Vigselregister Härnö C:3
Vigseldatum Lysningsdatum Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
1811-02-03 1811-01-06 Torpar. Gust. Näsman
Pigan Christ. Byström
1811-04-23 1811-03-24 Sock. Skred. P. Billström
Pig. An. Cas. Olofsdotter Specksta
1811-06-23 1811-06-02 HäradsHöfdingen Carl G. Wallgren
Fröken Vendl. Ulrica af Nordin Stenhamar
1811-08-04 1811-06-30 Consist. Vaktmästr Anders Borgström
Jungfru Johanna Sophia Gadebusch
1811-09-29 1811-09-08 Dräng Olof Hamren
Pigan Brita Hagblom Geresta

1811-10-06 Dräng Jacob Larsson Sik
Borgare Dottren Anna Magdlena Södermark

1814-10-09 Sockne Skräddaren Olof Nylander
Bond: Dottren Märtha Brita Nilsdotter Gånswik
1816-09-29 1816-09-08 Bonden Olof Olofsson Fröland Bonde Dottren Brita Mickelsdotter Solom

1817-04-06 Bonde Sonen L: Lindström
Bonde Dottren Anna Stina Hernell Gånsvik
1817-10-12 1817-09-21 Drängen Henric Lund
Pigan Christina Fällström
1818-01-03 1817-11-09 Torparen Pehr Nilsson Utanö på Hemsön Pigan Anna Cajsa Engmark Gånsvik

1818-08-30 Sockne Skomakaren Jac: Linde
Pig: Stina Johanna Markström Geresta
1820-07-06 1820-06-04 Bonden Eric Swensson Boda, Stigsjö Sockn Bonde Dottren Helena Mikelsdotter Solom
1821-10-03 1821-09-09 Bonden, Enkling Eric Solin Brattås Pigan Sofia Magd: Sundvall
1821-11-11 1821-10-21 Båtsm. And. Wagnborg
Båtsmans Enkan Cath. Wagnborg
1822-05-16 1822-04-28 Sockne Skomak., Enkling Jöns Törnberg
Pigan Anna Cajsa Önnesdotter
1822-12-08 1822-11-24 Tegelbruksdrängen P. Östlund
Pigan Stina Jonsdotter
1824-12-19 1824-11-28 Sockneskomak., Enkling Jöns Törnberg
Pigan Märta Danielsdotter
1825-06-05 1825-05-22 Bondesonen Zach. Näslin Gonsvik Fiskaredottren Cath. Magd. Næsström
1825-11-20 1825-11-06 Sockneskomak. Jonas Engström
Pigan Märta Nordberg
1826-12-29 1826-11-12 Inhysesman Eric Hansson Gonsvik Pigan Christina Pehrsdotter Hägdånger
1827-05-11 1827-04-15 Drängen Pehr Häggman
Nämndemans Dottren Märta Brita Hernell Gonsvik
1827-09-23 1827-09-09 Drängen Pehr Bylund Geresta Skoflickare dottren Anna Brita Mellberg
1828-04-27 1828-04-06 Socken Skomakaren, Enkling Jonas Engström
Skräddare Dottren, Pigan Sara Löfberg

1828-06-15 Bonden Eric Nilsson Ytter Fälle och Säbrå Bonde Dottren Catharina Nilsdotter Kölfva
1828-11-16 1828-10-26 Sockne Skräddaren Johan Bolin
Jungfru Johanna Wilhelmina Svedman
1829-07-06 1829-06-07 Drängen Eric Jonsson Brattås Bonde Dottr. Anna Jonsdotter Wålång och Högsjö
1830-05-06 1830-03-28 Bonde Sonen Nils Löfgren
Nämndemans Dottren Sara Margareta Hernell Gonsvik
1832-03-04 1832-02-19 Bonde Sonen Olof Sjölund Ramsele Bonde Dottren Christina Modin Kölfva
1832-07-07 1832-06-17 Bonden Johan Jansson Stigsjö Bonde Dottren Christina Danielsdotter Specksta
1832-11-02 1832-10-14 Drängen Er. Hägglund
Bonde Dottren Brita Christina Jacobsdotter Gonsvik
1832-11-11 1832-10-14 Socken Skomakaren Nils Edlund
Bonde Dottr. Helena Ulr. Hernell Gonsvik
1835-04-24 1835-04-05 Coopwærdie Styrmannen Johan Strindlund
Bonde Dottren Anna Pehrsdotter Speksta
1835-10-18
Bonden Eric Jonsson Grönsvik Bonde Dottren Sigrid Danielsdotter
1838-03-11 1838-02-18 Drängen Erik Danielsson Gudmundrå och Öd Bonde Dottren Sara Märta Jacobsdotter Gonswik
1838-06-03 1838-04-29 Strandfiskaren Jonas Petter Ekman Gonswik Pigan Brita Greta Olofsdotter Rets Gonswik
1840-08-02 1840-07-19 Bonden Gudmund Michelsson
Pig. Sara Cajsa Pehrsdotter Solum

1844-06-09 Arbetskl. Nils Lundin Hsd Torpare Dottren Cajsa Gretha Sundin Geresta
1844-11-10 1844-10-27 Tillträdande Skattebonden Johan Erik Öberg Speksta Bonde Dottren Anna Brita Olsdotter Speksta
1844-12-08 1844-10-13 Landbonden Hans Næsslin Brattås Dess Piga Eva Johanna Råberg
1844-12-15 1844-11-24 Fiskaren Carl Johan Ulander Hsd B:de D:n Gretha Stina Godin Gonsvik
1846-01-07 1845-08-17 Drängen Anders Börjesson Roos
Pig. Märtha Cajsa Jönsdotter Gonsvik
1845-11-09 1845-10-26 Torpare Sonen Nils Ol. Nylander
Pigan Anna Cajsa Bergqvist Geresta
1846-07-19 1846-06-21 Skattebonden Pehr Olofsson Solom Bonde Dottren Märtha Magdal. Olsdotter Solom
1847-04-05 1847-03-14 Drängen Elias Jonsson Wahlgren Brattås Pigan Carolina Gust:a Frank
1847-06-20 1847-04-04 SockenSkräddaren Er. Nordlund Nora S:n Bonde Dottren Cath:a Magd:a Godin Gonsvik
1847-06-24 1847-06-06 Hemmans Egaren Joh. Pet. Öhrling
B:de D:n Marg:a Magd:a Nässlin Gonsvik
1848-09-03 1848-08-06 Tegelslagaren Anders Stenberg Stenhammar Pig. Brita Marg:a Lindström Solum
1848-09-24 1848-08-27 Bonde Sonen Erik Starrin Stigsjö och Starred B:de D:n Cajsa Brita Danielsdotter Specksta
1848-10-29 1848-09-24 Drängen Olof Eriksson Bergman Stenhammar Pig. Marg:a Ytter Stenhammar
1849-10-07 1849-09-23 Bonde Sonen Pehr Ol. Häggman Gonsvik Borgare D:n Christina Maria Ödlund Gonsvik
1849-12-11 1849-11-18 Drängen Jöns Börlin Gonsvik Pigan Emelie Henriette Lewin Gonsvik
1850-06-24 1850-05-05 Rotebåtsm. Jonas Wagnborg Solum Pigan Erika Johanna Asplund Solum
1851-01-03 1850-11-10 Nemndemans Sonen Er. Ol. Starrin Starred och Stigsjö S:n B:de D:n Cajsa Stina Olsdotter Specksta

1851-09-28 Mjölnaren Carl Fr. Hedberg
Jfrn Cathrina Elisabet Bjuhr Stenhammar
1851-11-07 1851-10-10 Bs. Peter Zacharias Nässlin
Bd. Brita Stina Godin Gonsvik
1854-06-18 1854-05-28 Bonden, Enkling Israel Höglund Brattås Bondedottren Anna Cajsa Olofsdotter Solum
1855-07-15 1855-06-17 Bondesonen Jonas Petter Grafström
Bondedottren Gretha Elisabeth Olofsdotter Solum
1855-12-26 1855-11-25 Sjömannen Erik Carlsson
Pigan Hedvig Christina Ytter
1856-12-28 1856-12-07 Bondesonen Erik Samuel Häggman Gonsvik Pigan Brita Magdalena Stålhand

1857-07-26 Drängen Nils Ersson Själander
Pigan Maria Margreta Tjernlund Speksta
1857-11-01 1857-09-13 Drängen Pehr Magnus Magnusson
Pigan Maria Augusta Eld Stenhammar
1858-11-07 1858-08-22 Sjömannen Johan Jansson Hernösand Pigan Kristina Katharina Carlqvist Kjälfva
1858-10-10 1858-09-12 Bonden Anders Jakob Hagblom
Hushållerskan Märtha Elisabeth Johansdotter Speksta
1858-10-24 1858-10-03 Bonden Erik Jakob Hägglund Gonsvik Hushållerskan Johanna Henrika Sundin Gonsvik
1859-02-27 1859-01-23 Drängen Pehr Larsson Grafström Säbrå och Grofhäll Landbonde Enkan Eva Johanna Nässlin, född Råberg Brattås
1860-01-06 1859-12-04 Tilltr. B. Adolph Fredr. Häggman
Pig. Christina Johanna Stålhand Gonsvik
1860-07-22 1860-07-08 Arb. Enkl. Er. Ol. Sundin
Pig. Brita Ersdotter Geresta