Födelseregister Hassela C:1
Födelsedatum Dopdatum Namn Adress Faderns titel Faderns namn Moderns titel Moderns namn
1688
Jöran ?
Isak Jöransson H. Elisabeth Olsdotter
1688
Karin Kiöölsiön
Staffan Olofsson H. N. N.
1688
Gölig Swedia
Jon Jonsson H. Göligh Hansdotter
1688
Maria? ?
Per? Persson? H. Marith Persdotter
1688
Kersten Swedia
Olof Larsson H. Anna Larsdotter
1689
Hans Kyrkobyn
Hans Persson? H. Malin Olsdotter
1689
Sara Nolanbroo
Anders Jonsson H. Kersten Larsdotter
1689
Hans Fagernääs
Per Ehrsson H. Karin Masdotter
1689
Ingri Kiöölsiön
Olof Tomsson H. Margeta Hinnersdotter
1689
Karin Kiöölsiön
Lars Pålsson H. Elisabeth N. Dotter
1689
Anders Bergie
Steen Hansson H. Ingri N. Dotter
1689-08-20 1689-08-25 Päder Körkiobyn Soldat Erik Hindriksson H. Margeta Jonsdotter

1689-09-08 Olof Haddångsnääs
Olof Olofsson
Brita Andersdotter

1689-09-29 Anders? Bergie
Esbiörn Hansson H. Karin Ehrsdotter

1689-09-30 Jon Nolanbroo
Daniel Ehrsson H. Ingri Jonsdotter?

1689-11-17 Margeta Kiölsiön
Matts Tomsson
Ingri Mattsdotter

1689-12-15 Kirsten Löten? Såldat Pär Olofsson
Märta Persdotter

1690-01-07 Daniel Kiölsiön
Lars Persson Hustru Malin

1690-03-23 Elizabeth Kyrkiobyyn
Anders Persson
Elina? Persdotter

1690-??-?? Anna Kiölsiön
Mats Persson
Anna Matsdotter

1690-05-11 Olof Kiölsiön
Isaak Jöransson
Lispeta Olofsdotter

1690-06-11 Karen Löten
Olof Pärsson Hustru Karen
1690-08-23 1690-08-24 Anna Kyrkiobyn
Olof Masson Hustru Sigri Andersdotter

1690-09-14 Margreta Swedia
Jon Jonsson
Gölig Hansdotter

1690-11-01 Olof Wrångtiärn
Daniel Olofsson H. Brita Jonsdotter

1690-11-16 Olof Nordanbro
Per Marcusson
Elina Olofsdotter
1691-02-11 1691-02-11 Jon Bergie
Esbiör Hansson H. Karen

1691-05-17 Pär Fagernääs
Pär Ehrsson H. Karen Mattsdotter

1691-??-?? Brita Kiölsiön
Isaac Pärsson H. Karen Hansdotter

1691-06-01 Anna Köölsiön
Lars Pålsson H. Elisabeth Larsdotter

1691-??-?? Hindrik Kiölsiön
Pär Pärsson H. Anna

1691-06-23 Lisbeth Kiölsiön
Lars Larsson H. Kersten Hansdotter

1691-10-18 Karin Wrångtiärn
Pär Hindersson
Gertrud Knutsdotter
1691-11-11
Anna Nordanbro Nordanbro Casper i Lifland
Karen a.d.

1691-12-13 Karen Lööten Soldath Hans Pärsson H. Malin Olofsdotter

1692-??-?? Gölig Nordanbroo
Anders Jonsson H. Kersten Andersdotter

1692-03-13 Anna Kiölsiön
Matts Tomsson H. Ingri Mattsdotter

1692-03-25 Malin Kyrkiobyn
Olof Mattsson H. Sigri
1692-07-21 1692-07-24 Karen Kiölsiön
Lars Larsson Hust. Kersten
1692-07-12 1692-07-24 Malin Kiölsiön
Isaak Jöransson H. Lisbeth

1692-08-05 Cicilia Nordanbroo
Olof Olofsson
Brita Andersdotter
1692-08-28 1691-09-04 Olof Kiölsiön
Olof Tomsson Hust. Margeta Hindriksdotter

1692-09-29 Karen Kiölsiön
Anders Jacobsson Hustru Ingri Jonsdotter
1692
Karin Kyrkiobyn
Erich Hansson
Margeta Andersdotter

1692-11-27 Anders Kiölsiön Såldaten Lars Persson
Anna Marcusdotter

1692-11-27 Anna Kiölsiön
Lars Pålsson H. Lizabeth Larsdotter
1693
Anders
Kyrkiobyn Giöran Seffersson H. Karin Eskilsdotter

1693-05-21 Marcus Nolanbroo
Per Marcusson H. Elin Olsdotter
1693-06-27 1693-07-02 Päder? Kiölsiön
Matts Pärsson Hustru Anna
1693-06-27 1693-07-02 Anna Fagernäs
Per? Ehrsson Hustru Karen
1694-01-07 1694-01-14 Jonas Kyrkiobyn Soldath Nils Jonsson Hust. Kersten
1694-03-25 1694-03-25 Karen Bergie
Esbiör Hansson Hustr Elisabeth
1694-03-17 1694-03-25 Tomas? Kyrkiobyn
Olof Pärsson H. Karen Larsdotter
1694-03-20 1694-03-25 Giertrud Wrångtiern
Pär Hindersson Hust. Giertrud
1694-07-02 1694-07-02 Jonas Swidie
Jon Jonsson H. Gölig Hansdotter
1694-08-22 1694-08-26 Hans Bergie Klåckare Ehrik Hansson H. Karen Andersdotter
1694-09-24 1694-09-29 Lars Kiölsiön
Lars Larsson Hustru Kersten Hansdotter
1694-12-25 1694-12-26 Anders Bergie Soldat Olof Olsson H. Brita Andersdotter
1694-12-23 1694-12-26 Erik Löten Soldath Hans Pedersson Hustru Malin Olofsdotter
1695-01-07 1695-01-13 Karen Kiölsiön
Matts Persson Hustru Karen Mattsdotter
1695-03-29 1695-04-14 Ella Kiölsiön
Anders Jacobsson Hustru Ingri
1695-04-05 1695-04-14 Päder Kiölsiön
Staffan Mattsson Hustru Brita
1695-05-03 1695-05-13 Jon Kiölsiön
Daniel Olofsson Hustru Bryta
1695-05-25 1695-05-26 Ingri Nordanbro
Olof Jonsson Hust. Anna Andersdotter

1695-05-26 Lars Kiölsiön Såldat Lars Persson Hust. Anna
1695-06-04 1695-06-05 Justina Nordanbro
Pål Jacobsson Hustru Karen

1695-11-01 Jonas Kyrkiobyn
Anders Jonsson Hust. Anna A.

1695-12-26 Kirsten Bergie
Esbiör Hansson Hust. Elizabeth

1696-01-05 Kirsten Nordabro
Per Marcusson Hust. Ellena
1696-01-16 1696-01-19 Olof Fagernäs
Peder Ehrsson Hustru Karen Matsdotter

1696-05-03 Erik Wrångkier
Olof Ersson
Margreta Hansdotter
1696-06-07 1696-06-12 Johan Kiölsiön
Lars Pålsson Hustru Elisabet Larsdotter

1696-08-23 Kirsten Wrångkier
Per Hindersson Hust. Gertrud
1696-09-19 1696-09-27 Hans Nordanbroo Klåckare Erik Hansson Hust. Karen Andersdotter
1697-02-23 1697-02-28 Jonas Nordanbro
Daniel Ehrsson Hust. Ingri Jonsdotter
1697-03-01 1697-03-07 Anders Kyrkobyn
Anders Jonsson Hustru Anna Pärsdotter
1697-05-13 1697-05-16 Erik Wrångtiärn
Olof Ehrsson H. Margeta Hansdotter

1697-10-10 Gunnela? Kyrkiobyn
Per ? Hust. Karen
1697-12-06 1697-12-12 Gölig Kyrkiobyn
Anders Hansson? Hustru Anna Hansdotter

1697-12-26 Margreta
Soldat Olof Olofsson Hust. Brita And.
1698-02-17 1698-02-24 Lisbeth Bergsiö och Elgered Såldat Pål Larsson Hustru Margeta Larsdotter
1698-05-06 1698-05-08 Karin Kiölsiön Soldath Lars Pärsson Hustru Anna
1698-05-04 1698-05-08 Olof Nordanbroo
Pål Jacobsson Hustru Karen Olsdotter
1698-06-05 1698-06-10 Olof Kyrkiobyn
Anders Jonsson Hustru Anna Andersdotter
1698-09-15 1698-09-18 Hans Bergie
Esbiör Hansson Hustru Elisabeth
1698-09-14 1698-09-18 Margeta Kiölsiön
Erik Ehrsson Hustru Kersten
1698-06-19 1698-06-24 Karin Fagernäs
Per Ehrsson H. Karin Matsdotter
1699-01-18 1699-01-22 Sigri Nordanbro
Erik Hansson Hustru Karen Andersdotter
1699-06-24 1699-07-02 Brita Nordanbro
Daniel Olofsson Hustru Brita Jonsdotter

1699-10-30 Elena Nordanbro
Peder Marci H. Elena Olai
1699-11-25 1699-12-03 Jonas? Fagernäs
Daniel Thomsson Hustru Karen Olofsdotter

1700-01-14 ? Nordanbro
Daniel Ersson Hustru Ingri
1700-02-08 1700-02-11 Hans Swedia
Jon Jonsson Hustru Gölig Hansdotter
1700-02-23 1700-02-25 Päder Kiölsiön Soldath Ehrik Ehrsson Hustru Kersten
1700-03-04 1700-03-11 Hans Kyrkiobyn
Anders Hansson Hust. Anna Hansdotter
1700-04-22 1700-04-27 Päder Bergie Soldath Olof Olofsson Hustru Brita Andersdotter

1700-05-06 Peder Kiölsiön
Per Eskilsson H. Elizabeth
1700-06-11 1700-06-15 Kersten Nordanbro Klåckare Erik Hansson Hust. Karen Andersdotter
1700-06-27 1700-06-30 Wendela Kyrkiobyn
Per Anusson Hust. Karen Ersdotter?
1700-10-12 1700-10-?? Brita Kyrkiobyn
Olof Matsson Hustru Karin
1700
Anders Kyrkiobyn
Anders Jonsson
Anna Andersdotter

1701-01-?? Margreta Kyrkiobyn Såldat Hans Persson Hust. Malin Olofsdotter
1701
S? Fagernäs
Päder Ehrsson Hustru Karen Mattsdotter
1701-05-05 1701-05-19 Hans Wrångkiärn
Olof Ehrsson Hust. Margeta Hansdotter
1701-07-11 1701-07-12 Karen Nordanbroo
Päder Olofsson Hustru Ingri Esbiörsdotter
1701-08-24 1701-08-25 Olof Fagernäs
Erik Olofsson
Margreta Pedersdotter
1701-08-29 1701-09-01 Brita Bergie
Esbiör Hansson Hustru Elisabeth Mattsdotter

1701-10-13 Margreta Kyrkiobyyn
Anders Hansson
Anna Hansdotter
1701-11-27 1701-12-01 Sigrig Kyrkiobyyn
Bengt Olofsson H. Anna Hansdotter
1702-03-25 1702-04-07 Brita Kiölsiön
Seffer Staffansson Hustru Sara Ehrsdotter
1702-05-25 1702-06-13 Karin

Per Eskilsson Hust. Elizabetha

1702-08-24 Gölig Berge
Erik Hansson
Karin Andersdotter

1702-12-10 Erik Wrångkiärn
Nils Jonsson Hust. Kersten ?
1703-01-01 1703-01-01 Swän Nordanbro
Daniel Ehrsson Hustru Ingrid Jonsdotter

1703-02-22 Hans Kyrkiobyn
Bengt Olsson Hust. Anna Hansdotter
1703-03-14 1703-03-27 Gunilla Wrångkiärn
Erik Olofsson Hustru Margeta Jonsdotter
1703-04-27 1703-04-27 Kersten Nordanbro
Päder Olofsson Hustru Ingri Esbiörsdotter

1703-06-07 Sigrid Kyrkiobyn
Olof Mathsson


1703-06-07 Jonas Kyrkiobyn
Anders Jonsson

1703-09-26 1703-09-29 Anders Berge
Hans Stensson Hust. Margeta Nilsdotter
1703-10-28 1703-11-01 Daniel Nordanbro
Pål Pärsson Hustru Karen Danielsdotter
1703-12-18 1703-12-25 Oluf Kiölsiön
Hans Hansson
Kierstin Olsdotter
1703-12-21 1703-12-26 Margreta Nordanbro
Jon Andersson
Maretha Nilsdotter
1704-01-15 1704-01-24 Brita Kyrkiobyn
Anders Hansson

1704-01-06 1704-01-10 Anna Swedia
Pär Andersson Hust. Karen
1704-02-28 1704-02-28 Jonas Kyrkiobyn
Pär Anunsson Hustru Karen
1704-04-04 1704-04-08 Karen Kiölsiön
Seffer Staffansson Hust. Sara Ehrsdotter

1704-04-08 Ella Fagernäs
Erik Olsson Hust. Margeta
1704-07-25 1704-07-26 Olof Nordanbro
Pär Olsson Hust. Ingrid Esbiörsdotter
1706-08-02 1706-08-?? Erik

Per Anunsson

1706-09-?? 1706-09-16 Elizabeth
Såldaten Påhl Jacobsson


1706-09-29 Gertrud Wrångtiärn


Ingrid Pehrsdotter

1706-10-28 Ingrid
Recreten Lars Steensson


1706-12-09 Peder Fagernäs
Erik Olofsson


1707-02-03 Jonas Kyrkiobyn
Anders Hansson


1707-02-17 Kersten Nordanbroo
Jon Andersson

1707-03-25 1707-03-26 Pähr Kyrkiobyn
Jöns Pärsson H. Karin
1707-04-07 1707-04-12 Karin
Klåckaren Erik Hansson


1707-06-14 Margreta

Olof Pärsson

1707-06-26 1707-06-29 Kerstin

Pehr Olufsson H. Ingrid Esbiörsdotter

1707-07-12 Karin Swedia
Päder Andersson Hustru Karin

1707-07-12 ? Kiölsiön
Per Isacksson Hust. Margetta P?

1707-06-16 Anna Kiölsiön
Sigfrid Staffansson H. Sara

1707-08-11
Wrångkiärn
Jonas Olofsson
Margetta Hansdotter?

1707-10-27 Mattias Kyrkiobyn
Olof Matsson Hustru Karen

1707-10-27 Hans Kyrkiobyn
Hans Hansson


1708-01-27 Mats
Soldaten Christopher Maatsson


1708-08-18 Olof
Soldaten Giöran Leekatt


1708-09-27 Matts Kiölsiön
Matts Larsson Hust. Karin

1708-??-?? Karin
Soldaten Hendrick Ramkloo? H. Ingrid

1708-11-29 Karen Bergie
Erik Esbiörsson


1708-11-29 Nils
Soldaten Nils Jonsson


1708-11-01 Jonas Wrångkärn
Erik Olofsson


1708-11-01 Olof Kölsiön
Päder Eskilsson

1709-04-13 1709-04-16 Anders Kyrkiobyn
Anders Hansson


1709-07-01 Karen

Per Annunsson


1709-09-19 Lisbetta Kiölsiön
Christopher Matsson


1709-??-20 Erick
Klåckaren Erick Hansson