Quarntuls Mantals Längdh aff Hudhwikswalds
Stadh Pro Anno 1650: - 22 Januarij
Borg M:are Joen Mårtensson Quast 8
Christopher Erichsson 4
Anders Jonsson 3
Anders Jonsson Skredd 3
Lars Olofsson 5
Kiönick Jonsson 5
g: Joen Mårtensson 3
Erich Larsson 2
Nils Mårtensson 2
Olof Nilsson 3
Anders Frisk 1
Lars Quast 2
Lars Johansson 3
Jon Suensson 3
Mårthen Jonsson 2
Jon Andersson 2
Joen Pädhersson 4
Päder Jonsson Smedh 1
Enkio Saras Son Anders 1
Päder Biörsson 2
Anders Pädersson Brant 2
Olof Olofsson 3
Daniell Larsson 1
Johan Johansson 5
Zacharias Olofsson 2
Tyries Mårtensson 2
Joen Månsson 4
Lars Olofsson i Mörtsiö 3
Jonas Pädersson i S??sta 2
Tullnären Jöns Larsson 3
Pädher Nilsson Kastens 3
89
Joen Larsson 2
W:de Herr Joen Kappelanen 3
Olof Pållsson 2
Påål Larsson 2
Jöns Hansson 3
Erich Pädhersson 2
Anders Treesk 4
Erich Andersson 3
Nils Christophersson 1
Erich Jonsson Krååp 2
Olof Skaffare 3
Lars Jonsson 4
Jon Håkansson 2
Olof Månsson 2
Lars Jeremiesson 3
Pädher Andhersson Bonde 2
Jacob Larsson 2
Hindrich Skreddare 3
Lands Höfdingens Schrif. Anders Olofsson 3
Mats Skomakars Jonas 1
Erich Bengtsson 5
Daniell Suänsson 2
Suen Olofsson 2
Påål Suensson 2
Laß Erichsson 3
Jon Jonsson 4
Lands skrifuaren Jonas Johansson 3
Jonas Nilsson 2
Hust: Kierstin Johan Petthers 2
Eßbiören Jönsson 2
Suen Toolsson 4
Welam Hansson 3
Olof Erichsson 4
Kong:ll Berg: M:ren Hindrich Aßersson 4
Nils Hansson 10
101
Mickill Erichsson 4
Päder Olsson Öndes 3
W:de Herr Mårthen Scholmästaren 4
Päder Matsson 3
Mats Jönsson 4
Anders Back 4
Bängt Jonsson 2
Olof Ersson Skredd 4
Anders Barker 2
Tool Nilsson 3
Olof Quast 2
Mickell Ersson Tröne 3
Laß Ersson Skredd 2
Olof Stuß 3
Lars Jacobsson 2
Päder Guldsmedh 2
Erich Biärsson 3
Lars Jonsson 5
Olof Tommes Änkia 3
Erich Jonsson 4
Erich Erichsson 4
Olof Erichsson Trö 2
Olof Murmestare 2
Erik Olofsson 2
Pär Krukmakare 3
Anders Erichsson 3
Päder Andersson Burs 3
Erich Mårthensson 2
Anders Kopparslagare 2
Zacharias Månsson 1
Jon Pållsson 2
Jon Pålsson Skogsta 1
Erich Classon 2
Jonas Kruchmakare 3
Jonas i Hartsiö 2
96
Erich Olofsson i Tuna 3
Befalningsman Vlt Lars Isachsson 9
Sall Kyrkioherdens hustro 2
Jesper Larsson 5
Olof Matsson 3
Christopher Skreddare 2
Nils Jacobsson 2
Suen Skreddare 2
Olof Jonsson 2
Hust: Brita Olof Grels 1
Suen Skreddars ??? 1
Erich Biörsson 2
Olof i Ullsäter 3
Anders i Kielkeboo 2
Christier Gulichsson 2
Päder Månsson 2
Lars Månsson 3
Jacob Jacobsson 2
Anders Bur 2
Erich Larsson 2
Pädher Mårthensson 2
Päder Biörsson 2
Erich Månsson 2
Kiellar Laße Månsson 1
Jon Andersson 3
Päder Larsson 3
Suen Nilsson 4
Jon Gulieksson 2
Joen Jonsson 3
Olof Månsson 2
Erik Nilsson 3
Pädher Olofsson i Wij 1
Joen Skräddars dåtter 1
81
Jöns Sadelmakare 2
Pädher Smedh 1
Olof Månsson Nybyß 1
Fougdt J??s dåtter 1
g:e Mårten Pållsson 2
7
Borgmästare och
Rådh
Utfattige och ??? ????? ???? hwarken kunna giöra Cronan
eller Stadhen någon ????? ??????
Pädher Smeds hustru 1
Laß Olsson ???ß?? 2
Erik Mårts Enkia 1
Laß Laggare 2
Måns Olofsson 2
Pädher Eriksson i ??ta 2
Gabriell Stafsson 2
Olof Månsson Moon 1
Nils Skomakares änkia 2
Jonas Pärsson 2
Laß Joensson 2
Hans Larsson 2
Pädher Jonsson på Udden 2
Maß Skomakares Enkia 2
Anders Olofsson 2
Hust: Brijta ???????? 1
Fougdt J??? 2
Hans Jonsson 2
Målar Gertrudh 1
33
Östen Östensson 2
Olof Bengts Enkia 2
Erik Pärsson Kyrkewacht 2
Hust Brijta i Gnarp 1
Olof i Iggsundh 2
Joen i Fårs 2
Pädher Stark 2
13
46
Summa af Hudwikswaldh medh 30
Personer iblandh de husarma
404 Pers: P:r 303:-