Vigselregister Jättendal C:1
Vigseldatum Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
1690-10-26
Pär Pädersson Lunde


1690-11-02 Båtsman Erich Abrahamsson Dunder Nybyn


1690-11-09
Joen Olsson Elfstadh


1690-11-09
Olof Erichsson Konsgerden


1691-11-__
Anders Långhår1691-11-__
Erich Marss1691-11-__
Jonas Lund1691-11-__
Pähr Olufsson Skomakare1692-11-06
Nils Hansson Gijrsta
Ingrid Ersdotter Hellan
1692-11-13
Anders Andersson Linsta
Brita Jonsdotter Fröstun
1692-11-20
Staphan Andersson Linsta
Kerstin Olufsdotter
1692-12-28
Oluf Bängtsson ???der

Brijta Larsdotter
1693-04-19
John Hansson Wattrång
Gertrud Persdotter Dwästad
1693-11-05
Pär Bengtsson Dwästa
Anna
Anna Olufsdotter
1693-11-19
Erich Andersson

Brijta Jonsdotter Nybyn
1694-11-11
Anders Larsson Linstad
Brita Andersdotter
1694-11-18
Erik Hansson Elfstadh
Jertrud Carlsdotter Lönånger
1694-12-26
Olof Andersson Kongsgården
Brita Mårtensdotter Åå
1695-10-27 Båtsmannen Nils Persson Liten

Gunnila Josdotter
1696-12-28
Pedro Jonsson Lönånger


1697-01-01
Olof Andersson Hågstad


1697-01-31
Anders Hansson Elfsta


1698-01-16
Johan Ersson Hallen


1698-01-23
Peder Mårsson Fröstun


1698-11-01
Jon Olofsson Elfsta


1698-11-06
Nils Mårtensson Åå


1698-11-06 Båtsman Hans Syl1699-07-02
Jöns Larsson Lunda Pigan Gertrud Andersdotter Hufstad i Gnarp Socken
1700
Erik Jonsson Åå
Sigrid Ersdotter
1700
Hans Jonsson Dwesta
Margareta Jonsdotter
1700
Måns Andersson Nybyn
Karin Olofsdotter
1701
Olof Olofsson
Pigan Marta Jöransdotter
1704-11-06
Anders Olofsson Elfstad Pijgan Marita Jonsdotter Hågstad
1705-11-12
Jon Ersson Wijk Pijgan Martia Ersdotter Lönånger
1705-11-19
Hans AlfBuss???? Elfsta Pijgan Sigrid Olofsdotter
1706-11-04
Jon Jonsson Fröste


1706-11-25
Peder Ersson Lönånger


1707-01-01
Anders Lingman1707-10-06 Drengen Simon Nilsson Harmångers prestegård Pigan Brita Persdotter Fröstun
1707-11-03
Jöran Olofsson Bäling
Karin Jonsdotter Åå
1707-11-17
Peder Olofsson Alfstad Pijgan Karin Jonsdotter Lönånger
1707-11-24
Swen Hansson Åå Pijgan Karin Nilsdotter Diurstad
1708-04-06 Båtsman Lars Lind

Kerstin N: Linsta
1708-04-08
Lars Jonsson Konsgården Pigan Marita Olofsdotter
1708-11-15
Mårten Pålsson
Pigan Marita Ersdotter Dwesta
1708-11-22
Jon Mårsson Bäling Pijgan Anna Jeremiasdotter Bäling
1709-11-01
Olof Olofsson Lönånger


1709-11-07
Nils Jonsson Stering


1709
Erik Olofsson Bergie och Gnarp


1709-12-26
Erik Siöma1710-11-01
Nils Kiälbörsson Fröstun Pijgan Anna Ersdotter Wijk
1710-11-06
Hans Ersson Dwesta Pijgan Marita Ersdotter Diurstad
1710-11-13
Anders Jonsson Hågsta Pijgan Marita Olofsdotter Lönånger
1710-12-04
Anders Andersson Stering Pijgan Brita Ersdotter Dwesta
1711-11-05
Carl Olofsson Kongsgården Pigan Kierstin Olofsdotter Wijk
1711-11-19
Erich Jonsson Lingsta Pigan Mareta Olofsdotter Bölinge
1712-10-26 Skomakaren Pähr Pährsson
Hust. Kierstin Erichsdotter Frostön
1712-11-02 Landbonden Hans Larsson Beersta
Brijta Olofsdotter Frostön
1712-11-09
Johan Johansson

Brijta Pädersdotter Giärde
1713-01-01
Carl Ersson

Brijta Pädersdotter Lingsta
1713-11-15
Erik Jeremiasson Bäling


1713-11-22
Anders Eriksson Diursta


1713-12-29
Anders Larsson Lingsta


1712-11-09
Erik Jeremiasson Bäling
Margr. Kiällbiörnsdotter Född i Fröstöhn
1712-11-23
Ander Eriksson Diursta
Karen Jonsdotter Född i Hågsta
1712-11-30
Ander Larsson Lingsta
Brita Olufsdotter Född i Dwästa
1712-12-29
Peder Jonsson Lönnånger Botsmans Enkan, H. Segre N.dotter Stocka