Vigselregister Hässjö C:2
Vigseldatum Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
1787-03-11 Mölaren Stefan Borg Sättna Sochn Pigan Märtha Jonsdotter Tjärne
1787-10-04 Hemmans tilträdaren Olof Bengtsson Storroten Bonde dottren Johanna Andersdotter Dufwid
1787-10-12 Compagnie Commissarien Olof Er: Ovenius
Mademoiselle Elisabeth Christina Pelt Åwike Bruk
1787-10-21 Sochne Skräddaren Eric Ol: Krus
Dannemans dottren Segri Olofsdotter Söråker
1787-11-11 Dräng: Pehr Olofsson Gudmundrå och Björsta Pigan Brita Ersdotter Gjökböle
1788-06-17 Unga Bonden Olof Christophersson Bye Dannemans dottren Sara Pålsdotter Böle
1788-06-29 Post Inspectoren Pehr Altberg Umeå Stad Madame Brita Bång Fjäl
1788-06-29 Hemmans tilträdaren Isac Ingemarsson Strand Bonde dottren Catharina Larsdotter Skäggsta i Tynderö
1788-07-13 Sadelmakaren Anders Skog Sundsvall Dannemans dottren Greta Simonsdotter Dufwid
1788-08-31 Reserve Båtsmannen Pehr Åström Söråker Pig: Margreta Ersdotter ?
1788-10-05 Bonden Olof Johansson Thorsboda Pigan Lena Larsdotter Söråker
1788-10-19 Bonden Eric Nilsson Stäbbgård Pig: Segri Nilsdotter Strin
1788-11-02 Bonden Mats Jonsson Backe Pig: Barbro Pehrsdotter Rii
1789-01-01 Hammar Smeds Drängen Jonas Johansson
Bonde dottren Märtha Pehrsdotter Sellanger och Huli
1789-03-29 Fördublings Båtsmannen Jöns Larsson Wii?
Bonde dottren Sara Johansdotter Gasabäck
1789-04-13 Förra Bonden Nils Larsson Swaleri Piga Brita Pehrsdotter Nätra Sochn i Ångermanland
1789-10-06
Anders Johansson Norrkrånged Dannemans dottren Anna Ersdotter Bängling
1789-12-29 Unga Bonden Lars Mårtensson Näfsta i Sellånger Bonde dottren Brita Jonsdotter Strand
1789-12-31 Sjömannen Jacob Höglin Sundsvall Pig: Gunnilla Olofsdotter Född i Sätna, nu boende i Strand
1790-01-06 Gästgifwaren Augustin Bång Fjäl Häradsdomare dotter Anna Greta Jacobsdotter Sunnansjö
1790-03-12 Unga Bonden Isac Jonsson Wästansjö Enkan Brita Jonsdotter Backe
1790-05-30 Enklingen och Dannemannen Lars Matsson Krigsbyn Pig: Ingri Nilsdotter Född i Ljustorp och Skäljom
1790-10-10 Manufactur Smeden Lars ???berg Åwike Bruk Pigan Brita Ersdotter Åwike Bruk
1790-10-17 Bondesonen Lars Andersson Öngård Bonde dottren Lena Isacsdotter Öfwerå
1790-11-28 Bonden Eric Pålsson Byn Bondedottren Mærtha Abramsdotter Backås
1791-03-20 Unga Bonden Eric Abramsson Gjökböle Pigan Cajsa Larsdotter Stafre
1791-06-26 Reserve Båtsman Jonas Hæggström Hägdånger Pigan Sara Ersdotter Norr Krånged
1791-10-09
Eric Jonsson Wästansjö
Helena Nilsdotter Backås
1791-10-16
Nils Jansson Spilböle uti Stigsjö Dannemans dottren Greta Ersdotter Norr Krånged
1791-11-01
Augustin Jacobsson Sunnansjö Jungfru Maria Christina Norberg Gasabäck
1792-01-01 Hemmans tilträdaren Jöns Augustinsson Hägdånger och Antiär Hemmans Pigan Barbro Ersdotter Hussjö
1792-01-15 Byggmäst: Anders Larsson Åstrand
Pig: Anna Thomædotter Åwike Bruk
1792-03-18 Spiksmeden Pehr Axberg
Pigan Johanna Holmberg Åwike Bruk
1792-04-22
Paul Vidricsson
Bonde dottren Cathrina Johansdotter Thorsboda
1792-05-31
Pehr Ersson Bergman Berje i Timrå Sochn
Greta Ulrica Norberg Gasabäck
1792-07-01
Jonas Wikström Åwike Bruk
Christina Östman Åwike Bruk
1792-09-09 Sjömannen Lars Wallström Hernosand Pig: Anna Sjöman Född i Stran, nu tjenande i Hernosand
1792-10-28 Bonde Sonen Jon Pehrsson Indal och Tomming Enkan Märtha Larsdotter Söråker
1792-10-30 Dräng: Anders Isralsson
Pigan Brita Andersdotter Åwike Bruk
1792-11-04 Smeds Dräng: Anders And: Åst???
Pig: Stina Olofsdotter Åwike Bruk
1792-11-11 Land Bond: Nils Olofsson Edsåker uti Ljustorp Pig: Maglena Ersdotter ????böle
1792-12-26 Mästar Paul Östman
Pig: Lena Byström Åwike Bruk
1792-12-30 ? And: Wall?

Märtha J???sdotter Dufwid
1793-06-02 Bondesonen Lars Wincensson Sunnansjö Tjenstepigan Anna Sibilla Nilsdotter Frisk Norr Krånged
1793-10-06 ???????? Sonen Nils Ersson By? Bondedott:n Greta Pehrsdotter Krånged
1793-10-06 Drängen Johan Olofsson Krånge Bondedott:n Lisa Ersdotter Torrom i Hägdånger
1793-10-13 Unga Bonden Pehr Nilsson Swaleri Pigan Helena Swensdotter ?
1793-11-12 Håf Inkjöparen Anders Gabriel Dæcker Torp och Lillmörtsjön Enkan Greta Pehrsdotter Åström Söder Krånged
1794-02-23 Smeden Eric Andersson
Pigan Gunnila Östman Åwike Bruk
1794-03-25 Torparen Jon Pehrsson
Pigan Märtha Vincentsdotter Sunnansjö
1794-04-21 Hemmans tilträdaren Eric Pehrsson Sör Krånge Dannemans Enkan Märtha Jacobsdotter Sör Krånge
1794-05-13 Café Kokaren Eric Wikman Hernosand
Helena Wikström Åwike Bruk
1794-06-09 Unga Bonden Augustin Isacsson
Dannemans dottren Brita Isacsdotter Öfweråå
1794-06-22 Drängen Hans Nilsson
Pig: Anna Ersdotter Fjäl
1794-06-29 Bonden Eric Nilsson Stäbbgård Enkan Lena Larsdotter Thorsboda
1794-10-05 Hemmans tilträdaren Mats Pehrsson Sör Krånge Dannemans dottren Cathrina Pehrsdotter Strin
1795-05-24 Smedsdräng: Pehr Andersson
Enkan Greta Olofsdotter Åwike Bruk
1795-06-25 Kyrkwärden Augustin Nilsson Stångrid, Tynderö Sochn Enkan Brita Wiklander Wästansjö
1795-10-04 Bondesonen Pehr Nilsson Stäbbgård Dannemans dottren Cathrina Nilsdotter Backås
1795-10-11 Mästarsmeden Eric Ersson Axberg
Pig: Cathrina Kjellström Åwike Bruk
1795-11-01 Bonden Jon Jonsson Strand Des hushållerska Martha Larsdotter
1795-11-10 Drängen Lars Pålsson Bolin Thorsboda Pig: Anna Mårthensdotter Gasabäck
1796-05-05 Drängen Jon Pehrsson Indal Dannemans dottren Johanna Olofsdotter Dufwid
1796-07-10 Unga Bonden Pehr Olofsson Tynderö och Märgård Dannemans dottren Cathrina Andersdotter Öngård
1796-10-02 Borgare sonen Eric Norström Gefle Pig: Lena Abramsdotter Gjökböle
1796-10-09 Bruksarbet: Pehr Isrelsson
Pigan Brita Nilsdotter Stäbbgård
1796-10-20 Dannemans sonen Johan Andersson Husjö Jungfru Anna Cathrina Wiklander
1796-11-17 Hemmans tilträdaren Jon Jonsson yngre Strand Pigan Greta Ersdotter Fröst på Alnön
1796-12-26 Under Styrmannen Johan Edström Hernosand Hammar Smedsdottren Barbro Söderström Åwike Bruk
1797-02-23 Dannemannen Pehr Andersson Öngård Dannemans dottr. Greta Olofsdotter Byn
1797-09-24 Drängen Jon Ersson Fjäl Pigan Anna Ersdotter Fjäl
1797-10-01 Bonde sonen Isac Olofsson Wästansjö Dannemans dottren Stina Christjansdotter Strand
1797-10-08 Dannemans sonen Lars Nilsson Stäbbgård Dannemans dottren Brita Johansdotter Thorsboda
1797-10-19 V: Länsmannen Adolph Sim: Wiklander Sunnansjö Nämndemans dottr. Cathrina Simonsdotter Öfweråå
1797-11-28 Comminist: Eric Södermark Tynderö Enka Fru Comministerska Brita Hæggmark Hägdånger och By
1798-01-04
Adolph Ersson Ahla Pigan Cathrina Nilsdotter Swedje
1798-08-26 Förra Mästarsmeden Anders Johansson Åvike Bruk Pig: Mærtha Jonsdotter Öngård
1798-08-26 Mästarsmeden Pehr Joh: Söderström
Enka Brita Ersdotter Åwike Bruk
1798-09-30 Unga Bonden Mats Jonsson Strand Enkian Anna Mårtensdotter Thorsboda
1798-10-07 Bonde sonen Mats Ersson Wäster Ro uti Sillånger Dannemans dottren Anna Olofsdotter Söråker
1798-10-21 Unga Bonden Eric Larsson Strand Jungfru Margreta Christina Wiklander Sunnansjö
1798-05-28 Bruksarbetaren Lars Norström Åwike Bruk Pig: Cathrina Johansdotter Åwike Bruk, född på Lögdön
1799-05-13 Borgaren Daniel Tynelius Sundsvall Dannemans Enkan Cathrina Johansdotter Thorsboda
1799-09-29 Dannemans sonen Ingemar Larsson Strand Dannemans dottren Anna Isacsdotter Åå
1799-10-20 Bondesonen Isac Ersson Norr Krånge Nämndemans dottr. Brita Ersdotter Ahla
1799-10-27 Danneman: Eric Vincensson Sunnansjö Färjeman: Abel Eliæs. dotter Brita Abelsdotter Färjeholmen
1799-10-27 Knipp Smeds Gesällen Pehr Dahlberg
Pig: Greta Andersdotter Åwike Bruk
1799-12-29 Guld Smeds Gesällen Daniel Åkerlund Hernosand Dannemans dottr. Christina Ersdotter Törngren Thorsboda
1799-12-29 Båtsman Gustaf Strid
Pig: Greta Olofsdotter Swedje
1800-06-08 Dannemans sonen Eric Andersson Husjö Kyrkowärds dottren Anna Brita Nilsdotter Wästansjö
1800-09-14 Sochneskräddaren Eric Hellgren Gumböle Pig: Märtha Christjansdotter Strand
1800-10-12 Post Bonde sonen Pehr Johansson Säbrå och Näs Dannemans dottr. Cathrina Olofsdotter Strand
1800-10-19 Unga Bonden Jon Larsson Sör Krånge Nämndemansdottren Brita Simonsdotter Öfwerå
1800-10-24 Hemmans Tilträd: Johan Ersson Gumböle Enkan Stina Christjansdotter Strand
1800-10-26 Unga Bonden Nils Hamberg Gabäck Danems dottren Ingrid Olofsdotter Stran
1800-10-26 Nämndemans sonen Christopher Pehrsson Näset Danems dottr: Sara Nilsdotter Swarfwar Böle
1800-11-09 Unga Bonden Nils Pehrsson Sunne Pig: Cathrina Svensdotter Öfwerå
1801-04-06 Torpar. Johan Pehrsson Gåsnäs i Hägdångl. Enkan Sara Ersdotter Strin
1801-07-12 Unga Bonden Johan Michelsson Stabbgård Pig: Anna Larsdotter Strand, född på Alnön
1801-07-12 Unga Bonden Johan Pehrsson Öfwer Korsta i Sköns Sochn Danemans dottr: Cathrina Olofsdotter Söråker
1801-07-19 Ordin: Rote Båtsm. Olof Lundstedt Berje i Timrå Pigan Stina Danielsdotter Strand
1801-10-04 Danemans sonen Jonas Vincensson Sunnansjö Pig: Cathrina Carlsdotter Krigsbyn
1801-10-15 Hemmans tillträd: Johan Åkerdal Bärje i Timrå Mademois: Eleonora Christina Altberg Fjäl
1801-10-18 Bond. Lars Nilsson
Enk: Ana Nilsdotter Wästansjö
1801-10-18 Bond: Anders Olofsson Dufwid Pig: Cathrina Ersdotter Riksta
1801-10-25 Ordin: Båtsman Eric Friman
Bonde dottr: Mærtha Larsdotter Swedje
1801-11-08 Dräng Esaias Ersson
Pig: Sara Pehrsdotter Byn
1801-11-13 Afsked: Båtsm: Johan Styf
Piga Cathrina Pehrsdotter Krigsbyn
1801-11-15 Bondeson [Erik] Ersson Swedje Bonde dottr. Cathrina Augustsdotter Bäring och Tynderö
1802-07-02 Carudansmakare Salom. Östergren
Enk. Brita Ersdotter Swedje
1802-07-04 Unga Bonden Jonas Johansson Sköön och Målås Danems dottren Stina Ersdotter Söråker
1802-09-24 Drängen Gustaf Andersson
Pig: Sara Ersdotter Bakholm
1802-10-03 Unga Bonden Jöns Larsson Norr Krånge Danemans dottren Sara Pehrsdotter Sunne
1802-10-09 Bruksarbetaren Lars Dahlberg
Pig. Cathrina Byström Åwike Bruk
1803-05-30 Förra Kolaren Lars Önesson
Enkan Segri Larsdotter Norr Krånge
1803-06-24 Skeppar Anders Vikberg
Pigan Stina Greta Johs Engstrand Åwike Bruk
1803-10-16 Torparen Jonas Dalin
Pigan Cathrina Pehrsdotter Wästansjö
1803-10-23 Unga Bonden Olof Larsson Stafre
Cathrina Abelsdotter Holmberg Färjeholmen
1803-11-13 Torpar: Isac Johansson
Pigan Greta Ersdotter Swedje
1804-06-01 Nämndemans sonen Pehr Ersson Ahla Enkan Cathrina Jacobsdotter Riksta
1804-07-08 Unga Bonden Eric Olofsson Dufwid
Stina Danielsdotter Färjeholmen
1804-08-31 Skomakar: Anders Wikman
Pig: Anna Henricsdotter Åwiken
1804-09-30 Bruksarbetare Eric Nordström
Pig: Anna Kiellström Åwiken
1804-10-07 Hemmans tillträdaren Johan Johansson Husjö Danemans dottren Brita Matsdotter Krigsbyn
1804-11-04 Förra Bonden Pehr Nilsson Sunne Pig: Stina Johansdotter Thorsboda
1804-11-15 Fördubblings Båtsm: Johan Gustafsson Staf
Pig: Brita Jonsdotter Wästansjö
1804-11-15 Torparen Johan Jacobsson
Pig: Anna Greta N:dotter Ljustorp och Frötuna
1805-06-21 Bonden Eric Pehrsson Söder Krånge Danemans dottren Märtha Lisa Olofsdotter Hägdånger och Torrom
1805-11-27 Unga Bonden Eric Carlsson Bängling Pig: Märtha Olofsdotter Dufwid
1805-11-31 Bonden Timan Larsson Stafre Jungfru Sara Brita Wiklander Sunnansjö
1806-04-11 Hemmans Egaren Lars Wiklander Sunnansjö
Greta Abelsdotter Holmberg Färjehollmen
1806-05-09 Torpar: Anders Lundberg
Pig: Cajsa Lena Jonsdotter Backås
1806-05-26 Koppar slagaren
Hernosand Jungfru NN Granstedt Åwike Bruk
1806-06-24 Hemmansägaren Simon Wiklander Thorsboda Dannmans dottr Anna Brita Jonsdotter Backås
1806-06-29 Drängen Pehr Pehrsson
Enkan Ingri Nilsdotter Krigsbyn
1806-10-19 Bonden Johan Nilsson Söråker Pig: Greta Stina Åström Åwike Bruk
1806-10-26 Dannmans sonen Paul Nilsson Böle Nämndemans dottren Anna Pehrsdotter Näset
1806-10-31 Unga Bond: Daniel Larsson Stafre Bonde dottr. Mærtha Brita Olofsdotter Slätt i Ljustorp
1806-11-02 Skräddar: Eric Dahlsten Wästansjö Pig: Brita Lögdén Lögdö Bruk
1806-11-02 Skräddar: Eric Åberg Öfwerå Bonde dottren Stina Ersdotter Swedje
1806-11-04 ??????? ?????? Anders Jabin Tynderö och Mällby Bonde dottren Greta Mickelsdotter Stäbbgård
1806-12-28
Simon Larsson Gryttjom Bondedottr: Cathrina Jonsdotter Tjärne
1806-12-30
Paul: Bolin Thorsboda Des hushållerska Anna Simonsdotter Thorsboda
1807-01-03
Nils Nilsson Buxås Pigan Stina Ulrica Wikforss Gjökböle
1807-04-10 Bonde sonen Michael Andersson
Bonde dottren Mærtha Ericsdotter Söråker
1807-04-17 Torparen Nils Nilsson Swedje och myre Bonde dottren Segri Larsdotter Swedje
1807-04-23 Förra Reserven Lars Jonsson Moman
Pigan Brita Johansdotter Öfweråå
1807-06-07 Enklingen Eric Ersson Sör Krånge Pig: Brita Isacsdotter Holme uti Tynderö
1807-06-24 Bonde sonen Abram Jonsson Backås Pig: Cathrina Christjansdotter Strand
1807-07-26 Drängen Nils Jonsson
Pigan Anna Brita Ericsdotter Byn
1807-10-02 Bonde sonen Lars Ersson
Pigan Brita Godin Söder Krånge
1807-10-18 Sjömannen Gustaf Fridahl
Pig: Maria Brita Wikberg Åwike Bruk
1807-10-25 Hemmans tillträdaren Eric Ersson Ahla Dannmans dottren Sara Jonsdotter Indal och Åse
1807-11-03 Torpare sonen Olof Abramsson Gnistring i Hägdånger Danmans dottren Cajsa Ersdotter Swedje
1808-01-24 Skjepparen Anders Rodin
Bondedot. Segri Johsdotter Thorsboda
1808-02-26 Dräng: Johan Norborg Backholm Pigan Cathrina Larsdotter Rolandsbacke
1808-04-18 Bondesonen Jon Jonsson Backås Bondedottren Anna Pehrsdotter Sunne
1808-04-24 Hemmanstillträdaren Lars Ersson Sunnansjö Pig: Mærtha Pehrsdotter Hussjö
1808-05-06 Unga Bonden Olof Ericsson
Bonde dottren Märtha Ersdotter Bängling
1808-05-06 Hemmanstillträdar: Christ: Ersson Bängling Danemans dottr. Märtha Brita Ersdotter Stäbbgård
1808-05-15 Drängen Pehr Vintsensson Sunnansjö Bonde dottr. Segri Johansdotter Thorsboda
1808-07-24 Dräng: Jon Andersson
Pigan Stina Ulrica Johansdotter Byn
1808-07-31 Bruksarbetaren Anders Engstrand
Pigan Sara Henricsdotter Ytterå
1808-10-09 Bondesonen Pehr Jonsson Böle Bondedottr. Anna Cajsa Simonsdotter Swaleri
1808-11-22 Bonde sonen Jon Ersson Bängling Nämndemans dot:r Anna Simonsdotter Öfwerå
1809-05-21 Bonde sonen Olof Christoph: Åkerdal Bärje uti Timrå Danemans Enkan Cathrina Jonsdotter Söråker
1809-07-02 Unga Bonden Eric Antonsson Backås Bonde dottr. Stina Pehrsdotter Sunne
1809-10-13 Torparen Nils Dahlsten Wästansjö Bonde Dotr. Ana Johansdotter Hussjö
1809-10-15 Hemmanstillträdaren Jacob Olofsson Hägdånger Bondedotr Greta Larsdotter Norr Krånge
1809-10-26 Bonden Olof Esaiasson Byn Bonde dottren Magdalena Johansdotter Hussjö
1809-11-05
Pehr Hillman Gumböle Pig: Anna Lögdlund Wästanbäck
1809-11-12 Borgaren Nils Törnberg Hernösand Enk: Mærtha Åkerblom Åwike Bruk
1809-11-12 Tillkom: landbond: Anders Engström
Pig: Greta Isacsdotter Åwike Bruk
1810-02-13 Bruks Arb: Joh: Henr: Holmström
Pig: Stina Andersdotter Åviken
1810-06-24 Kyrkovärden Jacob Larsson Krigsbyn
Anna Ulrica Augustinsdotter Sunnansjö
1810-08-23 Dräng: Isac Brattlin
Bondedottren Maria Christina Hamberg Gasabäck
1810-09-30 Bonde sonen Ingemar Jonsson Böle Pig: Mærtha Larsdotter Strin
1810-10-14 Bonden Anders Andersson Wästa Bäck Bondedottr. Mærtha Persdotter Strand
1810-10-28 Torpar: Eric Larsson Bye Bonde dottr. Anna Greta Jonsdotter Tjerne
1810-12-27 Bonden Sven Abramsson Västerå Pigan Greta Ersdotter Västerå
1811-02-23 Rote Båtsm. Paul Örn Sköön Pigan Sara Wikforss Gjökböle
1811-03-29 Rote Båtsm: Daniel Styf
Pig: Sara Olofsdotter Bängling
1811-06-03 Bruksarbet: Pehr Ersson Wikström
Pig: Märtha Wikberg Åwiken
1811-06-05 Bonden Johan Pehrsson
Pig: Lisa Andersdotter Åå
1811-06-09 Bonde sonen Eric Larsson Stigsjö och Boda Bonde dotr Anna Lena Svensdotter Åå
1811-08-04 Förstärknings Karlen Anders Niclas Höglin
Enkan Stina Pehrsdotter Åwike Bruk
1811-09-27 Bondesonen Isac Jonsson Tjerne Pig: Anna Jonsdotter Backe
1811-10-06 Bonde sonen Eric Aronsson Indal och Åse Danemans dottren Brita Stina Ersdotter Wästansjö
1811-10-10 Dräng: Pehr Jansson Ljustorp Båtsm: Enkan Susanna Pehrsdotter Riksta
1811-10-17 Bonde sonen Hans Ersson Alnön och Pottäng Danem. Enkan Cathrina Larsdotter Strand
1811-10-20 Bruksarbet: Anders Wiklund
Pig: Cathrina Lidberg Åwiken
1811-12-__ Sochneskomakar: Eric Axberg
Pigan Segri Cajsa Swedje
1812-05-07 Krono Båtsm: Nils Ersson Skön och Klökan Pig. Lena Jonsdotter Wästansjö
1812-05-10 Fiskare sonen Eric Sjöström Sundsvall Bonde dottren Anna Larsdotter Dufwid
1812-06-28 Unga Bonden Abram Abramsson Backås Jungfru Ingri Lena Wiklander Sunnansjö
1812-07-12 Bondesonen Jon Nilsson Hägdånger och Höknäs Bondedottren Anna Larsdotter Norr Krånge
1812-09-10 Skatte Bonden Anders Nilsson Wästabäck Jungfru Greta Cajsa Ahlberg Backhom
1812-10-31 Dräng: Johan Törnberg Strand Pig: Cathrina Olofsdotter Gasabäck
1812-11-02 Dräng: Nils Nilsson Strand Båtsmans Enkan Brita Jonsdotter Gryttjom
1812-11-22 Dräng: Pehr Dahlin Söråker Bondedotr. Brita Cajsa Johsdotter Hussjö
1812-11-26 Borgar: Nils Byberg Sundsvall Båtsms Enkan Märtha Larsdotter Swedje
1812-11-30 Bonde Sonen Paul Ingemarsson Timrå och Svedje Bonde Enk: Carin Olofsdotter Strand
1813-04-19 Borgaren Eric Byberg Sundsvall Bondedottren Greta Larsdotter Swedje
1813-05-02 Dräng: Jon Jonsson Gjökböle Bonde dottr. Ingri Greta Olofsdotter Gjökböle
1813-07-18 Drängen Pehr Olofsson Hussjö Jungfru Brita Stina Tjernlund Norr Krånge, född uti Piteå? stad i wästerbotten
1813-10-10 Unga Bonden Anders Olofsson Strin Pig. Cathrina Jonsdotter Böle
1813-10-17 Torpar. Anders Andersson Strin Pigan Cathrina Olofsdotter Hussjö
1813-10-22 Torp: Christian Löfberg Hägdånger och Torrom Pig: Cathrina Olofsdotter Söder Krånge
1813-10-31 Förra Bonden Johan Johansson Hussjö Pig: Brita Nilsdotter Säbrå Sochn
1814-04-29 Förstärknings Karl: Johan Forsslund
Pig: Sara Greta Pehrsdotter Wästansjö
1814-??-11 ??????s: Karlen Olof Engström Fjäl Pig: Dorothea Pehrsdotter Strand
1814-05-27 Dräng: Eric Johansson Skön och Högom Pigan Maria Sjöman Gjökböle
1814-05-30 Torpar Eric Johansson Ricksta Pigan Brita Stina Larsdotter Strand
1814-06-24 Bond: Nils Larsson Hössjö och Qwisle Bondedottr: Lena Olofsdotter Krigsbyn
1814-08-25 Förra mästar??: Johan Andersson
Des Hushållerska Märta Henricsdotter Född i Skäggsta, Tynd: Sochn
1814-10-25 Bond: Hans Adamsson Alnön och Elfwa Bondedottr: Cajsa Brita Söråker
1814-11-13 Dräng Påke Berggren Lögdö Bruk, eller Bärje i Timrå Lapp Pig: Stina Christophsdotter Fjäl
1814-12-29 Bonden Lars Larsson Krigsbyn Bonde dottren Carin Isaacsdotter Strand
1815-05-21 Smeden Johan Ålund Sjönviks Glasbruk Pigan Märtha Åstrand Öfwerå
1815-05-28 Torpar: Hans Törnlund Hägdånger och Torrom Pigan Greta Mårtensdotter Strand
1815-07-02 Bonden Anders Norlin Åå Bonde dottren Lena Cajsa Matsdotter Strin?
1815-07-09 Rese Handlanden Hans Svedberg Borås stad Bondedottren Brita Cajsa Abramsdotter Backås
1815-11-03 Torp. Pehr Pehrsson
Bondedottren Brita Greta Bertilsdotter Wästansjö
1815-12-26 Torp. Anders Wikman Åvike Bruk Pigan Brita Hindricsdotter Tynderö och Skäggsta
1815-12-30 Bonden Bertil Abramsson
Pig: Märtha Lisa Östman Gjökböle