Hudwichswalds Stads Mantals Längd Pro Anno 1690
Man Hust Son Son
hust
Måg Dotter Dreng Piga Inhyses
Erich Smeedh 1 1
Nills Ersson 1
Erich Olsson 2
Anders Östensson 1 1
Jons Tohllsta 1 1
Måns Olsson 1 1
Jon Larsson Skomakare 1 1 1 1
Mats Michellsson 1 1
Johan Swänsson 1 1
Per Andersson 1 1
Jon Jonsson Quast 1 1
Erich Håkansson 1 1
Erich Michellsson 1 1 1
Jonas Bunsta 1 1
Erich Jonsson 1 1
Erich Ersson 1 1
Johan Jonsson 1 1
Zachris Månsson 1 1
Per Månsson 2
Oluff Jons Änkia 2
Mårten Ersson 1 1
Jonas Tollsta 1 1
Christopher Reen 1 1 1
Christier Gullichsson 1 1
Johan Herron 1
Nills Ersson 1 1
Tohmas Nillsson 1 1
Anders Dåff 1 1
Lars Bunsta 1 1 1 1
Anders Fors 1
22 22 3 1 4 1 5 5 63
Oluff Hansson 1 1
Oluff Siuhlsson 1 1 1
Ingemar Olsson 1 1
Swän Kopparslagare 1 1
Nills Matsson 1 1 1
Hans Snickare 1 1
Gabriell Larsson 1 1
Mårten Persson 1 1
Sal. Jon Ersson 1
Jon Olsson 1 2 3
Swän Tunbyen 1 1 1 1
Erich Tunbyen 1 1
Sal. Lars Skreddares 1 1
R:n Per Jonsson 1 1 1 2
Per Nillsson 1 1
Claus Ersson 1 1 1
Swän från Wij 1 1 1 1
Knuth Skreddare 1
Erich Skomakare 1 1 1
Oluff Påhlsson 1 1
Erich Simsson 1 1 1
Lars Törne 1 1 1
Johan Olsson 1 1
Oluff Snickare 1 1
Petter E?ejesson 1 1 1
Johan Hammerman 1 1 1
Hust. Karin Gierts 2 1
Hans Ruuth 1 1
Erich Gullsmed 1 1 1
Lars And. Tresk 1           1 3    
25 25 7 5 6 13 1 82
Mårten Jöransson 1 1 2 2
Erich Olsson 1 1 1 2
Lars Matsson 1 1
Oluff Hellman 1 1
Erich Segers Änkia 1 2
Per Leijon? 1 1
Oluff Bunsta 1 1 1 1
R:n Pell Persson 1 1 1 1
Hust Sigrid Änkia 1
Tohl Nills Änkia 1 1
Lars Loo 1 1 1
Sal. Michell Trönes 1
Oluff Michellsson 1 1 1
Mest: Oluff Skreddare 1 1
H:r Lars Westadius 1 1 2
Mårten Jacobsson 1 1 1
Hust: Karin Änka 1
Borgmest Quasts Änka 1 1 1 4
Hust Margetha Änkia 1 1
Mest: Hans Skinnare 1 1
Tohmas Jonsson 1 1 2
Anders Rogman 1 1 2
R:n Erich Persson 1 1 2 2
Hans Nerbelius 1 1 1 2
Jonas Hellsing 1 1 1 1
Jonas Drake 1 1 1 1
Anders Frisk 1 1 1 2
Jon Jonsson Biuhr 1 1 1 1 1
R:n Lars Ersson 1 1 1 1 2
Jon Nillsson 1 1 1
Seffer Måhlare 1 1 1
Lars Klåckare 1 1
Per Persson Ångerman 1                
26 28 6 6 13 32 111
Johan Jonsson 1 1 1
Anders Stocka 1 1
Måns Gabriellsson 1 1 1
H:r Anders Eurenius 1 1 1
Johan Johansson junior 1 1 1
Hans Andersson 1 1
Lars Hööks Änckia 1 1
Anders Ersson 1 1
Mårten Skreddare 1
Per Stadstienare 1
Michell Larsson 1 1 1
Suerkiell Ersson 1 1 1 1 1
Borgmest: O: Ström 1 1 1 2
Tohl Pers Änckia 1
Anders Norman 1 1 1 1 1
Erich Gaml. 1 1
Erich Persson Gaml. 1 1
Johan Persson 1 1 1
Mest: David Haase 1 1 3 2
Per Tohmsson 1 1
Petter Larsson 1 1 1 1
Zachris Christophersson 1 1 1
Petter Hansson 1 1
R:n Johan Liten 1 1 2
Nills Wäster 1 1 1 2
Johan Mörtt 1 2 1
Jöran Christophersson 1 1
Magnus Ströhm 1 1           1  
24 24 3 4 10 18 1 84
Oluff Brandts Änkia 1 1
R:n Erich Gabriellsson 1 1 1 2
Oluff Mårtensson 1
Lars Olsson Berg 1 1
Johan Bozæ 1
Måns Jonsson 1 1 1
Erich Nillsson 1
Gåås Stufun 1 1
Mats Hogdahl 1 2
Mårten Tomsson 1 1
Anders Biörckman 1 1 1
Suän Persson Sillia 1 1 1
Måns Persson 1 1
Zachris Larsson 1 1 1 1 1
R:n Lars Persson 1 1 2 2
Pastoris Änkia 1 1
Per Nillsson 1 1
Hust: Karin Tullnährs 1
Claes Tullskrifuare 1
Erich Persson Ångerman 1
Jonas Besökiare 1 1
Simon Besökiare 1 1
Christian Tullskrifuare 1
Hindrich Larsson 1 1 1 1
Måns Ersson 1 1
Sal. Lars Anunds 1 1
Hindrich Skomakares 1 1
Jonas Wallas Änkia 1 1
Anders Enånger 1 1 1
Rector Suän Larsson 1 1           2  
21 22 2 1 8 4 14 72
Coll:ga H:r Johan Wijk 1
Coll: H:r Jon Ällgh 1 1
Coll: H:r Jon Hällbergh 1 1
Coll: H:r Per Jätte 1 1
Rector Cantus 1
Jonas Klåckare 1
Per Ersson 1 1
Hans Jonsson 1
Rolandh Ersson 1
Erich Gullichs 1 1
Mest: Anthon Skomakare 1
Per i Hallen 1 1
Hans Smeed 1 1 1
Jöran Mårtensson 1 1
Hans Dalman 1
Erich Persson Holm 1
Lars Olsson Bergie 1 1
Lars Hertsiöö 1
Anders Hedman 1
Dionysius Gullßmed 1 1 1
Mest: Oluff Dufwa 1 1
Erich ???sson Slink 1
Siuhl Skomakare 1 1
Måns Jonsson Berg Kopparsl. 1                
18 15 2 3 38
Jonas Jonsson 1 1
Oloff Lind 1 1 1
Samuel Kruukmakare 1 1
Ella Nills Hans 1
Oluff Biörk 1
Anders Lindh 1 1 1
Gifta Båtsmän
Erich Moman 1
Johan Swänsson 1
Jon Nillsson 1
4 8 1 2 15
Summa Fyrahundrade Sextijo Femb Personer
Hudswall d. 18
Feb. 1690 Mag. Blix