Vigselregister Ilsbo C:1
Vigseldatum Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
1752-07-26 Husman Erik Nilsson Födder i Näset
Margreta Andersdotter Ytre af Bärgsiö församl.
1752-08-16 gl. Soldaten Per Nilsson Flodberg Födder i Jämteland och Brunflo socken ? Enkan hustru Anna Andersdotter Ytre och Bergsiö socken
1753-08-26 Soldat wid Helsinge Regementet och Majorens Compagnie Jacob Jonsson Elephant Födder uti Bergsiö församl. Häfdade Fästeqwinna Kjerstin Olofsdotter Wästtjär
1754-06-05 Wargerings Karl wid Kongl. Helsinge Regementet och Majorens Compagnie Erik Jonsson Födder uti denna församling
Anna Olofsdotter Wästtjär
1754-06-16
Olof Eriksson Född uti Bergsiö församling Afledne Per Swänssons efterlåtne Enka Kjersten Eriksdotter Forsa församl. och Frägsta by
1754-10-13
Jon Olofsson Född här i Ilsbo
Kiersten Andersdotter Bergie
1755-11-09 Socken Skräddare Erik Pärsson Wästtiär, född uti Forßa soken
Anika Andersdotter Harmånger
1755-11-23
Erik Jonsson Rogstadt församl. och Håkstad
Chiersten Olofsdotter Bergie
1756-11-21 Soldaten Per Phoenix Född uti Ilsbo församling
Brita Nilsdotter Hög Sokn
1756-12-05 Soldaten Eric Söderman Född uti Bergsiö
Margeta Pärsdotter Ilsbo
1756-12-28 Bonden Erik Olofsson Bergie, född uti Ilsbo församl.
Karen Larsdotter Sörby
1757-08-07 Soldaten Sven Olofsson Åkerberg Född uti Sweg
Kersten Jonsdotter Ilsbo
1757-10-23 Wargerings Karlen Anders Andersson Idnor
Karen Johansdotter Tuna församl.
1757-10-30 Husmannen Jöns Larsson Näset
Sara Ericsdotter Östanå
1757-12-28 Husmannen Jöran Olofsson Hogland
Anna Andersdotter Östanå
1758-05-15 Hofslagare Gesällen Lars Norin Norrbo
Sara Jonsdotter Ilsbo
1765-11-10 Drängen Olof Olofsson Bärgie, född i Bärgie på hemmanet N. 2
Margeta Olsdotter Wästtjärn, född i Westtjern
1767-01-01 Afskiedade Soldaten Erik Pärsson Hane Hogland, född i Bergie Soldate dottren Karen Jonsdotter Bergsiö och Biåsta
1767-03-11 Coopvaerdie-Siömannen Olof Holmström Född i Harmånger och Rosta Bonde Enk. Sara Svensdotter Född i Ilsbo och Bärgie
1767-06-10 Unge Bonden Erik Jonsson Bärgie, född i Bärgie Bondedottren Kiersten Larsdotter Sörby
1769-12-03 Afskiedade ????sdrängen Erik Jonsson Bergström Wästtjärn Bondedottren Karen Olofsdotter Bärgie
1769-12-29 Son Sven Andersson Wästtjär Dotter Margeta Giöransdotter Bärgie
1771-11-10 Husmannen Giöran Olsson Hogl. Bondedottren Brita Eriksdotter Bärgsiö och Biåsta
1771-11-17 Sochnesmeden drängen Pär Önnesson Stålkrantz Född i Biuråker Pigan Apollonia Giöransdotter Hogl.
1771-12-08 Bondesonen Hans Hansson Wästtjär Bondedottren Margeta Andersdotter Norrbo
1772-11-01 Unge Bonden Nils Olofsson Östanå Bondedottren Karen Eriksdotter Wästtjärn
1772-11-15 Drängen Nils ?son
Pigan Brita Ersdotter Hogland
1773-10-24 Skinberedaren Jon Jonsson Sörby Pigan Helena Olofsdotter Sörby
1773-06-20 Unge Bonden Olof Olofsson Hogland, född i Bergsiö Bondedottren Kiersten Andersdotter Sörnäsen?
1774-04-10 Tjenstedrängen Gabriel Pärsson? Floræus
Bondedottren Margeta Eriksdotter Wästtjärn
1774-05-23 Soldaten Pehr Flodman Hogland
Karen Olsdotter? Hasela S:n och Fagernäs

Soldaten och Enklingen Jacob Elephant
Båtsmansdottren och pigan Stina Andersdotter Född i Stockholm
1774-10-28 Båtsmans Reserven Lars Larsson Wattlång, Född i Högs S:n Bondedottren Margeta Hansdotter Hogl.
1775-10-29 Bondesonen Pär Pärsson Hogland Bondedottren Margeta Ersdotter Bärgie
1776-05-28 Coopvaerdie Skepptimmermannen Olof Holmström
Gästgiware Enkan Margeta Andersdotter Bärgie
1776-10-27
Swen Ersson Wästtjer
Brita Pärsdotter Sörby
1777-06-01 Tjenstedrängen Per? Jonsson Tuna S:n och Knösta By Giestgifware Enkan Kiersten Andersdotter Bärgie
1777-09-01 Krono-Båtsmannen Eric Häll Tuna S:n Soldatedottren Kiersten Jacobsdotter Wästtjär
1778-11-08 Bonde Sonen Erik Olofsson Född i Norrbo och Hålsjö Bonden Enkan Karen Larsdotter Bärgie på hemmanet No 4, född i Sörby
1778-11-15 Soldaten Jonas Björck Född i Östanå Dotter Karen Pärsdotter Sörby
1780-06-25 Drängen Lars Jonsson Rogstad Bondedåttren Margareta Hansdotter Wästtjär
1780-10-08 Klockaren Anders Bergner Född uti Ilsbo Pigan Margetha Matsdotter Född i Rogstad
1780-11-05 Drängen Swen Jonsson Född i Ilsbo Pigan Cherstin Pehrsdotter Född i Jettendahl
1781-06-04 Soldaten Johan Tagg? Född i Jettendal Pigan Helena Pehrsdotter Östanå
1781-10-14
Pehr Johansson Född i Hogland
Margretha Johansdotter Född i Jettendal
1781-10-28 Soldaten vid Helsinge Regementet och Majorens Compagnie Johan Söderman Född i Rogstad Pigan Brita Eriksdotter Född i församl.
1782-09-15 Sokne-skräddaren Olof Jonsson
Bonde-dottren Ingrid Jonsdotter Sörby
1782-10-06 Drängen Nils Jonsson Född uti Hög Klockare och Gästgifware dottren Margretha Jonsdotter Bergje
1782-11-10 Bonden Erik Eriksson Wästtjär Pigan Anna Ersdotter Strömberg Född uti Njutånger 1757
1782-11-17 Bonden Jon Larsson Norén Bergje Bonde-dottren Karin Andersdotter Wästtjär
1783-09-28 Gardies Soldaten Jon Krut
Bonde dottren Ingrid Ersdotter Westtjär
1783-10-26 Bonde sonen Jon Jonsson? Rogstad och Wälsta Dr Gölin Hoglan
1783-10-27 Kyrkowacktaren Lars Olofsson Sörby Bonde Enkan h. Cherstin Olofsdotter Född i Rogstad och Stamnäs
1785-01-06 Bonde-sonen Olof Swensson Westtjär Pigan Karin Persdotter Född i Hög
1785-01-09 Husmannen Eric Olofsson Östanå Pigan Margtha Jöransdotter Harmånger
1785-06-19 Drängen Eric Jönsson Bergie Gästgifware Enkan Cherstin Andersdotter Bergie
1785-06-24 Drängen Lars Jönsson
Pigan Margtha Ersdotter Harmånger och Swedje
1786-05-14 Bonden Lars Ericsson Bergie Skräddare dottren Brita Eriksdotter Westtjer
1786-10-22 Bonden Lars Larsson Harmånger och Wattrång Nemdemans dottren Cherstin Ersdotter Bergie
1786-10-29 Bonde-sonen Eric Olofsson Hogland Bonde dottren Anna Andersdotter
1759-01-06 Husmannen Jon Olofsson Bergie Pigan Helena Pärsdotter Hög S:n och Wästeråker
1759-09-30 Bonde Sonen Swen Olofsson Wästtjär Gästgifware dottern Margareta Andersdotter Bergie
1759-??-17 Bonden Eric Jonsson Östanå Bondedåttren Kerstin Olofsdotter Bergie
1759-10-14 Bonden Jon Jonsson Östanå Kyrkowärdsdåttren Kersten Pärsdotter Sörby
1760-02-10 Bonden Jon Andersson Sörby, född uti Bergsiö och Älgered Soldate-Enkan hustru Karen Johansdotter Född uti Rogstad S:n och Åkre
1760-05-15 Soldaten Eric Jöransson Floberg Född i Bergie Bondedottren Brita Andersdotter Född uti Hogland
1760-06-08 Drängen Eric Jonsson Född uti Sörby Pigan Kersten Pärsdotter Född uti Wästtjär
1760-11-09 Drängen Anders Jonsson Född uti Bergsiö S:n och Kitte Bonde dåttren Kersten Pärsdotter Född uti Riset
1761-01-01 Wargerings Karlen Olof Olofsson Åkerberg Född uti Wästtjär Pigan Karen Jöransdotter Född uti Bergie
1761-10-25 Afskjedade Soldaten Olof Pädersson Söderberg Född uti Sörby Pigan Brita Olofsdotter Född uti Bergie
1762-02-07 Soldaten Pär Ericsson Åkerberg Född uti Wästtjär Enkan h. Kersten Jonsdotter Född uti Sörby
1762-11-28 Bonde Sonen Olof Jonsson Rolin Rogsta Sokn och Wälstad Gästgifware-dåttren Anna Andersdotter Bergie och Ilsbo
1762-12-28 Drängen Nils Andersson Harmångers församling Bondedåttren Margreta Johansdotter Wästtjär
1763-10-23 Bonde Sonen Olof Pädersson Sörby, Ilsbo församling Bonde dåttren Brita Jonsdotter Wästanåker, Hög Sokn
1763-10-30 Bonden Eric Olofsson Bergie, Ilsbo S:n Pigan Karen Jonsdotter Bergie, Ilsbo S:n
1763-11-06 Bonden Johan Olofsson Hogland, Ilsbo S:n Pigan Helena Olofsdotter Bergsiö Sokn
1764-10-21 Tjenste drängen Lars Larsson Österby, Tuna Sokn Bonde dåttren Karen Ericsdotter Bergie
1765-09-01 Bonden och Änklingen Erik Olofsson Bergie, född i Forßa S:n och Hamre by Soldate Änkan hustru Karen Nilsdotter Sörby
1765-10-13 WargeringsKarlen Johan Andersson Född i Walbo S:n i Gestrikeland och Lund By Pigan Karen Olsdotter Bärgie
1786-11-12 Bondesonen Olof Olofsson Hög och Åsak Torpare Enkan Margtha Ersdotter Westtjär
1787-10-21 Bonde och Nemdemannens-sonen Jon Ericsson Bergie Bondedottren Karin Isaacsdotter Hogland
1788-06-__ Drängen Jon Jonsson Rogstad Bonde-dottren Karin Ersdotter Westtjär
1788-11-23 Bonde sonen Johan Paulsson
Bonde dottren Cherstin Larsdotter Bergie
1790-07-18 Bondsonen Olof Hansson Rogstad och Arnön Dotter Cherstin Nilsdotter Bergie
1791-01-29 Torparen Sven Jonsson Bergie Soldate Enkan Margta Lim Bergie
1791-10-23 Soldaten Pehr Marche Hogland Pigan Karin Hansdotter
1792-02-12 Unge Bonden Eric Nilsson Bergie Bonde dottren Karin Hansdotter Barnfödd i Rogstad och Arnön
1792-04-09 Bondesonen Benjamin Ericsson Rogstad och Wälstad Bonde dottren Karin Ersdotter Östanå
1792-04-15 Bondesonen Jon Ericsson Bergsiö och Högen Bonde dottren Karin Ersdotter Bergie
1792-11-18 Bonden Jon Ericsson Westtjär Soldate dottren Margtha Ersdotter Floberg Sörby
1792-11-25 Soldaten Jonas Tång
Pigan Gertrud Halfwarsdotter Särna S:n i Dahlarna

Bonden Pehr? Larsson Rogsta och Åkern? Pig. Helena Larsdotter Östanå
1793-10-20 Nemdemannens sonen Pehr Olofsson Sörby Gästgifware dottren Anna Jonsdotter Bergie
1793-10-27 Torparen och Änklingen Olof Hansson Bergie Bonde dottren Brita Eriksdotter Östanå
1793-12-01 Bondesonen Hans Olofsson Hogland Bonde dottren Anna Isaacsdotter Hogland
1794 Bonde Sonen Anders Swensson Wästtjär Soldate dottren Brita Ericsdotter Bergie
1794-12-26 Gamla Husmannen Rolf Jonsson Född uti Sveg S:n i Herjeådalen Soldate Enkan h. Cherstin Andersdotter Bergie
1795 Tråßdrängen Johan Hæggström Född uti Finland Pigan Brita Jonsdotter Berge
1795-10-25 Enklingen Bonden Jon Jonsson Åkre i Rogsta Bondedottren Anna Ericsdotter Berge

Bonden Jon Jonsson Bergie ? och ? dot. Brita Ersdotter Bergie
1797-01-02 Soldaten wid Kongl. Helsinge Regementet och Premier Majorns Compagnie Eric Udd Född i Rogsta Pigan Carin Pehrsdotter Östanå
1797-10-22 Bondesonen Jon Ericsson Bergie Gästgifware dottren Cherstin Jonsdotter Bergie
1798-05-20 Smeden Eric Wadin Harmånger och Wattlång Bonde-dottren Margretha Nilsdotter Westtjär
1798-??-28 Bonden Jon Larsson Östanå Pigan Karin Jonsdotter Hög och Åsak
1798-10-21 Bondesonen Jon Ericsson Bergie Pig. Margretha Nilsdotter Harmånger och Stering
1798-11-11 Torpare sonen, Sokne Skomakaren Pehr Nilsson Hogland Bondedottren Karin Pålsdotter Bergie
1799-05-13 Bonden Pehr Jonsson Östanå Jungfru Anna Dorothea Sefström

Torp. Jon Hansson Bergsiö och Åsen Pig. Margtha Ersdotter Vesttjär
1799-06-16 Bonden Lars Olofsson Östanå, barnfödd i Njutånger Pigan Gölin? Larsdotter Sörby, barnfödd uti Harmånger
1800-05-04 gl. Bonden och Husmannen Hans Hansson Westtjär Soldate Enkan Karin Andersdotter Bergsiö
1800-06-22 Borgaren och Fiskaren Eric Nordström Hudiksvall Bondedottren Sigrid Nilsdotter Bergie
1800-11-02 Bonde sonen Anders Svensson Westtjär No 1 Bonde dottren Sara Ericsdotter Bergie
1800-11-09 Soldaten wid K. Helsinge Regem. och Pr. Maj. Comp. Jonas Säll
Torpare dott. Brita Nilsdotter Barnfödd i Harmånger och Stering
1801-04-06 Bonde-sonen Olof Ericsson Östanå Sold. Udds Enka Karin Pehrsdotter Bergie
1802-05-30 Drengen Olof Olofsson Hogland Pigan Karin Nilsdotter Östanå
1802-10-17 Drengen Mats Andersson Barnfödd uti Roslagen Pigan Brita Pehrsdotter Östanå
1802-10-24 Bonden Jon Pehrsson Bergie Bondedottren Magdalena Pehrsdotter Hogland
1802-11-07 Förrige Klockaren och Bonden Anders Bergner Bergie Bonde dottren Margretha Larsdotter Harmånger och Forssa by
1802-11-10 Torpare-sonen Nils Jonsson Ollonberg Bergsiö och Ytre Bonde-dottren Margtha Pålsdotter Bergie
1803-10-30 Unga Bond. Eric Ericsson Bergie, född i Socknen
Margtha Svensdotter Vesttjär, född i Vesttjär
1804-05-13 Bonden Jon Larsson Östanå S. 1 Bondedottren Margeta Ericsdotter
1804-10-28 Gamla Sold. Joh. Tall Bergie Bonded. Ingrid Ersdotter Född i Vesttjär
1804-11-25 Klockar. Hans Våglund Här i församl. Kyrkovärds dottren Ingrid Larsdotter Sörby
1805-05-09 Borg. och Fiskaren Christ. S? Hudiksvall Pigan Brita Andersdotter Född i Harmånger, men varit här i längre tid.
1805-06-12 Drängen Hans? Andersson
Pigan Ingrid Olsdotter Östanå
1805-10-13 Bondesonen Eric Svensson
Bondedr Margtha Ersdotter
1805-10-13 Drängen Pehr Ericsson
Pigan Ingrid Gabrielsdotter
1806-08-03 Bonden Lars? Olofsson Forssa och Öfverbyn Bondedottren Gretha Lotta Larsdotter Vesttjär
1806-11-09 Bonden ? Ericsson Östanå N:o ? Soldate dottren Margtha? Johansdotter Berge
1806-11-16 Dräng. Lars Jonsson
Bondedottren Helena Ersdotter Östanå
1807-06-16 Bonde Sonen Johan Hindricsson
Bond Enkan h. Anna Andersdotter Hogland
1807-07-22 Bondesonen Per Svensson
Bonde dottr. Cherstin Jonsdotter Hogland
1807-11-08 Dräng. Olof Ericsson Östanå Bonde dot. Anna Olofsdotter Östanå

Bonde Sonen Sven Larsson Vesttjär Soldate dottren Margreta Ersdotter Bergie, nu i tjenst uti Vesttjär

Soldaten vid K. Hels. R. och Maj. C. Jonas Lind
Bondedot. Magdalena Larsdotter Vesttjär
1808-05-10 Varger. Karlen Jon Jonsson Sörby Urmak. dot:n Brita Lena Törnquist Född i Hudiksvall
1808-06-08 Torparen Nils Persson Hogland och Riset Båtsmans Enkan h. Gertrud Mårtensdotter
1809-10-24 Unga Bonden Per Persson Hogland Båtsmans dottren Karin Ersdotter Hög
1809-11-29 Bonden Eric Ericsson Vesttjär Pigan Ingrid Nilsdotter
1810-03-30 Soldaten Jacob Alm
Pigan Margtha Larsdotter Bergie
1810-05-06 Sold. Johan Tapper
Sold. Dottren Juljana Nilsdotter Vesttjär
1810-08-05 Drängen Olof Johansson Vesttjär Soldate Enkan Brita Nilsdotter Vesttjär
1810-10-18 Drängen Jon Persson Bergie Bonde dotr. Christina Ersdotter Hogland
1810-11-11 Afsked. Soldat. Pehr Hägg
Soldate d:ren Helena Olofsdotter Vesttjär

Bondedrängen Mats Matsson
Bonde Enkan Sara Ersdotter Vesttjär
1811-10-25 Soldaten Sven Tång Bergie Pig. Märtha Ericsdotter Östanå
1811-10-27 Torparen Lars Svensson Vesttjär Dr Ingrid Olofsdotter Dragmyran ? Norrbo
1811-11-10 Bonde Son. Jon Larsson Sörby Kyrkovärds dott. Cherstin Jonsdotter Bergie
1811-11-22 Soldaten Olof Säll
Bondedott. Ingrid Jonsdotter Hogland
1811-12-01 Drängen Nils Nilsson
Soldate Enkan hust. Ingrid Ersdotter Bergie
1812-05-24 Bonden Jon Ersson?
Pigan Margta Hansdotter? Östanå
1812-05-31 gl. Bonden Eric Jonsson
Pigan Kjerstin Ersdotter Östanå
1812-10-11 Sockne Skräddaren Jon Ersson Norell Sörby Bondedottren Lisa Andersdotter Bergie
1812-10-25 Bondesonen Eric Larsson Berje Kyrkovärdsdottren Christina Larsdotter Sörby
1812-10-25 Landbonden Lars Jonsson Svedja och Harmångers socken Kyrkovärdsdottren Cathrina Larsdotter Soknen och Sörby
1812-11-01 Soldate Reserven Anders ? Berje Soldatedottren Cathrina Ersdotter Berje
1813-05-02 Bondesonen Olof Olofsson Hogland Pigan Kjerstin Olsdotter Hogland
1813-10-31 Bondesonen Nils Ersson
Soldate Enkan Brita Lena Törnquist Berge
1813-10-31 Bonde Sonen Lars Andersson Svedia i Harmånger Bonde Dottren Carin Larsdotter Berge
1814-05-30 Sockne Skräddaren Jonas Norell
Bonde Dottren Sara Jonsdotter
1814-11-27 Torparen Olof Ersson Hogland Enkan Brita Ersdotter Bergsjö
1815-07-07 Akskjedade Corporalen Jonas Björk Sörby Enkan Margreta Jonsdotter Sörby
1815-08-06 Kyrkovägtaren och Enkl. Nils Olsson Mört
Enkan Brita J?sdotter ?
1815-12-27 Bonde Sonen Olof Pehrsson
Bonde dottren Sigrid Jonsdotter Berge
1816-02-23 Bonde Sonen Olof Jonsson Berg
Corporalsdottren Margta Jonsdotter Sand Hogland
1816-04-17 ? ? ? ? ? ? ? ?
1816-10-24 Bonden ? ? ? Bondedottren Anna? ? Västtjär
1816-10-27 ? Eric Jonsson
Pig. Carin Olsdotter ?
1817-11-12 Kyrkovärds och Fjerdingsmans Sonen Olof Persson Sörby Kyrkvärds Dottren Catharina Jonsdotter Berge
1817-11-23 Bonde och Mäster Smeds Sonen Johan Sundforss Östanå Afskjed. Skräddare Dottren Brita Olofsdotter Berge
1817-12-07 Drängen Lars Forssman
Bonde Dottren Juliana Jonsdotter Hogland
1818-01-01 Bonde Sonen Jon Jonsson
Pigan Maria Hansdotter Hogland
1818-07-20 Ordin. Sold. vid första Majorens Compl. Pehr Qvick Westtjärn Pigl. Magdalena Nilsdotter Sörby
1818-10-29 BondeSon. Nils Olofsson Hogland Bondd:r Cecilia Olofsdotter Hogland
1819-11-25 Vice Corporalen Jon Björk Östanå Bondedott. Margareta Andersdotter Westtjär
1820-04-03 Ordin. Sold. No. 141 Nils Rönn
Nemndemans dottren Ingrid Svensdotter Westtjär
1820-09-08 Comminister Loci Olof Backström
Afl. Comm. J. Forsslöfs Enka Elisab. Gustava Jordan
1821-04-__ Dräng. Jon Eriksson Lind Berge Pigan Helena Eliædotter Westtjär
1821-06-25 BondeSonen Johan Johansson Lönnberg Berge Skomak. Dottr. Catharina Larsdotter Hogland
1821-10-28 Drängen Jon Nilsson Wästtjär Torpar dottren Catharina Jonsdotter? Berge
1821-12-26 Drängen Anders Häggström Sörby Torpare dottren Catharina Olofsdotter Berge
1822-10-27 Dagakarlen Eric Andersson Hedvigsfors Soldate dottren Anna Jonsdotter Tång Berge
1822-11-01 Torparen och Enklingen Nils Olsson Hogland Pigan Margareta Hansdotter Westtjär
1822-11-03 Drängen Gustaf Svedman Hogland Pigan Greta Olsdotter Berge
1822-11-14 Drängen Nils Persson Westtjär Pigan Sigrid Svedman Westtjär
1822-12-13 Bonden och Enklingen Olof Olsson Sommar Westtjär Bondedottren Margreta Andersdotter Westtjär
1823-04-03 Drängen och Hemmanstillrädaren Jon Jonsson Sörby ? Enkan Ingrid Larsdotter Sörby
1823-11-16 Drängen och Enklingen Jon Nilsson Berge Skinnberedare Dottren Catharina Jonsdotter Sörby
1823-11-19 Bonde och Kyrkovärds Sonen Lars Larsson Berge Nämndemans samt Kyrkovärdsdottren Juliana Jonsdotter Berge
1823-12-07 Målaren och Hemmansägaren Olof Östlund Sörby Hammar Smeds dottren Helena Catharina Sundforss Östanå
1823-12-07 Mästersmedssonen och Hemmanstillträdaren Anders Johansson Sundforss Östanå Pigan Christina Olsdotter Prästgården
1824-01-02 Bond. Pehr Olofsson Hogland Torparedottr. Cajsa Brita Ericsdotter Berje
1824-01-21 Bond. Olof Hansson Hogland Bondedottr. Anna Hansdotter Wattrång, Harmångers socken
1824-01-21 Bondeson Isac Hansson Hogl. Bondd. Kjerstin Hansdotter Wattrång
1824-04-23 Bondeson Anders Johansson Wästtjern Bonddottr. Kjerstin Andersdotter Wästtjern
1824-05-12 Bondeson Eric Andersson Vesttjärn Bondedottren Brita Hansdotter Hogland
1825-05-23 Afskjedade Soldaten Joseph Häll Sörby Pigan Anna Andersdotter Sörby
1825-10-28 Klockaren och Hemmansbr. Mats Bladin Westtjär Gästgifwaredottren Kjerstin Jonsdotter Berge
1825-11-06 Dreng. Olof Olofsson Harmånger Bonde Enk. Kjerstin Ericsdotter Östanå
1825-11-20 Soldaten Anders Nordlöf Hogland Pigan Margta Pehrsdotter Östanå
1826-05-15 Dreng. Eric Larsson Hogland Bonde Enkan Carin Ericsdotter Hogland
1827-01-19 Bonds. Sven Andersson Westtjärn Bondedottren Carin Ericsdotter Berge
1827-04-20 Soldatsonen Eric Jonsson Westtjärn Bondedottren Carin Andersdotter Berge
1827-04-16 Dreng. Hans Andersson Hogland Soldatdottren Sigrid Pehrsdotter Hogland
1827-05-13 Bonden ? Sundforss Hogland Bondedottr. Sigrid Jonsdotter Östanå
1827-05-13 Dreng. Carl Jonsson Ädel Berge Målare Enk. Helena Cathr. Sundforss Sörby
1827-11-01 Bondes. Eric Jonsson Lockner? Berge Bondedottr. Carin Johansdotter Berge
1827-11-04 Dreng. Eric Olofsson Lund Sörby Bonde Enkan Kjerstin Jonsdotter Sörby
1827-11-14 Bondeson Eric Ericsson Bergström Berge Bondedottr. Kjerstin Larsdotter Östanå
1829-06-08 Husm. Jon Nilsson Sörby Bondedottren Carin Andersdotter Wattlång, Harmångers S:n
1830-03-25 Dreng. Jon Olofsson Westtjärn Torp. Enkan Carin Olofsdotter Westtjärn
1830-06-17 Bondson Hans Eriksson Berglund Berge Bondedottr. Anna Jonsdotter Forssa Harmångers S:n
1830-11-19 Drängen Olof Hansson Spets
Pigan Margta Andersdotter Westtjärn
1830-11-23 Krono Länsman Hr Sven Olof Hammarström Ytter och Öfver Hogdal Jungfru Anna Christ. Sefström Östanå
1831-03-29 Bonden Olof Johansson Berge Pigan Margta Andersdotter Berge
1831-11-25 Bondeson Lars Svensson Westtjärn Torp. dottr. Brita Hansdotter Östanå
1832-09-__ Rustmästare Sonen Jonas Tingelöf
Pigan Cherstin Pehrsdotter Sörby
1832-10-07 Bonde Son Anders Engberg Västtjärn Husm. Enkan Karin Andersdotter Sörby
1832-11-11 Bond. Daniel Svensson Västtjärn Pigan Kjerstin Olofsdotter Västtjärn
1833-04-21 Soldat. Jöns Forsslöf Hogland Pigan Brita Pehrsdotter Hogland
1833-06-24 Socken Lappen Anders Gustaf Fjellner Alnö socken i Medelpad Socken Lappen i Ilsbo Joseph Halls stjuffdotter Anna Stina Solem Sörby
1833-10-27 Soldat. Anders Lind Berge Pigan Catharina Hansdotter Westtj.
1834-06-26 Organisten och Klockaren Benjamin Palm Tuna Fanjuknaren Tjernelds Dotter Inga Margreta Tjerneld Westtjern
1834-06-24 Husman Enkling Carl Jonsson Ädel Sörby
Karin Dan.dotter Nordgren Berge
1834-08-10 F. d. Sockenskomakaren Enklingen Pehr Nilsson Westtjern Pig. Lisa Eriksdotter Hogland
1834-11-09 Bonde Son Erik Eriksson Lind Westtjärn Bonde Dottren Karin Jonsdotter Östanå
1834-11-16 Bonde Son Sven Eriksson Tjerneld Westtjärn Bonde dottren Margta Pehrsdotter Hogland
1835-06-08 Förre Bond. Jon Jonsson Sörby Bondottren Karin Ersdotter Sörby
1835-06-08 Drängen Hans Jonsson Norén Östanå Pigan Ingrid Marche Hogland
1835-06-08 Bonden Sven Andersson Westtjärn Torp. Dottren Brita Olsdotter Svedja, Harmångers socken
1835-07-26 Fahnejunkaren Daniel Tjerneld Tuna socken Pigan Margta Pehrsdotter Tuna S:n
1835-11-01 Bonde Son Hans Wåglund Sörby Torpare dottren Elisabeth Norell Berge
1835-11-15 Bonde Son Erik Jonsson Ålund Östanå ? Juliana Pehrsdotter Östanå
1835-12-27 Enkling Socken Skomakaren Nils Westerbring Sörby Enkan Stina Sundin Sörby
1835-11-11 Soldate Sonen Erik Jonsson Tång
Pig. Margta Andersdotter
1836-04-04 Drängen Johan Söder Östanå Pigan Kerstin Larsdotter Östanå
1836-06-12 Torp. Son Lars Westin Westtjärn Kyrkovärdsdottren Stina Johansdotter Östanå
1836-10-30 Torparen Pehr Olsson Säll Hogland Pig. Karin Andersdotter
1836-11-01 Drängen Daniel Olsson Rogstad Torp. Dottren Anna Olsdotter Hogland
1836-11-13 Drängen Johan Johansson Hög Pigan Ingrid Svensdotter Tuna
1837-01-29 Bonde Son Olof Ersson Holm, Högs socken Husmansdottren Kerstin Ersdotter Östanå, Ilsbo S:n
1837-03-27 Torparen Enklingen Olof Hansson Spets
Pig. Kerstin Jonsdotter Berge
1837-04-30 Bonde Son Jon Jonsson Berge Pigan Brita Nilsdotter God? Berge
1837-09-29 Nämndemans Son Lars Ersson Harmånger Bonde Enkan Juliana Jonsdotter Berge
1837-10-27 Drängen Olof Jonsson Bjåsta och Bergsjö S:n Bonde dottren Greta Jonsdotter Berge S. No. 5
1837-11-24 Drängen Olof Gabrielsson Berge Torp. Dottren Kerstin Paulsdotter Berge
1838-03-30 Bond. Son Pehr Dalin Östanå Bond. Dotter Anna Joh.dotter Westtjärn
1839-11-24 Gästgifvare Sonen Jonas Bergner Berge Enkan Madgalena Rolin Hogland
1840-02-21 Drängen Johan Johansson Sundforss Berge Pigan Anna Lisa Tingelöf Sörby
1840-03-15 Sergeant Sonen Olof Tingelöf
Pigan Greta Pehrsdotter
1840-04-20 Drängen Anders Bladin Westtjärn Pigan Anna Hansdotter
1840-06-08 Bonde Son Johan Jönsson Östanå Pigan Brita Larsdotter Westtjär
1840-06-14 Bonde Son Erik Höglund Östanå Bonde Dottren Kerstin Pehrsdotter Hogland
1840-06-19 Drängen Sven Andersson Hogland Husmans Enkan Catharina Pehrsdotter Hogland
1840-08-21 Drängen Nils Carlsson Westtjärn Pigan Margta Pehrsdotter Westtjärn
1841-02-07 Bonde Son Lars Pehrsson Åslund Westtjärn Pig. Barbru Jonsdotter Sörby
1841-05-09 Husman Erik Svenss. Tjerneld Berge Pigan Karin Wåglund Westtjärn
1841-11-14 Ordinarie Soldaten P. Hägg Berge Kyrkovaktare dottren Margta Jacobsdotter Alm Berge
1841-11-21 Torparen, Enklingen Olof Hansson Forssa, Harmångers socken Pigan Margta Olsdotter Östanå, Ilsbo S:n
1841-12-29 Soldaten Sonen Daniel Wester Westtjärn Torp. dottren Greta Larsdotter Westtjärn
1842-06-24 Husman Olof Olsson Berge Kyrkoväktare dottren Sigrid Jacobsdotter Berge
1842-07-17 Afsked. Soldaten Johan Tagg Bergsjö Gamla Pigan Margta Hansdotter Ilsbo och Westtjärn
1842-10-21 Bonden Anders Eriksson Berglin Berge Bondedottren Karin Pehrsdotter Hogland
1842-10-04 Bonde Sonen Pehr Pehrsson Qvick Berge Pigan Margta Olsdotter Sommare
1842-10-06 Drängen Erik Norell Berge Bondedottren Karin Eriksdotter Berge
1842-01-23 Ordin. Soldaten Jonas Berg Östanå Pig. Margta Olsdotter Hogland
1843-12-11 Husman Anders Pet. Petersson Berge Inhuses Pigan Karin Andersdotter Sörby
1843-06-05 Bonde Sonen Jonas Jonsson Norberg Bergsjö Bonde dottren Karin Ersdotter Wästtjärn
1843-06-11 Bonde Sonen Pehr Pehrsson Flintberg Westtjärn Soldat Dottren Kerstin Jonsdotter Lind Westtjärn
1843-11-03 Kyrkovärds Sonen Olof Höglund Östanå Bonde dottren Karin Larsdotter Berge
1843-11-11 Drängen Olof Olsson Säll Östanå Pigan Barbru Jonsdotter Östanå
1843-11-17 Drängen Erik Eriksson
Kyrkovärds dottren Brita Eriksdotter
1843-11-24 Soldaten Anders Rask Hogland Pig. Magd. Johansdotter Hogland
1843-12-28 Torp. Sven Larsson Westtjärn
Karin Jonsdotter Westtjärn
1844-11-17 Bonde Son Olof Johansson Sundforss Östanå Pigan Maria Lovisa Holmfors Östanå
1844-12-01 Torparen Jonas Jonsson Engström Sörby Pigan Kerstin Ersdotter Sörby
1844-12-13 Soldaten P. Qvick Westtjärn Pigan Margreta Christina Södermark Hudiksvall
1845-10-19 Lappmannen Jonas Häll Sörby, Ilsbo socken Lappmansdottren Gunilla Mårtensdotter Offerdals socken i Jämtland
1845-11-14 Gästgifvare Son Erik Jonsson Berge Bonde dottren Sigrid Eriksdotter Hogland
1845-11-16 Ordinarie Soldaten Jonas Söderström
Kyrkovärdsdottren Greta Jonsdotter Hogland
1845-11-19 Bonde Son Pehr Jonsson Englund Hogland Bonde dottren Margreta Larsdotter Forssman Hogland
1846-06-05 Kyrkovärds Sonen Jonas Eriksson Berge Bonde Dottren Gölin Pehrsdotter Westtjärn