Quarntuls Mantals Längdh aff
Hudwikswalds Stadh Pro Anno 1645
Borg: M:r Hanß Jönßon 3
Erich Nillßon 2
Olof Månnßon, ski??? 2
Jon Jonnßon 3
Suän Nillßon 4
Erich Månnßon 2
Pär Larßon 3
Jon Anderßon Kiälkbo 4
Pär Biörßon 2
Pär Månnßon 3
Gulik Jonnßon 2
Anders Erichßon 2
Erich Biörßon 3
Olof Pädherßon 2
Suän Skräddare 3
Olof Jonnßon 3
Olof i Tunebyn 3
Nilß Jacobßon 2
Jesper Larßon 4
Christopher Pärßon 2
Pär Mårtenßon 2
Hust: Karin Oluf???? 2
Erich Larßon 2
Olof Matßon 3
Anders Kopparslagare 2
Claß Krukmakare 2
67
Hust. Gertrudh ????? 2
Hanß Jonnßon 2
Månß Zacharießon 2
Jon Påålßon 2
Jon Larßon i Hertsiö 2
Nilß Larßon Biugg 2
Erich Olofßon 3
Olof Erichßon 3
Jöran Jöranßon 3
Olof Thommeßon 4
Larß Jonßon E: B: 3
Pädher Erichßon 3
Olof Pädherßon 3
Påål Larßon 3
Mickell Erichßon 3
Lars Jacobßon 3
Tool Nillßon 3
Mickel Erßon Tröne 2
Olof Erichßon Skrädd 4
Pädher Anderßon i B??k 2
Anders Kniphusen 3
Pär Matßon 2
Pär Olofßon öndes 2
Nilß Hannßon 8
Hanß Åkeßon 8
Hust: Kierstin Kastens 3
Suän Joolßon 5
85
Jon Nillßon 3
Eßbiörn Jönnßon 2
Hindrik skräddare 2
Nilß Mårtenßon 2
Wellam Hanßon 3
Olof Erichßon 3
Jon Gulikßon 3
Anders Buur 3
Nilß Anderßon 2
Jon Jönnßon Quast 2
Jöns Larßon Winter 3
Hust: Brijta glasmäst: 3
Johan Petterßon 4
Suän Olßon 3
Jon Perßon på Udden 2
Pär Anderßon bondhe 2
Jacob Larßon 2
Erich Bängtßon 5
Anders Olofßon 2
Jon Håkanßon 3
Olof Anderßon 5
Lars Jonnßon 3
Erich Thommeßon 2
Erich Anderßon 2
Jon Perßon i S???sta 3
Per Nillßon 3
Olof Påålßon 2
74
Anders Nillßon 2
Lars Klåckare 4
Hanß Jönnßon 3
Per Erichßon 2
Olof skräddare 3
Erich Pädherßon 4
Jon Månnßon 4
Zacharias Olßon 2
Olof Olßon på Su????? 3
Jon Mårtenßon Quast 5
Johan Johanßon 4
Per Jonßon skomakare 3
Jon skräddare 2
Jon Suänßon 3
Hust: Margreta Biörs 1
Jon Pädherßon 4
Per Larßon 2
Jon Anderßon 3
Larß Johanßon 3
Anders Erichßon 3
Larß Jeremijßon 3
Erich Larßon 3
Lars Olofßon 4
Anders Perßon Brant 2
Larß Olofßon Quast 2
g: Jon Mårtenßon 3
77
Könick Jonnßon 3
Christopher Erichßon 4
Hust: Karin Erich Larß 2
Per skinnare 3
Erich Olßon Brant 3
Pädher Skytte 1
Anders Jonnßon 2
Kyrkioherden Herr Hanß 3
Scholmästaren Herr Mårten 2
Cappellanen Herr Jon 2
25
328 Pärsoner
???? till ???sto ????? wårt Stads Signeet
Borgmästaren
och Rådh