Vigselregister Idenor C:1
Vigseldatum Lysningsdatum Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
1730-11-01
Gamle Drängen Erik Eriksson Hög Sockn Olof Jacobssons dotter Ingerid Olofsdotter Vi
1732-10-29
Handelsdräng hos Handelsm: Ol. Stering Jöns Jonsson Barnfödder i Harmånger Sockn Giöran Päderss. Enka, H. Helena Wi
1733-03-01
Fältwäb: wid Jämtel: Infant. Regemente Herman Tideman
H. Ingen: Nils Spoles dotter Catharina Spole Holm
1733-09-30
Bondeson Lars Olofsson Ulfstad Bond: Er: Olofss. Dotter Christina Eriksdotter Mellanbyn
1733-10-07
Båtsm. Son Lars Olofsson Vi Bond: Lars Olofss. Dotter Catharina Larsdotter Backen
1734-02-10
Br: Insp: J: Boman Långwind Kyrk: Mag: Christ: Justi Jungfr: dotter Cath: Christ. Justi
1734-04-21
Unge Person Johan Jonsson Bergsiö Sockn Bonde Enkan H. Karin Jonsdotter Vi
1734-10-06
Unge Bonden Päder Nilsson Nybyn Sockenb:e Jon Larssons dotter Brigita Jonsdotter Sunnån
1734-10-13
Unge Bond: Olof Olofsson Bärge Bond. Päder Päderss. Dotter Brigita Pädersdotter Sunnån
1734-10-20
Bonden unge Päder Swänsson Bärge Båtsm. Dottren Margareta Pädersdotter Ingman
1735-05-11
Bonden Erich Olofssons Son Päder Erichsson Mellanbyn
Anna Jönsdotter Barnfödde i Forssa Sockn
1735-09-21
Unge Bonden Anders Olofsson Bärge
Christina Ericksdotter Hambre
1735-09-21
Enklingen Olof Pädersson Nybyn
Sigerid Olofsdotter Snebackan
1735-09-28
Nämde Man: Jon Larss:s Son Erik Jonsson Sunanaå Båtsm: Spets D:r Anna Svensdotter
1736-09-19
Brukskarlen och Enklingen Olof Bäckman Iggesund Bond: Mich: Mich. Lars D:r Margareta Michelsdotter Delånger
1736-10-25
Bonde Anders Hansson Ulfstad Pigan Brita Andersdotter
1736-11-07
Unge Bond: Anders Pädersson Öferbyn Er. And: D:r Margareta Eriksdotter Silja
1736-12-05
Båtsm: Jonas Brunström H:vall Gl. Båtsm. Lars Bergs D:r Margareta Olsdotter Sund
1737-10-02
Bonden och Enklingen Mårten Pädersson Solbärg Bonded:r Helena Jonsdotter Hambre
1737-10-09
Bondeson Olof Michaelsson Mellanbyn Bondedottren Ingerid Eriksdotter Hambre
1738-10-22
Bonde Son Jon Pålsson Fly af Trönö Sockn Sockenbonden P. Erssons dotter Catharina Pädersdotter Sund
1738-10-29
CronoBåtsm: Zach: Jöransson Lindberg Tuna Bondedotter, Pigan Gertrud Pädersdotter Mellanbyn
1738-12-28 1738-11-10 Vicar: Landtmät: Lars Lindeborg
Jungf. Margareta Spole
1738-12-29 1738-11-10 Drängen hos H. Spole Anton Antonsson
Pigan therstädes Marg: Mårtensdotter
1738-12-26
Dräng Päder Ericsson Barnfödder i Bursiö P. Knuts Enka Hust: Brita Mellanbyn
1739-01-01
Drängen Jöns Jönsson Trönö Sockn Päder Jons Enka Anna Olofsdotter Hambre
1739-12-28
Bonden och Enklingen Måns Jönsson Vjk Pigan Christ: Nilsdotter Vjk
1739-11-04
Drängen Päder Jonsson
Bonde D:r Sigerid Eriksdotter Mellanbyn
1740-11___
Bonde Sonen Päder Pädersson Sunnanån Bonde D:r Brigita Larsdotter Wjk
1741-10-13
Drängen Erich Larsson Storbyn, barnfödder i Baldra af Hög Sockn Bondedotren Sigerid Jonsdotter Sunnanån
1741-11-01
Drängen Nils Nilsson Barnf: i Hasella Sockn Bonde Dott: Catharina Olofsdotter Bärge
1742-03-28
Bonde Son och utgående Båtsman Päder Mårtensson Solbärg Båtsm: D:r Anna Pädersdotter Tuna
1742-04-11
Enklinge och gl. Bonde Sven Olofsson Hambre Måns Jöns Enka Chirstin Nilsdotter Wjk
1742-10-24
Klåck:Sonen Erich Larsson Wik Bonde D:r Brigita Larsdotter Bärge
1743-05-29
Unge Bonden och Bondesonen Carl Andersson Tuna och Slastad Sämskarens Dotter Catharina Larsdotter Bergqvist Wj
1743-10-16
Bonde och Enklinge Erich Larsson Bärge Bonde Dottr: Ingerid Svensdotter Hambre
1743-10-23
Bonde Sonen Erich Jonsson Backan Klåckare D:r Brita Larsdotter Wjk
1743-10-30
Tiänstedr: Erich Olofsson Barnf: i Rogstad Sockn Bonde D:r Magdalena Larsdotter Bärge
1744-10-07
Dräng Erich Jonsson Prestebordet Klåckar: dottren Margareta Larsdotter Wjk
1744-10-14
Bonde Son Jonas Olofsson Bärge Skreddare Dottern Margareta Mårt:dotter Spets Solbärg
1744-10-21
Bonde Son Lars Olofsson Bärge Bonde Dotter Margareta Mårtensdotter Solbärg
1744-10-28
Båtsman och Båtsmans Son Lars Hammare Wjk Bonde Dott: Ingerid Nilsdotter Nybyn
1745-10-06
Tiänstedräng Olof Andersson
Bondedottrena Helena Erichsdotter Hambre
1745-11-03
Sochn Skomak: Jonas Larsson
BåtsM: Dottren Margareta Nilsdotter
1746-10-19
Båtsmans Son Johannes Andersson Jädda
Landbonde dotter Margareta Jonsdotter
1746-10-26
Gl. Afsked: Krono Båtsman Olof Hansson Couragia
H. HandelsM: Alstins tiänste Piga Martha Jonsdotter H:vall, ifr. Torp och Medelp.
1746-11-02

Nils Erichsson Hallen Tiänstep; Gertrud Jonsdotter Hambre, ifrå Torp af Medelpad
1747-10-04
Bonde Son Arvfid Larsson Wjk Bonde Dottren Margareta Larsdotter Åkre
1747-10-18
Unge Bonden Päder Olofsson Wi Skr: dottren Catharina Jacobsdotter Sund
1748-10-16
Bonde Son Nils Pädersson Sund Skreddare Dottren Ingerid Spets Solbärg
1748-10-23
Enklinge, gamal och afskedad BåtsMan Mårten Spets
Tiänste Pigone och Bonde Dott. Helena Svensdotter Hambre
1749-05-26
Bonde Son Jonas Pädersson Hambre BåtsM: Dottren, doch tiänste Piga hos förnämt folk Margareta Mårt.dotter Melberg
1749-10-01
Sämsk Makare Gesäll Lars Nyström Hudicksvall Sal. Erik Frisks Dotter, Jungfr: Brita Frisk
1749-10-29
KronoBåtsman och Enklinge Olof Melberg
Pigone Brita Eriksdotter Barnfödd i Medelpad och Borsiö Sochn
1749-10-22
Bonde och Enklinge Päder Olofsson Wi Bonde Dottren Margareta Larsdotter Backen
1750-10-07
Bondeson Per Andersson Sweden Bondedottren Brita Pärsdotter Sund
1750-10-14
Bonde Päder Pärsson Sund Bondedottren Helena Pärsdotter Storbyn
1750-10-21
Bonde Son Olof Olofsson Bärge Bonde Dottren Carin Swensdotter Mellanbyn
1750-10-28
Båtsman Måns Olofsson Forss Niutångers Sochn Bonde Dottren Margaretha Olofsdotter Storbyn
1751-02-10
Afskjedad Crono Båtsman och Enkl. Sven Hammar
Bonde Enkan H: Carin Stenberg?
1751-??-??
Crono Båtsman Pehr Flygare
Pigan Cecilia Nybom Hallen
1752-07-01
Bondeson Hans Eriksson Hallen Pigan Brita Eriksdotter Berg Niutånger och Kyrkbyn
1753-05-13
Wargiärningskarlen Johan Fyrberg Fårssa Fästeqwinna Karin Danielsdotter Holm
1753-10-21
Bondesonen Olof Pärsson Ulfstad Pigan Brita Jönsdotter Wik
1753-11-04
Crono Båtsman Eric Matthsson Gädda
Pigan Karin Eriksdotter Hambre
1754-02-18
Gl. Bonden Olof Olofsson Hambre Enkan Hustru Helena Olofsdotter Hambre
1754-10-20
Bondesonen Nils Larsson Åkre Pigan Margreta Jönsdotter Tuna
1754-11-10
Bonden Olof Olofsson Wik Pigan Anna Andersdotter Wik
1754-11-03
Drängen Erik Larsson Holm Hust. Anna Larsdotter Holm
1755-10-19
Bonden Olof Nilsson Tuna och Måsta Pigan Ingrid Larsdotter Åkre
1757-11-01
Soknesmeden Olof Pärsson Wij Pigan Anna Olofsdotter Wij
1757-11-06
CronoBåtsman Olof Pärsson Sundberg
Pigan Sigrid Jonsdotter Sund
1758-04-30
Landbonden Erik Mårtensson Wij Pigan
Tuna
1758-05-15
CronoBåtsman Sven Gädda
Pigan Kerstin Eriksdotter Hallen
1758-07-25
Gl. Bonden Jöns Jonsson Wij Enkan Hust. Magdalena Andersdotter Iggesund
1758-10-22
Drängen Lars Andersson Wij Bondedottren Pigan Karin Olofsdotter Wij
1759-10-21
Afsked:de Båtsman Anders Flygare
Enkan Hust. Brita Larsdotter Wijk
1759-10-28
Landbonden Jonas Jonsson Idnors Prästebord Pigan Anna Andersdotter Sweden
1759-11-01
Drängen Lars Olofsson Sund Pigan Gölin Olofsdotter Sund
1759-11-11
Dr. Jonas Larsson Wij Pig. Ingri Olofsdotter
1759-07-02
Wargärnings Karlen Eric Åslund Delsbo Fästeqwinna Helena Pärsdotter Hög Sokn, född i Idnor
1760-10-20
Bonden Jöns Jönsson Wijk Pigan Sigrid Johansdotter Wij
1760-11-02
Bonden Olof Johansson Wij Pigan Kerstin Pärsdotter Sund
1761-10-11
Bonden Lars Larsson Backan Pigan Anna Pärsdotter Ulstad
1761-10-18
Drängen Mårten Olofsson Ulstad Pigan Cicilia Andersdotter Ulstad
1761-05-11
EnrolleringsKarlen Carl Norberg Hudiksvall Pig. Margareta Andersdotter Hudiksvall
1762-10-24
Bondesonen och Drängen Lars Pärsson
Pigan samt Bondedottren Karin Eriksdotter Sunnanå
1762-11-01
Drängen Erik Johansson Tuna Bondedottren Ingrid Eriksdotter Berge
1764-01-29
Landbonden Olof Olofsson Snebackan Pigan Brita Larsdotter Backan
1765-10-27
Crono Båtsman Johan Gädda
Enkan Hustru Kerstin Eriksdotter
1766-11-02
Drängen Erik Eriksson Nyby Bonde Dottren Pig. Brita Pärsdotter Nyby
1767-04-22
Kyrkowaktaren Anders Flygare
Enkan Hust: Margreta Jonsdotter Nyby
1767-10-25
Bondesonen Erik Olofsson Mellanbyn Pigan Helena Eriksdotter Mellanbyn
1768-07-31
Drängen Olof Larsson Wij Fästeqwinna Brita Jonsdotter Wij
1768-10-16
SokneJulmakaren Pehr Olofsson
Pigan Karin Nilsdotter Ytterberge
1768-10-23
Drängen Olof Eriksson
Pigan Margreta Pärsdotter Sunnanå
1768-10-30

Peter Schilling Holm Pigan Brita Olofsdotter Ytterberge
1768-11-01
Drängen Måns Larsson Wij Pigan Helena Eriksdotter Hambre
1768-__-__
Controlleuren Carl Pourman
Hushållerska Margareta Backström
1769-03-29
Krono Båtsman Eric Berg
Pigan Sigrid Eriksdotter Född i Jämtland
1769-11-26
Krono Båtsman Jonas Courage
Pigan Helena Hedberg Hudiksvall
1770-05-13
Krono Båtsman Eric Olsson Mellberg
Pigan Brita Larsdotter Hallen
1770-05-13
Fördubblings Båtsman Lars Lustig
Qwinspersonen Anna Pärsdotter Holm
1770-??-09
Drängen Lars Germundsson Forssa Pigan eller des Fästeqwinna Brita Swensdotter Hög Sokn, född i Idnor och Mellanbyn
1771-05-09
Fördubblings Båtsman Jonas Berg
Enkan Hust. Cicilia Nybom
1771-??-??
Bonden Erik Nilsson Wästerhallen Bondedottren, Pigan Kerstin Andersdotter Österhallen
1771-10-__
Skräddaren Pär Mårtensson
Pigan Ingrid Swensdotter Åkre
1772-09-25
Bondesonen Jonas Olofsson Ytter Berge Pigan Helena Larsdotter Backan
1772-11-01
Fördubl. Båtsman And. Wikman
Pigan Karin Pärsdotter Mellanbyn
1774-10-16
KronoBåtsman Jonas Mellberg
Pigan Brita Andersdotter Ytterberge
1774-10-23
Unge Bonden Lars Eriksson Öfwer Berge Bondedottren Cicilia Danielsdotter Sund
1775-06-05
Bonden Pet. Schilling Ytterberge Pigan Margreta Eriksdotter
1775-10-22
Bonde Sonen Lars Ersson Storbyn Bonde Dottren Caren Jonsdotter Hambre
1776-10-20
Bonde Sonen Eric Ersson Jettendal Bonde Dottren Christina Persdotter Sund
1776-10-27
Bonde Sonen Eric Andersson Nederberge Bonde Dottren Catharina Ericsdotter Storbyn
1776-11-03
Crono Båtsman Pehr Hammar
Pigan Margreta Hansdotter Holm
1777-10-19
Bonde Sonen och vice Klockaren Olof Jonsson Collinder Backan Bonde Dottren Margareta Olofsdotter Hamre
1777-11-02
Drängen och Torparen Olof Nilsson Holm Bonde Dottren Karin Persdotter Wi
1778-04-20
Bonde Sonen Daniel Matsson Sund Bonde Dottren Catharina Nilsdotter Åkre
1778-10-18
Bonde Sonen Anders Ersson Hambre Bonde Dottren Margreta Ericsdotter Solberg
1778-10-25
Bonde Sonen Eric Olofsson Hambre Bonde Dottren Catharina Mathsdotter Sund
1779-11-__
Bonden och Enklingen Pehr Schilling Ytterberge Bonde Dottren Margaritta Tuna
1779-11-__
Arbetskarlen Swen Larsson Sweden


1780-05-15
Drängen Anders Carlsson
Båtsmans Dottren Margaritta Ericsdotter Hallen
1780-10-22
Bonde Sonen Eric Ericsson Sohlberg Bonde Dottren Margaritta Jonsdotter Backa
1780-10-29
Bondesonen Anders Pehrsson Sveden Riksdagsmannens och Bonde Dottren Ingrid Ericsdotter Wik
1780-11-05
Krono Båtsmannen Jonas Svedman Holm Pigan Juliana Jonsdotter Holm
1780-11-12
Bonde Sonen Nils Andersson Hallen Bonde Dottren Anna Danielsdotter Sund
1780-11-19
Unga Bonden Pehr Arvidsson Wik Bonde Dottren Margaritta Ericsdotter Hambre
1781-04-22
Drängen Olof Johansson Mellanby Pigan Anna Paulidotter Probstegården uti Hudiksvall
1781-06-10
Strand Fiskaren Johan Larsson Ytterberg Bonde Dottren Margaritta Johansdotter
1781-09-23
Skomakaren Daniel Danielsson Sveden Bonde Dottren Brigitta Ericsdotter Hambre
1781-10-07
Bonde Sonen Lars Ericsson Wik Bonde Dottren Brigitta Pehrsdotter Sunnanå
1781-10-21
Sokne Glasmästaren Johan Pehrsson Söderlund Delsbo Bonde Dottren Brigitta Pehrsdotter Sund
1781-10-28
Enklingen, Bonden Mårten Olofsson Ulfstad Enkan Helena Mårtensdotter Tuna
1782-10-06 1782-09-15 Bondesonen, Ärl. och förståndige Lars Nilsson Idenor och Åkre Bondedottr., Ärl. och sedesamma Ingrid Eriksdotter Hamre
1782-10-20 1782-09-29 Strandfiskaren Nils Nilsson Nederbärge Pigan Juliana Eriksdotter H????
1782-10-27 1782-10-06 Bonde Sonen, Ärl. och Förståndige Per Olofsson Ulfsta Pigan Margeta Jonsdotter Nyby
1782-11-03 1782-10-13 Bonden, Ärl. och förståndige Per Nilsson Sund Bonde- samt Kyrkowärds dottren, Ärl. och sedesamma Brita Jonsdotter Backen
1782-11-10 1782-10-20 Bonden, Ärl. och besked. Jon Olofsson Hamre Bondedottren, Ärl. och dygdesamma Christina Henriksdotter Mellanbyn
1782-11-10 1782-10-20 Bonden, Enkl. Ärl. och förståndige Erik Jonsson Hamre Enkan Ärl. och gudfruchtiga Anna Larsdotter Wi
1782-11-17 1782-10-27 Bonden, Ärl. och först. Olof Ersson Sunnanå Pigan, Ärl. och Sedesamma Anna Persdotter Tuna och Söder Rå
1783-02-10 1783-01-26 Drengen, Ärl. och förstånd. Per Jansson Lindqvist Hudiksvall Bonded., sediga Brita Nilsdotter Mellanbyn
1783-10-19 1783-09-28 SokneSkrädd. Olof Nilsson Mellanbyn Bondedottren Ingrid Eriksdotter
1783-10-26 1783-10-05 EnkaMannen och Bond. Olof Persson Hamre Bondedottr. Christina Olofsdotter
1783-11-02 1783-10-12 Bonde Sonen, Ärl. och beskedel. Olof Persson Wi Bondedottr., Ärl. och Sedesamma Brita Nilsdotter Sund
1783-11-02 1783-10-12 Mölnaren vid Stadsqvarnen, Ärl. och förståndige Mårten Sundbæck
Bondedottr. Ärl. och Sedesamma Brita Persdotter Wi
1784-05-23 1784-05-09 Drængen Mårten Mårtensson
Pig. Christina Hansdotter
1784-10-08 1784-09-12 Enklingen Lars Nyström Viks qvarn Pig. Anna Rundgren
1784-10-24 1784-10-03 Bonden Jon Eriksson Tuna och Hamre Bondedott. Brita Persdotter Sveden
1784-10-31 1784-10-10 Bonden, Ärl. och först. Per Jansson Soldberg Bonded., Ärl. och Sedes. Anna Olofsdotter Ulfsta
1784-11-07 1784-10-17 Smeden ærl. och konsterfarne Per Olofsson Wiström
Pigan ærl. och sedesamma Brita Olofsdotter ???byn
1784-11-14 1784-10-24 Drængen ærl. och besked. Per Larsson Wi Bondedotr. ærl. och sedes. Karin Jonsdotter Wi
1784-11-21 1784-10-31 BondeSon ærl. och beskedel. Per Eriksson Wästerberge Bonded. ærl. och sedesamma Kerstin Jonsdotter Backan
1784-11-23 1784-11-07 Handelsman Pet. Sund Hudikswall Jungfru Magdalena Bång Vjk
1785-06-24 1785-06-05 Bonden och Enkem. ærl. och först. Jon Nilsson Nederberg Pig. ærl. och sedes. Anna Olofsdotter

1785-09-25 U. Bonden ærl. och förståndige
Njutånger och Skarplycke ??????dottren ærl. och sedesamma Karin Persdotter
1785-10-30 1785-10-09 Bonde Sonen ærl. och förståndige Per Larsson Backan Bondedottren ærl. och sedesamma Margeta Jonsdotter Hamre
1785-11-06 1785-10-16 Dagsverkskarlen ærl. och beskedel. Anders Andersson Holm Pigan ærl. och sedesamma Catharina Hansdotter
1785-12-25 1785-10-23 Bonden ærl. och förståndige Olof Persson Nederberge Bonded:r ærl. och dygdes. Brita Eriksdotter [Nordingrå]
1786-10-29 1786-10-08 Bonde Son Per Nilsson Mellanbyn Bondedottr, Catharina Larsdotter Sund
1786-11-16 1786-10-29 Enrolleringskarlen Olof Norström
Bondedottr. Brita Eriksdotter
1787-07-01 1787-06-10 BondeSonen, nu Arbetskarl Per Jonsson Holm Pigan Kerstin Persdotter Holm
1787-08-05 1787-07-15 Bonde Sonen, men antagen arbetskarl å Långwind, ærl. och Beskedel. Anders Larsson Wiström Wi Pig. Christina Lögström Wi
1787-10-28 1787-10-07 Fördubblings Båtsman Jöns Olofsson Åkerberg
Pig. Margeta Danielsdotter Mellanbyn
1788-12-28 1788-12-07 Borgare Sonen Erik Er. Lögdström Hudikswall Pigan Gertrud Persdotter Hallen
1789-05-03 1789-04-13 BondeSon och Drängen, ærl. och besked. Per Olofsson Backan Bondedottren ærl. och sedesamma Brita Eriksdotter Mellanbyn
1789-10-18 1789-09-27 BondeSonen Per Eriksson
??????dottren Catharina Hansdotter Ulfsta
1789-11-29 1789-11-08 Unga Bond. Per Jonsson Tuna Bondedottren Helena Persdotter Sund
1790-05-24 1790-05-02 Skräddare Gesällen Pehr Hallström
Bondedottr. Elisabet Danielsdotter Sund
1790-10-24 1790-10-03 BondeSon ærl. och beskedel. Nils Arfvidsson Wik Bonde Enkan ærl. och gudfr. H. Margeta Nilsdotter Mellanbyn
1791-10-15 1791-09-25 Tiltrædande Bonden Olof Larsson Sund Bondedottren Margeta Arfvidsdotter Wik
1791-10-23 1791-10-02 Fördubblings Båtsman Nils Spetz
Pig. Brita Hansdotter Holm
1791-11-06 1791-10-16 Bonden ærl. och först. Olof Jonsson
Bonded. ærl. och dygdesamma Karin Olofsdotter Ulfsta
1791-12-04 1791-11-13 Bond. ærl. och först. Jan Jonsson Berge Enkan Margeta Danielsdotter Öfverberge
1792-02-12 1792-01-22 Krono Båtsman Johan Wilund
Bondedottr. Karin Pehrsdotter Sund
1792-03-11 1792-02-19
Erik Wixner
Jungfru Elisab. Christ. Engman
1792-05-20 1792-04-29 BondeSon Johan Nilsson Nederberge Bondedottr. Karin Thomasdotter Norrbo och Betsdal
1792-05-20 1792-05-06 Dräng. ærl. och besk. Lars Persson Storbyn Pig. Kerstin Hansdotter Mellanbyn
1792-06-17 1792-05-28 Klensmdes Son, ærl. och konsterfarne Claes Pira
Bonde Dottre , ærl. och sedesamma Anna Larsdotter Idenor och Sunnanå
1792-10-21 1792-09-30 Enklingen, Skräddare Pehr Mårtensson Solberg Enkan, Hustru Margeta Jonsdotter
1792-10-28 1792-10-07 BondeSon Jöns Nilsson
Bondedottr. Margeta Eriksdotter
1792-11-11 1792-10-21 Enklingen LandB. Per Eriksson
Enkan H. Brita Andersdotter Storbyn
1792-11-18 1792-10-28 Bond. Erik Larsson Wi Jungfru Brita Schyttner
1793-10-20 1793-09-29 BondeSon. Ærl. Och Först. Jöns Jönsson Wik Bondedottr. ærl. och dygdesamma Margeta Olofsdotter Hamre
1793-10-27 1793-10-06 BondeSon. ærl. och först. Pehr Larsson Sunnanå Bondedottr. ærl. och dygdes. Margeta Larsdotter Wik
1793-11-03 1793-10-13 BondeSon. Johan Olofsson Wi? Pig. Sara Marcusdotter
1793-11-17 1793-10-27 Husmannen Erik Larsson
Enkan H. Helena Persdotter

1794-04-06 KronoBåtsman Olof Bång
Bondedottr. Karin Jönsdotter Wik
1795-05-03 1795-04-12 Bonden Erik Larsson Wi Bonded. Karin Jonsdotter Prestebolet
1795-05-10 1795-04-19 LandBond. Erik Jansson Prestb. Bonded. Karin Jonsdotter Nyby
1795-05-17 1795-04-26 Fördubblings Båtsman Olof Skog
Pigan Maria Norberg
1795-05-31 1795-05-10 Enklingen, Bond. Per Nilsson Mellanbyn Bondedottr. Karin Olofsdotter Sunnanå
1795-08-30 1795-08-09 Dräng. Olof Olofsson Wi Bondedottr. Sara Danielsdotter Sund
1796-01-11 1795-12-27 BondeSon. Jöns Larsson
Pigan Cath. Lode
1796-05-01 1796-04-10 Båtsm. Jonas H???berg Hallen Pig. Anna Wilund Wi

1796-05-01 Borgaren och Tunnbind. Jonas Berggraf
Jungfru Christ. Berg
1796-05-29 1796-05-08 Bonde Son Per Persson Wik Pig. Helena Andersdotter
1796-10-30 1796-10-09 Bonde Son. Per Eriksson Nyby Bondedottr. Helena Nilsdotter Mellanbyn
1797-06-11 1797-05-21 Bond. Olof Persson Hamre Bondedottr. Karin Jonsdotter
1797-10-08 1797-09-17 BondeSon Erik Månsson Wi Bondedottr. Cecilia Eriksdotter Tuna och Håsta
1797-10-22 1797-10-01 Drængen Erik Jonsson Mellanbyn Pigan Christina Högberg
1798-01-14 1797-12-17 Mästaren vid Spikhammaren Carl Ulric Boggström Iggesund Enkan Maria Norberg
1798-10-21 1798-09-30 BondeSon. Erik Larsson Öfverberge Bondedottr. Kerstin Andersdotter Ulfsta
1798-11-18 1798-10-28 Bonde Sonen Eric Jansson Öfverberge Torparen Lundholms d:r Cherstin Nilsdotter Urö

1799-06-09 Landtbrukaren Adam Schilling Holm Bonde dottren Stina Eriksdotter Storbyn

1799-09-29 Bonde Sonen Erik Pehrsson Schilling Nederberge Pigan Margeta Andersdotter