Vigselregister Jättendal C:2
Vigseldatum Lysningsdatum Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
1714-11-07

Oluf Larsson Wijk
Margretha Mårtensdotter Åå
1715-03-13
Crono BotsMannen Hans Berg Född i Fahlun och Öfwer Elfsborg
Anna Olsdotter Född i Lönnånger
1715-03-13
Crono BotsMannen Jon Olufsson Frijberg Född i Hånik
Segre Nilsdotter Född i Diursta
1715-10-23
Unge Dräng Anders Larsson Dwästa Hust: Marita Jonsdotter Dwästa
1715-10-30
Unge Dräng Olof Ohlsson Frösten Pijgan Anna Hansdotter Åå
1715-11-13
Enklingen Carl Olofsson Kungsgården Pijgan Karin Jönsdotter Frösten
1715-11-27
Drängen Erik Nilsson Diursta Pijgan Karin Nilsdotter Lönånger
1716-12-28
Drängen Anders Jonsson Linstad Pijgan Karin Jonsdotter Lunde
1717-02-17
Crono BåtsMan för Hogsta Rote Jon Ehrsson LingMan Född i Elfsta Pijgan Kierstin Jonsdotter Nyby, född i Bergsiö och Tanne by
1717-03-10
BåtsMan för Elfsta rote Giöran Giöransson Elf Född i Finnland och Uskula Sochn Pijgan Karin Olofsdotter Elfsta, född i Melpa och Torp Sochn
1717-06-10
Enklingen Pehr Olofsson Diursta, född i Bärsiö och Biåsta by Enkian Hustru Kerstin Andersdotter Diursta, född i Gästrikland i Walbo Sochn och Öhn
1717-10-27
Drängen Peder Andersson Åå, född i Gnarp Enkan Hust. Sigrid Eriksdotter Åå, född i Bergsiö
1717-11-01
Reservs BåtsMan Olof Tomsson Gärde Pijgan Marta Johansdotter Gärde, Född wid Ströms bruk
1717-11-03
Drängen Jöns Pehrsson Född i Bergsiö och NårÅsen Hust: Karin Ohlsdotter Nybyn
1717-11-04
BåtsMan Jacob Modig Andersson Född i Pyajoki Sochn och Hälström by Pijgan Brijta Mårtensdotter Född i Närpes Sochn och Öfwermark by
1717-11-10

Olof Andersson KungsGården Hustru Brijta Pehrsdotter Frösten
1717-11-17
Sochne Skräddaren Jon Jonsson
Pijgan Karin Andersdotter
1717-11-24
Enklingen Hans Eriksson
Enkian Hust: Sigrid Olofsdotter Elfsta
1718-11-02
Drängen Olof Olofsson Kungsgården Pijgan Karin Olofsdotter Frösten
1719-05-07
Reservs Karl Andreas Savander Norrbo
Catharina Wilhelmsdotter Grubb Arbro Sochn
1719-10-25
Capellanen, Ährewyrdige och Wällärde H:r Wilhelm Grubb Född i Arbro
Kärstin Larsdotter Wijk
1719-11-15
Bårgaren Erik Eriksson Hudvikswald, född i Diursta Pijgan Karin Ehrsdotter Dwesta
1720-02-14
BåtsMannen Jon Larsson Cordeel Wijk Pijgan Karin Nilsdotter Diursta
1720-02-21
BåtsMannen Jon Pedersson Holm Kungsgården Pijgan Karin Larsdotter Wijk
1720-10-23
Enklingen Peder Olofsson Elfsta Enkan Hust. Karin Andersdotter Frösten
1720-11-06
Drängen Jon Pedersson LönÅnger Pijgan Brita Pedersdotter
1720-11-07
Drängen Hans Nilsson Råsta i Hermånger Enkian Hust: Brijta Eriksdotter Lunde
1721-10-15

Peder Pehrsson Lunda Pijgan Brijta Olofsdotter LönÅnger
1721-10-22

Anders Andersson Lingsta Pijgan Margeta Pedersdotter Frösten
1721-10-29
BåtsMannen Peder Nilsson Lijten Lingsta Pijgan Karin Olofsdotter KungsGården
1721-11-05
Förafskjedade BåtsMannen Erik Eriksson Siöman Wijk Pijgan Anna Andersdotter Lindsta
1721-11-19
Drängen Erik Jonsson Åå Pijgan Brijta Andersdotter Lingsta
1721-12-27
Flycktingen Johan Mattsson Nerpes S:n i Österbotten Flyckt:s Pijgan Margeta Andersdotter NyCarleby Sochn
1722-04-15
Flycktingen Erik Andersson Nerpis S:n i Österbotten Pijgan Sigrid Eriksdotter Wijk
1722-11-15
Båtsmannen Olof Helsing Rougsta Sochn och Garle by
Christina Grubb
1722-11-18
Gl. Bonden Jon Carlsson LönÅnger Pijg: Margeta Pehrsdotter Frösten
1722-11-25
BåtsMannen Jon Larsson Cordel
Pijgan Giöli Ehrsdotter Dwesta
1723-10-20

Mårten Pehrsson Frösten Pijgan Margeta Jonsdotter Bergsiö Sochn och Kyrkiobyn
1723-10-27

Mårten Nillsson Åå Pijgan Anna Andersdotter Lindsta
1723-11-03
Unge Drängen Jonas Ehrsson Nybyn Pijgan Margeta Larsdotter
1724-11-01
Drängen Abraham Eriksson Dwesta Pijgan Brijta Hansdotter Dwesta
1724-11-08
BåtsMan Jon Larsson Cordel
Pijgan Kerstin Andersdotter Dwesta
1724-12-28
Soldaten Anders Ehrsson Cammel Dwesta Pijgan Anna Ehrsdotter Melpa och Timmerå Sochn
1725-05-16
Enklingen, Fiskiare Erich Jonsson Mörck Jettendahls Fiäln Pijgan Anna Nilsdotter Prestegården
1726-10-16
Unge Dräng Jon Jonsson Elfsta Pijgan Brijta Jonsdotter Hånik
1726-11-01
Enklingen Peder Nillsson Lindsta Pijgan Brijta Månsdotter Nyby
1726-11-01
Unge Dräng Olof Månsson Nyby Enkian Hust: Karin And.dotter Älfsta
1727-03-19
Reserven Hindrik Johansson Född i Österbotten och Torne
Märta Nilsdotter Frösten
1727-04-30
BåtsMannen Giöran Ohlsson Lund Lönånger Pijg: Brijta Nilsdotter [Elfsta]
1727-10-08
Hammar Smeds Gesellen Daniel Hansson Ströms bruk Flycktings Pijgan Malin Mattsdotter Hogsta
1728-04-07
Drängen Johan Classon KungsGården Flycktings Pijgan Lissbeta Matsdotter Född i Österbotten i Pyjäjoki Sochn
1728-04-22
Reserven Anders Mattsson KungsG:n Flycktings Pijgan Beata Mattsdotter Wijk
1728-11-24
Drängen Nils Andersson Dwesta Pijgan Brijta Andersdotter Frösten
1729-11-01
Drängen Anders Staffansson
Pijgan Brita Larsdotter
1729-11-02
Drängen Peder Jonsson
Pijgan Karin Andersdotter
1729-12-28
Drängen Jon Larsson Wijk Pijgan Karin Andersdotter
1730-01-06
Drängen Olof Pehrsson Hogsta Enkian Hust: Margeta Ohlsdotter Hogsta
1730-11-01
Unge Drängen Erik Johansson Hällan Pigan Brita Eriksdotter Åå
1731-11-07
Unge Dräng Olof Andersson Elfsta Pigan Brita Pehrsdotter Hånik
1731-11-28
Drängen Lars Olofsson Hogsta Pigan Lissbeta Nilsdotter Åå
1731-12-05
Unge Dräng Jon Giöransson Belinge Pigan Margeta Ohlsdotter Hogsta
1732-01-25
Enklingen Peder Hansson Gärde Enkian, Hust: Brita Eriksdotter Steringe
1732-03-26
Unge Drängen Olof Pedersson Dwesta Pigan Karin Johansdotter Hällan
1732-05-31
Enklingen Carl Olofsson KungsGården Pigan Margeta Andersdotter Hogsta
1732-10-08
Drängen Jon Olofsson Hogsta Pigan Margeta Olofsdotter Beling
1732-10-22
Unge Dräng Aron Olofsson Gierde Enkian H: Brita Pedersdotter Gierde
1732-10-29
Enklingen Abraham Ehrsson Dwesta Pigan Brita Hansdotter Dwesta
1732-11-01
Drängen Jöns Jönsson Lönånger Pigan Sigrid Mårtensdotter Lönånger
1732-11-12
Enklingen Mårten Nillsson Åå Pigan Sigrid Jonsdotter Wijk
1732-11-19
Beskedel:e Dräng Johan Nillsson Diursta Pigan Cicilia Larsdotter Wijk
1732-11-30
Enklingen Gl. Förafskedade BåtsMannen Jonas Jonss: Lund Lönånger Pigan Margeta Andersdotter Dwesta
1733-10-28
Unge Dräng Erik Jonsson Frösten Pig. Brita Pehrsdotter Elfsta
1733-11-01
Enkl:n Lars Ohlsson Hogsta Pig: Karin Larsdotter Wik
1733-11-04
Unge Dräng Jon Andersson Linsta Pigan Anna Jonsdotter Frösten
1733-11-11
Unge Dräng Daniel Jonsson Elfsta Enkian Hustru Brita Månsdotter Nyby
1733-11-18
BåtsMannen Olof Larsson Lärkia Dwesta Pigan Brita Pedersdotter Dwesta
1734-04-17
Unge Bonden Peder Andersson Frösten Pigan Margeta Johansdotter Hällan
1734-05-19
Reserven Peder Andersson Åå Pigan Sissela Ehrsdotter Åå
1734-11-10
Unge Dräng Swän Olofsson Hånick Pigan Brita Andersdotter Diursta
1734-11-17
Unge Dräng Jon Hansson Elfsta Pigan Brita Nilsdotter Diursta
1734-12-01
Unge Dräng Nils Ohlsson Lönånger Pigan Karin Ohlsdotter Lönånger
1735-01-19
Reserv Olof Jonsson KungsGården
Annika Pehrsdotter
1735-04-07
Unge Dräng Jon Danielsson Älfsta Pigan Margeta Isaacsdotter Åå
1735-10-26
Drängen Erik Hansson Dwesta Pigan Brita Olofsdotter Lönånger
1736-11-07
Sochn Skräddaren Erik Andersson Diursta Pigan Anna Olofsdotter Hogsta
1737-01-30
Reserven Olof Hindriksson
Pigan Karin Nilsdotter Diursta
1737-11-06
Unge Dräng Hans Swensson Fröstön Pigan Margeta Persdotter Lönånger
1738-11-05
Unge Drängen Jon Ohlsson Lönånger Pigan Sigrid Jonsdotter Bäling
1738-11-12
Båtsmannen Olof Larsson Lärkia Dwästa Pigan Margeta Ersdotter Född i Medelpad och Tuna Sochn i byn Skiöle
1739-01-07
Unge Dräng Lars Ersson Född i Hermånger och Wattrång Änkan hustru Anna Jonsdotter Lindsta
1739-06-03
Unge Drängen Per Ohlsson Dwästa
Cherstin Andersdotter Lindsta
1739-06-11
Unge Drängen Jon Ersson Lindsta
Brita Jonsdotter Elfsta
1739-10-07
Afskied. Gardies Soldaten Nils Grubb
Afledne Fiskaren Erich Mörks Änkja Hustru Anna Nilsdotter Född i Jättendal
1739-12-26
Drängen Per Persson Född i Helsing Tuna Pigan Lisbeta Larsdotter Född uti Hånik
1740-11-02
Drängen Per Johansson Giärde Pigan Margreta Nilsdotter
1740-11-16
Drängen Lars Olsson
Pigan Brita Olofsdotter
1741-01-18
Drängen Erich Andersson
Änkan Hustru Margreta Persdotter Lindstad
1741-03-01
Drängen Nils Jonsson Friberg
Pigan Kierstin Nilsdotter
1741-03-25
Drängen Erich Larsson Född i Bergsiö och Söråsen Änkan Hustru Brita Persdotter Lönånger
1741-08-30
Fördubblings Båtsmannen Ärlig och Manhaftig Anders Erichsson Berg
Ärliga och Dygdiga Piga Anna Erichsdotter
1741-11-01

Nils Swensson Åå
Barbro Persdotter
1741-11-08

Erich Staffansson
Änkjan Hustru Sigrid Jonsdotter Åå
1741-11-14

Per Jonsson

Karin Persdotter
1741-11-14
Kyrkowachtaren Erich Erichsson Mars
Pig. Karin Pålsdotter Född i Bergsiö
1742-01-17
Drängen Johan Swensson Prestegården
Karin Persdotter
1742-11-14
Drängen Erich Nilsson Frösten Pigan Brita Swensdotter Åå
1742-11-21
Ålderstegne Änklingen Anders Erichsson Diurstad född ibidem Pigan Margreta Olofsdotter Född i Kungsgården
1743-01-23

Nils Ersson Diurstad Pigan Margareta Mårtensdotter
1743-10-09
Drängen Erich Jonsson Giärde Pigan Margeta Jonsdotter
1743-10-30
Drängen Olof Carlsson Kongsgården född ibid. Pigan Brita Persdotter Lunde
1743-11-13
Drängen Olof Olofsson Lönånger Pigan Karen Erichsdotter
1743-11-27
Drängen Olof Andersson Hogstad Pigan Sigrid Thyrigesdotter
1743-12-28
Enklingen Cron. Båtsm. Jonas Erichsson Lingman Giärde Pigan Barbro Andersdotter Frösten
1744-01-01
Cron. Båtsm. Eric Larsson Rahm
Pigan Margeta Ersdotter
1744-02-02
Drängen Lars Ohlsson
Pigan Karen Nilsdotter
1744-02-19
Cron. Båtsm. Anders Stockberg Född i Hudiksvall
Brita Ohlsdotter Dwästad
1744-05-07
Enklingen Daniel Jonsson Nybyn Pigan Brita Göransdotter Bäling
1744-06-17
Enklingen Olof Larsson Wik Enkan Hust. Anna Persdotter
1744-08-24
Gl. Fattige afskedade Båtsman Göran Göransson Elf Nybyn
Karen Olofsdotter Född uti Elfcarleby
1744-10-28
Enklingen Anders Larsson Dwästad Pigan Helena Larsdotter
1744-11-01
Enklingen Olof Erichsson Dwästad Pigan Sigrid Staffsdotter Diurstad
1744-11-04
Drängen Erich Persson Lönånger Pig. Sigrid Nilsdotter Frösten
1744-11-11
Drängen Jon Jonsson Bäling Pig. Sigrid Andersdotter Lindsta
1745-06-30
Drängen Olof Olofsson Edsätter Afl. Bonden Johan Nilssons Enka Hust: Coecilia Larsdotter Diurstad
1745-11-03

Jon Jonsson Frösten Pigan Brita Ersdotter Medelpad och Siöns Sockn
1745-11-10
Drängen Jonas Hansson Gnarp Pigan Helena Jonsdotter
1745-11-17
Drängen Jon Olofsson Rogstad och Bro Pigan Karen Hansdotter
1745-12-08
Kyrkiowärden Erick Johansson Hälland Enkan ärl. och gudfruchtige Hust: Karen Persdotter Hassela
1745-12-29
Unga Bonden Olof Olofsson Kungsgården Enkan Hust: Margeta Mårtensdotter Lönånger
1746-10-26
Unga Drängen Jöns Persson Hånick Pigan Giertrud Andersdotter Jettendal och Lingstad
1746-12-09
Enklingen Jonas Erichsson Linstad Pigan Karen Johansdotter
1746-12-31
Drängen Nils Carlsson Dwästad Enkan Hustru Brita Olofsdotter Dwästad
1747-11-01
Drängen Jon Ericksson Å Pigan Karen Abrahamsdotter Dwästad
1748-05-23
Crono Båtsmannen Erich Larsson Rahm Å Enkan Hust: Anna Ersdotter Lindstad
1748-10-09
Unga Bonden Olof Persson Lunde Pigan Giölin Olofsdotter Bergsiö och Yttre
1748-10-30
Båtsman Pehr Olofsson Lingman
Pigan Sara Olofsdotter Född i Medelpad och Timråd Sockn
1749-01-22
Crono Båtsman Johan Lund Lönånger Pigan Cherstin Andersdotter Jemteland och Aspås
1749-04-23
Crono Fördubblings Båtsman Samuel Diurberg Född i Jemteland och Kyrkås Qwinsperson Brita Jonsdotter Kungsgården
1749-04-26
Unga Bonden Jonas Olofsson Kungsgården Qwinsperson Margeta Persdotter Nybyn
1749-10-01
Husmannen Olof Persson Hågstad Pigan Brita Tyriesdotter
1749-10-05
Enklingen Jon Jonsson Elfstad Pigan Brita Hansdotter Stering
1750-05-07
Bonda Sonen Jonas Jönsson Stocka Pig: Brita Mårtensdotter Frösten
1750-11-04
Drängen Olof Andersson Dwästad Pigan Margeta Abrahamsdotter
1751-05-20

Jon Jonsson Elfstad Pig. Brita Nilsdotter
1751-10-20
Drängen och Bonda Sonen Per Mårtensson Frösten Pig: Margeta Olofsdotter Lönånger
1751-10-27
Fördubblings Båtsman Jöran Berg Å Pigan Anna Andersdotter Lindstad
1751-12-01
Drängen Eric Andersson
Lars Erssons Enka Hust: Anna Jonsdotter Lindstad
1751-12-01
Crono Båtsman Anders Harning
Pigan Margeta Hansdotter
1752-01-01
Enklingen Olof Olofsson Lönånger Pigan Helena Larsdotter Galtströms Bruk
1752-10-25
Bonde Sonen Olof Aaronsson Giärde Pigan Giölind Jönsdotter Theensätter
1752-11-01
Bonda Sonen Per Olofsson Bergsiö och Yttre Pigan Ingrid Johansdotter Diurstad
1752-11-01
Sockne Smeden Jonas Andersson Hågstad Pigan Margeta Eriksdotter Lingstad
1752-11-08
Reserven Pehr Siöman Wik Pigan Kerstin Jonsdotter
1752-11-15
Gl. afskiedade Båtsman Lars Lind Bälinge Enkan Hust: Anna Persdotter
1752-11-22
Dränge Olof Olofsson Lönånger
Sigrid Jöransdotter
1753-01-01

Eric Olofsson Harmånger och Forssa Änkan Hust: Margeta Erichsdotter Diurstad
1753-11-04
Bonde Sonen Henric Olofsson Lönånger Pigan Anna Jonsdotter Giärde
1753-11-11
Fördubblings Båtsmannen Nils Jöransson Lind Lingstad Pigan Carin Jöransdotter Bäling
1754-01-01
Bonde Sonen Olof Andersson Bergsiö Änkan, Hust: Karen Abrahamsdotter ????
1754-04-17
Drängen Gulich Nilsson
Pig. Carin Persdotter Frösten
1754-05-26
Matrosen wid Ostindiska Companiet Daniel Dalin
Pijgan Mareta Danielsdotter Ströms Bruk
1754-06-05
Drängen Per Olofsson Skrämsta i Bergsio Sochn Pijgan Mareta Jonsdotter Håcksta
1754-11-03

Lars Larsson Född på Gallström Bondedottren Margta Jönsdotter Lönånger
1754-11-10
Bonden Matths Jönsson Theensätter Pigan Margta Carlsdotter Kungsgården
1754-11-10
Skomakaren Anders Simeonsson Lingstad, född i Liusdal Pigan Margta Andersdotter Född i Bergsiö
1754-11-17
Bonden Olof Ersson Lingstad Pigan Margta Olsdotter Kungsgården
1755-07-13
Drängen Jonas Andersson Lingstad Qwinsperson Brita Jonsdotter Lingstad
1755-11-01
Bonde Sonen Jon Jonsson Elfstad Pigan Karen Erichsdotter Född i Hälland
1755-11-09
Unga Bonden Eric Jonsson Nybyn Pigan Karen Pedersdotter Hälland
1755-11-16
Drängen Eric Andersson Född i Niurunda Sockn och Swala by Pigan Brita Jönsdotter Theensätter
1755-11-23
Fördubblings Båtsman Pehr Siöman Wik Pigan Segrid Andersdotter
1756-01-01
Enklingen Jon Jonsson Bergsiö Enkan Hust: Margreta Nilsdotter Giärde
1756-06-09
Unga Bonden Eric Ericsson Å Pigan Margeta Olofsdotter Bergsiö och Breåker
1756-06-07
Drängen Eric Jönsson Diursta Qwinsperson Margeta Ersdotter Dwästa
1756-06-07
Drängen Sven Olsson Ilsbo och Berge Pigan Margeta Nilsdotter Dwästa
1756-10-24
Crono Båtsman Jonas Lingman Nybyn, född i Ilsbo och Sörby Pigan Karen Nilsdotter Född i Wattrång
1756-11-14
Fördubblings Båtsman Olof Wahlman Wik, född i Närke och Fällingbro Församling Pigan Erliga och Dygdesamma Margta Jonsdotter Född i Wik
1757-01-02
Drängen Johan Larsson
Enkan Hust: Brita Olsdotter Wik
1757-06-01
Fördubblings Båtsman Erich Ersson Diurberg
Pigan Margeta Ersdotter Jettendals Fiärden
1757-10-09
Bonde Sonen Jonas Mårtensson Å Pig: Segrid Ersdotter Helland
1757-10-23
Husman Lars Jonsson Nybyn Båtsmans Enkan Hust: Margeta Ericsdotter Dwästad
1757-10-03
Fördubblings Båtsman Olof Håning Lönånger, född uti Torps Sockn och Medelpad Pigan Anna Larsdotter Född på Gallström
1758-02-26
Drängen Per Jöransson Lönånger Pigan Anna Olsdotter Kungsgården
1758-03-27
Enklingen och Båtsman Nils Liten Lingstad Qwinspersonen Karen Ersdotter Lingstad
1758-11-05
Bonde Sonen Pehr Jonsson Elfstad Pigan Anna Nilsdotter Wattrång
1758-11-19
Gl. Rustmästaren Peter Wallius Född uti Jämteland Enkan Karen Pålsdotter Diurstad, födder uti Bergsiö och Elgered
1758-12-28
Båtsman Nils Jöransson Liten
Pigan Brita Ersdotter
1759-01-21
Fördubblings Båtsman Carl Nilsson Modig Född i Tuna 1732 Qwinsperson Brita Jonsdotter Född i Jämteland och Röden
1759-02-04
Husmannen Jon Larsson Hågstad, född i Wik Qwinsperson Cherstin Olofsdotter Född i Jämteland och Alsen Sockn
1759-10-21
Bonde Sonen Aron Aronsson Giärde, födder dersammastädes Pig: Brita Danielsdotter Nybyn, född ibidem
1759-11-11
Bond Sonen Jonas Jonsson Lönnånger Pigan Anna Hansdotter Harmånger och Stocka, född derstädes
1760-04-09
Bonden Jonas Olofsson Kungsgården, född ibid. Pigan Gertrud Mårtensdotter Frösten, född ibid:
1760-10-12
Borgaren och Skomakaren Peter Unger Hudigsvall, född ibid: Bondadottren Sigrid Olofsdotter Elfstad, född dersammastädes
1760-10-19
Bonda Sonen Olof Larsson Hågstad, der född Pigan Brita Johansdotter Gnarp och Gryttie By, der född
1760-10-26
Drängen Anders Johansson Skarftiär och Harmånger, född i Harmånger Sochn och Sterings by Pigan Brita Andersdotter Wik, född derstädes
1760-11-02
Bonda Sonen Olof Jonsson Bäling, född ibidem Pigan Karin Svensdotter Diursta, der född
1760-11-16
Drängen Jonas Jonsson Elfsta, född uti Norala och Borg Pigan Margta Persdotter Dwästa, född ibid.
1760-12-28
Bonden Olof Persson Dwästa, född ibid: Enkan hustru Helena Hansdotter Bergsiö och Biåstad, född ibid
1761-10-11
Bonde Sonen Per Ohlsson Elfsta, derstädes född Bonde Dottren Brita Jönsdotter Lönånger
1761-10-25
Krono Båtsmannen Carl Carlsson Cardel Wik, född uti Rogsta och Arnön Krono Båtsmannen Olof Ohlssons Lärkas Änka Hustru Margeta Jonasdotter Född uti Wik
1763-10-16 1763-09-25 Bonde Sonen, Ärlige och Beskjedelige Anders Nilsson Gnarp och Rogsta Pigan Ärliga och Dygdiga Brita Erichsdotter Lingsta född ibid.
1763-11-13
Bonde Sonen Per Persson Hälland Bonde Dottren Gertrud Jonsdotter Nybyn, född ibid.
1764-10-21 1764-09-30 Bonde Sonen Olof Hansson Gnarp och Skjestad, der född Bonde Dottren Elisabeth Larsdotter Hågstad, där född
1764-10-28
Bonde Sonen Jonas Larsson Lingsta, der född Bonda Dottren Margeta Olofsdotter Hågsta, der född
1764-11-04
Drängen Lars Olofsson Lunde, född i Dwästad Bonde Dottren Ingrid Nilsdotter Dwästad, der född
1765-10-20
Bonden Johan Persson Gärde, där född Bonde Dottren Cherstin Hansdotter Tuna och Ulstad, där född
1765-11-01 1765-10-13 Bonde Sonen Anders Erichsson Bergsjö och Trösten, där född Bonde Dottren Karen Jonsdotter Lönånger, där född
1765-11-17
Bonde Sonen Olof Olofsson Elfstad, där född Bonde Dottren Brita Erichsdotter Hällan, där född

1765-11-10 Bruks Arbetaren Henric Olofsson Harmånger och Ström, född i denna församling och Lönånger BåtsMans Enkan Karen Nilsdotter Nybyn, född uti Harmånger och Wattrång
1766-10-26
Ord. Krono Båtsman Anders Erichsson Lärka Född i Rogstad och Fröland Pigan Carin Andersdotter Bringsta, född i Wattrång
1766-11-09
Bonde Sonen Per Hansson Djursta Bonde Dottren Carin Olofsdotter Dwästad
1767-07-21
Perlefiskaren Martin Lönberg Född i Lönånger Jungfru Eva Liva Hammar Måsböle, född wid Gallström
1767-11-01
Drängen Jonas Jonsson Bäling Bonde Dottren Sigrid Persdotter Wik, född ibid.
1767-11-08
Bonde Sonen Per Nilsson Å Kyrkowärdens Dotter Brita Persdotter Dwästa
1767-11-15
Bonde Sonen Eric Nilsson Djursta, född therstädes Bonde Dottren Brita Jonsdotter Lönånger, född ibid.
1768-05-23
Sokneskrifwaren Mårten Ådal
Bonde Dottren Brita Persdotter Frösten
1768-10-16
Ordinar. Krono Båtsmannen Paul Olofsson Harning Född i Bergsjö och Yttre Pig. Margeta Persdotter Född i Jämteland och Bräcke
1768-11-06
Bonde Sonen Olof Svensson Djurstad Bonde Dottren Carin Hansdotter Djurstad
1768-11-20
Bonde Sonen Lars Jonsson Hogsta Pigan Brita Johansdotter Född i Hassela och Fagernäs
1768-12-28
Drängen Nils Persson Född i Fiskwik och Bergsjö Bonde Dottren Brita Andersdotter Elfstad
1769-02-02
För thetta Nämndemannen och Kyrkowärden Eric Jonsson Å Bonde Dottren Margeta Andersdotter Hogstad, född ibid.
1769-05-15
Fördubbl. Isac Persson Friberg Född i Bräcke och Jämteland Pigan Margeta Olofsdotter Ilsbo, född ibid
1769-05-15
Bonde Sonen och tilärnade Landbonden Nils Jonsson Forssa Sokn och Funstad Pigan Sigrid Larsdotter Född i Forssa by
1769-11-12
Ord. Båtsmannen Paul Olsson Harning Född i Bergsjö och Yttre Bonde Dottren Cherstin Nilsdotter
1769-11-19
Bonde Sonen Sven Hansson Djurstad Bonde Dottren Juliana Olofsdotter Hågstad
1770-01-14
Sokne Hjulmakaren Sven Jönsson Kungsgården Thess Fästeqwinna Enkan Hustru Anna Olsdotter Kungsgården
1770-04-22
Husmannen Sven Danielsson Wattrång och Harmånger, född i Hassela och Nordanbro Pigan Carin Olsdotter Dwästa, född ibid.
1770-10-28
Bondesonen i Hassela, Dr. Jon Jonsson Wik, född i Kyrkobyn Bondedottren Margeta Larsdotter Wik, född ibid.
1770-11-01
Bonde Sonen Johan Ersson Hällan Bonde Dottren Brita Hansdotter Djursta, född ibid.
1770-11-11
För thetta Båtsmans Reserven, nu Husman i Jättenda Lars Bengtsson Född i Wästergötland och Thorsö Sokn Båtsmans Enkan Hust. Brita Jonsdotter Född i Jämteland
1770-11-18
Båtsmans Reserven Jonas Samuelsson Född i Djursta Pig. Carin Hansdotter Född i Wade och Bergsjö
1771-10-27
Fördubblings Båtsmannen Sven Jonsson Jätte Född i Norrala och Borg Klåckare Dottren Pig. Margeta Larsdotter Lindsta
1771-11-03
Bonde Sonen Carl Olsson Kungsgården Bonde Dottren Margeta Ersdotter Å
1771-11-24
Båtsmans Reserven Hendrich Olsson Hogsta Pig. Lucia Ersdotter Född i Fröland och Rogstad
1771-12-29
Bonden Per Jönsson Linstad Bonde Dottren Cherstin Larsdotter Nordanå och Harmånger
1773-04-12
Bonde Sonen Anders Persson Dwästad Bonde Dottren Brita Olofsdotter Dwästad
1773-10-31
Sokneskräddaren Olof Ersson Hågstad Bonde Dottren Carin Nilsdotter Å
1773-11-07
Bonde Sonen Nils Ersson Frösten Pigan Brita Olofsdotter Dwästa
1773-11-28
Vice Klåckaren Anders Jonsson Linnander
Pig. Margeta Persdotter Wik
1773-12-05
Bond- och Kyrkowärds Sonen Jonas Ersson Frösten Nämndemans Dottren Brita Svensdotter Dwästa
1773-12-26
Torparen och Skogwaktaren Lars Olsson Rotnäs, född i Jerfsö Qwinspersonen Sigrid Olofsdotter Född i Lunde
1774-01-02
Bonden och Enklingen Jonas Mårtensson Å Bondedottren Carin Erichsdotter
1774-01-06
Bonden och Enklingen Olof Larsson Hogstad Bondedottren Anna Olofsdotter Lönånger, född ibid.
1774-01-16
Bonden och Enklingen Eric Ersson Hällan Pigan Juliana Jonsdotter Å, född i Bergsjö
1774-10-30
Bonde Sonen Jon Jonsson Bäling Bondedottren Margeta Ersdotter
1774-11-06
Bonde Sonen Per Olsson Lunde Bondedottren Brita Ericsdotter Född i Ilsbo
1774-11-13
Fördubblings Båtsmannen och Enklingen Sven Jonsson Jette Född i Norrala och Borg Bondedottren Anna Jönsdotter Thennsäter, född ibid.
1775-10-08
Bonde Sonen Eric Hansson Wattlång Bonde Dottren Anna Ericsdotter N. 3 i Lönånger
1775-10-22
Enklingen, Kyrkowärden och Bonden Olof Persson Lunde Bonde Enkan Hust. Carin Olofsdotter Bergsjö och Wade
1775-11-12
Enklingen KronoBåtsman Michel Andersson Rahm Född i Swala och Njurunda Bonde Dottren Sigrid Ersdotter Å
1776-02-04
Drängen Johan Larsson Å, född wid Gallström Bonde Dottren Brita Jonsdotter Elfstad
1776-04-08
Bondesonen Johan Ericsson Gärde, född i Tuna och Skogstad Pigan Anna Jonsdotter Född i Bergsjö och Söderåsen
1776-09-29
Krono Fördubblingen Johan Claesson Lundman Lönånger, född wid Gallström Pigan Brita Johansdotter Hogsta
1776-10-20
Bonde Sonen Anders Svensson Djurstad Bonde- och Kyrkowärds Dottren Carin Persdotter Frösten
1776-10-13
Bondesonen Olof Olsson Lönånger Pigan Anna Persdotter Edsäter
1776-10-13
Bonde Sonen och Drängen Hans Hansson Wattlång Båtsmans Dottren Carin Jahnsdotter Lönånger
1776-10-20
Båtsmans Reserven Per Olsson Sjöman Hogsta Pigan Ingrid Ersdotter Dwästa, född i Rogstad
1776-10-27
Bonden Eric Persson Lönånger Pigan Margeta Andersdotter Dwästa
1776-11-03
Krono FördubblingsBåtsmannen Hans Andersson Lind Bäling Pigan Margeta Ersdotter Född i Rödön
1776-11-10
Bonden och Enklingen Olof Aronsson Gärde Bondedottren Gertrud Hansdotter Lönånger, född i Stocka
1776-11-17
BondeSonen Per Persson Wik Nämndemansdottren Brita Persdotter Djurstad
1776-11-17
Bonden och Nämndemannen Jöran Hansson Lindstad Enkan H.

1776-11-24
Bonden Stephan Nilsson Djurstad Bondedottren Carin Olsdotter Lönånger