Hudwijkswallds Stads Mantahls Längd A:o 1700
Man Hustru Sohn Sonhust gh Dotter Dräng Pijga Inhys.
Petter Hassellrooth 1 1
Christopher Tullnärs Ä 1
Jonas Brandt 1 1
Sachrias Besöckjare 1 1
Samuel Schierman 1 1 1
Hindrich Larsson 1 1 1
Carl Conradi Änckja 1 1
Christian Bernds 1 1 1
Pär Larsson Dåf 1 1
Anund Larsson 1 1
Johan Gråsteen 1 1
Hustru Sara Wallenia 1
Pär Ehrsson Idnors 1
Mester Anthon 1
H:r Bängdts Änckja 1
Jöns Månsson 1
Conrector Mag: J. Phragmenius 1 1
H:r Joen Hällbergs Ä 1 2
Råd:n Lars Sund 1 1 2
Petter Larsson Sund 1 1 1 3
Joen Jönsson 1 1 1
Sachris Larsson 1 1 1 1 2
Nills Pärsson 1 1 1
Pär Larsson Skinnare 1 1 1 1
Petter Muur 1 1
Anders Biörckman 1             1  
Transport 20 21 1 1 5 1 12 3
Transport 20 21 1 1 5 1 12 3
Erich Jonss. Wäster 1 1
Swän Sillja 1 1 2
Rector H:r Anders Eurenius 1 1 1 2
Erich Hallenius 1
H:r Johan Walldenius 1
H:r Wilhelm Grubb 1 1 1
H:r Anders Sundii Ä 1
Hans Smed 1 1 1
Joen Månsson 1 1
Måns Joensson 1 1 1
Håckan Lijten 1 1
Lars Hertsiö 1 1
Oloff Backman 1 1 1
Lars Ohlsson Bergie 1 1
Lars Berg 1
Råd:n Erich Gabrielsson 1 1 2
Oloff Brands Änckja 1 1 1
Jöran Christopherss. 1 1 1
Råd:n Johan Mördt 1 1 1 1 2
Mårten Grellsson 1 1 1
Råd:n Johan Lijten 1 1 1
Oloff Hoffman 1 1 2 2 2
Pär Thomesson 1 1
Jonas Arner 1 1 1
Carl Lijthen 1 1 1 1
Råd:n Sachris Sundström 1 1 1
Nills Biörckman 1 1              
Transport 44 44 6 1 14 5 26 3
Transport 44 44 6 1 14 5 26 3
David Haßes Ä 1 2 1
Bängt Gadd 1 1
Erich Pärss. Gammal 1 1
Erich Ehrss. Gammal 1 1 1
Borgmest:re Oloff Ström 1 1 1 1
Anders Normans Ä 1 1 1
Johan Komstad 1 1 1
Swerckell Ehrsson 1 1 1 1 1
Mickell Larsson 1 1 1
Not: Magnus Ström 1 1 1
Hans Andersson 1 1
Mickell Borgman 1 1 2
Anders Lind 1 1 1 1
Oloff Dufwa 1 1 1
Oloff Lind 1 1 1 1
Pär Stads Tienare 1 1
Joen Stensson 1 1
Segfrid Måhlare 1 1 1
Råd:n Lars Ehrsson 1 1 1 1 2
Lars Lind 1 1 1
Lars Klockars Ä 1
Joen Nillsson gård 1
Joen Jonsson Biur 1 1 1 1
Måns Gabrielsson 1 1
Råd:n Anders Frisk 1 1 1 1
Anders Elff 1 1 1 2
Jonas Helsing 1 1              
Transport 66 67 9 2 22 12 44 5
Transport 66 67 9 2 22 12 44 5
Oloff Grundberg 1 1 1 1
Lars Nerbelius 1 1
Lucas Andersson 1 1 1 1
Råd:n Erich Torger 1 1 1 2
Pastor H:r Mag: J Wallenius 1 1 1 2
H:r Erich Wallbäck 1
Anders Rogman 1 1
Råd:n Johan Jonss. Ä 1 1 1 1
Johan Jacobsson 1 1 1
Råd:n Jonas Hallberg 1 1 1 3
Hans Skomakare 1 1
Comminister H:r Michael Jerff 1 1 1
Lars Joensson 1 1 1
H:r Nils Wallenius 1 1 1
Oloff Holms dotter 1
Mårten Jacobssons 1
Lars Loo 1 1 1
Ingemar Hammal 1 1 1
Oloff Mickellsson 1 1
Michel Trönes dotter 1
Hust. Sigri Qwast 1
Råd:n Pär Boze 1 2
Lars Törner 1 1 1 1
Erich Gertsson 1 1
Oloff P. Bunstad 1 1 1 1 1
Lars Matsson 1 1
Erich Ohlss. Ab???s 1 1 1 1     1 1  
Transport 88 86 13 1 2 29 17 66 6
Transport 88 86 13 1 2 29 17 66 6
Hans Ruuth 1 1
Gerdt Gertsson 1 1
Råd:n Mårten Jörans. Ä 1 1 2 1 1
Johan O. Båtsman 1
Oloff Snickars Ä 1 1
Johan Hammerman 1 1 1 2
Petter Ernests gård 2
Erich Skomakare 1 1 1
Erich Suenssons Ä 1
Pär Simsson 1 1
Hans S????s 1 1
Petter G?d? 1 1 1
Lars Abhramsson 1 1 1
Oloff Påhlssons 1 1
Råd:n Pär Biuhr 1 1 1 2
Johan Swänsson 1
Claes Ehrssons Ä 1 1 2 1
Swän Wij 1 1
Oloff Tunbyn 1 1
Ingemar Tho?esson 1 1
Tullnären Noræus 1 1
Jöns Johansson 1 1
Råd:n Johan Ohlss. Ä 1 1
Swän Tunbyn 1 1 1
Oloff Siuhlsson 1 1 1
Måns Öster 1 1
Nills Påhlsson 1 1 1
Hans Snickare 1 1 1            
Transport 108 109 17 1 2 34 20 80 10
Transport 108 109 17 1 2 34 20 80 10
Lars Bundsta 1 1 1 1 2 1
Anders Joensson 1 1
Anders Dåf 1 1
Oloff Jonsson Bose 1 2
Nills Ehrsson 1 1
Thomas Nillsson 1 1
Ingemar Ohlssons Ä 1 1 1
Gabriel Larsson 1 1
Erich Mårtensson 1 1
Mårten Ehrsson 1 1
Nills Matsson 1 1 1 1
Daniel Andersson 1 1
Christopher Reen 1 1 1
Bertell Matsson 1 Man ähr eij med sitt förstånd
Joen Sachrissson 1 1
Erich All?????? 1 1 1
Joen Qwast 1 1
Erich Michelsson 1 1
Jonas Bundsta 1 1 1
Erich Joensson 1 1 1
Pär Starck 1 1 1 1 1
Jonas Bäcker 1 1 1
Nills Östens dotter 1
Jöns Tollstads 1
Mats Mickellsson 1
Johan Swänsson 1 1
Båtsmän Erich Mooman 1
Anders Lustig 1
Oloff Biörck 1
Wallmar Andersson   1              
130 133 20 1 3 45 22 82 14
Summa Fyrahundradhe Fembtijo Personer !