Vigselregister Liden C:1
Vigseldatum Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
1688-11-14
Olof Påhlsson Sildre
Märetha Jonsdotter Åsen
1689-01-20 H:r Pähr Fernbom
Jung. Anna Ædenia
1691-10-11
Jon Påhlsson Sildre
Anna Jonsdotter Jerqwissle
1691-__-__
Jon Jonsson Hö????
Margetha Nilsdotter Westanbeck i Jemptlandh
1691-__-__
Påhl Ericksson Jerqwissle Hennes Syster Dordi Nilsdotter Westanbeck i Jemptlandh
1691-10-18
Une Olofsson Åsen
Kerstin Olofsdotter Flygge
1691-12-28
Abram Ersson Jerqwissle
Ingrij Pädersdotter Åsen
1692-01-03
Isaack Olofsson Flygge
Sara Eliædotter Sildre
1692-11-21
Pähl Pärsson Åsen
Ingebår Påhlsdotter Sildre
1693-10-22
David Pedersson Flygge
Britha Olofsdotter Ysterflygge
1693-11-30
Hans Michelsson Siälen
Maretha Grelsdotter Åthwenningen
1693-12-03
Jon Jonsson Jerqwissle
Sara Olofsdotter Boda
1694-10-28
Olof Olofsson Flygge Sal. Länsmans fosterdåtter Ingebor Jonsdotter
1694-11-25
Olof Matthsson Steensiön
Kerstin Gunmundsdotter Åsen
1694-11-30 Båssman Päder Gunmunsson

Lisbetha Matthsdotter Steensiön
1695-12-01
Vincens Andersson Boda, född i Byyn
Märetha Andersdotter Jemptlandh och Kiälen
1696-11-22
Olof Jonsson Sildre
Märetha Olofsdotter Boda
1696-11-30
Lars Olofsson Sildre
Karin Eliædotter Sildre
1697-11-07
Olof Olofsson Stensiön
Chirstin Davidsdotter Jerqvissle
1697-11-28
Nils Segersson Holm Sochn och Östbyyn
Sicilia Eriksdotter Morgårdh och Lijdens Sochn
1699-11-05
Carl Påhlsson Sillre
Brijta Jonsdotter Morgårdh
1699-11-05
Erich Olofsson Sillre
Karin Olofsdotter Flygge
1699-03-28 Döfe M?tt???

Carin Marchusdotter ?
1700
Erich Andersson Bole
Gunnella Jonsdotter Morgårdh
1701-11-17
Olof Påhlsson Jerqvissle Hustru Ingrid N.dotter
1701-11-17
Jon Olofsson Boda
Ingrid Jonsdotter Jerqvissle
1702-11-09
Nils Jonsson Dahl Tårsåkers Pastorat och Dahls Sochn
Margaretha Jonsdotter Morgård och Lijdens Sochn
1702-12-25
Erich Jonsson

Märeta Benktsdotter Jerqvissle
1703-10-25
Pär Davidsson Morgård
Chirstin Sochnestufan
1704 Båtsmannen Pär Olofsson Lijdström

Karin Segersdotter Östbyn
1704-07-24
Nils Essbiörsson Fårs Sochn och UthanEde by
Lisbeta Swänsdotter Wijke
1705-10-22
Olof Wincentsson Boda
Margetha Swänsdotter Wijke
1705-11-30
Hans Michelsson Siälsiön Pijgan Lisbetha Bengtsdotter Stoorhulsiön och Stöde Försambl:n
1705-12-03
Mårthen Olofsson Bodacke
Märeta Larsdotter Öferdacke
1706-11-25
Simon Jonsson Jerqvissle
Anna Olofsdotter Flygge
1707-12-08
Une Pärsson Kräkle
Chirstin Bengtsdotter
1708-05-01
Nils Olofsson Husiön
Brijta Pädersdotter Klärke
1708-07-12
Lars Jonsson Toming och Indahls Sochn
Brijta Pärsdotter Klärke
1708-10-25
Anders Nilsson Ragunda Sochn och Skogs by
Anna Vicensdotter Boda
1708-11-01 Länsmannen Olof Olofsson Boda
Ingrid Olofsdotter Bodacke
1708-11-08
Olof Davidsson Morgård Sahl. Abraham Erichsson, H. Irijd Pärsdotter Jerqvissle
1708-11-08
Erich Pärsson Backen
Margetha Jonsdotter Dacke
1709-12-10
Päl Pärsson Backen
Brijta Jonsdotter Bäck
1709-12-10
Lars Nilsson Boda
Sara Jonsdotter Jerqvissle
1711-11-19
Jon Olofsson Åsen
Sara Swensdotter Wijke
1712-03-09 Kyrkioherdens gamble dräng Daniel Olofsson
Hans nu warande Pijga Segrid Ingebrächtsdotter Dalarna och Swegs försambling
1712-10-28
Anders Vicensson
Sahl. Jon Olofssons Änka, H. Ingrid Jonsdotter Boda
1712-11-09
Jöns Pärsson Sillre
Chirstin Jonsdotter Åsen
1712-11-16
Jonas Pärsson Backen Sahl. Pär Larssons dotter Märeta Pärsdotter
1713-06-07
Pär Erichsson Sillre H. Karin Nilsdotter Sillre
1714-10-10
Abraham Erichsson Födder i Skön och Birstadh By
Anna Påhlsdotter Jerqvissle
1714-01-15
Pär Olofsson Flygge
Margaretha Larsdotter Olofsgården
1714-11-14
Erich Lijdström

Märeta Pärsdotter Öferdacke
1715-03-18 Cronones Båtsman Jon Pärsson Frijsk
Jon Jonsson den äldres tiänstepijga Chirstin Olofsdotter Jerqvissle
1715-10-16
Nils Olofsson Flygge Hustru Karin Olofsdotter Nordmaling
1715-11-06
Nils Jonsson Åsen J. Karin Olofsdotter Wästbyn
1715-11-11
Vicens Jonsson Öferdacke Sal. Nils Araons dotter Ingrid Nilsdotter Boda
1715-11-13 Nämbdemannen Påhl Olofsson Flyggie
Märeta Olofsdotter Åsen
1715-11-20
Olof Danielsson Flyggie
Märeta Pädersdotter Klärke
1715-11-20 Skräddaren Päder Pärsson Backen
Karin Ingemarsdotter Ragunda Sochn och Lijdens By
1716-12-02 En gammall Båtsman Päder Nilsson Ås

Märetha Andersdotter Böle
1717-11-03
Päder Jönsson Sillre
Chirstin Jonsdotter Öferdacke
1718-11-02
Olof Jonsson Åsen
Ingridh Danielsdotter Flyggie
1718-11-09
Päder Jonsson Storhalstad By och Indahls Sochn
Margaretha Pädersdotter Backen och Lijdens Sochn
1718-11-16
Nils Jonsson Hagen?
Brijta Nilsdotter Boda
1719-06-29
Lars Isaksson T????tårp
Ingrid Nilsdotter Dacke
1719-10-31 Förafskedade Dragounen af Safwolax och Nyslåts Läns ordinarie regemente Petter Happoin

Cherstin Olofsdotter Sillre
1719-11-01
Erik Påhlsson Jerqwissle
Sara Pährsdotter Backen
1720-01-21
Erik Jonsson Åsen
Britha Larsdotter Bodom
1721-11-01
Nils Nilsson Bodom
Karin Jonsdotter Dacke
1721-11-06
Olof Unesson Åsen
Ingrid Påhlsdotter Jerqwise
1721-11-27
Erich Pährsson Dacke
Ingrid Jonsdotter Sildre
1722-11-05
Pähr Dawijdsson Flyggie
Christin Olofsdotter Åsen
1722-11-12
Jon Jonsson Sildre
Karin Olofsdotter Flyggie
1723-10-20
Jacob Nilsson Dacke
Meretha Pährsdotter Dacke
1723-12-29 Crono Botsmannen Jonas Åås

Britha Enorsdotter
1724.02-09 Flychtingsdrängen Erik Johansson Österbotn och ?å?g?sta? Jon Larssons Dåtter Märeta [Jonsdotter] Dacke
1724-10-18
Olof Jonsson Jerqwissle
Ingeborg Ericsdotter Ut??????
1724-10-25
Nils Olofsson Åsen
Märetha Nilsdotter Wästby
1724-11-22
Olof Olofsson Flygge
Märetha Olofsdotter Åsen
1725-10-24
Dawid Bengtsson Jerqwissle
Britha Jonsdotter Jerqwissle
1725-11-07
Pähr Calsson Mergård
Cicilia Jonsdotter Indaal och Nygården
1725-11-14
Olof Olofsson Åsen
Cherstin Mårtensdotter Bodacke
1727-10-01
Nils Dawidsson

Märetha Nilsdotter Prastebord
1727-10-29
Elias Isaacsson Flygge
Cherstin Jönsdotter Sildre
1727-11-05
Erik Ersson Öfwerböhle
Märetha Olofsdotter Sildre
1728-02-25
Olof Olofsson Kråka Jerqwissle
Britha Staffansdotter Barnfödder i Wästerbotn och Piteå
1728-10-28
Erich Timansson Stafre och Hässuö Sochn
Ingrid Jonsdotter Jerqwissle
1728-11-03
Mårten Olofsson Bodacke
Cissla Pährsdotter Dacke
1729-11-16
Olof Dafwidsson Byn Änkian Hustru Ingrid Jonsdotter Dacke
1729-11-30
Olof Eriksson Sildre
Ingrid Pährsdotter Åsen
1730-11-08
Seger Nilsson Annegård Pigan Ingrid Olofsdotter Sildre
1731-01-17
Gullik Nilsson Wästbyn och Holms Försambling Hustru Ingebor Erichsdotter Jerqwissle
1731-04-19
Jon Pährsson Jerqwissle
Britha Benchtsdotter Jerqwissle
1731-11-07
Erich Nilsson Morgård
Sara Jonsdotter Dacke
1732-11-05
Jon Jonsson Bodom
Margetha Jonsdotter Jerqwissle och Högen
1734-11-03
Erich Jonsson Sildre
Cherstin Larsdotter Sildre
1735-11-02
Jon Jonsson Bodom
Britha Unesdotter Klärke
1736-01-01
Anders Isaaksson Ysterflygge
Ingrid Calsdotter Mergård
1736-10-17
Lars Pährsson Sildre
Gertrud Jönsdotter Sildre
1736-10-24
Pähr Mårtensson Bodacke
Anna Pährsdotter Indaal och Halsta
1736-11-21
Pähr Pährsson Backen
Karin Nilsdotter Mergård
1737-01-06
Bencht Ersson Jerqwissle
Karen Jonsdotter Jerqwissle
1737-10-23
Nils Olofsson Bodom
Ingebor Pährsdotter Mergård
1738-10-22
Jon Erichsson Sochnstugan Pigan Karin Simonsdotter Sochnstugan
1738-11-05
Jon Ersson Backen
Märetha Erichsdotter Rijsgrännen
1738-11-12
Erich Nilsson Wijke
Sara Jonsdotter Klärke
1738-11-19
David Pährsson Mergård
Sara Nilsdotter Sildre
1738-11-26
Erich Nilsson Wästbyn
Märetha Jonsdotter Åsen
1739-11-11
David Unesson Klärke
Margetha Pährsdotter Backen
1739-11-18
Pähr Ersson Backen Pigan Karin Erichsdotter Sildre
1739-12-09
Lars Benchtsson Norra Leringen Pigan Anna Hansdotter Siählen
1740-11-16
Tomas Jonsson Justorps Pastorat och Bresiön
Ingal Nilsdotter Mergård i Lijden Försambling
1741-11-01
Olof Pährsson Flygge
Märetha Pährsdotter Mergård
1741-11-08
Swen Olofsson Bodom Änkan H: Ingebor Olofsdotter Holm och Wästbyn
1741-11-29
Olof Olofsson Bodom H: Britha Larsdotter Ångermanland och Ytterlänes Sochn och Tårsåkers pastorat
1743-10-16
Anders Nilsson Södra Tiälen och Ragunda Pastorat
Ingrid Jonsdotter Åsen
1744-11-04 Cronobåtsmannen Påhl Jonsson Orström
Pigan Cherstin Matsdotter Barnfödder i Sehlånger och Loomarken
1744-11-11
Vincens Pährsson Sildre Pigan Karin Pährsdotter Ysterflygge
1744-11-18
Jon Nilsson Barnfödd i Jempteland och Hammerdahls Pastorat
Karin Olofsdotter Byn, barnfödd i Jempteland och Hammerdahls Pastorat
1744-12-02
Vincens Olofsson Bodom Hustru Sophia Danielsdotter Ytterlänes Sochn och Tåssakers Pastorat
1744-12-26 Sochneskräddaren Pähr Pährsson Flygge Pigan Margetha Olofsdotter Åsen
1745-09-29
Anders Jonsson Södra Tiälen och Fårs Pigan Cherstin Nilsdotter Åsen och Lijdens Försambling
1745-10-13 Dragounen Peder Lidbom ? Pigan Cherstin Ersdotter Jerqwissle
1745-10-26
Israel Matsson Hulsiön och Holm Pigan Britha Olofsdotter Åsen
1746-05-25
Per Nilsson Wike och Holm Pig. Margetha Jacobsdotter Nygården från Indahls församl.
1746-11-09
Olof Jonsson Åsen
Ingrid Jonsdotter Sildre
1746-11-30
Per Eriksson Dacke Pigan Meretha Persdotter Sildre
1747-06-24
Jon Nilsson Gerqwissle H. Karin Olofsdotter Byn
1747-10-04 Crono Båtsmannen Gustav Wik
Pigan Meretha Mårtensdotter Bodacke
1747-10-11 Crono Båtsmannen Olof Larsson Frisk
Pigan Lisa Johansdotter Gerqwissle
1747-10-20
Jon Nilsson Håsiö och Lund Hustru Britha Jonsdotter Gerqwissle
1747-11-08
Per Ersson Backen Pigan Ingeborg Jonsdotter Sildre
1747-11-15 Drängen David Ersson Böhle Pigan Margetha Simonsdotter Indahls Prestegård
1747-05-15 Drängen Jacob Olofsson Bodom Pigan Ella Eriksdotter Gerqwissle
1748-11-06
Jon Påhlsson Wästerflygge Pigan Britha Persdotter Backen
1748-11-27 ????????? Johan Persson Hässiö och Söråker Pigan Mertha Nilsdotter Åsen
1749-05-28
Erich Ersson Necksiön Pigan Britha Jonsdotter Återwänningen
1749-06-04
Anders Nilsson Ytterböle och Indahls Sockn
Ingeborg Nilsdotter Lijdens prestegård
1749-10-22
Olof Olofsson Åsen Pigan Ingrid Ingemarsdotter Stöde och Kärfstad By
1750-10-04 Adjunctus D:n Joh: Walanger
Jungfr Birgitta Norberg Nätra
1750-10-14
Påhl Erichsson Gerqwitsle Pigan Lisbetha Nilsdotter Fors och Pål-Åsen
1750-10-28
Påhl Olofsson Bodacke Pigan Lena Persdotter Sildre
1751-10-13
Per Olofsson Åsen Pigan Ingeborg Olofsdotter Österflygge
1751-12-01 Drängen Per Persson Österflygge Pigan Britha Johansdotter Östloning och Indahls Sockn
1752-03-25 Drängen Carl Persson Mergård Pigan Brita Erichsdotter Necksiön
1752-10-04 Crono-båtsmannen Manhaftig Olof Larsson Frisk
Pigan Ingrid Nilsdotter Gerqwissle
1752-10-04 Dr. Jon Persson Mergård Pigan Anna Ersdotter Solom, och Sätna Sockn
1752-10-11 Bonden Jon Olofsson Gerqwissle Pigan Margeta Jönsdotter ÖsterÅsen och Fors S:n
1752-10-18 Dr. Une Olofsson Åsen Pigan Mereta Olofsdotter Österflygge
1752-10-18 Dr. Per Persson Fagerwiken Pigan Ingial Olofsdotter Gerqwissle
1752-11-08 Dr. Dawid Jönsson Sillre Pigan Ingrid Olofsdotter Bodom
1752-11-15 Bonden Per Ersson den yngre Sillre Pigan Brita Persdotter Sillre
1752-11-29 Handelsbetienten Hans Norman Sundsvall Pigan Ingrid Ersdotter Öfwerböle
1753-10-14 Dr. Jon Olofsson Boda Pigan Brita Nilsdotter Wästbyn, och Holm Sockn
1753-10-28 Dr. Nils Nilsson Dacke Pigan Brita Dawidsdotter Gerqwitssle
1753-12-26 Dr. Nils Persson Mergård Änk. Mereta Erichsdotter Backen
1754-10-.27 Gästgifwaren Olof Olofsson Boda Pigan Brita Gulicksdotter Gerqwitssle
1754-10-.27 Dräng: Per Olofsson Gerqwitssle P: Ingeborg Ersdotter Gerqwitssle
1754-11-.03 Dräng: Olof Ersson Dacke Pigan Brita Olofsdotter Anundgård och Holm
1754-11-.03 Skräddare Drängen Anders Persson ??????? Pigan Brita Persdotter Mergård
1755-10-05
Lars Larsson Gerqwissle Pigan Brita Erichsdotter Gerqwissle
1755-10-19
Hindrich Jacobsson Åhs
Pigan Cherstin Olofsdotter Åsen
1755-11-02
Erich Olofsson Gerqwitssle Pigan Ingrid Nilsdotter Dacke
1755-11-09 Skattebonden Erich Nilsson Kräkle Pigan Mereta Nilsdotter Åsen
1756-11-14 Unge Bonden Påhl Persson Österflygge Pigan Cherstin Persdotter Sillre
1756-11-21 Dräng Lars Nilsson Lidberg Dacke Pig Anna Jonsdotter Sillre
1757-10-30 Dräng. Olof Olofsson Österflygge Pig. Margeta Nilsdotter Dacke
1757-10-30
David Olofsson Wästanåå Pigan Ingrid Olofsdotter Gerqwitsle
1757-11-06 Drängen Per Persson Sillre Pig. Margeta Olofsdotter Bodacke
1757-11-13 Sochneskomakaren Olof Nilsson Sillerström
Pig. Sara Persdotter Backen
1758-11-05 Dräng. Nils Olofsson Öster-Flygge Pig: Helena Guliksdotter Gerqwissle
1758-12-10 Dräng. Jon Michelsson Östergraninge och Ångermanland Pig. Margeta Hansdotter Siählsiön
1758-12-26 Dräng. Påhl Erichsson
Pig. Meretha Olofsdotter Anundgård och Holm
1759-10-28 Dräng. Nils Nilsson Åsen Pig. Britha Olofsdotter Wästanåå
1759-11-04 Perlefiskiaren Nils Nilsson Gerqwitsle Pig. Margeta Jonsdotter Gerqwitsle
1760-10-19
Nils Ersson Märgård Pig: Brita Persdotter Indal
1760-11-02 Drängen Lars Larsson Giärqwissle Pig. Karin Olsdotter Åsen
1760-11-09 Dr. Jon Hindrichsson Sillre Pig: Ingri Olsdotter Åsen
1761-10-18 Drängen Isac Andersson Flygge Pig. Coecilia Ersdotter Märgård
1761-10-28 Comministern Petrus Berglund
Madame Brita Norberg
1762-10-24
Olof Ersson Öfwerböle Pigan Ingri Jonsdotter Boda
1762-10-24 Dr. Eric Olsson Sildre Pigan Margeta Ersdotter Jerqwissle
1762-11-07 Dr. Eric Olsson Wästanå Pigan Ingeborg Olsdotter Sildre
1762-11-08 Drängen Lars Ersson Boda Enkan Ingri Olsdotter Boda
1763-10-16 Sokne-skomakaren Nils Ersson Boda Enkan Brita Pehrsdotter Uneåsen
1763-10-23 Drängen Jon Davidsson Jerqwissle Pigan Anica Pehrsdotter Ullberg i Njurunda
1763-11-06 Drängen Jon Nilsson Dacke Pigan Greta Ersdotter Solom i Sätna
1763-11-06 Drängen Jon Ersson Dacke Pigan Margeta Olsdotter Öster Flygge
1764-10-21 Drängen Eric Jonsson Byn uti Fors Enkan Ingri Nilsdotter Jerqwitsle
1765-01-25 Chrono Båtsmannen Nils Wik Sildre Sin Fästeqwinna Brita Olsdotter Sunnansiö i Holm
1765-04-08 Drängen Pehr Pehrsson Märgård Sin Fästeqwinna Anica Olsdotter Huljen i Sillånger
1765-10-27 Drängen Gullic Nilsson Åsen Pigan Maria Ersdotter Dacke
1765-11-03 Drängen Olof Pehrsson Sildre Pigan Margeta Wincensdotter Backen
1765-11-03 Drängen Nils Pehrsson Backen Pigan Carin Olsdotter Anundgård i Holm
1765-11-10 Kyrkiowäktaren här i Liden Olof Johansson
Pigan Cherstin Ersdotter Boda
1765-11-17 Drängen Nils Ersson Wästanå Pigan Carin Ersdotter Lund i Hällsiö
1766-10-12 Sokne-skräddaren Olof Pehrsson
Pigan Stina Davidsdotter Märgård
1767-01-02 Krono Båtsmannen Johan Johansson Frisk
Qwinspersonen Ingeborg Olsdotter Bodacke
1767-10-11 Drängen Hindric Ersson Byn i Skjön Pigan Carin Jonsdotter Wigge i Stöde
1768-04-06 Bonden Nils Olsson Flygge Pigan Brita Olsdotter Holms Kyrkobol
1768-10-23 Bonden Olof Nilsson yngre Åsen Pigan Carin Olofsdotter Åsen
1768-10-30 Drängen Matthes Nilsson Boda Pigan Cherstin Jonsdotter Boda
1768-11-01 Enklingen Eric Olsson Sildre Pigan Cherstin Olsdotter Österflygge
1768-11-06 Klockaren Pehr Davidsson Märgård Pigan Sara Olofsdotter Åsen
1769-08-06 Enklingen Jöns Pehrsson Sildre Pigan Mæreta Jacobsdotter Dacke
1769-11-05 Bonden Une Jonsson Boda Pigan Sara Nilsdotter Boda
1769-11-05 Bonden Nils Ersson Kräkle Pigan Brita Pehrsdotter Backen
1769-11-05 Drängen Aron Pehrsson Backen Pigan Carin Ersdotter Kräkle
1770-10-07 Drängen Jon Ersson Kräkle Pigan Mærta Ersdotter Solom i Sätna
1770-11-04 Drängen Jon Ersson Wästanå Pigan Cherstin Ersdotter Lund i Hällsiö Sokn
1770-11-11 Enklingen Eric Olsson Jerqwitsle Pigan Lena Nilsdotter Åsen
1770-11-18 Drängen Jon Ersson Märgård Enkan Anica Jonsdotter Sildre
1770-11-25 Enklingen Jon Pehrsson Märgård Pigan Brita Nilsdotter Sildre
1771-10-27 Drängen Nils Davidsson Märgård Pigan Brita Jonsdotter Högen i Jerqwitsle
1771-11-10 Sågställaren Pehr Larsson Fröttom i Ljustorp Enkan Cherstin Pehrsdotter Österflygge
1772-06-08 Enklingen Krono Båtsmannen Pehr Ersson Kjäfling Öfwerböle Pigan Margeta Pehrsdotter Märgård
1772-11-01 Drängen Nils Jonsson Högen i Jerqwitsle Pigan Ingri Olsdotter Åsen
1772-11-29 Gästgifwaren Pål Olsson Wästerflygge Pigan Cherstin Ersdotter Kräkle
1772-11-01 Drängen Matthias Nylander Artklo i Indal Sin Fästeqwinna Lisa Samuelsdotter Märgård
1773-10-10 Drängen Pehr Pehrsson Höge i Indal Pigan Cicilia Pehrsdotter Märgård
1773-12-28 Unga Bonden Jon Davidsson Kräkle Pigan Brita Olofsdotter Wästerflygge
1774-10-23 Unga Bonden Nils Pålsson Jerqwitsle Pigan Sara Ersdotter Wästanå
1774-10-30 Bonden Jon Davidsson Jerqwitsle Jungfru Catharina Margareta Wallanger
1774-11-03 Sågkarlen Olof Ersson Strömås i Sätna Pigan Brita Davidsdotter Kräkle
1775-03-02 Herr Inspector Jacob Nordstein Dacke Sågwärk
Märta Lidin Öfwerböle
1775-10-22 Drängen Pehr Jonsson Wästerflygge Jungfru Maria Walanger
1776-02-11 Sågare, Enklingen Lars Ersson Dacke Sågwärk Qwinspersonen Anica Davidsdotter Lidens Prästebord
1776-06-24 Enklingen Afskedade Krono Båtsmannen Eric Andersson Birfeldt Sjöns Sokn Pigan Cherstin Ewricsdotter Qwäklingen
1776-10-27 Enklingen, Sågkarlen Hindric Ersson Dacke Sågwärk Pigan Ingri Gustavsdotter Bodacke
1777-05-19 Enklingen Olof Ersson Solin Sätna och Solom Enkan Margeta Jonsdotter Högen i Jerqwitsle
1777-05-25 Drängen Pehr Pehrsson Wästanåker Sin Fästeqwinna Sara Simonsdotter Hässjö
1777-10-26 Drängen Jon Olofsson Åsen Pigan Carin Nilsdotter Dacke
1777-11-02 Drängen Pehr Olsson Österflygge Pigan Ingri Pehrsdotter Dacke
1777-11-16 Drängen Jon Olofsson Österflygge Pigan Mæreta Pehrsdotter Åsen
1777-11-30 Drängen Pehr Olofsson ???åsen i Fors Sokn Enkan Ingri Pehrsdotter Boda
1778-01-25 Drängen Fredric Andersson Backen i Indal Sin Fästeqwinna Carin Larsdotter Wäster Ede i Fors Sokn
1778-06-10 Enklingen Jon Ersson Kräkle
Carin Olsdotter Anundgård i Holm
1779-07-11 Unge Bonden Jon Ersson Frötuna i Ljustorp Pigan Botilla Jonsdotter Jerqwitsle
1779-10-13 Drängen Olof Ersson Wästanå Pigan Stina Pehrsdotter Hafwerö Sokn
1779-10-17 Unge Bonden Matths Jonsson Byn i Fors Sokn Pigan Brita Olofsdotter Boda
1779-10-24 Drängen Pehr Wincensson Sildre Pigan Ingri Pålsdotter Åsen
1780-10-08 Drängen Hans Jonsson Märgård Pigan Margeta Jonsdotter Boda
1780-10-15 Drängen Eric Pehrsson Höge i Indal Pigan Cecilia Jonsdotter Östanå i Stigsjö och Ångermanland
1780-10-29 Unga Bonden Pål Pålsson Jerqwitsle Pigan Margeta Larsdotter Sildre
1781-10-21 Drängen Jon Nilsson Dacke Pigan Margeta Olsdotter Åsen
1781-10-28 Drängen Olof Unesson Uneåsen Pigan Carin Larsdotter Sildre
1781-10-28 Drängen Eric Pehrsson Wästanåker och Sildre Pigan Ingrid Davidsdotter Boda
1781-11-04 Drängen Jon Olofsson Åsen Pigan Ingrid Olofsdotter Österflygge
1782-11-03 Drängen Olof Olofsson Åsen Pigan Sara Jonsdotter Jerqwitsle
1782-11-10 Drängen Jacob Davidsson Boda Pigan Margeta Pålsdotter Österflygge
1782-11-17 Drängen Pehr Carlsson
Pigan Margeta Pehrsdotter Sildre
1782-12-29 Drängen och Bonden Ivar Pehrsson Östergraningen i Ångermanland Pigan Cherstin Pålsdotter
1783-10-05 Drängen Jöns Ersson Dacke Pigan Lisbeta Olofsdotter Åsen
1783-10-19 Drängen Israël Jonsson Södra Leringen i Tårp Pigan Lena Pehrsdotter Märgård
1783-10-26 Drängen Nils Jonsson Byn Pigan Mæreta Unesdotter Uneåsen
1783-10-26 Drängen Jon Pehrsson Sildre Pigan Cathrina Carlsdotter Märgård
1784-11-01 Nybyggaren Nils Pehrsson Mosjölund och Indals Sokn Pigan Coecilis Carsdotter Märgård
1784-11-07 Enklingen Jacob Davidsson Boda Pigan Stina Pehrsdotter Wästanåker
1784-11-10 Sågkarlen Jonas Benctsson Jerqwitsle Pigan Ingri Jacobsdotter Boda
1784-12-05 Nybyggaren Olof Pehrsson Mosjölund och Indal Pigan Gunnilla Jonsdotter Märgård
1784-12-26 Enklingen Olof Ersson Solin Kräkle TjenstePigan Stina Ersdotter WästerGraningen i Ångermanland
1785-10-16 Enklingen Lars Ersson Jerqwitsle Pigan Brita Olsdotter Jerqwitsle
1785-10-30 Drängen Olof Nilsson Lund och Hällsjö Pigan Lena Jonsdotter Boda
1785-11-10 Sokne Skräddaren, Enklingen Olof Segersson Sildre Pigan Ingri Ersdotter Boda
1785-07-10 Sokne Predikanten, Herr Aron Lidzelius Holm Jungfru Magdalena Walanger Liden
1786-06-05 Drängen Olof Pehrsson Dacke Pigan Margeta Nilsdotter Dacke
1786-06-24 Enklingen, afskedade Båtsmannen Johan Bodström Jerqwitsle Enkan Brita Andersdotter Österflygge
1786-10-15 Tårparen Eric Pålsson Bodacke Pigan Stina Pehrsdotter Mosjölund i Indal
1786-10-22 Drängen Jon Nilsson Åsen Enkan Malin Pehrsdotter Backen
1786-10-29 Enklingen Pehr Pehrsson Wästanåker Pigan Brita Nilsdotter Dacke
1786-11-05 Drängen Olof Olsson Dacke Pigan Mærta Hansdotter Öfwerböle
1786-11-26 Drängen Anders Hansson Östergraningen i Sålefteå Sokn Pigan Malin Stephansdotter Återwändningen
1786-11-30 Bårgaren Pehr Fahnberg Sundsvall Pigan Ingri Olsdotter Högstedt Österflygge
1787-01-28 Sågkarlen och Enklingen Jon Jonsson Märgård Pigan Cherstin Mårtensdotter Byn och Fårs Soken
1787-10-07 Drängen David Pehrsson Dacke Pigan Cherstin Jönsdotter Sildre
1787-10-21 Drängen Lars Larsson Kjäfsta i Indal Enkan Margeta Jonsdotter Märgård
1787-11-04 Drängen Eric Hansson Böle Pigan Ingri Olsdotter Åsen
1787-11-11 Drängen Eric Pålsson Jerqwitsle Enkan Carin Olsdotter Åsen
1788-10-19 Unge Bonden Olof Olofsson Wästeråsen Pigan Mærta Nilsdotter Åsen
1788-10-26 Drängen Matths Mattsson Qwäklingen
Mæreta Jonsdotter Dacke
1788-10-30 Enklingen och Skattebonden Jon Olofsson Åsen Pigan Ingri Nilsdotter Sildre
1788-11-02 Unge Bonden Eric Pehrsson Sildre Pigan Cicilia Jönsdotter Sildre
1788-11-23 Drängen Isac Isacsson Högsiö i Indal Enkan Brita Davidsdotter Kräkle
1789-10-25 Drängen Jon Davidsson Lidens Färjestad Pigan Anica Olofsdotter Åsen
1789-11-01 Tårparen Pehr Larsson Fagerwiken Pigan Carin Olofsdotter Österflygge
1789-11-05 Sågställaren Hans Nordblad Skjälsjön Pigan Cherstin Nilsdotter Dacke, född i Älfdalen
1789-11-08 Enklingen Jon Pehrsson Sildre Pigan Lisa Carlsdotter Böle i Fårs Sokn
1790-05-24 Drängen Olof Olofsson Nordansjö Pigan Mæreta Olofsdotter Öfwerböle
1790-06-06 Drängen Pehr Olofsson Lidholm Dacke Pigan Maria Jonsdotter Sildre
1790-11-07 Drängen Nils Jonsson Boda Pigan Stina Pålsdotter Österflygge
1790-11-17 Enklingen Jon Davidsson Kräkle Pigan Margeta Ericsdotter Toming i Indal
1790-11-28 Tårparen Pehr Larsson Fårs i Jemteland Pigan Cherstin Månsdotter Wike
1791-10-23 Drängen Olof Jonsson Jerqwitsle Pigan Carin Hansdotter Öfwerböle
1791-10-30 Drängen Olof Ersson Jerqwitsle Pigan Cherstin Pehrsdotter Holm och Wike
1791-10-30 Drängen Jon Davidsson Wästanå Pigan Mærta Olsdotter Åsen
1791-11-03 Drängen Pehr Pehrsson Dacke Pigan Greta Davidsdotter Kräkle
1792-10-07 Drängen Eric Johansson Östbyn i Holm Enkan Carin Nilsdotter Åsen
1792-10-21 Drängen Anders Isacsson Österflygge Pigan Ingri Pålsdotter Österflygge
1792-10-25 Skeps Byggmästaren Eric Byberg Sundsvall Bonde Dottren Ingebor Unesdotter Uneåsen
1792-10-28 Unge Bonden Olof Nilsson Wästerflygge Pigan Anna Pehrsdotter Sildre
1792-10-28 Drängen Olof Davidsson Wästanå Pigan Stina Pehrsdotter Dacke
1792-11-04 Krono Båtsmannen Eric Wik Sildre Pigan Ingri Pehrsdotter Åsen
1792-11-11 Drängen Eric Pehrsson Öpjom i Ljustårp Pigan Ingri Olofsdotter Österflygge
1792-12-28 Enklingen Olof Pehrsson Mosjölund och Indal Pigan Sara Nilsdotter Märgård
1793-05-05 Enklingen Pehr Pehrsson Wästanåker Pigan Brita Matthsdotter Bredsjön och Ljustårp
1793-05-20 Drängen Eric Jonsson Byn Pigan Cherstin Nilsdotter Österflygge
1793-05-22 Enklingen Olof Pehrsson Jerqwitsle Pigan Margeta Ericsdotter Jerqwitsle
1793-10-20 Drängen Eric Nilsson Wästanå Pigan Ingri Nilsdotter Åsen
1793-10-24 Drängen Pehr Olsson Märgård
Stina Olofsdotter Backen
1793-10-27 Bonden Pål Ersson Jerqwitsle Pigan Anica Olsdotter Boda
1793-10-27 Bonden Jon Jonsson Boda Pigan Sara Johansdotter Boda
1793-11-03 Drängen Eric Isacsson Österflygge Pigan Lena Pålsdotter Österflygge
1793-11-07 Drängen Olof Olsson Åsen Enkan Anica Olsdotter Hullsjön och Holm
1793-11-17 Drängen Eric Lidbom Märgård Pigan Brita Davidsdotter Wästerflygge
1793-11-23 Afskedade Krono Båtsmannnen Pehr Lodin Böle Pigan Mærta Olofsdotter Halsta i Indal
1794-05-25 Drängen Nils Nilsson Åsen Pigan Margeta Jonsdotter Jerqwitsle
1794-10-12 Unge Bonden Ingemar Olofsson Åsen Pigan Mærta Gullicsdotter Qwäcklingen
1794-10-18 Unge Bonden Jöns Jonsson Jerqwitsle Pigan Cajsa Lisa Pålsdotter Fårs Soken
1795-01-01 Unge Bonden Olof Olsson Edberg Ede i Sållefta Pigan Anna Pehrsdotter Byn
1795-10-25 Drängen Pehr Jonsson Jerqwitsle Pigan Margeta Jonsdotter Dacke
1795-10-25 Drängen Johan Nilsson Sildre Pigan Carin Ericsdotter Wästanå
1795-11-01 Drängen Daniel Nilsson Bredsjön Pigan Brita Olofsdotter Backen
1795-11-08 Drängen Johan Matthsson Qwäklingen Pigan Lisbeta Andersdotter Lägdan i Rödöns Soken och Jämteland
1795-12-21 Drängen Olof Jonsson Kräkle Pigan Margeta Jönsdotter Sildre
1796-10-14 Drängen David Pehrsson
Pigan Catrina Jonsdotter Mosjölund i Indahls Socken
1796-10-16 Unga Bonde Sonen Eric Jonsson Dacke Pigan Cherstin Olofsdotter ÖfverBöle
1796-10-16 FärgeKarlen Olof Pehrsson
Pigan Anna Pehrsdotter Mellansäter i Indahl
1796-10-23 Unga Bonden Olof Ersson Sildre Pigan Ingiard Unesdotter Boda
1796-10-30 Drängen Eric Jonsson Wästanå Pigan Segrin Pehrsdotter Artklo i Indal
1796-12-27 Drängen Nils Ersson Jerpqvisle Pigan Carin Pehrsdotter Wike i Holm
1797-10-29 Unga Bonden Nils Ersson Sildre Pigan Märeta Nilsdotter Wästanå
1797-11-05 Drängen Pehr Nilsson Backen Pigan Ingebor Nilsdotter Österflygge
1797-11-07 Torparen Hans Hansson Skiälsjön Pigan Stina Lisa Wingberg Brunflo Socken i Jämteland
1798-10-16 Sockne Skräddaren Olof Jonsson Sunnansjö Pigan Märta Nilsdotter Sildre
1798-10-21 Bonden Olof Hansson NilsBöle Pigan Brita Unesdotter Boda
1798-10-21 Drängen Nils Olofsson Boda Pigan Anna Nilsdotter Åsen
1798-12-26 Bonden och Enklingen Olof Olsson äldre Åsen Enkan Cajsa Gretha Walanger Jerqwitsle
1799-06-02 Bonde Sonen och hemmansegaren Nils Mathsson Boda Pigan Carin Pehrsdotter Åsen
1799-06-06 Änklingen Nils Jonsson Byn Pigan Märeta Ericsdotter Backen
1799-10-18 Änklingen Stephan Andersson Återvänningen Pigan Carin Ersdotter Jerpqvisle
1799-10-24
Jon Olofsson Böhle Pig: Brita Mathsdotter Boda
1799-10-27
Jon Unesson Boda Pigan Ingrid Hansdotter Böhle
1799-11-06 Unga Bonden Eric Nilsson Merrgård Pigan Catrina Gullicsdotter Qväcklingen
1799-12-26 Drängen Hans Hansson Öster Graningen Enkan Margeta Pehrsdotter Merrgård
1799-12-29 Unge Bonden Hans Stephansson Återvänningen Pigan Greta Ersdotter Backen