Hudichsvalds Stads Mantals
Längd Pro Anno 1725
Numer Man Hustru Sohn Sohn hustru Mågh Dotter Dräng Piga Inhyses Summa
Påstmäst:n And. Burman 1 1 2
Tullskrif:n Olof Burman 1 1
Jonas Wijberg 1 1 1 3
Samul Schirmans 1 1 2
Collega Mickil Schirman 1 1 2
Pastor H:r Mag. Christ. Justus 1 1 1 1 4
Petter Liteens Enkia 1 1
Collega H:r Erich Wallbek 1 1 2
And: Sundij 1 1
Båtsman Tobijas Bärnts 1 1
Anders Engman 1 1 2
Per Larsson Dåfs 1 1
Per Ehrsson Sundberg 1 1 1 3
Erich Ohlsson Bärg 1 1 2
Collega H:r Isæus 1 1 2
Margreta Hällsing 1 1
Sigfrid Udberg 1 1 2
Lars Nordwall 1 1               2
Transport 12 12 6 4 34
Transport 12 12 6 4 34
Jonas Sundman 1 1 2
Olof Walström 1 1 1 2 5
Olof Stigsson 1 1 2 4
Carl Ehrsson Öman 1 1 1 3
Lars Böös Enkia 1 1
Petter Rödberg 1 1 2
Olof Torstensson 1 1 2
Petter Mur 1 1 1 1 4
Organist Zachris Rådström 1 1 2
Flychting Lars Rönberg 1 1 1 3
Erich Jonsson Wäster 1 1 1 3
Rådman Jonas Qvaster 1 1 2 3 7
Rector H:r Mag. Olof Broman 1 1 1 1 4
Conrector H:r Olof Haning 1 1 2 4
Apologista Carl Liteen 1 1 2
Jonas Arner 1 1 1 3
Jacob Törne 1 1 1 1 4
Comminist. H:r Olof Gestrin 1 1 1 3
Nills Ohlsson Bärg 1 1               2
Transport 30 30 2 12 4 16 94
Transport 30 30 2 12 4 16 94
Lars Rudberg 1 1 1 3
Lars Dragman 1 1
Erich Brant 1 1 2
Mårt. Norlind 1 1 1 3
Lars Bergin 1 1 2
Erich Hällström 1 1 2
Lars Wikman 1 1 2
Christ. Jöransson 1 1 2
Joen Månsson 1 1 2
Per P: Holm 1 1 2
Hans Eliesson 1 1 1 3
Lars Granberg 1 1 2
Elias Hansson 1 1 2
And. Biörkmans 1 1
Lars Hartsio 1 2 3
Petter Alftin 1 1 2 2 6
Olof Hällberg 1 1 2
Per Ehrsson Gaml. 1 1 2
Stadstiänaren Lars Mårtensson 1 1
Tore Persson 1 1
Hans Gevalin 1 1 1 2 5
Per Sandberg 1 1       1       3
Transport 50 46 3 18 7 22 146
Transport 50 46 3 18 7 22 146
Olof Ströms Enkia 1 1
Jonas Stranberg 1 1 1 1 4
Gustaf Palmstrand 1 1 2
Olof Sterning 1 1 2 2 6
And. Swart 1 1 1 3
Mats Arberg 1 1 2
Hans Jönsson 1 1 1 3
Hans Andersson 1 1
Olof Backman 1 1 1 3
gl. Soldaten Jöns Månsson 1 1
Anders Linds Enkia 1 1 1 3
Olof Linds Enkia 1 1
Lars Lindwall 1 1 2 3 1 8
Joen Stensson 1 1
Per Sigfridsson 1 1 2
Lars Lind 1 1 1 3
Nills Kiällberg 1 1 1 3
Klåckaren Swän Larsson 1 1 1 3
Anders Stockberg 1 1 1 1 4
Bengt Ramberg 1 1 2
Lars Lindell 1 1 1         1   4
Transport 66 64 5 25 13 32 1 206
Transport 66 64 5 25 13 32 1 206
Nills Wijkman 1 1 2
Jonas Boberg 1 1
Per Ehrsson Skoug 1 1
Rådman And. Frisks Enkia 1 1 1 1 4
Olof Söderbergs Enkia 1 1
Nills Hillerström är i Gefle 0
Rådman Olof Gropman 1 1 5 2 9
Petter Frisk 1 1
Befall. M. Erick Elfs 1 1 2
Erich Frisk 1 1 2
Lucas Bomans Enkia 1 1 2
Rådman Jonas Drake 1 1 2 2 6
Skiepparen Olof Säter 1 1
Anders Broman 1 1 1 3
Olof Frisk 1 1 1 3
Petter Bremer 1 1 1 2 1 6
Borgmäst. H:r Petter Castorin 1 1 2 2 6
Johan Lundberg 1 1
Lars Bullers Enkia 1 1
Anders Dahlberg 1 1 1 3
Erich Stockmans Enkia   1             1 2
Transport 79 79 6 27 25 44 3 263
Transport 79 79 6 27 25 44 3 263
Olof Michilsson 1 1
Olof Swänsson Bärg 1 1 2 1 5
Hans Brunstet 1 1 2
Petter Gropmans Enkia 1 1 2 4
Ingebrecht Dahlbom 1 1 1 3
Jacob Larsson 1 1 2
Gerhard Ruth 1 1
Nills Ruth 1 1 1 3
Rådman Petter Grundbergs Enkia 1 2 2 5
Jonas Lind 1 1 1 1 4
Tullnär Isack Backman 1 1 1 3
Hans Seger 1 1 2
Per Gerss 1 1 1 3
Båtsman Mats Holm 1 1
Anders Westling 1 1 2
Besökare Jonas Rundberg 1 1
Petter Rundberg 1 1 2
Lars Abrams Enkia 1 1 2 4
Per Örman 1 1 1 3
Jöran Hammarman 1 1 3 2 7
Befallnings M. Erick Tålsten 1 1 2 2 6
Inspectorn Petter Tålsten 1                 1
Transport 96 97 8 30 36 58 3 328
Transport 96 97 8 30 36 58 3 328
Opbördsskrif. Jonas Gevalin 1 1
Anders Akerblom 1 1 2
Möhlnaren Erich Jacobsson 1 1 1 3
Olof Koppar 1 1 2
Swen Wijman 1 1 1 3
Olof Wijman 1 1
Olof Tunbys 1 1
Lars Persson Unger 1 1 2
Erich Swensson 1 1 1 3
Per Simons Enkia 1 1
Anders Storks Enkia 1 1
Måns Jons Enkia 1 1
Jonas Lönman 1 1 2
Pär Jons Hög 1 1 2
Olof Andersson 1 1 2
Swän Nillsson 1 1 2
Matts Edman 1 1 1 3
Jonas Edman 1 1
Lars Gabrielsson 1 1 2
Erich Lunström 1 1 1 3
Johan Roos 1                 1
Transport 113 112 10 32 37 60 3 367
Transport 113 112 10 32 37 60 3 367
Nills Jöransson 1 1 2
Gabril Larsson 1 1
Mårten Ehrsson 1 1 2
Olof Siulsson 1 1
Erich Hansson Ruth 1 1 2
Erich Wästring 1 1 2
Erich Moberg 1 1 1 1 4
Christopher Rens 1 1
Joen Zachrisson 1 1 1 3
Bertill Matsson 1 1
And: Brask 1 1 2
Daniel Brask 1 1 2
Erich Qvast 1 1 1 3
Per Ehrsson Trödie 1 1 2
Abram Ohlsson 1 1 2
Erich Ohlsson Bäck 1 1 2 4
Joen Jönsson 1 1 1 3
Lars L. Enkias 1 1
Per Ohlsson 1 1 2
Per Stark 1 1 2
Anders Ohlsson Berg 1 1 2
Per Hansson Wijman 1 1               2
Transport 132 128 12 40 37 61 3 413
Transport 132 128 12 40 37 61 3 413
Olof Matsson 1 1 2
And Rogman 1 1 2
Jonas Wall 1 1 2
Erich Andersson 1 1
Nills Wijkbom 1 1 2
Erich Diurström 1 1 2
Jonas Wijk 1 1 2
And. Fröberg 1 1 2
Hindrik Kraft 1 1 2
Spögubbe Johan Menlös 1 1 1 3
Båtsman Hans Skytt 1 1
Jonas Siöberg 1 1
Båtsman Zachris Gammal 1 1
Båtsman Hans Hellsing 1 1
Båtsman Anders Berg 1 1
Dito Jocob Drakes Enkia 1 1
Jons Persson 1 1
Gabril Hases           1     2 3
Transport 142 142 13 43 37 61 5 443
Transport 142 142 13 43 37 61 5 443
Gustaf B?????? 1 1
Confördifarare Lars Moman 1 1
Erich Andersson Siöman 1 1 1             3
145 143 14 43 37 61 5 449
Gullsmed Joh Grub 1
Summa Fyra Hundrade Fyra Tijo Nijo Personer
Att föregående Mantahls Förteckning är rättteligen
för sig gången så att ingen Person som här uthi
antecknas borth är uth sluten som oß witterligit är
det betygas med wåra Namps och Signetens under
sättiande af Hudwikwall d. 28 November A:o 1724.
Petter Castorin Mag. Möller
I. Bachman J. Strandberg J. Quaster J. Drake