Vigselregister Hudiksvall E:1
Vigseldatum Lysningsdatum Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
1848-01-30 1848-01-16 Skomakaren Pehr Er. Svedberg
Pigan Christ. Catr. Nordin
1848-02-22 1848-02-06 Enklingen, Comministern härstädes Joh. Adolf Åkerberg
Mamsell Brita Margreta Sundsten
1848-04-25 1848-04-09 Skräddare Gesällen Christ. Adolf Ahnström
Papp???? Gesälls dottern Mathilda Gåffäng
1848-04-30 1848-04-09 Enklingen, Borgaren Jan Erik Backman
Jungfru Sofia Henrika Åström
1848-04-27 1848-04-09 Borgaren Jon. Viklund
Jungfr. Joh:a Backman
1848-04-24 1848-04-09 Borgaren Lars Rålund
Jungfr. Maria Margreta Hällberg
1848-05-21 1848-05-07 Enklingen, Skräddaremästaren P. A. Löfström
Jungfru Catr. Marg. Sundberg
1848-06-18 1848-06-04 Kakelugnsm. gesällen Anders Jakob Rödin
Pigan Sara Lovisa Lindberg
1848-07-09 1848-06-11 Garfvaregesällen Olof Berglund Elfros Borgaredottern Catrina Maria Benett
1848-07-23 1848-07-02 Kopparslagare Gesällen Anders Hällström
Pigan Margreta Englund
1848-08-20 1848-08-06 ?????? ?????? ???? ???? Hybinett
??????????dottern Brita Catrina ???dman
1848-09-28 1848-09-10 Comministern i Rogsta och Ilsbo Pehr Valldin
Jungfru Erika Gustafva Undén
1848-10-15 1848-10-01 Arb.karlen Lars Martin ?ahlberg
Pigan Catrina Margr. Lignell
1848-10-26 1848-10-08 Drängen Anders Strömbom
Enkan Lena Tunstedt
1848-10-29 1848-10-15 Rättaren på ????stanäs Johan Wallin
Jungfru Brita Christina Sjöström
1848-11-28 1848-11-05 Borgaren Johan Erik Bergström
Borgaredottern, Jungfru Brit. Catr. Byström
1848-11-30 1848-11-12 Borgaren Olof Gust. Strandell
Borg.dottern Br. Catr. ??llström
1848-12-07 1848-11-19 Borgaren Jon Benett
Jungfr. Br. Margr. Strömbeck
1848-12-26 1848-12-03 Drängen Er. Gust. Rosell
Pigan Brita Pehrsdotter
1849-01-04 1848-12-17 Borgaren Nils Matth. Sandström
Jungfru Katr. Christ. Boutz
1849-02-04 1849-01-14 ?????? Garfvaren Pehr Söderström Ljusdal Pigan Brita Helena Delin
1849-02-04 1849-01-21 Kopparslag. Pehr Vallström
Jungfru An. ? ? Lindström
1849-02-18 1849-02-04 Matrosen Joh. Erik Krok
Afl. Lotsen Stockbergs d:r Joh:a Brita Stockberg
1849-03-25 1849-03-04 Matrosen Carl Hellström
Pigan Anna Stina Engberg
1849-05-08 1849-04-08 Sockengarfvaren Carl August Vennberg L??? Pig. Sigrid Katrina Kellman
1849-05-17 1849-04-29 Koopv. Kapt. And. Hamberg
Jungfru Anna Charl. Ehrengren
1849-05-28 1849-05-13 Handelsmannen Anders Fredrik Mauritz Lundqvist
Mams. Erika Joh:a Stafverberg
1849-06-24 1849-06-10 Skomakare Gesällen Gust. Brask
Pigan Brita Bolander
1849-06-27
Arbetskarl. O. Sjölander
Enkan Margreta Jonsdotter Jettendal
1849-10-11 1849-09-23 Skräddaren Erik Lindberg
Borgaredottern Anna Garberg
1849-10-07 1849-09-23 Enklingen Handelsmannen Anders Hammarberg
Enkefru Johanna Gustafva Stafverberg f. Askberg
1849-10-28 1849-10-14 Borgaren Jonas Lögdström
Jungfr. Anna Maria Sandström
1849-12-02 1849-11-11 Husman Joh. Berglin
Pigan Johanna Svensson
1849-12-09 1849-11-25 Borgaren Nils Fredr. Molarin
Jungfru Christina Palm
1850-01-13 1849-12-09 Guldsmeden And. Backman
Hushållerskan Katr. Sundberg
1850-01-13 1849-12-23 Skräddaren Lars Fr. Nordlinder
Jungfru Magd. Katr. Timdahl
1850-02-10 1850-01-20 Matrosen Jon Pett. Engström
Arbetskarlsdottern Margr. Katr. Hollsten
1850-02-17 1850-02-03 Wallonsmeden, Enklingen Anders Hellström Strömb. Pigan Brita Sundin
1850-03-07 1850-02-17 Vagnmakaremästaren Erik Gust. Schagerström
Jungfru Margreta Christina Hasselström
1850-04-01 1850-03-17 Garfv.mäst. Joh. Pett. Lundberg
Jungfru Erika Eugenia Frisk
1850-04-07 1850-03-17 Guldsmeds Gesällen Er. Nordqvist
Jungfru Anna Br. Viström
1850-04-25 1850-04-07 Borgaren Pehr Rålund
Jungfr. An. Margr. Sandström
1850-04-30 1850-04-07 Borgaren Michaël Ruth
Jungfr. Erika Vik
1850-04-29 1850-04-07 Arbetskarlen Ol. Bergman
Pigan Margta Svensdotter
1850-05-12 1850-04-28 Hand. Bokh. Pehr Fr. Lindman
Borg.dottern Margreta Christina Hybbinett
1850-08-25 1850-07-07 Drängen Pehr Högberg
Båtskepparedottern Maria Margr. Lindström
1850-09-27 1850-08-11 Veterinär Läkaren Johan Larsson Vahnborg
Hushållerskan Maria Marg. Ersdotter
1850-10-19 1850-09-01 Guldsmeds Gesällen Carl Gustaf Fröjd
Pigan Christ. Engman
1851-03-16 1850-09-29 Jungman Magn. Hollsten
Pigan Joh:a Charl. Bergqvist
1850-11-06 1850-10-20 Extra Postiljon Mattias Söderberg
Jungfr. An. Katr. Holmberg
1850-11-07 1850-10-20 Borgaren Joh. Er. Löjdström
J:fru Greta Katr. Hagbom
1850-11-10 1850-10-27 Nämndemanssonen Olof Ersson Yggström ???? Pigan Inga Cecilia Yggström
1850-11-14 1850-10-27 Borgaren And. Rålund
Borgaredottern Jungfru Katrina Grubb
1850-12-01 1850-11-03 Borgaren Pehr Er. Åslund
Jungfru Olava Sandström
1850-11-21 1850-11-03 Borgaren Er. Hagbom
Jungfru Margreta Johanna Tröne
1850-12-08 1850-11-24 Borgaren Joh. Jak. Benett
Jungfru Brita Margr. Myrgren
1850-12-15 1850-11-24 Kopparslagare Gesällen Johan Edvard Nordin
Pigan Anna Margr. Nordin
1850-12-26 1850-12-08 Snickaremästaren Pehr Göran Hultman
J:fru Brita Christ. Lindström
1851-03-06
Drängen K??? Anders Andersson
Pigan Gröning Anna Andersdotter
1851-04-15 1851-03-30 Coopvardie Kaptenen Jonas Fredr. Pettersson
Jungfru Lovisa Margr. Östberg
1851-06-09 1851-05-25 ?????????? Villjam Hägerström
Pigan Justina Dahlberg
1851-06-24 1851-06-01 Handelsmannen Johan Broberg Delsbo Mams. Charl. Christ. Jättner
1851-07-06 1851-06-08 BorgareSon Johan Olof Myrgren
BorgarDottern Brita Catrina Myrgren
1851-06-29 1851-06-15 BorgareSon Pehr Skoglund
BorgareDottern Maria Benett
1851-08-14 1851-07-27 Kopparslagare Gesällen Jacob Burgman
Kopparslag. Mästaren Bölanders Enka Margr. Palm
1851-08-30 1851-08-03 ????????? Johan Andersson
F.d. Pigan Brita Elisabeth Lögdström
1851-09-24 1851-09-07 Arbetskarlen Jonas Dahlberg
Pigan Hedda Doroth. Lindgren
1851-09-28 1851-09-14 Handelsmannen Joh. Anton Jennische
Jungfru Emilie Eufrosyne Wallström
1851-11-07 1851-09-28 Afskedade Volontären, Enklingen Pehr Lindgren Ljusdal F. Pigan Brita Catr. Dahlman
1851-11-13 1851-10-19 Rote Båtsman Erik Björkman Tuna S:n Pigan Jungfru Margr. Öster
1851-11-16 1851-10-26 Drängen Lars Er. Norin
Pigan Elis. Chr. Nordström
1851-11-23 1851-11-09 Borgaren Jonas Ruth
Borgaredottern Cajsa Br. Iggström
1851-11-23 1851-11-09 Arbetskarlen Henrik Stefansson Svedin
Pigan Brita Solberg
1851-11-30 1851-11-16 Snickaren Abraham Modin
Hushållerskan Brita Zacrisdotter
1851-11-30 1851-11-16 BorgareSon Jacob Benett
Jungfru Anna Lisa Nordgren
1851-12-04 1851-11-16 Borgaren Pehr Ruth
Jungfru Catr. Margr. Enman
1851-11-30 1851-11-16 Arbetskarlen Jon Jonsson Nordin
Kyrkvaktaredottern Johanna Catr. Forsslin
1851-12-07 1851-11-23 Arbetskarlen Erik Majström
Jungfru Livia Catr. Åberg
1852-02-15 1852-02-01 Conditorn och Destillatorn, Enklingen Bror Isak Clason
Jungfru Erika Christ. Åhs
1852-03-21 1852-03-07 Enklingen, Sämskmakaren Carl Gustaf Löfgren
Mamsell Maria Lov. Weström
1852-04-12 1852-03-28 BorgareSon Martin Lögdström
Borgaredottern Jungfru Brita Margr. Hällström
1852-05-02 1852-04-11 Jungman Lars Erik Röstlund
Sjömansdottern Johanna Erika Tynelius
1852-04-25 1852-04-11 Borgaren Joh. Olof Nyberg
Borgaredottern, Jungfru Anna Brita Hällberg
1852-05-30 1852-05-16 BorgareSon Pehr Erik Tröne
Afl. Borgaren P.O. Flodmans Enka Brita Stark

1852-05-23 Borgaren och Fiskaren Erik Broberg
Aflidnne Borgaren P.O. Myrgrens Enka Anna Sundström
1852-06-27 1852-06-13 Häradshöfdingen i Lappmarkens domsaga af Storfurstendömet Finland Carl Johan Oscar Grönblad
Jungfru Amanda Christina Wahlström
1852-11-21 1852-11-07 BorgarSon Lars Olof Forssberg
Pigan Christ. Andersdotter
1852-12-26 1852-12-05 E. O. Sjötulls Vaktmästaren Pehr Lundberg Söderhamn Borgaredottern Jungfru Anna Brita Skoglund
1852-12-28 1852-12-12 Målare Mästaren Carl Thunberg
Aflidne Målare Mästaren Lars Mauritz Atterbergs Enka Carolina Schalin
1853-01-02 1852-12-19 Coopv. Matrosen Lars Olof Pirander
Borgaredottern Jungfru Margreta Ruth
1853-01-23 1853-01-09 Enklingen, Kopparslagaren Erik Wennström
Pigan Carin Olsdotter Åkerlund
1853-02-20 1853-02-06 Skomakaren Hans Englund
Borgaredottern Anna Brita Skoglund
1853-03-28 1853-03-13 Sadelmakaren Lars Arv. Timdahl
Hushållerskan Ingrborg Blomberg
1853-04-03 1853-03-20 Borgaren, Enkling Pehr Strandell
Borgaredottern Inga Lönnberg
1853-04-24 1853-04-10 BorgareSonen Carl Olof Wikbom
Coopv. Båtsman Henrik Espelins Enka Brita Sof. Schalin
1853-05-16 1853-05-01 BorgareSon Pehr Olof Hällberg
Pigan Johanna Thunberg
1853-05-22 1853-05-08 Enklingen, Borgaren och Fiskaren Olof Vikbom
Pigan Carin Pehrsdotter
1853-07-20 1853-07-03 Kongl. Maj:ts Trotjenare Löjtnanten vid Vesterbottens FältjägareCorps, Riddare af Kongl. Dansk?????borgs Orden Välborne Erik Oscar v. Knorring
Dygdädla Jungfrun Nanny Christina Hällberg
1853-07-28 1853-07-10 Collega vid härvarande Högre LärdomsSkola Mag. Jacob Hallgren
Dygdädla Jungfrun Fröken Helena Math. Schildt
1853-08-05 1853-07-17 Bruksförvaltaren Carl Olof Herman Svartz Gnarps Masugn Dygdädla Jungfrun Anna Maria Lönner
1853-08-07 1853-07-17 F. Drängen Olof Eriksson Östlin
Pigan Helena Christ. Hollsten
1853-08-19 1853-07-31 Enklingen Skräddare Mästaren Johan Hedberg
Klädessömmerskan Jungfru Brita Magdal. Svedberg
1853-09-02 1853-08-14 Jungman Erik Forsslöf
F. Pigan Helena Olsdotter Stering
1853-10-05 1853-09-11 BorgareSon Anders Hällström
Borgaredottern Anna Catr. Åberg
1853-10-16 1853-09-25 Kopparslagare Mästaren Michael Söderquist
Klädessömmerskan Brita Beckman
1853-10-28 1853-10-09 Handels Bokhållaren Adolph Forsströmsson
Jungfru Johanna Catharina Näslund
1853-10-30 1853-10-16 Rote Båtsman Jonas Eric Stolpe? Rogsta S:n Pigan ???? Margaretha Olofsdotter
1853-11-13 1853-10-30 Postiljons Sonen Pehr Olof Holmberg
Pigan Christina Dunder
1853-11-27 1853-11-13 Glasmästaren Erik Lignell
Jungfru Joh:a Christ. Sandström
1853-12-29 1853-11-20 Husman Enkling Erik Sundberg Öfverberge, Idenor Pigan Jungfru Brita Catrina Högdahl
1854-01-15 1854-01-01 Skrädd. Gesällen Joh. Dahlén
Hushållerskan Julia Mathilda Melander
1854-04-06 1854-03-19 Enklingen Handelsman Pehr Åström
Dygdädla Jungfrun Beata Christ. Fagerström
1854-04-09 1854-03-26 Enklingen, Borgaren och Fiskaren Olof Skoglund
Pigan Catr. Elisab. Åström
1854-04-?? 1854-03-26 Drängen Anders Johan Pettersson
Pigan Anna Greta Andersdotter
1854-06-05 1854-05-14 Arbetskarlen Anders Pehrsson Nordin
Pigan Carin Brodén
1854-06-05 1854-05-21 Arbetskarlen Olof Johansson Boberg
Pigan Carolina Dahlbom
1854-06-29 1854-06-11 Bruksbokhållaren Pehr Robert Westman Smedjebacken Dygdädla Jungfrun Catr. Maria Nordin
1854-06-15 1854-06-11 Bruksarbetaren Pehr Hillberg Håsta Udde Pigan Margreta Björkqvist
1854-07-30 1854-07-16 Färgeri Fabrikören Abraham Gustaf Bernhard Hasselhuhn Hernösand Dygdädla Jungfru Octava Agneta Regnander
1854-08-02 1854-07-16 Collega Schola, Magister Carl Olof Wilhelm Berg
Dygdädla Jungfrun Margaretha Nordin
1854-08-11 1854-07-23 Carduansmakare Gesällen Isak Norfeldt
Jungfru Brita Fredrika Berggren
1854-08-05 1854-07-23 SadelmakarArbetaren Gustaf Andersson
Dess fästewvinna Gunilla Erica Berggren
1854-09-05 1854-08-13 Comministern i Nysätra och Österunda S:n Pehr Samuel Bäckström
Demoiselle Mathilda Josephina Nitiliana Davidson

1854-09-10 Insp???????? Isac Johan Widberg Österhaninge Dess fästeqvinna ?????? Anna Maria Lindberg
1854-10-03 1854-09-17 Smedsmästaren Carl Peter Lindberg ???????? ???? Jungfru Anna Cathrina Broberg
1854-10-29 1854-10-01 Borgarsonen Bror Jonas Stark
Jungfru Cathrina Margreth. Ehn
1854-10-22 1854-10-08 Drängen Olof Lönnberg
Dess fästeqvinna Anna Engström
1854-11-19 1854-10-29 Drängen Hans Dahlbäck
Pigan Christina Elisabeth Ågren
1854-11-23 1854-11-05 Båtskepparen Johan Olof Dahlin
Jungfru, Pigan Maria Helena Bergqvist
1854-11-30 1854-11-12 Borgaren och Fiskaren Johan Eric Boutz
Jungfru Elisabeth Brita Åslund
1854-12-10 1854-11-19 Borgaren och Fiskaren Anders Olof Strömbäck
Dess fästeqvinna Lovisa Falk
1854-12-10 1854-11-19 Roddaren Pehr Hådén
Jungfru Johanna Sundberg
1854-12-17 1854-12-03 Bruksarbetaren Johan Olof Forsslöf Håsta udde Pigan Charlotta Wilhelmina Löfstedt
1854-12-22 1854-12-03 Borgaresonen Lars Eric Swedberg
Borgaredotren, Jungfru Margreta Helena Iggström
1854-12-17 1854-12-03 Borgaren Johannes Ruth
Jungfru Carin Jönsdotter Åslund
1854-12-19 1854-12-03 Borgaren Daniel Westner
Borgaredotren, Jungfru Brita Maria Enman
1855-03-08 1855-02-18 Enklingen Skräddaren Eric Lindberg
Bondedotren, Jungfru Brita Olsdotter
1855-03-11 1855-02-25 Matrosen Olof Olsson
Jungfru Ulrika Söderström
1855-04-15 1855-03-25 Garfvare Gesällen Eric Winberg
Förra Pigan Ulrica Christina Lindberg
1855-04-15 1855-04-01 Drängen Enklingen Pehr Christian Berggren
Kakelugnsmakare Gesälls Enkan Maria Christina Lindqvist, f. Ramström
1855-05-08 1855-04-22 Borgaren och Fiskaren, Enklingen Martin Lögdström
Jungfru Brita Margreta Berg
1855-05-13 1855-04-29 Ringare Åldermannen Enklingen Jonas Höglund
Hushållerskan, Jungfru Ingrid Pehrsdotter
1855-05-17 1855-04-29 Väfvaren Olof Anton Lundmark
Enkan Cathrina Christina Nordin
1855-05-17 1855-04-29 Kopparslagare Mästaren Herr Carl Johan Wixner
Dygdädla Jungfru Maria Elisabeth Westberg
1855-05-23 1855-05-06 HofRäts vice Notarien, Häradshöfdingen, Högädle Herr Frans Wilhelm Theodor Granström Stockholm Dygdädla Jungfru Emma Bernhardina Hellberg
1855-06-19 1855-06-03 Prosten och kyrkoherden Högärevördige och höglärde Herr Mag. Johan Olof Nordendahl Enånger Dygdädla Jungfru Mathilda Frisk
1855-06-24 1855-06-10 Arbetskarlen Lars Jonsson Nyberg
Dess fästeqvinna Brita Röstlund
1855-09-30 1855-09-09 Fiskaren Adolf Theodor Åström
Borgaredottren, Jungfru Brita Margreta Svedberg

1855-10-07 Vice Commissions Landtmätaren Högädla Herr Reinhold Hedlund
Dygdädla Jungfru Sara Christina Brun
1855-10-28 1855-10-07 F. Båtsman Paul Eriksson Örn med nu antagne namnet Kronman
Borgare Enkan Cathrina Christina Kronman, f. Wedmark
1855-11-08 1855-10-21 Borgaren och Fiskaren Johannes Moberg
Borgaredottren, Jungfru Erika Tröne
1855-11-11 1855-10-28 Drängen Olof Östman
Pigan Sara Cathrina Nordin
1855-11-25 1855-11-04 Skomakare Gesällen Pehr Bolin
Dess fästeqvinna Margreta Niemelin
1855-11-18 1855-11-04 Drängen Johan Forsström
Pigan Greta Stina Gunst
1855-11-25 1855-11-11 Borgaresonen Olof Myrgren
Dess fästewvinna Anna Martha Benett
1855-12-02 1855-11-18 Skrädderidkaren Anders Swedberg
Jungfru Christina Jonsdotter Eng
1855-12-21 1855-12-02 Kopparslagaren, Enkling Jonas Fredric Hafgren
Jungfru Christina Magdalena Lundberg
1855-12-27 1855-12-09 Båtskepparen Olof Skoglund
Borgaredottren, Jungfru Brita Margreta Forssberg
1855-12-28 1855-12-09 Borgaren och Fiskaren Erik Broberg
Borgaredottren, Jungfru Cajsa Greta Berg
1856-01-17 1855-12-30 ????????? Herr Jonas Gustaf Hafverberg
Högädla Jungfrun Sofia Charlot. Pihlgren
1856-01-22 1856-01-06 Borgaresonen Isak Engelbert Sandström
Borgaredottren, Jungfru Anna Cathrina Rålund
1856-01-29 1856-01-13 Kopparslagaren och Hemmansegaren Eric Bergström Ljusdal Demoiselle Emma Christina Euphronsyne Sundbom
1856-03-16
Guldsmeds Gesällen Carl Fredric Andersson
Dess fästeqvinna Johanna Westner
1856-05-12 1856-04-27 Sjömannen Tobias Lundgren
Förra Pigan Elisabeth Cathrina Sundsten
1856-05-12 1856-04-27 Skomakare Gesällen Anders Gustaf Östling
??????????dottren Margreta Christina ??????
1856-05-12 1856-04-27 Arbetskarlen, Enklingen Olof Lönnberg
Pigan Jungfru Juliana Moberg
1856-06-13 1856-05-11 Borgaren och Fiskaren Enklingen Johan Sikström
Pigan Gunilla Olsdotter
1856-06-08 1856-05-25 Rotebåtsmannen Jonas Boja
Pigan Anna Christina Jonsdotter Melin
1856-06-15 1856-05-25 Snickarelärlingen Mickel Broberg Tuna och Fläsbro F. Pigan Karin Pehrsdotter Kempe
1856-12-07 1856-06-29 Sjömannen Johan Hjort
Dess fästeqvinna Margreta Lönndahl
1856-07-20 1856-07-06 Drängen Jon Hansson Sundell
Pigan, Jungfru Charlotta Johanna Delldén
1856-08-20 1856-08-03 Coopverdie Capitenen Herr Nils Petter Andersson
Dygdädla Jungfru Johanna Maria Berg

1856-08-10 Svarfvaremästaren Enklingen, Herr Carl Fredrik Westberg
Dygdädla Jungfru Cathrina Tjerner
1856-09-14 1856-08-31 Handlanden Herr August Åkerblom Bollnäs Dygdädla Jungfru Johanna Cathrina Engström
1856-10-05 1856-09-14 Handlanden Herr Lars Tjerner
Hushållerskan Ulrica Johanna Lindgren
1856-11-__ 1856-10-26 Drängen ? Ersson ? Pig: Johanna ??gren
1856-11-18 1856-11-02 Borgaren Andreas Lögdström
Borgaredottren Jungfru Cathrina Elisabeth Berg
1856-11-23 1856-11-09 Coopværdie Matrosen Per Gustaf Dehlin
Pigan Christina Nordqvist
1856-11-30 1856-11-16 Kopparslagaren Olof Laurentius Olsson
Jungfru Ulrica Cathrina Almgren
1856-12-04 1856-11-16 Borgaren och Fiskaren Lars Eric Hällberg
Borgaredottren, Jungfru Brita Cathrina Sandström
1856-12-18 1856-11-30 Borgaresonen Johan Erik Skoglund
FabriksArbetaredottren Christina Broman
1856-12-02 1856-11-16 Målare Gesällen Benjamin Bendtsson
Jungfru Anna Stina Stockberg
1856-12-28 1856-12-14 Arbetskarlen ?????? Per Larsson, med nu antagne namnet Frolin
Pigan Anna Hansdotter
1857-01-04
?????????? Herr Eric Nordin Sundsvall Mamsell Cornelia Hulda Bruhn Smedjebacken i Norrbärke församling
1857-02-01 1857-01-18 Mjölnaren vid ??? Qvarn Lars Olsson Lindbäck
Dess hushållerska Maja Brita Ågren
1857-03-12 1857-02-22 Borgaresonen Pehr Erik Sandström
Pigan Mätta Thomædotter Thunberg
1857-03-29 1857-03-15 Kopparslagare Gesällen Anders Wiklund
Pigan Christina Andersdotter
1857-04-19 1857-04-05 Borgaren och Fiskaren Jonas Wik
BorgareEnkan Anna Myrgren, f. Sundström
1857-05-03 1857-04-19 Krono Lotsen Gustaf Lindman
Mjölnaredottren, Jungfru Christina Margreta Öhrén
1857-05-17 1857-05-03 Båtskepparen, Enklingen Johan Henrik Helander
Jungfru Cathrina Tjernström
1857-06-01 1857-05-17 Handlanden Herr August Theodor Lindegren
Dygdädla Jungfru Rosalia Elisabeth Regnander
1857-06-21 1857-06-07 F. FabriksArbetaren, Enklingen Lars Svensson Sjöstedt
Pigan Margreta Pehrsdotter
1857-07-06 1857-06-21 Skrifvaren, E.O. ???????????? Carl Gustaf Lindman
Dess fästeqvinna Erika Arborén
1857-07-12 1857-06-28 Bryggeri Arbetaren Carl Albert Lindberg
Pigan Sara Johanna Söderström
1857-07-12 1857-06-28 Sjömannen Peter Johansson Holmgren
Dess fästeqvinna Anna Cathrina Dahlberg
1857-07-26 1857-07-12 Skräddare Gesällen Anders Gustaf Ågren
Måleri Idkerskan, Jungfru Elisabeth Kathrina Lindman
1857-08-09 1857-07-19 Svarfveri ???????? Per August Hallgren
Jungfru Anna Sofia Ultin
1857-08-09 1857-07-19 Garfvare Gesällen Per Lönn Söderhamn Pigan K????s Brita Jonsdotter
1857-09-07 1857-07-26 Bokhållaren Per Aug. Zettergren
Borgaredottern Carol. Charl. Thunman
1857-08-16 1857-08-02 Apothekaren H:r August Schildt Sk??? Dygdädla Jungfrun Christina Elisabeth Forsströmsson
1857-08-30 1857-08-09 Handlanden Herr Anders Wilhelm Lundström
Dygdädla Jungfrun Di??? Hildegard Theresia Beckman
1857-09-06 1857-08-23 Skolläraren Herr Johan Wahlroth
Dygdädla Jungfru Margreta Hedström
1857-09-30 1857-09-13 Garfvaren Pehr Jonas Teglund
Fabriks Arbeterskan Vendela Johanna Salin
1857-10-18 1857-09-27 Arbetskarlen Jöns Jönsson
Jungfru Carin Lind
1857-11-22 1857-11-01 E.O. Tullvaktmästaren Olof Olsson L?????
Jungfru Carin Abelsdotter Edlund
1857-11-30 1857-11-08 V. Commissions Landtmätaren, Enklingen Reinhold Hedlund
Dygdädla Jungfru Fredrika Letitia Hassel
1857-11-22 1857-11-08 Ringare Åldermannen Jöns Olsson Nordgren
Jungfru Cathrina Charlotta Eklund
1857-11-29 1857-11-15 Jungmannen Carl Johan Ångman
Förra Pigan Margreta Andersdotter
1857-12-22 1857-12-06 BageriMästaren Carl Anton Lind?????? Fahlun Demoiselle Clara Elisabeth Edqvist
1858-01-17 1858-01-03 Socknesmeden Johan Erik Berg Hög Pigan, Jungfru Anna Christina Pousard
1858-03-07 1858-02-21 Skomakare Gesällen Carl Peter Lindahl
Pigan Johanna Svensdotter
1858-05-06 1858-04-11 Borgaren och Fiskaren, Enklingen Nils Fredrik Molarin
Borgaredottern Jungfru Anna Ruth
1858-05-09 1858-04-25 Båtskepparen Anders Gustaf Helander
Förra Pigan Christina Olsdotter, med nu antagne namnet Gu????ström
1858-05-18 1858-05-02 Glasmästaren, Enklingen Johan Norell
Jungfru Brita Kathrina Hasselström
1858-05-04
Skräddare Gesällen Anders Andersson
Jungfru Johanna Christina Lindberg Söderhamn
1858-05-30 1858-05-16 Borgaren och Fiskaren, Enklingen Olof Enqvist
Båtskepparen Enkan Johanna Gudmundsson, född Stockberg
1858-05-30 1858-05-16 Hemmansegaresonen C???? Johan Johansson Hedemora F. Pigan Maria Mathsdotter
1858-07-18 1858-06-27 Inspectoren Herr Nils Victor Malmqvist Friggesund Dygdädla Jungfru Theresia Hassell
1858-08-04 1858-07-11 Cantor Scholæ Herr Bror Olof Näsberg
Dygdädla Jungfru Catharina Charlotta L????
1858-07-27 1858-07-11 Repslagaren, Enklingen Herr Eric Anders Engström
Dygdädla Jungfru Fredrika Magdalena Timdahl
1858-08-15 1858-08-01 Borgaren och Fiskaren, Enklingen Johan Erik Enman
Jungfru Inga Elisabeth Muhr
1858-09-05 1858-08-22 Skorstensfejaren Johan August Wijkholm
Skorstensfejare Enkan Eva Sofia Thyg????, född Östberg
1858-11-05 1858-10-17 Machinisten vid Bryggeriet ????? Andersson
B?????? ?????????? Cathrina Forssberg?
1858-12-14 1858-11-21 Borgaresonen Johan Peter Molarin
Jungfru Anna Maria Wik
1858-12-14 1858-11-28 Victualiehandlanden Herr Conrad Gustaf Liljeström
Jungfru Johanna Maria Molarin
1858-12-26 1858-12-12 Borgaresonen Pehr Erik Selin
Jungfru Cathrina Pehrsdotter
1859-01-23 1859-01-09 Gårdsegaresonen Anders ??????sson
F. Pigan Karin Westerbrink
1859-03-13 1859-02-20 Borgaresonen Olof Åberg
Borgaredottren, Jungfru Sigrid Kathrina Boutz

1859-04-24 Färgare Fabrikören Johan Landberg Undersåkers socken i Jemtland Jungfru Märtha Christina Wikström
1859-06-05 1859-05-15 Gjuteri Arbetaren Anders Fredrik Andersson
Förra Pigan Christina Ehn

1859-05-29 SmedsGesällen Henrik Holmberg
Hans fästeqvinna Margaretha Christina Helsing

1859-06-12 Kust Uppsynings Mannen Johan Grape
Barnmorskan Brita Wiström
1859-07-31 1859-07-10 Dal-drängen Hjort Per Olsson Gagnebyn af Gagnefs församling i Dalarna Dess fästeqvinna Hed Anna M????????? Mora socken i Dalarna
1859-08-09 1859-07-24 Byggmästaren och Mjölnaren, Enklingen Gabriel Blomberg
Jungfru Brita Mathilda Moberg
1859-08-07 1859-07-24 Arbetskarlen Eric Lindberg
F. Pigan Stina Andersdotter
1859-08-14 1859-07-31 Borgaren och Fiskaren, Enklingen Olof Norling
Borgaredottren Jungfru Margreta Christina Ruth
1859-08-21 1859-07-31 ?????????????? Herr ??vid Adolf Erik Grape Gefle Jungfru Wilhelmina Edqvist
1859-08-06
Spiksmeds Drängen Anders Forssberg
Pigan Margreta Jönsdotter Svedjeby i Harmånger
1859-09-08
Pappersbruksagaren Herr Johan Mauritz Wallström
Jungfru Sara Mathilda Theresia Pihlgren ?????
1859-09-25 1859-09-11 Försvarslöse Smeds Arbetaren Erik Andersson Bergman
Matros Enkan Anna Christina Hällström, f. Engberg
1859-10-16 1859-10-02 Extra Sjötulls Vaktmästaren, Enklingen Olof Olsson Lönner
Jungfrun Helena Lovisa Engstedt
1859-10-16 1859-10-02 ?????? Olof Nilsson ?????? Ångsåg Pigan Anna Lotta Ekman
1859-10-30 1859-10-09 Jernvägsbyggnads Föreståndaren Anders Gunnarsson Gr???? Söderhamn Jungfru Anna Cathrina Svedman
1859-10-23 1859-10-09 JernvägsArbetaren, Drängen ????? Olof Olsson
Pigan Brita Christina Ekroth
1859-10-30 1859-10-16 F. Drängen Hans Jonsson
Förre Pigan Helena Christina Arborén
1859-10-14
Handlanden Herr Adolf Theodor Hjelm Östersund Demoiselle Helga Euphrosyna Steinmetz Östersund
1859-11-13 1859-10-23 För???????? Målaren Johan Hultberg
Pigan Brita Maria Nordström
1859-11-1? 1859-10-23 Borgaresonen Jonas Iggström
Borgare Dottren Brita Margreta Flodman
1859-11-13 1859-10-30 Drängen Olof Svedin
Jungfru Margreta Brita Engström
1859-11-20 1859-11-06 F. Drängen Pehr Simonsson
Dess fästeqvinna Carin Olsdotter Sommare
1859-12-04 1859-11-20 Jungmannnen Johan Magnus Sikström
Jungfru Johanna Sundström
1859-11-21
Torparen Anders Jonsson Lindberg Berge, Ilsbo socken Pigan Göhlin Svensdotter Berge, Ilsbo socken
1859-12-26 1859-11-27 Färgeri ????????? Herr Fredric Victor Öman Jerfsö Jungfru Maria Lovisa Björkner
1860-01-06 1859-12-04 Snickaren, Enklingen Eric Schölin Arbrå Jungfru Hedvig Hellström
1860-01-03 1859-12-18 Jungmannen Pehr Högström
Jungfru Erika Mathilda Georgina Svanberg

1860-01-29 Krono Båtsmannen Jonas Pehrsson Ruthman? Östanbräck i Tuna socken Jungfru Carolina Josephina Modin?
1860-02-26 1860-02-12 Drängen Peter Matsson Bjurkärns socken af Örebro Län F. Pigan Lena Kathrina Sjöstedt
1860-03-15 1860-02-26 ?????????? ????? ????? ????????
???? ???? Catharina ?????
1860-04-04 1860-03-18 Kakelugnsmakare Gesällen Nils Olsson
Klockaredottren Gustava Sofia Hedelin

1860-03-25 Målare Gesällen Johan Erik Norling
Pigan Anna Lund
1860-04-29 1860-04-15 Muraren? Carl Bengtsson Söderqvist
Sjömans Enkan Johanna Erika Röstlund, f. Tynelius
1860-05-04 1860-04-15 Torparen Hans Svedin Mo kyrkoby Borgaredottren, Jungfru Clara Olava Igglund
1860-05-27 1860-04-22 Drängen Abram Jonsson Borg Piteå Pigan Anna Maria Holmberg
1860-05-06 1860-04-22 Bryggeri Drängen Pehr Olof Holmström
Dess Fästeqvinna Inga Margreta Wiklöf
1860-05-13 1860-04-22 Mältaren vid Bryggeriet Johan Peter Petersson
Postiljonsdottren Anna Lisa Lögdström
1860-05-11 1860-04-22 Skrädderi Arbetaren, Enklingen Anders Backström
Jungfru Brita Cajsa Jäderblom
1860-05-29 1860-05-13 För????ings Snickaren Erik Pehrsson Bodin
Jungfru Anna Margreta Löfblad
1860-05-27 1860-05-13 För????ings Svarfvaren, Enklingen Pehr August Hallgren?
Jungfru Lena Larsdotter Tallbom?
1860-06-28
Bonden och Kronofjerdingsmannen Jonas Larsson Berge Bondedottren Cathrina Margreta Svensdotter Westtjern
1860-11-07 1860-08-26 Bageri A????atorn Carl Fredric Svanholm
Pigan Helena Sophia Grell
1860-09-1? 1860-08-26 LandtHandlanden Herr Carl Otto Asker Ullånger Demoiselle Clara Kathrina Liljegren
1860-09-02
Afskedade Soldaten Jonas Strand Dalarna Pigan Margtha Göransdotter Långby i Forssa
1860-11-11 1860-10-28 Fabriks Arbetaren Pehr August Molarin?
Pigan Pell Brita Olsdotter
1860-11-18 1860-11-04 Förmannen vid Hamre Ångsåg Anders Gustaf Friström Forssa Jungfru Greta Cathrina Forsslin

1860-11-11 Garfvare Gesällen Carl Jonsson Billroth Sundsvall K???????skan Brita Östberg
1860-12-09 1860-11-25 Machinisten vid ????????? Jernväg Carl Solberg
Borgaredottren, Jungfru Elisabeth Cathrina Pousard
1860-12-16 1860-12-02 Bruks Inspectorn, Enklingen Herr Ossian Frithiof Johan Wallner? Andersforss i Bergsjö socken Dygdädla Jungfru Emilia Charlotta Berg
1860-11-29
Husmannen Lars Larsson Rolin
Pigan Gunilla Ersdotter Höglund Hogland, Ilsbo socken
1860-12-18 1860-12-02 Krono Lotsen Adolf Nathanaël Stark
Jungfru Greta Cathrina Lindberg
1860-12-17 1860-12-02 Skomakare Idkaren Carl Olof Hällgren
Jungfru Erica Christina Ehn
1860-12-31 1860-12-09 Fiskaren Erik Wik
Borgaredottren, Jungfru Christina Tröne
1860-12-26 1860-12-09 Bruks Arbetaren Erik Ersson Genberg Ströms bruk Pigan Carin Strömbom
1860-12-30 1860-12-16 Strandfisk. Enkl. Johan Bolin Rogsta Socken Fiskare Enkan Brita Sjöholm, f. Skoglund
1861-01-08 1860-12-23 ????aren Mattias? Igg???
??????????, Jungfru ? ?
1861-01-22 1861-01-06 Borgaresonen Anders Sandström
Borgaredottren, Jungfru Cathrina Maria Boutz
1861-02-17 1861-02-03 Borgaren och Fiskaren, Enklingen Lars Svedberg
Mjölnare Enkan Cathrina Öhrén, f. ????berg
1861-02-24 1861-02-03 Civil Ingeniören Herr Carl Gerhard Bolinder Stockholm Dygdädla Jungfru Selma Margreta Maria B??kman
1861-02-17 1861-02-03 Borgaresonen Pehr Isak? Skoglund
Jungfru Christina Lindman?
1861-03-2? 1861-03-03 Snickare Mästaren Olof ?????
Jungfru Anna Maria Hasselström
1861-05-13 1861-04-21 Drängen Pehr Ängblom
Borgaredottren Anna Christina Byström
1861-05-09 1861-04-21 Skräddare Gesällen Lars Petter Tjernell
Pigan Sara Christina Hedberg
1861-05-16 1861-04-21 Timmermannen Carl Andersson Stockholm Borgaredottren, Jungfru Cathrina Margreta Molarin
1861-05-05 1861-04-21 Drängen Per Jonsson Råda socken i Wermland Förra Pigan Margreta Jonsdotter Hallgren
1861-05-14 1861-04-28 Extra M??aren Gabriel Johansson ?????
F. Pigan Lisa Larsdotter
1861-05-12 1861-04-28 Timmermannen Olof Ersson Sundlöf Wibyggerå Borgaredottren Catharina Christina Iggbom
1861-05-12 1861-04-28 Borgaren och ??????? ?????????, Enklingen Johan Jacob Molarin
Jungfru Elisabeth Stenberg
1861-05-20 1861-05-05 Gårdsegaren Hans Ersson Gnarp F. Pigan Ingrid Olsdotter Svedin
1861-05-0?
Unge Bonden Erik Abraham ??? Söder Åsen i Bergsjö ??????? ????? Susanna? Olsdotter Grill Söder Åsen i Bergsjö
1861-06-02 1861-05-12 Bleckslagare Mästaren Alfred Andersson Ahlbom
Skomakaredottren Christina Cathrina Sundström
1861-06-02 1861-05-19 Arbetaren Anders Englund
Pig. Maria Larsdotter
1861-06-02 1861-05-19 F. drängen Johan Ersson Idenor F. Pig. Juliana Pehrsdotter
1861-05-21
Häradsdomare Sonen Johan Eriksson
Nämndemans Dottren Brita Pehrsdotter Bergsjö och Yttre
1861-05-21
Drängen Jon Olof Larsson Bergsjö och Yttre Nämndemans Dottren Margreta Pehrsdotter Bergsjö och Yttre
1861-06-25 1861-06-02 Slagtaren Anders Hallgren
Jungfru Clara Sophia Sundberg
1861-07-15 1861-06-16 Bageri Gesällen Olof Edqvist
Pig. Emma Johanna Nordgren
1861-07-12 1861-06-23 Skräddare Mästaren Anders Enge?
Snickare dottren Jungfru Margreta Erika Schyttner
1861-07-17 1861-06-30 Krono Länsmannen Herr Pehr Knut Andersson ??? Jungfru Ca?????? Elisabeth ?????? ????????
1861-07-15 1861-06-30 Slagtaren Anders Wall
Jungfru Cajsa Greta Wassberg
1861-07-25 1861-07-07 Skolläraren, Enklingen Johan Wahlroth
Jungfru Erika Cathrina Hälleberger
1861-08-16 1861-07-28 Sjö Capitainen Högädle Herr Abraham Abrahamsson
Dygdädla Jungfru Elisabeth Augusta Bl?????
1861-09-10 1861-08-18 ??????? ?????? ???????????? ?????, Enklingen Robert ???????
Jungfru Anna Elisabeth Brodin
1861-08-26
Bondeson Jonas Pehrsson Kungsgården Nämndemansdottren Margta Olofsdotter Edsta i Hög Socken
1861-09-15 1861-09-01 Drängen Olof Nilsson Lake Råda socken i Wermland Pigan Anna Lena Berglin

1861-09-22 Skapparen Pehr Gustaf Skoglund
Barnmorskan Demoiselle Maria Christina Holmgren

1861-10-06 Matrosen vid Sjömanshuset Jöns Peter Nilsson
Dess Fästeqvinna Augusta Stockberg
1861-11-14 1861-10-27 Handlanden Frans Alarik Bernadotte Signeul
Demoiselle Wilhelmina Elisabeth Molén
1861-12-01 1861-11-03 För???nings Målaren Wilhelm Stockberg
Pigan Maria Cathrina Exell
1861-12-07 1861-11-03 Drängen Anders Johansson Sandström
Borgare Enkan Brita Molarin
1861-11-17 1861-11-03 Drängen Olof Eng
F. Pigan Inga Elisabeth Pehrsson
1861-11-28 1861-11-10 Borgaresonen Martin Selin
Borgaredottren, Jungfru Erika Berg
1861-12-01 1861-11-10 Skräddare Gesällen August Wikgren
Dess Fästeqvinna Cathrina Margreta Svahn
1861-11-28 1861-11-10 Borgaren och Fiskaren, Enklingen Abraham Strindell
Borgaredottren, Jungfru Cathrina Elisabeth Benet
1861-11-28 1861-11-10 Factorn vid Jernvägen Anders Nilsson Tiderman
Enkefru Johanna Wilhelmina Öberg, f. Åkerblom
1861-11-15
Bondeson Erik Hansson Berge Pigan Margretha Andersdotter Westtjern i Ilsbo
1861-12-10 1861-11-24 Husmannen Per Jonsson Flodin Tuna Pigan Brita Olofsdotter
1861-12-10 1861-11-24 Borgaresonen Anders Eric Iggbom
Borgaredottren, Jungfru Cathrina Magdalena Skoglund
1861-12-15 1861-12-01 Borgaren och Fiskaren, Enklingen Johan Jacob Benet
Borgaredottren, Jungfru Brita Margreta Iggbom
1861-12-26 1861-12-08 Borgaren och Fiskaren, Enklingen Jonas Lögdström
Borgaredottren, Jungfru Anna Christina Ruth
1862-01-01 1861-12-08 För????ings Snickaren Johan Ersson Forss
Jungfru Maria Christina Näslund