Vigselregister Hässjö C:3
Vigseldatum Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
1816-02-04 Torparen Eric Nilsson
Pigan Maja Cajsa Östman Söråker
1816-06-24 Sochne Skräddaren Jonas Lindholm Ljustorp Pig: Cathrina Danielsdotter Sunnansjö
1816-07-21 Fördubblings Båtsmannen Carl Hillberg
Pigan Cathrina Nilsdotter Söder Krånge
1816-09-29 Torp. Jon Jonsson Wästabäck Pig: Stina Mårtensdotter Thorsboda
1816-10-27 Torpar: Olof Björklund Wästansjö Bondedottr. Brita Jonsdotter Tjärne
1817-04-15 Dräng. Jonas Nordberg Sunnansjö Pig. Anna Maja Andersdotter Bängling
1817-06-01 Kr. Båtsm. Axel Svart
Pig. Anna Larsdotter Wästansjö
1817-06-24 Handels Betjent. Johan Svedberg
Bonde Dottren Sara Margareta Pehrsdotter Backås
1817-09-30 Dräng. Nils Nilsson
Pig. Sara Andersdotter Söråker
1817-10-12 F. B. Pehr Nilsson Strand Pig. Catharina Olofsdotter Backe
1817-10-17 Bond. Nils G. Hamberg Gasabäck Bonde Dottren Sara Johansdotter ?
1817-11-02 Bond. Jon Ersson Svedje Pigan Anna Strandberg Backås
1817-11-09 Torp. Joh. Nordberg Sunnansjö Pig. Sara Jonsdotter Slättböle
1817-12-07 Dr: Joh. Andersson Västanbäck Enk. Stina Åström Färje Holmen
1818-01-06 Bond. Nils Ersson Svedje Bond. Enk. Stina Ulr. Wikfors Buxås
1818-02-12 Kr. Båtsm. Nils Olof Strid
Pig. Anna Stina Ersdotter ?
1818-06-13 Sochn Skom. Simon Nordberg
Pig. Segrid Ersdotter Gasabäck
1818-06-24 Bond. Mats Matsson Krigsbyn Bondedottren Brita Pehrsdotter ?
1818-06-28 Dräng. Jon Larsson Strind Enkan Brita Cajsa Tjernlund ?
1818-07-15 Hälftenbrukaren Olof Jonsson Söråker Bonde Dottren Maria Christina Bergman Gasabäck
1818-10-18 Byggmäst. Eric Nordström Åvike Bruk Pigan Magdalena Bertilsdotter Wästansjö
1818-10-25 Torp. Anton Ersson Svedje Pig. Barbara Stina Jonsdotter Backås
1818-10-29 Nämndeman Anders Johansson
Pig. Segrid Olofsdotter Norrkrånge
1818-11-08 Dräng. Eric Ersson
Bondedottr. Ingrid Stina Simonsdotter Svaleri
1818-11-12 Bruksarbet. Anders Söderström
Torp. Dott. Catharina Olsdotter Åviken
1819-05-30 Coopvardie Styrmannen Gustaf Wilhelm Montin
Torpare Dottren Märtha Stina Larsdotter Svedje
1819-07-04 Dräng. Eric Bergman Gasabäck Pig. Catharina Larsdotter Torsbo
1819-09-23 Hattmak. H:r Svante Gellerstedt Hernösand Jungfru Greta Ullrika Lundberg Westerå
1819-10-03 Nämndemans Sonen Eric Andersson Norrkrånge Nämndemans Dottren Brita Pehrsdotter Krigsbyn
1819-10-22 Bond. Pehr Ersson Riksta Bonde Enkan Magdalena Johansdotter Byn
1819-11-16 ????. Enkl. Pehr Sjöström
Pig. Christina Mellberg Hernösand
1819-12-29
Ifar Larsson Öngård
Märtha Jonsdotter Tjerne
1820-01-06 Dr. Pehr Dahlin
E:kn Stina Greta Engstran Westerå
1820-04-21 Kr. Båtsm. Enkl. Er. Krigsman Gökböle E:n Brita Michaelsdotter Häggdånger
1820-05-?? Torparen Nils Tordin Dufvi Pig. Catarina Andersdotter Krigsbyn
1820-06-04 Bonden Anders Pehrsson Krigsbyn
Catharina Pehrsdotter Riksta
1820-06-25 Dannemans Sonen Göran Nordström Hägdånger Mäst. Sm. Dotter Märta Lisa Axberg Åvikebruk
1820-07-03 Coopvardie Sjömannen Jacob Engman Sörkrånge Bonde Dottren Christina Olofsdotter Norrkrånge
1820-07-0? Bonden Jon Jonsson Slättböle Bonde Dottren Anna Nilsdotter Gökböle
1820-09-?? Bonden Olof Johansson Wästansjö Pigan Helena Isacsdotter Wästansjö
1820-09-27 Torparen Eric Wretman Näset Torparedottren Märta Andersdotter Näset
1820-09-29 Häradsdomare Son Olof Bång Fjähl Jungfru Elsa Brita Lögdquist Fjähl
1820-10-08 Bonden Olof Larsson Dufvid Bondedottren Christa Ersdotter Bängling
1820-10-15 Bond. Abram Ersson Byje Dannemansd:r Christ. Paulsdotter Söderkrånge
1820-10-15 Bond. Ingem. Isacsson Strand Dannemansd:r Greta Larsdotter Dufvid
1820-10-29 Drängen Olof Samuelsson Strand Pigan Segrid Andersdotter Strand
1820-10-29 Bonde Sonen Ingemar Nilsson Svedje Top. Dottr. Anna Brita Ljungren Svedje
1820-11-10 Contors-skrifvaren Petter Sundin Nora Dannemans Dottren Anna Lisa Sjöberg Wästansjö
1820-11-12 Bruksarbet. Pehr Wikberg
Pigan Stina Ersdotter Åvike Bruk
1821-03-25 Drängen Nils Lundström Strand Pigan Brita Tjellström Strand
1821-06-11 Dräng. Vincens Larsson Näset Pigan Märta Stina Hjelte Kyrkbolet
1821-06-24 Bond Sonen Pehr Pehrsson ? ? Stina ? ?
1821-07-01 Bond. Olof Jonsson Tjerne Bonddottr. Anna Margreta ? Strin
1821-07-13 Torparen Jon Jonsson Tjernlund Tjärne Båtsmansdottren Anna Dalsten Wästansjö
1821-10-21 Dräng. Johan Svedlund
Pig. Cajsa Brita Pehrsdotter Fjähl
1821-10-21 Bonde Sonen Nils Eric Söderholm Häggdånger Pig. ? Cajsa Wiklund Åvike Bruk
1821-10-14 Bonde Sonen Jacob Pehrsson Rigsta Dannemans Dottren Anna Catharina Johansdotter Storsvedjan
1821-12-30 Coopvardie Sjömannen Jöns Lingensjö Fjähl Bondedottren Cajsa Magdlena Krus Söråker
1822-01-05 Drängen Jan Eric Bergman Tynderö Bonde Enkan Greta Ulr. Bergman Gasabäck
1822-03-25 Rote Båtsmannen Martin Ahrling Dufvid Pigan ? ? Backe
1822-05-12 Nämndemans Sonen Johan Andersson Norr Krånge Dannemans dottren Märta Lena Ersdotter Bängling
1822-10-02 Torp. Daniel Larsson Indal Pig. Juliana Jonsdotter Norrkrånge
1822-10-06 Bonden Anders Larsson Öngård Dannemansdottern Brita Cajsa Larsdotter Wästansjö
1822-12-29 Torp. Enkl. Wincent Larsson Krigsbyn Torparedottern Margareta Jonsdotter Sunnansjö
1823-03-31 Torpare Sonen Pehr Gundin Gundböle Pigan Johanna Fredrica Öberg Strand
1823-04-04 Dräng. Eric Björklund Wästansjö Bond. Esaiæ Erss:s Dotter Sara Greta [Esaiasdotter] Byn
1823-05-20 Torp. Enkl. Ol. Lögdahl Gasabäck Pigan Greta Lisa Westman Bängling
1823-05-25 Drängen Gustaf Falk Tynderö och Skäggsta Pig. Sara Nordström Gasabäck
1823-06-01 Drängen Nils Åstrand Backholm Pig. Sara Stina Krigsman Ahla
1823-06-22 Torp. Eric Åkersten Tynderö och Skäggsta Bondedottern Sara Cajsa Larsdotter Strand
1823-06-24 Unge Bonden Eric Abramsson Backås Bondedottern Sara Greta Mathsdotter Strand
1823-06-29 Drängen och Dannemans Sonen Jonas Larsson Wästerå Nämndemansdottern Greta Brita Wiklander Wästerå
1823-10-05 Drängen Pehr Strandberg Fjähl Pig. Märta Staaf Fjähl
1823-10-12 Dannemans Sonen Sven Pehrsson Svaleri Pig. Märta Lisa Ersdotter Svaleri
1823-10-26 Spiksmeden Jacob Westling Åvike Bruk Pigan Ingrid Magdlena Åberg Åvike Bruk
1823-10-31 Unga Bonden Joh: Nordin Tynderö och Öde Bonddottr. Stina Jonsdotter Rigsta
1823-11-16 Byggmästaren och Enkl. Eric Nordström Åvike Bruk Bonde Enkan Greta Olofsdotter Byn
1823-11-16 Bond Son Pehr Jonsson Gökböle Bonddottern Helena Nilsdotter Gökböle
1824-06-07 Bonde Son Johan Petter Dahlbom Tuna och Klingsta Bondedottern Segrid Ulrica Jonsdotter Strand
1824-06-13 Nämndemans Son Anders Andersson Norrkrånge Nämndemansdottern Catharina Pehrsdotter Krigsbyn
1824-06-24 Byggmäst. Lars Åströms Son Lars Eric Åström
Pigan Stina Cajsa Åberg Åviken
1824-06-27 Unga Bonden Anton Antonsson Backås Nämndemansdottern Maria Stina Augustinsdotter Sunnansjö
1824-07-04 Drängen Ol. Sundström Sörkrånge Pigan Anna Byström Hussjö
1824-07-11 Unga Bond Sonen Johan Pehrsson
Bonddottern Lena Nilsdotter Strand
1824-10-31 Drängen Anders Näslund Strand Pig. Anna Jonsdotter Strand
1824-11-14 Bond Sonen Jan Nilsson Gökböle Nämndemansdottern Anna Isacsdotter Tynderö, nu i tjenst i Krigsbyn
1824-11-28 Drängen Ol. Jonsson
Torparedottern Anna Stina Danielsdotter Gökböle
1824-11-30 Drängen Er. Nordström Västerå Pig. Stina Önesdotter Västerå
1824-12-26 Drängen Jonas Dufvenberg
Härads Dom. Enk. Anna Marg. Bång
1824-12-27 Dagk. och Enkl. Pehr Israelsson Åvike Bruk Enkan Stina Jansdotter Sunne
1825-07-10 Bond Son Jonas Johansson Rigsta Bonddottern ?na Isacsdotter Wästansjö
1825-10-09 Bond Son Simon Simonsson Strandqvist
Bonddottern ?na Adolphsdotter Ahla
1825-11-06 Drängen Mathias Åkerdal Rolands Backe Pigan Anna Mårtensdotter Rolands Backe
1826-03-2? Drängen Eric Ersson Torp och Melringen Pigan Cajsa Brita Johansdotter Wästansjö
1826-06-18 Torp. Eric Åberg
Pigan Segrid Larsdotter Wästerå
1826-06-22 Bond. och Enklingen Eric Aronsson
Bonddottern och Pig. Magdlena Larsdotter Wästansjö
1826-06-25 Bond. Son Christian Isacsson Strand och Storsvedjan Bonde dottern Märta Michaëlsdotter Söråker
1826-07-09 Nämndems Son Pehr Näslund Näset Bondedottern Anna Brita Nilsdotter Njurunda och Ofvansjö, nu i tjenst på Backholm
1826-10-15 Torpare Son Olof Lingensjö Fjähl och Gunböle Pig. Märta Ingemarsdotter Näset
1826-10-22 Torparen Ol. Olsson Söderkrånge Torpare Dottern Märta Johansdotter Stigsjö
1826-10-27 Torp. och Enkl. Lars Bolin Timrå och Berge Pig. Anna Olsdotter Wästansjö
1826-11-09 Bond Son Isac Augustinsson Ålund
Enkan Sara Greta Matsdotter Strand
1826-12-29 Dräng. Joh. Vallgren Krigsbyn Pig. Märta Jonsdotter Sunnansjö
1827-04-16 Bond Son Lars Ersson Stäbbgård Bond Dottren Sara Greta Larsdotter Wästansjö
1827-04-22 Bonden Nils Hansson Tynderö och Skäggsta Pig. Stina Lögdqvist Fjähl
1827-06-03 Dräng. ?. ??. Hagelbäck Svaleri Bonddottr. Lena Greta Simonsdotter Svaleri
1827-06-15 Nämndemans Son Augustin Johansson Häggdånger och Antjern Bondedott: Anna Cajsa ??nsdotter Rigsta
1827-06-22 Dräng. Maths Åstrand Bängling Pig. Märta Abramsdotter Böle
1827-06-24 Bonde Son Nils Larsson Torsbo Bonddottr. Cajsa Brita Isacsdotter Wästansjö
1827-10-05 Bonde Son Augustin Ölund Westerå Pigan Anna Lovisa Gestrin Tynderö
1827-10-07 Torparen Anders Brattlin Timrå och Orsill Pigan Anna Greta Eliædotter Torsboda
1827-10-26 Drängen Mats Matsson
Pig. Stina Nilsdotter Svedje
1827-10-28 Bonden Pehr Nilsson Svedje Pigan Märta Brita Sundström Svedje
1827-11-11 Drängen Jan Eric Wikberg
Mästersmeds dottren Brita Ca. Åst??? Åvike Bruk
1827-11-15 Torp. Lars Höglin Häggdånger och Häggsjö Torparedottren Segrid Pehrsdotter Norrkrånge
1828-04-11 Nämndems Son Jacob Augustinsson Sunnansjö Bond. Dottren Anna Brita Adolphsdotter ?
1828-06-15 Torp. Eric Jansson Wästansjö Bonddottren Sara Greta Pehrsdotter Byn
1828-06-22 Bondson Er. Norlin Wästerå Bond Dottren Helena Märta Pålsdotter Sörkrånge
1828-06-24 Tiltrände Hemmansägaren Johan Erisson Bergqvist Ljustorp Bonddottren Greta Stina Jonsdotter Norrkrånge
1828-07-19 Drängen Anders Olsson Häggdånger Pigan Lena Högblom Wästansjö
1828-07-19 Drängen Nils Tjernberg Gnarp Pig. Maria Brita Gustafsdotter Wästansjö
1828-10-11 Förra Bond: och Enkl. Maths Jonsson Strand Nämn. Enkan Segrid Olofsdotter Norrkrånge
1828-10-12 Tilltängta Hemmans Ägaren Er. Timansson Stafre Bond. Dottren Chatharina Larsdotter ?
1828-10-17 Bond. och Enkl. Jonas Jonsson Slättböle Pigan Märta Stina Olsdotter Slättböle
1828-10-17 Bond. & Hemmansegaren Abram Abramsson Tuna och Vij Bonddottren Maria C:stina Pehrsdotter Strand
1828-10-19 Bonden Olof Persson Öngård Pigan Märta Jonsdotter Backe
1828-10-20 Drängen Pehr Törnberg Söråker Bonddottren Greta Stina Jansdotter Söråker
1828-11-07 Spiksm: Nils Sjöstedt
Pigan Sara Greta Östman Åvike Bruk
1828-12-16 Enklingen och Lumphandlanden Ol. Berglund Smeds Böle Hustr Enkan Chatharina Michelsdotter Smeds Böle
1828-12-30 Förra Bonden Nils Gustaf Hamberg Gasabäck Torparedottren Cajsa Greta Olsdotter Backås
1829-01-01 Drängen Eric Abramsson Gökböle Bonddottren Segrid Cajsa Jonsdotter Gökböle
1829-02-22 Torp. och Enklingen Pehr Hellman Gunböle Pigan Sara Greta Åker???? Gunböle
1829-03-20 Enkl. och Krono Båtsm. Nils Ol. Strid Byn Pigan Barbro Stina Eliædotter Wästansjö
1829-06-08 Torpare Son Eric Hellgren Strand Bond dottr Cajsa Greta Östman Söråker
1829-06-09 Drängen Pehr Dahlström Strand Bonde Enkan Stina Christiansdotter Strand
1829-06-08 Handlanden Lorentz Hallin Borås Bonde Dottren Brita Cajsa Persdotter Backås
1829-06-28 Drängen Pehr Olofsson Stigsjö och Smöråker Bondedottren Anna Greta Jonsdotter Hussjö
1829-07-12 Enklingen och Torp. Nils Hellman Rigsta Bondedottren Greta Jonsdotter Strand
1829-08-22 Hammar Smeden Anders Korman Åvike Bruk Smeds Enkan Brita Helena Westling Åvike Bruk
1829-10-04 Bonden Olof Johansson Byn Torpare Dottren Anna Cajsa Hellgren Byn
1829-10-18 Torpare Son Jonas Gundin Fjäl Bondedottren Segrid Adolphsdotter Ahla
1829-10-18 Torp. Lars Jonsson Gåsnäs och Häggdånger Pigan Sara Stina Nilsdotter Sörkrånge
1829-10-25 Drängen Daniel Jonsson Strand Nämndemans Enkan Cattarina Cristiansdotter Backås
1829-10-30 Färjk. Ol. Ersson Holmberg Färjeholmen Pigan Sophia Åkerdahl Berge och Timrå Socken
1829-11-04 Krono Båtsm. Eric Krigsman Torsboda Torpare Dottren Greta Larsdotter Näset och Gårdtjern
1829-12-06 Bond. Son Eric Jonss. Dufvenberg Strand Pig. Maria ? Strand
1830-02-02 Bonden Eskil Svedin Ahlön och Stålpås Hustr. Cajsa Magdlena Krus Söråker
1830-02-07 Bond. och Enklingen Anders Wikman Sunnansjö Pigan Märta Larsdotter Näset
1830-02-12 Torpare Son Pehr Sundström Sunnansjö Bonde D:o Anna Stina Esaiædotter Byn
1830-06-13 Torparen och Enkl. Eric Björklund Byn Pigan Anna Thalén Backås
1830-07-02 Torpare Sonen Pehr Danielsson Stigsjö Bonde dottren Sara Cajsa ? Norrkrånge
1830-07-11 Enklingen och Bonden Eric Larsson Wästerå Pigan Brita Öhlén Wästerå
1830-10-10 Bruks Arbetaren Eric Holmström
Pigan Cajsa Greta Ramstedt Åvike Bruk
1830-10-24 Drängen Lars Dalin Svedje Bon d:n Greta Ersdotter Sunnansjö
1830-10-24 Hammar Smeds Mästaren Joh Olof Östman Åvike Bruk Hustru Christina Elisabet Sundström Stigsjö
1830-10-31 Bond. Eric Ersson Wästansjö Bonde Dottren Cajsa Brita Pehrsdotter Byn
1830-11-21 Dagswerkskarlen Ander Wikberg Åvike Bruk Hustr Catharina Landström Åvike Bruk
1830-11-27 Bond Son Daniel Bodin Stigsjö och Boda ????mans Enkan Brita Simonsdotter ???krånge
1830-12-07 Drängen Pehr Stockberg
Torpare Enkan Catharina Danielsdotter Stafre
1830-12-29 Dräng. Ol. Olsson Dahlberg Backås Pig. Ingrid Cajsa Sundstrum Backås
1831-02-11 Bruksdrängen Nils Åkerlund Åvike Bruk Manufacturs Smedens Eric Westerbergs Dotter Anna Maria [Westerberg]
1831-02-11 Förra Bond. och Enklingen Jonas Larsson
Pig. Anna Gillström Svedje
1831-05-15 Bond. Eric Ersson Skön och Målås Bonddottren Anna Märta Johansdotter Wästansjö
1831-06-12 Bond. Nils Ersson Stäbbgård Bonddottren Catharina Ersdotter Sunnansjö
1831-07-24 Dagsverks Karlen Olof Jansson
Pigan Brita Ersdotter Åvike Bruk
1831-09-04 Spik Smed. Pehr Åkerblom
Pigan Cajsa Brita Dalberg Åvike Bruk
1831-10-21 Dräng: Gust. Adolf Gadde Hussjö Pig. Lovisa ? Krigsbyn
1831-10-23 Torp. Ol. Sjögren Gryttjom ? Catharina Christ. Simonsdotter ?
1831-10-30 Hammar Smeden Lars Eric Nordström Åviken Pig. Brita Magdlena Moberg Åviken
1831-11-06 Torp. Wicens Sundström Sunnansjö Torp. Enkan Brita Pehrsdotter Söderkrånge
1832-01-01 Torpare Sonen Pehr Pehrsson Östan Wik och Stigsjö Sochen Bonde Dottren Maria Christina Nilsdotter Gasabäck
1832-07-19 Torpar. och Enkl. Jonas Jonsson Strand Pig. Märta Stina Jonsdotter Gasabäck
1832-10-09 Bonden Jonas Wallinder
Bonde Enkan Cajsa Margreta Östman Söråker
1832-10-14 Nämndemans Son Er. Wiklander Strand Bonde D:r Brita Olofsdotter Tyndrö & Gasabäck
1832-10-28 Rättaren Nils Högstedt Åvike Bruk Bonde Dottr. Brita Cajsa Esaiædotter Byn
1832-11-11 Rote Båtsm. och Enklingen Axel Svart Hussjö Torpare Enkan Stina Martinsdotter Wästanbäck
1832-11-16 Torpare och Enkl. Ol. Lingensjö

Brita Johansdotter Fjäl
1832-12-02 Drängen Pehr Strandlund Fjähl Pigan Sophia Jacobsdotter Fjähl
1833-03-25 Färje Karlen Daniel Erss: Holmberg Fjähl och Färjeholmen
Segrid Märta Nilsdotter Fjähl och Färjeholmen
1833-05-27 Torp. och Enkl. Er. Nilsson Söråker Sjömans Enkan Maria Höglund Söråker
1833-06-02 V. Länsmannen Abel Wiklander Sunnansjö Dannemans Enkan Anna Cajsa Huss, född Hellgren Byn
1833-06-24 Bonde Son Michaël Johansson Stäbbgård Bonde Dottren Cath: Ersdotter Strand
1833-06-26 Bondson Lars Simeonsson Gryttjom Torp. Dottr. Cath. Magdalena Christophersdotter Wästansjö
1833-06-30 Bond. och Klock: Sonen, Enklingen Nils Åstrand Bängling Nämndemans d:rn Greta Cajsa Augustinsdotter Sunnansjö
1833-07-07 Bondson Anders Jonsson Lagforss Bruk Bond Dottren Anna Märta Danielsdotter Stafrid
1833-09-22 Bond Pehr Byström Byn Torp Dottren Märta Stina Hellgren Strand
1833-10-27 Kohldrängen Anders Viklund Åviken Mäst. Smedsd:r Maria Dorothea Åström Åviken
1833-11-03 Bonden Lars Johansson Stäbbgård
Anna Lena Larsdotter Västansjö
1833-11-08 Bond. och Enklingen Paul Nilsson Böle Bondottr Stina Larsdotter Böle
1833-12-?? Drängen Lars? Ingemarsson Sörkrånge Pig. Carolina Salomonsdotter Sörkrånge
1834-01-01 Torpare Carl Carlsson Näslund Söderkrånge Pig. Segrid Cajsa Norberg Söderkrånge
1834-01-01 Enkling. och Torp. Abram Ersson Böle Båtsm:s Enkan Segrid Norberg Slättböle
1834-05-26 Tilltänkte Torparen Mathias Dahlberg Stigsjö
Segrid Cajsa Rolin Torsboda
1834-07-20
Pehr Söderström Säbrå Bond:tn Anna Brita Jonsdotter Hussjö
1834-10-05 Drängen Wicens Ersson
Bonddottren Sara Margreta Ingemarsdotter Böle
1834-10-17 Enklingen och Förra Bond. Lars Nilsson
Bond. Enkan Anna Märta Jansdotter Wästansjö
1834-10-19 Drängen Olof Dahlström Fjähl Pigan Märta Helena Hellman Fjähl
1834-10-26 Torp: Eric Hellgren Tjerne Hust. Märta Stina Wikman I tjenst i Tynderö
1835-06-28 Drängen Eric Norberg Sunnansjö Pigan Cajsa Lisa Pehrsdotter Sunnansjö
1835-07-05 Bonden Eric Ersson
Bonde Dottren Catharina Christina Ersdotter Backås
1835-07-12 Bond. Stephan Pehrsson Gryttjom Bonde D:n Sara Margreta Johansdotter Stäbbgård
1835-07-17 Bond. Son Abram Svensson ???ström Wästerå Pigan Christ. Wikforss Wästerå
1835-09-11 Bond. Nils Olsson Bye Dannemansd:r ? Pehrsdotter Stigsjö
1835-11-06 Bond Son Ol. Timonsson Stafrid Bond Dr:n Anna Greta Jonasdotter Rii och Timerå
1835-11-08 Bruks Arbetaren Ol. Lögdberg Lögdö Bruk Pig. Lovisa Charl. Fegelin Torsboda
1835-12-2? Förra Bond: och Enklingen Simon Olsson
Förra Bonde Enkan Märta Lisa Östman Dufvid
1836-01-01 Bond. Joh. Sjögren Söråker Pig. Sophia Bergman Gasabäck
1836-06-24 Bonden Pehr Strindlund Strind Bonde dottren Greta Cajsa Wiklander Sunnansjö
1836-06-24 Nämndemans Sonen Pehr Norlin Westerå Bondedottren Sara Brita Paulsdotter Sörkrånge
1836-06-19 Torp. Jonas Dahlin Westansjö Pigan Stina Larsdotter Fröst Westansjö
1836-07-03 Bonden Simon Söderholm Sörkrånge Bonde dottren Greta Cajsa Paulsdotter Sörkrånge
1836-07-03 Drängen Eric Johansson Strand Torpare dottren Anna Lovisa Edström Strand
1836-07-19 Bonden Enkl. Olof Åkerman Timrå och Byn Bonde Enkan Catharina Olofsdotter Strand
1836-09-08 V. Kr. Befallningsm. o Kr. Länsmannen Conrad Norberg Timrå Jungfru Margreta Juliana Wiklander Thorsboda i Hässjö
1836-11-13 Torp. Olof Swedlund Strand Bonde dottren Catharina Christina Johansdotter Skön och Korsta
1836-11-20 Bondesonen Isak Pehrsson Westanbäck Pigan Sara Ersdotter Krigsbyn
1836-12-28 Drängen Nils Olof Ahlberg Thorsboda Pigan Stina Greta Borgström Thorsboda
1837-03-05 Bruks Arbetaren Eric Hammarberg Åvike Bruk Pig. Brita Hansdotter Åvike Bruk
1837-02-02 Förre Handl. Gustaf Svedberg
Enkan Stina Brita Ersdotter Hussjö
1837-08-06 F. Bond. och Enkl. Ingemar Larsson
Pigan Helena Andersdotter Wästerå
1837-11-05 Bonden Anders Mårtensson Häggdånger Bonde Dottren Stina Cajsa Jonsdotter Hässjö och Sunne
1837-11-05 Mäst. Sv. Petter Vinge Åviken Pigan Margreta Christina Strandberg Strand
1838-01-01 Tilltänkte Bond. Jonas Silling Säbrå och Locke Bonddottren Lena Cajsa Larsdotter Holmqvist Wästansjö
1838-01-01 Bond. och Enklingen Ingemar Jonsson Svarfvarböle Pig. Margreta Olofsdotter Stigsjö
1838-07-01 Mästar Sven Magnus Hammarberg Åvike Bruk
Märta Pehrsdotter Häggdånger
1838-09-09 Torp: Pehr Augustinsson Ålander Strand Pig. Lisa Jonsdotter Åvike Bruk
1838-10-20 Unga Dannemannen Lars Larsson Tynderö och Märgård Bonde Enkan Cajsa Brita Isaksdotter Westansjö
1839-04-01 Bruks Arbetaren Johan Nilsson Borås Län i Westergötland nu vistande på Åvike Bruk Bruks Arbetaren Eric Holmströms Enka Cajsa Greta Ramstedt Åvike Bruk
1839-05-19 Lappmannen, Enklingen Mauritz Christophersson Fjähl Lapp Pigan Greta Jacobsdotter Säbrå
1839-05-20 Spiksmedsmästaren Anders Lögdberg Åvike Bruk Pigan Anna Brita Öhlén Åvike Bruk
1839-06-16 Bondesonen Olof Pehrsson Strand Bondedottren Anna Brita Wikman Sunnansjö
1839-08-18 Bonden Eric Johansson Sunne Pigan Lisa Stina Simeonsdotter Sunne
1839-09-29 Bonden Johan Johansson Westerlund Gryttjom Pigan Anna Christina Byström Byn
1839-10-27 Sockenskräddaren Eric Gustaf Wåhlberg
Bondedottren Brigitta Augustinsdotter Westerå
1839-11-10 Mästersvennen Magnus Peter Grubb Åvike Bruk Pigan Ingrid Elisabeth Henricsdotter Åvike Bruk
1840-03-05 Spiksmeden Nils Johan Fægelin Åvike Bruk Pig. Stina Helena Fahlberg Åvike Bruk
1840-04-03 Bonden Anders Eric Dynesius Strand Pigan Anna Cicilia Andersdotter Strand
1840-05-03 Torparen Eric Hällgren Gökböhle Bonde Dottren Cajsa Brita Persdotter Strand
1840-06-08 Drängen Henrik Matias Ålund Hussjö Bondedottren Greta Stina Jansdotter Hussjö
1840-06-22 Förre Bonden och Enklingen Pehr Pehrsson Gökböle Pigan Anna Elfström
1840-06-30 Bondesonen Jon Jonsson Sunne Enkan Ingri Sophia Bergman
1840-10-23 Bondesonen Erik Ersson Västerå Bonded:rn Märta Cajsa Norlin Västerå
1841-02-18 Bondesonen Pehr Pehrsson Gasabäck Pigan Johanna Charlotta Ekström Gasabäck
1841-02-18 Bondeson Pehr Pehrsson Sunnansjö Enkan Christina Larsdotter Swarfwarböle
1841-04-25 Bondesonen Erik Larsson Västansjö Pigan Anna Greta Råberg Västansjö
1841-11-14 Socken Skräddaren Christman Edling Häggdånger Torparedottren Stina Cajsa Källström Västansjö
1841-11-18 Bonden Olof Olofsson Dufvid Piga Cajsa Greta Lindberg Dufvid
1842-02-10 Bonden och Fjerdingsmannen Lars Larsson Krigsbyn Enkan Sigrid Olofsdotter Strand
1842-02-27 Mästersven Jonas ??. Dahlgren Åviken Pigan Carin Pehrsdotter Utansjö
1842-10-16 Bonden Erik Andersson Norrkrånge Pigan Cajsa Greta Johansdotter Norrkrånge
1842-10-30 Blifwande Torparen på Hemsön Jon Jonsson Ulin Norrkrånge Pigan Sara ? Bye
1842-10-30 Blifwande Torparen Isak Larsson Fjehl Bondedottren Carin Andersdotter ?
1843-02-04 Torparen Nils Thordin Ala Pigan Märta Stina Eklund Ala
1843-04-07 Drängen Carl Svedin Böhle
Sigrid Cajsa Matsdotter Böhle
1843-06-05 Skomakaren Mats Sjöberg Wästansjö Barnmorskan Barbara Catharina Öhrling
1843-10-01 Bonden Petrus Huss Hussjö Bondedottren Brita Christina Svedberg Gökböle
1843-10-15 Torp. Olof Petter Påhlsson Strand Nämndemansdottren Anna Christina Andersdotter Strind
1843-10-25 Bonden Anders Norlin yngre Västerå Bondedottren Märta Elisabeth Olofsdotter Sörkrånge
1843-07-16 Bondesonen Jonas Olof Bergman Wästansjö Bondedottren Cajsa Lena Olofsdotter Sörkrånge
1843-11-12 Drängen Lars Larsson Bängling Torparedottren Sigri Cajsa Olofsdotter Bängling
1843-12-29 Drängen Nils Johan Svedberg Svedje Torparedottren Brita Stina Axberg Svedje
1844-05-27 Drängen Paulus Ålund Bye
Anna Christina Lundström Häggdånger och Mogärde
1844-06-24 Bondesonen Jonas Söderlund Söråker Enkan Christ. Catharina Åström Strand
1844-07-07 Bonden Olof Pehrsson Sunnansjö Pigan Gertrud Cajsa Pehrsdotter Sunnansjö
1844-07-07 Bondeson Nils Strindlund Strind Kyrkovärdsdottren Cajsa Helena Andersdotter Krigsbyn
1844-07-07 Landbonden Olof Hammarberg Krånge Pigan Cajsa Lena Swedlund
1844-08-31 Bonden Pehr Hindriksson Gasabäck Pigan Brita Stina Hansdotter Gasabäck
1844-09-29 Sockenskräddaren Lars Wikman Byn Bondedottren Brita Cajsa Larsdotter Svaleri
1844-10-01 Arbetskarlen Nils Näslund
Pigan Greta Lisa Forsslund Thorsboda på Storholmen
1844-10-08 Torparen Jonas Tjernlund Wästansjö Bondedottren Sara Stina Bergman Timrå och Berge
1844-10-13 Bondesonen Erik Wreding Tynderö och Bäräng Bondedottren Märta Ersdotter Thorsboda
1844-10-18 Bondesonen Daniel Olofsson Stafwerin Stafre Bondedottren Catharina Maglena Johansdotter Krigsbyn
1844-10-20 Bonden Nils Matsson Strindlund Wästansjö Bondedottren Märta Stina Olofsdotter Dufwid
1844-10-27 Mästerswen Johan Lindström Åvike Bruk
Anna Christina B???ström Åvike Bruk
1844-11-01 Torparen Lars Simonsson Ahla Båtsmansdottren Sigrid Cajsa Holmberg Ahla
1844-12-27 Krono Båtsmannen Olof Styf Thorsboda Torpare dottren Brita Cajsa Dahlsten Hussjö
1845-05-17 Torparen Anders Engstrand Strand Torpare dottren Carin Ersdotter Backås
1845-06-01 Spiksmeden Joh: Ol. Westling Åvike Bruk Pigan Stina Lena Nylander Åvike Bruk
1845-06-13 Skräddaren Carl Erik Swanbom
Torpared:rn Sigrid Christina Norberg Westerå
1845-06-22 Drängen Erik Huss Hussjö Bondedottren Johanna Margareta Pehrsdotter Gökböle
1845-07-13 Bonden Erik Jonsson Sjöberg Wästansjö
Cajsa Brita Byström
1845-09-29 Skutskepparen Isac Axell Ålund Åvike Bruk Pigan Anna Brita Hansdotter Åvike Bruk
1845-10-05 Bonden Ingemar Ålund Swaleri Bondedottren Lena Stina Swensdotter Swaleri
1845-10-12 Bonden Lars Erik Åström Skäggsta Tynderö Pigan Märta Cajsa Strandquist Skäggsta Tynderö
1845-10-25 Blifwande Bonden Pehr Johansson Gasabäck Pigan Anna Märta Hansdotter Gasabäck
1845-10-26 Bonden Vicents Pehrsson Thorsboda Bondedottren Pig: Märta G:ta Pehrsdotter Ahla
1846-05-24 Drängen Anders Larsson Backås Bondedottren Brita Ålund Åkerö i Tynderö
1846-06-24 Bonden Erik Pehrsson Westanbäck Bondedottren Christini Jacobsdotter Rigsta
1846-07-05 Kyrkowärden o Nämndemannen Lars Jacobsson Krigsbyn Bondedottren, Pigan Anna Larsdotter Fjähl, född i Tynderö
1846-07-05 Bonden Anders Pehrsson Strand Pigan Anna Maglena Åberg Strand, född i Westerhiske och Umeå
1846-07-09 Drängen Jonas Gundin Gryttjom Barnhus Flickan Maria Augusta Åberg Thorsboda
1846-07-12 Bonden Erik Ersson Ahla Bondedottren Carin Jacobsdotter Rigsta
1846-07-19 Drängen Anders Asp Strand Torpared:n Anna Cajsa Larsdotter Strand
1846-08-25 Orgelnisten i Hässjö, Herr Erik Johan Huss Backholm Demoiselle Maria Carolina Borgh Tynderö
1846-10-18 Drängen Johan Wikström Stigsjö Pigan Brita Stina Pehrsdotter Krånge
1846-11-01 Drängen Olof Johan Skog Thorsboda Pigan Josephina Wilhelmina
1846-11-15 Bondesonen Pehr Andersson Westanbäck Bondedottren Sara Cajsa Ersdotter Dufwid
1846-11-22 Arbetskarlen Gustaf Tocklin
Mästersmedsdottren Anna Brita Winge Åvike Bruk
1846-12-13 Drängen Enoch Lindholm Stafrid Pigan Maja Stina Åstrand Näset
1847-01-02 Torparen Pehr Tjernlund Gasabäck Båtsmansdottren Anna Brita Ärling Gasabäck
1847-06-06 Drängen Johan Sundell Sundswall Fosterdottren Margareta Sofia Sjögren Gasabäck
1847-06-24 Drängen Erik Sellin Strind Pigan Cajsa Stina Johansdotter Strind
1847-09-26 Bondesonen Pehr Sundén Stigsjö Bondedottren Cajsa Stina Ingemarsdotter Strand
1847-10-10 Båtsmannen Johan Ärling Strand Torparedottren Anna Greta Strandberg Krigsbyn
1847-10-23 Torparen Johan Jacob Törnberg Strand
Märta Elisab: Ersdotter Söråker
1847-11-14 Bondesonen Jacob Engman Dufwid Fosterdottren Gustafva Wilhemina Fridahl Gasabäck
1847-11-14 Bondesonen Johan Petter Höglund Frötuna Bodedottren Cajsa Stina Engman Dufwid
1847-11-21 Drängen Anders Fr: Östlund
Pigan Märta Johansdotter Swarfwarböle
1848-02-03 Drängen Jonas Pehrsson Strand Pigan Sigrid Stina Brattlin Kyrkobordet
1848-04-02 Inhyses Olof Swensson Westerå Pigan Anna Lena Nilsdotter Westerå
1848-07-09 Bondesonen Pehr Johansson Strand Bondedottren Merta Ulrik Johansdotter Tynderö
1848-07-16 Bondesonen Elias Norlin Westerå Bondedottren Carin Olofsdotter Westerå
1848-10-08 Hemmansegaren Gustaf Swedberg Gökböle Bondedottren Helena Märta Pehrsdotter Byn
1848-10-22 Hemmansegaren Erik Larsson Swaleri Bondedottren Helena Märta Olofsdotter Tjerne
1848-10-27 Hemmansegaren Erik Ol. Wiklund Riksta Bondedottren Sara Märta Nilsdotter Tuna och Tunbyn
1848-11-03 Kohldrängen Lars Ol: Grafström Åvike Bruk Bondedottren Cajsa Stina Hansdotter Nora och Sk?????sta
1848-12-29 Drängen Anders Ludwig Wedin Wästanbäck Pigan Brita Norberg Fjähl
1849-01-06 Torparen Olof Swedlund Söråker Pigan Anna Greta Hjelte Söråker
1849-02-11 Drängen Erik Wikberg Näset Torpare Enkan Anna Elfström Näset
1849-07-01 Bondesonen Simeon Wiklander Backås Pigan Anna Andersdotter Backås
1849-07-08 Drängen Jonas Svensson Wallin Strind Bondedottren Sara Cajsa Andersdotter Strind
1849-07-10 Torparen Olof Björklund Tierne Bondedottren Ulrika Godin Säbrå och Hälgum
1849-09-16 Bonden Israël Wikström Öngård Pigan Lisa Olofsdotter Öngård
1849-10-21 Drängen Per Hammarberg Åvike Bruk Pigan Segrid Olofsdotter Åvike Bruk
1849-10-28 Bonden Elias Swedberg Swedje Pigan Eleonora Charlotta Andersson Tynderö och Östbyn
1849-12-28 Strandfiskaren Nils Petter Dahlstedt Häggdånger och Gnistring Pigan Ingrid Stina Wallin Kyrkobordet
1850-03-24 Drängen Eric Ersson
Pigan Cajsa Lisa Olofsdotter Sörkrånge
1850-05-05 Sockenskräddaren Nils Wiklund Gökböle Bondedottren Anna Charlotta Felldin Söråker
1850-06-24 Drängen Carl Joh. Carlsson
Pigan Brita Stina Pehrsdotter Sunnansjö
1850-06-30 Skomakaren Anders Wikman Swarfwarböle Pigan Carin Olsdotter Backholm
1850-06-30 Rotebåtsmannen Olof Krigsman Sunnansjö Pigan Segrid Stina Svensdotter Bängling
1850-07-07 Skomakaren Anders Sjölund Westansjö Pigan Segrid Cajsa von Ahn Westansjö
1850-07-07 Drängen Pehr Jacobsson Sunnansjö Kyrkovärdsdottern Maja Stina Jacobsdotter Sunnansjö
1850-07-14 Torparen Lars Nordin Norrkrånge Bondedottern Sara Margareta Hansdotter Öråker, Sköns Socken
1850-09-29 Torparen Elias Jonsson Sundell Westansjö Pigan Gretha Lisa Källström Westansjö
1850-10-13 Skräddaren Eric Antonsson Swarfwarböle Pigan Anna Gretha Olofsdotter Krigsbyn
1850-10-24 Torparen Lars Belin Bängling Bondedottern Britha Pehrsdotter Thorsboda
1850-11-17 Förra Bonden Johan Mathsson Wedin Stafre Skeppare Enkan Anna Märtha Danielsdotter Stafre