Vigselregister Indal C:4
Vigseldatum Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
1808-03-01 Sågarbetaren Christian Millberg
Bonde Dottr. Sara Larsdotter Tomming
1808-04-28 Skrädd: Jonas Dahlqvist Arklo BondeDott: Catarina Jonsdotter Åse
1808-05-01 Nämdem: Sonen Pehr Jonsson Baggböle Anders Olssons Fosterdotter Lisa Christina Tellberg Hallsta
1808-06-06 Dreng: Anders Larsson Krånge BondeDott. Catarina Pehrsdotter Krånge
1808-10-16 Bondesonen Pehr Svensson Stige Bonde Dottr. Brita Pehrsdotter ÖstLoning
1808-10-30 Bond: Enkl. Jon Nilsson
Bonde Dottren Anna Johansdotter Östanskjär
1808-11-04 Dreng: Jon Nilsson Nyland Bondedott: Anna Jonsdotter Nyland
1808-11-06 Torp: Eric Johansson Sunås BondeDott: Brita Ersdotter Häre
1809-05-21 Lappmannen Enkl. Anders Larsson Säbrå Lapp Enkan Sara Bengtsdotter Harwom
1809-06-06 Handels Betjenten Hinric Söderlund Sundsvall Bonde Dottren Ingrid Hansdotter Tuna och Ängom
1809-06-11 Bonden Jonas Johansson Östanskjär Nämdemans Dott. Catarina Jonsdotter Baggböle
1809-09-23 Nämdemans Sonen Gullic Niclas Ericsson Rasåsen Bonde Dottren Anna Pehrsdotter Kolsta i Selånger
1809-10-08 Torparen, Enklinge Jonas Jonsson Kjäfsta Afskedade Klockaren Åkerbloms Dotter Greta Ericsdotter Kårsta
1809-10-22 Bonden Jonas Andersson Arklo Bonde Dottren Segrid Jacobsdotter Östanskjär
1809-10-22 Torparen, Enkl. Maths Hinricsson Östanskjär Bonde Dottren Catarina Andersdotter Arklo
1809-10-27 Bonde Sonen Aron Andersson
Skräddare Dottren Margareta Ericsdotter Säter
1809-10-30 Torparen, Enklinge Nils Johansson Baggböle Skräddare Dottren Ingrid Olofsdotter Baggböle
1809-11-04 Torp: Johan Olsson Baggböle Bonde Dottr. Brita Ersdotter Hängsta
1809-11-05 Bond: Enkling. Isac Isacsson Gårdtjern i Sättna Bonde Dott: Märta Jonsdotter Harvom
1809-11-05 SågKarlen Jon Olsson
Bonde Dottren Anna Nilsdotter Bäck
1809-12-03 Torp: Olof Andersson
Båtsmans Enkan Karin Larsdotter Baggböle
1810-01-07 Torp: Samuel Jonsson Nyland Bondedott: Christina Jonsdotter Nyland
1810-??-03 Bonde Son Anders Pehrsson Loning Bondedott. Ingebor Jonsdotter Åse
1810-??-28 Landb. Pehr Jonsson Sodalen Bondedotter Sara Ersdotter Sodalen
1810-??-29 Torp. Nils Nilsson Åse Bondedott. Brita Pehrsdotter Åse
1810-??-29 Torp: Eric Hansson Timrå Enkan Greta Svensdotter Backen
1810-10-14 Torp: Jon Ersson Säter Torpare Dottren Greta Ericsdotter Hallsta
1810-10-18 Dräng. Johan Påhlsson Åse Bonde Enkan Cattarina Jonsdotter Mosjölund
1810-10-28 Bond. Olof Jonsson Harwom Bonde Dottren Greta Caisa Ersdotter Arklo
1810-11-04 Bondeson Pehr Andersson Stige Bondedot. Gertrud And.dotter Östhängsta
1810-12-28 Bond. Enkl. Jon Isacsson Åse Pig: Catarina Jonsdotter Säter
1810-10-25 Bondes: Jon Aronsson Åse Torpare Dott: Brita Nilsdotter Arklo
1810-12-28 Bond: Jon Nilsson Graftjern Bonde Dott: Ingri Nilsdotter Nyland
1811-01-09 Smeden Lars Hedberg Timrå Torp. Enkan Brita Larsdotter Krånge
1811-03-31 Kr. Båtsm. Hans Harf
Jungfrun Christina Åsell Kårsta
1811-05-26 Torp: Eric Larsson
Bonde Dottren Catarina Nilsdotter Tomning
1811-06-02 Sågkarlen Olof Sundell
Barnmorskan Gr. Cajsa Åhlberg Häre
1811-06-08 Dr. Lars Antonsson Bresjön P. Stina Jonsdotter Loning
1811-10-17 Bond. Enkl. Nils Israëlsson Kårsta Bode Dottr. Brita Olsdotter Bjällsta
1811-10-20 Bond. Olof Larsson Östloning Bonde Dott: Brita Pehrsdotter Backen
1811-10-27 Bondeson Jon Pehrsson Östloning Bonde Dottr: Stina Jonsdotter Åse
1811-10-27 Färjeman Pehr Nilsson Arklo Pig: Brita Ersdotter Harvom
1811-10-29 Bond: Olof Nilsson Bredsjön Nämdemansdott: Sara Nilsdotter Nyland
1811-11-26 Adj. Min. H:r Jonas Åhslund
J. Anna Greta Dahlström Bjällsta
1811-??-26 Kr. Båtsman Pehr Staf
Bonde Dottr: Ingri Israëlsdotter Myckelsjö
1811-??-27 Torp. Pehr Olsson Östanskjär Bondedott. Anna Isacsdotter Myckelsjö
1811-??-07 Bondeson Johan Andersson Arklo Bondedottr: Brita Jonsdotter Skjällsta
1811-??-09 Torp. Isr. Matthsson Högsjö Båtsmansdottr. Magdalena Mathsdotter Åse
1812-04-03 Bond: Enkl. Pehr Ersson Skjällsta Bonde Dottren Märta Olsdotter Klingsta i Tuna Sochn
1812-02-26 Dreng: Nils Nilsson Qväklingen Bonde Dott. Anna Larsdotter Tomming
1812-06-07 Bond: Pehr Andersson Arklo Nämdemansdottren Blida Pehrsdotter Östloning
1812-06-14 Bond. Smuel Jonsson Baggblöe Bonde Dott. Ingri Larsdotter Harvom
1812-06-22 Bondesonen Aron Aronsson Åse Bonde Dottr. Stina Jonsdotter Hässjö
1812-06-23 Bondeson Jon Olsson Hängsta Torparedottr. Stina Pehrsdotter Krånge
1812-07-12 Torp. Enkl. Nils Mathsson
Pig. Catarina Claesdotter Åse
1812-10-04 Nämdeman Enkling Jonas Andersson Arklo Enkan Brita Pehrsdotter Östloning
1812-10-16 Torp. Johan Hallvardsson
Bondedott. Catarina Jonsdotter Westloning
1812-10-25 Bond: Nils Andersson Nysäter Nämdem: Dott: Brita Mathsdotter Loning
1812-11-01 Bond. Paul Jonsson
Bokhållaredottr: Märta Brita Lang Skjällsta
1812-11-08 Bond. Enkl. Lars Pehrsson Tomming Pigan Lisa Pehrsdotter Bjällsta
1812-11-15 Bruks Drengen Eric Byström Lögdö Bruk Bonde Dottren Catarina Olofsdotter Östanskjär
1812-11-29 Bond. Jon Nilsson Hallsta Pigan Märta Ersdotter Åman Åse
1812-12-06 Torp. Enkling Isac Pehrsson Bjällsta Smeddottren Brita Jonsdotter Hallsta
1812-12-06 Torp. Enkling Eric Jonsson Sättna och Öfverkoflan Pigan Anna Nilsdotter Böle
1812-12-27 Torp. Enkling Pehr Hallvardsson Backen Torpare Dottren Ursilla Pehrsdotter Säter
1813-03-25 Bonden Enklinge Olof Nilsson Bäck Bonde Dottren Brita Isacsdotter Mellansäter
1813-04-19 Bond. Eric Pehrsson Krånge Bonde Dottren Märta Jonsdotter Högsjö
1813-04-20 K. Båtsm. Pehr Eric Hassel
Skrädd: Dottren Märta Jonsdotter Bäck
1813-06-23 Sockne Skrädd: Johan Säter
Bonde Dottren Greta Caisa Jansdotter Bjällsta
1813-10-10 Bond. Enkl. Michaël Olsson Bergsåker Selånger S: Enkan Märta Månsdotter Kjäfsta
1813-10-10 Bond: Enkl. Johan Pålsson Mosjölund Pigan Ingri Jonsdotter Loning
1813-10-23 Smeds Drengen Mathias Backlund
Pigan Sara Hallström Säter
1813-10-24 Bond: Nils Jonsson
Bonde Dottr. Brita Hinricsdotter Östanskjär
1813-10-24 Bond: Jon Jonsson Östloning Bonde Dottr. Segri Olsdotter Bjällsta
1813-10-29 Bond: Anders Jonsson Westloning Bonde Dottren Brita Olsdotter Bjällsta
1813-10-30 Drengen Sven Nilsson
Bonde Dottren Marget Jonsdotter Bäck
1813-10-31 Bond: Samuel Olsson
Nämdemans Dottren Catarina Mathsdotter Östloning
1813-11-07 Bond. Pähr Jonsson
Bonde Dottren Anna Andersdotter Dalberg Westloning
1813-11-07 Bond. Israël Jonsson
Pigan Märta Jonsdotter Backen
1813-11-14 Bondeson Jon Nilsson Östanskjär Bonde Dottren Ingebor Pehrsdotter Östloning
1813-11-13 Afsked: Båtsm: Enkling Pehr Toming
Pigan Catarina Samuelsdotter Hängsta
1814-10-16 Bond. Israël Larsson Östloning Bonde Dott. Ingri Ersdotter Arklo
1814-10-23 Drengen Hans Hansson Mellansäter Torpare Dottren Greta Isacdotter Strömås i Sättna
1814-10-30 Torparen Lars Jonsson Westloning Bonde Dottren Stina Olofsdotter Bjällsta
1814-11-06 Torparen Hinric Paulsson Åse Torpar Dottren Brita Pehrsdotter Arklo
1814-11-13 Bond. Jon Pehrsson Bjällsta Bonde Dottren Stina Olsdotter Säter
1814-12-26 Dreng. Anders Andersson Sättna och Solom Torparedottren Margaretha Johansdotter Ekström Säter
1815-05-15 SkatteBonden Lars Dahlgren Tomming BondeDottren Segri Nilsdotter Tomming
1815-03-27 Drengen Anders Andersson Sodahlen Pigan Ingri Joh:dotter Ekström Säter
1815-06-04 Bond: Jon Olsson Baggböle Bondedottren Dorothea Jacobsdotter Borg Hängsta
1815-06-18 Torp. Pehr Jonsson Arklo Jungfru Helena Christina Zelér Kårsta
1815-10-15 Drengen Johan Nilsson Hallgren
Torparedottren Stina Larsdotter Hallsta
1815-10-21 TimmerKarlen Maths Solin Sundsvall Bonde Dottren Catarina Svensdotter Stige
1815-10-22 Drengen Jon Jonsson
Bonde Dottren Caisa Greta Ericsdotter Sodahlen
1815-10-22 Extra Båtsman Hans Höglin
Pigan Anna Larsdotter Östanskjär
1815-10-29 Torparen Pehr Nilsson Märrgård Lidens Socken Pigan Märta Mårtensdotter Nysäter
1815-11-12 Bond. Pehr Nilsson Mosjöholm Torpare Dottren Märta Jonsdotter Östanskjär
1815-11-05 Bond. Enkling Eric Jonsson Östanskjär Bonde Dottren Sara Pehrsdotter Bjällsta
1816-01-07 Bonde och Nämdem: Son Olof Andersson Krokvåg i Ragunda Bonde Dottren Catarina Månsdotter Häre
1816-01-09 Proto Notarien, Enkling [Carl Abraham] Sadelin
Battaillons Adjutants Dottren Anna Stina Löfdahl Häre
1816-02-25 Socknesmeden Eric Hammarberg
Bonde Dottren Lisa Brita Larsdotter Oxsta
1816-03-25 Drengen Pehr Bostedt
Nämdemansdottren Anna Andersdotter Harvom
1816-04-30 Kohldrengen, Enkling Eric Fahlberg Lagforss Pigan Märta Stina Johansdotter Prästegården
1816-06-24 Torparen, Enkling Jon Jönsson Arklo Pigan Märta Mathsdotter Krånge
1816-06-24 Bond: Enkling Jon Andersson Högsjö Pigan Ingri Pehrsdotter Selånger och Håf
1816-06-24 Drengen Joh. Petter Johansson Krång Pigan Sara Greta Berg Krång
1816-07-21 Drengen Eric Jonsson Hallsta Pigan Catarina Nilsdotter Westloning
1816-07-20 Drengen Anders Ersson Myckelsjö Bonde Dottren Segri Israëlsdotter Myckelsjö
1816-10-27 Torparen, Enkling Nils Norsten
Enkan Brita Ersdotter Östanskjär
1816-11-03 Torparen Eric Pehrsson Attmar och Soderforss Bonde Dottren Anna Månsdotter Häre
1816-11-10 Sockne Skräddar Nils Säter
Bonde Dottren Lisa Johansdotter Mellansäter
1816-12-08 Krono Båtsman Carl Nylander
Pigan Anna Caisa Andersdotter Högsjö
1817-01-01 Drengen Hinric Hinricsson Prästgården Pigan Anna Stina Nesselius
1817-01-__ Krono Båtsman Jonas Westberg
Torpare Dottren Brita Hinricsdotter Östanskjär
1817-01-06 Bondesonen Eric Nilsson Lidens Socken och Byn Bonde Dottren Märta Jonsdotter Bäck
1817-05-26 Torparen Olof Ersson Åse Pigan Caisa Brita Pehrsdotter Sättna och Nordansjö
1817-06-08 Bonden Anders Hinricsson
Bonde Dottren Naëmi Pehrsdotter Östanskjär
1817-06-08 Torparen Olof Pehrsson Westloning Bonde Dottren Stina Olofsdotter Hängsta
1817-10-04 Hemmans Ägaren Eric Dahlström
Enkan Anna Brita Wennerberg Bjellsta
1817-11-02 Nämdemans Sonen Olof Ersson Bjällsta Pigan Märta Jonsdotter Bjällsta
1817-11-02 Bondesonen Jon Olsson Bjällsta Fosterdottren hos Nils Nilsson Anna Greta Bergqvist Mellansäter
1817-11-16 Bonden, Enkling Aron Jonsson Åse Sin Piga Sara Pehrsdotter
1817-12-26 Bonden, Enkling Israël Jonsson Mellansäter Bode Dottren Catarina Jonsdotter Bäck
1818-01-05 Lands Fiscalen, Enkling Nils Blom
Gästgifvare Dottren Caisa Lisa Näslander Selånger
1818-01-08 Mästar Sven Jonas Bergström Sulå Bruk Torpare Dottren Sara Månsdotter Sulå
1818-06-12 Bond. Pehr Jonsson Bäck Bonde Dottren Blida Andersdotter Baggböle
1818-06-14 Torpar Paul Paulsson Westloning Förra Nämdeman Jon Olssons Dotter Greta [Jonsdotter] Östloning
1818-10-18 Bond: Johan Olofsson Krånge Piga Margareta Nilsdotter
1818-10-18 Torp. Lars Johansson Östanskjär Bonde Dottren Stina Nilsdotter Tomming
1818-10-25 Bond. Sven Nilsson Westansjö i Sättna Bonde Dottr. Brita Isacsdotter Mellansäter
1818-10-25 Torp: Jonas Pehrsson Sodahlen RoteBåtsmansdottren Brita Johansdotter Lodin Östloning
1818-11-01 Bonde Sonen Olof Svensson Stige Kyrkovärds Dottren Blida Jonsdotter Bjällsta
1818-11-01 Landtbonden Mårten Mårtensson Walin Nysäter Pigan Caisa Nilsdotter Östanskjär
1818-11-15 Bond. Samuel Larsson
Bonde Dottren Christina Jonsdotter Kårsta
1819-01-06 Bond: Maths Olsson
KyrkovärdsDottren Ingri Jonsdotter Sunnås
1819-03-14 Inspectorn Jon Ulric Backman Sillre Såg Jungfru Carolina Zelér Kårsta
1819-04-18 Torparen Johan Jönsson
Top: Enkan Brita Pehrsdotter Högsiö
1819-04-22 Bonden Johan Johansson
Bonde Dott: Christina Jonsdotter Bjällsta
1819-06-06 Bondeson Lars Carlsson
Enkan Märta Ersdotter Westloning
1819-08-22 Handlanden
Borås Bonde Dottren Segri Jonsdotter Mellansäter
1819-10-10 Bond. Enkling Pehr Pehrsson Backen Bonde Dottren Margareta Jonsdotter Hallsta
1819-06-06 Bonde Son Anders Andersson Stige Enkan
Westloning
1819-10-17 Bond. Hinric Hinricsson Östanskjär Bonde Dottren Christina Pehrsdotter Östanskjär
1819-10-23 Bondeson Jonas Ersson Hallsta Bonde Dottren Elisabeth Maria Jonsdotter Bäck
1819-10-23 Bonde Son Carl Aronsson Åse Bonde Dottren Margareta Ericsdotter Hallsta
1819-10-24 Bond Son Lars Larsson Sodahlen Pigan Catarina Larsdotter Mellansäter
1819-10-27 Torpare Sonen Hinric Strömberg Sättna och Strömås Bondedottren Lisa Olofsdotter Säter
1819-11-25 Skomakar Eric Åman Åse Pigan
Sättna
1819-12-27 Torparen Carl Pet. Höglund Selånger och Påläng Pigan Brita Westberg Kjäfsta
1819-12-29 Torparen Olof Nordahl
Pigan Christina Larsdotter Östanskjär
1820-01-04 Bond. Enkling Anders Nilsson Mosjöholm Bonde Dottren Märta Olsdotter Bjällsta
1820-01-06 Drengen Eric Nilsson Timrå Pigan Brita Jonsdotter Harvom
1820-04-03 Dreng. Nils Nilsson Nygren
Enkan Anna Jonsdotter Nyland
1820-06-09 Bond: Jon Andersson Baggböle Nämdemansdottren Märta Mathsdotter Östloning
1820-06-11 Dreng: Pehr Pehrsson Tomming Pigan Anna Gustafva Rosberg Tomming
1820-05-22 Dreng: Eric Borg
Bonde Dott. Sara Davidsdotter Mosjölund
1820-06-15 Bonde Son Pehr Pehrsson
Bonde Dottren Ingri Olsdotter Kjäfsta
1820-06-18 Skomakaren Lars Norqvist
Pigan Brita Stina Kjällberg Baggböle
1820-06-20 Bonde Son Nils Delldén
Kyrkoven Pehr Hinricssons Dotter Greta [Pehrsdotter] Kårst
1820-06-__ Bonde Son Olof Jonsson Lidström Korsså Mon i Forss Socken Bonden Olof Olofssons Dotter Sara [Olofsdotter] Nolby
1820-10-08 Bond Enkling Nils Andersson Nysäter Pigan Anna Månsdotter Backen
1820-10-14 Torp: Enkling Jonas Pehrsson
Pigan Catarina Nilsdotter Backen
1820-10-15 Bond. Enkling Jon Olsson Mellansäter Bonde Dottren Anna Stina Nilsdotter Bredsjön
1820-10-15 Torp: Pehr Larsson
Pigan Greta Ericsdotter Hängsta
1820-11-05 Bond: Olof Månsson Stige Enkan Johanna Nilsdotter Timrå
1820-12-26 Mästar Svenn Johan Westling Sulå Bruk Pigan Anna Hansdotter Sulå Bruk
1821-01-01 Bonde Son Jacob Jacobsson Östanskjär BondDottren Märta Jonsdotter Arklo
1821-01-14 Drengen Nils Jonsson
Pigan Brita Greta Pehrsdotter Westloning
1821-03-20 E. O. Cancellisten Herr Eric Bergforss
Jungfru Anna Caisa Godin Hernösand
1821-04-08 Torp: Anders Andersson Sättna och Strömås Pigan Anna Caisa Nilsdotter Mellansäter
1821-06-03 BondeSon Olof Olofsson Kjällman Kjäfsta BondeDottren Engela Jonsdotter Mellansäter
1821-06-07 Torpar Hallvar Hallvarsson Häre BondeDottren Stina Andersdotter Arklo
1821-06-11 Bonde Son Israël Johansson Östloningh Pigan Segri Larsdotter Östloningh
1821-06-11 Bond. Lars Olsson Roklander
Sin Piga Blida Johansdotter Östanskjär
1821-06-17 Nämdemans Son Olof Olsson Backen Bonde Dottren Anna Greta Andersdotter Stige
1821-07-08 Bond: Hans Hansson Bredsjön Bonde Dottren Christina Nilsdotter Kårsta
1821-10-28 Drengen Israël Mellberg
Bonde Dottren Anna Greta Pehrsdotter Backen
1821-11-11 Dreng: Johan Nilsson Wåhlin Liden Pigan Stina Påhlsdotter Baggböle
1821-11-25 Bond: Simon Andersson Stige Kyrkovärds Dottren Catarina Jonsdotter Bjällsta
1821-11-29 Bond. Son Anders Ersson Häre Bonde Dott: Brita Jonsdotter Bjällsta
1822-03-25 Bond: Enkl. Anders Larsson Fuske i Ljustorp Enkan Magdalena Nilsdotter Kårsta
1822-04-08 Bonde Son Jon Olsson
Pigan Ingri Brita Bostedt Säter
1822-05-26 Backstuguboën Johan Pehrsson Mellansäter Pigan Catarina Jonsdotter Wiksjön
1822-05-30 Sockne Skräddar Lars Lodén
Jungfru Segri Märta Dahlsten Säter
1822-06-09 Torp. Anders Pehrsson Kårsta Byggmästare Dottren Brita Stina Berg Lagforss
1822-06-24 Landtbond Olof Backlund
Enkan Coëcilia Nilsdotter Myckelsjö
1822-09-27 Prosten Enkling N: H: Aurén
Jungfru Christina Nygren
1822-10-23 Torp: Pehr Pehrsson
Pig: Margareta Pehrsdotter Krånge
1822-10-__ Torp: Olof Johansson Östanskjär Bonde Dott: Anna Andersdotter Arklo
1822-10-__ RoteBåtsm: Johan Lodin
Pig. Greta Jonsdotter Bäck
1822-11-22 Bond: Johan Johansson Qvarsät Pigan Greta Mathsdotter Östanskjär
1822-11-26 Torp. Nils Norlund
Pig. Christina Caisa Westberg Sodahl:
1822-08-18 Dreng. Olof Andersson Dalén
Enkan Fredrica Zelér Kårsta
1823-03-31 Sockne Skräddar Eric Säter
Pigan Christ. Catar. Andersdotter Säter
1823-04-20 Drengen Olof Olofsson
Pigan Ingri Nilsdotter Stige
1823-05-25 Torpar Nils Jonsson
Pigan Christina Larsdotter Bjällsta
1823-05-11 Drengen Isac Larsson
Torpare Dottren Brita Mathsdotter Östanskjär
1823-06-13 Bonden Lars Pehrsson Krånge Bonde Dott: Christina And.dotter Böle
1823-06-15 Bond. Pehr Aronsson Åse Klockare Dottren Greta Caisa Dahlsten Säter
1823-07-20 Dreng: Anders Westling
Jungfru Christ: Dorothea Fröst Bäck
1823-10-16 Sockne Skräddar Pehr Dahlqvist
Bonde Dott: Märta And.dotter Westloning
1823-10-23 Dreng: Olof Månsson Backen Bonde Dottren Märta Jonsdotter Nyland
1823-11-02 Bond: Enkling Eric Ulin Bäck Bonde Dott: Brita Jonsdotter Östloning
1823-11-16 Drengen Olof Hällström
Bonde Dottren Märta Andersdotter Arklo
1823-12-28 SågDrengen Olof Stålhammar
Pig. Lisa Stina Sundell
1823-12-30 Bond. Lars Pehrsson Kårsta Jungfru Caisa Greta Tunström Sjön
1824-01-11 Bond. Sven Larsson Häre Bonde Dottren Christina Jonsdotter Nyland
1824-02-19 Torp. Enkling Jon Aronsson Åse Bonde Dott: Eva And.dotter Arklo
1824-04-19 Torp. Johan Tellberg Sodahlen Torp: Dott: Maria Johansdotter Ekström Säter
1824-05-02 Drengen Olof Samuelsson
Pigan Carolina Wilhelmina Gren Östanskjär
1824-05-30 Drengen Pehr Isacsson
Pigan Anna Sophia Andersson Östloning
1824-05-16 Bond: Anders Andersson Arklo Torpare Dottren Christ. Catar. Nilsdotter Häre
1824-06-27 Drengen Lars Bredin
Bonde Dott. Christina Pehrsdotter Östanskjär
1824-07-18 Drengen Anders Johansson Sundberg
Enkan Christina Ericsdotter Backen
1824-10-10 Drengen Olof Jonsson Backen Bond. Dottren Anna Olsdotter Sodahlen
1824-10-31 Drengen Johan Björkström
Pigan Christina Andersdotter Bjällsta
1824-10-31 Bonde Son Jonas Lögdstedt
Bonde Dottren Märta Lisa Jonsdotter Havom
1824-11-14 Dreng. Sigfrid Pehrsson
Piga Brita Svensdotter Salström Backen
1824-11-21 Drengen Anders Hallberg Hallsta Piga Anna Greta And.dotter Bäck
1824-11-21 Drengen Eric Nilsson Sättna Piga Catarina Jonsdotter Sodahlen
1824-11-21 Dreng: Anders Andersson
Piga Margareta Johansdotter Arklo
1825-01-02 Torparen Enkling Eric Bank
Båtsmans Enkan Brita Hinricsdotter Kjäfsta
1825-02-15 Bonden Jonas Jonsson
Landtbonde Dottren Gertrud Jonsdotter Kjäfsta
1825-02-23 Bonde Sonen Jonas Westberg
Pigan Margareta Coecilia Pehrsdotter Kårsta
1825-02-27 Unga Bonden Jon Olof Dahlberg
Gästgifvare Dottren Brita Margareta Jonsdotter Harvom
1825-06-05
Olof Bäckvall Mellansäter Bonde Dottren Brita Olsdotter Kjäfsta
1825-08-21 Förra Bonden Enkling Pehr Pehrsson Krånge Pigan Catarina Hansdotter Östanskjär
1825-10-09 Dreng. Olof Larsson
Pigan Christina Nilsdotter Böle
1825-10-09 Dreng. Lars Strömberg
Pigan Johanna Christina Berg Österloning
1825-10-23 Båtsman Eric Westberg
Pigan Coecilia Larsdotter Harvom
1825-10-30 Handels Betjent Gabriel Pettersson
Bonde Dott: Sara Märta Pehrsdotter Kjäfsta
1825-11-06 Torp. Jacob Jacobsson Byn i Sättna Piga Anna Henricsdotter Österloning
1825-11-13
Jonas Hammarberg Timrå Pigan Anna Hinricsdotter Östloning
1825-11-27 Rote Båtsman Johan Fredric Nylander
Pigan Anna Johansdotter Åse
1825-12-04 Drengen Eric Häggberg
Enkan Brita Pehrsdotter Högsjö
1825-12-13 Torp. Enkling Johan Lekander Hullsjön i Stöde Piga Brita Pehrsdotter Sodahlen
1825-12-30 Dreng. Nils Larsson
Pigan Ingri Caisa Olsdotter Böle
1825-12-29 Dreng. Abraham Thomasson
Pigan Anna Brita Larsdotter Hängsta
1825-12-30 Drengen Eric Berg
Pigan Caisa Brita Jonsdotter Baggböle
1826-01-08 Bonden Enkling Jöran Olsson
Pigan Ingri Svensdotter Salström Stige
1826-04-30 Bond. Anders Gustav Andersson Westloning Bonde Dott. Ingri Stina Joh.dotter Bjällsta
1826-06-04 Dräng. Jacob Johansson Sättna Socken och Bjärme Pig. Greta Stina Andersdotter Säter
1826-06-07 Mästar Sven Pehr Abraham Bergström
Bonde Dottren Märta Ericsdotter Åse
1826-06-11 Bonden Enkling Maths Olofsson Selånger och Bergsåker Enkan Märta Andersdotter Westloning
1826-06-18 Drängen Carl Eric Nässelius
Pigan Märta Pehrsdotter Prostgården
1826-06-25 Torpar Samuel Lindgren1826-09-24 Bonde Son Johan Eric Pehrsson Östanskjär Bonde Dottren Christina Ericsdotter Bäck
1826-10-08 Sockne Skräddar Nils Bergqvist Böle Pigan Marta Olofsdotter Österloning
1826-10-15 Drengen Olof Thomasson Lund
Bonde Dottren Segri Caisa Jonsdotter Hängsta
1826-11-02 Bond. Enkling Jon Davidsson
Pigan Margareta Larsdotter Mosjölund
1826-11-__ Såg Dreng. Eric Strömberg
Torparedottren Anna Ericsdotter Åman Åse
1826-12-03 Dreng: Carl Nilsson
Enkan Märta Elisabeth Nilsdotter Säter
1827-04-16 Torparen Hans Norqvist
Pigan Greta Stina Ericsdotter Sunnås
1827-05-13 Drengen Nils Mathsson Lögde Bruk Bonde Dottren Gertru Isacsdotter Myckelsiö
1827-06-10 Drengen Johan Isacsson
Bonde Dotten Brita Helena Rönqvist Mellansäter
1827-06-24 HandelsBetjenten Sven Hallin Borås Bonde Dottren Maria Christina Pehrsdotter Kjäfsta
1827-07-08 Torpar Enkling Eric Wallström

Catarina Israëlsdotter Myckelsiö
1827-08-17 Klockare Son Nils Dahlsten Säter
Märta Pehrsdotter Backen
1827-10-28 Bonden Lars Pehrsson Östanskjär Bonde Dotter Sara Brita [Pehrsdotter] Backen
1827-10-28 Torparen Anders Ericsson
Bonde Dotter Märta Christina [Pehrsdotter] Lill Hallsta
1827-11-09 Bondes: Johan Andersson Arklo Bonde Dott: Catarina Isacsdotter Myckelsjö
1827-07-15 Krono Länsmannen Nils Petter Laurin
Bondedottren Helena Melin Östloning
1828-04-07 Bond: Jon Jonsson Hogsjö Bonde Dottren Caisa Brita Larsdotter Ljustorp och Bredsjön
1828-04-07 Drengen Pehr Johansson Ljustorp Pigan Brita Olsdotter Hallsta
1828-05-11 Drengen Johan Wassberg
Pigan Brita Caisa Kindgren Säter
1828-06-25 Torparen Hans Olof Backlund Liden och Backen Bondedottr. Sara Olofsdotter Gudmundtjern
1828-06-29 Bond. Enkling Pehr Jonsson Käfsta Pigan Catarina Olofsdotter Käfsta
1828-10-19 Klockare Sonen Anders Dahlsten
Bonde Dottren Stina Caisa Larsdotter Backen
1828-10-23 Drengen Hinric Jöransson Mosjön Pigan Anna Caisa Larsdotter Mosjölund
1828-10-26 Bonde Son Johan Jonsson Östanskjär Bonde Dottren Brita Coecilia Israëlsdotter Myckelsjö
1828-11-01 Torpar Enkling Nils Norsten Östanskjär Pigan Brita Nilsdotter Backen
1828-11-02 Bonde Sonen Lars Larsson
Bonde Dottren Stina Märta Pehrsdotter Backen
1828-11-02 Sågställar Jonas Moberg Sillre Pigan Brita Nilsdotter Böle
1828-11-02 Drengen Petrus Hällander
Enkan Stina Pehrsdotter Östanskjär
1828-11-23 Drengen Johan Härén
Enkan Brita Ericsdotter Arklo
1828-11-30 Bruks Drengen Nils Forssen
Pigan Maria Margar Westling Sulå Bruk
1829-05-17 Enklingen och Inhysesmannen Johan Björkström Öster Loning Pig. Sophia Lundgren Öster Loning
1829-06-08 Drängen Jonas Biberg
Pigan Brita Christina Larsdotter Östanskjär
1829-06-08 Dräng. Johan Näsman
Pig. Catar. Norstén Orsill
1829-06-24 Dräng. Gregorius Johansson
Pigan Anna Christina Dalin Baggböle
1829-10-18 Sockenskomakaren Pehr Dan. Melander
Pigan Märta Nilsdotter Prostgården
1829-10-18 Landtbond. Pehr Johansson Skälsjön Pigan Lisa Greta Nylander Bäck
1829-11-01 Drängen Pehr Wik Baggböle Pigan Anna Maria Olofsdotter Östanskjär
1829-11-01 Bonden Olof Pehrsson Säter Bondedottren Catarina Brita Andersdotter Högsjö
1829-11-06 Bonden Olof Andersson Arklo Pigan Helena Nilsdotter Östanskjär
1829-11-08 Drängen Math. Nilsson Öster Loning Pigan Brita Larsdotter Öster Loning
1829-11-15 Dräng. Henric Mattsson Skällsta Pigan Lisa Nilsdotter Bjällsta
1829-11-15 Drängen Pehr Andersson Backen Pigan Brita Pehrsdotter Backen
1829-12-20 Drängen Jonas Pet. Pehrsson Åse Pig. Magd. Brita Jonsdotter Åse
1829-12-27 Förra Bond. och Enklingen Pehr Pehrsson Krånge Pigan Anna Brita Johansdotter Krånge
1829-12-28 Drängen Eric Ericsson Nyland Bondedott. Brita Lisa Pehrsdotter
1830-01-06 Drängen Nils Petter Lindström Bjällsta Pigan Segri Märta Dalqvist Åse
1830-??-07 Smedsdrängen Anders From
Pigan Anna Cajsa Berg Sulå
1830-05-07 Bond. Sven Jonas Henricsson Sellånger och Qvarsätt Bondedottren Märta Jonsdotter Hällom
1830-05-31 Inhysesmannen Olof Sundell Säter Pigan Catarina Tomming Sockenstugan
1830-05-31 Drängen Pehr Olofsson Baggböle Pigan Anna Greta Lasdotter Baggböle
1830-06-06 Torparen Enkl. Jonas Dahlqvist Åse Gästgifvaredottren Segri Cajsa Jonsdotter Harfvom
1830-06-27 Bondeson Pehr Ericsson Nyland Torparedott. Ingri Nilsdotter Högsjö
1830-06-25 Mästar Sven Johan Bergström Sulå Bondedottren Märta Brita Olofsdotter Sodalen
1830-07-04 Bondeson Lars Selinder Selånger och Oggesta Nämndemansdottren Sara Brita Danielsdotter Östanskjär
1830-07-16 Torpar. Enkl. Pehr Nilsson
Enkan Märta Mattsdotter Kårsta
1830-07-19 Torparen Enkling Nils Norlund
Pigan Ingri Wästberg Sodalen
1830-09-05 F. d. Kyrkovärden Pehr Henricsson Kårsta Pigan Mar? Brita Dalin Höge
1830-10-10 Drängen Anders Davidsson Hallsta Pigan Catarina Backlund Hallsta
1830-10-24 Bondeson Anders Larsson Ljustorp och Öppom Bondedottren Cajsa Brita Olsdotter Bjällsta
1830-10-30 Extra RoteBåtsmannen Enkling Hans Höglin Prostgården Arrendatorsdottren Christina Borelius Mellansäter
1830-11-06 Förra Bonden Enkling Anders Dalberg Wäster Loning Enkan Christina Olofsdotter Lill Hallsta
1830-11-07 Sockenskräddaren Eric Gustaf Dalqvist Mellansäter Pigan Christ. Catar. Pehrsdotter Tomming
1830-11-14 Bonden Pehr Pehrsson Stige Pigan Anna Brita ? Kårsta
1830-11-19 Hattmakare Gesällen Jöns Fr. Lundberg
Bondedottren Märta Helena Tjernlund Sundsvall
1830-11-21 Drängen Pehr Davidsson
Pigan Margreta Pehrsdotter Arklo
1830-12-04 Bonden och Enklingen Nils Pehrsson Käfsta Pigan Stina Larsdotter Käfsta
1830-12-31 Bonden Pehr Pehrsson Kårsta Bondedottren Stina Ersdotter Häre
1831-01-23 Torparen Nils Jonsson Backen Bondedottren Christina Pehrsdotter Backen
1831-06-05 Extra N:n och Enklingen Olof Ericsson Bjällsta Bondedottren Sara Märta Jonsdotter Nyland
1831-06-12 N:mssonen Andreas Pehrsson Hallsta Bondedottren Anna Olofsdotter Öster Loning
1831-06-12 Torparesonen och Hemmanstillträdaren Lars Millberg Tomming Bondedottren Stina Cajsa Israelsdotter Mellansäter
1831-06-20 Bonden Nils Olofsson Gudmundstjern Pigan Ingri Jonsdotter Österflygge
1831-06-24 Torpar. Jonas Arin Ljustorps Socken och Mellberg Enkan Brita Ljusberg Ljustorps Socken och Mellberg
1831-09-25 Torpar. Nils Henric Sandsten Östanskär Pig. Anna Sophia Källström Östanskär
1831-10-09 Rote Båtsmannen Jonas Tomming Sunnås Mamsell Christina Petronella Aurén Prostgården
1831-10-23 Bondesonen Anders Israelsson Östanskär Bondedottren Anna Märta Jonsdotter Bäck
1832-01-28 Drängen Jon Jonsson Wäster Loning Pigan Stina Pålsdotter Wäster Loning
1832-05-11 Sockenskräddaren Olof Bergström
Barnmorskan Maria Marg. Wallin
1832-11-04 Bondesonen Eric Larsson Backen Bondedottren Brita Stina Olofsdotter Säter
1832-11-18 Bonden Israel Nilsson Kårsta Jungfru Concordia Mathilda Sadelin Skällsta
1832-11-30 Bonden Jonas Kårberg Kårsta Bondedottren Segri Märta Olofsdotter Öster Loning
1832-12-02 Bondesonen Eric Hansson Sköns Socken och Wästland Bonedottren Anna Brita Jonsdotter Högsjö
1832-12-02 Drängen Carl Gustaf Tunberg Krånge Bondedottren Ingri Cecilia Larsdotter Krånge
1833-02-17 Torparen Eric Pehrsson Säter Genom Lagen från sin förra man skiljda Hustrun Märta Larsdotter Säter
1833-03-22 Sockenskräddaren Anders Petter Ahlqvist Arklo Bondedottren Cajsa Märta Johansdotter Skällsta
1833-06-09 Drängen Aron Davidsson Prestgården Pigan Sigrid Catharina Isacsdotter Mellansäter
1833-07-14 Bonden Gustaf Nylander Myckelsjö Torp: Dottren Anna Stina Olofsdotter Myckelsjö
1833-10-20 Sockenskräddaren Olof Bergquist Böle Pigan Margretha Larsdotter Böle
1833-11-05 Bondesonen Jonas Johansson Hallsta Bonde Dottren Sigrid Caijsa Samuelsdotter Östloning
1833-10-24 Bonden Pehr Andersson Kjäfsta Bonde Dottren Engla Pehrsdotter Kårsta
1834-06-17 B. Son. Joh. Petr. Halling Njurunda Pig. Catarina Andersdotter Käfsta
1834-07-13 Torp. Drängen Jon. Andersson
Pig. Anna Mattsdotter Säter
1834-07-20 Torp. Nils Peter Pehrsson Östanskär Pigan Stina Märtha Olofsdotter Östanskär
1834-07-20 Bond. Joh. Abramsson Ljustorp och Edsåker
Brita Stina Nilsdotter Harfvom
1834-07-07 Torp. Sonen Eric Pehrsson Holm o Westbyn Bonde Dottren Anna Märta Ersdotter Nyland
1834-10-19 Bonde Sonen Jon Israëlsson Östanskär Nämndem. Dottren Greta Cajsa Pehrsdotter Hallsta
1834-11-02 Bonde Sonen Nils Olof Edvardsson Säter Bonde Dottren Cajsa Magdalena Aronsdotter Åse
1834-10-24 Enkem. Torp. Isac Pehrsson Bjällsta Båtsmans Enkan Catharina Samuelsdotter Öster Hängsta
1834-11-16 Enkem. Torp. Henric Strömberg Säter Pigan Stina Mathsdotter Kårsta
1834-10-26 Blifv. Färjem. Dräng. Nils Pehrsson
Pigan Lisa Christina Larsdotter Östanskär
1834-10-27 Dräng. Maths Ulberg Sodahlen Torpare Dottren Stina Cajsa Pehrsdotter Sodahlen
1834-11-09 Torp. Sonen Halfvar Martin Backlund Krånge Torp. Enkan Margreta Mathsdotter Kårsta
1834-11-07 Bonde Sonen Isac Olofsson Öppom Enkan Märtha Lisa Jonsdotter Harfvom
1834-12-28 Enklingen Torp. Anders Molin Öster Flygge Pigan Ingeborg Olofsdotter Norr Hängsta
1835-01-06 Enkem. Torp. Nils Backlund Krånge Pigan Wendla Pehrsdotter Krånge
1835-01-11 Torparen Pehr Larsson Nyland Pigan Anna Lisa Nordström Nyland
1835-05-08 Torparesonen Lars Niclas Ahlquist Arklo Bondedottren Brita Märta Israelsdotter Micksäter
1835-06-09 B. S. Olof Pehrsson Backlund Backen B. D. Ingeborg Andersdotter Arklo
1835-07-11 Dr. Anders Jonsson Frötuna i Ljustorp Torp. Enk. Ingrid Israëlsdotter Möckelsjö
1835-08-19 B. S. Johan Olof Påhlsson
B. D. Cajsa Lisa Johansdotter Bäck
1835-09-13 Dräng. Claes Pehrsson Häre Pigan Stina Cajsa Andersdotter Häre
1835-10-04 Dräng. Jonas Pehrsson Lögdahl Sodalen Mästersmedsdottr. Greta Cajsa Hammarberg Sulå
1835-10-21 Dräng. Joh. Nilsson Bergquist Nolby Pigan Sara Stina Jonsdotter Micksäter
1835-10-25 Bondesonen Pehr Gustaf Göransson Stige Pigan Sara Märta Nilsdotter Baggböle
1835-11-01 Dräng. Jonas Johansson Baggböle Nämndemans Dottren Sigrid Charlotta Jonsdotter Baggböle
1835-11-08 Torparen Nils Jonsson Östanskär T. D. Anna Stina Pehrsdotter Dahlström Östanskär
1835-11-15 Bonden Jonas Jonsson Högsjö
Lisa Brita Sjöström
1836-01-06 Drängen Anders ? Tynderö Bondedottren Ingri Brita Påhlsdotter Bäck
1836-01-31 Drängen Göran Erik Göransson Stige Pigan Brita Malena Christophersdotter Backen
1836-03-07 Torparen Michael Pehrsson Borgsjö Socken och Näset Bondedottren Ingri Jonsdotter Nyland
1836-05-03 Drängen Jonas Månsson Snäll Mosjölund Enkan Margareta Larsdotter Mosjölund
1836-05-22 Inspectoren Herr E. W. Edberg Suhlå Demoiselle Elisabet Sofia Berlin Indahls Sågverk
1836-06-19 Bondesonen Pehr Erik Ersson Lillhängsta Pigan Sara Greta Pehrsdotter Lillhängsta
1836-07-18 Drängen Johan Erik Wickberg Suhlå Pigan Anna Johansdotter Kjäfsta
1836-07-24 Timmermannen Jonas Vestberg Wifsta Skepps Varf
Anna Maria Olofsdotter Östanskär
1836-10-16 Bonden Anders Nilsson Ljustorp och Fuske Bondedottren Brita Stina Jonsdotter Backen
1836-10-23 Torparen Petter Niclas Pehrsson Säter Torparedottren Sara Margareta Jonsdotter Säter
1836-11-06 Drängen Hans Ersson Baggböle Pigan Brita Lisa Pehrsdotter Östloning
1836-11-27 Torparen Jon Andersson Arklo Pigan Stina Cajsa Andersdotter Sättna
1837-06-25 Hemmanstillträdaren Anders Zetterberg Säter Bondedottren Cajsa Brita Jansdotter Östanskär
1837-10-15 Drängen Pehr Dahlin Tommäng Bondedottren Brita Erika Andersdotter Vestloning
1837-10-22 Hemmanstillträdaren Anders Pehrsson Österhängsta Bondedottren Brita Cajsa Olofsdotter Stige
1837-10-30 Drängen Jonas Ersson Hallsta Bondedottren Stina Cajsa Ersdotter Hallsta
1837-11-05 Bondesonen Jonas Andersson Arklo Bondedottren Ingrid Märta Påhlsdotter Bjällsta
1837-11-12 Hemmanstillträdaren Matias Ersson Nordberg Norrhängsta Bondedottren Brita Stina Jansdotter Tommäng
1837-11-16 Bonden Pehr Pehrsson Bjälkström Nohlby Bondedottren Sigrid Cajsa Jonsdotter Bäck
1837-11-26 Drängen Pehr Jonsson Ödlund Ljustorp Pigan Anna Petronella Sadelin Indahl och Höge
1837-12-26 Torparen Jonas Biberg Sodalen Pigan Lena Cajsa Olofsdotter Backen
1838-01-04 Sjömannen Ol: Adolph Nackstén Sundswall Torparedottren Cajsa Brita Andersdotter Krånge
1838-06-04 Bondesonen Olof Ersson Norberg Norrhängsta Bondedottren Ingri Brita Johansdotter Skällsta
1838-06-17 Krono Båtsmannen Carl Johan Nylander Östanskär Pigan Brita Stina Nilsdotter Lillhängsta
1838-09-02 Drängen Jonas Wickberg Skällsta Torparedottren Märta Matsdotter Östanskär
1838-11-?? Torparen och Enklingen Samuel Olofsson Östanskär
Cajsa Greta Bergström Östanskär
1838-11-16 Torparen Nils Petter Sollenius Selånger och Oggesta Bondedottren Brita Cajsa Olofsdotter Loning
1838-11-25 Bondesonen Anders Jonsson Arklo Pigan Anna Märta Jonsdotter Arklo
1838-11-26 Torparen och Enklingen Jonas Pehrsson Sättna och Gårdtjern Pigan Greta Märta Andersdotter
1838-12-02 Drängen Anders Andersson Östloning Pigan Märta Johanna Nilsdotter Östloning
1838-12-09 Bonden och Enklingen Nils Nygren Nyland Pigan Cajsa Lena Gränström Nysäter
1838-12-30 Bonden Johan Fred: Törnquist Krånge Bondedottren Märta Stina Ersdotter Sättna och Rösåsen
1839-05-20 Drängen Johan Gustaf Strand Åse Pigan Stina Cajsa Larsdotter Krånge
1839-06-12 Bonden Vincens Pehrsson Lidin
Bondedottren Anna Cajsa Ulin Hallsta
1839-06-16 Torparen Sven Erik Edwall Backen Barnhusflickan Hedwig Charlotta Söderström Backen
1839-06-24 Torparen Michel Michelsson Sättna och Gårdtjern Torparedottren Lisa Stina Larsdotter Indahl och Säter
1839-10-27 MästerSvännen Olof Blid Suhlå Bruk Bygmästaredottren Sara Cajsa Nylander Suhlå Bruk
1839-10-30 Bonden Erik Nilsson Sättna och Löfsätt Bondedottren Anna Stina Andersdotter Högsjö
1839-11-05 Torparen Jon Jonsson Östanskär Pigan Cajsa Stina Nilsdotter Liden och Åsen
1839-11-10 Bondesonen Johan Olof Söderberg Backen Bondedottren Cajsa Märta Pehrsdotter Säter
1839-11-17 Bonden Jon Jonsson Harfwom Bondedottren Maglena Catarina ? Harfwom
1839-11-17 Bondesonen Olof Petter Söderström Häre Bondedottren Ingeborg Charlotta Mattsdotter Sunnås
1839-12-08 Torparen Pehr Pehrsson Östanskär Pigan Lisa Stina Ersdotter Född i Forss
1839-12-29 Torparen Nils Jonsson Åse Pigan Elsa Carolina Fridman Timrå
1840-01-03 Bonden och Enklingen Erik Ersson Nyland Bondedottren Maria Sofia Jonsdotter Nyland
1840-01-06 Bonden Lars Andersson Kårsta Hans Syskonebarn Bondedottren Märta Christina Nilsdotter Kjäfsta
1840-07-08 Drängen Jonas Dahlqvist Mellansäter Torparedottr. Märta Brita Pålsdotter Westloning
1840-10-25 Bondesonen Nils Johansson Bäck Bondedottren Anna Brita Pehrsdotter Häre
1840-11-01 Bonden Nils Erik Källman Forss och Österåsen Nämdemansd:r Erika Charlotta Pehrsdotter Hallsta
1840-11-04 Mästersmeden Olof Åström
Pigan Cajsa Stina Pehrsdotter Suhlå Bruk
1840-11-22 Bondesonen Erik Petter Johansson Arklo Bondedottren Cajsa brita Jonsdotter Östanskär
1840-11-22 Bonden, Enkling Jonas Johansson Östloning Kyrkovärdsdottren Lena Christina Olofsdotter Östloning
1840-12-12 Torparsonen Nils Ersson Tomming Torparedottren Brita Märta Ersdotter Österhängsta
1841-01-06 Sockenskräddaren Hans Söderqvist
Nämndemansdottren Cajsa Stina Danielsdotter Östanskär
1841-04-12 Torp. och Enkl. Olof Bjelkström Bjällsta Pig. Märta Larsdotter Östloning
1841-06-06 Bondeson Jonas Ersson Micksäter Fjerdingsmansdottren Brita Cajsa Pålsdotter Bjällsta
1841-06-17 Torp. Pehr Gustaf Lagergren
Pigan Maria Brita Berg Micksäter
1841-06-24 Förra Torparen Anders Sundberg
Torparedottren Stina Svensdotter Backen
1841-06-24 Bondson Erik Petter Pehrsson Sodahlen Pig. Sigri Märta Hammarberg Suhlå Bruk
1841-07-15 Torparen, Enkling Jonas Arin Ljustorp Torpare Enkan Brita Isaksdotter Micksäter
1841-10-24 Arbetskarlen Abr. Wiklund Wifsta Warf Torparedottr. Greta Cajsa Pehrsdotter Östanskär
1841-10-24 Bondesonen Pehr Svensson Holm och Wike Bondedottr. Sara Märta Jonsdotter Östloning
1841-10-24 Torparen Lars Erik Wiklund Sättna och Gårdtjern Pigan Märta Stina Lindgren Nyland
1841-10-31 Drängen Lars Erik Pehrsson Byn Bondedottr. Anna Cicilia Israelsdotter Micksäter
1841-11-14 Torparen Nils Jonsson Högsjö Pigan Catharina Andersdotter Högsjö
1841-11-28 Dräng. Joh. Petter Johansson Harfvom Pigan Sara Stina Andersdotter Harfvom
1841-11-28 Torp. Lars Erik Larsson Hallsta Pigan Märta Helena Svensdotter
1842-01-02 Torp. Johan Norström Krånge Torp. Enkan Greta Pehrsdotter Krånge
1842-03-28 Sockenskräddaren Lars Österling
Jungfru Hedvig Mathilda Dahné
1842-04-10 Torparen Hans Ersson Nysäter Pigan Margreta Jonsdotter Nysäter
1842-05-22 Torp. Lars Petter Hallström Säter Pigan Märta Brita Mickelsdotter Säter
1842-06-24 Torparen Pehr Lögdahl Sodalen Pigan Ingri Lisa Hultin Liden och Byn
1842-06-25 Drängen Jon Larsson Sodahlen Torparedottren Ingri Cajsa Johansdotter Sodahlen
1842-06-26 Bondeson Jonas Andersson Högsjö Bondedottren Elisabet Christina Jonsdotter Nysäter
1842-08-25 Bondson Jonas Svensson Bäck Pigan Anna Cajsa Samuelsdotter Bäck
1842-09-18 Dr. Olof Nilsson Sättna Prästbol Pigan Cajsa Brita Nylander Högsjö
1842-10-23 Torparen Elias Simonsson Ljustorp och Lagforss Bondedottr. Sara Cajsa Pålsdotter Bäck
1842-10-26 Bonden Lars Samuelsson Baggböle Pigan Märta Christina Dahlström Baggböle
1842-10-30 Bonden Erik Jonas Andersson Westloning Bondedottr. Anna Christina Jonsdotter Östloning
1842-11-06 Torpareson. Stefan Söderberg Åse Pigan Ingri Cajsa Olsdotter Åse
1842-12-26 Dräng. Pehr Hassell
Pigan Brita Lisa Olsdotter Tomming
1842-12-28 Afsk. Båtsm. Enkling Nils Norberg Sättna och Gårdtjern Pig. Anna Andersdotter Säter
1843-01-29 Torp. Kox Erik Ersson Sodahlen Pigan Lena Stina Pehrsdotter Sodahlen
1843-02-13 Dräng. Christian Fr. Billström Sunås Bondedottren Anna Brita Dahlström Sunås
1843-04-17 Dr. Anders Pett. Andersson Krånge Pig. Lena Cajsa Jonsdotter Östanskär
1843-06-11 Bonde. Anders Andersson Westloning Bondedottr Ingri Christina Israelsdotter Östloning
1843-06-18 Dräng. Erik Ulin Sunnås Pigan Märta Johansdotter Baggböle
1843-06-20 Sockenskrädd. And. Gust. Hallberg
Gästgifvaredottren Ingri Märta Jonsdotter Harfvom
1843-09-10 Drängen Pehr Pehrsson West Mosjöholm Torparedottren Märta Cicilia Pehrsdotter Mosjöholm
1843-08-27 Dr. Michael Alexander Drinagradoff Backen Pigan Karin Pehrsdotter Backen
1843-09-03 Handlanden H:r Erik Magnus Meijer Haparanda Demoiselle Hedvig Carolina Piohl Indahls Sågverk
1843-10-19 Dräng. Johan Jacob Göransson Stige Pigan Anna Charlotta Lind Stige
1843-10-26 Torpareson Pehr Pehrsson Sodahlen Torparedottren Sara Gunnilla Pehrsdotter Westloning
1843-10-29 Bondeson. Erik Israelsson Östloning Bondedottren Brita Catharina Pehrsdotter Östloning
1843-10-30 Bondeson. Johan Pehrsson Sodahlen Torparedottren Ingri Stina Jonsdotter Sodahlen
1843-11-07 Bond. Lars Pehrsson Baggböle Pigan Stina Cajsa Johansdotter Baggböle
1843-11-07 Sockenskomakaren Jonas Österberg
Torparedottren Cajsa Lisa Ahlqvist Arklo
1843-11-09 Dräng. Anders Andersson Backen Torparedottr. Brita Cajsa Nilsdotter Östanskär
1843-11-12 Bondes. Nils Andersson Mosjöholm Bondedottren Anna Stina Olsdotter Östloning
1843-11-24 Torparen Olof Larsson Baggböle Bondedottren Märta Cajsa Jonsdotter Östloning
1844-05-03 Bondeson Lars Jonas Samuelsson Kårsta Torparedottren Cajsa Märta Olsdotter Åse
1844-06-09 Bondeson Olof Petter Johansson Tomming Bondedottren Sigrid Märta Johansdotter Bäck
1844-10-13 Bruksarbetaren Jonas Nylander Suhlå Bruk Pigan Brita Jonsdotter Suhlå Bruk
1844-10-20 Drängen Anders Mattsson Östanskär Pigan Cajsa Brita Jonsdotter Östanskär
1844-11-03 Torp. Enkling Lars Erik Bjelkström Micksäter Bondedottr. Ingri Jonilda Israelsdotter Micksäter
1844-11-03 Torp. Erik Westberg Backen Torparedottren Märta Stina Jonsdotter Säter
1844-11-17 Torp. Erik Petter Mattsson Östanskär Pig: Greta Cajsa Ersdotter Micksäter
1844-11-18 Förra Bond. Enkling Olof Andersson Bjällsta Torpare Enkan Brita Ersdotter Österhängsta
1844-11-26 Bondesonen Samuel Bergforss Harfvom Pigan Anna Magdlena Dahlqvist Harfvom
1844-12-01 Bond. Erik Ersson Lillhängsta Bondedottren Ingeborg Jonsdotter Östloning
1845-05-12 Drängen Carl Theodor Backman Åse Torparedottren Märta Brita Byqvist Högsjö
1845-06-12 Torpareson Johan Petter Ullberg Sodahlen Torparedottren Stina Cajsa Pehrsdotter Westloning
1845-06-13 Inhysesm. Jonas Olsson Wänngren Stige Bondedottren Eriana Wallström Myckelsjö
1845-06-15 Torparen Olof Moberg Bjällsta Torparedottren Brita Cajsa Jonsdotter Säter
1845-06-29 Drängen Olof Jönsson Ström Prästgården Pigan Märta Stina Larsdotter Byström Prästgården
1845-08-10 Bondeson Paul Påhlsson Bäck Pigan Sophia Wilhelmina Lundgren Bäck
1845-10-22 Drängen Carl Oskar Göransson Stige Torparedottr. Anna Greta Nilsdotter Bagböle
1845-10-26 Dräng. Jonas Jacobsson Bergqvist Östanskär Pig. Constantina Emilia Sandtman Östanskär
1845-10-28 Bonden Olof Jonsson Bäck Bondedottren Ingeborg Catharina Israelsdotter Östloning
1845-10-30 Drängen Lars Petter Pehrsson Backen Pigan Cajsa Brita Simonsdotter Norrhängsta
1845-11-11 Klockaren Carl Gustaf Malm
Bondedottren Anna Brita Pahlsdotter Bjällsta
1845-11-16 Dräng. Jonas Pehrsson Säter Torpare Enkan Brita Märta Israelsdotter Östanskär
1845-12-09 Drängen Mathias Andersson Åse Bondedottren Magdalena Cathrina Pehrsdotter Åse
1846-05-10 Drängen Isak Petter Hassell Bäck Pigan Märta Ersdotter Tomming
1846-06-09 Bondesonen Anders Gustaf Johansson Hallsta Bondedottren Märta Stina Nordahl Lillhallsta
1846-06-12 Bondesonen Mathias Johansson Bäck Nämndemansdottren Stina Cajsa Pehrsdotter Bäck
1846-06-16 Bonden Olof Petter Nilsson Säter Fjerdingsmansdottren Anna Christina Påhlsdotter Bjällsta
1846-07-04 Torparen Enkling Jon Jonsson Östanskär Pigan Anna Greta Granholm Arklo
1846-07-24 Bond. Enkling Joh. Abramsson Östanskär Bondedottr. Sigri Christina Andersdotter Östanskär
1846-10-25 Sågställaren Erik Sellström Säter Bondedottr. Brita Cajsa Medelberg Backen
1846-11-01 Bonden Jonas Hassell Höge Pigan Christina Märta Ersdotter Bäck
1846-11-12 Drängen Pehr Pehrsson Staf Sunnås Pigan Anna Lisa Pehrsdotter Stige
1846-11-15 Bonden Isak Melander Bjällsta Pigan Anna Johanna Bolin Bjällsta
1846-11-18 Bondeson Johannes Wikberg Norrhängsta Bondedottr. Ingeborg Ersdotter Lillhängsta
1846-12-06 Bondes. Henr. Petter Andersson Östanskär Bonde Enkan Cajsa Stina Danielsdotter Östanskär
1846-12-12 Drängen Enkling Erik Westerlund Harfvom Pigan Josefina Albertina Norström Kårsta
1846-12-27 Dräng. Lars Erss. Thelberg Bäck Pig. Sara Märta Jonsdotter Österhängsta
1847-02-09 Torpares. Nils Peter Pehrsson Mosjöholm Pigan Cajsa Stina Davidsdotter Backen i Lidens S:n
1847-03-21 Apothekar. Carl Olof Ferdinand Törnsten Sundsvall Demois. Sofia Charlotta Meijer Indahls Såg
1847-03-21 Drängen Erik Byström Nohlby Pigan Gustava Johanna Sahlström Norrhängsta
1847-05-13 Drängen Wilhelm August Dahné Harfvom Bondedottren Brita Stina Ersdotter Harfvom
1847-06-06 Bonden Paul Jonsson Åse Torparedottren Cajsa Greta Nordqvist Krånge
1847-06-16 Förra Bond. Eric Jonas Westerlund Westloning Torparedottren Cajsa Märta Säter Westloning
1847-07-18 Bond. Lars Olof Olsson Östanskär Bondedottren Ingeborg Jonsdotter Östanskär
1847-08-19 Drängen Adolf Malm Prästgården Pig. Sigrid Cajsa Larsdotter Prästgården
1847-10-17 Bondes. Anders Nilsson Säter Pig. Brita Lena Ersdotter Backen
1847-10-19 Bondes. Jon. Pet. Backlund Backen Bondedottr. Engla Johanna Pahlsdotter Bjällsta
1847-10-24 Drängen Johan Fredr. Lindström Hallsta Pigan Greta Olsdotter Hallsta
1847-10-31 Torparen Carl Abram Lögdahl Sodahlen Pigan Sara Greta Nilsdotter Häre
1847-11-04 Torparen Joh. Petter Hallberg Hallsta Pig. Margreta Cathrina Thelberg Hallsta
1847-11-10 Bonden Lars Petter Olsson Östloning Torparedottr. Anna Charlotta Jonsdotter Säter
1847-11-28 Bondes. Lars Nilsson Harfvom Pig. Maria Kathrina Dahlén Suhlå Bruk
1847-11-28 Dr. Joh. Wilhelm Sjöström Arklo Pigan Anna Greta Olsdotter Kjäfsta
1847-12-03 Drängen Johan Åkerberg Indahls Sågverk Pigan Cajsa Lisa Bolin Stige
1847-12-12 Torp. And. Lindström Westloning Pig. Greta Cajsa Jonsdotter Westloning
1848-02-18 Drängen Hans Näslund Wifsta Warf Pigan Greta Lisa Andersdotter Östanskär
1848-04-14 S:n Skomakaren Pehr Dicklo
Enkan Ingri Brita Johansdotter Bjällsta
1848-05-12 Afsk. Båtsm. Enkling Hans Nordahl Kårsta Inhys. Pig. Karin Andersdotter Kårsta
1848-05-28 Bondes. Lars Svensson Nyland Pig. Ingri Magdalena Pehrsdotter Nyland
1848-06-01 Bondes. Johan Olof Johansson Hallsta Pigan Cajsa Stina Norman Hallsta
1848-06-06 Bond. Nils Svensson Bäck Bondottr. Sara Märta Carlsdotter Åse
1848-06-21 Bond. Eric Samuelsson Baggböle Bondedottr. Sara Märta Pehrsdotter Åse
1848-07-13 Torp. Jonas Nilsson Svedje Timrå S:n Torparedottr. Lisa Brita Isaksdotter Östanskär
1848-10-22 Dräng. Jon Johansson Backen Torparedottren Brita Johansdotter Backen
1848-10-24 Förra Bond. Enkling Pehr Ersson Häre Pigan Ella Pehrsdotter Prästgården
1848-10-27 Sågdrängen Carl Oscar Dahné Sillre Såg Pig. Ingri Cajsa Larsdotter Indahls Såg
1848-11-05 Bonden And. Pett. Andersson Arklo Bondedottr. Karin Märta Andersdotter Östanskär
1848-11-07 Bondes. Jacob Jacobsson Östanskär Bondedottr. Greta Cajsa Påhlsdotter Bjällsta
1848-12-01 Torparesonen Johan Hallgren Hallsta Fosterdottren Carolina Fredrika Charlotta Arklo
1848-12-05 Torparen Axel Wilhelm Fahlberg Sodahlen Torparedottren Cajsa Greta Bergqvist Sodahlen
1848-12-07 Inhys. Lars Petter Strand Kårsta Bondedottren Ingri Brita Jonsdotter Östloning
1848-12-27 Torparen Anders Wikberg Sodahlen Torparedottren Carolina Holmstedt Sodahlen
1849-04-19 Färjemannen Enkling Olof Nordin Sörberge i Timrå S:n Pig. Christina Johanna Stige
1849-06-12 Bondesonen Henric Pett. Henricsson Östanskär Pigan Sara Kajsa Åström Östanskär
1849-06-17 Bondesonen Israel Andersson Östanskär Bondedottren Stina Märta Andersdotter Arklo
1849-06-17 Bonden Pehr Säter Krånge Torparedottr. Märta Fredrica Dahlin Åse
1849-06-17 Bonden Nils Olof Nilsson Säter Bondedottren Brita Christina Israelsdotter Backen
1849-07-__ Bonden Enkling Olof Bergqvist Sodahlen Bondedottren Sigri Jonsdotter Östloning
1849-09-02 Förra Garfvaren Enkling Olof Nordin Ragunda Pig. Brita Christina Nordqvist Hallsta
1849-09-30 Torparen Enkling Enoch Lindholm Ljustorp Pigan Märta Nilsdotter Backen
1849-10-11 Dräng. Eric Strömberg Östanskär Pigan Cajs Brita Johansdotter Högsjö
1849-11-08 Sockneskrädd. Nils Olof Bergqvist
Pig. Margreta Elisabet Dahlström Baggböle
1849-11-08 Bond. Joh. Sätterberg Selånger och Silje Torparedottren Carolina Dahlén Åse
1849-11-13 Bond. Jon Olof Ytterbom Baggböle Bondedottren Sigri Märta Paulsdotter Bjällsta
1849-11-28 Bonden Olof Jonsson Östloning Bondedottren Greta Stina Israelsdotter Micksäter
1849-12-03 Förra Bond. Jon Jonsson Nohlby Pigan Stina Märta Andersdotter Nohlby
1850-06-12 Torparen Pehr Hammarberg Åse 12mansdottren Petronella Elisabeth Pehrsdotter Hallsta
1850-06-16 Bondes. Anders Olof Andersson Östanskär Bondedottr. Greta Johanna Säter Östanskär
1850-06-18 Bond. Olof Eliasson Sättna och Graftjern Bondedottren Magdl. Margreta Carlsdotter Åse
1850-06-23 Sågdrängen Gustaf Näslund Oxsjö Sågverk Torparedottren Anna Märta Åman Åse
1850-08-04 Bond. David Pehrsson Krånge Inhysesmansdottren Greta Carolina Tunberg Krånge
1850-10-13 Båtsmannen Anders Löfblad Sättna Färjemansdottren Ingri Helena Johansdotter Arklo
1850-10-25 Bondesonen Anders Gustaf Lindström Stige Bondedottr. Ingri Christ. Larsdotter Östanskär
1850-10-29 Bondesonen Halfvard Johansson Hallsta Bonde Enkan Helena Christina Olsdotter Östloning
1850-11-10 Skomak. Eric Johan Berg
Pig. Regina Maria Charlotta Sadelin Prestgården
1850-12-01 Drängen Lars Magnus Ersson Nyland Bondedottren Stina Cajsa Svensdotter Nyland
1851-01-24 Förra Torp. Enkling Johan Jonsson Östanskär Torparedottr. Anna Brita Pehrsdotter Östanskär
1851-05-11 Torp. Olof Olss. Näslund Ljustorp och Öppom Bondedottr: Märta Greta Wallström Myckelsjö
1851-06-04 Båtsm. Frans Ulric Nylander
Pigan Sara Cajsa Mattsdotter Arklo
1851-06-06 Dräng. Jon Olof Dahlin Arklo Torparedottr. Anna Cicilia Staf Myckelsjö
1851-06-13 Bondes. And. Petter Olsson Säter Bondedottren Anna Christina Hären Sunnås
1851-06-15 Sockenmuraren Eric Olof Edström Liden Pigan Märta Stina Jansdotter Bjällsta
1851-06-18 Bondes. Israel Wikberg Norrhängsta Bondedottren Sara Cajsa Johansdotter Tomming
1851-06-24 Dräng. Pehr Olsson Westloning Bondedottren Anna Märta Larsdotter Westloning
1851-08-29 Båtsmannen Lars Olof Westberg Kjäfsta Pig. Ingri Cajsa Jonsdotter Kjäfsta
1851-10-22 Riksdagsmansson Pehr Olof Dahlberg Harfvom Bondedottr. Ingri Märta Ersdotter Harfvom
1851-11-09 Bondes. Olof Ersson Åström Sättna och Strömås Torparedottr. Sigri Märta Jonsdotter Säter
1851-11-19 Dräng. Hans Ol. Israelsson Westloning Pig. Märta Cajsa Jonsdotter Westloning
1851-12-01 Dräng. Nils Olsson Hallsta Bondedottr. Christina Märta Andersdotter
1851-12-09 Torpareson Hans Niklas Hamrin Säter Pig. Märta Johansdotter Backen
1851-12-16 Drängen Simon Petrus Ersson Åse Pig. Maria Charlotta Grandin Åse
1851-12-30 Sockenskr. Isak Coljander
Pigan Sigrid Margretha Ersdotter Tomming
1852-05-20 Torpares. Pehr Er. Pettersson Kjäfsta Torparedottr. Margretha Brita Olsdotter Östanskär
1852-06-08 Bondes. Joh. Dahlgren Tomming 12mansdttn Margreta Brita Pehrsdotter Bäck
1852-06-13 Sockenskräddaren Eric Joh. Lindgren
Bondedottr. Greta Cajsa Olofsdotter Bjällsta
1852-06-15 Bondes. Lars Petter Israelsson Östloning Bondedottr. Brita Christina Larsdotter Östloning
1852-06-17 Torpares. And. Petter Hägglund Krånge Torparedottr. Ingrid Märta Nordqvist Krånge
1852-06-20 Nämndes. Jon Olof Olsson Nyland Bondedottr. Sigri Cajsa Ersdotter Nyland
1852-06-24 Torpares. Olof Olsson Åse Färjemansdottren Sara Greta Johansdotter Arklo
1852-09-26 Drängen Jon Ol. Bäckvall Prestgården Pigan Anna Lisa Wallström Prestgården
1852-10-24 Dräng. Jonas Medelberg Backen Bondedottr. Anna Christina Medelberg Backen
1852-10-28 Dräng. Dav. Ersson Åslin Nohlby Bondedottr. Cajsa Brita Jonsdotter Nohlby
1852-11-02 Bonden Olof Strömberg Säter Bondedottr. Sara Märta Dahlsten Säter
1852-11-04 Dräng. Pehr Gust. Säter Indahls Såg Torparedottren Anna Greta Bergström Skjällsta
1852-11-07 Bonden Enkling Samuel Larsson Kårsta Pigan Cajsa Brita Larsdotter Baggböle
1852-11-12 Drängen Carl Johan Bergman Östanskär Torparedottren Beata Renman Östanskär
1852-11-13 Förra Bond. Enkling Jon Jonsson Östloning Pigan Charlotta Fredrika Lundgren Östloning
1852-11-14 Bond. Joh. Fr. Johansson Arklo Bonded:ttr Sigri Johanna Olsdotter Östanskär
1852-11-22 Svafvaren Ol. Pett. Stålhammar Säter Pigan Anna Regina Engström Högsjö
1852-11-23 Drängen And. Nikl. Westling Hallsta Bondedottr. Ingrid Magdlena Johansdotter Hallsta
1852-11-25 Bondes. Olof Wänngren Östanskär Pigan Stina Brita Åström Östanskär
1852-12-29 Smeden Lars Petter Ölund Wifsta Warf Pigan Anna Stina Nilsdotter Östanskär
1853-01-02 Bondesonen Lars Olof Larsson Östloning Pigan Anna Christina Ersdotter Östloning
1853-05-03 Inhysesm. Lars Er. Wilhelm Dahlin Arklo Pig. Anna Cajsa Ersdotter Arklo
1853-05-29 Drängen Lars Johan Johansson Arklo Pig. Anna Erica Wikberg Arklo
1853-06-02 Qvarnegaren Ol. Frans Stöde och Östanå Bondedottren Sara Greta Mattsdotter Sunnås
1853-06-17 12manssonen Jonas Pehrsson Bäck 12mansdottr. Cajsa Brita Larsdotter Baggböle
1853-06-21 Bondes. Jon Olof Wallin Sodahlen Bondedottr. Anna Greta Jansdotter Österhängsta
1853-07-04 Torpares. Lars Ol. Bjelkström Bjällsta Bondedottr. Brita Märta Larsdotter Tomming
1853-07-17 Torparen Enkling Matts Höglin Bäck Pigan Anna Cajsa Ersdotter Tomming
1853-09-25 S:n Skom. Joh. Joachim Backman
Pigan Sara Christina Helander
1853-10-12 Dräng. Carl Jonas Backman Kårsta Pig. Anna Petronella Kårberg Kjäfsta
1853-10-16 Dr. Lars Niklas Nilsson Kårsta Torparedottr. Anna Cathrina Pehrsdotter Kårsta
1853-10-23 Bondes. Olof Kjällman Kjäfsta Riksdagsmansdottr. Cajsa Brita Dahlberg Harfvom
1853-11-02 Dräng. Jon Olof Larsson Westloning Torparedottr. Ingeborg Jonsdotter Westloning
1853-11-08 Dr. Lars Ol. Lindal Micksäter Pig. Fredr. Charl. Virgin. Lönner Prestgården
1853-11-10 Bond. Pehr Gust. Pehrsson Österhängsta Bondedottr. Margr. Cathrina Jonsdotter Baggböle
1853-11-20 Dr. Matts Dahlgren Bjällsta Båtsm.dottren Märta Maria Pehrsdotter Häre
1854-01-10 Bondesonen Josef Backlund Östloning Bondedottr. Märta Lisa Andersdotter Bjällsta
1854-01-11 Bonden Aron Ersson Harfvom Pigan Brita Cicilia Ersdotter Harfvom
1854-03-19 Dräng. Henr. Petter Hendricsson Stige Torparedottr. Ursilla Petronella Pehrsdotter Backen
1854-03-26 Dr. Henr. Olof Andersson Harfvom Torparedottren Anna Märta Nässelius Harfvom
1854-05-08 Skrädd. Jon. Ol. Thelberg
Pig. Sara Greta Ersdotter Tomming
1854-06-06 Hemmansegaren Magnus Backlund
Bonded:r Petronella Christina Pehrsdotter Östloning
1854-06-15 Torpares. Lars Ol. Pehrsson Sodahlen Bondedottren Anna Christina Israelsdotter Östloning
1854-06-18 Kyrkovaktares. Olof Petter Nässén Timrå Torparedottr. Anna Margr. Hammarberg Östanskär
1854-07-05 Dräng. Eric Jonsson Gudmundstjern Bondedottren Sara Lena Nilsdotter Gudmundstjern
1854-08-27 Dräng. Jonas Jacob Renman Bäck Pigan Stina Cajsa Wassberg Bäck
1854-10-08 Dr. Joh. Pett. Westberg Backen Pigan Brita Stina Biberg Sodahlen
1854-10-01 Skomak. Gesällen, Torp. Jonas Lundgren Tynderö och Skäggsta Torparedottr. Anna Marta Olsdotter Östanskär
1854-10-22 Dräng. Joh. Nikl. Säter Säter Pigan Brita Lisa Bergström Norrhängsta
1854-10-24 Dräng. Nils Jonas Nilsson Arklo Pigan Lena Stina Andersdotter Arklo
1854-10-26 Torpares. Lars Henric Tillberg Sodalen Torparedottren Sigri Märta Bergqvist Sodalen
1854-10-27 Bond. Pehr Mattsson Liden och Boda Pig. Anna Gretha Olsdotter Bjällsta
1855-01-07 Dräng. Olof Petter Backberg Baggböle Pigan Cajsa Stina Andersdotter Westloning
1855-03-24 Drängen Eric Nylander Högsjö Torpare Enkan Anna Greta Mickelsdotter Högsjö
1855-03-26 Borgaren Nils Abr. Lindeberg Sundsvall Pig. Cajsa Brita Pehrsdotter Stige
1855-05-01 Dräng. Jon Olof Billström Harfvom Bonde Enkan Anna Magdlena Bergforss, född Dahlqvist
1855-05-28 Inh. Enkling Henric Olsson Högsjö Pig. Brita Stina Lidsten Högsjö
1855-05-28 Dräng. Jon Eric Westberg Östloning Pig. Stina Cajsa Johansdotter Östloning
1855-05-28 Dräng. Johan Eric Häggberg Östanskär Torpare Enkan Anna Sofia Kjällström Östanskär
1855-06-07 Torpares. Eric Larsson Liden och Åsen Bondedottr. Stina Märta Jonsdotter Mosjölund
1855-06-24 Bonden Nils Henric Ulin Tomming Torparedottr. Sara Greta Engström Ljustorp och Löfberg
1855-06-19 Bonden Anders Israelsson Österhängsta Bondedottren Brita Lisa Jonsdotter Baggböle
1855-10-14 Bonden Nils Petter Jonsson Säter Bondedottr. Märta Brita Nilsdotter Säter
1855-10-18 Drängen Henrik Hammarberg Åse Pigan Sara Lisa Dahlqvist Åse
1855-10-23 Bondes. Jonas Petter Jonsson Åse Bondedottren Ingri Christina Andersdotter Krånge
1855-10-31 Bondes. Jonas Jonsson Mosjölund Bondedottr. Lena Cajsa Israelsdotter Östloning
1855-11-02 Bondes. Olof Niclas Olsson Säter Bondedottren Ingri Greta Jonsdotter Backen
1855-11-06 Drängen Erik Gustaf Backlund Östanskär Bond.d:r Greta Cajsa Andersdotter Östanskär
1855-11-08 Bondes. Jonas Pett. Deldén Kårsta Bondedottren Brita Märta Olsdotter Bjällsta
1855-11-09 Dr. Erik Petter Höglin Mosjöholm Pigan Brita Cajsa Byström Vestloning
1855-11-18 Drängen Lars Henrik Dahlgren Backen Pig. Anna Märta Jonsdotter Backen
1855-12-14 Torp. Enkling Pehr Olsson Sodalen Bondedottr. Greta Cajsa Pehrsdotter Sodalen
1856-01-01 Bonds. Jon. Ol. Andersson Östanskär Bond. Enk. Sara Cajsa Åström Östanskär
1856-01-03 Landb. Pehr Er. Tillberg Nysäter Pig. Stina Georgina Göransdotter Nysäter
1856-01-06 Dr. Erik Svensson Östanskär Pig. Sofia Maria Halling Kjäfsta
1856-01-08 Torp. Enkling Er. Pet. Mathsson Östanskär Pig. Brita Cicilia Andersdotter Östanskär
1856-03-18 Dr. Pehr Erik Säter Säther Pig. Helena Johanna Vestling Säther
1856-03-30 Båtsmannen Jonas Tomming Sunås Pig. Carolina Sofia Barkman Sunås
1856-05-25 Bonds. Jonas Olsson Östloning Pig. Johanna Erika Wassberg Östloning
1856-06-08 Bond Anders Petter Åström Arklo Bondedottren Sara Brita Jonsdotter Östloning
1856-05-12 Dräng. Eric Westin Sättna och Öfverkofland Torparedottren Anna Magdalena Nylander Högsjö
1856-06-17 Bond. Jonas Peter Israelsson Micksäter Pigan Sara Margreta Jonædotter Östanskär
1856-07-08 Bond. Joh. Ol. Jonsson Backen Bondedottren Cajsa Stina Olsdotter Säter
1856-07-13 Dr. Samuel Öberg Östanskär Pigan Sigrid Eugenia Uppström Östanskär
1856-07-15 Målaren Enkling Ol. Hertman Högsjö Pigan Andreetta Desideria Sandtman Högsjö
1856-10-09 Torpares. Lars Pet. Andersson Lagforss Bonded:r Sara Maglena Jonsdotter Åse
1856-10-12 Dräng. Joh. Ol. Jonsson Krånge Pig. Anna Brita Israelsdotter Säther
1856-10-19 Bonds. Erik Höglund Micksäter Bonded:r Cajsa Greta Söderberg Backen
1856-10-26 Bonds. Anders Petter Olsson Säther Bondd:r Margreta Erika Andersdotter Östanskär
1856-10-26 Torpares. Mathias Stålhammar Säther Pigan Anna Brita Nilsdotter Backen
1856-11-02 Sockenskräddaren Paul Backlund
Bonded:r Märta Brita Johansdotter Kjäfsta
1856-11-06 Bond. Sven Josef Backlund Nyland Pig. Sara Cajsa Tillberg Nyland
1856-11-09 Dr. Pehr Erik Pehrsson Östloning Bonded:r Sigri Märta Israelsdotter Östloning
1856-11-09 Bond. Pehr Jacobsson Östanskär Bonded:r Sara Greta Larsdotter Östanskär
1856-11-16 Bonds. Nils Petter Dahlsten
Pigan Brita Cajsa Jonsdotter
1856-11-16 Dr. Maths Åström Östanskär Pig. Greta Stina Jonsdotter Östanskär
1856-11-23 Torp. Carl Olof Hallin Häre Pig. Greta Cajsa Jonædotter Åse
1856-12-14 Arbetar. Maths Sundberg
Pig. Anna Cajsa Ersdotter Suhlå
1856-12-28 Dräng. Nils Pet. Nylander Sättna och Löfsätt Torpared:r Anna Brita Andersdotter Säter
1857-01-02 Dräng. Jon. Pet. Högberg Högsjö Torpare Enkan Brita Jonsdotter Högsjö
1857-01-18 Dräng. Nils Ol. Sjögren Timrå Torpared:n Gertrud Christina Olofsdotter Häre
1857-05-12 F. Insp. Enkling J. U. Backman Kårsta Torp. Enk. Maria Charlotta Boman Gudmundstjern
1857-06-01 Mästersvennen Per Abr. Bergström Suhlå Pig. Ingri Lisa Olsdotter Högsjö
1857-06-14 Dräng Lars Pet. Millberg Backen Pig Sofia Charl. Rundberg Säter
1857-06-14 Bond. Olof Sjödin Ljustorp och Bredsjön Bond.d:n Greta Cajsa Jonsdotter Östloning
1857-06-16 Bond. Samuel Jonsson Östloning Bonde d:rn Greta Dahlin Böhle
1857-10-25 S:n Skrädd. Hemming Bergström
Smedsd:n Margreta Mathilda Vestling Suhlå
1857-11-01 Sågarb. Stefan Lindberg Indahls Såg Pigan Cajsa Märta Lund Micksäter
1857-11-03 Dr. Nils Gabriel Östling Östloning Bondd:n Cajsa Märta Larsdotter Östloning
1857-11-10 Dr. Nils Olof Åslund Harfvom Pig. Anna Brita Pehrsdotter Prestgården
1857-11-20 Nämndemannen Enkling Olof Petter Nilsson Arklo Pigan Brita Märta Pehrsdotter Arklo
1857-12-03 Bond. Israel Vallström Harfvom Pig. Brita Cajsa Millberg Harfvom
1858-03-14 Tp. Erik Jonas Jonsson Säther Pigan Cajsa Lisa Olsdotter Backen
1858-03-26 Bonds. Lars Peter Nilsson Högsjö Bonded:n Cajsa Märta Dahlsten Säther
1858-04-05 Bondes. Lars Bergforss Östanskär Pig. Brita Stina Johansdotter Östanskär
1858-05-24 Skrädd. Jon. Ol. Kjällberg Krånge Pig. Greta Carolina Hagst??? Hallsta
1858-06-09 Bonds. Isak Dahlqvist Kjäfsta Bonded:n Greta Stina Backlund Backen
1858-06-13 Bonden Erik Gustaf Nilsson
Bondedottren Ingri Märta Olsdotter Säther
1858-10-10 Bond. Enkling Lars Eliasson Sundholm Svedje Pig. Ingri Stina Isaksdotter Östanskär
1858-07-08 Pastor J. U. Åkerberg
Jungfru Maria Elisabet Petronella Lagergren
1858-08-15 Afskedade Båtsm. Enkling Olof Dahlqvist Sättna T. D:rn Stina Cajsa Pehrsdotter Krånge
1858-10-05 Enkl. T. Sigfrid Pehrsson Backen Pigan Anna Sophia Bergqvist Sodahlen
1858-10-10 Dr. Jonas Olof Edström Ljustorp Pigan Ingri Märta Pehrsdotter Kärfsta
1858-11-02 Dr. Pehr Eric Törnberg Sundsvall B.d:n Greta Cajsa Andersdotter Krånge
1858-10-29 Dr. Eric Gustaf Kårberg Kårsta Pig. Edla Ulrika Backman Kårsta
1858-11-02 Dr. Olof Backlund Bjellsta T.D:n Brita Stina Säter Westloning
1858-11-04 Dr. Nils Ol. Forslund Prestgården Pig. Sigri Märta Nilsdotter Prestgården
1858-12-07 Dr. Lars Henric Millberg Kårsta T.D:n Stina Brita Andersdotter Kårsta
1859-01-02 T.Son Anders Säter Westloning Pig. Maria Joh. Bergman Åse
1859-01-04 Dr. Carl Gustaf Sjöström Backen Pig. Stina Brita Pehrsdotter
1859-01-11 Dr. Jonas Pehrsson Bjällsta Pig. Brita Stina Jonsdotter Westloning
1859-01-14 Dr. Eric Jonsson Krånge Pigan Anna Stina Olsdotter Åse