Qwarntuls Mantals Längd
aff Hudwichswalds Staadh Pro Anno 1655
Bonde Hustru Son Son
hustru
Måg Dotter Dräng Pijga Inhyses
Befallningsm. Wäl:de Lars Isachsson 1 1 3 3
Borgmästaren Wäl:de Joen Mårtsson Qwast 1 1 2 2
Tullnären Jöns Joensson 1 2
Lars Johansson 1 1
Jonas Pedersson i Romstadh 1 1 1 1
Johan Gabrielsson 1
Oluf Månsson Nybyß 1
Oluf Påhlsson 1 1 1
Joen Larsson 1 1
Anders Pedersson Skomakare 1
Jonas Pedersson Kålkops 1
Anders Larsson Winter 1
Påhl Larsson 1 1
Peder Nillsson i Romstadh 1 1
Lars Olufsson i Mörtsiöö 1 1 1 1
Oluf Olufsson Lång 1 1 2
Joen Månsson 1 1
H. Märit Oluf Hanssons 1
Zachrias Olufsson 1 1 1
Johan Johansson 1 1 1 1 1
Lars Olufsson Qwast 1 1
H. Anna Peerssons 1 1
Joen Pedersson Skräddare 1
Oluf Joensson Skräddare 1 1
Joen Swänsson 1 1 1 1
Joen Andersson 1 1 1
Peder Joensson Smedh 1 1
Bäncht Erichsson 1
Joen Pedersson i Biuråker   1 2         1  
22 20 5 5 10 15  
77
Erich Nillsson 1 1
Matths Pedersson 1 1 1
Oluf Nillsson 1 1 1
Karin Erichsdotter 1
Nills Mårtensson 1 1
Lars Biörsson 1 1
Erich Larsson 1 1
Thyres Mårtensson 1 2 1
Joen Mårtensson Gulichs 2 1
Lars Olufsson 1 1 1 1 1
Peer Smedh 1
H. Cecilia Kiönichs 1 1 2 1
Christopher Erichsson 1 1 1 2
Anders Larsson Tresch 1 1 2 2
Anders Joensson Skräddare 1 1 2 1
Erich Andersson ??mbbma? 2 2
H. Elin Erich Thomessons 1 1 1
Erich Larsson N: H. 1 1 2
Anders Peersson Brasch 1 1 1
Anders Joensson Bark 1 1 2 2
Hans Andersson Orgenist 1 1 1
Lars Jeremiesson 1 1 1
Peder Andersson bonde 1 1 1
H. Gertrudh Peer Jonssons 1
Jonas Mathsson Skomakare 1 1
Joen Pedersson i Jerfßiöö 1 1 1
Bertill Mårtensson 1
Hendrich Olufsson Skräddare 1 1
Jacob Larsson 1 1
H. Karin E: B: 1 1 1
Påhl Swänsson 1 1           1 2
21 19 9 8 10 25 5
97
Jöns Larsson 1 1 1 1
Jonas Johansson 1 1 1
Lars Månsson 1 1 1
Daniel Swänsson 1 1
Lars Erichsson Glaßmästare 1 1 1 1
Nills Krook 1 1
Swän Hansson 1 1 1
Erich Staphansson 1 1
Swän Olufsson 1
H. Malin Velams 1 1
Oluf Erichsson 1 1 2
Swän Thollsson 1 1
Johan Erichsson 1 1 1
Joen Nillsson 1 1 1
Eßbiörn Jönsson 1 1
Erich Erichsson 1 1 1 2
Maths Jönsson 1 1 1 2
Peer Mathsson 1 1 1
Peer Olufsson Öndes 1
Mickell Erichsson 1 1 1 1 1
Oluf Erichsson 1 1 1
Borgm:n Nills Hansson 1 1 1 3 4
Jonas Mårtensson 1 1 1
Anders Nillsson 1 1
Bäncht Joensson 1 1 1
Thool Nillsson 1 1 1 1
H. Brijta Oluf Qwasts 1
M. Gerts Söner 2
Erich Mickellsson i Tröönön 1 2
Lars Erichsson Skräddare 1 1           1  
23 23 6 5 9 23 4
93
Peder Pedersson Booße 1 1 1
Lars Joensson E. B. 1 1 2 1 1
Peder Erichsson Guldsmedh 1 1
Erich Biörsson Ruth 1 1 1 1
Oluf Pedersson Stuß 1 1
Lars Jacobsson 1 1 1
H. Cecilia Jacobs 1 1
Landsschrif. Abraham Ingemarss. 1 1 2 1
H. Barbru Erich Joenssons 1
Oluf Jöensson Murmästare 1 1
Oluf Erichsson Tröönö 1
Erich Olufsson 1
Petter Krukemakare 1 1
Peder Flygare 1 1
H. Margareta Anders Erssons 1 1 1
Måns Zachriesson 1 1
H. Kierstin Joen Påhlssons 1
Simon Erichsson 1 1 1
Peer Olufsson 1 1 1
Oluf Erichsson i Tunabyn 2 1
Anders Kopparslagare 1
Peder Andersson Biuus 1 1
Stadsschrif. Carll ????k 1 1 1
Erich Mårtensson 1 1 1
Christopher Skräddare 1
Joen Joensson 1 1
Oluf Mathsson 1
H. Giölug Jesper Larssons 1 1
Swän Skräddare 1 1
Lars Månsson 1
Joen Larsson i Hertsiöö               1  
20 19 6 4 4 15 2
70
Erich Biörsson 1 1
Christiern Gulichsson 1 1
Peer Månsson 1 1
Erich Larsson E. N. 1 1
Jacob Jacobsson 1 1
Peer Mårtensson 1 1
H. Elizabeth Erich Månss. 1
Peer Biörsson i Bonstadh 1 1
Joen Andersson 1 1 1
Peer Larsson 1 1
Swän Nillsson 1 1 1
Anders Andersson 3 1
Joen Gulichsson 1 1
Erich Nillsson 1 1
Oluf Månsson 1 1 1
H. Karin Sahl. Joen Jonssons 1 1
Anders Eliesson i Wichstadh 1 1
Joen Erichsson i skogh 1
Lars Gabrielsson i Skogstadh 1
Måns Pedersson i Nötånger 1
Zachrias Larsson i Östanbräch 1
Carll Jampt 1
Pastor Wyrd:e H:r Thomas 1 1 1 2
Comminister H:r Joen 1 1 1
Mårten Klåckare 1 1
Rector Scholæ M.r Johan Brunig 1 1
Conrector M:r Erich Tybelius 1 1 1
Collegæ Andreas Magni 1
Collegæ Andreas Erici 1                
23 16 5 6 3 7  
60
Gifta Båtsmänn som widh handen äro Bond Hustro Dotter Brijta Jonsdotter 1
Peder Swänsson Slinkom 1 Jost Larsson medh sin hustro 2
Erich Segersson 1 1 1 Kierstin Ingebrächtsdotter 1
Joen Nillsson Klåckare 1 1 Hans Olufsson med sin hustro 2
Bäncht Olufsson 1 1 Kirstin Andersdotter 1
Claes Claesson 1 1 Östen Östensson med sin hustro 2
Oluf Pedersson i Maatnäs 1 1 Anders Jonsson medh sin hustro 2
H. Anna Christopher Skräddares 1
Ogifta H. Gertrudh Oluf Dåfs 1
Lars Jacobsson 1 H. Karin Lars Månssons 1
Simon Olufsson 1 Joen Larsson i Hertsiöö 1
Jöns Larsson född på ???? 1 Peer Månsson 1
Maths Joensson 1 H. Margreta Båtsmans Peer S??? 1
Maths Mathsson 1     Peer Jönsson i Toolstadh 1
11 5 1 Gabriel Gulichsson 1
  Måns Olufssons Syster Giölugh 1
117 Oluf Pedersson i Uhlsätter 1
Erich Joensson Sebb 1
Fattige Förlammade och Siuklige H. Malin Bäncht Orres 1
Johan Gabrielsson 1 H. Brijta H:r Erichs 1
H. Ingredh Anders Perssons 1 H. Margreta Oluf Anderssons 1
H. Karin Joen Persson Kålkops 1 Oluf Stark 1
H. Malin Anders Winters 1 Brijta Erichsdotter 1
Lars Klåckare medh sin hustru 1 1 Margreta Joen Ruths dotter 1
H. Kierstin Erich Kyrkiowachtars   1   28
 
35
Till ??iß? at så Ransakat är ????ificeras her under medh
Stadsens ??? Pastoris Signeter ??? ??mmissariernas Underskrift
Actum Hudwichswaldh d. 16 Februarij A:o 655
Thomas Wesk???
Lars ????? Erich Eriksson
Nerbelius Niure
Summa af Hudwikswaldh
403 Personer P. 302:  8:
11 Båtsmän P.    8:  8:
35 Utfatige P.   26:  8:
    336:24: