Hudikswald Stads Mantals
Längd, för Åhr 1720
Man Hustru Son Sonhust Måg Dotter Dräng Piga Inhyses Summa
Påstmästaren Anders Burman 1 1 2
Gaml. Besökaren Jonas Brandt 1 1 Mannen gl. siukl. och utfattig
Lars Frisks Änka 1 1 2
Samuel Schirmans Änka 1 1 2 1 5
Collega Michael Schirman 1 1
Pastor H:r Mag: Christopher Justus 1 1 1 3
Petter Lithen 1 1 2
Båtsman Christian Bärnts 1 1
Collega H:r Erich Wallbeck 1 1 1 3
Mats Ströbärg 1 1 1 3
Framledne H:r And: Sundj 1 1
Båtsman Tobias Bärnts 1 1
Anders Enman 1 1 2
Pär Larsson Dåf 1 1 2
Pär Ersson Sundberg 1 1 2
Framl:dne Nils Biörkmans 1 1
Pär Ersson Idnor 1 1 Mannen gl. siukl. och utfattig
Erich Olsson Bärg 1 1 1 3
Collega H:r Petrus Isæus 1 1 2
Margareta Hälsing 1 1
Framl. Anthoni Olssons 1 1
Lars Nilsson Norwall 1 1 2
Jonas Sundman 1 1 1 1 1 5
Olof Wallström 1 1 1 1 4
Anders Klokar 1 1 1 1 4
Olof Stigsson 1 1 1 3
Carl Ersson Öman 1 1           1   3
Transport 17 20 1 9 5 9 61
Transport 17 20 1 9 5 9 61
Lars Böös 1 1 2
Lars Ruts Änka 1 1 2
Olof Torstensson 1 1 2
Petter Mur 1 1 2
Samuel Frank 1 1
Sachris Rödström 1 1 2
Erich Joenss. Wäster 1 1 1 3
Rådman Jonas Qvaster 1 1 2 2 6
Rådman Sacharias Sundström 1 1
Pär Engman 1 1 1 3
Rector H:r Mag: Olaus Broman 1 1 1 3
Carl Lithen 1 1 2
Jonas Arner 1 1 1 2 5
Jacob Törne 1 1 2
Comminister H:r Olof Gestrin 1 1 1 3
Nils Olsson Bärg 1 1 2
Lars Rådbärg 1 1 2
Lars Dragman 1 1 1 3
Framl. Rådman Johan Mört 1 1 2
Erich Brandt 1 1 2
Mårten Norlind 1 1 1 3
Lars Bärgie 1 1 2
Erich Hällström 1 1 2
Framledne Anders Erssons 1 1
Christopher Jöranss. 1 1 2
Joen Månsson 1 1 2
Hans Eliesson 1 1 1 1 1 5
Elias Hansson 1 1 1 3
Lars Hertsiö 1         1       2
Transport 43 42 2 1 15 9 21 133
Transport 43 42 2 1 15 9 21 133
Framledne Olof Hällmans 1 1
Peter Alftin 1 1 1 2 2 7
Olof Hällberg 1 1 1 3
Pär Erss. Gammal 1 1 2
Stadstiänaren Lars Mårtenss. 1 1
Framl. Tore Pärssons 1 1
Jonas Skogs Änka 1 1 2 4
Pär Sandbäck 1 1
Olof Ströms Änka 1 1 2
Notarien Jonas Strandberg 1 1 1 1 4
Olof Stering 1 1 1 2 5
Anders Swart 1 1 2
Rector H:r Mag: Ol: Enecopianders Änka 1 2 3
Hans Jönsson 1 1 2
Hans Andersson 1 1 Mannen gl. siukl. och utfattig
Framl. Båtsman Lars Sigfridss. 1 1
Michel Bärgman 1 1 1 2 5
Framl. Pär Uddberg 1 1
Gl. Soldaten Jöns Månsson 1 1
Olof Dufwas Änka 1 1
Anders Linds Änka 1 1 2
Olof Linds Änka 1 1 1 3
Lars Lindwall 1 1
Joen Stensson 1 1
Pär Sigfridsson 1 1 2
Daniel Sigfridss. 1 1 Mannen är blind
Lars Lind 1 1 1 1 4
Klåckaren Swän Larsson 1 1       1       3
Transport 58 61 2 1 24 16 36 198
Transport 58 61 2 1 24 16 36 198
Anders Stockberg 1 1 1 1 4
Bängt Rambärg 1 1 1 3
Rådman Jonas Biurs Änka 1 1 2
Nils Wijkman 1 1 2
Jonas Boberg 1 1
Pär Ersson Skog 1 1 2
Rådman Anders Frisk 1 1 1 1 2 6
Olof Söderberg 1 1 1 3
Olof Gropman 1 1 2 2 6
Anders Elf 1 1 1 3
Erich Frisk 1 1 1 3
Lukas Boman 1 1 2 4
Rådman Jonas Drake 1 1 2 2 6
Olof Frisk 1 1 1 1 4
Olof Grundbergs Änka 1 1 2
Borgmästaren Peter Castorin 1 2 1 4
Johan Lundberg 1 1 2
Landsskrif:n Hans Lode 1 1 2
Nils Kiälberg 1 1
Lars Bullers Änka 1 1 2
Anders Dalberg 1 1 2 4
Olof Selins Änka 1 1
Olof Michelssons Änka 1 1
Olof Swänsson Bärg 1 1 2
Hans Bundstadt 1 1 1 3
Dittlof Frijs 1 1
Framl. Joen Pärssons 1 1
Framledne H:r Mårten Strandberg 1 1
Jacob Larsson 1 1       1       3
Transport 80 83 3 1 30 25 55 277
Transport 80 83 3 1 30 25 55 277
Gerhard Rut 1 1 2
Nils Rut 1 1 1 3
Rådman Peter Grundberg 1 1 2 2 6
Joh: Hammermans Änka 1 1 1 3
Jonas Lind 1 1 1 3
Framledne Knut Ragwalls 1 1
Tullnären Isac Backman 1 1 1 3
Hans Seger 1 1 1 1 4
Pär Gierß 1 1 1 3
Framl. Johan Olsson 1 1
Anders Wästling 1 1 2
Besökaren Pär Rundberg 1 1 2
Lars Abrahamss: Änka 1 1 2
Abraham Siölin 1 1
Johan Simonss: Änka 1 1 2
Jöran Hammerman 1 1 2 2 6
Lars Åkerbloms Änka 1 1 1 3
Olof Koppar 1 1
Swän Wijman 1 1 1 1 4
Framl. Bängt Gadds 1 1
Olof Tunby 1 1
Lars Pärss: Unger 1 1 2
Erich Swänsson 1 1
Pär Simonssons Änka 1 1
Måns Joensson 1 1 2
Jonas Lönman 1 1 2
Pär Joensson Hög 1 1 2
Peter Gropman 1 1 1 2 5
Olof Andersson 1 1 2
Swän Nilsson 1 1 2
Mats Edman 1 1               2
Transport 103 107 5 1 36 33 67 352
Transport 103 107 5 1 36 33 67 352
Båtsman Lars Dunder 1 1
Båtsman Anders Bärg 1 1 2
Erich Lundström 1 1 2
Nils Jöransson 1 1 2
Gabriel Larsson 1 1
Mårten Ersson 1 1 2
Olof Siulsson 1 1 2
Erich Hanss. Rut 1 1 2
Erich Wästring 1 1 2
Erich Olss. Moberg 1 1 1 1 4
Christopher Rens Änka 1 1 2
Joen Sachrisson 1 1 2
Framledne Bärtil Matssons 1 1
Daniel Brask 1 1 1 3
Erich Qwast 1 1 2
Pär Erss: Tröne 1 2 3
Abraham Olsson 1 1 2
Erich Olsson Bäck 1 1 2
Joen Jönsson 1 1 1 3
Framl. Lars Roos 1 1
Pär Stark 1 1 2
Anders Olss: Bärg 1 1 1 3
Framl. Anders Joenssons 1 1
Pär Larss: Wijman 1 1 1 3
Olof Matsson 1 1 2
Anders Rogman 1 1
Jonas Wall 1 1 2
Mölnaren Erich Jacobsson 1 1
Erich Anderss: 1 1 Mannen gl. siukl. och utfattig
Pär Salberg 1 1               2
Transport 126 129 6 1 46 34 69 411
Transport 126 129 6 1 46 34 69 411
Erich Diurström 1 1 2
And: Fröberg 1 1
Krono Båtsman Johan Menlös 1 1
Krono Båtsman Swän Wall 1 1
Krono Båtsman Hans Skytt 1 1
Krono Båtsman Jonas Siöberg 1 1
Krono Båtsman Pär Buller 1 1
Krono Båtsman Giöstaf Bärg 1 1
Krono Båtsman Sachris Gammal 1 1
Krono Båtsman Hans Hälsing 1 1
Krono Båtsman Erich Jacobsson 1 1
Krono Båtsman Erich Momans 1 1
Framl. Gabriel Hases           1       1
128 138 6 1 49 34 69 425
Summa Fyrahundrade Tiugufem Personer
Att föregående Mantals förteckning är
rätteligen för sig gången, så att ingen
Person hwilken här uti antecknas bordt
är utsluten, som oß witterlig är;
Det betygas med wåre namns och
Signetens undersättiande. Af Hudickswald
d. 15 Januarij 1720.
Uthi H:r Kyrkioherdens Siukliga Tillstånd
O. D. Gestrin Joh: Norlund
Comm: Hud.
And. Frisk Zach: Sundström J: Strandberg I: Bachman