Vigselregister Indal C:1
Vigseldatum Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
1662-04-22
Swän Sefwidsson

Brijtha Isaacsdotter Mechsatter
1663-01-06
Johannes Thelaus
H Eva Larsdotter Bergh
1663-01-07
Nils
Pijgha Elizabetha
1663-11-21
Jon Parsson Höghe
Margretha Larsdotter Haalsta
1664
Olof Olofsson Skiälsta
Ingrijd Olofsdotter Oxsta och Sellanger sochn
1665-11-01
Bengt Olofsson

Carin Hansdotter Sodalen
1665-11-05
Hemmingh Pärsson

Brijtha Ndotter Östankiär
1665-11-12
Anders Jacobsson

Mareta Olofsdotter Nygården
1665-11-23
Hans Clementsson Ööd
Annika Johansdotter
1666
Olof Pärsson Bäck H Märeth Stijghe
1666-11-04
Enoch Nilsson

Brijta Gummundsdotter Loningh
1666-11-19
Olof Isaacsson Mechsätter
Carin Olofsdotter Arkloo
1669-11-07
Nils Erichsson Haalsta
Märeta Nilsdotter Skyttbergh och Timmerå sochn
1670-11-06
Erich Segersson

Segrid Zachariædotter Biälsta
1670-11-15
Peder Gummundsson Loning
Brijtha Mathsdotter Koolsta
1670-11-15
Hans N

Anna Andersdotter Öijan
1671
Påwel Hansson

Walbor Olofsdotter Sodalen
1672-11-24
Erich Michelsson

Carin Eskilsdotter Färiestaden
1672-11-24
Nills Pedersson Åse
Chirstin Jonsdotter Biälsta
1673-10-26
Maths Josephsson

Sara Åkesdotter Allnöön och Smedsgården
1673-11-09
Par Nilsson Holm
Märeth Larsdotter Sunnanå
1674-11-08
Lars Nilsson Wästbyn och Holm sochn
Blijde Pedersdotter Harfwom
1676-01-06
Abraham Bengtsson Hullsiön
Sissill Jacobsdotter Sodalen
1676-10-15
Olof Kuse

Ewa Jonsdotter
1676-11-05
Jacob Kuse

Märeta Pärsdotter Åse
1676-11-12
Jons Nillsson Kaarsta
Blijde Thomædotter Sunnanå
1677-11-04
Måns Sefwedsson Kiäfsta
Rågerd Nilsdotter Karsta
1677-11-01
Israel Abramsson Mochelsiö
Ingierd Erichsdotter
1677-11-11
Jon Erichsson Haalsta
Walborg Jonsdotter Loningh
1678-04-14
Jon Jonsson Kuse

Karin Pedersdotter Haalsta
1678-10-21
Jon Olofsson Wastloningh Lähnsmans Dottren Märeta Pedersdotter Lijden
1678-11-01
Lars Abrahamsson Mochelsiö
Carin Olofsdotter Harfwom
1680-11-01
Iwar Pärsson Bäck
Cherstin Pedersdotter Skiohn
1680-11-21
Päll Parsson Margard i Lij- H. Segrijd Zachariædotter Bialsta
1681-01-02
Jon Jonsson Tomingh
Märetha Jonsdotter Bialsta
1681-10-30
Peder Erichsson Lijden backen
Brijta Jonsdotter Hamsta och Timråds sochn
1681-11-06
Erich Abrahamsson

Margreta Henrichsdotter Harfwom
1681-11-13
Hans Olofsson Böle
Chirstin Nilsdotter Arkloo
1682-10-22
Nils Aaronsson
H. Ingrid Persdotter Boda
1682-10-29
Paul Olofsson

Dorothe Iwarsdotter Boda
1682-11-05
Jon Nillsson Flygge
Segrid Jonsdotter Åsen
1682-11-19
Nils Danielsson Brån
Helen Parsdotter Åse
1682-11-19
Olof Pärsson Margard
Chirstin Mansdotter Holm
1682-11-30
Anders Eskilsson

Carin Jonsdotter B?????
1683-05-30
Henrich Knutsson

Carin Henrichsdotter Gårdkiarn
1683-10-28
Erich Olofsson Skialsta
Segrid Mathsdotter Nygården
1683-11-04
Jon Larsson Dacke
Margreta Paulsdotter Backen
1683-11-15 Clar Dng Laurentius Kesleri1684-01-06
Pär Thomæson

Annika Mansdotter Sunnanå
1684-10-28
Peder Erichsson Dacke
Dorthe Margard
1684-10-28
Jacob Isaaksson Mechsatter
Annika Harfwom
1684-11-02
Pär Paulsson Jerqwisle
Annika Hemmingsdotter Ostanskiähr
1684-11-09
Jon Höghe
Caren Åkesdotter
1684-11-09
Peder Pedersson Sunnanån Sal. Lars Abrahamssons efterlefwerska, H. Karin Harfwom
1684-11-30
Jöns Olofsson Biälsta
Ingrid Andersdotter Arkloo
1685
Lars Olofsson Leringen
Annika Persdotter Sunnansiö
1685-11-01
Påål Palsson

Ingrid Ivarsdotter
1685-11-15
Par Larsson Dacke
Margreta Nilsdotter
1686-04-18
Abram Abramsson Harfuom Med sin förrige Fästeqwinna Carin Pedersdotter Haalsta
1686-10-14
Immar Olofsson

Märet Jonsdotter Höijen
1686-11-01
Lars Staphansson

Ingrid Segersdotter
1686-11-07
Olof Jonsson Kokz

Segrid Olofsdotter
1686-11-21
Per Nilsson Skräddare

Carin Olofsdotter Loningh
1686-11-30
Jon Mathsson

Chierstin Nilsdotter
1687-01-06
Päll Pärsson Sunnanå
Märet Erichsdotter Bialsta
1687-11-13
Jacob Andersson Nygarden
Kirstin Parsdotter Kiafsta
1687-11-26
Jöns Pedersson Flygge
Helen Påulsdotter Backen
1687-11-27
Olof Olofsson Bialsta
Margreta Abrahamsdotter
1687-12-04
Daniel Pedersson Haalsta
Gunborg Olofsdotter Wästloning
1688-01-01
Nils Thomæsson

Maret Andersdotter Arklo
1689-11-03
Samuel Olofsson Boole
Sara Parsdotter Åse
1689-11-10
Nils Hängst

Emerentia Wäfla
1690-11-09 Min Drängh Olof Månsson

Märeta Thomædotter
1690-11-23
Nils Jonsson Tomingh
Märeta Jocobsdotter Allnö sochn och Bölets by
1690-12-28
Lars Nillsson den äldre
H. Brita Olofsdotter
1691-02-24
Jöns Pedersson Sunnanåå
Brijta Larsdotter Åå i Sidensiö sochn
1691-05-10
Wijbiör Pärsson Allnöön Änckia, Hustru Carin Olsdotter Wästerloningh
1691-10-28
Päll Pärsson Sunnanå
Carin Erichsdotter Biälsta
1691-11-01
Lars Parsson Kiefst

Karin Nillsdotter Sochnestufwan
1691-11-15
Lars Nillsson den yngre Arkloo
Barbro Nilsdotter Knöfla i Sillanger sochn
1691-11-22
Gummund Parsson Loningh
Ingrid Jonsdotter
1691-11-30
Johan Parsson Sunnanå
Maretha Jönsdotter Hangsta
1692-01-25
Lars Jordansson Sunnanå H. Walborg Olufsdotter Sodalen
1692-11-06
Päll Pärsson Hogsiö
Helen Nilsdotter Haalsta
1692-11-01
Nils Parsson Harfuom
Chirstin Jonsdotter Hoghe
1692-11-13
Anders Olofsson Stijghe
Gertrud Johansdotter Kårsta
1692-11-20
Anders Jonsson Bierme
Elizabet Olofsdotter Mechsätter
1692-11-27
Jon Pärsson Östanskiär
Malin Nilsdotter Billsta och Sabrås sochn
1693-01-01 Min Dräng Carl Unsson
Mijn Pijga Carin Jonsdotter Hogte
1693-06-18
Anders Henrichsson Ostanskiar
Elizabet Michelsdotter Allnoon och Rödz by
1694-11-04 Båtsman Hans Olofsson

Eva Staphansdotter
1694-11-11
Jonas Hendrichsson

Margaretha Erichsdotter
1694-12-28
Olof Månsson

Sesil Olofsdotter Kiäfstad
1695-01-01
Joen Olofsson Harfwom
Segrid Månsdotter Holm
1695-03-__
Erich Erichsson

Märta Olofsdotter Böle
1695-06-24 Comminist. D??? Israel Thelberg
Jungf. Cattarina Strandman
1695-11-01
Pehr Jonsson Höge
Brijta Matthsdotter Nygården
1695-11-24
Matths Eskilsson Gieting

Margaretha Nilsdotter
1697-10-24
Erik Nilsson Halstadh
Segrin Pädersdotter Högsiö
1697-11-07
Erik Jonsson Hängstad
Märetha Unesdotter Kräckle
1697-11-14
Nils Ersson Liustorp
Ingrij Jonsdotter Tomingh
1698-06-13
Hans Ingemarsson Häre
Kersten Jifwarsdotter Lijden och Unegård barnfödder


Erik Jacobsson Barnfödder i Hälsingland och Biuraker
Karin Jonsdotter Kiäfstad
1698-11-06
Johan Matthsson Timmerman

Anna Erichsdotter Skialstadh
1699-10-22
Jon Jonsson Kårstadh
Karin Swensdotter Wijcke
1699-10-28
Olof Swensson Du?are Ångermanland Hust. Britha Eriksdotter Ångermanland
1699-10-29
Israel Abramsson Harfwom
Karin Eriksdotter Harfwom
1699-11-12
Påhl Ericksson Bierme
Kersten Hindersdotter Skiälstadh
1699-12-28
Joseph Mattsson Sunnanå
Dordi Jacobsdotter Loning
1700-01-01
Pär Påhlsson Östanskiär Den andra änckan Anna Tunderö
1700-04-04
Anders Jonsson Wästloningh
Karen Larsdotter Sunnanå
1700-10-14
Jon Pärsson Åse
Noema Jonsdotter By i Timrå
1700-11-11
Olof Nilsson Selanger och B??s??ehl
Anna Andersdotter Ystanskiär
1700-11-__
Anders Jonsson ????sätt
Karin Ericksdotter Bialstadh
1700-11-04
Olof Larsson Liustorp och Höge
Dordi Andersdotter Åse
1700-11-04
Erick Pedersson Åse Sin fästmö
Skiön
1701-10-28
Israel Abramsson Harfwom
Gertru Andersdotter Harfwom
1701-11-03
Anders Pedersson Åse
Britha Nilsdotter Halstad


Olof Qwick Timrå och Laggarbergh
Anna Pädersdotter Åse


Jon Nilsson Barnfödder i Åse

Timrå och Merlö
1702-05-28
Isaak Nilsson Löfsätt och Sättne Sochen
Ingrij Jacobsdotter Loningh
1702-06-01 Kiörare Jon Påhlsson Lögde bruuk
Märeta Olofsdotter Barnfödder i Harfwom
1702-10-12
Olof Andersson Artklo
Karin Eriksdotter Nedansiö
1702-10-26
Erik Jonsson Tommingh
Karin Olofsdotter Flygge
1702-12-01
Johan Matthsson Sodalen
Anna Jonsdotter Wästloningh
1703-02-01
Jacob Olofsson Båssman

Karin Enoksdotter Timrå
1703-11-08
Erik Hindersson Skiälstadh
Britha Larsdotter Artkloo
1703-11-15
Nils Jönsson Kårstadh
Brita Israelsdotter Harfwom
1703-11-22
Matths Pärsson

Eva Olofsdotter Loningh
1704-05-22
Erik Larsson Hammaren
Britha Pädersdotter Ostankiär
1704-11-13
Jacob Olofsson Krånge
Margitha Jonsdotter Halstadh
1704-11-20
Lars Jonsson Tommingh
Dordi Jonsdotter Halstadh
1705-01-29 ????? och Wällact Jöns Holmer
Jungf. Margitha Ædenia