Vigselregister Harmånger C:1
Vigseldatum Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
1689-01-13
Johan Marte1689
Joen Nillsson Backan


1689
Joen Persson Forßa


1689
Nills Ersson Backan


1689
Joen Andersson1690-11-12 Båtsman Erich Larsson Skärf Skarfkiär


1690-11-30 Klensmedh Jonas Johansson1691
Isaak Lustigh1691
Pähr Larsson Wattrång


1691
Erik Pärsson Bröms1691
Joen Olufsson Siöman1691
Johan Fogell1693-06-05 Hammarsmeden Clas Jedon Eksundh
Karin Larsdotter Watrång
1693-11-12
Thomas Jonsson Råsta Gudfruchtige pijga Marageta Larsdotter Bersta
1693-11-12
Hindrick Larsson Bersta Gudfruchtige Karin Jonsdotter Råsta
1693-12-28
Peder Jonsson

Jertrud Jonsdotter
1694-10-28
Nils Pedersson Backan Pigan Brita Larsdotter
1694-11-01 Skinnaren Råggie Siulsson
Pigan Anna Pedersdotter
1694-11-11
Lars Ersson Elgierij, Bergsiö socken Pigan Brita Mårtensdotter Råsta
1694-12-30 Sockenskräddaren Erik Esbiörsson
Pigan Marita Swensdotter
1695-01-01
Olof Olofsson Watlång Pigan Margreta Olofsdotter
1695-03-27 Hammarsmeds gesällen Hindrick Lang Ström Pigan Marita Isacsdotter
1695-12-29
Jon Jönsson Rosta Pijgan Karin Olofsdotter
1696-01-01
Olof Olofsson Råsta Pigan Elin Jonsdotter Ström
1696-06-03
Anders Michelsson Wattrång Pigan Sigrid
1696-07-01
Lars Pedersson Wattlång Hust. Sara
1697-06-29
Jacob Bråttom Ström
Lisken Lang
1697-09-05
Lars Pedersson
Hust. Brita
1698-01-06
Jon Larsson
Hust. Elin Swidja
1698-10-23 Drängen Peder Jonsson
Pigan Karin Jacobsdotter Hånick
1698-12-28 Hamarsmeden Peder Jonsson Ström Pijgan Marta Mårtensdotter
1700-11-11
Anders Swensson Wattrång Pigan Kerstin Mårtensdotter Wattrång
1700-11-18
Erik Olofsson Hånick Pigan Elin Persdotter Bringstad
1700-11-25
Lars Persson Forßa Pigan Karin Danielsdotter Forßa
1700-11-30
Nils Larsson Bersta Pigan Abluna Jonsdotter Tuna Socken och Smälsk by
1700-12-02
Peder Andersson Skarftiär Pigan Anna Persdotter Wattrång
1701-02-10
Peder Pedersson Wattrång
Kerstin Andersdotter Skarfkiär
1701-11-17
Jon Eliesson Stocka Pigan Anna Andersdotter Stering
1701-12-01
Anders Larsson Skarfkiär Pigan Jertrud Eliasdotter Stocka
1702-10-26
Olof Pedersson Bringstad Pigan Brita Jonsdotter Stering
1702-11-02 Båtsmannen Olof Matsson
Pigan Sigrid Östensdotter
1702-11-09
Olof Larsson Legden Pigan Karin Mårtensdotter
1702-11-16
Lars Jonsson Rosta
Jertrud Jonsdotter Wattlång
1702-11-23
Erik Mårtensson Råstad Pijgan Marita Larsdotter Legden
1702-12-28
Swen Jonsson Wattlång Pigan Kerstin Jonsdotter Råstad
1703-01-18
Lars Larsson Hånick Pigan Kerstin Jönsdotter
1703-11-01
Erik Olofsson Hånick Pijgan Kerstin Ersdotter
1703-11-08
Olof Olofsson Bersta Pijgan Brijta Hansdotter Hånick
1703-11-15 Båtsmannen Erik Olofsson
Pijgan Marita Thomsdotter
1703-11-22
Lars Pedersson Forßa Pijgan Brita Olofsdotter Rostad
1704-11-20
Erik Hålm Wattrång Pijgan Marita Jonsdotter Råsta
1704-11-27
Olof Andersson Stocka Pijgan Karin Persdotter Wattrång
1705-01-01
Peder Swensson Hånick Pijgan Sigrid Andersdotter Stocka
1705-01-15
Erik Ersson Skarfkiär Pijgan Karin Ersdotter Diurstad
1705-02-12
Anders Månsson Åå Hust: Kerstin Pedersdotter Forßa
1705-07-23 Hammarsmedsdrängen Bertil Michelsson Ström Pigan Ingebor Jöransdotter Ström
1705-07-23 Hammarsmeds Gesällen Erik Jörsson Ström Pijgan Maria Michelsdotter Martin Ström
1705-10-15
Nils Jansson Ström Pigan Anna Massdotter Bringstad
1705-11-05
Olof Pedersson Wattrång Pijgan Kerstin Larsdotter Wattrång
1705-12-28
Olof Olofsson Hånick Enkian hust: Karin Pedersdotter Rostadh
1706-01-07
Peder Jönsson Hånick Pijgan Karin Andersdotter
1706-10-14 Fördubblingsbåtsmannen Joh. Stark
Pijgan Marita Olofsdotter Råstad
1706-10-28
Peder Eliesson Stocka Pijgan Göli Mårtensdotter Wattlång
1707-10-13
Nils Persson Eßetter Pigan Karin Nilsdotter
1707-10-27 Fördubblingsbåtsmannen Peder Ersson Forß
Pijgan Anna Olofsdotter Hånick
1707-11-10
Erik Nilsson Backen Pigan Marta Larsdotter
1707-11-17 Bygmest.
Ströms Bruuk Pijgan Marita Benchtsdotter
1708-04-12 Ord. Båtsman Peder From
Pijgan Anna Olofsdotter Hånick
1708-10-25 Drängen Jon Pedersson Swijdie Pijgan Mert Esbiörsdotter Haßela
1708-11-01 Hammarsmedsgesällen Hindrick Lang Ström Pijgan Anna Pedersdotter
1708-11-08
Nils Ersson Forßa Pijgan Anna Larsdotter Bersta
1709-04-21
Erik Esbiörsson
Pijgan Kerstin Pedersdotter Wattrång