Vigselregister Hudiksvall C:2
Vigseldatum Lysningsdatum Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
1801-03-29 1801-02-22 Guldsmeds Gesällen Joh. Östberg Född i Rogsta Jungfru Inga Magd. Dahlbom Född i Hud:ll
1801-06-24 1801-05-24 Handland. Isak Hammarberg Född på Ahlön Enkan Mad. Inga Hytter född Byström Född i Mörsell
1801-07-12 1801-06-21 Glasmästaren J. Burman Sundsvall, född i Hud:ll Jungfr. Juliana Engman Född i Hud:ll
1801-07-30 1801-07-05 V. Häradshöfd. och Landsfisk. Ol. Bollin Född i Tuna Jungfru Maria Brita Westman Född i Hud:ll
1801-10-05 1801-09-13 Handelsm. Erik Boman Född i Enånger Jungfr. An. Cath. Ahlberg Född i Arboga
1801-11-?? 1801-09-27 Brukarbetaren Ol. Röstlund Född i Harmång. Pigan Anna Pehrsdotter Född i Idenor
1801-12-27 1801-11-08 Waktmästaren Ol. Nordlund Född i Jämtland Jungf. Sara Holmström Född i Lögdö
1801-11-26 1801-11-08 Fiskaren Erik Nordwall Född i Hud:ll Jungf. Brita Stina Nordblad Född i Hud:ll
1801-11-1?
? Måns Delander
Pigan Lisa Eliasdotter Tuna
1801-11-15 1801-11-29 Fiskaren Per Sundsten Född i Hud:ll Jungfru Margareta Unger Född i Hud:ll
1802-01-03 1801-12-13 Kakelugnsmak. Hans Henr. Möller Född i Wimmerby Jungfru Christ. Lundmark Född i Hud:ll
1802-05-16 1802-04-25 Socknlappen Nils Nilsson Delsbo, född i Ofvanåker Lappflickan Sigrid Nilsdotter Född i Forssa
1802-07-11 1802-06-06 Borgaren Mich. Sjöström Född i Sundsvall Borg. Enkan Anna Höglund född ??sell Född i Rogsta
1802-08-?? 1802-07-11 Borgare Son Jacob Molarin Född i Hud:ll Borgare Dottr. Brita Westner Född i Hud:ll
1802-08-15 1802-07-25 Borgare Son Erik Åström Persson Född i Hud:ll Borgare Dottr. Anna Hællström Ersdotter Född i Hud:ll
1802-10-10 1802-09-19 Dräng. Jan Jansson Född i Njutånger Pig. Christ. Hel. Dahlman Född i Söderhamn
1802-10-31 1802-10-10 Borgare Son Anders Wallman Född i Hud:ll Pig. Brita Persdotter Född i Skog
1802-11-04 1802-10-17 Kollega Mag. Erik Benct Schilling Född i Idenor Afl. Apolog. Mag. Backmarks Enka Fru Anna Christina Ahlberg Född i Gefle

1802-10-31 Socknesmed. Klas Hybbinet Rogsta, född i Iggesund Pig. Anna Christina Nordahl Född i Hud:ll
1802-11-2? 1802-11-07 Borgareson Erik Skoglund Christiansson Född i Hud:ll Jfr. Brita Butz Född i Hud:ll
1802-11-2? 1802-11-07 Borga. Olof Flodman Olsson Född i Hud:ll Jfr. Catharina Iggbom Född i Hud:ll
1803-0?-08 1803-0?-?? Drängen Johan Wiklund Född i Fahlun Pigan Sigrid Forsslin Född i Hud:ll
1803-06-05 1803-06-24 ? ? Sven Norell Född i Norrala Mamsell Sara Christina Adde Född i Sundsvall
1803-0?-?? 1803-0?-?? Borgare Son Olof Wiström? Född i Hud:ll Borg. D:rn Jfr. Anna Lisa Wikbom Född i Hud:ll
1803-0?-?? 1803-0?-?? Skolmästaren Joh. Pet. Frisk Född i Hud:ll Mamsell Anna Maria Åkerberg Född i Hud:ll
1803-09-?? 1803-09-?? Stads ????? Mårten Rogstadius Född i Färla Mamsell Anna Stina Björner Född i Hud:ll
1803-10-09 1803-10-25 Extra ??????? Erik ???? Född i Bergsjö Pigan Brita Cajsa Lundgren Född i Gefle
1803-1?-?? 1803-1?-?? Drängen Erik Berglund Född i Hjulsjö Pigan Lisa Stina Åkerman Född i Hud:ll
1803-1?-?? 1803-1?-?? Drängen Per Olofsson Född i Efldalen Pigan Maria Colling Född i Iggesund
1803-12-?? 1803-12-04 Skrädd. Gesäll. Olof Söderström Född i Gnarp Pig. Anna Greta Sundberg Född i Hud:ll
1803-12-?? 1803-12-26 ?????? Gesällen Anders Tunström Född i Tuna Pig. Sigrid Ersdotter Född i Harmånger
1803-12-?? 1803-12-?? v. Häradshöfdingen Paul Gustaf Norin Född i Nyköping Mamsell Cath. Elisabet Frisk Född i Hud:ll
1803-12-?? 1803-12-?? Borgar. Mich. Iggbom Född i Hud:ll Borg. dott. Brita Hagbom Född i Hud:ll
1803-12-?? 1803-12-?? ? ? Wattlin? Född i Hud:ll Pig. Ingrid Nilsdotter Född i Attmar?
1803-12-?? 1803-12-?? Borgare Son Göran Sandström Född i Hud:ll Borg. dott. Brita Åström Född i Hud:ll
1804-0?-?? 1804-0?-?? Dräng. Nils Andersson Född i Gnarp Pigan Sara Olofsdotter Född i Ljustorp
1804-0?-?? 1804-0?-?? Lappdrängen Jon Olofsson Född i Ljusdahl Lappflickan Brita Nilsdotter Född i Hög
1804-0?-__ 1804-0?-?? ? ? Magn. L??? Född i Ekenäs Jungf. ???. Magd. Caspolin Född i Sundsvall
1804-0?-?? 1804-0?-?? Matros. Er. Selin Född i Tuna Jfr. Brita Engström Född i Hud:ll
1804-0?-?? 1804-0?-?? Fiskar. Jon. Butz Född i Hud:ll ????? Enk. Kath. Olsdotter? Backman? Född i Njutånger
1804-07-1? 1804-06-17 Bruksarbetaren Erik Backmark Född i Jättendahl Fisk. Dot:r Kathar. Grubb Född i Hudiksvall
1805-03-13 1804-07-01 Skomak. Gesällen Isak Örnberg Född i Rogsta Pigan Sigrid Berg Född i Färla
1804-08-1? 1804-07-15 Drängen Jonas Forsslin Född i Hud:ll Afl. Fiskar. Joh. Åslunds E:a Elis. Wester Född i Njutång.
1804-08-1? 1804-07-22 Postillon Jonas Dalgren Född i Hud:ll Pigan Anna Kajsa Öman Född i Skog
1804-08-11 1804-07-22 Handland. Salomon Drake Född i Ahlnön Mamsell Anna Christ. Frisk Född i Hud:ll
1804-10-?? 1804-09-30 Skrädd. Gesäll Olof Ahlgren Född i Hud:ll Jungfr. Maria Krist. Borg Född i Sundsvall
1804-10-28 1804-10-14 Semsk skomak. Jonas Sundström Född i Hud:ll Pig. Maja Nilsdotter Född i Säfsnäs
1804-12-08 1804-11-18 Borgar. Son Per Myrgren Född i Hud:ll Borgar. Dottr. Maria Åberg Född i Hud:ll
1805-02-14 1805-01-20 Dräng. And. Anderss. Norman Född i Uppsala Pig. Anna Lindberg Född i Hud:ll
1805-04-?? 1805-03-31 Handlanden Nils Peter Molin Född i Hudiksvall Mademois. Anna Elisabeth Westman Född i Hudiksvall
1805-06-?? 1805-06-?? Handlanden Carl Eric ??ssin Född i Sundsvall Mademois. Brigitta Åström Född i Hudiksvall
1805-08-08 1805-07-14 Handlanden Olof Forsslund Född i Forssa EnkeFr. Helena Cath. Wallström, född Westman Född i Hudiksvall
1805-0?-?? 1805-0?-?? Drängen Pehr Andersson Nordström Född i Gnarp Pigan Catharina Schawon Född i Bjuråker
1805-10-24 1805-10-06 Bruks Arbetaren Pehr Wiström Född i Hudiksvall Pigan Cathar. Lungdren Född i Aspö
1805-1?-?? 1805-11-03 Borgare Sonen Lars Nordwall Född i Hudiksvall Borgare Dottr. Helena Höglund Född i Hudiksvall
1805-11-?? 1805-11-03 Drängen Hinric Öberg Född i Njurunda Pigan Ingrid Hybbinett Född i Iggesund
1805-11-?? 1805-11-03 Borgare Sonen Georg Sundin Född i Hudiksvall Borgare Dottr. Cathar. Åhslund Född i Hudiksvall
1805-12-?? 1805-11-?? Borgaren Pehr Åhslund Född i Hudiksvall Borg. Dottr. Elisabeth Skoglund Född i Hudiksvall
1805-12-?? 1805-12-01 Hattmak. Gesällen Jonas Staf Född i Sundsvall Snick. Enk. Magd. ?etterström, född Björk Född i Hudiksvall
1805-12-?? 1805-12-0? Brandw. Karl. Olof Berglund Född i Berg i Jämtl. Borgare Dottr. Anna Nordström Född i Hudikswall

1805-12-?? Klensmed. Ambrosius Skoglund Född i Hudiksvall Borgare Dottr. Sigrid Åström Född i Hudikswall
1806-03-02
Kopparslag. lerl. Magnus Hafgren Född i Christinehamn Jungfr. Cath. Christina Berggren Född i Jacobstad
1806-04-07 1806-03-23 Borgar. & Enkling. Jonas Wall Född i Hudiksvall Bonde Dottr. Sigrid Jonsdotter Född i Rogsta
1806-0?-?? 1806-0?-?? Borgaren Jonas Lönnberg Född i Hudikswall Borgare Dottr. Brita Lögdström Född i Hudikswall
1806-0?-?? 1806-0?-?? Besökaren Jonas Nordahl Född i Norrbo Pigan Ingrid Ersdotter Moberg Född i Hogdahl
1806-0?-?? 1806-0?-?? Borgar. Magnus Höglund Född i Hudiksw. Borg. Dottr. Cathar. Dahlund Född i Hudiksw.
1806-0?-?? 1806-0?-?? Soldat. vid Kongl. Hels. Reg. & Pr. Maj. Comp. Lars Blixt Född i Tuna Pigan Mar. Marg, Lundgren Född i Aspö
1806-0?-?? 1806-0?-?? Apothekar. Joh. Jacob Söderberg Född i Hudikswall EnkeFr. Magdalena Djurman Född i Björksta i ????????
1806-0?-?? 1806-0?-?? Sjömannen Carl Westling Född i Ilsbo Pigan Margareta Stering Född i Hudiksvall
1806-0?-?? 1806-0?-?? Strump Väfv. Ges. Georg Schickendanz Född i Nürnberg Enkan Lovis. Juliana Nordqvist, f. Gardt Född i Södertelje
1806-??-?? 1806-??-?? Handland. J. Magnus Kjellberg Född i ? & ? EnkeFr. Gunilla Cath. Regnander, född Björner Född i Hudikswall
1806-09-14 1806-08-31 Carduansmak. Olof Bergström Född i Hudikswall Jungfr. Magdal. Wiström Född i Hudikswall
1806-10-0? 1806-09-14 Bruks Arbetaren Jöns Sjölund Född i Gnarp Borgare Dottren Christina Grubb Född i Hudikswall
1806-09-?? 1806-09-07 Sjöman. Pehr Hagman Född i Norrala Pigan Maria Marg. Strandell Född i Säfsnäs
1806-10-05 1806-09-21 Borgare Sonen Anders Dahlberg Född i Hudikswall Pigan Lisa Månsdotter Född i Enånger
1806-11-?? 1806-09-28 Extra Postill. Anders Dahlgren Född i Elfdahln Pigan Anna Olsdotter Född i Gnarp
1806-11-1? 1806-10-26 Borgaren Jonas Sundin Född i Hudikswall Borgare Dottr. Cath. Johansdotter Backman Född i Hudikswall
1806-11-1? 1806-11-02 Borgare Sonen Anders Iggström Född i Hudikswall Borgare Dottren Catharina Butz Född i Hudikswall
1806-11-16 1806-11-02 Färgare Ges. Sacharias Swanberg Född i Vestr. Färnbo i ?????? Färgare Dottr. Helena Chr. Hällström Född i Hudikswall
1806-11-27 1806-11-09 Borgaren Olof Rålund Född i Hudikswall Borgare Dottren Brita Wiman Född i Hudikswall
1806-12-26 1806-12-07 HandelsM: Matth: Engren Söderhamn, född i Enånger Mademois. Anna Margar. Robsahm Född vid Ströms Br. i Harmång.
1807-05-?? 1807-04-?? Skomak: Ges: Swen Friborg Född i Söderhamn Jungfr. Christ. Sophia Ceder Född i Stockholm
1807-05-19 1807-05-05 Handl: Anders Atterberg Född i Gellersta S:n i Nerike Jungfr. Cath. Chr. Björner Född i Ahlnö Sochn i Medelpad

1807-08-02 Medicinæ Doct: Samuel Wallner Född i Wiksta i Upland Jungfr. Sara Brita Tannberg Född i Hudikswall

1807-08-09 Corp. vid Kongl. Lif Drab. Comp. Carl Jac: Meck
Jungfr. Johanna Westman Född i Hudikswall
1807-09-10 1807-08-23 Drängen Eric Ersson Dahlin Född i Gryt i Södermanl. Pigan Margareta Wahlman Född i Gefle
1807-0?-?? 1807-0?-?? Handl: Carl Fredr. Petersson Född i Ystad Jungfr. Maria Elisab. Ahlstedt Född i Carlstad
1807-11-?? 1807-10-?? Borgare Sonen Pehr Skoglund Född i Hudiksw. Borgare Dottr. Marg: Enman Född i Hudiksw.
1807-11-1? 1807-11-01 Borgar. Enkl. Eric Åström Född i Hudiksw. Borgare Dottr. Anna Sandström Född i Hudiksw.
1807-11-1? 1807-11-01 Drängen Eric Morin Född i Hudiksw. Borgare Dottr. Brita Benett Född i Hudiksw.
1807-11-?? 1807-11-08 Borgare Sonen Pehr Hagbom Född i Hudiksw. Borgare Dottr. Sigrid Wik Född i Hudiksw.
1807-11-?? 1807-11-08 Skepparen Carl Lindström Född i Jomala på Åland Borgare Dottr. Brita Pira Född i Hudikswall
1807-12-__ 1807-11-15 ?????: Skräddar. Jonas Asklund Född i Norrköping Jungfr. Brita Molarin Född i Hudiksvall
1808-01-01 1807-12-06 Sadelmak: Lars Daniel Bruhn Född i Hudiksvall Jungfr. Catharina Björk Född i Hudiksvall
1807-12-??
Lieutenant. Nils Axling Ljusdahl Enk. Fr. Barb. Sch??meijer, f. Forssius

1808 Båtsmans Reserv. Anders Broberg Född i Stockholm Pigan Sigrid Jonsdotter Född i Sweg
1808-0?-?? 1808-0?-?? Fördubbl: Båtsm: Jonas Tunell Född i Tuna Pigan Christina Larsdotter Född i Delsbo
1808-0?-?? 1808-0?-?? Fördubbl: Båtsm: Carl Olss. Wennberg Född i Wenjan Pigan Catharina Debeau Född i Njurunda
1808-06-05 1808-0?-?? Handl: Olof Jättner Född i Jättendal Jungfru Johanna Ljusberg Född i Hudikswall
1808-0?-?? 1808-0?-?? Borgare Sonen Jonas Butz Född i Hudikswall Borgare Dottren Sigrid Hällström Född i Hudikswall
1808-0?-?? 1808-0?-?? Bagare Ges: Lars Högberg Född i Enånger Pig: Sara Järnberg Född i Woxna
1808-10-17 1808-10-02 Borg: och Enkl: Engelbert Dahlbom Född i Hudiksw: Borgare Enk: Anna Sandström, f. Stark Född i Hudiksw:
1808-10-30 1808-10-09 Snickaren Mäst: Jonas Ullberg Född i Hudiksw: Jungfr. Margareta Brandt Född i Sundswall
1808-11-13 1808-10-16 Borgare Sonen Jonas Åhslund Född i Hudikswall Smeds Dottr. Sigrid Wadin Född i Harmånger
1808-12-11 1808-11-20 Borgare Sonen Anders Wigren Född i Hudiksw: Borg. Dottr. Maria Marg. Froberg Född i Hudiksw:
1808-12-29 1808-11-27 Fisk. Dräng. Nils Jansson Melin Född i Idnor Borg. Dottr. Margareta Höglund Född i Hudiksw:
1808-12-29 1808-12-04 Unge Skepparen Johan Dahlbom
Borgare Dottr. Sigrid Ruth Född i Hudiksw:
1809-01-08 1808-12-18 Borgaren Jonas Nordström Född i Hudiksw: Urmak. Dottr. Margar. Törnquist Född i Hudiksw:
1809-05-21 1809-05-14 Fördubbl. Båtsman Eric Iggberg Född i Hud:ll Pigan Anna Margr. Morin Född i Hud:ll
1809-07-13 1809-06-25 Skräddaren Mäst. Jonas Wikström Född i Väster?? Jungfru Brita Cath. Thunberg Född i Hud:ll
1809-10-01 1809-09-17 Brandvagts Karl. Pehr Wretholm Född i Köping Pigan Anna Sundström Född i Ljusdahl
1809-10-10 1809-09-24 Borgaren Petter Jonsson Wall Född i Hudiksw. Sjöm. P. Hagmans Enka Mar. Margr. Strandell Född i Säfsnäs
1809-10-19 1809-09-24 Borgaren Pehr Olofss. Flodman Född i Hud:ll Skepp. N. Berglins Enka Cathar. Pehrsdotter Född i Idnor
1809-10-24 1809-10-08 Bruks Arb. Olof Persson Wiström Född i Idnor Pigan Christina Palm Född i Harmånger
1809-11-23 1809-11-05 Borg. och Fisk. Anders Backman Född i Hud:ll Borg. Dottr. Jungfru Inga Berg Född i Hud:ll
1809-11-30 1809-11-12 Sochne Smeden i Tuna Sven Tunell Född i Tuna Pigan Christina Wiström Född i Hud:ll
1809-12-26 1809-12-10 Borgaren Jonas Flodman Född i Hudiksvall Smeds Dottr. Catharina Wadin Född i Harmånger
1810-05-17 1810-04-29 Bonde Son Jonas Michelss. Florén Född i Hogdal Borg. Dottr. Sigr. Cathar. Wikbom Född i Hud:ll
1810-05-17 1810-05-13 Rote Båtsm. Pehr Svenss. Wilund Idnor, född i Tuna Bonde Dottr. Katharina Pehrsdotter Född i Idnor
1810-06-11 1810-05-20 ???mannen Johan Moberg Gefle, född i Ofvansjö Borg. Dottr. Brita Arberg Född i Hudiksvall
1810-06-17 1810-05-27 Borgaren Pehr Olofsson Hellberg Född i Harmånger Borg. Enkan Anna Hellberg, f. Hällström Född i Hudiksvall
1810-07-03 1810-06-17 Hattmak. Mäst. Anders Almgren Född i Ofvansjö Hushåll. Jungfr. Catharina Svensdotter Enberg Född i Helleforss
1810-07-?? 1810-07-01 Svarfvare Ges. Sven Hemming Ellwin Född på Åland TröjVäf. Dottren Christina Broman Född i Hudiksv.
1810-08-07 1810-07-08 Skräddare Ålderman Mäst. Eric Hällström Född i Stöde i Medelpad Borg. Dottr. Jungfru Margr. Sandström Född i Hudikswall
1810-10-28 1810-10-07 Borg. och Fisk. Eric Berg
Borg. Er. Flodmans Enka Margr. Thomsdotter Född i Tuna
1810-11-11 1810-10-21 Borg. och Fisk. Magnus Höglund Född i Hudiksvall Enkan Christina Larsdotter Enquist Född i Delsbo
1810-12-28 1810-12-02 Borg. och Fisk. Anders Byström Född i Hudiksvall Borg. Dottr. Christina Hellman Född i Hudiksvall
1811-04-15 1811-03-31 Borg. och Fisk. Eric Erss. Bergström Född i StrömsBr. Borg. Enkan Brita Ruth, f. Sundwall Född i Iggesund
1811-05-26 1811-04-28 Handl. och KällarMäst. Eric Boman Född i Enånger Hushållerskan Catharina Lindman Född i Hud:ll
1811-06-16 1811-05-12 Fiskare Dr. Sven Persson Solin Född i Idnor Borg. Enkan Brita Pehrsdotter Skoglund Född i Hög
1811-06-16 1811-05-26 Borg. och Fisk. Olof Sandström Född i Hud:ll Borg. And. Sandströms Enka Christina Åberg Född i Hud:ll
1811-06-24 1811-06-09 Mölnaren Johan Fr. Holmström Född i Stockholm Enkan Cathar. Wiström, f. Lundgren Född i Aspön
1811-08-21 1811-08-04 Färgaren Mäst. Nils Joh. Nordlund Född i Sundsvall Färg. Enkan Helena Norlund Född i Nora
1811-09-15 1811-08-25 Skomak. Eric Edenström Född i Stockholm Svarf. Lars Hellsings Enka Brita Froberg Född i Hud:ll
1811-09-2? 1811-09-08 Borgare Son Eric Byberg Född i Hud:ll Pig. Brita Magdal. Öström Född i Gefle
1811-10-03 1811-09-15 Guld och Silfver Arb. Olof Grubb Född i Hud:ll Jungfru Dorothea Rogstadius Född i Hud:ll
1811-10-03 1811-09-15 Drängen Olof Anundsson Född i Tuna Pigan Anna Jonsdotter Född i Orsa
1811-10-18 1811-09-29 Skräddaren, Mäst. Olof Wiman Född i Idenor Skrädd. Enkan Cathar. Romberg, f. Holmstr.
1811-10-25 1811-10-06 V. Collega Scholæ Olof Bolund Född i Hedesunda Demois. Anna Marg. Tollstedt Född i Skog
1811-10-24 1811-10-06 Repslag. Mäst. Eric Nyström Född i Lögdön Jungfru Carolina Wibe Född i Stockholm
1811-11-06 1811-10-06 Matrosen Jonas Ygström Född i Färla Pigan Anna Svensdotter Född i Hogdal
1811-10-31 1811-10-13 Varfs Timmerman Jonas Lindblom Född i Ohre i Dal:a Timmerm. Dottr, Catharina Rålund Född i Hudiksv.
1811-11-14 1811-10-27 Borgaren och Fisk. Wilhelm Grubb Född i Hudiksv. Borg. Dottren Brita Sandström Född i Hudiksv.
1811-11-22 1811-11-03 Borg. Jonas Nordström Född i Hudiksv. Urmak. Dottr. Maria Elis. Törnquist Född i Hudiksv.
1811-11-21 1811-11-03 Borg. Sonen Claes Enman Född i Hudiksv. Borg. Dottren Christina Wik Född i Hudiksv.
1811-11-28 1811-11-10 Borgaren Anders Iggström Född i Hudiksv. Borg. Dottr. Sara Christ. Granlund Född i Söderhamn
1811-12-05 1811-11-17 Förstärkn. Karl Olof Sundström Njutång., född i Hud:ll Sjömans Dottr. Margreta Lindberg Född i Hud:ll
1811-12-26 1811-12-08 Borg. och Skomak. Olof Sundström Född i Njutånger Fisk. Ol. Wi???? Enka Anna Elis. Wikbom Född i Hud:ll
1811-12-26 1811-12-08 Borgaren Lars Palm Född i Ströms Bruk Borg. Dottr. Jungfru Elsa Molarin Född i Hudiksvall
1812-01-23 1812-01-05 Brandv. Karl. Olof Olss. Lindén Född i Lillherrdal Pig. Brita Cath. Setterström Född i Umeå
1812-0?-?? 1812-0?-?? Förstärkn. k. för Hudiksvall Jonas Sjöström Född i Bollnäs Pigan Anna Margareta Fägersten Född i Bjuråker
1812-0?-?? 1812-0?-?? Borgar. Lars Ericsson Ruth Född i Hudiksvall Borgare Dottr. Jungfru Inga Dahlbom Född i Hudiksvall
1812-0?-?? 1812-0?-?? Glasmästare Ges. Pehr Hultman Född i ??????da Borg. Dottr. Jungfr. Christina Backman Född i Hudiksvall
1812-06-24 1812-06-07 Drängen Eric Gudmundsson Född i Ohre i Dal:a Pigan Carin Hansdotter Född i Ohre i Dal:a
1812-08-09 1812-07-12 Wagnmakar Enkl. Anders Ha??lström Född i A???? i ??? Jungfr. Helena Ersdotter Arnberg Född i Arnäs
1812-09-03 1812-08-16 Kopparslag. Mäst. Jonas Lundsten Född i Hudiksvall Jungfr. Margareta Thunberg Född i Hudiksvall
1812-11-08 1812-10-11 KakelugnsMak. Ges. Johan Silfvernagel Född i Hudiksw. Demois. Anna Cathar. Njurén Född i Hassela
1812-10-27 1812-10-11 Fiskare Dräng. Nils Olss. Hökstedt Född i Jättendal Borg. Dottr. Elisabeth Iggman Född i Hudiksv.
1812-11-12 1812-10-25 Skomak. Mäst. Johan Georg Sjöman Född i Mo Borg. Dottren Brita Backman Född i Hudiksv.
1812-11-12 1812-10-25 Borg. Sonen Anders Bergström Född i Hudiksw. Pigan Christina Berg Född i Fahlun
1812-11-19 1812-11-01 Borgaren Mårten Lögdström Född i Hud:ll Borg. Dottr. Juliana Dahlbom Född i Hud:ll
1812-12-09 1812-11-22 Skomak. Mäst. Christian Berggren Född i Pedersöre Jungfru Brita Cath. Romberg Född i Hudiksv.
1812-12-27 1812-11-29 Dykeri Strandfogd. Hans Swedberg Född i Rogsta Pig. Gertrud Hansdotter Född i Bjuråker
1813-01-22 1813-01-03 Arb. Karl. Hans Anderss. Norberg Född i Norrala Pig. Catharina Kihlström Född i Woxna
1813-01-28 1813-01-10 Borgare Son Pehr Stockberg Född i Hudiksv. Borg. Dottren Karin Wigren Född i Njutånger
1813-03-11 1813-02-14 Extr. Rot. Båtsm. Jonas Sundström Född i Hudiksv. Pig. Catharina Lindroth Född i Mo
1813-04-23 1813-04-04 Klock. och Organist i Tuna Magn. Rosell Född i Tuna Borg. Dottr. Jungf. Sara Marg. Wikbom Född i Hudiksw.
1813-05-27 1813-05-09 Sjöman Matts Perss. Stenlund Född i Arieplog Lapp Pigan Brita Jonsdotter Född i Jerfsö
1813-05-30 1813-05-16 Kakelugnsmak. Lärl. Jonas Lindberg Född i Stockholm Pigan Brita Christina Lindroth Född i Mo
1813-10-2? 1813-10-03 Borgaren Jonas Nilss. Ruth Född i Hudiksvall Borgare Dottren Anna Sander Född i Hudiksvall
1813-12-10 1813-11-21 Borgaren Eric Iggbom Född i Hud:ll Bonde Dottr. Karin Olofsdotter Född i Idnor
1813-12-26 1813-12-05 Glasmäst. Johan Engström Född i Carlshamn Glasm. J. Lundgrens E:a Anna Cath. Nibelius Född i Gefle
1813-10-31
Färgaren Nils Joh. Nordlund
Jungfru Albertina Åkerdal
1814-03-10 1814-02-20 Coop. V. Capit. Joh. Fredr. Rappon Född i Njurunda Demois. Cathar. Elis. Bauman Född i Hudiksw.
1814-03-25 1814-03-06 Kopparslag. Mäst. Hans Renstedt Född i Alfta Kopparsl. Dottren Christ. Lov. Hytter Född i Hudiksw.
1814-04-04 1814-03-20 CoopV. Matrosen Johan Svensson Född i Quille Borg. Dottr. Margr. Westner Född i Hudiksw.
1814-04-17 1814-03-27 Guld och Silfv. Arb. Ges. Jöns Anflygt Född i Orsa Jungfru Sara Margr. Svedberg Född i Hudiksv.
1814-05-30 1814-05-15 Tull Vagtmäst. Anders Hallström Född i Hudiksw. Jungfru Sigrid Bolin Född i Hudiksw.
1814-06-24 1814-05-22 Målare Ges. Hans Georg Wåhlberg Född i Borås Demois. Anna Maria Lindh Född i Hudiksw.
1814-06-24
Borg. Son Clas Pira
Båtsm. Dottren Catharina Rosengren Harmånger
1814-07-24 1814-07-03 Collect och Dyk. Commiss. Eric Fr. Regnander Född i Hud:ll Demois. Brita Carolina Njurén Född i Hassela
1814-07-10 1814-06-26 Hattmak. Eric Nordberg Söderh., född i Hassela Kopparsl. Ges. Hafgrens E:a Cath. Chr. Berggren Född i Jacobstad
1814-08-07 1814-07-17 CoopV. Båtsm. Jonas Hedlund Född i Tuna Pigan Anna Johansdotter Lundquist Född i Forssa
1814-08-14 1814-07-31 Borgare Son Lars Hellberg Född i Hud:ll Borg. Dottren Catharina Backman Född i Hud:ll
1814-11-04 1814-10-16 Klensmeds Ges. Eric Olsson Palm Harmånger Jungfru Brita Magdal. Friborg Född i Söderhamn
1814-11-25 1814-11-06 Bokbindaren Eric Åkerström Född i Rogsta Jungfru Maria Dahlström Född i Söderhamn
1814-11-24 1814-11-06 Borgaren Pehr Ruth Född i Hud:ll Jungfru Anna Enman Född i Hud:ll
1814-12-01 1814-11-06 Fiskare Dräng. Eric Strandell Född i Ljusnarsberg Borg. Dottr. Jgf. Margreta Wiman Född i Hudiksv.
1814-11-25 1814-11-06 Handtverkaren i Idnor Olof Delander Född i Idnor Pigan Margreta Ljusberg Född i Ljusdal
1814-12-09 1814-11-20 Borgaren Johan Butz Född i Hudiksvall Jungfru Maria Holmström Född i Hässjö
1814-12-08 1814-11-20 Förstärkn. Karl. Lars Åkerberg Född i Idnor Borg. Dottr. Margreta Broberg Född i Hudiksw.
1814-12-04 1814-11-20 CoopV. Sjömannen Eric Norling Född i Norrala Pigan Lisa Fägersten Född i Bjuråker
1814-12-20 1814-11-27 Dyk. Strandfogden Olof Åhslund Född i Gnarp Pig. Anna Andersdotter Norling Född i Nora
1814-12-29 1814-12-04 Handelsman Carl Eric Hæssén Född i Sundswall Enkefru Brita Magd. Ekström f. Hillerström Född i Gefle
1815-01-06 1814-12-18 BrandV. Karl. Eric Niemelin Född i Kahlajocki Pigan Margreta Gerelius Född i Hudiksw.
1815-03-?? 1815-03-?? Bonden Jonas Göransson Född i Forssa Pigan Catharina Kihlberg Född i Woxna
1815-04-02 1815-03-?? Arbetsk. Pehr Ersson Elf Född i Elfdal Pigan Brita Andersdotter Född i Lima
1815-05-0? 1815-04-23 Borgaren Claes Enman Född i Hudiksw. Borg: Dottr. Jungfr. Cathar. Rålund Född i Hudiksvall
1815-05-0? 1815-04-23 Borgar. Anders Anderss. Stockberg Född i Hudikswall Pigan Christina Boholm Född i Husby
1815-07-0? 1815-06-25 Handelsm. Pehr Törngren Född i Trönö Demois. Catharina Steinmetz Född i Hudiksw.
1815-07-?? 1815-07-09 Målare Ges. Lars Eric Linman Född i Strömbacka MästerSmeds Dottr, Brita Elisab. Nordin Född i Bjuråker
1815-10-03 1815-09-10 Arbetskarl. Gust. Wilh. Krook Född i ????land Borg. Dottr. Brita Dahlberg Född i Hudiksv.
1815-11-02 1815-10-15 Klock och Krono Gjutaren Pehr Öberg Född i Njurunda Demois. Sophia Cath. Hörning Född i Hernösand
1815-12-03 1815-11-12 Skräddaren Pehr Hallström Född i Idnor Hushållerskan Karin Olsdotter Eggen Född i R?????? i Norge
1815-12-07 1815-11-19 Borgaren Hans Wik Född i Hudiksw. Borg. Dottr. Elsa Margr. Enman Född i Hudiksw.
1815-12-07 1815-11-19 Borgare Son Eric Mattsson Ruth Född i Hudiksw. Borg. Dottr. Catharina Garberg Född i Hudiksw.
1815-12-25 1815-12-10 Handelsman Pehr. Magn. Hofverberg Född i Norrala Demois. Anna Cath. Steinmetz Född i Hudiksw.
1815-12-28 1815-12-10 Borg. Son Eric Ersson Ruth Född i Hud:ll Jungfru Brita Cath. Tröne Född i Hud:ll
1816-02-13 1816-01-28 Smeds Lärl. Pehr Lögdström Född i Harmånger Borg. Dottr. Brita Lögdström Född i Hudiksw.
1816-03-12 1816-02-25 Sadelmak. Gesäll Anders Lindman Född i Bjuråker Pigan Brita Lena Högman Född i Njutånger
1816-04-14 1816-03-24 CoopV. Sjömannen Carl Böös Född i Enånger Jungfru Anna Maria Berg Född i Woxna
1816-05-05 1816-04-14 Garfvare Gesällen Pehr Hamræus Född i Tröne Pigan Anna Christ. Hallberg Född i Tierp
1816-07-21 1816-07-07 Arb. Drängen Olof Nordgren Född i Gnarp Pigan Stina Olsdotter Dahlgren Född i ????
1816-08-25 1816-08-11 Klockgjut. Ges. Johan Henr. Öberg Född i Hudiksw. Jungfru Brita Christ. Åkerberg Född i Söderhamn
1816-10-17 1816-09-29 Arbetskarl. Olof Persson Nordlöf Född i Gnarp Sjömans Dottren Christina Björk Född i Hudiksw.
1816-10-27 1816-10-13 Färgaren Zachar. Svanberg Född i V. Fernebo Jungfru Catharina Åkersten Född i Hudikswall
1816-11-13 1816-10-27 Bevär.karlen Jacob Södermark Tuna, född i Stockholm Stads Båtsm. Dottr. Cath. Elis. Norberg Född i Hudiksw.
1816-11-21 1816-11-03 Drängen Eric Ericsson Född i Färla Borgare Dottren Justina Dahlberg Född i Hudiksw.
1816-11-17 1816-11-03 Drängen Nils Nilsson Hedström Född i Gnarp Pig. Margr. Elisab. Hellgren Född i Njutånger
1816-11-21 1816-11-03 Borgare Son Hans Nilsson Ruth Född i Hudiksw. Borg. Dottr. Jungfru Margr. Bergman Född i Hudiksw.
1816-12-01 1816-11-17 CoopV. Styrmannen Elias Gröndahl Född i ????? S:n Hofslag. Dottr. Maria Elis. Lindström Född i Hudiksw.
1816-12-26 1816-12-01 Borgare Sonen Pehr Broman Född i Hudiksw. Pig. Catharina Pehrsdotter Sjöström Född i Njutånger
1816-12-29 1816-12-08 Skomakaren Nils L??ström Född i Wermland Dal Pigan Brita Ersdotter Född i Malung
1816-12-29 1816-12-15 Borgare Son Pehr Lundberg Född i Hudiksw. Jungfru Margreta Sundsten Född i Hudiksw.
1817-01-24 1817-01-05 F.d. Bruks Inspect. Lars Berg Född i Söderhamn Demois. Christ. Margr. Nibelius Född i Gefle
1817-02-02 1817-01-19 Kopparsl. Mästaren Joh. Chr. Steinmetz Född i Hudiksw. Demois. Juliana Löfgren Född i Umeå
1817-03-28 1817-03-09 BruksBokhåll. Pehr Dahlbom Ljusdal, född i Hudikswall Demois. Brita Christina Muhr Född i Wasa
1817-03-23 1817-03-09 CoopV. Matrosen Pehr Åslund Född i Nordingrå Skr. Wikströms frånsk. H:u Brita Cath. Thunberg Född i Hudikswall
1817-04-06 1817-03-16 Vice ConRect. & Apolog. Mag:r Eric Mag. Hådén Född i Gefle Demoiselle Anna Brita Florén Född i Hudikswall
1817-04-20 1817-04-06 Mölnaren Olof Fogman Född i Wessland Pigan Anna Andersdotter Född i Woxna
1817-05-11 1817-04-27 Dykeri Strandfogd. Hans Svedberg Född i Hudiksvall Pig. Inga Catharina Röstlund Född i Hudiksvall
1817-07-20 1817-07-06 Arbets Drängen Lars Höfling Född i Luleå Pigan Catharina Elisab. Klock Född i Söderhamn
1817-09-04 1817-08-17 Extra Stads Vagtmästaren Anders Florin Född i Hudiksvall Borgare Dottren Sigrid Unger Född i Hudiksvall
1817-10-05 1817-09-07 CoopV. Kapiten Georg Wiman Född i Wisby Demois. Barbara Cath. Schenler Född i Norrala
1817-09-26 1817-09-07 Mjölnaren fr. Njutånger Clas Eric Öhman Född i Mora S:n Pigan Anna Christ. Hellgren Född i Njutånger
1817-10-28 1817-09-28 Urmakaren Eric Olof Boberg Född i Skeninge Jungfru Anna Margreta Falk Född i Stockholm
1817-11-06 1817-10-19 Arbetskarl. Matts Andersson Söderberg Född i Njutånger Pigan Brita Hansdotter Åberg Född i Rättwik
1817-11-21 1817-11-02 Arb.karl. Pehr Jonsson Skedin Född i Gnarp Pig. Lisa Olsdotter Forsström Född i Nordmark
1817-11-27 1817-11-09 Borgare Son Isaac Stark Född i Hudiksvall Jungfru Maria Benett Född i Hudiksvall
1817-11-27 1817-11-09 Borgare Son Olof Myrgren Född i Hudiksvall Jungfru Christina Backman Född i Hudiksvall
1817-12-04 1817-11-16 Borgar. Hans Johansson Ruth Född i Hudiksvall Borg. Dottr. Jungfr. Margar. Wallin Född i Hudiksvall
1817-12-2? 1817-12-07 Borgare Son Hans Benett Född i Hudiksvall Tullskr. Dottr. Jungfr. Inga Chr. Bergstrand Född i Hudiksvall
1817-12-2? 1817-12-07 Sjöman. Jonas Lindström Född i Lima Borgare Dottr. Brita Wallin Född i Hudikswall
1817-12-26 1817-12-07 Sadelmak. Lars Daniel Braun Född i Hudikswall Jungfr. Anna Chr. Söderström Född i Söderhamn
1818-04-26 1818-04-12 Snickaren Georg Norling Född i Hudiksw. Jungfru Brita Chr. Enwall Född i Hudiksw.
1818-04-26 1818-04-12 Borgare Son Marth. Lundberg Född i Hudiksw. Jungfru Elisabeth Molarin Född i Hudiksw.
1818-10-11 1818-09-20 CarduansMak. Fredr. Bomfeldt Sundsvall, född i Hernösand Jungfru Sara Wiström Född i Hudiksvall
1818-10-30 1818-10-11 Arbets Karl. Olof Olss. Lignell Född i Tuna Pigan Margreta Forssberg Född i Hudikswall
1818-11-06 1818-10-18 KakelugnsMak. Gesällen Pehr Hytter Född i Nykarleby Pigan Christina Floor Född i Mo
1818-11-13 1818-10-25 Snickaren Jöns Dahlbeck Född i Hogdal Jungfru Brita Christ. Winsten Född i Hudikswall
1818-11-13 1818-10-25 Borgaren och Fiskaren Jonas Hellberg Född i Njurunda Enkan Brita Selin, f. Engström Född i Hudikswall
1818-11-19 1818-10-25 Källarmäst. Johan Enquist Sundsvall, född i Hernösand Demois. Inga Elisab. Wiklund Född i Hudikswall
1818-11-12 1818-10-25 Borgare Son Isaac Sandström Född i Hudikswall Jungfru Brita Ruth Född i Hudikswall
1818-11-19 1818-11-01 CoopVaerdiKapit. Joh. G. Swartz Född i Stockholm Enkefru Cath. Elis. Rappon, f. Bauman Född i Hudikswall
1818-12-17 1818-11-29 Coopv. Sjöman Anders Rålund Född i Hudiksw. Jungfru Anna Cath. Hallgren Född i Söderhamn
1818-12-27 1818-12-13 Borgare Son Eric Westner Född i Hudiksw. Pig. Johanna Henricsdotter Född i Rogsta
1819-04-11 1819-03-21 Bruks Bokhåll. Reinh. Ehrengren
Demois. Brita Margr. Berg Född i Bjuråker
1819-04-12 1819-03-28 Borgare Son Jonas Rålund Född i Hudikswall Jungfru Cath. Margr. Igglund Född i Hudikswall
1819-05-02 1819-04-18 Borg. och Fiskaren And. Strömbeck Född i Tuna Borg. Lars Bergmans Enka Lucina Berg Född i Tuna
1819-08-2? 1819-08-08 Guldsm. Gesällen Anders Sundgren Född i Luleå Kopparsl. Dottr. Helena Cath. Kellman Född i Sigtuna
1819-11-05 1819-10-17 Bruks Arb. vid Håsta Udde Olof Ström Född i Håsta Pigan Margreta Olofsdotter Född i Bollnäs
1819-12-0? 1819-10-24 Borgare Son Olof Stark Född i Hudiksw. Borg. Dottr. Jungfru Doroth. Hellström Född i Hudiksw.
1819-11-18 1819-10-31 Borgare Son Anders Sandström Född i Hudiksw. Jungfru Christina Ruth Född i Hudiksw.
1820-02-10 1820-01-23 Skom. Ges. Eric Röstlund Född i Hudiksv. Jungfru Brita Cath. Söderberg Född i Hudiksv.
1820-03-19 1820-02-27 Borgare Sonen Eric Wik Född i Hudiksv. Borg. Dottr. Cath. Hybbinet Född i Hudiksv.
1820-03-26 1820-03-12 Fabriks Ges. Johan Sandström Född i Stockholm Pigan Lisa Wassberg Född i Enånger
1820-05-22 1820-04-30 Borgare Son Olof Åberg Född i Hudiksv. Pigan Anna Gust. Öhman Född i Njutånger
1820-06-24 1820-05-21 Borgaren och Fiskaren Jon Nilss. Ruth Född i Hudiksvall Borg. Dottr. Jungfru Inga Wallman Född i Hudiksvall
1820-06-24 1820-06-04 Borgare Sonen Lars Forssberg Född i Hudiksw. Jungfru Catharina Beckman Född i Hudiksw.
1820-07-0? 1820-06-11 Handelsman Anders Åström Född i Hudiksv. Enkefru Anna Elis. Molin f. Westman Född i Hudiksv.
1820-08-11 1820-07-16 Lieutn. vid Hels. Reg:te Johan Gust. Bergman Född i Gefle Demois. Gundla Cath. Regnander Född i Hudiksv.
1820-10-20 1820-10-01 Handelsman Jonas Dahlbom Född i Hudiksv. Demois. Anna Maria Djurman Född i Hudiksv.
1820-10-15 1820-10-01 Kopparslagaren Elias Steinmetz Född i Hudiksv. Jungfru Johanna Elis. Rogstadius Född i Färla
1820-10-27 1820-10-08 Extra Postillon Eric Janss. Hultberg Född i Gnarp Jungfru Christina Elisab. Berglund Född i Hudiksvall
1820-11-23 1820-11-05 Borgaren och Fiskaren Lars Svedberg Född i Njutånger Borg. Dottr. Jungfru Anna Unger Född i Hudiksw.
1820-11-30 1820-11-12 Handelsman Anders Georg Forsströmsson Född i Helsingfors Demois. Christina Cath. Tröne Född i Hudiksw.
1820-12-01 1820-11-12 CoopV. Sjömannen Philip Berg Född i Hassela Borg. Dottr. Jgfr. Anna Bergman Född i Hudiksw.
1820-12-07 1820-11-19 Handelsman Pehr Broberg Född i Tuna Demois. Christina Johanna Steinmetz Född i Hudiksw.
1820-12-10 1820-11-26 Borgaren och Fiskaren Michel Erss. Iggbom Född i Hud::ll Borg. Dottr. Margreta Hellström Född i Hud::ll
1820-12-29 1820-12-10 Borg. och Fisk. Anders Hellström Född i Hudiksw. Borg, Dottr. Jgfr. Cathar. Strömbeck Född i Hudiksw.
1821-04-22 1821-04-01 Masmäst. vid Igges. Lars Sundell Född i Iggesund Borg. Dottr. Jungfru Margr. Ahrberg Född i Hudiksw.
1821-04-22 1821-04-08 Borgare Son Lars Benett Född i Hudiksv. Borg. Dottr. Jungfru Margr. Åhslund Född i Hudiksv.
1821-04-29 1821-04-15 Borgare Son Olof Westner Född i Hudiksvall Pig. Brita Elisab. Wård Född i Bjuråker
1821-06-1? 1821-05-20 CoopV. Matros. Lars Englund Född i Enånger Pigan Maria Berglund Född i Hudiksv.
1821-08-03 1821-07-15 Skrädd. Gesäll. Olof Rödin Född i Gnarp Jungfru Johanna Carol. Nehrman Född i Finland
1821-10-26 1821-10-07 Vice Corporalen vid Delsbo C. Johan Hjelte Född i Tuna i Hels. Skr. P. Hallströms Enka Karin Olsdotter Eggen Född i R??dalen i Norrige
1821-10-28 1821-10-07 Dyk. Strandfogd. Lars Olss. Broberg Född i Rogsta Pigan Brita Stenberg Född i Tuna
1821-11-22 1821-10-28 Extra Postillon Nils Holmberg Född i Idnor Jungfru Inga Cath. Florin Född i Hudiksvall
1821-11-23 1821-11-04 Borgaren och Fiskaren Eric Lögdström Född i Hudiksvall Jungfru Margreta Bergman Född i Hudiksvall
1821-11-29 1821-11-11 Borgare Sonen Jacob Benett Född i Hudiksvall Jungfru Catharina Molin Född i Hudiksvall
1822-04-09 1822-03-17 Arb. Drängen Anders Abr.son Engberg Född i Gnarp Pigan Margreta Lindberg Född i Hudiksw.
1822-04-14 1822-03-31 Arbetskarl. Nils Iggberg Född i Hudiksvall Pigan Maria Norling Född i Mo S:n
1822-09-01 1822-08-18 Rustmäst. Vid Kgl Hels. R:te Engelb. Östberg Född i Hudiksvall Jungfru Martha Br. Timdahl Född i Hudiksvall
1822-09-12 1822-08-25 Guld och Silfver Arb. Ges. Eric Edquist Född i Bergsjö Jungfru Helena Cath. Wahlström Född i Hudiksvall
1822-10-10 1822-09-22 Handelsman Pehr Eric Wallström Född i Hudiksvall Demois. Sara Christina Wallström Född i Hudiksvall
1822-10-10 1822-09-22 Apothekaren fr. Söderh. Carl Lehman Född i Söderhamn Demois. Margreta Lovisa Wallström Född i Hudiksvall
1822-10-15 1822-09-29 Bruks Arbet. Johan Ström Född i Tuna Pigan Anna Catharina Forssgren Född i Ohre
1822-10-20 1822-10-06 Kopparsl. Gesällen Pehr Holm Född i Norrbo Jungfru Brita Ulr. Silfvernagel Född i Hudiksvall
1822-10-31 1822-10-13 Åkaren Nils Sundbeck Född i Hudiksw. Pigan Maria Woxén Född i Woxna
1822-12-15 1822-11-24 CoopV. Sjömannen Jonas Tunberg Född i Tuna Pig. Margreta Andersdotter Född på Sollerön
1822-12-15 1822-12-01 Fiskaren Olof Wadström Född i Hudiksw. Borg. Enkan Inga Ruth, f. Wallman Född i Hudiksw.
1822-12-26 1822-12-08 CoopV. Sjöman Pehr Uddberg Född i Hudiksw. Skomak. Nils Löfströms E:a Brita Ersdotter Född i Malung
1823-01-?? 1822-12-15 Skomak. Ges. And. Ol. Ullström Född i Köping Jungfru Anna Maria Blomberg Född i Hudiksw.
1823-01-30 1823-01-12 LoGarfvaren Joh. Jac. Lundgren Född i Nystad LoGarfv. Arb. Asps E:a Ulr. Lindberg Född i Norrköping
1823-08-2? 1823-08-03 Handelsman Nils Jonss. Hällberg Född i Norrbo Demoiselle Johanna Magdal. Béve Född i Hudiksvall
1823-10-19 1823-10-05 Fabr. Arb.karlen Lars Hedlund Född i Tuna Pigan Greta Örnberg Född i Njutånger
1823-10-30 1823-10-12 Klen Smeds Gesällen Johan Berglin Född i Idnor Pigan Brita Högstedt Född i Harmånger
1823-11-27 1823-11-09 Borgaren och Fiskaren Lars Arberg Född i Hudiksvall Borgare Dottren Christina Rålin Född i Hudiksvall
1823-11-27 1823-11-09 Borgare Sonen Jonas Hällström Född i Hudiksvall Borgare Dottren Anna Arberg Född i Hudiksvall
1823-11-28 1823-11-09 Dykeri Drängen Eric Björkman Född i Tuna Pigan Anna Jacobsdotter Född i Njutånger
1823-11-30 1823-11-16 Handelsman Lars Pet. Dahlbom Född i Hudiksvall Hushållerskan Maria Fredin Född i Säfsnäs
1823-12-28 1823-12-14 CoopV. Sjömannen Hans Högbom Född i Hudiksvall Pigan Carin Pehrsdotter Född i Malung
1824-07-18 1824-07-04 Fiskare Drängen Olof Anderss. Nyberg Född i Enånger Borg. Dottren Anna Brita Broberg Född i Hudiksvall
1824-10-24 1824-08-29 Arbetskarl. Magnus Hollsten Född i Stjernsund Pigan Helena Lång Född i Medelpad
1824-11-02 1824-10-17 Borgaren och Fiskaren Elias Iggström Född i Hudiksv. Jungfru Brita Cath. Strandberg Född i Hudiksv.
1824-11-02 1824-10-17 Arb.karl. Olof Hanss. Sjöberg Född i Hjulsjö Pigan Maria Hammarbeck Född i Nianforss
1824-11-03 1824-10-17 Borgare Sonen Zachris Molarin Född i Hudiksw. Jungfru Cath. Christ. Engström Född i Hudiksw.
1824-10-31 1824-10-17 Arbetskarl. Jonas Larss. Sandgren Född i Tuna Pigan Catharina Björk Född i Furudal
1824-11-07 1824-10-24 Borgaren och Fisk. Eric Byberg, Junior Född i Hudiksw. Bonde Dottren Margreta Nilsdotter Född i Hög
1824-11-11 1824-10-24 Brandv.Karl. Christoph. Hollsten Född i Hudiksw. Enkan Christina Palm Född i Harmånger
1824-12-05 1824-11-21 Borg. och Fiskaren Pehr Olss. Hällberg Född i Harmånger Pigan Anna Wallin Född i Hudiksvall
1824-11-25
Borgare Sonen Magn. Hybbinet Född i Hudiksw. Jungfru Catharina Flodman Född i Hudiksw.
1824-12-18 1824-11-28 KyrkoVagt. Lars Dahlgren Född i Elfdalen Pig. Carolina Chr. Stenberg Född i Stockh.
1825-01-28 1825-01-09 Borgmästaren, Häradsh. Ol. J. Lieberath Född i Skåne Demois. Erica Amal. Djurman Född i Hudiksw.
1825-02-03 1825-01-16 Borg. och Fiskaren Erik Broberg Född i Hudiksvall Jungfru Anna Hybbinett Född i Hudiksvall
1825-05-15 1825-02-06 Hattmak. Joh. Pett. Åkerblom Född i Hernösand Kopparsl. J. Lundstens E:a Marg. Thunberg Född i Hudiksw.
1825-07-31 1825-07-03 Fiskare Drängen Eric And. Delander Född i Delsbo Borg. Pet. Molarins E:a Inga C. Renglund Född i Söderhamn
1825-10-16 1825-10-02 Matrosen Pehr Sundberg Född i Idenor Pigan Maria Christ. El. Colling Född i Stockholm
1825-11-13 1825-10-23 Borgare Sonen Eric Erss. Skoglund Född i Hudiksvall Borgare Dottren Magdal. Stockberg Född i Hudiksvall
1825-11-17 1825-10-30 Arbetskarls Sonen Eric Erss. Holmberg Född i Hudiksvall Jungfru Christina Ersdotter Född i Elfdalen
1825-12-01 1825-11-13 Borgare Sonen Magnus Myrgren Född i Hudiksvall Jungfru Helena Flodman Född i Hudiksvall
1825-12-04 1825-11-13 Sjömannen Anders Sundin Född i Hudiksvall Borg. Dottren Christina Solberg Född i Hudiksvall
1825-12-01 1825-11-13 Antagne Stads Trumsl. And. Wiklöf Född i Rättvik Arb.karls Dottren Inga Lindberg Född i Hudiksvall
1825-12-26 1825-12-04 Handelsmannen Carl Steinmetz Född i Hudiksvall Demoiselle Christina Brita Forsslund Född i Hudiksvall
1826-01-22 1826-01-08 Guldsmeds Gesällen Joh. Wixner Född i Forssa Pigan Brita Lovisa Nyman Född i Harmånger
1826-02-1? 1826-01-15 Sadelmakare Gesällen Olof Lager Född i Ljusdahl Pigan Brita Bolin Född i Hudiksvall
1826-03-?? 1826-03-05 Borgare Sonen Mathias Myrgren Född i Hudiksvall Borgare Dottren Cathar. Margr. Skoglund Född i Hudiksvall
1826-03-28 1826-03-12 Borgaren och Fisk. Jon. Boutz Född i Hudiksvall Jungfru Anna Christ. Pirander Född i Hudiksvall
1826-04-20 1826-04-02 Hattmak. Gesällen Joh. Pet. Collin Född i Stockholm F.d. Hushållerskan Carol. Wilh. Lindvall Född i Stockholm
1826-05-15 1826-04-30 Skräddaren And. Gust. Sundberg Född i Östergötl. Demoiselle Cath. Soph. Kumling Född i Hudiksvall
1826-05-15 1826-04-30 Borg. och Fisk. Didrich Strömbeck Född i Hudiksvall Pigan Helena Nilsdotter Född i Rogsta
1826-05-28 1826-04-30 Coopv. Styrman. Nils Elander Född i Ulånger Jungfru Brita Lindqvist Född i Hudiksvall
1826-05-28 1826-05-07 Kyrkovakt. Sonen Eric Forsslin Född i Hudiksvall Jungfru Brita Christ. Iggström Född i Hudiksvall
1826-08-27 1826-08-06 Hattmakare Mäst. N. Almgren Född i Hudiksvall Jungfru Anna Helena Erin Född i Hudiksvall
1826-09-28 1826-08-20 BruksBokhållaren Anders Fagerström Ösjö Jungfru Beata Maria Grip Född i Södertelje
1826-10-13 1826-09-24 Kopparslagare Gesellen Magn. Bodell Född i Enånger Pigan Brita Nilsdotter Född i Jättendal
1826-10-17 1826-10-01 Målare Mäst. C. J. Igelström Född i Danviks förs. Jungfru Hel. Cath. Svedberg Född i Hudiksvall
1826-10-15 1826-10-01 Borgaren, Fiskar. C. Iggström Född i Hudiksvall Pigan Margreta Fredlund Född i Gnarp
1826-10-15 1826-10-01 Dräng. Olof Larsson Född i Forssa Pig. Greta Lisa Bild Född i Hassela
1826-10-29 1826-10-15 Bruksdräng. Jon J.son Berglin Född i Jättendal Pig. Ingrid Jonsdotter Söderström Född i Gnarp
1826-11-05 1826-10-22 Dräng. Johan O.son Råberg Född i Rogsta Pig. Greta Cajsa ??????? Född i Hudiksvall
1826-12-25 1826-10-22 Sjökaptenen Johan Hinrik Nicolaus Dau Född i Wismar Jungfru Anna Christina Kellberg Född i Hudiksvall
1826-11-16 1826-10-29 Borgaresonen Per Lögström Född i Hudiksvall Jungfru Anna B. Berglund Född i Hudiksvall
1826-11-30 1826-11-12 Borgare Sonen Anders Berg Född i Hudiksvall Jungfru Brita Cath. Skoglund Född i Hudiksvall
1826-12-28 1826-12-10 Borgar. Fiskar. Sven Igglund Född i Hudiksvall Jungfru Inga Rålund Född i Hudiksvall
1827-01-01 1826-12-17 Färgaren P. E. Holmström Född i Hudiksvall Jungfru Cath. M. Lundquist Född i Jerfsö
1827-04-16 1827-04-01 Borgare Sonen Per Hybbinett Född i Hudiksvall Jungfru Lov. Ulr. Woxberg Född i Hudiksvall
1827-07-15 1827-07-01 Husmannen, Enkl. Mårten Olsson Lingarö, född i Tuna Pigan Stina Sundin Född i Harmånger
1827-09-09 1827-08-26 Borg. Sonen, Fisk. Johan Ruth Född i Hudiksvall Borgar. Jonas Hellströms Enka Anna Arberg Född i Hudiksvall
1827-11-0? 1827-10-07 Lo Garfvare Gesell. J. Ol. Lindström Född i Helsingland Pigan Margta Olsdotter Sjöman Född i Harmånger
1827-10-21 1827-10-07 ??????? ???????? Ges., Enkling Johan Gustaf Sandström Född i Stockholm Pig. Helena Christina Östman Född i Njutånger
1827-11-29 1827-11-11 Fiskaren Per Ol. Åberg Född i Stockholm Jungfru Cathar. Froberg Född i Hudiksvall
1827-11-29 1827-11-11 Skomak. Ges. C. M. Östberg Född i Hudiksvall Pig. Stina Cajsa Näslund Född i Hudiksvall
1827-11-25 1827-11-11 Coopvaerdie Sjöman Lars Näslund Född i Hudiksvall Pig. Catharina Rolin Född i Rogsta
1827-12-23 1827-12-09 Borgaren och Fisk. Martin Åslund Född i Hudiksvall Jungfru Brita Hällström Född i Hudiksvall
1828-01-06 1827-12-16 Coopvaerdie Sjöman Per Engström Född i Enånger Pigan Margr. Dahl Född i Bollnäs
1828-01-08 1827-12-23 Fiskaren Olof Skoglund Född i Hudiksvall Pig. Anna Wallgren Född i Enånger
1828-02-24 1828-02-10 Repslagaren Lars Peter Timdahl Född i Hudiksvall Pigan Catharina Elisab. Lingstedt Född i Rogsta
1828-04-07 1828-03-16 Borgare Son, Fiskaren Hans Sandström Född i Hudiksvall Borgare dott. Jungfru Inga Igglund Född i Hudiksvall
1828-04-07 1828-03-23 Fiskare Sonen Johan Peter Butz Född i Hudiksvall Jungfru Catharina Pirander Född i Hudiksvall
1828-05-11 1828-04-20 Borg. och Fiskaren, Enklingen Magnus Hybbinett Född i Hudiksvall Borgaredottren Jungfru Greta L. Molarin Född i Hudiksvall
1828-06-22 1828-06-01 Borg. och Fiskar. Didric Strömbäck Född i Hudiksvall Borgare dottren Brita Sundstén Född i Hudiksvall
1828-08-03 1828-07-13 Handelsman Per Eric Backlund Född i Sundsvall Mamsell Fredrica Sofia Axling Född i Ljusdal
1828-09-12 1828-08-24 Collega Scholæ Magister Anders Henric Sjöberg Född i Falun Enkefru Barbara Cattarina Wiman Född i Norrala
1828-10-21 1828-10-?? Krono Båtsman Hans Nyvik Idnor, född i Hudiksvall Pigan Carin Jönsdotter Född i Njutånger
1828-11-13 1828-10-26 Borgare och Fiskare Son Martin? Selin Född i Hudiksvall Borgaredottren Margreta Hybbinett Född i Hudiksvall
1828-11-16 1828-10-26 Bruksarbetaren Per Göklund Född i Tierp Pigan Anna Greta Kindström Född i Hudiksvall
1828-12-07 1828-11-23 Arbetskarl Jonas Tunstedt Född i Tuna Pig. Sara Greta Ersdotter Född i Ohre
1829-06-08 1829-05-17 Skräddare V??kGesellen R. ?. Löfström Född i Stockholm Hushållerskan Elisabeth Ströberg Född i Njutånger
1829-07-10 1829-06-21 Svarfvaren Carl Fredric Westberg Född i Söderhamn Jungfru Fredrica Åberg Född i Wasa
1829-07-26 1829-07-12 Borgaren och Fiskar. Jonas Engström Född i Enånger Borgaredottren Brita Margreta Hellström Född i Hudiksvall
1829-11-19 1829-11-01 Handelsmannen Eric Segerbom Född i Jerfsö Enkefru Anna Christina Drake Född i Hudiksvall
1829-12-02 1829-11-15 Husmannen Eric Jansson Hamre, Idnor Pig. Christina Catharina Hollstén Född i Hudiksvall
1829-12-29 1829-12-13 Coopvaerdie Styrman J. J. Sundbom Född i Luleå Mamsell Hedvig Sofia Sund Född i Hudiksvall
1830-01-28 1830-01-03 Guldsmed och Färgar. Jonas Löfgrén Född i Hudiksvall Mamsell Cath. Magdal. Åkerberg Född i Hudiksvall
1830-01-19 1830-01-03 Handelsman Per Abraham Nordin Född i Bollnäs Mamsell Margreta Helena Tröne Född i Hudiksvall
1830-01-19 1830-01-03 Handelsman Paul Ol. Norin Född i Hudiksvall Mamsell Johanna Elis. Tröne Född i Hudiksvall
1830-05-31 1830-04-25 Kakelugnsmakaren Johan Silfvernagel Född i Hudiksvall Hushållerskan Lisa Åberg Född i Sättna
1830-06-24 1830-06-06 Handelsman och Källarmästaren Olof Wenngren Född i Stockholm Enkefru Gunnila Catharina Bergman, född Regnander Född i Hudiksvall
1830-07-06 1830-06-20 Färgare Gesellen Carl Magnus Berg Umeå Jungfru Anna Brita Söderström Född i Hudiksvall
1830-06-27
Guld och Silfver Arbetare Gesellen Eric Troil
Jungfru Sara Maria Östman
1830-08-08 1830-07-18 Borgare Son Anders Iggbom Född i Hudiksvall Borgaredotter Brita Christ. Sundberg Född i Hudiksvall
1830-08-19 1830-08-01 Handelsman Joh. Wahlström Född i Hudiksvall Mamsell Marg. Sofia Steinmetz Född i Hudiksvall
1830-10-10 1830-09-26 Hofslag. Elias Delander Född i Hudiksvall Jungfru Christina Näsman Född i Hudiksvall
1830-10-31 1830-10-17 Guld och Silfverarbetaren Johan Gustaf Berg Född i Umeå Jungfru Anna Cathar. Ekman Född i H:vall
1830-10-31 1830-10-17 Fanjunkaren vid Kongl. ?????????? Gust. Fred. Ronander Född i Stralsund Jungfru Margr. Wallgren Född i Delsbo
1830-11-25 1830-11-07 Handelsmannen Johan Daniel Wallström Född i Hud:vall Mamsell Mathilda Charlotta Wallström Född i Hud:vall
1830-12-07 1830-11-21 Viktualiehandlaren Per Holmstedt Född i Ljusdal Borgaredottren Christina Wik Född i Hudiksvall
1830-12-26 1830-11-21 Klensmeden vid Strömbacka Bruk Magnus Bengstelius Född i Bjuråker Vaktmäst.dottren Sara Catharina Högberg Född i Hudiksvall
1831-01-14 1830-12-19 Handelsman Hans Christian Areskoug Holgersson Född i Ystad Mamsell Anna Catharina Dahl Född i Årsunda
1831-02-06 1831-01-16 Bruksarbet. vid Iggesund Magnus Rosell Född i Njutånger Pig. Helena Strömberg Född i Njutånger
1831-03-07 1831-02-20 Sadelmak. Clas Adam Liljegren Född i Eksjö Hushållerska Joh. Cathr. Engvall Född i Gefle
1831-05-03 1831-04-17 Borgaren Joh. Jac. Molarin Född i Hudiksvall
Brita Catharina Butz Född i Hudiksvall
1831-06-24 1831-06-05 Handelsman Hans Joh. Hassell Född i Gnarp Mamsell Agneta Letitia Wallner Född i H:vall
1831-09-04 1831-07-24 Handelsman Carl Fredric Söderström Född i Stockholm Enkefru Anna Catharina Hofverberg, född Steinmetz Född i Hudiksvall
1831-08-12 1831-07-24 Dräng. Lars Pet. Åberg Född i Söderhamn Pig. Susanna Sofia Unge Född i Munsala
1831-09-11 1831-08-28 Borgareson Pehr Olof Backmark Född i Hud:vall Borgaredottren Brita Stockberg Född i Hud:vall
1831-10-09 1831-09-25 Handelsman Martin Bäckman Född i Hud:vall Mamsell Juliana Alexandra Maria Sandman Född i Gefle
1831-11-06 1831-10-16 Tengjutaren Anders Näsman Född i Hudiksvall Jungfru Nathalia? Catharina Jonitia? Sandman Född i Gefle
1831-11-10 1831-10-16 Kronolänsmannen Daniel Nordström Ockelbo, född i Idnor Mjöln.dottr. Ulrica Kellman Född i H:vall
1831-12-28 1831-12-04 F.d. Fiskaren Ol. Sandström Född i H:vall Pig. Greta Lisa Florin Född i H:vall
1831-12-26 1831-12-11 Mjölnaren Eric Kellman Född i Njutånger Enkan Margreta ? Född i Hudiksvall
1832-01-08 1831-12-25 Borgareson. Jonas Åslund Född i Hudiksvall Borgaredottr. Marg. Elis. Nybelin Född i Hudiksvall
1832-03-25 1832-03-11 Borgaren, Enkl. Lars Arberg Född i Hudiksvall Borgar. Isac Starks E:a Maria Benett Född i Hudiksvall
1832-04-25 1832-04-08 Drängen Olof Ehn Född i Bergsjö Pig. Catharina Ericsdotter Född i Njutånger
1832-06-23 1832-05-06 Borgaren Enkl. Lars Benett Född i Hudiksv. BorgareD.r Marg. Melin Född i Hudiksv.
1832-07-15 1832-06-24 Borgaren Olof Berg Född i Hudiksvall Jungfru Joh. Marg. Pirander Född i Hudiksvall
1832-07-22 1832-07-08 Skomakaren Jonas Peter Hagerman Född i Malmö Hushållerskan Anna Cattarina Forsselius Född i Bjuråker
1832-08-14 1832-07-29 Kopparslag. And. Forslin Född i Hudiksvall Jungfru Kajsa Erika Horneus Född i Hernösand
1832-09-27 1832-09-02 Borgaren Jonas Butz Född i Hudiksvall Jungfru Brita Hel. Flodman Född i Hudiksvall
1832-10-25 1832-09-23 Borgar. Enkl. Per Myrgren Född i Hudiksvall C. Lindströms E:a Brita Pira Född i Hudiksvall
1832-10-28 1832-10-07 Fiskardräng. Joh. Sikström Bygdeå
Marg. Christ. Höglund Född i Hud:vall
1832-11-01 1832-10-14 Borg. och Fisk. And. Högbom Född i Hud:vall Pig. Margreta Nilsdotter Född i Rogsta
1832-11-28 1832-11-04 Snickare Mästaren Carl Eric Lenander Född i Wikingsta Enkefru Brita Christina Nordling, född Envall Född i Hud:vall
1832-11-22 1832-11-04 Snickare Mästaren Georg Fredric Timdahl Född i Hud:vall Borgaredottren Brita Högbom Född i Hud:vall
1832-12-30 1832-12-09 Skomakare Mästaren Anders Gustaf Broman Född i Stockholm Jungfru Anna Katarina Sjöman Född i Hud:vall
1833-02-24 1833-01-27 Dräng. Olof Persson Född i Enånger Pig. Brita Stina Wiström Född i Hud:vall
1833-07-07 1833-06-23 Matrosen Sjömannen Johan Henrik Helander Född i ???????? Pig. Greta Lena ??????? Född i Hudiksvall
1833-07-21 1833-06-30 Bagaren Matthias Siversson Född i Hafslunda Slagtaren Ol. Hallströms Enka Brita Kajsa Andersdotter Född i Björklinge
1833-07-21 1833-07-07 Sjömannen Lars Sjögren Född i Gnarp Pig. Kristina Pihlström Född i Njutånger
1833-07-21 1833-07-07 Borgaresonen Joh. Skoglund Född i Hudiksvall Byggmästaren Per Berglunds Enka Margta Eriksdotter Född i Forssa
1833-07-30 1833-07-14 Koffedie Styrmannen Martin Westberg Född i Gefle Hushållerska Kajsa Agatha Wennström Född i Wibyggerå
1833-08-25 1833-08-11 Gördelmakaren Anders Magnus Björkner Född i Stora Tuna Enkan Sofia Elisab. Norling Född i Hedemora
1833-10-05 1833-09-15 Fabriksarbetaren Sven Helsing Född i Hudiksvall Pig. Maria Stina Hagström Född i Njutånger
1833-11-03 1833-10-20 Bruksarbetaren Nils Johan Hällgren Född i Njutånger Jungfru Brita Katr. Sjölund Född i Hud:vall
1833-11-10 1833-10-27 Borgaren Olof Enquist Född i Enånger Jungfru Helena Katr. Flodman Född i Hud:vall
1833-11-21 1833-11-03 Borgareson Erik Iggbom Född i Hudiksvall Pig. Margreta Backlund Född i Hudiksvall
1833-11-29 1833-11-10 Arbetskarl. Per Persson Född i Enånger Pig. Katrina Sundberg Född i Falun
1833-12-29 1833-12-08 Handelsmannen Georg Peter Molin Född i Hudiksvall Jungfru Anna Wilhelmina von Meck Född i Stockholm
1833-12-26 1833-12-08 Komministern uti Idnor Gustaf Leonard Sparrman Född i Mariefred Jungfru Amelia Amanda Antoinetta Fredrika Gustava Cederström Född i Östmo
1834-04-15 1834-03-30 Kopparslag. Ges. Per Gustaf Aspenberg Född i Forssa Pig. Anna Katrina Bergström Född i Jerfsö
1834-05-19 1834-05-04 Fiskaren Erik Berglund Född i Hud:vall Borgared:r Katrina Rålund Född i Hud:vall
1834-06-22 1834-06-08 Borgareson Jonas Wall Född i Hudiksvall Enkan Karin Olofsdotter Sundsten Född i Bjuråker
1834-07-20 1834-07-06 Åkaren Erik Gudmundsson
Pigan Lisa Olofsdotter Född i Tuna
1834-11-04 1834-10-05 Handelsmannen Per Abraham Nordin Född i Bollnäs Jungfru Amalia Kristina Bogren Född i Lilla Edet
1834-10-24 1834-10-05 SnickareGesellen Erik Schyttner Född i Hudiksvall Pigan Katrina Bergroth Född i Enånger
1834-11-07 1834-10-12 Guld och Silver Arbetaren Kristoffer Nordin Född i Hudiksvall Jungfru Helena Katrina Svanberg Född i Hudiksvall
1834-11-__ 1834-10-12 Kofferdie Kaptenen, Enkl. Jonas Kastman Född på Gotland Mamsell Brita Maria Almgren Född i Hud:vall
1834-11-25 1834-11-02 Handelsman Mikael Iggström Född i Njutånger Jungfru Lena Kristina Grip Född i Hölö
1834-11-27 1834-11-09 Borgareson Jakob Sundsten Född i Hud:vall Borgaredottr. Brita Åslund Född i Hud:vall
1834-12-27 1834-12-07 Vice Häradshöfdingen Erik Salomon Nordenström Född i Offerdal Jungfru Anna Gustava Norin Född i Hudiksvall
1835-02-10 1835-01-25 Bagaren Anders Gustaf Sahlström Gefle Jungfru Ulrika Matilda Asp Född i Hud:vall
1835-02-22 1835-02-08 Fabriks Arbetaren Karl Holmberg Född i Hudiksvall Pigan Karolina Klies Född i Göteborg
1835-05-?? 1835-04-26 Logarfvare Gesell Lars Hamberg Född i Visby Borgare Dottren Anna Kajsa Höglund Född i Hud:vall
1835-05-24 1835-05-?? Fiskaredräng. Johan Byström Född i Hud:vall
Anna Hällberg Född i Hud:vall
1835-05-31 1835-05-17 Guldsmeds Gesell Anders Fredrik Lundberg Född i Sundsvall Sämskmakaredottren Johanna Ekman Född i Hud:vall
1835-07-03 1835-06-14 Skomakare Gesellen Lars Forsselius Född i Umeå F. d. Styrman Nils Elanders H:u Brita Lindquist Född i Hudiksvall
1835-06-28
Drängen Anders Högström
Pigan Inga Brita Morin Håsta
1835-09-10 1835-08-16 Färgaren Olof Åkerberg Född i Sveg Pigan Anna Karolina Bergman Född i Tuna
1835-09-08 1835-08-16 Drängen Per Nilsson Wiklander Född i Piteålands Pig. Maria Margreta Beve Född i Singön
1835-11-19 1835-10-25 Handelsman Per Wahlström Född i Hud:vall Jungfru Erika Elisab. Drake Född i Hud:vall
1835-11-22 1835-11-01 SkomakareGesellen Per Gustaf Ellvin Född i Hud:vall Pig. Stina Sundquist Född i Skog
1835-11-19 1835-11-01 Borgaren Erik Wigren Född i Hud:vall Borgaredottren Anna Brita Sundsten Född i Hud:vall
1835-11-26 1835-11-08 Borgaren Kristian Erik Skoglund Född i Hud:vall Borgaredottren Katrina Garberg Född i Hud:vall
1835-12-10 1835-11-22 Borgaren, Enklingen Olof Wikbom Född i Hud:vall Borgaredottren Anna Brita Wigren Född i Hud:vall
1836-01-01 1835-12-13 Fiskaredräng Lars Sjöholm Född i Jättendal Borgaredottren Brita Skoglund Född i Hud:vall
1836-04-21 1836-04-03 Matrosen Lars Mattsson Söderström Född i Lofön Fiskar. Per Walls Enka Maria Margreta Strandell Född i Ljusnarsberg
1836-05-01 1836-04-10 Handelsman, Enkling Georg Peter Molin Född i Hud:vall Jungfru Sofia Elisabet Segerbom Född i Hud:vall
1836-05-23 1836-05-08 Karduansmakare Gesellen Olof Fredrik Berggren Född i Hud:vall Jungfru Gustava Elisabet Silvernagel Född i Hud:vall
1836-07-29 1836-07-10 Skräddare Gesell Johan Hedberg Född i Skog Jungfru Inga Kristina Berglund Född i Hud:vall
1836-07-31
Fiskaren Anders Hällström
Bondedottren Anna Olofsdotter
1836-10-14 1836-09-25 Handelsmannen Anders Delin Född i Idnor Jungfru Anna Margreta Hermansson Född i Hamrånge
1836-10-25 1836-10-09 Kopparslagare Mästaren Jonas Wixner Född i Forssa Pigan Katr. Margr. Westberg Född i Alfta
1836-11-13 1836-10-30 Arbetskarlen Olof Olofsson Ekeroth Född i Dalarna Pigan Brita Forss Född i Njutånger
1837-04-02 1837-03-12 Handelsmannen Erik Magnus Helleberg Född i Falun Jungfru Katr. Margreta Örnberg Född i Hud:vall
1837-05-15 1837-04-23 Repslagare Gesellen Lars Peter Östberg Född i Hud:vall Repslagaredottren Karolina Erika Nyström Född i Hud:vall
1837-07-14 1837-04-30 Kolaren Sven Esbjörnsson Njutånger, Näcksjö, född i Ytter Hogdal Pig. Margreta Sjögren Född i Nianfors
1837-09-03 1837-07-23 KronoBåtsman Olof Bygren Född i Gnarp Pig. Margreta Färnström Född i Ohre
1837-08-13 1837-07-23 Postmästaren Karl Ludvik Blomberg Ljusdal, född i Färla Jungfru Matilda Sofia Caspolin Född i H:vall
1837-11-05 1837-09-17 Matrosen Erik Johan Gudmundsson Född i H:vall Borgared:r Johanna Stockberg Född i H:vall
1837-11-09 1837-10-22 Fiskareson Erik Butz Född i H:vall Borgared:r Anna Kristina Flodman Född i H:vall
1837-11-16 1837-10-22 Borgaren Olof Sundstén Född i H:vall Pig. Kristina Byström Född i H:vall
1838-04-16 1838-03-11 Commisions ?????????? Esbjörn Blomgren Född i Småland Jungfru Anna Margr. Moberg Född i Hudiksv.
1838-08-26 1838-08-05 Borgaren och Fiskaren Erik Flodman Född i H:vall Borgared:r Sigrid Catrina Bergström Född i H:vall
1838-11-08 1838-10-14 ???????? Per Johansson Engström Född i Harmånger Pigan Carin Högbom Född i Hudiksvall
1838
Krono Båtsman Johan Persson Hammar
Pigan Maria Nordström Född i Hudiksvall
1838-12-06 1838-11-18 Borgaren och Fiskaren, Enkling Mathias Myrgren Född i Hudiksvall Borgaredottren Brita Maria Pirander Född i Hudiksvall
1838-12-26 1838-12-02 Sjöman Jöns Åsberg Född i Dahl Sjömansd:r Cajsa Stina Svensson Född i H:vall
1838-12-27 1838-12-02 Borgaren och Fiskaren, Enkling Erik Ersson Byberg Född i H:vall Enka efter Fiskar. Joh. Dahlbom Brita Carlsdotter Född i Tuna
1838-12-30 1838-12-16 Skräddare Mästaren Olof Söderström Född i H:vall
Ulrika Lovisa Timdahl Född i H:vall
1839-01-29 1839-01-13 Borgaren, Fiskaren Erik Molarin Född i H:vall Pigan Brita Eriksdotter Född i Tuna
1839-02-05
Urfabrikör Adolf Kumling Född i H:vall Jungfru Medea Theres. Sandman Född i Gefle

1839-03-10 Förre Kolaren på Nianfors, Enkling Jon Jonsson Född i Wermland Pigan Stina Abrahamsdotter Född i Enånger
1839-04-12 1839-03-24 Borgaren och Fiskaren Johan Sundin Född i H:vall Pigan Anna Cajsa Norling Född i ???ala
1839-09-01 1839-08-18 KakelungsmakareGesellen Per Adolph Lövenmark Född i Stockholm Pigan Anna Greta Hallstén Född i Rogsta
1839-11-24 1839-10-20 Sadelmakar. August Selling Född i Ö. Haninge Demoiselle Car. Amal. Math. Westerlund Född i Stockholm
1839-12-08 1839-10-20 Borg. och Fiskar. Johan Er. Backman Född i Hudiksvall Borgaredottren Christina Ruth Född i Hudiksvall
1839-11-2? 1839-11-?? Borgare Son Nils Ruth Född i Hud:vall Borgaredottren Anna Grubb Född i Hud:vall
1839-12-22 1839-12-01 Båtskeppar, Enkling Johan Henrik Helander Född i Finland Borgaredottren Catrina Lögström Född i H:vall

1839-12-22 Klensmeds Gesellen Carl Erik Skoglund Född i H:vall Borgaredottren Margr. Am. Eleon. Grönstedt
1840-03-22 1840-03-01 Handelsman Per Åström Född i H:vall Demoiselle Beata Ulr. Rogstadius Född i H:vall
1840-04-05 1840-03-22 Extra StadsBetjenten August Reinhold Flodin Född i Bygdeå Fosterdottren Christina Wretholm Född i Ljusdal
1840-07-26 1840-06-07 Carduansmakar. Gesellen Lars Sundberg Född i Färila Fiskared:r Brita Dahlberg Född i H:vall

1840-08-02 Skrädd. Carl Peter Tunander Född i Sundsvall Pigan Christina Söderlund Född i Njurunda
1840-10-25 1840-10-04 Skomakare Gesellen Carl Olof Sundström Född i H:vall Pigan Anna Stina Östman Född i Gnarp
1840-10-18 1840-10-04 Handelsman Magnus Jacob Wallner Född i H:vall Demoiselle Elisabet Juliana Fahlander Född i Delsbo
1840-11-19 1840-11-01 Borgaren Per Christian Åslund Född i H:vall Borgaren Lars Forssbergs Enka Catrina Bäckman Född i H:vall
1840-12-06 1840-11-15 Målare Mästaren Lars Mauritz Atterberg Född i Hudiksv. Jungfru Carolina Schalin Född i Sundsvall
1840-12-17 1840-11-29 BorgareSon Hans Hellberg Född i H:vall Borgaredottren Anna Greta Molarin Född i H:vall
1841-04-12 1841-03-28 Borgaresonen Per Strandell Född i H:vall Borgaredottren Brita Stina Lönnberg Född i H:vall
1841-05-16 1841-04-25 ???????????????? Erik Persson Wadin Född i Harmånger Arbetskarl Hans Svedbergs Enka Inga Catrina Röstlund Född i H:vall
1841-06-05 1841-05-16 BorgareSOn Nils Pousard Född i H:vall Pigan Margreta Andersdotter Född i Bergsjö
1841-07-15 1841-06-06 Konungens Trotjenare Captenen vid Helsinge Kongl. Regemente Erik Nannersten
Kyrkoherde P. A. Frankenbergs Enkefru Johanna Dahlbom Född i Ljusdal
1841-08-1? 1841-07-25 Stads Comministern Johan Adolf Åkerberg Född i Södertelje Mamsell Dorothea Mariana Wilhelmina Kayser Född i Lybeck
1841-08-20 1841-08-01 Skräddaren Hr. Jonas Enlund Född i Söderhamn Jungfru Christina Hermansson Född i Hudiksvall
1841-09-05 1841-08-15 Bokhållaren Fredr. Dan. Tjerneld Född i Harmånger Jungfru Catrina Ulrika Wik Född i Piteå
1841-09-3? 1841-09-12 Smeds gesällen Jonas Idenström Född i Idenor Pigan Brita Magdal. Söderström Född i Rogsta
1841-10-17 1841-09-26 Snickare Gesällen Fredrik Justus Lindh Född i Willberga Barnmorskan Demoiselle Johanna Gauffin Född i Söderala
1841-11-23 1841-11-07 Kopparslag. Ges. Per ???ten Född i Ljusdal Bondedottern, Jungfru Anna (Ersdotter) Vixner Född i Idenor
1841-11-25 1841-11-07 Drängen Lars Palm Född i Enånger Pigan Catrina Sörlin Född i Hernösa.
1841-11-2? 1841-11-07 Fabriksarbet. Aron Wilhelm Beve Född i H:vall Pigan Carin Ericsdotter Född i Rogsta
1841-12-02 1841-11-14 Borgaren Hans Åström Född i H:vall Jungfru Brita Chr. Norling Född i Norrala
1841-12-09 1841-11-21 Handelsman Dan. Åkerstedt Född i Rogsta Jungfru Cathr. Christ. Enman Född i H:vall
1842-02-27 1842-02-06 Coopwardie Kapten, Enklingen Erik Mathias Svanberg Född i H:vall Jungfru An. Magd. Björkblad Född i Gefle
1842-04-0? 1842-03-20 Borgaren Lars Högbom
Borgaredottren Christina Agneta Backman
1842-05-05 1842-04-17 Enklingen, Roddaren Per Johansson Engström
Borgaredottren Chr. Hybbinett
1842-05-16 1842-05-01 Arbetskarlen Pehr Christ. Berggren
Pigan Margreta Jansdotter
1842-08-14 1842-07-24 Roddaren vid Sjötullen Johan Hedman
Borgare dottren, Jungfru Catrina Erika Ruth
1842-08-14 1842-07-31 Kopparsl. Ges. Carl O. Silfvernagel
Pigan Helena Carol. Högberg
1842-07-31
Borgaren Erik Ol. Byberg
Borgaredottren Br. Engman
1842-09-13 1842-08-28 Glasmästare Gesällen Jonas Lifvén
Pigan Maja Lisa Bergström
1842-10-1? 1842-09-18 Sjöman Joh. Pousette
Pigan Maria Lindqvist
1842-11-13 1842-10-23 Borgaren Jon. Iggbom
Pigan Stina Lisa Jernberg
1842-11-24 1842-11-06 Fiskaren Per Skoglund
Borgaredottren Juliana Berglund
1842-12-11 1842-11-20 Båtskepparen Lars Petter Åberg
Borgare dottren Anna Maria Berglund
1842-12-26 1842-12-04 Fabriksarbetaren Lars Petter Engdahl
Pigan Sara Iggberg
1842-12-25 1842-12-04 Drängen Erik Andersson Enander
Pigan Anna Svensdotter
1842-12-29 1842-12-11 Borgare Son Per Hagbom
Borgare, Jungfrudottren Margr. Christ. Sundstén
1842-12-26 1842-12-11 Fabrikören och Karduansmakaren L. O. Bergström
Mams. Olava Petron. Segerbom
1843-01-03 1842-12-11 Bondes. Ol. Haglund
Borgare dottren Jungfru Catr. Pousard
1843-01-06 1842-12-18 Arbetskarlen Per Larsson Lindh
Pigan Brita Jonsdotter Bergsjö
1843-01-?? 1842-12-18 Matrosen Erik Vall
Pigan Brita Maria Gudmundsson
1843-02-21 1843-02-05 Skom. Gesällen Joh. Henr. Lenholm
Pigan Anna Catrina Kjellberg
1843-04-20 1843-04-02 Borgareson Ol. Åslund
Borgaredottren Margreta Sandström
1843-04-30 1843-04-09 Drängen Lars Ol. Åberg
Borgaredottren Catr. Vestner
1843-05-07 1843-04-16 Stads Vaktmästaren And. Erik Åkerström
Borgaredottren Brita Ruth
1843-06-05 1843-05-21 Kopparslag. Gesällen Per Gustaf Bölander
Pigan Margreta Palm
1843-06-18 1843-06-04 Handelsman Ferdin. Dahl
Demoiselle Anna Christ. Hofverberg
1843-07-21 1843-07-02 Kyrkoherden öfver Hudiksvalls och Idenors Församlingar, Magister Carl Ludvig Boström
Jungfru Johanna Maria Löfqvist
1843-08-24 1843-08-06 Skomak.mästaren Johan Gustaf Sjöman
Jungfr. ? ? Skoglund
1843-08-27 1843-08-13 Coopvardie Kaptenen Petter Jakob Trapp
Jungfru Gunnila Christina Regnander
1843-10-20 1843-10-01 Kopparsl. Gesällen Nils Offerlin
Pigan Carin Englund
1843-10-29 1843-10-08 Drängen Hans Christian Viberg
Pigan Greta Cajsa Persdotter
1843-11-30 1843-11-12 Coopv. Styrm. Ol. Lindblom
Borgaredottren, Jungfru Maria Margreta Boutz
1843-11-30 1843-11-12 Borgaren och Fiskaren Anders Hagbom
Borgaredottren, Jungfru Margreta Palm
1843-12-26 1843-12-10 Enklingen, Handelsman Anders Delin
Jungfru Margreta Claesson
1844-01-07 1843-12-24 Matrosen Olof Vesterberg
Sjömansdottren Carolina Svensson
1844-01-26 1844-01-07 Fiskareson P. G. Dahlberg
Arbetskarlsdottern Anna Brita Dahlgren
1844-05-05 1844-04-21 Extra Vaktmästaren Nils Petter Norin
Jungfr. Br. Chr. Hultberg
1844-05-05 1844-04-21 Arbetskarl. Hans Erik Svedberg
Pig. Br. Maria Sundström
1844-06-?? 1844-05-24 Rector Scholæ Mag. Fredr. Vennberg
Demoiselle Amalia Maria Vallner
1844-06-09 1844-05-24 Apothekaren Joh. Julius Bruun
Demoiselle Carolina Augusta Vallner
1844-06-2? 1844-06-02 Borgaren och Fiskaren Pehr Olof Flodman
Borgaredottern Brita Stark
1844-08-25 1844-08-11 Carduans makare Gesällen And. Bergstedt
Borgare dottern Margr. Christ. Åberg
1844-08-25 1844-08-11 Kopparsl. Gesällen Lars Petter Froberg
Arbetskarlsdottern Maria Brita Niemelin
1844-09-22 1844-08-25 Matrosen Nils Pett. Löfström
Båtskeppare dottern Johanna Westling
1844-10-17 1844-09-29 Borgaresonen Ol. Benett
Smedsdottern Erika Norling
1844-10-20 1844-10-06 Kopparslagare Gesällen Erik Vennström
Pigan Juliana Olofsdotter
1844-10-2? 1844-10-06 Skräddare Gesällen Pehr Nordlinder
Pig. Maria El. Sinderström
1844-10-24 1844-10-06 Kopparslagaren Hans Er. Hällström
Jungfr. Johanna Ch. Vesterlund
1844-10-31 1844-10-13 Skrädd. Gesällen Pehr August Öberg
Jungfru Johanna Vilhelmina Åkerblom
1844-11-1? 1844-10-27 Båtsman vid 1:sta Norrl. 1:sta Comp. N:o 169 Erik Vilund
Pigan Stina Olofsdotter
1844-11-21 1844-11-03 Borgaren Abraham Strandell
Borgaredottern Helena Rålund
1844-12-05 1844-11-10 Borg.sonen Joh. Pett. Byberg
Borgaredottern Christina Catrina Morén
1844-12-13 1844-11-24 Soldaten vid Forssa Compagnie N:o 143 Pehr Qvick
Pigan Greta Stina Södermark
1844-12-29 1844-12-08 Skorstensfejaren Johan Edvard Thyg????
Båtsmansdottern Eva Sofia Östberg
1845-02-26 1845-02-09 Arbetskarlen, Enklingen Jonas Tunstedt
Pigan Lena Pehrsdotter
1845-03-09 1845-02-23 Matrosen Jon. Sal. Rosberg
Pigan Christ. Sandberg
1845-03-24 1845-03-02 Borgareson Jon. Florén
Arbetsk.dottern Jungfru Anna Stina Hedström
1845-03-27 1845-03-09 Borgaren Olof Berglund
Borgared. Br. Maria Ruth
1845-04-22 1845-04-06 Borgaren P. O. Myrgren
Byggmästaredottern Jungfru Anna Sundström
1845-04-27 1845-04-13 Jungman Jon. Pihlström
Pigan Brita Åberg
1845-05-12 1845-04-27 Drängen Anders Andersson (Lindström)
Pigan Ulrika Sundberg
1845-06-22 1845-06-08 Boktryckeri Konstförvandten Carl Joh. Ekblom
Pigan Barbro Christ. Bergroth
1845-08-28 1845-08-10 Skomakare gesällen Wilhelm Östberg
Jungfru Margr. Catrina Delin
1845-09-25 1845-09-07 Handelsmannen Olof Nordell
Jungfru Chr. Catr. Arborén
1845-11-13 1845-10-26 Drängen Ol. Olsson
Pig. Joh:a Vilh:a Lundgren
1845-11-09 1845-10-26 Coopv. Båtsman Henrik Espelin
Pigan Brita Sofia Schalin
1845-11-23 1845-11-02 Borgaren Jan Er. Åslund
Borgared. Anna Margr. Iggbom
1845-12-05 1845-11-16 Borgaren Er. Joh. Molarin
Borgared. Anna Margr. Iggbom
1845-12-04 1845-11-16 Borgareson Olof Grubb
Borgared. Brita Olava Stark
1845-12-23 1845-11-30 Fabrikör Gust. Fr. Schwartz
Jungfru Fredr. Carol. Regnander
1845-12-18 1845-11-30 Båtskepparen And. Idén
Pigan Margreta Vahlberg
1846-01-01 1845-12-14 Bonden Lars Hammarström Hallen, Idenors S:n Pigan Margreta Sjöberg
1846-02-08 1845-11-25 Jungman Anders Söderberg
Borgaredottern Anna Vall
1846-04-13 1846-03-29 Fabrikör Pehr Erik Lindström
Jungfru Lena Brita Åkerström
1846-06-01 1846-05-10 Enklingen, Båtskepparen Johan Henrik Helander
Förra Pigan Catrina Froberg
1846-06-21 1846-06-07 Fabrikören Erik Olof Regnander
Jungfru Clara Christina Dahlbom
1846-06-24 1846-06-07 Handelsman Elis August Pihlgren
Jungfru Flora Johanna Hällberg
1846-07-03
SmedsMästaren Carl Adolf Berg
Jungfru Regina Johanna Nyberg
1846-10-25 1846-10-04 Skomakare Gesällen Jakob Hybbinett
Pigan Hedv. Elisab. Schalin
1846-10-25 1846-10-04 Enkl. Handelsm. And. Delin
Borgaredott. Christina Ruth
1846-10-27 1846-10-11 Kamreraren i Statskontoret Nils August Fredin
Mamsell Margreta Theresia Lieberath
1846-11-05 1846-10-18 Kopparslagaren Joh. Alex Holmberg Östersund Jungfru Christina Fredrika Hafgren
1846-12-03 1846-11-15 Borgaren And. Palm
Borgaredottern Jfru Brita Christ. Sandström
1846-12-08 1846-11-22 Borgaren P. Pousard
Jungfru Johanna Sofia Bengstelius
1846-12-2? 1846-12-06 Drängen Ol. Norling
Borgaredottern Catr. Br. Hällberg
1846-12-26 1846-12-06 Borgaren Er. Hybbinett
Enkan Greta Lisa Hybbinett f. Molarin
1846-12-29 1846-12-06 Skom. Gesällen Joh. Fredr. Åkerlöf
Skomakaredottern Catr. Christ. Berggren
1847-01-05 1846-12-13 Arbetskarlen Lars Olofsson Holm
Tullvaktmäst.dottern Margr. Christ. Högberg
1847-03-25 1847-01-31 Drängen Jon Olsson
Pigan Anna Mattsdotter
1847-03-14 1847-02-14 Verkgesällen vid Kakelugnsmakeriet i Bölen Gustaf Lindberg
Skräddare Enkan Joh:a Carol. Rödin, född Nehrman
1847-04-18 1847-04-04 Drängen Jon Andersson
Bondedottern Anna Christiansdotter
1847-05-02 1847-04-18 Handelsmannen Carl Oscar Bogren
Jungfru Anna Carolina Dahlbom
1847-05-13 1847-04-25 Borgaren Joh. Er. Enman
Pigan Brita Christ. Muhr
1847-05-24 1847-05-09 Bagaremästaren Carl August Nordlund
Jungfru Hel. Chr. Frisk
1847-05-28
Sadelmakaren Jonas Selander
Pigan Ingeborg Jonsdotter Berggren
1847-07-18 1847-05-30 Skomakare Gesällen Olof Idenborg
Pigan Brita Margreta Åman
1847-06-24 1847-06-06 Skepps Byggmästaren Jonas Adolf Nordström
Jungfru Ulrika Sofia Westerlund
1847-08-01 1847-07-04 Roddaren vid Sjötullen Jakob Engström
Jungfru Greta Lisa Skoglund
1847-08-03 1847-07-18 Handelsmannen Anders Gust. Hjort
Jungfru Brita Catr. Fahlander
1847-11-04 1847-10-17 Borgaren Jon. Ol. Lönnberg
Enkan Anna Brita Vigren född Sundsten
1847-11-16 1847-10-31 Drängen Erik Lindström
Pigan Lisa Andersdotter
1847-11-25 1847-11-07 Borgaren Er. Strandell
Pigan Margreta Christina Elg
1847-11-28 1847-11-14 Enklingen, Snickaremästaren Georg Fredrik Timdahl
Hushållerska Chr. Spetz
1847-12-09 1847-11-21 Borgaren och Fiskaren Jonas Rålund
Jungfru Anna Lena Igglund
1847-12-10 1847-11-21 Constapeln Carl Johan Björkander
Jungfru Inga Elisabeth Molarin
1847-12-19 1847-11-28 Drängen Pehr Johansson
Jungfru Christina Lignell