Hudichswalls Stads Mantals-
Längd Pro Anno 1730
Man Hustru Son Sonhustru Måg Dotter Dräng Piga Inhyses
Man
Inhyses
Qwinna
Summa
Påstmästare Anders Burman 1 1 1 1 4
Hattmakare And: Reinander 1 1 1 3
Krukomakaren Joh: Norström 1 1 2
Jonas Wijberg 1 1 1 1 4
Collega Michael Schirman 1 1
Con Rector H: Petrus Frodlin 1 1 2 4
Collega H. Erich Wallbæck 1 1 2
And: Sundii Enkas 1 1
Erich Olsson Berg 1 1 2
Collega H. Pehr Iseus 1 1 1 3
Jonas Hellsings 1 1
Sigfrid Uddberg 1 1 2
Gustaf Palmstrand 1 1 1 3
Lars Nordwall 1 1 2
Jonas Sundman 1 1 2
Olof Wallström 1 1 2 2 6
Olof Stigsson 1 1 2 4
Carl Ersson Öhman 1 1 2
Frambl. Lars Böös Enkias 1 1 2
Olof Torstensson 1 1 2
Petter Mur 1 1 1 2 5
Jacob Larsson 1 1 2
Organisten Anders Weström 1 1 1 3
Erich Joh: Wester 1 1 1 1 4
Rådman Jonas Quaster 1 1 1 2 3 8
Pastor H. Magister Olof Broman 1 1 2 2 6
Rector Mag:r Olof Hanning 1 1 2 4
Tullskrif. Sven Hanning 1 1                 2
Transport 25 24 5 12 4 16 86
Transport 25 24 5 12 4 16 86
Apollogista Lars Schalin 1 1
Jacob Törne 1 1 1 1 4
Comminister H. Olof Gestrin 1 1 1 3
Nils Berg 1 1 2
Lars Rudberg 1 1 2
Jacob Rokstadius 1 1 2
Lars Dragman 1 1 2
Erich Brandts Enk: 1 1
Mårten Norling 1 1 2
Lars Bergius 1 1
Erich Hellström 1 1 2
Lars Wijman 1 1 2
Jonas Wijk 1 1 2
Christoph: Jöransson 1 1 2
Jonas Månsson 1 1 1 3
Per Persson Holm 1 1 2
Petter Strandberg 1 1 2
Nils Ruut 1 1 2
Lars Granberg 1 1 2
Elias Hansson 1 1 1 2 5
Anders Biörkmans 1 1
Lars Hertsiös 2 2
Petter Altin 1 1 1 3 2 8
Olof Hellberg 1 1 2 4
Per Ersson Gammal 1 1 2
Stads Tienaren Lars Mårtensson 1 1
Hans Gevalin 1 1 1 2 5
Petter Sandberg 1 1 2
Rådman Jonas Strandberg 1 1 2
Olof Stering 1 1 3 2 7
Sara Kortas 1 1
Anders Svart 1 1       1         3
Transport 52 49 7 19 12 29 168
Transport 52 49 7 19 12 29 168
Hans Jönsson 1 1 1 3
Lars Sigfridssons 1 1
Soldaten Jöns Månssons 1 1
Johan Westman 1 1 1 3
Olof Linds Enkia 1 1
Lars Lindwall 1 1 2 2 6
Per Sigfridsson 1 1 2
Lars Lind 1 1 1 3
Nils Kiällberg 1 1 1 1 4
Klåkaren Sven Larsson 1 1 2
And: Stockberg 1 1 2
Bengt Romberg 1 1 1 1 1 5
Nils Wijkman 1 1 2
Per Ersson Skougs Enk 1 1
Peruqvemakaren Joh: Ahlström 1 1 1 3
Olof Söderbergs Enk: 1 1
Rådman Olof Gropman 1 1 3 2 7
Petter Frisk 1 1
Jonas Grundberg 1 2 1 4
Lucas Bomans Enkias 1 1
Rådman Jonas Drake 1 1 1 4 2 9
Jonas Zachrissons 1 1
Petter Bræmer 1 1 2 2 6
Olof Grundbergs Enk 1 1
Borgmästaren Petter Castorin 1 1 2 2 6
Pastor H:r Mich: Jerfs Enkia 1 1 1 1 4
Johan Lundberg 1 1 2
Lars Bullers Enkia 1 1 2
Anders Dahlberg 1 1 1 3
Johan Duhan 1 1 1 3
Frambl. Olof Michelssons           1         1
Transport 72 70 10 31 30 46 259
Transport 72 70 10 31 30 46 259
Olof Selins Enkia 1 1
Lars Hörning 1 1 2
Olof Svensson Bergs Enk: 1 1 1 3
Hans Brundstedts Enk: 1 2 1 4
Sven Möller 1 1 1 2 5
Kopparslagaren Jonas Bergström 1 1 2
Erich Lundström 1 1 2
Gerhard Ruut 1 1
Olof Hansson Iggman 1 1 2
Rådman Petter Grundbergs Enk: 1 1 2 2 6
Gullsmeden Mest:r Johan Grubb 1 1 2
Olof Westner 1 1 2
Oppsyningsman Johan Grundell 1 1 1 3
Erich Boman 1 1 2
Jonas Roberg 1 1 2
Skräddaren Petter Tierner 1 1
Olof Sæter 1 1
Hans Seger 1 1 2
Petter Gers 1 1 1 3
Johans Olssons Enkia 1 1 2
Anders Westling 1 1 2
Olof Tuns 1 1
Jonas Rundberg 1 1 2
Petter Rundberg 1 1 2
Jonas Edman 1 1 1 1 4
Per Öhrman 1 1 1 3
Göran Hammarman 1 1 1 3 2 8
Notarien Jonas Gevalin 1 1
Anders Åkerblom 1 1 2
Erich Jacobsson 1 1 2
Mölnaren Lars Andersson Ruut 1 1
Olof Koppars Enkias     1               1
Transport 97 95 11 34 40 59 336
Transport 97 95 11 34 40 59 336
Anders Enman 1 1 2
Sven Wijman 1 1
Olof Wijman 1 1 1 3
Lars Persson Unger 1 1 2
Erich Swensson Berg 1 1 2
Per Simonssons Enkia 1 1 2
Anders Starcks Enkia 1 1
Jonas Lönman 1 1 2
Per Jonsson Hög 1 1 2
Olof Andersson 1 1 2
Swen Nilssons Enkia 1 1 2
Mats Edman 1 1 2
Fördubl. Lars Gabrielsson 1 1 2
Erich Diurström 1 1 2
Johan Roos 1 1 1 3
Nils Jöransson 1 1 2
Mårten Ersson 1 1
Olof Backman 1 1 2
Erich Ruut 1 1 1 3
Erich Westring 1 1 2
Ambrosius Moberg 1 1 2
Erich Moberg 1 1 2
Johan Simonsson 1 1 2
Anders Brask 1 1 2
Erich Joh: Quast 1 1 2
Daniel Brask 1 1 1 1 4
Per Ersson Trönö 1 1 2
Abraham Olsson 1 1 2
Erich Olsson Bæcks Enkia 1 1 2
Jon Jönssons 1 1
Per Åberg 1 1                 2
Transport 123 122 13 39 40 62 399
Transport 123 122 13 39 40 62 399
Lars Bergwall 1 1
Per Olsson 1 1 2
Per Starck 1 1 2
Smeden Joh: Nilss: Lundgren 1 1 2
And: Olsson Berg 1 1 1 3
Per Larsson Wijman 1 1 2
Olof Matsson 1 1 2
Anders Rogman 1 1 1 3
Jonas Wall 1 1 2
Per Sundberg 1 1 1 3
Erich Anderssons 1 1 2
Nils Wijkbom 1 1 2
Tullskrif. Jacob Westberg 1 1 1 3
Stads Tienaren Hans Kraft 1 1 2
Besökaren Johan Menlös 1 1 2
Jöns Perssons Enkia 1 1
Swen Lidström 1 1 2
Hofslagaren Petter Wetterberg 1 1 2
Johan Lindberg 1 1 2
Frambl. Gabriel Hases 1 1
Coufferdie Båtsm: Hind: Hinderss. 1 1
Förafskiedade Dragoun Olof Nordins 1 1
Frambl. Båtsm: Swen Olss. Walls Enk: 1 1
Förafsk: Båtsman Jacob Sunds 1 1
Frambl. Mats Michelssons 1 1
Skomakaren Didrich Butz 1 1 2
Båtsman Hans Schytt 1 1
Dito Jonas Siöberg 1 1
Dito Zachris Gammal 1 1
Dito Hans Hellsing   1                 1
Transport 142 146 13 1 46 40 63 451
Transport 142 146 13 1 46 40 63 451
Båtsman Anders Berg 1 1
Dito Gustaf Flygare 1 1
Dito Tobias Berndt 1 1
Dito Mats Holm   1                 1
142 150 13 1 46 40 63 455
Summa Fyrahundrade Fembtijo Femb Personer
Att föregående Mantals förteckning
är rätteligen för sig gången, så at
ingen Person som här uthi anteck-
nas bordt är uthsluten som oß
witterligit är, det betygas med
wåra Nampns och Signetens under-
sättiande. Af Hudickswall d. 10 Decemb:
A:o 1729.
Petter Castorin Eric Jederholm
H: Gevalin Pär Högh
Olof Hellbergh