen Pehr Ericsson Bärge Bondedottren Gölin Hansdotter Frästa
1786-11-26 Bruksarbetaren Anders Ericsson Bygren Bruket Pigan Anna Pehrsdotter Gnarps Masugn
1786-12-03 Bruksarbetaren Hans Olofsson Bruket Bruksarbetare dottren Anna Andersdotter Bruket
1787-01-14 Hemmans Tilträdaren Lars Andersson Åckne Enkan Kjersten Pehrsdotter Bärge
1787-01-28 Tilträdande Torparen Olof Johansson Bärge Torpare-Enkan Brita Johansdotter Grängsjö
1787-02-04 Drängen Eric Larsson Byn Pigan Christina Söderberg Född i Hudickswall
1787-04-22 Land Bonden Olof Johansson Röde Pig. Margeta Andersdotter Wallen
1787-05-20 Bond. Lars Andersson Wallen Pigan Brita Carlsdotter Skestad
1787-10-21 Bond. Mårten Jönsson Frestad Pigan Anna Andersdotter Bälinge
1787-10-21 Bonden Eric Johansson Berge Afledne Lars Pehrssons Enka Margta Johansdotter Åhs
1787-10-28 Bond. Abraham Olsson Grängsjö Pig. Kjerstin Hansdotter Åhs
1787-11-11 Hemmanstilträdaren Johan Johansson
Afledne Pehr Perhssons Enka Karin Andersdotter Frestad
1787-11-18 Tilträdande Bonden Jon Ersson Grängsjö Bondedr Karin Jonsdotter Byn
1787-11-25 Krono Båtsmannen Jonas Pipare
Pig. Ingrid Jonsdotter Gryttje
1788-01-01 Drängen Olof Olsson Byn Pig. Anna Olsdotter Byn
1788-06-29 Bond. Enkl. Eric Ersson Grängsjö Pig. Gölin Andersdotter Byn
1788-10-05 Sochneshr. Pehr Håning Böle Länsmansdr Juliana Engman
1788-10-26 Bondeson Pehr Andersson Rogstad Bondedr Sigrid Pehrsdotter Frästad
1788-11-02 Dräng Johan Jönsson Skestad Enkan Karin Hansdotter Grängsjö
1788-11-09 Dräng Johan Ersson Wallen Pig. Gölin Jonsdotter Engby
1788-11-16 Bondesonen Jöns Pehrsson Berge Bondedr Anna Jonsdotter Bäling och Jettendahl
1788-11-23 Bondeson Hans Larsson Byn Bondedr Ingri Johansdr Grängsjö
1788-11-30 Bondes. Nils Andersson Gällsta Bonde Enk. H. Ingrid Andersdotter Husta
1788-12-07 Lappm. Nils Thomsson Hudicksvall Lapp Pigan Anna Thomsdotter Gnarp
1789-02-01 Bonden Enklingen Johan Ersson Wallen Pig. Helena Jonsdoter Gryttje
1789-06-01 Torp. Jonas Andersson Byn Pig. Catharina Engman
1789-10-17 Bondeson Johan Johansson Gryttje Bondedr Brita Olofsdotter Jettendahl och Djurstad
1789-11-01 Torp. Pehr Hansson Gällsta Bondedr Margta Ersdotter Rogsta
1789-11-08 BondeS. Anders Hansson Grängsjö Bondedr Ingrid Ersdotter Byn
1789-11-15 Bond. Nämndemannen samt Änkl. Olof Ersson Gällsta Pig. Sigrid Olsdotter Röde
1789-12-27 Drängen och Hemans Tilträdaren Jon Hansson Frestad Pehr Abrahams Enka Brita Andersdotter Byn
1790-03-25 Fördubbl. Båtsm. Pehr Gnistre?
Land Bonde dotr Lena Ersdotter Röde
1790-06-06 Ord. Båtsm. Pehr Byman Skesta Pig. Ingrid Andersdotter Bälinge by
1790-10-17 BondeS. Anders Jonsson Wallen Bondedr Gölin Pehrsdotter
1790-10-17 Gl Skomak. Pehr Larsson Gräns. Pig. Brita Ersdotter Berge
1790-10-24 BondeS. Olof Hansson Byn Bondedr Sigrid Andersdotter Gränssiö
1790-10-24 Dräng Johan Johansson Berge Pig. Kjerstin Jonsdotter Bosta
1790-11-07 BondeS. Lars Månsson Åhs Bondedr Karin Ersdotter Gällsta
1790-11-07 BondeS. Pehr Ersson Gräns. Snickare dot. Ingrid Pehrsdotter Åkne
1790-11-14 BondeS. Abraham Pehrsson Gällsta Bondedr Susanna Andersdotter Wallen
1790-11-14 TorpareS. Eric Hansson Åkne Bondedr Anna Ersdotter Berge
1790-11-21 BondeS. Anders Anderson Gällsta Bondedr Margta Simsdotter Byn
1790-11-21 Dräng Hans Jonsson Jettendahl Pig. Helena Hansdotter Åhs
1790-11-28 Dräng Eric Pehrsson Berge Pig. Karin Andersdotter Ginsta
1791-05-22 Bruksarb. Anders Hansson Wallman Gn. Masugn Pig. Kjerstin Jonsdotter Gränssjö
1791-05-22 Sjöm. Pehr Boström
Bondedr Margta Larsdotter Skesta
1791-06-10 Enkl. Afsk. Krono Båtsm. Jon Rå Gryttje Bonde Enk. Gölin Andersdotter Gränssiö
1791-07-31 Dräng Anders Hansson Wallen Pig. Ingrid Jacobsdotter Gn. Masugn
1791-09-18 Dr. Jon Johansson Gn Masugn Pig. Gölin Abrahamsdotter Gn Masugn
1791-10-16 Dr. Pehr Pehrsson Wallen Båtsm. Enk. Sigrid Pehrsdotter Åhs
1791-10-23 Unga Bonden Anders Andersson Wallen Bondedr Anna Olsdotter Frästa
1791-10-23 BondeS. Nils Pehrsson Rogsta Bondedr Karin Pehrsdotter Bosta
1791-10-30 BondeS. Anders Ersson Rogsta Bondedr Karin Andersdotter Gryttje
1791-11-06 Dr. Carl Henrichsson Byn Båtsms. Enkan Kjerstin Pehrsdotter Bylund
1791-11-06 Dr. Hans Ersson Gränssjö Pig. Kjerstin Olsdotter Gränssjö
1791-11-13 BondeS. och Hemm. Tiltr. Pehr Ersson Berge Bondedr Lena Pehrsdotter Åkne
1791-11-13 Sjöm. Jonas Boström
Båtsm. Enk Brita Hansdr Gryttje
1791-11-20 Dagsv. Karl Pehr Abrahamsson Gn Masugn Pig. Kjerstin Andersdotter Gryttje
1791-11-27 Husm. Johan Ersson Frästa Pig. Brita Jonsdotter Frästa
1791-12-04 Ord. Krono B. Jonas Kruslock
Bondedr Anna Jonsdotter Byn
1791-12-29 Expedit Befalningsm. och KronoLänsmanen Johan Martinsson Bergsiö Kyrkoh. dotr Margareta Nordin Röde
1792-01-01 Torparen Pehr Olsson Gryttje Båtsm. Dotr Brita Jonsdotter Pipare
1792-01-01 Båtsm. Reserven Pehr Westring Gällsta Pig. Margta Jonsdotter Gn. Masugn
1792-01-08 Bonde Enkl. Eric Olsson Byn Bondedr Margta Thomsdotter Frästa
1792-02-19 Bond, Eric Månsson Gryttje Pig. Karin Andersdotter Gryttje
1792-04-11 BondeS. Lars Olsson Skesta Bondr Margta Ersdotter Ginsta
1792-05-13 Dräng och hemanstiltr. Pehr Olsson Gällsta Pig. Ingrid Pehrsdotter Njurunda
1792-05-17 Krono B. Eric Pipare
Bondedr Anna Andersdotter Frästa
1792-05-20 Förd. Båtsm. Pehr Skeman
Bondedr Brita Ersdotter Norrby
1792-10-21 BondeS. Anders Andersson Byn Bondedr Anna Hansdotter Gränssiö
1792-10-28 Sochnskr. Johan Pehrsson Åkne Bondedr Brita Ersdotter Byn
1792-11-04 BondeS. Eric Hansson Gällsta Bondedr Brita Hansdotter Frästa
1792-11-04 Dräng Eric Jönsson Skesta Bondedr Brita Johansdotter Gällsta
1792-11-11 Bonde Enkl. Jon Larsson Frästa Bondedr Karin Simsdotter Gränssiö
1792-11-11 Dagsv. Karl Olof Hansson Masugnen Pig. Lisa Olsdotter Masugnen
1792-11-18 BondeS. Abrah. Ersson Åhs Bonde Enk. Sara Larsdotter
1792-11-18 Dräng Anders Swensson Gnarpberg Wallen Torp dr Margta Mårtensdotter Ansjön
1792-11-25 BondeS. Abrah. Pehrsson Bosta Gästg. Enkan Brita Olsdotter Gryttje
1792-11-25 Dr. Lars Andersson Årskog Pig. Kjerstin Olsdotter Gryttje
1792-12-02 Bonde Enkl. Anders Andersson Husta Bondedr Margta Andersdotter Gryttje
1792-12-02 Dr. Aron Andersson Gällsta Båtsm. Enk. Brita Olsdotter Gällsta
1792-12-09 Bondedräng Eric Andersson Gryttje Skomak. Enkan Brita Jacobsdotter
1793-05-26 Bonde Enkl. Anders Andersson Vallen Pig. Brita Olsdotter Gryttje
1793-10-20 SockneSm. Eric Stockberg
Båtsmans Enk. Anna Pehrsdotter Kruslock Husta
1793-10-27 BondeS. Eric Olsson Frästa Bondedr Helena Ersdotter Ås
1793-11-03 BondeS. Eric Jonsson Gällsta Bondedr Gölin Simsdotter Byn
1793-11-03 BondeS. Pehr Andersson Gryttje Bondedr Brita Ersdotter Rogsta
1793-11-10 LandB. Pehr Ersson Berge Bondedr Lena Andersdotter Byn
1793-11-17 Bonde Enkl. Lars Andersson Skesta Bonde Enk. Brita Hansdotter
1793-11-17 Ung. Bond. Lars Andersson Gryttje Båtsmans dotr Anna Olsdotter
1793-11-17 Krono Båtsm. Carl Svensson Vik
Bondedr Helena Larsdotter Skesta
1794-02-16 Krono Båtsm. Halvard Frövall
Bondedr Helena Andersdotter Vallen
1794-05-25 Bondeson Eric Andersson Rogsta Post Bond. Pehr Olssons Enka Brita Jonsdotter Ginsta
1794-06-10 BondeS. Olof Jonsson Vallen Bondedr Margta Olsdotter Gryttje
1794-10-26 Krono B. Johan Lång
Bondedr Helena Pehrsdotter Rogsta
1794-11-02 BondeS. Olof Pehrsson Byn Bondedr Anna Simonsdotter Gränssiö
1794-11-02 BondeS. Jon Jonsson Ås Bondedr Sigrid Hansdotter Frästa
1794-11-09 Bruksarb. Sven Ersson Masugn Sjöman dr Caisa Stina Strandqvist Sundsvall
1794-11-09 Torp. Anders Andersson Skesta Båtsmans Enk. Ingrid Andersdotter Skesta
1795-06-14 SkinBer. Thore Olsson Gränssiö Pig. Sigrid Olsdotter Gränssiö
1795-04-19 BondeSonen Anders Larsson Ås Bonde Enk. Margta Olsdotter Bälinge och Jettendahl
1795-09-06 Drängen Anders Andersson Vallen Pig. Brita Svensdotter
1795-10-18 Drängen Olof Olsson Ginsta Bondedr Gölin Pehrsdotter Ginsta
1795-11-01 Krono Båtsm. Hans Gröning Byn Bondedr Anna Jonsdotter Gränssiö
1795-11-01 BondeS. Eric Simsson Gränssiö Bondedr Kjerstin Simsdotter Byn
1795-11-08 BondeS. Olof Pehrsson Bosta Bondedr Kjerstin Larsdotter Skesta
1795-11-15 Bonde Enk. Anders Pehrsson Rogsta Pig. eller Bondedr Anna Pehrsdotter Berge
1795-11-15 Drängen Anders Johansson
Bondedr Kjerstin Andersdotter Gällsta
1795-12-28 Torp. Enkl. Eric Boström Skesta Pig. Margta Johansdotter Gränssiö
1796-02-28 Drängen eller Torp. Jon Jonsson Ås Bondedr Margta Olsdotter Gryttje
1796-02-28 Fördubb. Båtsmanen Matths Gran
Bondedr Ingrid Ersdotter Byn
1796-03-20 Krono Båtsmanen Olof Wallberg
Pig. Sara Göransdotter Byn
1796-06-05 BondeS. Anders Jonsson Ås Bondedr Margta Olsdotter Gryttje
1796-07-10 Dräng Anders Asplund
Reserv Enkan Margta Jonsdotter Vestring Gällsta
1796-10-23 Torp. Änklinge Sven Gnarpberg Vallen Bondedr Brita Pehrsdotter Vallen
1796-10-23 Brukskarl Pehr Andersson Gn. Masugn Bondedr Margta Andersdotter Bosta
1796-10-30 Torp. Eric Pehrsson Berge Bond. Enk. Margta Johansdotter
1796-10-30 Torp. Hans Månsson Ås Snickare dotren
Jettendahl
1796-11-06 Bonden och Hemanstiltr. Hans Ersson Byn Båtsms dotr Brita Henrichsdotter Byn
1796-11-06 Torp. Abrah. Ersson Gränssjö Pigan Båtsmsdr Brita Jonsdotter Gränssjö
1796-11-13 Bonde Enkl. Pehr Andersson Åkne Pig. Brita Andersdotter Frästa
1796-11-13 Bonden Anders Ersson Ginsta Länsms dot. Margareta Engman Rogsta
1796-11-20 Torp. Jon Larsson Gränssjö Båtsm. dot. Barbru Jonsdotter
1796-11-20 Dräng Anders Olsson Gränssjö Pig. Anna Olsdotter Byn
1796-11-27 Ord. KronoB. Jonas Kruslock Gryttje Torpare dotr Anna Andersdotter Skesta
1797-01-22 BondeS. Nils Olsson Gränsjö Pehr Anderssons Efterl. Enka Anna Andersdotter Vallen
1797-01-29 Krono B. Matts Råbom Frästa Pig. Kjerstin Ersdotter Frästa
1797-04-17 Torp. Anders Michelsson Byn Båtsms Enkan Stina Söderberg
1797-04-30 Dräng Eric Ersson Rogsta Pig. Anna Pehrsdotter Åkne
1797-06-11 BondeS. Pehr Ersson Gränssjö Pig. Margta Andersdotter Fisk Född i Bergsjö
1797-06-18 Husman, dräng Pehr Johansson Gryttje Båtsms Enkan Margta Larsdotter Byn
1797-10-02 Dräng Lars Larsson Ås Pig. Margta Andersdotter Vallen
1797-10-06 Skrädd. Hans Stockberg Skesta Mäster Svens dr Christina Ersdotter Stockus Hedvigsfors bruk i Bjuråker
1797-10-29 Bondes. Anders Andersson Gränssjö Båtsms dr Karin Andersdotter Gränssjö
1797-11-05 BondeS. Abrah. Pehrsson Rogsta Bondedr Helena Olsdotter Fresta
1797-11-12 BondeS. Anders Larsson Skesta Bondedr Kjerstin Olsdotter Gryttje
1797-11-19 BondeS. Olof Hansson Gryttje Pig. Sigrid Thoresdotter Bergsjö
1797-11-19 Dräng Pehr Henrichsson
Pig. Ingrid Pehrsdotter Skesta
1797-12-03 Bonde Enkl. Pehr Olsson Åkne Doter Ingrid Andersdotter Gällsta
1798-02-04 Klockaren Nils Bergström Röde Bondedr Kjerstin Andersdotter Gryttje
1798-02-18 Skomak. Hans Pehrsson Åknelund Milsbron Bruksarb. Dr Maria Matthsdotter Berg Ströms bruk
1798-05-28 Bonde Enkl. Eric Hansson Frästa Bondedr Helena Hansdotter Gryttje
1798-10-21 BondeS. Olof Ersson Byn Nämdems dr Kjerstin Hansdotter Gällsta
1798-10-21 Dräng Pehr Rolfsson Berge Bondedr Ingrid Johansdotter Berge
1798-10-28 BondeS. Hans Pehrsson Gränssjö Bondedr Helena Pehrsdotter Vallen
1798-10-28 BondeS. Jon Jonsson Jettendahl och Bäling Bondedr Helena Abrahamsdotter Gnarp och Bosta
1798-11-04 Torp. Olof Ersson Gränssjö Bondedr Margeta Pehrsdotter Gällsta
1798-11-04 BondeS. Olof Pehrsson Böle Bondedr Helena Olsdotter Gryttje
1798-11-11 Torp. Son Olof Vallberg
Bondedr Karin Nilsdotter Ginsta
1798-11-11 Skomakaren Anders Hammare Milsbron Torpare dotr Helena Andersdotter Skesta
1798-11-18 BondenS. Pehr Jonsson Ås Bondedr Sigrid Pehrsdotter Berge
1798-11-18 Dr. Anders Larsson Frästa Bonde Enk. Anna Andersdotter Frästa
1798-11-25 Dräng Johan Mårtensson Gränssjö Bonde Enk. Sigrid Ersdotter Gränssjö
1798-11-25 Torp. Olof Ersson Rogsta Bondedr Margeta Jönsdotter Berge
1799-10-13 BondeS. Daniel Pehrsson Hassela Bondedotr Anna Jonsdotter Frästa
1799-10-13 Dräng Pehr Hansson Gällsta Bondedr Kjerstin Johansdotter Vallen
1799-10-18 Båtsm. Reserv Nils Ersson Gränssjö Pig. Karin Andersdotter Harmånger
1799-10-20 Brukskarl Abraham Andersson Masugn Pig. Brita Hansdotter Masugn
1799-10-27 BondeS. Anders Pehrsson Åkne Pig. Magdalena Pehrsdotter Hassela vid Korpåsen
1799-10-27 Torp. Hans Jonsson Frästa Pig. Margeta Hansdotter Jettendal
1799-11-03 Torp. Eric Ersson Gränss. Bondedr Ingrid Pehrsdotter Ås
1799-11-10 BondeS. Pehr Andersson Gränssjö Bondedot. Sigrid Pehrsdotter Böle
1799-11-10 BondeS. Eric Pehrsson Berge Pig. Justina Pehrsdotter Husta
1799-11-17 Bonde Enkl. Lars Andersson Gryttje Bondedr af Gevalinska Slägten Marget Olsdotter Frästa
1799-11-17 Torp. Johan Andersson Gällsta Bondedr Kjerstin Jonsdotter Engeby
1800-01-01 Bond. Sjul Månsson Norrbo Byn Pastors dotren Anna Nordin Röde
1800-07-02 Fiskaren Pehr Lund Vattingen
Ingrid Margareta Östbom Gefle
1800-10-11 Drängen Jonas Olsson Röde Pig. Greta Olsdotter Sjöström Född i Medelp.
1800-10-19 BondeS. och Dr. Jon Pehrsson Född i Hassela Bondedr Sigrid Johansdotter Ås
1800-11-02 Torpare Sonen Olof Johansson Årskogen Bondedr Brita Pehrsdotter Frästa

BondeS. Lars Pehrsson Jettendal och Lingsta Bondedr Anna Andersdotter Rogsta
1800-12-26 Garfvare Eric Stockhus Född i Skinskatteb. Båtsm.s dotren Ingrid Michelsdotter Skesta
1800-12-28 Dräng Jon Jonsson Röde Fiskare dotr Brita Lena Östbom Född i Gefle
1801-03-08 Afsk. Krono Båtsm. O. Byman
Torp. Enkan Sigrid Pehrsdotter Ås
1801-07-19 Drängen Anders Jonsson Råbom Åkne Båtsmans Enk. Margareta Andersdotter Valler Gränssjö
1801-10-25 Bondeson Anders Pehrsson Rogsta Torp. dotr Brita Jonsdotter Gröndal
1801-10-25 KronoBåtsm. Johan Pipare
Pig. Karin Andersdotter Gnarps Masugn
1801-11-01 Dräng Anders Andersson Gällsta Pig. Margareta Jonsdotter Röde
1801-11-08 BondeS., som blev Torp. Pehr Pehrsson Bosta Bondedr Karin Simsdotter Byn
1801-11-08 BondeS. Lars Jonsson Ås Bonde Enk. Susanna Andersdotter Gällsta
1801-11-15 Torp. S. Jon Pehrsson Skesta Pig. Anna Nilsdotter Hallen Njurunda
1801-11-22 BondeS. Lars Jonsson Frästa Nämndems dot Kjerstin Jonsdotter Skesta?
1801-11-22 BondeS. Anders Pehrsson Böle Bondedr Anna Andersdotter Gryttje
1801-11-29 LandB. Eric Ersson Röde Torp. dot Karin Olsdotter Gällsta
1801-11-29 Saltpetter Sjuderi drängen Lars Larsson Åström Född i Ockelbo Bond. dr Margta Månsdotter Gryttje
1801-12-27 Torp. S. Olof Jonsson Byn Pig. Brita Mårtensdotter Ansjön
1802-10-24 BondeS. Eric Michelssom Ås Bondedr Margta Månsdotter Ås
1802-11-07 BondeS. Jon Andersson Bosta Nämndems dotr Margta Jonsdotter Hassela
1802-10-31 BondeS. Abrah. Pehrsson Böle Bonddotr Margta Ersdotter
1802-11-07 BondeS. Eric Ersson Byn Bondedr Brita Ersdotter Byn
1802-11-14 BondeS. Eric Andersson Husta Bondedr Brita Larsdotter Skesta
1802-11-14 Drängen Johan Henrichsson
Bondedr Ingjerd Jonsdotter Skesta
1802-11-21 BondeS. eller Torp. Eric Andersson Byn Smeds Enkan Karin Andersdotter
1802-11-21 Dräng Lars Larsson Frästa Pig. Margta Pehrsdotter Frästa
1802-11-28 Dräng Nils Olsson Gryttje Pigan Margta Hansdotter Masugn
1803-04-11 Bondeson Olof Simsson Gränssjö Bond. Enkan Anna Hansdotter Byn
1803-05-08 BondeS. och Dräng. Erik Ersson Byn ? Dottren Brita Hansdotter Gällsta
1803-05-15 Reserve Karlen Johan? Carlsson
Bond. Dottren Karin Thomsdotter Fresta
1803-05-22 BondeSon Erik Larsson Ås Torpare Dottren Karin Larsdotter Gränssjö
1803-10-30 BondeSon Olof Pehrsson Ginsta Kyrkovärds Dottren Sigrid Abrahamsdotter Bosta
1803-11-06 BondeSon Lars Andersson Byn Bondedr Karin Ersdotter Byn
1803-11-06 Bruks Karl Anders Jönsson Masugn Pig. Kjerstin Jonsdotter Masugn
1803-11-13 BondeSon Olof Olsson Gryttje BondeD:n Margta Jonsdotter Fresta
1803-11-13 BondeSon Anders Pehrsson Byn Pig. Kjerstin Andersdotter Ås
1803-11-20 Brukskarl Erik Johansson Bolin Masugn BonDottr. Brita Andersdotter Fresta
1804-02-19 Dräng Jon Olofsson
Bondedotter Sigrid Andersdotter Gryttje
1804-04-15 Dräng. och Torp. Erik Jansson Åkne Torp. Enkan Kierstin Johansdotter Gällsta
1804-05-06 Bond, Erik Olsson Gränssjö BondeDn Helena Andersdotter Gränssjö
1804-05-21 Bond. Johan Johansson Fresta Bondedr Ingrid Larsdotter Ås
1804-05-27 Dräng Olof Olsson Stabb
BondeDr Karin Andersdotter Husta
1804-05-27 Dräng Erik Ersson Tjernberg Född vid Galtström Pig. Margta Nilsdotter Ginsta
1804-06-10 Bondeson Nils Simonsson Byn Bondedr Karin Johansdotter Gällsta
1804-06-24 Bondeson Daniel Jonsson Fresta Fiskare Dottren Brita Andersdotter Frelund Hudiksvall
1804-06-24 Bonde Enklingen Anders Hansson Gränssjö Fiskare Dottren Kjerstin Hansdotter Född i Bergsjö
1804-10-07 Torpare Anders Andersson Gränssjö Bonde Dottren Helena Johansdotter Ås
1804-10-21 Bonde Son Jon Abrahamsson Bosta L. Bonde Dottren Brita Ersdotter Böle
1804-10-28 Bonde Son och Hemanstillträdaren Pehr Pehrsson Åkne Bond. Enkan Margta Olsdotter Gryttje
1804-11-04 Torp. Lars Söderström Varnum Sochn Vermeland Bondedn Anna Pehrsdotter Gränssjö
1805-05-26 Bonde Son Olof Ersson Byn Bonde Dottren Brita Nilsdotter Ängby
1805-06-10 Dräng Olof Larsson Fresta Torp. Enk. Karin Andersdotter Byn
1805-06-10 Skräddar Sonen Olof Jonsson Lindström Byn Pigan Brita Ersdotter Byn
1805-10-13 BondeS. Anders Andersson Fresta Bondedr Karin Olsdotter Fresta
1805-10-27 L.B. Sonen Jon Pehrsson Röde Kyrkvds Dottren Margta Ersdotter Ås
1805-10-27 Soldat Sonen Lars Larsson Ahl Bergsjö och Gamsätter Torp. Dr Karin Olsdotter Bosta
1805-11-03 Landbond. Son Anders Ersson Röde Torp. Dottrn Margta Johansdotter Årsskogen
1805-11-03 Hemmena tillträdaren Lars Swensson Fresta Bondedr Karin Olsdotter Fresta
1805-11-10 Torp. Erik Christoffersson Byn Bond Dn Sigrid Mikelsdotter Ås
1805-11-10 Drängen Anders Pehrsson Byn Bonde Dn Margta Pehrsdotter Byn
1805-11-17 Bonde Son Johan Jonsson Ås Torp. Dottren Anna Ersdotter Gränssjö
1805-11-24 Bonde Son Anders Anderson Husta Bonde Dottren Brita Jansdotter Rogsta
1805-12-22 Strandfisk. Enklinge Lars Rålund Åkne Bond. Dottren Anna Thomsdotter Fresta
1806-02-02 Bruksarbet. Johan Hansson Masugn Pig. Margeta Svensdotter Masugn
1806-05-26 Drängen Nils Johansson Byn Pigan Kjerstin Andersdotter Byn
1806-05-28 Gl. Torparen Anders Andersson Skjesta Storsveden Pigan Margta Olsdotter Hammare Skjesta Storsveden
1806-10-12 Bonde Son Pehr Hansson Gryttje Pigan Brita Pehrsdotter Gryttje
1806-10-26 Bonde Son Jon Olsson Ås B. Dottren Sigri Olsdotter Fresta
1806-10-28 B. Son Erik Ersson Godemaj By i Njurunda Gästg. Enkan Brita Olsdotter Gryttje
1806-11-02 Sockne Smeden Pehr Pehrsson Gränssjö Torp. Dottren Margta Olsdotter Gällsta
1806-11-09 Bond. Son Pehr Pehrsson Gränssjö Torp. Dottren Helena Jonsdotter Gällsta
1806-11-16 Bonde Son Erik Simsson Byn Torp. Dottren Margta Larsdotter Gränssjö
1807-03-31 Drängen Jon Svensson Röde Pigan Margta Jonsdotter Röde
1807-04-26 Bond. Son Erik Jönsson Berge Nämdem. Dottren Karin Hansdotter Gällsta
1807-05-03 Torp. Sonen Hans Jonsson Byn Bond. Dottren Brita Ersdotter Byn
1807-05-31 Dräng Johan Svahlberg Byn Bon. Dottren Margta Larsdotter Byn
1807-10-25 Bond. Son Eric Pehrsson Grängsjö Torpar Enkan Gölin Pehrsdotter Ås
1807-10-25 Bond. Son Eric Pehrsson Frestad Bond. dottren Brita Olsdotter Frestad
1807-11-08 L. Bonde Son Pehr Pehrsson Röde Bonddr Brita Pehrsdotter Fresta
1807-11-08 Bond. Son Eric Jonsson Gränssjö Bond dottren Karin Pehrsdotter Gränssjö
1807-11-05? Reserve Båtsmannen Pehr Andersson Ås Pigan Lena Andersdotter Åkne
1807-11-15 Strandfiskar Son Isak Hansson Gröndahl Bond dottren Karin Pehrsdotter Åkne
1807-11-15 Torpar. Sonen Hans Ersson Skjestad Bonddottren Brita Jansdotter Gränssjö
1807-11-22 Drängen Pehr Gregsson Gränssjö Bonddottren Margta Pehrsdotter Gränssjö
1807-12-28 Bond. Son Jon Jonsson Ås Bonddottren Ingrid Hansdotter Gällsta
1808-04-17 Torparen Nils Jonsson Rogsta Bond dottren Ingrid Jansdotter Ås
1808-05-10 Bond. Son Jon Jonsson Ås Bonddottren Brita Andersdotter Byn
1808-06-07 Bond son Pehr Pehrsson Bäling och Jettendahl Socken Kyrkvärds Dottren Marget Abrahamsdotter Bostad
1808-04-26 Bondson Anders Andersson Wallen Torpar Dottren Marget Jonsdotter Byn
1808-05-02 Drängen Eric Jonsson Byn Bond. Dottern Karin Michelsdotter Ås
1808-04-28 Drängen Anders Ersson Byn Bond. Dottern Kjerstin Simsdotter Byn
1808-??-07 Bonden Jon Jonsson Frästa Bond dottern Helena Andersdotter Wallen
1808-06-06 Bondson Jon Jonsson Skjesta Bonddottern Susanna Johansdotter Rogsta
1808-10-30 Bond Son Pehr Andersson Wallen Bond Dottern Brita Andersdotter Frästa
1808-11-03 Drängen Hans Andersson Ås Husmans Enkan Karin Larsdotter Ås
1808-11-07 Drängen Anders Jonsson Skjesta Bond. Dottern Anna Olsdotter Röde
1808-11-13 Drängen Anders Henricsson Ginsta Bonddottern Margtha Nilsdotter Ginsta
1808-11-18 Drängen Hans Ersson
Torpar Dottern Margtha Hansdotter Ginstad
1808-12-12 Bonden Pehr Perhsson Gryttje Bonddottern Lisa Pehrsdotter Gryttje
1809-10-06 Drängen Pehr Holmberg Vattingen Borgare Dottern Lisa Stina Östbom Vattingen
1809-10-23 Torp. Pehr Wahlberg Gällsta Bonddottern Brita Andersdotter Husta
1809-10-29 Bondson Pehr Andersson Frästa Bonddotter Brita Andersdotter Wallen
1809-11-05 Bonden Anders Pehrsson Frästa Bonddottern Sigrid Olsdotter Frästa
1809-11-07 Bond sonen Eric Pehrsson Bäling Pigan Anna Ersdotter Bäling
1809-11-12 Bondson Anders Simsson Ginsta Bonddottern Brita Olsdotter Vallen
1809-11-12 Drängen Pehr Hansson Ginsta Bonddottern Margtha Jansdotter Gällsta
1809-11-14 Bondson Abraham Abrahamsson Bosta Pigan Marget Ersdotter Bosta
1809-11-16 Torp. Pehr Pehrsson Byn Torpar Dottern Gölin Pehrsdotter Wallen

Fördubb. Båtsman Maths Gnistra Åkne och Ginsta Roten Pig. Sigrid Andersdotter Gryttje
1810-01-07 Torp. Olof Ersson Gränssjö Pigan Stina Johansdotter Gränssjö
1810-01-11 Torpar Sonen Anders Andersson Skesta Bonddottern Karin Pehrsdotter Böle
1810-04-27 Dräng Pehr Jonsson Rönqvist Röde Strandfiskar Enkan Anna Brita Gerling Wattingen
1810-06-05 Torpar Enklingen Eric Christoffersson Byn Bonddottern Helena Simonsdotter Byn
1810-06-15 Afskedade Krono Båtsmanne Enklingen Olof Wallberg Byn Pigan Wendela Svensdotter Bergsjö och Elgered
1810-09-02 Borgaren och Fiskaren Peter Bergman Gefle Bonddottern Anna Olsdotter Skesta
1810-11-04 Drängen Hans Jonsson Gränssjö Bonddottern Marget Johansdotter Gränssjö
1810-11-11 Bondson Eric Jonsson Frästa Bonddottern Brita Jonsdotter Gränssjö
1810-11-05 Torparen Jon Jonsson Åkne Sockenskrifvare dottern Catharina Hånning
1810-12-02 Drängen Anders Björk Gränssjö Pigan Margtha Ersdotter Gränssjö
1810-12-27 Krono Båtsman Jonas Bogsta
Bonddottern Marget Mickelsdotter
1810-12-30 Krono Båtsman Olof Vik
Pigan Anna Jonsdotter Gränssjö
1811-04-28 Fördubblings Båtsman Jon Olof Stabb
Bonddottern Helena Andersdotter Husta
1811-05-19 Torpar Sonen Anders Jansson Husta Pigan Kjerstin Andersdotter Husta

Lapp Drängen Thomas Johansson
Lapp Pigan Margretha Thomasdotter
1811-05-26 Dränge Hans Jonsson Bäling Torpar dottern Kjerstin Larsdotter Gränssjö
1811-06-24 Fiskaren Enklingen Anders Wallman Bruket Pigan Gölin Jonsdotter Frästa
1811-10-21 Drängen Pehr Pehrsson Böle Gl. Bond Dottern Helena Olsdotter Gryttje
1811-11-03 Bondsonen Eric Ersson Berge Pigan Anna Pehrsdotter Frästa
1811-11-04 Hyttedrängen Johan Hansson Masugnen L. Bonde Dottern Anna Ersdotter Böle
1811-11-13 Bondsonen Lars Jonsson Röde Torpardottern Marget Svensdotter Ås
1811-11-17 Drängen Hans Pehrsson Prestgården Pigan Ingrid Jonsdotter Rogsta
1811-11-21 Krono Båtsman Pehr Johan Pipare
Pigan Marget Olsdotter Vallberg Bränsle
1811-11-22 Drängen Enkl. Anders Jonsson Råbom Frästa Båtsmans Enkan Greta Råbom Bränsle
1811-11-18 Bonden Pehr Andersson Åkne Bondedottern Anna Jonsdotter Gränssjö
1811-11-24 Drängen Johan Ersson Rogsta Pigan Karin Jonsdotter Böle
1811-12-01 Drängen Jon Hansson Ginsta Fördubblings Båtsmans Enkan Kjerstin Andersdotter Gränssjö
1811-12-05 Krono Båtsman Eric Wallberg
Pigan Brita Olsdotter Vallen
1811-12-22 Drängen Pehr Pehrsson Berge Torpar Enkan Gölin Pehrsodtter Ginsta
1811-12-29 Krono Båtsm. Olof Frevall
Pigan Ingrid Jonsdotter Ås
1812-01-26 Post Bonden Pehr Pehrsson Ginsta Pigan Margtha Nilsdotter Gränssjö
1812-05-19 F. d. Nämndemans Sonen Hans Hansson Gällsta Pigan Sara Greta Bergström Böle
1812-05-18 Drängen Pehr Pehrsson Skesta Pigan Brita Pehrsdotter Gryttje
1812-06-07 Torp. Sonen Drängen Pehr Andersson Masugnen Pigan Kjerstin Andersdotter Röde
1812-06-18 Resande Handelsbetjenten Anders Molin ? ?gården Lenghems Socken Kind härad Eflsborgs Län Bond dottern Brita Abrahamsdotter Gällsta
1812-08-02 Bruksarbet. Eric Nilsson Bruket Pigan Helena Andersdotter Bruket
1812-10-12 Drängen Jon Olofsson Prästgården Bonddottern Brita Pehrsdotter Rogsta
1812-11-13 Drängen Olof Andersson Byn Pigan Brita Pehrsdotter Byn
1812-11-15 Tillträdande Bonden Pehr Pehrsson Ginsta Bonddottern Marget Olsdotter Frästa
1812-11-15 Bonden Jan Ersson Berge Nämndemans dottern Sigrid Olsdotter Vallen

Tillträdande Bonden Hans Jonsson Gränssjö Bonddottern Anna Andersdotter Byn
1812-11-22 Drängen Eric Ersson Gällsta Bonddottern Brita Mickelsdotter Gällsta
1812-11-29 Postdrängen Eric Abrahamsson Bosta Pigan Karin Ersdotter Bosta
1812-11-29 Drängen Eric Jansson Frästa Bonddottern Marget Abrahamsdotter Bosta
1812-12-06 Bonden Enkl. Anders Jonsson Ås Pigan Karin Pehrsdotter Ås
1812-12-27 Torp. Lars Pehrsson Gryttje Pigan Marget Svensdotter Berge
1812-12-27 Båtsmans Reserven Pehr Jonsson Gränssjö Bonddottern Anna Andersdotter Frästa
1813-01-10 Corporalen under Kongl. Helsinge Regemente Pehr Frost Bergsjö Bond Dottern Marget Ersdotter Byn
1813-03-12 Drängen Enkl. Johan Svalberg Byn Båtsmans Enkan Helena Larsdotter Vijk Ås
1813-01-17 Husm. Enklingen Jon Larsson Frästa Enkan Helena Andersdotter Berge
1813-03?-14 Drängen Eric Svensson Prästgården Pigan Marget Ersdotter Prästgården
1813-06-20 Bonden Hans Jonsson Gränssjö Bonddottern Anna Andersdotter Byn
1813-11-08 Torp. Anders Asplund Gällsta Bonddottern Karin Jonsdotter Gällsta
1813-10-28 Casserade Soldaten Samuel Hult
Båtsmans Enkan Karin Andersdotter Gränssjö
1813-10-31 Bondsonen Johan Nilsson Gränssjö Bonddottern Karin Pehrsdotter Gränssjö
1813-10-31 Torpar sonen Olof Olsson Byn Pigan Ingrid Svensdotter Ås
1813-11-25 Drängen Pehr Svensson Ås Bond-Enkan Karin Larsdotter Ås
1813-11-22 Drängen Jon Jonsson Skjesta Nämndemans dottern Brita Jonsdotter Skjesta
1813-11-19 Drängen Eric Jansson Hudicksvall Torpar dottern Helena Olofsdotter Bosta
1813-11-22 Enklingen och Bondsonen Pehr Andersson Wallen Bonddottern Karin Jansdotter Ås
1813-11-25 Torp. Olof Andersson Gryttje Pigan Kjerstin Andersdotter Gryttje
1813-11-28 Bond. och Enkling Lars Larsson Ås Bonddottern Marget Ersdotter Byn
1813-12-27 Bonden Olof Hansson Byn Pigan Kjerstin Rolfsdotter
1814-04-11 Drängen Pehr Jonsson Gränssjö Bonddottern Sara Ersdotter Gränssjö
1814-11-04 Drängen Anders Andersson Åkerberg Gryttje Pigan Bonddottern Brita Andersdotter Gryttje
1814-05-31 Bonden Enklingen Jöns Pehrsson Ås Torpar Enkan Ingrid Jansdotter Rogsta
1814-06-05 Bondsonen, drängen Jon Jönsson Gränssjö Husmansdottern Brita Jonsdotter Gränssjö
1814-05-30 Bruks Bokhållaren Herr Hans Edenlöf Franshammar Demoiselle Anna Elisabeth Öman
1814-10-17 Bondsonen Eric Larsson Ås F. d. Nämndemans dottern Margtha Andersdotter Vallen
1814-11-09 Tillträdande Bonden Eric Andersson Gryttje Bonddottern Marget Ersdotter Gryttje
1814-11-06 Bondson Anders Pehrsson Rogsta Land Bonddottern Margtha Michelsdotter Gällsta
1814-11-13 Bonden Jan Pehrsson Gränssjö Torpar Dottern Brita Hansdotter Bergsjö Socken och Olbjörsnäs
1814-11-07 Drängen Jon Jonsson Berge Bonddottern Pigan Karin Jönsdotter Berge
1814-11-13 Unge Bonden Jonas Nilsson Ängby F. d. Nämndemansdottern Marget Hansdotter Gällsta
1814-11-13 Drängen Eric Nilsson Ängby Bonddottern Sigrid Nilsdotter Ängby
1814-11-20 F. d. Nämndem. Sonen Jon Andersson Vallen Bonddottern Marget Simonsdotter Ginsta
1814-12-26 Bond. Enkl. Anders Jonsson Ås Bonddottern Gölin Jonsdotter Gränssjö
1815-01-22 Husmannen Jon Larsson Frästa Bonddottern Pigan Marget Ersdotter Byn
1815-03-28 Torparen Eric Larsson Gränssjö Bonddottern Gölin Nilsdotter Engby
1815-03-27 Bondson Hans Andersson Frästa Bonddottern Karin Olsdotter Frästa
1815-03-27 Torp sonen Jon Jonsson Bosta Pigan Anna Larsdotter Byn
1815-04-24 Krono Båtsm. Jonas Råbom
Bonddottern Ingrid Nilsdotter Husta
1815-05-15 Torparen Lars Ersson Byn Båtsmans dotterm Brita Svensdotter Ås
1815-05-28 Torp. Sonen Anders Svensson Ås Torpar Enkan Karin Simonsdotter Bosta
1815-06-04 Afsked. Krono Båtsman Enkling Jonas Pipare
Pigan Anna Andersdotter Åkne
1815-08-20 Båtsm. Sonen Olof Grälsson Gränssjö Bonddottern Brita Nilsdotter Gränssjö
1815-10-15 Drängen Jon Jonsson Årsskogen Båtsm. Dot. Anna Ersdotter Pipare
1815-11-05 Drängen Eric Andersson Roman Rogsta Torp. Enkan Margtha Hansdotter Vattingen
1815-10-29 Förre Nämndemans son Lars Olsson Vallen Kyrkv. Dottern Brita Abrahamsdotter Bosta

Bonden Enklingen Jon Jonsson Bäling Bonddottern Catharina Andersdotter Frästa
1815-10-30 Bondson Pehr Olsson Lundström Gryttje Pigan Ingrid Jonsdotter Gryttje
1815-11-08 Drängen Jon Jonsson Gryttje Skomak. dottern Marget Pehrsdotter Gamberg Gryttje
1815-12-02 Torp. Jon Andersson Gryttje Pig. Ingrid Andersdotter Gryttje
1815-11-23 Drängen Pehr Lindgren Gryttje Bond. Enkan Sigrid Thoresdotter Gryttje
1815-11-16 Bondson Pehr Pehrsson Majström Gryttje Bonddottern Pigan Helena Ersdotter Gryttje
1815-11-20 Hyttdrängen Nils Jönsson
L. Bonddottern Pigan Kjerstin Pehrsdotter Röde
1815-11-19 Tillträdande Bonden Jon Andersson Vallen Bonddottern Brita Jonsdotter Frästa
1815-11-21 Torpar sonen Eric Andersson Masugnen Bruksarbet. dottern Karin Hansdotter Masugnen

Smeden drängen Pehr Nordström Gällsta Smedsdottern Brita Catharina Svart Söderhamn
1815-12-03 Tillträdande Bonden Johan Ersson Winblad Vallen Bond. Enkan Kjerstin Larsdotter Bosta?
1815-11-26 Torparen Hans Pehrsson Gällsta Bonddottern Brita Larsdotter Byn
1815-12-26 Bondson och Drängen Pehr Jonsson Gränssjö Bonddottern Ingrid Pehrsdotter Gränssjö
1815-12-27 Bondson Eric Andersson Vallen Torp. Dottern Brita Andersdotter Gällsta
1816-04-15 Tillträdande Bonden Bondsonen Johan Hansson Byn Bond Enkan Karin Ersdotter Byn
1816-08-18 Torp. Anders Andersson Åkerberg Åkne Pigan Karin Svensdotter Pipare Berge
1816-06-03 Drängen Jon Ersson Åkne Torpardottern Karin Ersdotter Åkne
1816-06-04 L. B. Eric Ersson Röde Pigan Karin Jonsdotter Berge
1816-06-03 Torparen Jon Jansson Vallen Sockenskräddardottern Ingrid Jansdotter Åkerlund Åkne
1816-08-18 Afsked. Båtsm. Enklingen Olof Vallberg Byn Bonddottern Karin Olsdotter Gränssjö
1816-11-03 Tillträdande Lanbonden Johan Michelsson Gränssjö Pigan Karin Thoresdotter Gränssjö
1816-11-10 Tillträdande Bonden Lars Ersson Gränssjö Bonddottern Brita Ersdotter Byn
181611-03 Torparen Lars Michelsson Gränssjö Bonddottern Brita Simsdotter Gränssjö
1816-11-17 Drängen Pehr Larsson Forsa Socken Pigan Helena Andersdotter Inflyttad från Forsa Socken
1816-11-17 Bondson Pehr Jansson Frästa Bonddottern Pigan Helena Andersdotter Frästa
1816-11-24 Bondson, drängen Olof Ersson Gränssjö Bonddottern Anna Abrahamsdotter Byn
1816-12-27 Bondson Anders Pehrsson Ginsta Pig. Brita Jonsdotter Ginsta
1816-12-29 Bonden Jon Nilsson Njurunda och Weda By Bonddot. Ingrid Andersdotter Gryttje

Bondson, drängen Pehr Abrahamsson Bosta B. dottern Marget Ersdotter Bosta
1817-04-13 Bondson Hans Olsson
Bonddottern Marget Ersdotter
1817-06-11 Bondson Olof Hansson Byn Torpar dottern Anna Catharina Andersdotter Ansjön
1817-06-18 Krono Båtsman Pehr Johan Pipare
Bonddottern Ingrid Olsdotter Frästa
1817-09-12 Mästaren vid Lofl. Bokbindar Embetet i Gefle Lars Broberg Gefle Demoiselle Anna Catharina Hassell
1817-08-25 Torp. Sonen Pehr Pehrsson Gålsjön Bonddottern, Pigan Brita Pehrsdotter Gålsjön
1817-11-09 Bondson Eric Pehrsson Gränssjö Torp. Dottern Brita Hansdotter Gränssjö
1817-11-09 Nämndemanssonen Eric Andersson Vallen Pig. Sigrid Pehrsdotter
1817-11-23 Bondson Eric Ersson Byn Pigan Marget Jonsdotter Byn
1817-11-23 Drängen Jonas Thoresson Byn Bonddottern, Pigan Helena Ersdotter Byn
1817-11-30 Torp. Anders Jonsson Skjesta Pig. Kjerstin Henricsdotter Byn
1817-12-05 Drängen Olof Pehrsson Lundberg Ginsta Bonddottern Ingrid Nilsdotter Ginsta
1817-12-28 Bonden Anders Andersson Gällsta Bond Dot. Brita Jonsdotter Frästa
1817-12-07 Bondson Hans Ersson Byn Bonddottern Anna Brita Olsdotter Byn
1818-01-07 Drängen Måns Ersson Gryttje Skeppar dot. Anna Maria Öberg Hudiksvall
1818-04-12 Bondson Olof Olsson Vallen Bonddottern Anna Jonsdotter Gränssjö
1819-08-01 Drängen Eric Jonsson Byn Bonddottern Pig. Sigrid Ersdotter Frästa
1819-10-17 Sockenskrädd. Eric Sundström
Soldat Dottern Karin Svensdotter Holm Bergsjö
1819-10-24 Drängen Anders Pehrsson Gryttje Båtsmans Enkan Anna Andersdotter Gryttje
1819-10-25 Torp. Pehr Pehrsson Bäling Pigan Marget Jonsdotter Frästa
1819-10-31 Drängen Lars Simsson Vallen Pigan Brita Pehrsdotter Gränssjö
1819-10-31 Torpar sonen Anders Jonsson Byn Bonddottern Pig. Marget Jansdotter Bosta
1819-11-07 Drängen Anders Jonsson Röde Bonddottern Helena Jansdotter Frästa
1819-11-02 Drängen Eric Pehrsson Skjesta Bonddot. Karin Larsdotter Skjesta
1819-11-28 Torp. Enkl. Pehr Pehrsson Byn Pigan Brita Jansdotter Gränssjö
1819-11-14 Drängen Jan Jansson Frästa Bonddottern Anna Ersdotter Gällsta
1819-11-17 Bondson Johan Pehrsson Bäling Torp. Enkan Kjerstin Jonsdotter Gällsta
1819-11-21 Bonden Eric Jonsson Gränssjö Bonddot. Karin Andersdotter Vallen
1819-11-21 Torp. Sonen Lars Olsson Gränssjö Bonddot. Ingrid Jonsdotter Gränssjö
1820-04-23 Bondson Anders Andersson Wallen Torpar dot. Helena Jonsdotter Byn
1820-05-07 Torp. Sonen Jon Svensson Ås Bonddot. Brita Larsdotter Frästa
1820-05-07 Torp. Son Anders Ersson Gryttje Pigan Karin Pehrsdotter Gryttje
1820-05-22 Torp. Son Jon Andersson Ginsta Pig. Karin Nilsdotter Prostgården
1820-05-28 Drängen Anders Andersson Gällsta Pigan Helena Jansdotter Gällsta
1820-06-04 Kyrkvärssonen Jon Abrahamsson Bolander Bosta Pigan Anna Stina Carlsdotter Bosta
1820-10-22 Drängen Pehr Frögd Bergsjö och Öster Tanne Länsmans dottern Greta Juliana Hassell
1820-10-29 Dräng Olof Jonsson Boström
Torp. Dottern Margtha Abrahamsdotter Gålsjön
1820-11-05 Torparen Abraham Pehrsson Gränssjö Nämndem. Dot. Gölin Ersdotter Gränssjö
1820-11-12 Torp. Eric Andersson Gällsta Sockenskrifv. Dottern Juliana Hånning Gällsta
1820-11-19 Dränge Anders Jansson Byn Bonddot. Kjerstin Ersdotter Byn
1820-11-26 Tillträdande Bonden Eric Ersson Byn Bond. Enkan Marget Ersdotter Ås
1820-12-26 Tillträdande Bonden Eric Ersson Gränssjö Bonddot. Ingrid Pehrsdotter Gränssjö
1821-01-03 Bondson Måns Larson Ås Pigan Johanna Stockberg Ås
1821-06-11 Bondson Anders Andersson Husta Pigan Marget Jonsdotter Husta
1821-06-12 Drängen Jon Hansson Gällsta Bonddot. Kjerstin Olsdotter Gryttje
1821-06-24 Socken Skomakaren Johan Peter Bråten
Pigan Ingrid Elisabeth Sundberg
1821-09-09 Drängen Pehr Ersson Gränssjö Pigan Karin Pehrsodtter Gränssjö
1821-11-18 Drängen Olof Larsson Gränssjö Pigan Karin Jansdotter Gränssjö
1821-10-28 Drängen Pehr Pehrsson Ås Pig. Karin Andersdotter Ås
1821-10-16 Rustmäst. Vid Kongl. Helsing Regement. Pehr Nordgren Bergsjö Jungfru Brigitta Hamberg Frästa
1821-11-18 Bondson Drängen Olof Jonsson Gränssjö Bonddot. Ingrid Olofsdotter Gränssjö
1821-11-12 Bondson Hans Olsson Vallen Pigan Carolina Möller Åkne
1821-11-11 Socken Skräddaren Pehr Gustaf Nordgren Gällsta Pigan Brita Blomgren Gällsta
1821-11-13 Bondson och Hemmanstillträd. Jon Jonsson Frästa Torp. Dottern Karin Olsdotter Rogsta
1821-11-18 Bonden, Enkl. Pehr Ersson Gränssjö Enkan Brita Toresdotter Gärnssjö
1821-11-18 Sockenskrädd. Hans Hansson Ginsta Torp. Dottern Karin Jonsdotter Byn

Torp. Son Jonas Andersson Delsbo Enkan Anna Erica Pehrsdotter Gränssjö
1821-12-26 Dräng Olof Abrahamsson Rogsta Bonddottern, Pigan Margtha Nilsdotter Rogsta
1822-04-07 Drängen Pehr Pehrson Gällsta Pig. Greta Jonsdotter Berge
1822-04-07 Torp. Son Jeremias Pehrsson Byn Kyrkvärds dot. Kjerstin Abrahamsdotter Bosta
1822-09-15 Strand Fiskaren Enkl. Petter Bergman Wattingen Bruksarb. dot. Ingrid Nilsdotter Masugn
1822-10-20 Torp. Son Jan Arvidsson Gällsta Bruks Arb. Dottren Lisa Olofsdotter Masugn
1822-10-25 Drängen Hans Hansson Ängeby Pig. Helena Abrahamsdotter Ängeby
1822-11-04 Bondson Nils Andersson Wallen Bond. Enk. Ingrid Jansdotter Ås
1822-11-03 Torp. Son Anders Aronsson Gällsta Pig. Anna Jansdotter Gällsta
1822-11-10 Sockenskrädd. Pehr Sundström Gällsta Torp. Dottren Ingrid Andersdotter Wallen
1822-11-11 Torp. Son Jonas Ericsson Gryttje Bond Dottren Brita Ersdotter Gryttje
1822-12-01 Bond. Enkl. Jonas Olofsson Ås Pigan Margta Jonsdotter Gränssjö
1822-11-18 Drängen Olof Hansson Ås Pig. Helena Andersdotter Bäling
1822-11-24 Torp. Son Abraham Ådal Norrfjärden Pigan Brita Maja Söderlind Masugn
1822-12-02 Afsk. Båtsm. Enkl. Kyrkväkt. Hans Gröning Ö. Gränssjö Torp. Dottren Helena Andersdotter Åckne Ginsta
1822-12-27 Strand Fisk. Jöns Åsberg Husta Pig. Gölin Jonsdotter Husta
1822-12-26 Drängen Jöns Jonsson Ås Pigan Sigrid Abrahamsdotter Ås
1823-02-02 Bonden Enkl. Olof Ericsson Byn Pigan Karin Grälsdotter Byn
1823-05-19 Drängen Pehr Svensson Ginsta Bonde Dottren Helena Andersdotter Ginsta
1823-05-20 Drängen Eric Olofsson Ö. Byn Pig. Catharina Jonsdotter Ö. Byn
1823-06-08 Bonden och Hemmanstillträd. Pehr Olsson Bosta Pigan Brita Ersdotter Rogsta
1823-08-10 Enkl. Husm. Jon Jonsson Berge Pig. Anna Andersdotter Frästa
1823-11-02 Strandfisk. Abel Edlund Gefle Pig. Katrina Lindberg Masugnen
1823-11-05 Dräng och Hemmanstillträd. Pehr Andersson Frästa Bndd:rn Sigrid Jonsdotter Ås
1823-10-27 Torp. Hans Andersson Wallen Bond dr Brita Ersdotter Ås
1823-11-14 Drängen Olof Pehrsson Frästa Torp. Enkan Margtha Hammar Skästa
1823-11-18 Bond. Sn Pehr Ersson Byn Torp dottren Anna Hansdotter Gränssjö
1823-11-10 Dräng. och Hemmanstilltr. Adolph Fredrichsson Engby Torp. dottren Brita Johansdotter Åkne
1823-11-?6 Dräng Eric Persson Berge Pig. Gölin Andersdotter Frästa
1823-11-19 BondeSn och Hemanstilltr. Olof Ersson Gränssjö Pig. Sigrid Ersdotter Gränsjö
1823-11-17 BondSn Anders Olsson Byn Bondrn Sigrid Andersdotter Byn
1823-11-24 Drängen Eric Nilsson Byn Skom. dr. Sigrid Hansdotter Gränssjö
1823-11-25 Dräng. Joh. Olsson Skästa Pig. Margta Andersdotter Skästa
1823-11-27 BondSn Anders Pehrsson Gryttje Torp. d:rn Margta Ersdotter Gryttje