Vigselregister Harmånger C:2
Vigseldatum Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
1709-11-01 HammarSmeds Drängen Olof Munk Ströms Bruuk Kånan Kerstin Pedersdotter Ströms Bruuk
1709-11-14 Drängen Lars Ersson Swijdia Pijgan Malin Swendsotter Född i Hånick
1709-11-14 Fördubblingsbåtsmannen Erik Frisk Född i Forßa Pigan Brita Pedersdotter Född i Gnarps Socken och Gryckie
1709-12-05
Olof Nilsson Rostad Pigan Anna Olofsdotter Berstad
1709-12-05 HammarSmeds Gesellen, Enkling Anthonius Puße Ströms Bruuk Pijgan Marita Olofsdotter Rosta
1709-12-28 Extraord. Båtsmannen Jacob Stoor Född uti Ångermanland och Nora Socken Pigan Cicilia Larsdotter Född i Bergsiö Socken
1710-07-03 Ryttaren Lars Tolbom Jemptland Enkian Hust: Margareta Olofsdotter
1710-10-23 Drängen Erik Nilsson Eßetter Pijgan Sigrid Andersdotter Stocka
1710-10-30 Änklingen Anders Larsson Skarfkiär Pijgan Karin Larsdotter Linsta, Jettendahl
1710-11-01 Unge Bonden Lars Andersson Eßetter Pijgan Karin Larsdotter Wattrång
1710-11-06 Unge Bonden Jon Olofsson Stering Pijgan Karin Jonsdotter Stocka
1710-11-13 Drängen Olof Larsson Wattrång Pijgan Karin Andersdotter Stocka
1710-11-27 Drengen Anders Andersson Wattlång Pigan Karin Jönsdotter Holans by och Hilsbo Socken
1711-06-25 Bonden
Rogsta Sochn och Swed Pigan Karin Jönsdotter Fårßa
1711-10-08 Drängen Swän Mårtensson Bringsta Jung. Margaretha Hansdotter Råsta
1711-10-15 Drängen Olof Jonsson Stering Pigan Cecilia Jonsdotter Stocka
1711-10-22 Unga Bonden Olof Jönsson Fårßa Pigan Cicilia Eriksdotter Fårßa
1711-10-29 Drängen Nils Olofsson Hånik Pigan Brijta Andersdotter Stocka
1711-10-29 Smeds Drängen Anders Pährsson Ström
Anna Erichsdotter Biörklinge Sochn och Mälinge by i Upland
1711-11-01 Unga Bonden Olof Eriksson Eßätter Pigan Karin Larsdotter Legden
1711-11-26 Kiöraren Olof Jönsson Ströms bruuk Pigan Mareta Abrahamsdotter
1711-12-03 Bonden Erich Johansson Wattlång Pigan Brijta Pädersdotter Haßela Sochn
1712-10-12 Unga Bonden Olof Hansson Råsta Pigan Karin Olofsdotter Hånik
1712-10-19 Sochne Smeden Erich Johansson
Pigan Brijta Andersdotter Wattrång
1712-10-26 Unga drängen Lars Jönsson Fårßa Pigan Cicilia Nilsdotter Råsta
1712-11-02 Unga drängen Hans Andersson Stering
Brijta Jacobsdotter Enånger
1713-01-04 Bonde Anders Andersson Ståcka Pigan Margretha Jonsdotter Wattrång
1713-05-27 Skräddaren Olof Anunsson Fårßa, född i Bergsiö Sochn och Elgieredh by Sal. Båtsmannens Erich Pädersson Bröms efterleferska Hust. Merita Pädersdotter
1713-10-18
Oluf Ericksson Eedsätter
Segre Larsdotter Hånick
1713-10-25
Oluf Ericksson Dwästad och Jättendahl
Magretha Pedersdotter
1713-12-26
Nils Andersson Hånick H. Karen Christiansdotter Född i Ytterlenäs
1714-01-06
Hans Larsson Åberg Legden
Karen Mårtensdotter Bringsta
1714-02-02 Crono Botsman Per Glad Född i Haßela och Swedje By
Giöhle Abrahamsdotter Född i Bergsiö och Elgerij
1714-03-14 Crono Botsman Mårten Siöberg
H. Anna Olufsdotter
1714-04-11 Crono Botsman Oluf Olufsson Hånig Född i Hånick H. Kierstin Larsdotter Född i Wattrång
1714-10-03
Peder Hansson? Född i Jettendahl
Brita Jonsdotter Född i Råsta
1714-10-10
Oluf Olsson Född i Gnarp S:n och Skiästa by
Margretha Ericksdotter Född i Forsa
1714-11-14 Smeden Abraham Olufsson Wattrång
Segre Ericksdotter Rogsta
1714-12-28 Drängen Jonas Andersson Swedia Hust: Brijta Pedersdotter Gnarp
1715-03-13 Crono Botsman Isaac Berg Född i Melpa och Arnöhn H. Segre Östensdotter
1715-06-16 Kiöp och HandelsMannen H. Anthon Martin Gefle (född och boendes) Jungfru Catharina Bremer
1715-10-23
Lars Jonsson

Kerstin Hansdotter Hånick
1715-11-01
Jöns Andersson Stering Pijgan Marita Matsdotter Tennsätter
1715-11-06
Anders Påhlsson
Hust. Anna Ohlsdotter Råsta
1715-11-13
Jöns Jonsson Ståcka Pijgan Karin Anunsdotter Haßela Sochn och Kyrkiobyn
1715-11-20
Olof Andersson Wattrång Pijgan Ingrid Andersdotter Wattrång
1716-01-01 Cronones Båtsman Lars Larsson Lustig
Pijgan Brijta Hansdotter Wattrång
1716-02-14 Båtsmannen Hans Backman Rogsta Sochn Sol. And. Bergs Enkia H: Anna Ehrsdotter
1716-02-19 Båts M:n Hans Jönsson Skarf
Pigan Brita Ehrsdotter
1716-03-04 Cronobåtsmannen Pehr Ehrsson Hälsing
P: Karin Larsdotter Bersta
1716-03-16 Crono BåtsMan Hans Abrahamsson Frijwillig Född i Gnarp Sochn wid Galtströms Bruk Pigan Marita Jonsdotter Råsta
1716-03-17 Crono BåtsMan Mårten Wilhelmsson Bergsta Född i NorrKöping Pijgan Elizabetha Pehrsdotter Född i Melpa och Timrå Sochen och Rokie By
1716-03-18 Crono BåtsMan Mårten Anthonsson Siöman Född i Ströms bruk Pijgan Elizabeth Ehrsdotter Hånick
1716-03-18 Crono BåtsMan Lars Isaacsson Bröms Född i Wattrång Pijgan Ella Ehrsdotter Forßa
1716-11-11 Enklingen Jonas Larsson Swedia BåtsMans Enkian Hust: Marita Pehrsdotter
1716-11-11 Drängen Anders Larsson Hög Sochn och Hiorsta by Enkian Hust: Märta Mårtensdotter Swedia
1716-11-18
Anders Andersson Ståhle Stering, född i Westerbotten i Pithe stad Pijgan Helena Abrhamsdotter Wattrång
1717-01-01 Drängen Nils Pehrsson Wattrång Pijgan Brijta Hansdotter Råsta
1717-01-06 Cronones BåtsMan Erik Jönsson Wattring Forßa Pijgan Marita Andersdotter Edsätter
1717-03-17 Crono BåtsMan Pehr Classon From Bergsta Enkian Hust: Elizabeth Pehrsdotter
1717-06-24 Unga Drängen Carl Johansson Fiskiare wid Jäßhålmarna Pijgan Anna Olofsdotter Gefle
1717-10-20 BåtsMannen Anders Pehrsson Frisk Swedia Pijgan Sigrid Andersdotter Wattrång
1717-11-10 Drängen Hans Jonsson
Pijgan Brijta Nilsdotter
1717-11-10
Hans Matsson Wattrång Pijgan Marita Jönsdotter
1717-11-14 Drängen Lars Jonsson Ströms Bruk
Margeta Johansdotter
1717-12-28 Gamble Förafskedade Soldaten Clas Michelsson
Gambla Pijgan Kerstin Giöransdotter
1718-03-02 Kyrkioherden i denna Försambling H:r Erich And. Agrivillius Född 1673 d. 27 Sept. Markheem Sochn i Upland Sal: HandelsMannens H:r Petter Wallbergs efterlåtna Enkia Madame Helena Larsdotter Gropman Född 1680 i Hudvickswald
1718-03-30 EnterKarlen Erik Jonsson Bergsta Född i Wattlång Pijgan Karin Eriksdotter Forßa
1718-09-29 Drängen Olof Ehrsson Ståcka Enkian Hust: Brijta Andersdotter Ståcka
1718-10-12 Bårgaren Nils Olofsson Berg H:wald Jungf: Margretha Pedersdotter Wallström Född i H:wald
1719-01-01 Drängen Pehr Eriksson Wattlång Enkian Kerstin Larsdotter Wattlång
1719-10-11
Anders Mårtensson Forßa Enkian Hust: Brijta Jonsdotter Bringsta
1719-11-01
Erik Nilsson Råsta Hustru Annika Jonsdotter Rogsta och Swe by
1719-11-29 Drängen Olof Olofsson Lönånger Pigan Karin Hindriksdotter Bersta
1719-11-29 Kyrkioherden i denna Försambl. Den Ährewyrdige Herren Ericus Agrivillius
Hög Ähreborna och Dygdesamma Matrona och Fru Probstinnan Gunilla Ström Hernösand
1720-05-29 Förafskedat Soldat af Åbolenska Regementet Anders Thomsson Sath?
Pijgan Annika Ehrsdotter Neder Calix i Wästerbotten
1720-11-01 Drängen Olof Olofsson Hånick Pijgan Margeta Andersdotter Wattrång
1720-11-13 Drängen Jon Andersson Wattrång Pijgan Karin Jonsdotter Hånik
1720-11-14 Enklingen Anders Nilsson Wattlång Gambla Pijgan Karin Pedersdotter Edsätter
1720-11-20 Drängen Lars Hindriksson Bersta Enkian Hust: Brijta Hansdotter Råsta
1720-11-27 Drängen Peder Jonsson Forßa Pijgan Brijta Eriksdotter Forßa
1721-01-01 Bonden Erik Jonsson Född i Rogstad Sochn och Byn Pijgan Kerstin Pedersdotter Wattrång
1721-02-19 Cronones Ordinarie Båtsman Anders Andersson Holm
Pijgan Wändela Jonsdotter
1721-02-26 Crono BåtsMannen Jonas Pedersson Stark
Pijgan Brijta Nilsdotter
1721-04-16 Kyrkiowärden Peder Pedersson Wattrång Pijgan Margeta? Pedersdotter Lönånger
1721-11-26
Johan Hansson Rosell Råsta Pijgan Brijta Jonsdotter Ståcka
1722-01-01
Anders Pedersson Wattrång Pijgan Margetha Larsdotter Hånick
1722-02-11 För thetta LänsMan här i Försambl:n, men nu avancerat till Bokhållare Wälachtad och Wälbetrodde Petter Bergroot Gnarps Maasung Enkian Hust: Karin Mårtensdotter Brinck Bringsta
1722-02-18 Båtsmannen Pehr Pehrsson Hammar
Enkian H: Karin Ehrsdotter Forßa
1722-05-10 En Flyckting Mårten Eriksson Österbotten och Lappfiähl Sochn Pijgan Brijta Månsdotter Österbotten och Lappfiähl Sochn
1722-05-14 BåtsMannen Olof Anthonsson Strömbom Ståcka Pijgan Karin Abrahamsdotter Stering
1722-06-24 Enklingen Jon Andersson Wattrång Pijgan Brijta Larsdotter Hånik
1722-10-28 Cronones BåtsMan Hans Johansson Fors Swedia Pijgan Kerstin Olofsdotter Bringsta, född i H:wald
1722-11-25 Adjunctus Pastoris i Bergsiö Ährew: och Wällärde H:r Hans Hatzelius
Jungfru Maria Schilling Ströms Bruk
1722-12-19 Enklingen Lars Ohlsson Wattr.
Anna Christiansdotter
1723-04-21 BåtsMannen Jonas Eriksson Fors Forßa Pijgan Margeta Andersdotter
1723-05-12 Unge drängen en flyckting Hans Ehrsson Född i Österbotten Nerpes Sochn och Öfwermark by Pijgan Karin Olofsdotter Född i Ångermanland Bota sochn och Salem by
1723-07-28 DagwärksKarlen Erik Pehrsson Ströms bruk Pijgan Anna Hansdotter Född i Gnarp Sochn och Böhle by
1723-10-06 Bonden Jonas Nilsson Gnarp Sochn och Frästa by Pijgan Maria Anthonidotter Ströms Bruk
1723-10-13 BåtsMan Bengt Ehrsson Hånning
Pijgan Kerstin Larsdotter Bersta
1723-11-01 Hammar Smeden Olof Pehrsson Ströms bruk Pijgan Annika Jonsdotter Född wid Galt Ströms bruk
1723-11-17 BåtsMan Nils Jönsson Berg Forßa Pijgan Margetha Olofsdotter
1724-06-28 Enklingen Grels Mårtensson Wattlång Enkian Hustru Kerstin Larsdotter Wattrång
1724-06-28
Nils Nilsson Backan Pijg. Anna Ohlsdotter Wattrång
1724-10-25 Byggmästaren Anders Jönsson Ströms Bruk Pijgan Brijta Olofsdotter Prestegården
1724-11-15 Drängen Nils Carlsson Född wid Ströms bruk Pijgan Annika Olofsdotter Lejden
1724-11-29 Drängen Lars Ehrsson Wattl: Pijgan Anna Ehrsdotter Wattrång
1725-02-14 Unge Klåckaren Erik Ohlsson Wade Harmånger Pijgan Annika Abrahamsdotter Bringsta
1726-05-30 Enklingen Anders Andersson Ståcka Pijg. Ingrid Hindriksdotter Bersta
1726-10-23 Drängen Jon Jonsson Hånik Pijgan Anna Andersdotter Wattrång
1726-11-06 Blinde Drängen Olof Abrahamsson Wattr: Qwinnan Ingrid Olofsdotter Kiöhlsiön i Haßela Sochn
1726-11-20 Drängen Lars Jonsson Wattl: Pijgan Anna Johansdotter Wattl:
1727-11-05 Smeds Gesellen Hans Hindricksson Lang Ströms Bruk Pijgan Karin Eriksdotter Född wid Gnarps Masugn
1727-11-14 Bonden Lars Pehrsson Forßa Pijgan Kerstin Pehrsdotter Född i Säbrå S:n och Brån
1727-11-19 BåtsMannen Michel Andersson Fågel Stering Pijg. Brijta Ehrsdotter Råsta
1728-10-06 Drängen Peder Andersson Wattl: Pijg: Margeta Pedersdotter Edsätter
1728-12-01 Drängen Olof Ohlsson Wattl: Pijgan Brijta Swänsdotter Wattl:
1729-10-05 BåtsMannen Swän Nilsson Harning Lönånger Pijgan Karin Persdotter Öberg Född wid Hernsands Öen
1729-10-10 BåtsMan Anders Pehrsson Hasselqwist Indahls S:n Pijgan Karin Larsdotter Lögdö bruk
1729-10-19 Unga Drängen Anders Larsson Wattrång Pijg: Brita Jonsdotter Swedia
1729-10-26 Unga Drängen Peder Ehrsson Forßa Pigan Giöli Ohlsdotter Backan
1729-11-09 Unge Dräng Nils Persson Född i Lönånger Enkan Hust: Sißela Nilsdotter Forßa
1729-11-16 Drängen Hans Andersson Wattl: Pijgan Karin Pehrsdotter Hånik
1729-11-23 Unge Dräng Hans Ohlsson Hånick Pigan Giölin Jonsdotter Ståcka
1730-04-05 Unga Drängen Anders Olofsson Född i Fröland och Rougsta Sochn Pijgan Brita Eriksdotter Hånick
1730-10-04 Unga Drängen Peder Larsson Stering Pigan Brita Andersdotter Skarfkiär
1730-10-11 Unge Drängen Jöns Larsson Hånick Pigan Karin Jonsdotter Råsta
1730-10-18 Unge Dräng Ohl Ohlsson Hånik Pijg: Brita Pedersdotter Wattrång
1730-10-25 Drängen Olof Ehrsson Råsta Pijg. Helena Carlsdotter Ström
1730-12-06 Enklingen Thomas Jonsson Råsta Pijgan Brita Johansdotter Swedia
1731-05-27
Lars Andersson Edsätter Hustru Anna Eriksdotter Tuna S:n och Biörka gård
1731-05-30 Drängen Hans Eriksson Råsta
Karin Larsdotter Hånick
1731-06-13 Skomakaren Erik Nillsson Wattlång Pigan Karin Andersdotter Dwesta by i Jettendahls S:n
1731-11-14 Unge dräng Erik Larsson Swedia Pigan Brita Ohlsdotter Wattrång
1731-11-21 Drängen Olof Ehrsson Hånick Pigan Giöli Andersdotter Edsätter
1731-12-28 Enklingen Lars Hindriksson Bersta Pigan Giertrud Ohlsdotter Lönånger
1732-01-06 Drängen Hans Grelsson Wattlång Pigan Karin Pehrsdotter Född i Nyland och Pythes Sochn
1732-01-09 Unge Dräng Johan Hansson Elfsta Pigan Anna Andersdotter Skarfkiärn
1732-02-13 BåtsMannen Olof Anthonsson Strömbom Skarfkiär Pigan Anicka Ehrsdotter Diursta by i Jettendal
1732-05-07 Unge Dräng Swän Danielsson Född i Haßela Sochn och Nordanbro by Enkian Hust: Margeta Pedersdotter Wattrång
1732-10-15 Unge Dräng Olof Ericksson Hånik Pigan Lißbeta Pehrsdotter Hånik
1732-10-22 Enklingen Jöns Larsson Hånick Pigan Anna Pedersdotter Hånick
1732-10-28 Unge Dräng Olof Ehrsson Berge by och Ilsbo Sochn Pigan Margeta Ericksdotter Råsta
1732-11-05 Alfwarsamme Dräng Jonas Thomsson Råsta Pigan Brita Olofsdotter Lejden
1732-11-10 SochneSmeden Anders Ehrsson Nordanå Klåckarens dotter Catharina Ohlsdotter Wade
1733-02-11 Inspectorns H:r Eric Schillings Dräng Swän Eriksson Ströms Bruk Pigan Margeta Hindricksdotter Ström
1733-10-28 Unge Dräng Erick Jonsson Frösten Pigan Brita Pehrsdotter Elfsta
1733-12-02 Unge Bonden Johan Pederson Wattrång Pigan Annicka Hansdotter Råsta
1734-01-06 Unge Dräng Jöns Andersson Wattlång Pigan Karin Swänsdotter Wattlång
1734-01-13 Enklingen Anders Larsson Swedia Pigan Ingrid Andersdotter Wattrång
1734-05-23 Drängen Jon Andersson Forßa by Pigan Susanna Berthilsdotter Ströms bruk
1734-07-28 Reserven Olof Larsson Hånick Pigan Giölin Ehrsdotter Wattr:
1734-10-13 Unge Dräng Peder Ohlsson Bringsta Pigan Brita Larsdotter Stering
1734-10-20 BåtsMannen Johan Lustig Wattrång Pigan Margeta Pehrsdotter Backan
1735-04-09 Unge Dräng Anders Larsson Edsätter Pigan Brita Nilsdotter Wattr:
1735-10-05 Mäster Swän Giöran Ericksson Berg Ströms Bruk Pigan Margeta Hindricksdotter Bergsta by
1735-10-12 Drängen Lars Olofsson Edsätter Pigan Ingrid Nilsdotter Forßa by
1735-10-19 Drängen Anders Olofsson Wattrång Pigan Karin Andersdotter Wattrång
1735-11-02 Enklingen Lars Ehrsson Swedia Pigan Margeta Pedersdotter Swedia
1736-06-27 Enklingen Gästgifwaren Swän Mårtensson Bringsta Pigan Brita Hansdotter Elfsta if. Jettend.
1736-10-10 Drängen Mårten Swänsson Bringsta Pigan Giöli Jonsdotter Stering
1736-10-24 Enklingen Lars Jonsson Wattlång Pigan Brita Pedersdotter Hånik
1736-11-01 Unge Dräng Lars Olofsson Wattrång Pigan Margeta Olofsdotter Bringsta
1736-11-28 Unge Dräng Erik Jonsson Norrbo Sochn och Håhlsiö by Pigan Gertrud Ehrsdotter Wattlång
1737-11-13 Unge Dräng Lars Olofsson Legden Pigan Carin Carlsdotter Jettendahl och Kungsgården
1737-11-27 Unge Dräng Swen Swensson Wattlång Pig. Anna Larsdotter Hånick
1737-12-28 Unge Dräng Per Larsson Född wid Gnarps Masung Pig. Brita Erichsdotter Råsta
1738-10-15 Unge Dräng Erich Erichsson Skarfkärn Pig. Carin Erichsdotter Råsta
1738-10-22 Unge Dräng Per Nilsson Edsätter
Anicka Persdotter Hånick
1738-12-03
Jon Ersson Wattl. Pigan Margeta Swensdotter Wattl.
1738-10-28 Unge Dräng Lars Andersson Linsta
Stina Bartilsdotter Martin Född i Närkie och Haddebo bruk
1738-11-05 Unge Drängen Hans Hansson Född i Bergsiö Pigan Carin Grelsdotter Wattlång
1739-05-31 Mästar Swennen Johan Martin Ströms Bruk Pigan Cæcilia Swensdotter Bringsta
1739-11-11 Drängen Olof Larsson Bärsta Pigan Karin Olofsdotter Leijden
1739-12-02 Unge Drängen Johan Jonsson Siöberg Bergsiö Pigan Karin Erichsdotter Råsta
1740-02-03 Drängen Jon Olofsson Stering Pigan Margeta Erichsdotter Råsta
1740-05-11 Ålderstegne Mannen Olof Nilsson Hånik Pigan Karin Persdotter Född på Strömsbruk
1740-06-15 Drängen Mårten Erichsson Råsta
Karin Persdotter Skarftjär
1740-11-09 Drängen Nils Olsson Råsta Pigan Margeta Olofsdotter Född uti Ilsbo och Berge
1740-11-12 Klensmeden Nils Nilsson Bergström Ströms bruk
Caisa Erichsdotter Ströms bruk
1740-11-23 Drängen Erich Persson Skarftjär Pigan Margreta Olsdotter Lönånger
1740-11-23 Reserven Jonas Jacobsson Född uti Bergsiö och Söråsen Pigan Anna Thomsdotter Stering
1740-11-30 Drängen Lars Andersson Skarftjärn Pigan Sara Olofsdotter Ström
1740-12-28 Gl. Sochnskräddaren Mårten Swensson Siöberg Född uti Jemteland och Rödom
Kierstin Persdotter Bergsiö och Malninge
1740-12-28 Drängen Per Persson Född uti Bergsiö och Malninge Pigan Margreta Andersdotter Född uti Wattlång
1741-02-02 Bygmästaren och Änklingen Anders Jönsson Strömsbruk Pigan Ingrid Nilsdotter Strömsbruk
1741-05-11
Olof Swensson Bringsta Pigan Karin Olofsdotter Hånick
1741-10-18 Drängen Jöns Olofsson Forsa Pigan Sigrid Olofsdotter Backen
1741-10-25 Drängen Olof Persson Hånick Pigan Jöle Erichsdotter Edsäter
1741-10-28 Dräng. Erich Olsson Edsäter Pig. Margreta Larsdotter Forsa
1741-11-30 Dräng. Olof Nilsson Tuna och Selja Pig. Anna Swensdotter Wattlång
1742-06-24 Mästerswennen Johan Olofsson Palm Ströms bruk Pigan Margreta Mårtensdotter Ströms bruk
1742-06-24 Drängen Frans Mårtensson Ströms bruk Pigan Maria Olofsdotter Ströms bruk
1742-11-07 Dagswerks Karlen Erich Persson Ströms bruk Pigan Kierstin Olsdotter Född i Rogsta och Aspe
1742-11-28 Dräng. Erich Abrahamsson Wattrång Änkan Anna Hansdotter Wattrång
1743-04-06 Drängen Anders Andersson Stering Änkan Brita Swensdotter Wattlång
1743-05-29 Drängen Lars Larsson Bärgstad Änkan Brita Larsdotter Bringstad
1743-11-06 Änklingen Olof Andersson Wattrång Pigan Ingrid Johansdotter Född uti Jempteland och Lijth Sochn
1743-11-13 Drängen Jon Larsson Hånik Pigan Karen Andersdotter Född uti Ilsbo Sochn och Berge by
1743-12-26 Drängen Anders Larsson Född uti Gnarp Sochn och Grändsiö by Änkan Hust. Margeta Ohlsdotter Wattrång
1743-12-26 Enklingen Anders Persson Wattrång Änkan Hust. Anna Pärsdotter Haßela och Malungen
1743-12-28 Änklingen Anders Ohlsson Wattrång Änkan Hust. Brita Ersdotter Stering
1744-05-20 Enklingen Mästersmeden Olof Persson Strömsbruk Änkan Hust. Karen Larsdotter Hånik
1744-05-27 Drängen Lars Ersson Röstad Pigan Margeta Ersdotter Backen
1744-06-03 Drängen Jonas Persson Skarftjern Pigan Karen Persdotter Jettendahl och Elfstad by
1744-10-07 Enklingen Olof Persson Hånik Pigan Anna Olofsdotter Född uti Bergsiö S:n och Yttre by
1744-10-07 Enklingen Per Andersson Wattlång Pigan Elisabeth Christophersdotter Wattlång
1744-10-14 Drängen Johan Nilsson Stering Pigan Kerstin Persdotter Hånik
1744-10-21 Drängen Olof Olofsson Forßa Pigan Margeta Hansdotter Wattrång
1744-11-04 Drängen Anders Jonsson Forßa Pigan Karen Jonsdotter Född uti Gränsiö och Gnarps S:n
1744-11-18 Drängen Hans Ohlsson Röstad Pig. Margeta Erichsdotter Röstad
1744-12-02 Enklingen Jon Thomsson Röstad Pigan Brita Ohlsdotter Wattrång
1745-01-06 Enklingen Erich Erichsson Skarftjern Pigan Brita Larsdotter Wattlång
1745-04-08 Drängen Anders Persson Hånik Pigan Anna Johansdotter Rosell Röstad
1745-05-29 Drängen Johan Ersson Backen Pigan Karin Jonsdotter Wattrång
1745-06-24 Dagswärcks Karlen Peter Hansson Ströms bruk, född i Rogstad och Häsåker Enkan Hustru Karen Ersdotter Ström
1745-10-13 Crono Båtsmanen Mårten Andersson Holm
Pigan Cherstin Thomsdotter Rogsta Sochn och Bro
1745-10-20 Crono Båtsman Lars Andersson Lustig
Pigan Giölin Jonsdotter Bergsiö och Biåstad
1745-10-27 Crono Båtsman Lars Pålsson Strömbom
Pigan Karin Hansdotter Wattrång
1745-11-02 Crono Båtsman Erick Bröms
Pigan Gertrud Ericksdotter Medelpad och Siöns Sockn
1745-11-24 Siuklige Drängen Anders Andersson Swedja Pigan Brita Larsdotter Swedja
1746-01-06 Unga Bonden Jon Andersson Stocka Pigan Brita Persdotter Hånick
1746-05-19 Hammar Smeds gesellen Pehr Mårtensson Lögdström Ström Pigan Stina Andersdotter
1746-06-22 Mäster Swän Erick Berg Ström Sedesama Piga Brita Larsdotter Gnarps Bruk
1746-06-22 Byggmästaren Hendrick Persson Goffing Ström Dygdige Pigan Elizabeth Erichsdotter Berg Ström
1746-10-05 Kåldrängen Benjamin Olofsson Palm Långwind Qwinsperson Maria Mårtensdotter Ström
1746-10-19 Drängen Jöns Larsson Forßa Sedesama Piga Brita Olofsdotter Stering
1746-11-02 Drängen Sven Larsson Swedja Pigan Elizabeth Jonsdotter Swedja
1746-11-16 Unga Bonden Per Hansson Wattlång Pigan Helena Larsdotter Swedja
1746-12-28 Enklingen Anders Larsson Wattrång Enkan Hust: Susanna Bartolomæidotter Forßa
1747-03-25 Unga Bonden Lars Christophersson Forßa By Pigan Anna Larsdotter Forßa
1747-04-26 Drängen Lars Larsson Edsätter Pigan Cherstin Ersdotter Född uti Tuna Sockn och Biörka By
1747-05-11 Bonden Olof Hendricksson Hålstad och Tuna Sockn Pigan Annika Ericksdotter Röstad
1747-10-04 Unga Bonden Anders Hansson Stering Pigan Karen Pädersdotter Hånick
1747-10-11 Drängen Lars Andersson Swedja Pigan Karen Olofsdotter Hånick
1747-10-12 Husmanen Per Olofsson Hånick Båtsmans Enkan, Hust: Giölen Ersdotter Hånick
1747-10-18 Drängen Pehr Persson Wattrång Pigan Brita Larsdotter Wattrång
1747-10-25 Crono Båtsman Anders Andersson From Bergstad Pigan Anna Ersdotter Röstad
1747-12-28 Crono Båtsman Jonas Jonsson Fogel
Pigan Karen Olsdotter Edsätter
1748-10-16 Unga Bonden Johan Persson Röstad Pigan Wendela Jönsdotter Stocka
1748-10-23 Båtsmans Reserven Johan Ring Jettendal Pigan Margeta Persdotter Bergstad
1748-10-30 Skräddaren Daniel Siöblom
Enkan Anna Christina Grubb
1748-11-06 Mäster Swän Lars Ersson Lögström Ström Pigan Maria Martin Ström
1748-11-20 Nämndeman Jonas Jonsson Wattrång Enkan Hust: Karen Nilsdotter Frösten
1748-11-27 Bonden Nils Nilsson Wattrång Pigan Anna Persdotter Backan
1749-10-15 Bonde Sonen Jonas Larsson Wattlång Pigan Anna Christophersdotter Wattlång
1749-10-22 Bonde Sonen Hans Larsson Wattrång Pigan Segrid Olofsdotter Wattrång
1749-11-01 Fördubbling Båtsmanen Olof Glad
Qwinspersonen Brita Ersdotter Wattrång
1749-12-28 Bonde Sonen Jonas Jonsson Idenor och Backan Pigan Karen Olsdotter Stocka
1750-03-19 Fördubbling Båtsman Jöran Stor Stering Pigan Margeta Olofsdotter Edsätter
1750-05-09 Bonde Sonen Anders Olofsson Wattrång Pig: Giölind Hansdotter Wattrång
1750-10-21 Unga Bonden Jonas Eriksson Edsätter Pigan Karen Olofsdotter Röstad
1750-11-01 Husmanen Olof Jonsson Stering Pigan Margeta Nilsdotter Edsätter
1750-11-18 Enklingen Jon Andersson Wattrång Enkan Coecilia Svensdotter Bringsta
1750-12-26 Båtsman Johan Starck Bringstad Pigan Karen Andersdotter Bergsiö och Fiskwik
1751-04-03 Husmanen och Enklingen Anders Andersson Swedja Pigan Brita Persdotter Jettendal
1751-09-29 Unga Bonden Anders Ersson Backan Pigan Cherstin Jonsdotter Wattrång
1751-10-06 Drängen Eric Persson Forßa Pigan Coecilia Olofsdotter Stering
1751-10-13 Drängen Henric Larsson Bergstad Pigan Karen Larsdotter Wattlång
1751-11-03 Båtsmanen Olof Jonsson Holmström Född i Biuråker Pigan Margeta Olofsdotter Stering
1751-11-10 Sockneskräddaren Jöns Nilsson
Pig: Anna Larsdotter Wattlång
1751-11-17 Drängen Eric Bengsson Wattlång Pigan Brita Andersdotter Swedja
1751-12-29 Drängen Erich Olofsson Född i Jettendahl församl. och Dwästa Änkan Hust. Susanna Barthelsdotter Wattrång
1752-05-24 Drängen Lars Olofsson Forßa Afl:ne Eric Perssons Enka, Hust: Margeta Olsdotter Skarftiär
1752-09-27 Fördubblings Båtsman Anders Forss Född i Östergötland och Wålsbergs Sockn Pigan Anna Caisa Forsell Född i Wermeland och Philipp Stad
1752-10-04 Skomakaren Jonas Persson Jettendal Pigan Anna Thomsdotter Edsätter
1752-10-11 Soldat Reserven Johan Peter Brobæck Biuråker Pigan Anna Isaaksdotter Hånick
1752-10-18 Bonde Sonen Lars Olofsson Stocka Pigan Margeta Nilsdotter Stering
1752-10-25 Båtsmanen Olof Helsing Hånick Pigan Karen Olofsdotter Wattrång
1752-11-15 Båtsmanen Jonas Siöman Hånick Pigan Karen Persdotter Hånick
1752-11-22 Drängen Per Andersson Swedja Pigan Sara Persdotter Röstad
1752-11-29 Båtsmans reserven Pehr Persson Rogstad och Wälstad Pigan Segrid Jonsdotter
1752-12-28 Bonden Jonas Thomsson
Pigan Brita Larsdotter Bergstad
1753-01-24 Dagswärcks Karlen Matthias Åberg Ström Pigan Cherstin Larsdotter Gnarps Masugn
1753-04-23
Anders Pålsson Rösta Enkan Hust: Anna Thomsdotter Nordanå
1753-05-22 Pastor Loci H:r Martin Granlund
Jungfru Greta Arberg Östanå Pappers Bruk
1753-10-07 Unga Bonden Johan Ersson Wattrång Pigan Margeta Olofsdotter Wattlång
1753-10-14 Drängen Carl Olofsson Lönånger Pigan Karen Persdotter Stering
1753-10-21 Unga Bonden Hans Jönsson Hånick Pigan Segrid Ersdotter Backan
1753-10-28 Båtsman Lars Håning Stocka Pigan Karen Larsdotter Bergstad
1753-12-28 Dagswärks-Karlen Eric Stockberg [Ströms Bruk] Mästare dottren Margeta Hansdotter Lang Ströms Bruk
1754-01-13 Enklingen Hans Larsson Wattrång Nils Olofssons Enka i Rösta Hust. Margreta Olufsdotter Wattrång
1754-04-17 Dräng Hans Andersson Finflod Pig. Carin Hansdotter Wattlång
1754-10-27 Drängen Jon Hansson Wattrång Pigan Brita Olofsdotter Född i Bergsiö och Yttre
1754-11-01 Fördubblings Båtsmannen Erich Ersson Bergsta
Pigan Brita Larsdotter Forßa
1754-11-03 Båtsmannen Anders Forss Swedjia Pigan Elizabeth Michelsdotter Gefle
1754-11-03 Sockneskräddaren Jöns Nilsson
Pigan Brita Andersdotter Wattrång
1754-12-29 Mästar-Swennen Jacob Berg Ström Pigan Barbro Nåman Född i Gefle
1755-01-19 Krono-Båtsmannen Barthel Hammar Hånick Pigan Margta Larsdotter Hånick
1755-05-19 Fördubblings Båtsmannen Anders Frisk Wattlång Pigan Brita Bengtsdotter Wattlång
1755-10-19 Drängen Eric Ericsson Wattrång Pigan Margeta And:sdotter Swedja
1755-10-26 Bonde Sonen Lars Jönsson Hånick Pigan Brita Ersdotter Backan
1755-11-02 Unga Bonden Lars Larsson Wattrång


1755-11-09 Soldaten Sven Lindberg Ferla Sockn Pigan Helena Larsdotter Forßa By
1755-12-28 Drängen Johan Olsson Gnarp Sockn och Skiästa By