Vigselregister Jättendal C:3
Vigseldatum Lysningsdatum Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
1777-08-17 1777-07-27 Soldaten wid Kongl. Helsinge Regementet och Majorens Compagnie Ärlige och Manhaftige Nils Hansson Stock Bergsjö Ognrik Bondedottren Ärrliga och Dygdesamma Ingrid Nilsdotter Djurstad
1777-11-02
Bondesonen Jonas Jonsson Å Bondedottren Brita Olofsdotter Dwästad
1777-11-09
BondeSonen och Drängen Olof Olsson Idnor och Hamre BondeDottren Brita Ersdotter Gärde
1778-06-24 1778-06-08 Gästgifvaren och Bonden Ärlige och Beskedlige Eric Nilsson Gnarps Böhle Socknesmeds Dottren Ärliga och Dygdesamma Anna Jonsdotter Djurstad
1778-10-18
Drängen Pehr Jeremiæsson Bäling, född i Gnarp Sockn och Grängsjö By Bondedottren Brita Swensdotter Djurstad
1778-10-25
Bondesonen Olof Olsson Harmångers Hånik Bondedottren Carin Jonsdotter Kungsgården, född därsammastädes
1778-11-08
Kyrkowaktaren Johan Lärka Lunde, född i Stockholm Bondedottren Anna Olsdotter Harmångers Hånik
1779-05-24
Bondesonen Nils Hansson Djurstad, född därsammastädes Kyrkowärds och Bondedottren Cherstin Pehrsdotter Dvästad, född därsammastädes
1779-11-28
Skeppstimmermans Sonen Johan Petter Sjöberg Thensäter, född i Stockholm Bonde Dottren Carin Matthsdotter Thensäter
1780-01-02
Bondesonen Eric Olofsson Linstad Bondedottren Anna Olofsdotter Hogstad
1780-11-05
Bondesonen Olof Nilsson Å Bondedottren Carin Pehrsdotter Hogstad
1781-10-07 1781-09-16 Bonden Ärlige och Beskjedelige Olof Thomsson Gnarps Frästa Skomakaredottren Ärliga och Dygdiga Brita Jonsdotter Hællan

1781-09-23 Drängen Ärlige och Beskjedlige Pehr Jahnsson Söderman Ilsbo Holand Pigan Ärliga och Dygdesamma Margeta Jahnsdotter Lönånger
1781-09-30
Nämndemanssonen Hans Olofsson Gnarps Bostad Bondedottren Margeta Olofsdotter Bäling
1781-10-07
Bondesonen Jöns Larsson Lönånger Bondedottren Margeta Larsdotter Harmångers Skarftjärn
1781-10-07
Drängen Hans Muhr Hudiksvall Enkan Margeta Andersdotter Lönånger, född i Dvästad
1781-12-30
Sockneskomakaren Thomas Jonsson Hællan Pigan Anna Pehrsdotter Dvästad, född i Delsbo
1782-01-01
Bonden och Enklingen Olof Olofsson Å, född i Elfstad Pigan Anna Ersdotter Lunde, född i Ilsbo
1782-04-21
Drängen Eric Ersson Å, där född Bondedottren Ingrid Larsdotter Wik, där född
1782-11-03
Bondesonen Jöns Olofsson Gjärde, där född Bondedottren Brita Jonsdotter Lönånger
1782-11-10
Nämndemanssonen Johan Pehrsson Djurstad, där född Bondedottren Carin Olofsdotter Dvästad, därsammastädes född
1782-11-17
KronoBåtsm. och Enklingen Michel Andersson Rahm Å, född i Svale och Njurunda Pigan Lisa Pehrsdotter Å, född i Nya Kopparberget
1783-01-01
Gl. Bond. och Enklingen Johan Larsson Wik, född i Bergsjö Klockaredottren Carin Larsdotter Frösten, född i Frösten
1783-02-16
Soknesmeden och Enklingen Eric Anderss. Wadin Harmångers Röstad Bondedottren Anna Pehrsdotter Gjärde, där född
1783-06-09
Bond. och Enklingen Olof Nilsson Lönånger, där född Bondedottren Cherstin Ersdotter Harmångers Svedja, där född
1783-06-22
Soknesmedssonen och Dräng. Anders Jonsson Hogstad Bondedottren Anna Olsdotter Å, där född

1783-10-19 Bondesonen Nils Larsson Harmångers Stocka Bondedottren Helena Pehrsdotter Lönånger
1783-11-02
Bondesonen Pehr Ersson Hällan, född i Tuna Bondedottren Brita Ersdotter Hällan
1784-10-24
Bonde- och Nämde Mans Sonen Nils Svensson Dwästad, därstädes född Bonde Dottren Brita Olofsdotter Gärde, där född
1784-10-31
Bonde Sonen Jonas Pehrsson Wik, där född Pigan Carin Larsdotter Född i Harmånger och Forsa
1784-11-14
Bonde- och Kyrkowärds Sonen Olof Pehrsson Dwästad, därstädes född Bonde Dottren Anna Ericsdotter Lingstad, där född
1784-11-21
Bonde Sonen Jonas Jonsson Lingsta, där född Bonde Dottren Margareta Jönsdotter Äfwen i Lingsta född
1784-11-28
Drängen Lars Johansson Sjöberg Nybyn, född i Stockholm Bonde Dottren Brita Jonsdotter Kungsgården, där född
1785-10-30
Afskedade KronoBåtsmannen Carl Carlsson Cardel Wik, född i Rogsta och Arnön Bonde Dottren Anna Hansdotter Född uti Harmånger och Wattlång
1785-11-06
Soldaten Jonas Rönn Ilsbo och Wästtjärn, född uti Hälland Bonde- och Kyrkowärds Dottren Anna Olofsdotter Lunde, där född
1785-11-13
Bonde Sonen Eric Jonsson Å, där född Bondedottren Brita Ericsdotter Dvästa, där född
1785-11-20
Drängen Paul Larsson Född i Harmånger och Stocka Bondedottren Ingrid Gulichsdotter Född i Frösten
1785-11-27
Bonden Eric Abrahamsson Frösten, född uti Dvästa Bonde Dottren Margareta Ericsdotter Född i Nybyn
1786-01-01
Drängen Anders Thomsson Å, född i Harmånger och Rösta Bonde Dottren Cherstin Olofsdotter Dwästa, där född
1786-04-30
Bonden och Enklingen Pehr Jeremiæson Bäling, född i Gnarp och Grängsjö Bonde Dottren Brita Johansdotter Född uti Gnarp och Gryttje
1786-06-18
Bonden och Enklingen Nils Pehrsson Elfsta, född i Fiskvik och Bergsjö Bondedottren Brita Jonsdotter Elfsta, född i Hällan
1786-07-02
Bonde Sonen Eric Pehrsson Wik, där född Bondedottren Gertrud Olofsdotter Lönånger, där född
1786-10-22
Bonde och Nämndemans Sonen Eric Jöransson Lingsta, där född Bonde och Nämndemans Dottren Margareta Svensdotter Dvästa, där född
1786-11-05
Fördubblings Båtsmannen Eric Andersson Lind Bäling, där född Krono Båtsmansdottren Anna Ericsdotter From Harmånger och Rösta, der född
1786-11-05
Gamle Bonden Jonas Ericsson Lingsta, där född Båtsmansdottren Margareta Jonsdotter Lingsta, född i Jemteland och Rödön
1786-11-12
Krono Båtsmannen och Enklingen Hans Cardel Lingsta, född i Bäling Bonde och Nämdemansdottren Catharina Jonsdotter Elfsta, där född
1786-11-19
Bonde och Nämndemans Sonen Nils Pehrsson Djursta, där född Afled. Bonden Olof Larssons Enka, Hust. Anna Olofsdotter Hogsta, född i Lönånger
1786-11-26
Bonde Sonen Hans Johansson Gnarp och Byn, där född Afledne Bonden Jon Jonssons Enka, Hust. Margareta Ericsdotter Född i Gnarp
1787-01-01
Bonden och NämdeMannen Sven Olofsson Dvästa, född i Ilsbo och Berge Pigan Anna Ericsdotter Djurberg
1787-06-03
Sockne Skomakaren Pehr Pehrsson Hagström Bergsjö och Fiskewik, där född Bonde Dottren Margareta Hansdotter Djurstad, där född
1787-06-03
Gamla Bonden Eric Johansson Gärde, där född Afledne Krono BåtsMannen Lars Olofsson Lingmans Enka Ingrid Nilsdotter Lunde, född i Dvästa
1787-10-21 1787-09-30 Hemmanstilträdaren, Bonde Sonen Ärl. och Beskedl. Mårten Jönsson Gnarp och Frästad, därstädes född Pigan Ärl. och Sedesamma Anna Andersdotter Bäling, där född
1787-10-21
Bonde- och NämdeMans Sonen Pehr Jonsson Elfsta, där född Bonde Dottren Gjölin Jonsdotter Lönånger, där född
1787-10-28
Bonde och NämndeMans Sonen Olof Svensson Dvästa, där född Bonde Dottren Segrid Ericsdotter Hällan, där född
1788-01-06
Sokne Skräddaren Anders Jönsson Nybyn, född uti Harmånger och Svedja Bondedottren Carin Olofsdotter Född i Lönånger
1788-06-15
Bonde Sonen Olof Olofsson Kungsgården, där född Bonde Dottren Segrid Jonsdotter Född i Bäling
1788-06-15
Fördubblings BåtsMannen Anders Djurberg Född i Lingsta Pigan Helena Jonsdotter Född i Nybyn
1788-10-05
Afskedade Krono BåtsMannen Samuel Jonsson Holmberg Djursta, född i Jämtland och Kjörkes Sockn hörande under Lits Pastorat Pigan Margta Olofsdotter
1788-10-19
Bonde Sonen Olof Pehrsson Elfsta, där född Bonde Dottren Margreta Ericsdotter Hällan, där född
1788-10-26
Bonde Sonen Nils Gulicsson Frösten, där född Bonde Dottren Brita Aronsdotter Nybyn, där född
1788-11-02
Bonde Sonen Anders Olofsson Dvästa, där född Pigan Margta Thomsdotter Född i Harmånger och Rösta
1788-11-02
Bonde Sonen Abraham Olofsson Dvästa, där född Bonde- och NämdeMans Dottren Margta Göransdotter Född i Lingsta
1788-11-09
Strand Fiskare Sonen Jonas Pehrsson Mellanfjerden, född i Hällan Bonde- och NämdeMans Dottren Brita Jonsdotter Elfsta, där född
1788-11-16
Bonde Sonen Lars Olofsson Lönånger, där född Bonde- samt NämdeMans Dottren Catharina Svensdotter Dvästa, där född
1788-12-28
Bonde Sonen Mårten Jonsson Tensätter, född i Gnarp och Engby Afledne Bonden Johan Peter Johanssons Enka Hustru Catharina Matthsdotter Tensätter, där född
1789-01-01
Drängen Olof Andersson Gnarp och Skesta, där född Afledne Bonden Jonas Jonssons Enka, Hustru Segrid Pehrsdotter Bäling, född i Wik
1789-03-15
Båtsmans Reserven Anders Andersson Harning Bäling, där född Pigan Carin Jonsdotter Född i Hassela
1789-10-04
Bonde Sonen Olof Jonsson Hågsta, där född Pigan Märta Jonsdotter Hågsta, född uti Ångermanland och Ulånger
1789-10-11 1789-09-20 Bonde och Gästgifware Sonen Johan Johansson Gnarp och Gryttje, där född Bonde Dottren Brita Olofsdotter Djurstad, där född
1789-10-18
Bonde Sonen Hans Ericsson Dwästa, där född Bonde Dottren Margta Gulisdotter Frösten, där född
1789-11-08
Bonde Sonen Jonas Jonsson Bäling, där född Skrädd. Dottren Carin Andersdotter Bäling född i Gnarp och Schestad
1789-11-15
Bonden Olof Olofsson Jättendals Prästebol, född i Harmånger och Nordanå Bonde Dottren Carin Ersdotter Gerde född i Tuna och Skogsta
1789-12-27
Bonde och Nämndemans Sonen Olof Pehrsson Djurstad, där född Afledne Krono Båtsmannen Hans Cardels Enka Hustru Carin Jonsdotter Lingsta, född i Elfstad
1790-01-01
Bonden Wilhelm Ersson Grubb Wik, född i Backan Bonde Dottren Cherstin Ersdotter Dwästa, där född
1790-06-13
Drängen Olof Nilsson Hogstad, född i Dvästad Pigan Anna Samuelsdotter Djurstad, där född
1790-11-07
Bonde Sonen Jonas Jonsson Elfsta, född i Fröstan Bonde Dottren Brita Pehrsdotter Född i Elfsta
1790-11-14
Sokne Skomakaren Olof Löndal Djursta, född i Lönånger Afledne Krono Båtsmannen Jonas Lärkas Enka, Hustru Carin Hansdotter Djursta, född i Bergsjö och Wade
1791-03-13
Båtsmans Reserven Carl Sjöholm Håksta, född uti Westmanland och Nora Sockn Pigan Anna Pehrsdotter Håksta, född uti Södra Ångermanland, Nordingrå Sokn och Häggviks by
1791-11-06
Torparen Olof Ersson Rahm Kungsgården, född uti Å Båtsmans Dottren Helena Paulsdotter Kungsgården, där född
1792-02-05
Ordinarie Båtsmannen Johan Brusell Född uti Stockholm Afl. Båtsmannen Hendrik Lithens Eka Lucia Ersdotter Hågsta, född uti Rogsta
1792-05-28
Båtsmans Sonen Olof Danielsson Wattrång, där född Afl. Krono Båtsmannen Pehr Harnings Enka Hustru Ingrid Ersdotter Född uti Rogsta
1792-10-21
Drängen Nils Lönberg Martinsson Lönånger, född i Edsmyra Bonde Dottren Margta Ericsdotter Svedja, där född
1792-10-28
Bonde Sonen Jon Larsson Hogsta, där född Båtsmans Dottren Anna Andersdotter Bäling, där född
1792-11-04
Bonde Sonen Jonas Ersson Nybbyn, där född Bonde Dottren Carin Gulliksdotter Född i Frösten
1792-11-04
Torparen Pehr Ersson Nybbyn, där född Afl. Fördubbl:s Båtsmannen Sven Jättes Enka Hustru Anna Jönsdotter Född i Thensätter
1792-11-11
Ordinarii Krono Båtsmannen Lars Lärka Född i Lingsta Pigan Margta Pehrsdotter Lingsta
1793-03-10
Krono Båtsmannen Anders Lithen Lingsta, född i Hassela Bonde Dottren Margta Mattsdotter Thensätter, där född
1793-10-27
Skräddaredrängen Eric Johansson Bäling, där född Pigan Brita Thomsdotter Djursta, född i Harmånger och Rösta
1793-11-10
Torparen Anders Ersson Vik, född i Å Pigan Anna Jonsdotter Frösten, född i Orsa
1793-11-17
Gamla Bonden Olof Andersson Å, född i Bergsjö Båtsmans Enkan Brita Johansdotter Lönman Lönånger, född i Hudiksvall
1794-06-15
Bonde Sonen Lars Jonsson Hågsta, där född Bonde Dottren Margta Jonsdotter Född i Ullångers Socken och Ångermanland
1794-10-05
Bonde Sonen Jon Jonsson Å, född i Harmånger och Stocka Bonde Dottren Brita Olofsdotter Å, där född
1794-10-19
Drängen Hans Johansson Gerde, född i Gnarp Pigan Margta Barthilsdotter Elfsta, född i Harmånger och Forssa
1794-10-19
Båtsmans Reserven Jon Jonsson Djursta, där född Pigan Anna Barthilsdotter Född i Harmånger och Forssa
1794-10-26
Bonde Sonen Sven Pehrsson Å, där född Bonde Dottren Carin Johansdotter Född i Hällan
1794-11-06
Torparen Olof Jonsson Hällan, där född Bonde Dottren Margta Aronsdotter Nybbyn, där född
1795-03-29
Bonde Son Anders Larsson Bäling, född i Gnarp i Ås Bonde Enkan Margta Olofsdotter Bäling, där född
1795-05-25
Sockneskrifwaren Mårten Ådahl Född i Å BondeEnkan Carin Larsdotter Vik, född i Frösten
1795-10-19
Bonde Sonen Jon Pehrsson Elfsta, där född Båtsmans Dottren Margta Isaacsdotter Kungsgården, där född
1795-10-25
Bonde Sonen Hans Pehrsson Dvästa, där född Bonde Dottren Carin Pehrsdotter Å, där född
1795-11-01
Bonde Sonen Lars Jonsson Vik, där född Båtsmans Dottren Carin Thomsdotter Dvästa, född i Harmånger och Rösta
1795-11-08
Bonde och Nämndemans Sonen Jon Jonsson Elfsta, där född Bonde Dottren Margta Svensdotter Djursta, där född
1795-11-22
Afskedade Krono Båtsmannen Johan Lundin Lönånger, där född Bonde Dottren Carin Jonsdotter Elfsta, född i Hällan
1796-05-16
Drängen Lars Johansson Lönånger Bonde Dottren Carin Olofsdotter Lönånger, där född
1796-05-29
Båtsmans Reserven Olof Lind Lingsta, född i Hassela Afl. Båtsmannen Nils Litens Enka, Hustru Carin Jonsdotter Född i Harmånger och Wattlång
1796-11-06 1796-10-16 Landbonde Sonen Olof Olofsson Frösten, född i Harmånger och Nordanå Bonde Dottren Juliana Pehrsdotter Född i Lunde
1796-12-04 1796-11-13 Bonde och Kyrkowärds Sonen Olof Pehrsson Född i Dvästa Bonde Dottren Carin Nilsdotter Född i Frösten
1796-12-11 1796-11-20 Krono Båtsmannen Pehr Holmberg Djursta, född i Fahlun Pigan Brita Larsdotter [Lunde]
1797-06-11 1797-05-21 Bonde Sonen Eric Ericsson Bäling, född i Dvästa Bonde Dottren Brita Olofsdotter [Bäling]
1797-07-02 1797-06-11 Afskedade Krono Båtsmannen Isac Lingman Kungsgården, född uti Jämtland Bonde Dottren Sigrid Olofsdotter Å, född derstädes
1797-10-08 1797-09-17 Bonde Sonen Hans Johansson Hällan, född derstädes Bonde Dottren Carin Andersdotter Dvästa, född derstädes
1797-10-29 1797-10-08 Bonde Sonen Hans Jonsson Harmånger och Stocka Bonde Dottren Sigrid Pehrsdotter Elfsta, der född
1797-10-29 1797-10-08 Unga Bonden Jöns Persson Elfsta, derstädes född Pigan Cherstin Barthilsdotter Född uti Harmånger och Forssa
1797-11-12 1797-10-22 Bonde Sonen Anders Nilsson Elfsta, derstädes född Bonde Dottren Margreta Pehrsdotter Lingsta, född derstädes
1798-01-28 1798-01-14 Drängen Adolph Johansson Frösten, född i Willberga, Uppsala Län Pigan Cherstin Thomsdotter Frösten, född uti Harmånger och Nordanå
1798-02-11 1798-01-21 Ord. Krono Båtsmannen Maths Reinhold Holmberg Djursta, född i Ny Carleby Bonde Dottren Brita Jonsdotter Frösten, född derstädes
1798-06-03 1798-05-13 Bonde Sonen Anders Jonsson Elfsta, der född Bonde Enkan Margreta Gulicksdotter Dvästa, född i Frösten
1798-06-03 1798-05-13 Drängen Johan Ericsson Lönnånger, född derstädes Pigan Margreta Larsdotter [Dvästa]
1798-09-30 1798-09-09 Bondesonen Pehr Andersson Dvästa, född derstädes Bonde Dottren Brita Nilsdotter [Frösten]
1798-10-07
Bonde Sonen Aron Aronsson Nybyn, född derstädes Bonde och Kyrkovärds Dottren Margreta Pehrsdotter Dvästa, född derstädes
1798-10-07 1798-09-16 Unga Bonden Olof Persson Harmånger och Hånick, född derstädes Bonde Dottren Carin Olofsdotter Å, född derstädes
1798-10-21 1798-09-30 Reserv Båtsmannen Johan Johansson Lönnånger, född derstädes Pigan Anna Andersdotter Elfsta, född i Bäling
1798-10-21 1798-09-30 Drängen Olof Jonsson Lingsta, född derstädes Pigan Brita Nilsdotter Lingsta
1798-10-28 1798-10-07 Drängen Pehr Pehrsson Hogsta, född i Djursta Pigan Anna Ericsdotter Djursta, född i Lingsta
1798-11-04
Drängen Jonas Andersson Dvästa, född i Harmånger och Wattrång Bonde Dottren Anna Ericsdotter Dvästa, der född
1798-10-28
Bondesonen Jonas Jonsson Bäling, der född Bonde Dottren Helena Abrahamsdotter Gnarp och Bosta, der född
1798-12-30 1798-12-09 Gl. Bonden Jon Larsson Hogsta, född i Lingsta Bonde Dottren Christina Ericsdotter Wik, derstädes
1799-05-05 1799-03-31 Bonden och Enklingen Jonas Jonsson Bäling Enkan Brita Ericsdotter Född uti Harmånger och Rösta
1799-05-19 1799-04-28 Strandfiskare Sonen Pehr Pehrsson Vid hafvet Torpare Enkan, Hustru Anna Olofsdotter Hogsta
1799-06-16 1799-05-26 Drängen Eric Michaëlsson Kungsgården, född i Å Bonde Enkan Sigrid Jonsdotter Kungsgården
1799-10-27 1799-10-06 Torpare Sonen Johan Nilsson Bergsjö och Elgered Pigan Margareta Henricsdotter Hogsta, der född
1799-11-03 1799-10-13 Bonden och Enklingen Hans Ericsson Bergsjö och Ungrik Bonde Dottren Anna Jonsdotter Kungsgården, der född
1799-11-03 1799-10-13 Bondesonen Olof Jonsson Kungsgården, der född Pigan Brita Michaëlsdotter Å, der född
1799-12-01 1799-11-10 Krono Båtsmannen Anders Lingman Elfsta, född i Ljumkils Sokn Bonde Dottren Anna Pehrsdotter Elfsta, der född
1799-12-08 1799-11-17 Drängen Olof Jonsson Elfsta, der född Pigan Carin Henricsdotter Djursta
1799-12-29 1799-12-08 Mästersvennen Johan Bergström Dvästa, född på Ströms Bruk Torpare Enkan Cherstin Pehrsdotter Dvästa, der född
1800-01-10 1799-12-22 Bruksarbetaren Christopher Forsström Hudiksvall, född i Harmånger och Forssa Pigan Helena Ericsdotter Lönnånger, född i Dvästa
1800-01-19 1799-12-29 Drängen Olof Nilsson Fläcka, född uti Jerna Sockn och Skålö by Torpare Enkan Anna Samuelsdotter Född i Djursta
1800-07-06 1800-06-22 Reserv Båtsmannen Johan Johansson Lönnånger Pigan Brita Carlsdotter Å, född i Hudiksvall
1800-11-02 1800-10-12 Bondesonen Nils Stephansson Djursta Bonde och Kyrkovärds Dottren Margreta Jonsdotter Å
1800-11-09 1800-10-19 Bondesonen Lars Persson Lingsta Bonde Dottren Anna Andersdotter Gnarp och Rogsta By
1800-11-30 1800-11-09 Soknemuraren Olof Murén Harmånger Torpare Enkan Helena Paulsdotter Lingsta, der född

1801-03-08 Enklingen och Ord. Båtsmannen Olof Åkman Hög Båtsmans Dottren Brita Jonsdotter Nybyn
1801-06-07 1801-05-17 Drängen Eric Persson Lingsta, född i Ilsbo Bonde Enkan Ingrid Larsdotter Lingsta, född i Wik
1801-10-18 1801-09-27 Drängen Olof Eriksson Frösten, född i Ilsbo och Vesttjer Bonde Dottren Margareta Andersdotter Frösten
1801-10-25 1801-10-04 Hjulmakaren Lars Lönnberg Lönnånger Bonde Dottren Gölin Olofsdotter Lönnånger
1801-11-29 1801-11-08 Bonden och Enklingen Jon Pehrsson Elfsta, där född Bonde Dottren Anna Olofsdotter Gärde
1802-08-15 1802-07-25 BondeSonen Erik Olofsson Hogsta, född därstädes Bonde- och Kyrkowärds Dottren Karin Pehrsdotter Dwästa, där född
1802-10-31 1802-10-10 BondeSonen Anders Jonsson Hogsta, där född Bonde- och Kyrkwärds Dottren Karin Jonsdotter Å
1802-10-31 1802-10-10 BondeSonen Erik Eriksson Lönnånger, där född Bonde Dottren Karin Aronsdotter Nybyn
1802-12-26 1802-12-12 Bonden och Enklingen Olof Pehrsson Lingsta, född i Dvästa Pigan Karin Jansdotter Lingsta, född i Lunde
1803-06-05 1803-05-15 Bonde Sonen Pehr Pehrsson Djursta Enkan Brita Eriksdotter Å
1803-10-16 1803-09-25 Bonde Sonen Swen Olofsson Djursta Bonde Dottr. Ingrid Pehrsdotter Lunde
1803-10-30 1803-10-09 BondeSon Jon Jonsson Wik, där född Pig. Karin Andersdotter Edsmyra, där född
1803-11-06 1803-10-16 SockneSkrifv: Sonen Pehr Ådahl Vik, där född Bonde Dottr. Margta Jansdotter Hällan, där född
1804-02-12 1804-01-22 Reserv Båtsm. Johan Malmberg Nybyn, född nära Stockholm Bonde Dottr. Brita Jansdotter Tensätter, där född
1804-06-03 1804-05-13 Dräng. Jon Andersson Lönnånger, född i Edsmyra Enk. Karin Olofsdotter Lönnånger, där född

1804-05-20 Bonde Son Lars Hansson Harmånger och Skarftjer, där född Pig. Karin Jonsdotter Lönnånger, född i Harmånger och Wattr.
1804-12-06 1804-11-18 Torp. Anders Hansson Edsmyra, född i Å Pigan Ingrid Andersdotter Gärde, född i Bergsjö och Tanne
1805-01-01 1804-12-16 Dräng. Pehr Pehrsson Hällan, född i Bergsjö och Ö. Tanne Enk. Brita Ersdotter Hällan
1805-05-09 1805-04-21 Bonde Sonen Jon Jonsson Kungsgården Bonde Dottren Anna Olofsdotter Hogsta
1805-06-16 1805-05-26 Bonde Sonen Erik Jansson Hällan Bonde Dottren Margreta Jansdotter Gärde
1805-06-16 1805-05-26 Bonde Sonen Hans Svensson Djursta Bonde Dottren Karin Pehrsdotter Lingsta
1805-10-06 1805-09-15 Båtsm: Reserv. Olof Lind Lingsta Pig. Lisa Jansdotter Lunde
1805-11-10 1805-10-20 Bonde Sonen Jöns Johansson Thensätter Bonde Dottren Karin Olsdotter Djursta
1805-11-24 1805-11-03 Torp: Olof Olsson Edsmyra Enkan Ingrid Guliksdotter Edsmyra
1805-11-24 1805-11-03 Torp. Pehr Olsson Lönnånger Bonde Dottren Sigrid Svensdotter Djursta
1805-12-29 1805-12-08 Kyrkovakt: Anders Djurberg Hogsta Pig. Karin Ersdotter Rösta, Harm:
1806-05-26 1806-05-11 Dräng. Eric Ersson Dvästad, född i Ohre Båtsm. Enkan Brita Larsdotter Djursta, född i Lunde
1806-06-01 1806-05-11 Dräng. Jonas Olsson Dahlvik Lingsta, född i Wik Båtsmans Enk. Sigrid Olsdotter Kungsgården, född i Å
1806-11-02 1806-10-12 Bondesonen Pehr Pehrsson Wik, född därstädes Bonde D:r Anna Olsdotter Född i Å
1806-11-16 1806-10-26 Torparen Lars Ersson Å, född uti Å Pig. Brita Svensdotter Född i Å
1806-12-07 1806-11-16 Torp. Olof Stephansson Å, född därstädes Bonded. Margeta Jonsdotter Kungsgård.
1806-12-28 1806-12-07 Bond. Sven Andersson Frösten, född därstädes Bonde D. Margta Jonsdotter Elfsta
1807-02-08 1807-01-18 Kr. Båtsm. Lars Liten Vik, född i Rotnäs Pigan Ingrid Jansdotter Född i Å
1807-05-31 1807-05-10 Torp. Olof Olsson Kungsgården, född ibd Pigan Margeta Ersdotter Nordanå, född ibd
1807-10-25 1807-10-04 Bondes. Pehr Olsson Edsätter, född ibd Bonded. Brita Olsdotter Lönnånger, född ibd.
1807-11-15 1807-10-25 Bondes. Sven Svensson Djursta, född ibd Torp.dottren Brita Andersdotter Edsmyra, född ibd
1807-12-29 1807-12-06 Bond. Eric Jonsson Frösten, född ibd Lb.dottren Margeta Andersdotter Frösten, född ibd
1807-12-29 1807-12-06 Dräng Eric Jonsson Elfsta, född i Bergsiö Bonde Enkan Margeta Persdotter Elfsta, född i Lingsta
1808-04-24 1808-04-03 Bondes. Lars Jönsson Lönånger, född ibd Bonded. Kjerstin Andersdotter Född i Dvästa
1808-05-15 1808-04-03 Bondes. Jonas Jonsson Lonånger, född ibd Torpared. Ingrid Nilsdotter Född i Hogsta
1808-04-19 1808-04-03 Bonden och Enkl. Jon Jonsson Lingsta Batsm. Enk. Margeta Olsdotter Djursta
1808-06-05
Handelsmannen Olof Jättner
Jungfru Johanna Ljusberg Hudiksvall
1808-06-07
Bondesonen Pehr Persson Bäling, född ibd Kyrkoverdsd. Margeta Abrahamsdotter Född i Gnarp
1808-12-28 1808-11-27 Bonden Olof Ersson Lingsta, född ibd Bonded. Ingrid Persdotter Född i Gnarp
1808-12-28 1808-11-27 Sockenskräddaren Danield Andersson Född i Nybyn Kyrkovärdsd. Margeta Nilsdotter Född i Gärde
1809-04-04 1809-03-12 Sockensmed. Jonas Hammarsten Å, född på Gallström Bonded. Margreta Olsdotter Djursta
1809-08-13 1809-07-23 Bonden Welam Ersson Vik Torpare Enkan Anna Andersdotter Edsmyra
1809-11-26 1809-11-05 Bonde Anders Jonsson Å Bonded. Sigrid Ersdotter Lönånger
1809-12-28 1809-12-03 Bondes. Pehr Olsson Lingsta Bonded. Anna Olsdotter Djursta
1810-04-25 1810-03-25 Soldaten Erik Lif Bergsjö, född i Rogsta Bonded. Brita Nilsdotter Elfsta
1810-06-13 1810-05-13 Drängen Anders Larsson Bäling, född i Gnarp Båtsmans Enkan Lisa Harning Bäling
1810-06-17 1810-05-27 Bondedr. Pehr Pehrsson Dvästa Bonded. Brita Pehrsdotter Född i Lunde
1810-10-23 1810-09-30 Bondes. Nils Olsson Född i Lönånger Torparedot. Margreta Olsdotter Född i Kungsgården
1810-10-23 1810-10-07 Klockaren Lars Engberg Född i Ilsbo Bonded. Juliana Jönsdotter Född i Lönånger
1810-11-16 1810-10-21 Torparen Jon Jonsson Född i Frösten Nämndem,d. Coecilia Olsdotter Född i Harmånger
1810-11-14 1810-10-21 Bonden Erik Ersson Född i Lingsta Nämndemansd. Margta Svensdotter Född i Dvästa
1810-11-11 1810-10-21 Bonden Jon Jonsson Född i Linsta Bonded. Ingrid Johansdotter Född i Djursta
1810-12-28 1810-12-09 Dykeri Dräng. Olof Andersson Född i Hällan Pig. Karin Hendriksdotter Född i Hassela
1811-01-06 1810-12-16 Husmannen Enkl. Olof Andersson Bäling Enkan Helena Norgren Bäling
1811-01-18 1810-12-30 Bondesonen Gulik Guliksson Frösten, född därstädes Fördubl. Båtsm. Enk. Lisa Jansdotter Lingsta
1811-06-13 1811-05-19 Torpares. Pehr Olsson Hogsta, född ibd Bonded. Karin Persdotter Lunde
1811-10-10 1811-09-22 Dräng. Pehr Andersson Frösten, född ibd Bonded. Ingrid Jansdotter Gärde, född ibd
1811-10-11 1811-09-22 Bondesonen Johan Pehrsson Hällan Pigan Margta Pålsdotter Frösten
1811-10-23 1811-10-06 Förstärkningskarlen Hans Palm Edsmyra, född ibd Bonded. Brita Olsdotter Lönånger, född ibd
1811-11-12 1811-10-06 Bondesonen Olof Hansson Bäling, född ibd Bonded. Helena Hansdotter Bäling, född ibd
1811-11-03 1811-10-13 Kronobåtsm. Olof Kardel Wik, född ibd Bonde D:r Karin Jonsdotter Wik, född ibidem
1811-11-07 1811-10-13 NämdemansS. Hans Göransson Lingsta, född ibd Bonded. Marta Jonsdotter Bäling, född ibd
1811-11-13 1811-10-20 Bondesonen Anders Andersson Dvästa, född ibd Bonded. Margta Olsdotter Dvästa, född ibd
1812-02-05 1812-01-19 Torp. Olof Olofsson Å, född ibd Bonded. Karin Olofsdotter Hogsta, född ibid
1812-06-17 1812-05-03 Dräng. Erik Stephansson Djursta, född ibd Torp. Dot. Karin Andersdotter Hogsta, född ibd
1812-06-14 1812-05-24 Bondes. Mårten Eriksson Å, född ibd Bonded. Ingrid Pehrsdotter Vik, född ibd
1812-06-19 1812-05-31 Afsked. Kronobåtsm. Anders Lingman Elfsta Bonded. Golin Olsdotter Vattrång, född ibd
1812-11-05 1812-10-18 Torp. Aron Olofsson Gärde, född ibd Bonded. Juliana Jonsdotter Lunde
1812-11-18 1812-10-25 Bondes. Olof Olofsson Lönånger Skräddared. Brita Andersdotter Nybyn
1812-12-29 1812-11-29 Bond. Johan Olofsson Hogsta, född ibid. Bonded. Margta Pehrsdotter Vik
1813-04-20 1813-04-04 Dräng Jonas Nilsson Elfsta, född ibid. Kyrkovärdsd. Juliana Nilsdotter Gärde, född ib.
1813-10-03 1813-09-12 Sockn skrädd. Johan Löfstedt Å, född i Lima Kyrkovärdsd. Brita Nilsdotter Gärde
1813-10-19 1813-09-19 Bond. Pehr Nilsson Frösten, född ib. Pig. Karin Nilsdotter Frösten, född i Gnarp
1813-10-22 1813-10-03 Vise Landtm. Olof Högdahl Hogsta Bonded. Karin Hansdotter Forssa, född ib.
1813-11-10 1813-10-17 Bond. Pehr Jonsson Wik, född ibid. Bonded. Brita Jansdotter Hällan
1813-11-09 1813-10-17 Torp. Enkl. Pehr Olofsson Lönånger Torpared. Anna Tomsdotter Hällan, född i Hällan
1813-11-14 1813-10-24 Bond. Pehr Eriksson Hogsta Bonded. Karin Eriksdotter Lönånger, född ib.
1813-12-05 1813-11-14 Enkl. B. Jon Jonsson Å Hjulmakare d. Karin Svensdotter Kungsgården
1813-12-29 1813-12-05 Bond. Jon Eriksson Nybyn Pig. Brita Svensdotter Nybyn
1813-12-29 1813-12-05 Dr. Anders Andersson Vik, född i Gnarp Bonded. Karin Jonsdotter Vik
1814-04-26 1814-04-17 Rotebåtsm. Olof Lärka Född i Lingsta Båtsm:s Enk. Brita Jansdotter Nybyn
1814-06-15 1814-05-22 Bondesonen Nils Eriksson Lönånger Bondedottr. Barbrud Olsdotter Hogsta
1814-06-14 1814-05-29 Drängen Hans Olofsson Dvästa, född i Harmånger Bondedottr. Margta Andersdotter Dvästa
1814-10-30 1814-10-09 Husm. Johan Lundin Lönånger Pig. Ingrid Larsdotter Å, född i Dvästa
1814-11-11 1814-10-23 Bonden Olof Abrahamsson Dvästa Bonded. Brita Andersdotter Dvästa
1815-05-28 1815-04-30 Bond. Olof Nilsson Gärde Bonded. Juliana Pehrsdotter Bergsjö och Fiskvik
1815-05-15 1815-04-30 Beväringskarlen Jonas Ånman Hogsta Båtsmansänk. Brita Jonsdotter Djursta
1815-06-02 1815-05-14 Hemmanstillträdaren Jon Olofsson Hogsta Torp. Enk. Karin Pehrsdotter Lunde
1815-06-04 1815-05-14 TorpareSonen Olof Nilsson Hogsta Bond. D. Anna Jönsdotter Lönånger
1815-10-27 1815-10-08 Bondesonen Erik Pehrsson Hällan Pig. Ingrid Andersdotter Hällan, född i Bergsiö
1815-11-26 1815-11-05 Rotebåtsm. Jonas Lingman Elfsta, född i Hogsta Bond. D. Margta Olofsdotter Kungsgården
1815-12-28 1815-12-03 Dräng. Aron Nilsson Dvästa, född i Trösten Bonde Dottr. Karin Nilsdotter Elfsta
1815-12-28 1815-12-03 Rotebåtsm. Henr. Harning Kungsgården, född i Harmånger och Forssa Torp. Dottr. Margeta Andersdotter Hogsta
1816-01-14 1815-12-31 Drängen Mårten Pehrsson Dvästa, född i Edsäter Bonde Enk. Sigrid Eriksdotter Dvästa
1816-06-19 1816-05-19 Bond. S. Erik Eriksson Å Bonded. Barbrud Olofsdotter Djursta
1816-06-14 1816-05-19 Bond. Hans Nilsson Hogsta Bonded. Anna Eriksdotter Lönånger
1816-06-10 1816-05-19 Bondes. Pehr Olofsson Lönånger Bonded. Karin Nilsdotter Frösten
1816-12-04 1816-11-03 Bond. Olof Larsson Lönånger, född ibid. Hammarsm. D. Maria Lögdström Född på Ströms bruk
1816-12-30 1816-12-08 Bond. Enkl. Olof Pehrsson Elfsta Hammarsmeds Enk. Anna Axlund Bjuråker
1817-02-16 1817-02-02 Dräng. Pehr Persson Född i Malung Bonded:n Karin Pehrsdotter Hällan
1817-06-11 1817-05-25 Bond. Jon Larsson Hogsta Bonded:n Karin Jonsdotter Hogsta
1817-06-11 1817-05-25 Bondes. Lars Jonsson Wik Bonded:n Margta Jonsdotter Hogsta
1817-11-03 1817-10-19 Bondes. Göran Ersson Lingsta Pigan Brita Andersdotter Hogsta
1817-11-21 1817-10-26 Krono Båtsm. Pehr Rahm Å, född i Wattrång Torpared:n Karin Olsdotter Född i Kungsgården
1817-11-26 1817-10-26 Enkl. Torp. Olof Ersson Frösten Bonded:n Sigrid Olsdotter Lönånger
1817-11-20 1817-11-02 Bond. Jon. Olsson Kungsgården Bondedottren Kjerstin Olsdotter Å
1817-12-28 1817-12-07 Rotebåtsm. Er. Liten
Pigan Karin Jonsdotter Lingsta, född i Bäling
1818-02-20 1818-02-01 Bondes. Olof Jonsson Lunde Pigan Anna Jonsdotter Född i Bergsjö
1818-05-08 1818-04-12 Bondes. Jon. Ersson Dvästa Enk. Ingrid Jansdotter Wik
1818-06-21 1818-06-07 Socken Skomak. Olof Lönndahl Djursta Pig. Margta Andersdotter Hogsta, född i Wik
1818-11-01 1818-10-11 Bond. Jöns Johansson Tennsäter
Margta Jansdotter Djursta, född ibd
1818-11-01 1818-10-11 Bondes. Pehr Jansson Djursta Torpare Dottren Margeta Ersdotter Bäling
1818-11-11 1818-10-11 Torpares. Nils Olsson Hogsta Pigan Anna Mathsdotter Hogsta, född i Strömbacka
1818-11-15 1818-10-25 Bondes. Pehr Olsson Djursta Bonded. Brita Olsdotter Dvästa
1818-11-29 1818-11-01 Bondes. Nils Jonsson Frösten Bonded. Karin Hansdotter Bäling
1818-12-29 1818-12-06 Bondes. Mårten Jönsson Lönånger Pigan Karin Carlsdotter Lönånger, född i Hogsta
1819-01-13 1818-12-20 Soldat Joh. Pet. Flink Bergsjö, född i Hedmora Bonded:n Margt. Mårtensdotter Tennsäter
1819-06-11 1819-05-09 Dräng. Jonas Olsson Elfsta, född i Kungsgården Bonded. Brita Jonsdotter Född i Elfsta
1819-10-15 1819-09-26 Bondes. Pehr Pehrsson Född i Elfsta Bonded. Margta Larsdotter Wik
1819-10-29 1819-10-10 Torpares. Pehr Thomsson Hällan Pig. Brita Pålsdotter Lingsta
1819-11-18 1819-10-31 Afsked. Rotebåtsm. And. Liten Lingsta Pig. Brita Ersdotter Född i Bäling
1819-11-19 1819-10-31 Bondes. Olof Jönsson Lönånger Bonded. Margta Hansdotter Dvästa
1819-12-28 1819-12-12 RoteBåtsm. Pehr Holmberg Frösten Bonded. Brita Jonsdotter Elfsta
1820-04-27 1820-04-09 Bondes. Pehr Andersson Elfsta Pigan Margeta Ersdotter Elfsta, född i Hassela
1820-11-02 1820-10-15 Drängen Pehr Pehrsson Hällan, född i Hällan Bondedottren Anna Jonsdotter Lunde
1820-11-12 1820-10-22 N:M.Sonen Sven Larsson Lönånger N:M.Dottren Marget Jonsdotter Elfsta
1820-12-29 1820-12-03 Torp. Jon Ersson Lingsta Torp. Dottren Kjerstin Olsdotter Lingsta

1821-04-08 Båtsmanss. Jon. Jonsson Gärde Båtsmans Enk. Brita Jonsdotter Elfsta, född ibd
1822-01-03 1821-12-16 Bondes. Jon. Pehrsson Elfsta Bonded:n Kar. Olsdotter Dvästa, född ibd
1822-10-01 1822-09-08 Kyrkovärds Son Nils Svensson Å, född ibd Pigan Ingrid Påhlsdotter Å, född uti Edsmyra
1822-10-22 1822-09-29 Torparen Johan Ersson Bäling, född ibd Bondedottren Brita Pehrsdotter Bäling
1822-10-27 1822-10-06 Bondesonen Jonas Olsson Djursta, född ibd Bondedottren Brita Jönsdotter Elfsta, född ibd
1822-11-14 1822-10-20 Drängen Jon Olsson Lönånger, född i Nybyn Pigan Anna Larsdotter Lönånger, född ibd
1822-11-22 1822-11-03 Skräddare Lärling. Olof Olsson Hogsta, född ibd Pigan Karin Pehrsdotter Hogsta, född i Delsbo
1823-01-02 1822-12-08 Drängen Johan Larsson Wik, född uti Hogsta Bonde Enkan Anna Olsdotter Wik
1823-01-02 1822-12-08 Drängen Jonas Olsson Frösten, född i Lingsta Torparedottr. Brita Andersdotter Dvästa
1823-04-24 1823-04-06 Bondeson Olof Larsson Hogsta, född derstädes Bonded:n Brita Jonsdotter Å, född derstädes
1823-06-12 1823-05-25 Torpareson Eric Nilsson Hällan Båtsmansdott:r Karin Jonsdotter Gärde
1823-06-23 1823-06-02 Blifvande Socken Skräddaren Jonas Larsson Lönånger Torparedott:r Brita Olsdotter Gärde
1823-10-31 1823-10-12 Bondeson och blifvande Torparen Jonas Olsson Lönånger Torpared:n Barbru Påhlsdotter Hällan
1823-11-20 1823-11-02 Rotebåtsman Pehr Holmberg
Pigan Sigrid Jansdotter Född uti Gnarp
1824-04-21 1824-03-28 Bondeson Anders Hansson Hällan Torpared:n Margta Olsdotter Hogsta
1824-10-20 1824-09-26 Bonde och Kyrkovärdsson Pehr Svensson Å Nämndemansdott:n Gölin Jonsdotter Elfsta
1824-10-31 1824-10-10 Kyrkovaktaren Jan Petter Brusell Hogsta Pigan Margta Samuelsdotter Hogsta
1824-11-03 1824-10-17 Fjerdingsmansson Eric Olsson Frösten Pigan Cathrina Olsdotter Frösten
1824-11-17 1824-10-24 Bonden Johan Larsson Wik Bondedot:n Brita Pehrsdotter Wik
1824-11-12 1824-10-24 Bondeson Olof Jansson Djursta Bonde Enkan Margta Hansdotter Dvästa
1824-11-28 1824-11-14 Drängen Lars Ersson Bäling Båtsmansd:n Brita Ersdotter Bäling
1824-12-30 1824-12-12 Rotebåtsm. Jonas Lärka Elfsta Pigan Margta Olsdotter Elfsta
1825-01-13 1824-12-26 Drängen Anders Andersson Hällan, född i Norbo Pig. Brita Pehrsdotter Hällan
1825-04-20 1825-04-03 Strandfisk. Pehr Jonsson Nybyn Bonded:n Margta Jonsdotter Wik
1825-06-02 1825-05-15 Torparen Jon Jonsson Lunde Bonded:n Sigrid Mårtensdotter Nybyn
1825-06-08 1825-05-15 Bondeson Hans Andersson Dvästa Kyrkovärdsd:n Brita Svensdotter Å
1825-06-07 1825-05-15 Bondeson Anders Pehrsson Elfsta Bonde Enkan Karin Pehrsdotter Djursta
1825-06-17 1825-05-29 Bondeson Pehr Hansson Dvästa Bondedottren Kerstin Larsdotter Lingsta
1825-06-20 1825-05-29 Bondeson Johan Hansson Hällan Bonded:n Karin Jonsdotter Nybyn
1825-11-03 1825-10-09 Bondeson Olof Andersson Dvästa Pigan Anna Andersdotter Djursta
1825-11-04 1825-10-16 Bondeson Nils Andersson Elfsta Bondedottren Karin Jönsdotter Elfsta
1825-11-18 1825-10-30 Torparen Johan Bergström Dvästa Pigan Helena Olsdotter Dvästa, född i Harmång.
1825-11-16 1825-10-30 Fjerdingsman Son Pehr Olsson Frösten Bondd:n Margta Olsdotter Djursta
1825-12-28 1825-12-04 Gamle Bonden Mårten Jonsson Tensäter Pigan Margeta Göransdotter Tensäter
1825-12-28 1825-12-04 Bondeson Anders Andersson Elfsta Bondedottren Brita Olsdotter Elfsta
1825-12-28 1825-12-04 Nämndeman Jon Jonsson Elfsta Bonde Enkan Anna Andersdotter Elfsta
1826-12-12 1826-11-12 Dräng. Nils Johansson Hogsta Pigan Margeta Pehrsdotter Hogsta

1827-01-07 Torparen Olof Olsson Hogsta Pigan Ingrid Ersdotter Bäling

1827-04-22 Drängen Anders Olsson Född i Frösten Pigan Brita Jansdotter Gärde, född i Rösta
1827-11-03 1827-10-14 Bondeson Eric Olsson Lönånger, född derstädes Barmorskan Eva Liva Lönberg Lönånger
1827-12-30 1827-11-25 Afskedade Skomakare Enklingen Ol. Löndahl Djursta Pigan Anna Charl. Westerberg
1828-10-27 1828-10-05 Afskedade Båtsm. Pehr Harning Bäling Pigan Anna Pehrsdotter Hogsta
1828-10-31 1828-10-12 Bondeson Olof Olsson Lunde Fjerdingsmansd:n Brita Olsdotter Frösten
1828-11-06 1828-10-12 Drängen Jon Andersson Dvästa Pigan Brita Olsdotter Frösten
1828-11-03 1828-10-12 Dräng. Jon Arfvidsson Harmånger och Rösta Torp.dott:n Eva Lönberg Hällan
1828-11-21 1828-10-19 Dräng. Lars Pehrsson Lingsta Båtsmans Enkan Karin Olsdotter Å

1828-10-19 Dräng. Nils Pehrsson Lingsta Bonded:n Sigrid Jonsdotter Bäling
1828-11-25 1828-11-09 Drängen Lars Olsson Lunde Bondedottr. Anna Ersdotter Född i Gärde
1828-12-29 1828-12-07 Drängen Nils Nilsson Dvästa BondeEnk. Margta Hansdotter Dvästa
1829-05-13 1829-04-26 Bonden Hendric Larsson Nordanå och Harmånger Bonded:n Karin Andersdotter Dvästa
1829-06-10 1829-05-24 Båtsmannen Anders Harning Hogsta Pigan Brita Stina Holmberg Hogsta
1829-06-10 1829-05-24 Rote Båtsman Jan Brusell Lingsta Torparedottren Margta Jonsdotter Hogsta
1829-10-14 1829-09-20 Torpare Sonen Pehr Pehrsson Hogsta Bonde Enkan Brita Jonsdotter Hogsta, född i Å
1829-10-27 1829-10-04 Bondeson Johan Jansson Djursta Bondedott:n Brita Pehrsdotter Å
1829-11-05 1829-10-18 Bondeson Jon Andersson Å Bondedott:n Brita Jonsdotter Hogsta
1829-11-25 1829-11-01 TorpareSon Sven Svensson Djursta Nämndem.dott:n Karin Ersdotter Hogsta
1830-01-04 1829-12-06 Gamle Bonden Anders Jonsson Dvästa Bonde Enkan Christina Ersdotter Hogsta

1830-05-23 Bondeson Eric Andersson Å Bondedottren Brita Pehrsdotter Bäling
1830-06-16 1830-05-23 Bondeson Daniel Aronsson Nybyn Bondedotter Brita Pehrsdotter Dvästa
1830-11-03 1830-10-17 Bondeson: Olof Svensson Djursta Husmansdottren Kajsa Lisa Pehrsdotter Bäling
1830-11-04 1830-10-17 Drängen Hans Svensson Dvästa Bondedottren Sigrid Olsdotter Dvästa
1830-11-11 1830-10-24 Drängen Pehr Pehrsson
Bondedottren Margta Jonsdotter
1831-01-03 1830-11-07 Bondeson Pehr Jonsson Elfsta Pigan Karin Olsdotter Wik
1830-12-28 1830-11-07 Husman Johan Linde Elfsta Pigan Karin Olsdotter Elfsta
1831-05-09 1831-04-17 Drängen Jon Jonsson Hogsta Bonde Enkan Karin Ersdotter Hogsta
1831-10-13 1831-09-18 Bondesonen Eric Andersson Dvästa Bondedottren Margta Olsdotter Bäling
1831-10-18 1831-09-25 Bondesonen Jon Jonsson Wik Pigan Brita Jonsdotter Wik
1831-10-27 1831-10-02 SocknSkrifv. Sonen Mårten Ådal Wik Pigan Brita Andersdotter Djursta

1831-10-09 Bondesonen Sven Hansson Djursta Nämndemans Dottr: Anna Ersdotter Hogsta
1831-11-11 1831-10-16 Enkling: Bond: Pehr Olsson Djursta Skogvaktare Dottren Anna Jonsdotter Hogsta
1831-11-04 1831-10-16 Torparen Göran Abrahamsson Dvästa Bondedottren Brita Jonsdotter Lönnånger
1831-11-04 1831-10-16 Bondeson Hans Hansson Gränsiö och Gnarp Bondedottren Margeta Abrahamsdotter Dvästa
1831-11-15 1831-10-23 Drängen Eric Nilsson Elfsta Bonde Enkan Brita Jönsdotter Elfsta
1831-12-30 1831-12-04 Gamla Bonden Mårten Pehrsson Dvästa Pigan Gölin Olofsdotter Dvästa
1832-03-29 1832-01-29 Torparen Eric Andersson Hogsta Pigan Kjerstin Andersdotter Wik
1832-06-24 1832-05-20 Strandfiskaren, Enkl. Pehr Mur Skarftjärn i Harmånger Bonde Enkan Karin Hansdotter Högdal Hogsta
1832-10-23 1832-09-30 Torparen Enklingen Jon Jonsson Lunde Bondedottren Helena Andersdotter Dvästa
1832-10-29 1832-10-14 Bondesonen Eric Jonsson Bäling Bondedottren Brita Olsdotter Lunde
1832-12-26 1832-11-04 Drängen Eric Olsson Bäling Bondedottren Karin Ersdotter Bäling
1832-12-27 1832-12-02 Torparen Olof Olsson Å Landbonde dottren Margeta Jonsdotter Hogsta

1832-10-07 Bondesonen Jöns Larsson Lönnånger Bondedottren Brita Larsdotter Lingsta
1832-12-28 1832-12-02 Torpare Sonen Johan Olsson Stocka, Harmånger Bondedottren Anna Pehrsdotter Elfsta
1832-12-27 1832-12-09 Gamle Bond: Enkl. Jonas Ersson Nybyn Torpare Dottren Margta Andersdotter Wik
1833-03-25 1833-03-10 Drängen Anders Olsson Hogsta Pigan Karin Pehrsdotter Hogsta
1833-04-08 1833-03-24 Husmans Enklingen Magnus Bodell
Bondedottr. Margta Pehrsdotter Hällan
1833-05-05 1833-04-07 Drängen Pehr Andersson Bergsjö och Fiskvik Torpare dottren Greta Johansdotter Hogsta
1833-05-17 1833-05-12 Rote Båtsm. Pehr Ram Hällan Bonde dottren Anna Pehrsdotter Lingsta
1833-10-30 1833-10-13 Bondson Erik Hansson Hällan Bondedottr. Anna Ersdotter Hogsta
1833-11-06 1833-10-20 Drängen Sven Svensson Lingsta Bonddottren Anna Olsdotter Lingsta
1833-11-22 1833-11-03 Bond. Erik Wilhelmsson Wik Bond. Dottr. Brita Pehrsdotter Wik
1833-12-06 1833-11-17 Husm. Enklingen Olof Thoresson Gnarp och Gränsjö Pig. Brita Samuelsdotter Lingsta
1833-12-27 1833-11-24 Bondes. Lars Ersson Gnarp och Wallen L. Bond.d:r Karin Jonsdotter Hågsta
1834-01-03 1833-12-08 Drängen Jonas Olsson Lingsta Båtsmans Enkan Brita Ersdotter Lingsta
1834-04-10 1834-03-23 Strandfiskaresonen Jon Jonsson Mellanfjerden Bondd:r Juliana Pehrsdotter Hällan
1834-09-07 1834-07-27 Drängen Anders Ahrberg H:vall Pig. Margta Ersdotter Bäling
1834-10-22 1834-09-28 Torp. Jon Jonsson Grängsjö Båtsm. Dottr. Margta Larsdotter Lärka Dvästa
1834-11-07 1834-10-19 Drängen Pehr Mattsson Elfsta Bondedottren Karin Jönsdotter Nybyn
1834-12-04 1834-11-16 Bondson Pehr Johansson Hällan Torpared:r Karin Nilsdotter Hogsta
1834-12-29 1834-12-07 Bonds. Olof Olsson Lönånger Bondedottren Margta Pehrsdotter Dvästa
1834-12-30 1834-12-07 Bondeson Pehr Persson Bäling Pigan Brita Hansdotter Bäling
1835-01-07 1834-12-14 Bonden Olof Pehrsson Wik Pig. Kjerstin Pehrsdotter Lönånger
1835-01-07 1834-12-14 L.Bonden Pehr Pehrsson Wik Bonded:r Brita Hansdotter Hällan
1835-02-27 1835-02-01 B:o Enkl. Jon Andersson Å Bonded:r Margta Olsdotter Kungsgården
1835-06-17 1835-05-24 B:o Enkl. Pehr Svensson Å Kyrkovärdsd:n Brita Ersdotter Skarftjern, nu vistandes i Å
1835-06-15 1835-05-31 Drängen Erik Olsson Gnarp och Gränsjö Husmans Enkan Brita Andersdotter Lingsta
1835-11-02 1835-10-11 Drängen Olof Jonsson Elfsta Båtsmansd:rn Karin Jansdotter Nybyn
1835-11-10 1835-10-18 B:n Enkl. Jon Larsson Hogsta Pig. Karin Olsdotter Hogsta
1835-12-03 1835-11-08 Ordin. Rotebåtsm. Mårten Liten Lönånger Pigan Greta Pehrsdotter Lönånger
1835-12-28 1835-12-06 Bondson Hans Hansson Hällan Bondedottren Kjerstin Svensdotter Å
1836-04-05 1836-03-06 Dräng Jöns Danielsson
LandBondedottren Ingrid Lisa Jonsdotter Frösten
1836-05-04 1836-04-17 Nämdemannen Enkl. Pehr Olsson Frösten Bonded:rn Kjerstin Pehrsdotter Dvästa
1836-05-23 1836-05-01 Husman Olof Nordgren
Pig. Margta Bolin Bäling
1836-06-12 1836-05-22 Torpare Enklingen Olof Nilsson Hogsta Kyrkovaktaredottren Ingrid Ersdotter Djursta
1836-05-30
Bondson Jonas Olsson Kungsgården Pig. Anna Spjut Bergsjö
1836-06-12 1836-05-29 Bondson Lars Larsson Lönånger Klockared:rn Margta Engberg Gärde
1836-12-28 1836-12-04 Torp. Sonen Ol. Pehrsson Lönånger Bonde D:n Karin Hansdotter Hällan
1836-12-28 1836-12-04 Torp. Enkl. P. Pehrsson Hällan Bonde Dottren Anna Jonsdotter Elfsta
1837-01-__ 1836-12-18 Bonde Sonen Ol. Nilsson Lönånger Bonde Dottren Margaretha Larsdotter Lönånger