Hudichswals Stads Mantals Längd Pro A:o 1705
Man Hustru Sohn Sonhust Mågh Dotter Dräng Pijga Inhys.
Jonas Buurman 1 1
Jonas Brandt 1 1
Zachrias Besöckjare 1 1 1
Samuel Schieman 1 1 1
Petter Ljthen 1
Carl Conradi änckja 1 1
H:r Erich Wallbäck 1
Christian Bernds 1 1 1
Pär Larsson Dåf 1 1
Anund Larsson 1
Erich Båtsman 1
Johan Grååsteen 1 1
Hust. Sara Wallenia 1 1 1 1
Pär Idnors ä. 1
Mester Anthon 1 1 1
H:r Bängts änckja 1 1
Conrector H:r Mag: J. Phragmenius 1 1 1 1 2
H:r Joen Hällbergs 1
Anders ???cka 1 1
Petter Sunds änckja 1 1 1 1
Jonas Qwaster 1 1 1 1
Joen Jönsson 1 1
Måns Pärsson 1 1
Zachrias Larsson 1 1     1 2   1  
Transport 17 19 1 2 8 3 10
Transport 17 19 1 2 8 3 10
Nils Pärsson 1 1
H:r Joen Elgs änckja 1
Pär Skinnare 1 1 1 1
Petter Nymans d. 1
Petter Muur 1 1 1
Anders Biörckman 1 1
Erich Wäster 1 1
Swän Sillia 1 1 1
H:r Anders Eurenii 2 1
H:r Johan Walldenius 1
H:r Wellam Grubb 1 1
H:r Anders Sundii ä 1
Hans Smed 1 1 1 1
Joen Månsson 1 1 1
Håkan Lijthen 1 1 1
Lars Hetziöö 1 1
Oloff Backman 1 1 1
Lars Bergie 1 1
Erich Gabrielssons 1 1 2 1 1
Erich Brandt 1 1 1
Jöran Christopersson 1 1 1 1
Jöran Mårtensson 1
Råd:n Johan Mördt 1 1 1 1 2
Mårten Grellsson 1 1 1
Anders Ehrsson 1 1
Oloff Hoffman 1 1 2 1 2
Pär Thomasson 1 1
Pastoris H:r Wallenii ä   1           1  
Transport 38 38 7 3 22 6 24
Transport 38 38 7 3 22 6 24
Jonas Arneer 1 1 1 2
Carl Lijthen 1 1 2 1
Råd: Zach. Sundström 1 1 1
Nils Biörckman 1 1
David Haßes änckja 1 1 2 1
Bängt Gadd 1 1
Pär Tuuns ä 1 1
Erich Gammall 1 1 1
Borgmestar Olof Strööm 1 1 1 2
Anders Normans 1 1 1 2
Rector H:r Mag: E. Hallenius 1 1 1
Johan Romstad 1 1 1
Anders Swart 1 1 1
Lars Ruus 1
Mickell Larsson 1 1 2
Magnus Strööm 1 1 1 17
Mårten Mårtensson 1
Anders Pärssons ä 1
Hans Andersson 1 1 1
Mickell Bergman 1 1 1 2
Anders Lind 1 1 2
Oloff Dufwa 1 1 1
Oloff Lind 1 1 1 2
Pär Stadstienare 1 1 1 1
Joen Stensson 1 1
Pär Måhlare 1 2
Råd: Lars Ehrsson 1 1 1
Erich Frisk 1 1 1 1
Anders Norberg 1 1           1  
Transport 63 62 9 1 4 36 14 44 17
Transport 63 62 9 1 4 36 14 44 17
Lars Lind 1 1 1
Jonas Nybelius 1
Swän Klåckare 1 1
Råd:n Joen Biuur 1 1 1 1 1
Pär Ehrsson 1 1
Råd: Anders Frisk 1 1 1 2
Anders Elf 1 1 1 2
Jonas Draka 1
Hustru Lisbetha 1 1
Oloff Grundberg 1 1 1 1 2
Lars Nerbelius 1
Lucas Andersson 1 1 1 2
Råd:n Erich Torger 1 1 1 2
Pastor H:r Mag: Ol: Beronius 1 1 1 1 1
Anders Rogman 1 1
Oloff Wästman 1 1 1 1
Råd: Jonas Hallberg 1 1 2 3
Nils Trumslagare 1
Comminister H:r Michael Jerff 1 1 1 2
Lars Buller 1 1 1
H:r Nils Wallenius 1 1 1
Oloff Silin 1 1 1
Mårten Jacobs d. 1
Lars Loo 1 1 1
Ingemar Hammall 1 1 1
Oloff Michillsson 1 1
Michell Trönes d. 1
Hust: Sigri Qwasts           1      
Transport 87 82 12 1 4 44 23 67 17
Transport 87 82 12 1 4 44 23 67 17
Lars Törner 1 1 1 1 1
Johan Simsson 1 1
Erich Gertsson 1 1
Oloff Bundstad 1 1 1 1
Lars Matsson 1 1 1 1
Oloff Hörning 1 1 1 1
Hans Ruut 1 1
Gert Gertsson 1 1
Råd:n Mårt. Jöranssons 1 1 1 1 2
Johan Ohlssons ä 1
Erich Guldsmeds 1
Johan Hammarman 1 1 1 1 2
Erich Skomakare 1 1 1 2
Knuth Ravalds 1
Tullnären Isach Backman 1 1
Pär Simsson 1 1
Hans Seger 1 1 1
Petter Gertsson 1 1 1 1
Lars Abrhamsson 1 1 1 2
Oloff Påhlssons 1
Råd. Pär Biuur 1 1
Johan Koppar 1
Erich Claesson 1 2
Nils Bundstad 1 1
Swän Wij 1 1
Oloff Tuunbyn 1 1
Ingemar Tho??ß. 1 1
Pär Swarts dotter 1
Jöns Johanssons ä   1              
Transport 109 103 18 1 4 54 29 80 17
Transport 109 103 18 1 4 54 29 80 17
Råd:n Joen Ohlssons 1 1 1 2
Swän Tuunbyns ä 1 1
Oloff Siuhlsson 1 1
Måns Öster 1 1
Lars Åkerbloms 1 1
Nils Påhlsson 1 1 1
Pär Jonsson Hög 1 1 1
Erich Snickare 1 1 1
Lars Bundstad 1 1 1 1 1
Anders Jonsson 1 1
Anders Dåf 1
Nils Ohlsson 1 1
Olof Bosæ 1 1
Nils Ehrsson 1 1
Thomas Nillsson 1 1 1
Oloff Koppar 1 1 1
Anders Wijman 1 1 1
Gabriel Hansson 1 1
Anders Starck 1 1
Mårten Ehrsson 1 1 1
Nils Matsson 1
Erich Jonnsson 1 1
Daniel Andersson 1 1
Christopher Reen 1 1 2
Bertell Matsson 1
Joen Zachriesson 1 1
Erich Allmeen 1 1
Jonas Qwast 1 1
Erich Mickellsson 1 1 1
Anders Jacobssons   1       1      
Transport 134 129 22 1 4 65 30 85 18
Transport 134 129 22 1 4 65 30 85 18
Jonas Bundstad 1 1 1
Erich Jonsson 1 1 1 1
Pär Starck 1 1 1
Jonas Bäcker 1 1
Oloff Matsson 1 1
Jöns Pärsson 1
Mats Mickellsson 1 1
Johan Swänssons ä 1 1
Anders Mölnare 1 1
Karen Juthe 1
Anders Berg 1 1 2
Herman Ohlsson 1 1
Erich Östenssons 1
Anders Östenssons 1
Oloff Abrasson 1 1
Jonas Tollstads d. 1
Petter Sabbils 1
Måns Ohlssons 1
Lorentz Roos d. 1
Oloff Stigsson 1 1
Anders Finne 1 1
Gabriel Hases 1
Pär Ohlsson Sanna 1
Gifta Båtsmän Erich Mooman 1
Anders Lustig 1
Wallmar Andersson 1
Oloff Backman 1
Lars Elgh 1
Joen Ohlsson 1
Erich Drake   1              
148 148 23 1 6 74 30 85 22 537
Summa Fembhundradhe Trettijo Siu Perßoner !
Att föregående Mantahls förteckning ähr rätteligen
Tillgången, och alla dhe Perßoner, hwilka Mantahls-
penningarna betahla böre, så mycket oß Witter-
ligit ähr, noga upsatte, dhet warder med wåra
nampn och vanlige Signethen betygat, sampt wijd
wåre Siähls sahligheet bekräftat. Hudwichswald d.
11 Januarij Anno 1705
Petter ?odin
J: Hallberg And. Frisk ?. ?????