Nolanbroo Bonde Olof Ehrsson
Hustru Kersten Persdåtter
Son Per Olofsson
Dåtter Kirsten Olofsd.
Pyga Anna Olofsdåtter
Dräng Per Marcusson
Inhyses Elena Olofsd.
Bonde Pål Jacobsson
Hustru Karen Olofsd.
Pyga Sara Thomsd.
Flicka Elena Persd.
Inhses Per Pålsson
  H. Elena Pålsd.
Bonde Anders Jonsson
Hustru Kersten Larsd.
Son Jonas A. s.
Anna A. d.
Kersten A. d.
Drängh Daniel Tomsson?
Såldat hustru H. Karin Jonsd.
Bonde Erich Ehrsson
Hustru Brita Persd.
Son Danil Ehrsson
Sonhustru Ingri Jonsd.
Son Per Ehrsson
Dotter Kersten Ehrsd.
Dotter Karin Ehrsd.
Bergie Bondhe Steen Hansson
Hustru H. Ingri
Son Hans
Styfdotter Margeta
Drängh Toommas
Pyga Malin
Dräng Jon Larsson
Bonde Eßbiöör Hansson
Hustru Karin
Styf Moder H. Karin
Son Hans
Dotter Ingri
Dräng Olof Ehrsson
Pyga Margeta
Pyga Ingebor
Swedhia Bonde Jon Jonsson
Hustru Karin Mårtensd.
Son Jon Jonsson
Sonhustru Gölig Hansd.
Dotter Ingri Jonsd.
Son dotter Karin Jonsd.
Pyga Giertrud Ehrsd.
Leggoße Erich Larsson
Inhyses H. Gölig Jonsd.
Bonde Anders Olsson
Hustru Anna Persd.
Son Per Andersson
Döttrar Marit A. dotter
Elin A. dotter
Anna A. dotter
Pyga Elin Eskälsd.
Leggoße Pål Persson
Inhyses Lißbet Persd.
Kyrkiobyn Bonde Maß Hinnersson
Hustru Malin Biörsd.
Son Olof Masson
Sonhustru Sigri Andersd.
Brita Massd.
Margeta M. d.
Båtsmans Hust. Elisabet Massd.
Leggoße Lars Persson
Kopparslagare Olof Olsson
Bonde Hans Andersson
Hustru Gölig Hansd.
Sönner Anders Hansson
Hans Hansson
Erich Hansson
Dotter Gölig Hansd.
Pyga Margeta A. d.
Legflicka Karin O. Dotter
Bonde Göran Sefersson
Hustru Karin Eskilsd.
Sönner Seffer Jöransson
Olof Jöransson
Såldat H. Margeta Jonsd.
Bonde Peder Larsson
Hustru Elena Jönsdåtter
Son Jöns Persson
Dotter Elena Persdåtter
Pygor Brita Andersdåtter
Anna Andersdåtter
Gammel faster Karin Persdåtter
Kyrkiobyn Bonde Olof Bängtsson
Hustru Margeta Nilsdåtter
Gammal pater Bengt Persson
Sönner Bengt Olofsson
Hans Olofsson
Anders Olofsson
Dotter Karin Olofsdåtter
Pyga Kirsten Larsdåtter
Hustru Wändila
Dräng Per Marcusson
Son Per Anunsson
Son Jon Anunsson
Döttrar Kirsten Anusdåtter
Margreta Anusdåtter
Inhyses Gölig Persdåtter
Landbonden Lars Larsson
Hustru Elena Andersd.
Margeta Ehrsd.
Brita Ehrsdotter
Inhyses Margreta Olofsd.
Wrångkärn Bonde Erik Olofsson
Hustru Gunnela
Son Olof Ersson
Dåtter Karin Ersdåtter
Dräng ? ?
Karin Persdåtter
  Malin Jacobsd.
Kiölsiön Lars Pålsson
Hust. Lisbeth
Son Lars Larsson
Son Mattes
S.Hu Kersten
Dotter Walborg
Inhyses Isak Jöransson
Hustru Lißbeth
  Hust. Malin
Isak Pärsson
Hust. Karen
Son Hans
Päder
Pyga Bryta
Inhyses Pär Larsson
  Hust. Anna
Matts Tomsson
Hust. Ingri
Inhyses Olof Tomsson
Hust. Margeta
Päll Pärsson
Hust. Mareta
Moder H. Karin
Syster Anna
Staffan Mattsson
  Hust. Brita
Seffer Olofsson
Hust. Helga
Soldat Enka H. Walborg
Erik Hinnersson
Hust. Anna
Inhyses Ella
Anders Larsson
Hust. Sara
  Hust. Brita
Matts Pärsson
Hust. Anna
på Löten Bonde Anders ?
Hust. Elena Persdåtter
Dåtter Brita Andersd.
Fagernääs Olof Andersson?
H. Brita
Son Erik
Dåtter Karin
? Margreta
Per Ersson
H. Karin
Mod. H. Märt
Dåtter Margeta
Inhyses Malin
? Thol Olsson
H. Brita
? ?
? ?