Vigselregister Harmånger C:4
Vigseldatum Lysningsdatum Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
1794-05-25
Bonde Sonen Johan Jonsson Stocka Bonde Enkan Brita Johansdotter Stocka
1794-06-27
Herr Adjuncten Lars Claesson
Jungfru Margta Rosell
1794-10-19
Bonde Dräng. Hans Ersson Hånik Bonde Dottren Anna Larsdotter Hånik
1794-10-26
Krono Båtsmannen Jöns Röst Rösta Bonde Dottren Carin Pehrsdotter Bringsta
1794-11-02
Bonde och Nämndemans Sonen Pehr Johansson Vattlång Land Bonde Dottren Brita Larsdotter Edsätter
1794-11-09
Bonde Sonen Eric Olofsson Hånik Bonde Dottren Margta Larsdotter Stocka
1794-11-16
Fouriern Daniel Tjerneld Ilsbo Mademoisella Anna Margareta Högberg
1795-04-27
Bonden Sven Nilsson Forssa By Bonde Enkan Anna Hindricsdotter Forssa
1795-06-25
Kohl Drängen Michaël Berg Ströms Bruk Pigan Margta Jonsdotter Ström
1795-10-25
Drängen Anders Olofsson Hånik Båtsmans Enkan Margta Andersdotter From Hånik
1795-11-01
Drängen Johan Bogström
Båtsmans Dottren
Hånik
1795-11-08
Sockne Smeds Drängen Johan Jonsson Svedja Sockne Smeds Enkan Brita Olofsdotter Vadin Svedja
1795-11-29
Bonden och Enklingen Anders Jönsson Vattlång Bonde Dottren Brita Larsdotter Svedja
1795-11-29
Bonde Sonen Eric Larsson Svedja Bonde Dottren Ingrid Johansdotter Stocka
1796-01-01
Kyrkoherde i Litslena Herr Magister Olof Edenlöf
Enke Fru Pastorskan Johanna Granlund Kyrkoherde Gården
1796-03-24
Ord. Krono Båtsmannen Jonas Holm Vattrång Bonde Dottren Carin Christophersdotter Vattrång
1796-04-17
Dreng. Eric Johansson Kyrkioherde Gården Bonde Dottren Anna Larsdotter Kyrkoherde Gården
1796-05-29
Drängen Anders Pehrsson Wattlång Bonde Dottren Helena Svensdotter Wattlång
1796-06-12
Bonden och Enklingen Eric Mårtensson Rösta Bonde Dottren Ingrid Ericsdotter Svedja
1796-07-31
Drängen Olof Ericsson Prästgården Bonde Dottren Brita Pehrsdotter Backan
1796-10-30 1796-10-09 Bonde Sonen Eric Persson Wattrång Bonde Dottren Cherstin Pehrsdotter Bringsta
1796-11-06 1796-10-16 Bonde Sonen Eric Olofsson Edsätter Bonde Dottren Sigrid Ericsdotter Rösta
1796-11-13 1796-10-23 Bonde Sonen Lars Jonsson Hånick Pigan Maria Ericsdotter
1796-11-13 1796-10-23 Mäster Swännen Olof Genberg Ströms Bruk Mäster Smeds Dottren Christina Berg Ströms Bruk
1796-12-26 1796-12-04 Läro Drängen Johan Johansson Ströms Bruk Klensmeds Dottren Maria Högstedt Ströms Bruk
1797-04-23
Bonden och Enklingen Lars Hendricsson Nordanå Bonde Dottren Anna Andersdotter Wattlång
1797-06-06 1797-06-14 Bonden och Enklingen Olof Andersson N:o 8 i Wattrång Båtsmans Dottren Carin Christophersdotter Wattlång
1797-06-11 1797-06-21 Sokn-skräddaren Johan Johansson Backa Bonde Dottren Carin Olofsdotter Rösta
1797-10-22 1797-09-24 F. d. Bonden och Nämndemannen Olof Jonsson Stering Enkan Susanna Mårtensdotter Wiberg Malsta, Rogsta Sockn
1797-10-22 1797-10-01 Bonde Sonen Lars Svensson Bergsjö och Kyrko-Byn Bonde Dottren Anna Andersdotter Hånick

1797-10-08 Unga Bonden Jöns Pehrsson Jättendal och Elfsta Pigan Cherstin Barthilsdotter Forssa
1797-10-29 1797-10-08 Reserv Båtsmannen Pehr Ericsson Stering Pigan Anna Ericsdotter Skarftjer
1797-11-05 1797-10-15 Gamla Bonden och Enklingen Olof Jacobsson Wattrång Pigan Brita Pehrsdotter
1797-11-12 1797-10-22 Båtsmans Reserven Eric Herdgren Hånick Pigan Sigrid Ericsdotter Svedja
1797-11-19 1797-10-29 Bonden Nils Olofsson Wattrång Bondedottren Carin Ericsdotter Nordanå
1797-11-19 1797-10-29 Unga Bonden Hans Svensson Wattlång Bondedottren Brita Pehrsdotter Wattlång
1797-12-03 1797-11-12 Drängen Olof Olofsson Wattrång Pigan Margreta Danielsdotter Wattrång
1797-12-17 1797-11-26 Drängen Sven Svensson Svedja Enkan Brita Mårtensdotter Svedja
1797-12-27 1797-12-10 Bokhållaren Herr Johan Norelius Ströms Bruk Jungfru Helena Dunderberg Ströms Bruk
1798-01-28 1798-01-07 Ord. Krono Båtsmannen Jöns Strömbom Svedja Bonde Dottren Anna Larsdotter Hånick
1798-02-18 1798-01-28 Sockn Skomakaren Hans Pehrsson Åknelund Gnarp och Milsbro Pigan Maria Mathsdotter Berg
1798-05-29 1798-05-13 Gamla Bonden och Encklingen Anders Jönsson Wattrång Båtsmans Enckan Sigrid Larsdotter Wattrång
1798-06-03 1798-05-13 Bonde Sonen Mårten Ericsson Rösta Bonde Dottren Brita Pehrsdotter Rösta
1798-10-21 1798-09-30 Unga Bonden Jonas Ericsson Ilsbo och Berge Torpare Dottren Margreta Nilsdotter Stering
1798-10-07 1798-09-16 Unga Bonden Olof Persson Hånick Bonde Dottren Carin Olofsdotter Jättendal och Å
1798-10-21 1798-09-30 Drängen Pehr Johansson Edsätter Pigan Cherstin Andersdotter Edsätter
1798-10-28 1798-10-07 Unga Bonden Jacob Persson Hånick Bonde Dottren Margreta Ericsdotter Edsätter
1798-11-04 1798-10-14 Husmannen Olof Olofsson Hånick Bonde Dottren Margreta Pehrsdotter Wattlång
1798-11-04
Drängen Daniel Larsson Ströms Bruk Pigan Margreta Mathsdotter Ströms Bruk
1798-11-25 1798-11-04 Unge Bonden Olof Persson Wattlång Torpare Dottren Helena Nilsdotter Stering
1798-11-27 1798-11-11 Drängen Mårten Thomsson Wattlång Bonde Dottren Brita Hansdotter Hånick
1799-01-06 1798-12-16 Drängen Nils Jonsson Wattrång Bonde Dottren Anna Ericsdotter Wattlång
1799-03-27
Kohl Drängen Peter Palm Strömbacka Bruk i Bjuråker Pigan Judith Lindberg Ström
1799-04-07
Lappmannen och Enklingen Thomas Thomsson Edsätter Lapp Pigan Christina Jacobsdotter
1799-06-02 1799-05-12 Smeden Anders Wadin Edsätter Bonde Dottren Catharina Hansdotter Skarftjer
1799-09-29 1799-09-08 Bondesonen Eric Olofsson Edsätter Bondedottren Carin Jonsdotter Wattrång
1799-11-10 1799-10-20 Bondesonen Hans Persson Wattlång Bonde Dottren Brita Pehrsdotter Hånick
1799-11-10 1799-10-20 Krono Båtsmannen Olof Sjöman Hånick Pigan Anna Jansdotter Hånick
1799-11-17 1799-10-27 Drängen och Bondesonen Pehr Larsson Forssa Pigan Carin Ericsdotter Rösta
1799-11-17 1799-10-27 Drängen och Bondesonen Olof Larsson Stocka Pigan Ingrid Ericsdotter Skarftjer
1799-11-24 1799-11-03 Drängen och Bonde Sonen Olof Larsson Svedja Pigan Anna Larsdotter Svedja
1799-12-29 1799-12-08 Afsked. Båtsmannen Göran Röst Wattrång Pigan Cherstin Andersdotter Wattrång
1800-06-04 1800-05-18 Bondesonen Lars Olofsson Rösta Bondedottren Cherstin Pehrsdotter Edsätter
1800-06-08 1800-05-18 Bondesonen Christopher Jonsson Wattlång Bonde Dottren Cherstin Svensdotter Wattlång
1800-06-08 1800-05-18 Drängen Eric Ericsson Wattrång Pigan Ingrid Nilsdotter Wattrång
1800-10-16 1800-09-28 Drängen Anders Andersson From Nordanå Pigan Margreta Andersdotter Prästgården
1800-10-26 1800-10-05 Soknskräddaren Olof Larsson Hånick Bondedottren Carin Larsdotter Forssa
1800-11-09 1800-10-19 Bondesonen Per Persson Rengsjö Bonde Dottren Anna Christophersdotter Wattrång
1800-11-16 1800-10-26 Drängen Olof Jonsson Wattrång Pigan Anna Olofsdotter Wattrång
1800-11-19 1800-11-02 Bondesonen Pehr Ericsson Lönnånger Bonde Dottren Margreta Olofsdotter Rösta
1800-11-30 1800-11-09 Bonden och Enklingen Anders Ericsson Svedja Bonde Dottren Margreta Jansdotter Stocka
1801-04-12 1801-03-22 Drängen Eric Jonsson Stering Båtsmans Dottren Carin Barthilsdotter Forssa
1801-06-07 1801-05-17 Bondeson Eric Persson Skarftjer Bonde Dottren Margreta Olofsdotter Rösta
1801-10-18 1801-09-27 BondeSonen Nils Olofsson Rösta Bonde Dottren Karin Pehrsdotter Hånik
1801-10-25 1801-10-04 Bonde Sonen Lars Eriksson Nordanå Pigan Karin Andersdotter Prostgården
1801-10-21 1801-10-04 Drängen Jonas Olsson Prostgården Pigan Anna Eriksdotter From
1801-10-25 1801-10-04 Mästersvännen Adolf Wolkan Ström Smeds Dottren Catharina Berg Ström
1801-11-01 1801-10-11 Drängen och Bonde Sonen Olof Jansson Stocka Pigan Kerstin Olofsdotter Stering
1801-11-01 1801-10-18 Dagsverkskarlen Olof Palm Ström Bonde Dottren [Anna] [Tyrisdotter] Wattrång
1801-11-18 1801-10-25 Bonde Sonen Anders Pehrsson Bergsjö och Wade Bonde Dottren Juliana Jonsdotter Stocka
1801-11-08 1801-10-25 Husmannen Jonas Jonsson Hånik Pigan Brita Pehrsdotter
1802-11-07 1802-10-17 Afsked. Klockaren och Enklingen Anders Bergner Ilsbo Bonde Dottren Margta Larsdotter Forssa
1802-11-21 1802-10-31 BondeSonen Anders Larsson Stering Bonde Dottren Anna Pehrsdotter Stering
1803-04-12 1803-03-20 Drängen Jonas Andersson Lindquist Ström Pigan Catharina Berg Ström
1803-04-24 1803-04-10 Drängen Anders Eriksson Wattlång Pigan Ingrid Pehrsdotter Wattrång
1803-05-08 1803-04-17 BondeSon. Pehr Jonsson Vattrång Bonde Dottren Anna Hansdotter Skarftjern
1803-06-05 1803-05-15 Skräddare Dräng. Erik Delander Wattlång Skom. Dottr. Anna Larsdotter Wattrång
1803-06-24 1803-06-05 Bruksarbet. Göran Berg Ström HammarSmeds Dottr. Marg. Palm
1803-10-30 1803-10-16 Husmannen och Enkl. Lars Mårtensson Wattrång Båtsm. Enkan Margta Pehrsdotter Wattrång
1803-11-13 1803-10-23 Bonde Sonen Lars Ersson Nordanå Pig. Karin Nilsdotter Wattrång
1804-02-14 1804-01-22 Bruksarbet. och Enkling. Anders Stockberg Ström Pig. Sigrid Pehrsdotter Ström
1804-04-19 1804-04-01 Socken Skrädd. Lars Fogel Stering Bonde Dottren Margta Eriksdotter Rösta
1804-04-15 1804-04-01 Dräng. Pehr Ersson Prästgården Pig. Margta Andersdotter Prästg.
1804-05-06 1804-04-15 Dräng. Jonas Pehrsson Wattrång Pig. Margta Olofsdotter Rösta
1804-06-10 1804-05-20 BondeSon Mårten Jonsson Stocka Bonde Dottr. Margta Pehrsdotter Bringsta
1804-06-10
BondeSon Lars Hansson Skarftjer Pig. Karin Jonsdotter Lönnånger, Jättendal
1804-06-12 1804-05-27 BondeSonen Lars Pehrsson Edsätter Bonde Dottr. Karin Carlsdotter Nordanå
1804-06-14 1804-05-27 Drängen Lars Hansson Wattlång Bonde Enk. Anna Jonsdotter Wattlång
1804-10-21 1804-09-30 BondeSon Lars Olsson Wattrång Bonde Dottr. Karin Ersdotter Rösta
1804-10-28 1804-10-07 BondeSon Jan Pehrsson Rösta Bonde Dottr. Stina Hansdotter Hånik
1804-11-18 1804-10-28 BondeSon Lars Larsson Forssa Pigan Ingrid Olofsdotter Forssa
1804-12-26 1804-12-09 Dräng. Nils Andersson Wattrång Båtsm:s Enk. Kerstin Andersdotter Wattrång
1805-02-03 1805-01-13 Coopvardie Sjömannen Matts Westman
Båtsmans Dottren Anna Andersdotter Stocka
1805-02-10 1805-01-20 Skräddare Gesällen Johan Öberg Ström Mästare Dottren Christina Elisabet Lögdström Ström
1805-06-11 1805-05-26 Klockaren Anders Wattrang
Kyrkovärds Dottren Margreta Pehrsdotter Skarftjern
1805-06-19 1805-06-02 Dräng. Jonas Pehrsson Wattlång Bonde Enkan Karin Ersdotter Wattlång
1805-08-04 1805-07-14 Dräng. Anders Ersson Edsätter Pigan Helena Pehrsdotter Bringsta
1805-10-06 1805-09-15 Nämndemans Sonen Sven Larsson Svedja Bond. D:tren Karin Pehrsdotter Wattlång
1805-10-27 1805-10-06 Bonde Son Olof Jonsson Stocka Klockare Dottren Karin Pehrsdotter Skarftjer
1805-10-27 1805-10-06 Torparen Olof Hansson Ilsbo Pigan Cherstin Larsdotter Wattrång
1805-10-30 1805-10-13 Dräng. Erik Eriksson Rösta Bonde Dottren Sara Larsdotter Rösta
1805-11-10 1805-10-20 BondeSon Jan Pehrsson Stering Bond. Dottren Karin Pehrsdotter Stering
1805-11-17 1805-10-27 BondeSon Olof Hansson Hånick Pigan Coecilia Olsdotter Forssa
1805-12-27 1805-11-10 Bond. Pehr Jonsson Rösta Pigan Ingrid Olsdotter Rösta
1805-12-29 1805-11-10 BruksInspectorn, Herr Mathias Lindberg Ström Jungfru Margareta Hult Ström
1806-06-29 1806-06-01 Drängen och Hemmanstilträd. Eric Mårtensson Född i Norrbo Bonde Enk. Karin Larsdotter Född i Hånick
1806-08-10 1806-07-20 Drängen Pehr Persson Hånick, född därstädes Pigan Anna Larsdotter Hånick, född i Hassela
1806-10-26 1806-10-05 Bondesonen Anders Persson Skarftjärn Enkan Karin Olsdotter Rösta, född därstädes
1806-11-02 1806-10-12 Bondesonen Olof Olsson Edsätter Bondedottren Karin Ersdotter Rösta
1806-11-09 1806-10-19 Torpare Sonen Hans Hansson Wattlång Bondedottren Margeta Jonsdotter Wattrång
1806-12-28
Enrollerings Karlen Jonas Lund Wattrång, född i Tuna Pigan Helena Persdotter Född i Wattlång
1806-12-26 1806-11-30 Bruksarb. Daniel Åberg Ströms Bruk, född på Ström Borgare Dottren Sigrid Frisk Född i Hudiksv.
1806-12-28 1806-11-30 Bruksarb. Anders Palm Ströms Bruk Bruksarb. D:r Elisabet Berg Född på Ström
1806-12-26 1806-12-07 Bruksarb. Nils Pousar Född på Ströms Br. Pigan Cathrina Nyberg Ström, född i Hudiksvall
1807-01-13 1806-12-21 Bondes. Sven Svensson Wattlång, född därstädes Torparedottren Margeta Larsdotter Född i Wattlång
1807-05-18 1807-05-03 Dräng. Sven Jonsson Född i Ö. Hogdal Pigan Kjerstin Bengtsdotter Född i Rotnäs
1807-06-28 1807-06-07 Dräng. Johan Jonsson Hånick, född i Ö. Hogdal Bondedott. Kjerstin Jansdotter Född i Hånick
1807-07-16 1807-06-28 Dräng. Mårten Andersson Svedja Pigan Kjerstin Persdotter Svedja, född i Ilsbo
1807-10-11 1807-09-20 Socknskrädd. Jöns Nilsson Svedja Bonded. Anna Persdotter Hånick
1807-10-25 1807-10-04 Dräng. Olof Persson Hånick Pigan Margeta Thomsdotter Hånick, född i Wattlång
1807-10-27 1807-10-11 Afsked. Fördubbl. Båtsm. Hans Wattring Nordanå, född i Norige Gl. Pig. Sigrid Hindriksdotter Lunde, född i Bergsjö
1807-11-01 1807-10-11 Bondes. Anders Carlsson Nordanå Nämndem. Dott. Karin Larsdotter Svedja
1807-11-01 1807-10-11 Mästersm. Sonen Eric Palm Ström Bruksarb.dott. Margreta Berg Ström
1807-11-01 1807-10-11 Dräng. Eric Pehrsson Hånick Pigan Karin Larsdotter Hånick, född i Hassela
1807-11-08 1807-10-18 Drängen Eric Ersson Nordanå, född i Forssa Gl. Bonde Enkan Brita Pehrsdotter Hånick, född uti Wattrång
1808-04-24 1808-04-03 Bondesonen Sven Larsson Stering Bonded. Margeta Nilsdotter Stocka
1808-04-24 1808-04-03 Bondes. Erik Jonsson Wattlång Nämdem. Lisa Larsdotter Svedja
1808-05-15 1808-04-03 Bruksarb. sonen Pet. Berg Ström Strandfisk. d. Barbru Cathr. Berg Ström
1808-04-22
Drängen Erik Svensson Rösta, född i Hogdal Landtm. d. Brita Cajsa Bäckvall Hassela
1808-07-03 1808-06-12 Bruksarb. Johan Palm Ström, född på Långvindsbr. Pig. Kjerstin Jansdotter Jettendal, född i Gnarp
1808-08-18 1808-08-07 Fördub. Båtsm. Pehr Röberg Hånick, född i Wattlång Pig. Juliana Persdotter Född Hånnick
1808-09-30 1808-09-04 Reserv. Olof Olsson Svedja Gl. Bond. d. Juliana Svensdotter Vattlång
1809-04-23 1809-04-01 Strandfiskaresonen Erik Berg Ström Pig. Brita Grejsdotter Född i Bergsjö
1809-04-30 1809-04-16 Drängen Engelbr. Persson Hånick Pig. Margeta Larsdotter Stering
1809-06-08 1809-05-21 Bondesonen Anders Persson Vattrång Bondedot. Brit. Jönsdotter Hånick
1809-11-05 1809-10-15 Bonden och Nämdemanssonen Anders Persson Hånick Bonded. Margeta Persdotter Stocka
1809-11-12 1809-10-22 Bond. Hans Hansson Vattrång Bonded. Brita Andersdotter Svedja
1809-11-26 1809-10-22 LBonden Anders Göransson Född i Svedja Pig. Greta Roslin Född i Hudiksvall
1809-11-19 1809-10-29 Bondes. Jöns Jönsson Lönånger Bonded. Anna Larsdotter Född i Forssa
1810-02-18 1810-02-04 Dräng. Jöns Pehrss. Nord Stocka, född i Norige Pigan Kjerstin Andersdotter Född i Stocka
1810-03-04 1810-02-11 Bond. Hans Pehrsson Wattlång Pigan Anna Olsdotter Född i Wattlång
1810-03-30 1810-02-04 Husm. Enkl. Hans Persson Wattlång Fördubbl. Båtsm. Enkan Anna Andersdotter Svedja
1810-04-23 1810-04-08 Torpar. Jöns Olsson Född i Forssa Båtsmans Enkan Anna Larsdotter Wattlång
1810-05-06 1810-04-22 Krono Båtsm. Erik Strömbom Edsäter, född på Ström Pigan Brita Enström Rösta, född i Rättvik
1810-06-11 1810-05-27 Fördubblings Båtsm. Johan Böst Rösta, född i Ilsbo Pigan Greta Stockberg Född på Ström
1810-10-12 1810-09-23 Hjulmakares. Hans Strömbom Wattrång Bonded. Kjerstin Ersdotter Wattlång
1810-10-23 1810-09-30 Bondes. Pehr Pehrsson Hånick Bonde Enkan Anna Larsdotter Hånick
1810-10-29 1810-10-07 SockenSkräddar. Thomas Andersson Wattlång Bonded. Brita Ersdotter Rösta
1810-11-04 1810-10-14 Bondes. Anders Andersson Wattrång Pigan Brita Nilsdotter Svedja
1810-11-11 1810-10-21 Bond. Lars Larsson Wattrång Bonded. Anna Jonsdotter Stering
1810-11-11 1810-10-21 Fördubb. Båtsm. Pehr Fors Forssa SockenSmedsd. Margta Ersdotter Rösta
1810-11-20 1810-10-28 Båtsmanss. Lars Fyr Rösta Bonded. Margeta Jönsdotter Hånik
1811-02-16 1811-01-27 Fördubblingsbåtsm. Jonas Stor Rösta Hjulmakared. Karin Hansdotter Wattrång
1811-04-16 1811-03-24 Drängen Lars Larsson Wattrång Pigan Ingrid Ersdotter Född i Jettendal
1811-06-04 1811-05-05 Torparesonen Enkl. Olof Pehrsson Hånick Pig. Kjerstin Pehrsdotter Bringsta, född i Stering
1811-06-04 1811-05-12 Drängen Matths Olsson Wattrång, född i Y. Hogdal Nämdemans Enkan Anna Andersdotter Wattrång
1811-06-09 1811-05-19 BondeSonen Johan Pehrsson Stocka Bonded. Anna Jansdotter Skarftjär
1811-10-08 1811-09-15 Drängen Lars Olsson Stocka, född i Edsäter BondeEnkan Sigrid Pehrsdotter Stocka
1811-10-23 1811-09-29 TorpareSonen Anders Pehrsson Forssa Bonded. Sara Hansdotter Skarftjär
1811-10-23 1811-10-06 BondeSonen Jonas Andersson Bergner Ilsbo Bondedottren Kjerstin Jonsdotter Wattlång
1811-11-21 1811-11-03 BondeSonen Johan Persson Wattrång Båtsm. Enkan Brita Jonsdotter Wattrång
1812-02-14 1812-02-02 Kronobåtsm. Matts Fågel Wattlång, född i Stockholm Bonded. Margeta Olsdotter Stering
1812-04-05 1812-03-15 Bondesonen Johan Ersson Rösta Bondedottren Karin Andersdotter Hånick
1812-04-10 1812-03-15 Drängen Olof Olsson Backen, född i Yter Hogdahl Bondedottren Kjerstin Ersdotter Backen
1812-06-12 1812-05-24 BondeEnklingen Christopher Jonsson Wattlång Pigan Margeta Olofsdotter Wattlång
1812-11-19 1812-10-18 LandBonden Johan Ersson Wattrång Bondedottren Margeta Andersdotter Wattrång
1812-11-08 1812-10-18 Bondesonen Carl Pehrsson Stering Bondedottren Margta Pehrsdotter Stering
1812-11-20 1812-11-01 Gamla Bonden Lars Larsson Wattrång SkräddareEnkan Maria Elisabeth Broström Rogsta
1812-12-20 1812-12-06 Drängen Pehr Andersson Nordanå Båtsmans Enkan Kjerstin Nilsdotter Edsäter
1813-01-01 1812-12-06 Gl. Bond. Olof Jonsson Wattrång Husm:s Enk. Kjerstin Andersdotter Wattrång
1813-05-07 1813-04-18 Reserv. Pål Pålsson Prestg., född i Yter Hogdal Pigan Gölin Hansdotter Bringsta, född i Nordanå
1813-11-07 1813-10-17 Hemmanstillträd. Pehr Olofsson Stering, född uti Hånick Bonded. Karin Mårtensdotter Stering
1813-10-24
Bondes. Lars Andersson Svedja Bonded. Karin Larsdotter Ilsbo och Berge
1813-10-31 1813-10-17 Dräng. Anders Jansson Stocka, född i Wattlång Pig. Anna Ersdotter Stocka, född i Rogsta
1813-11-11 1813-10-24 Landbondes. Johan Jonsson Wattrång Pig. Ingrid Eriksdotter Wattrång, född i Ilsbo
1813-11-18 1813-10-31 Bond. S. Olof Hansson Stering Pig. Margeta Ersdotter Stering, född i Wattr.
1813-11-16 1813-10-31 Bondes. Anders Jönsson Wattlång Fosterdottr. Anna Pehrsdotter Wattlång, född i Bäling
1814-03-09 1814-02-20 Rote Båtsm. Göran Sjöman Hånick, född i Ström Bonded. Margreta Hansdotter Hånick
1814-04-11 1814-03-20 Hammarsmeds dräng Olof Lögdström
Mästersmedsd. Maria Margreta Backström Ström
1814-05-31 1814-05-08 Bond. Pehr Pehrsson Vattrång Fosterdottr. Cath. M. Dorlund Vattrång, född i Stockh.
1814-10-23 1814-10-02 Bondeson. Anders Johansson Skarftjär Bonded. Coecilia Christophersdotter Wattrång
1814-10-28 1814-10-09 Bondesonen Lars Olsson Forssa Pigan Marg. Andersdotter
1814-11-04 1814-10-16 Bonden Eric Olsson Forssa Bonded. Kjerstin Larsdotter Wattrång
1814-11-16 1814-10-23 Bondes, Henrik Larsson Nordanå Pig. Margeta Ersdotter Vattlång
1814-11-11 1814-10-23 Bondes. Olof Olsson Rösta Bonded. Margta Ersdotter Nordanå
1814-11-25 1814-11-06 StrandFiskaredr. Pehr Mur Ström, född i Skarftjär StrandFiskared. Brita Berg Ström
1814-12-28 1814-12-04 Dräng Olof Olsson Forssa, född i Tuna Bonde Enk. Hust. Margeta Olsdotter Forssa
1814-06-24 1814-04-24 BorgareSon. Clas Pira Hudiksvall Båtsmansd. Cathr Rosengren Nordanå
1815-06-11 1815-05-21 Hemmantillträdaren Olof Jönsson Stocka, född i Lönnånger Bon. Dottr. Karin Jansdotter Stocka
1815-06-13 1815-05-28 Dräng. Mats Hansson Wattrång, född i Finland Bonded. Greta Juliana Larsdotter Vattrång
1815-10-29 1815-10-08 Bondes. Jonas Ersson Edsäter Bonded. Brita Nilsdotter Stocka
1815-11-05 1815-10-15 Bondes. Mats Olsson Edsäter Pigan Brita Jonsdotter Rösta
1815-11-07 1815-10-22 Bondes. Jonas Jonsson Wattlång, född i ???skog Bonded. Coecilia Jansdotter Wattlång
1815-11-14 1815-10-22 Bondes. Lars Hansson Wattrång Bonded. Brita Jansdotter Wattlång
1815-11-08 1815-10-15 Bondes. Lars Larsson Hånick Bonded. Ingrid Olsdotter Å
1815-12-07 1815-11-19 Gl. Bond. Lars Jonsson Vattlång Bonded:r Brita Christophersdotter Wattrång
1815-12-27 1815-11-26 Bondes. Pehr Olsson Wattrång F.d. Bonde Enkan Anna Hansdotter Vattrång
1816
Gaml. Bond. Anders Jonsson Berge i Ilsbo Torpare Änk. Karin Jonsdotter Wattlång
1816-06-12 1816-05-26 Bond. Son. Pehr Eriksson Nordanå Bonde Enk. Brita Pehrsdotter Bringsta
1816-06-21 1816-06-02 Bond. Olof Olofsson Vattlång Båtsmansd. Margeta Larsdotter Vattlång
1816-11-12 1816-10-20 Bondes. Hans Jönsson Hånick Bonded. Karin Hansdotter Stering
1816-11-24 1816-11-10 Dräng Jonas Vallman Wattrång, född i Kårböle Rotebåtsm. Enk. H. Brita Andersdotter Wattrång
1816-12-01 1816-11-10 Bondes. Erik Jansson Rösta Bruksarbetared. Brita Mattsdotter Berg Ströms Bruk
1816-12-27 1816-12-08 Bruksarbet. Danield Mattsson Åberg Ströms Bruk Enk. Hustr. Catharina Nilsdotter Ströms Bruk
1817-04-13 1817-03-23 Strandfisk.sonen Jacob Berg Ströms Bruk Bondedott. Karin Ersdotter Skarftjär
1817-05-11 1817-04-20 Rotebåtsm. Hans Stark Född i Söderbärke Bonded. Brita Pehrsdotter Skarftjär
1817-06-08 1817-05-18 Bondesonen Pehr Pehrsson Edsätter Bonded. Helena Nilsdotter Stocka
1817-10-22 1817-10-05 Torp. Anders Strandel Sisjö Böle vid Sundsvall, född i Hällefors Skomak. Dot. Brita Ersdotter Wattlång
1817-11-02 1817-10-12 H.M.sonen Olof Pehrsson Hånick Bonded. Cecilia Ersdotter Hånick
1818-05-19 1818-04-26 Sold. And. Rask Ilsbo Pig. Brita Jonsdotter Wattrång
1818-06-07 1818-05-17 Skomak. Pehr Pehrsson Skarftjär Pig. Margta Larsdotter Skarftjär
1818-06-14 1818-05-24 Skrädd. Lars Ersson Stering Bonded. Margta Ersdotter Rösta
1818-10-21 1818-10-04 Torp. Er. Ersson Wattlång Bonded:n Cathr. Jonsdotter Wattlång
1818-10-25 1818-10-04 Bondes. Er. Ersson Skarftjär Nämndem. Dottr. Juliana Pehrsdotter Hånik
1818-11-01 1818-10-11 Bondes. O. Jonsson Stering Bonded:n Anna Ersdotter Edsäter
1818-11-08 1818-10-18 Bruksarb. Son. Jon. Stockberg Ström Bonded:n Karin Pehrsdotter Edsäter
1818-11-08 1818-10-18 Bondes. Johan Jönsson Wattlång Bonded:n Brita Jansdotter Rösta
1818-11-12 1818-10-25 Torpar. Pehr Olsson Lönånger Bonded:n Margareta Hansdotter Forssa
1818-11-22 1818-11-01 Förra Bond och Kyrkov. Anders Pehrsson Rösta Bonded:n Karin Larsdotter Nordanå
1818-12-29 1818-12-06 Bondes. And. Jonsson Wattrång Bonde Enk. Cajsa Dorlund Wattrång
1819-06-10 1819-05-23 F.d. Sergeanten vid Kongl. Lifgardes Regemente Pehr Melin
Enk. Margta Ersdotter Stering

1819-09-26 Dräng. Er. Johansson Hånick, född i Bergsjö Pig. Kjerstin Jonsdotter Hånik
1819-10-21 1819-10-03 Gl. Bond. Lars Hansson Wattlång Bonded. Anna Andersdotter Wattlång
1819-10-21 1819-10-03 Bondes. Lars Andersson Wattlång Pigan Margta Mårtensdotter Stering
1819-10-24 1819-10-10 Handelsmannen Er. Stafverberg Hudiksvall Demois. Joh. Gust. Askberg Ström, född på Gallströms Bruk
1819-10-28 1819-10-10 Dräng. Joh. Henrikss. Forsman Född i Ohre Bonded. Margta Mårtensdotter Forssa
1819-11-05 1819-10-17 Kohl. Er. Ersson Holm Pig. Margeta Larsdotter Skarftjär
1819-11-26 1819-10-31 Bondes. Pehr Jönsson Stocka Bonded. Kar. Andersdotter Wattlång
1819-12-30 1819-12-05 Bondes. Jonas Ersson Skarftjär Pig. Barbro Michaelsdotter Stocka, född på Ström
1820-06-20 1820-05-28 Bondes. Eric Larsson Wattlång Nämndem.dott:r Sigrid Hansdotter Ilsbo
1820-10-25 1820-10-08 Bonde Enkl. Ol. Ersson Rogta och Stamnäs Bonded. Greta Jonsdotter Wattlång, född i Ångermanl.
1820-10-31 1820-10-08 Bondes. Jöns Larsson Hånik Torpared:r Brita Olsdotter Hånik
1820-11-01 1820-10-08 Bond. Nils Ersson Lönånger Bonded:r Margeta Jönsdotter Wattlång
1820-11-05 1820-10-15 Torpareson. Ol. Olsson Edsäter, född i Jättendal Bonded. Cathrina Ersdotter Edsäter
1820-11-16 1820-10-22 Dräng. Joh. Forsberg Forsa Pig. Stina Hansdotter Nordanå
1821-01-04 1820-12-17 LandBond. Anders Ersson Wattrång Pigan Anna Ersdotter Wattrång
1821-01-10 1820-12-24 Bondes. Hans Hansson Forssa Bonded. Karin Hansdotter Stocka
1821-04-26 1821-04-08 Torp. Sv. Svensson Wattlång Pigan Kar. Jonsdotter Stering
1821-04-23 1821-04-08 Rotebåtsm. Joh. Hammar Forssa Bonded. Brita Olsdotter Forssa
1821-06-11 1821-05-27 Torp. Ol. Olsson Nordanå LBonded:r Kjerst. Larsdotter Wattrång
1821-06-11 1821-05-27 Dräng. Ol. Högstedt Wattrång Bonded:n Anna Ersdotter Wattrång
1821-10-25 1821-09-30 Dräng. Jöns Larsson
Torpared:n Brita Bengtsdotter Rothnäs
1821-11-11 1821-10-21 Bondes. Er. Ersson Nordanå Skomakared:n An. Br. Blomberg Edsäter
1821-11-18 1821-10-28 Bondes. Jonas Hansson Wattrång Bonded:n Juliana Andersdotter Svedja
1821-11-29 1821-11-11 Dräng. Mårt. Larsson Wattrång Bonde Enk. Kar. Ersdotter Wattrång, född i Rösta
1822-10-15 1822-09-22 Hemmanstilltr. Olof Pehrsson Edsäter Bonde Enkan Brita Pehrsdotter Rösta
1822-10-27 1822-10-06 Bondesonen Anders Olsson Wattrång Bondedottr. Margta Mårtensdotter Stering
1822-11-06 1822-10-13 Bondeson Carl Hansson Forssa Bonded:n Margta Mårtensdotter Rösta
1822-10-29 1822-10-15 Bonden Jon Larsson Hånik Pig. Margta Olsdotter Hånik, född i Jättendahl & Gärde
1822-12-27 1822-12-08 Mästersvän Anders Lindström Född i Hassela F. d. Klensmedsdott:r Margr. Maria Högstedt
1823-04-30 1823-04-13 Drängen Jöns Olsson Forssa Pigan Karin Renglund Wattrång
1823-06-25 1823-06-02 Drängen Gulik Nilsson Rösta, född i Jättendahl Pigan Brita Göransdotter Rösta
1823-09-03 1823-08-18 Bruks Inspectorn Gustaf Askberg Ströms Bruk Jungfru Helena Brita Lundstedt Bringsta
1823-11-10 1823-10-20 Drängen Anders Wasberg Prestgården, född på Ströms Bruk Bonded:r Brita Larsdotter Rösta
1823-11-22 1823-10-27 Drängen Eric Backström Hånik Bonded:n Brita Olsdotter Wattrång
1823-12-04 1823-11-17 Drängen Eric Ersson Jättendahl och Lingsta Bonde Enkan Anna Olsdotter Wattlång
1824-04-20 1824-04-04 F.d. Strandfiskaren Hans Berg Ströms Bruk Jungfrun Brita Stina Hammar Ströms Bruk
1824-06-13 1824-05-23 Bondeson Hans Hansson Stering Bonded:n Margta Ersdotter Wattrång
1824-10-24 1824-10-03 Bondes. Lars Hansson Hånik Bonded:n Karin Nilsdotter Stocka
1824-10-21 1824-10-03 Drängen Anders Ersson Skarftjär Bonde Enkan Coecilia Christophersdotter Skarftjär
1824-11-14 1824-10-10 Bruksarbet. Olof Lönnberg Ströms Bruk Pigan Karin Svensdotter Rösta
1824-11-09 1824-10-17 Bondeson Jonas Mårtensson Forssa Pigan Brita Hansdotter Wattrång
1824-11-25 1824-10-31 Sockneskomak. Lärling Pehr Jonsson Garlå och Rogsta Bonded.N Brita Ersdotter Nordanå
1824-11-28 1824-11-07 Båtsmans Reserven Lars Larsson Forssa Båtsm.dott:r Maja Jansdotter Forssa
1824-12-29 1824-12-05 Rotebåtsm. Eric Hopp Wattlång Bonded:n Margta Christophersdotter Wattlång
1824-12-26 1824-12-05 Koldrängen Lars Norström Ströms bruk Pig. Brita Pehrsdotter Ströms Bruk
1825-02-02 1825-01-16 Bondeson Sven Andersson Wattlång Bondedottr. Brita Jönsdotter Wattlång
1825-06-05 1825-05-15 Sockenskrädd. Christoph. Holm Hånik Husmansdottren Margta Olsdotter Stocka
1825-06-12 1825-05-22 Bondeson Eric Andersson Svedja Nämndemansdottren Juliana Olsdotter Hånik
1825-06-10 1825-05-22 Drängen Hans Nilsson Stering, född i Bergsjö Bonde Enkan Karin Pehrsdotter Stering
1825-06-24 1825-06-05 Skomakar. Johan Lögdström Bergsjö Bruksarbet.dottren Anna Olsdotter Lönberg
1825-08-25 1825-08-07 Bondes. Jöns Jönsson Wattlång Bondedottr. Margreta Hansdotter Wattlång
1825-10-28 1825-10-02 Bondeson Elias Jonsson Wattlång Bonded:n Karin Pehrsdotter Wattlång

1825-10-09 HäradsdommareSon Stephan Nilsson Djursta och Jettendahl Bonded:n Lena Hansdotter Hånik
1825-11-04 1825-10-16 F.d. NämndemansSon Olof Larsson Rösta Pigan Stina Pehrsdotter Backen, född i Gnarp
1825-11-10 1825-10-16 Drängen Eric Andersson Nordanå Bonded:n Brita Larsdotter Nordanå
1825-11-09 1825-10-23 Gästgifvare Son Johan Lundstedt Bringsta Demoiselle Brita Magdal. Martinell
1825-11-20 1825-10-30 Mjölnaredrängen Lars Sjögren Ströms Bruk Pigan Sara Stina Hammarbäck Ströms Bruk
1825-12-09 1825-11-20 Torparen Olof Hansson Forssa Pigan Ingrid Pehrsdotter Forssa, född i Gnarp
1826-06-06 1826-05-14 Bondeson Pehr Jacobsson Hånik Bondedottren Karin Mårtensdotter Rösta
1826-06-04 1826-05-14 Bruksarbetaren Eric Wasberg Ström Gl. Hammarsmedsdottr. Brita Cathr. Volkan
1826-06-13 1826-05-21 Bondeson Hans Hansson Wattrång Pigan Karin Ersdotter Stering, född i Wattrång
1826-06-09 1826-05-21 Bondeson Olof Larsson Hånik Bonded:n Anna Pedersdotter Rösta
1826-06-08 1826-05-21 Bruksarbetaren Jonas Wasberg Ström Bondedottr. Sigrid Larsdotter Stering
1826-10-11 1826-09-24 Gamle Bonde Sonen Lars Andersson Wattlång Bonded:n Margta Andersdotter Wattlång
1826-10-11 1826-09-24 Bondeson Olof Andersson Wattlång Bondedott:n Juliana Andersdotter Wattlång
1826-10-26 1826-10-01 Bonden Thomas Andersson Wattlång Pigan Brita Pehrsdotter Rösta
1826-10-18 1826-10-01 Bondeson Pehr Olsson Jettendal och Lunde Bondedottren Brita Larsdotter Hånick
1826-10-27 1826-10-08 Torparen Jöns Olsson Modig Forssa Bondedottren Karin Jönsdotter Hånik

1826-10-08 Socken Skräddaren Olof Lingstedt Rogsta och Åkre Byggmästar dott:r Anna Berg Ström
1826-10-24 1826-10-08 Drängen Lars Olsson Stocka, född i Svedja Pigan Lisa Backström Edsäter, född på Ström
1826-11-01 1826-10-08 Drängen Olof Jonsson Bringsta, född i Hånik Bondedott:n Brita Jonsdotter Bringsta
1826-10-25 1826-10-08 LandBonden Johan Ersson Wattrång Pigan Kerstin Andersdotter Född i Ilsbo
1826-11-24 1826-11-05 Drängen Mathias Smeder Hånik Pigan Juliana Svensdotter Wattrång
1826-12-28 1826-12-10 TorpareEnklingen Hans Pehrsson Bergsjö och Bjåsta Bonded:n Anna Jönsdotter Hånik
1827-06-10 1827-05-27 Drängen Eric Jansson Wattrång, född i Lönånger LBonded:n Margta Andersdotter Wattrång
1827-06-19 1827-05-27 KolareSonen Jonas Ersson Holm Pigan Karin Larsdotter Skarftjär
1827-06-17 1827-06-03 Drängen Anders Svensson Wattrång BondeEnkan Ingrid Olsdotter Forssa
1827-11-24 1827-10-07 Bondeson Sven Hansson Wattlång Bonded:n Margta Andersdotter Wattlång
1827-11-11 1827-10-21 Bonden Jan Jönsson Rösta Bondedottren Brita Ersdotter Wattrång
1827-11-08 1827-10-21 Drängen Eric Ersson Rösta, född uti Rogsta Bonde Enkan Brita Mathsdotter Rösta
1827-11-16 1827-10-28 Afsked. Rotebåtsm. Olof From Hånik Bonded:n Marga Pehrsdotter Edsäter
1827-11-22 1827-10-28 Drängen Lars Pehrsson Rösta, född i Gnarp Bondedottren Margta Jansdotter Rösta
1827-11-22 1827-11-04 Bondeson Eric Pehrsson Forssa Mjölnaredottren Anna Maria Hammarbäck Forssa
1827-11-03
Lo Garfvare Gesällen Johan Olof Lindström
Pigan Margreta Olsdotter Sjöman Hudiksvall
1828-06-09 1828-05-18 Drängen Sven Nilsson Rösta Nämndemansdottr. Karin Larsdotter Rösta
1828-06-17 1828-05-25 Bondeson Lars Ersson Svedja Bonded:n Karin Larsdotter Wattlång
1828-06-24 1828-06-08 Afsk. Båtsm. Jonas Lingman Född i Jettendahl Bonded:n Karin Svensdotter Wattlång
1828-10-28 1828-10-05 Drängen Eric Hansson Hånik LandBonded:n Kerstin Pehrsdotter Edsäter
1828-11-04 1828-10-13 Bondeson Pehr Mårtensson Rösta Bonde:n Margta Johansdotter Rösta
1828-11-08 1828-10-19 SkatteTorpar. Lars Olsson Forssa Pigan Margta Pehrsdotter Forssa
1828-11-18 1828-10-26 Bondeson Eric Mårtensson Rösta Bonded:n Brita Hansdotter Stocka

1828-09-21 Dräng. Pehr Ersson Ilsbo och Berge Pig. Sigrid Pehrsdotter Backen
1828-11-26 1828-11-02 Sockn Skräddar. Eric Delander Wattrång Bonded:n Karin Olsdotter Forssa
1828-12-03 1828-11-09 Bonden Mårten Jonsson Stering Pigan Margta Ersdotter Rosengren
1828-11-30 1828-11-16 Carduansmak. P. M. Hammarberg Hudiksvall Demoiselle Br. Christ. Nordin Prestgården
1828-12-26 1828-12-07 Bruksarbet. Eric Genberg Ströms Bruk Bruksarb.dottr. Brita Christina Backström
1829-05-20 1829-05-03 Drängen Pehr Olsson Edsäter, född i Svedja Bonde Enk. Brita Nilsdotter Esäter
1829-06-15 1829-05-24 KyrkovärdsSon Olof Ersson Skarftjär Bondesons Enk. Margta Ersdotter Wattrång
1829-06-08 1829-05-24 Drängen Anders Olsson Prestgården, född i Gnarp Pigan Gunnila Larsdotter Prestgården
1829-06-22 1829-06-07 Bondeson Pehr Hansson Wattlång Pigan Margta Göransdotter Wattlång
1829-11-02 1829-10-11 Bonde och Kyrkov. Son. Pehr Eriksson Skarftjär Bonde Enkan Margta Pehrsdotter Stering
1829-10-25 1829-10-11 Drängen Anders Mårtensson Wattlång Bonded:n Karin Christophersdotter Wattlång
1829-11-11 1829-10-18 Bondeson Carl Johansson Rösta Bonded:n Greta Jacobsdotter Hånik
1829-11-05 1829-10-18 Drängen Hans Mårtensson Stering BondeEnkan Margta Nilsdotter Stocka
1829-11-25 1829-11-01 Bondeson Pehr Olsson Wattlång Bondedott:n Helena Larsdotter Hånik
1829-12-02 1829-11-15 Sockenskräddaren Jonas Larsson Jettendahl och Lönånger LandBonded:n Margta Pehrsdotter Edsäter
1829-12-03 1829-11-15 RoteBåtsman Eric From Hånik Bonde Enk. Margta Pehrsdotter Hånik
1829-12-02 1829-11-15 LandBondeson Johan Pehrsson Edsäter Bonded:n Margta Ersdotter Wattrång
1829-12-27 1829-11-29 Bondeson Pehr Larsson Lingsta, Jettendahl Bondedottr. Sara Larsdotter Nordanå

1830-03-21 Gamle Bonden Mårten Larsson Forssa Båtsm. Enkan Brita Hansdotter Stering
1830-05-31 1830-05-16 Ordinarie Rotebåtsman Eric From Hånik Pigan Brita Jonsdotter Stering, född i Sockn och Dalarne
1830-06-02 1830-05-16 Bondesonen Olof Jonsson Å, Jettendals Socken Smedsdottren Brita Johansdotter Svedia
1830-05-31 1830-05-16 BruksarbetareSonen Eric Poussard Ströms Bruk Bruksarbetaredottren Anna Maria Åström
1830-07-01 1830-06-06 Drängen Olof Ersson Wattrång Bondedottren Karin Larsdotter Nordanå
1830-11-04 1830-10-10 Bondesonen Eric Olsson Dvästa, Jettendals Sockn Bondedottren Kjerstin Jansdotter Stering
1830-11-19 1830-10-31 Ordinarie RoteBåtsman Olof Starck Bringsta Pigan Karin Larsdotter Hånik
1830-12-04 1830-11-14 Bondesonen Jonas Olofsson Forssa Pigan Coecilia Olsdotter Forssa
1830-12-29 1830-12-05 Bondesonen Pehr Larsson Edsäter Pigan Brita Ersdotter Edsäter
1831-04-04 1831-03-06 Bondesonen Pehr Jansson Rösta Pigan Brita Olofsdotter Rösta
1831-06-09 1831-05-22 Bonden Pehr Hansson Wattlång Bondedottren Brita Ericsdotter Svedja
1831-10-02 1831-10-11 Mästersven Lars Eric Lindberg Ströms Bruk Mästersmedsdottr. Greta Palm Ströms Bruk
1831-11-10 1831-10-16 Drängen Eric Jönsson Hånik Bondedottren Brita Larsdotter Hånik
1831-11-17 1831-10-23 Drängen Olof Pehrsson Wattrång Bondedottren Brita Pehrsdotter Wattrång
1831-12-01 1831-10-30 Husman Enkl. Jon Jonsson Frösten Jettendals Sockn Bondedottren Margta Jönsdotter Stocka
1831-12-02 1831-11-06 Bondesonen Olof Nilsson Wattrång Husm:dottr: Anna Larsdotter Wattrång
1831-12-26 1831-12-04 Bruksarbetare Sonen Pehr Genberg Ströms Bruk Skräddaredottr. Lisa Greta Öberg Ströms Bruk
1832-01-19 1832-01-01 Nämndemannen Enkl. Eric Jonsson Wattlång Bondedottren Karin Johansdotter Rösta
1832-03-25 1832-02-26 Bondesonen Lars Larsson Rösta Bruksarbetaredottren Cajsa Greta Tungström Forssa

1832-04-22 Ordinarie KronoBåtsman (Enkl.) Pehr Widman Bästdal och Rogsta Strandfiskare Enkan Brita Stina Hammar Ströms Br:
1832-06-12 1832-05-13 Bondesonen Eric Larsson Nordanå Bondedottren Brita Nilsdotter Hånik
1832-10-31 1832-10-07 TorpareSonen Pehr Olsson Hånik Bondedottren Brita Jacobsdotter Hånik
1832-11-07 1832-10-14 Bondesonen Hans Larsson Skarftjärn Bondedottren Margta Larsdotter Nordanå
1832-11-08 1832-10-14 Drängen Olof Pehrsson Mars Wattlång Bondedottren Helena Andersdotter Wattlång
1832-11-08 1832-10-21 Nämndemanssonen Anders Pehrsson Wattlång Bondedottren Anna Hansdotter Forssa
1832-11-25 1832-10-28 Drängen Jonas Olsson Norell Wattlång Bondedottren Anna Andersdotter Wattlång
1832-12-06 1832-11-04 Bondesonen Jonas Pehrsson Rösta Bondedottren Margta Olsdotter Rösta
1832-11-28 1832-11-04 Bondesonen Pehr Andersson Hånik Bondedottren Margta Jansdotter Hånik
1833-01-03 1832-12-09 Ordinarie Krono Båtsman Pehr Fogel Hånik Båtsmansdottr. Karin Pehrsdotter Hånik
1833-05-27 1833-05-05 Husmans Enklingen Anders Mårtensson Wattlång Pigan Margta Ersdotter Wattlång
1833-06-19 1833-05-26 Bondeson Nils Olofsson
Bond:n Anna Thomsdotter Wattlång
1833-06-27 1833-06-09 Bonden Erik Ersson Svedja Bond:n Brita Hansdotter Wattlång
1833-10-18 1833-09-22 Bondeson Erik Johansson Hånik Pig. Anna Lindquist Hånik
1833-11-01 1833-09-29 F. d. Bond. och Nämndeman Olof Pehrsson Hånik Nämndem. Enk:n Kjerstin Pehrsdotter Rösta
1833-10-29 1833-10-06 B. och Kyrkovärdsson Erik Olsson Rösta Bonded:n Karin Ersdotter Wattrång
1833-11-13 1833-10-20 Bondson Hans Olofsson Hånik Bondd:r Kjerstin Hansdotter Wattlång
1834-01-17 1833-12-29 Ord. RoteBåtsm. Lars Bröms Stering Båtsm. Enk. Maria Johansdotter Forssa
1834-02-05 1834-01-19 Dräng Nils Larsson Rösta Bondedottr. Brita Johansdotter Stocka
1834-03-04 1834-02-02 Dräng Johan Nilsson Wattrång Bonddr. Sigrid Larsdotter Nordanå
1834-04-04 1834-03-16 Ord. RoteB. Erik Holm Stering Pig. Karin Jönsdotter Rösta
1834-05-09 1834-04-20 Strandfiskaren Hindrik Lögdström Klubben Pigan Margta Larsdotter Prestgården
1834-06-08 1834-05-25 Drängen Anders Jönsson
LB. Dottren Brita Andersdotter Wattrång
1834-06-17 1834-06-01 Bondson Jonas Jönsson
Gl. Bonde Enkan Anna Andersdotter Wattlång
1834-10-21 1834-09-28 Skräddaresonen Nils Jönsson Svedja B:e Dottr. Kjerstin Nilsdotter Hånik
1834-11-03 1834-10-12 Bonds. Lars Larsson
Pig. Kjerstin Andersdotter Nordanå
1834-12-29 1834-12-07 Husm. Pehr Andersson Edsäter Båtsm. E:a Brita Enström Edsäter
1835-01-09 1834-12-21 Husm. Enkl. Hans Strömbom Wattlång Pigan Brita Ersdotter Wattlång
1835-03-20 1835-03-01 Dräng Olof Larsson
Båtsmansdottren Margta Johansdotter Forssa
1835-04-12 1835-03-22 Dräng Anders Jonsson Wattrång Pig. Karin Jonsdotter Wattrång
1835-05-21 1835-05-03 Drängen Erik Jacobsson Stering Bondedottren Karin Larsdotter Nordanå
1835-06-08 1835-05-17 Bond. Sven Andersson Äng Ilsbo och Westtjern Torpare D:r Brita Olsdotter Svedja
1835-06-15 1835-05-24 Bondson Erik Johansson Rösta Torparedottren Margta Jönsdotter Forssa
1835-06-18 1835-05-24 Bondson Lars Svensson Svedja Pig. Juljana Pehrsdotter Svedja
1835-06-24 1835-06-07 Drängen Johan Johansson
Pig. Kjerstin Larsdotter Hånick
1835-07-10 1835-06-14 Comministern Herr L. Rolander
Jungfru Charlotta Amalia Dahl Backen
1835-10-04 1835-09-13 Mästersven Anders Olof Palm Ströms Bruk Bonded:r Karin Larsdotter Skarftjern
1835-10-27 1835-10-04 Bondeson Pehr Olsson Skarftjern Skomakared:r Brita Pehrsdotter Forssa
1835-10-25 1835-10-11 Dräng Pehr Johansson
Smedsd:r Maria Jansdotter Svedja
1835-11-12 1835-10-18 Ordin. Rotebåtsm. Pehr Sjöman Wattrång Pig. Ingrid Cajsa Jonsdotter Rösta
1835-11-12 1835-10-18 Dräng Nils Johansson Rösta Pig. Kjerstin Jönsdotter Bringsta
1835-11-09 1835-10-18 Enkl. f. d. Extr. Roterings Båtsmannen Anders Roth Rotnäs Pig. Coecilia Olsdotter Nordanå
1835-11-11 1835-10-18 Dräng Hans Olsson
Bondedottren Karin Ersdotter Rösta
1835-11-04 1835-10-18 Drängen Pehr Engelbrechtsson
Husm. Enk. Helena Andersdotter Wattlång
1835-11-17 1835-10-25 Bondeson Erik Larsson N:o 1 i Nordanå Pig. Kjerstin Ersdotter Skarftjern
1835-11-29 1835-11-01 Dräng. Enkl. Johan Nilsson Wattrång Gl. Bonded:r Brita Larsdotter Hånik
1835-11-26 1835-11-08 Bondson Jonas Ersson Wattlång Torpared:rn Brita Mårtensdotter Stocka
1835-12-26 1835-12-06 Ordinarie Rotebåtsman Pehr Hammar
Pigan Greta Cajsa Clasdotter Nordanå
1836-01-13 1835-12-20 Drängen Erik Hansson Hånik Bonded:rn Karin Johansdotter Stering
1836-05-05 1836-04-10 Bonde Enkl. Erik Ersson Svedja Pig. Anna Olsdotter Wattrång
1836-06-03 1836-05-22 Drängen Mårten Pehrsson Bringsta Bonded:rn Brita Larsdotter Nordanå
1836-11-13 1836-10-23 Bonde Sonen P. Pehrsson Forsa Pig. Maria Larsdotter Forsa
1836-11-15 1836-10-30 Bonde Sonen Pehr Andersson Hånick Nämndem:s D:n Margta Larsdotter Rösta
1836-11-30 1836-11-06 Bonde Son. And. Larsson Hånick Bonde D:n Karin Pehrsdotter Lönånger
1836-11-27 1836-11-06 Dr. Ol. Vik Rösta Pig. Karin Mårtensdotter Rösta
1836-12-26 1836-11-20 Mäster Sm. P. Er. Palm Strömsbr. D:r Sigrid Genberg
1836-12-26 1836-11-27 BruksArbet. And. Lindberg Strömsbr. D:r Margta Vedin Vattlång
1836-12-30 1836-12-11 Bond. Enkl. Jon Ersson Vattrång Bonde Enkan Brita Nilsdotter Vattrång
1836-11-09 1836-10-16 Bonde Son. And. Hansson Vattlång Bonde D:n Karin Olsdotter Jättendahl
1837-05-15 1837-04-16 RoteBåtsm. Nils Strömbom Skarftjärn Pigan Karin Olsdotter Vattlång
1837-05-28 1837-04-30 RoteBåtsm. And. Smeder Svedja Pigan Karin ? Svedja
1837-07-07 1837-05-21 Dräng. Jonas Ersson Vattrång Enkan Karin Larsdotter Vattrång
1837-11-03 1837-10-15 RoteBåtsm. N:o 44 Pehr Andersson Haning
Pigan Kjerstin Hansdotter Vattlång
1837-11-22 1837-10-29 SmedsSonen Hans Johansson Svedja Bonde Dottren Märta Jansdotter Rösta
1837-11-17 1837-10-29 Dräng. Olof Ersson Svedja Bonde Enkan Karin Larsdotter Svedja
1837-11-19 1837-10-29 Dräng. Ol. Vikström Vattrång Bonde D:n Karin Ersdotter Vattrång
1837-11-24 1837-10-29 L.B.Sonen Eric Andersson Vattrång Bonde D:n Lisa Larsdotter Vattrång
1837-11-29 1837-11-05 Bonde Sonen And. Pehrsson Dvästa Kyrko:s D:n Helena Greta Olsdotter Rösta
1837-12-07 1837-11-12 Bonde Sonen Jonas Johansson Hånick Bonde D:n Anna Jacobsdotter Hånick
1838-01-02 1837-12-10 BondeSonen Jonas Larsson Skarftjern Pig. Anna Pehrsdotter Skarftjern
1838-01-04 1837-12-10 Bonde Sonen And. Andersson Vattr. Bonde D:n Karin Pehrsdotter
1838-01-05 1837-12-10 Husm. Enkl. Lars Jonsson Fyhr Hånick Pig. Anna Andersdotter Hånick
1838-05-10 1838-04-22 Dräng. Lars Svensson Hudiksvall Pig. Karin Andersdotter Vattlång
1838-05-17 1838-04-29 Bonde Sonen Joh. Andersson Rösta Bonde Dottren Karin Larsdotter Vattrång
1838-09-30 1838-09-09 Mäster Sv. Mårten Palm Ström Bond D:n Anna Larsdotter Rösta
1838-10-25 1838-10-07 Bonde Son Ol. Nilsson Hånick Bond D:n Kjerstin Andersdotter Hånick
1838-11-22 1838-10-14 Husm. Enkl. P. Olsson Vattrång Husm. Dottr. Br. Nilsdotter Vattrång
1838-11-06 1838-10-14 Husm. Ol. Olsson Stocka Bond D:n Lisa Ersdotter Vattr.
1838-11-13 1838-10-21 Bonde Son. L. Svensson Stocka Bond D:n Marta Hansdotter Vattr.
1838-11-11 1838-10-21 Dräng. Joh. Johansson Vattrång Pig. Anna Jonsdotter Vattrång
1838-11-14 1838-10-28 Bonde Son. And. Thomasson
Torp. D:n Marta Hansdotter Vattlång
1838-11-25 1838-11-04 Ordin. Kr. Båtsm. Sv. Röst Hånick Pig. Karin Ersdotter Hånick
1838-12-02 1838-11-18 Husm. Son Anders Stock Edsäter Pig. Sara Larsdotter Edsäter
1838-12-26 1838-12-02 Klensmed. Son. Ol. Palm Ström Strandf. D:n C. Gr. Bergström
1838-12-30 1838-12-09 Bonde Son Lars Larsson Vattr. Mäster Smed. And. Palms D:r Brita Palm
1838-12-30 1838-12-09 Skeppar. Joh. Henr. Volkan Ström Smeds D:n Anna Greta Röjare
1839-01-02 1838-12-09 Dräng. Eric Hansson Bergsjö L. B. Enk. A. Larsdotter
1839-01-10 1838-12-16 Dräng. Jöns Jönsson Bringsta L.B.D:n Kar. Larsdotter Svedja
1839-06-09 1839-05-19 Dräng. Olof Carlsson Backen Husm. D:n Marta Mårtensdotter Stocka
1839-06-24 1839-06-02 Bonde Enkl. Eric Ersson Lingsta Bonde D:n Karin Jönsdotter Stocka
1839-11-06 1839-10-20 Bond. Sonen Lars Ersson Rösta Skrädd. D:n Coecilia Önnesdotter Berlin Rösta
1839-11-13 1839-10-20 Bond. Sonen Er. Olsson Lunde Bond. D:n Karin Larsdotter Hånick
1839-11-10 1839-10-20 Mjöln. Dr. Dan. Sjögren Ström Skrädd. D:n Cajsa Nordberg Ström
1839-11-17 1839-10-27 Dräng. Jonas Holm Vattrång Dagskarls E:kan Sig. Greta Öberg Ström
1839-12-30 1839-12-08 Bond. Son. Jan Jansson Rösta Bond. Enkan Margta Jönsdotter Rösta
1840-01-02 1839-12-08 Torp. Sonen Jon Mårtensson Stocka Bond. D:n Gertrud Larsdotter Forssa
1840-04-20 1840-03-29 Dräng. Er. Rolin Klubben Smeds D:n Cathar. Chr. Högstedt
1840-06-16 1840-05-24 Dräng. Ol. Matsson
Bond. Enk. Brita Ersdotter Edsäter
1840-10-22 1840-10-04 Bond. Sonen Pehr Nilsson Hånick Bond. Dottren Helena Larsdotter
1840-10-28 1840-10-11 Bond. Sonen Eric Olsson Hånick Bond. Dottr. Brita Olsdotter Stocka
1840-11-12 1840-10-18 Bond, Sonen Pehr Johansson Stering Bond. Karin Olsdotter Skarftjern
1840-11-11 1840-10-18 Bond. S. Jan Andersson Skarftjern Bond. D:n Marta Ersdotter Edsäter
1840-12-20 1840-11-29 Bond. Er. Nilsson Rösta Pig. Karin Andersdotter
1841-01-01 1840-12-06 Mästersmeds S:n P. Ol. Palm Ström Torp. D:n Brita Andersdotter Rösta
1841-01-01 1840-12-06 Mästersv. Joh. Löjdström
Bond. D:n Anna Olsdotter Ström
1841-01-01 1840-12-06 Mästersmeds S:n Jonas Palm
Bruksarb. D:n Greta Berg Ström
1841-04-14 1841-03-29 Bond. S:n Ol. Christoffersson Vattlång B:s D:n Gölin Jonsdotter Hällan
1841-04-22 1841-04-04 Bond. S:n Olof Pehrsson Stering F.d. Sjö Corp. D:n Karin Stark Skarftjern
1841-04-30 1841-04-11 Dr. P. Pehrsson Jettendahl o Gärde Båtsm:s E:kan Greta Cajsa Hammar Nordanå
1841-06-27 1841-06-13 Dräng. H. Mattsson Berg Vattrång Pig. Kar. Ersdotter Vattrång
1841-07-18 1841-06-27 Ord. Kr. Båtsm. Jöns Hopp Hånick Pig. Sigrid Olsdotter Hånick
1841-11-12 1841-10-17 Dr. Er. Jansson Vattr. Pig. Kar. Nilsdotter Vattr.
1841-11-17 1841-10-24 Bond. Hans Hansson Vattl. B:nd D:n Kar. Ersdotter Vattl.
1841-11-21 1841-10-31 Ordin. Kr. Båtsm. J. Hammar
B:nd D:n Anna Larsdotter Vattr.
1841-06-25 1841-06-06 Räckar Dr. Eric Kjellman Strömbacka Torp. D:n Anna Larsdotter
1841-11-21 1841-10-31 Torpar. Enkl. Ol. Hansson Forssa Pig. Marta Olsdotter Ilsbo
1842-01-03 1841-12-19 Bond. Enkl. P. Jönsson Stocka Pig. Marget Carlsdotter Lönånger
1842-04-17 1842-03-27 Dr. And. Mårtensson Stering Pigan Kjerstin Pehrsdotter
1842-05-16 1842-05-01 Dräng. Lars Larsson Stering Enkan Marget Ersdotter
1842-06-13 1842-05-22 Bonde Sonen Sv. Svensson Stocka B:nd Dottren Kar. Larsdotter Edsät.
1842-11-02 1842-10-09 Bond. S:n Lars Henriksson Nordanå Bond. D:n Karin Olsdotter Skarftjern
1842-11-08 1842-10-16 Bond. Sonen Ol. Larsson Vattrång Bond. D:n Marta Olsdotter Stering
1842-12-28 1842-12-04 Dräng. And. Andersson Hånik Pig. Kjerstin Larsdotter Hånik
1843-01-01 1842-12-04 Mäster Sv. Joh. Palm Ström Mäster Smeds D:n Anna Palm
1843-01-01 1842-12-04 Bruksarbet. And. Stockberg Ström Bruksarbet. D:n Gr. St. Jansdotter Gnarp
1843-01-16 1842-12-11 Dräng. Ol. Pehrsson Åberg Klubben Strandf. D:n A. Br. Bergström
1843-01-06 1842-12-11 Ordin. Kr. Båtsm. Er. Holm Rösta Husm. D:n Ingr. Jonsdotter Gnarp
1843-02-03 1843-01-15 Dräng. Mårt. Mårtensson Vattrång B:nd D:n Kj. Larsdotter Vattrång
1843-03-16 1843-02-26 Dr. Hans Paulsson Backen Pig. Brita Katar. Olsdotter Rösta
1843-03-19 1843-02-26 Dräng. And. Andersson Hånik Pig. Cajs. Gr. Olsdotter Hånik
1843-05-22 1843-05-07 L. B:de Sonen Jon Larsson Svedja B:d D:n Ingr. Greta Ersdotter Rösta
1843-06-09 1843-05-21 Skrädd. S:n Ol. Jönsson Svedja Nämndem:s D:n A. Pehrsdotter Vattrång
1843-06-19 1843-05-21 Bonde Sonen P. Svensson Svedja Pig. Marget Olofsdotter Svedja
1843-06-16 1843-05-21 Dräng. And. Engelbrektsson Hånick Bond. D:n Marget Olsdotter
1843-06-19 1843-05-28 Häradsdom. S. Eric Ersson Vattlång Husm. D:n Brita Ersdotter Vattlång
1843-07-16 1843-07-02 Smeds Enkl. And. Vadin Edsäter Pig. Greta Olsdotter Lunde
1843-11-09 1843-10-22 Husm. Jan Jönsson Stocka B:de D:n A. Olsdotter Skarftj.
1843-11-22 1843-10-29 Bonde S:n Ol. Ersson Forssa B:de D:n Len. Gr. Pehrsdotter Vattr.
1843-10-29 1843-10-08 Dräng, A. Olsson Vattrång Pig. Kar. Pehrsdotter Vattrång
1843-11-24 1843-10-29 Husm:s S:n Ol. Olsson Vattrång B:de D:n Karin Olsdotter Forssa
1844-01-11 1843-12-24 Afsk. Båtsm. Olof From Hånik Pig. Brita Jönsdotter ????
1844-02-16 1844-01-28 Bonde S:n Lars Larsson Hånick B:de D:n Anna Larsdotter Vattlång
1844-03-28 1844-03-03 Dräng. Jon Andersson Rösta Bond. D:n Brita Larsdotter Nordanå
1844-04-10 1844-03-17 Bonde S:n Jonas Larsson Vattrång Bonde Enkan Brita Larsdotter Stering
1844-04-08 1844-03-24 Husm:s Enkl. Olof Larsson Rösta PostB:de Enk:n Margta Jansdotter
1844-04-30 1844-04-14 Bonde Sonen Eric Jonsson Edsäter Skräddare D:n Anna Brita Jönsdotter Svedja
1844-10-27 1844-10-13 Dräng. Engelbr. Engelbrektsson Hånick Pig. Brita St. Strömbom
1844-11-14 1844-10-27 Rote Båtsm. N:o 37 Anders Rösta Rösta Pigan Marget Andersdotter Forssa
1844-11-17 1844-11-03 Bruksarbet. Eric Ol. Löjdström Ström Mästersm. P. Palms Dotter Anna Brita Palm
1844-12-02 1844-11-10 Bond. S:n And. Hansson Vattrång Bond. Enk:n Brita Ersdotter Vattrång
1845-01-26 1845-01-12 Afsk. BåtsM. Enkl. Ol. From Hånick Svägerskan Bonde D:n Anna Pehrsdotter Edsät.
1845-03-25 1845-03-02 Mästersmeds Enkl. Mårten Palm Strömsbruk Svägerskan Pig. Kjerstin Larsdotter
1845-05-01 1845-04-13 Bonde Sonen And. Andersson Hånick B:e D:n Anna Larsdotter Vattlång
1845-05-14 1845-04-27 Dräng. Nils Jonsson Stocka Häradsdom. D:n Marta Jonsdotter Stocka
1845-05-13 1845-04-27 Bond. S:n P. Larsson Stering Bond. D:n Catharina Olsdotter Stering
1845-06-16 1845-05-25 Bond. S:n Jöns Svensson Svedja B:e Enkan Karin Olsdotter Stering
1845-07-13 1845-06-22 BondS. Jöns Hansson Hånick B:e D:n Karin Jacobsdotter
1845-08-03 1845-07-20 Bruksarbet. Sonen Hans Jacobsson Berg
Pigan Sigrid Pehrsdotter Ström
1845-10-05 1845-09-14 Smeds Dr. Dan. Palm Ström Pig. Karin Jonsdotter Modig Ström
1845-10-29 1845-10-12 Bond. Son. Nils Jonsson Lönånger Bond. D:rn Kjerstin Ersdotter Forss.

1845-12-07 B:d S:n Er. Olsson Högstedt Vattrång Pig. Brita Hansdotter Strömbom Vattr.

1845-12-07 Bruks Arbetar. And. Gust. Palm Ströms Bruk Pig. Sigrid Jonsdotter Håning Ströms Bruk

1845-12-07 Bruksarbet. Joh. Palm Ströms Bruk Pig. Karin Olsdotter Ströms Bruk
1845-12-11 1845-11-23 Torpare Sonen Jöns Andersson Vattlång Torpare D:n Kjerstin Svensdotter ?
1846-01-08 1845-12-21 Bond. S:n Lars Larsson Skarftj. B:de D:n Anna Johansdotter Stocka
1846-04-15 1846-03-22 Dräng. Olof Jansson Hånick B:d D:n Brita Stina Olsdotter
1846-04-19 1846-04-05 Dräng. Joh. Andersson Stark Stocka Smeds Enk:n Greta Olsdotter Edsäter
1846-05-06 1846-04-19 Bonde Sonen Lars Larsson Svedja B:de D:n Anna Catharina Ersdotter
1846-11-04 1846-10-11 Bonde Sonen Joh. Jönsson Tänsäter Bond. Dottren Cæcilia Henriksdotter Nordanå
1846-11-12 1846-10-25 Bonde Sonen Joh. Andersson Hånick B:de D:n Marget Pehrsdotter Hånick
1846-11-27 1846-11-01 Drängen P. Larsson Hånick Torp. D:n Cathrina Ersdotter Vattlång

1846-11-08 Dräng, Ol. Gustafsson? Svedner? Vattrång Pig. Greta Stina Pehrsdotter
1847-01-07 1846-12-06 Bond. Ol. Jonsson Elfsta Afsk. Först.karl. Mats Olss. D:r Cathar. Matsdotter Edsäter
1847-04-21 1847-04-04 Bond. Sonen Eric Ersson Rösta Bond. D:n Karin Henriksdotter
1847-05-05 1847-04-11 Bond. Er. Henriksson Nordanå B:de D:n Anna Ersdotter Forssa
1847-05-25 1847-04-25 Bonde Sonen Hans Hansson Hånick Skomak. D:n Karin Pehrsdotter Skarftjern
1847-05-09 1847-04-18 Bond. S:n And. Larsson Nordanå Pig. Ker. Pehrsdotter
1847-05-14 1847-04-25 Dräng. And. Danielsson Stocka Bonddottren Anna Nilsdotter Stocka
1847-05-24 1847-05-02 Dräng. And. Jansson Vattrång Bond. Dottren Kar. Larsdotter Vattr.
1847-06-13 1847-05-23 Sjelfsk??? Dräng. Eric Mårtensson Vattrång Bond. D:n Brita Andersdotter Vattrång
1847-07-18 1847-06-27 Inhysesm. Nils Andersson Vattr. Afsk. Båtsmans D:n Stina Göransdotter Hånick
1847-12-19 1847-11-28 Dräng. Er. Ers. Söderberg Hånick B:d D:n Anna Larsdotter Hånick
1847-12-26 1847-11-28 Sjelfsk. Dr. Lars Engelbrektsson Vattrång Pig. Brita Pehrsdotter
1848-06-13 1848-05-21 Bond. P. Englund Ilsbo och Berge Bonde D:n Christina Svensdotter Svedja
1848-06-04 1848-05-21 Bonde S:n Mårten Johansson Forssa Bonde D:n Helena Christoffersdotter Vattlång
1848-06-18 1848-06-04 Afsk. S:n Skrädd. Lars Ersson Stering B:de D:n Karin Olsdotter Vattlång
1848-07-27 1848-06-18 Folkskol Läraren och orgeln. And. Engberg Jettendal Demois. Eva Gustava Klingberg Prestg.
1848-08-20 1848-08-06 Husm:s Enkl. Olof Carlsson Skarftjern Bond. D:n Sigr. Hansdotter Stocka
1848-10-19 1848-09-24 Krono Länsm. Herr Er. Arvid Berglöf
Demois. Elis. Margr. Rosell Rösta
1848-10-31 1848-10-08 Bond. Nils Olsson Gärde, J:s S:n Bond. D:n Brita Stina Carlsdotter Stering
1848-11-01 1848-10-08 Bond Sonen Lars Er. Larsson Svedja Bond. D:n Margr. Larsdotter Forssa

1848-11-05 L. B:n Joh. Johansson Rogsta o Åkern Bonde D:n Anna Larsdotter Vattrång
1848-12-26 1848-12-03 Bruksarbet. Er. Erss. Palm Ström Mjölnare D:n Anna Greta Sjögren Ström
1848-12-31 1848-12-10 By Skräddar. Eric Larsson Vattrång Skräddare D:n Anna Greta Delander
1849-04-15 1849-04-01 Dräng. And. Larsson Vattlång Pig. Brita Larsdotter Vattlång
1849-05-09 1849-04-15 Bond Sonen Hans Hansson Dvästa B:d D:n Helena Larsdotter Hånick
1849-05-01 1849-04-15 Torp. Son Pehr Pehrsson Edsäter B:d D:n Helena Jonsdotter Edsäter
1849-05-28 1849-05-13 Ord. Kr. Båtsm. Jonas Fågel (Palm) Skarftjern B:de D:n Sigr. Ersdotter Skarftjern
1849-10-24 1849-09-30 Mjölnar. Olof Hammar Forssa Pig. Johanna Andersdotter Prestg.
1849-11-07 1849-10-21 Dräng. Jon Svensson Hånick Bond D:n Marget. Jönsdotter Hånick
1849-11-23 1849-11-04 Bond Sonen Jöns Andersson Vattrång L. B:n D:n Brita Larsdotter Svedja
1849-11-26 1849-11-04 Bond S:n Eric Larsson Vattrång Mäst. Smeds D:n Hedda Helena Palm Ström

1849-12-30 Dräng. Lars Johansson
Kolare Dottren Brita Ersdotter Holm

1850-03-17 Dräng. Pehr Hansson Vallin Bergsjö o Bjåsta å Hemmanet N:o 9 Pig. Marget. Olsdotter Vattlång
1850-04-11 1850-03-24 Bond. S:n Hans Jonsson Vattrång Bond. D:n Anna Ersdotter Vattl.

1850-04-21 Bond. Enkl. And. Larsson Hånick Bond. D:n Brita Andersdotter Rösta
1850-11-17 1850-11-03 Ord. Kr. Båtsmannen Joh. Larsson Bröms
Pig. Johanna Maria Dalin? Edsäter
1850-11-06 1850-10-20 Bond. Olof Andersson Vattrång Bond. D:n Catharina Olsdotter Vattrång
1850-11-27 1850-11-03 Bonde S:n Hans Hansson Vattrång B:de D:n Brita Andersdotter Vattrång
1850-11-29 1850-11-10 Dräng. Joh. Backström Vattrång Husm:s D:n Anna Olsdotter Stering

1850-12-08 Bond. P. Andersson Vattrång B:de D:n Anna Greta Jonsdotter Vattrång