Vigselregister Hälsingtuna C:1
Vigseldatum Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
1688-06-?? Cronans Båtsman Joen Pädersson ?ääs ?
Sigre Jonsdotter Blästa i Rogsta Sochn
1688-06-22 Pastor

Maaka Maria Lundbergh
1688-10-14 Cronans Båtsman Joen Flygare

Karin Jonsdotter Jemptland och ? Sochn
1688-10-28
Erich Suänsson Måsta
Ingre Eriksdotter Söder Råå
1688-11-04
Pell Pedersson Östanbreck
Margeta Pedersdotter Håsta
1688-11-28 ? Johan? Pedersson Widberg?

Brijta Hindrichsdotter Melpa och Alnöh? Sochn
1689-02-17 Skallmejblåsare Hindrich Andersson Lilleman S??sta Sochn Dotter Brijta Eriksdotter Finfloo
1689-03-03 Cronans Båtsman Lars Anunsson ? Församl.
Helena Månsdotter Uhlsta byy
1689-11-17
Olof Nillsson Finfloo
Brijta Hansdotter Idnoor Sochn och Wij byy
1690-10-05 Kronans Båtsman Erich Pedersson Cruus

Karen Knösta
1690-11-02
Swän Biörsson Slåthåås

Brijta Nillsdotter Holsta
1691-04-15
Peder Ersson Fläsbro
Karen Eriksdotter Sunnan Åå i Sellia
1691-06-02
Erich Nillsson Östanbreck
Brijta Olofsdotter Fiskebyy
1691-09-29 Cronan Båtsman Jöns Jönsson Rorman

Gölin Olofsdotter Melpa
1691-10-04
Pell Pedersson Halsta
Margeta Christiersdotter Skogsta
1691-10-11
Swen Larsson Sellia
Anna Jönsdotter Sanna
1691-10-28 Dragon Påhl Sifvesson ?

? Andersdotter Melpa och Attmar Sochn
1691-12-28
Mårthen Nillsson ? Hustr Margeta Olofsdotter Toolsta
1692-01-01 Cronans Båtsman Lars Olofsson Fisk
Hustro Ramborg Andersdotter Jerfsiöö
1692-01-20
Olof Ersson Hede
Märeta Olofsdotter Smälsk
1692-01-24
Peder Olofsson Niuran Sochn Swedia byy och Melpa Land Hustro Anna Pedersdotter Sanna
1692-05-22
Peder Ersson Wester Sellja
Margeta Jonsdotter Ullsätter
1692-09-29
Peder Swänsson Lingare
Jertru Jacobsdotter Barnfödder i Melpa Attmar Sochn och Hasellby
1692-10-23
Olof Olofsson Steenboo och Forsa Sochn
Margeta Jönsdotter Hällsetter
1693-01-01
Lars Bängtsson Wester Råå
Cherstin Johansdotter Knösta
1693-09-24
Johan Olofsson Hede Hustru Sigrin Pedersdotter Barnfödder i Medelpad
1693-10-22
Suen Jonsson ??rsta Hustru Anika Larsdotter Halstad
1693-10-22
Nils Hansson Sillia Hustru Brita Eriksdotter Halstad
1693-10-29
Anders Olofsson Fläsbro Hustru Margareta Jonsdotter Hälby
1693-11-05
Johan Pedersson Knöstad Hustru Karen Andersdotter Gnarp
1693-11-05
Mårthen Cnutsson Gnarp Hustru Karen Johansdotter Knödstad
1694-01-01
Johan Eriksson Hede Hustru Sigrin Olofsdotter Hålstad
1694-01-06 Båtsman Suen Stacke
Hustru Gertru Andersdotter Barnfödder uti Medelpad
1694-01-07
Bryniell Carlsson Fiskeby Hustru Karen Larsdotter Skogstad
1694-04-22
Pål Erichsson Medelpad Hustru Margeta Andersdotter Sillia
1694-05-30
Jons Cnutsson Slastad Hustru Karen Nilsdotter Barnfödder uti Medelpadh
1694-10-14
Erick Larsson Helsing
Hustru Karen Pedersdotter
1694-10-21
Lars Nilsson Uulstad Hustru Karen Matsdotter Barnfödder uti Hälsätter
1694-10-28
Olof Persson Håstad Hustru Helena Andersdotter Barnfödder uti Håstad
1694-11-11
Suen Stacke
Hustru Giertru Pedersdotter Barnfödder uti Medelpad
1694-11-18 Sochneskomakaren Jon Jonsson
Hustru Ingrij Larsdotter Barnfödder uti Skougstad
1694-11-25 Såldaten ifrån Forsa Erick Nilsson
Hustru Ingrij Hälgesdotter Barnfödder i Måsta
1694-11-28
Jon Olofsson Fiskeeby Hustru Anika Mickelsdotter Barnfödder i Igsund
1695-03-27
Hendrick Johansson Sillia Hustru Karen Olofsdotter Barnfödder i Westrrå?
1695-12-01
Per Eriksson Tolstad Hustru Marta Jönsdotter Halsatter
1695-12-01
Per Larsson Fläsbro Hustru Sara Erichsdotter Tolstad
1695-12-15
Anders Olofsson Sörre Rå Hustru Giölin Pedersdotter Hälsätter
1696-03-15
Jonas Persson Barnfödder i Enånger Hustru Ingeborgh Andersdotter Barnfödder utij Medelpad
1696-04-13 Cronans Båtsman Suen Biörsson Slåthås Barnfödder uti Ilsboo Hustru Margareta Pedersdotter Barnfödder uti Hede
1697-06-01 Fördubblingen Erick Jonsson Prost Barnfödder uti Hernösand
Giertru Andersdotter Barnfödder uti Skougstad
1697-11-14
Erick Persson Thorstad
Chierstin Olufsdotter
1698-04-25
Anders Persson Hede
Margreta Nilsdotter
1698-04-26
Bengt Larsson Hellkart

Anna Anundsdotter
1698-08-14 U. Per Nilsson Wijd
Elisabeth Matsdotter
1698-10-01
Pehr Pehrsson Lustig

Ingred Swänsdotter
1698-10-16
Olof Abramsson Jämpteland
Märtha Andersdotter
1698-10-30
Pehr Pehrsson Cruus Bärgsiö
Märtha Andersdotter
1698
Johan Kraft

Karin Andersdotter Bärgsiö
1699
Påhl Andersson Fors
Brijta Pehrsdotter
1699
Lars Erichsson Risbärg
Ingred Olofsdotter
1699
Lars Erichsson Halsta
Margetha Pehrsdotter
1699
Nils Jonsson Narstad
Karin Olofsdotter1700-09-09 Båtsman Jöns Jonsson Norman
Pijg Ella Andersdotter Sillia
1700-09-16
Mårten Emphasson Håhlsta
Sara Olofsdotter Håhlsta
1700-09-23
Olof Mårtensson Fläsbro
Sigred Pehrsdotter
1701-01-06
Jon Hansson Sanna Pijg Brijta Eriksdotter Hälby
1705-10-15
Lars Olofsson Narsta
Karin Andersdotter Sillia
1706-04-25 Båts. Lars Norman
Pijg Sigre Larsdotter Sillia
1706-05-13
Olof Andersson Sillia Pijg Brita Pedersdotter
1707-06-03
Jon Ersson Hälby Pijg Margetha Olofsdotter Sillia
1707-06-24
Erik Nilsson Moo Pijg Margetha Pehrsdotter Moo
1707-11-14 Båtsman Pehr Swänsson Frimodig
Pijg Karin Eriksdotter
1707-11-21
Olof Pehrsson Råbärg
Pijg Margetha Erichsdotter Sillia
1707-12-28
Pehr Eriksson Sunnanå Pijg Karin Olofsdotter Wästsillia
1709-10-10
Jon Eriksson Sillia Pijg Karin Olofsdotter
1709-10-31
Swän Bängtsson Hålsta Hust. Chierstin
1709-11-09
Erik Jonsson Halsta
Sara Jönsdotter
1709-11-14 Båtsman Jonas Prost
Pijg Helena Eriksdotter
1709-11-21
Anders Jonsson Råå
Karin Eriksdotter
1709-11-28
Lars Pehrsson Heede Pijg Ella Jöransdotter
1709-12-28
Jöns Olofsson Heede
Karin Jonsdotter Heede
1710-02-20 Båts. Jöns Jonsson Udd
Pijg Giölin Hansdotter Slasta
1710-10-09
Olof Jonsson Niutänger
Annika Larsdotter Håsta
1710-10-16
Pehr Larsson Finflo
Brita Andersdotter Finflo
1710-10-23
Jöns Larsson Finflo Pij. Elisabeth Larsdotter Hehlsätter
1710-10-30
Lars Johansson Hahlsta Pijg Margetha Andersdotter Sillia
1712-10-12
Erich Hansson Ulsta
Sara Bryngelsdotter
1712-10-19
Pär Olsson Tolsta
Brita Erichsdotter Haln i Idnor
1712-11-10
Nils Pärsson Tunbyn
Elisabeth Svensdotter
1713-03-01
Anders Johansson Nyman

Maria Olofsdotter
1713-03-08
Jon Johansson ????dbohm

Karin Larsdotter
1713-06-24
Nils Jonsson Stering och Harmånger S:n
Margretha Larsdotter
1713-10-11
Olof Pärsson Moo
Giölin Pedersdotter
1713-10-18 Båtsman uti Hålsta roten Pär Ersson Åsberg

Sara Olofsdotter
1713-11-01
Jon Olsson Smälsk
Malin Jonsdotter
1713-12-29
Erich Olsson Tunbyn
Helena Nilsdotter
1714-04-04
Pär Hansson Enånger och ? Jungf. Sigri Burman
1714-05-30
Erich Ersson Arnön
Anna Jonsdotter Wij
1714-06-13
Hans Pärsson Brun

Helena Nilsdotter
1714-06-24
Nils Olsson Tunbyn
Helena Swänsdotter
1714-09-19
Nils Olsson Silja
Karin Hansdotter
1714-11-28
Erich Olsson Söderrå
Maria Bengtsdotter Hellkart
1714-11-28 Skomakare Jon Nilsson

Gertru Jonsdotter
1715-02-20 Båtsman i Finflo roten Wernik Larsson Humbla

Brijta Erichsdotter
1715-02-24
Lars Larsson Norman Silja
Cherstin Olofsdotter
1715-02-27
Swän Matsson Kruus Söderrå
Brijta Pärsdotter
1715-03-06
Swän Ersson Kraft

Karin Simsdotter
1715-12-25
Olof Pärsson Håsta
Margaretha Wallmarsdotter
1716-01-15 Cronobåtsman Pär Larsson Wijkman Ulsta
Margaretha Larsdotter
1716-01-25
Pär Olsson ??llman

Margretha Hansdotter
1716-02-09 Reserv i Slasta roten Jon Eliesson

Giölin Pädersdotter
1716-02-12
Bengt Andersson Modig Född i Upland och Wåla Sn
Cherstin Andersdotter
1716-03-04
Bryngel Carlsson Fiskeby
Karin Joensdotter
1716-03-18 Crono Båtsman Hans Pärsson Skytte Hudikswald
Margretha Olofsdotter
1716-03-18 Crono Båtsman Erich Lustig Tunbyn
Brijta Mårtensdotter Harmånger och Wattlång
1717-01-06 Cronobåtsman i Halsta roten Petter Sandberg

Annika Joensdotter
1717-01-13
Erich Nilsson Fors
Annika Ersdotter Forssa och Biörkmo
1717-02-03
Carl Nilsson Frisk Född uti Hög
Margretha Pädersdotter Harmånger
1717-10-27
Päl Pärsson Fläsbro
Giölin Erichsdotter
1717-11-01 Båtsman Lars Larsson Hedman Hede
Brijta Pärsdotter
1717-11-03
Erich Olsson Söderrå
Anna Pädersdotter
1717-11-10
Päl Pärsson Östanbreck
Kerstin Hansdotter
1717-11-17
Mårten Ersson Finflo
Brijta Olofsdotter
1717-12-01
Måns Pärsson Sweden
Giölin Olsdotter
1717-12-26
Päder Ersson Wästsilja
Margretha Olofsdotter
1717-12-29
Nils Swänsson Fläsbro Hust. Margretha Larsdotter
1718-02-09 Enterkarl i Hålsta roten Lars Åsberg

Karin Thomasdotter
1718-02-09
Grels Olsson Lund

Gertru Olofsdotter
1718-02-23
Päl Pärsson Berg

Annika Pärsdoter
1718-03-10
Jacob Matsson Frimodig Född i Upland och Tierp
Margaretha Svensdotter
1718-03-30 Enterkarl Lars Jonsson Stark Hälsätter
Karin Pädersdotter
1718-04-14 Enterkarlen Olof Frisk
Magdalena Pädersdotter
1718-11-23
Lars Andersson Hålsta
Karin
1718-11-30
Erich Jonsson

Karin Pehrsdotter Hede
1718-11-27
Erich Larsson Skogsta
Brita Erichsdotter
1718-12-28
Jon Grelsson Lingaröö
Karin Jonsdotter
1719-03-21
Petter Rundberg
Jungf. Stina Berg
1719-05-30
Nils Thomasson Ruuth

Kierstin Larsdotter
1719-05-32
Nils Ohlsson Hede Pijg Karin Pehrsdotter Hede
1719-10-11
Erich Ohlsson Finflod Pijg Margetha Henrichsdotter Råå
1719-11-01
Erik Ersson Söderrå P: Brita Isaaksdotter Måsta
1719-11-15
Lars Swänsson Halsta Pijg Ingred Pehrsdotter Medelpad
1719-11-22
Anders Jonsson Lingaröö Hust. Margetha Östanbreck
1720-02-14 Båtsman Anders Roberg
Hust. Karin Erichsdotter Sillia
1720-02-25 Båts. Jon Erichsson Lustig
P: Margetha Ohlsdotter Hahlsta
1720-04-09 Såldaten i Åbo Infanterie och Loimjoki Comp. Hendrich Bars
P: Barbro Mårthensdotter Hede
1720-11-06
Erich Pehrsson Måsta Pijg Brita Andersdotter
1720-11-30
Pehr Ohlofsson Wij Hust.

1720-12-04
Pehr Ehrsson Hehlsätt Hust. Kierstin Hansdotter Ullsta
1720-12-28
Anders Nilsson Slasta H:r Carl Carlssons Änckia, Hust. Brita Slasta
1721-03-05 Båts. Erich Jonsson Slake? Moo Pijg. Brijta Hansdotter
1721-03-26 Båtsman Lars Hasselbärg Tunby Pijg. Brijta Isaacksdotter
1721-12-26 Furir Simon Hendrichsson
Hust. Cherstin Pehrsdotter
1722-01-21 Båts. Nils Boijort
Pijg Chirstin Ericksdotter Sunnano