Vigselregister Jättendal C:4
Vigseldatum Lysningsdatum Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
1837-01-09 1836-12-18 Bonde Sonen Ol. Nilsson Lönånger Bond. D:n Märta Larsdotter Lönånger
1837-11-15 1837-10-22 Dräng. Pehr Jönsson Hånick Bonde Dottren Märta Olsdotter Dvästa
1837-11-16 1837-10-29 Bond. Jon Jonsson Nybyn Torpare Dottren Karin Pehrsdotter Gärde
1837-11-27 1837-11-05 Dräng. Pehr Hansson Djursta Bonde D:n Karin Pehrsdotter Vik
1837-11-22 1837-11-05 Bonde Son. And. Svensson Frösten Bond. D:n Karin Olsdotter Djursta
1837-11-26 1837-11-05 Bond. Eric Jonsson Nybyn Pig. Anna Hansdotter Nybyn
1837-11-27 1837-11-12 Bonde Sonen Er. Ersson Lingsta Bond. D:n Karin Olofsdotter Kungsg.
1837-12-07 1837-11-12 Bysmeden Er. Sundberg Frösten Kyrkv:s Dottr. Märta Pehrsdotter Elfsta
1837-12-27 1837-12-03 Bonde Enklingen Anders Hansson Hällan Bonde D:n Karin Olsdotter Lönånger
1838-01-02 1837-12-03 Torpare Sonen Eric Larsson Å Pigan Sigrid Olofsdotter Bäling
1838-05-17 1838-04-29 Bond. Joh. Svensson Å Bonde Enkan Ingrid Pehrsdotter Å
1838-10-14 1838-09-16 Bonde Enkling Jon Jonsson Lingsta Bond. Enkan Karin Larsdotter Nordanå, Harmånger S:n
1838-11-14 1838-10-14 Dräng. Eric Ersson Gnarps S:n och Gränsjö By Nämndem. D:n Kar. Jonsdotter Elfsta
1838-11-14 1838-10-21 Bonde Son. Lars Andersson Nordanå, H:rs S:n B:de D:n Marta Larsdotter Lingsta
1838-11-21 1838-10-28 Bonde S:n And. Jonsson Vik Skrädd. D:n Karin Danielsdotter Nybyn
1838-11-30 1838-11-04 Bonde Enkl. Er. Jonsson Nybyn Enkan Gölin Olsdotter Dvästa By
1838-11-28 1838-11-04 Bond. Son. Er. Pehrsson Hocksta Bond. D:n Kjerstin Hansdotter Djursta
1839-01-02 1838-12-02 Bond. Son. Jan Ersson Gärde Strandfisk. D:n Brita Jonsdotter
1839-01-07 1838-12-09 Drängen Lars Pehrsson Bergsjö Enkan Anna Ersdotter Djursta
1839-02-10 1839-01-13 Ordin. Kr. Båtsm. Lars Kardell Elfsta Pig. Anna Pehrsdotter Elfsta
1839-06-09 1839-05-19 Bond. S:n Nils Pehrsson Dvästa Bond. D:n Karin Pehrsdotter Lingsta
1839-10-09 1839-09-15 Bonde S. And. Hansson Dvästa Bond. D:n Margta Svensdotter Frösten
1839-11-06 1839-10-13 Bond. Sonen Nils Pehrsson Frösten Bond. D:n Anna Jönsdotter Lingsta
1839-11-13 1839-10-20 Bond. Sonen Ol. Johansson Hocksta Bond. D:n Brita Olsdotter Kungsg.
1839-11-07 1839-10-20 Bond Sonen Eric Göransson Lingsta Bond D:n Anna Olsdotter Lunde
1839-11-14 1839-10-20 Bond. Sonen Carl Olsson Kungsg. Bond. D:n Brita Ersdotter Elfsta
1839-11-20 1839-10-27 Bond. Ol. Ersson Hocksta Bond. D:n Brita Ersdotter Å
1839-11-21 1839-10-27 Bond. Jon Pehrsson Vik Kyrkvärds D:n Karin Svensdotter Å
1840-01-02 1839-12-15 Bond. Sonen Jonas Svensson Frösten Torp. D:n Karin Pehrsdotter Dvästa
1840-10-21 1840-10-04 Bonde Sonen Joh. Pehrsson Ådahl Vik Bond. D:n Margta Andersdotter Å
1840-10-29 1840-10-04 Bond S:n Jon Pehrsson Ingesarf. i Bergsjö Bond. D:n Anna Olsdotter Lunde
1840-11-04 1840-10-18 Bond. Sonen Olof Pehrsson Lingsta Bond. D:n Märta Ersdotter Frösten
1840-11-12 1840-10-18 Torpar. Ol. Ersson Bäling Bond. D:n Karin Olsdotter Bäling
1840-11-19 1840-10-25 Husm. Sven Larsson Kungsg. Pig. Kjerstin Göransdotter Kungsg.
1840-11-13 1840-10-25 F.d. Först.karl. Enkling. Hans Palm Hällan Pigan Brita Larsdotter Hällan
1841-04-14 1841-03-21 Nämndemans Sonen Eric Johansson Hällan Kklockar. Sv. Engbergs D:r Brita Svensdotter
1841-04-28 1841-04-11 Bond. Sonen Pehr Eric Pehrsson Lönånger Bond. D:n Brita Jonsdotter Frösten
1841-04-28 1841-04-11 Bond. Sonen Ol. Jonsson Frösten Bond. D:n Gertrud Pehrsdotter Hoksta
1841-04-29 1841-04-11 Bond S:n Hans Olsson Gärde Bond D;n Marta Jönsdotter Tensäter
1841-06-10 1841-05-09 Bonde Enkl. Lars Jonsson Hogsta Bonde D:n Karin Jonsdotter Hogsta
1841-06-09 1841-05-23 Torp. S:n Joh. Pehrsson Gärde Bond D:n Anna Olsdotter Lönånger
1841-06-18 1841-05-23 Bond. Jon Jonsson Elfsta Pig. Helena Pehrsdotter Elfsta

1841-05-23 Bond S:n Ol. Olsson Kungsg. Bond D:n Juljana Hansdotter Djursta

1841-06-06 Skogv. S:n Jon Jonsson Hocksta Båtsmans Enkan Brita Stina Holmberg
1841-10-21 1841-10-03 RoteBåtsm. Göran Harning Nybyn S:n Skr. D:n Margta Danielsdotter
1841-11-03 1841-10-10 Bond S:n Joh. Olsson Lönånger Torp. D:n Gertrud Aronsdotter Gärde
1841-11-10 1841-10-17 Torp. S:n P. Pehrsson Dvästa B:nd D:n Anna Jonsdotter Lönånger
1841-11-10 1841-10-24 B:nd S:n P. Svensson Djursta Torp. D:n Kjerstin Olsdotter Frösten
1841-11-24 1841-11-07 Bond. S:n Pehr Olsson Kungsg. B:nd D:n Karin Hansdotter Hocksta
1841-11-26 1841-11-07 Bond S:n And. Andersson Å Bond D:n Brita Ersdotter Frösten
1841-12-28 1841-12-05 Bond S:n Abraham Pehrsson Bäling Torp. D:n Karin Andersdotter Gnarp
1842-01-21 1842-01-02 Dräng. Hans Andersson Vikström
Torp. Enkan Kjerstin Andersdotter Hocksta
1842-03-31 1842-03-06 Dräng. P. Martin Hällberg Frösten Torp. D:n Brita Andersdotter Dvästa
1842-04-22 1842-04-03 Dräng. Eric Olsson Vik Bonde D:n Brita Jonsdotter Vik
1842-05-16 1842-05-01 Dräng. P. Jonsson Lunde Husmans E:kan Brita Göransdotter Kungsgården
1842-10-14 1842-09-18 Bonde Sonen And. Vilhelmsson Vik Pigan Juliana Olsdotter Gnarp
1842-10-25 1842-10-09 Bond S:n Ol. Hansson Dvästa Bond D:n Gölin Jonsdotter Lönånger
1842-11-07 1842-10-16 Dräng. And. Larsson Håcksta Bond D:n Brita Pehrsdotter Lingsta
1842-11-16 1842-10-23 Bonde Enkl. Lars Andersson Lingsta Bond D:n Karin Svensdotter Frösten
1842-12-09 1842-11-13 Dräng. P. Ersson Hällström Hällan Båtsm:s D:n Marta Jonsdotter Vattr.
1842-12-28 1842-12-04 Dräng. Ol. Jonsson Bäling Torp. D:n Brita Greta Hansdotter Bäling
1843-01-02 1842-12-04 Torp. Ol. Olsson Frösten Båtsm:s D:n Karin Olsdotter Vik
1843-01-15 1843-01-01 Husm. Er. Ersson Elfsta Bonde D:n Marget Jonsdotter Håcksta
1843-01-15 1843-01-01 Skatte Torp. Olof Nilsson Håcksta Pigan Karin Andersdotter Håcksta
1843-06-20 1843-05-28 Bond. Nils Hansson Hög Håcksta Pig. Marget Nilsdotter Håcksta
1843-10-31 1843-10-08 Bonde S. Jon Pehrsson Vik Bonde D:n Karin Hansdotter Djursta
1843-11-09 1843-10-15 Dräng. Jonas Pehrsson Bäling Bonde D:n Helena Jonsdotter Bäling
1843-11-08 1843-10-15 Bond S. Lars Olsson Lönånger B:d D:n Anna Pehrsdotter Hocksta
1843-12-28 1843-12-03 Husm. And. Palm Elfsta B:de D:n Margta Olsdotter Djursta
1843-12-27 1843-12-03 Dräng. And. Henricksson Kungsg. B:de D:n Anna Jonsdotter Hocksta
1844-03-11 1844-02-25 Bond. S:n Hans Nilsson Bäling Bond. D:n Brita Svensdotter Djursta
1844-04-10 1844-03-17 Dräng. L. Larsson Kungsg. B:d E:kan Brita Ersdotter Kungsg.
1844-05-27 1844-05-05 Bond. S:n Ol. Jonsson Kungsg. Pig. Cajsa Brita Jonsdotter Kungsg.
1844-06-11 1844-05-26 Torpare S:n Hans Andersson Skarftj. B:de D:n Ingrid Jonsdotter Lönånger
1844-06-17 1844-05-26 Bond. S:n Nils Nilsson Lönånger Skr. Dottren Marget Jonsdotter Lönånger
1844-10-30 1844-10-06 Bond. Enkl. Johan Svensson Å B:de D:n Karin Pehrsdotter Dvästa
1844-12-27 1844-12-01 Torp. Jon Jonsson Kungsg. Pigan Ingrid Jonsdotter Kungsg.
1844-12-30 1844-12-01 B:n Nils Olsson Hocksta Pigan Marta Jonsdotter Hocksta
1845-06-16 1845-05-18 Torp. Olof Olofsson Kungsg. Bonde Dottren Märta Jonsdotter Håcksta
1845-06-02 1845-04-13 Soldaten vid Bergsjö Compagnie And. Hansson Hagström
Pig. Brita Ersdotter Hällan
1845-10-29 1845-10-12 B:n Jon Ersson Frösten Bond, D:n Brita Larsdotter Lönånger
1845-12-29 1845-12-07 B:n Pehr Jansson Hocksta Kl. D:n Kar. Svensdotter Gärde
1845-12-29 1845-12-07 Torp. S:n Jon Hansson Bäling B:de D:n Märta Jansdotter Hocksta
1845-12-30 1845-12-07 Bond. Enkl. Joh. Berglin Vattrång Bonde D:n Karin Olsdotter Lönånger
1845-12-31 1845-12-07 Bonde S:n P. Svensson Frösten Båtsm:s D:n Anna Ersdotter Lingsta
1846-05-08 1846-04-19 Torpar. Olof Olofsson Å Skräddare Dottren Brita Danielsdotter Frösten
1846-05-13 1846-04-26 Torpar. Hans Jonsson Djursta Bondedottren Brita Jonsdotter Hocksta
1846-10-19 1846-09-27 Bonde S:n Ol. Olsson Lönånger Bonde D:n Helena Margaretha Olsdotter
1846-10-29 1846-10-04 Bonde Enklingen Lars Pehrsson Djursta Båtsmansdottren Kjerstin Olsdotter Vik
1846-11-06 1846-10-18 Bysmeden Olof Jonsson Å Pig. Anna Larsdotter Å
1846-11-18 1846-10-25 Torp. Pehr Pehrsson Lunde Pig. Anna Jonsdotter Lingsta
1846-12-29 1846-12-06 B:d S:n Steph. Olsson Djursta B:nd D:n Anna Pehrsdotter Gärde
1846-12-30 1846-12-06 B:de S:n Sven Ersson Lingsta Bond. Dottren Brita Olsdotter Kungsg.

1847-10-17 Bond. Jon Eric ??????? Öster Tanne i Bergsjö S:n Pig. Stina Jonsdotter Lunde

1847-10-31 Skatte Torp., B:d S:n Jöns Jönsson Tänsäter Pig. Karin Jonsdotter Frösten

1847-10-31 Ord. Kr. Båtsm. N:o 51 Hans Holmberg Dvästa Pig. Cajsa Lisa Änglund Frösten
1848-01-01 1847-12-19 Bond Son Ol. Andersson Å Pig. Kjerstin Andersdotter Å
1848-05-03 1848-04-16 Husm. Ol. Palm Elfsta Bond. D:n Brita Olsdotter
1848-06-15 1848-05-28 Bond. Er. Olsson Kungsg. Pig. Marget Olsdotter Kungsg.

1848-05-28 Drängen Jöns Nilsson Hällan L. B. Enkan Karin Nilsdotter Hällan
1848-11-29 1848-11-05 Bond Sonen Lars Pehrsson Vik Bonde D:n Karin Jonsdotter Hocksta
1848-11-23 1848-11-05 Bond. Jon Jonsson Hocksta Båtsm. D:n Brita Andersdotter Hocksta
1848-11-20 1848-11-05 Bond Sonen Olof Pehrsson Hogsta Bond D:n Sigrid Jönsdotter Elfsta
1848-11-09 1848-10-22 Dräng. Jon Jansson Å Torp. Enkan Christina Svensdotter Hällan
1849-05-09 1849-04-15 Bonden Johan Pehrsson Djursta Bond Dottren Karin Svensdotter Djursta
1849-05-28 1849-05-13 Torp. Son Jon Pehrsson Hällan Pig. Brita Christina Bodell Hällan
1849-06-13 1849-05-20 Bond. And. Jonsson Elfsta Bonde Dottren Juliana Jonsdotter Elfsta
1849-06-17 1849-05-27 Dräng. Nils Pehrsson Vik Pigan Ingrid Olsdotter
1849-06-14 1849-05-27 Krono Båtsm. N:o 43 Pehr Jonsson Brusell Vik Pigan Anna Jonsdotter Elfsta
1849-07-08 1849-06-10 Arbetskarlen Olof Sjölander Hudiksvall Enkan Marget Jonsdotter Lönånger
1849-12-27 1849-11-25 Strandf. Olof Harning Lingsta F. Husm:s D:n Brita Jonsdotter Elfsta
1849-12-28 1849-12-02 Bond. Sonen Eric Olsson Djursta Bond Dottr. Brita Aronsdotter Nybyn
1849-12-28 1849-12-02 Bond S:n Jon Ol. Bälin Bäling Pigan Karin Ersdotter Bäling
1850-04-07 1850-03-17 Byskrädd. Jon Olsson Sjödin Bäling Pig. Marta Jeremiædotter Bäling
1850-05-10 1850-04-14 Bond S:n Hans Andersson Frösten Bond D;:n Karin Larsdotter Hocksta
1850-11-21 1850-11-03 Torp. Sonen Pehr Pehrsson Hällan Bonde D:n Anna Stina Andersdotter Å
1850-06-14 1850-05-26 Torpare Sonen Nils Pehrsson Frösten Pigan Sigr. Jonsdotter Elfsta
1850-12-27 1850-12-08 Kr. Båtsm. Nils Lingman Kungsg. Pigan Anna Olsdotter Frösten
1851-03-19 1851-03-02 Bond Son Nils Pehrsson Elfsta Pig. Lena Larsdotter Elfsta

1851-03-30 Bond S:n Jöns Olsson Lönånger Strandf. Dottren Karin Jonsdotter Gärde
1851-05-11 1851-04-20 Bond S:n Pehr Jonsson Elfsta Torpare Dottren Marget Jansdotter Hogsta
1851-06-13 1851-05-25 Dräng. Eric Pehrsson Bäling Pigan Christina Olsdotter Bäling
1851-06-22 1851-06-01 Dräng. Sven Olsson Selin Å Pig. Cathr. Ersdotter Kungsg.
1851-11-27 1851-11-09 Bond Sonen Jöns Jonsson Elfsta Båtsm. D:n Karin Pehrsdotter Holmberg Dvästa
1851-11-28 1851-11-09 N:o 47 Ord. Kr. Båtsmannen Pehr Lärka Djursta Pig. Brita Johansdotter Djursta
1852-01-08 1851-12-14 Sockenskrifv. Jon Larsson Hogsta Bonde Dottren Karin Svensdotter Djursta
1852-04-15 1852-03-21 Torp. Sv. Olsson Lönånger Pig. Marget Andersdotter Lönånger
1852-06-16 1852-05-30 Bonden Olof Jonsson Elfsta Bondedottren Karin Andersdotter Hällan
1852-10-21 1852-10-03 KlockareSon Sven Engberg Gärde Bonde Dottren Karin Pehrsdotter Wik
1852-11-03 1852-10-03 Bond Son Hans Larsson Nordanå i Harmånger Bond Enkan Christina Ersdotter Lönnånger
1852-11-19 1852-10-31 Dräng. Nils Olsson (Storm) Djursta Pig. Brita Johansdotter Djursta
1852-12-30 1852-12-12 Strandfisk. Drängen Pehr Larsson Ånell
Pig. Helena Hansdotter Dvästa
1853-01-04 1852-12-05 Bonde Enkl. Pehr Hansson Dvästa Bonde Enk. Karin Jonsdotter Hogsta
1853-03-30 1853-03-06 Bond Son Nils Stefansson Böle Pigan Sigrid Andersdotter Böle
1853-06-15 1853-05-29 Drängen Nils Pettersson Harmånger och Edsätt Bondedottren Marget Mårtensdotter Tennsätter
1853-08-03 1853-07-03 Afsk. Båtsm. Enkling. Eric Liten Lingsta Pigan Sigrid Greta Olofsdotter Lingsta
1853-10-13 1853-09-04 Torp. Enkl. Hans Andersson Hogsta Bonde Dottren Margta Olsdotter Dvästa
1853-11-06 1853-10-09 Ordin. Båtsm. Olof Harning Lönnånger Pigan Kjerstin Jonsdotter Å
1853-11-30 1853-11-13 Bond. Jon Svensson Elfsta Pigan Karin Mårtensdotter Lönnånger
1853-11-30 1853-11-13 Bond. Lars Svensson Elfsta Bonde Dottren Margreta Nilsdotter Elfsta
1853-12-01 1853-11-13 Bond Son Olof Nilsson Dvästa Bond Dottren Sigrid Ericsdotter Dvästa
1853-12-08 1853-11-13 Dräng. Anders Ersson Hogsta Bonde Dottren Karin Ersdotter Hogsta
1853-12-26 1853-12-04 Husm. Enkl. Olof Olsson Ilsbo och Östanå Bonde Dottren Kjerstin Ericsdotter Frösten
1853-12-29 1853-12-04 Bond. Sven Hansson Frösten Bondedottren Anna Pehrsdotter Lingsta
1853-12-30 1853-12-04 Torp. Olof Palm Elfsta Pigan Gertrud Larsdotter Lönnberg Elfsta
1853-12-29 1853-12-04 Casserade Soldat. Pehr Fröjd Bergsjö och Fiskvik Husm. Enkan Gölin Pehrsdotter Dahl Dvästa
1854-05-04 1854-04-16 Bond. Pehr Jonsson Hogsta Bondedottren Brita Jonsdotter Hogsta
1854-05-04 1854-04-16 Bond Son Jon Jonsson Hogsta Pigan Margreta Olofsdotter Hogsta
1854-06-05 1854-04-21 Torp. Sonen Pehr Andersson Hällan Pigan Brita Olofsdotter Hogsta
1854-06-15 1854-04-28 B:n Anders Nilsson Elfsta Bondedottren Kjerstin Ersdotter Elfsta
1854-10-25 1854-10-08 Torp. Sonen Olof Lönman Lönnånger Pig. Sigrid Danielsdotter Frösten
1854-10-25 1854-10-08 Husm. Pehr Göransson Lingsta Torp.dottren Anna Jonsdotter Lönånger
1854-11-17 1854-10-29 Strandfisk. Olof Strand Gärde Pig. Brita Stina Olsdotter Gärde
1854-11-16 1854-10-29 Bond. Jon Pehrsson Elfsta Pigan Karin Jonsdotter Lingsta
1855-01-03 1854-12-10 Bonde Son Eric Andersson Dvästa Bonde Enkan Karin Svensdotter Lingsta
1855-05-29 1855-05-06 Bond. Jon Jonsson Bäling Pigan Margreta Ersdotter Bäling
1855-05-30 1855-05-06 F. Drängen Anders Andersson Wik Pig. Brita Jonsdotter Dvästa
1855-05-28 1855-05-06 Hattmakare Gesällen C. P. Högdahl Hogsta Pig. Brita Jeremiædotter Boström Hogsta
1855-06-21 1855-06-03 Dagsverks Torp. And. Mattsson Vikberg
Bondedottren Margreta Jonsdotter Wik
1855-06-26 1855-06-10 Torpar. Lars Jonsson Lingsta Båtsmansdottren Anna Pehrsdotter Rahm Hällan
1855-10-25 1855-10-07 Bonde Son Sven Svensson Frösten Torp.dottren Brita Jonsdotter Frösten
1855-11-01 1855-10-14 Drängen Jon Jonsson Djursta Skräddaredottren Juliana Danielsdotter Nybyn
1856-03-27 1856-03-09 Drängen Olof Jonsson Frösten Bonde Enk. Gertrud Pehrsdotter Frösten
1856-05-07 1856-04-20 Strandfiskar. Nils Petter Nilsson Wik Pigan Karin Jonsdotter Å
1856-05-15 1856-04-27 Bond. Nils Olofsson Frösten Pigan Anna Greta Jonsdotter Bäling
1856-05-25 1856-05-11 Skräddaren Anders Löfstedt Wik F. Pig. Greta Pehrsdotter Fröst Lingsta
1856-06-22 1856-05-25 Drängen Pehr Olsson Böle Pig. Christina Jeremiædotter Bäling
1856-06-08 1856-05-25 Bonde Sonen Jonas Olofsson Lönånger Kyrkovärds E:an Helena Margreta Olsdotter Dvästa
1856-08-17 1856-07-27 Husmans Sonen Eric Jonsson Wiklund Wik Pigan Anna Brita Hansdotter Å
1856-11-06 1856-10-19 BondSon Johan Johansson Böle Bonddottren Kerstin Olsdotter Kungsgården
1856-12-29 1856-12-07 F. d. Bonden Enkl. Olof Olsson Lönnånger Torparedottren Anna Persdotter Frösten
1857-01-02 1856-12-07 Drängen Olof Hansson Elfsta Bonddottr. Anna Persdotter Elfsta
1857-04-17 1857-03-29 TorparSon Olof Lingman Lindsta Pigan Greta Larsdotter Lunde
1857-06-22 1857-06-07 Torparen, Enklingen Johan Larsson Hogsta Pigan Anna Larsdotter Kungsgården
1857-11-05 1857-10-11 Torp. Eric Ersson Sjögren Gränssjö, Gnarps Socken F. Pigan Carin Persdotter Högman Böle
1857-11-06 1857-10-18 Skomak. Jonas Pehrsson Hällan Torparedottr. Ingrid Persdotter Hällan
1857-11-26 1857-11-08 Unge Bond. Per Andersson Dvästa Bonddottr. Brita Ersdotter Dvästa
1857-12-28 1857-12-13 Enkl. Bond. Sven Svensson Lind. Smeddottr. Margreta Jonsdotter Å
1858-01-22 1858-01-03 Husm. Enkl. Olof Jonsson Elfsta Bonddottren Brita Jönsdotter Tensetter
1858-01-28 1858-01-10 Bond. Enkl. Olof Johansson Hånik Båtsmansdottr. Anna Henricsdotter Harning Kungsgården
1858-02-07 1858-01-24 Skräddaren Johan Löfstedt Wik Torpare Enkan Carin Jonsdotter Lönånger
1858-04-09 1858-03-14 BondSon Olof Ersson Dvästa Skogvakt.dottren Anna Ersdotter Hällan
1858-04-15 1858-03-21 F. Nämndem. Enkl. Johan Persson Hällan Pig. Marget Gulichsdotter Hällan
1858-05-24 1858-05-09 Dräng. Eric Persson Lindsta Pigan Brita Stina Jonsdotter Lindsta
1858-06-21 1858-06-06 Torp. Enkl. Jon Hansson Bäling Bonddr. Marget Johansdotter Böle
1858-11-26 1858-11-07 Torp. Anders Jonsson Svedin Å Pig. Anna Ericsdotter Frösten
1858-12-12 1858-11-21 HusmansSonen Aron Aronsson Frösten F. Pigan Anna Larsdotter Dvästa
1859-04-25 1859-04-03 Torp. Erik Andersson Elfsta Husmansdottren Brita Juliana Bodell Hällan
1859-04-29 1859-04-10 Husm. Göran Gulicksson Kungsgården Bondedottren Anna Ersdotter Frösten
1859-05-13 1859-04-24 Skräddare Sonen Pehr Olof Lindberg Lönånger Strandfisk.dottren Juliana Jonsdotter Gärde
1859-06-13 1859-05-29 Torp. Lars Jonsson Berglund Harmånger och Stocka Pig. Anna Greta Norström Frösten
1859-06-13 1859-05-29 Husm. Erik Ersson Rogsta och Välsta Pig. Anna Greta Lögdström Frösten
1859-10-27 1859-10-09 Afsk. Båtsm. Mårten Liten Lönånger Pigan Karin Olsdotter Elfsta
1859-11-03 1859-10-16 Bond. Olof Olsson Lunde
Brita Pehrsdotter Lunde
1859-11-04 1859-10-16 Torp. Enklingen Olof Olsson Skoglund Böle Bondedottren Juliana Jönsdotter Tensätt
1859-11-18 1859-10-30 Ordin. Båtsmannen Anders Liten Lingsta Pig. Ingrid Aronsdotter Hällan
1859-12-29 1859-11-20 Dräng. Jon Jonsson Åberg Wik Båtsmans dottren Margreta Olsdotter Cardél Wik
1860-01-03 1859-12-04 Kyrkovärdssonen Pehr Ådahl Frösten Bondedottren Greta Olsdotter Lönånger
1859-12-27 1859-12-04 Bruks Arbet. Olof Bolander Ström i Harmånger Husmansdottren Karin Pehrsdotter Å
1860-01-13 1859-12-11 Snickaren Olof Berglöf
Pig. Christina Ulrika Tiderman Böle
1860-04-13 1860-03-18 Ordin. Båtsman Sven Cardél Elfsta Torp.dottren Margreta Olofsdotter Böle
1860-05-10 1860-04-22 Bond. Johan Pehrsson Hällan Bondedottren Brita Jonsdotter Wik
1860-05-17 1860-04-29 Dräng. Jonas Engberg Harmångers Prästgård Sk.Torp.dottren Juliana Johansdotter Elfsta
1860-05-18 1860-04-29 Bond Son Erik Nilsson Bäling Pig. Sigrid Jönsdotter Dvästa
1860-08-17 1860-07-29 Torparen Erik Jonsson Lingnell Lingsta Torparedottren Pig. Brita Johansdotter Elfsta

1860-10-07 SågArbetaren Lars Ol. Ahlqvist Stockviken i Harmånger Båtsmansdottren Juliana Mårtensdotter Liten Lönånger
1860-11-15 1860-10-21 Bond Son Sven Pehrsson Å Bondedottren Margreta Olsdotter Lönånger
1860-12-28 1860-12-02 Torp. Son Pehr Westberg Bäling Pig. Johanna Jonsdotter Bäling
1860-12-26 1860-12-09 Såg Arbetaren Lars Olof Ahlqvist Stockvik i Harmånger Båtsm.dottr. Juliana Mårtensdotter Lönång.
1861-03-24 1861-03-10 Dräng. Olof Olsson Frösten Pigan Margreta Åberg Wik
1861-05-14 1861-04-21 Bondesonen Pehr Danielsson Nybyn Bondedottren Brita Andersdotter Elfsta
1861-05-15 1861-04-21 Bonde Son Sven Svensson Elfsta Bondedottren Margreta Johansdotter Elfsta
1861-05-20 1861-04-28 Bond. Enkl. Nils Pehrsson Edström Bergsjö och Elgered Bondedottren Marg. Göransdotter Lingsta
1861-06-28 1861-06-09 Dräng. Olof Ersson Å Förstärknings Karl. H. Palms E:a Brita Larsdotter Hällan
1861-11-07 1861-10-06 Bond Son Anders Eriksson Böle Torparedottren Karin Olofsdotter Skoglund Böle
1861-10-23 1861-10-06 Nämndemans Son Hans Stefansson Böle Bondedottren Marget Eriksdotter Böle
1861-10-31 1861-10-13 Klockar Son Jöns Engberg Gärde Bond Dottren Margreta Ersdotter Bäling
1861-11-12 1861-10-13 Bonden Jon Jonsson Å Bondedottren Anna Jonsdotter Lunde
1861-11-08 1861-10-20 Strandfiskaren Pehr Pehrsson Sjölander Hällan Pigan Brita Mårtensdotter Elfsta
1861-11-15 1861-10-27 Bond Son Johan Olsson Å Bondedottren Brita Nilsdotter Dvästa
1861-11-21 1861-10-27 Bonde Son Lars Pehrsson Lingsta Bondedottren Margreta Hansdotter Frösten
1861-11-28 1861-11-03 Torparen Pehr Pehrsson Bäling Gnarps Spcken Husmansdottren Brita Aronsdotter Frösten
1861-12-01 1861-11-10 F. Drängen Olof Pehrsson Lönånger Båtsmansdottren Sigrid Jonsdotter Lingman Elfsta
1861-11-27 1861-11-03 Torpare Son Lars Petter Johansson Hogsta Bondedottren Margreta Jonsdotter Å
1862-01-13 1861-11-29 Husmans Enkl. Anders Palm Elfsta Pigan Anna Ersdotter Frösten
1862-01-19 1862-01-05 Strandfisk. Enkl. Pehr Pehrsson Stocka Bondedottren Ingrid Jönsdotter Tensätter
1862-03-03 1862-02-16 Drängen Er. Jonsson Å Bondedottren Karin Olsdotter Å
1862-03-26 1862-03-02 Dräng. Jöns Persson Gärde Bondedottren Juliana Johansdotter Gärde
1862-05-01 1862-04-13 Bond. Jöns Olsson Harmånger o Stocka Bondedottren Helena Olsdotter Djursta
1862-05-09 1862-04-20 Dräng. Jöns Hellberg Elfsta Bondedottr. Margr. Olsdotter Hogsta
1862-11-09 1862-10-26 Afsked. Båtsmannen, Enkl. Per Holmberg Dwästa B. D. Brita Persdotter Dwästa
1862-12-03 1862-11-16 Handlanden Jöns Jonsson Lärka Frösten Mamsell Anna Johanna Gällstedt Lindsta
1862-12-12 1862-11-16 Bonden, Enkomannen Pehr Hansson Djursta Pigan Anna Brita Jonsdotter Frösten
1862-12-01 1862-11-16 Båtsmannen Per Jonsson Brusell Wik Husmansdottren Christina Hansdotter Håksta
1862-11-25 1862-11-09 Bonden, Enkem. Anders Nilsson Elfsta Bondedottr. Brita Jonsdotter Elfsta
1863-04-06 1863-03-15 Drängen Jon Jonsson Lärka Lingsta Husmansdottren Brita Olsdotter Kungsgdn
1863-04-23 1863-03-29 Drängen Olof Henriksson Lönnånger Bonde-enkan Brita Persdotter Lönnånger
1863-04-29 1863-04-12 Båtsmanssonen Erik Hansson Elfsta Bondedottren Brita Jonsdotter Nybyn
1863-05-07
Bondesonen Jon Ersson Bäling Pigan Kajsa Jonsdotter Gnarps s:n o Frästa
1863-11-10 1863-10-11 Torp. Jöns Nilsson Elfsta Skattetorparedottren Karin Hansdotter Hällan
1863-11-15 1863-10-25 Dräng. Per Persson Harmånger o Backen Husmansdottren Karin Johansdotter Elfsta

1863-10-25 Bondesonen Abraham Göransson Lönnånger Bondedottren Ingrid Olsdotter Djursta
1863-11-22 1863-11-08 Drängen Per Erik Jonsson Harmånger o Edsäter Bonde-enkan Ingrid Jonsdotter Lönnång.
1863-12-27 1863-11-29 Drängen Anders Jonsson Håksta Bondedottren Brita Johansdotter Gärde
1864-02-11 1864-01-24 Husmannen Per Matsson Tennsäter Pigan Juliana Jonsdotter Elfsta
1864-03-29 1864-03-13 Bondesonen Lars Ersson Nordanå Bondedottren Karin Persdotter Lingsta
1864-04-28 1864-04-03 Torp. Anders Jonsson Kungsgården Bondedottren Juliana Olsdotter Lunde
1864-04-21 1864-04-03 Bond. Olof Jonsson Kungsgården Bondedottren Kerstin Jonsdotter Håksta
1864-11-03 1864-10-09 Skatte Torp. Lars Larsson Lönnånger Bondedottren Karin Olsdotter Djursta
1864-10-29 1864-10-09 Drängen Erik Ersson Hällan Skräddaredottren Brita Jonsdotter Lönnånger
1864-11-10 1864-10-16 Skutskepparen Anders Schedin Hällan Bondedottren Marget Ersdotter Hällan
1864-11-09 1864-10-23 Torp. Sonen Per Olsson Lönnånger Pig. Brita Ersdotter Lönnånger
1865-04-17 1865-03-26 Afsk. Sockenskr. Jon Larsson Lönnånger Pigan Anna Greta Nilsdotter Djurstad
1865-05-11 1865-04-23 Bond. o Kyrkw. Sonen Per Andersson Dvästad Bondedottr. Margreta Jonsdotter Frösten
1865-06-05 1865-05-14 Bonden Hans Ersson Harmånger och Stocka Bonde dottren Karin Persdotter Djurstad
1865-06-25 1865-06-04 Skatte Torp. Hans Henriksson Böle Pig. Karin Andersdotter Wik
1865-06-14 1865-05-21 Bond. Jon Olsson Å Bondedottren Anna Jonsdotter Wik
1865-11-11 1865-10-22 Ordinarie Båtsmannen Olof Harning Lönnånger Husmansdottren Anna Jonsdotter Wik
1865-11-29 1865-11-05 Bondesonen Lars Ersson Harmånger o Nordanå B. D. Kerstin Jönsdotter Lönnånger
1865-12-03 1865-11-12 Arbetskarlen Gustaf Erik Warg Säfvar i Norrbotten F. Pig. Anna Brita Åberg Å
1866-05-25 1866-05-07 F. Drängen Olof Högstedt Harmånger i Wattrång Bondedottr. Brita Persdotter Lönnånger
1866-05-27 1866-05-13 Drängen Olof Andersson Lingsta Nämndemans Enkan Margreta Guliksdotter Lingsta
1866-06-22 1866-06-03 F. Drängen Johan Jonsson Frösten Bondedottren Cecilia Olsdotter Frösten
1866-12-26 1866-12-02 Torparen Lars Eriksson Norell Bergsjö och Ungrik F. Bondedottren Marget Persdotter Hällan
1867-05-24 1867-05-06 Bondesonen Johan Ersson Hällan Husmansdottren Stina Johansdotter Mellanfjerden

1867-06-23 Husmannen, enklingen Anders Olsson Jättendal och Håkstad Skogwaktaredottren Anna Jonsdotter Skarftjärn
1867-12-19 1867-10-20 Drängen Per Jonsson
Bondedottren Anna Olsdotter Lingstad
1867-12-08 1867-11-10 Husmanssonen Per Erik Persson Tennsäter Pigan Karin Persdotter Lunde
1867-12-26 1867-12-01 Bonden Kristoffer Olsson Bergsjö o Kitte Kyrkwaktaredottren Märtha Lärka Tennsäter
1867-12-30 1867-12-08 Torparen Per Andersson Axlund Mellanfjerden Bondedottren Anna Andersdotter Hällan
1868-06-03 1868-05-17 Drängen Lars Olof Jonsson Elfstad Bond. Enkan Helena Larsdotter Elfstad

1868-06-07 Smedssonen Claës Hybb Wia i Rogstad S:n Husmansdottren Brita Lisa Sundberg Frösten
1868-06-23 1868-06-07 Skattetorparen Hans Hansson Hällan Bondedottren Anna Persdotter Dvästad
1868-11-12 1868-10-25 Bondesonen Pehr Abrahamsson Bäling Pigan Brita Andersdotter Frösten
1868-12-23 1868-11-06 Torparen Anders Hansson Mellanfjerden Bondedottren Karin Larsdotter Dvästad
1868-12-22 1868-11-06 Bonden Anders Persson Lingstad Bondedottren Brita Olsdotter Frösten
1868-12-29 1868-12-13 Bondesonen Erik Ersson Frösten Pigan Juliana Olsdotter Hällan
1869-05-17 1869-05-02 Bondesonen Swen Larsson Lönnånger Bondedottren Margreta Danielsdotter Nybyn
1869-06-11 1869-05-16 Drängen Erik Melin Gnarp och Ås Torp.dottren Christina Olsdotter Kungsgården
1869-06-17 1869-05-30 Bondesonen Jonas Jonsson Kungsgården Pigan Brita Olsdotter Kungsgården
1869-06-13 1869-05-30 Kronobåtsmannen Johan Olof Harning Å Pigan Brita Hindriksdotter Djursta
1869-12-10 1869-11-21 Drängen Pehr Jeremiæsson Hogsta Bondedottren Ingrid Svensdotter Lingsta
1869-12-26 1869-11-28 Bonden Erik Pehrsson Bäling Bondedottren Brita Hansdotter Bäling
1869-12-26 1869-12-05 Rotebåtsmannen Ol. From Harmånger och Stocka Pigan Anna Brusell Lingsta el:r Dvästa
1870-04-21 1870-03-27 Bondson Pehr Jönsson Tensäter Pigan Margreta Harning Å
1870-03-26

Olof Zacharias Lindberg Bergsiö Socken och Gränsforss
Kajsa Brita Bredberg Bredbyn i Njurunda Socken och Medelpad
1870-05-10
Bondson Pehr Eriksson Hogsta Bondedottren Anna Andersdotter Harmånger och Hånik

1870-06-12 Bonde Enklingen Olof Olsson Lönnånger Pigan Juliana Pehrsdotter Frösten
1870-11-10 1870-10-23 Bonden Aron Danielsson Nybyn Bonded:rn Marget Ersdotter Dvästa
1870-11-18 1870-10-23 Afskedade Rotebåtsmannen Göran Harning Dvästa Förre Pigan Brita Ersdotter Lönnånger
1870-11-11
F.d. Bondson Pehr Pehrsson Hällan Pigan Christina Olsdotter Nordanå
1870-11-13
Gl:a Bonden Pehr Ersson Bäling Pigan Kjerstin Andersdotter Gnarp
1870-12-09 1870-11-20 Ordinarie Soldaten wid Forssa Compagnie af Kongl. Helsinge Regemente Nils Pehrsson Styf
Pigan Kajsa Greta Pehrsdotter Tensäter
1870-12-29 1870-12-11 Strandfiskaren, Enklingen Jon Jonsson Elf Mellanfjerden F: d. Pigan Margreta Johansdotter Linde Elfsta
1871-04-10 1871-03-26 Skatte Torparen Pehr Olofsson Elfsta Bonded:rn Juliana Johansdotter Gärde
1871-05-07 1871-04-23 Plankjusteraren Petter Svensson Häggvikens sågverk Båtsmansdottren Anna Cardel Elfsta
1871-05-11 1871-04-23 Bondson Olof Pehrsson Dvästa Bondedottren Anna Brita Olofsdotter Wik
1871-07-19 1871-06-25 Handlanden Högädle Herr Jonas Hallin Bergsjö o Kyrkobyn Dygdädla jungfru Sally Margretha Schjörling Prestgården
1871-11-01 1871-10-08 Bondesonen Pehr Olof Eriksson Lunde Bondedottren Anna Hansdotter Djursta
1871-09-29
F.d. Drängen Erik Nylander Frösten Arbet.dottren Anna Svedberg Galtströms bruk, Njurunda
1871-11-16 1871-10-22 Bondson Pehr Jonsson Wik Bonded:rn Anna Jönsdotter Lönnånger
1871-11-09 1871-10-22 Bonden Erik Olsson Å Bonded:rn Ingrid Johansdotter Å
1871-11-15 1871-10-22 Bondesonen Pehr Eriksson Böle Husmansdott:rn Margreta Andersdotter Wik
1871-12-08 1871-11-12 Bonden Sven Svensson Lingsta Bondedottren Karin Ersdotter Hogsta
1871-12-27 1871-12-10 Torparson Anders Andersson Svedin Hällan F. Pigan Ingrid Katharina Bälin Bäling
1871-12-31 1871-12-10 Bonden Olof Olsson Tennsäter Bondedottren Margretha Jönsdotter Tennsäter
1872-04-21 1872-03-31 Rotebåtsman Pehr Eriksson Lingman Hällan Pig. Margreta Johansdotter Å
1872-05-14 1872-04-21 Bonde och Kyrkovärdsson Olof Andersson Dvästa Bonde o Kyrkovärdsdottren Brita Jonsdotter Wik
1872-06-18 1872-05-19 Bondson Jonas Jonsson Wik Bonded:rn Brita Pehrsdotter Hogsta
1872-11-15 1872-10-27 Bondesonen Sven Andersson Frösten Bondedottren Margretha Larsdotter Lingsta
1872-06-29
Mjölnaren Jonas Sundman Iggesunds Bruk Pigan Sigrid Moberg Iggesunds Bruk
1873-05-09 1873-04-20 Bondson ärlige och beskedlige Erik Ersson Lingsta Bonde D:rn ärliga och dygdesamma Juliana Nilsdotter Gärde
1873-05-18 1873-04-27 Bondesonen Johan Johansson Harmånger och Hånik Bondedottren Karin Svensdotter Lingsta
1873-06-21 1873-05-25 Drängen Ernst Nilsson Bada by, Fryksände Församling Wermlands Län Bondedottren Brita Jonsdotter Frösten
1873-06-20 1873-06-01 Torparsonen Hans Jonsson Bäling Strandfiskaredottren Karin Andersdotter Hårte
1873-08-14 1873-07-20 Bondson ärlige och beskedlige Olof Nordin Bäling Bondedottren ärliga och dygdesamma Brita Ersdotter Böle
1873-08-30 1873-08-10 TorpSonen Pehr Westberg Bäling Handelsmans Enkan Anna Johanna Lärka Lingsta
1873-11-13 1873-10-19 Bondson Hans Hansson Frösten Bondedottren Marget Nilsdotter Hogsta
1873-11-11 1873-10-26 Bondson Erik Eriksson Tuna S2 o Östanbräck Pigan Kjerstin Eriksdotter Dvästa
1873-11-16
Bonden Sven Svensson Lingsta Pig. Anna Brita Eriksdotter Harmånger och Hånik
1874-05-03 1874-04-12 Bruksarbetaresonen Anders Johan Lindberg Ströms Bruk, Harmånger Båtsmans Dottren Brita Göransdotter Harning Dvästa
1874-05-07 1874-04-19 Bonden Pehr Eriksson Hogsta Kommunalskrifvare Dottren Margreta Jonsdotter Hogsta
1874-05-10 1874-04-19 Torparen Erik Ersson Svedlund
Pigan Sigrid Engman Bäling
1874-06-13 1874-05-17 Bonden Anders Jönsson Lönnånger Bonded:rn Catharina Margreta Larsdotter Lönnånger
1874-05-26 1874-05-03 Rotebåtsman Jon Erik Brusell Lönnånger Pigan Brita Christina Jonsdotter Frösten, Bergsjö
1874-06-08 1874-05-10 Bonden Pehr Johansson Å Nämndemansdottren Christina Olofsdotter Wik
1874-08-15 1874-07-19 Bonde Enklingen Lars Pehrsson Lingsta Bonde D:n Brita Andersdotter Hällan
1874-08-18 1874-08-02 Krono Befallnings Mannen Högädle H:r Joh. G. Schjörling Delsbo Dygdädla jungfru Jenny Söderberg Prestgården
1874-11-01 1874-10-18 Strandfisk: Olof Jonsson Skarftjern, Harmånger F. d. pigan Brita Stina Sundström Å
1874-11-19 1874-11-01 Bonden Nils Olsson Lönnånger Kommunalskrifvare Dottren Karin Jonsdotter Hogsta
1875-12-13 1874-12-27 Sjö Capitan Högädle H:r Lars Gabriel Schjörling
Jungfru Mathilda Johanna Gustafva Charlotta Lind Prestgården
1875-02-27 1875-12-07 Bonden Anders Nilsson Bäling Bondedott:r Karin Jonsdotter Å
1875-03-29
Torp.sonen Henrik Henriksson Böle Bondedottr. Kajsa Stina Norén Gnarp o Frästa
1875-05-19 1875-04-25 Bond. Jonas Forsström Gnarp och Frästa Bondd:rn Marget Larsdotter Kungsgården
1875-05-11 1875-04-25 Bondson Nils Hansson Bäling Torpd:r Brita Johanna Jonsdotter Bäling
1875-05-14 1875-04-25 Bonden Lars Persson Selin Dvästa Bondd:r Margretha Johansdotter Djursta
1875-05-18 1875-05-02 Torpson Olof Olsson Bäckman Å Afskedade Båtsman Nils Lingmans fosterdotter Ingrid Danielsdotter Kungsgården

1875-05-09 Bondson Jon Hansson Djursta Gamla Bondd:r Ingrid Persdotter Lönnånger
1875-06-11 1875-05-23 Bondson Jon Nilsson Stocka Harmånger Bondedotter Margretha Jonsdotter Elfsta
1875-10-09 1875-09-19 Dräng. Per Persson Wedin Frösten Bond. Dottren Kajsa Lisa Hansdotter Håksta

1875-10-17 Skomak. Carl Gustaf Dahlberg Gnarp o Röde Torp.dottr. Ingrid Andersdotter Håksta
1875-09-12 1875-08-15 Skräddaren Per Erik Nordin Bergsjö Pigan Ingrid Andersdotter Bäling
1875-11-19 1875-10-31 Bondeson Lars Johansson Tennsäter Bonddotter Marget Persdotter Håcksta
1875-11-18 1875-10-31 Bondson Per Olofsson Djursta Bonddotter Brita Ersdotter Lingsta
1875-12-27 1875-11-28 F. Båtsman Olof Rahm Mellanfjärden F. Pigan Ingrid Ersdotter Lönnånger
1876-03-26 1876-01-23 Arbetaren Johan Persson Wennerström Häggviken Husmansd:r Brita Andersdotter Frösten
1876-05-11 1876-04-23 Bondesonen Erik Jonsson Frösten Bondedottren Karin Larsdotter Lingstad
1876-10-31 1876-10-15 Husman Johan Ersson
Pigan Brita Katrina Persdotter Hällan
1876-11-19 1876-10-29 Torparen Jon Andersson Hårte Pigan Anna Brita Brusell Wik
1876-11-25 1876-11-05 Bondesonen Per Persson Dvästa Bondedottren Sigrid Bälin Beling
1877-01-05 1876-12-17 Bonden Olof Nilsson Dvästa Husmansd:r Brita Olsdotter Elfsta
1877-01-14 1876-12-17 Smeden Nils Erik Forselius Lunde F. Pigan Greta Magdalena Svedman Lunde
1877-01-21
Faktor Erik Eriksson Häggviken Hemmansegaredott. Anna Eriksdotter Gyltemo
1877-04-02 1877-03-04 Fiskaren Erik Henriksson Sjöberg Böle Bondedot. Anna Nilsdotter Hogsta
1877-05-27 1877-04-22 Sockentorparen Per Erik Nordin Orrsjön i Gnarp F. Pigan Anna Persdotter Håkstad
1877-06-24 1877-05-27 Bondesonen Johan Nilsson Stocka i Harmånger Bondedottr. Marget Larsdotter Elfstad
1877-05-22 1877-04-29 Båtskepp. Hans Olof Palm Mellanfjärden
Margreta Johansdotter Harmånger o Skarftjern
1877-07-13 1877-06-24 Torparen Erik Jonsson Nordén Kungsgården Pigan Margreta Sjölander Kungsgården
1877-11-08 1877-10-21 Bonden Lars Petter Larsson Wik Båtsmansdottren Brita Lisa Holmberg Hocksta
1877-11-10 1877-10-21 F. Drängen Johan Olsson Elfsta Smedsdottren Margreta Olofsdotter Hammarsten Å
1877-11-10 1877-10-14 Bondeson. Lars Erik Eriksson Tjerneld Ungrik, Bergsjö s:ken Bonded:tr Anna Katrina Olofsdotter Lönnånger
1877-11-22 1877-10-28 Bondsonen Erik Jonsson Fiskeby, Tuna Socken Bonded:tr Margreta Olofsdotter Dvästa
1877-12-02 1877-11-11 Bond. Per Ersson Å Bonded:tr Karin Jonsdotter Å
1877-12-29 1877-10-07 Förre drängen Hans Wadlund Frösten Torpar. Per Perssons Enka Ingrid Jönsdotter Dvästa
1878-02-10
Maskinisten Nils Persson Wennerström Rogsta, Arnön Bonded:tr Karin Olsdotter Frösten
1878-06-06 1878-05-12 Drängen Anders Hansson Wik Bonded:tr Margreta Larsdotter Wik
1878-06-12 1878-05-12 Bondeson Erik Ersson Harmånger o Nordanå Bonded:trn Brita Nilsdotter Lönnånger
1878-06-30 1878-06-09 Arbetaren Johan Nyman Mellanfjerden Fiskared:tr Brita Jonsdotter Mellanfjerden
1878-06-08 1878-05-12 F. Båtsmannen Nils Olof Lärka Bäling Torparedottren Brita Svensdotter Kungsgården
1878-11-07 1878-10-20 Bondsonen Jonas Jonsson Hogsta Bondd. Anna Persdotter Djursta
1878-11-09 1878-10-20 Arbet. Hans Östling Tuna Torparedotr. Greta Juliana Olsdotter
1878-11-21 1878-10-27 Torparesonen Johan Jonsson Hällan Fiskaredottr. Brita Kristina Salomonsdotter Rogsta
1878-12-21 1878-12-01 Bondesonen Per Persson Djursta Bonddottren Brita Ersdotter L????