Hudwichswalds Stads Mantals
Längd Pro A:o 1695
Bonde Hustru Sohn Hustru Måg Dåtter Dräng Pijga Inhyses
Anders Jacobsson 1 1 Man Dödh
Nills Ehrsson Öster 1 1
Herman Ohlsson 1 1
Måns Ohlsson 1 2 Man dödh. Lars Larsson med sin hustro
Mats Michellsson 1 1
Johan Swensson 1
Pehr Andersson Stark 1 1 1
Jonas Qwaster 1 1
Erich Håkansson 1 1 1 1
Erich Trönö 1 1 1
Erich Johnsson 1 1 1 1
Erich Almenius 1
Johan Johnsson Qwast 1 1
John Zachrisson 1 1
Bertill Matsson 1
Mårten Ehrsson 1 1
Jöns Tollsta 1 1
Christopher Reen 1 1
Nills Ehrsson 1 1
Tohmas Nillsson 1 1
Anders Dåf 1 1
Lars Bunsta 1 1 1 1 1
Christier Gulichs Enkia 1
Johan Bose 1 1
Swen Andersson 1 1
Oloff Ambiörsson 1 1
Oloff Swensson 1 1
Gabriell Hase 1 1
Jöns Johansson 1 1
Jonas Bunsta 1 1
66
Oloff Hansson 1 1
Oloff Siuhlsson 1 1 1
Ingemar Ohlsson 1 1 B?? död.
Nills Matsson 1 1 1
Hans Snickare 1 1
Gabriell Larsson 1 1
Mårten Pehrsson 1 1 1 Begge Söhnerne gifwit sig till S??? och Sohnhustron i Ståckholm, dått:n gift till ??fle.
Råd: John Ohls Enkia 1 1 2 3
Swen Tunbyn 1 1 2 1
Nills Påhlsson 1 1
Råd. Pehr Jonsson Biur 1 1 2 2
Pehr Nillsson 1 1
Claes Ehrsson 1 1 1 1
Swen från Wij 1 1 1
Erich Skomakare 1 1 1
Oloff Påhlsson tager allmosa.
Erich Simsson 1 1 1
Lars Trönö 1 1 2
Johan Ohlsson 1 1
Oloff Snickare 1 1 1
Peter Ernest 1 1
Johan Hammarman 1 1 1
Hustro Karin Jerts 1 1 Hustron dödh.
Hans Ruuth 1 1
Lars Tresk 1 3 3 Man dödh.
Erich Giertsson 1 1
Ingemar Tomsson 1 1
Lars Johnsson 1 1 1
Erich Tunbyns Enkia 1 2
Anders Ohlsson 1 1 1
Befall:n Nills Wargs gård 1 ?????
91
Mårten Jörans Enkia 1 1 1 1 2
Erich Ohlsson 1 1 1 1 2
Lars Matsson 1 1
Lars Abrahamsson 1 1 1 1 1 Erich Segers Enkias Sohn, inhyses. Modren för sin ålder och bräckligheet födes af barnen.
Pehr Ohlsson Lij?n 1 1
Oloff Bunsta 1 1 1
Pehr Pehrsson ?oc? 1 1
Hustro Sigred Qwast 1
Tohl Nills Enkia 1 1
Lars Loo 1 1 1
Oloff Michelsson 1 1 2
M:r Oloff Holm 1 1 Hustron dödh.
Pastorij Westadj Enkia 1 1
Mårten Jacobsson 1
John Jacobsson 1 1 1 Hustro Systren
Råd: Jonas Hallberg 1 1 1 2 3 Förra inhyses Jonet Stina Fundel gifft i Staden.
Comminister H:r Michell Jerff 1 1 1
Tohmas Jonsson 1 1 1 1 1 Sigred Larsdåtter
Anders Rogman 1 1 1
Råd: Erich Pehrsson 1 1 1 3
Sahl: Hans Nerbelius 1 1 1 1
Jonas Hällsing 1 1 1
Jonas Drake 1 1 1 2 1 Christopher Brandt.
Råd: Anders Frisk 1 1 1 3
John Johnsson Biur 1 1 2 2
Råd: Lars Ehrsson 1 1 1 1 2 1 Karin
John Nilsson 1 1 1
Lars Klåckare 1 1
106
Råd: Johan Johnsson 1 1 1 1
Måns Gabriellsson 1 1
Rector H:r And: Eurenius 1 1 1 2
Michell Ohlsson 1 1 1
Hans Andersson 1 1 1 Sohn bortrest.
Anders Pehrsson på Udden 1 1 1
Mårten Haraldsson 1 1 1 Sohn till Spanien
Pehr Stads Tienare 1 1 1
Michell Larsson 1 1
Swerkell Ehrsson 1 1 1 1 2
Borgmest:n Oloff Ström 1 1 1 2
Anders Norman 1 1 1 2
Erich E: Gammal 1 1 Hustru mycket gl. och siukl.
Erich P: Gammal 1 1 1
Johan Pehrsson R??msta 1 1 1
Mest:r David Haße 1 1 1 1 1 1
Pehr Tomsson 1 1
Pehr Larsson Sundh 1 1 2 2
Zachris Christophersson 1 1 1
Petter Hansson 1 1
R: Johan Lijten 1 1 3
Oloff Hofman 1 1 1 1 2
Råd: Johan Mört 1 1 1 2
Jöran Christophersson 1 1
Not: Magnus Ström 1 1 1
M: Johan Wallenius 1 1 1 1 2
Lars Hööks Enkia 1
Lars Härtsiö 1 1
Lars Sigfredsson 1 1
Hindrick Sigfredsson 1 1 1 Margeta
Mölnar Sigred 1
107
Oloff Brant 1 1 1
R: Erich Gabriellsson 1 1 1 1 2
Lars Ohlsson Berg 1
Måns Johnsson 1 1 1 Hustron död.
Oloff Backman 1 1 1
Mats Hogdahls 1 2
Mårten Tomsson 1 1 1
Anders Biörckman 1 1 1
Swen Sillia 1 1 1
Måns Pehrsson 1 1
Zachris Larsson 1 1 1 1 2
R: Lars Pehrsson 1 1 1 2
Nills Pehrsson 1 1
Hust. Karin Tullnärs 1
Claes Tullskrifware 1
Erich Pehrsson Ångerman 1 1
Jonas Besökiare 1 1
Simon Besökiare 1 1
Christier Tullskrif:e 1 1
Hindrich Larsson 1 1
Sahl: Lars Anunds 1 1
Carl Hindersson 1 Man till Spanien
Carl Lijten 1 1 2
M: Hans Fernæus 1 1 1
Landsskrif:e Påhl Hällbohm Hällbohm i Skåne
Måns Skomakare 1
Måns Ehrsson 1 1 Karin Ohls dåtter
Anders Enånger 1 1
Carl Conradij 1 1
Mest:r Lorents Roos 1 1 Hustron mycket siuk.
John Stensson 1 1
Siuhl Skomakare 1 1
Erich Christophersson 1 1
Landsskrif:e Strandel 1 1 1 1
Oloff Ehrsson Wade 1 1
86
Colleg: H:r Johan Wijk blifwit Pastor i Skoug
Peter Rogstadius 1 1 1
H:r Joen Helberg 1 1
H:r Pehr Jette 1 1 1
R: Cant: Nils Biorkman 1 1
Pehr Ehrsson Idnors 1 1
Pehr Måns Enkia 1
Anthon Skomakare 1
Pehr i Halln 1 1 1
Hans Smed 1 1
Lars Ohlsson Berge 1 1
Oloff Dufwa 1 1 1
John Johnsson ???? 1 1 2
Anders Lindh 1 1 2
Oloff Lindh 1 1 2
Samuell Krukmakare 1 1 1
Tullnären Hans Noræus 1 1 1
Johan Waldenius 1
Sigfred Hindersson 1 1 1
Anders Ståcka 1 1
Tohl Pehrs Enkia 1 Enkian berättas af Borgmest:e och Råd wara mycket siukl.
Jöns Månsson ifrån Jemptl. 1 1
H:r Erich Backmans gård 1 Karin
Erich Pehrsson Kyrkwacht: 1 1
Gifta Båtsmän
Oloff Biörck 1
Wolmar Andersson 1
Erich Mooman 1
Isac Skiött 1
Anders Östensson 1
Jonas Tollsta 1
60
Summa Fembhundrade Sexton Personer
Att Ofwanstående Mantals förtechning är rätteligen försig-
gången, och alle Persohner hwilka Mantahls Penningar-
ne ehrläggia böhra, så mycket wetterligit ähr noga
upsatta, det warder medh wåre undertechnade Nampn,
Wahnlige Signeten och bomärken bekräftat, sampt
wijdh wåra Siählars Ewiga Sahligheet betygat. Hud-
wichswall d. 13 Febr: A:o 1695.
Mag: Blix Olof Pedersson Ströhm
Peder Persson Boße Pedher Joensson Biuhr And. Frisk
? ????? i Rm: Halbergs ?????