Vigselregister Hudiksvall C:1
Vigseldatum Lysningsdatum Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
1716-01-03

Daniel Sigfridsson Infödd, blind
Dorothea Jonsdotter Ångermanland Hägdö S.
1716-01-06
Borgare Son Nils Hansson Ruth
Borgare D:r Sigrin Hansdotter
1716-02-02
Crono Båtsman Peter Helsing Helsingefors
Brita Andersdotter Giästrikl.
1716-02-26
Crono Båtsm. Tobias Bern Infödd
Christina Evardidotter Piteå
1716-03-18
Crono Båtsm. Gustaf Berg Åbo
Catharina Hansdotter Infödd
1716-05-10
Borgare och Enkl. Jon Zachariæson
Enkan, hust. Karen Swensdotter
1716-08-26
Hamm. Sm. Anton Hybinet Iggesund Borg. D:r Gertrud And.dotter
1716-11-20

Lars Gabrielsson Infödd Enkan, hust. Christina Ingemarsdotter
1716-11-27
Tullskrifw. Anders Westin Infödd Borg. D:r Christina Tröne
1717-01-06
Borgaren Anders Enman

Christina Claesdotter Infödd
1717-04-24
Drängen, Borg. Son Erik O. Moberg

Catharina O.dotter Idenor
1717-08-11

Lars P. Unger Gestr. Färnebo Borg. D:r Catharina Ingemarsdotter
1717-11-01
Borg. Peter Gammal Infödd
Anica Johansdotter Vendel S:n
1717-11-10

Jon Paulsson Lundman Född i Jättend.
Christina Hansdotter Infödd
1717-11-14
Borg. Olof Thorstensson Enånger Enkan Helena P.dotter
1717-12-26
Crono Båtsman Pär Buller

Helena O.dotter Fonk? Barnf. i Norbo
1718-04-15
Borg. Erick Ol. Brant
Pig. Brigita Andersdotter Barnf. i Niurund?
1718-04-20
Enterkarlen Zacharias Gammal
Pig. Catharina And.dotter Barnf. i Arbråd
1718-04-27
Enterkarl Hans Helsing
Pig. Christina Hermansdotter Barnf. i H:vall
1718-05-15

Petter Gropman Infödd Jf:r Gretha Lind
1718-09-02

Mårten Hindersson Padersiö och Österbotten
Elsa Andersdotter Padersiö och Österbotten
1718-10-30
Hr Erich Wallberk Infödd Sal. M:r And. Dragmans Enkia, Hust. Magdalena Sundström Infödd
1718-11-09

Anders Olsson Berg Född uti Jättendahl
Brita Olofsdotter Född i Thuna
1718-11-13

Jonas Kindmann Infödd Sal. Nils Wibergs Enkja, Hust. Brita Michelsdotter
1718-11-25

Erich Hansson Ruth Infödd Sal. Erich Östlings Enkja, Hust. Karin Erichsdotter
1718-12-28
Båtsmann Swen Wall Infödd
Annika Ifarsdotter Infödd
1719-03-15

Pehr Larsson Födder i Thuna
Sigrid Hermansdotter Infödd
1719-04-11
Feldwebeln Magng Isman Född i Skåne
Apollonia Lithen Infödd
1719-04-26

Mårten Andersson Bång Christina och Österbtn
Brita Nilsdotter Christina och Österbtn
1719-08-23

Petter Sahlberg? Född i Upsala
Catharina Forss Född i Gefle
1719-10-15

Jacob Törne Infödd
Maria Arner Infödd
1719-11-24

Jon Persson Wall Född i Gallströms bruk
Anna Andersdotter Roman Infödd
1719-11-13

Daniel Brask Infödd Sal. Anders Nils Enkja, Hust. Anna Ingemarsdotter Infödd
1719-11-08

Nils Pålsson Wijkmann Födder uti Jempteland
Maria Biur Födder i Stockholm
1719-11-12

Erich Lundström Födder i Rogstad
Catharina Wijmann Infödd
1719-11-26

Lars Granberg Födder i Gnarp
Brita Hansdotter Infödd
1719-12-29

Matthias Ströberg Född i Roslag wid Ströms bruk
Margareta Rumstedt Infödd
1719-12-29

Lars Olsson Bergie Född i Idenor
Margreta Olofsdotter Född i Rogstad
1720-02-07
BåtsMann Anders Abbor Födder uti Söderhambe
Karin Jöransdotter Infödd
1720-02-23
BåtsM:n Matthias Holm Född i Finnland
Elisabeth Johansdotter Infödd
1720-02-25
BåtsM:n Jacob Sund Infödd
Annika Jonsdotter Infödd
1720-02-28

Pehr Olsson Swedberg Född i Dalarna och Swed S:n
Catharina Lorentsdotter Roos Infödd
1720-04-25

Adam Portnæus? af Åbolands Infanterie
Maria Erichsdotter
1720-05-03
Mölnare Erich Jacobsson Födder i Nyland Hustru Brita Larsdotter Födder i Stadn
1720-05-05
Borgaren Petter Sandberg Födder i Thuna Sal. Jonas Skougs efterlåtne Änkja, hust. Margreta Norman
1720-05-08
Flychtning Simon Simonsson Österbotten Pigan Johanna Ericsdotter Födder i Medelpad
1720-07-17
Flychtning Jacob Strandman Christina Jf:r Beata Pärsdotter Lund Christina
1720-11-01

Måns Jonsson Öster Födder i Niutånger Pigan Brita Erichsdotter Födder i Angermanland
1720-11-24
Comministren, H:r O. Faxeen Söderhamn Jf:r Margareta Alftin Födder uti Söderhamns stad
1720-11-24
Handelsm. här i Stadn Hans Gevalin Födder uti Gnarp Sochn Jf:r Brigitta Alftin Födder i Söderhamn
1721-01-15
BåtsM:n Anders Berg Barnfödder Pig. Anna Moman Födder här i H:wall
1721-01-19
Herr Borgmästaren P. Castorin
Jf:r Anna Tollsteen
1721-01-22
Afskedade Soldaten under Åboläns Infanterie Anders Renström?
Pigan Malin Knutsdotter Födder i staden
1721-01-22
Afskedade Soldaten ifrån Österbottens Infanterie Hindrich Åjala

Cath. Mattsdotter Född i Lappfiärds S:n wid Christina
1721-02-19
BåtsM:n Olof Olofsson Backmann Infödd här uti staden Pigan Karin Larsdotter Uddberg Infödd här i staden
1721-03-12
Stads-BåtsM:n Anthon de Groth Födder i Flandern Pigan Margreta Hansdotter Födder i Vesterås
1721-05-18
Änklingen Jöns Persson

Brita Persdotter
1721-11-12

Pehr Matsson Öhrman? Födder uti Enånger Änkjan hust. Malin Olofsdotter Föd. i Ångermanland
1722-06-10
Flychtingen Matts Mårtensson Wyro S:n i Österbotten Hust. Anna Mårtensdotter Wyro S:n i Österbotten
1723-01-01
Unge borgaren Nils Erichsson Wijkbohm Födder uti Thuna
Lisbetha Nilsdotter Födder uti Enånger
1723-01-13
Borgaren Erich Andersson Ståckmann Födder i Harmånger Jf:r Catharina Erichsdotter Salin Infödd
1723-01-20
Borgaren Jonas O. Wijk Födder i Jättendahl Jf:r
Infödd
1723-04-17
Borgare Jonas Nilsson Wijberg Födder i Thuna Sal:e Borg. Lars Frisks änkja, hst: Cherstin Jonsdotter Wåndner
1723-09-15
Borgare och skräddare Lars Larsson Wijmann Födder i Thuna
Brita Andersdotter Infödd
1723-10-27
Borgaren Sigfrid Larsson Uddbärg Infödd Jf:r Lisa Jonsdotter Wåndner Infödd
1723-11-28

Anders P. Brask Infödd
Lisken Johansdotter Född på ett bruk i Wästermanland wid nampn
1724-01-02
Inspectoren Eric Schilling Ströms Bruk Jungfru Sara Frisk
1724-04-06

Anders L. Åkerblohm Infödd
Catharina Eriksdotter Tröne Infödd
1724-07-05

Nils Wikman

Brigitta Swänsdotter Hasslin
1724-11-08

Päder Pädersson Holm Född i Idnor
Margareta Olofsdotter Hellman Infödd
1724-11-15
Skräddaren Gustaf Palmstrand
Jf. Catharina Biörkvall Infödd
1725-05-02

Johan Simsson Enberg Född i Nyland
Margreta Bertilsdotter Infödd
1725-03-29

Jacob Larsson Gran Födder i Christina
Gertrud Andersdotter Arberg Född i Arbrå Sochn
1725-04-04

Jonas Pädersson Rundberg Född i Rogstad Måns Jonssons änkia, hustru Brita Eriksdotter
1725-04-15
Kopparslagaren Mästar Lars Dragman Född i Upsala
Sara Pädersdotter Falk Född i Forssa
1725-06-27
Guldsmed Mäst. Johan Grubb Född i Harmånger
Anna Söderberg Född i Södermanland
1725-11-21
Crono Båtsman Swän Eriksson Stake Tuna
Margareta Eriksdotter Födder i Gange Sochn uti Dalarna
1726-07-10
Borgaren Johan Nilsson Lundberg

Margareta Johansdotter Födder i Medelpad
1726-10-23
Borgaren och Skomakaren Jacob Rogstadius Infödd Jungf. Dorothea Valin Här i staden
1726-11-06
Krukomakaren Mäst. Johan Norström

Catharina Nilsdotter Wiberg Infödd
1727-02-27
Kopparslagaren Jonas Borgström
Jungfru Ingrid Bröms
1727-11-09

Peter Tröne Infödd
Ursella Olofsdotter Född i Rogstad
1727-11-09
Smeden Johan Nilsson Inwånare, född i Rogstad
Brita Olofsdotter Född i Östanbreck
1727-11-26

Olof Hansson Iggman Född i Iggesund
Brita Hansdotter Ruth Infödd
1728-11-17

Olof Pärsson Westner Född i Hög
Brita Eriksdotter Tröne Infödd
1728-11-19

Johan Olofsson Lindberg Född i Idnor
Catharina Johansdotter Duan Född i Niutånger
1729-01-01

Pär Isacsson Åberg Född i Niutånger
Elisabeth Jonsdotter Sund Infödd
1729-02-09

Erik Eriksson Broman

Anna Olofsdotter Född i Liusdahl
1729-06-31
H. Conrect. Sch. Pet: Frodlin

Clara Catharina Justi
1730-01-01
Tullskr. Jacob Westberg Infödd Pig. Catharina P.dotter Morin Barnfödd på Långwinds Bruk
1730-01-18

Jonas O. Broberg Född i Rogstad Sal. J. E. Linds Enka, hustru Christin Ericksdotter
1730-02-26

Johan Westman Infödd J. Helena Hammerman Infödd
1730-08-16
Enkl. Hendrik Jonsson Cronoby Sochn af Österbotn
Anna Jonsdotter? Barnföd. uti Fiskeby af Tuna Sockn
1730-11-08

Ol. Pärsson Åström Idenor
Brigita Swänsdotter Backman Barnfödder här i staden
1730-11-15

Olof Danielsson Brask Infödd Pig. Brita Larsdotter Född i Harmånger
1730-11-22

Eric L. Åkerblom Infödd Pig. Brita Andersdotter Född i Iggesund
1730-11-29
Snickaren Magnus Granlund

Gertrud And.dotter Biörckman Infödd
1730-11-29

Jonas Bäckman Barnfödder här i staden Jungf. Dorothea Jerff Enånger
1731-06-19
Crono Båtsm. Giöran Pädersson Mild

Anna Öster
1731-06-29
Handelsm. och Enklingen Olof Stenbit Jonsson Söderhamn Jungf. Brigita Drake Här i staden
1731-07-16
Crono Båtsm. Peter Winge Barnfödder i Upsala Sin lägrade fästeqwinna Catharina Lind Upsala
1731-08-01
Borgaren Anders And. Berg Nortelje
Anna Ol.dotter Moberg Infödd här i staden
1731-08-15
Borgaren och Enkl. Lars Nilsson Nordvald Här i staden Bondedotter Elisabeta Pädersdotter Idenor
1731-10-28
Matrosen och ? ifrån Algier hemkomne Nils Eriksson Berg
Borgar Dr Margareta Hermansdotter Här i staden
1731-11-14
Borgaren och Enkl. Gerhard Ruth Infödd
Christina Er.dotter Almen Infödd
1731-11-26
Häradshöfdingen H. Carl Mauritz Biörner Medelpad Jungf. Gunhilda Grundberg Här i staden
1731-12-29

Olof Hansson Sellberg Barnf. i Tuna S:n
Brita Larsdotter Udberg Infödd här i staden
1731-11-28

Anders Jonsson Hellman Barnfödder på Galtströms Bruk
Anna P?.dotter Dunder Infödd här i staden
1732-01-02
Borgaren Lars Bergvall Här i staden Jungfr. Margareta Muhr
1732-05-07
Borgaren Ambrosius Moberg Infödd Fiskare dotren Brita Pädersdotter Smed?
1732-05-09
Fältschären Peter Hernstedt
Jungfru Caissa Burman
1732-11-??
Borgaren Olof Frodin Bonde Son ifrån Rogstad Dotter Brita Bäckman
1732-11-12
Borgaren, tilförende Sockn Smed i Rogstad Matthias Sundberg
Sal. Borgaren J. Walls Enka Margareta And.dotter Rogman Här i staden
1732-11-12
Kyrkowackt. Abraham Koppar Här i staden Rådm. Alftins Piga Sigeri Larsdotter Bondedotter ifrån Gnarp Sochn
1732-11-15
Handelsm. O. Sterings ? Jöns Jonsson
Sal. Jöran Pährssons Enka, hustru Helena Pärsdotter Vj och Idenor
1732-11-19
Unge Borgaren Olof Menlös Infödd här i staden Jungf. Margareta Wiman Infödd här i staden
1732-11-29
Reserve Karlen Eric Ol. Lönberg Tuna Sockn Dotter Christina S??berg Här i staden
1732-12-28
Unge person Olof Wiberg
Pigan Anna Larsdotter Bergqvist
1733-03-28
Snickaren Nils Unosson Falck Infödd i staden Jungf. Brigita Ol.dotter Hulberg Infödd
1733-03-28

Matthias Jönsson Högman Barnfödder i Enånger och Långwinds Bruk Jungf. Apollonia Hulberg
1733-06-__
Borgare Sonen Erik Erichsson Wester
P. Gropmans tiänstepiga Brigita Pädersdotter
1733-07-08
H. Apolog. Lars Schalin
Jungf. Margareta Ol.dotter Gestrinia
1733-07-15
Lapdrängen Mårten Tholsson
Lappigan Sigrid Larsdotter
1733-11-08
Drängen Anders Pädersson Stenberg
Borgare dottren Anna Ericksdotter Bäck Infödder i staden
1733-11-11
Borgaren och Enklingen Erich Olofsson Moberg Infödd i staden Jungf. Anna Gabr.dotter Hase Infödd i staden
1733-11-13
Afskedad Båtsman Abraham Andersson Forsberg Rogstad Borgare dotter Catharina Larsdotter Hertsiö Staden
1733-11-16

Ingemar Eriksson Brant Infödd Jungf. Anna And.dotter Berg Infödd
1733-11-20

Olof Er. Grubb Barnfödder i Harmånger Jungf. Catharina Ol.dotter Thun Här i Staden
1733-12-02
Borgare Johan And. Heselius Här i staden Sal. Borgaren Ol. Frisks Enka, hust. Helena Arner
1734-01-03
Borgaren Anders Swedberg Barnföd. i Niurunda Sochn af Medelpad Jungf. Sigerid Svensdotter Hassell Klockarens d:r här i staden
1734-04-21
Färgaren Daniel Arosell Barnfödder uti Wästmanland
Catharina Er.dotter Westberg Infödd här i staden
1734-05-12
Borgaren Swän Olss. Wiman
Pigan Anna Pädersdotter Finland
1734-07-07
Pastor wid Norbo och Biuråker, H. Martinus Rogstadius
Jfr. Margareta Quaster Här i staden
1734-07-07
Handelsm. Peter Jonsson Quaster
Sal. H. Joh. Waldenii änka, H. Cath. Aling
1734-10-27

Pär Ersson Gammall

Margareta Eriksdotter Född i Tuna och Biörka
1734-11-17

? Jönss. Dalin
Jöns Pärssons änka, Hustru Brita Pärsdotter
1735-04-27
Notarien och Casseuren Jonas Nilsson Gevalin Här i staden Jungfru Anna Margareta Olofsdotter Broman
1735-07-06
Guldsmeden, Enklinge Johan Grubb Här i staden Jungf. Elisabeta Larsdotter Frisk
1735-11-06
Unge drängen Lars Andersson Ruth
Borgare och fiskaredottren Sigerid Eriksdotter Östling
1735-11-20
Tiänstedräng här i staden Mårten Eriksson Berglund Barnfödder i Bersiö Jungfru Juliana Olofsdotter Hellberg
1736-01-06
Snickaren och Enklingen Magnus Jonsson Granlund Här i staden Borgaren Sal. And. Grans Enka Gertrud Arberg
1736-10-?5
Unge Borgar. Päder Päderss. Viström
Enka Margareta Hellman
1736-10-?5
Unge Borg. Carl Broman
Enkan Sigrid Gran
1736-11-07
Drängen Anders Larsson Öman Barn födde i Jämteland Änkan Pigan Anna Jonsdotter Enånger S:n
1736-11-14
Unge Borgaren And. Jonsson Åkerbärg

Elsa Matsdotter Arberg
1737-04-29
BorgM. Olof Hörning Barnfödder här i staden Jungfru Catharina Hamerman
1737-10-16
Bruks Skomakare Sven Eriksson Igström Iggesunds Bruk Sal. R. Ol. Hannings Piga Sara Pädersdotter Barnfödder i Tuna Sockn
1737-11-01
Antagne Klåckaren i Harmånger S:n Abraham Ersson Drängen hos Sal. O. Stering Pigan Brita Olofsdotter Barnfödder på Iggesunds Bruk
1737-11-06
gl. Mannen, blind och Enklingen Daniel Sigfridsson Här i staden Gl. Pigan Margareta Simonsdotter som länge tiänt hos åtskilliga här i staden
1737-11-13
Unge Borgaren Johan Jacobsson Eigström Födder på Iggesund ?. Isaacs Enka, hustru Elisab. Jönsdotter Sund
1737-11-27
Borgare och Skeppare Sven Bengtsson Romberg Här i hans infödda stad H. Rådm. P. Alftins huspiga Ingerid Ström Barnfödder i Söderhamn
1738-01-01
Unge Borgaren Michael Igström Barnf. I Niutånger Sockn Borgaren Joh. Roos Enka Margareta Ol.dotter Selin
1738-06-19
Hattmakare Gesällen Johan Forssman Barnfödder i Fahlun Pastor. And. Burmans Enka Christina Strandberg
1738-06-29
Borgmäst. här i staden Johan Boberg Barnfödder i Giötheborg Jungfru Anna Drake
1739-08-19
Borgaren och Enklingen Johan Forssman
Jungf. Brigita Romberg
1739-11-20
Borgaren och sadelmakar. Petter Åkerbärg
Jungf. Magdalena Strandberg
1739-12-26
Unge Borgaren Lars Sundberg Här i staden Ol. Mats. Fosterdotter Brita Urberg Barnfödder i Gefle
1739-12-30
Dräng Olof Andersson Jättend. S:n Belägrade Brita Hindriksdotter Idenor Sockn
1740-01-01
H. Handelsm. L. Lindvalls Dräng Lars Pädersson
Pigan hos H. Rådm. Gropman Christina Eriksdotter
1740-01-13
Crono Båtsm. och Enklinge Jonas Siöberg Här i staden Qwinsp. Margreta Pädersdotter Gnarp Socken
1740-03-16
Pr. ??? Adjunct. Lars Hulten
Sal. Comm. Enka H. Ol. Gestrinii Hedevig Vallenia
1740-03-25
Borgare och Enklinge Peter Tröne Här i staden Borgar dr Marg. Backman
1740-09-27
Lap.dräng Jöns Jönsson
Lap-dotren Margar. Andersdotter
1740-11-09
Unge Borgaren Erick Strandberg
Borgar dr Brigita E.dotter Berg
1740-11-09
Borgar son Lars Jacobsson Brun
Borgar dr Catharina E.dotter Qvast
1740-11-09
Borgare dräng Olof Halvardsson Floberg
Borgar d. Christ. Ol.dotter Backman
1740-11-16
Unge Handelsm. Peter Buller
Borgare dottren Catharina Joh.dotter Lundberg
1740-11-16
Unge Borgar. Olof Falck

Brigita Borg Barnfödd. i Jämtland
1741-03-29
Handelsman Casper Fredrik Bade Gefle Jungf. Margareta Hamerman Här i staden
1741-07-12
Enklinge, Råd- och Handelsm. Anders Abrahamsson Bro Söderhamn Jungfru Barbara Christina Elf
1741-07-29
Afsked. Crono Båtsm. och Enklingen Tobias Bern Här i staden Tiänstepigan Sigerid Pädersdotter Barnföd. i Gnarp
1741-10-29
Handelsm. Olof Stenbit Danielsson Här i staden Jungf. Anna Olofsdotter Stering
1741-11-03
Förlamade CronoB. och Enklingen Lars Gabrielsson
Tiänstep. Marg. Staphansdotter Barnfödd i Jättendal
1741-11-17
Handelsm. Jonas Ehnlund H:vall Sal. Ol. Stenbits Enka Brigita Drake
1741-11-30
Ung Borgare Olof Hansson Åberg

Sara Pädersdotter Sundberg Infödder i Staden
1741-12-28
Coleg. Sch. Tr. H. Johan Backmark
Jungf. Catharina Möller Barnfödd i Gefle
1742-01-31
Båtsman Päder Jönsson Flodin Barnfödder i Tuna
Margar. Edman
1742-02-24
Borgare Son Jonas Eriksson Westring Här i H.V.
Catharina Menlös Här i staden
1742-03-30
Dagswärkskarl Hendrik Croneman Barnfödd i Österbotn Båtsman Walls Enka Anna Isaacsdotter
1742-11-07
Tull Besökaren Ingemar Forssberg Infödd Stadstiän. Dottren Anna Larsdotter Infödd
1742-04-05

Olof Olofsson Barnfödder i Norige och Sparboda Erick Jacobs Mölnarens Enka, hustr. Brita Åkerblom
1743-04-10
Coll. Schol. Hud. III Classie Petrus Sund
Jungfru Beata Gestrinia
1743-11-13
Unge Bonden Brynjel Carlsson Tuna Tiänste Pig. Görlin Olofsdotter Idenor
1743-11-13
Tiänstedräng Päder Olofsson
Borgare dottren Christina Westring
1743-11-17
Unge Borgare Jonas Holmvall
Jungf. Juliana Dahlb.
1743-11-27
Drängen Elias Larsson
Tiänste Pigan hos H. Ehnlund Cathar. Pädersdotter
1743-11-29
Unge Borgaren Olof Bergman
Bonde dottren Marg. Mich.dotter
1743-12-11
Borgare och Enklinge Lars Granberg
Sal. Gert. Ruths Enka, h. Christina Almeen
1743-12-26
Tiänstedrängen Hendrik Croneman
Stadstiänar dr. Marg. Mathsdotter Salin
1744-01-06
Unge Borgare Son Peter Wall
Borgar dotter Cathar. Månsdotter Öster
1743-01-08
Borg. och Enklinge Lars Dahlbom
Borg. dott. Brita And.dotter Westling
1744-02-12
Stadsens H. Tullnär Olof Burman
Jungf. Johanna Brita Berg
1744-07-05
V. Häradshöfding Andreas Gropman
Jungfru Aurora Broman
1744-07-08

Nils Pädersson Bergman Födder i Rogsta Pigan Margar. Olofsdotter Födder i Gnarp Sockn
1744-07-12
Handelsman Hans Bohman H:vall Sal. Handelsm. Lars Lindvalls Enka Barbara Stenbith Här i staden
1744-10-04
Collega IIa Class. och V.D. Com. i Idenor, H. Olof Backman
Sal. H. Ol. Beronii Enka Brita Staberg
1744-10-11
Kardeugns Mästare Lars Lindgren
Sal. Borgar. Berglunds Enka Juliana Hellberg
1744-10-14
Tiänstedräng Peter Bergström
Tiänstepigona hos H. Handslm. Stenbith Catharina Pädersdotter
1744-10-19
Mästar-Skomakaren och Enklingen Jacob Rogstadius Här i staden Crono-Befal. Alexand. Forells husjungf. Anna Brita Ahlborg
1744-11-04
Nyl. antagen Hofslagare Johan Girelius
Borgar. dottren Brigita Brant
1744-11-08
Borgare och Enklinge Päder Matsson Örman
Sal. Borgar. Sven Ol. Vimans Enka Anna Stenberg
1744-11-08
Tiänstedräng här i staden Anders Lundberg Barnfödder i Rogstad Sockn Borgare dottren Anna Norling
1744-11-11
Mäst. Guldsmed och Enklinge Johan Grubb
Borgare dott. Jungf. Christ. Hörning
1744-11-22
Nyl. antagen Mäster Skomakare Hans Lindman
Borgare d:r Brita Stockman
1744-12-30
Nyl. antagen Borgare Peter Selin Barnfödder i Tuna Sockn Tiänstepig. Margar. Ol.dotter
1745-01-06
Ung Borgare Erich Åberg
Sal. Borg. Lars Bruns unga Enka Catharina Qwast
1745-01-28
Borgare och Enklinge Nils Wjkbohm
Båtsm. Enkan ifrå Rogstad Sockn Sigerid Pädersdotter Födder i Tuna
1745-05-16
Borgare son hema hos fadren Giöran Nilsson
Rådm. Hamermans tiänstepiga Anna Larsdotter Barnfödder i Gnarp
1745-06-02
Crono Båtsman Anders Bern Här i staden Båtsmans Enkan Christ. Eriksdotter
1745-08-30
Lapman och Enklinge Jöns Jönsson
Lapdottrena Cecilia Olofsdotter
1745-10-29
Rådman och Enklinge Jonas Gevalin Här i staden Jungfru Christ. Wallström
1745-11-10
Unge Borgare och Borgare son Lars Arberg
Borgare dottren Brita Wallin
1745-11-??
Borgare Son Hans Nilsson Ruth Här i staden Tiänstepiga Christina Jonsdotter
1745-11-??
Crono Båtsman Pähr Norberg Här i staden Gl. Pigan Elisabeta Jonsdotter
1745-11-??
Unge Borgare Lars Froberg Här i staden Enkan Brita Andersdotter
1745-12-26
Borgare son Johannes Buts
Enkan Catharina Menlös
1745-12-29

Nils Olsson Flygare
Båtsmans Enkan Margareta Mårtensdotter
1745-09-24
Handelm. och Enklinge Peter Muhr Här i staden Sine belägrade tiänstepiga Helena Hansdotter
1746-01-26
Tiänstedräng Engelbert Dahlbom
Pig. Ingerid Jonsdotter
1746-02-02
B. Reserven Anders Bodin Järlsö Belägr. Pig. Cath. Pädersdotter
1746-05-25
Borgare och Enklinge Jacob Larsson Brun

Brita Ol.dotter Rönqvist Jättend.
1746-06-29
Enkl. och Klåckare Sven Larsson Hasselin H:vall H. And. Sundvalls tiänstepiga Karin Pädersdotter Jälsö
1746-11-02
Borgare Son Peter Hellström
Jungf. Anna Åkerbärg Född i Fahlun
1746-11-02
Borgare Son Herman Viman
Borgar dr Dorothea Hellström
1746-11-09
Unge Borgaren Jacob Molarin
Båtsm. D:r Elsa Gamal
1746-11-30
Borgare Enklinge 2:ne gången Lars Unger
Bonde dottren Brita Eriksdotter Forsa Sochn
1747-04-03
Klåckare Johannes Mattsson Salin Bergsiö Sochn Borgare- och Skreddare dottrena Margareta Larsdotter Wiman
1747-10-??
Borgare och Kruko Makare Frederik August. Sander Barnfödder i Tyskland Borgare- och KrukoM. Dottrena Brita Norström
1747-11-10
Unge Borgare Giöran Christophersson Sundin Här i staden Tiänste Pigone Cathar. Thomædotter Barnfödder i Harmånger
1747-11-15
Borgare son Erik Christophersson Sundin Här i staden Borgare d:r Christina Er.dotter Ruth
1747-11-17
Unge Borgare Peter Vallman Födder i Tuna Borgare d:r Ingerid Päd.dotter Gammal
1747-11-22
Unge Borgare Elias Dahlin Född i Rogstad Borg. d:r Christina Jonsdotter Lind
1748-01-03
Ung Borgare och Borgareson Anders Andersson Berg
Borg. d:r Giölin Ol.dotter Backman
1748-03-16
Skomakare Christian Andersson Berg Dilsbo Båtsmans dottren Sigerid And.dotter Abore
1748-05-23
Reserve Båtsman här i staden Peter Starck Födder i Götheborg Borgare dottren Cath. Theodoricidotter Butz
1748-06-12
Borgare-handelsdräng Lars Hägerström Borås Borgare dottrena Margareta Er.dotter Lundström
1748-07-10
Borgaren och Garfwaren Erik Bergström
Enkan 2:ne gånger tilförende gift Juliana Hellberg
1748-09-21
BruksKarl Erik Morin Åviken Dotter Ingerid Margareta Haning
1748-10-30
Handelsman Jonas Frisk Larsson Här i staden Sal. Handelsm. dr Catharina Wallström
1748-11-12
Borgare och Mäster-Snickare Andreas Forssman
Borgare d:r Margar. And.dotter Svart
1748-11-16
Handelsdräng Olof Östlund
Enkan Ingerid Iggberg Olofsdotter
1748-11-27
Borgare son Claudius Enman Andersson
Tiänste Pigone Margareta And.dotter
1749-11-12
Kopparslag. Gesällen Albrecht Stenmetz
Borgare Pet. Bullers Enka Catharina Lundberg Infödd i staden
1747-11-21
Ung Handelsman Michael Stering Infödder här i staden Handelsm. Jungf. d:r Cathar. Lindvall
1749-11-23
Mäst. Peruqve-makare Johan Svan
Borgare Jungf. d:r Margareta Hellberg
1749-11-26
Ung Borgare och Borgare son Andreas Backman
Tiänste Pigona Catharina Olofsdotter Rogstad
1750-04-15
Borgare son och Kyrko-Ringare Jonas Vjk Här i staden Tiänste Pigona Segerid Michelsdotter Här i Staden, född i Gnarp
1750-11-08
Mest. Bagare här i staden Olaus Andreas Hytter Född i Gefle Hattmakare dottren Anna Magdalena Regnander
1750-11-11
Borgare och Enklinge Göran Sundin Här i staden Tiänste Pigona Brita Larsdotter Idenor
1750-11-15
Semsk Skomakare Peter Söderberg Här i staden Tjenste Pigona Kerstin Ersdotter Gnarp
1750-11-22
Handelsmannen och Enklingen Jonas Wijberg Här i staden Enkan Catharina Dorothea Ronander
1750-11-25
Siemsk Skomakare Peter Larsson Här i staden Bonde dottren Ingerid Grejsdotter Gnarp
1750-12-02
Segel Båtsman och 3dje gången Enkling Henric Croneman
Bonde dottren Stina Vilhelmsdotter Söderahla
1751-11-03
WargiärningsKarlen och drängen Peter Bergström
Fästeqwinna Brita Jönsdotter Gädda Idenor
1751-11-12
Borgare Son och Fiskare Mårten Nilsson Bäckman
Borgare dottren Christina Nilsdotter Berg Härstädes
1751-11-21
Crono Båtsman Anders Stare
Borgaredottren Christina Stockberg
1751-11-28
Matros Olof Hedin
Enkan Margareta Salin
1752-11-05
Kopparslagaren Mäster Eric Borgström
Jungfru Brita Regnander
1752-11-12
Borgare-sonen Anders Swensson Sandström
Borgare-dottren Brita Nilsdotter Berg
1752-05-03
Borgare-sonen Hans Wallin
Pigan Anna Pärsdotter
1753-03-06
Landtmätaren Hr, Enkling Lars Linderborg
Jungfru Brita Qvaster
1753-03-08
Borgaren och Fiskaren Matthias Sundberg
Skeppare-Enkan hustru Margareta Bergman
1753-??-11
Skomakaren Elias Lindberg
Pigan Brita Olofsdotter
1753-??-15
Handelsbetienten Olof Boberg
Borgaredottren Sara Bergwall
1753-??-18
Murmäst. Pet. Wattrang
Pigan Margareta Larsdotter Forsa
1753-??-27
Bergs-Byggmästarene-gesällen And. Lundberg
Borgare-dottren Maria Broman
1753-??-22
Borgaren Olof Sundsten
Enkan Hust. Margareta Backman
1753-12-02
Borgare-sonen Eric Ruth
Borgare-dottren ? Sundberg
1753-11-15
Crono Båtsman Pet. Isberg
Sin Fästeqwinna Margareta Unger
1754-03-10
Kopparslagare-gesällen Gustav Skogman
Borgaredottren Elisabeth Duhan
1754-04-16
Hattmakaren Mäst:r Eric Regnander
Jfr. Catharina Rogstadia
1754-04-28
Fendriken Hr Axel Rönqvist
Jungfru Dorothea Elisabeth Frodlin
1754-09-08
WargierningsKarlen Johan Kinnbom
Pigan Christina Lenberg
1754-10-08
Collega Schol. Hud. Eric Gestrin
Jfr. Anna Maria Ek
1754-10-09
Drängen Lars Norell
Pigan Catharina Berg
1754-10-20
Skoflickaren Jonas Winqvist

Catharina Dahlbom
1754-11-04
Furiern wid Helsinge Regementet Pet. Svedner
Jfr. Anna Liljeroth
1754-12-01
Borgaren Peter Stark
Borgare-Enkan Hust. Brita Berg
1754-12-02
Drängen Carl Åberg
Des Fästeqwinna Borgaredottren Catharina Stark
1755-01-03
Organisten And. Nyman
Des Hushållerska Pig. Christina Brehm
1755-01-16
Borgaren och Kyrkowärden Lars Hörning
Jfr. Brita Berg
1755-07-20
Kopparslagaren Mäst:r Christian Berggren
Jfr. Gunnilla Dalberg
1755-08-17
Skräddaren Mr Lars Kiällberg
Enkan Anna Catharina Kanick
1755-08-28
Lärodrängen Eric Lögdström
Borgare-dottren Brita Jonsdotter
1755-08-31
Husmannen Mårten Pärsson Idenor och Solberg Pigan Kerstin Johansdotter
1755-09-21
Stadstiänaren Olof Genlund
Pigan Karin Mikelsdotter
1755-10-26
Dagswärkskarlen Anders Fernbom Biuråkers Bruk Pigan Juliana Dahlbom
1755-11-16
Matrosen Jonas Broberg
Pigan Catharina Pärsdotter
1755-12-07
Skepparen Jonas Svedmark
Pigan Christina Norman
1755-12-07
Sågaren Olof Bröms Hassela Pigan Karin Grellsdotter
1755-12-28
Swarfaren Olof Siöberg
Borgare-dottren Margareta Swedberg
1756-01-04
Borgaresonen Olof Stockberg
Fästeqwinna Brita Åberg
1756-04-29
Handelsman Peter Wallström
Jfr. Sara Margareta Genberg Söderhamn
1756-05-30
Drängen Olof Höglund Född i Hög Sokn Borgaredottren Catharina Runberg
1756-07-18
Smeden Johan Fredrich Hytter
Jfr. Christina Svart
1756-10-05
Drängen Pär Larsson
Pigan Magdalena Mårtensdotter
1757-04-11
Borgaren Anders Dalbom
Borgaredottren Anna Edman
1757-04-17
Borgaren Peter Granberg
Borgaredottren Gertrud Brask
1757-05-05
Lands Fiscalen Olof Hambræus
Jfr. Barbara Christina Lindvall
1757-07-24
Handelsm. Daniel Lundell
Jfr Margareta Wiman
1757-11-01
Målaren Eric Åsén
Jfr Margareta Ros
1757-11-08
Borgaresonen Olof Froberg
Borg. Olof Sellbergs fosterdotter Marg. Paulin
1757-11-24
Borgaresonen Eric Vestner
Pig. Margareta Mårtensdotter Idnor
1757-11-27
Borg. och Glasmäst. Matthias Svanberg
Jfr. Margareta Berg
1757-12-28
Borg. Anders Vall
Pigan Christina Ruth
1758-01-03
Handelsman Peter Bäckner
Enkan hust. Brita Vestling
1758-02-02
Borgaresonen Peter Moberg
Borgaredottren Helena Söderström Gefle
1758-02-05
Collega Scholæ Triv. Johannes Valdenius Härstädes Jfr Anna Cicilia Strandberg
1758-02-12
Fördubblings Båtsman Eric Enqvist Tuna Enkan Kerstin Gustafsdotter
1758-04-02
Drängen Carl Engman
Qwinspersonen samt tienstepigan Anna Hanning
1758-05-15
Gullsmeden Christoph. Bauman
Enkan Mad. Catharina Lampa
1758-05-21
Hökare Hans Vattlin
Jfr. Margar. Bäckman
1758-10-01
Drängen Nils Linman
Qwinspersonen Kerstin Olofsdotter
1758-10-29
Borgare-sonen Eric Gammal
Pigan Margareta Groth
1758-11-16
Borgaren och Fiskaren Olof Froberg
Enkan Hust. Catharina Hasselin
1758-11-23
Gullsmeds M:r Nils Grubb
Jfr Margareta Dalberg
1758-11-26
Borg. Isac Stark
Borgaredottren Catharina Moberg
1758-12-28
Dikaren Matthias Dalman
Pig. Margareta Söderberg
1759-02-11
Drängen Hans Bergström
Pigan Elisab. Olofsdotter
1759-04-22
Handelsman Isac Rolin
Enkan Mad. Margareta Selin
1759-05-27
Crono Länsman Carl Halling
Borgare dottren Jfr Christina Romberg Här i staden
1759-07-17
Hattstofferaren Henric Hallström Upsala Jfr Christina Lönbom Upsala
1759-11-18
Gördelmaks Mr Olof Löfgren
Jfr Christina Hörning
1759-11-22
Drängen Jonas Froberg
Des Fästeqwinna

1759-11-28
Borgaresonen Eric Tröne
Borgaredottren Catharina Granlund
1759-11-28
Borgaresonen Anders Menlös
Des Fästeqwinna

1759-12-02
Borgaren Eric Vikbom
Pigan Sara Viman
1760-05-01
Handelsman Olof Larsson Hörning
Enkan Margareta Gestrin
1760-07-29
EnrolleringsKarlen Jonas Lindman
Des Fästeqwinna Sara Hindriksdotter
1760-08-24
Handelsmannen Hr Olof Vestman
Jungfru Christina Maria Schissler
1760-11-23
Borgaren Olof Tröne
Enkan Hust. Catharina Olofsdotter
1760-11-30
Borgaren Abr. Hybinet
Borgaredott. Anna Sundberg
1760-12-07
Matrosen Olof Moberg
Des Fästeqwinna Christina Norberg
1761-01-06
Borg. Olof Sundsten
Pigan Anna Berg
1761-01-20
Handelsm. Pet. Fredr. Biörner
Jfr Cathar. Christina Hörning
1761-01-29
Borg. And. Berg
Bondedottren Jertrud Eriksdotter Tuna och Hardstad
1761-03-29
Förordnade Kyrkoherden i Harmånger och Jättendal Hr Ol. Backman
Fru Johanna Brita Berg
1761-04-26
Borg. Peter Öman?
Enk. hust.

1761-10-08
Ringaren Rågge Nordgren
Qwins Personen Sara Glas
1761-11-22
Borg. Michael Iggbom
Borg. dott. Anna Moberg
1761-11-26
Enrollerings Karlen Olof Strandberg
Pigan Anna Grällsdotter
1761-11-08
Borgare-sonen Hans Iggman
Pigan Marg. Viman
1762-01-03
Borgaren Carl Sundman
Pigan Brita Stering Harmånger
1762-01-03
Borgare-sonen Eric Broman
Borgare-dottren Brita Åström
1762-01-31
Hofslagaren Lars Vetterberg
Pigan Christina Lundberg Fahlun
1762-08-22
Enrollerings-Karlen Jacob Biörk
Des Fästeqwinna Helena Molin
1762-10-17
Garfwaren Eric Bergström
Des Hushållerska Brita Forsbom
1762-11-07
Ringaren Pär Larson Viklund
Pigan Christina Berg
1762-11-28
Drängen Olof Vilhelmsson Grub
Borgaredottren Catharina Olofsdotter Grub
1763-05-03
Borgaren och Fiskaren Carl Åberg
Pig. Christina Forsberg Född härstädes
1763-06-19
Hattmakaren Mäst:r Johan Häggberg
Jungfru Anna Rogstadia
1763-11-13
Matrosen Magnus Backlund
Pigan Margareta Broström
1763-11-17
Drängen Eric Vikström
Borgare-dottren Margareta Froberg
1763-11-22
Borgaren Lars Forsberg
Pigan Christina Vahlqvist
1763-11-24
Länsman i Tuna och Idnor Lars Schyttner
Borgaredottren Martha Sundberg Härstädes
1764-01-24
Borgaren Olof Berglund
Besökaredottren Margareta Brunström
1764-03-04
Borgaren Jonas Örman
Enkan Hust. Helena Höglund
1764-09-02
Krukmakaren Mäst:r Jonas Nordström
Jfr. Elisabeth Miller
1764-11-11
Snickaren Mäst:r Christoph. Ullberg
Sergeant-dottren Jfr Brita Salin
1764-11-14
Borgaren Olof Lönberg
Borgare-dottren Margareta Moberg
1764-11-25
Matrosen Anders Engman
Jfr Magdalena Miller
1764-11-27
Drängen och Bruks-arbetaren Eric Frisk
Borgare-dottren Brita Wikbom
1764-12-02
Borg:n Jonas Vik
Enkan hust. Christina Ruth
1764-12-02
Borg:n Jonas Hellström
Borgare-dottren Margareta Lindberg
1764-12-02
Drängen Anders Rålund
Borgare-dottren Marta Ålund
1764-12-30
Ringaren Jacob Simsson?
Pigan Brita Olofsdotter
1765-08-20
Bruks-arbetaren Erik Andersson
Hust. Margareta Mickelsdotter
1765-08-22
Handelsman Jonas Sandberg
Hushållerskan Ingre Åström?
1765-10-20
Borgaren och TimmerKarlen Eric Miller
Pigan Helena Edström
1765-12-01
Borgaren Peter Unger
Borgaredottren Brita Ruth
1766-03-16
Besökaren Ingemar Forsberg
Enkan Hust. Brita Mårtensdotter
1766-09-10
Apothecaren Carl Isac Törling
Jfr Anna Margareta Lindvall
1766-11-09
Matrosen Johan Pira
Des Fästeqwinna Anna Stillberg
1766-11-20
Drängen Olof Myrgren
Borg. dott. Cathar. Sundberg
1766-11-23
Borgaren Sven Åström
Borg. dott. Maria Broman
1766-11-25
Borgaren Nils Iggström
Enkan Hust. Christina Gammal
1766-11-30
Drängen Jöns Wibom
Borg. dott. Christina Iggman
1767-01-04
Krukmakaren M:r And. Lundmark
Enkan Hust. Brita Norström
1761-04-26
Matrosen Salomon Forslin
Qwinspersonen Christina Dalbom
1767-08-??
Matrosen Jonas Brunström
Husjungfrun Elisabeth Matthsdotter Malmgren
1767-11-01
Målaren M:r Eric Åsén
Jfr. Anna Helena Ulsf
1767-06-__
Handelsman Hindric Martin
Enkan Mad. Brita Lönbom
1767-07-__
Comminister Herr Lars Frisk Härstädes Enkan Fru Maria Charlotta Hardt
1767-11-15
Färgaren M:r Jonas Edlund
Borgare-dottren Elisabeth Arosell
1767-11-19
Drängen Christian Skoglund
Borgare-dottren Brita Moberg
1767-11-26
Borgaren Jonas Åslund
Borgare-dottren Margareta Butz
1768-01-07
Skomakaren Mäst:r Eric Siölin
Jungfru Catharina Palmstrand
1768-03-06
Pistol-Smeden Olof Westberg
Enkan Catharina Martin
1768-05-08
Snickaren Göran Forsman
Des Fästeqwinna Brita Forsgren
1768-05-19
Sotfällaren Johan Trundman
Qwinspesonen Brita Olofsdotter Tuna
1768-11-17
Borgaresonen Daniel Brask
Hushållerskan Magdalena Lindgren
1768-11-30
Borg. Olof Skoglund
Borgaredottren Christina Ruth?
1768-12-04
Matrosen Matthias Cronman
Pigan Catharina Gammal
1768-12-11
gl. Borgaren Jonas Bäckman
Pigan Sigrid Pärsdotter
1769-04-18
Krono Båtsman Anders Örn Rogstad Enkan Hust. Margreta Elfström
1769-11-19
Skepparen Michael Siöström
Borgaredottren Sara Westberg
1769-11-21
Borgaren och Fiskaren Hans Sundström
Borgaredottren Catharina Bäckman
1769-12-28
Borgaren And. Dalbom
Pigan Margareta Eriksdotter
1769-12-28
Borg:n And. Garberg
Enkan Hust. Catharina Moberg
1770-05-22
Borgaresonen Hans Iggström
Des Fästeqwinna Christina Olofsdotter
1770-11-06
Borgaren Lars Froberg
Pigan Margareta Olofsdotter Född i Fårssa och Wålstad
1770-11-20
Borgaren Jonas Ruth
Borgaredottren Margareta Helena Höglund
1771-01-29
Snickaren M:r Jöns Dalström
Borgaredottren Marg. Runberg
1771-02-07
Borgaren Eric Flodberg
Enkan Mad. Anna Regnander
1771-03-02
Bruksarbetaren Anders Svedmark
Qwinspersonen Anna Berg
1771-05-07
Handelsman Göran Westman
Jungfru Christina Jonsdotter Frisk
1771-11-10
Skräddaren Eric Cronman Angermanland och Nordingerå Pigan Sara Martin
1771-11-17
BrandwaktsKarlen Eric Sellander
Pigan Catharina Nordgren
1771-11-19
Borgaresonen Johan Hellman
Borgaredott:n Anna Floman
1771-11-21
Skräddaren M:r Lars Källberg
Jfr Anna Sundström
1771-12-30
Borgaren och Fiskaren, Enklingen Hans Ruth
Pigan Margareta Asberg
1772-05-14
Handelsman Lars Larsson Boze Söderhamn Jungfru Barb. Christina Stering
1772-09-27
Handelsman Olof Wiman
Jungfru Elisabeth Thorbergia
1772-10-18
Sotfällaren Nils Flygare
Pigan Karin Pärsdotter Härjedalen
1772-11-15
Matrosen Olof Wiström
Borgaredottren Catharina Bergvall
1772-11-17
Borgaren Peter Åström
Borgaredottren Catharina Åkerblom
1773-11-11
Garfwaren Mäst:r Eric Bergström
Borgare-dottren Catharina Åström
1773-12-28
Drängen Anders Hagbom
Borgare-dottren Margareta Strandberg
1774-05-03
Matrosen Johan Pira
Pigan Margareta Vixel
1774-05-15

Jonas Butz
Borgare-dottren Catharina Brask
1774-08-28
Tullskrifwaren Johan Eric Schonling
Trägårds Mst:rn Änkan Marg. Lund
1774-10-23
Drängen And. Erin
Pigan Helena Eriksdotter
1774-10-23
Dr. Olof Andersson
Pig. Brita Larsdotter
1774-11-03
Skräddaren M:r L. Källberg
Enkan Hust. Sigrid Åsberg
1774-11-13
Drängen Olof Wikbom
Borgare Dottren Catharina Wikbom
1774-11-27
Drängen Jonas Roslin
Enkan Hust. Catharina Goffin
1774-11-29
Borgaresonen Eric Hellström
Borgaredottren Christina Ruth
1774-12-29
Garf. M:r Pet. Ströman
Enkan Brita Forsgren
1775-02-28
Sämskaren M:r Nils Winsten
Jungfru Magdalena Sandström
1775-??-13
Glasmäst:n Johan Ström
Enkan Mad. Margareta Berg
1775-??-06
Besökaren Peter Lindblom
Hust. Margreta Eriksdotter Tuna
1775-10-08
Borgaren Olof Högmark
Jungfru Elisabet Hedbom
1775-10-26
Comministern Lars Frisk
Jungfru Helena Löfling
1775-10-29
Peruqve-makaren Herman Wetterling Söderhamn Jungfru Brita Lundgren
1775-11-02
Uhrmakaren Joh. Fredr. Törnqvist
Pigan Brita Winberg
1775-11-09
Klensmeden Nils Lundgren
Jungfru Maria Dalin
1775-11-18
Borgaren och Fiskaren Eric Tröne
Jungfru Anna Åkerberg
1775-11-26
Fördubblings Båtsmannen Nils Broberg Rogsta Borgaredottren Anna Brask Härstädes
1775-11-30
Stadsens dikare Jonas Morén
Pigan Christina Swedberg
1775-12-03
Afskiedade stadstienaren Olof Hedin
Qwins Person Catharina Garberg
1775-12-28
Borgaren Carl Fisker
Borgaredottren Sigrid Unger
1776-01-06
Enrol. Karl. Olof Byström

Brita Garberg
1776-10-20
Drängen Hans Olofsson
Pigan Margareta Strandberg
1776-10-27
Fiskareson Carl Gerelius
Pigan Catharina Mårtensdotter
1776-11-05
Sämskmakaren Petter Söderström
Jungfru Anna Catharina Holm
1776-11-28
Borgare-sonen Peter Wiman

Catharina Stockberg
1777-06-19
Provincial Medicus öfver W. Nordland, Ädle och Widtförfarne Herr Doctor Johan Sahlberg
Jungfru Christina Alftin
1777-07-17
Kopparslagaren Äreborne och Konsterfarne Mäster Jonas Lundsten
Jungfru Anna Brigitta Borgström
1777-10-26
Ringaren här vid Församlingen Lars Dahlgren
Pigan Ärliga Brigitta Jonsdotter Strandberg
1777-11-06
Borgare-Sonen Eric Molarin
Sin Trolofvade Fästequinna, Ärliga Elisabeth Iggström
1777-11-09
Borgaren och Fiskaren, Enklinge Daniel Brask
Pigan Ärliga Margaritta Norström
1777-11-16
Borgaren och Fiskaren Engelbert Dahlbom
Borgare-Dottren, Jungfru Brigitta Berg
1777-11-18
Borgare-Sonen Olof Flodman
Pigan Ärliga Helena Söderberg
1777-11-20
Borgaren Anders Dahlund
Borgare-Dottren, Jungfru Margaritta Diurström
1777-11-2?
Borgare-Sonen Olof Backman
Enkan Ärliga Hustru Catharina Dahlström
1777-11-2?
Försvars-Karlen Sven Svedberg
Pigan Ärliga Brigitta Berg
1777-11-30
Borgare-Sonen Christopher Sundin
Pigan Ärliga Margaritta Jonsdotter
1777-12-28
Timbermannen Olof Stering Här i staden Pigan Ärliga Sigrid Flygare
1778-06-14
Apothekaren, Herr Eric Diurman Här i staden Jungfru Christina Dahlbom
1778-10-04
Bruksarbetaren Lars Wiström
Sin under ägtenskaps löfte häfdade Hustru Brigitta Larsdotter Biörk
1778-10-20
Enklingen Afskedade Stadstienaren Anders Öberg
Gamla Pigan Catharina Hedman
1778-11-15
Borgaren och Fiskaren Andreas Stockberg
Dotter Margaritta Öberg
1778-12-25
Afskedade Soldaten
Forssa Borgare-Dottren Christina Brask
1779-04-05
Glasmästaren, Mäster Jonas Rosenqvist
Jungfru Christina Dalin
1779-04-27
Handlande Borgaren Carl Lindenborg
Dotter Elisabeth Menlös
1779-07-22
Hattmakaren Mäster Johan Fromén
Tullskrifvare-Enkan Madame Margaretta Lund
1779-11-30
Borgaren och Fiskaren Jacob Molarin
Borgare dottren Margaretta Forsslund
1779-12-28
Skomakarn, Mäster Lars Blomberg
Mölnare-dottren Catharina Lundberg
1780-02-01
Matrosen Johan Dahlbom
Pigan Anna Margareta Enlund
1780-02-03
Matrosen Nils Kårström
Enkan Christina Moberg, född Norberg
1780-05-21
Handelsman, Herr Nils Liusberg Sundswall Enkan Madame Brigitta Lind, född Selin
1780-09-10
Handelsman, Herr Anders Åkerberg
Jungfru Maria Helena Hellman
1780-10-01
Tullvisiteuren Pehr Tunberg
Pigan Catharina Boda
1780-10-05
Skräddaren Mäster Eric Edström
Jungfru Sigrid Wattrang
1780-12-05
Borgaren och Fiskaren Anders Enman
Borgaredottren Catharina Molarin
1780-12-14
Borgaren Daniel Brask
Båtsmans Enkan Sigrid Andersdotter
1780-12-28
Borgaren Anders Byström
Fiskare dottren Margareta Stark
1781-04-24
Handelsman Herr Olof Frisk Jonsson
Jungfru Dorothea Elisabeth Regnader
1781-04-26
Guld Smeden Herr Olof Grubb
Jungfru Brigitta Frisk
1781-05-13
Peruque Makaren Christian Jonsson
Pigan Catharina Frisk
1781-06-10
Hofslagaren Mäster Georg Lindström
Pigan Anna Lode
1781-06-28
Skräddare Åldemanen Mäster Lars Pihlberg
Jungfru Sara Arosell
1781-10-17
Nådårspredikanten i Norrbo och Bjuråker Hr Michael Fredin
Jungfru Cath. Elisab. Dure
1781-10-28
Ringaren och Brandv. Olof Åkerman
Pigan Christina Florén?
1781-11-08
Matrosen Olof Bolin
Pigan Christina Giliam
1781-06-06
Borgare Sonen Olof Åström
Pigan Anna Christina Collin
1781-11-15
Borgaren och Fiskaren Per Lundberg Larsson
Pigan Anna ?
1781-11-22
Fiskare Sonen Michael Wik
Borgare-dottren Margareta Ruth
1781-11-29
Timermannen Erik Duhan
Pigan Margareta Hillerström
1781-11-29
Drängen ärl. och försåndigt Jacob Bennet
Borgare dottren Catharina Sundberg
1781-12-02
Bruksskomak. Jonas Sjöström Jonsson Hällbo Masugn i Bållnäs Fiskare-dottren Catharina Stark
1781-12-09
Borgare Sonen Jonas Lögdström
Borgare-dottren Jungfru Catharina Bäckman
1781-12-09
Borgare Son Abraham Unger
Borgare-dottren Jungfru Catharina Berg
1782-05-28
Borgaren och Matrosen Jonas Edlund
Borgare-dottren Jungfru Brita Ekelund Öregrund
1782-08-06
Bruks Patron Herr Carl Johan Strömbeck Oslätefors Jungfru Margareta Charlotta Alftin
1782-10-03
Mestaren i Skomakare-ämbetet Swen Isberg
Jungfru Christina Klingberg


Drängen Jonas Sander
Borgare dottren Brita Wallin?
1782-10-24
Enrollerings Karlen Carl Gerelius
Pigan Brita Grubb?
1782-11-26
Borgaren och Fiskaren Elias Iggström
Jungfru Cath. Sundman
1782-11-24
Borgare Son Johan Backman
Pigan Brita Hellberg
1782-12-29
Matrosen Erik Johansson Lindqvist
Pig. Marta Olofsdotter
1783-01-09
Mästaren i det lofl. Glasmäst. Ämbetet Johan Swahnberg Sundswall Jungfru Inga Lögdström
1783-03-23
Drängen ärl. och beskedel. Jacob Nordal Persson
Pig. Marg. Hedin?
1783-06-24
Matrosen och Borgaren Lars Lundgren
Nils Lundgrens Enka Maria Dalin
1783-07-15
Handelsm. Anders Berg Eriksson Söderhamn Jungfru Margareta Christina Wallström
1783-08-31
Fouriern Joh. Fr. Rickman Hög Sokn Jungfru Inga Marg. Sundberg Född i Färela?
1783-11-25
Guld- och Silfver-arbet. Hr Christoph. Bauman
Jungfru Brita Åberg
1783-11-30
Mästaren i det Lofl. Skrädare-ämbetet Peter Lind
Jungfru Anna Margareta Zander
1783-11-23
Drängen ärl. och förstånd. Erik Iggberg
Jungfru Sigrid Wikbom
1783-11-30
Dr. ärl. och beskedl. Erik Rålin
Jungfru Sigrid Wiman
1783-12-28
Matrosen ärl. och befarne Sven Melin
Pig. Ärl. och sedel. Maria Strömberg?
1784-01-24
Extra-Besök. Olof Bergstrand
Jungfru Christina Borgström
1784-05-06
Krono Båtsm. Jon Jonss. Stark Harmånger Pig. Sigrid Larsdotter
1784-??-??
Borg. Hattm. Mäst. Adolph Rydberg
Jungfru Anna Catharina Rogstadia
1784-10-28
Handelsmannen Lars Frisk
Jungfru Anna Cath. Westman
1784-11-16
Arbetskarlen Peter Yddberg?
Pig. Anna Björkholst
1784-11-21
Borgaren Erik Flodman
Jungfru Catharina Wallström?
1784-11-22
Borgare Drängen Anders Hellberg
Jungfru Anna Hellström
1784-11-25
Borgaren Erik Enman
Jungfru Helena Lundberg
1784-11-28
Borgare Sonen Pehr Stockberg
Pigan Christina Lind
1784-12-07
Afsked. Enrollerings Karlen Abrah. Hubinet

Marg. Dahlbom
1784-12-26
Borg. Mäst. Er. ????ström
Enkan Sigrid Wattrang
1785-07-17
Timerman ärl. och beskedel. Erik Nyberg
Pig. Anna Forsberg
1785-11-06
Tradeuren Äreb. och ? Olof Öberg
Enkan Äreborna och Dygdesama Madame Brita Risell
1785-11-10
Drängen Olof Persson Broman
Jungfru Catharina Fristedt?
1785-11-15
Borgare Sonen Peter Wallman
Pig. Ärl. och sedes. Brita Moberg
1785-11-17
Drängen ärl. och beskedel. Erik Byberg
Borg-dottren ärl. och dygdes. Helena Stockberg
1785-11-20
Borgare Son Erik Er. Ruth
Borgaredottren Brita Norberg?
1785-11-24
Borg. Son. Hans Arberg
Borgaredottr. Marg. Sandström
1785-11-20
Enrolleringskarlen Olof Bringberg
Pig. Catharina Nilsdotter
1785-12-29
Borgaren Jonas Unger
Borgare-dottren Brita Eriksdotter
1785-12-28
Borgaren Hans Envall
Borgare-dottren Brita Runberg
1785-12-27
Coopwaerdie Stryman Erik Röstlund
Pigan Anna Palm
1785-12-26
Dreng Anders Strömbeck?
Fiskaredottr. ärl. och dygdesama Brita Stark
1786-01-03
Brandvakt. Karl. Pet. Dahlman
Pig. Anna Jonsdotter Öberg
1786-04-23
Drengen Anders Ersson Åsberg
Pigan Lovisa Bjorkholst
1786-05-09
Kakelugnsmakaren Carl Gustaf Silfvernagel
Fru Inga Elisabet Borgström
1786-08-22
Borg. och Mästaren vid Skomakare ämb. Andreas Tunström
Enkan Magdalena Berg Född i Upl.
1786-09-03
Borg. Erik Broman
Borg. Lars Frobergs Enka Margeta Froberg
1786-10-19
Borg. och Mäst. Anders Hamarberg
Jungfru Elsa Grundberg
1786-11-05
Afsked. Marine Volont. Nils Persson Allberg
Pig. Christina Wahlqvist
1786-10-31
Borg. Klock- och Krongjutaren Pehr Öberg
Jungfru Dorothea Bäckner?
1786-11-09
Borg. och Klensmed. Lars Lundgren
Jungfru Sigrid Broman
1786-11-23
BorgareSon Johan Ruth Hansson
Jungfru Brita Moberg
1786-11-21
BorgSon Pehr Moberg
Pig. Brita Wadin?
1786-11-26
BorgSon Jonas Wall
Pig. Anna Sannström
1786-11-30
BorgSon. Jonas Wik
Borgdottr Helena Wallin
1786-11-30
Besök. vid LandtTullen And. Erin
Borg. och Mäst. dottr. Anna Berg
1786-11-28
BorgSon. Lars Åberg
Borg. dott. Lena Froberg
1786-12-??
Matrosen och BorgareSon Lars Boström
Pigan Christina Jernberg
1787-02-15
Borg. och Mäst. i Skomak.embet. Erik Edenström
Jungfru Helena Elisabet Nordling
1787-05-10
Borg. och Enkomannen Jonas Butz
Bondedottren Märeta Eriksdotter Tuna och ?
1787-08-12
Borgare Son Olof Hansson Ruth
Borgare Enkan Hustru Catharina Ruth Larsdotter
1787-08-18
Drängen Isac Hybenet Abramss.
Borgare Enk. Hustru Brita Moberg
1787-08-19
Borgaren Erik Molarin
Jungfru Catharina Bergman
1787-11-25
Bruks Arbet. Olof Ström
Bondedottren Margeta Olofsdotter Tuna
1787-11-29
Borgare Son Nils Sundström
Jungfru Anna Stark
1787-11-27
Matrosen Anders Nordgren
Pigan Christina Hallstedt
1787-11-25
Dreng. Pehr Jansson Melin
Pig. Catharina Wallqvist
1787-12-02
Matrosen Jonas Ygström
Pig. Cecilia Wattrang
1787-12-06
Matrosen Hans Bolin
Pigan Christina Strömbom
1788-01-06
Dreng. Johan Bergström
Jungfru Helena Åkerberg
1788-03-13
Borg. Albert Steinmetz
Jungfru Margareta Dahlin
1788-03-18
Borgae Son Olof Westner
Pig. Catharina Eriksdotter
1788-03-17
Borgmästaren ? Herr Jonas Daniel Sjödin
Mademoiselle Petronella Carolina Schissler
1788-06-05
Borgaren och Bagaren Erik Regnander
Jungfru Gunnila Cath. Björner
1788-06-15
Dreng. Jonas Rådlund
Borgare Dottr. Helena Trönö
1788-08-05
? ? och Philos. Mag. Jacob Tannberg
Mademois. Regina Wallström
1788-08-17
BorgareSon Hans Wallin
Pig. Maria Norberg
1788-09-02
Coopwaerdie Sjöman Lars Igglund
Borgaredottr. Anna Höglund
1788-08-31
Handelsman Pehr Högberg
Handelsm. Dahlbergs Enka Brita Christ. Gevalia
1788-08-28
Postmästaren Erik Sperner?
Jungfru Catharina Gevalin
1788-10-25
Dreng ärl. och först. Hans Wigren
Fosterdottren Anna Sundberg
1788-11-13
Kopparsl. Borg. och Mäst. Johan Steinmets
Jungfru Anna Margareta Berggren
1788-11-27
Borg. Mathias Ruth Eriksson
Jungfru Margareta Enman
1788-12-28
Lo garfvare Gesällen Pehr Bollin
Jungfru Märta Nordlund
1788-12-30
Borgaren And. Backman
Pigan Helena Andersdotter Haglund
1789-02-19
BruksSkrifvaren Joh. Laurens Bruse
Jungfru Brita Magdal. Hillerström
1789-06-01
KronoBåtsm. Erik Sjöberg
Pigan Johanna Stockberg
1789-06-28
Land Bond. å Högs prestebol, ärl. och först. Jon Jonsson
Pig Brita Norberg Jonsdotter
1789-10-09
Dreng ärl. och förstånd. Jonas Bergström
Pig. Ingrid Olofsdotter
1789-10-29
Dreng ärl. och förstånd. Lars Mellin Jansson
Pig. Margar. Andersdotter Berglund
1789-10-29
Borgare Son Jonas Hübinet
Borgaredottren Catharina Lund Sundswall
1789-11-08
Borgaren Pehr Stark
Borgaredottren Jungfru Brita Sunsten
1789-11-10
Borgaren Isak Sundsten
Borgare Enkan, Hustru Brita Wallin
1789-11-19
Borg. Erik Trönö Olofsson
Jungfru Catharina Ruth Eriksdotter
1789-11-17
Borg. Olof Beckman
Jungfru Margareta Trönö Olofsdotter
1789-11-26
BorgareSonen Michael Bergman
Jungfru Marg. Iggbom
1789-11-29
Borg. Mäst. Johan Nordin
Söderbergs Enka Margareta Florander
1789-11-2?
Borgare Son Olof Froberg Olofsson
Pigan Anna Olofsdotter
1790-02-14
Krono Båtsman Pehr Åberg
Pig. Brita Berg
1790-02-28
Sotfällare Son Anders Trunman
Pig. Margareta Norström?
1790-05-02
BorgareSonen Abraham Forsberg
BorgareDottr. Brita Froberg
1790-08-22
Borg. And. Lundberg
Pigan Maria Sundvall
1790-10-14
Borg. och ???gjut. Mäst. Gottlob? Fred. Bauman
Mad. Brita Elis. Fahlander
1791-01-02
Borg. och Mäst. Snick. Joan Dahlbeck
Mad. Cath. Runnberg
1791-03-02
Krono Båtsman Jonas Hellberg?
Enkan Catharina Wahlqvist
1791-02-27
Reserven Christian Persson Norman
Pigan hos Apoth. Djurman Maria And. Åkerman
1791-04-26
Soldaten Jonas Swärd
Jungfru Catharina Wall
1791-05-28
Handelsman Aron Lidberg
Enkefru Justina Broman
1791-07-31
Borg. och Mäst. Swen Romberg

Catharina Holmstrand
1791-11-11
Matros. Jonas Öberg
Pig. Anna Wattrang
1791-12-08
Borg-Sonen Anders Garberg
Borgaredottren Marg. Sundsten
1791-12-29
Borg-Son Johan Hellström
Jungfru Brita Dahlbom
1792-02-09
Borg. Son Matthias Myrgren
Borg-Dottr. Brita Backlund
1792-01-23
Kakelugnsmakaren Lars Hedlund
Enkan Anna Margareta Bergström
1792-07-25
Råd- och Handelm. Olof Östlund
Jungfru Gertrud Sundman
1792-08-12
Drengen Jonas Delander
Pigan Catharina Pousar
1792-08-26
Borg. Son. Johan Pira
Borg-Dottren Jungfru Cath. Forsberg
1792-10-23
Borg-Son. Hans Sundström
Borgaredottr. Margareta Rålund
1792-12-20
Borg. och Mäst. Erik Norsten
Madame Maria Lundberg
1793-06-02
Garfvare Gesällen Anders Florin
Jungfru Catharina Marg. Brunström
1793-06-20
Matrosen Carl Högbom
Pigan Magdalena Hansdotter
1793-07-21
Borg. Mäst. Pehr Hulthin
Enkan Anna Lode
1793-07-28
Borg. och Hofslagaren Mäster ? Fredr. Hytter
Hushållerskan Inga Byström
1793-08-11
Borg. och Mäst. Jonas Edström
? Ingrid? Wiklund
1793-08-29
Borg. och Carduans Mak. Erik N?
Jungfru Christ. Brita Löfgren
1793-09-15
Matrosen Engelb. Forslin
Pig. Anna Hansdotter
1793-10-22
Borgar och Enkl. Isak Sundsten?
Borgare Enkan Cath. Beckman
1793-10-15
Matrosen Johan Öberg Persson
EnrolleringsKarl Norströms Enka Brita Eriksdotter
1793-11-10
Mäst. och Borg. Olof Berg
Jungfru Cath. Norström
1793-11-10
Borgaren Johan Åhslund
Pigan Elisabeth Wester
1793-12-01
Borg. Jonas Froberg
H. Brita Berg
1793-12-01
NäfverSkomak. Nils Berglund
Skomak. dottr. Elisab. Nordin
1793-12-29
BorgareSon Jonas Mellin
Borgare Dottr. Maria Froberg
1794-04-20
BorgareSon Isak Hubinet

Catharina Lindberg
1793-04-2?
Borgaren och Enkom. Johan Hellman
Pig. Christina Stark
1794-06-15
Dagswerkskarl Pehr Törnberg
Pigan Anna Forsselius
1794-06-09
Ringaren Magnus Hellsten
Pigan Margareta Nyström
1794-06-17
Mästaren och Hattmak. Anders Blomgren
Jungfru Brita Elis. Lungren

1794-06-08 Glasmästaren Mäst. Pehr Rosenqvist Söderhamn Borgare dottren Jungfru Brita Svensdotter Åström
1794-06-19
Handelsman Johan Abraham Beve
Mademois. Brita Christina Lind
1794-09-??
Handelsman Jonas Steinmetz
Mademois. Cath. Christ. Hörning
1794-10-19
Brandvaktskarl och Ringar. Lars Forsberg
Pig. Margar. Gamal
1794-10-26
Dreng. Michel Michelsson Hanning
Pigan Elisab. Morén
1794-11-09
Vagnmak. Anders Hasellström
Mad. Brita Eklund
1794-11-16
Ringare och Brandvaktskarl Erik Sundbeck
Pig. Maria Lögdström
1794-12-26
Borgaren Olof Froberg
Enkan H. Margareta Hellström?
1795-02-02
Repslag. Mäst. Olof Strandqvist
Jungfru Br. Cath. Sundberg?
1795-04-21
Handelsm. Olof Wallström
Mademois. Regina Jacob. Regnander
1795-08-09
Bruksarb. Jonas Næsman
Pigan Ulrica Swalberg
1795-08-2?
Borg. Olof Hällström
Borgare Dottren Brita Wiman

1795-08-23 Krono Befallningsman Johan Löfling
Mademois. Sara Cath. Wallström?

1795-08-16 Bruksarbet. Nils Burman
Sjömansdottren Marg. Björk
1795-11-10
Koppar Slag. Johan Steinmetz
Mademois. Anna Elis. Werolin?
1795-11-19
Trägårdsmäst. Anders Dahlberg

Marg. Backman?
1795-11-17
Skomak. Mäst. och Borg. Nils Löfström
Enk. Mad. Magdal. Berg
1795-11-26
Borgare Son Pehr Hübenet
Borgaredottr. Margareta Backlund
1795-??-??
Scholmäst. Arvid Stakel
Mademois. Catharina Gropman
1795-11-29
Ringaren Swen? Lindberg
Bondedottr. Margareta Svensdotter
1795-12-06
Handels Betjänten Erik Hellström
Jungfru Helena Bergman
1795-12-06
????mästaren Erik Wallström?
Enkan H. Elisab. Jonsdotter
1795-12-27
BS Matth. Sundberg
Borgare Dottr. Jungfru Brita Lönnberg
1795-12-29
BorgareSon And. Stockberg
Borg. Dottr. Brita Brask
1795-12-29
Borg. Son Erik Iggbom
Borg. Enkan Hustru Marg. Ruth?
1796-03-31
Skeppare Son Anders Strandberg Söderhamn Borgare Dottr. Juliana Margareta Berglund

1796-05-01 Pappersmak. Gesällen Magnus Forss
Borg Dottr Margeta Westman?
1796-05-26
Klensmeden Pehr Sandberg
Jungfru Marg. Biörner
1796-06-01
Bruksarbet. Olof Röstlund F. i Tuna
Sigrid Olofsdotter Trygg
1796-09-01
Handelsm. Jonas Tandberg
Enkefru

1796-08-30
Krono Länsm, Välaktad Gerhard Edman
Jungfru Sara Christina Sjödin Selånger och Sundsvall
1796-10-16
Borg. och Mäst. Erik Åsén
Enkan H. Christina Hellstedt
1796-11-01
Handelsm. Johan Pet. Wallström Söderhamn Mademois. Helena Cath. Westman
1796-11-24
Borg-Son Lars Skoglund
Jungfru Cath. Hellström
1797-01-26
Coopvaerdie Styrman Olof Norberg Gefle Jungfru Sara Brita Qvarnström

1797-03-12 Drängen Mårten Wiström
Pig. Brita Kihlman
1797-04-19
Drängen Per Larsson
Pigan Barbara Palm
1797-04-23
Borgaren Nils Iggström
Borg-Dottr. Brita Wikström
1797-07-25
Handelsman Pehr Trönö
Mademois. Margareta Christina Westman
1797-09-03
Borg. ? Sandström?
Borg.dottr. Christina Åberg Carlsdotter
1797-11-??
Drängen Lars Schyttner? Tuna och Sanna Pigan Marg. Elisab. Kellman
1797-11-16
Bruksarbet. Nils Holmberg
Pig. Cecilia Lindqvist
1797-11-23
Borgareson Erik Skoglund
Borg. Dottr. Anna Hellman
1797-11-30
Svarfvaren Anders Björk
Jungfru Inga Broman

1797-12-03 Matrosen Carl Andersson Sjögren
Pig. Christina Holtz
1797-12-28
BorgarSonen Johan Butz
Borgaredottr. Jungfru Sigrid Unger
1797-12-26
Borg. Erik Nybelin
Jungfru Brita Skoglund
1798-05-04
Handlanden Jonas Ekström
Enkan Mad. Brita Magdalena Hillerström
1798-07-17
Spegelfabriqeuren Carl Hedberg Storkyrkoförsamlingen i Stockholm Mademoiselle Johanna Brita Hörning
1798-08-05
Brännmäst. Jonas Kalström?
Jungfru Brita ?
1798-10-04
Mästaren i det lofl. Snickare ämbetet And. Magnus Wetterström Söderhamn Jungfru Magdalena Björk
1798-09-27
Provincial och Stads Chirurgen samt Chirurgie Magistern Herr Joh. Abr. ??dberg
Fru Brita Åberg
1798-10-21
Drängen Jan Jansson Tuna Pigan Cathar. Ersdotter Frisk
1798-10-25
Drängen Erik Wiström
Borgardottren Christina Westman?
1798-11-15
BorgarSon Olof Sundsten
Borg. Dottr. Jungfru Elis. Ängström?
1798-12-26
Extra postillon Per Berglund
Jungfru Anna Christina Bergström
1799-02-15
Lieutnant Fredric Ulric Georgii
Mamsell Margareta Gustava Forssius Forssa
1799-05-30
Guld och Silfverarbetaren Jonas Nord?????
Enkan Anna Christina Sundel?

1799-05-26 Borgmäst. Olof Ol. Hambræus Söderhamn Jungfru Johanna Lindvall
1799-12-19
Tunninspectorn And. Striedbäck
Mams. Ing. Magd. Halling
1799-10-18
Drängen Lars Larsson ?
Pigan Elisabet Högberg
1799-10-22
Gesällen Pehr Wikström
Jungfr. Greta Stockhus
1799-11-14
Borg Son Lars Froberg
Borg. Dottr. Brita Åberg
1799-11-17
Dräng. Hans Skogman
Pig. Christ. Palm
1799-11-21
Svarf. Gesällen Lars Hellsing
Borg. dottr. Brita Froberg
1799-11-28
Borgar. Eric Ruth
Pig. Brita Sundvall
1799-12-11
Borg. Son Olof Åhslund
Enk. Brita Solberg
1799-12-22
Matros. Hendric Kronman
Pig. Brita Hedlund

1799-12-15 Tenngjut., Mäster Eric Råberg Upsala? Jungfru Cathar. Westberg
1800-01-26
Båtsman Dan Fahlsten?
Pig. Ulric. Soph. Dahlstedt
1800-01-10
Bruks arbetaren Christoph. Forsström
Pig. Helena Ersdotter
1800-02-28
Borg. Eric Åberg
Borgare dotren Helena Qwast
1800-07-10
Bokbind. Gesällen Jonas Forssell
Enkan Magdalena Lund
1800-07-10
Arbetskarl. Henrik Wiksten
Pigan Cath. Gerelius
1800-07-13
Sämskar. Mäst. Joh. Ekman
Junfr. Anna Björk
1800-06-22
Borgar. Erik Nordström
Bond. dotr. Sigrid Nilsdotter
1800-08-10
Dräng. Anders Josephsson
Pig. Märta Brita Åstrand
1800-11-27
Borg. Hans Wigren
Pig. Karen Olofsdotter
1800-11-26
Borg. Isac Garberg
Jungfr Anna Sundsten
1800-12-21
Arbetsk. Lars Söderberg
Pig. Maria Cathar. Rönqvist
1800-12-28
Svarfvar-Gesällen Lars Söderlund
Borg. Dotr. Marg. Froberg
1801-03-29
Guldsmeds Ges. Joh. Östberg
Skepl. dotr. Jfr. I. M. Dahlbom

1801-05-24 Handland. Isak Hamarberg
Madam Inga Byström

1801-06-21 Glasmästaren Ol. Burman Sundsvall Jungfru Juliana Engman