Vigselregister Hög C:2
Vigseldatum Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
1840-10-28 Bonde Sonen Jonas Persson Baldra Bonde Dottren Brita Olsdotter Glimsta
1840-11-01 Drängen Anders Ersson Tåsta Pigan Karin Jacobsdotter Sigsta
1840-11-08 Bonden Lars Jonsson Sörby Ilsbo Socken Bonde Dottren Cherstin Jonsdotter Wästanåker
1840-11-13 Husmannen Pehr Jonsson Sigsta Bonde Dottren Brita Ersdotter Edsta
1840-12-04 Bond. Joh. Norberg Gnarp Socken och Gränsjö Pig. Anna Jonsdotter Hjortsta Högs Socken
1841-10-17 KronoBåtsmannen Pehr Lia Sigsta Bonde dottren Karin Ersdotter Edsta
1841-10-24 Bond. och Kyrkovärds Sonen Olof Månsson Edsta Klockare Dottr. Anna Jonsdotter Höglund Kungsgården
1841-10-29 Husmannen Lars Larsson Fröllan Bonde Dottren Brita Olsdotter Klångsta, Forssa Socken
1841-12-12 Drängen Pehr Pehrsson Wästanåker Pigan Karin Olsdotter Edstaberg
1842-10-06 Bonde Sonen Lars Pehrsson Frölland Bonde Dottren Helena Jonsdotter Tåsta
1842-10-23 Unga Bonden Pehr Olsson Hjortsta Bonde dottren Brita Larsdotter Tunbyn, Tuna Socken
1842-11-16 Drängen Olof Olsson Edsta Båtsm. Enkan Sigrid Ersdotter Hallsta
1843-05-25 Unga Bonden Lars Nilsson Baldra Bondedottren Brita Josndotter Wästanåker
1843-10-29 Bonde Sonen Nils Andersson Hjortsta Pigan Karin Pehrsdotter Åsak
1843-11-05 Bonde Sonen Jonas Pehrsson Fröllan Bondedottren Anna Larsdotter Baldra
1843-12-01 Bonde Sonen Lars Nilsson Tåsta Bonde Dottren Karin Pehrsdotter Åsak
1844-04-21 Drängen Pehr Olsson Edsta Pigan Karin Jonsdotter Sigsta
1844-05-31 Bonde Sonen Jonas Ersson
Bonde Dottren Christina Pehrsdotter Holm
1845-06-01 Drängen Lars Pehrsson Westanåker Pigan Christina Charlotta Backman Fors
1845-10-26 Sockneskräddaren Carl Norin Lia Pigan Anna Pehrsdotter Edsta
1845-11-23 Bonden Olof Andersson Frölland Bondedottren Brita Svensdotter Baldra
1845-11-28 Båtsmanssonen Pehr Ersson Holmberg Holm Bondedottren Brita Pehrsdotter Åsak
1846-01-16 Bondesonen Nils Olofsson Hallsta Bondedottren Cherstin Nilsdotter Hjortsta
1846-02-27 Afsked. Båtsmannen, Enklingen Erik Lia Åsak Smedsdottren Cherstin Persdotter Kungsgården
1846-04-24 Bondesonen Olof Olsson Gåcksätter Bonde Enkan Christina Helena Nordin Holm
1846-05-03 Bonden Lars Svensson Baldra Bondedottren Anna Mårtensdotter Gåcksätter
1846-06-01 Drängen Erik Sundberg Gåcksätter Skomakare-dottren Karin Jonsdotter Baldra
1846-06-01 Drängen Johan Modin Åsak Husmansdottren Margta Månsdotter Åsak
1846-10-25 Bondesonen Jonas Andersson Hjortsta Bondedottren Brita Olsdotter Forss
1846-11-25 Krono-båtsmannen Pehr Lindström Tåsta Pigan Anna Olsdotter Edsta
1847-05-24 Bondesonen Pehr Mårtensson Gåcksätter Bondedottren Anna Andersdotter Frölland
1847-10-31 Bonden Pehr Pehrsson Frölland Bondedottren Margta Nilsdotter Hjortsta
1847-10-29 Bondesonen Pehr Ersson Gåcksätter Bondedottren Anna Olsdotter Gåcksätter
1847-11-07 Bondesonen Erik Svensson Åsak Bondedottren Brita Pehrsdotter Holm
1847-11-05 Drängen Erik Johansson Edsta Pigan Anna Larsdotter Kungsgården
1848-04-30 Bondesonen Jon Pehrsson Baldra Bondedottren Anna Olsdotter Forss
1848-10-29 Bondesonen Pehr Ersson Lia Nämndemansdottren Margta Jonsdotter Tåsta
1848-11-05 Klockaresonen Olof Höglund Prestbordet Pigan Margta Eriksdotter Forss
1848-11-04 Drängen Jonas Berg Glimsta Pigan Ulrika Carlsdotter Holm
1848-11-24 Bondesonen Erik Larsson Frölland Bonde Enkan Kerstin Larsdotter Edsta
1849-03-24 Båtsmanssonen Pehr Ersson Åsak Pigan Stina Pehrsdotter Kungsgården
1849-04-09 Drängen Sven Jonsson Fredlund Edsta Båtsmansdottren Margreta Carlsdotter Edsta
1849-06-01 Bonden Jon Jonsson Gåcksätter Bondedottren Sara Eriksdotter Lia
1849-06-03 Drängen Anders Hansson Gåcksätter Husmansdottren Kerstin Andersdotter Häggström Gåcksätter
1849-11-04 Bonden Pehr Andersson Tåsta Bondedottren Brita Jonsdotter Hjortsta
1850-05-20 Bondesonen Olof Larsson Frölland Bondedottren Margta Eriksdotter Sigsta
1850-05-20 Bondesonen Lars Larsson Frölland Bondedottren Margta Jonsdotter Westanåker
1851-10-06 Drängen Anders Pehrsson N:o 2 i Westanåker Pigan Ingrid Nilsdotter N:o 2 i Hjortsta
1851-11-02 Bondesonen Erik Eriksson Edsta Klockaren Dottren Kerstin Jonsdotter Höglund Prestbordet
1851-11-16 Drängen Jonas Olsson Frölland Bonde Dottren Margta Olofsdotter N:o 1 i Hallsta
1852-05-31 Husmannen, Enklingen Pehr Larsson Åsak Pigan Margta Ersdotter Baldra
1852-10-15 Drängen Olof Nilsson N:o 4 uti Åsak Pigan Brita Pehrsdotter N:o 6 i Hjortsta
1852-10-31 Bondesonen Erik Nilsson N:o 1 i Tåsta Pigan Anna Larsdotter N:o 2 i Baldra
1852-11-07 Drängen Jonas Jonsson N:o 2 i Sigsta Pigan Brita Andersdotter N:o 3 i Tåsta
1853-05-15 Drängen Erik Jonsson N:o 2 i Åsak Landbonde Enkan Karin Larsdotter N:o 4 i Åsak
1853-09-03 Orgnist Eleven Johan Magnus Rosell Hudiksvall Båtsmans Dottren Erika Regina Ställhult Tåsta
1854-04-17 Drängen Lars Olofsson Edsta Pigan Brita Pehrsdotter Dahlberg N:o 3 i Tåsta
1854-04-30 Bonden Jonas Mårtensson N:o 3 i Gåcksätter Bondedottren Margta Jonsdotter N:o 1 i Westanåker
1854-10-15 Båtsmanssonen Olof Andersson Westanåker Pigan Märta Jönsdotter Glimsta
1854-10-22 Bondesonen Olof Olofsson N:o 2 uti Forss Bondedottren Margta Olofsdotter N:o 2 i Westanåker
1854-10-18 Drängen Per Johansson Skoglund N:o 2 i Baldra Pigan Anna Andersdotter N:o s. 3 uti Westanåker
1854-11-10 Båtsmannen N:o 183 Lars Edsta Edsta Pigan Anna Andersdotter N:o 1 uti Forss
1855-08-05 Folk Skolläraren Er. Linnborg
Jungfru Anna Berg Svegs Pastorat
1855-10-21 Bondesonen Pehr Olofsson Forss Bondedottren Brita Olofsdotter Westanåker
1856-03-25 Båtsmannen N:o 176 Per Persson Unger Edsta Pigan Karin Mårtensdotter Forss
1856-05-12 Husmanssonen Johan Olof Häggström Ilsbo socken Pigan Anna Hansdotter Hallsta
1856-10-19 Bondesonen Jonas Jonsson Westanåker Bonde Dottren Magdalena Nilsdotter Glimsta
1856-10-26 Bondesonen Per Persson Baldra Bonde Dottren Karin Jonsdotter Westanåker
1856-11-02 Bonden Erik Larsson Edsta Bonde Dottren Magdalena Olofsdotter Åsak
1856-10-30 Drängen Jonas Johansson Sved Silja, Tuna S:n, numera inflyttad till Tåsta Båtsman Per Lindströms enka Anna Olsdotter Tåsta
1856-11-16 Bondesonen Per Larsson Frölland Bondedottren Anna Nilsdotter Tåsta
1856-12-07 Drängen Olof Andersson Westanåker Bondedottren Margareta Persdotter Åsak
1857-12-11 Bondesonen Erik Eriksson Glimsta Husmansdottren, Pigan Brita Jonsdotter Glimsta
1858-05-08 Bonden, enklingen Per Eriksson Lia Bondedottren Brita Persdotter Baldra
1858-06-05 Drängen Matts Persson Tåsta Pigan Märta Leigh Baldra
1858-10-24 Båtsmannen N:o 180 Per Hallsta Kungsgården Bondedottren Karin Nilsdotter Glimsta
1858-10-23 Drängen Nils Nilsson Lia Pigan Anna Olsdotter Lia
1858-10-24 Bonden Lars Larsson Hjortsta Bondedottren Karin Olofsdotter Forss
1858-10-29 Båtsmannen N:o 179 Olof Åkman Åsak Husmansdottren Karin Andersdotter Westanåker
1858-11-05 Bondesonen Erik Persson Holm Kyrkovärdsdottren Margta Svensdotter Kungsgården
1859-05-13 Bonden Olof Jonsson N:o 5 i Edsta Husmansdottren Karin Eriksdotter Holm
1859-06-02 Bondesonen Jonas Jonsson Forss Bondedottren Karin Persdotter Baldra
1859-06-05 Drängen Lars Olofsson Glimsta Pigan Karin Jönsdotter Bergroth Hallsta
1859-10-30 Bondesonen Jonas Nilsson Glimsta Bonde Dottren Anna Eriksdotter Sigsta
1859-10-29 Drängen Jonas Persson Hjortsta Pigan Brita Hansdotter Holm
1859-10-28 Bondesonen Olof Jonsson Forss Bonde Dottren Karin Larsdotter Hjortsta
1859-11-05 Bondesonen Per Jonsson Edsta Bonde Dottren Margta Jakobsdotter Hjortsta
1859-11-12 Bondesonen Per Olofsson Gåcksätter Pigan Anna Brita Engberg Edsta
1859-11-06 Rotebåtsmannen Anders Froland Hjortsta Pigan Anna Olofsdotter Frölland
1859-11-18 Bondesonen Per Persson Frölland Pigan Lucia Jönsdotter Glimsta
1859-12-11 Rotebåtsmannen Per Lindström Holm Pigan Greta Eriksdotter Edsta
1860-01-06 Bondesonen Erik Ersson Sigsta Bonde Enkan Brita Jonsdotter Tåsta
1860-04-29 Mjölnare Drängen Jonas Oscar Lindgren Rogsta församling och Wia by Båtsmans dottren Sigrid Olsdotter Edsta
1860-04-29 Drängen Nils Olsson Edsta Pigan Margreta Juliana Larsdotter Edsta
1860-05-28 Bondesonen Olof Persson Frölland Pigan Karin Persdotter Baldra
1860-10-28 Drängen Olof Olsson Sundin Edsta Pigan Anna Maria Persdotter Westanåker
1860-11-02 Bondesonen Erik Ersson Sigsta Nämndemansdottren Brita Jonsdotter Tåsta
1860-11-17 Drängen Lars Hansson Tåsta Bondedottren Kerstin Nilsdotter Holm
1860-11-23 Bonden Per Ersson Sigsta Bondedottren Margta Nilsdotter Glimsta
1861-03-23 Snickare Mästaren Olof Axell Hudiksvall Jungfru Anna Maria Hasselström Hudiksvall
1861-06-01 Drängen Jonas Ersson Forss Pigan Anna Juliana Larsdotter Comministersgården
1861-08-26 Bondesonen Jonas Persson Kungsgården Nämndemansdottren Margta Olofsdotter Edsta
1861-10-27 Bondesonen Jonas Olofsson Gåcksätter Bondedottren Brita Eriksdotter Kungsgården
1861-11-16 Drängen Per Nilsson Frölland Pigan Brita Eriksdotter Baldra
1862-05-11 Sockenskomakaren Per Andersson Westanåker Bonde Dottren Kerstin Persdotter Åsak
1862-11-09 Torpare, Enklingen Per Persson Slasta, Tuna socken Husmansdottren Ingrid Larsdotter Westanåker
1862-11-10 Husmanssonen Olof Olsson Höglund Kungsgården Pigan Ingrid Margretha Larsdotter Åsak
1864-03-19 Skräddaren Jonas Eriksson Sandin Forss Pigan Karin Larsdotter Tåsta
1864-05-16 Gamle Bonden, enklingen Nils Eriksson Glimsta Pigan Margreta Eriksdotter Glimsta
1864-11-23 Drängen Lars Persson Wålsta, Forsa socken Husmans Dottren Karin Olofsdotter Frölland
1864-11-25 Bondesonen Jonas Jonsson Tåsta Pigan Margta Ersdotter Tåsta
1865-01-21 Bondesonen Jonas Eriksson Kungsgården Bondedottren Brita Persdotter Frölland
1865-03-31 Bondesonen Olof Persson Holm Bondedottren Brita Larsdotter Baldra
1865-05-13 Husmanssonen Johan Olofsson Kungsgården Pigan Anna Johansdotter Kungsgården
1865-09-10 Commissions Landtmätaren Herr Fredrik Albert Forssell Hedemora Jungfru Ulrika Wilhelmina Hægermark Glimsta
1865-11-11 Sockenskomakaren Nils Jonsson Sigsta Bondedottren Brita Nilsdotter Westanåker
1866-05-09 Bonden Erik Andersson Ilsbo och Hogland Bondedottren Margareta Eriksdotter Sigsta
1866-10-18 Drängen Lars Olof Högström Edsta Husmans Dottren Margta Persdotter Baldra
1866-12-09 Bagaren Herr Carl August Edqvist Hillen, Forsa socken Jungfru Josephina Eleonora Björkegren Glimsta
1867-04-07 Byggmästaren Johan Nyberg Forsa och Hamre Pigan Inga Åsell Prestbordet
1867-04-22 Husman, enklingen Jonas Nilsson Glimsta Pigan Kerstin Olsdotter Glimsta
1867-05-03 Kyrkovärdssonen Erik Svensson Kungsgården Pigan Anna Larsdotter Kungsgården
1867-12-01 Båtsman N:o 177 Johannes Andersson Lia Glimsta Pig. Anna Andersdotter Glad Glimsta
1868-05-19 Bondesonen Jonas Olsson Åsak Bondedottren Karin Ersdotter Kungsgården
1868-06-01 Bondesonen Måns Ersson Kungsgården Bondedottren Brita Persdotter Gåcksätter
1868-11-08 Afskedade Båtsman Enkl. Olof Unger Kungsgården Pigan Maria Jonsdotter Berg Westanåker
1868-11-22 Husmanssonen Olof Ersson Stömne, Delsbo S:n Husmansdottren Lena Stina Källberg Holm