679
Qwarntull Mantals Längd af Hudichswalds Stadh
Bonde Hustru Son Sonh. Mågh Dotter Dräng Pijga Inhyses
Anders Östensson 1 1
Hust. Karin 1
Erich Olofsson 1
Jonas Drake 1 1
Per Larsson 1 1
Per St???? 1 1
Olof Jonsson 1 1 2
Per Mårthensson 1 1 1
Olof Erichsson 1
Per Anders 1
Erich Larsson 1 1
Zacharias Månsson 1 1
Per Månsson 1 1
Olof Ullsätter 1
Tohlstad Gården 1
Erich Lou 1
Christer Gulichsson 1 1
Johan Andersson 1
Anders Dåff 1 2
Mickell Jonsson 1 1 1
Hustru Sara 1
Swen Kopparslagare 1
Ingemar Olofsson 1 1 1
Nills Matsson 1 1
Olof Erichsson Skred.   1       2      
13 16 2 8 1 7 47
Mårthen Persson 1 1
Jonas Olofsson 1 1 1 2
Swen Tunbyn 1 1
Erich Tunbyn 1 1 1
Hust. Karin Skreddars 1 1
Christopher Skred. Utfattig
Befal. Hans Noræus 1 1 2 1
H. Karin Nills Wargs 1 1 2
Per Jonss. Biur 1 1 1 2
Hust. Brijta E. Mårts 2
Jacob Östensson 1
Clas Erichsson 1 1 1
Knut Skreddare 1
Olof Påfwellsson 1 1 1
H. Brijta Simans 1 1
Jacob Jacobsson 1 1 1
Per Tomsson 1 1 1
Erich Krukmakare Cronans Båtsman
Jon L. Skreddare 1 1 1 1
Olof Muur 1
Hust. Karin Gerts 1
Erich Ruuth 1
Erich Gullsmed 1 1 2
Svens LarsJon 1 1 1
Anders Olsson 1 1 1
Mårth. Jöransson 1 1 1 2
Erich Olofsson 1 1 1 2
Lars Matsson 1 1         1    
20 20 1 2 5 8 20 76
Erich Seger 1 1
Olof Persson 1 1 1
R. Pell Persson 1 1 2 1 1
H: Sigrid Qwast 1 1
Thol Nillsson 1 1
Mickell Tröns 1 1
Olof Mickellss. 1 1 1
Borckes Änkia
Olof Skreddare 1 1 1 1
Hust. Karin Håkans 1 1
Mårthen Jacopss. 1 1
H: Karin Nils Hans 1 3
B. Jon Mårthensson 1 1 2 4
H. Margreta M. Las 1
Tomas Jonsson 1 1 1 1
Johan Jonsson 1 1 1 1
Hust. Brijta Fougd J. 1
Erich Ersson 1 1 1 1
Erich L. Qwast 1 1 1
Erich Persson 1 1 1 2 2
Hans Nerbelius 1 1 1 2
Olof Erichsson 1 1 1
Relicta Pastoris 1 2
Jon Jonsson 1 1 1 1
Lars Glasmestare 1 1 1 2
Sigfrid Målare 1 1
Swen Hans Änkia 1
Lars Johans Änkia 1
Anders Olofsson 1 1              
18 20 3 7 15 27 90
Måns Gabriellsson 1 1 1
Johan Erichsson 1 1 1 2
Hust. Brijta O. O 1 1 1
Erich Mickellsson 1 1 1 1
Hans Andersson 1 1
Hust. Karin Bondes 2
Lars Hook 1 1 1
Mårth Harallss. 1
Kerstin Jeremis 1
Swerker Ersson 1 1 1
H. Kerstin Drake 1 1 1 1
Thol Pers hust 1
Erich Gammal 1 1
Erich Persson 1 1
Anders Larsson 1 1 1 1 2
Anders Ersson 1 1
Hust. Margreta T. Ers 1 1 1
?. Ericus Halenius 1 1 1 2
M. Dawid Hase 1 1 2 1
R. Lars Luß??? 1 1 1
Zackarias Christophersson 1 1 1
R. Johan Johanss. 1 1
Nills Wäster 1 1 1 1
Johan Mört 1 1 1 2
Nills Mårtss. 1 2
Olof Brant 1 1 1
Erich Gabrielsson 1 1 2 2
Nills Mats Änkia 1
Mårth Jonss. 1 1 1
Johan Boja 1                
18 21 4 1 5 16 24 2 91
Måns Snickare 1 1 1
Erich Nillss. 1 1 1
Jöns Stugun 1
Mats Hogdal 1 1
H. Brjta Slinchs 1 1
Mårthen Tomsson 1 1 1
Olof Lång Änkia 3
Swen Persson 1 1
Måns Perss. 1 1 1
Zacharias Larss. 1 1 1 1 1
Lars Persson 1 1 1 1 1 2
Pastor Loci 1 1 1 1
Per Nillsson 1 2
Christopher Nillsson 1 1 1
Erich Tullskrif 1
Hindrich Larsson 1 1 1 1
Måns Erichsson 1
Anders Enånger 1 1
Colleg. H. And. Sundius 1
Jonas Stephani 1
Gulicus Petri 1
H. Bengt Ersson 1 1
H. Ericus Georgi 1 1
Jon Larß Klockare 1
Per Ersson 1 1
Hans Jonsson 1             1  
19 15 4 9 5 12 64
Jon Erichß 1 2
Anders Skreddare
Petter ????ß 1 1
Jöns Tohlstad 1 1
Roland Erichß 1
Jonas Anderß 1 1 1
Johan Perßon 1
Erich Skinnare 1 1
Hans Snickare 1
Jonas Bunsta 1 1
Lars Bunsta 1 1 1
Erich Jonß Gulichs 1
Erich Skomakare 1 1
Anthon Skomakare 1 1
Per i Hallen 1 1
Hans Smed 1
Anders Wallenius 1
Anders Biörckman 1
Erich Håkßon 1 1
Anika hoos L. Måns 1
Per Öndeß
Per Ångerman Cronans Båtsman
H. Karin Lars Anunds 1
Johan Olofßon 1
Olof ???? 1
Per Olß Lij 1   1            
21 10 2 2 3 38
Summa Fyra Hundrade Sex Perßoner
Actum Hud???????? ???us d. 16 Jan 1679
???? ??????? ??? ???? och ????
wägnar
Lars Höök
Cw: H: ?? ???