Vigselregister Härnösand C:1
Vigseldatum Lysningsdatum Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
1721-07-30
Tullskrif:n Nils Tornsten
Änkian H. Maria Kock
1721-08-06
Bondrängen Jon Pärsson Hemsöhn Lägrade pig. Karin Johansdotter
1721-10-22
Apologista Jacob Strandman
Jungf. Barbro Sundman
1721-10-29
Dräng Matthias Mårtensson Nerpis Pig. Anna Pärsdotter Bagge
1721-12-28

Matthias Hindersson Nerpis Pig. Brita Erichsdotter Böhle
1722-05-15
Båtzmannen And. Ångerman
Pig. Brita Nilsdotter
1722-05-16
Borg. och Sadelmakaren Laurentz Hell
Pig. Brita Samuelsdotter
1722-10-28
Crono Båtzman Abrah. Runsten
Pig. Anna Pärsdotter Hök
1722-11-06
Cronobåtzm. Anders Forsman
Pig. Marget Jonsdotter Wik
1722-12-06
Cronobåtzm. Johan Geting
Pig. Brita Pärsdotter
1723-02-24
Borgaren Anders Bäckman
Jungf. Elizab. Nilsdotter Ström
1723-03-10
Kopparslagaren And. Söderman
Pig. Lijsa Olsdotter
1723-04-25
Fiskaren Israel Erss. Bäckman

Barbro Joh:sdotter Nora
1723-05-12

Jonas Johansson
H. Lijsa Grelsdotter
1723-10-13
Skomakaren Nils Forsman
J. Sara Kälsdotter Norman
1723-10-13
Borg. Thomas Lack
Jungf. Brita Ryss
1723-10-24
Handelsm. Olof Norman
Jungf. Christina Unæa
1723-10-29
Lect. Mag. Jacob Ar. Renmarck
Jungf. Anna Cath. Wenman
1723-10-30
Bonden Jacob Andersson Från Österb. och Wasa Pig. Karin Nilsdotter
1723-11-01
Handelsm. Anders Sundman
Jungf. Joh. Stigzelia
1723-11-10
Skomak. Nils Lundberg
Pig. Märta Berg
1723-11-19
Rect. Cantus Hans Wattrang
Jungf. Brita Stecksenia Pitheå
1724-01-20
Cronobåtzm. Jacob Berg Född på Gothland P. Sara Jönsdotter Nyman
1724-04-06
Kiöp Swennen Anders Röding Ifrån Wästergyllen
Anna Lisa Back
1724-04-15
Handelsm. Olof Normarck
Hust. Christ. Hellen
1724-05-14
Handelsman Nils Höjer
Matronan Marg. Anzenia
1724-05-25
Skräddaren Johan Olsson Bäckman
P. Agda Pärsdotter
1724-05-27
Drängen Lars Antonsson Östanwik i Stigsiö S:n Pig. Segrid Nilsdotter Spechsta
1724-10-18
Borg. Anders Bäckman
J: Anna Ternbom
1725-02-07
Borg. Jonas Nyman
J: Brita Larsdotter Dalin
1725-02-14
Borg. Eric Häggström
Jungf. Cathrina Söderberg
1725-03-07
Skomak. Peter Lindberg
P. Märet Ersdotter Berg
1725-04-27
Cronbåtzm. Jonas Sterling Stigsiö
Brita Pärsdotter Grönswik
1725-06-20

Jonas Sund

Brita Jonsdotter Född i Skälefta

1725-08-08 Handelsman Pet. Diupenström
Jungf. Catrina Norström
1725-11-02
Bonden Pär Ersson Gånswik Dotter Marget [Andersdotter] Gånswik
1725-11-07
Borgaren Jonas Boman
H. Ingrid Hamberg
1725-11-07
Drängen Erich Pärsson Gåda Inspect:s piga Lijsa
1725-11-14
Borgaren Daniel Pärss: Byman
H. Barbro Hansdotter
1725-12-05
Hofslag. Johan Georg Volmar
Jungf. Marget Hellman
1725-12-29
Bonden Nils Ersson Gånswik Dotter Anna [Erichsdotter]
1726-09-25
Bonden Matthias Jacobsson NyCarlby Pigan Sara Hinricsdotter Nätra Sochn
1726-10-23
Cronobåtzman Olof Reen
Pigan Malin Åman
1726-12-27
Borg. och Sämskmakare Gesällen And. Pärss. Wetterström
Borg:s Jöns Ulf efterlåtna Änckia, Hust. Cath. Looksenia
1726-12-28
Handelsm. Olof Harberg
Jungfru Brita Lisken Noræa
1727-02-12
Borgaren Abram Moberg
Pigan Beata Michelsdotter
1727-04-09
Unge Borgaren Johan Matsson Dalström Född på Österbottn uti Nerpis Pig. Margeta Ericsdotter Ryss
1727-07-16
Borgaren Jonas Sundman Hudwiksvald Pär Elias dotter J. Cathar. Hellman
1727-09-10
Skräddaren Samuel Julius Broms Född uti Arensborg Pigan Maria Berg Född uti Brahestad
1727-09-29
Krukmakaren M:r Johan Christoph. Heinholt Gefle, född uti Hall i Saxen Sal. Borg:s Håka Ryss änkia, H. Cherstin Sunman
1727-10-12
Borgaren Sigfrid Jonsson Edström
Pigan Cherstin Andersdotter Ragunda
1727-10-15
Drängen Jon Jonsson Häggdånger och Rogsta Pig. Segrid Hindriksdotter Häggdånger och Rogsta
1727-10-17
Unga Borgaren Olof Nylander
J. Cath. Ersdotter Bäckman
1727-10-29
Drängen Pär Nilsson Finswik Pigan Helena Jonsdotter Pitheå
1727-11-23
Collega 1:a Classis d:nus Olaus Löfdal
Rustmästar Änckian H. Anna
1727-11-26
Unge Borgaren Jonas Dalsten Född uti Liustorp och Foske Pig. Cathrina Ericsdotter Högsiö och Bäckland
1727-12-17
Drängen Eric Ersson Stig i Säbro Pig. Karin Larsdotter Dalenia Född här i Staden
1727-12-28
Bonden Erich Johansson Hugning i Säbro Pigan Märta Pålsdotter YtterLänäs
1728-05-01
Ålderstegne Borgaren Jon Danielsson Rö
Pigan Maria Pärsdotter Född i Umeå Sochn
1728-08-25
Guldsmeden Alexander Holst Ifrån Norje och Trundhem Jungf. Elizabeth Hanbom
1728-09-08
Drängen Abram Abramss. Hassel

Lijsa Andersdotter Skälefta
1728-09-08
Skräddaren Olof Berglin
Jungf. Cathrina Hök Gefle
1728-10-23
Drängen Pär Pärsson Barnfödder uti Nora Sochn Pigan Beata Marcusdotter Geresta, barnfödder på Österbottn
1728-11-05
Mag. Gustav Sundius Drängen Olof Wallén
Framledne Handelsm:s Anders Getings Efterlåtne Hust. Anna Brandt
1728-11-21
H Bispen Handelsm. Teit Söderberg
Jungfru Christina Westman
1729-05-28

Sigfrid Edström
Pigan Brijta Nilsdotter Född i Boteå Pastorat
1729-06-08

Matts Samuelsson Frisk
Änckan Hustru Barbru
1729-06-24
Kiöpdrängen Michaël Lindström
Pigan Malin Jöransdotter Biertråd
1729-06-29
Bakaren Matthias Uretz
Pigan Margareta Nilsdotter Arnäs Sochn
1729-09-19
Drängen Erik Persson Högsiö S:n Pigan Brijta Andersdotter Gånswijk
1729-09-21
Drängen Erich Erichsson Ström Högsiö och Wålång Pigan Anna Larsdotter Hägdånger och Byy
1729-10-19
Drängen Olof Lundberg
Borgare Dottren Anna Beckman
1729-10-19

Hans Ol. Nylander
Pigan Helena Bill
1729-10-26
Borgaren Erik Johansson Lidman
Pigan Anna Byman
1729-11-12
Drängen Erik Hansson Solom Pigan Cherstin Hansdotter
1729-12-28
Flycktings Drängen Thomas Johansson Jo utj Österbottn Båtsman Ångermans Änckia Barbru Abrahamsdotter
1729-12-28
Siömannen Petter Siöberg
Pigan Ingebor Nyman
1730-04-01

Isac Johansson Solom Pig. Cherstin Johansdotter Grönswijk
1730-04-05

Johan Hansson Mineur
P. Anna Persdotter Nordmaling
1730-06-18
Handelsman Elias Norlin

Mærta Nesselia
1730-10-04
Borgaren Johan Håkansson Bergman
Pigan Karin Jonsdotter
1730-10-08
Färgaren Mäster Anders Revel
Matronan H. Catharina Reen
1730-11-11
Afskedade Crono Båtsmannen Johan Örn
Pigan Karin Engebrechtsdotter Hedenberg
1730-11-12
Borgaren Anders Röding
Borgare Dottren Christina Brunia
1730-11-26
Drängen Hans Falck
Qwinnosperson Anna Persdotter By i Hägdånger
1730-11-30
Drängen Olof Ersson Tiäll i Multråd S:n Pigan Brijta Eriksdotter Högsiö S:n
1731-04-21
Borgaren Petter Brunström
Borgare Dottren Jungfr. Anna Norman
1731-04-21
Borgaren Olof Hapstadius
Pigan Catharina Reffman
1731-06-13
Mons. Christian Fredrich Waxmuth
Jungfru Gunnila Echeblad
1731-06-13
S:r Petter Geting

Anna Lärka
1731-10-24
Drängen Abraham Classon Född i Säbrå och Finswijk Pigan Anna Rolandsdotter Thalin Född i Hernosand
1731-11-07
Drängen Pehr Pehrsson Barnfödder utj Skog i Högsiö Sochn Pigan Catharina Pehrsdotter
1731-11-21
Unga Borgaren Jacob Tornberg
Pigan Margaretta Berg
1731-11-30
Borgaren Petter Damin
Borgaredottren Jungf. Catharina Biur
1732-01-11
Skepparen Nils Bohlin
Änckian Elizabeth Dahlin
1732-01-23
Drängen Erik Månsson Född i Gumundråd Pigan Cherstin Olofsdotter Född i Resilla och Lidgatu
1732-01-23
Unga Borgaren Jonas Tiernström
Borgare Dottren J. Anna Fiskman
1732-02-02
Båtsmannen Olof Nylander
Pigan Märta Nyberg
1732-05-18
Drängen Christopher Christophersson Resilla Pigan Margeta Carlsdotter Född i Uhleå stad
1732-05-31
CronoBåtsmannen Pehr Pehrsson Mars
Pigan Helena Olofsdotter
1732-10-10
Unga Borgaren Petter Häggberg
Borgaredottren J. Anna Wijkman
1732-10-22
Unga Borgaren Måns Melander
Pigan Brijta Clementsdotter Född i Öfwerlännäs Sochn och Länäs byy
1732-11-12
Unga Borgaren Olof Häggman
Borgaredottren Jf. Britha Berg
1732-12-28
Krukmakare Gesällen Philip Rädick
Borgaredottren Jf. Catharina Lööf
1732-12-28
Snickaren Anders Malm Jemteland Borgaredottren Britha Dahlin
1733-01-28
Borgaresonen Johan Lööf
Jf. Catharina Norman Barnfödd utj Fahlun stad
1733-06-17
Kangiutare Gesällen Olof Hoffström
Sämskmakarens Hans Engels Änkia Hustr. Margareta Svart
1733-08-19
Skomakaren Anders Wijkman
Pig. Märta Eriksdotter Gåda
1733-09-09
BrukzInspectoren Daniel Krapp
Mad. Sara Wijk
1733-10-21
Unga Drängen Erik Nilsson Brunberg
Borgaredottren Brita Sal.dotter Hellström
1733-10-31
Gästgifwaren Pehr Pehrsson Mark Pigan Anna Larsdotter Solberg i Stigsiö
1733-11-04
Drängen Elias Abrahamsson Grönberg Född i Nora och Grönswijk
Anna Klen
1733-12-28
Borgaresonen Henrich Strindberg
Pigan Gertrud Eriksdotter
1734-01-03
Drängen Pehr Pehrsson Högsiö Pigan Christina Andersdotter Gånswijk på Hernön
1734-05-19
Handelsmannen Matthias Nyman
Borgaredottren Anna Frök
1734-06-11
Gästgifwaren Jonas Stenklyft
Jf. Christina Bröms
1734-07-11
Rect. Sch. Triv. Mag. Daniel Walanger
Fru Elizabetha Plantin
1734-07-11
Unga Personen Petter Åman
Hustru Anna Blom
1734-09-15
Borgaren Eric Lind
Pigan Maria Pehrsdotter Arnäs Sochn och Jerfwed by
1734-09-17
Borgaresonen Erich Ryss
Pigan Märeta Malming Tuna i Medelpad
1734-10-20
Klensmedz Gesällen Anders Backholtz
Pigan och Båtsmansdottren Elizabetha Reffman
1734-10-29
Bonden Lars Ersson Säbrå Sochn Båtsmans Änkian Hust. Catharina Hedenberg
1734-12-29
Unga antagne Borgaren Lars Siöman
Jf. Elizabeta Westerberg
1735-02-13
Handelsmannen Anders Hellström
Jungfru Christina Blanck
1735-09-21
Unga Bonden Elias Johansson Född i Solom på Hernön Pigan Segrid Nilsdotter Född i Helgums Sochn och Guksås
1735-09-21

Lars Andersson Ulfwijk Pigan Helena Iwarsdotter Ullånger
1735-10-12
Unga Drängen Johan Hansson Krook i Säbrå S:n Borgaredottren Brita Mich.dotter Ulf
1735-11-23
Unga Borgaresonen Jonas Norman
Pigan Susanna Hansdotter Wästby i Högsiö Sochn
1736-01-04
Crono Båtsmannen Nils Wallman
Änkian H. Mærta Malming
1736-04-28
Borgaren Jonas Dahlsten
Pigan Cicilia Olofsdotter Fellström
1736-04-29
Borgaresonen Eric Wijk
Jfr. Magdalena Norberg
1736-05-04
H:r Samuel Walanger
Matronan Hustro Dorothea Forzelia
1736-10-07
Drängen Pehr Johansson Grönswijk Pigan Märeta Pehrsdotter Grönswijk
1736-10-24
Hofslagaren Johan Georg Wolmar
Borgaredottren Jf Sara Berg
1736-11-07
Drängen Sven Persson Höglin Född i Arnäs Borgaredottren Christina Berg
1736-12-28
Drängen Lars Hansson Solom Pigan Brita Isaacsdotter Roth Född i Tuna i Medelpad
1737-01-02
Drängen Nils Nilsson Född i Arnäs Pigan Susanna Jacobsdotter Född i Österbottn
1737-02-20
Unga Personen Pehr Johansson Lungström Född i Staden Pigan Elizabeth Pehrsdotter Född i Styrnäs i Botheå Pastorat
1737-05-08
Crono Båtsmannen

Pigan
Gåda
1737-07-03
Unga Personen Jon Jonsson Född i Torsåker Borgaredottren Anna Blom Född i Dahls S:n och Ästad by
1737-10-06
Unga Bonden Olof Johansson Född i Häggdånger Pigan Brijta Pehrsdotter Född uti Liden i Medelpad
1737-10-25
Unga Borg:n Hans Edenius
Jfr. Margareta Beckman
1737-10-30
Unga Borgaren Jöran Berg
Pigan Elizabeth Sandberg Född i Gonswijk på Hernön
1737-11-06
Borgare Sonen Olof Norman
Jf. Christina Berg
1737-11-13
Kyparen Petter Hammarberg Född i Stigsiö Jfr Maria Geting
1737-11-13
Angifne Borg:n Nils Hellen Född i Staden Besökare Dottren Christina Söderberg Född i Staden
1737-11-17
Unga Bonden Johan Johansson Född i Säbrå och Billstad Pigan Cherstin Olofsdotter Född i Biertråd
1738-01-17

Samuel Frisk
Pig. Helena Berg
1738-02-05

Olof Långström
Jf. Maria Backman
1738-02-12
Länsman Olof Wedin
Jfr. Marg. Burholm
1738-04-05

Erik Pehrsson Gåda Pig. Dordi Pehrsdotter Styrnäs S:n
1738-10-01
Drängen Jöran Danielsson Född uti Botheå Pastorat Pig. Margetha Johansdotter Född uti Botheå Pastorat
1738-10-12
Skepparen Eric Geting
Borgare Dottren Catharina Nederberg
1739-01-11
Handelsm. Elias Staaf
Jfr Sophia Helena Hagström
1739-01-14

Anders Åman

Anna Nyberg
1739-11-15
Handels Betienten Nils Edberg
Hustru Anna Fiskman
1739-12-23

Jonas Solin
Änkian Cath. Hemberg
1739-12-23
Drängen Nils Johansson Solom Pig. Lisa Nilsdotter Ramsila
1739-12-28

Pehr Håkansson Nora Pigan Cicilia Hansdotter Solom på Hernön
1740-01-06
Matrosen Jonas Högberg Högsiö Pigan Cherstin Nilsdotter Stigsiö
1740-02-07
Handelsbetienten Israel Ödberg
Jf. Cath. Geting
1740-05-13
Handelsmannen Anders Westberg
Änckian Helena Damin
1740-05-28

Eric Jernberg
Pigan Ingebor Höglin
1740-07-27
Hattmakaren M:r Jonas Sundberg
Tröijwäfwar Änckian Margareta Grijp
1740-10-02
Borg. Pehr Häggberg
Pig. Karin Johansdotter Född i Grönswik på Hernön
1740-10-05
Borg. Petter Lundberg
Pigan Anna Eriksdotter Född i Säbrå
1740-10-18
Borgaren Olof P. Hellberg
Borgare Dottren Märta Wijkman
1740-10-28
Handelsm. Petter Burholm
Jfr. Gertrud Fellström
1740-11-01
Studenten Petr. Mellberg
Qwinnospersonen Beata Mattsdotter Dalberg
1740-11-16
Afskedade Soldaten Johan Anberg Ragunda i Jemteland Borg:re Dottren Elsa Strindberg
1740-11-23
Drängen Johan Moberg Född i Ramsilla Pastorat Pig. Anna Larsdotter Född i Stigsiö Sochn och Kullarmark
1740-12-03
Borgaren Olof Wallén
Borgare Dottren Eliz. Holm
1740-12-28
Rådman H:r Jonas Sellin
Wälb:na Jfr. Hedvig Teet
1741-01-08
Bruks Bokhållaren H:r Matthias Renhorn
Jungf. Brita Blanck
1741-01-09
Mölnaren Lars Hielte Född i Stigsiö Pigan Karin Andersdotter Född i Ragunda
1741-06-14
Cronobåtsmannen Nils Starck Född uti Hälgum i Ramsilla Pastorat Pigan Karin Eriksdotter Född uti Nordingråd och Ulånger
1741-09-20
Unga Drängen Jonas Nordström Född i Hägdånger Borgare Dottren Margareta Hellberg
1741-10-18
Änklingen Eric Larsson Wijkman
Borg Dottren Mærta Lindmark
1741-11-04
Drängen Hans Född i Nordingråd Pig. Karin Jonsdotter Född i Solefteå
1741-11-25
Borgaren Anders Hornberg
Borgare Dottren Maria Nyberg Född i Gl. Carleby
1742-01-07
Colleg. Sch. Trivilalis Dn. Hans Hellén Pitheå Jf Anna Geting
1742-01-10
Borg. Hans Beckman
Matronan H. Christina Norberg
1742-02-25

Pehr Augustinsson Grönswik på Hernön Pig. Helena Olofsdotter Född i Hammerdal i Jämteland
1742-03-30
Lector Gr. Lit. Mag. Lars Ramström
Fru Margareta Juliana Westman
1742-04-22
Peruqve Makaren Petter Trekau
Borgare Dottren Anna Lööf
1742-10-03
Drängen Olof Johansson
P. Anna Larsdotter Spekstad
1742-10-05
Borg. Hans Mårtensson
P. Maria Hansdotter
1742-10-10
Glasm. Johan Norberg
P. Barbru Eriksdotter
1742-11-07
Borg. Jonas Lööf
Jf. Ingrid Forsman
1742-11-28
Artillerie Karlen Anders Lænnberg
QwinnosPerson Sara Olofsdotter
1743-01-07

Jacob Widqvist Ifrån Österbottn Pig. Anna Johansdotter Ifrån Skog i Högsiö Sochn
1743-01-13
Handelsm. Petter Kiön
Jfr. Christina Hammarström
1743-01-28
Crono Båtsmannen Olof Er. Höök Född i Dalarne Pigan Cherstin Ersdotter Född i Ramsilla
1743-03-11
Styrmannen Matthias Grönberg
Pigan Anna Norberg
1743-09-18
Manufactoristen och Färgaren H:r Jonas Löfdahl
Jungfru Catharina Håberg
1743-10-23
Skomakaren Petter Ramström
Pigan Brita Grönberg
1743-11-09
H. Handelsmannen Jonas Hernelius
Jungf Märta Elisabet Dalin
1743-11-10
Borg: Olof Nylander
Pigan Catharina Larsdotter
1743-11-28
Matrosen Olof Ödberg
Hust: Anna Dahlström
1744-01-03

Nils Lundbom
Jungf. Ingrid Sundberg
1744-01-08
Bokbindaren Mäster Abram Lilleberg
Jungf Elisabet Lindberg
1744-01-10
Handelsmannen H. Magnus Ertz
Jungf Sara Boding
1744-02-02
Skepparen Abraham Flodin
Jungfr Magdalena Beckman
1744-03-21
Bonden Johan Ersson Näs i Säbrå Sochn Pig. Martha Andersdotter Rödön Sochn och Sota by
1744-04-01
Matrosen Johan Jonsson Dahlsten
Pigan Christina Erichsdotter Sollefteå
1744-04-15
Crono Båtsmannen Daniel Danielsson Holm
Pigan Christin Ersdotter Säbrå
1744-05-09
Båtsmannen Matthias Wallman
Borgare Dottren Märta Trög
1744-06-10
Borg: Nils Groth
Pig. Elisabetha Lindahl Född i Botheå och Öfverlänäs
1744-06-17
Borgaren Anders Åman
Änkan Brita Isachsdotter
1744-09-27
Matrosen Isac Rigan Ifrå Österbottn och Wasa Pig. Maretha Pålsdotter
1744-09-30
Drängen Nils Lindahl Ifrån Öfverlänäs Pig. Margreta Erichsdotter
1744-10-25
Mästaren och Sadelmakaren Johan Åkerberg
Borgaredottren Jungfr Christina Schoug
1744-10-25
Borgaren Johan Åman
Pigan Sara Erichsdotter Födder i Nora Sochn
1744-11-04
HandelsMannen Olof Hapstadius
Jfr Catharina Sidenström
1744-11-11
Drängen Anders Sidenström Ifrå Sidensjö Pigan Helena Åkerberg Ifrå Selånger
1744-12-29
Bonden
Säbrå och Äland


1744-12-28
Borgaren Måns Öberg Född i Nätra och Ulfön Borgare Dottren Jfr. Anna Byman
1745-01-01
Drängen Lars Christophersson Åvall Ifrå Nordingråd Pig. Karin Jonsdotter
1745-02-03
Cronobåtsman Erich Stadig Hägdånger Pig. Margareta Jonsdotter
1745-02-05
Mästaren och SämskMakaren Bengt Esberg
Änkan H. Maria Pärsdotter Lingh
1745-02-21
Physices Lectorn och Provincial Medicus Doctor Nicolaus Gisler
Jungfru Maria Elisabeth Wijkar
1745-05-27
Borgaren Jöns Walenius
Pigan Brita Nordqvist
1745-05-28

Johan Edenius Ifrån Sållefteå
Anna Olofsdotter Ifrån Sållefteå
1745-05-29

Jöns Jonsson Ifrån Sållefteå Pig. Sara Erichsdotter Ifrån Sållefteå
1745-08-01
Borgaren Hans Bäckman
Jungfru Sara Siöberg
1745-10-29
H:r Jöns Unæus
Borgare_dottren Jf. Anna Bäckman
1745-12-26
Studios. Henric Brinck
Jfru Margareta Nyberg
1746-02-02
Skiepparen Eric Hamberg Född uti Hammar i Torsåker Borgaredottren Christina Bäckman
1746-02-09
Skräddaren Olof Ahlberg Född uti Bote Sochn och Arlom Hustru Elisabeth Westerberg
1746-09-29
Borgaren Lars Holmberg
Pigan Sara Erichsdotter
1746-10-05
Handels Betjenten Jonas Næstedt
Pigan Malin Jacobsdotter
1746-10-26
Drängen Pär Pärsson Födder i Nordingrå och Östansiö Pigan Brita Pärsdotter Födder i Biertrå och Bålsiö
1746-11-25
Drängen Johan Lidman
Borgare dottren Christina Godin
1746-12-28
Borgaren Magnus Sundberg Sundsvall Klåckaredottren Märtha Nyberg
1747-04-12
Borgaren Hans Tiell
Pigan Margareta Norström
1747-07-26
Fabriques Gesellen Olof Skog
Besökare_dottren Margareta Byström
1747-11-03
Borgaren Johan Lööf
Pigan Margeta Eriksdotter Född i Ytterlänäs
1747-11-12
Glasmästaren Jonas Forsman
Borgare_dottren Brita Häggström
1747-12-01
HandelsMannen Abraham Mathesius Brahestad Jungfru Anna Håberg
1747-12-28
Borgaren Olof Persson Nederberg
Pigan Kerstin Larsdotter Solum
1747-12-28
Tunbindaren Jöran Molovius Österbotn Änkan Maria Hansdotter Rehn
1748-07-10
Skomakare Gesällen Olof Löfdahl
Änkan Hust. Catharina Berg
1748-09-18
Handels Betjenten Olof Hamrin
Pigan Brita Johansdotter Född i Häggdånger
1748-10-25
Drängen Olof Olofsson Född i Skallstad i Nora S:n Änkan Hust. Cicilia Hansdotter Född i Solum på Hernön
1748-10-28
Bonden Elias Isrelsson Nora, född uti Svartnora Pigan Märtha Nilsdotter Född i Wästansiö uti Siälewad
1748-11-16
Smeden Mäster Ingemar Widström
Borgaredottren Jfru Magdalena Skog
1748-11-27
Fabriques Gesällen Nils Lindström
Borgaredottren Christina Wolgemouth
1749-01-10
CoopvaerdieFararen Peter Östmark
Hustru Magdalena Nordberg
1749-02-14
Båtsman Johan Forsman
Änkan Christina Berg
1749-02-17
Reserve Båtsmannen Johan Dahlberg
Änkan Hust. Anna Holm Ny Carleby
1749-03-29
Drängen Nils Borin
Pigan Märtha Wetterström
1749-04-09
Borgaren Sonen Pär Erichsson Bergman
Pigan Märtha Norberg Född i Sätne
1749-09-30
Drängen Erich Westermark
Borgare Dottren Christina Norberg
1749-10-10
Drängen Nils Johansson Jerfström
Pigan Dordi Erichsdotter Född i Sollefteå
1749-10-19
Drängen Lars Hamström Född i Torsåker och H?? Pigan Märtha Lidman
1749-11-07
Handelsman Aron Parment Stockholm Jungfru Magdalena Eurenia
1749-12-05
Borgaren Hans Norberg
Jungfru Sara Hyttring
1749-12-28
Matrosen Erich Påhlsson Bäck
Borgare Dottren Christina Carlberg
1749-12-30
Handelsman Olof Långström
Borgare Änkan Christina Hellén
1750-01-02
Hand. Olof Forsbom
Jf. Elisabeth Gran????
1750-10-21
Drängen Nils Pärsson Född i Widbygg??? Pigan Anna Lindbom
1750-11-02
Bonden Anton Ericksson Östanvik uti Stigsiö Pigan Märtha Hansdotter Högsiö Sochn
1750-11-13
Skomakare-gesällen Peter Lidbom
Änkan Margareta Hellberg
1751-03-26
Borgare och Handelsman Georg Liffman
Jungfru Anna Lucretia Holst
1751-04-07
Borgaren Joseph Schytt
Änkan Hust. Anna Jonsdotter Födder i Arnäs
1751-05-02
Borg. och Handelsman Eric Bergstedt
Jungfru Christina Nordström
1751-05-28
Coopvaerdie Siömannen Michael Stenbit
Siömans dottren Märtha Jernberg
1751-09-24
Borgaren Johan Thunström

Anna Pärsdotter Högsiö
1751-09-29
Arbetskarlen Lars Larsson Siöman
Pigan Margareta Jonsdotter Ahlberg Hammardahl
1751-10-24
Skepparen Peter Schiörling
Pigan Cathrina Johansdotter Salin Dahls Sochn
1751-11-05
Visiteuren Eric Hammarberg
Borgare-dottren Jfru Sara Hornberg
1751-12-01
Matrosen Ragvald Erichsson Hoffman
Archlie-Mästar dottren Brita Ernsched
1752-02-02
Borgare Sonen Peter Nordstrand
Pigan Elisabeth Isrelsdotter Ramsela
1752-03-25
Borgaren Magnus Sundberg Sundswal Borgare dottren Märtha Hielte
1752-04-02
Kopparslagaren Mäster Zacharias Löfdahl Umeå Jungfru Elisabeth Munselia
1752-04-07
Handelsman Eric Nordlander
Madame Gertrud Felström
1752-04-28
Handelsman Elias Edmarck
Madame Elisabeth Holm
1752-10-16
Borg. Johan Hansson Nyberg
Pigan Kerstin Isacsdotter Tuna
1753-03-01
Skiepparen Anders Dahlin
Borgare dottren Jfru Maria Brita Tornsten
1753-03-06
Borgaren Peter Bergman
Borgare dottren Jf. Magdalena Godner
1753-05-08
Handelsman Peter Sund
Jungfru Ingrid Strandman
1753-06-14
Drängen Eric Pärss. Wikström Biertrå Pigan Brita Strinholm Multrå
1753-06-26
Handelsman Peter Håberg
Mad. Anna Fiskman
1753-09-30
Bonden Olof Mårtensson Stigsiö Pigan Kerstin Mårtensdotter Wijk i Torsåker
1753-10-14
Borgare Sonen Nils Dahlberg
Pig. Anna Ericsdotter Född i Tynderö
1753-10-14
Borgare Sonen Johan Godner
Pigan Sara Simonsdotter Född i Liden
1753-10-26
Drängen Nils Rodin
Coopvaerdie Farare dottren Maria Brandberg
1753-11-28
Fabrique-gesällen Anders Swedman
Pigan Lisa Johansdotter Öberg
1754-01-31
Stads Chirurgus Jacob Eberstein
Jfru Maria Elisabeth Håberg
1754-05-05
Styrmannen Gullich Norgren
Pigan Barbru Håkansdotter Sånga
1754-05-10
Borgaren och Snickaren Anders Malm
Pig. Märtha Wallmarck Sätne
1754-05-20
Hofslagare gesällen Johan Bergman
Sin trolofwade Fästemö Sara Arlin Boteå
1754-05-28
Bokbindaren Mäster Abraham Lilleberg
Jungfru Märtha Edström
1754-09-24
Handels Betjenten Eric Törnström
Jfru Brita Thunberg
1754-07-02
Skräddaren Mäster Anders Widmark
Jfru Anna Brita Grönlöf
1754-07-05
Studiosus Martin Sundberg
Madame Anna Nordberg
1754-10-06
Crono Båtsman Eric Thomasson Gran
Pigan Anna Henricsdotter
1754-10-13
Borgaren Jacob Näsberg
Pigan Maria Pehrsdotter Född i Nordmaling
1754-10-20
Drängen Jonas Nordquist
Borgare dottren Jf. Catharina Falk
1754-11-24
Manufactoristen Georg Lindrot
Jungfru Helena Hammarström
1754-11-26
Handelsman Georg Unæus
Jfru Brita Christina Olivebom
1754-10-27
Drängen Anders Lidberg
Borgare dottren Elisabeth Lundberg
1754-12-22
Hanskmakaren Peter Soop
Pigan Ingrid Larsdotter Byström Född i Häggdånger
1754-12-29
Klåckaren Henric Brinck
Jfru Sara Siöberg
1755-01-14
Ingenieuren Daniel Laurin
Jungfru Sara Margareta Söderberg
1755-02-11
Borgare Sonen Daniel Lidman
Pigan Anna Lindberg
1755-05-21
Drängen Pehr Pehrsson Nordin
Borgare dottren Jfru Brita Sandholm
1755-08-26
Skomak. Mäster Arvid Hasselgren
Jungfru Brita Wikman
1755-10-12

Pehr Pehrsson Wägnön Pigan Märta Nilsdotter Gånswik
1755-10-14
Drängen Lars Wennersten Född i Nordingrå Pigan Margareta Abramsdotter Lång Född i Säbrå
1755-10-19
Drängen Erich Johansson Näström
Pigan Sara Pehrsdotter Loström
1755-10-26
Drängen Jöran Halin
Pigan Catharina Dalbom
1755-10-26
Drängen Olof Sundstedt
Pigan Brita Dalberg
1755-11-02
Fabriques Gesällen Magnus Wallman
Jfru Regina Asp Född i gl. Carlby
1755-11-09
Drängen Nils Johansson Närström
Pigan Catharina Wallberg
1755-11-18
Carduansmak. Mäster Lars Setherquist Född i Ofwansiö Fors
Maria Berglund Född på Harnäs Bruk i ElfCarleby Församling
1755-12-28
Borgaren Anders Thunberg Sundsvall Jfru Anna Nessler
1755-12-30
Ombudsman wid Tull arende Sociteten Carl Eurenius
Jfru Brita Krapp
1756-01-01
Matheseos Lectoren Magister Clement Eurenius
Fru Sara Selander
1756-02-29
Adjuncten Nils Ödberg
Jungfru Brita Skog
1756-04-20
Drängen Mårten Mårtensson Nording Nordingrå Sin Fästeqwinna Kerstin Jonsdotter
1756-04-21
Borgare Son Peter Åman
Sin Fästeqwinna Borgare dottren Anna Catharina Godner
1756-06-09
Tröijwäfwaren Mäster Ingemar Edmarck
Jungfru Catharina Hammarberg
1756-07-25
Snickaren Mäster Michael Westin
Pigan Margeta Jonsdotter Hultström Född på Hemsön
1756-08-19
Färgaren Anders Strömstedt
Jfru Elisabeth Waxmuth
1756-10-07
Drängen Pehr Erichsson Wikberg
Bonde dottren Märtha Pehrsdotter Solom
1756-10-15
Drängen Peter Nordquist
Pigan Margeta Pehrsdotter
1756-10-17
Drängen Jonas Wikström
Borgare Enkan Brita Ulf
1756-11-04
Kakelungsmakaren Mäster Jöns Engman
Borgare dottren Segrid Melander
1756-11-11
Swarfwaren Mäster Isac Levander
Jf. Elisabeth Lundberg
1756-11-18
Sochne Skräddaren Johan Salinder Nora Pigan Annika Erichsdotter Född i Sollefta
1756-11-22
Drängen Abram Åström
Pigan Malin Nilsdotter
1757-02-10
Glasmästaren, Mäster Anders Lundberg
Jfru Margareta Uritz
1757-02-24
Borgaren och Skiepparen Peter Siöberg
Borgare dottren Jf. Margareta Lille Söderhamn
1757-04-14
Handels Betjenten Olof Hedström
Jfru Helena Edström
1757-05-22
Drängen Erich Michelsson Åström Gersta Borgare Enkan Elisabeth Israelsdotter
1757-10-20
Drängen Olof Pehrsson Häggdahl Häggdånger Pigan Sara Larsdotter Boteå
1757-10-25
Drängen Pehr Lindgren Häggdånger Pigan Lisa Johansdotter Boteå
1757-10-25
Drängen Jöran Jöransson Westman Fiälsiö Borgare dottren Catharina Lööf
1757-11-13
Fabriques gesällen Nils Hoffman
Borgare dottren Margareta Sandholm
1757-11-13
Bagare gesällen Nils Uritz
Pigan Christina Bolin
1757-11-20
Coopvaerdie Fararen Hans Sångberg
Enkan Sara Norman
1757-06-30
Drängen på Hospitalet Johan Jerfström
Hospitals Hushållerskan Kerstin Hansdotter Löfdahl
1758-10-01
Borgaren Thomas Johansson
Pigan Brita Jonsdotter
1758-10-05
Stads Waktmästaren Peter Åström
Pigan Margareta Elfström
1758-10-08
Drängen Johan Wedin
Pigan Anna Pehrsdotter
1758-10-22
Drängen And. Holmstedt
Pigan Märta Erichsdotter
1758-10-29
Drängen Henric Edström
Borgare dottren Sara Åhman
1758-11-14
Giördelmakaren Mäster Johan Gustav Gradman
Jfru Sara Dahlstedt
1758-12-10
Tobaks Spinnar-gesällen Daniel Bäckström
Borgare dottren Anna Brunberg
1758-12-26
Matrosen Johan Asp
Borgare dottren Barbro Solin
1759-01-02
Skräddaren Mäster Peter Sundmark
Madame Elisabet Westman
1759-01-04
Handelsman Johan Berggren
Jungfru Helena Christina Rynelia
1759-07-22
Sämskmakaren Mäster Peter Norrbom
Borgare dottren Jf. Christina Holmström Norrkiöping
1759-08-02
Skräddaren Mäster Isac Estberg Sundsvall Jungfru Christina Geting
1759-10-14
Målaren Abraham Segerström
Skräddare dottren Ingeborg Löfdahl
1759-09-23
Skräddaren Olof Wikberg
Jfru Sara Forsman
1759-10-14
Betjenten Bengt Bergström
Jf. Brita Maria Modin
1759-12-02
Teengiutaren Abraham Zellenius
Jfru Anna Lena Geting
1760-04-07
Guldsmeds gesällen Nils Bergman
Borgare dottren Anna Solin
1760-04-13
Ingenieuren Hans Biur
Jungfru Christina Elisabeth Melander
1760-04-13
Skomakaren och Piparen Lars Lidberg
Borgare dottren Märta Solin
1760-07-08
Borgaren Georg Estberg Sundsvall Borgare dottren Sara Brunström
1760-09-09
Vice Häradshöfdingen Herr Daniel Hägglund
Jungfru Martha Charlotta Söderberg
1760-10-14
Drängen Hans Nordquist
Pigan Lisa Johansdotter
1760-10-18
Borgare Sonen Nils Ersson Bergman
Pigan Catharina Gullichsdotter Öman
1760-10-26
Byfogden Hindrich Strinberg
Pigan Anna Jonsdotter
1760-10-28
Drängen Johan Johansson Nording
Pigan Ingrid Olofsdotter Gladberg
1760-10-30
Repslag:r Mäst:r Peter Berg
Borgare dottren Helena Hultin
1760-11-03
Afskedade Båtsman Pehr Ersson Salt
Änkan Brita Pehrsdotter Strinberg
1760-11-03
Drängen Nils Nordlund
Borgare dottren Sara Norman
1760-11-06
Drängen Lars Ersson Sohlstedt
Pigan Catharina Hök
1760-11-20
Gullsmed. Mäst:r Alexander Wigant Holst
Jungfru Anna Damin
1760-11-21
Borgaren Johan Nordin
Jgfr. Anna Dahlman
1760-11-23
Handels Betjenten Eric Westlinder
Pigan Christina Holmström
1760-12-28
Borgare Son Olof Envallius
Bonde dottren Märtha Höglin
1761-01-01
Kopparslagare Gesällen Nils Åslund
Jungfru Abigel Lind
1761-05-11
Urmakaren Hans Hedman
Qwinsperson Brita Berg
1761-05-13
Drängen Anders And: Löfberg
Borgare dottren Christina Dalberg
1761-05-13
Borgaren Daniel Melander
Pigan Margreta Trög
1761-08-25
Färgaren Jonas Wahlfisk
Borg: dottren Jfr. Mertha Strandman
1761-10-11
Skrifwaren Johan Carling
Pigan Marth Hök
1761-11-10
Handels Betjenten Peter Kullstadius
Änkan Sara Norman
1761-11-12
Handelsman Jonas Lindström
Jungfru Brigita Hellström
1761-11-15
Visiteuren Matthias Wallander
Pigan Margareta Thunberg
1761-11-23
Mölnaren Martin Duchan
Pigan Elisabeth Widberg
1761-12-29
Borgaren Thomas Wikman
Pigan Elisabeth Jonsdotter
1762-02-07
Matrosen Olof Dahlsten
Pigan Catharina Arnström
1762-02-11
Drängen Hans Ericksson Solom Nämdemans dottren Brita Eriksdotter Gånswik
1765-12-29
Drängen Johan Åström
Borg.dottr. Merta Berg
1766-01-04
Skepparen Olof Bergström
Pig. Greta Siöström
1766-01-09
Drängen Jonas Ahrnström
Borg.dr. Märta Groth
1766-01-09
Handels Betj. Joh. Åström
Bonde dottr. Caisa Andersdotter
1766-02-23
Borg. Joh: Nordin
Pigan Anna Nordqvist
1766-04-03
Klock: Son Swen Neström Anunsiö Jungf. Elisab: Wattrang
1766-04-22
Kopparsl: Mest: Jöns Öhberg
Madam: Elisab: Lind
1766-05-19
Bruks Inspector: Nils Sedin
Jungf Anna Maria Robsahm
1766-07-13
Theengiutaren Mest: Pet: Ernström
Borgare dottren Jungfr. Christina Norberg
1766-10-12
Borg: Son: Johan Bergman
Pigan Anna Johansdotter Född i Multrå
1766-10-12
Drängen Pär Pärsson Heggqvist
Borg:dotr: Maglena Dalberg
1766-10-12
Matros: Micael Granström
Pigan Brita Hermansdotter Säbrå
1766-10-19
Handelsbokhål. Carl Gust. Parment
Borg: Dotren Sara Röding
1766-10-19
Borg: Son Dan: Grönberg
Pigan Maria Iwarsdotter Helgum
1766-10-21
Båtsmans Son Johan Forssman
Pigan Mertha Isacsdotter Ragunda
1766-11-02
Bruks Arbetaren Erik Jonsson Bålsta Pigan Magdalena Eriksdotter Indal
1766-11-16
Drängen Jonas Jesström
Borg: Dottren Christina Wallberg
1766-11-23
Ängs wacht: Lars Augustinsson Wangsta Pigan Brita Eriksdotter Wikman
1766-11-23
Matrosen Rawald Hossman
Enkan Margareta Wennersten
1766-12-03
Borg: Son: Erik Envallius
Borg: Dotren Cath: Nylander
1767-01-22
Matrosen Christopher Grönberg
Pigan Catharina Norman
1767-01-27
Matrosen Erik Norgren
Borg.dotr. Elisab. Bergman
1767-02-19
Guld och Silfrarbetaren Mest: Alexand: Holst
Enkan Hustru Brita Walenia
1767-04-21
Drängen Lars Wikström
Pigan Christina Holmberg
1767-05-17
Handels. Er: Sellström Sundsvall Junf. Catharina Wallinder
1767-05-30
Borg: Abram Runsten
Pigan Margeta Pärsdotter Hök
1767-06-10
Kopparsl. Mest. Isaac Holmström
Jungf. Christina Lind
1767-07-12
Drängen Jonas Westerlund
Pigan Christina Wåhlberg
1767-09-06
Repslag. Joh: Micael Schark Sundsvall Jfr Brita Frisk
1767-10-02
Matrosen Hindrik Strinberg
Pigan Brita Hök
1767-10-25
Snickaren Mest: Erik Nyman
Pigan Anna Selander
1767-12-10
Gessel. Dan. Beckström
Pig: Caisa Solberg
1767-12-27
Handels. Hind: Norlin
Jfr Catharina Burholm
1768-05-01
Borg. Lars Lidman
Borg:dotr. Anna Edenia
1768-06-21
Hattmakaren, Mäster Jonas Hernelius
Jfru Anna Margaretha Kåhre
1768-09-30
Drängen Eric Törnberg Nora
Catharina Pehrsdotter Stigsiö
1768-11-06
Dräng. Jöns Ericsson Solom
Barbro Pehrsdotter Säbrå
1768-11-13
Drängen Lars Ericsson Viksten Säbrå Borgaredottren Anna Sollin
1769-01-10
Waktmästaren och V. Cancellisten Eric Billström
Borgaredottren Anna Lundberg
1769-01-27
Skomakare-Gesällen Johan Öfverholm
Enkan Margareta Sandholm
1769-02-02
Skepparen Johan Svanberg
Borgare-dottren Catharina Stigberg
1769-04-09
Handelsmannen H. Daniel Stenlander
Enkan M. Brita Nordquist
1769-08-06
Handskmakare-Gesällen Olof Jägerfeldt
Borgare-dottren Anna Sara Ros Född i Stockholm
1769-08-31
Tullnären H. Eric Hammarberg
Dygdesamma Elisabeth Nordin Nordingråd
1769-10-08
Skomakare-Gesällen Peter Sandström

Margareta Sohlberg Född i YtterLännäs
1769-12-29
Drängen Jacob Jacobsson Nordström
Borgare-dottren Anna Långström
1770-01-14
Drängen Pehr Nylander Skog Fästeqwinnan Elisabeth Jacobsdotter Född i Nordingrå
1770-01-19
Comministeren i denna Församling Mag;r Nils Bredberg
Jungfr. Catharina Unæa
1770-02-02
Sjömannen Olof Nordin Född i Nordingrå Besökare-dottren Christina Strandman
1770-02-27
Glasmästaren Mäster Hans Öberg Sundsvall Jungfru Elisabeth Westman
1770-03-02
Klensmeden Mäster Nils Bergström
Pigan Christina Nilsdotter Född i Nordingrå
1770-03-25
Bonden Johan Larsson Sköns Socken Pigan Sara Nilsdotter Född i Wibyggerå
1770-05-24
Handelsbetjenten Hendric Högberg
Pigan Christina Mårtensdotter Fröberg Ljustorp
1770-05-24
Handskmakare Gesällen Jacob Singmark
Handskmakare Enkan H:ru Ingrid Jonsdotter Byström
1770-06-04
Handlanden Peter Kullstadius
Glasmästare Enkan H:u Christina Margareta Volmar
1770-06-04
Fiskaren Nils Sandström
Borgare Dottren Christina Östmark
1770-07-02
Tröjwäfware Gesällen Peter Andberg
Borgare Dottren Catharina Öberg
1770-07-15
Bokbindare Gesällen Gustaf Westerlund
Jungfru Catharina Lind
1770-07-22
Borgaren Petter Norman
Borgaredottren Magdalena Wedin
1770-08-26
Bagaren Samuel Uritz
Jungfru Christina Elisabeth Herbst Född i Stockholm
1770-09-02
Besökaren wid Stora Sjö-Tullen Johan Lindman
Jgfr. Anna Christina Ahlberg Stockh.
1770-09-09
Sjömannen Daniel Sundin
Borgare-Dottren Brita Nässtedt
1770-10-25
Handelsbokhållaren H. Johan Clausén
Afl. Rådman. Daniel Noræi Enka Fr. Anna Maria Alander
1770-11-29
Drängen Johan Börlin Född i Nordingrå Borgare Enkan Anna Edenia
1770-12-02
Borgaren Olof Hellberg yngre
Pigan Martha Bergström
1771-01-11
HandelsBokhållaren Herr Eric Hammarström
Jungfru Maria Elisabeth Nishane
1771-05-30
Sjömannen Olof Möller

Maria Ersdotter Tynderö
1771-07-27
Sjömannen Michael Stenbit

Lisa Nordqwist
1771-08-25
Handelsmannen Herr Eric Tjernberg
Jungfru Maria Unæa
1771-09-10
Rådmannen Herr Peter Djupenström
Jungfru Margaretha Stenklyft
1771-09-14
Sokneskräddaren Pehr Pehrsson Scharlin Säbrå Pigan Brita Jönsdotter Fåkerberg
1771-09-21
Bonden Eric Ersson Söderfälle Bonde-dottren Brita Danielsdotter Nordingrå
1771-10-12
Enklingen och Dannemannen Daniel Michesson Gersta Nämnemannens dotter Greta Pehrsdotter Gånswik
1771-10-19
Enklingen och Borgaren Jonas Wikström
Enkan Anna Långström
1771-10-26
Borgaren Jacob Widqvist
Borgare Enkan Anna Edenia
1771-11-02
Krukmakaren Mäster Jonas Hultin
Borgare dottren Anna Hultin
1771-11-09
Handels Betjenten Sven Jonsson Sjöström
Borgare-dottren Anna Grönberg
1771-11-16
Couverdie Sjöman Johan Dalberg
Pigan Maria Jonsdotter Stigsjö
1771-11-16
Guldsmedsgesällen Jöns Stafrin
Guldsmeds Enkan Hustru Brita Strandel
1771-11-23
Haxkarlen Anders Johansson Tetting
Bonde-dottren Caisa Ersdotter Torsåker
1771-12-08
Sjömannen Anders Norlander
Jungfru Magdalena Borg
1772-01-20
Kn??smeden Mäster Johan Bergstedt
KöpmansEnkan Catharia Kruse
1772-03-06
Hatmakaren Mäster Olof Frisk
Borgare Dottren Jungfru Caisa Malm
1772-03-08
Drängen Eric Matthsson Wattström
Pigan Sara Ericsdotter Långsele
1772-04-26
Dräng. Nils Arnberg
Enkan Brita Brunström
1772-07-26
Handels Betj. Nils Strandell

Caisa Jansdotter Widmarck
1772-08-02
Hattmak. Johan Wertin
Madame Anna Margar. Kåhre
1772-08-04
Herr Rådm. Veit Söderberg
Fru Anna Elisab. Stecksenia
1772-09-13
Dräng. Erik Norsten
Pig. Anna Jacobsdotter Nordingrå
1772-10-18
Fiskinköparen Erik Nyman
Pigan Catharina Melander
1772-10-27
Borgaren Johan Solin
Borgare Dottren Brita Lundberg Gefle
1772-10-18
Länsman Göran Skog Säbrå Enkan Märeta Jonsdotter Nora
1772-11-01
Skomakare Gesällen Jonas Öberg
Skräddare Enkan Sara Forssman
1772-11-26
Drängen Hans Godin
Pigan Anna Jansdotter Granström
1772-11-27
Drängen Jonas Melin
Pigan Sara Nyström
1772-11-29
Handelsman H:r Israël Björnberg
Jfr. Gertru Gafvelin
1772-12-27
Handels Bokhål. H:r Anders Edin
Madame Anna Dalstedt
1772-12-20
Färgaren Christopher Modin
Jfr, Anna Brita Edenmark
1773-02-28
Dräng. Olof Månsson Solander
Enkan Märta Jönsdotter Höglander Kiälfwa
1773-05-13
Gördelmak. Ges. Olof Holmer

Gertru Thunberg
1773-07-01
?? Ven. Consistorii Notarien Herr Mag:r Isac Biberg
Fru Catharina Unæa
1773-07-01
Stads Comministern, Mag:r Erik Svedbom
Jfr. Anna Magdalena Unæa
1773-07-04
Skogs Wakt. och Torp. Erik Hansson Norstedt Hemsön och Skuru Pigan Märta Olsdotter Qvist Ragunda
1773-08-03
Borgaren Hans Norman
Borgare Dottren Christina Sandström
1773-10-10
Dräng. Erik Ersson
Pig.

1773-10-14
Afsked. Båtsm. Matts Wallman
Pig.

1773-10-17
Handelsbetjent Eric Hamlin
Pig. Brita Molin YtterLännäs
1773-11-18
Borgaren Erik Næsström
Pigan Elisabeth Öman
1773-11-25
Visiteuren Lars Hagström
Pig. Anna Helena Sjöberg Nordmaling
1773-11-28
Glasmäst. Nils Tunmarck
Pig. Christina Sjöström
1773-12-28
Handelsm. H:r Peter Saltgren
Jfr. Elisabet Forsbom
1774-02-13
Carduansmakare Gesällen Carl Wahlberg

Anna Lochner Bjertrå
1774-04-05
Fiskaren Magnus Brunström

Brita Loström Loo
1774-05-24
Visiteuren Jonas Sundvall
Pig. Brita Utter Säbrå
1774-06-26
Sjömannen Erik Unæus
Pig. Märtha Åkerlund
1774-07-12
Dräng. Lars Sundin Nordingrå Pig. Christina Danielsdotter Stig i Säbrå
1774-09-25
L:b. Anders Jönsson Sanna Enkan Margareta Pärsdotter Krok i Säbrå
1774-10-30
Skräddaren Mäst. Carl Wesslander
Borgare Dottren Margareta Næsberg
1774-11-20
Visiteuren Erik Nordsten
Pig. Christina Pärsdotter Bjertrå
1774-11-20
Skomak. Lärl. Nils Strömberg
Borgare Dott. Magdalena Hultin
1774-12-18
Snickare Lärl. Lars Ulfström

Catharina Höglin Ragunda
1774-12-27
Drängen Erik Svanström Gumundrå Pig. Justina Solin
1774-12-27
Skrädd. Ålderm. Pär Florander Sundsvall Jfr. Sara Westman
1775-04-18
Dräng. Johan Gerdin
Borgare Dottren Anna Öberg
1775-10-01
Matrosen Erik Normarck
Pig. Anna Devall
1775-10-05
Krono Båtsm. Herman Nyman
Pig. Märta Granström
1775-10-19
Dräng. Peter Olofss. Hellgren Gumundrå Pig. Ingri Olofsdotter
1775-10-20
Skomak. Mäst. Erik Ramström
Enk. Margareta Lochnæa
1775-11-30
Bokhål.

Jfr. Eva Lisa Dillner
1775-11-30
Blokmak. Jacob Norrhammar
Jfru Johanna Granbaum
1775-12-17
Afskedade Profoss. Jonas Wikström
Pig. Magdalena Mårtensdotter Nora
1775-12-28
Collega wid Frösö Scholæ Mag:r Johan Söderberg
Jfr. Catharina Tegström Umeå
1776-02-18
Lärlingen Axel Fahlborg

Brita Cajsa Höglin Arnäs
1776-02-25
Sokne Smed Peter Nyström Grundsunda
Anna Larsdotter Indahl
1776-04-16
Borgare Son Peter Hæggberg

Brita Wikander
1776-05-12
Sämskmak. Samuel Green
Mad. Christina Norrbom
1776-07-28
Vice Collega H:r Mag:r Olof Söderlund
Jfr. Elisabet Hæggbom
1776-08-13
Gatuläggaren Erik Spångberg
Pig. Märta Svedberg
1776-09-15
Dräng. Johan Lidin Liden Pig. Märta Nylander Nora Sokn
1776-09-29
Drängen Wilhelm Wågberg Jämtl:d Pigan Brita Norström Utansjö Bruk
1776-10-11
Reserv Båtsm. Johan Ahlqvist Säbrå Pigan Brita Nordin Nordingrå
1776-10-27
Drängen Olof Söderström Hafwerö Borgare Dottren Märta Borin
1776-11-03
Drängen Pär Nordin Nordingrå Pigan Caisa Pärsdotter Grönswik
1776-11-26
Stads Fiscalen Georg Hörning
Jungfru Margareta Elisabet Staf
1777-03-11
Carduans Mak. Lars Zetterqvist
Mad:e Christina Nyberg
1777-03-11
Skräddaren Mäst. Peter Hedelin
Jfr. Christina Borg
1777-04-01
Extra Visit. Lars Ulfström
Enkan Brita Kjellström
1777-04-01
Kopparslag. Jonas Holmer
Jfr. Helena Lindh
1777-07-20
Hattmakaren Mäst. Jonas Solin
Jfr. Maria Hammarberg
1777-07-20
Handels Bokhål. Matthias Strandberg
Hushållerskan Caisa Wallström
1777-06-26
Fiskaren Jonas Edin
Jfru Ingrid Engman
1777-08-28
Förswars Karl. Anders Löfberg
Pigan Brita Wikström
1777-09-02
Handelsman Hans Löfstedt
Jfru Catharina Kiöhn
1777-09-21
Drängen Johan Ullström
Pigan Brita Loström
1777-09-28
Hattmak. Jonas Björkman

Stina Maria Zäterqvist
1777-10-05
Borgaren Thomas Lack
Pig. Sara Henricsdotter Nora
1777-10-13
Drängen Erik Nyberg Högsjö Pig. Helena Lögdin Lögdö Bruk
1777-10-23
Skepps Byggmästaren Johan Renmansson
Jfru Ingrid Christina Lundbom
1777-10-19
Snickar Ges. Olof Bäckström

Elisabet Forssman
1777-11-09
Garfwaren Mäst. Nils Henric Dahlström
Jfr. Christina Margareta Åkerberg
1777-11-09
Dräng. Eric Wikgren
Borgare Dr. Christina Rodin
1777-11-13
Handlanden Erik Åström
Jfr. Magdalena Tegström
1777-11-16
Brännerisdräng. Pär Hellström
Pig. Elisabeth Lochner
1777-11-30
Skomakaren Mäst. Lars Hellstedt Sundsvall Pigan Elisabeth Lockman
1778-01-25
Borgaren Jonas Nordqvist
Pig. Brita Lenæa Ytterlenäs
1778-01-29
Drängen Nils Åström
Hust. Catharina Hök
1778-02-12
Coopværd. Styrman Anders Gottfr. Nouch
Borgaredottren Anna Cathar. Andberg
1778-02-15
Mästare Son Anders Forsman
Pig. Elisabeth Ullström
1778-02-17
Dräng. Peter Fellström Säbrå Pig. Margareta Wikberg Arnäs
1778-04-21
Kopparslag. Ges. Johan Östermalm
Pig. Brita Ström
1778-04-21
Skomak. Gesällen Jacob Loo

Catharina Gerström
1778-04-26
Skräddaren Jonas Næterlöf

Sara Wikander
1778-05-17
Siöman Peter Melin
Pig. Anna Boström Bygdeå
1778-05-26
Kopparslag. Mäst. Erik Lundberg Sundsvall Jungfr. Christina Edström
1778-06-16
Råd- och Handelsman H:r Erik Sjöström Sundsvall Jungfru Catharina Westman
1778-06-30
Brandwakt. Erik Horn
Pig. Magdalena Ernlund
1778-07-05
Matrosen Henric Bergman
Pig. Brita Greta Turdin
1778-09-13
Krono Båtsman Jonas Svart Nordingrå Qwins Person Märta Höglund
1778-09-02
Häradshöfdingen

Jfru Magdalena Kiörning
1778-10-18
Drängen Pär Olsson Grundsunda Pigan Brita Abramsdotter Wägnön i Säbrå
1778-11-01
Skomakaren Mäster Anders Rydqvist
Jfr. Anna Catharina Zetterqvist
1778-11-01
Dräng. Erik Larsson Kjällwa Pig. Christina Dalin Hemsön
1778-11-08
Urmak. Peter Harberg

Ingebor Törnström
1778-11-19
Handelsman Jonas Söderberg
Jfru Ulrica Lund
1778-11-19
Dräng. Olof Åslund
Pigan Anna Grafström
1778-11-22
Garfwar. Mäst. Johan Allberg
Madame Christina Harberg
1778-11-26
V. Kr. Länsmannen Nils Svedberg
Pigan Anna Caisa Jonsdotter Nätra och NorrSvedje
1778-12-06
Bohhl:r Erik Mogren Stockholm Jfr. Catharina Forsman
1778-12-15
Fiskaren Jonas Löf
Borgare dottren Catharina Blank
1778-12-27
Färgaren Jonas Hellström Hudiksvall Pigan Helena Nordlund Nora
1779-01-12
Bonden Olof Mattsson
Pig. Märta Andersdotter Nätra
1779-02-02
Dräng. Olof Harlin Säbrå Pig. Brita Boding Ytterlännäs
1779-02-18
Swarfwaren Johan Wahlman Gefle Jfru Sara Margareta Widström
1779-02-28
Dräng. Olof Skog

Eva Larsdotter Hägdånger
1779-03-12
Bonden Israel Ersson Nätra och Jerfvik Pigan Christina Olofsdotter Nora och Skärsätter
1779-05-24
Bruks Inspectoren Æstan Harlin
Jungfru Anna Burholm
1779-08-17
Dräng. Erik Fellgren Gumundrå Pig. Christina Abramsdotter
1779-10-19
Torparen Lars Augustinsson Solom Pigan Margareta Jonsdotter Häggwik i Nordingrå
1779-11-04
Dräng. Johan Christoffersson
Pig. Märta Hansdotter Nordingrå
1779-12-05
L:bonden Olof Larsson Norrfälle och Säbrå Sjömans dottren Brita Wester
1780-03-30
Borgare Son Peter Borin

Margareta Nyström
1780-04-02
Dräng. Erik Jönsson Solefteå Enkan Märta Pärsdotter Solom
1780-07-09
Visiteur. Erik Wedin
Sjömansd:r Anna Maria Asp
1780-09-10
Dräng. Magnus Allström
Pig. Caisa Lena Backström
1780-09-28
Dräng. Christopher Ljusberg
Enkan Märtha Ahlqvist
1780-10-10
Kopparslag. Lärl. Nils Sundin
Pig. Anna Söderlöf
1780-10-10
Snickaren Mäst. Sven Holmberg
Jfru Brita Bugt
1780-10-17
Borgare Son Jonas Næsström
Pig. Caisa Svedberg
1780-10-17
Drängen Pär Högström
Pig. Catharina Forsström
1780-10-29
Visiteuren Peter Hoffman
Pig. Frederica Nyström
1780-11-09
Skomak. Ges. Olof Hillbom
Borg. Dottr. Anna Grönberg
1781-02-18
Skomak. Lärl. Matthias Nordqvist
Pig. Catharina Nylander
1781-03-18
Borgare Son Erik Lidman
Pigan Sara Dahlin Hemsön
1781-09-23
Borgaren Peter Sundin
Borgare Dottren Catharina Nässtedt
1781-09-23
Drängen Erik Dahlström
Pig. Catharina Åslund Sundsjö i Jämtel.
1781-09-30
Borgare Son Erik Bergman
Pig. Märta Sjöberg Styrnäs
1781-10-11
Krono Länsm. Johan Erik Lang
Pig. Märta Nordvall ??????
1781-10-14
Wagnmak. Mäst. Olof Renbom
Jfr. Greta Luc. Segerström
1781-10-14
Borgaren Johan Gerdin
Pig. Sigrid Pärsdotter Skjön
1781-10-28
Drängen Erik Sjöström
Borgar.dott. Anna Ahlberg
1781-10-12
Borgare Son Peter Norstrand
Pig. Magdalena Söderlöf ????
1781-11-13
Fabriqves Werkmäst. Erik Stretenberg
Jfr. Caisa Björkman
1781-12-02
Borgare Son Olof Berglin
Pig. Margareta Melander
1782-01-01
Borgar. Peter Ström
Pig. Christina Jonsdotter Hemsön
1782-01-15
Hattmak. Gesäll. Erik Nyberg
Pig. Lisa Nilsdotter Säbrå
1782-02-10
Tunnbindaren Abram Bistock
Borgare Dottren Caisa Åman
1782-02-24
Gullsmeden Nils Nordlöf

Catharina Börlin
1782-04-21
Timmerman. Erik Ecklund

Greta Lisa Westman
1782-04-28
Siöman Erik Lindberg

Brita Söderström
1782-06-25
Dräng. Hans Andersson
Pig. Sara Stina Larsdotter Nätra Sokn
1782-09-01
Kakelugnsmak. Gesäl. Olof Lindberg
Pig. Märtha Sjöberg
1782-09-08
Färgaren Anders Strömstedt

Anna Helena Thelin
1782-09-24
Handelsm. Michaël Strandberg
Pig. Elisabet Ljungner
1782-10-27
Fältwäbeln wid Räfsunds Compag. och Jämtl:s Regem. Anders Gustaf Gössling
Jungfru Maria Justina Frisk Ragunda
1782-11-03
Strandfiskaren Olof Ögren
Pig. Märtha Andersdotter Nätra
1782-12-15
Dräng. Evert Mellberg
Mästare Dottren Anna Margareta Lundberg
1782-12-05
Skomakaren Petter Sandström
Pigan Cicilia Höglund
1783-02-02
GjördellMakaren Eric Ljusberg
Jungfru Anna Greta Söderman
1783-02-02
Sjömannen Eric Ohne
Mästaredottren Elisabet Skog
1783-04-03
Krono Länsmannen Christoffer Grundström Grundsunda Pigan Catharina Ödgren Nätra
1783-05-25
Bondeänklingen Ol. Andersson Liustorp Borgareänkan Margareta Hök Hernösand
1783-05-29
Copvardie Sjömannen Jonas Höglund
Pigan Sophia Nordström
1783-06-09
Gesällen Johan Huggberg Hornöström Pigan Brita Christina Strandqvist Sundswall
1783-08-10
Drängen Pehr Johansson Nordin
Pigan Margreta Blanck
1783-09-16
Tullförwaltarn Herr Nils Tillroth
Mademoiselle Brita Magdalena Eurenia
1783-09-18
Drängen Jonas Noren Nora Borgaredottren Mærta Hægg
1783-09-28
Sjömannen Mathias Forsberg

Mærta Norlöf
1783-10-02
Änklingen Jan Jansson
Pigan Lisa Israelsdotter Nätra
1783-10-14
Bränneri Drängen Eric Bergman
Pigan Caisa Siöberg
1783-10-19
Borgaren Pehr Sundin
Jfru Mærta Elisabet Brink
1783-12-14
Enklingen H:r Carl Åkerbom
Fru Rebecca Herbst
1783-12-28
Enklingen Daniel Michelsson Gånsvik
Caisa Israelsdotter Högsjö
1783-12-28
Murdrängen Jonas Alftin

Mærta Häggdal
1783-12-30
Gästgifwaren Nils Matsson

Segrid Ericsdotter Nätra
1783-12-30
Des Swåger Olof Jansson

Magdalena Matsdotter Nätra
1784-01-01
Hattmakaren Carl Håberg
Jfru Brita Öström
1784-01-04
Repslagaren Pehr Söderberg
Jfru Margareta Hagman
1784-07-11
Rådman H:r Johan Aspegren
Jfru Anna Margreta Westman
1784-07-30
Stadstjenaren Nils Gerström
Enkan Hustru Brita Boding
1784-09-05
Mästar Walentin Borg
Jfru Cath. Margareta Hammerin Umeå
1784-09-28
StadsComministern Herr Dan. Widén
Madem. Margar. Martha Holmbom
1784-10-03
Bränneridrängen David Forsberg
Enkan Caisa Pehrsdotter Legdom
1784-10-03
Bruks Skomakaren Jöns Engvall
Pig. Anna Dahlström Indahl
1784-10-10
Unga Bonden Pehr Pehrsson Gånsvik Pigan Magdalena Eliædotter Nora
1784-10-17
Bränneridrängen Nils Åström
Pig. Anna Runsten
1784-10-22
Timmermannen Eric Södermark
Bondedottren Anna Stina Ericsdotter Gånswik
1784-11-05
Bondesonen Olof Olofsson
Pigan Marg. Pehrsdotter Ullånger
1784-11-11
KakelugnsMakare Magnus Engman
Borgd:r Anna Öberg
1784-12-02
Fiskaren Jonas Bertilsson Löf
Enka Hustru Catharina Hök
1784-12-28
Fiskaredrängen Anders Roberg
Fisk.dottren Mærtha Ahlberg
1784-12-31
Skräddaren Mästar Mathias Styf Sundswall Bondedottren Catharina Allström Nora
1785-02-11
Drängen Eric Godin
Pigan Brita Krångberg Ragunda
1785-02-11
Borgaren Joh. Grönberg
Bondedottren Cathar. Ericsdotter Gumundrå
1785-02-24
Handelsbetjenten Jacob Strandberg
Enkan Christina Westermark
1785-05-12
Drängen Daniel Fröling
Enkan Hustru Segrid Högstedt
1785-06-14
Sjömannen Petter Norberg
Pigan Christina Westberg
1785-08-13

Olof Olsson Nordsten Sjæland Pigan Anna Ericsdotter Næsby i Nordingrå Sochn
1785-09-13
Mässingslagaren Dan. Norgren
Jfru Mar. Elis. Forsman
1785-09-18
Sjömannen Petter Norberg
Pigan Margareta Granlund
1785-09-25
Målaren Petter Lochner
Jfru Helena Brita Edmark
1785-10-09
Skomak. Mästar Olof Swedberg
Jungf. Helena Marg. Gradman
1785-10-09
Enklingen Pehr Jacobsson Tollsätter Pigan Sophia Pehrsdotter Omne i Nordingrå
1785-10-11
Timmerm. Johan Eklund
Pigan Maria Elisabeth Dahlin
1785-10-16
Drängen Eric Sjöstedt

Margareta Norqvist
1785-10-20
Styrman Olof Hægglund
Klockaredottren Brita Rogstadia
1785-10-30
Fiskaren Jonas Wikström
Pigan Christina Larsdotter Säbrå
1785-11-06
Sjömannen Paulus Siælander
Hushåll. Margareta Widström
1786-02-12
Bruks Inspectoren H:r Gabriel Sundbom
Jungfru Anna Christina Lodin
1786-03-05
Lands Cancelli Wagtmästaren Eric Grönqvist
Jungfru Elisabeth Lodin
1786-04-17
Handelsmannen Herr Eric Stenlander
Hushållerskan Catharina Norberg
1786-05-28
Borgaren Eric Nordlöf
Bondedottren Catharina Söderberg
1786-07-23
Drängen Eric Olsson Sunne Pigan Lisa Isacsdotter Gudmundrå
1786-08-29
Mästar Roland Hultin
Madame Brita Kierman
1786-09-10
Lands Fiskaren H:r Eric Joach. Huss
Jungfru Mar. Elis. Söderberg
1786-10-01
Ornaments Bilthuggaren Herr Pehr Westman
Jungfru Greta Lisa Sundius Stockholm
1786-10-22
Borgaresonen Olof Edenius
Pigan Dorothea Wallström
1786-10-15
Capit. H:r Joh. Sundbom
Madame Cathar. Burholm Stockholm
1786-11-05
Handels Betjenten Olof Norberg
Pigan Barbro Næslund
1786-11-05
Bondeson Jonas Dahlström
Pig. Mærtha Söderlöf
1786-10-29
Bränneridrängen Pehr Godin

Catharina Frimodig Boteå
1787-04-09
Swarfware Gesellen Nils Almgren
Pig. Marg. Næsslin
1787-05-27
Leutnanten H:r Pehr Joh. Cedersparre
Mademoiselle Brita Walinder
1787-07-27
Handelsbetjenten Pehr Nyberg
Enkan Maria Hammarberg
1787-09-30
Drängen Olof Nilsson Häggsjö Jungfru Maria Bistock
1787-10-02
Drängen Olof Ersson
Pigan Marget Nilsdotter Nordingrå
1787-10-07
Skräddare Nils Norell Hemsön Pig. Brita Lisa Jonsdotter
1787-10-14
Herr Jacob Eurenius
Mademoiselle Christina Lindström
1787-10-16
Bonden Pehr Nilsson Högsjö
Sara Pehrsdotter Ramsås
1787-10-18
Drängen Lars Södermark
Pigan Lisa Fjellström
1787-10-30
Ringaren Jonas Brundin
Pigan Anna Greta Tunberg
1787-11-25
Sjöman Jonas Hægglund
Pigan Mærtha Söderström