Vigselregister Harmånger C:3
Vigseldatum Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
1756-01-18 Bokhållaren Bengt Nyman Gnarp Masugn Jungfru Lovisa Weise
1756-07-07 Dagswärkskarlen Erik Ersson Jutterström Ström Pigan Ingrid Ersdotter Ström
1756-09-09 Häradsskrifwaren H. Erik Poppelman Född i Gefle Jungfru Gunnila Catharina Wallander Född i Harmånger
1756-10-10 Bonde Sonen Olof Olofsson Hånick Pigan Karen Persdotter Forsa
1756-10-17
Anders Pålsson Rösta Enkan hust. Elizabeth Christophersdotter Wattlång
1757-04-13 Drängen Tyriges Larsson Född i Gnarp Enkan hust. Brita Larsdotter Wattrång
1757-06-19 Dagswärkskarlen Jöran Nilsson Pousar Ström Pigan Cherstin Hansdotter
1757-10-16 Hyttedrängen Pehr Davisson Wahlberg Gnarps Masugn Pigan Maria Goffing [Ström]
1757-10-30 Dagswärkskarlen Philip Pousar Ström Pigan

1757-11-01 Afskiedade Soldaten Thomas Olsson Hasselquist Edsätter Pigan Karen Nilsdotter Edsätter
1757-11-06 Dagwärkskarlen Henric Svensson Ström Pigan

1757-11-13 Enklingen Pehr Hansson Wattlång Pigan Gertrud Hansdotter Wattrång
1757-11-27 Bonde Sonen Thomas Jonsson Röstad


1758-10-08 Bonde Sonen Eric Pärsson Forsa Pigan Brita Hansdotter Wattrång
1758-10-15
Jonas Rosell Röstad Pigan Cherstin Olofsdotter Hånick
1758-10-22 Bonde Sonen Eric Olsson Rösta Pig. Karen Abrahamsdotter Rösta
1758-10-29 Bonde Sonen Lars Ersson Swedja Pigan Brita Olofsdotter Wattlång
1758-11-19 Gästgifwaren och Kyrkowärden Olof Svensson Bringstad Enkan Margeta Mårtensdotter
1758-12-28 Klensmeden Eric Liback Ströms Bruk


1759-05-24 Fördubbling Båtsman Pehr Ersson Berg Hånick Pigan Karin? Johansdotter
1759-05-27 Fördubblings Båtsman Johan Hammar
Pigan Margeta Henricsdotter Jättendal och Lingsta
1759-05-27 Fördubblingen Lars Backman Wattlång Pigan Ingrid Bengtsdotter Wattlång
1759-09-09 Hamarsmeden Henric Jöransson Berg Ström Pigan Brita Johansdotter Ström
1759-10-14 Bonde Sonen Per Hansson Wattrång Pigan Kierstin Svensdotter Wattlång
1759-10-21 Achtad och förståndiga Hans Rosell Rösta Pigan Helena Ericsdotter Tuna Sochn och Silja By
1759-11-11 Bruksarbetaren Enkl. Hindrich Olofsson Ström Enkan hust. Karin Olofsdotter Stocka
1759-12-09 Klåckaren Abraham Röstlund
Pigan Kierstin Hansdotter Edsätter
1760-01-01 Sochne-Smeden Erick Andersson Wadin
Pigan Karin Olofsdotter Wattlång
1760-02-17 Bonde Sonen Olof Olofsson Wattlång Pigan Anna Larsdotter Wattlång
1760-08-19 Commisions Landtmätaren Herr Magnus Bessing
Jungfru Christina Catharina Robsahm
1760-10-26 Bonde Sonen Isac Andersson Holan af Ilsbo Sochn Pigan Sigrid Olofsdotter Hånick
1760-11-09 Bonde Sonen Johan Larsson Hånick Pigan Margta Mårtensdotter Hånick
1760-11-23 Husmannen Anders Andersson Wattlång Pigan Karin Larsdotter Wattlång
1760-11-16 Drängen Per Persson Backan Enkan Hustru Kierstin Jonsdotter Backan
1760-11-30 Bonde Sonen Anders Jönsson Wattlång Pigan Margta Larsdotter Wattlång
1761-03-25 Enklingen och Bonden Erik Persson Ilsbo Sochn och Wästtiär Enkan hustru Anna Larsdotter Wattlång
1761-04-12 Drängen Eric Willhelmsson Grubb Prästegården Pigan Helena Olofsdotter Ilsbo
1761-05-11 Enklingen, Nämndemannen och Bonden Pär Ersson Forssa Änkan hustru Elisabet Christophersdotter
1761-10-11 Bondesonen Anders Jönsson Wattrång Bondedottren Anna Larsdotter Edsätter
1761-10-18 Unga Bonden Olof Nilsson Wattrång Bondedottren Karin Pärsdotter Forssa
1761-10-25 Drängen Jon Jonsson Stocka Bondedottren Brita Hansdotter Stocka
1761-11-01 Bondesonen Johan Larsson Wattlång Bondedottren Brita Pärsdotter Rösta
1761-11-08 DagswerksKarlen Daniel Svensson Strömsbruk ? Karin Jacobsdotter
1761-11-15 Drängen Erich Hansson Stering Anders Hans änka
Stering
1762-05-09 Gama Bonden och Änklingen Anders Larsson Swedja Fördubblings Båtsmannens Johan Hammars änka hustru Margeta Hendricksdotter
1762-05-31 Crono Båtsmannen och änklingen Bartil Jöransson Hammar
Pigan Karin Jonsdotter Wattrång
1762-10-17 Bondesonen Olof Jonsson Stering Bondedottren Kierstin Olofsdotter Hånick
1762-10-24 Sockne-Skräddaren Lars Nilsson Här i församlingen Bondedottren Karin Ohlsdotter Hånick
1762-11-01 Bonde Sonen Hans Johansson Wattrång Bondedottren Karin Larsdotter Skarftiär
1762-11-07 Sochne Skrifwaren Carl Åke Folker Här vid församlingen Jung. Maria Grubb
1762-11-14 Bonden och änklingen Johan Larsson Hånick Bondedottren Margeta Jonsdotter
1762-11-28 Bonde Sonen Pehr Andersson Vattrång Bondedottren Anna Ersdotter Backan
1762-12-28 Bonde Sonen Olof Pärsson Niurunda Sochn Bondeänkan hustru Anna Johansdotter Rosell Hånick
1763-09-29 Sockne-Skomakaren Olof Thomsson
Pigan Cherstin Andersdotter Romberg
1763-10-09 Bonde-Sonen Olof Larsson
Pigan Karin Pärsdotter
1763-10-11 Målaren Mäster Paul Hallberg Hudicksvall Pigan Sophia Olofsdotter Vallberg
1763-10-16 Bonde-Sonen Per Olofsson Hånick Bonde-dottren Brita Larsdotter Bringsta
1763-10-16 Torparen Nils Nilsson Stering Pigan Cherstin Jöransdotter Backan
1763-10-23 Bonde-Sonen Jonas Johansson Gnarp och Gryckje Pigan Karen Hansdotter Stocka
1763-11-01 Krono Båtsmannen Christopher Håning Wattrång Pigan Margeta Michelsdotter
1763-11-01 Båtsmans Reserven Daniel Danielsson Wattrång Pigan Margeta Olofsdotter Wattrång
1763-11-06 Unga änklingen Jonas Jonsson Stocka Bonde-dottren Karen Larsdotter Hånick

Comministern, Ärewördige och Högwällärde Herr Olof Gallenius Färela Dygderika Jungfrun Inga Brigitta Sundvall Harmångers Kyrkoherde-gård
1764-10-14 Mästsr-Swennen Erich Pärsson Genberg Ström Bonde-dottren Sigrid Olofsdotter Edsätter
1864-10-21 Fördubblings Båtsmannen Olof Frivillius
Pigan Anna Jonsdotter Kyrkoherde-gården
1764-10-28 Bonde-Sonen Erich Johansson Röstad Bonde-dottren Brita Erichsdotter Swedja

Bonden Anders Olofsson Rogstad och Backan Änkan Brita Pärsdotter Stocka
1764-11-04 Bonde-Sonen Nils Andersson Wattrång Bondedottren Margreta Olofsdotter Ilsbo och Hogland
1764-11-25 Afskjedade Krono Båtsmannen och änklingen Jonas Erichsson Forss Wattlång Änkan Ingrid Bengtsdotter Wattlång
1765-10-27 Krono Båtsmannen Olof Erichsson Forss Swedja Bonde dottren Karin Erichsdotter Wattrång
1765-11-03 Drängen Olof Andersson Bergsjö och Eljered Bonde Enkan Brita Erichsdotter Hånick
1765-11-10 Bonde-Sonen Olof Jönsson Hånick Bonde-Enkan Karen Pärsdotter Hånick
1765-12-?? Bruks-arbetaren Henric Olofsson Ström Båtsmans Enkan Karen Nilsdotter Jättendal och Nybyn

Directeuren, Högaktade Herren Nils Sedin Solefteå Bruk uti Ångermanland och Solefteå Sockn Dygdädla Jungfrun Anna Maria Robsahm Ströms Bruk
1766-10-05 Bonde-Sonen Per Johansson Wattrång Bondedottren Anna Erichsdotter Skarftjärn
1766-10-12 Bonde-Sonen Eric Ersson Skarftjärn Bonde-dottren Gertrud Persdotter Stering
1766-10-12 Enklingen, Bonden och Kyrkowärden Lars Larsson Edsätter Jonas Sjömans Enka, Hust. Carin Persdotter Hånick
1766-10-12 Afskjedade Soldat. Thomas Olsson Hasselgren Edsätter Pigan Cherstin Paulsdotter
1766-10-19 Bonde-Sonen Jonas Mårtensson Stering Bonde-dottren Carin Jönsdotter Hånick
1766-10-26 Bonde-Sonen Lars Larsson Hånick Bondedottren Helena Olofsdotter Hånick
1766-11-02 Bonde-Sonen Sven Svensson Wattlång Bondedottren Carin Hansdotter Röstad
1766-11-02 Bonde-Sonen Anders Jönsson Tensätter Enkan, Hust. Margeta Olofsdotter Wattrång
1766-11-09 Fördubblings Båtsmannen Olof Frivillius Hånick Enkan, Hust. Margeta Jonsdotter Hånick
1766-11-16 Fördubblingen Per Ersson Berg Hånick Pig. Margeta Olsdotter Hånick
1767-05-10 Coministern i thessa församlingar Ärewördige och Högwällärde Herr Jonas Högberg
Jungfru Anna Margreta Hultman
1767-10-18 Drängen Olof Ersson Skarftjär Bondedottren Margeta Persdotter Skarftjär
1767-10-25 Bonde Sonen Per Jacobsson Hånick Länsmans dottren Greta Rosell Röstad
1767-12-27 Båtsmans Reserven Anders Lindgren
Änkan Hust. Margeta Henricsdotter
1767-11-29 Bondesonen Per Persson Wattlång Klåckare- och Bonde-dottren Carin Olofsdotter Risberg och Tuna Sochn i Hälsingeland
1768-04-06 Drängen Olof Jacobsson Gnarp och Grändsjö Olyckel. Bondens Anders Jonssons Enka, hustru Anna Larsdotter Wattrång
1768-09-27 Borgmästaren Ädel och Högaktad Herr Johan Eric Bergström Örebro Dygdädla Jungfrun Elisabet Robsahm
1768-10-09 Bonde Sonen Olof Olsson Hånick Bondedottren Coecilia Ersdotter Edsätter
1768-10-23 Bonden och Enkling Jon Jahnsson Rosell Hånick Bonde dottren Cherstin Persdotter Stering
1768-11-01 Land Bonde sonen Olof Olsson Bergsta Nämndemansdottren Anna Persdotter Forssa
1768-12-29 Capitainen wid Kongl. Hälsinge Regementet Högädle Herr Abraham Astner
Dygdädla Jungfru Sara Magdalena Robsahm
1769-01-08 Bonde-Sonen Jonas Larsson Wattrång Krono Båtsman Olof Lustigs Enka Hustru Margeta Jonsdotter Wattrång
1769-05-21 Bonde-Sonen Per Ersson Skarftjär Bonde-dottren Sigrid Andersdotter Hånick
1769-10-15 Bondesonen Olof Nilsson Röstad Bonde-dottren Brita Johansdotter Wattrång
1769-10-17 Vice Borgmästaren, Rådmannen och Postmästaren Olof Warg Söderhamn Jungfru Regina Robsahm
1769-10-22 Krono Båtsmannen Petter Stark
Pig. Margta Andersdotter
1769-11-01 Klåckaren i Församl. Peter Bringsten
Bondedottren Brita Jonsdotter
1769-10-29 Tjänstedrängen Eric Ersson
Thess Fästeqwinna Margeta Johansdotter Rösta
1769-11-05 Bonden och Enklingen Jöns Olofsson Forssa Pigan Margta Larsdotter
1769-11-19 För thetta Nämndemannen och Bonden, nu mera Husmannen Jon Jonsson Wattrång Bonde dottren och Gl. Pigan Brita Ersdotter Hånick
1769-12-26 Drängen Anders Larsson Ströms Bruksgård Pigan Margeta Jonsdotter Gästgifwaregården
1770-01-29 Fördubbl. Per Persson Styfberg
Pigan Sigrid Persdotter
1770-10-14 Bonde Sonen Per Larsson Nora och Enånger Bonde Dottren Cherstin Jonsdotter Hånik
1770-10-21 Bonde Sonen Olof Ericsson Edsätter Bonde Dottren Catharina Persdotter Ilsbo och Hogland
1770-11-04 Bonde Sonen Christopher Olsson Njutånger och Rossla Bonde Dottren Anna Andersdotter Wattrång
1770-12-06 Regements Patorn wid Kongl. Jämtelands Regimente Herr Magister Elias Graan
Jungfru Ulrica Robsahm
1770-12-28 Dräng och Bonde Sonen Johan Ersson Nordvall
Borgare Dottren
Hudiksvall
1771-02-10 LandB. och Enklingen Jon Andersson Wattrång Pigan Margeta Olofsdotter Hånik
1771-05-20 Bonden Olof Olsson Wattrång Bonde Dottren Carin Andersdotter Wattrång
1771-10-20 Bonde och NämdeMans Sonen Lars Svensson Wattlång Bonde Dottren Sigrid Andersdotter Stering
1771-11-10 Bondesonen Per Hansson Wattlång Pig. Cherstin Andersdotter Wattlång
1771-11-17 Båtsmans Reserven Johan Niclas Kirckner
Bonde Dottren Brita Erichsdotter Wattlång
1771-11-17 Husmannen Eric Larsson Swedja Enkan Hust. Brita Persdotter Swedja
1771-11-24 Borgare Sonen Olof Menlös Hudiksvall Byggmästare Dottren Catharina Goffin Ströms Bruk
1772-02-09 Husmannen Hans Persson Rösta Pig. Sigrid Larsdotter Rösta
1772-07-02 Bonde Sonen Olof Andersson Hogland och Ilsbo Bonde Dottren Margeta Jönsdotter Wattlång
1772-10-25 Bonde Sonen Per Mårtensson Rösta Kyrkovärds Dottren Margreta Larsdotter Edsäter
1772-11-08 Mäster Swen Mårten Johansson Palm Ströms Bruk Mästare Dottren Margareta Erichsdotter Berg Ström
1772-11-15 Bonden Olof Jönsson Forssa Bonde Dottren Carin Persdotter Röstad
1773-10-17 Bonde Sonen Per Johansson Stering Nämdemans Dottren Chirstin Jönsdotter Hånik
1773-10-24 Bonde Sonen Eric Ersson Wattlång Bonde Dottren Chirstin Andersdotter Wattrång
1773-11-14 Klensmeds Gesällen Eric Jöransson Berg
Pigan Anna Persdotter Ström
1773-11-21 Mäster Smed. Anders Palm Ströms Bruk Klensmeds Enkan, Hustru Barbro Larsdotter Bollnäs
1773-11-21 Smeds Kärlingen Olof Andersson Palm
Pigan Margareta Persdotter Genberg
1773-11-28 Krono Båtsm. Johan Niclas Strömbom
Båtsmans Enkan, Hust. Carin Andersdotter Wattlång
1774-01-09 Land Bonden och Enklingen Jon Andersson Wattrång Bonde Dottren och Pigan Margeta Nilsdotter Lönånger
1774-01-06 Bonde Sonen Sven Jönsson Wattlång Bonde Dottren Juliana Persdotter Wattlång
1774-06-24 Mäster Swän Eric Ersson Berg
Pig. Magdalena Andersdotter Nyman
1774-09-10 Bonden Hans Jonsson Byn i Rogstad Pigan Ingrid Benjaminsdotter Palm Ströms Bruksgård
1774-10-09 Bonde Sonen Lars Svensson Swedja Pigan Carin Jönsdotter Wattlång
1774-10-16 Bonde Sonen Olof Andersson Wattrång Bonde Dottren Margeta Larsdotter Nordanå
1774-10-23 Bonde Sonen Per Olofsson Hånik Bonde Dottren Juliana Hansdotter Stocka
1774-11-20 Drängen Eric Nilsson Wattrång Pigan Chirstin Andersdotter
1775-01-06 Krono Fördubblingen Per Bergström Hånik Fästeqwinna Margareta Andersdotter Swedja
1775-02-12 Drängen Eric Andersson From Bergstad Pigan Lisa Matthsdotter Tällström Prästegården
1775-04-30 Land Bonde Sonen Anders Hansson Prästegården Bonde Dottren Margreta Jonsdotter Stocka
1775-06-25 Enklingen, Bonden Jon Hansson Wattrång Sokne Skomakare Enkanm Hust. Chirstin Andersdotter Wattrång
1775-10-01 Nämdemans Sonen Olof Hansson Rösta Bonde Dottren Carin Larsdotter Skarftjärn
1775-10-08 Bondesonen Anders Larsson Hånick Bonde Dottren Brita Andersdotter Hånick
1775-10-15 Bonde Sonen Olof Larsson Nordanå Bonde Dottren Anna Henricsdotter Nordanå
1775-10-22 Bonden Olof Jönsson Forssa Bonde Dottren Margeta Mårtensdotter Rösta
1775-10-29 Sokneskomakaren Anders Andersson From
Bonde Dottren Sigrid Nilsdotter
1775-10-29 Bruksarbetaren Mårten Persson Lögdström Ströms Bruk Bonde Dottren, Pig. Margreta Nilsdotter Rogstad och Hansböhle
1775-11-05 Bonden Eric Larsson Bergstad Bonde Dottren Margeta Persdotter Forssa
1775-11-19 Bonde Sonen Jon Ersson Wattlång Båtsmans Enkan, Hust. Margeta Michelsdotter Wattlång
1775-11-26 Bonde Sonen Eric Jonsson Edsätter Bonde Dottren Anna Hansdotter Rösta
1776-01-01 Drängen Olof Jahnsson Wattrång Bonde Enkan, Hustru Carin Andersdotter Wattrång
1776-04-08 Bonde Sonen Johan Ersson Gärde Pigan Anna Jonsdotter
1776-06-09 Bonden Eric Ersson Wattlång Bonde Dottren Juliana Olsdotter Hånick
1776-06-02 Drängen Per Jonsson Rösta Bonde Dottren Margeta Jonsdotter Hånick
1776-10-13 Krono Båtsman Thomas Mårtesson Hopp
Bonde Dottren Margeta Jonsdotter Wattlång
1776-10-20 Bonden Jon Jansson Wattrång Pigan Margreta Olofsdotter Bergsjö och Höijen
1776-10-27 Sokne Skomakaren Lars Larsson Dahlstrand
Bonde Dottren Anna Ersdotter Wattrång
1776-10-27 Smeddrängen Olof Benjaminsson Palm Strömbacka Bruk Mäster Smeds Dottren Maria Ersdotter Berg Ström
1776-11-03 Hjulmakaren Hans Larsson Strömbom
Bonde Dottren Margeta Olsdotter Forssa
1777-11-16 Bonden Olof Jönsson Forssa Bonde Dottren Anna Olofsdotter Stering
1777-11-23 Bonde Sonen Eric Mårtensson Rösta Nämndeman och Bonde Dotter Margeta Johansdotter Wattrång
1777-11-30 Drängen Lars Larsson Hånik Enkan Carin Olofsdotter Wattrång
1777-12-28 Bond. Enkl. och Postföraren Johan Pehrsson Röstad Bonde Dottren Sigrid Grelsdotter Röstad
1778-04-07 Philosophiæ Candidaten och Adjunctus S. Ministerii härstädes Herr Eric Wallbom
Jungfru Hedvig Helena Södermark
1778-01-01 Bonde- Gästgifare- och Kyrkowärds Sonen Sven Olofsson Bringstad Sockensmeds Dottren Brita Mårtensdotter Bringstad
1778-10-04 Bonde Sonen Carl Larsson Nordanå Sockenskomakare Dottren Sara Andersdotter Svedja
1778-10-11 Bonde Sonen Pehr Andersson Hånik Bonde Dottren Cherstin Hansdotter Stocka
1778-10-18 Skräddare Lärlingen Nils Jönsson Svedja Bonde Dottren Brita Mårtensdotter Röstad
1778-10-25 Bonde S. och Enklingen Eric Johansson Röstad Bonde Dottren Carin Larsdotter Nordanå
1778-11-01 Bonde Sonen Jon Ersson Skarftjärn Bonde Dottren Brita Pehrsdotter Wattrång
1778-11-08 Bruksarbetaren Daniel Matthsson Ströms Bruk Bonde och Nämndemans Dottren Margeta Hansdotter Röstad
1778-12-27 Gl. Bonden och Enklingen Eric Olsson Wattrång Gl. Piga. Christina Olofsdotter Frisk
1779-09-12 Mästare Sonen Eric Jacobsson Berg Ströms Bruk Hammarsmeds Dottren Maria Benjaminsdotter Palm
1779-10-17 Bonden och Enklingen Per Andersson Wattrång Pig. Margeta Jonsdotter
1779-10-24 Bonden och Enklingen Eric Hansson Stering Bonde Enkan Hustru Gertrud Persdotter Skarftjärn
1779-10-12 Afskjedade Krono Båtsm. Kyrkowaktaren och Enklingen Eric Jonsson Bröms Nordanå Enkan Hedvig Bengtsdotter
1779-11-07 Krono Fördubbl. Eric Andersson Åker
Bonde Dottren Carin Andersdotter Wattlång
1779-11-21 Bonde Sonen Lars Ersson Jættendals Gjärde Bonde Dottren Cherstin Ersdotter Wattlång
1779-11-14 Drängen Anders Mårtensson Wattrång Pigan Carin Persdotter Furudal i Hassela
1780-06-11 Byggmästaren Johan Pehrss. Ahlgren Hedvigsforss Bruk i Bjuråker S:n Byggmästare Dottren Maria Henricsdotter Goffin Ströms Bruk
1780-10-22 Bondesonen Eric Jahnsson Wattrång Bondedottren Margeta Larsdotter Honick
1780-12-26 Husman Lars Larsson Wattrång Bondedottren Carin? Andersdotter Wattrång
1781-10-14 Bondesonen Hans Jonsson Wattrång Bondedottren Margeta Tyrisdotter Wattrång
1781-10-14 Fördubbl. Båtsm. Olof Olss. Stor Stering Bondedottren Coecilia Jönsdotter Forssa
1781-10-21 Dräng. Jon Svensson Wattlång Bondedottren Carin Ersdotter Skarftjärn
1781-10-28 Bonde Sonen Eric Larsson Skarftjärn Bonde Dottren Brita Ersdotter Röstad
1781-11-04 Bonde Sonen Pehr Ersson Forssa Pig. Brita Andersdotter Svedja
1781-11-11 Bonde Sonen Pehr Pehrsson Edsäter Bonde Dottren Brita Johansdotter Stocka
1782-09-29 Bruks Skräddaren Frants Pehrss. Lögdström Ströms Bruk Byggmästare Dottren Elisabeth Henricsdotter Goffin Ströms Bruk
1782-10-20 Bruksarbetaren Olof Henricsson Ströms Bruk Mästersmedsdottren Greta Henricsdotter Berg Ströms Bruk
1782-11-17 Bonde Sonen Johan Jonsson Wattrång Bonde Dottren Anna Jonsdotter Wattlång
1782-11-24 Bondesonen Eric Andersson Backen Bondedottren Brita Larsdotter Jættendals Wik
1782-11-24 Bondesonen Johan Andersson Hånik Bondedottren Brita Andersdotter Skarftjärn
1783-05-04 Dräng. Göran Göransson Wattrång Pigan Margeta Andersdotter Wattrång
1783-06-24 Mästerswän Lars Ersson Berg Ströms Bruk Bruksarbetare Dottren Brita Pehrsdotter Ströms Bruk
1783-10-05 Bonden Eric Ersson Stamnäs, Rogstad Sockn Nämndemans Dottren Brita Hansdotter Röstad
1783-10-12 Bonde sonen Jöns Hansson Hånik Bonde dottren Brita Jahnsdotter Wattrång
1783-10-19 Bonden Hans Olsson Forssa Bonde dottren Brita Carlsdotter Stering
1783-10-19 Fördubbl. Båtsm. Lars Mårtensson Frivillig Wattrång Bonde dottren Brita Larsdotter Wattrång
1783-10-26 Bond. Olof Jönsson Forssa Bonde dottren Gertrud Henricsdotter Nordanå
1783-10-26 Bondesonen Pehr Olsson Hånik Bondedottren Carin Jonsdotter Stocka
1783-10-28 Bruks Inspectoren Herr Jonas Adam Malmström Sörfors bruk, Attmars Sockn i Medelpad Jungfru Anna Margareta Poppelman Backen
1783-11-09 Bondesonen Nils Larsson Stocka Bondedottren Helena Pehrsdotter Jættendals Lönånger
1784-02-01 Bondesonen Jonas Andersson Backen Bondedottren Margeta Johansdotter Wattrång
1784-09-12 Drängen Bengt Andersson Röstad Pigan Margeta Mårtensdotter Röstad
1784-10-31 Bonde-Sonen Pehr Carlsson Stering Bonde Dottren Brita Jonsdotter Stocka
1784-11-07 Bonde-Sonen Lars Jonsson Wattlång Bonde-Dottren Anna Jönsdotter Forssa
1784-11-14 Räckare-Drängen Johan Larsson Lögdström Ströms Bruk Mästare-Dottren Margareta Högstedt Ströms Bruk
1785-02-06 Krono-Båtsmannen Jonas Carlsson Smeder Rösta Pigan Cherstin Ericsdotter
1785-03-28 Krono-Båtsmannen Eric Jönsson Hopp Wattrång Socken-Skomakare Dottren Helena Andersdotter
1785-03-28 Bruks-Arbetaren Nils Jöransson Pousar Ström Bonde-dottren Carin Nilsdotter Rogsta och Bästdal
1785-07-17 Krono-Båtsmannen Nils Jöransson Liten Jättendal och Lingsta Pigan Carin Jonsdotter
1785-07-31 Bruks-Arbetaren Johan Palm Ström Bonde-dottr. Sara Jonsdotter
1785-08-07 Bruks-Arbetaren Eric Stockberg Ström Afledne Mästar-Swens Anders Palms Enka, hustru Barbro Larsdotter
1785-10-16 Strand-Fiskaren Anders Berg Rogsta och Sylta Bonde-dottren Brita Larsdotter Hånik
1785-10-17 Borgaren och Skräddaren Mästar Nils Bergquist Söderhamn Borgare- och Mästare-dottren, Jungfru Segrid Söderström Söderhamn
1785-10-23 Bonde- och Kyrkowärds-Sonen Johan Jonsson Rosell Hånik Bonde-dottren Carin Larsdotter Hånik
1785-10-30 Krono-Båtsmannen Pehr Sjöman Hånik Bonde-dottren Carin Mårtensdotter Rösta
1785-10-30 Bruks-Arbetaren Anders Andersson Palm
Pigan Margareta Pehrsdotter Gnarps Masugn
1785-11-06 Fördubblings-Båtsmannen Jonas Jonsson Wattring Wattrång Pigan Helena Larsdotter
1785-11-13 Bonde-Sonen Olof Olofsson Hånik Bonde-dottren Brita Hansdotter Hånik
1786-06-11 Bonde-Sonen Hans Jonsson Jättendal och Bäling Bonde-dottren Anna Andersdotter Wattrång
1786-06-11 Drängen Jonas Olofsson Lund Rösta Pigan Cherstin Pehrsdotter
1786-07-23 Vice Härads-Skrifwaren Paul Elfstrand
Mademoiselle Anna Magdalena Poppelman
1786-08-27 Arbetaren Eric Ericsson Jutterström Såg-Werket i Hassela Hushållerskan Catharina Fernlund Ströms Herre-gård
1786-10-01 Drängen Jonas Jonsson Lingman Kyrkoherde-gården Krono Båtsmans dottren Sigrid Jonsdotter Fogel Stering
1786-10-22 Bonde-Sonen Lars Hendricsson Nordanå Bonde-dottren Coecilia Jönsdotter Forssa
1786-10-29 Bonde-Sonen Lars Larsson Hånick Bonde dottren Helena Ericsdotter Rösta
1786-11-05 Bonde-Sonen Anders Ericsson Svedja Soldate-dottren Karin Larsdotter Gamberg Bergsjö och Gamsäter
1786-11-12 Bonde-Sonen Lars Jonsson Rösta Bonde dottren Karin Pehrsdotter Rösta
1786-11-19 Sockne Smeden Olof Ericsson Wadin Svedja Bonde-dottren Brita Olofsdotter Forssa
1786-11-26 Afskedade Krono Båtsmannen och Enklingen Jöran Jöransson Rösta Wattrång Afledne Kyrkowärdens Jon Johansson Rosells Enka, Hust. Cherstin Pehrsdotter Hånick
1786-12-03 Bonde Sonen Olof Jonsson Wattrång Afledne Pehr Johanssons Enka, Hust. Anna Ericsdotter Wattrång
1786-12-03 Fördubblings Båtsmannen Olof Åker Skarftjer Bonde dottren Margareta Pehrsdotter Wattlång
1787-01-01 Drängen Johan Johansson Hånik Bonde- och Kyrkwärds-dottren Catharina Hansdotter
1787-02-18 HusMans-Sonen och Drängen Anders Larsson Bergsjö och Yttre Afledne Krono Båtsmannen Thomas Hopps Enka Margta Jonsdotter Wattlång
1787-03-12 Kyrkoherden uti Forssa och Hög, Wälärewärdige och Högl:de Herr Pehr Nordelius
Mademoiselle Hedvig Ulrica Dahlsson Ströms Bruk
1787-05-13 Bonde-Sonen och Drängen Lars Ericsson Backen Bonde-dottren och Pigan Cherstin Pehrsdotter Kyrkoherde-gården
1787-10-28 Bonde-Sonen Anders Andersson Wattrång Bonde-Dottren Brita Nilsdotter Wattrång
1787-11-04 Drängen Eric From Rösta Bonde-Dottren Brita Ericsdotter Rösta
1787-12-16 Bonde-Sonen Pehr Johansson Forssa Bondedottren Carin Jonsdotter
1788-06-01 Ordinarie Krono-Båtsmannen Anders Bröms Nordanå Bondedottren Brita Henricsdotter Nordanå
1788-10-26 Bruks-Drängen Hans Larsson Ström Mäster Swens Dottren Brita Philipsdotter Pusar Ström
1788-11-09 Bonde-Sonen Anders Larsson Bringsta Bonde-dottren Brita Olofsdotter Wattlång
1788-11-16 Bonde-Sonen Jöns Jönsson Forssa Pigan Catharina Johansdotter Hånik
1788-11-23 Drängen Lars Olofsson Kyrkoherde-gården Bonde-Dottren Catharina Ericsdotter Wattlång
1789-10-18 Klen Smeden Johan Högstedt Ströms Bruk Mästar dottren Brita Westrin Ström
1789-10-18 Bonde-Sonen Mårten Jonsson Stering Land Bonde-dottren Margta Larsdotter Bringsta
1789-11-01 Bonde Sonen Hans Hanson Stering Nämdemans Dottren Margta Olofsdotter Stering
1789-11-01 Bonde Sonen Jöns Jonsson Stocka Bonde dottren Anna Christina Pehrsdotter Rösta
1789-11-08 Bonden Jonas Jonsson Bringsta Bonde dottren Brita Pehrsdotter Bringsta
1789-11-15 Sockneskomakaren Anders From Nordanå Skräddare dottren Margta Larsdotter
1789-11-22 Bonde Sonen Olof Andersson Wattrång Bonde Dottren Brita Larsdotter Rogsta och Bro
1790-01-03 Drängen Sven Pehrsson Herjeådalen Sveg och Ytterberg Båtsman Hopps Enka Helena Andersdotter Wattrång
1790-01-06 Bonden Carl Larsson Nordanå Bonde dottren Coecilia Ericsdotter Forssa

Bonde Sonen och Hemmans tillträdaren Pehr Nilsson Sund Bergsjö och Elfsund Bonde-dottren Anna Näterquist Rogsta och Bästdal
1790-04-02 Fördubblings Båtsmannen Anders Styfberg Skarftjern Torpare-dottren Christina Nilsdotter Stering
1790-04-06 Coopvæerdie Fararen Sven Brink Stering Bonde-dottren Ingrid Andersdotter Wattrång
1790-04-20 Bonden Olof Ericsson Forssa Afledne Bonden Olof Larssons Enka, Hustru Anna Henricsdotter Nordanå
1790-08-22 Afskedade Krono-Båtsmannen Lars Andersson Lustig Wattrång Afledne Land Bonden uti Idnors Sokn och Holms by Nils Jonsons Enka Segrid Larsdotter Edsäter
1790-10-17 Bonde-Sonen Jöns Andersson Wattlång Bonde- och Nämde-Mans-dottren Brita Johansdotter Wattlång
1790-11-07 Bonde-Sonen Johan Ericsson Rösta Bonde-Dottren Anna Carlsdotter Stering

Gesällen uti det Lofliga Skräddare Embetet, Äreborne och Konstärfarne Lars Östlund Gefle Dygderika Jungfrun Anna Catharina Hedbom Ströms Bruk
1790-11-21 Skomakare-Gesällen Pehr Blomberg Ströms bruk Afledne Hammar-Smeden Eric Bergs Enka, Hustru Magdalena Nyman Ströms bruk
1790-11-21 Gamla Bonden Olof Jönsson Hånik Afledne Krono-Båtsmannen Pehr Pehrsson Sjömans Enka, Hustru Carin Mårtensdotter Hånik
1791-01-06 Båtsmans-Reserven Lars Hammar Skarftjärn Bondedottren Catharina Johansdotter Stocka
1791-04-26 Mästar-Swennen Jacob Berg Ströms Bruk Mästar-Swens-dottren Barbro Pousar
1791-05-10 Ordinarie Krono-Båtsmannen Olof Rahm Jättendal och Å Pigan Catharina Larsdotter Skarftjärn
1791-05-29 Bonde-Sonen Eric Ericsson Skarftjärn Bonde-Dottren Segrid Jonsdotter Edsätter
1791-06-15 Bonde-Sonen Hans Hansson Rösta Afledne Bonden Lars Svenssons Enka Segrid Andersditter Stering
1791-07-19 Bonde- och Nämnde-Mans-Son Lars Johansson Bringsta Jungfru Brita Rosell Rösta
1791-10-30 Bonden Pehr Ersson Forssa Bondedottren Anna Pehrsdotter Vattrång
1791-11-06 Bonde-Sonen Anders Gulicsson Hånik Bondedottren Margta Olsdotter Vattlång
1791-11-13 Fördubblings Båtsmannen Eric Roberg Rösta Båtsm. Lars ? Enka, Hustru Segrid Jacobsdotter Enberg
1791-11-13 Bonden Jon Mårtensson Stering Båtsm. Jonas Vattrings Enka Helena Larsdotter Vattrång
1792-04-01 Kyrkoherden öfwer Harmångers och Jättendals Församlingar Wälärewördige och Hög. ? Magister Olof Granlund
Mademoiselle Johanna Poppelman
1792-06-10 Fördubblings Båtsmannen Eric Bergstad Nordanå Krono Båtsmannen Hammars Enka Hustru Carin Andersdotter Wattlång
1792-06-24 Bokhållaren Herr Eric Dahlvik Frans Hammar och Hassela Sokn Mäster Smeds Dottren Maria Lögdström Ströms Bruk
1792-10-07 Bonde Sonen Lars Ericsson Vattrång Afl. Bonden Jonas Johanssons Enka Hustru Margta Olofsdotter Vattrång
1792-10-21 Kockaren Pehr Bringsten Skarftjern Pigan Carin Larsdotter Skarftjärn
1792-10-28 Bonde Sonen Olof Olofsson Vattlång Pigan Helena Ersdotter
1792-12-09 Drängen Pehr Olofsson Vattlång Pigan Brita Ersdotter Rösta
1793-01-20 Dagkarlen Olof Andersson Palm Ström Pigan Catharina Krokstedt Ström
1793-03-12 Ord. Krono Båtsmannen Johan Bröms Forssa Pig. Segrid Georgsdotter Forssa
1793-06-09 Krono Båtsm. Olof Engman Njurunda och Medelpad Pigan Anna Ersdotter Vattrång
1793-06-16 Hammar Smeden Pehr Aronsson Hagström Ströms Bruk Byggmästare Enkan Maria Ahlgren Ström
1793-10-20 Bonden Anders Jönsson Vattlång Pigan Carin Jonsdotter Nordanå
1793-11-14 Båtsmans Reserven Johan Gernberg
Båtsmans Enkan Cherstin Ersdotter Rösta