Vigselregister Ljusdal E:1
Vigseldatum Lysningsdatum Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
1732-01-16
Bondesonen Mats Olofsson Gåda Pigan Chersten [Jonsdotter] Ramsiö
1732-02-13
Soldaten af Dilsbo compagniet Johan Klingström
Änkian H:u Jertrud Olofsdotter Dilsbo
1732-04-12
Drängen Olof Hansson Swediebo i Biuråker Pigan Margeta Jonsdotter Grophamre
1732-05-21
Bonden Anders Andersson Bohm Siöbo Pigan Chersten [Jonsdotter] Ångsäter
1732-09-24
Bondesonen Anders Pärsson Sunnanås Qwinspersonen Ella Larsdotter
1732-10-01
Soldaten af Järfsö compagniet Pär Svan
Pigan Chersten [Ericsdotter]
1732-10-08
Comm:n, H:r Johan Bärg Färela Jungfru Catharina Wahlman
1732-10-15
Bonde S:n Jon Pärsson Bår Pigan Caren [Olofsdotter] Råggiärdet
1732-10-22
Bonde S:n Anders Olofsson Låk Pigan Anna [Larsdotter] Edänget
1732-10-22
Drängen Anders Simonsson Måga Qwinspersonen Brita Pärsdotter
1732-10-2?
Bonden Sven Johansson Wi Pigan Sigrid [Mårtensdotter] Östernäs
1732-10-29
Soldaten af Dilsbo compagniet Jonas Edsbärg
Qwinspersonen Göli Jonsdotter
1732-11-01
Drängen Pär Matsson Föd i Östernäs Pigan Emfrid [Pärsdotter] Sunnanås
1732-11-05
Drängen Jon Ericsson
Pigan Märta [Mårtensdotter] Skogstad
1732-11-12
Drängen Pär Jonsson
Pigan Ingrid [Mårtensdotter] Nor
1732-11-19
Soldaten af Dilsbo compagniet Pär Norgren
Pigan Caren [Pärsdotter]
1732-11-26
Drängen Eric Pärsson
Pigan Caren [Olofsdotter] Kålswedia
1732-12-03
Bonden Anders Jonsson Stafsäter Pigan Göli [Andersdotter] Boda
1732-12-28
Afskiedade soldaten Olof Klösbärg Biörnbäcken Pigan Ingrid Larsdotter Storhaga
1733-01-14
Bondesonen Jon Stensson Lesbo Pigan Emfrid [Pärsdotter] Gåda
1733-01-28
Soldaten af Dilsbo compagniet Pär Menlös
J:u Cathrina [Vatling] Forsa
1733-02-18
Bonden och änklingen Olof Bengtsson Storhaga Pigan Märta [Larsdotter] Sunnanås
1733-03-28
Soldaten af Järlsö compagniet Pär Söderström
Pigan Brita Pärsdotter Föd wid Heden
1733-05-14
Bonden och änklingen Olof Olsson Rångstad Pigan Chersten Johansdotter Wi
1733-09-02
Drängen Olof Olsson Föne i Färla sockn Qwinspersonen Sigrid Ericsdotter Född wid Heden
1733-09-30
Drängen Lars Pärsson Föd i Söder Kiämstad Pigan Chersten Jonsdotter Ämmarbo
1733-10-07
Drängen Lars Andersson Tegeltiär Pigan Sigrid Olofsdotter Kläppa
1733-10-14
Bonden Pär Andersson Öster Edet Pigan Brita [Månsdotter] Ångsäter
1733-10-21
Drängen Valmar Gudmundsson Föd i Edänget Pigan Caren [Pärsdotter] Kålswedia
1733-11-04
Drängen Olof Pärsson Födder i Jämteland Pigan Sigrid [Jonsdotter] Tegeltiär
1733-10-28
Drängen Pär Jonsson Födder i Odensäng Pigan Marta Pärsdotter Sillerbo
1733-11-11
Soknesmeden Anders Olofsson Kafwan Pigan Chersten Olofsdotter Råggiärdet
1733-12-28
Drängen Anders Andersson Föd i Siöbo Pigan Ingrid Michelsdotter Stafsäter
1734-01-27
Drängen Pär Olofsson Ramsiö Pigan Anna Pålsdotter
1734-01-27
Drängen Jon Jönsson Födder i Öfer Tyringen och Hafre S:n Pigan Jertrud Olsdotter Ramsiö
1734-02-17
Drängen Anders Larsson Bäckänget Pigan Lisbet Enarsdotter Mariæby i Jämtland
1734-06-24
Bonden och Änklingen Pär Olsson Sunnanås Pigan Emfrid Jonsdotter Bår
1734-10-06
Bonden och Änklingen Arvid Pärsson Storhaga Pigan Sara Jonsdotter Bår
1734-10-20
Bonden Olof Olofsson Stafsäter Pigan Sigrid Michelsdotter Stafsäter
1734-10-06
Landbonden Måns Olsson Wästernäs Pigan Chiersten Olofsdotter Nyåker
1734-10-20
Soldaten af Dilsbo compagniet Jonas Fahlstedt
Pigan Anna Pärsdotter Födder i Kläppa
1734-10-27
Soldaten af Järsö compagniet Mats Wiström
Pigan Margeta Pärsdotter Födder i Rångstad
1734-11-03
Bonden och Änklingen Jon Olofsson Wik Soldat änkia Maria [Pärsdotter]
1734-11-10
Drängen Jon Andersson Födder i Rolfhamre Pigan Chiersten Olofsdotter Kålswedia
1734-12-29
Drängen Jon Olsson Ramsiö Pigan Brita Hansdotter Födder i Sunne och Jämteland
1735-04-13
Drängen, Änklingen och afskied:e soldaten Pär Jonsson Säterman Hallen Pigan Brita Olsdotter Edänget
1735-04-14
Soldaten af Järlsö compagniet Lars Bäck
Pigan Margeta Andersdotter Biuråker
1735-05-26
Drängen Eric Olofsson Födder i Gåda Qwinspersonen Rachel Knutsdotter
1735-10-18
Afskiedade Corporalen Hans Veinert Wåsan Pigan Martha [Jonsdotter] Ramsiö
1735-10-18
Soldaten wid Järlsö compagniet Jon Tunbärg
Pigan Caren Pärsdotter Rångstad
1735-11-30
Drängen Simon Larsson Födder i Storhaga Pigan Sigrid Jonsdotter Odensäng
1736-01-18
Soldaten af Järlsö compagniet Jon Fahlbärg
Qwinspersonen Chersten Olofsdotter Födder i Bår
1736-07-11
Afskiedade soldaten Olof Edman Bäckebo Soldaten Thunbärgs änkia Chersten Matsdotter Bäckebo
1736-10-03
Sockneskomakaren Pär Olofsson
Pigan Sigrid Jonsdotter
1736-10-10
Soldaten af Järsö compagniet Gabriel Löfbärg
Pigan Chersten Jonsdotter Bäckebo
1736-10-24
Sokneskinnaren och änklingen Pär Ersson Flink
Pigan Margeta Jonsdotter Född i Hybo
1736-11-01
Drängen och tilförene Bonden Jon Pärsson Norkiämstad Änkian H:o Ingierd Esbiörnsdotter Söd:kiämstad
1736-11-01
Soldaten af Järlsö compagniet Hans Hafverman
Pigan Anna Andersdotter Född i Norkiämstad
1736-11-21
Drängen Anders Ersson Född i Giärdet Pigan Margeta Jonsdotter Söderkiämstad
1736-11-28
Bonden Anders Andersson Norkiämstad Pigan Margeta Ericsdotter Född i Norkiämstad
1736-12-05
Soldaten af Dilsbo compagniet Jon Andersson Friskop
Pigan Brita Olofsdotter Kåfwan
1737-02-20
Drängen Nills Johansson Klang
Qwinspersonen Anna Persdotter Bår
1737-04-13
Såldaten Mårten Klösberg
Pigan Ella Hindrichsdotter
1737-09-29
Husman Erich Ersson Skån Pigan Brita Ohlsdotter
1737-10-09

Jon Andersson ÖsterEdet Pigan Kiersten Jonsdotter Hästberg
1737-10-02

Per Månsson Ångsätter Pigan Brita Larsdotter Simanbo
1737-10-16

Jon Ohlsson Bäckebo Pigan Caren Jonsdotter Storhaga
1737-10-16

Hans Persson Gunnarsbo Pigan Brita Mårtensdotter Gunnarbo
1737-10-23

Anders Persson Låke Pigan Brita Pärsdotter Kläppa
1737-10-23

Arvid Persson Sunnanås Pigan Gölug Ohlsdotter Ångsäter
1737-10-30

Hans Ersson Kläppa Pigan Kierstin Ohlsdotter Ångsätter
1737-10-30
Såldaten Lars Spåre
Pigan Anna Ohlsdotter Råggiärdet
1737-11-01
Såldaten Måns Drake
Pigan Anna Mårtensdotter
1737-11-01
Såldaten Hans Bohm
Pigan Helena Andersdotter
1737-11-13
Såldaten Olof Åkerman
Pigan Sigrid Gudmundsdotter
1737-11-20

Jon Persson
Hustru Gertrud Ohlsdotter Kafwan
1737-11-20

Per Larsson Hybo Pigan Karen Persdotter Kläppa
1737-11-27
Såldaten Jonas Lekat
Pigan Sigrid Erichsdotter
1737-11-27
Såldaten Pål Silfverqvist
Pigan Malen Pärsdotter
1738-02-12

Per Ohlsson Kåhlswedia Pigan Brita Larsdotter
1738-10-08

Lars Persson Kåhlswedia Pigan Karin Persdotter Sunnanås
1738-10-15

Jon Andersson Lillhaga Pigan Ingrid Gudmundsdotter Ångsätter
1738-10-22

Olof Andersson Öster Ede Pigan Brita Persdotter Kåhlswedia
1738-11-12
Soldaten Per Flygare
Pigan Ella Jonsdotter NorKiämstad
1738-11-26
Skräddardrängen Jon Jansson Ångsätter
Ingrid Salomonsdotter Hybo
1739-01-07

Anders Persson Kläppa Pigan Kerstin Persdotter OdensÄng
1739-02-11

Mårten Olsson Råggiärde QwinsPersonen Anna Månsdotter Wik
1739-09-30

Hans Olsson Noret Pigan Margta Olsdotter SöderKämstad
1739-09-08
Kyrckoherden Magister Bernhard Brunnelius
Sal. Probsten Magister Abraham Wahlmans Encka, Hustr. Catharina Schröder
1739-10-14

Olof Larsson Sunnanås Johan Danielssons Enka Hust. Anna Andersdotter Boda
1739-10-21

Jon Stensson Lessbo Pigan Kerstin Persdotter Heden
1739-10-28

Jon Larsson Bår Pigan Karin Persdotter Wäster Ede
1739-11-18

Jon Stensson Heden Pigan Karin Olsdotter Ångsätra
1739-11-25

Jon Jonsson Åkern Pigan Kerstin Olsdotter Kafwan
1740-02-17
Recrüten Olof Mattsson Hybo, född i Dalarne och Weman Sochn Pigan Märta Mattsdotter Baggbo
1740-04-07

Olof Andersson Siöbo Pigan Brita Persdotter Siöbo
1740-04-09

Simon Persson Åkern Pigan Anna Olsdotter Snäret
1740-04-13
Soldaten af Delsbo Compagnie Anders Hagberg
Qwinspersonen Kerstin Larsdotter Grophamre
1740-04-20
Soldaten af Jerfsö Compagnie Jonas Pipare
Pigan Brita Sigfridsdotter Myra Jerfsö Sochn
1740-05-04
Husmannnen Simon Åkern
Pigan Giöli Olsdotter
1740-06-22
Drängen Per Jonsson Bäckebo Pigan Kerstin Andersdotter Bäckebo
1740-10-05
Bonde Sonen Lars Persson Rolfhamre Pigan Karin Johansdotter Ångsätra
1740-10-26
Bonde Sonen Lars Persson Onsäng Pigan Brita Olsdotter Kläppa
1740-11-02
Färiekarlen Lars Olsson
Pigan Kerstin Stensdotter
1740-11-02
Drängen och Husmannen Per Persson Storhaga Pigan Karin Andersdotter Roflhamre
1740-11-09
Soldaten af Delsbo Compagnie Olof Siösten
Pigan Kierstin Ersdotter Storhaga
1740-11-16
Drängen Anders Jonsson Född i Sillerbo Pigan Kierstin Olsdotter Skiulhamre
1740-11-23
Drängen Erich Olsson Siöbo Pigan Kierstin Mårtensdotter Gunnarsbo
1740-11-30
Afskiedade Klockaren Eric Sundin
Bonde Enkan Hust: Sigrid Olsdotter Edänge
1740-11-30
Drängen och Husmannen Olof Jonsson Grophamre Pigan Kierstin Persdotter Ångsätra
1741-01-01
Soldaten af Jerfsö Compagnie Pär Mårtensson Högberg

Karin [Olofsdotter] Gåda
1741-01-06
Drängen Olof Jonsson Skogsta
Margta Olsdotter Nore
1741-03-25
Bonden Per Andersson Ångsätra Pigan Kerstin Andersdotter Öster Ede
1741-04-05
Borgaren Hans Gabrielsson Malm Sundswall Soldate Enkan Hust: Margta Pärsdotter
1741-04-30
Soldaten af Jerfsöö Compagnie Eric Strand
Pigan Brita Stensdotter
1741-07-12
Drängen Jon Pålsson Biuråker Pigan Ingrid Persdotter Sandwik
1741-08-24
Soldaten af Jerfsö Compagnie Nils Edin
Pigan Karin Olofsdotter Storhaga
1741-08-30
Soldaten af Jerfsö Compagnie Olof Fisck
Pigan Sara Olofsdotter Låk
1741-10-11
Bonde Sonen Esbiörn Olsson Råggiärde Pigan Karin Michelsdotter Stafsätra
1741-10-18
Klockaren Johan Grubb
Bondedottren Anna Stensdotter Lessbo
1741-11-01
Husman Jon Olsson Storhaga Pigan Brita Olsdotter Kohlswedia
1741-11-08
Bonde Sonen Anders Ersson Sunnanås Pigan Margta Persdotter Ångsätra
1741-11-08
Reserv Drängen Jonas Byman Skiulhamre Pigan Margta Simonsdotter Norkämsta
1741-11-15
Bonde Sonen Olof Andersson Gunnarsbo Pigan Ingeborg Olsdotter Jemteland
1741-11-29
Bonden Erich Andersson Horne Pigan Anna Johansdotter Tegeltiär
1741-11-29
Bonde Sonen Pär Andersson Gunnarsbo Pigan Emfrid Persdotter Söderkiämsta
1741-12-28
Bonden Per Jonsson Sörkämsta Pigan Giölin Hansdotter Nore
1742-03-07
Drängen Olof Persson Kohlswedia Hans Fästeqwinna Giölin Olsdotter Åkern
1742-03-15
Drängen Anders Hansson Född i Gåda Pigan Anna Mattsdotter Naggen
1742-05-05
Bonden Pär Pålsson Råggiärde Pigan Sara Johansdotter Tegeltiär
1742-06-27
Bonde Sonen Olof Andersson Tälle Pigan Marta Olsdotter Råggiärde
1742-10-03
Drängen Esbiörn Esbiörnsson Noret Pigan Märta Simonsdotter Skogsta
1742-10-10
Bonden Per Johansson Lessbo, född i Noret Pigan Giölin Olsdotter Noret
1742-11-07
Bonde Sonen Gudmund Månsson Skogsta Bonde Dottren, Pig. Emfre Olsdotter Simanbo
1742-11-14
Bonden Olof Jonsson Rångstra Länsmans Dottren J. Margreta Delin Åkersta
1742-11-28
Drängen Olof Johansson Hybo Des Fästeqwinna Kerstin Jonsdotter Edänge
1742-12-26
Soldaten af Delsbo Compagnie Christian Linroth
Pigan Margta Pålsdotter Naggen
1743-01-16
Bonde Sonen Per Andersson Horne Pigan Anna Olsdotter Sörkämsta
1743-01-23
Soldaten af Jerfsöö Compagnie Anders Spåre
Pigan Lisbeth Pålsdotter Jemteland
1743-01-30
Sochne Swarfwaren Lars Ersson
Pigan Brita Larsdotter Tälle
1743-02-13
Soldaten af Jerfsöö Compagnie Olof Bårström
Pigan Kerstin Ersdotter
1743-02-27
Soldaten af Jerfsöö Compagnie Eric Simonsson Åkerblom
Pigan Kerstin Olsdotter Jemteland
1743-03-20
Drängen Per Ersson Moga Pigan Kerstin Ersdotter Kläppa
1743-03-25
Soldaten af Jerfsöö Compagnie Simon Swan
Pigan Ella Månsdotter Stafsätra
1743-03-27
Soldaten af Delsbo Compagnie Jonas Swart
Enkan Hustru Karin Mattsdotter Hallen
1743-04-04
Soldaten af Delsbo Compagnie Jonas Swan
Pigan Kerstin Andersdotter Lille Herjedal
1743-04-10
Soldaten af Jerfsöö Compagnie Olof Tunberg
Pigan Anna Ersdotter
1743-04-17
Feldtwäbeln af Hels. Regem. och Lifcompagnie H:r Johan Sturm
Bonde Dottren Christina Persdotter Hamre
1743-04-17
Soldaten af Jerfsö Compagnie Lars Hall
Pigan Anna Michelsdotter Storhaga
1743-04-20
Soldaten af Jerfsöö Compagnie Lars Lindström
Pigan Brita Ersdotter
1743-05-01
Soldaten af Delsbo Compagnie Pär Hedman
Qwinspersonen Brita Olsdotter Heden
1743-05-15
Soldaten af Jerfsöö Compagnie Eric Abbore
Pigan Anna Olsdotter Låk
1743-05-23
Drängen Mårten Persson Storhaga Pigan Karin Olsdotter Rångstra
1743-10-02
Drängen Anders Jonsson Nore Pigan Brita Jonsdotter Rångstra
1743-10-16
Drängen Per Jonsson Norkämsta Pigan Ingrid Andersdotter Norkämsta
1743-11-20
Husmannen Jon Olsson Norkämsta Pigan Anna Olsdotter Kålswedia
1744-01-22
Bonden och Enklingen Anders Larsson Bäckänge Pigan Karin Olsdotter Jemteland
1744-02-05
Bonden och Enklingen Eric Ersson Sundin Edänge Soldat: Enkan Hustru Brita Jonsdotter
1744-03-19
Bonde Sonen Eric Michelsson Wås Pigan Brita Hansdotter
1744-03-21
Bonden och Enklingen Jon Andersson Lillhaga Pigan Brita Persdotter Sillerbo
1744-05-07
Husmannen och Enklingen Olof Johansson Hybo Pigan Margta Ersdotter Kläppa eller Moga
1744-06-24
Bonden och Enklingen Jon Persson Bår Enkan Hustru Kerstin Persdotter Ångsätra
1744-09-29
Bonden och Enklingen Sven Johansson Wi
Stina Wetterberg
1744-09-30
Bonden och Enklingen Jon Persson Håssberg Soldaten Enkan Hust: Sigrid Ersdotter
1744-10-07
Bonden och Enklingen Lars Persson Rolfhamre Pigan Brita Johansdotter Nore
1744-10-07
Soldaten af Jerfsöö Compagnie Pär Kruten
Pigan Kerstin Esbiörnsdotter Noret
1744-10-14
Soldaten af Delsbo Compagnie Eric Åkerblom
Pigan Ingeborg Swensdotter Dalarne
1744-10-14
Bonden och Enklingen Olof Greggsson Edänge Pigan Gertrud Persdotter Heden
1744-11-04
Bonde Sonen Per Persson Siöbo Pigan Margta Andersdotter Kläppa
1744-11-04
Bonde Sonen Hans Persson Siöbo Pigan Anna Hansdotter Delsbo och Sörhwena
1744-11-11
Bonden och Enklingen Olof Larsson Edänge Pigan Brita Persdotter Sörkämsta
1744-11-18
Bonden och Enklingen Per Jonsson Hallen Enkan Hustru Karin Andersdotter Storhaga
1744-11-18
Bonden Jon Johansson Hybo Pigan Emfre Jonsdotter Storhaga
1744-12-02
Soldaten af Jerfsöö Compagnie Anders Ekbom
Pigan Lisbeth Johansdotter Storhaga
1744-12-26
Unga Bonden Olof Jonsson Bäckebo Soldate Enkan Hustru Karin Olsdotter Gåda
1744-12-28
Soldaten af Jerfsöö Compagnie Pär Bång
Soldate Enkan Hustru Anna Olsdotter Råggärde
1745-01-06
Bonden och Enklingen Olof Andersson Lessbo Pigan Anna Jonsdotter Bäckebo
1745-01-13
Bonden Per Persson Klösbo Pigan Brita Persdotter Rolfhamre
1745-02-03
Drängen Hans Johansson Noret Hans Fästeqwinna, Bondedottren Ingiäl Olsdotter Heden
1745-04-08
Bonden och Enklingen Jon Larsson Storhaga Pigan Giölin Hansdotter Jemteland
1745-04-08
Gl. Drängen och Husmannen Anders Larsson Kläppa Gl. Pigan Giölin Olsdotter Tälle
1745-04-10
Soldaten af Jerfsöö Compagnie Claes Zetrin
Pigan Kerstin Jonsdotter
1745-05-05
Soldaten af Jerfsöö Compagnie Jonas Frodin
Soldate Enkan Hustru Märta Abrahamsdotter Biörnbäcken
1745-05-05
Soldaten af Jerfsöö Compagnie Hans Fisck
Hans Fästeqwinna Emfre Pärsdotter Wik
1745-09-29
Drängen och Husmannen Jonas Mårtensson Nore Pigan Ella Pärsdotter Wäst-Ede
1745-10-06
Unga Bonden Matts Ersson Ångsätra Pigan Anna Jonsdotter Bäckebo
1745-10-13
Soldaten af Jerfsöö Compagnie Jöran Klingberg
Soldate Enkan Hust. Karin Pärsdotter
1745-10-13
Soldaten af Delsbo Compagnie Nils Örn
Enkan Hust. Sigrid Jonsdotter Norkämsta
1745-10-20
Bonden Matts Jonsson Siöbo Pigan Anna Hindrichsdotter Hamre
1745-10-27
Bonde Sonen Anders Olsson Storhaga Pigan Ingrid Olsdotter Snäret
1745-11-10
Unga Bonden Anders Johansson Tegeltiär Soldate Enkan Hust. Kerstin Ersdotter Groph:re
1745-11-17
Soldaten af Jerfsöö Compagnie Swen Bårman
Pigan Karin Jonsdotter Född i Färla
1746-02-09
Bonden Pär Jonsson Tegeltiär Pigan Karin Pärsdotter Rolfhamre
1746-02-09
Reserv-Drängen Siul Andersson Född i Hafwerö S:n Pigan Karin Ersdotter Skån
1746-03-31
Soldaten af Delsbo Compagnie Olof Åkerman
Sold: Enkan H:u Sigrid Gudmundsdotter
1746-04-13
Bonden och Enklingen Jon Stensson Lessbo Enkan Hustru Brita Olsdotter Onsäng
1746-09-21
Drängen Jon Jonsson Bäckebo Pigan Sigrid Larsdotter Bår
1746-09-29
Bonde Sonen Måns Jonsson Wik Pigan Gölin Pärsdotter Onsäng
1746-10-05
Bonden Olof Jonsson Ångsätra Pigan Karin Jonsdotter Håssberg
1746-10-05
Bonden Jon Olsson Heden Pigan Karin Olsdotter Rolfhamre
1746-10-12
Bonden Lars Johansson Ångsätra Pigan Emfre Olsdotter Onsäng
1746-10-12
Soldaten af Jerfsöö Compagnie Lars Drake
Pigan Kerstin Olsdotter Biörnbäcken
1746-10-12
Drängen Erich Andersson
Qwinspersonen Brita Greggsdotter Melpad
1746-10-19
Soldaten af Jerfsöö Compagnie Pär Backman
Pigan Karin Olsdotter Bår
1746-12-28
Lapp Drängen Julius Andersson
Lapp Pigan Brita Clemetsdotter
1746-11-09
SochneSkomakaren Gudmund Månsson Ångsätra Skräddaredottren Anna Sundling Gefle
1747-02-02
Soldaten af Jerfsöö Compagnie Lars Hafverman
Pigan Giölin Michelsdotter Född i Storhaga
1747-03-25
Bonden och Enklingen Jacob Jonsson Bäckebo Soldate Enkan H:u Malin Pärsdotter
1747-09-20
Bonden Sven Jonsson Gärde Pigan Kerstin Olsdotter Hybo
1747-09-27
Bonde Sonen Anders Ersson Arwik och Arbrå Sochn Pigan Marget Thomosdotter Bäckebo
1747-09-29
Bonden Lars Pärsson Råggärde Pigan Giölin Stensdotter ÖsterNäs
1747-10-04
Bonden Jon Olsson Simanbo Pigan Ingrid Jonsdotter Stenhamre
1747-10-11
Bonde Sonen Pär Ersson Onsäng Pigan Karin Andersdotter Lillhaga
1747-10-18
Bonde Sonen Olof Pärsson Kläppa Pigan Sara Jonsdotter Sunnanås
1747-10-25
Drängen Lars Pärsson Siöbo Qwinspersonen Kerstin Anundsdotter Ångsätra
1748-01-03
Bonden och Enklingen Anders Olsson Åkersta Pigan Karin Jonsdotter Född i Ygsbo Färla Sochn
1748-01-06
Soldaten af Delsbo Compagnie Hindrich Skogberg
Pigan Ella Olsdotter Sillerbo
1748-01-24
Drängen Pär Ersson Född i Melpad Pigan Karin Jonsdotter Ramsiö
1748-04-17
Soldaten af Jerfsöö Compagnie Sven Höfding
Soldate Enkan Ella Hindrichsdotter Biörnbäcken
1748-05-28
Soldaten af Jerfsöö Compagnie Hans Säterman
Qwins Personen Brita ????richsdotter
1748-09-29
Bonden Måns Pärsson Söderkämsta Pigan Sigrid Andersdotter Åkern
1748-10-02
Bondesonen Greggs Jonsson Sillerbo Pigan Karin Andersdotter Bäckebo
1748-10-02
Drängen Pär Johansson Hybo Qwinspersonen Anna Andersdotter Färla
1748-10-09
Bonden Jon Andersson Ångsätra Pigan Brita Andersdotter Norkämsta
1748-10-09
Drängen Pär Jonsson Stenhamre Qwinspersonen Ella Larsdotter
1748-10-16
Bonden Jon Olsson Skogsta Pigan Karin Andersdotter Wattuwalla
1748-10-16
Soldaten af Jerfsöö Compag. Mårten Falkberg
Pigan Ingrid Jonsdotter Grophamre
1748-10-23
Soldaten af Delsbo Compagnie Matts Hagman
Pigan Karin Jonsdotter Tegeltiär
1748-10-23
Bonde Sonen Lars Olsson Låk Pigan Sara Jonsdotter Rångstra
1748-10-30
Bonden Jon Pärsson Heden Pigan Karin Erichsdotter Biörnbäcken
1748-11-01
Bonden och Enklingen Anders Jonsson Stafsätra Pigan Agneta Sunwisdotter Jemteland
1748-11-13
Bonden Pär Simsson Slottet Pigan Brita Hindrichsdotter Hamre
1748-12-28
Bondesonen Olof Andersson Bäckebo eller Hwälie Pigan Brita Jonsdotter Bäckebo
1748-12-28
Bonden Jon Michelsson Storhaga Pigan Kerstin Olsdotter Horne
1748-12-26
Lapp Drängen Anders Andersson
Lapp Pigan Cesilia Olsdotter
1749-01-26
V. Lectoren wid Gymnasium i Gefle Magister Georgius Vougt Gefle Jungfru Anna Wahlman
1749-03-27
Husmannen Jonas Mårtensson Moga Soldate Enkan Hustru Anna Jonsdotter Född i Dalarne
1749-03-29
Unga Bonden Jon Hansson Rångstra Pigan Anna Jonsdotter Stenhamre
1749-04-02
Unga Bonden Pär Pärsson Siöbo Pigan Brita Johansdotter Tegeltiär
1749-04-23
Soldaten af Jerfsöö Compagnie Lars Fisk
Pigan Kerstin Mårtensdotter Stenhamre
1749-05-21
Crono Bonden och Enklingen Pär Olsson Storhaga Pigan Kerstin Andersdotter Född i Boda
1749-06-18
Bonden och Enklingen Olof Pärsson Slottet Pigan Sigrid Larsdotter Född i Edänge
1749-09-24
Bonden Halfwar Jonsson Stenhamre Pigan Karin Olsdotter Simanbo
1749-09-24
Bonde Sonen Jon Ersson Simanbo Pigan Kerstin Jonsdotter Rångstra
1749-09-29
Bonden Pär Stensson ÖsterNäs Pigan Karin Pärsdotter Råggärde
1749-10-01
Bonden Jon Ersson Skogsta Pigan Kerstin Olsdotter [Skogsta]
1749-10-08
Bonde Sonen Olof Pärsson Kläppa Pigan Karin Ersdotter Onsäng
1749-10-01
Bonden Pär Andersson Tälle Pigan Brita Olsdotter Rångstra
1749-10-08
Bonde Sonen Olof Pärsson Heden Pigan Karin Ersdotter [Simanbo]
1749-10-15
Bonden Erich Pärsson Hamre Pigan Anna Olsdotter [Onsäng]
1749-10-22
Bonden och Enklingen Pär Andersson Gunnarsbo Pigan Margeta Johansdotter Tegeltiär
1749-10-22
Bondesonen Mårten Olsson Råggärde Pigan Karin Andersdotter Åkersta
1749-11-05
LandBonden Olof Andersson Edänge Pigan Kerstin Andersdotter [Tälle]
1749-11-12
Soldaten af Delsbo Compagnie Hindrich Skogberg
Pigan Brita Mårtensdotter Hybo
1749-11-12
Soldaten af Delsbo Compagnie Pär Fahlstedt
Pigan Karin Pärsdotter Siöbo
1749-12-03
Klockaren Johan Grubb
Pigan Karin Jonsdotter [Kolswedia]
1750-01-14
Bonde Sonen Hans Pärsson Gåda Pigan Ella Pärsdotter Storhaga
1750-03-21
Soldaten af Delsbo Compagnie Johan Hillman
Pigan Märta Månsdotter Ångsätra
1750-03-25
Bonde Sonen Pär Andersson Åkern Pigan Kerstin Olsdotter Siöbo
1750-04-01
Soldaten af Delsbo Compagnie Pär Pålsson Stenberg
Pigan Margeta Mårtensdotter Kolswedia
1750-06-24
Crono Bonden och Enklingen Pär Olsson Storhaga Pigan Emfre Pärsdotter Storhaga
1750-07-19
Rector Scholæ wid St. Clara i Stockholm Mag:r Anton Badhe Stockholm Jungfru Elisabeth Wahlman
1750-07-19
Bruks Inspectoren H:r Peter Strömbeck
Jungfru Catharina Wahlman
1750-09-30
Wargiernings Karlen Erich Olsson Född i Bäckebo Pigan Margeta Mattsdotter Nyåker
1750-10-07
Bonden Erich Pärsson Storhaga Pigan Ingrid Olsdotter Storhaga
1750-10-07
Bonden Pär Olsson Heden Pigan Brita Jonsdotter Stenhamre
1750-10-14
Bonden och Enklingen Olof Andersson Ö. Ede Pigan Karin Jonsdotter Ångsätra
1750-10-14
Bonden Jon Pärsson Hallen Pigan Karin Johansdotter Hybo
1750-10-21
Drängen Pål Larsson Storhaga Bonde Dottren Kerstin Johansdotter Ångsätra
1750-10-28
Soldaten af Jerfsöö Compagnie Johan Åkerstedt
Pigan Brita Olsdotter Grophamre
1750-11-25
Soldaten af Delsbo Compagnie Johan Klingström
Des Fästeqwinna Brita Olsdotter Siöbo
1750-11-25
Gl. Bonden och Enklingen Erich Andersson Sunnås Enkan H:u Anna Andersdotter
1750-12-02
Bonden och Enklingen Olof Pärsson Kläppa Pigan Kerstin Olsdotter Rångstra
1750-12-28
Bonden Olof Pärsson Storhaga Pigan Anna Andersdotter Ångsätra
1751-04-03
Bondesonen Anders Andersson Grophamre Pigan Karin Jonsdotter Klösbo
1751-04-14
Soldaten af Jerfsöö Compagnie Olof Seljeström
Pigan Anna Larsdotter Nore
1751-09-22
Grufdrängen Eric Ersson Brattberg Los Grufwa Pigan Kerstin Andersdotter Hwällje
1751-09-29
Bonden Johan Pärsson Höga Pigan Kerstin Jonsdotter Ångsätra
1751-09-29
Bonden Jon Pärsson Bår Pigan Brita Ersdotter Bår
1751-10-06
Bonde Son Jon Jonsson Wik Pigan Emfre Pärsdotter Sunnanås
1751-10-06
Husmannen och Skräddaren Olof Ersson Onsäng Pigan Kerstin Olsdotter
1751-10-13
Bonden Mårten Olsson Wi Pigan Margeta Jonsdotter Tegeltiär
1751-10-13
Bonde Sonen Olof Stensson Östernäs Pigan Giölin Ingebrechtsdotter Snäre
1751-10-27
LandBonden Simon Pärsson Wästernäs och Böhle Pigan Brita Pärsdotter Siöbo
1751-11-01
Organisten S:r Peter Böhs
Jungfru Catharina Lundman
1751-11-03
Soldaten af Jerfsöö Compagnie Pär Åkerström
Pigan Ella Benjaminsdotter
1751-11-10
Soldaten af Delsbo Compagnie Lars Fröberg
Pigan Margta Olsdotter Hybo
1751-11-10
Soldaten af Jerfsöö Compagnie Matts Högfelt
Pigan Walborg Johansdotter Född i Stöde S:n och Medelpad
1751-11-17
Soldaten af Jerfsöö Compagnie Hindrich Dalfors
Pigan Karin Andersdotter Gunnarsbo
1751-11-24
Skräddaren Erich Ersson Skån Pigan Malin Simonsdotter Tächten
1751-12-01
Unga Bonden Olof Olsson Edänge Pigan Ingeborg Jonsdotter Ramsjö
1751-12-29
Bonden Jöran Pärsson Född i Färla Pigan Brita Olsdotter Storhaga
1752-01-26
Drängen Måns Andersson Född i Hafwerö Pigan Kerstin Andersdotter Wattuwalla
1752-03-25
Bonden och Enklingen Olof Jonsson Norrkämsta el:r Biart Pigan Karin Mårtensdotter ÖsterNäs
1752-06-28
WargierningsKarlen Matts Jöransson Tälle Hans Fästeqwinna Sigrid Olsdotter Dalarne
1752-09-27
BondeSonen Jonas Olsson Edänge Pigan Kerstin [Mårtensdotter] [Storhaga]
1752-09-27
Drängen Olof Pärsson Sunnanås Qwinspersonen Kerstin Johansdotter Jemteland
1752-09-29
Bonden Hans Jonsson Nore Pigan Giölin Larsdotter [Kläppa]
1752-09-29
Unga Bonden Jon Larsson W. Ede Pigan Kerstin Olsdotter Sillerbo
1752-10-04
Bonden Erich Pärsson Nyåker Pigan Sigrid Pärsdotter Råggärde
1752-10-11
Soldaten af Delsbo Compagnie Hans Hedman
Hans Fästeqwinna Karin Olsdotter Siöbo
1752-10-18
WargierningsKarlen Måns Jonsson Född i Nore Pigan Anna Andersdotter Grophamre
1752-10-25
Afsked. Föraren Joh. Abraham Isberg
Pigan Brita Johansdotter
1752-10-25
WargierningsKarlen Jon Olsson Född wid Grophamre Pigan Sara Stensdotter
1752-11-01
Soldaten af Jerfsöö Compagnie Olof Bergstedt
Pigan Margeta Jonsdotter Född i Hodal
1752-11-01
Gl. Drängen och Husman Olof Olsson Slottet Qwinnan Cisla Ersdotter Skogsta
1753-06-03
Drängen Jon Ersson
Des Fästeqwinna Sigrid Andersdotter Wattuwalla
1753-06-13
Bonde Sonen Pär Mårtensson Sunnanås Hans Fästeqwinna Karin Larsdotter Bår
1753-09-30
Bonde Sonen Anders Olsson Gärde LänsMans Dottren Cathrina Lindgren
1753-10-07
Bonde Sonen Olof Jonsson Wik Pigan Kerstin Pärsdotter Höga
1753-10-07
Bonde Sonen Pär Jonsson Nore Pigan Giölin Pärsdotter Hybo
1753-10-14
Bonde Sonen Olof Larsson Bår Pigan Brita Mårtensdotter Sunnanås
1753-10-14
Drängen Jon Mårtensson Född i Hybo Pigan Karin Ersdotter Heden
1753-10-21
Skräddare Drängen Gudmund Swensson Bår Hans Fästeqwinna Karin Johansdotter Boda
1753-12-02
Bonde Sonen Jonas Pärsson Höga Pigan Ingeborg Pärsdotter Klint i Torp S:n och Medelpad, född i West-Ede, thenna församling
1754-01-06
Bonde Sonen Olof Olofsson Ramsiö
Brita [Olofsdotter] Hybo
1754-01-22
Kyrkjoherden, Herr Magister Petrus Backman Willberga församling i Upland Jungfru Dorothea Wahlman
1754-02-10
Drängen Anders Andersson Jerfsö S:n Enkan hustru Karin Olofsdotter Siöbo
1754-03-25
Bonden och Enklingen Jon Stensson Rångstra Pigan Brita Andersdotter Byn i Delsbo Sochn
1754-05-19
Soldaten af Delsbo Compagnie Lars Boström
Thess Fästeqwinna Kjerstin Jonsdotter På Ångsätra ägor
1754-05-19
Bonde Sonen Måns Andersson Grophamre Enkan Hustru Ingerd Olofsdotter Heden
1754-05-23
Soldaten af Delsbo Compagniet Nils Örn
Pigan Brita Johansdotter Hybo
1754-10-06
Bonde Sonen Olof Olofsson Låk Enkan Hustru Brita Jonsdotter Storhaga
1754-10-06
Bonde Sonen Pär Olofsson Tälle Thess Fästeqwinna Karin Jonsdotter Råggärde
1754-10-13
Bonden Pär Mårtensson NorrKämsta Pigan Kierstin Olofsdotter Horne
1754-10-20
Soldaten af Jerfsö Compagniet Håkan Wetterberg
Pigan Anna Esbiörsdotter Nore
1754-10-20
Soldaten af Delsbo Compag. Pehr Skogfelt
Pigan Sara Erichsdotter Siöbo
1754-10-27
Enklingen och Dannemannen Lars Erichsson Tälle Pigan Margeta Jonsdotter Håssberg
1754-10-27
Bonden och Enklingen Pär Jonsson SöderKämstad Pigan Anna Andersdotter Delsbo Sochn och Wästerängs by, född här i Sochnen i Sjöbo
1754-11-01
Bonden och Dr. Jon Hindrichsson Hambre Pigan Sigrid Olofsdotter Hybo
1754-11-01
Bonden och drängen Jon Olofsson Hybo Pigan Ingeborg Olofsdotter Ramsiö el. Sundet
1754-11-03
Bonde Sonen Mårten Pärsson SöderKämstad Länsmans Dottren Margreta Lindgren
1754-11-10
Bonden och Enklingen Pär Stensson Heden Pigan Karen Pärsdotter Hambre
1754-11-10
Soldate Reserven Olof Olofsson Kläppa Pigan Marget Pärsdotter Siöbo
1754-12-29
Bonden och Enklingen Hans Olofsson SöderKämstad Pigan Gölin Johansdotter Siöbo, född i Tegeltjär
1755-02-09
Bonden och Drängen Pär Larsson Gärde Pigan Kerstin Johansdotter Bälkebo
1755-04-06
Unge Bonden Hendrich Jonsson Heden Pigan Karen Mårtensdotter Boda
1755-04-15
CronoLänsMan öfwer thenna församl. Olof Hedman
Borgaredottren Cecilia Roth Gefle
1755-04-27
Bonden och Enklingen Pär Erichsson Onsäng Pigan Kerstin Hindrichsdotter Hamre
1755-09-29
Soldaten af Jerfsö Compagnie Carl Åkerman
Bonde Dottren Cherstin Andersdotter Ångsätra
1755-10-05
Soldaten af Delsbo Compagnie Pär Nilsson Löfberg
Pigan Anna Larsdotter Rångstra
1755-10-05
Drängen Anders Jonsson Stafsätra Bond.dottren Giölin Mårtensodtter Sunanås
1755-10-12
Unga Bonden Pär Larsson Kleppa Bondedottren Sigrid Olsdotter Skiällhambre
1755-10-19
Bonde Sonen Anders Swensson Bår Bond.dottren Margta Arvidsdotter Stafsätra
1755-10-19
Bonde Sonen Pär Jonsson Bår Pigan Cherstin Jonsdotter Ångsätra
1755-11-02
Soldaten af Delsbo Compagnie Jonas Edsberg
Pigan Charin Pärsdotter Skogsta
1755-12-28
WargierningsKarlen Eric Hindricsson
Pigan Charin Jonsdotter Jemtland
1756-01-25
Drängen Mårten Jonsson Ongsätra Thes Fästeqwinna Emphred Anundsdotter Ongsätra
1756-02-02
Drängen Pär Jonsson
Thes trolofwade Fästeqwinna Cherstin Olsdotter Telle
1756-02-29
Skräddaren Olof Hansson
Pigan Sigri Pärsdotter Hallen
1756-03-28
Reserven Pär Jonsson Storhaga Des Fästeqwinna Emphred Hansdotter Storhaga
1756-04-19
Unga Bonden Simon Jonsson Wik Bonde Dottren Charin Olsdotter Storhaga
1756-04-21
Comministerns Adjunct Herr Olof Nordlöf
Jungfru Ingebårg Lundman
1756-05-09
Bonde Sonen Olof Andersson Grophambre Bonde Dottren Cherstin Jonsdotter Wik
1756-05-27
Soldaten af Delsbo Compagnie Jonas Swart
Pigan Cherstin Olsdotter Jemtland
1756-10-10
Unga Bonden Olof Olsson Odensäng Bonde Dottren Cherstin Eriksdotter Kleppa
1756-__-__
Skräddare Drängen Olof Olsson Rålfhamre
Ingrid Hansdotter Färilla
1756-10-17
Drängen Anders Larsson Storhaga Des trolofwade Fästeqwinna Ella Pärsdotter Storhaga
1756-10-24
Unga Bonden Mårten Olsson Hybo Bonde Dottren Kerstin Eriksdotter Simanbo
1756-11-01
Soldaten af Jerfsö Compagnie Esbiörn Löfberg
Pigan Karin Ivarsdotter Båksiö by och Sundsiö Socken i Jemtland
1756-11-01
Soldaten af Delsbo Compagnie Olof Menlös
Pigan Margareta Pärsdotter He??ö
1756-11-07
Unga Bonden Lars Svensson Bår Pigan Anna Mårtensdotter Nor Kämsta
1756-11-07
Drängen Mats Mårtensson Bår
Anna Pärsdotter Bår
1756-11-14
Soldaten af Delsbo Compagnie Jonas Bårman
Des Fästeqwinna Brita Olsdotter Horne
1756-12-28
Soldaten af Jerfsö Compagnie Olof Klang
Des Fästeqwinna Cherstin Svensdotter Bår
1757-01-02
Unga Bonden Pär Ersson Kafwan
Gunborg Andersdotter Ångsätra
1757-__-__
Bonden Eric Andersson Bäckebo
Karin Johansdotter
1757-01-09
Soldaten af Delsbo Compagnie Anders Engström

Margreta Hansdotter Lilla Herjedalen
1757-02-06
Sochen Lappen Nils Clementsson
Lappigan Anna Andersdotter Biuråker
1757-02-13
Unga Bonden Anders Olofsson Tegeltiär Bonde Dottren Karin Olsdotter Hybo
1757-04-13
Soldaten af Delsbo Compagnie Staffan Ångren
Des Fästeqwinna Gunborg Pärsdotter
1757-05-30
Soldaten af Jerfsö Compagnie Olof Klösberg
Pigan Margta Hansdotter Rångstra
1757-06-01
Drängen Pär Jonsson Åkern Des Fästeqwinna Margta Olsdotter Rångstra
1757-08-04
Rustmästaren af Jerfsö Compagnie Herr Johan Wetterberg
Jungfru Greta Schalberg Boldnäs
1757-__-__
Soldaten af Delsbo Compagnie Jonas Byman
Bondedottren Margta Olofsdotter Horne
1757-08-07
Soldaten af Jerfsö Compagnie Eric Wa??
Pigan Cherstin Månsdotter Bår
1757-08-10
Soldaten af Delsbo Compagnie Salomon Kläppberg
Pigan Anna Pärsdotter Klinten i Melpad
1757-10-09
Bonden Jon Hansson Storhaga Bondedottren Charin Olsdotter Storhaga
1757-__-__
Bonde Sonen Lars Jonsson Edänge Bonde Dottren Gölin Zachrisdotter Håsberg
1757-10-16
Bonde Sonen och Drängen Pär Olsson Storhaga Pigan Brita Månsdotter Stafsätra
1757-11-01
Drängen Olof Stensson Kläppa
Gertrud Andersdotter Remman
1757-12-20
Bonde Sonen och Drängen Pär Olsson Sillerbo Pigan Ingeborg Tidrichsdotter Jemtland
1757-12-26
Lås Smeds Gesällen wid Factoriet Jonas Westerlund Söderhamn Pigan Gölin Andersdotter Åkerstad
1757-12-28
Drängen Olof Ambiörnsson Nyåker Pigan Ella Pärsdotter Nyåker
1758-02-05
Drängen Jon Michelsson
Pigan Sigrid Pehrsdotter
1758-03-29
Drängen Pär Mårsson Färla Änkan Hustru Cherstin Olsdotter Kläppa
1758-04-02
Herr Johan Lundman
Pigan Ingrid Renberg
1758-04-09
Drängen Pål Pålsson Råggärdet Pigan Ella Jonsdotter Råggärdet
1758-04-23
Drängen Jon Olsson Telle Des Fästeqwinna Brita Andersdotter Färla
1758-05-15
Afskedade Soldaten och Änklingen Olof Forsberg Färla Pigan Karin Olsdotter Ramsiö
1758-05-17
Bond.drängen Pär Pärsson Storhaga Änkan Hustru Brita Olsdotter Storhaga
1758-06-24
Soldaten af Delsbo Compagnie Pär Friskopp
Pigan Anna Wallmarsdotter Ångsätra
1758-06-24
Soldaten af Jerfsö Compagnie Eric Wetterberg
Pigan Gertrud Månsdotter Nyåker
1758-10-01
Unga Bonden Olof Jonsson Gärdet Bonde Dottren Cherstin Pärsdotter Sörkämsta
1758-10-08
Unga Bonden Pär Jonsson Kålswedia Afl. Rustmästare Dottren Helena Frankenberg
1758-10-08
Bonde Drängen Jon Pålsson Färla och Hofra By Bonde Dottren Charin Jonsdotter Nore
1758-10-15
Bonde Sonen Michael Pålsson Sörkämsta Enkan Hustru Charin Andersdotter Skogsta
1758-10-15
Bonde Sonen Pär Jonsson Skogsta Bonde Dottren Sara Larsdotter Bår
1758-10-22
Reserven Aron Andersson Bäckebo Bonde Dottren Brita Olofsdotter Sillerbo
1758-11-12
Drängen Simon Ersson Sunanås Pigan Karin Ersdotter Sunanås
1758-12-03
Bonde Sonen och Drängen Olof Månsson
Thes trolofwade Brita Olofsdotter Bäckebo
1758-12-28
Soldaten af Delsbo Comp. Pär Lindrot

Margta Pärsdotter Ångsätra
1759-04-18
Bonden Pär Mårtensson Sunås Bond. Dottren Margta Olofsdotter Onsäng
1759-04-18
Reserven Anders Anundsson
Pigan Hedvig Benjaminsdotter
1759-05-20
Husmannen Lars Larsson Norkämsta Pigan Charin Stensdotter Edänge
1759-__-__
Reserven Olof Johansson Siöbo Abbårens Enka Hustru Brita Andersdotter Siöbo
1759-09-30
Drängen Sven Månsson Söderkämsta Sin Fästeqwinna Anna Mårtensdotter Kålswedia
1759-10-07

Lars Eriksson Rångstra Länsmans Dottren Stina Lindgren
1759-10-07
Drängen Anders Olsson Stafsätra Soldat Enkan Brita Olsdotter Horne
1759-10-14
Bonden Bengt Sachrisson Håsberg Bonde Dottren Cherstin Jonsdotter Kålswedia
1759-10-14
Bonden Jon Jonsson Näs Bonde Dottren Sigrid Arvidsdotter Stafsätra
1759-10-21
Bonden Måns Jonsson
Bonde Dottren Ingri Olofsdotter Hybo
1759-10-21
Bonde Sonen Erik Olsson Edänge Bonde Dottren Brita Andersdotter Stafsätra
1759-10-28
Bonde Sonen Olof Olsson Tegeltiär
Brita Andersdotter Åkre
1759-10-28
Sochen Smeden Anders Andersson
Pigan Margareta Johansdotter Lovisa
1759-11-01
Tienstedrängen Erik Olsson Simanbo Pigan Anna Larsdotter
1759-11-01
Sochen Smeden Olof Andersson Kafwan Sin Fästeqwinna Sara Olsdotter Siöbo
1759-11-04
Bonden Simon Mårtsson Boda Bonde Dottren Brita Jonsdotter Rångsta
1759-11-04
Reserven Erik Nilsson Storhaga Soldat Leeks Enka Anna Olsdotter Hybo
1759-11-11
Bonde Sonen och Drängen Olof Larsson Kläppa Bonde Dottren Ingrid Jonsdotter Håsberg
1760-02-10
Soldaten af Jerfsö Compagnie Jonas Selg
Pigan Cherstin Pärsdotter Gåda
1760-03-02
Socken Lappen Claes Olsson
Lapp Änkan Sigrid Pärsdotter Bergsiö
1760-__-__
Reserven Pär Andersson Grophamre Des Fästeqwinna Cherstin Jonsdotter Kafwan
1760-04-03
Bonde Sonen och Drängen Jonas Johansson Noret Des Fästeqwinna Anna Lindgren Gärdet
1760-04-09
För detta Bonden Erik Pärsson Kålswedia Gamla Pigan Malin Olsdotter
1760-04-09
Reserven Pär Jonsson Heden
Brita Mårtensdotter Boda
1760-__-__
Vice Corporalen af Jerfsö Compagnie Erik Bryberg
Corporals Dottren Lisa Wa??
1760-05-15
Soldaten af Delsbo Compagnie Pär Häger
Pigan Cherstin Pålsdotter Ångsätra
1760-10-05
Afskedade Corporalen Jonas Andersson Fahlberg
Pigan Margeta Jonsdotter Sillerbo
1760-10-05
Drängen Olof Jonsson Stenhambre ???????sd:n Brita Eriksdotter Heden
1760-10-12
Enklingen och Bonden Pär Johansson Sörkämsta Pigan Sigrid Eriksdotter Odensäng
1760-10-12
Bonden Pär Månsson Sörkämsta Pigan Anna Jonsdotter Nore
1760-10-26
Drängen Erik Ersson Telle Des Fästeqwinna Sigrid Mårtensdotter Kålswedia
1761-03-25
Vice Corporalen wid Delsbo Compagnie Nils Biörn
Enkan Hustru Brita Mårtensdotter Hybo
1761-03-25
Drängen Pär Mårtensson Kålswedia Enkan Hustru Charin Ersdotter Ramsiö
1761-03-29
Unga Bonden Hans Olsson Wälje Pigan Margeta Andersdotter Wattuwalla
1761-03-29
Bonde Drängen Mårten Jonsson Skogsta Pigan Brita Månsdotter Nyåker
1761-04-05
Bonde Sonen Lars Swensson Sunanås Pigan Anna Johansdotter Boda
1761-05-13
För detta Bonden och Enklingen Lars Olsson Telle Pigan Margta Jonsdotter Klappa

1761-05-13 Sochen Lappen Olof Clementsson Biuråker
Sigrid Olofsdotter
1761-06-28
Nybyggaren Jonas Jonsson Hedsiö torp Pigan Karin Jonsdotter [Borgsiö Sochen]
1761-10-04
Wargernings Karlen Johan Bengtsson Jerfsö Pigan Brita Olofsdotter
1761-10-11
Bonde Sonen Olof Larsson Kläppa Bonde Dottren Margta Pärsdotter Sörkämsta
1761-10-25
Soldaten af Delsbo Compagnie Nils Svan
Pigan Karin Jonsdotter Född i Hogdal
1761-10-25
Husmannen Pär Olsson Telle
Sigrid Johansdotter Hybo
1761-11-01
Bonde Sonen Lars Olsson Edänget
Emphred Jonsdotter Skogsta
1761-11-15
Afskedade Soldaten Olof Seljeström
Pigan Lisbet Jonsdotter
1761-12-28
Afskedade Soldaten Jonas Löfberg
Pigan Sigrid Månsdotter Skogsta
1762-01-06
Unga Bonden Jonas Jacobsson Bäckebo Pigan Brita Jonsdotter Nore
1762-01-10
Bonden Olof Olofsson Sillerbo
Margreta Pärsdotter Fönö
1762-01-24
Bonden Olof Larsson Wäster Ramsiö Pigan Emfrid Jonsdotter Rångstra
1762-02-02
Skomakaren Esbjör Simsson Tächten Pigan Kerstin Jonsdotter Klösbo
1762-02-07
Bonde Sonen Jonas Olofsson Ramsjö och Sundet Pigan Karin Jonsdotter Storhaga
1762-02-21
Bonde Sonen Jonas Olofsson Bjert Bonde Dottren Gölin Jonsdotter Hårsberg
1762-02-21
Drängen Lars Olofsson Skjulhambre Bonde Dottren Brita Ingebrechtsdotter Snäre
1762-03-25
Unga Bonden Anders Andersson Ångsätra Bonde Dottren Brita Hansdotter Sörrkämsta
1762-04-14
Soldaten af Jerfsö Compagnie Jonas Säterfeldt
Jungfru Catharina Wetterberg
1762-04-14
Soldaten af Jerfsö Compagnie Olof Fisk
Bonde Dottren Gertrud Johansdotter Boda
1762-06-02
Bonde Sonen Olof Swensson Sunnanås
Carin Hansdotter Wik
1762-10-03
Unga Bonden Olof Matsson Gåda
Anna Hansdotter Sillerbo
1762-10-10
Unga Bonden Anders Johansson Boda
Kjerstin Arwidsdotter Sunnanås
1762-10-10
Bonde Sonen Pär Arwidsson Storhaga
Margeta Zachrisdotter Bårsberg
1762-10-17
Bonde Sonen Pär Jonsson Odensäng
Brita Ersdotter Rångstra
1762-10-17
Drängen Anders Pärsson Gåda
Margeta Andersdotter Bäckebo
1762-10-24
Sochn Skomakaren Lars Larsson
Pigan Maria Andersdotter Ångsätra
1762-10-24
Wargiernings Karl. Anders Larsson Skogsta Pigan Anna Matsdotter
1762-11-01
Drängen Jonas Jonsson Tälle Pig. Brita Hansdotter Sörekämsta
1762-11-18
Comministern här wid Församlingen Herr Hans Lundman
Jungfru Elisabeth Bös
1762-12-28
Soldaten af Delsbo Compagnie Olof Palm
Pigan Cherstin Nilsdotter Kjämsta
1762-12-28
Nybyggaren Jon Hansson Wåsan Pig. Karin Hansdotter Wåsan
1763-01-06
Bonden Jon Larsson Gärdet Bonde Enkan Sigrid Pärsdotter Nyåker
1763-04-04
Bonden Jon Jonsson Ramsjö Bondedottren Sara Olsdotter Rångstra

1763 HattMakaren, Mäster Johan Casper Schier Gefle Änkan och BarnMorskan Hustru Brita Bremer
1763-04-06
Bonden Jon Larsson Wattuwalla Bonde Änkan, Hustru Cherstin Andersdotter
1763-04-06
Bonden Anders Månsson Hallen Bonde Änkan Cherstin Andersdotter
1763-04-24
Drängen Jon Jonsson Heden Soldate Enkan Karin Olsdotter Sjöbo
1763-07-10
Soldaten af Delsbo Compagnie Salmon Skogberg
Bonde Dottren Cherstin Olofsdotter
1763-10-02
Bonde Sonen Jon Jonsson Gärde Pigan Cherstin Hansdotter Sunnanås
1763-10-09
Bonde Sonen Jon Johansson Bäckebo Bonde Dottren Sara Olofsdotter Bäckebo
1763-10-09
Drängen Jon Jonsson Edänge Pigan Anna Jonsdotter Edänge
1763-10-16
Bonde Sonen Jon Jonsson Edänge Bonde Dottren Karin Larsdotter Kläppa
1763-10-16
Bonde Sonen Johan Olofsson Boda Bonde Dottren Cherstin Hansdotter Ångsätra
1763-10-23
Unga Bonden Mårten Månsson Ångsätra Bonde Dottren Cherstin Larsdotter Bår
1763-11-01
Sochn Snickaren Pär Ersson Ångsätra Pigan Anna Johansdotter Rångstra
1763-11-06
Soldaten af Jerfsö Compagnie Pär Wiksten
Pig. Anna Zachrisdotter Sweg
1763-11-06
Drängen Salomon Andersson Wästernäs Soldate Enkan Anna Esbjörsdotter Hallen
1763-11-13
Bonden Olof Olofsson Sillerbo Bonde Dottren Ella Erichsdotter Färila Sochn och Fönö Bt
1763-11-27
Soldaten af Delsbo Compagnie Jonas Klingström
Pigan Cherstin Andersdotter Kafwen
1763-11-27
Drängen Jonas Pährsson Storhaga Pigan Anna Ersdoytter Storhaga
1763-12-26
Bonde Sonen Pär Andersson Sunnanås Pigan Margeta Jonsdotter Sunnanås
1763-12-28
Skomakaren och Husmannen Jon Jonsson Ramsjö Bonde Dottren Sigri Olofsdotter Rångstra
1764-01-22
Unga Bonden Pär Olofsson Letsbo Bonde Dottren Cherstin Olofsdotter Letsbo
1764-__-__
Bonden och Enklingen Jonas Jacobsson Bäckebo Bonde Dottren Brita Jonsdotter Bäckebo

1764 Bonde Sonen Eskil Jonsson Hodal och Huskjälen Bonde Dottren Anna Matsdotter Gåda
1764-03-25
Bonden Olof Olofsson Sjöbo Bonde Dottren Brita Jonsdotter Sjöbo
1764-03-25
Bonden Jon Jonsson Storhaga Bonde Dottren Sigri Larsdotter Ramsjö
1764-04-25
Soldaten wid Kongliga Helsinge Regemente och Jerfso Compagnie Johan Flinck
Pigan Cherstin Larsdotter Odensäng
1764-10-07
Unga Bonden Hans Swensson Sunnanås Bonde Dottren Karin Mårtensdotter Smedwik
1764-10-07
Unga Bonden Johan Pärsson Söderkämsta Bonde Dottren Brita Olofsdotter Stafsättra
1764-10-14
Bonde Sonen Olof Olofsson Rångstra Bonde Dottren Märta Larsdotter Rolfhambre
1764-10-14
Bonde Sonen Jonas Jonsson Bäckebo Bonde Dottren Emphrid Pärsdotter Hybo
1764-10-21
Statkarlen Pär Pärsson Björnbäcken Bonde Dottren Gertru Olofsdotter Bjert
1764-10-21
Drängen Jon Jönsson Ångsättra Bonde Dottren Brita Olofsdotter Sillerbo
1764-05-27
Afskjedade Soldaten Pär Menlös
Bonde Dottren Ella Mårtensdotter Hybo
1764-10-28
Enklingen och Bonden Pär Månsson Söderkämsta Bonde Dottren Brita Olofsdotter Hwälje
1764-10-28
Bonde Sonen Jon Olofsson Grophambre Bonde Dottren Ingri Jonsdotter Färla och Yg
1764-11-04
Unga Bonden Olof Jonsson Bår Bonde Dottren Brita Olofsdotter Heden
1764-12-28
Wargernings Karlen Hans Halfwarsson Tegeltjer Pigan Cherstin Andersdotter
1765-02-??
Bonden och Enklingen Mårten Pärsson Tjärne Bonde Dottren Charin Olofsdotter Sillerbo
1765-04-08
Soldaten af Delso Compagnie Olof Boström
Bonde Dottren Karin Larsdotter Gärde
1765-04-??
Unga Bonden Måns Månsson Söderkämsta Bonde Dottren Gölin Andersdotter Stafsättra
1765-04-??
Afskjedade Soldaten och Enklingen Jonas Frodin
Enkan Brita Månsdotter Storhaga
1765-04-14
Drängen Jonas Swensson Sunnanås LänsMans Dottren Lisa Lindgren
1765-04-2?
Soldaten af Jerfsö Compagnie Eric Tiger
Bonde Dottren Brita Jonsdotter Ramsjö
1765-05-2?
Soldaten af Jerfsö Compagnie Olof Qwist
Bonde Dottren Carin Pärsdotter Åkern
1765-05-2?
Gästgifwaren Ulric Lindgren
Bonde Dottren Carin Andersdotter Skjulhambre
1765-10-1?
Bonden Jonas Andersson Stafsätra Bonde Dottren Karin Jonsdotter Ramsjö
1765-10-13
Bonden Johan Ersson Horne Bonde Dottren Cherstin Olofsdotter Grophamre
1765-10-27
Bonde Sonen Olof Jonsson Skogsta Bonde Dottren Sara Pärsdotter Heden
1765-11-03
Bonden Olof Olsson Heden Bonde Dottren Anna Pärsdotter Storhaga
1765-12-01
Bonden Mårten Jonsson Hybo Bonde Dottren Sara Andersdotter Kläppa
1765-12-01
Bonde Sonen Jonas Olsson Heden Bonde Dottren Karin Pärsdotter Sillerbo
1765-12-26
Bonde Sonen Pär Jonsson Sjöbo Bonde Dottren Kerstin Pärsdotter Sjöbo
1765-12-29
Bonden Jon Larsson Storhaga Pigan Margeta Olofsdotter Tälle
1766-01-06
Bonden Simon Olofsson Moga Bonde Dottren Emfrid Olofsdotter Heden
1766-02-09
Bonden Olof Jonsson Skogsta Bonde Dottren Karin Erichsdotter Rångstra
1766-04-02
Soldaten af Delsbo Compagnie Jon Persson Brinck
Bonde Dottren Brita Pärsdotter Bäckebo
1766-04-02
Drängen Arwid Samuelsson Klössbo Bonde Dottren Brita Jonsdotter Klössbo
1766-04-27
Afskjedade Soldaten Simon Swahn Björnbäcken
Margta Olofsdotter Bäckebo
1766-05-19
Bonde Son Olof Månsson Nyåker Bonde Dottren Sara Swensdotter Sunnanås
1766-06-01
För detta Bonden och Hemmansbrukaren Anders Persson Grophambre
Ingebor Johansdotter Moga
1766-07-20
Wargärings Karlen Lars Jönsson
Thes Fäste Qwinna Märta Olofsdotter Snere
1766-10-05
Soldaten wid Delsbo Compagnie Olof Hedman
Pigan Gölin Jonsdotter Hogdal
1766-10-12
Bonde Sonen Anders Persson ÖsterEde Bonde Dottren Sara Johansdotter Bäckebo
1766-10-12
Bonden Olof Pärsson Råggiärdet Bonde Dottren Kierstin Jonsdotter Ramsiö
1766-10-19
Bonde Sonen Anders Arvidsson Storhaga Bonde Dottren Charin Andersdotter Kläppa
1766-10-2?
Torparen Mats Ersson Tälle Pigan Dorothea Pärsdotter Skiuhlhambre
1766-11-2?
Wargernings Karlen Lars Jonsson Siöbo
Margetha Jönsdotter Sveg
1766-12-2?
Skräddaren Bengt Olsson Storhaga
Anna Ifvarsdotter Jerfsö
1767-02-22
Vice Corporalen wid Jerfsö Compagnie Olof Edström
Soldate Änkan Hustru Brita Olofsdotter
1767-03-01
Bonden och Enklingen Olof Jonsson Wijk Bonde Dottren Gölin Olofsdotter Storhaga
1767-03-01
Bonde Sonen Jon Larsson Ämnarbo Änkan Hustru Margta Pärsdotter Kläppa
1767-03-22
Soldaten wid Delsbo Compag. Olof Blomberg
Bonde Dottren Anna Larsdotter Ramsiö
1767-03-25
Unga Bonden Olof Hansson Söderkämsta Bonde Dottren Brita Olsdotter Bjert
1767-03-25
Drängen Olof Larsson WästerEde Bonde Dottren Sigrid Olsdotter Sillerbo
1767-04-20
Bonden Olof Hansson Sillerbo Bonde Dottren Emphred Jonsdotter Skogsta
1767-04-22
Enklingen och Bonden Sven Johansson Wij Soldate Änkan Hustru Sigrid Månsdotter Klösbo
1767-04-22
Soldaten wid Järfsö Compag. Anders Lindström
Bonde Dottren Karin Jonsdotter Gärdet
1767-05-24
Wargjernings Karlen Sven Simsson Letsbo
Kerstin Olsdotter Bäckebo
1767-10-11
Soldaten wid Jerfsö Compag. And. Frodin
Bonde Dottr. Karin Mårtensdotter Sunnanås
1767-10-11
Soldaten wid Delsbo Compag. Nils Tegel
Pigan Anna Hansdotter Åkern
1767-10-18
Bonde Sonen Anders Olofsson ÖsterEde Bonde Dottren Brita Esbiörnsdotter Roggärde
1767-10-18
Bonde Sonen Pär Pärsson ÖsterEde Pigan Brita Mattsdotter Heden
1767-10-25
Bonde Sonen Pär Olofsson Edänget Enkan Hustru Kerstin Johansdotter Låk
1767-10-25
Bonden Jonas Larsson Kläppa Bonde Dottren Anna Arvidsdotter Stafsätra
1767-11-01
Soldaten wid Jerfsö Compagne Hans Borström
Pigan Sigri Hansdotter Åkern
1767-11-01
Bonde Sonen Jon Jonsson Skogsta Bonde Dottren Margeta Gudmundsdotter Skogsta
1767-11-08
Soldaten wid Jerfsö Compagnie Pär Flygare
Bonde Dottren Karin Pärsdotter Bäckebo
1767-12-2?
Afskjedade Soldaten Pär Pärsson Kruten
Pigan Margta Jonsdotter
1767-12-2?
Unga Bonden Jon Månsson Skogsta Bonde Dottren Brita Jonsdotter Hårsberg
1767-12-28
Unga Bonden Anders Olsson Sjöbo Bonde Dottren Emphrid Olsdotter Wälje

1767 Dagswärks Karlen Eric Ericsson Hult Loos Pigan Kerstin Ericsdotter Nya Kopparberget
1768-04-06
Soldaten wid Jerfsö Compagnie Nils Roth
Bonde Dottren Brita Olofsdotter Måga
1768-04-10
Soldaten wid Delsbo Compagnie Jon Persson Skytt
Bonde Dottren Gölin Olofsdotter Edänge
1768-10-09
Bonde Sonen Jon Olofsson Storhaga Bonde Dottren Karin Olofsdotter Sunnanås
1768-10-09
Drängen Olof Olofsson Bäckebo Bonde Enkan Margeta Thomasdotter Bäckebo
1768-10-16
Gamla Bonden Jon Andersson Lillhaga Bonde Enkan, Hustru Emfrid Olofsdotter Moga
1768-10-16
Bonden Jon Jonsson Rångstra Bonde Dottren Gölin Pärsdotter Roggärde
1768-10-23
Bonde Sonen Lars Jonsson Skogsta Bonde Dottren Emfrid Jonsdotter Näs
1768-10-23
Bonde Sonen Anders Jonsson Kafwen Bonde Dottren Gölin Olofsdotter Ramsjö
1768-11-27
Bonden Olof Olofsson Sillerbo Pigan Anna Månsdotter Sillerbo
1768-11-27
Bonde Sonen Jon Olofsson Hybo Bonde Dottren Anna Olofsdotter Storhaga
1768-12-28
Bonde Sonen Olof Pärsson Åkern Bonde Dottren Brita Pärsdotter Noret
1769-02-02
Bonde Sonen Pär Andersson Grophambre Pigan Kerstin Olofsdotter Onsäng
1769-03-27
Soldaten af Delsbo Compagnie Olof Skogfeldt
Bonde Dottren Anna Eriksdotter Horne
1769-03-27
Drängen Pär Mårtensson Naggen Bonde Dottren Agneta Andersdotter Naggen
1769-03-29
Unga Bonden Olof Jonsson Kohlswedja Bonde Dottren Kerstin Olofsdotter Sillerbo
1769-05-03
Bonden och Enklingen Jonas Ersson Skogsta Bonde Enkan Hustru Sigri Olofsdotter Hambre
1769-05-28
Soldaten af Jerfsö Compagnie Eric Åkerström
Pig. Margreta Andersdotter Storhaga
1769-10-01
Soldaten wid Jerfsö Compagnie Pehr Stolt
Pig. Brita Mårtensdotter Skogsta
1769-10-08
Bonde Sonen Anders Jonsson Gärde Bonde Dottren Lisbet Andersdotter Bäckänget
1769-10-15
Bonde Sonen Pär Pärsson Storhaga Bonde Dottren Emfrid Olofsdotter Stafsätra
1769-10-22
Soldaten af Jerfsö Compagnie Eric Bårman
Pigan Karin Jonsdotter Åkersta
1769-12-03
Soldaten af Jerfsö Compagnie Jonas Bäck
Bonde Dottren Sara Olofsdotter Sillerbo
1769-12-03
Soldaten af Jerfsö Compagnie Jonas Åkerstedt
Pigan Kerstin Olofsdotter Nyåker
1770-02-25
Bonde Sonen Hans Jonsson Letsbo Bonde Dottren Gölin Arwidsdotter Sunnanås
1770-03-21
Soldaten af Jerfsö Compagnie Jonas Zätrin
Pigan Kerstin Göransdotter Onsäng
1770-03-22
Soldaten af Jerfsö Compagnie Jonas Zæterfält
Bonde Dottren Brita Jonsdotter Färla
1770-03-25
Soldaten af Jerfsö Compagnie Lars Ekbom
Bonde Dottren Kerstin Eriksdotter Wattuwalla
1770-03-25
Soldaten af Delsbo Compagnie Pehr Lind
Bonde Dottren Gölin Jonsdotter Gärde
1770-04-16
Drängen Olof Hansson Wästernäs Bonde Dottren Brita Jonsdotter Bår
1770-10-07
Unga Bonden Olof Olofsson Bäckebo Bonde Dottren Emfrid Jonsdotter Hybo
1770-10-07
Bonde Sonen Olof Olofsson Hwälje Bonde Dottren Anna Pärsdotter Söderkämsta
1770-10-21
Unga Bonden Jon Zachrisson Håssberg Pigan Emfrid Larsdotter Håssberg
1770-10-21
Bonden och Enklingen Hans Olofsson Hwälje Pigan Kerstin Hansdotter Hwälje
1770-10-21
Drängen Jonas Simsson Hwälje Enkan, Hustru Anna Mårtensdotter Kunbergsskog
1770-11-18
Unga Bonden Olof Mårtensson Kallmyr Bonde Dottren Sigrid Eriksdotter Färla och Swedja
1770-11-11
Klockare Sonen och Drängen Abraham Johansson
Bonde Dottren Brita Pärsdotter Slottet
1770-12-02
Bonde Son Anders Ersson Kläppa Pigan Anna Olofsdotter Kläppa
1770-12-28
Sochn Skräddaren Pär Olofsson Sjöbo Bonde Dottren Anna Pärsdotter Storhaga
1771-01-02
Bonde Sonen Pär Pärsson Åkern Skräddare Dottren Gölin Jonsdotter Noret
1771-02-??
Bonde Sonen Pär Olofsson Moga Bonde Dottren Karin Andersdotter Nore
1771-04-04
Skomakaren Esbjör Simsson Klössbo Enkan, Hustru Karin Olofsdotter Klössbo
1771-04-04
Bonde Sonen och Drängen Pär Andersson Hwälje Pigan Anna Andersdotter Wattuwalla
1771-04-07
Gl. Bonden Lars Larsson Storhaga Enkan, Hustr. Kerstin Jonsdotter Storhaga
1771-04-07
Bonde Sonen Jonas Larsson Ramsjö Bonde Dottren Karin Eriksdotter Wås
1771-04-28
Unga Bonden Erich Larsson Tälle Bonde Dottren Sara Larsdotter Letsbo
1771-04-28
Bonde Sonen Olof Jonsson Åkern Bonde Dottren Kerstin Simsdotter Delsbo och Bjert
1771-05-05
Bonde Sonen Olof Johansson Bäckebo Bonde Dottren Brita Hansdotter Sillerbo
1771-05-22
Drängen Johan Erichsson Löfström
Bonde Dottren Gertru Jonsdotter Böhle
1771-07-14
Bonden Jon Pärsson Bår Bonde Dottren Gölin Jonsdotter Heden
1771-10-13
Bonde Sonen Anders Jonsson Håssberg LänsM:s Dottren Magdalena Lindgren
1771-10-22
Bonden Erich Erichsson Edänge Bonde Dottren Brita Swensdotter Gärde
1771-10-22
Bonde Sonen Jonas Olofsson Hwälje Bonde Dottren Ingri Jonsdotter Kohlswedja
1771-10-27
Gl Bonden Olof Jonsson NorrKämsta Bonde Dottren Brita Pärsdotter Sjöbo
1771-11-10
Drängen Jonas Larsson Sillerbo Bonde Dottren Anna Erichsdotter Wattuwalla
1771-12-01
Bonde Sonen Erich Jonsson Sjöbo Bonde Dottren Kerstin Olofsdotter NorrKämsta
1772-02-09
Bonde Sonen Lars Olofsson Sjöwästan Pigan Karin Mårtensdotter Kläppa
1772-03-??
Soldaten af Jerfsö Compagnie Nils Feldt
Pig. Gertru Gabrielsdotter Bäckebo
1772-03-??
Bonden Pär Pärsson Sjöbo Bonde Dottren Karin Olofsdotter Hwälje
1772-04-??
Bonde Sonen Lars Larsson Gärde Bonde Dottren Emfrid Pärsdotter Kläppa
1772-06-21
Drängen Erich Olofsson Nyåker Pigan Brita Pärsdotter NorrKämsta
1772-09-06
Afskjedade Soldaten Lars Drake Björnbäcken Pigan Gertru Olofsdotter Sjöbo
1772-10-11
Bonde Sonen Johan Larsson Rolfhambre Bonde Dottren Brita Parsdotter Rångstra
1772-10-11
Bonde Sonen Anders Pärsson SöderKämsta Bonde Dottren Karin Pärsdotter Noret
1772-10-18
Soldaten wid Jerfsö Compagnie Pehr Klingberg
Pigan Ella Jonsdotter Klössbo
1772-10-25
Soldaten af Jerfsö Compagnie Michaël Svan
Bonde Dottren Golin Olofsdotter Storhaga
1772-10-25
Bonde Sonen Olof Olofsson Stafsättra Bonde Dottren Märtha Pärsdotter Tegeltjär
1772-11-01
Soldaten af Delsbo Compagnie Anders Bårman
Pig. Sara Pehrsdotter Loos Bruk
1772-11-01
Bonde Sonen Olof Andersson Åkersta Pigan Anna Pärsdotter Sjöbo
1772-11-08
Bonden Erich Erichsson Rångstra Bonde Dottren Brita Andersdotter Naggen
1772-11-15
Bonde Sonen Mårten Swensson Wi Bonde Dottren Karin Olofsdotter Kläppa
1772-11-15
Bonde Sonen Johan Pärsson Nore Bonde Dottren Sigri Pärsdotter Åkern
1772-11-22
Bonden Pär Andersson Stafsättra Bonde Dottren Brita Pärsdotter Gunnarsbo
1772-11-22
Sochne Skräddaren Anders Månsson Skogsta Bonde Dottren Märtha Pärsdotter Sillerbo
1773-02-07
Expeditions BefallningsMan Herr Johan Frankenberg
Dess Hushållerska Emfrid Månsdotter
1773-02-12
Soldaten af Jerfsö Comp. Pehr Wiksten
Pigan Anna Thomsdotter
1773-02-14
Vice Corporalen af Jerfsö Comp. Jonas Sälg
Bonde Dottren Kerstin Olofsdotter Heden
1773-02-2?
Bonde Sonen Erich Jonsson Onsäng Bonde Dottren Brita Olofsdotter Nore
1773-06-??
Bonde Sonen Jon Mattsson Gåda Bonde Dottren Cherstin Hansdotter Sillerbo
1773-10-??
Comminstern Herr Olof Franckenberg
Mademois. Catharina Elisabeth Bahde
1773-10-17
Bondesonen Olof Olofsson Storhaga Bondedottr. Anna Jonsdotter Storhaga
1773-10-24
Bondesonen Jon Andersson Storhaga Bonded. Gertrud Jonsdotter Håssberg
1773-10-31
Bonden Jon Jonsson Kohlsvedja Bonded. Cherstin Olofsdotter Bäckebo
1773-10-31
Bondes. Olof Gudmundsson Skogsta Bonded. Brita Persdotter Öster Ede
1773-12-27
Nybyggaren Eric Ersson Bjuråker Bonded. Carin Olofsdotter Edänge
1774-03-25
Bond. Jon Andersson Åkersta Bonded. Carin Olofsdotter Åkern
1774-03-25
Drängen Jacob Larsson Öster Ede Soldatedottr. Cherstin And.dotter Storhaga
1774-04-17
Bond. And. Jonsson Skjulhamre Bonde Änkan H. Brita Olofsdotter Tälle
1774-04-24
Bondes. Måns Persson Öster Ede Bondedottr. Segrid Olofsdotter Kläppa
1774-05-01
Bonden Michel Pålsson Skogsta Bonded. Martha Jonsdotter Håssberg
1774-05-23
Bondesonen Per Jonsson Heden Bondedottr. Cherstin And.dotter Heden
1774-05-29
Snickaren Anders Jonsson Westernäs Klockare Dottr. Anna Grubb Nore
1774-05-12
Bondes. Per Olsson Bjärt Bonde Änkan H. Anna Olofsdotter Hybo
1774-07-24
Drängen Eric Larsson Wij Bondedottr. Cherstin Jonsdotter Håssberg
1774-10-09
Bonden Jon Persson Söderkämsta Bonded. Gölin Ersdotter Horne
1774-10-09
Bondes. Jon Andersson Nore Bonded. Sara Joh.dotter Omsäng
1774-10-23
Dräng. Jon Claesson Björnbecken Soldate Änkan, H. Gertrud Joh.dotter Storhaga
1775-01-15
Kyrkoherden Mag. Peter Ol. Sundius
Enke Prostinnan Fru Elisabeth Wahlman
1775-01-22
Bondes. Per Persson Klössbo Pigan Carin Ericsdotter Bår

1775 Bonden Eric Larsson Storbyn Färila Sochn B. Enkan Hustru Carin Jonsdotter Finneby
1775-02-26
Bonde Sonen Anders Persson Gunnarsbo Bondedottr. Carin Persdotter Norrkämsta
1775-02-26
Drängen Jon Hansson Letsbo Pigan Malin Ericsdotter
1775-03-12
Soldaten Matths Åkerman
Pigan Brita Persdotter Råggärde
1775-03-18
Soldaten Hans Bårström
Pigan Brita Ericsdotter
1775-04-__
Bondes. Pehr Hansson Gåda Pigan Margeta Jonsdotter Rångstra
1775-05-14
U. Bond. Pehr Jonsson Håssberg Fältw. Sturms d:r Ebba Stina Sturm
1775-05-28
Drängen Matths Andersson
Pigan Agnes Olofsdotter

1775 Lappdrängen Nils Olofsson Selånger Lapp Pigan Sigrid Olofsdotter
1775-06-11
U. Bond. Johan Olsson Kläppa B.d. Anna Pehrsdotter Åkern
1775-10-08
Bonde Son Pehr Larsson Rolfhamre B. Dottr. Brita Arwedsdotter Sunnanås
1775-10-15
Bonde S. Pehr Olofsson Sunnanås B.d. Brita Pehrsdotter Ångsätra
1775-10-15
Sochne Skräddaren Salmon Jonsson Nore B.d. Gertrud Olofsdotter Sjöbo
1775-10-22
Bonde S. Pehr Olofsson Heden B.d. Cherstin Jonsdotter Skogsta
1775-10-22
B.S. Pehr Larsson Råggärde B.d. Brita Larsdotter Ämbarbo
1775-11-19
B. Olof Stensson Snäre B.d. Cherstin Jonsdotter Heden
1775-11-12
Dr. Anders Sjulsson Skån
Anna Ersdotter Bår
1775-11-16
Soldaten af Delsbo Compag. Jonas Slug

Anna Lisa Thunström
1775-11-19
B.S. Olof Ersson Gunnarsbo Pigan Brita Mårtsdotter Grophamre
1775-11-19
B.S. Pehr Olofsson Snäre Pigan Brita Pehrsdotter
1775-11-23
Soldaten af Jerfsö Compag. Matths Stolt
Des trolofwade Fästeqwinna Kerstin Carlsdotter
1775-12-10
Gl. Bonden Olof Pehrsson Tälle Pigan Gertrud Olofsdotter
1776-02-11
Enklingen Jon Olofsson Tälle Sold. Enkan Kerstin Månsdotter Bår
1776-02-18
B.S. Jon Olofsson Måga B. Enkan H. Karin Ersdotter Hedbodarne
1776-02-18
B.S. Johan Larsson Ångsätra B.D. Kerstin Jonsdotter Ede
1776-02-25
B.S. Jon Pehrsson Sillerbo Dess trol. Fästeqwinna Gertrud Hansdotter Rams.
1776-03-10
Volontairen Swen Wallendal
Dess trol. Fästeq. Catharina Hellman
1776-03-18
Bonde S. Anders Pehrsson Sjöbo Pigan Brita Ersdotter Norrkämsta
1776-03-18
Drängen Anders Olofsson Sillerbo Sold. Enkan H. Brita Mårtensdotter
1776-04-14
U.B. Jon Pehrsson Norrkämsta B.D. Kerstin Swensdotter Gärde
1776-04-14
B.S. Olof Olofsson Sjöbo B.D. Sara Jonsdotter Täckten
1776-04-21
Sochn Lappen Sjul Andersson Bjärtrå Lapp Enkan H. Elsa Clementsdotter
1776-04-21
Sochn Lappen Clemens Andersson Bergsjö Lapp Pigan Ingrid Olofsdotter
1776-05-05
U.B. Johan Jonsson Täckten Pigan Lisa Andersdotter
1776-09-29
B.S. Pehr Jonsson Håfsberg B.D. Brita Pehrsdotter Hybo
1776-10-06
B.S. Jon Olofsson Rångstra B.D. Ella Månsdotter Nyåker
1776-10-06
B.S. Johan Jonsson Hybo B.D. Karin Jonsdotter Bäckebo
1776-10-13
B. Eric Olofsson Tegeltjär B.D. Karin Andersdotter Låk
1776-10-13
B.S. Olof Arwidsson Sunnanås B.D. Gölin Andersdotter Tegeltjär
1776-10-14
Soldaten af Jerfsö Compag. Swen Tagg
Dess Fästeq. Sold. Enk. Anna Larsdotter
1776-10-20
Soldaten wid Jerfsö Compag. Jonas Fisk
Sold. Enkan H. Kerstin Ersdotter
1776-10-20
Drängen Engelbert Pehrsson
Pigan Kerstin Olofsdotter
1776-10-20
Drängen Pehr Olofsson Råggärde Dess Fästeqwinna Sara Ersdotter
1776-10-27
Drängen Swen Ersson Rolfhamre B.D. Anna Matthsdotter Ångsätra
1776-10-27
Husm. Enkl. Greigs Gustafsson

Anna Andersdotter Reman
1776-11-03
Torparen Eric Ersson Sandvik Pigan Kerstin Pehrsdotter Ångsätra
1776-11-03
Skomakaren Pehr Sundberg
Klockare Dottren Karin Pehrsdotter Färela
1777-02-02
B.S. Olof Ericsson Rångstra B.D. Kerstin Hinricsdotter Hedbodarne
1777-02-09
B.S. Olof Jonsson Ramsjö B.D. Lisbet Pehrsdotter Ramsjö
1777-02-16
U. B. Hans Jonsson Storhaga B.D. Gölin Olofsdotter Wik
1777-04-02
B. Johan Hansson Jerfsö Sochn Boda Pigan Brita Olofsdotter Kläppa
1777-04-06
B.S. Olof Olofsson Slåttet B.D. Gertrud Månsdotter Wattuwalla
1777-04-20
B.S. Anders Pehrsson Åkern B.D. Anna Mårtensdotter Åkersta
1777-04-27
Bonde S. Jon Mårtensson Storh. B. Enk. H. Anna Pehrsdotter Heden
1777-04-27
B.S. Lars Andersson Bäckänge Pig. Karin Pehrsdotter Bäckebo
1777-05-08
Dr. Swen Swensson Sunnanås Pig. Margta Matthsdotter Remman
1777-05-11
U.B. Pehr Andersson Tegeltjär Fältw.dottr. Brita Sturm
1777-05-11
Enklingen Eric Olofsson Nore Pigan Margta Olofsdotter Rångstra
1777-05-25
B.S. Olof Jonsson Bäckebo B.D. Anna Jonsdotter Hamre
1777-06-01
Soldaten af Delsbo Compag. Samuel Storm
Dess Fästeq. Kerstin Olofsdotter Nore
1777-06-08
Dr. Jon Pehrsson Kallmyr Dess Fästeq. Margta Pehrsdotter
1777-10-05
B.S. Olof Esbjörnsson Råggärde B.D. Karin Jonsdotter Backänge
1777-10-05
U.B. Pehr Jöransson Storhaga B.D. Brita Jonsdotter Hybo
1777-10-12
Dr. Jon Andersson Kafven B.D. Brita Olofsdotter Gärde
1777-10-12
B.S. Pål Pehrsson Råggärde B.D. Karin Larsdotter Ämbarbo
1777-10-19
B.S. Olof Mårtensson Åkre B.D. Brita Andersdotter Bäckänge
1777-10-20
Dr. Olof Carlsson Ångsätra Dess Fästeq. Kerstin Mårtensdotter Ångs.
1777-10-26
B. Mårten Jonsson Östernäs B.D. Margta Pehrsdotter Tälle
1777-10-26
B.S. Jon Ersson Kläppa B.D. Gertrud Pehrsdotter Ede
1777-11-02
B.S. Pehr Mårtensson Hallen B.D. Anna Olofsdotter Bäckebo
1777-11-09
B.S. Pehr Swensson Sunnanås B.D. Margta Pehrsdotter Sjöbo
1777-11-09
B.S. Lars Ericsson Storhaga B.D. Sigrid Andersdotter Sunnanås
1777-11-16
Soldaten af Jerfsö Compag. Eric Bryberg
B.D. Karin Olofsdotter Sillerbo
1777-11-23
Sold. af Delsbo Compag. Olof Nord
Pigan Margta Sjulsdotter Skån
1778-03-08
Soldaten af Jerfsö Compag. Hans Lind Ramsjö B.D. Margta Esbjörnsdotter Skogsta
1778-03-08
Soldaten af Delsbo Compag. Pehr Hill
B.D. Gölin Pehrsdotter Söderkämsta
1778-03-25
B.S. Anders Andersson Norrkämsta B.D. Gölin Pehrsdotter Sjöbo
1778-05-10
B.S. Pehr Olofsson Råggärde B.D. Brita Olofsdotter Ede
1778-05-24
Soldaten af Jerfsö Compag. Pehr Id
Dess Fästeq. Kerstin Swensdotter Björnbäcken
1778-10-18
B.S. Pehr Esbjörnsson Skogsta B.D. Gölin Pehrsdotter Tälle
1778-10-18
Sochn Skomakaren Simon Anundsson
Pig. Margta Larsdotter Grophamre
1778-10-19
B.S. Anders Pehrsson Reman Dess Fästeq. Karin Pehrsdotter Ångsäter
1778-10-27
B.S. Pehr Arwidsson Sunnanås Fältw. Sturms dr. Greta Sturm
1778-10-27
U.B. Pehr Simsson Wälje Pig. Karin Johansdotter Grophamre
1778-11-03
U.B. Anders Ersson Horne B.D. Karin Jonsdotter Ångsäter
1778-11-03
Sold. af Jerfsö Compag. Eric Staf
Pig. Kerstin Pehrsdotter Storhaga
1778-12-01
Dr. Hans Pehrsson S.kämsta Pig. Kerstin Olsdotter Boda
1778-11-17
Afsk. Sold. Anders Spåre
Pig. Anna Andersdotter Bäckebo
1779-01-19
Sold. af Delsbo Compag. Jonas Hed
Dess Fästeq. Anna Christiansdotter
1779-01-31
Sold. af Jerfsö Compag. Olof Udd
Pig. Ingeborg Pehrsdotter Borsjö i Jämtland
1779-02-07
B.S. Jon Jonsson Sjöbo B.D. Brita Andersdotter Horne
1779-02-21
Drängen Jon Olofsson Heden
Gertrud Jonsdotter Skogsta
1779-03-25
B.S. Pehr Larsson Kläppa B.D. Sara Arvidsdotter Storhaga
1779-03-25
B.S. Pehr Jonsson Bäckebo B.D. Karin Jonsdotter Wik
1779-04-07
B.S. Anders Jonsson Ångsäter B.D. Kerstin Larsdotter Råggärde
1779-04-11
V. Corporal af Jerfsö Compag. Olof Lång
B.D. Brita Pehrsdotter Klösbo
1779-05-__
B.S. Johan Olofsson Rångstra B.D. Brita Månsdotter Heden
1779-06-__
B.S. Anders Ersson Wälje Pig. Brita Jonsdotter Bår
1779-10-17
B.S. Olof Mårtensson Edänge B.D. Sara Olofsdotter Rångstra
1779-10-24
Afsk. Sold. Olof Seljeström
Pigan Margeta Ersdotter Råggärde
1779-10-21
Sold. af Jerfsö Compag. Jonas Krut
B.D. Karin Matthsdotter Ångsäter
1779-11-21
U.B. Olof Jonsson Horne Pig. Ingrid Olofsdotter Borgsjö
1779-11-28
Sochn Smeden Fredric Löfström
B.D. Sigrid Andersdotter Låk
1780-02-06
U.B. Anders Olofsson Hallen Pigan Kerstin Olofsdotter Född i Hafrö
1780-02-06
Sold. af Delsbo Compag. Pehr Rask
B.D. Anna Larsdotter Ämbarbo
1780-02-13
B.S. Olof Hansson Gåda B.D. Karin Greigsdotter Sillerbo
1780-03-29
Dr. Eric Ersson Lesbo B.D. Kerstin Jonsdotter Lesbo
1780-05-21
Sochne Skrädd. Swen Söderlund
Pig. Brita Ersdotter Bår
1780-05-21
V. Corporalen Pehr Stolt
Enkan H. Anna Johansdotter Ångs.
1780-05-28
Sochnesmeden Matthias Garberg Hybo Pigan Brita Pehrsdotter
1780-06-18
Bonden Olof Halvardsson Hogdal och Minne B.dotter Anna Ericsdotter Wås
1780-07-02
Drängen Jöns Jönsson Hafrö Sochn B.D. Brita Pehrsdotter Ramsjö
1780-07-17
B.S. Hans Andersson Naggan B.D. Ella Jonsdotter Hedsjö
1780-10-10
B.S. Pehr Månsson Nyåker B.D. Greta Olsdotter Rångstra
1780-10-15
Drängen Halvar Jonsson Haverö B.D. Märtha Pehrsdotter Ramsjö
1780-10-24
U.B. Måns Pehrsson Ångsäter B.D. Kerstin Pehrsdotter Östernäs
1780-10-29
U.B. Pehr Jonsson Hedsjö B.D. Anna Andersdotter Naggan
1780-10-29
B.S. Jon Matthsson Ångsäter Pig. Emphre Jonsdotter Wiken
1780-11-07
B.S. Olof Larsson Ångsäter B.D. Anna Jonsdotter Ede
1780-11-05
Soldaten af Delsbo Compag. Olof Storck
B.D. Kerstin Andersdotter Stafsäter
1781-01-02
Soldaten af Delsbo Compag. Eric Blom
Pig. Brita Mårtensdotter Född i Rogsta
1781-01-09
Soldaten af Jerfsö Compag. Pehr Flinck
B.D. Karin Andersdotter Bäckebo
1781-01-15
B. och Enklingen Pehr Olofsson Wattuwalla B.D. Margeta Månsdotter Wattuwalla
1781-01-16
B.S. Olof Olofsson Östra Ramsjö B.D. Karin Pehrsdotter W. Ramsjö
1781-02-25
Soldaten af Jerfsö Compag. Swen Starck
Pigan Margeta Larsdotter Storhaga
1781-03-25
Bonden och Enklingen Anders Jonsson Baggbo B.D. Kerstin Pehrsdotter Hybo
1781-04-17
Rustmästar Ånggrens Son Eric Staffansson
Pigan Karin Olofsdotter Delsbo
1781-04-18
Drängen Jöns Jonsson
Glasmästar Enkan H. Brita Pehrsdotter Åkern
1781-06-05
Sochn Garfwaren Hinric Hedström Hede B.D. Kerstin Olsdotter Ramsjö
1781-09-25
B.S. Jon Larsson Rolfhamre B.D. Anna Månsdotter Heden
1781-10-07
B.S. Olof Larsson Rolfhamre B.D. Kerstin Jonsdotter Storhaga
1781-10-02
B.S. Olof Olofsson Storhaga B.D. Karin Olofsdotter Tjärne
1781-10-09
Bonde S. Jon Mårtensson Edänge B.D. Kerstin Pehrsdotter Onsäng
1781-10-14
Dr. Lars Pehrsson Bäckebo Pig. Margeta Pehrsdotter Nore
1781-10-21
B.S. Pehr Jonsson Wik B.D. Kerstin Larsdotter Rångstra
1781-10-21
Dr. Pehr Larsson Skjulhamre B.D:r Brita Pehrsdotter Tälle
1781-10-16
B.S. Johan Pehrsson Åkern B.D. Anna Matthsdotter Ångsäter
1781-10-23
B. och Enklingen Eric Ersson Lesbo B. Enkan H. Kerstin Olsdotter Lesbo
1781-10-23
B.S. Lars Jonsson Simanbo B.D. Karin Mårtensdotter Edänge
1781-10-28
B.S. Olof Hansson Heden B.D. Greta Johansdotter Onsäng
1781-10-28
B.S. Olof Pehrsson Åkern B.D. Karin Pehrsdotter Sjöbo
1781-11-01
Sold. af Delsbo Compag. Jonas Elf
Pig. Margeta Ericsdotter Kläppa
1781-10-30
Dr. Anders Jonsson Sjöbo B.D. Ingrid Andersdotter Kläppa
1781-10-30
Sochn Snickaren Eric Holmgren
B.D. Kerstin Andersdotter Bäckänge
1781-11-06
Sold. af Jerfsö Compag. Lars Roth
B.D. Anna Pehrsdotter Sillerbo
1781-11-04
Sold. af Jerfsö Compag. Pehr Staf
Pig. Brita Olofsdotter Sillerbo
1781-11-18
Sold. af Delsbo Compag. Pehr Kling
B.D. Märtha Larsdotter Råggärde
1782-02-12
Segeanten Herr Olof Öberg
Nämnde Mans Dottren Brita Larsdotter Rolfhamre
1782-04-23
Sold. af Delsbo Compag. Pehr Ljung
B.D. Brita Jonsdotter Skogsta
1782-01-__
B.S. Jon Christophersson Trossnarfven Bjuråkers Sochn B.D. Gertrud Pehrsdotter Remman
1782-08-05
B.S. Olof Pehrsson Nore Pig. Brita Pehrsdotter Grophamre
1782-10-06
B.S. Olof Jonsson Storhaga B.D. Karin Larsdotter Rolfhamre
1782-10-06
B.S. Anders Ersson Weckbo Färela Sochn B.D. Brita Jonsdotter Nore
1782-10-15
B.S. Jon Olofsson Ångsäter B.D. Kerstin Andersdotter Nore
1782-10-15
B.S. Pehr Jonsson Simanbo B.D. Brita Olofsdotter Nyåker
1782-10-10
B.S. Eric Jonsson Håfsberg Fältwäbel Sturms dotter Catharina Sturm
1782-10-20
B.S. Mårten Jonsson Håfsberg B.D. Anna Swensdotter Gärde
1782-10-20
Unge B. Pehr Ericsson Nyåker B.D. Anna Swensdotter Ygsbo Färela Sochn
1782-11-03
Sold. af Delsbo Compag. Jonas Spjut
B.D. Kerstin Ersdotter Gunnarsbo
1782-11-26
Swarfwaren Mäster Peter Söderström Hudickswall Timmermans Dottren Emfre Sjöblom
1782-11-03
Drängen Anders Ersson Wälje B.D. Kerstin Olsdotter Gåda
1782-11-24
Drängen Olof Ericsson Bår Pigan Kerstin Matthsdotter Bår
1782-11-28
Drängen Pehr Mårtensson Ångsäter Pigan Emfre Pehrsdotter Storhaga
1782-12-27
Bonden och Enklingen Jon Larsson Ede Pigan Segrid Jonsdotter Råggärde
1782-12-27
Soldaten af Jerfsö Compag. Hans Spetz
B.D. Anna Mårtensdotter Sjövästa
1783-01-12
U. B. Lars Jonsson Ede B.D. Sigrid Jonsdotter Ede
1783-01-14
U. B. Pehr Andersson Låk Pig. Sigrid Andersdotter Storhaga
1783-03-18
B.S. Jon Olofsson Ö. Ramsjö Pigan Brita Pehrsdotter Rångstra
1783-03-25
Sold. af Jerfsö Compag. Lars Grip
Pigan Margeta Ericsdotter Embarbo
1783-03-25
Drängen och Husm. Eric Andersson Kläppa B.D. Brita Ericsdotter Gunnarsbo
1783-04-27
Unge Bonden Pehr Pehrsson Östernäs B.D. Kerstin Olofsdotter Heden
1783-04-29
B.S. Jon Andersson Boda Jerfsö Sochn B.D. Brita Pehrsdotter Tegeltjär
1783-05-01
Drängen Johan Andersson Måga Pig. Gertrud Pålsdotter Skogsta
1783-06-23
Drängen Pehr Olofsson Kålswedja Pig. Margeta Hinricsdotter Gunnarsbo
1783-10-05
Förare Son Johan Johansson Isberg
B.D. Emfre Pehrsdotter Bår
1783-10-12
B.S. Jon Jonsson Simanbo B.D. Gölin Simonsdotter Storhaga
1783-10-13
Drängen Anders Olofsson Bäckebo Pigan Margeta Jonsdotter Kunbergsskog
1783-10-19
B.S. Anders Mårtensson Åkersta B.D. Anna Pehrsdotter Kålswedja
1783-10-19
B.S. Lars Olofsson Bår Klockare Dottren Greta Grubb
1783-10-__
Bonden och Enklingen Eric Larsson Tälle B.D. Gölin Andersdotter Storhaga
1783-10-28
B.S. Anders Pehrsson Sunnanås B.D. Brita Pehrsdotter Sunnanås
1783-10-30
Afsk. Sold. och Kyrkowakt. Jonas Edsberg
Pig. Brita Olsdotter Kläppa
1783-11-03
Gl. Drängen Pehr Pehrsson Sunnanås Sold. Enkan Brita Sigfridsdotter Björnbäcken
1783-11-13
Drängen Jon Mårtensson Grophamre B.D. Brita Jonsdotter Holänna
1783-11-27
Sold. af Delsbo Compag. Jonas Elf
B.D. Karin Andersdotter Sjöbo
1783-12-26
B.S. Johan Pehrsson Gärde B.D. Karin Swensdotter Gärde
1784-02-03
B.S. Eric Jonsson Simanbo B. Enkan H. Greta Johansdotter Heden
1784-02-16
Drängen Lars Esbjörnsson Sillerbo Pig. Kerstin Ericsdotter Född i Hallen i Jämtland
1784-03-28
B. Michel Ericsson Wås B.D. Sigrid Jacobsdotter Bäckebo
1784-04-12
B.S. Jonas Jönsson Bäckänge B.D. Kerstin Matthsdotter Gåssjö Hogdals Sochn
1784-10-17
B.S. Mårten Olsson Ångsäter B.D. Karin Pålsdotter Låk
1784-10-28
B.S. Olof Carlsson Gunnarsbo Pigan Karin Mårtensdotter Ångsäter
1784-10-31
U. B. Jon Pehrsson Tälle Pigan Gertrud Olofsdotter Bäckänge
1784-10-27
Drängen Nils Larsson Norrkämsta Pigan Kerstin Matthsdotter Hybo
1784-11-16
B. och Enklingen Pehr Månsson Nyåker B.D. Brita Olofsdotter Onsäng
1784-12-05
B.S. Jon Ersson Watuwalla Pig. Brita Olsdotter Alsundwall
1785-01-25
Drängen Olof Esbjörnsson Strömsholm Pig. Brita Pehrsdotter Född i Lokne Sochn
1785-02-01
Sold. af Jerfsö Compag. Jonas Gran
Pig. Margeta Andersdotter Björnbäcken
1785-04-28
Bonden och Enklingen Jon Olofsson Bjart Pigan Märtha Jonsdotter
1785-05-17
Sold. af Jerfsö Compag. Jonas Klang
Pig. Kerstin Carlsdotter Måga
1785-05-19
Sold. af Jerfsö Compag. Anders Blank
Pig. Malin Clasdotter Björnbäck:
1785-05-20
Sold. af Delsbo Compag. Olof Spång
Sold. Enk. H. Margeta Andersdotter
1785-09-27
B.S. Hinric Olsson Skästra Jerfsö Sochn B.D. Sigrid Pålsdotter Låk
1785-10-09
Sold. af Jerfsö Compag. Pehr Quist
B.D. Kerstin Olofsdotter Bår
1785-10-16
B.S. Jon Larsson Rångstra B.D. Brita Jonsdotter Bäckian
1785-10-16
B.S. Mårten Simonsson Boda B.D. Anna Andersdotter Låk
1785-10-18
U. B. Lars Halvarsson Stenhamre B.D. Sara Andersdotter Kläppa
1785-10-24
Afsk. Sold. Mårten Falkberg
B.D. Kerstin Jonsdotter Ramsjö
1785-10-30
B.S. Anders Pehrsson Sjöbo B.D. Ingrid Månsdotter Bjart
1785-11-03
B.S. Jon Jonsson Snäre B.D. Marget Olofsdotter Sjömyra i Delsbo
1785-11-04
Afsk. Sold. Lars Stor
Pig. Susanna Hansdotter Lokne
1785-11-18
Drängen Olof Pehrsson Sjövästa Soldate Enkan H. Karin Matthsdotter Sjövästa
1785-11-21
Afsk. Sold. Pehr Åkerström
Pig. Brita Larsdotter
1785-11-22
B.S. Pehr Olofsson Wik B.D. Emfre Månsdotter Weckbo i Färela
1785-11-23
Drängen Lars Jonsson Gärde Pig. Kerstin Olofsdotter F. i Sweg
1785-11-25
Swarfware Lärl. Anders Salmonsson
B.D. Kerstin Matthsdotter Ångsäter
1786-01-13
Drängen Abraham Olofsson Sillerbo Pigan Anna Pehrsdotter Grophamre
1786-02-05
Sold. af Delsbo Compag. Johan Hall
Pig. Gölin Pehrsdotter Björnbäcken
1786-03-26
Comm. Son Olof Nordenlöf
Sergeantdotter Lisa Wetterberg
1786-04-18
B.S. Jon Pehrsson Heden Corp. Dottren Karin Ericsdotter Bår
1786-04-19
Dr. Eric Matthsson Tälle Pigan Karin Swensdotter
1786-04-19
Dr. Lars Larsson Tälle Pigan Margeta Nilsdotter Morwall
1786-04-23
B. Anders Pehrsson Lessberg Pigan Kerstin Larsdotter Tälle
1786-04-24
Gl. Sold. Lars Bäck
Pig. Anna Jonsdotter Hede Församling
1786-05-09
B.S. Jon Matthsson Ångsäter Pigan Kerstin Jonsdotter Bår
1786-05-15
Afsk. Sold. Nils Hall
Pigan Margta Pehrsdotter Kläppa
1786-05-25
Sochn Sämskmakaren Johan Elfdal
Länsman Hedmans dotter Lisa Magdalena Hedman
1786-06-25
Drängen Eric Olofsson Rolfhamre Enkan H. Margeta Pehrsdotter Storhaga
1786-06-__
Rustmästaren wid Delsbo Compag. Steph. Ånggren
B.D. Karin Arwidsdotter Storhaga
1786-10-15
B.S. Jonas Johansson Höga B.D. Gertrud Jönsdotter Bäckänge
1786-10-29
Skomak. Lars Larsson Ångsäter Pigan Lisa Håkansdotter Hallen
1786-11-07
B.S. Johan Pehrsson Sjöbo Enkan H. Karin Pehrsdotter Gunnarsbo
1786-12-26
Drängen Pehr Jonsson Wås Enkan H. Agnes Andersdotter Naggan
1786-12-29
Drängen Eric Ersson Sandvik Pigan Brita Pehrsdotter Bäckebo
1787-01-30
Vice Pastorn wid Domkyrkan, Magister Anders Berggren Upsala Jungfru Anna Margareta Bahde
1787-02-20
Bonden och Enklingen Hans Jonsson Lesbo B.D. Märtha Pehrsdotter Klösbo
1787-02-20
B.S. Jon Pehrsson Bår B.D. Gölin Olsdotter Ramsjö
1787-03-25
B.S. Anders Andersson Nore B.D. Emfre Olofsdotter Hedsta
1787-04-10
B.S. Olof Olofsson Edänge Pigan Sara Gudmundsdotter Bår
1787-04-10
B.S. Anders Andersson Sjöbo B.D. Sigrid Jonsdotter Nybo
1787-04-11
B.S. Jon Pehrsson Sjöbo B.D. Margeta Pehrsdotter Sjöbo
1787-04-17
Unge B. Jon Jonsson Ede Pigan Märtha Jonsdotter Ede
1787-05-10
B.S. Anders Olofsson Heden B.D. Sigrid Pehrsdotter Sillerbo
1787-05-30
Sold. af Delsbo Compag. Lars Kjellsson Krus
Pig. Karin Pehrsdotter Åkersta
1787-05-29
Dr. Olof Olofsson Kafven Sold. E. H. Gölin Jonsdotter Sjöbo
1787-06-03
Gl. Trägårdsmästaren Nils Forsberg
Sold. Enk. H. Margeta Pehrsdotter Björnbäcken
1787-06-15
B.S. Olof Jonsson Bjart B.D. Anna Johansdotter Gunnarsbo
1787-06-10
Skomakaren Matthias Öman
Hushållerskan Karin Ericsdotter Brattberg Skjulhamre
1787-10-23
B.S. Pehr Johansson Onsäng B.D. Brita Olofsdotter Bår
1787-10-23
B.S. Pehr Pehrsson Heden B.D. Ingrid Mårtensdotter Hybo
1787-10-29
Drängen Olof Nilsson Hybo Pigan Brita Olofsdotter Tegeltjär
1787-11-02
Soldaten af Jerfsö Compag. Mårten Swärd
B.D. Brita Pehrsdotter Storhaga
1787-11-09
B.S. Eric Matthsson Ångsäter Pig. Brita Ericsdotter Nore
1787-12-27
B.S. Anders Andersson Sörkämsta B.D. Anna Pehrsdotter Åkern
1788-02-04
B. och Enklingen Michel Ersson Wås B.D. Märtha Pehrsdotter Heden
1788-04-01
B. Matths Andersson Naggan B.D. Sara Olofsdotter Edänge
1788-03-30
B.S. Arwid Jonsson Östernäs B.D. Brita Olofsdotter Wik
1788-04-13
B.S. Arwid Andersson Stafsäter B.D. Brita Jonsdotter Sundet
1788-04-13
Drängen Anders Andersson Onsäng E. H. Brita Pehrsdotter Hybo
1788-04-28
B. Pehr Jonsson Bår B.D. Sara Larsdotter Bår
1788-10-16
U. B. Anders Hansson Wälje Pig. Märtha Jonsdotter Björnbäcken
1788-10-19
U. B. Johan Pehrsson Råggärde B.D. Gölin Andersdotter Horne
1788-10-19
U. B. Jon Pehrsson Norrkämsta B.D. Brita Jonsdotter Storhaga
1788-10-21
Drängen Johan Pehrsson W. Ramsjö B.D. Brita Mårtensdotter Wiken
1788-10-24
Soldaten af Delsbo Compag. Johan Kihl
Pigan Karin Ericsdotter Björnbäcken
1788-10-24
Drängen Lars Pehrsson Storhaga B.D. Anna Pehrsdotter Sunnanås
1788-10-26
U. B. Anders Olsson Storhaga B.D. Karin Larsdotter Råggärde
1788-11-02
B.S. Pehr Andersson Nore B.D. Anna Pehrsdotter S.Kämsta
1788-11-04
B. och Enklingen Eric Larsson Tälle Pigan Karin Jonsdotter Nore
1788-11-09
Sochnesmeden Anders Andersson Moberg Färela Pig. Kerstin Hinricsdotter Onsäng
1788-11-27
Sochnesmeden Olof Andersson Kafven B.D. Gertrud Ericsdotter Gunnarsbo
1788-12-28
Soldaten af Jerfsö Compag. Jonas Spetz
B.D. Karin Olofsdotter Sundet
1789-04-14
Torparen Olof Simsson Sjöbo B.D. Gölin Ericsdotter Gunnarsbo
1789-04-14
B. Olof Ericsson Watuwalla B.D. Brita Greggsdotter Sillerbo
1789-04-15
B. Lars Pehrsson Gärde B.D. Karin Larsdotter Ångsäter
1789-04-19
Sold. af Delsbo Compag. Mårten Holm
Pigan Brita Larsdotter Bergs Sochn Jämtl.
1789-04-19
Soldaten af Delsbo Compag. Jonas Pihl
Pigan Brita Jönsdotter Hallen Jämtl.
1789-04-26
Sold. af Delsbo Compag. Pehr Häger
Pigan Brita Ericsdotter Sandvik
1789-04-29
Drängen Anund Olofsson Färela Pigan Karin Andersdotter Bår
1789-04-28
B.S. Pehr Olofsson Bår B. E. H. Karin Jönsdotter Råggärde
1789-06-01
Drängen Lars Pehrsson Lockne i Jämtland B.D. Brita Andersdotter Tegeltjär
1789-06-02
Sochnesmeden Swen Hamrén
Pigan Greta Andersdotter Onsäng

1789 Bonden och Enklingen Pehr Olofsson Färela Sochn och Lillbyn B.D. Kerstin Jonsdotter Rångstra
1789-06-17
U. B. Pehr Olofsson Kålswedja B.D. Brita Mårtensdotter Måga
1789-10-07
Bonde Son Lars Hansson Nore B. E. H. Brita Andersdotter Heden
1789-10-13
Afsk. Soldaten Lars Stor
Pigan Karin Johansdotter
1789-10-18
Bonde Son Sacritz Larsson Edänge Bonde Dotter Kerstin Olsdotter Sillerbo
1789-10-21
B.S. Jon Andersson Heden B. E. H. Brita Arwidsdotter Rolfhamre
1789-10-27
B.S. Olof Jonsson Rolfhamre B.D. Anna Andersdotter Klösbo
1789-10-27
Drängen Pehr Matthsson Tälle B.D. Kerstin Pehrsdotter Våxäng
1789-10-28
U. B. Jon Larsson Bår B.D. Karin Olofsdotter Heden
1789-10-30
Afsk. Sold. Anders Stadig
Pigan Martha Olofsdotter Borgsjö
1789-11-01
B.S. Olof Månsson Onsäng Förare Dottren Christina Isberg Lillhaga
1789-11-13
B.S. Eric Pehrsson Söderkämsta Pigan Kerstin Jönsdotter Haverö
1789-11-18
Drängen Olof Jonsson Wik B.D. Kerstin Jonsdotter Bår
1789-11-22
Gl. B. Jon Larsson Nyåker Enkan H. Anna Jonsdotter Strömsholm

1789 Stads Ingen. Herr Lars Georg Kierrulf Gefle Jungfru Hedvig Kjellman
1789-12-24
B.S. Olof Jonsson Ede B.D. Märtha Mårtensdotter Skogsta
1790-01-17
Torparen Pehr Pehrsson Skån Pigan Anna Pehrsdotter Naggan
1790-03-25
B.S. Jon Pehrsson Ramsjö B.D. Ingrid Pehrsdotter Wiken
1790-04-06
B.S. Anders Ericsson Stafsäter B.D. Margeta Ericsdotter Wås
1790-04-07
Drängen Johan Olofsson Måga B. E. H. Gölin Andersdotter Sunnanås
1790-04-07
Afsk. Sold. Jonas Lek
B.D. Anna Greigsdotter Sillerbo
1790-04-18
U. B. Lars Mårtensson Måga B.D. Brita Jonsdotter Ede
1790-04-20
U. B. Pehr Johansson Lillhaga B.D. Brita Månsdotter Onsäng
1790-05-06
B.S. Halvar Larsson Ångsäter B.D. Karin Pehrsdotter Åkern
1790-04-25
B.S. Olof Ericsson Hamre B.D. Karin Jonsdotter Bäckebo
1790-05-28
Nämnde M. Eric Jonsson Nore B.D. Märtha Pehrsdotter Östernäs
1790-06-25
Afsk. Sold. Johan Bro
B. E. H. Sara Jonsdotter Sjöbo
1790-06-25
Drängen Eric Pehrsson Åkersta Pigan Kerstin Hansdotter Åkersta
1790-04-08
B.S. Pehr Larsson Tälle B. E. H. Karin Mårtensdotter Gunnarsbo
1790-10-10
U. B. Jon Hansson Nore B.D. Karin Olofsdotter Onsäng
1790-10-10
B.S. Hans Hansson Nore Pigan Anna Jonsdotter Geholm
1790-10-14
B.S. Jon Olofsson Wik B.D. Gölin Jonsdotter Nore
1790-10-17
B.S. Mårten Jonsson Östernäs B.D. Brita Andersdotter Ede
1790-10-17
B.S. Olof Larsson Edänge B.D. Kerstin Olofsdotter Sillerbo
1790-10-24
B.S. Jon Simsson Boda B.D. Karin Pehrsdotter Storhaga
1790-11-02
B.S. Olof Andersson Klösbo B.D. Anna Andersdotter Boda
1790-11-07
U. B. Anders Olsson Grophamre B.D. Karin Jonsdotter Hamre
1790-11-07
B.S. Pehr Olofsson Storhaga B.D. Emfre Olofsdotter Wallen
1790-11-18
Postmästaren Johan Ström Delsbo Jungfru Catharina Fahlander
1791-01-10
Drängen Anders Jonsson Kålswedja Pigan Kerstin Jonsdotter Holänna
1791-03-28
B. och Enklingen Hans Andersson Naggan Pigan Ingeborg Ericsdotter Hallen i Jämtland
1791-04-26
B. Jon Olsson Strömsholm B.D. Sara Greigsdotter Sillerbo
1791-04-26
Drängen Pehr Pehrsson Storhaga Pig. Brita Larsdotter Norrkämsta
1791-05-03
Sold. af Jerfsö Compag. Eric Grym
Pig. Magdlena Andersdotter Borgsjö
1791-05-12
Corporalen af Jerfsö Compag. Lars Snygg
Sold. E. H. Lisa Wetterberg
1791-05-17
B.S. Johan Andersson Kläppa B.D. Sigrid Jonsdotter Kläppa
1791-06-24
Drängen Pehr Jonsson Lesberg B.D. Kerstin Olofsdotter Sjöbo
1791-06-30
Comminister Herr Peter Delin Delsbo Jungfru Christina Maria Sundius
1791-08-26
B.S. Eric Larsson Rångstra B.D. Anna Månsdotter Bjart
1791-10-11
U. B. Anders Greigsson Sillerbo Pigan Karin Pehrsdotter Sillerbo
1791-10-13
Sochne Skomakaren Olof Olofsson Bäckebo Pigan Kerstin Pehrsdotter Björnbäcken
1791-10-14
Torparen Hans Pehrsson Kallmyr Pigan Karin Larsdotter Kallmyr
1791-10-16
B.S. Jon Larsson Edänge B.D. Karin Johansdotter Höga
1791-10-16
B.S. Olof Jonsson Grophamre B.D. Kerstin Andersdotter Boda
1791-10-21
Sold. af Jerfsö Compag. Eric Gren
Sold. E. H. Brita Ericsdotter Ångsäter
1791-10-23
Sold. af Jerfsö Compag. Matths Fyhr

Ingrid Lisa Lundman Hybo
1791-10-25
U. B. Olof Ericsson Wälje Pigan Märtha Olofsdotter Grophamre
1791-10-27
B.S. Olof Salmonsson Edänge B.D. Gertrud Pehrsdotter Ramsjö
1791-11-04
B.S. Olof Larsson Tälle B.D. Ingrid Hansdotter Nore
1791-11-06
B.S. Jon Andersson Stafsäter B.D. Emfre Hansdotter Lesbo
1791-11-06
Dr. Jöns Andersson Haverö Sold. E. H. Brita Pehrsdotter Wälje
1791-11-08
Sold. af Delsbo Compag. Johan Stolt
Pigan Engla Ericsdotter Jämtland
1791-11-09
U. B. Johan Larsson Rångstra B.D. Kerstin Jonsdotter Rångstra
1791-11-11
Sold. af Jerfsö Compag. Lars Quick
Sold. E. H. Karin Andersdotter Rolfhamre
1791-11-11
Sold. af Jerfsö Compag. Pehr Snar
B.D. Sara Olofsdotter Bäckebo
1791-12-27
Soldaten af Jerfsö Compag. Jonas Flinck
Pig. Margeta Jonsdotter Björnbäcken
1791-12-28
U. B. Pehr Johansson S.Kämsta B.D. Brita Pehrsdotter Gärde
1792-01-31
B.S. Lars Olofsson Kläppa B.D. Brita Larsdotter Tälle
1792-02-15
Sold. af Delsbo Compag. Mårten Lind
B.D. Karin Pehrsdotter Kafven
1792-02-19
Sold. af Jerfsö Compag. Eric Bår
B.D. Brita Hansdotter Nore
1792-02-19
Lappdr. Anders Larsson Hedesunda Lappig. Margeta Olofsdotter
1792-03-19
Dr. Anders Hansson Sjöbo B. E. H. Märtha Pehrsdotter Stafsäter
1792-03-25
V. Corp. af Jerfsö Compag. Hans Krantz
Pig. Sigrid Olofsdotter Bäckänge
1792-03-25
B.S. Jon Olofsson Edänge B.D. Brita Ericsdotter Stafsäter
1792-03-25
B. Johan Jonsson SöderKämsta B.D. Sigrid Johansdotter SöderKämsta
1792-03-26
Sold. af Jerfsö Compag. Olof Strand
Sold. E. H. Kerstin Carlsdotter Måga
1792-04-09
Sold. af Delsbo Compag. Joachim Björn
Pig. Kerstin Jonsdotter Borgsjö
1792-04-10
Drängen Pehr Andersson Åkersta Sergeantsdottren Greta Wetterberg
1792-04-11
U. B. Johan Larsson Sunnanås B.D. Gölin Jonsdotter Stafsäter
1792-04-13
Sold. af Jerfsö Compag. Pehr Sälg
Pig. Sara Olofsdotter Rolfhamre
1792-04-15
B. Jon Swensson Gärde B.D. Anna Andersdotter Kläppa
1792-04-15
B. Swen Pehrsson Sillerbo B.D. Karin Pehrsdotter Lesbo
1792-04-22
Corporal af Jerfsö Compag. Pehr Hall
B.D. Kerstin Olofsdotter Kallmyr
1792-04-22
Dr. Pehr Pehrsson Edänge B.D. Anna Ericsdotter Storhaga
1792-05-01
Rustmästaren af Jerfsö Compag. Pehr Sturck
B. E. H. Brita Olofsdotter Nyåker
1792-05-03
Sold. af Jerfsö Compag. Pehr Lång
Sold. E. H. Margeta Nilsdotter Morwall
1792-05-03
B.S. Lars Jonsson Sjövästa Corp. E. H. Brita Pehrsdotter Storhaga
1792-06-24
Sold. af Delsbo Compag. Nils Falck
B.D. Brita Jonsdotter Ämbarbo
1792-09-16
Sold. af Delsbo Compag. Anders Flagga
Pigan Kerstin Olofsdotter Jämtland och Hallen
1792-09-23
U. B. Olof Simonsson Storhaga B.D. Anna Jonsdotter Bäckian
1792-09-30
U. B. Eric Olofsson Heden B.D. Karin Jonsdotter Walla Färela Sochn
1792-09-30
U. B. Jon Pehrsson Onsäng B.D. Karin Pehrsdotter Bår
1792-10-01
Drängen Gulich Michelsson Torp Pigan Anna Jonsdotter Nore
1792-10-07
B.S. Jon Jonsson Bäckebo B.D. Brita Larsdotter Edänge
1792-10-15
Torparen Pehr Andersson Gåda Pigan Kerstin Pehrsdotter Kläppa
1792-10-19
Sold. af Jerfsö Compag. Jonas Ros Jerfsö Sochn Pigan Kerstin Simonsdotter Björnbäcken
1792-10-21
B.S. Johan Ulricsson Skjulhamre B.D. Margeta Ericsdotter Hamre
1792-10-21
B.S. Pehr Arwidsson Klösbo B.D. Gölin Larsdotter Bår
1792-10-28
Sold. af Delsbo Compag. Johan Spansk
Pigan Charlotta Brahm
1792-10-28
B.S. Pehr Andersson Kläppa Pig. Brita Pehrsdotter Kläppa
1792-10-28
Sold. af Jerfsö Compag. Johan Bäck
Sold. Enkan H. Margeta Jonsdotter Kålswedja
1792-10-28
Sold. af Jerfsö Compag. Olof Spetz
Pig. Brita Ericsdotter Los
1792-10-30
B.S. Jon Pehrsson Kålswedja B.D. Anna Johansdotter Ångsäter
1792-11-16
Drängen Helge Pehrsson Owiken Pigan Karin Larsdotter Sjöbo
1793-01-03
Gl. B. Olof Ambjörnsson Nyåker Pigan Brita Johansdotter Ångsäter
1793-01-__
Afsk. Sold. Jonas Björn Jerfsö Sold. Enkan Margeta Andersdotter Björnbäcken
1793-02-12
Sold. af Jerfsö Compag. Olof Rusk
Pigan Ella Jonsdotter Bår
1793-04-02
Linwäfwaren M:r Peter Bergmarck
Pig. Brita Olofsdotter Måga
1793-04-03
Drängen Johan Mårtensson Heden Sold. E. H. Kerstin Jonsdotter Grophamre
1793-04-05
B.S. Jöns Jonsson Strömsholm B. E. H. Gertrud Jönsdotter Ångsäter
1793-04-07
B. Anders Hansson Nore B.D. Sara Jonsdotter Stafsäter
1793-04-11
B.S. Pehr Matthsson Gåsjö B.D. Ingeborg Olofsdotter Ramsjö
1793-04-15
B. och Enklingen Pehr Jonsson Horne Pigan Anna Olofsdotter Kålswedja
1793-04-16
U. B. Olof Johansson Onsäng B.D. Gölin Olofsdotter Grophamre
1793-04-21
Drängen Olof Pehrsson Sillerbo B.D. Kerstin Jonsdotter Ämbarbo
1793-04-26
B.S. Olof Jonsson Storhaga B. E. H. Ebba Stina Sturm Hofsberg
1793-04-30
B. Olof Mårtensson Edänge B.D. Brita Ericsdotter Sjöbo
1793-05-09
Soldaten af Jerfsö Compag. Pehr Gran
Pigan Kerstin Jonsdotter Lesberg
1793-05-20
Soldaten af Delsbo Compag. Eric Krantz
Pigan Gölin Hansdotter Owiken
1793-05-26
Soldaten af Jerfsö Compag. Hans Frögd
Pigan Märtha Larsdotter Hybo
1793-05-26
Smeden Nils Olofsson Hybo Smeds Enkan H. Gertrud Ericsdotter Kafven
1793-05-26
Drängen Olof Mårtensson Ångsäter Pigan Kerstin Olofsdotter Kafven
1793-10-06
B.S. Pehr Jonsson Bäckebo B.D. Karin Mårtensdotter Hybo
1793-10-06
B.S. Arwid Andersson Boda B.D. Ingrid Swensdotter Gärde
1793-10-18
B.S. Eric Jonsson Rolfhamre B.D. Brita Andersdotter Klösbo
1793-10-20
Dr. Eric Olsson Måga Pigan Anna Pehrsdotter Rolfhamre
1793-10-20
Dr. Mårten Andersson Snäre Pig. Anna Pehrsdotter Räfsund
1793-10-25
Drängen Pehr Larsson Sjöbo Pig. Lisa Thorn Gåda
1793-10-27
Dr. Matths Swensson Östanå Njutånger Pig. Emfred Ericsdotter Tälle
1793-10-29
B. Jon Jonsson Hybo B.D. Anna Olofsdotter Hedsta
1793-11-01
Dr. Lars Larsson Ångsäter B.D. Karin Jonsdotter Ede
1793-11-02
B.S. Anders Jonsson Rolfhamre B. E. H. Anna Matthsdotter Ångsäter
1793-12-08
B. Pehr Johansson Onsäng Pigan Sigrid Pålsdotter Skogsta
1793-12-27
U. B. Eric Pehrsson Kafven B.D. Margeta Olofsdotter Skräkle
1794-01-16
U. B. Jon Jonsson Sundet B.D. Brita Ericsdotter Wälje
1794-01-19
U. B. Arwid Andersson Kläppa B.D. Karin Jonsdotter Gryttjesbo
1794-01-31
B.S. Pehr Pehrsson Tälle Jungfru Johanna Margreta Nordenlöf
1794-02-09
Sold. af Jerfsö Compag. Swen Fast
Sold. E. H. Margeta Sjulsdotter Bäckebo
1794-03-19
B.S. Måns Pehrsson Ramsjö Klockare Dottren Lisa Grubb

1794 B.S. Olof Matthsson Hodal och Gåsjö B.D. Gölin Jonsdotter Sundet
1794-02-__
U. B. Swen Hansson Kallmyr B.D. Anna Pehrsdotter Storhaga
1794-03-25
B.S. Olof Pehrsson Låk B. E. H Anna Jonsdotter Ångsäter
1794-03-26
B.S. Olof Larsson Edänge Nybygg.dotter Brita Ericsdotter Geholm
1794-03-25
B.S. Olof Olofsson Rångstra Pigan Gölin Andersdotter Björnbäcken
1794-04-21
Sold. af Delsbo Compag. Hans Plit
Pigan Greta Pehrsdotter Ångsäter
1794-04-27
B. Pehr Greigsson Sillerbo B.D. Anna Pehrsdotter Lesbo
1794-05-04
B. Olof Pehrsson Watuwalla B.D. Märtha Greigsdotter Sillerbo
1794-05-11
B. Olof Andersson Tegeltjär Pigan Maria Ericsdotter Nore
1794-05-29
Skrädd. Johan Bårman
Pigan Anna Larsdotter Norrkämsta
1794-06-01
Gl. B. Anders Andersson Sjöbo B.D. Brita Pehrsdotter Kålswedja
1794-06-01
Dr. Olof Bengtsson Storhaga Pig. Märtha Ersdotter Wik
1794-10-05
B.S: Johan Jonsson Wi B.D. Karin Andersdotter Horne
1794-10-05
U. B. Olof Jonsson Sjövästa B.D. Kerstin Pehrsdotter Sunnanås
1794-10-17
Dr. Eric Carlsson
Pigan Anna Olofsdotter Björnbäcken
1794-10-17
Sold. af Jerfsö Compag. Olof Stålt
B.D. Brita Andersdotter Tegeltjär
1794-10-19
B. Pehr Johansson Höga B.D. Sara Swensdotter Gärde
1794-10-19
Sold. af Delsbo Compag. Pehr Skytt
B.D. Kerstin Pehrsdotter Tälle
1794-10-24
Gl. B. och Enklingen Måns Andersson Heden B.D. Anna Pehrsdotter Lesberg
1794-10-26
Sold. af Jerfsö Compag. Eric Grym
B.D. Anna Pehrsdotter Tälle
1794-10-30
Sold. af Delsbo Compag. Anders Nåman
Pig. Karin Larsdotter Hedsta
1794-11-08
Sold. af Delsbo Compag. Olof Lönn
Pigan Kerstin Andersdotter Björnbäcken
1795-01-13
Bonde Sonen Olof Johansson Gunnarsbo Bonde Dott. Karin Jonsdotter Holänna
1795-01-25
Bonde Sonen Johan Jonsson Rolfhamre Soldate Enkan Kerstin Mårtensdotter Råggärde
1795-01-25
Torparen Michel Jonsson Ede Bondedottren Ingebor Jonsdotter Wattuvalla
1795-02-10
Bonden Olof Jonsson Sundet Bonde Dottren Mærta Olsdotter Ramsiö
1795-03-13
Bonde Sonen Erik Pärsson Ramsjö Bonde Dottren Brita Pärsdotter Heden
1795-05-15
Soldat. Sven Krapp Bår Torpare Dottren Anna Bengtsdotter Bår
1795-06-21
Bonden Måns Jonsson
Soldate Dottren Sara Pärsdotter Lesbo
1795-10-04
Handelsman H:r Jöns Svanberg Hudikswall Jungfru Brita Arbom
1795-10-18
Gl. Bonden och Änklingen Olof Andersson Gunnarsbo Sold. Enkan Gölin Jonsdotter Halln
1795-10-18
Drängen Carl Hagendahl Kläppa Pig. Sigrid Israëlsdotter Kläppa, född i Särna
1795-10-29
Drängen Olof Pärsson Björnbäcken Pigan Karin Pärsdotter Ångsäter
1795-11-05
Skomakaren Anders Pärsson Grophamre Bondedott. Anna Olofsdotter Onsäng
1796-01-03
Drängen Daniel Malmquist Rångstra Pigan Kerstin Svensdotter Lesbo, född uti Sveg
1796-02-14
Corporalen Pär Hall
Torpare Dottren Anna Larsdotter Kallmyr
1796-02-14
Bonde Sonen Jon Larsson Edänge Bondedottren Karin Hansdotter Nore
1796-02-21
Drängen Johan Andersson Bår Pig. Karin Olofsdotter Tegeltjär
1796-03-28
Drängen Erik Ersson Åkersta, född uti Mora Pig. Anna Hansdotter Tjerne, född uti Orsa
1796-03-29
Bonde Sonen Pär Andersson Ede Bondedottren Karin Jonsdotter Nybo
1796-04-10
Skräddare Dräng. Pär Olofsson Sjöbo Pigan Brita Larsdotter Sjöbo
1796-04-17
Bonde Sonen Lars Jonsson Simanbo Soldate Dottren Karin Jonsdotter Simanbo
1796-05-16
Drängen Mårten Andersson Snäre Bonde Dottren Kerstin Olofsdotter Yg i Färla
1796-10-02
Bond. Erik Jonsson Nybo Soldate Dottren Kerstin Hinricsdotter Gunnarsbo
1796-10-16
Soldaten af Delsbo Compagnie Olof Blom
Bond. Dottr. Gertrud Gudmunsdotter Hede
1796-10-16
Husman. och Änkl. Salomon Andersson Halln Pig. Kerstin Israëlsdotter Särna
1796-10-23
Torparen Anders Jonsson Lillhaga Bond. Dott. Brita Jonsdotter Bår
1796-10-29
Sold. af Jerfsö Compagn. Gunnbjörn Didrichsson Klint Född i Rätan Pigan Ingeborg Jonsdotter Född i Idre
1796-11-08
BS. Olof Pärsson Sjöbo B. Dottren Ingrid Andersdotter Gunnarsbo
1796-11-11
BS. Jon Jonsson Hedsta B. Dottr. Karin Olofsdotter Sillerbo
1796-12-04
Drängen Tobias Bergmark Sörkämsta Pig. Kerstin Olofsdotter Nore
1797-01-06
Dr. Olof Aronsson Ramsiö BD. Brita Salmonsdotter Edänge
1797-01-29
Dr. Anders Jacobsson Bår Pig. Kerstin Pärsdotter Bäckebo
1797-02-24
Dräng. Nils Jönsson Hafrö Bonde Enkan Kerstin Olofsdotter Gåda
1797-03-23
BS. Jon Jonsson Hofsberg Torpare Dottren Sigrid Olsdotter Alsundvall
1797-03-25
Torp. Pär Andersson Gåda B. Dottren Anna Pärsdotter Naggen
1797-10-08
Unga Bonden Jon Olofsson Grophamre Enkan Karin Larsdotter Storhaga
1797-10-08
Skräddaren Jon Persson Hofsberg Hæfdade Pigan Kerstin Persdotter Simanbo
1797-10-17
Bonden och Enklingen Jon Swensson Gærde Bondedottren Anna Ericsdotter Heden
1797-10-22
Bonde Sonen Jon Jonsson Gærde Bondedottren Anna Persdotter Onsæng
1797-10-16
Torparen Eric Andersson Kallmyra Pigan Karin Hansdotter Måga
1797-10-22
Torparen Per Olofsson Måga Bondedottren Kerstin Simonsdotter Boda
1797-10-29
Bonden Swen Swensson Remman Pigan Karin Swensdotter Sillerbo
1797-10-29
Soldaten vid Jerfsö Compagnie Måns Brink
Pigan Gölin Persdotter Lesbo
1797-11-03
Bonde Sonen Olof Olofsson Storhaga Pigan Brita Jonsdotter Storhaga
1797-11-05
Bonde Sonen Per Matsson Ongsætra Bonde Dottren Sigrid Jonsdotter Nyåker
1797-11-05
Gamla Bonden Lars Olofsson Tjernelund Pigan Karin Persdotter Simanbo
1797-11-05
Drængen Eric Persson Hybo Soldate Enkan Karin Persdotter Sjöbo
1797-12-03
Bonde Sonen Olof Jonsson Strömsholm Soldate Enkan Brita Larsdotter Sjöbo
1798-03-11
Drängen Per Persson Grophamre Torpare Enkan Malin Ericsdotter Lessbo
1798-03-25
Bonden Mårten Persson Naggen Bonde Dottren Agneta Jonsdotter Stafsäter
1798-03-25
Torparen Östen Öje Borgsjö och Ede Pigan Anna Aronsdotter Ramsjö
1798-03-23
Adjunctus S. Ministerii Herr Eric Augustin Roberger
Jungfru Lisa Brita Dahlbom
1798-03-25
Bonde Sonen Hans Andersson Kämsta Bonde Dottren Gölin Andersdotter Kämsta
1798-04-01
Soldaten wid Jerfsö Compagnie Olof Sturk
Barnhus Pigan Anna Lovisa Lager Nyåker
1798-04-10
Soldaten wid Jerfsö Compagnie Thore Kraft
Pigan Karin Andersdotter Björnbäcken
1798-04-10
Soldaten wid Delsbo Compagnie Johan Roos
Bondedottren Margta Jonsdotter Wallen
1798-04-29
Drängen Gustaf Sjöberg
Pigan Karin Jacobsdotter Bår
1798-05-20
Sockne Smeden Nils Winström Kafwen Bondedottren Margareta Persdotter Kohl Swedja
1798-06-24
Drängen Lars Petter Hörning Sunnanåhs Pigan Karin Mårtensdotter Sjöwästa
1798-09-23
Bonden och Enklingen Johan Ericsson Ångsæter Bonde Enkan Brita Johansdotter Nyåker
1798-10-14
Bonden och Enklingen Nils Jönsson Gåda Pigan Ingeborg Olofsdotter Gåda
1798-10-21
Bonde Sonen Johan Jonsson Sunnanås Bonde Dottren Brita Simonsdotter Boda
1798-10-28
Bonden och Enklingen Per Persson Klössbo Bonde Dottren Karin Persdotter Sunnanås
1798-10-28
Sockne Skræddaren Hans Hallin Tælle Bonde Dottren Ingrid Persdotter Tælle
1798-11-16
Bonden Olof Jonsson Simanbo Bonde Dottren Anna Matsdotter Bæckænge
1798-11-17
Bonde Son Olof Mårtensson Skogsta Bonde Dottren Sara Paulsdotter Råggerde
1798-11-17
Drængen Olof Månsson Åkersta Pigan Margta Ericsdotter Kallmyra

1798 Bonden och Enklingen Pål Månsson Weckebo uti Færila Bonde Dottren Anna Hansdotter Kallmyra
1798-12-02
Drængen Olof Jonsson Rogsta Hæfdade Pigan Anna Persdotter Snære
1798-12-30
Drängen Jon Hansson Gærde Hæfdade Pigan Karin Andersdotter Sunnanås
1799-02-03
Husman Mats Jansson Ygsbo i Færila Barnhusflickan Caisa Kullberg
1799-02-24
Bonden Johan Hansson Sjöbo Bonde Dottren Kerstin Matsdotter Ångsæter
1799-04-10
Bonde Sonen Jon Olofsson Bäckebo Bonde Dottren Karin Olofsdotter Sandwik
1799-03-29
Adjunctus S. Ministerii Herr Pehr Fredrich Malmström
Jungfru Christina Tunström
1799-04-14
Soldaten wid Delsbo Compagnie Bengt Hill Kæmsta Pigan Maria Christina Olofsdotter Åkern
1799-04-26
Bonde Sonen Eric Johansson Höga Bonde Dottren Anna Ulricsdotter Sjulhamre
1799-05-03
Bonden Olof Persson Östra Näset Bonde Dottren Ingrid Ericsdotter Stafsäter
1799-04-28
Bonde Sonen Jon Bengtsson Hofsberg Bonde Enkan Anna Persdotter Söderkämsta
1799-05-02
Soldaten wid Delsbo Compagnie Johan Brink
Bondedottren Kerstin Jonsdotter Stafsäter
1799-05-19
Bonden Pehr Andersson Ede Pigan Margta Olofsdotter Ede
1799-07-07
Drängen Lars Johansson Måga Pigan Kerstin Ericsdotter Måga
1799-09-29
Drängen Olof Persson Söderkämsta Pigan Charlotta Unæus Simanbo
1799-10-13
Drängen Carl Eric Söderberg Hedsta Bonde Dottren Karin Jonsdotter Nore
1799-10-13
Drängen Jon Månsson Prästgården Bonde Dottren Brita Jonsdotter Gärde
1799-10-17
Foster Sonen Carl Berghult Odensäng Bonde Dottren Gölin Göransdotter Storhaga
1799-10-18
Drängen Pehr Olofsson Snäre Pigan Anna Lena Dahlström Kläppa
1799-10-20
Bonde Sonen Jon Olofsson Råggärde Corporalsdottren Karin Persdotter Snære
1799-10-20
Skomakare Drängen Olof Nilsson KohlSwedja Pigan Lovisa Kejser Prästgården
1799-10-27
Soldaten wid Delsbo Compagnie Olof Brunk Kohlswedja Bonde Dottren Brita Ericsdotter Måga
1799-10-29
Bonde Sonen Pehr Jonsson Bäckebo Bonde Dottren Karin Persdotter Skogsta
1799-11-03
Bonden Olof Persson Sunnanåhs Bonde Dottren Gertrud Persdotter Woxæng
1799-11-03
Soldaten wid Jerfsö Compagnie Enklingen Lars Qwick Rolfhamre Pigan Brita Persdotter Lessbo
1799-11-10
Soldaten wid Delsbo Compagnie Enklingen Olof Blom Sillerbo Corporals Dottren Kerstin Jonsdotter
1799-11-24
Drängen Lars Swensson Stafsäter Pigan Lisa Olofsdotter Wik
1799-12-01
Bonde Sonen Måns Olofsson Storhaga Bonde Enkan Kerstin Persdotter Woxäng
1800-03-14
Drängen Anders Persson Wälje Bonde Dottren Kerstin Persdotter Wälje
1800-03-13
Soldaten wid Jerfsö Compagnie Gunbjörn Klint
Pigan Karin Jonsdotter Wås
1800-03-21
Bonde Sonen Pehr Andersson Sjöbo Bonde Enkan Karin Olofsdotter Tjernlund
1800-03-25
Bonden Eric Ericksson Edænge Bonde Dottren Mærtha Jonsdotter Nore
1800-04-15
Bonde Sonen Per Johansson Nore Bonde Dottren Ella Pehrsdotter Lessbo
1800-04-16
Sergeanten Johan Carl Graner
Jungfru Catharina Holmstrand
1800-04-15
Bonde Sonen Eric Jonsson Wästra Ramsjö Bonde Dottren Karin Jonsdotter Wästra Ramsjö
1800-04-23
Bonde Sonen Anders Ullricksson Skjulhamre Bonde Dottren Brita Pehrsdotter Sunnanås
1800-04-30
Bonden Pehr Månsson Onsæng Kyrkowärdsdottren Karin Pehrsdotter Åkern
1800-05-09
Fältwäbelen Pehr Frankenberg
Jungfru Carolina Gadd
1800-05-25
Bonden Zachris Bengtsson Hofsberg Bonde Dottren Karin Ullriksdotter Skjulhamre
1800-07-20
Soldaten wid Jerfsiö Compagnie Pehr ?????
Corporals Dottren Kerstin Jonsdotter Sillerbo
1800-10-19
Bonden Jon Jonsson Gryttjesbo Bonde Dottren Kjerstin Pehrsdotter Hofsberg
1800-10-24
Bonde Sonen Pehr Pehrsson Klössbo Bonde Dottren Anna Ersdotter Lock
1800-10-31
Bonde Sonen Jon Andersson Bæckænge Bonde Dottren Kjerstin Jonsdotter Bjart
1800-10-31
Nämdemans Sonen Pehr Abrahamsson Slottet Soldate Dottren Brita Jonsdotter Ångsätter
1800-11-02
Bonde Sonen Olof Pehrsson Kafven Soldate Dottren Ella Brink Lessberg
1800-11-02
Carduans Makaren Olof Forssvik
Bonde Dottren Kjerstin Olofsdotter Kolsvedja
1800-11-09
Soldaten wid Jerfsiö Compagnie Olof Lönn
Soldate Dottren Karin Jonsdotter Ångsätter
1800-11-23
Drängen Anders Fr: Åberg
Bonde Dottren Emfre Johansdotter Måga
1800-11-30
Husmannen Olof Hansson Snære Bonde Dottren Dorothea Jonsdotter Jämtland
1801-02-01
Torparen Eric Larsson Hedsta Pigan Martha Olofsdotter Gunnarsbo
1801-03-22
Bonde Sonen Anders Pehrsson Naggen Bonde Dottren Ingrid Andersdotter Remman
1801-04-29
Bonde Sonen Olof Olofsson Bæckebo Bonde Dottren Brita Ersdotter Lock
1801-05-25
Bonde Sonen Jon Jonsson Ede Bonde Dottren Brita Mårtensdotter Skogsta
1801-10-11
Foster Sonen Johan Almqvist Nore Skomakare Dottren Kjerstin Jonsdotter Storhaga
1801-10-18
Soldaten wid Jerfsjö Comp: Pehr Klang
Pigan Brita Olofsdotter Horne
1801-10-18
Bonde Sonen Johan Olofsson Bæckebo Bonde Dottren Karin Jonsdotter Wattuwalla
1801-10-23
Bonde Sonen Måns Mårtensson Skogsta Bonde Dottren Kjerstin Olofsdotter Heden
1801-10-25
Sold: wid Jerfsiö Compagnie Olof Bro
Bonde Dottren Brita Olofsdotter Heden
1801-10-23
Afskjedade Soldaten Lars Lindström
Soldate Dottren Anna Pehrsdotter Bæckebo
1801-10-25
Bonde Sonen Jon Jonsson Strömsholm Bonde Dottren Karin Pehrsdotter Åkern
1801-11-01
Torparen Anders Olofsson Tegeltjær Pigan Anna Halfvarsdotter Boda
1801-11-01
Kyrkoværds Sonen Pehr Pehrsson Åkern Bonde Dottren Margeta Andersdotter Gunnarsbo
1801-11-09
Bonde Sonen Olof Olofsson Onsæng Bonde Dottren Karin Pehrsdotter Kläppa
1801-11-15
Bonden Mårten Pehrsson Hallen Bonde Dottren Kjerstin Andersdotter Tegeltjær
1801-11-13
Bonden Anders Jonsson Stafsæter Foster Dottren Margreta Chr: Grendal Bår

1801 Bonde Sonen Pehr Larsson Delsbo Bjart Bonde Dottren Kjerstin Olofsdotter Gunnarsbo
1801-11-25
Sold: Jonas Örn

Karin Emriksdotter Onsæng
1802-01-24
Bonden Pehr Pålsson Färla och Ygsbo Bonde Dottren Gertru Olofsdotter Heden
1802-02-14
Bonde Sonen Johan Mårtensson Wi Pigan Karin Olofsdotter Kafven
1802-03-23
Bonden Johan Jonsson Bäckan Bonde Dottren Emfre Bengtsdotter Hofsberg
1802-03-25
Bonde Sonen Olof Jonsson Kolsvedja Bonde Dottren Margeta Jonsdotter Sanvik
1802-03-25
Soldaten wid Delsbo Compagnie Anders Berg
Bonde Dottren Märtha Hansdotter Sjöbo
1802-03-25
Bonde Sonen Jon Jonsson Sundet Bonde Dottren Margeta Hansdotter Kolsvedja
1802-03-28
Bonde Sonen Pehr Jönsson Bæckænge Bonde Dottren Kjerstin Jonsdotter Strömsholm
1802-05-09
Dräng. Jon Andersson Lesbo Pigan Ingierd Andersdotter Heden, född i Hafrö
1802-05-16
Soldaten Olof Lantz
Soldate Dottren Elisabeth Erichsdotter ?orssnæi
1802-08-29
Bonde Sonen Olof Jonsson Bæckan Bonde Enkan Karin Pehrsdotter Onsæng
1802-10-22
Skräddaren Salomon Jonsson Nore Pigan Karin Svensdotter
1802-10-24
Bonde Sonen Olof Hansson Wälje Pig. Margeta Hansdotter Wälje
1802-10-31
Bonden Hans Jonsson Kläppa Bonde Dottren Anna Jonsdotter Kläppa
1802-10-31
Bonden Olof Olofsson Sjöbo Bonde Dottren Karin Hansdotter Wälje
1802-10-28
Bonde Sonen Jon Jonsson Grophamre Bonde Dottren Kjerstin Mårtensdotter Skogsta
1802-11-07
Bonde Sonen Olof Andersson Bäckebo Pig. Brita Andersdotter Bäckebo
1802-11-12
Bonden Olof Pehrsson Tälle Bonde Dottren Sigrid Olofsdotter Sandvik
1802-11-14
Gl. Bonden Måns Andersson Heden Pig. Kjerstin Johansdotter Åkersta
1802-11-14
Skräddaren Olof Olofsson Sjöbo Pig. Sigrid Olofsdotter Sjöbo
1803-01-16
Soldaten Pehr Sturk
Pigan Karin Svensdotter
1803-03-25
Bonde Sonen Jon Larsson Ångsæter Bonde Dottren Sigrid Pehrsdotter Gärde
1803-03-25
Sochne Skomakaren Olof Israelsson
Bonde Dottren Kjerstin Olofsdotter Skräkle
1803-04-13
Bonde Sonen Eric Olofsson Gunnarsbo Bonde Dottren Kjerstin Jonsdotter Holænna
1803-04-11
Drängen Hans Östberg Sillerbo Pigan Anna Johansdotter Morvall
1803-04-13
Bonden Jon Hansson Lesbo Bonde Dottren Kjerstin Andersdotter Hofsberg
1803-04-19
Sergeants Sonen Lars Svan
Bonde Dottren Kjerstin Olofsdotter Sunnanås
1803-04-17
Soldaten Lars Malm
Bonde Dottren Gertru Jonsdotter Bjart
1803-04-17
Soldaten Pehr Grubb
Sergeants Dottren Brita Krantz
1803-04-17
Torparen Anders Nilsson Sjövæsta Pigan Anna Lisa Norberg Sjövæsta
1803-05-08
Soldaten Olof Svan
Bonde Dottren Karin Pehrsdotter Wåxæng
1803-06-02
Scholæmästaren, Herr Per Caström Woxna Bruk Jungfru Catarina Christina Ström Åkersta
1803-05-30
Torparen och Änklingen Olof Ericsson Bår Pigan Gertrud Larsdotter Lillhaga
1803-06-24 1803-06-05 Gl. Bonden och Änklingen Lars Olofsson Tjærnölund Pigan Carin Mårtensdotter Tjærnölund
1803-07-17 1803-07-03 Drängen Eric Andersson Bæckebo Pigan Maria Gustava Sandström Bæckebo
1803-10-16 1803-09-25 Bonde Sonen Mats Jonsson Sillerbo Bonde Dottren Gölin Persdotter Rolfhambre
1803-10-12 1803-09-25 Drängen Lars Jonsson Storhaga Bonde Dottren Emfrid Persdotter Storhaga
1803-10-18 1803-10-02 Bonden Olof Olofsson Sjöbo Bonde Dottren Chierstin Ericsdotter Sjöbo
1803-10-30 1803-10-09 Bonde Sonen Eric Larsson Edænge Pigan Brita Samuelsdotter Edænge
1803-11-04 1803-10-16 Drängen Jon Persson Edænge Bonde Dottren Chierstin Jonsdotter Sunnanås
1803-12-02 1803-11-06 Bonde Sonen Per Jonsson Rångstra Pigan Brita Ericsdotter Rångstra
1804-01-08 1803-12-11 Bonde Sonen Per Jonsson Ramsjö Bonde Dottren Chierstin Jonsdotter Gåda
1804-03-25 1804-02-26 Drängen Carl Magnus Almgren Söderkæmsta Pigan Emfrid Jonsdotter Storhaga
1804-04-03 1804-03-11 Drängen Johan Johansson Söderkæmsta Pigan Anna Jonsdotter Söderkæmsta
1804-04-03 1804-03-11 Drängen Jon Matsson Onsæng Pigan Anna Sophia Bottner Edænge
1804-04-15 1804-03-18 Bonde Sonen Per Olofsson Heden Bonde Dottren Carin Andersdotter Tegeltjær
1804-04-08 1804-03-18 Bonde Sonen Hans Olofsson Skrækle Bonde Dottren Chierstin Jonsdotter Tælle
1804-04-08 1804-03-18 Unga Bonden Lars Olofsson Ramsjö Bonde Dottren Margareta Persdotter Ramsjö
1804-04-04 1804-03-18 Corporalen wid Kongl:e Helsinge Regementets Jerssjö Compagnie Per Blom
Bonde Dottren Chierstin Olofsdotter Onsæng
1804-04-15 1804-03-25 Drängen Fredric Hofflander Hybo Pigan Anna Johanna Löfberg
1804-04-27 1804-04-08 Unga Bonden Olof Bengtsson Hofsberg Bonde Dottren Gölin Svensdotter Gærde
1804-04-29 1804-04-08 Soldaten wid Kongl:e Hellsinge Regementets Delsbo Compagnie Jonas Brink
Pigan Brita Lisa Andersdotter Edænge
1804-04-29 1804-04-08 Drängen Eric Hansson Hybo Torpare Änkan Hustru Carin Persdotter Sillerbo
1804-05-10 1804-04-15 B. S. Lars Johansson Rångstra Bonde Dottren Gölin Andersdotter Baggbo
1804-05-06 1804-04-15 Drängen Eric Gustaf Stenberg Gærde Pigan Chierstin Ericsdotter Gærde
1804-05-13 1804-04-22 Soldaten wid Kongl:e Hellsinge Regementets Jerssjö Companie Elias Modd
Änkan Hustru Chierstin Mårtensdotter Råggærde
1804-05-27 1804-05-06 Bonde Sonen Jon Ericsson Sjöbo Bonde Dottren Chierstin Ericsdotter Edænge
1804-06-14 1804-05-21 Foster Sonen hos Bonden Per Svensson Nils Nilsson Sjöbo Bonde Dottren Carin Persdotter Wik
1804-06-24 1804-05-27 Bonde Sonen Jon Jonsson Bæckebo Bonde Änkan Hustru Anna Ulricsdotter Gærde
1804-09-30 1804-09-09 Bonde Sonen Hans Johansson Ångsættra Bonde Dottren Brita Persdotter Kålsvedja
1804-10-07 1804-09-16 Bonde Sonen Anders Jonsson Nore Kyrkowärdsdottren Ingrid Persdotter Åkern
1804-10-21 1804-09-30 Bonden Olof Persson Måga Bonde Dottren Gölin Hansdotter Lesbo
1804-10-21 1804-09-30 Bonde Sonen Olof Persson Horne Bonde Dottren Brita Fredricsdotter Wik
1804-10-21 1804-09-30 Sochnskräddaren Johan Söderman Simanbo Bonde Dottren Greta Jonsdotter Sunnanås
1804-10-23 1804-09-30 Bonde Sonen Eric Ersson Wælje Torpare Dottren Brita Jonsdotter Alsundwallen
1804-10-28 1804-10-07 Bonden Olof Ericsson Måga Bonde Dottren Chierstin Jonsdotter Ede
1804-10-28 1804-10-07 Bonde Sonen Per Persson Sjöbo Bonde Dottren Anna Andersdotter Söderkæmsta
1804-10-29 1804-10-07 Torparen och Änklingen Per Andersson Gåda Änkan Hustru Brita Andersdotter Bæckebo
1804-10-25 1804-09-30 BarnaLäraren Johan Jacob Kleinschmidt
Bonde Dottren Chierstin Olofsdotter Ramsjö
1804-11-02 1804-10-07 Torparen Eric Jonsson Wattuwalla Pigan Maria Carlsdotter Norrkæmsta
1804-11-11 1804-10-14 Bonden och Änklingen Jon Persson Norrkæmsta Bondedottren Carin Persdotter Kålsvedia
1804-11-04 1804-10-14 Bonde Sonen Per Persson Snære Bonde Dottren Emfrid Johansdotter Hybo
1804-11-01 1804-10-14 Bonde Sonen Per Jonsson Hedsta Bonde Dottren Marget Andersdotter Söderkæmsta
1804-11-02 1804-10-14 Bonde Sonen Hans Persson Gåda Bonde Dottren Gölin Persdotter Heden
1804-11-11 1804-10-21 Sochnskomakaren Olof Persson Rolfhambre Pigan Chierstin Ericsdotter Nyåker
1804-11-18 1804-10-28 Torparen Eric Mårtensson Sjövæsta Bonde Dottren Sara Olofsdotter Sjöbo
1804-11-25 1804-11-04 Soldaten wid Hellsinge Regementets Delsbo Compagnie Eric Skans
Pigan Anna Persdotter Sillerbo
1804-12-02 1804-11-11 Bonde Sonen Olof Persson Kilbo och Færla Sochn Bonde Dottren Marget Arwidsdotter Stafsættra
1805-02-15 1805-01-20 Bonde Sonen Olof Jonsson Gryttjesbo Bonde Dottren Golin Jonsdotter Söderkæmsta
1805-03-26 1805-01-20 Drängen Olof Olofsson Körsilla i Hafwerö Sochn Foster Dottren hos Bonden Per Svensson Clara Söderman Sjöbo
1805-03-05 1805-02-17 Bonden Lars Jonsson Ramsjö Bonde Dottren Anna Persdotter Hedsjö
1805-03-29 1805-03-10 Drängen Jon Jonsson Onsæng Pigan Mærtha Bengtsdotter Onsæng
1805-04-28 1805-04-07 Bonden Anders Olofsson Edænge Bonde Dottren Gölin Andersdotter Boda
1805-04-28 1805-04-07 Bonde Sonen Eric Swensson Ångsættra Corporals Dottren Chierstin Persdotter Kafwen
1805-04-23 1805-04-07 Drängen Anders Ericsson Stafsættra Pigan Brita Jonsdotter Kallmyr
1805-04-28 1805-04-07 Bonden Jon Jonsson Sjövæsta Bonde Dottren Carin Olofsdotter Kallmyr
1805-05-03 1805-04-14 Bonden Per Persson Snære Bonde Dottren Carin Larsdotter Edænge
1805-05-17 1805-04-28 Afskedade Soldaten Johan Brink Wik Bonde Dottren Sara Persdotter Storhaga
1805-05-31 1805-05-12 Bonde Sonen Jon Jonsson Grophambre Torpare Dottren Chierstin Persdotter Hedsta
1805-05-30 1805-05-12 Torparen Jon Persson Bæckebo Pigan Chierstin Jonsdotter Söderkæmsta
1805-06-16 1805-05-26 Drängen Jon Ericsson Gærde Änkan Hustru Carin Larsdotter Gærde
1805-10-04 1805-09-15 Bonde Sonen Jon Jonsson Bjart Änkan Hustru Chierstin Ericsdotter Edænge
1805-10-14 1805-09-22 Bonden Jacob Jonsson Bæckebo Bonde Dottren Brita Jonsdotter Nore
1805-10-13 1805-09-22 Bonde Sonen Per Andersson Ede Bonde Dottren Emfrid Johansdotter Ångsættra
1805-10-28 1805-09-29 Drängen Carl Fredric Björkgren Sillerbo Pigan Chierstin Persdotter Bæckebo
1805-10-23 1805-10-06 Bonden Olof Jonsson Ramsjö Bonde Dottren Brita Olofsdotter Ramsjö
1805-10-25 1805-10-06 Torparen Jon Hansson Ramsjö Pigan Chierstin Jonsdotter Ramsjö
1805-10-24 1805-10-06 Drängen Johan Persson Bergman Ramsjö Bonde Änkan Hustru Carin Persdotter Ramsjö
1805-11-03 1805-10-13 Bonde Sonen Mårten Olofsson Åkre Bonde Dottren Anna Ericsdotter Edænge
1805-11-01 1805-10-13 Skräddare Drängen Anders Persson Edænge Pigan Carin Persdotter Edænge
1805-11-08 1805-10-20 Bonde Sonen Olof Olofsson Heden Bonde Dottren Segrid Larsdotter Skogsta
1805-11-11 1805-10-20 Bonde Sonen Olof Jonsson Hedsta Änkan Hustr. Anna Persdotter Klæppa
1805-12-08 1805-11-10 Bonde Sonen Jon Persson Heden Pigan Karin Johansdotter Heden
1805-12-08
Gästgifwaren Anders Andersson Åkersta Bonde Dottren Carin Olofsdotter Boda i Jerssjö Sochn
1806-02-12 1806-01-26 Bonden Michel Jonsson Yxbo Pigan Gölin Andersdotter Yxbo
1806-02-26 1806-02-08 Soldaten wid Jerssjö Compagnie Jonas Skott Færla Pigan Fredrica Holmstedt Bår
1806-03-25 1806-03-02 Bonde Sonen Jon Andersson Söderkæmsta Bonde Dottren Chierstin Jonsdotter Hedsta
1806-03-25 1806-03-09 Bonde Sonen Per Olofsson Skrækle Bonde Dottren Ingrid Olofsdotter Sjöbo
1806-04-10 1806-03-23 Sochne Muraren Måns Nyberg
Fosterdottren hos Nämdemannen Lars Hansson Sophia Lilja Heden
1806-04-13 1806-03-23 Sochnskräddaren Anders Roth Måga Bonde Dottren Chierstin Persdotter Tegeltjær
1806-04-13 1806-03-23 Bonde Sonen Per Olofsson Söderkæmsta Bonde Dottren Anna Swensdotter Ångsættra
1806-04-13 1806-03-23 Bonde Sonen Jon Olofsson Kålswedja Bonde Dottren Emfrid Olofsdotter Ångsættra
1806-04-28 1806-04-07 Soldaten af Kongl. Hellsing Regementets Jerssjö Compagnie Olof Grubb
Pigan Carin Olofsdotter Sillerbo
1806-04-29 1806-04-07 Bonde Sonen Per Olofsson Heden Bonde Dottren Emfrid Olofsdotter Onsæng
1806-05-11 1806-04-20 Bonden Per Olofsson Åkersta Gästgifware Dottren Marget Andersdotter Åkersta
1806-05-09 1806-04-20 Bonde Sonen Jon Jonsson Hedsta Bonde Dottren Emfrid Olofsdotter Skogsta
1806-05-16 1806-04-27 Klåckaren här i Församlingen Jonas Grubb
Jungfru Anna Christina Dalbom
1806-05-28 1806-04-27 Bonden Per Olofsson Wik Bonde Dottren Chierstin Olofsdotter Sjöbo
1806-06-01 1806-05-11 Bonde Sonen Johan Johansson Höga Torpare Änkan Hustru Ingrid Hansdotter Tælle
1806-05-28 1806-05-11 Bonden Arwid Jonsson Kleppa Bonde Dottren Brita Jonsdotter Sunnanås
1806-07-01 1806-06-01 Feldtwäbeln wid Kongl Gellsinge Regementets Delsbo Compagnie Olof Swænsson
Bonde Dottren Chierstin Persdotter Hybo
1806-10-24 1806-09-14 Bonde Sonen Jon Olofsson Sjöbo Pigan Johanna Blom Sjöbo
1806-10-12 1806-09-21 Bonde Sonen Olof Johansson Ångsættra Bonde Dottren Carin Jonsdotter Kålswedja
1806-10-15 1806-09-28 Bonde Sonen Per Olofsson Edænge Bonde Dottren Brita Persdotter Storhaga
1806-10-26 1806-10-05 Bonden Johan Andersson Hofsberg Bonde Dottren Carin Olofsdotter Bæckebo
1806-10-26 1806-10-05 Bonde Sonen Anders Andersson Kläppa Pigan Segrid Hansdotter Hybo
1806-10-26 1806-10-05 Sochnskomakaren Olof Lindström
Pigan Chierstin Jonsdotter Wæsternæs
1806-11-02 1806-10-12 Bonden Jon Ericsson Svedja och Færla Sochn Bonde Dottren Brita Hansdotter Kallmyr
1806-10-27 1806-10-12 Bonde Sonen Hans Olofsson Gåda Pigan Chierstin Jonsdotter Gåda
1806-11-05 1806-10-12 Bonde Sonen Jon Olofsson Gunnarsbo Bonde Dottren Brita Jonsdotter Holænna
1806-10-31 1806-10-12 Bonde Sonen Jon Johansson Måga Pigan Anna Andersdotter Måga
1806-11-09 1806-10-19 Bonde Sonen Olof Persson Snære Bonde Dottren Anna Abrahamsdotter Slottet
1806-11-03 1806-10-19 Drängen Jon Persson Bæckebo Pigan Mærtha Jonsdotter Bæckebo
1806-11-16 1806-10-26 Bonden Anders Jonsson Slottet Pigan Chierstin Persdotter Baggebo
1806-11-18 1806-10-26 Bonden Jon Larsson Skogsta Bonde Dottren Brita Andersdotter
1806-11-06
Soldaten och BarnaLäraren Per Lång
Bonde Dottren Chierstin Ericsdotter Storbyn i Færla Sochn
1807-01-07 1806-12-26 Soldaten wid Jerssjö Compagnie Per Fisk
Pig. Marget Jonsdotter Huskasnæset
1807-03-30 1807-03-08 Bonde Sonen Swen Swensson Remman Torpare Änkan Hustru Sigrid Olofsdotter Skån
1807-03-30 1807-03-08 Torparen Anders Lindberg Tegeltjær Pigan Carin Olofsdotter Tegeltjær
1807-04-10 1807-03-15 Bonden Jon Persson Sjöbo Bonde Dottren Chierstin Ulricsdotter Skjulhambre
1807-04-03 1807-03-15 Bonde Sonen Per Andersson Norrkæmsta Bondedottren Anna Olofsdotter Söderkæmsta
1807-04-16 1807-03-30 Torparen Per Persson Hedsta Bonde Dottren Chierstin Persdotter Gåda
1807-04-26 1807-04-05 Klåckare Sonen Johan Andersson Nore Kyrkowärds Dottren Chierstin Persdotter Åkern
1807-04-30 1807-04-12 Bonden Jon Andersson Horne Gästgifware Dottren Lena Andersdotter Åkersta
1807-05-07 1807-04-19 Bonden Olof Ericsson Tälle Bonde Dottren Gölin Olofsdotter Råggærde
1807-05-07 1807-04-19 Torparen Johan Isac Hartekoff Sunnanås Pigan Carin Swensdotter Swanbo
1807-05-25 1807-05-03 Gästgifware Sonen Anders Andersson Åkersta Pigan Carin Larsdotter Klæppa
1807-10-25 1807-10-04 Afskedade Soldaten Eric Grym
Pigan Chierstin Jonsdotter Kålsvedja
1807-11-06 1807-10-11 B. Sonen Jon Jonsson Ångsættra Bonde Dottren Gertrud Jonsdotter Heden
1807-11-01 1807-10-11 Corporals Sonen, Ärlige och Beskedel. Olof Jonsson Gåda Bonde Dottren Carin Olofsdotter Bår
1807-10-30 1807-10-11 Mölnare Gesällen Johan Lund Nybo Tullqwarn i Jerssjö Sochn Jungfru Brita Forsberg Prästgården
1807-11-08 1807-10-18 Bonden Johan Jonsson Ramsjö Bonde Dottren Ella Persdotter Gåda
1807-11-08 1807-10-18 Bonden Olof Jönsson Åkern Bonde Dottren Brita Ericsdotter Edænge
1807-11-12 1807-10-25 Pastors Adjuncten, Herr Carl Kåre Gnarp Änkefrun Catarina Elisabet Lorén, född Axling
1807-11-23 1807-11-01 Afskedade Soldaten Swen Tagg
Pigan Anna Ericsdotter Grophambre
1807-11-26 1807-11-08 B.S. Eric Olofsson Hedsta Bonde Dottren Chierstin Andersdotter Lesberg
1807-12-06 1807-11-22 Torparen Simon Swensson Lesbo Bonde Dottren Brita Larsdotter Edænge
1808-01-15 1807-12-27 Soldaten wid Kongl. Hellsinge Regementets Delsbo Compagnie Johan Lind
Pigan Anna Hansdotter Storhaga
1808-03-25 1808-03-06 Bonde Sonen Per Johansson Rångstra Bonde Dottren Brita Mårtensdotter Boda
1808-03-25 1808-03-06 Bonde Sonen Per Jonsson Norrkæmsta Bonde Dottren Carin Olofsdotter Söderkæmsta
1808-03-25 1808-03-06 Bonde Sonen Per Andersson Sunnanås Pigan Gertrud Mickelsdotter Klösbo
1808-04-24 1808-04-03 Bonde Sonen Olof Ericsson Heden Bonde Dottren Brita Persdotter Rolfhambre

1808-04-03 Bonden Olof Jonsson Sunnanås Bonde Dottren Carin Persdotter Rolfhambre
1808-05-01 1808-04-03 Bonde Sonen Anders Jonsson Ångsættra Bonde Dottren Carin Andersdotter Ede
1808-05-22 1808-04-24 Husmannen Jon Jonsson Ede Pigan Mærtha Andersdotter Storhaga
1808-05-29 1808-05-08 Bonde Sonen Jon Andersson Ede Bonde Dottren Brita Persdotter Bår
1808-06-06 1808-05-08 Swarfware Gesällen Johan Holmgren
Bonde Dottren Carin Swensdotter Remman
1808-07-10 1808-06-26 Drängen Pär Ersson Sandwik Pigan Brita Ericsdotter Söderkämsta
1808-10-16 1808-09-18 Drängen Anders Strand Edänge Pigan Anna Hansdotter Edänge
1808-10-16 1808-09-18 Bonde Sonen Jon Larsson Simanbo Kyrkowärds Dottren Gölin Persdotter Åkern
1808-10-14 1808-09-18 Bonde Sonen Per Andersson Söderkæmsta Bonde Dottren Ingeborg Jonsdotter Finneby
1808-10-30 1808-10-09 Bonde Sonen Lars Olofsson Rångstra Bonde Dottren Anna Olofsdotter Bæckebo
1808-10-30 1808-10-09 Bonden Jon Andersson Ångsættra Bonde Dottren Brita Olofsdotter Sjöbo
1808-10-22 1808-10-02 Drängen Lars Persson Hofsberg Bonde Dottren Brita Johansdotter Söderkæmsta
1808-11-05 1808-10-02 Drängen Per Matsson Ångsættra Pigan Greta Matsdotter Onsæng
1809-03-28 1809-03-05 Bonden Per Jonsson Sjöbo Bonde Dottren Ingeborg Olofsdotter Gunnarsbo
1809-04-07 1809-03-19 Bonden Olof Olofsson Söderkæmsta Bonde Dottren Brita Persdotter Storhaga
1809-04-05 1809-03-19 Bonde Sonen Per Jonsson Söderkämsta Bonde Dottren Kierstin Olofsdotter Biart
1809-04-04 1809-03-19 Drängen Per Ericsson Storhaga Bonde Dottren Carin Olofsdotter Stafsættra
1809-04-05 1809-03-19 Bonde Sonen Eric Jonsson Finneby Bonde Dottren Marget Månsdotter Heden och Ferla Socken
1809-04-26 1809-04-09 Bonde Sonen Arwid Persson Rolfhambre Nämdemans Dottren Karin Andersdotter Nore
1809-05-12 1809-04-23 B. Sonen Olof Persson Råggärde Bonde Dottren Kierstin Jonsdotter Strömsholm
1809-05-14 1809-04-23 Bonde Sonen Jon Jonsson Heden Pigan Brita Jonsdotter Kålswedja
1809-10-15 1809-09-24 Bonde Sonen Lars Persson Rolfhamre Bonde Dottren Brita Persdotter Skogsta
1809-10-15 1809-09-24 Tolfmans Sonen Jon Jonsson Simanbo Bonde Dottren Gölin Persdotter Hybo
1809-10-24 1809-10-08 Bonde Sonen Eric Ersson Heden Bonde Dottren Anna Andersdotter Hofsberg
1809-10-29 1809-10-08 Bonde Sonen Jon Andersson Sunnanås Bonde Dottren Brita Persdotter Klæppa
1809-10-23 1809-10-01 Drängen Jon Ericsson Storhaga Pigan Ewa Ericsdotter Storhaga
1809-10-27 1809-10-08 Fostersonen hos Per Persson i Åkern Johan Petter Björkbom
Änkan Hustru Marget Andersdotter Åkern
1809-10-27 1809-10-08 Bonden Olof Ericsson Tælle Bonde Dottren Marget Jonsdotter Storhaga
1809-11-03 1809-10-15 Torparen Olof Hindricsson Gunnarsbo Bonde Dottren Ingeborg Swensdotter Ångsættra
1809-10-31 1809-10-15 Husmannen Anders Andersson Nybo Pigan Cherstin Larsdotter Ede
1809-11-17 1809-10-22 Drängen Eric Persson Råggerde Bonde Dottren Gölin Persdotter Råggerde
1809-11-23 1809-11-05 Bonden Jon Hansson Sjöbo Bonde Dottren Sara Ericsdotter Tælle
1809-12-01 1809-11-12 Soldaten wid Jerssjö Compagnie Anders Qwick
Pigan Inga Nordenlöf
1809-12-01 1809-11-12 Bonden Per Olofsson Heden Pigan Carin Jonsdotter Heden
1810-01-24 1810-01-07 Bonde Sonen Lars Larsson Sjövæsta Bonde Dottren Brita Jonsdotter Storhaga
1810-01-23 1810-01-07 Soldaten wid Jerssjö Compagnie Eric ???pp
Bonde Dottren Anna Persdotter Gåda
1810-03-04 1810-02-10 Solden wid Jerssjö Compagnie Olof Roth
Foster D:r hos Jon Persson Anna Holmström Norkæmsta
1810-03-25 1810-03-04 Bonden Jon Johansson Rångstra Tolfmans Dottren Carin Persdotter Råggærde
1810-03-18 1810-03-04 Soldaten wid Delsbo Compagnie Hindric Post
Soldate Änkan Anna Jonsdotter Kafwen

1810-04-08 Gl Bonden Jon Larsson Gryttjesbo Torp. Änkan Hust. Marget Ersdotter Tjernelund
1810-04-24 1810-04-08 Bonde Sonen Johan Abrahamsson Slottet Sold. Dottren Brita Olofsdotter Sjöbo

1810-04-08 Bondesonen Olof Jonsson Morwall Sold. Dottren Emfrid Månsdotter Morwall
1810-04-24 1810-04-08 Afskedade Landtwerns Soldaten Anders Fr. Åberg
Pigan Magdalena Ask
1810-05-04 1810-04-15 Bonde Sonen Per Olofsson Stafsættra Bonde Dottren Kierstin Olofsdotter Åkern
1810-05-31 1810-05-13 Soldaten wid Delsbo Compagnie Carl Häll
Soldate Änkan Carin Larsdotter Hybo
1810-06-03 1810-05-20 Gl Bonden Jon Simsson Nybo Pigan Anna Forss Bæckjan
1810-06-12 1810-05-20 Drängen Anders Andersson Nyåker Soldate Änkan Anna Hansdotter Sjövæsta
1810-06-17 1810-06-03 Gl Bonden Jon Larsson Gryttjesbo Torpare Änkan Anna Hansdotter
1810-06-24 1810-06-10 Drängen Olof Arfvidsson Klössbo Bonde Dottren Sigrid Olofsdotter Stafsættra
1810-06-28 1810-06-10 Comministers Adjuncten Herr Paul Hofrén
Jungfru Helena Sjönstedt
1810-09-16 1810-08-26 Afsk. Landtwärns Sold. Olof Sjö
B. D. Marget Andersdotter Sjöbo
1810-10-12 1810-09-23 Stånd Drabanten Per Sturk
Pigan Anna Lundholm Nyåker
1810-10-14 1810-09-23 Bonde Sonen Per Persson Wälje Soldate Änkan Engla Ericsdotter Bäckan
1810-10-13 1810-09-23 Drängen Gabriel Sjöberg Bäckebo Bonde Dottren Karin Pärsdotter Wälje
1810-10-18 1810-09-30 Bonden Olof Larsson Skogsta Bonde Dottren Sara Johansdotter Råggærde
1810-10-23 1810-09-30 Bonde Sonen Olof Andersson Wælje Bonde Dottren Ingrid Jonsdotter Kålswedja
1810-10-23 1810-09-30 Vice Corporalen wid Kongl Hellsinge Regementets Jerssjö Compagnie Pär Stål?
Soldate Änkan Brita Lisa Bårman
1810-10-18 1810-09-30 Drängen Anders Axelberg Söderkæmsta Bonde Dottren Carin Mårtensdotter Hybo
1810-10-14 1810-09-30 Skogwaktaren Jonas Wallström Wattuwalla Pigan Anna Lena Hamsten Heden
1810-10-26 1810-10-07 Bonde Sonen Per Persson Måga Bonde Dottren Chierstin Hansdotter Storhaga
1810-10-26 1810-10-07 Bonden Johan Olofsson Bæckebo Soldate Änkan Gertrud Jonsdotter Bæckebo
1810-11-02 1810-10-07 Bonde Sonen Måns Pålsson Weckebo och Færla Sochn Bonde Dottren Karin Hansdotter Kallmyr
1810-11-01 1810-10-14 Pastors Adjuncten Herr Per Anton Frankenberg
Mademoiselle Johanna Dalbom
1810-11-09 1810-10-21 Bonden Anders Larsson Storhaga Pigan Anna Andersdotter Kålswedja
1810-11-18 1810-10-28 Bonde Sonen Per Persson Wik Bonde Dottren Karin Ericsdotter Låck
1810-11-22 1810-10-28 Bonden Olof Andersson Tegeltjær Pigan Lena Persdotter Tegeltjær
1810-12-24 1810-11-04 Bonde Sonen Måns Larsson Tælle Bonde Änkan Brita Jonsdotter Klæppa
1810-11-26 1810-11-11 Afskedade Landtwærns Soldaten Carl Blom
Soldate Änkan Mærtha Jonsdotter Bår
1811-02-17 1811-01-27 Soldaten wid Delsbo Compagnie Per Bjert
Änkan Anna Persdotter Sillerbo
1811-02-24 1811-02-03 Soldaten wid Delsbo Compagnie Lars Pil
Sold. Änkan Karin Persdotter Sillerbo
1811-03-27 1811-03-03 Bonde Sonen Lars Jonsson Bæckan Bondottren Karin Johansdotter Ångsættra
1811-03-25 1811-03-03 Bonde Sonen Olof Larsson Bår Bondedotter Karin Persdotter Rolfhambre
1811-03-26 1811-03-03 Bonde Sonen Johan Olofsson Åkern Bonde Änkan Hust. Anna Swensdotter Söderkæmsta
1811-03-25 1811-03-03 Soldaten wid Jerssjö Compag. Nils Plåt
Bonde Dottren Kjerstin Persdotter Råggærde
1811-04-16 1811-03-24 Skomakaren Jon Classon Storhaga Pigan Karin Larsdotter Storhaga
1811-04-19 1811-03-31 Torparen Jon Jonsson Lesberg Bonde Dottren Kierstin Månsdotter Kläppa
1811-06-07 1811-05-26 Soldaten wid Delsbo Compagnie Hindric Östlund
Änkan Christina Thunström
1811-07-14 1811-06-09 Afsked Soldaten Jon Muhr
Pigan Marget Hansdotter Prästegården
1811-06-30 1811-06-16 Gl Drängen Erik Persson Hybo Änkan Hustru Marget Ericsdotter Tjærnölund
1811-10-15 1811-09-22 Bonden Per Persson Skogsta Bondedottren Brita Persdotter Måga
1811-10-13 1811-09-22 Bonden Mårten Olofsson Kallmyr Kyrkowärdsdottren Brita Johansdotter Bår
1811-10-14 1811-09-29 Bonden Olof Olofsson Wattuwalla Bondedottren Karin Andersdotter Remman
1811-10-27 1811-10-06 Bonde Sonen Mårten Olsson Edænge Bonde Dottren Brita Olofsdotter Storhaga
1811-10-11 1811-10-27 Drängen Jon Olofsson Åkersta Änkan Hust. Brita Olofsdotter Klæppa
1811-10-18 1811-10-15 Afsked. Soldaten Mats Kil
Pigan Olawa Östensdotter
1811-10-27 1811-10-06 Bonde Sonen Johan Johansson Ångsættra Bonde Dottren Karin Larsdotter Stenhambre
1811-10-17 1811-09-29 Drängen Jon Andersson Åkersta Gästgifwaredott. Kjerstin And.dotter Åkersta
1811-10-27 1811-10-06 Soldaten wid Jerssjö Comp. Mårten Sten
Pigan Karin Andersdotter
1811-10-24 1811-10-06 Bond. Olof Jonsson Holænna Bondedottren Ingrid Jonsdotter Norrkæmsta
1811-10-25 1811-10-06 Soldaten wid Jerssjö Comp. Johan Bæck
Pig. Karin Jonsdotter Storhaga
1811-10-22 1811-10-06 Bonde Sonen Lars Olofsson Tjernölund Pigan Anna Sophia Dal Stafsættra
1811-11-05 1811-10-13 Bonden Olof Andersson Ede Bondedottren Greta Olofsdotter Rångstra
1811-11-08 1811-10-13 Bonden Mårten Larsson Sjövæsta Bondedottren Karin Persdotter Tegeltjær
1811-11-03 1811-10-13 Bonde Sonen Jon Abrahamsson Slottet Bondedottren Karin Andersdotter Norrkæmsta
1811-11-02 1811-10-13 Bonde Sonen Jon Olofsson Heden Bonde Änkan Hust. Kjerstin Jonsdotter Söderkæmsta
1811-11-10 1811-10-20 Soldaten wid Jerssjö Compag. Olof Strand
Pigan Mærtha Persdotter Ångsættra
1811-11-28 1811-11-10 Bonde Sonen Eric Andersson Sjöbo Bonde Dottren Karin Olofsdotter
1811-12-15 1811-11-24 Soldaten wid Jerssjö Comp. Halfwar Fast
Sold. Änkan Hust. Karin Andersdotter
1812-01-10 1811-12-22 Drängen Johan Ericsson Bæckan Bonde Dottren Kjerstin Andersdotter Gåda
1812-01-03 1811-12-15 Bonde Sonen Johan Olofsson Rångstra Soldate Änkan Hust. Karin Olofsdotter Lesbo
1811-12-26 1811-12-15 Feldtwäbeln Herr Johan Lund
Jungfru Christina Åkerberg
1812-01-06 1811-12-22 Sold. wid Jerssjö Comp. Swen Flanc
Foster Dott. hos Ol. Mårtensson Petronella Persdotter Råggerde
1812-01-20 1811-12-22 Soldaten af Jerssjö Comp. Olof Modd
Änkan, Hust. Marget Persdotter Storhaga
1812-02-11 1812-01-26 Förstärknings Soldaten Mats Johansson Åkern Pigan Ella Johansdotter Skogsta
1812-02-28 1812-02-09 Soldaten wid Delsbo Compagnie Johan Plit
Pigan Ingrid Ericsdotter Höga
1812-03-31 1812-03-01 Soldaten wid Jerssjö Compagnie Anders Bra
Pigan Kierstin Matsdotter Storhaga
1812-03-31 1812-03-08 Torparen Per Olofsson Skån Foster Dottren hos B. Eric Olofsson Maria Andersdotter Stafsættra
1812-04-02 1812-03-08 Foster Sonen hos Smeden Fagerström Anders Forsman
B. D. Sara Jonsdotter Finneby
1812-04-05 1812-03-15 B. Sonen Måns Jonsson Bäckan Bondottren Marget Jonsdotter Onsæng
1812-04-03 1812-03-15 Bonde Sonen Anders Persson Kafwen Bonde Dottren Karin Olofsdotter Skrækle
1812-04-10 1812-03-22 Bonden Anders Persson Måga Bonde Dottren Brita Jonsdotter Bæckebo
1812-04-19 1812-03-22 Vice Corporalen wid Delsbo Compagnie Johan Drugge
Waktmästaredottr. Maria Ch. Lind
1812-04-20 1812-03-30 Soldaten wid Jerssjö Compagnie Johan Snar
Foster Dottren hos Bonden Mårten Jonsson Gustawa Johanna Wikström Hybo
1812-04-19 1812-03-30 Soldaten wid Jerssjö Compagnie Johan Feldt
Änkan Hustru Brita Jonsdotter Wik
1812-04-19 1812-04-05 Soldaten wid Jerssjö Compag. Daniel Grym
Bonde Dottren Anna Andersdotter Ede
1812-05-05 1812-04-12 Bonden Per Olofsson Åkern Bonde Dottren Brita Månsdotter Ångsættra
1812-04-21 1812-04-12 Soldaten wid Kongl Hellsinge Regementets Jerssjö Compagnie Elias Palm
Pigan Anna Andersdotter Bår
1812-05-10 1812-04-19 Drängen Per Jonsson Skogsta Pigan Brita Andersdotter Strömsholm
1812-05-24 1812-04-19 Corporalen wid Jerssjö Compagnie Johan Tagg
Bonde Dottren Segrid Jonsdotter Storhaga
1812-05-22 1812-04-19 Soldaten wid Delsbo Compagnie Lars Falk
Bonde Dottren Brita Persdotter Låck
1812-05-27 1812-04-19 Soldaten wid Jerssjö Compagnie Olof Sund
Pigan Catarina Falk Ramsjö
1812-05-22 1812-04-26 Bonde Sonen Anders Jonsson Hedsta Bonde Dottren Kjerstin Jonsdotter Slottet
1812-04-28 1812-04-26 Soldaten wid Jerssjö Compagnie Anders Hurtig
Pigan Greta Matsdotter
1812-05-31 1812-05-03 Afsk. Soldaten Olof Strand Måga Pigan Marget Persdotter Onsæng
1812-05-19 1812-05-03 Drängen Carl Gust. Wolter Edænge Pigan Ingeborg Pålsdoter Edænge
1812-05-22 1812-05-03 Torparen Jon Johansson Nore Bonde Dottren Kjerstin Jonsdotter Holænna
1812-06-24 1812-06-07 Bonden Jon Jonsson Gryttjesbo Bonde Dottren Brita Persdotter Snære
1812-10-25 1812-10-04 Bonde Sonen Anders Bengtsson Hofsberg Bonde Dottren Karin Olofsdotter Ångsættra
1812-10-25 1812-10-04 Bonden Jon Jonsson Kålswedja Bonde Dottren Brita Johansdotter Rångstra
1812-11-01 1812-10-11 Bonden Jon Persson Wik Bonde Dottren Brita Olofsdotter Storhaga
1812-11-01 1812-10-11 Torparen Jon Larsson Wattuwalla Pigan Karin Persdotter Bæckan
1812-10-30 1812-10-04 B. S. Johan Jonsson Ångsættra B. D. Greta Jonsdotter Strömsholm
1812-10-30 1812-10-11 Bonden Per Mårtensson Östernæs Bonde Dottren Mærtha Persdotter Skogsta
1812-11-08 1812-10-18 Bonden och Änklingen Jon Larsson Edænge Bonde Dottren Emfrid Jonsdotter Hedsta
1812-11-08 1812-10-11 Drängen Jon Jonsson Storhaga Foster Dottrem hos Gl Namdemannen Johansson Greta Ericsdotter Storhaga
1812-11-06 1812-10-11 Husmannen Jon Jonsson Ede Pigan Anna Jonsdotter Wik
1812-11-16 1812-10-25 Bonde Sonen Olof Olofsson Sillerbo Pigan Karin Larsdotter Lesbo
1812-11-13 1812-10-25 Bonde Sonen Jon Månsson Klæppa Pigan Anna Persdotter Edænge
1812-11-16 1812-11-01 Afskedade Soldaten Olof Busk Bår Pigan Kjerstin Persdotter Åkersta
1812-11-27 1812-11-08 Soldaten wid Jerssjö Compagnie Anders Franc
Pigan Carolina Wahlstedt Stafsættra
1812-11-29 1812-11-08 Drängen Per Olofsson Lillhaga Bonde Dottren Brita Persdotter Lillhaga
1813-01-24 1813-01-03 Afskedade Soldaten Per Skön
Fosterdottren hos Bonden Eric Olsson Greta Lisa Sandell Heden

1813-01-31 Bonde Sonen Jon Andersson Klæppa Pigan Karin Andersdotter Fernbo
1813-03-26 1813-03-07 Soldaten wid Jerssjö Compagnie Anders Sturk
Bonde Dottren Sara Jonsdotter Rångstra
1813-03-25 1813-03-07 Drängen Sigfrid Sigfridsson Hedsjö Bonde Dottren Karin Jonsdotter Hedsjö
1813-03-26 1813-03-07 Bonde Sonen Per Olofsson Lesbo Pigan Anna Johansdotter Åkern
1813-04-30 1813-04-04 Bonde Sonen Johan Persson Onsæng Bonde Dottren Karin Olofsdotter Rolfhambre
1813-04-19 1813-04-11 Soldaten wid Jerssjö Comp. Olof Krants
Pigan Chierstin Ericsdotter Snære
1813-06-19 1813-05-23 Drängen Jon Andersson Nybo Pigan Karin Jonsdotter Nybo
1813-10-24 1813-10-03 Bonden Lars Olofsson Storhaga Bonde Dottren Sara Persdotter Sunnanås
1813-10-31 1813-10-10 Bonde Sonen Jon Jonsson Ramsjö Bonde Dottren Kjerstin Olofsdotter Storhaga
1813-10-19 1813-10-03 Bonde Sonen Olof Andersson Klæppa Pigan Brita Halfwarsdotter Telle
1813-11-07 1813-10-10 Bonden Eric Jonsson Klæppa Bonde Dottren Brita Andersdotter Bjert
1813-10-31 1813-10-10 Bonde Sonen Jon Ericsson Nore Bode Dottren Karin Jonsdotter Onsæng
1813-10-22 1813-10-10 Bonde Sonen Olof Andersson Klæppa Pigan Anna Ulrica Norman Klæppa
1813-12-30 1813-12-12 Bonden Lars Persson Tælle Soldate Änkan Kjerstin Jonsdotter Edænge
1814-01-21 1814-01-02 Bonde Sonen Jon Persson Snære Dess Swägerska, Bonde Änkan Emfrid Johansdotter Snære
1814-03-25 1814-03-06 Bonden Eric Olofsson Wattuwalla Bonde Dottren Ingeborg Hansdotter Naggan
1814-03-25 1814-03-06 Drängen Johan Jacob Wikström
Pigan Ulrica Sophia Söderman Sjöbo
1814-03-25 1814-03-06 Drängen Olof Persson Höga Bonde Dottren Kjerstin Persdotter Storhaga
1814-05-01 1814-04-11 Bonden Olof Jonsson Sunnanås Bonde Dottren Sara Persdotter Wik
1814-05-01 1814-04-11 Bonde Sonen Olof Persson Kålswedja Bonde Dottren Brita Persdotter Söderkæmsta
1814-04-22 1814-03-27 Drängen Olof Matsson Onsæng Pigan Lowisa Wallberg Heden
1814-10-23 1814-10-02 Bonden Per Månsson Ångsættra Bonde Dottren Brita Jonsdotter Kålswedja
1814-10-30 1814-10-09 Bonden Lars Andersson Ångsættra Bonde Dott:r Karin Olofsdotter Råggærde
1814-10-07 1814-09-18 Drängen Per Olofsson Låck Bonde Dott:r Karin Jonsdotter Tegeltjær
1814-10-11 1814-09-25 Bonden Olof Jonsson Strömsholm Bonde Änkan Brita Persdotter Skogsta
1814-10-21 1814-10-02 Bonden Lars Persson Storhaga Bonde Dottren Karin Olofsdotter Klösbo
1814-11-06 1814-10-16 Bonden Jon Olofsson Hambre Kyrkwärdsdottren Segrid Persdotter Åkern
1814-10-25 1814-10-02 Bonde Sonen Jon Andersson Nybo Bonde Enkan Ella Persdotter Ramsjö
1814-10-28 1814-10-09 Bonden Eric Michelsson Wås Bonde Dottren Segrid Persdotter Storhaga
1814-11-04 1814-10-09 Bonden Anders Pehrsson Tegeltjär B: Dottren Ella Pehsdotter Låck
1814-11-18 1814-10-23 Bonden Swen Persson Nyåker Bonde Dottren Sigrid Jonsdotter Bæckebo
1814-11-20 1814-10-30 Torparen Olof Persson Kafwen Bonde Dottren Agneta Persdotter Snære
1815-02-03 1815-01-15 Bonden Jon Persson Hofsberg Bonde Dottren Anna Larsdotter Stenhamre
1815-02-05 1815-01-15 Soldaten Anders Grubb
Rustmästare Dott:r Anna Borman
1815-03-31 1815-03-05 Bonden Lars Jonsson Storhaga Bond. D:r Brita Jonsdotter Ramsjö
1815-04-02 1815-03-05 Bonde Son Jon Andersson Hedsta Bond. D:r Anna Johansdotter Rånstra
1815-03-27 1815-03-12 Bond. Olof Arfwidsson Stafsættra Bond. Dottren Gölin Persdotter Snære
1815-03-27 1815-03-12 Drängen Fredric Adolph Bucht Stafsäter Pigan Brita Andersdotter Wik
1815-03-27 1815-03-12 Drängen Pehr Stener Färla i Walla B.dottr. Anna Jonsdotter Finneby
1815-04-09 1815-03-19 Bond Son Pehr Jonsson Rolfhamre Bondedottren Brita Jonsdotter Heden
1815-03-29 1815-03-12 Bonde Sonen Jon Jonsson Ramsjö Bonde Dottren Stina Persdotter Hedsjö
1815-03-27 1815-03-12 Drängen Mårten Lundholm Bæckebo Pigan Karin Persdotter Bæckebo
1815-04-20 1815-04-02 B. Eric Persson Nyåker Bonde Dottren Kjerstin Olofsdotter Ramsjö
1815-04-10 1815-03-27 Mölnaren Olof Anudsson Sillerbo Qwarn Pigan Segrid Ersdotter Sillerbo Qwarn
1815-05-07 1815-04-23 Bonde Sonen Salmon Olsson Edænge Pigan Karin Olofsdotter Edænge
1815-06-11 1815-05-21 Bonden Per Persson Wattuwalla Bonde Dottren Segrid Jonsdotter Wattuwalla
1815-07-23 1815-07-02 Vice Corporalen Olof Preutz
Bonde Dottren Karin Persdotter Storhaga
1815-10-01 1815-09-10 Drängen Johan Johansson Sundet Bonde Dottren Gölin Olofsdotter Sundet
1815-10-17 1815-09-24 Bonde Sonen Jon Jonsson Ångsættra Bonde Dott:r Emfrid Olofsdotter Bæckebo
1815-10-15 1815-09-24 B. Sonen Per Olofsson Råggærde B. Dott:r Sara Ericsdotter Edænge
1815-10-27 1815-10-01 Bonden Anders Jonsson Tegeltjær Pigan Marget Larsdotter Storhaga
1815-10-27 1815-10-08 Drängen Jon Olofsson Gåda Torpare Dottren Marget Halfwarsdotter Ramsjö
1815-10-26 1815-10-08 Drängen Johan Ersson Gåda Enkan Ingrid Persdotter Wiken
1815-10-24 1815-10-08 Drängen Carl Gustaf Broman Wælje Pigan Brita Hamming Ramsjö
1815-10-30 1815-10-08 Soldaten wid Delsbo Comag. Eric Lind
Pigan Anna Ericsdotter Hofsberg
1815-11-02 1815-10-15 Bonde Sonen Per Olofsson Bæckebo Bonde Dottren Gölin Jonsdotter Wattuwalla
1815-11-05 1815-10-15 Drängen Per Persson Snære Pigan Chierstin Olofsdotter Snære
1815-11-04 1815-10-15 Drängen Johan Fredric Wennerberg Sjöbo Pigan Karin Andersdotter Sjöbo
1815-11-05 1815-10-15 Vice Corporalen wid Jerssjö Compagnie Anders Qvist
Bonde Dottren Karin Olofsdotter Ramsjö
1815-10-29 1815-10-15 Torparen Sefrid Sefridsson Hedsjö Bondottren Anna Andersdotter Remman
1815-10-29 1815-10-15 Torparen Måns Andersson Finneby Bonde Dottren Brita Jonsdotter Hedsta
1815-11-19 1815-10-29 Sochnskomakaren Johan Ljusberg
Bondedottren Anna Olofsdotter Kålswedja
1815-11-10 1815-10-22 Soldaten wid Jerssjö Compag. Anders Gill Færla Sold. Enkan Hust. Anna Andersdotter Morwall
1815-11-19 1815-10-22 Soldaten wid Jerssjö Compagnie Per Frans
Pigan Kjerstin Jonsdotter Ede
1815-11-12 1815-10-22 Torparen Per Larsson Skrækle Torpare Dott:r Mærta Andersdotter Holænna
1815-12-01 1815-11-05 Bonden Eric Olofsson Hedsta Pigan Anna Halfwarsdotter Hedsta
1815-11-24 1815-11-05 Bonden Per Grexsson Sillerbo Pigan Ingrid Torn Sillerbo
1815-11-26 1815-11-05 Bonde Sonen Lars Pålsson Storbyn och Færla Sochn Bonde Enkan Anna Ericsdotter Tegeltjær
1815-12-27 1815-12-10 Drängen Anders Matsson Östernäs Pigan Mærtha Persdotter Sunnanås
1816-03-25 1815-12-24 Afskedade Soldaten Olof Palm
Pigan Ingeborg Swensdotter Hede
1816-02-04 1816-01-14 Bonde Son Olof Ulricsson
Enkan Hust. Kjerstin Hansdotter Kläppa
1816-02-09 1816-01-21 Bonde Son Jon Mårtensson Östernäs Kyrkowärds Dottren Kjerstin Mårtensodtter Hofsberg
1816-02-18 1816-01-28 Soldaten wid Delsbo Compag. Eric Blom
Pigan Lisa Göransdotter Telle
1816-03-26 1816-03-03 Bonde Sonen Jon Jonsson Ångsættra Bonde Dottren Karin Andersdotter Storhaga
1816-04-16 1816-03-24 Bewärings Soldaten Olof Blank
Pigan Brita Mårtensdotter Rolfhamre
1816-04-17 1816-03-31 Bonde Son Halfwar Månsson Storbyn och Færla Sochn Bonde Dottren Segrid Olofsdotter Kallmyr
1816-04-14 1816-03-31 Sergeanten wid Delsbo Comp. Herr Johan Agrewill
Jungfru Brita Augustina Lind
1816-04-19 1816-03-31 Soldaten wid Delsbo Compagnie Lars Stræng
Bonde Dottren Brita Persdotter Telle
1816-04-15 1816-03-31 Soldaten wid Delsbo Compag. Eric Bæck
Pigan Carolina Arnqwist Rångstra
1816-04-16 1816-03-31 Soldaten wid Delsbo Compag. Carl Skjöld
Pigan Margreta Elis. Lindberg Sjöbo
1816-04-24 1816-04-07 Bonden Per Ericsson Lesbo Bonde Dottren Segrid Larsdotter Måga
1816-05-03 1816-04-15 Torparen ? Jonsson Ångsættra Bonde Dottren Anna Larsdotter Strömsholm
1816-05-09 1816-04-21 Bonden Anders Persson Låck Bonde Dottren Ingrid Larsdotter Storhaga
1816-05-10 1816-04-21 Klåckaren här i Församl:n Jon Grubb
Jungfru Christina Hammarström
1816-05-24 1816-05-05 Bonde Sonen Måns Jonsson Strömsholm Bonde Dottren Kjerstin Jonsdotter Norrkämsta
1816-05-24 1816-05-05 Bonde Sonen Per Månsson Klæppa Enkan Hustru Kjerstin Jonsdotter Åkern
1816-10-06 1816-09-15 Bonde Sonen Mårten Larsson Simanbo Bond. Dott. Gölin Jonsdotter Bæckænge
1816-10-15 1816-09-29 Bonde Son Per Andersson
Gästgifware Dottren Anna Andersdotter Åkersta
1816-10-19 1816-10-06 Soldaten wid Jerssjö Compagnie Olof Flink
Enkan Brita Halfwarsdotter Hybo
1816-10-25 1816-10-06 Bondesonen Pehr Månsson Färla och Weckebo Bondedottren Brita Jonsdotter Bår
1816-10-27 1816-10-13 Husmannen Olof Olsson Bår Pigan Brita Nilsdotter Bår
1816-10-27 1816-10-13 Drängen Per Johansson Storhaga Soldate Enkan Karin Jonsdotter Storhaga
1816-11-13 1816-10-20 Soldaten wid Jerssjö Compagnie Johan Dalman
Bonde Dottren Martha Jonsdotter Hedsta
1816-12-01 1816-11-17 Soldaten wid Delsbo Compagnie Jonas Wiger
Pigan Margareta Spångberg
1816-12-08 1816-11-24 Soldaten wid Jerssjö Compag. Per Qvick
Pigan Maria Margareta Hiller
1817-01-10 1816-12-22 Bonde Sonen Per Jonsson Telle Corporalsdottren Segrid Persdotter Kallmyr
1816-06-30 1816-06-16 Bonde Sonen Jon Olofsson Sundet Pigan Brita Persdotter Sundet
1817-02-16 1817-02-02 Bonde Sonen Per Olofsson Skogsta Bonde Dottren Brita Olofsdotter Ramsjö
1817-03-25 1817-03-09 Torparen Olof Matsson Wælje Pigan Kjerstin Larsdotter Wælje
1817-04-07 1817-03-23 Corporal Jonas Eng
Bonde Dottren Kjerstin Johansdotter Söderkæmsta
1817-04-07 1817-03-23 Soldaten wid Jerssjö Compag. Pær Bæck
Pigan Brita Ericsdotter Bæckebo
1817-04-14 1817-03-30 Bonde Sonen Mårten Jonsson Holænna Pigan Marget Ericsdotter Holænna
1817-05-27 1817-05-11 Bonde Son Olof Olsson
Bonde Enkan Kjerstin Jonsdotter Gryttjesbo
1817-06-22 1817-06-08 Torparen Mats Swensson Remman Bonde Dottren Karin Olofsdotter Gean
1817-10-28 1817-10-05 Bonde Son Jon Persson Gåda Torpare Dottren Marget Persdotter Gåda
1817-11-02 1817-10-12 Bonde Son Lars Jonsson Gærde Bonde Enkan Hustru Gölin Andersdotter Edænge
1817-11-02 1817-10-12 Förra Bonden Jon Larsson Bår Bonde Dottren Anna Jonsdotter Skjulhambre
1817-10-27 1817-10-12 Drängen Per Mårtensson Storhaga Pigan Anna Jonsdotter Prestegården
1817-11-16 1817-10-26 Ofärdiga Skräddaren Johan Jacobsson Bår Pigan Chierstin Matsdotter Telle
1817-11-30 1817-11-09 Bonden Olof Olofsson Sjöbo Bonde Dottren Kjerstin Olofsdotter Bjært
1817-11-28 1817-11-09 Bonden Jon Swensson Ångsættra Bonde Dottren Kjerstin Mårtensdotter Ångsættra
1818-04-07 1818-03-22 B. S. Jon Persson Råggærde B. Dottren Anna Jonsdotter Sandwik
1818-04-03 1818-03-15 B. Sonen Jon Andersson Wælje Bonde Dottren Brita Persdotter Sandwik
1818-03-31 1818-03-15 Bonden Olof Olofsson Ramsjö B. Dott:r Marget Persdotter Voxæng
1818-04-07 1818-03-15 Bonde Son Måns Persson Nyåker B. Dottren Ella Sacritsdotter Sillerbo
1818-04-02 1818-03-15 B. Son Lars Andersson Storhaga Sergeant Dottren Brita Caisa Öberg Boda
1818-04-01 1818-03-15 Soldaten wid Delsbo Comp. Gustaf Skans
Pigan Marget Persdotter Gunnarsbo
1818-04-05 1818-03-15 Soldaten wid Delsbo Comp. Johan Spansk
B. Dottren Marget Andersdotter Sjöbo
1818-04-12 1818-03-22 B. Son Olof Olofsson Sillerbo B. Dottren Karin Olofsdotter W. Ramsjö
1818-03-31 1818-03-15 B. Son Eric Halfwarsson Minne i Hogdals Sochn Organists Dottren Greta Elf
1818-04-12 1818-03-22 Drängen Olof Olofsson Ångsættra Pigan Brita Jönsdotter Ångsættra
1818-04-17 1818-03-30 B. Sonen Olof Hindricsson Låck B. Dottren Brita Johansdotter Sunnanås
1818-05-20 1818-05-03 Drängen Johan Hansson Storhaga Pigan Segrid Ericsdotter Storhaga
1818-05-29 1818-05-10 Drängen Lars Swensson Onsæng Pigan Sara Andersdotter Måga
1818-06-05 1818-05-18 Bonde Sonen Jon Olofsson Hedsta Foster D:r hos Jon Hansson Catrina Ta??n Hedsta
1818-06-24 1818-06-07 Bonden Jon Jonsson Gærde Bonde Dotter Brita Persdotter Hybo
1818-06-21 1818-06-07 Drängen Johan Swensson Hedsjö B. Dott:r Anna Hansdotter Naggen
1818-09-04 1818-08-16 Hästbotaren Olof Brandt
Pig. Brita Chr. Forsberg

1818-09-13 Bonden Jon Jonsson Hedsjö Bonde Dottren Kjerstin Jonsdotter Ramsjö

1818-09-13 Soldaten wid Hellsinge Kongl Regementets Delsbo Compagnie Per Holm
Soldate Enka Olava Östensdotter Ede
1818-10-11 1818-09-20 Bonde Son Salomon Persson Hybo Bonde Dottren Brita Ericsdotter Heden
1818-10-11 1818-09-20 Bonde Son Lars Zacritsson Sillerbo Bonde Dottren Brita Hansdotter Lesbo
1818-10-18 1818-09-20 Bonde Sonen Olof Persson Råggærde Bonde Dottren Karin Månsdotter Ångsættra

1818-09-20 Torparen Olof Sigfridsson Hedsjö Bonde Dottren Karin Jonsdotter Wiken

1818-09-27 Bonde Sonen Jon Olofsson Klössbo Bonde Dottren Ingrid Jonsdotter Storhaga

1818-10-04 Bonden Olof Mårtensson Ångsættra Bonde Dottren Anna Olofsdotter Storhaga

1818-10-04 Bonden Per Andersson Bjært Bonde Dottren Emfrid Persdotter Wik

1818-10-11 Drängen Lars Halfvarsson Ångsættra Bonde Dottren Karin Jonsdotter Norrkæmsta

1818-10-11 Drängen Jon Persson Skogsta Bonde Enkan Brita Persdotter Rolfhambre

1818-10-11 Bonde Sonen Erik Andersson Nore Bonde Dottren Karin Persdotter Östernäs
1818-11-01 1818-10-11 Bonden Olof Ericsson Heden Bonde Dottren Kjerstin Månsdotter Ångsættra

1818-10-11 Torpare Son Olof Persson Sandwik Pigan Karin Olofsdotter Wattuwalla
1818-11-01 1818-10-11 Soldaten wid Jerssjö Compag. Carl Eric Wahlstedt
Bonde Dottren Segrid Persdotter Woxæng
1818-11-13 1818-10-25 Bonden Jon Johansson Hybo Bondedottren Gölin Olofsdotter Bjært
1818-11-15 1818-10-25 Drängen Johan Olofsson Sjöbo Pigan Lisa Ericsdotter Gærde

1818-11-22 Gl Bonden Olof Mårtensson Åkersta Soldate Enkan Hust. Kjerstin Ericsdotter Gryttjesbo

1818-12-06 Soldaten wid Delsbo Compagnie Jonas Glas
Pigan Magdalena Lundstedt
1819-01-31 1819-01-10 Bonde Sonen Olof Jonsson Ö. Ramsjö Bonde Dottren Karin Jonsdotter Strömsholm
1819-02-10 1819-01-17 Torparen Jon Olofsson Ramsjö Pigan Ingrid Olofsdotter Ramsjö
1819-02-07 1819-01-17 Bonde Sonen Jon Ericsson Nybo Pigan Anna Christophersdotter Klæppa
1819-03-25 1819-03-07 Torparen Olof Persson Skån Pigan Anna Persdotter Kålswedja
1819-04-25 1819-04-04 Bonde Sonen Mats Andersson Gåda Bonde Dottren Brita Persdotter Onsæng
1819-05-06 1819-04-18 Bonde Sonen Anders Olofsson Klössbo Sergeantdottren Christina Öberg Storhaga

1819-05-09 Drängen Jon Olofsson Prästgården Bonde Dottren Brita Persdotter Klössbo

1819-05-16 Drängen Hans Matsson Prästgården Enka Sara Olofsdotter Sjöwæsta
1819-09-26 1819-09-05 Bonde Sonen Olof Arfwidsson Wik Bonde Dottren Brita Ericsdotter Nore
1819-10-10 1819-09-19 Bonden Måns Johansson Rångstra Bonde Dottren Kjerstin Ersdotter Letsbo
1819-10-03 1819-09-19 B. Zakritz Bengtsson Hofsberg Bonde Dottren Emfre Persdotter Snäre
1819-10-17 1819-09-26 B. S. Johan Ersson Heden Bonde Dottren Brita Olofsdotter Gunnarsbo
1819-10-17 1819-09-26 Bonde Sonen Johan Olsson Onsäng B. Dottren Kjerstin Jonsdotter Rolfhamre
1819-10-15 1819-09-26 B. S. Mårt: Andersson Nybo
Ella Matsdotter Bäckänge
1819-10-12 1819-09-26 Drängen Jon Jonsson Åkersta Solld. Dotr. Ingrid Matsdotter Hybo
1819-10-26 1819-10-10 B. S. Pehr Larsson Storhaga Torpare Dottren Karin Joh.dotter Kallmyr
1819-10-31 1819-10-10 Torp: Olof Ersson Sandwik Pigan Christina Bröijer
1819-11-04 1819-10-17 Bonden Mårten Persson Hybo Bond: Dottren Brita Ersdotter Ångsättr.
1819-11-07 1819-10-17 Corporals Sonen Jonas Snygg Hallen Solldat: Dottren Marget Jonsdotter Hallen
1819-11-14 1819-10-24 B. S. Lars Olsson Bäckebo Bond: Dottr. Brita Olsdotter Hybo
1819-11-09 1819-10-24 Bonde Sonen Lars Andersson Letsberg Bonde Dottren Kjerstin Olsdotter Letsbo
1819-11-13 1819-10-24 Bewärings Karlen Swen Kjernell
Pigan Stina Gustafsdotter Storhaga
1819-11-21 1819-11-07 Sämsk-makare Sonen Johan Elfdahl Nore Bond. Enkan Karin And.dotter Norrkämsta
1819-11-28 1819-11-07 Soldaten wid Jerfsö Compagnie Mårten Trygg
Sold. Dottren Anna Larsdotter Ångsätra
1819-11-25 1819-11-07 Soldaten wid Jerfsö Compagnie Anders Blank
Bond. Dottr. Brita Persdotter Klösbo
1819-11-27 1819-11-07 Soldaten wid Jerfsö Compagnie Olof Tunberg
Torp: Enkan Marget Andersdotter Wälje
1819-11-28 1819-11-07 Drengen Lars Larsson Ångsätra Pigan Carin Andersdotter Ede
1819-11-27 1819-11-07 Drengen Johan Matthsson Onsäng Soldat Enkan Carin Embricksdotter Onsäng
1819-12-27 1819-12-12 Soldaten wid Delsbo Compagnie Hans Sjön
Bond:s Olof Jonssons Foster Dotter Anna Andersdotter Hofsberg
1820-01-02 1819-12-19 Drengen Swen Swensson Nore Pigan Brita Andersdotter Letsbo
1820-01-06 1819-12-19 Soldaten wid Delsbo Compagnie Jonas Hall
Pigan Stina Ask Heden
1820-01-06 1819-12-__ Drengen Jon Olofsson Prostgården Pigan Sigrid Jonsdotter Prostgården
1820-01-06 1819-12-23 Torpare Sonen Per Persson Wås Soldat Dottren Stina Göransdotter Tälle
1820-04-03 1820-03-12 Drengen Jon Andersson Onsäng Husmans Dottren Anna Embricksdotter Onsäng
1820-04-07 1820-03-19 Bonden Anders Arwedsson Boda Bond Dottren Brita Jönsdotter Tegeltjär
1820-04-05 1820-03-10 Bonden Matths Ericsson Ångsätra Bond Dottren Cherstin Larsdotter Måga
1820-04-04 1820-03-19 Bond Sonen Olof Persson Gunnarsbo Bond Dottren Gölin Hansdotter Geholm
1820-04-16 1820-04-02 Soldaten wid Jerfsö Compagnie Per Bly
Pigan Ella Persdotter Måga
1820-04-23 1820-04-09 Drengen Jacob Jacobsson Bår Bond Dottren Cherstin Olofsdotter Wattenwalla
1820-04-28 1820-04-09 Bond Sonen Olof Persson Stenhamre Bond Dottren Cherstin Larsdotter Gärde
1820-10-06 1820-09-17 Bond Sonen Anders Hansson Naggen Bond Dottren Marget Andersdotter Nybo
1820-10-08 1820-09-24 Drengen Olof Andersson Horne Pigan Jölin Persdotter Horne
1820-10-13 1820-09-24 Bond Sonen Per Johansson Söderkämsta Bond Dottren Sigred Arwedsdotter Wik
1820-10-15 1820-09-24 Bond Sonen Per Jonsson Sunnanås Bond Dottren Emfred Persdotter Hybo
1820-10-15 1820-10-01 Bond Sonen Olof Mångsson Kläppa Bond Enkan Sara Ericsdotter Sjöbo
1820-10-15 1820-10-01 Drengen Olof Persson Bäckebo Bond Dottren Brita Jönsdotter Bäckebo
1820-10-16 1820-10-01 Bond Sonen Anders Andersson Sörkämsta Bond Enkan Ingred Jonsdotter Holänna
1820-10-29 1820-10-01 Bond Sonen Eric Olofsson Edänge Bond Dottren Sara Jonsdotter Rångstra
1820-10-29 1820-10-08 Bonden Anders Andersson Ångsätra Bond Dottren Emfred Jonsdotter Ångsätra
1820-11-05 1820-10-15 Afskedad Soldaten Per Ljung Sillerbo Pigan Anna Ericsdotter Nyåker
1820-11-02 1820-10-15 Bond Sonen Olof Olofsson Ferla och Ed Bond Dottren Carin Jonsdotter Wik
1820-11-05 1820-10-08 Torparen Eric Larsson Sjöbo Torpare Dottren Carin Heljesdotter Sjöbo
1820-11-12 1820-10-08 Torpare Sonen Per Olofsson Björnbäcken Bond Dottren Brita Persdotter Snäre
1820-12-03 1820-11-12 Drengen Olof Olofsson Åkerstad Torpare Enkan Brita Larsdotter Ledsbo
1820-12-07 1820-11-19 Bonden
Ledsbo Bond Dottren Brita Andersdotter Ledsberg
1820-12-28 1820-10-15 Fändriken wid Kongl. Helsinge Regementet H:r Eric Magnus Öhngrén
Demoiselllen Ulrica Frankenberg Prestgården
1821-02-18 1821-01-28 Torparen Hans Olofsson Wälje Pigan Emfred Persdotter Bäckebo
1821-05-13 1821-02-04 Drengen Eric Hamrén Snäre Husmans Enkan Anna Persdotter Snäre
1821-03-26 1821-03-11 Drengen Per Ericsson Rångstra Pigan Carin Johansdotter Letsbo
1821-03-28 1821-03-11 Drengen Olof Persson Baggebo Bonde Dottren Brita Olofsdotter Baggebo
1821-04-01 1821-03-18 Bonde Sonen Per Jonsson Wiken Torpare Dottren Sigrid Michelsdotter Ede
1821-04-23 1821-03-25 Bonde Sonen Lars Jonsson Edänge Bonde Enkan Anna Abrahamsdotter Kläppa
1821-04-26 1821-04-08 Bonden Jon Larsson Gärde Soldat Dottren Cherstin Johansdotter Kolswedja
1821-04-25 1821-04-15 Soldaten wid Jerfsö Compagnie Carl Dahlman
Kammar Pigan Inga Lotta Odendahl Prestgården
1821-05-06 1821-04-15 Soldaten wid Jerfsö Compagnie Per Modd
Pigan Albertina Christina Willberg Rångstra
1821-05-04 1821-04-15 Drengen Anders Olofsson Prestgården Pigan Anna Lisa Elfdahl Nore
1821-05-06 1821-04-15 Drengen Eric Ericsson Sunnanås Pigan Brita Persdotter Bår
1821-05-20 1821-05-06 Afskedad Soldaten Swen Tagg Storhaga Husmans Enkan Anna Aronsdotter Ramsjö
1821-06-04 1821-05-20 Torparen Swen Swensson Skån Bonde Dottren Brita Olofsdotter Geholm
1821-06-13 1821-05-20 Bonde Sonen Jon Jonsson Bäckan Bonde Dottren Cherstin Henricsdotter Wälje
1821-10-27 1821-10-07 Gl Bonden Per Olofsson Snäre Soldat Dottren Brita Hansdotter Hybo
1821-10-29 1821-10-07 Bonden Per Salmonsson Nore Bonde Dottren Carin Johansdotter Wiken
1821-10-28 1821-10-07 Drengen Matths Ericsson Schöning Sillerbo Torpare Dottren Carin Andersdotter
1821-10-28 1821-10-07 Drengen Olof Larsson Prestgården Pigan Carin Persdotter Prestgården
1821-10-28 1821-10-07 Drengen Olof Halwarsson Hedsta Bonde Dottren Cherstin Persdotter Sillerbo
1821-11-04 1821-10-14 Bonde Sonen Olof Jonsson Bäckebo Pigan Sara Persdotter Ede
1821-11-11 1821-10-21 Bonde Sonen Lars Jonsson Bäckebo Bonde Dottren Anna Olofsdotter Ede
1821-11-25 1821-11-11 Soldaten wid Jerfsö Compagnie Jonas Wik
Pigan Brita Persdotter Ede
1821-12-07 1821-11-18 Drengen Per Hansson Sjöwästa Pigan Brita Ehrenqwist Storhaga
1821-12-26 1821-12-09 Soldaten wid Delsbo Compagnie Olof Toll
Pigan Margeth Henricsdotter Bäckänge
1821-12-23 1821-12-02 Soldaten wid Delsbo Compagnie Per Sund
Pigan Juliana Swensdotter Sweg
1822-02-17 1822-02-03 Drengen Per Andersson Wälje Bonde Dottren Margeth Andersdotter Wälje
1822-03-01 1822-02-10 Drengen Swen Ericsson Bäckänge Fästeqwinnan Ella Nilsdotter Kläppa
1822-04-08 1822-03-24 Drengen Eric Swensson Tälle Soldat Dottren Gölin Gunbjörnsdotter Sundet
1822-04-14 1822-03-24 Drengen Anders Persson Simanbo Foster Dottren Cathrina Granér Westernäs
1822-05-05 1822-04-07 Drengen Jon Olofsson Heden Pigan Carin Thoresdotter Heden
1822-05-12 1822-04-14 Corporalen wid Delsbo Compagnie Olof Grangd
Bonde Dottren Brita Andersdotter Kläppa
1822-10-04 1822-09-08 Bonde Sonen Olof Olofsson Odensäng Bonde Dottren Ingred Persdotter Lillhaga
1822-09-22 1822-09-08 Husmans Sonen Per Michelsson Nyåker Pigan Johanna Margreta Andersdotter Åkersta
1822-09-29 1822-09-15 Bonde Sonen Per Andersson Ledsberg Skräddare Dottren Cherstin Halwarsdotter Ångsättra
1822-10-13 1822-09-22 Bonden Jon Persson Hybo Bonde Dottren Sara Persdotter Hybo
1822-10-11 1822-09-22 Drengen Jon Johansson Söderkämsta Bonde Enkan Anna Andersdotter Söderkämsta
1822-10-13 1822-09-22 Bonde Sonen Lars Olofsson Sillerbo Bonde Dottren Carin Andersdotter Sillerbo
1822-10-20 1822-09-29 Soldaten wid Kongl. Helsinge Regimentets Jerfsö Compagnie Olof Feldt
Pigan Beata Sophia Thunström Sandwik
1822-10-25 1822-09-29 Torparen Per Olofsson Sandwik Bonde Dottren Anna Ericsdotter Ångsättra
1822-10-27 1822-09-29 Torparen Simon Olofsson Sjöbo Bonde Dottren Brita Mågnsdotter Kläppa
1822-10-27 1822-10-06 Bonden Lars Jonsson Rångstra Bondedottren Brita Olofsdotter Hamre
1822-10-23 1822-10-06 Bonde Sonen Olof Andersson Hedsta Bonde Dottren Carin Persdotter Hedsta
1822-10-29 1822-10-06 Bonde Sonen Olof Andersson Storhaga Bonde Dottren Cherstin Jonsdotter Edänge
1822-10-21 1822-10-06 Kyrk wacktare Sonen Eric Olofsson Kallmyra Torpare Dottren Anna Johansdotter Kallmyra
1822-10-27 1822-10-06 Drengen Olof Jonsson Onsäng Pigan Carin Ericsdotter Holänna
1822-10-27 1822-10-06 Drengen Per Olofsson Wattenwalla Pigan Carin Olofsdotter Stafsättra
1822-10-22 1822-10-06 Bonde Sonen Jon Olofsson Grophamre Soldat Dottren Carin Persdotter Rolfhamre
1822-10-28 1822-10-06 Bonden och Enklingen Per Mårtensson Östernäs Sockensmeds Dottren Ingred Ström Hybo
1822-11-10 1822-10-20 Bonden Per Persson Woxäng Torpare Dottren Ingeborg Andersdotter Sillerbo
1822-11-05 1822-10-20 Bonde Sonen Jon Johansson Wiken Pigan Marget Jonsdotter Wiken
1822-11-10 1822-10-27 Vice Corporalen wid Kongl. Helsinge Regimentets Jerfsö Compagnie Per Streng
Pigan Lisa Åberg Råggärde
1822-11-24 1822-11-10 Torpare Sonen Olof Jonsson Gärde Pigan Sigred Johansdotter Östernäs
1822-11-24 1822-11-10 Drengen Anders Swensson