Vigselregister Hässjö E:1
Vigseldatum Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
1851-05-17 Hälftenbrukaren Jacob Jonsson Prestbordet Pig. Märta Br. Ålund Prestbordet
1851-07-01 Kongl. Secret. Jac. Bång Fjähl Hushållerskan Anna St. Lögdqvist Fjähl
1851-07-04 Bondson Anton Antonsson Backås Bd:n Brita St. Andersdotter Krigsbyn
1851-07-04 Mästarsmedsson C. Joh. Bergström Åvike Bruk Mästarsm.d:n Anna Cajsa Bäckström Åvike Bruk
1851-07-13 Drängen Isac Ulin Thorsboda Pig. Anna Brita Gundin Thorboda
1851-09-28 Drängen, Enkl. Carl Joh. Carlsson Sunnansjö Bonded:n Sara Gr. Jonsdotter Svedje
1851-09-28 Kohldrängen Nils Forsslund Åvike Bruk Pig. Stina Brita Svensdotter Åvike Bruk
1851-10-26 Sockenskräddaren Per Joh. Pettersson Häggd:r Bd:n Anna Brita Larsdotter Westansjö
1851-11-02 Bonden Eric Bergman Westansjö Pig. Sara Ulrika Strandberg Westansjö
1851-11-09 Drängen Sven Ålund Westerå Pig. Segrid Cajsa Lindholm Westerå
1851-11-23 Snickare Gesällen Carl Joh. Martinell
Torparedottern Christina Asp Strand
1851-11-23 Sockenskomakaren Eric Gundin Strind Bondedottern Anna M. Larsdotter Rosböle
1852-06-20 Bond. Pehr Hamrin Thorsboda Pig. Lisa Cajsa Åkerberg Thorsboda
1852-07-04 Garfware Gesällen C. P. Kihlström Sundsvall Bd:n Br. Greta Ålund Strand
1852-09-26 Drängen Christoffer Näslund Backholm Pigan Anna Stina Ingemarsdotter Backholm
1852-10-10 Bondson, Enkl. Jakob Engman Dufvid Pigan Märta Stina Törnberg Thorsboda
1852-10-17 Bondsonen Olof Hägglund Sunne Bonddottern Catharina Hel. Öberg Norrkrånge
1852-10-17 Drängen Abram Westerlund Sörkrånge Pigan Anna Brita Åkerstedt Norrkrånge
1852-10-19 Drängen Ol. Gervasius Wiklund Strand Bondd:n Anna Cajsa Olofsdotter Tjerne
1853-03-28 Drängen Carl Olof Östling Fjähl Pig. Enkan Carin Nygren Fjähl
1853-04-24 Dagswerkskarlen Nils Pett. Sundman Åvike Bruk Pig. Märta Br. Johansdotter Åvike Bruk
1853-05-08 Drängen And. Petter Strandlund
Pig. Brita Stina Pehrsdotter Strand
1853-07-10 Drängen Math. Fredr. Åström Strand Bd:n Anna Cajsa Ålund Strand
1853-07-17 Drängen Olof Sjölund Westansjö Bd:n Lena Cajsa Larsdotter Westansjö
1853-10-16 Torp. och Enkl. Ol. Swedlund Ahla Pig. Gertrud Larsdotter Sunnansjö
1853-10-16 Drängen Jakob Hammarberg Åvike Bruk Bruksarb. D:n Brita Magdal. Lundström Åvike Bruk
1853-10-22 Drängen Mathias Ersson Bye Pigan Carolina Christina Stigberg Bye
1853-10-23 Bondson Joh. Abr. Felldin Söråker Bondd:n Anna Stina Michaëlsdotter Strand
1853-10-30 Drängen Nils Magnus Dahlsten Bye Pigan Cajsa Lisa Johansdotter Bye
1854-01-01 F. Bond. Jonas Petter Strandberg Strand Pig. Märtha Brunman Strand
1854-01-29 Bondesonen Paulus Bylund Bye Bonddottern Greta Stina Hägglund Bye
1854-02-05 Dräng. Nils Pett. Näslund Sunnansjö Pig. Greta Brita Westerlund Sunnansjö
1854-04-17 Bond. Augustin Sundén Sunnansjö Färjemansd:n Cajsa Br. Samuëlsdotter Färjehol.
1854-04-17 Drängen Bengt Harlin Sunne Bondd:r Märta Erika Hägglund Sunne
1854-04-09 Bonden Eric Åkerstedt Westerå Pig. Anna Stina Dahlström Westerå
1854-04-30 Torparen Jonas Sjödin Strand Pig. Anna Stina Törnberg Strand
1854-06-25 Bondeson Olof Ersson Westerå Bondedottern Ingrid Stina Olsdotter Sörkrånge
1854-07-02 F. Bond. Pehr Christoffersson Bängling Pig. Anna Greta Gerdwall Näset
1854-07-16 Drängen Maths Pehrsson Strandlund Ahla Pig. Brita Cajsa Dufvenberg Strand
1854-10-01 Mästersmeden Olof Åström Åvike Bruk Pig. Greta Stina Dahlberg Åvike Bruk
1854-10-06 Torp. Nils Jonas Bjernqvist Krigsbyn Td:n Anna Stina Hellman Rigsta
1854-10-15 Snickaren Lars Öberg Stigsjö och Öije Bondd:n Anna Jakobsdotter Rigsta
1854-10-22 Sockenskom. Enkl:n Isac Wiklund Stigsjö och Öije Bd:n Anna Cajsa Nilsdotter Swedje
1854-10-22 Timmermannen Carl Abr. Öberg Wifsta Warf Pig. Anna Cec. Sundberg Stafre
1854-10-29 Bondesonen Augustin Ålund Söråker Bondedottr. Brita Mar. Felldin Söråker
1854-11-02 Bond. Pehr Strandberg Gasabäck Bondedd:n Cajsa Magdalena Pehrsdotter Backås
1854-11-05 Fiskaren Nils Jungren Backås Pig. Sara Lena Harlin Backås
1854-11-12 Sjömannen Er. Gust. Sjödin Westansjö Skräddare Enkan Stina Cajsa Tjellström Westansjö
1854-11-22 Statdrängen Enkl. Pehr Pehrsson Åvike Bruk Pigan Sara Stina Ersdotter Åvike Bruk
1855-05-13 Stalldrängen And. Pett. Olsson Åwike Bruk Bruksarb. D:n Anna Olava Rönnqvist Åvike Bruk
1855-06-17 Dräng. Jonas Näslund Norrkrånge Pig. Brita Greta Jungren Norrkrånge
1855-06-17 Dräng. Christoffer Backlund Bängling Pig. Sara Kajsa Andersdotter Thorsboda
1855-06-24 Skrädd. Er. Dahlin Stäbbgård Pig. Märta Lena Ersdotter Strind
1855-06-24 Torp. Anders Näslund Strand Bondedottren Anna Stina Pehrsdotter Strand
1855-07-01 Torp. Jonas Wallgren Stäbbgård Bondd:n Hel. Catarina Nilsdotter Stäbbgård
1855-07-08 Drängen Nils Pett. Tjernberg Swarfwarböle Pig. Cajsa Lena Wågberg Swarfwarböle
1855-07-08 Torp. Isac Nolin Westerå Pig. Cajsa Brita Hammarberg Westerå
1855-07-22 Inh. Anders Westerlund Westansjö Pig. Stina Lisa Råberg Westansjö
1855-08-12 Coopvaerdie Sjömannen Pehr Nordin Norrkrånge Pig. Kajsa Joh:a Ersdotter Sörkrånge
1855-08-19 Sockensnickaren Pehr Näsström Westerå Td:n Sigrid Cajsa Åberg Westerå
1855-09-09 Bond. And. David Westerberg Westansjö Bd:n Märta Cajsa Hellgren Westansjö
1855-09-16 Bondesonen Eric Swelander Swedje Bd:n Catar. Christina Wikström Öngård
1855-09-28 Torparesonen Er. Ol. Olofsson Swedje Bd:n Märta Cajsa Jonsdotter Swedje
1855-09-30 Torp. Er. Joh. Fegelin Edsåker, Ljustorps S:n Bd:n Stina Ulrika Hamrin Stafre
1855-10-07 Drängen Jonas Tjernlund Strand Pig. Stina Greta Törnberg Ahla
1855-10-26 Inhysesmannen Er. Joh. Backlund Thorsboda Td:n Sara Märta Westerlund W.bäck
1855-11-18 Bondesonen Eric Bylund Bye Bd:n Anna Brita Olofsdotter Sörkrånge
1855-10-26 Bondesonen Lars Ol. Olofsson Skilsåker Bonde E:an Sara Märta Olofsdotter Svaleri
1855-12-16 Drängen Eric Axberg Swedje B. Enkan Lisa Stina Simonsdotter Swedje
1855-12-28 Dräng. Joh. Ol. Lundgren Swaleri Bd:n Anna Cajsa Nilsdotter Swaleri
1856-02-24 Bondesonen Eric Modig Backås Bd:n Sara Greta Andersdotter Krigsbyn
1856-06-08 Drängen Lars Ulin Söråker Pig. Anna Brita Lingensjö Strind
1856-06-29 Bondesonen Nils Pettersson Backås Bd:n Lisa Stina Jonsdotter Byn
1856-06-29 Trädgårdsdrängen Adolph Fr. Nordström
Pigan Brita Cajsa Jansson Rigsta
1856-07-06 Bonden Lars Dufvenberg Dufvid Bd:n Eva Lowisa Åström Strand
1856-07-13 Skräddaren Enkl: Carl Er. Swanbom Westerå Pigan Catharina Pehrsdotter Westerå
1856-08-17 Drängen Anton Jonsson Sörkrånge Pig. Brita Stina Olsdotter Sörkrånge
1856-09-28 Bondesonen Joh. Jakobsson Rigsta Bonded:n Anna Magdal. Andersdotter Krigsbyn
1856-10-12 Drängen Joh. Pett. Dahlström Backås Pig. Anna Stina Hellgren Backås
1856-10-26 Arbetaren And. Pett. Nordgren Söråker Pigan Brita Cajsa Ulin Backholm
1856-10-30 Kohldräng. D. P. Byström Westanå Bruk Pig. Magdal. Johanna von Ahn Hussjö
1856-11-02 Arbet. Enkl. Er. Ol. Engman Dufvid Pigan Kajsa Lisa Pehrsdotter Dufvid
1856-11-09 Drängen Lars Sandström Näset Pigan Anna Cajsa Pehrsdotter Backås
1856-11-12 Bondesonen Jonas Engman Dufwid Pig. Johanna Car. Elis. Källberg Krigsbyn
1856-11-30 Torp. och Enklingen Pehr Gundin Thorsboda Pigan Sara Gretha Fegelin Lögdö B:k
1857-01-04 Bond. Enkl. Joh. Er. Bergman Gasabäck Bd:n Magd. Cath. Westerlund Westansjö
1857-02-15 Torparesonen Jonas Åkerlund Krigsbyn Bonded:n Carin Andersdotter Krigsbyn
1857-03-15 Drängen Olof Edström Strand Bonde Enkan Märta Ulr. Dufvenberg Strand
1857-03-29 Bruksarbetaren Eric Rönnqvist Åvike Bruk Smedsd:n Brita Wigren Åvike Bruk
1857-07-05 Bond. Hans Pet. Wiklander Stigsjö o. Wike Bonded:n Anna Cat. Jonsdotter Westerå
1857-07-12 Bond. Enklingen Dan. Norberg Bängling Bond E:an Anna Pehrsdotter Stigsjö
1857-07-12 Sockenskr. Pehr Nylander Säbrå Torp.d:n Märta Gr. Ersdotter Westansjö
1857-07-26 Kopparslag. Carl Magn. Swensson Westansjö Pig. Brita Pehrsdotter Westansjö
1857-11-02 Coopvaerdie Sjömannen Ol. Andersson Carlgren
T. Enkan Cath. Christina Höglund Dufvid
1857-11-21 Drängen Jonas Sundin Bye Pigan Gustafwa Wahlqvist Sörkrånge
1858-02-06 Arbetskarlen Jonas Lindholm Westansjö Pig. Kajsa Brita Swensdotter Krigsbyn
1858-03-25 Bondesonen Mathias Tjernlund Tjerne Bondedottern Gretha Cajsa Pehrsdotter Byn
1858-04-11 Torparesonen Paulus Wallgren Norrberge Td:n Christ. Magdal. Holmberg Färjholmen
1858-05-23 Bondesonen, Enkl. Er Swelander Swedje Bonde Enkan Cajsa Stina Ersdotter Backås
1858-05-30 Drängen Nils Ol. Westerlund Sunnansjö Td:n Lena Stina Ersdotter Söråker
1858-06-27 Drängen Paul Näslund Sunnansjö Torp D:n Cajsa Magdalena Larsdotter Gryttjom
1858-09-12 Coopvaerdie Styrman Er. Höglin Norrkrånge Bd:n Britha Gretha Öberg Norrkrånge
1858-10-02 Förra Bond. Pehr Näslund Näset Pigan Anna Cajsa Larsdotter Näset
1858-10-10 Bondesonen Jonas Ol. Näslund Westansjö Bd:n Sara Gretha Larsdotter Westansjö
1858-10-31 Drängen And. Joh. Nyberg Krigsbyn Pig. Ingrid Elisabeth Sundman Krigsbyn
1858-10-31 Torparesonen Er. Sundholm Strand Pig. Lisa Cajsa Tocklin Westansjö
1858-11-07 Snickaren Ol. Ödberg Stigsjö och Öije Bd:n Brita Jacobsdotter Rigsta
1858-12-05 Sågställaren And. Persson Fahlberg
Pigan Christina Marg. Öman Ahlaforss
1858-12-12 Skräddare Gesällen C. Joh. Linder
Bondedottern Sigrid Märta Engman Dufvid
1859-03-21 Arbetaren Pehr Dahlström Strand Pig. Ingrid Brita Wikman Ahla
1859-04-25 Bondesonen, Enkl. Johan Jakobsson Rigsta Bonde E:an Maria Christina Jakobsdotter Rigsta
1859-06-12 Bondesonen Hans Ol. Staaf Ljustorp Bondedottern Margar. Söderholm Sörkr.
1859-06-13 Torp. Son And. Pet. Edlund Tynderö, Märgård Bondd:n Kajsa Lisa Hansdotter Gasabäck
1859-06-24 Dräng. Carl Pet. Olsson Granberg Timrå o. Lund Torpared:n Cajsa Sofia Ahlberg Westanbäck
1859-06-26 Bond. Ol. Petter Wiklander Strand Bd:n Anna Maria Wiklund Strand
1859-07-10 Drängen Vincens Sandström Westansjö Pig. Sara Brita Åkerlund Westansjö
1859-09-11 Arbet. Ol. Larsson Nyman Ahlaforss Torpd:n Cajsa Lisa Strandlund Ahla
1859-10-16 Bondesonen Lars Höglund Ljustorp o. Högland Bd:n Märta Stina Andersdotter Stafre
1859-10-16 Bond o. Enkl:n Ol. Ersson Tynderö o. Mellby Nämnd. Er. Wiklanders E:a Brita Olofsdotter Strand
1859-10-29 Bond. Sam. Starrin Timrå o. Norrberge Bondedottren Märta Söderholm Sörkrånge
1859-10-30 Dräng. Jonas Pet. Näslund Thorsboda Torp. E:an Joh:a Charlotta Ekström Gasabäck
1859-11-06 Sågkarlen Nils Olsson Ahlaforss Pig. Eleonora Ersdotter Sund, Sköns S:n
1859-11-13 Arbetaren Joh. Pett. Törnberg Söråker Pig. Anna Cajsa Hamberg Strand
1860-01-06 Bond. Enkl. Jonas Backlund Svedje Bonde Enkan Catharina Ersdotter Stäbbgård
1860-01-15 Husbond. Drängen Jonas Lundström Söråker Pig. Christina Magdal. Danielsdotter Söråker
1860-05-13 Sågkarlen Olof Lundqvist Ahlaforss Sågställare Dottern Carin Frank Ahlaforss
1860-05-28 Arbetaren Martin Jonsson Sunnansjö Torp. Enkan Lisa Magdal. Söderlund Sunnansjö
1860-07-22 Skomakaren And. Pett. Hallström
Bondd:n Ingrid Lisa Eklund Rolandsbacke
1860-10-14 Torparen Eric Johan Wallinder Strand Bonded:n Christina Margar. Pehrsdotter Backås
1860-11-01 Bondesonen Lars Er. Johansson Hussjö Bd:n Catharina Augusta Pehrsdotter Hussjö
1860-11-09 Bonden Lars Andersson Ljustorp o. Edsåker Bonded:n Britha Pehrsdotter Westansjö
1860-11-18 Drängen Joh. Er. Törnberg Tynderö och Stångrid Pigan Anna Britha Ersdotter Westansjö