Vigselregister Häggdånger C:1
Vigseldatum Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
1684-01-01
Lars Ersson Siöö Hust. Anna Fröland
1684-06-24
Nils Ersson Linnom
Anna Nilsdotter Lenånger
1684-11-16
Ol Hansson Kenßiöö
Anna Häggsiö
1685-06-10
Nils Larsson Rogsta
Kerstin Larsdotter Siällum
1685-10-11
Erich Larsson Antiern Hust. Elisabet Dalom
1685-10-28
Nils Persson Siöö
Anna Larsdotter
1685-12-28
Erich Larsson Nääs
Anika Pärsdotter Tårom
1686-11-01
Lars Larsson Rogsta
Sara Jonsdotter Bånßiöö
1686-11-21
Pär Simsson Klappnääs
Sara Jonsdotter Krånge
1686-12-28
Lars Persson Siöö
Märet Swensdotter Häggsiö
1687-02-20
Hans Persson Tårom
Sicilia Simßonsdotter Åå
1688-01-06
Pär Larsson Frölan
Märet Jonsdotter Antiern
1688-10-28 Båtsman Nils Olsson Hööknääs
Malin Johansdotter Häggsiöö
1689-01-01
Ol Hansson Rogsta
Gunnila Abrahamsdotter Fälle och Sebro
1689-11-17
Erich Olofsson Rogsta P. Margaretha Pädersdotter Byy
1690-06-15
Antonius Simensson Stigsiöö och Ystanwijk
Kerstin Larsdotter Mogierde
1690-10-12
Lars Larsson Antiern Hust. Britha Pädersdotter Sörgården
1690-12-28
Erich Erichsson Stigsiö och Hanabärg Hust. Brita Pärsdotter Skiedom
1691-07-05
Bryniel Torbiörsson Skiedom
Märit Erichsdotter Berga
1691-10-11
Pär Pärsson Skiedom
Cicilia Biörsdotter ?
1691-11-08
Olof Olofsson Rogsta P. Brita Erichsdotter Sättna
1692-12-28
Erich Johansson Stigsiöö och Yterfielle
Carin Larsdotter Antiern
1693-04-19
Mikel Persson Tårum
Anna Ersdotter Stigsiöö
1693-09-24
Erich Hansson Moogärd
Brijta Larsdotter Moogärd
1693-12-03
Ol. Hansson Rogstad
Cherstin Persdotter Fälle
1694-12-02
Johan Pädersson Tårum
Lisbetha Mickelsdotter Tårum
1695-01-01
Abraham Swensson Häggsiöö
Helena Erichsdotter Säbro och Siäland
1695-09-29
Ol Jonsson Rogstad
Cicila Simonsdotter Tårum
1695-11-03
Mickel Mårtensson Byy
Anna Jonsdotter Andtiern
1697-02-21
Erich Erichsson Schedom
Lisbetha Mickelsdotter Tårum
1697-05-02 Cronones Båtsman Jon Jonsson Moman

Anna Mårtensdotter Byy
1698-10-30 BåtsM Jöns Cruus Hernosand
Sara Johansdotter Häggsiö
1699-06-18
Olof Pärsson Byy
Carin Olofsdotter Roogstaad
1699-10-22
Erich Bertillsson Dalom
Malin Swänsdotter Häggsiö
1699-10-28
Pär Simansson Klappnääs
Sara Gudmundsdotter Stigsiö
1700-04-22
Lars Jonsson Andtiern
Ingrj Augstensdotter Byy
1700-10-21
Nills Pädersson Säbrå S:n
Anna Johansdotter Geesnääs
1701-02-17
Päder Augstensson Byy
Dordi Larsdotter Moogärde
1701-06-12
Lars Olsson Schellom
Carin Pålsdotter Tåårum
1701-10-20 Borg. Olof Mårtensson Hellberg Hernosand
Cicilia Danielsdotter By
1702-05-28
Ol Jöransson By
Märetha Erichsdotter Schedom
1702-06-01
Johan Olsson Rogstad
Märetha Pärsdotter Byy
1702-12-28
Pär Ersson Ultro
Gunnilla Pärsdotter Tårom
1703-05-31
Hans Pålsson Tårom Hust. Chierstin Rogstad
1704-06-08
Nils Johansson Antiern Hustru Britha Antiern
1704-11-13
Lars Ingemarsson Stigsiö och Siålsta Hust: Märetha Hööknääs
1704-11-20 Sockensmed Joen Pärsson Älgsiö och Stigsiö
Chierstin Pärsdotter Siöö
1705-04-05 Båtsman Olof Hansson Trugh

Carin Pärsdotter Siöö
1705-06-25
Joen Isacsson Hässiö Sockn och Öfwer Åå by
Maria Bertilsdotter Känsiö
1705-11-12
Johan Larsson Klapnäs
Märetha Abrahamsdotter
1705-12-28
Anders Jonsson Nyland
Brjta Pärsdotter Klapnäs
1706-05-16
Abraham Ersson Dahl
Karin Ersdotter Hugningh
1706-06-17
Erich Jonsson Kyrkobordet
Anna Larsdotter Mogärd
1706-10-21
Jacob Pärsson Tårum
Kierstin Pärsdotter Byy
1707-01-06
Erich Andersson Siöö
Sara Swänsdotter Hägsiö
1708-05-27
Clas Jonsson Kyrkobolet
Karin Jonsdotter Kyrkobolet
1708-06-15 Klockaren Jonas Pärsson Wijk Staden
Lisbetha Erichsdotter Byy
1709-06-13
Joen Bryngelsson Skedom
Märeta Larsdotter Mogärd
1709-10-24
Joen Andersson Siöö
Brita Michelsdotter Byy
1709-10-31
Michel Andersson Tårum
Märeta ????sdotter Lindom
1710-10-16
Johannes Tårum
Britha Johansdotter Geesnäs
1710-11-01
Pär Nilsson Höknäs
Kierstin Andersdotter Siöö
1711-10-19
Augusten Augustensson Byy
Karin Nilsdotter Byy
1711-11-11
Erich Ersson Otteböle
Malin Larsdotter Rogstad
1712-10-19
Pär Pärsson Skedom
Kierstin Abramsdotter Ufwijk i Säbråds Sockn
1713-11-01
Olof Pärsson Uland i Stigsiö
Kierstin Johansdotter Antiern
1713-11-08
Joen Pärsson Siö
Sara Ersdotter Dahl
1713-12-28
Pär Mårsson Böy
Kierstin Påhlsdotter Tårum
1714-11-11
Joen Pärsson Siöö
Anna Mårtensdotter Skädom
1714-11-14
Joen Pärsson Swalerid i Hässiö Sockn
Karin Joensdotter Kyrkiobordet
1715-02-26
Anders Larsson
Hustru Kierstin Andersdotter Hööknäs
1715-03-20
Olof Ersson Byy
Karin Jacobsdotter Dallund
1715-04-20
Olof Jacobsson Dallom
Anna Jacobsdotter Hernosand
1715-04-20
Pär Jönsson Antiern
Märetha Ersdotter
1715-11-06
Olof Olsson Socknstufan
Ällsa N.
1715-11-13
Eric Nilsson Byy
Lisa Michelsdotter Byy
1716-02-22 BotsMan Pär Nilsson Marck
Lisa Pärsdotter Antiern
1716-06-10
Pär Larsson Antiern
Segre Nilsdotter Byy
1716-10-07
Isac Olofsson Åkre i Tynderöö Sockn
Helena Ersdotter Dahl
1716-10-14
Joen Jacobsson

Kierstin Olofsdotter Rogsta
1716-12-28
Jonas Biörck

Maretha ??????sdotter
1717-03-20
Johan Pettersson Vred

Maria Larsdotter
1717-05-19
Lars Johansson Dunder

Helena Ersdotter Hägsiö
1717-07-14
Olof Pärsson Tårum
Kierstin Abramsdotter Jempteböhl
1717-10-20
Eric Larsson Rogstad
Sara Andersdotter Siöö
1717-12-29
Pär Ersson Dahl
Anna Michelsdotter Byy
1718-05-11
Johan Olofsson Geesnäs
Britha Klapnäs
1718-10-20
Swän Larsson Siö
Karin Andersdotter Siö
1719-01-01
Nils Michelsson

Margreth Jonsdotter Ankiärn
1719-02-08
? Pärsson Skedom
Märetha Jonsdotter Skällom
1719-04-22
Nils ?

Maretha Ersdotter
1720-01-23 Österbotens Infanterie Corporalen Mats Hogbärg

Malin Larsdotter Siöö
1721-03-26
Anders ???sson Byström

Margretha Larsdotter Wåhl Hernosand
1721-08-13
Lars Jonsson Skällom
Anna Hööknäs
1722-03-27
Olof Olosson Bärg

Malin Olsdotter
1722-06-24
Eric Pärsson Dallom
Kierstin Olofsdotter
1722-07-01
Nils Nilsson Hugsiö
Anna Johansdotter Antiern
1722-10-28
Swän Ersson Mogärd
Karin Olofsdotter Yije i Stigsiö
1723-06-05
Pär Pärsson Lindom
Malin Michelsdotter Byy
1723-10-27
Nils Nilsson Byy
Märetha Mickelsdotter Byy
1723-11-14
Christopher Siulsson Hugsiö Hust: Gunnilla Lindom
1723-02-03
Eric Pärsson Biörck

Karin Ersdotter
1724-07-12
Olof Olofsson Holm Gäfle Stadh
Karin Ersdotter Mogärd
1724-07-14 Lappen Bryngel Nilsson

Anika Larsdotter
1725-01-10
Elias Larsson Hussiö Sockn
Karin Larsdotter Antiern
1725-01-17
Augusten Larsson

Margretha Matsdotter Österbotn
1725-07-02
Nils Olofsson Känsiö
Karin Ersdotter Tårum
1725-07-25
Pär Larsson Alin Gäfle
Margretha Jonsdotter Hiort
1725-11-01
Pär Pärsson Wredh

Britha Olofsdotter
1726-10-09
Augusten Jonsson Byy
Karin Johansdotter Rogsta
1726-10-16
Hans Nilsson

Sara Jonsdotter Åhm
1726-10-28
Pär Olsson Tiernsiö
Märetha Larsdotter Antiern
1726-10-30
Johan Jonsson Skällom
Brita Andersdotter
1728-11-03
Hans Israelsson Medelmåttig

Kierstin Nilsdotter Byy
1728-11-10
Jon Johansson

Kierstin Erichsdotter Antiern
1728-12-22 Båtsman Nils Nilsson

Anika ? Dahllund
1729-06-22
Grels Nilsson Hässiö Sochn och Wästansiö Byy
Märetha Jonsdotter Geesnäs
1729-09-21
Olof Jonsson Rogstad
Anika Andersdotter Ramsåhs
1729-10-12
Nils Abramsson Dahl
Märetha Pärsdotter Tårum
1729-11-02
Mårten Jonsson Byy
Britha Pärsdotter Tårum
1730-06-07
Lars Erichsson Kyrkiobordet
Britha Erichsdotter Böle
1730-06-21
Jon Andersson Klapnäs
Helena Larsdotter Wäster Åh i Hussiö Sochn
1731-04-21
Isaac Ericsson Tynderö och Holme
Cicilia Ericsdotter Byy
1731-10-03
Pär Nilsson Geesnäs
Karin Michelsdotter Byy
1731-10-24
Michel Ersson Tårum
Lisa Ersdotter Mogärd
1732-10-08
Joen Pärsson Skedom
Brita Ersdotter Otteböle
1732-10-10
Jacob Jonsson Rogsta
Märetha Hansdotter Gådo
1732-10-29
Hans Johansson Dahlund
Malin Nilsdotter Lindom
1732-11-01
Joen Classon Kyrkiobordet
Sigri Jonsdotter Arnäs
1732-11-12
Olof Larsson Skiällom
Lisa Ersdotter Tårum
1734-06-24 Drängen Anders Isaksson Bäring i Tynderö Sochn Pig. Brita Olsdotter Dahl
1734-06-18
Petrus Harlin

Cathar. Kiöhn
1734-06-18
Anders Sellin

Elisabet Harlin
1734-??-??
Pål Larsson Skiällom Pigan Anna?
1734-12-28
Pär Andersson Antiern Pig. Märtha Augustinsdotter
1735-01-27
Erich Ersson Tårrum Pig. Brita Pärsdotter Siö
1735
Thomas Ersson Böhle Pig. Brita Ersdotter
1736-11-01
Erich Olsson Strand Pig. Brita Johansdotter Rogstad
1736-12-28
Anders Abramsson ?
Lisa Larsdotter Norrantiern
1750-02-11
Pär Mårtensson Siö Pigan Märet Larsdotter
1750-06-24 Hammarsmeden Anders Jansson
Pigan Malin Erichsdotter Böhle
1750-09-16
Lars Larsson Skiällom Pigan Karin Ericsdotter Rogsta
1750-09-16
Eric Johansson Torrom Pigan ärl. och sedesamma Brita Olofsdotter Stigsiö och Hanaberg
1750-10-30
Simon Johansson Åvike Bruk Pigan Märta Jonsdotter Nordingrå
1751-06-24
Pähr Jonsson Håf
Pigan Märeta Jonsdotter Höknäs
1751-08-20 Collega wid Hernosands Schola Magister Eric Hæggbom
Jungfru Catharina Harlin
1751-10-06 Crono Båtsmannen Lars Pärsson Topplunta
Pigan Märeta Parsdotter By
1751-12-29 Kyrkowerden Erik Larsson Säbrå och Stig Änkjan hustru Margetha By
1752-06-09 Bruks Predikanten Herr Petrus Sundwall
Jungfru Brita Harlin
1752-06-24 Drängen Erik Ersson Rogsta Pigan Kierstin Jonsdotter Höknäs
1752-09-27 Drängen Johan Jonsson
Änkan hustru Sara Hansdotter
1752-10-04
Pär Erichsson Otteböle Pigan Magdalena Pärsdotter Dahl
1753-02-14 Drängen Eric Pärsson
Pigan Brita Nilsdotter
1753-09-23 Bonden Johan Ersson Dahl Pigan Anica Michelsdotter Linnom
1753-10-07 Sochn Skräddaren Eric Nilsson
Pigan Carin Olsdotter Skiällom
1753-10-18
Pähr Pärsson Krånge Änkian hustru Anica Johansdotter Häggsiö
1753-10-25 Drängen Olof Swensson Mogierd Pigan Helena Torp i Medelpad
1754-02-17
Nils Larsson Skiällom Pigan Brita Jonsdotter
1754-10-20 Drängen Pär Nilsson
Borgare dottren Jungf. Margareta Ström Hernsösand
1754-11-03
Hans Israelsson Medelmåttig
Pigan Kierstin Augustensdotter Antiern
1754-11-24
Jon Pärsson Skällom Pigan Carin Swänsdotter Siö