Hudwijkswalds Stads Mantals Längd
Pro Anno 1710
Man Hustru Sohn Sonhust Mågh Dotter Dreng Piga Inhyses
Postmästaren And Burman 1 1 1 1
Jonas Brant 1 1
Lars Frisk 1 1
Mst:r Samuel Schirman 1 1
Petter Lithen 1 1 1
Christian Bärn 1
H:r Erik Wallbeck 1
Anund Lars änkia 1
H:r Anders Sundj änkias 1
And:s Enångers 1
Per Larsson Doff 1 1
Johan Gråsteen 1 1
Peder Idnors 1
Erich Ohlsson Berg 1 1
H:r Joen Waldenius 1
H:r Bengts gårdh 1
Mst:r Antonj 1
Rector Mag. Jon Phragmenius 1 1 1 1
Conrectorn Mag. Olaus Encopiander 1 1 1
H:r Joen Hellbergz 1
Olof Jonsson Berg 1                
Transport 11 12 2 0 0 5 0 6 1
Transport 11 12 2 5 6 1
Niels Wijberg 1 1 1
Mårten Grelsson 1 1
Olof Stigsson 1 1
Carl Ersson 1 1
Zachris Larsson 1 1 1 1
Niels Persson 1 1
Lars Böös 1
Lars J. Ruuth 1 1 1
Petter Nymans 1
Petter Muur 1 1 1
Skomakare Samuel Frank 1 1
And:s Biörkman 1 1
Erich Wäster 1 1
Erich Jonsson 1 1
Per O Sanna 1
Jonas Qwaster 1 1 2
Rådman Zachris Sundström 1 1
Rådman Carl Lithen 1 1 1 1
Jonas Arner 1 1 1 1 2
Pastoris Mag Walenj änkia 1 1 1
Per Tomsson 1 1 1
Transport 30 28 3 1 11 1 16 1
Transport 30 28 3 1 11 1 16 1
Olof Hoffman 1 1 1 1 1
Rådman Johan Mörth 1 1 1
Une Falk 1
Erich Brant 1 1
And:s O Mölnare 1
Erich Gabrels 1 2 1 1
Niels Mats gårdh 1
Lars O Bergie 1 1 1
Jöran Christophers 1 1
Joen Månsson 1 1
Hans Smedh 1 1 1 1 1
Niels Jöransson 1 1
Olof Hellmans 1
Petter Alfteen 1 1 1 1
Olof Hellberg 1 1 1 2
Bengt Gadd 1 1
Erich Gammal 1 1 1
Lars Mortens. 1 1
Tohl Pers 1
Jonas Skoug 1 1 1 2
Sahl Borgmäst. Olof Ströms               1  
Transport 44 42 5 2 21 5 27 1
Transport 44 42 5 2 21 5 27 1
Johan Persson Komsta 1
And:s Swart 1 1 1
Mikel Larsson 1 1 1 1 1
Notarien Magnus Ström 1 1 1
Hans Jönsson 1 1
Mikel Bergman 1 1 1 1 2
Rådman And. Lindh 1 1 1
Olof Dufwa 1 1
Olof Linds änkia 1 1 1 1
Per Stadstienare 1 1
Joen Stensson 1 1
Per Seffersson 1 1 1
Lars Lindh 1 1 1
Swen Klåckare 1 1
Jonas Drake 1 1 1
Lars P Ruuth 1 1 1
Rådman Jon J Biur 1 1 1
Per Ersson Skoug 1 1
Rådman Anders Frisk 1 1 1 1 1
Olof Påhlsson 1 1 1 2
And:s Elff 1 1 1 2
Erich Frisk 1 1           1  
Transport 63 62 6 2 27 12 42 3
Transport 63 62 6 2 27 12 42 3
Olof Grundbergs änkia 1 1 1
Lucas Andersson 1 1 1 2
Sahl Rådman Erich Torgers 1
Borgmästaren H:r Petter Castorin 1 1
Pastor Mag Beronius 1 1 1 1
Olof Westman 1 1
Sahl Borgmäst. Jonas Hallberg 1 1
Cominister H:r Mikel Jerf 1 1 1 2
Mårten Jaks 1
Lars Buller 1 1 1
H:r Niels Wallenius 1 1
Olof Selijn 1 1
Lars Loo 1 1
H:r Jonas Nybelius 1 1
Olof Mikels änkia 1
Lars Törners änkia 1 2 1 2
Niels Påhlsson 1 1 1
Erich Giertssons änka 1 1
Olof Bunsta 1 1 1 1
Lars Matsson 1 1 1
Olof Hörning   1         1 1  
Transport 72 78 8 2 34 17 61 3
Transport 72 78 8 2 34 17 61 3
Hans Ruuth 1 1 1
Giert Giertsson 1 1
Mort Jöns änkia 1 1 1 1 2
Erich Gull smeds 2
Joh. Hammerman 1 1 1 2
Zachris Tullskrifware 1 1 1
Skomakare Erich Larsson 1 1 2
Knuth Rafvals 1
Tullnären Isak Bakman 1 1 1 1
Hans Seger 1 1 1 2
Per Giers 1 1 1
Johan Ohls änkias 1
Tullskrif. And:s Westlin 1 1
Lars Abramsson 1 1 1 2
Johan Simsson 1 1
And:s O Berg 1 1 1
Lars Åkerbloms 1 1
Erich Classon 1 2
Olof Koppar 1 1
Swen Wij 1 1
Olof Tun byn 1 1
Ingmar Toms 1 1
Petter Grundberg 1 1         1 2  
Transport 90 94 13 2 46 21 75 3
Transport 90 94 13 2 46 21 75 3
Erich Swensson 1
Per Simsson 1 1
Måns Öster 1 1
Per Jons Hög 1 1
Hans Snikars 1
Lars Bunsta 1 1 1 2 1
Olof Gropman 1
And:s Jons änka 1
And:s Doff 1 1
Olof Boße 1
Niels Ersson 1 1 1
Jonas Tolsta 2
Thomas Nielsson 1
Simon B?s?k?s 1
And:s Smed 1 1 1
Gabril Lars 1 1 1
Mort Ersson 1 1
Olof Siuhls 1
Niels Mats 1 1
Erich Jons Jon Ers 1 1
Christopher Ren 1 1 1
Jon Zachrisson 1 1              
Transport 105 102 17 1 2 59 22 77 3
Transport 105 102 17 1 2 59 22 77 3
Bertill Mats änka 1 1
Daniel Andersson 1 1
Johan Qwast 1 1 1
Erich Mickelsson 1 1 1 1
Abram Ohlsson 1 1
Erich Ohlsson 1 1
Joen Jonsson 1 1
Lorens Roos 1
Petter Stark 1 1
Herman Ohlsson 1
Måns Ohls änkias 1
Niels Slasta 1
Lars Lars änkia 1
Olof Matsson 1 1
And:s Rogman 1 1 1
And:s Jaks 1
Gifta Båtsmän
Erich Moman 1
Wolmar Anders 1
Olof Bakman 1
Transport 115 115 19 1 2 67 22 77 3
Transport 115 115 19 1 2 67 22 77 3
Erich Drake 1
Erich Dunder 1
Jonas Siöberg 1
Johan Menlös 1
Johan Skyll 1
Lars Elg 1
And:s Lustig   1              
115 122 19 1 2 67 22 77 3 428
Summa Fyrahundrade Tiugoåtta Personer
Att föregående Mantahls Förtekning ähr Rätte-
ligen för sig gången så att ingen Person som
der utj borth anteknas ähr uthsluten som
oß witterligit ähr, det betygas medh wåra
Nampns och Signetens undersättiande sampt
medh wåra Siählars Sahligheet af Hudwikwall
d. 3 Februarj A:o 1710
Olaus Beronius P. Castorin Mag. Möller
H. Biuhr Zach: Sunström