Quarntuls Mantals Längd af Hudwikzwalds
Staad Pro A:o 1670
Bonde Hust:n Sohn Son
hust:n
Mågh Dått:r Dreng Pijga Inhyses
B. Nills Larsson Warg 1 1 1 2 5
Anders Andersson 1
H. Karin Joen Joens 1 1 1
Per Joensson Biur 1 1 1 2
H. Anna Joen Gulichs 1 1
Erich Olofsson 1 1
Nills Erichsson 1 1 1
Joen Andersson 1 1 1 2 1
Löötstugun 1 1
Per Larsson 1 1
Per Mårthensson 1 1 1
Jonas Persson P: B:rs 1 1
Oloff Erichsson C: M:ns 1 1
Per Jonsson Thollsta 1 1 2
Erich Larsson 1 1 1
Jacob Jacobsson 1 1 1 1 1
Iggesundsgården 1
Lars Månsson 1
Per Månsson 1 1
Oloff Ullsätter 1 1
Erich Biörsson 1 1 2
Christer Gulichsson 1 1
Johan Andersson 1 1
Michell Joensson 1 1
Oloff Skreddar 1 1 1 1
H: Karin Swen Skredd:s 1
Oloff Joensson Dåff 1 1 2
Jonas Olofsson 1 1 3
Lars Skreddare 1 1 1
Swen Tunbyn 1 1
H. Elin Olof Bengts   1       1      
21 26 9 15 4 17 92
Erich Tunbyn 1 1 1
Claas Erichsson 1 1 1
Swen Kopparslagar 1 1 3
Christopher Skredd:r 1 1
H. Brijta Erich Mårts 1
Isaak Isaksson Tiåk 1 1
Oloff Pållsson Öster 1 1 1
Anders Giertsson 1 1
Sachrias Månsson 1 1
Joest Larsson 1
Joen Pållsson 1
Erich Krukmakar 1 1 1
Östen Östensson 1 1 2
Hans Olofsson Wij 1 1
Oloff Jönsson Muhr 1 1 1
Mårthen Jöransson 1 1 1 3
Erich Oloffs. O. Toms 1 2
Per Gullsmedh 1 2
H. Karin Lars Joens 1 2 2
Erich Hansson 1 1
Gierdt Giärtsson 1 1 1
H. Barbru L. Jacobs 1 1
H. Brijta Hans Joens 1
Michell Tröne 1 1
Oloff Ingebrechtsson 1 1 1 1
Pell Persson 1 1 1 2
Erich Seger 1 1 1
H. Sigridh Quast 1 1
Tholl Nillsson 1 1 1 1 2
Mårthen Jacobsson 1 1
Anders Borka 1 1
Claas Gierdtsson 1 1              
27 26 3 6 7 16 5 90
Joen M. M. Pålls 1 1
H. Karin Nills Hans 1 1 3
Michell Erichsson 1 1 2 2 1 1
Mårthen Persson 1 1 1
Erich Erichsson 1 1 1 2 2
S. Persson widh torgedt 1 1 1 2
Pastor locj 1 1 1 3
H. Kirstin S: Tholls 1 1 1 1
Esbiörn Jönsson 1 1 1 1
H. Karin på Kiell:n 1 2
Oloff Erichsson 1 1 1 1
Hans Wallamsson 1 1
Karin Nillsdått:r 1
Oloff Waktmäst:r 1 1 1
Johan B??? 1 1
H. Kirstin ?????s 1
Lars Glaßmäst:r 1 1 1 1
Seffridh Måhlare 1 1
Swen Hansson 1 1
Swen Oloffs Enkia 1 2
Erich ?ff Stocka 1 1 1
Måns Gabriellsson 1 1 1
Mats Hoghdahll 1 1
Petter Ernest 1 1
Johan Erichsson 1 1 1 1
Swerkill Erichsson 1 1 2
Anders Jacobsson 1 1
Lars Erichsson Höök 1 1 1
Anders Erichsson 1 1
Mårthen Haraldsson 1 1 1
Gabriell Gulichsson 1
Erich Skinnar 1 1 1            
25 28 5 8 11 23 3 103
Erich Kyrkiewacht:e 1
Joen Larsson L. J:s 1 1
Thöriß Mårthensson 1 1 1 1 1
Anders Bäk 1 1 3 2
Isaak Matsson 1 1
Thomas Erichsson 1 1
Erich Gaml. 1 1 2
Per Gambl. 1 1
Anders Tresk 1 1 1 1 2
H. Elisabeth J: A:s 1 1 1
B. Joen Mårthensson 1 1 3 4
B. Christopher Erichsson 1 1 1 2
Conrector H:r Erich 1 1 1 1
Lars J. Gulichs 1 1 1 1
Lars Oloffsson L?ß? 1 1 1 1
Nills Wäster 1 1
Nills Mårthenss. 1 1 1 1
Nills Matsson 1 1
H:r Erich Georgi 1 1 1
Oloff Brantt 1 1 1
Per Joensson Smedh 1 1
Joen J. Biur 1 1 1 2
H. Brijta Phijlips 1 1
Lars Biörsson 1
Mårthen Joensson 1 1 1
H. Anna Joen Swenß 1 1 1 1 1
Erich Gabriellsson 1 1 2
Per Slink 1 1
H. Anna Brant 1
Per Månsson 1 1 1
M:r Johan Matsson 1 1              
25 25 3 1 6 14 27 3 104
Daniell Persson 1 1 1 2 1
Wäll:d H:r Nills Bång 1 1 2
Pell Persson Wij 1 1 1
H. Margret O. Oloffs 1 1
Swen Persson Sillia 1 1 2
Johan Johansson 1 1 1 1
Erich Nybyes 1 1
Måns Persson 1 1 2
Zachrias Larsson 1 1 2 2
Tull: Christopher N:e 1 1 1
Per Erichsson ????? 1
Lars O. Mörtsiö 1 1 1
Per Nillsson Castons 1 1 2 1
Rect: H:r Peder Waldman 1 1 2
Coll. H:r Anders Månsson 1 1
Coll. Anders Olofsson 1
Coll. Bengt Erichsson 1 1
Coll. Anders Persson 1
Lars Persson 1 1 2 2
Hans Jönsson 1 1
Joen Larsson Klåk:e 1 1 1
Anders Skomakar 1 1
Oloff Pållsson 1
Lars Anunds Enkia 1
Måns Erichsson 1 1 1
H. Sahra Erich Oloffs 1 1
Hindrick Larsson 1 1 1 2
Christopher Hußman 1 1 1
Per A. K??kaboo 1 1
Joen Larsson Hertsiö 1
Erich Gååse 1
Per Oloffsson Thunn 1 1              
25 26 3 3 9 22 3 91
H. Brijta Fogde Joens
Per Öndess. 1
Båts. Anders Hwijt
Måns Snickare 1 1 1
Anders Winter 1 1 1
Lars Matsson 1
Mats Matsson 1
Jonas Jempte 1
Jonas Liußdahl
Erich Gullsmedh 1
Jon Larsson Skredd:e 1 1 1
Oloff Hålm 1 1 1
Erich Matsson Lön 1
Lars Måhlare 1
Mats Murmäst:n
Erich Håksson 1
Hendrich Skomakare           1      
Summa 501 Personer 12 4 1 1 3 21
Sålunda efter noga Ransakningh wara Befunnit Attesteres
med Stadens Sigill och wederbörandernes underskriff:
d. 21 Martij Anno ut supra.
Nils Larsson Warg Opå ?? ?????
wägnar
Lars Höök
Cw: H: W: ??