Vigselregister Ljustorp C:1
Vigseldatum Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
1688-01-08
Jon? Nillsson? Lagfors?
? Johansdotter? ?
1688-10-21
Oloff ? ?
? ? Edsåker?
1688-10-21
Oloff Olofsson Stigsiö sockn och Ulland
? Larsdotter ?
1688-10-28
Christopher ? ?
? ? ?
1688-??-??
Erik ? Mällbergh?
? Olofsdotter? ?
1689-06-30
Jon Andersson Bredsiön
Sara Matsdotter Nääswatn i Sätthne
1689-10-??
? Andersson ?
Christin? Larsdotter ?
1689-10-27
Pehr Erichsson Gällwijk
Barbro Jonsdotter Öppom
1689-11-24
Nills Larsson Laxsiön
Karen Jonsdotter Wixsiön
1690-01-01
Joen Nillsson Lagfors
Brijta Erichsdotter Wixsiön
1690-11-02
Lars Matthsson Nääswatn i Säthne
Karin Larsdotter ?
1690-11-16
Pehr Joensson Öppom
Cherstin Erichsdotter Lannkärr och Stigsiö sochn
1691-11-01
Nills Erichsson Estadh
Ingri Erichsdotter Höglandh barnfödder
1691-11-22
Lars Johansson Öppom?
Sara Jonsdotter Säbrå sockn och ? Byy
1692-05-??
Nills ? ?
? ? Högland?
1692-11-01
Oloff ? ?
? ? ?
1693-01-08
Ingemar? ? ?
Kierstin? Eliasdotter ? och ? sockn
1693-10-??
? ? ?
? Christiernsdotter? ?
1694-01-21
Anders Andersson Bresiön
Maria Olofsdotter Wixsiön
1694-10-28
Olof Eskilsson Indal och Östanskär
Märtha Nillsdotter Öppom
1695-01-06
Lars Johansson Lagfors
Anicka Johansdotter Tuna
1695-11-03
Anders Larsson Öppom
Noema Pädersdotter Löfberg
1695-11-09
Olof Olofsson den yngre Löfberg
Sara Olofsdotter Höglandh
1696-06-07
Joen Pehrsson Högland
Segri Antonsdotter Byn och Hässiö sockn
1696-11-08
Elias Michelsson Födder i Laxsiön Nils Ehrs styfdotter Cherstin Olofsdotter Åås
1696-11-29
Hindrich Ersson Gellwijk
Brijta Andersdotter Stafre
1696-11-30
Johan Clementsson Häre
Cecila Nilsdotter Höglandh
1698-10-02
Nils Hansson Högland
Segri Pädersdotter Födder i Lijden sochn
1698-11-13
Jacob Olsson Bengling Isaac Steens änkia, h. Anna Larsdotter Åsing
1699-10-22
Lars Andersson Åse by och Indahls son
Brijtha Andersdotter Hambre
1699-12-28 Skräddaren Joen Nillsson Högland
Brijtha Joensdotter Högland, födder i Indahl
1700-01-01
Johan Larsson Lagfors
Brijta Jacobsdotter Indahl och Sodahlens Finnetorp
1700-01-21
Pehr Ersson Lagfors Sahl. Joen Nillssons änkia, h. Brijta Ersdotter Lagfors
1700-10-14
Pehr Olsson Edsåker
Margeta Hansdotter Höggården
1700-04-15
Daniel Olsson Högland
Brijta Nilsdotter
1700-10-14
Pehr Olsson Edsåker
Margetha Hansdotter Höggården
1700-11-__
Olof Larsson ?
Dordi Andersdotter Indahl och Åse By
1701-11-01 Cronans Båtsman Nils Matthsson Fors

Brijtha Andersdotter Fuske
1701-11-03
Olof Nilsson Biörckom
Sara Olofsdotter Hällsiö och Tuna sochen
1701-11-10
Christoffer Nilsson Biörckom
Malin Olofsdotter Tuna by
1701-12-01
Isaac Nilsson Högland Sahl. Anders Joens efterlefwerska, hustro Anna Bremingh Mellberg
1702-01-26
Olof Ersson Åås
Märeta Nilsdotter Åås
1702-11-02 Båtsman Carl Carlsson Grääs

Anna Matthsdotter Laxsiön
1702-11-16
Nils Ersson Dunder

Brijta Nilsdotter Biörckom
1702-12-28
Samuel Johansson Wixsiön
Maria Johansdotter Lagfors
1703-01-07
Roland Olsson Thunbergh

Helena Isaacsdotter Solohm på Hernön
1703-11-15
Elias Pehrsson Indal och Sönnanåå
Brijta Olofsdotter Högland
1704-10-16
Hans Olsson Hässiö och Wästansiö
Britha Johansdotter Liustorp och Tunaby
1704-10-23
Hans Hansson Wijke och Stigsiö Soch i Ångermanland
Catharina Christiernsdotter Edsåker
1704-11-06
Ingemar Hansson Högland
Cherstin Isaacsdotter Åsingh
1704-12-28
Olof Nillsson Åås
Lisbetha Olofsdotter Stigsiö
1705-05-01 Båtsman Anton Welamsson
Hust. Chierstin Erichsdotter Ästad
1705-06-25
Gulich Håkansson Hambre
Karin Erichsdotter Biörckom
1705-11-11
Nils Hansson Höggården
Beata Larsdotter Högom
1706-04-15
Måns Nilsson Höggården
Cecila Joensdotter Stigsiö
1706-06-29
Nils Pehrsson Sönnanåå i Indahl
Margetha Thomesdotter Mellberg
1706-10-28
Olof Olsson Öfweråker
Brita Hansdotter Höggården
1706-11-04
Nils Olsson Tuna
Chierstin Christophersdotter Gällwijk
1707-01-25 Bruks Predikanten Hr. Ivar Teeth
Hust. Margareta Hellberg
1707-10-06
Erich Pehrsson Indahl
Märeta Erichsdotter Indahl
1707-10-06
Erich Johansson Lagfors
Brita Thomesdotter Bresiön
1707-10-06 Cronans Båtsman Göran Grelsson Liden
Brita Johansdotter Lagfors
1708-07-12 Hr. Carl Biberg Tynderö Jungf. Ingrid Hellberg
1708-10-04 Ärne Hr. Pastor Carl Alstadius Räfsund Jungf. Barb. Hellberg
1708-11-07
Pehr Hansson Höggården Erich Olssons dotter
Biörkom
1709-01-01
Erich Olsson Åås
Häljan Jacobsdotter Liden
1709-02-07 Cronans Båtsman Johan Hindrichsson Timrå
Noema Olofsdotter Högland
1709-03-28
Matthes Olsson Frötuna Hust. Karin Erichsdotter Indal
1709-04-19
Isaac Nilsson Mälberg
Chierstin Hansdotter Höggården
1709-04-19
Olof Jonsson Wiksiön i Stigsiö Hust. Brita Jacobsdotter Lagfors
1709-11-08
Päder Nilsson Höggården
Märeta Erichsdotter Risgränden
1710-10-23
Eric Jonsson Stigsiö Pehr Erssons dotter Anika Pehrsdotter Giälwik
1710-10-30
Anders Andersson Mälberg
Brita Olofsdotter Sillånger
1710-11-06 Kohlare Loe Frantsson Lögdö bruk
Anika Pehrsdotter Löfberg
1710-12-26
Erich Pärsson Torp sochn Hust. Beata Larsdotter Högom
1711-10-22
Olof Pährsson Löfbergh
Anika
1712-10-26
Mats Nilsson Frötuna
Hellena Eliædotter Edsåker
1712-11-09
Erich Christophersson Gällwijk
Segrij Olofsdotter Tuna sochn
1713-10-04
Johan Månsson? Öppiom
Cherstin Pährsdotter Ångermanland
1713-10-18
Olof Mårtensson Lagfors
Göhle Andersdotter Fuske
1713-11-01
Olof Jonsson Skiön och Birsta
Karin Ersdotter Edsåker
1713-11-15
Olof Olofsson Frötuna
Karin Larsdotter
1713-11-22
Daniel Håkansson Hambre
Karin Nilsdotter Esta
1714-01-06
Håkan Guliksson Hamre H. Ingri Ersdotter Ästa
1714-05-22
Jon Jonsson Hamre och Stigsiö socken
Brita Pärsdotter Giällwijk
1715-01-23
Pär Andersson Frötuna
Beata Ingemarsdotter Giällwijk
1715-11-04
Olof Andersson Föske
Brita Håkansdotter Hamre
1715-11-27
Nils Augustinsson Ästa
Malin Mickelsdotter Stigsiö Sochn
1716-05-15
Måns Ohlsson Ästa
Brita Olofsdotter Tuna
1716-10-03
Erik Ersson Tuna
Kerstin Håkansdotter Hamre
1716-11-25
Jon Biörsson Tuna
Anna Ohlsdotter
1716-11-25
Nils Jonsson Föske
Anna Nilsdotter Ästa
1716-11-25
Lars Olofsson Tuna
Brita Mårtensdotter Lagfors
1717-03-22 Båtsman Lars Larsson Staf

Märeta Andersdotter Frötuna
1718-06-04
Mikel Jonsson Löfbärg Hustru Noema Pärsdotter
1718-10-19 Kålaren Pär Andersson Lögdö bruk
Märta Jonsdotter Edsåker
1719-09-13
Lars Christophersson Gielfwijk
Brita Pärsdotter Tynderö
1720-10-23
Erik Jonsson Edsåker
Segrid Andersdotter Stafre
1721-02-12
Christian Gräs

Karin Andersdotter Frötuna
1721-10-08
Olof Ohlsson Ångerman

Brita Pärsdotter Öppiom
1721-10-08 Crono Båtsman Lars Olsson Frisk

Kersten Pärsdotter Öppiom
1721-10-15
Mikel Hansson Siälsiön
Malin Andersdotter Bresiön
1721-10-29 Hammarsmeden Jacob Olofsson Lögdö bruk
Kersten Pärsdotter Löfberg
1721-11-12
Erik Håkansson Hamre
Beata Jonsdotter Frötuna
1721-11-19
Hindrick Högbärg

Malin Måtsdotter Lagfors
1721-11-26
Pär Olofsson Frötom
Margeta Larsdotter
1721-11-26 Båtsman Erik Dunder

Margeta Olofsdotter Frötom
1722-01-21
Lars Matsson Bresiön
Kerstin Andersdotter Föske
1722-06-03
Olof Tomsson Nor Mark och Säbrå
Märta Olofsdotter Tuna
1722-06-10 Båtsman Anders Ohlsson Höög
H. Märta Andersdotter Frötom
1722-06-10
Olof Classon Ästa
Anna Jonsdotter Gasabäck i Hässiö Socken
1722-10-28
Lars Larsson Tuna
Anna Christophersdotter Giälfwik
1722-11-18
Olof Påhlsson Lagfors
Brita Eliasdotter Laxsiön
1722-11-25
Anders Olofsson Frötom
Helena Danielsdotter Biörkom
1723-09-29
Mikil Eliasson Laxsiön
Ingrid Isacksdotter Högland
1723-10-27
Erik Jonsson Frötom
Brita Nilsdotter Hamre
1724-04-08
Erik Nilsson ? Liden Sochn Hustru Dordie Edsåker
1724-10-18
Nils Olofsson Smed

Anna Christophersdotter Långsill och Örbäck uti Ångermanland
1725-02-07
Johan Johansson Lagfors
Cecilia Mårtensdotter Lagfors
1725-06-24
Nils Isacksson Fröttom
Giölin Eriksdotter
1725-11-07
Lars Jonsson Fröttom
Märta Larsdotter Tuna
1726-10-23
Nils Olofsson Hogland
Kersten Andersdotter Fröttom
1726-11-01
Isack Nilsson Ästa
Anna Ingemarsdotter Gälfwijk
1726-11-06
Erik Pärsson Öppiom
Brita Danielsdotter Biörkom
1726-11-13
Johan Ohlsson Fröttom
Anna Christophersdotter Högland
1727-10-22
Olof Larsson Stafre
Margeta Eriksdotter Öden och Tyndrö Sochn
1727-11-01
Lars Ingemarsson Giälfvijk
Brita Ohlsdotter Ästa
1727-11-05
Anders And.son Bresiön
Karin Larsdotter Öppiom
1727-11-12
Bäncht Jonsson Siählsiön
Maria Göransdotter Lagfors
1727-12-02
Mats Larsson Laxsiön
Lijsa Grelsdotter Åthwänig
1728-11-03
Nils Jonsson Högland
Kersten Larsdotter Uland och Stigsjö Sochn
1728-11-03
Daniel Matsson Laxsiön
Sara Matsdotter Wiksiön och Stigsjö Soch.
1728-11-24
And. Nilsson Mälbärg
Anna Pärsdotter Torsbod.
1729-10-19
Olof Jacobsson Strand och Hässiö Sochn
Margeta Johansdotter Häre
1729-11-02
Mikel Frisk

Brita Olofsdotter Löfbärg
1729-11-16
Olof Andersson Fröttom
Sara Andersdotter Mälbärg
1730-04-01
Packe Pärsson Lögdö
Barbru Pärsdotter Edsåker
1730-11-08
Jon Larsson Öppiom
Cessilia Eriksdotter Öne och Tyndrö Sochn
1730-12-28
Nils Nilsson Mälbärg
Anna And.dotter Löfbärg
1731-01-24
Mats Nilsson Staaf

Kerstin Olofsdotter Föske
1731-02-21
Påhl Ersson Lögdö bruk
Ingrid Nilsdotter Ästa
1731-02-24
Pär Christophersson Giälwik
Margeta Ingemarsdotter Giälwik
1731-10-13
Jon Jonsson Högland
Karin Eriksdotter Stigsiö och Östanåh
1731-10-24
Olof Olsson Öppiom
Annika Isaachsdotter Frottom
1731-11-01
Erik Nilsson Biörkom
Brita Eriksdotter Gällwijk
1731-11-07
Erik Thomasson Sätna och Rösåsen
Margetha Jonsdotter Edsåker
1732-10-05
Pär Olsson Hägdånger Sochn och By
Cicilia Eriksdotter Ström Högsiö Sochn i Ångermanland
1732-10-16
Anders Larsson Stafre Pigan Karin Andersdotter Hässiö och Gryckiom
1732-11-12
Olof Ingemarsson Gällwijk
Kierstin Olofsdotter Biörkom
1733-10-28
Hans Pärsson Edsåker
Annika Andersdotter Mälbärg
1733-11-01
Erik Andersson Födder i Jämptland och Åhre Sochn
Brita Larsdotter Öfwer Stafred
1733-11-04 Reserv. Karlen Isaac Olofsson Födder wid Lögdö Bruk
Ingri Mårtensdotter Frotunum
1733-11-25
Hans Hansson Hambre
Margeta Andersdotter Löfbärg
1734-06-30
Michel Marcusson Fors Löfberg
Cicilia Claudidotter Edsta
1734-07-02
Lars Larsson Tuna
Anna Matthsdotter Österbotn
1734-09-22
Erik Antonsson Boven

Ingebor Larsdotter Sollefta Pastorat
1734-09-29
Pär Andersson Löfbärg
Karin Hansdotter Hambre
1734-10-20
Olof Christophersson Högland
Annika Eriksdotter Åhbohl och Högsiö Sochn i Ångermanland
1734-11-17
Erik Jonsson Elfdahlen i Westeråhs Stift
Karin Gulliksdotter Biörkom
1734-10-13
Philipp Swänsson

Kerstin Nilsdotter Edstad
1735-10-12
Anders Nilsson Lagfors
Kierstin Larsdotter Stafred
1735-10-19
Mårten Mårtensson Frottom
Karin Olofsdotter Tuna
1735-10-26
Olof Hansson Hambre
Margetha Erichsdotter Lögdö Bruk
1736-09-29
Olof Olsson Löfbärg
Märeta Hansdotter Hambre
1736-10-10
Nils Johansson Stångre och Tynderö Sochn
Brita Andersdotter Öfwer Stafred
1736-10-17
Mårten Nilsson Högland
Märetha Andersdotter Löfbärg
1736-12-28
Erich Olofsson Tuna
Anna Olofsdotter Biörkom
1737-04-17 Dagswärkskarl wid Botheå Bruk i Ångermanland Johan Jonsson Fuske Pig. Brita Matsdotter Österbothn
1737-10-06
Olof Ersson Åkre och Tynderö Sochn Pig. Cicilia Danielsdotter Biörkom
1737-11-06
Anders Gabrielsson Nycarlby Pigan Margeta Loesdotter Galtström
1737-11-27
Isaac Ingemarsson Högland Pigan Sara Erichsdotter Östanå i Stigsiö
1737-12-26 Sochnesmeden Olof Ersson Åhs Pig. Karin Nilsdotter Gällwijk
1738-01-01
Lars Isaacsson Öppom Pig. Ingebor Pärsdotter Frottum
1738-01-08
Erik Jonsson Edsåker Pigan Brita Eriksdotter Sillånger och Knöflan
1738-10-15
Nils Pährsson Frottum Pigan Cicilia Jonsdotter Högland
1739-02-11
Christopher Christophersson Högland Pigan Margeta Månsdotter Edstad
1739-10-20
Erich Gulichsson Biörkom
Märeta Pährsdotter Gunmundrå
1739-11-18
Nils Matsson Edsåker
Karin Hansdotter Bängling i Hässiö
1739-12-02 Klensmed wid Botheå Bruk Mats Olsson Öpiom Pig. Martha Matsdotter Gryggom och Hässiö Sochn
1740-01-20
Christopher Ersson Gällwijk
Annika Jonsdotter Tuna
1740-10-04
Mårten Olofsson Lagfors
Karin Andersdotter Mällbärg
1740-11-08
Nils Pärsson Gudmundråd och Nensiö Änkan h. Anna Ersdotter Påhläng och Sellånger Sochn
1741-09-29 Dagswerkskarlen Lars Mårtensson Frottom Pigan Margeta Johansdotter Nerpis
1741-10-14 Dagswerkskarlen Ivar Larsson Lagfors Bruk Pigan Anna Olofsdotter Frottom
1742-10-24 Unga bonden Olof Olofsson Öfweråkren Pigan Karin Nilsdotter Fuske
1742-11-07
Olof Larsson Tuna
Cicilia Isaacsdotter Frottom
1742-12-28
Jon Johansson Lagfors Pig. Barbro Erichsdotter Lögdö bruk
1743-01-02
Pähr Pährsson Indahls Sochn och Halsta Pigan Karin Larsdotter Öf:rstafre
1743-02-24 Cronofördubblings Båtsman Hindrich Jonsson Bresiön Pigan Kerstin Nilsdotter Lagfors
1743-10-23 Skräddaren Martin Pährsson Edsåker Pigan Annika Eriksdotter Gällwik
1743-11-01 Drängen Nils Jonsson Tuna Pigan Karin Larsdotter Gällwik
1744-01-22 Crono Båtsman Johan Olofsson Smed Födder i Ångermanland och Normalingh Pigan Brita Jonsdotter Edsåker
1744-09-23 Unga drängen Johan Pärsson Frottom Pigan Malin Larsdotter Tuna
1744-10-15 Drängen Ehrl. Olof Andersson Löfberg Änkan, Hustru Märeta Hansdotter Löfberg
1744-11-01 Drängen Olof Andersson Dam
Pigan Märeta Ingemarsdotter Högland
1744-12-28
Pär Eliesson Laxsiön Pigan Brita Nilsdotter Lagfors
1745-01-20 Unga Bonden Pär Pärsson Frottom Pigan Cicilia Christophersdotter Högland
1745-04-10 Drängen Pär Andersson Jemtel:d och Näs Sochn Pigan Maria Hansdotter
1745-04-10
Elias Eliæsson Laxsiön Pigan Brita Andersdotter Jemtel:d och Näs Sochn
1745-05-29 Drängen Isac Isaacsson Öppiom Änkan Hustru Kierstin Larsdotter Edsåker
1745-06-25
Christopher Asmundsson Lögdö Bruk Pigan Margreta Andersdotter Öfrstafred
1745-10-20 Änklingen Olof Mårtensson Lagfors Hustru Margreta Erichsdotter Öfwerstafre
1746-04-02 Unga Bonden Pähr Isaaksson Fröttom Pigan Ingri Larsdotter Tuna
1746-09-21 Drängen Jonas Pährsson Stige och Indahl Pig. Brita Andersdotter Mellberg
1746-11-16 Drängen Olof Ersson Giälwik Pigan Ingri Månsdotter Edsta
1746-12-28 Drängen Pähr Pährsson Indahl och Sunnanå Pigan Märeta Michelsdotter Bresiön
1747-05-21 Bonden Jonas Erichsson Edsåker Pign Malin Jonsdotter Tuna
1747-09-29 Drängen Dawid Johansson Högland Pigan Karin Andersdotter Löfberg
1747-10-18 Drängen Jonas Erichsson Hambre Pigan Brita Eliædotter Hägdånger och Antjern
1748-01-03 Drängen Pähr Larsson Giällwik Pigan Cecilia Larsdotter Tuna
1748-05-01 Bonden Lars Andersson Lagfors Pigan Ursilla Johansdotter Högland
1748-06-05 Bonden Pähr Ersson Åhs Pigan Brita Olofsdotter Fuske
1748-10-16 Reserve Båtsman Johan Andersson Lagfors
Lisa Jonsdotter Bresjön
1748-11-20 Bonden Hans Ersson Åhs Pigan Karin Olofsdotter Fuske
1748-11-27 Crono Båtsman Samuel ? Lijden Pig. Karin Jonsdotter ?
1749-03-27 Reserve Båtsman Nils Olofsson
Pigan Brita Andersdotter Bresiön
1749-05-28 Drängen Ingemar Pährsson ? Pig. Karin Pährsdotter ?
1749-10-08 Drängen Jonas Jonsson Bresiön Pigan Kierstin Larsdotter Bresiön
1749-10-15 Reserve Båtsman Olof Nilsson Öppjom Pig. Brita Andersdotter Biörkom
1749-12-01 Adjunctus H:r Johan Arnmark
Jung. Elisabeth Biörkman
1750-02-11 Hammarsmeden Pähr Jacobsson Lagfors Bruk Pigan Anna Nilsdotter Lagfors Bruk
1750-05-09 Drängen Carl Larsson Rösåsen i Sätna Sn Pig. Kierstin Johansdotter Rotesiö
1751-01-06 Änklingen Lars Olofsson Tuna Änkan Hustr. Malin Michelsdotter Edsta
1751-04-03 Drängen Johan Pährsson Swedje och Hässiö Sochn Pig. Brita Andersdotter Löfberg
1751-05-26 Bonden Erich Ersson Måhlås och Siöns S:n Pigan Karin Erichsdotter Hambre
1751-10-13 Drängen Jon Larsson Frottom Pigan Anna Larsdotter Giällwik
1751-10-20 Bonden Nils Larsson Åsäng Pig. Karin Olofsdotter Stigsiö och Stared
1751-10-27 Drängen och Hammarsmeden Johan Johansson Lögdö Bruk Pig. Kierstin Erichsdotter Giällwik
1751-11-01 Drängen Olof Olofsson Prästegl:dn Pigan Kierstin Erichsdotter Biörkom
1751-11-18 Drängen Jon Ersson Giällwik Pig. Kierstin Erichsdotter Edsta
1752-03-25 Drängen Olof Jonsson Tuna Pig. Kierstin Pährsdotter Nyhemmanet och Wiksiö Sochn
1752-03-29 Klensmeds Gesällen Håkan ?
Borgaredottren Märtha Estborg Sundsvalls Stad
1752-09-21 Drängen Olof Johansson Fuske Pig. Anna Nilsdotter Wijbyggerå och Giällsta
1752-09-29 Drängen Dawid Nilsson Frötuna Pig. Märeta Christiernsdotter Skjäljom
1752-10-11 Drängen Johan Pährsson Löfberg Pigan Margeta Andersdotter Löfberg
1752-10-18 Drängen Mats Larsson Bresiön Pigan Barbro Larsdotter Giällwijk
1752-10-25 Drängen Anders Nilsson Högland Pigan Märeta Erichsdotter Giällwijk
1752-11-01 Drängen Pähr Andersson Mellberg Pig. Ingri Erichsdotter Edsta
1752-11-08 Drängen Nils Johansson Lagfors Pigan Cecilia Hindrichsdotter Slätt
1753-05-27 Drängen Olof Andersson Stafre Pig. Karin Hansdotter Löfberg
1753-10-21 Drängen Johan Johansson Lagfors Pig. Brita Nilsdotter Fuske
1753-11-04 Drängen Nils Nilsson Fuske Änkan Hustru Karin Erichsdotter Hambre
1753-12-28 Drängen Hindrich Hindrichsson Slätt Pig. Karin Jonsdotter Tuna
1754-10-20 Drängen Elias Mickelsson Laxsiön Pig. Malin Nilsdotter Fuske
1754-10-13 Afskiedade Båtsman Erich Salt Hernosand Pig. Märeta Olofsdotter Öppjom
1754-11-04 Drängen Lars Larsson Tuna Qwins Person Brita Jonsdotter Tuna
1755-07-18 Änklingen Anders Olofsson Skäljom Pigan Karin Hansdotter Bergs? Sochn i Jemteland
1755-10-19 Änklingen Nils Larsson Åsäng Pigan Brita Olofsdotter Timrå och Skyttberg
1755-11-02 Unga Bonden Lars Andersson Löfberg Pigan Anna Isaksdotter Edsta
1756-03-14 Drängen Olof Olofsson Fuske ? Ingrid Jonsdotter Fuske
1756-09-19 Bonden Lars Mattsson Rj och Timerå Sochn Pigan Christina Pehrsdotter Edsåker
1756-10-31 Drängen Stephan Andersson Lagfors Pigan Maria Michaelsdotter Bredsiön
1756-11-01 Ordinarie Crono Båtsmannen Jonas Bodin
Pigan Sara Larsdotter Häre
1756-11-07 Drängen Mårten Ericsson
Pigan Magdalena Johansdotter Frottom
1756-11-14 Borgaren Wäl:t Anders Byström Hernosand Pigan Anna Olofsdotter Öppjom
1756-12-28 Drängen Daniel Ericsson Öppjom Pigan Brita Ericsdotter Östanskär i Indahl
1757-07-10 Crono Båtsmannen Jacob Andersson Boven

Brita Nilsdotter Högland
1757-10-23
Christopher Pehrsson Tuna Pigan Brita Månsdotter Edsta
1758-08-27 Drängen Eric Mattsson Lögdön Pigan Malin Ericsdotter Biörkom
1758-10-08 Hammarsmeden Jon Larsson Skräck Lagfors Bruk Pigan Sara Danielsdotter Bredsiön
1758-10-22
Olof Larsson Frottom Pigan Cecilia Johansdotter Slätt
1758-10-29 Drängen Lars Larsson Bredsiön Pigan Sara Andersdotter Bredsiön
1758-11-01 Unga Bonden Eric Andersson Biörkom Pigan Noëma Hansdotter Löfberg
1759-05-27 Fördubblings Båtsmannen Paul Ericsson Höök
Pigan Martha Olofsdotter Löfberg
1759-05-27 Fördubblings Båtsmannen Daniel Andersson Högberg
Pigan Brita Ericsdotter Hambre
1759-06-06 Smedsgesällen Lars Högling
Pigan Christina Ericsdotter Lägdom i Säbrå Sochn
1759-10-21 Reserfs Båtsmannen Roland Ericsson Biörkom Pigan Cecilia Jonsdotter Häre
1759-11-04 Drängen Christopher Larsson Gällvik Pigan Martha Nilsdotter Mellberg
1759-12-02 Arbetaren Olof Mårtensson Lagfors Bruk Dess Fästeqwinna Christina Michelsdotter Lagfors Bruk
1760-04-01 Drängen Anton Ericsson Edsta Des Fästeqwinna Elisabeth Michelsdotter Bresiön
1760-04-09 Drängen Eric Pehrsson Födder vid Åvike Bruk Pigan Brita Andersdotter Mellberg
1760-07-06 Bonden Pehr Ericsson Ås Enckan H:u Kierstin Ericsdotter Gällvik
1760-10-05 Dagakarlen Ivar Larsson Lagfors Bruk Pigan Martha Jonsdotter Bredsiön
1760-12-28 Afskiedade Båtsmannen Nils Olofsson Smed
Enkan H:u Martha Nilsdotter
1761-04-02 Handelsmannen H:r Nils Langh Sundsvall Jungfru Brigitta Bredberg
1761-04-12
Lars Christophersson Gällwik H:o Cecilia Ericsdotter Öppjom
1761-09-29 Drängen Paul Olofsson Fröttom Pigan Brita Johansdotter Fuske
1761-09-29 Nybyggaren Pehr Pehrsson Laxsiön Pigan Kerstin Johansdotter Fuske
1761-10-03 Drängen Lars Nilsson Högland Pigan Martha Michelsdotter Öje och Stigsiö Sochn
1761-10-03 Sochneskomakaren Nils Nilsson
Pigan Ingrid Isaacsdotter ??land
1672-01-10 Bonden Anders Andersson Mellberg Enkan H. Cathrina Mattsdotter Lögdö Bruk
1762-08-01 Drängen Johan Jonsson Häre Pigan Anna Nilsdotter Frötuna
1762-10-10 Änklingen Olof Ericsson Åkerö i Tynderö Sochn Pigan Sigrid Johansdotter Fuske
1762-10-17 Änklingen Olof Larsson Frötuna Pigan Karin Nilsdotter Högland
1762-12-28 Drängen Gabriel Andersson Löfberg Pigan Anna Larsdotter Tuna
1763-01-02 Afskedade Crono Båtsmannen Anders Bovén
Enkan H. Lisa Jonsdotter
1763-04-06 Unga Bonden Pehr Ericsson Björkom Pigan Maria Ericsdotter Tuna
1763-05-25 Drängen Isaac Isaacsson Edsta Pigan Christina Larsdotter Frötuna
1763-05-29 Drängen Nils Ericsson Edsta Pigan Brita Nilsdotter Frötuna
1763-06-12 Sokne Smeden Olof Larsson
Piga Brita Ericsdotter Ås
1763-10-16 Drängen Jon Nilsson Högland Pigan Catharina Larsdotter Frötuna
1763-10-16 Drängen Lars Larsson Frötuna Enkan Brita Nilsdotter Högland
1763-10-23 Drängen Johan Larsson Öpjom Pigan Christina Ericsdotter Hamre
1763-10-30 Sokne-Muraren Måns Pehrsson
Pigan Sigrid Mathsdotter Bredsjön
1763-11-01 Sokne-skomakaren Eric Pehrsson
Pigan Margreta Larsdotter Häre
1763-11-06 Unga Bonden Anders Andersson Bredsiön Pigan Ingrid Pehrsdotter Frötuna
1764-03-08 Drängen Anders Olofsson Löfberg Fästeqwinna Kerstin Andersdotter Biörkom
1764-06-03 Drängen Lars Danjelsson Bredsjön Pigan Christina Johansdotter Frötuna
1763-06-13 Bonden Hans Hansson Skälsjön och Lidens Socken Pig. Kerstin Eliædotter Laxsjön
1764-10-07 Drängen Anders Hansson Edsåker Pigan Malin Larsdotter Frötuna
1764-10-07 Drängen Anders Johansson Fuske Pigan Brita Larsdotter Frötuna
1764-10-09 Bruksarbetaren Olof Olofsson Wästanå Pigan Helena Svensdotter Nygård och Stigsjö
1764-10-14 Drängen Lars Ericsson Hamre Pigan Lisa Ericsdotter Ås
1764-10-21 Bonden Isaac Larsson Åsäng Pigan Anna Johansdotter Frötuna
1764-10-28 Bruksarbetaren Olof Olofsson Lögdlund Lögdön Pigan Anna Nilsdotter Melberg
1764-11-01 Drängen Jon Ericsson Öpjom Enkan Sara Larsdotter Häre
1765-01-01 Sokne-skräddaren Sigfrid Pehrsson
Pigan Elisabeth Danielsdotter Bredsjön
1765-09-29 Drängen Johan Johansson Fuske Pigan Karin Andersdotter Björkom
1765-09-29 Drängen Olof Jonsson Häre Fästeq. Brita Ericsdotter Dalberg Björkom
1765-10-06 Drängen Pehr Ericsson Öpjom Pigan Anna Pehrsdotter Hamre
1765-10-13 Drängen Maths Nilsson Edsåker Pigan Cecilia Johansdotter Frötuna
1766-05-21 Unga Bonden Johan Johansson Mellby och Tynderö Pigan Anna Ericsdotter Björkom
1766-10-05 Drängen Johan Larsson Häre Pigan Sara Olofsdotter Löfberg
1766-11-02 Bruksarbetaren Olof Olofsson Lögdlund Lögdön
Martha Olofsdotter Öpjom
1767-03-20 Kolaren Olof Olofsson Rotesjö Pigan Kerstin Larsdotter Frötuna
1767-05-24 Kolaren Benedict Bened.son Rotesjö Pigan Brita Olofsdotter Frötuna
1767-08-02 Torparen Eric Olofsson Stafre Pigan Ingrid Larsdotter Åsäng
1767-11-01 Unga Bonden Eric Johansson Fuske Pigan Lisa Andersdotter Mellberg
1767-11-08 Smedsdrängen Olof Andersson Lagfors Bruk Pigan Kerstin Larsdotter Lagfors Bruk
1767-12-28 Drängen Måns Larsson Björkön och Njurunda Socken Pigan Anna Andersdotter Löfberg
1768-07-17 Drängen Anders Olofsson Laxsiön Qwinnan Maria Ericsdotter
1768-10-02 Drängen Isaac Olofsson Öpjom Pigan Karin Pehrsdotter Hambre
1768-10-09 Drängen Nils Nordvall Bäck uti Indahl Pigan Karin Danielsdotter Bredsiön
1768-10-16 Unga Bonden Abraham Ericsson Österdälje och Tuna Sockn Pigan Margreta Hansdotter Edsåker
1768-10-23 Drengen Lars Pärsson Hambre Pigan Helena Jonsdotter Lögdön
1768-11-01 Drengen Måns Olofsson Frötuna Pigan Karin Larsdotter Öppjom
1768-12-29 Enklingen Hans Paulsson ??ksiön, Stigsjö Sockn Pigan Anna Michelsdotter Laxsjön
1769-01-09 Bonden och Enklingen Lars Olofsson Fuske Pigan Martha Ericsdotter Jerqwitsle i Ljden Sockn
1769-05-04 Dreng Anders Andersson Löfberg
Brita Ersdotter ?
1769-05-26 Änklingen och Kålaren Erik Matsson Rotesjö
Margeta Andersdotter Stigsjö
1769-06-11 Ståldreng. Lars Jonsson Lagfors Pig. Brita Michelsdotter Bredsjön
1769-10-01 Dreng. Olof Olofsson Björkom Pigan Gudlof Mårtensdotter Lagfors
1769-10-08 Drengen Ingemar Olofsson Björkom Pig. Kerstin Isaksdotter Högland
1769-10-15 Drengen Anders Andersson Mellberg Pigan Sara Persdotter Prästegården
1769-11-01 Sockne Smeden Erik Ersson Björkom Pig. Karin Ersdotter Björkom
1769-11-05 Änklingen och för detta Bonden Jon Ersson Rii och Timrå
Ingebor Johansdotter Fuske
1769-11-12 Änklingen och Bonden Matts Larsson Bredsjön Pigan Martha Ersdotter Åhs
1769-12-10 Reserve Båtsmannen Nils Jonsson Häre
Dordi Ersdotter Fuske
1770-04-16 Drengen Jon Nilsson Åhs Fästeqwinna Brita Larsdotter Tynderö?
1770-06-04 Drengen Pål Jonsson Lagfors Fästeqwinnan Sigrid Olofsdotter Indals Pastorat
1770-06-24 Drängen Olof Michelsson Löfberg Pigan Kerstin Nilsdotter Högland
1770-09-29 Drängen Lars Ericsson Hambre Pigan Kerstin Mårtensdotter Lagfors Bruk
1770-10-14 Drängen Pehr Olofsson Löfberg Pigan Karin Johansdotter Fuske
1770-10-21 Drängen Eric Larsson Frötuna Pigan Brita Ericsdotter Björkom
1770-10-28 Drängen Pehr Larsson Wästbo i Njurunda Sockn Pigan Elisabeth Andersdotter Löfberch
1770-11-04 Drengen Erik Christophersson Laksjön Pigan Näemi Nilsdotter Mellberg
1770-11-25 Reserve Båtsmannen Johan Nilsson Ramberg
Pigan Brita Pehrsdotter Dufwid i Hässiö Sockn
1770-12-28 Drengen Öne Larsson Säbrå Änkan Brita Olofsdotter Rotesjön
1771-04-01 Afskedade Handtlangaren Gustav Swed: Ung???? Solefteå Pig. Christina Ersdotter Edsta
1771-06-16 Drengen Isak Larsson Född i Öppom Pig. Christina Jacobsdotter Krigsbyn i Hässjö
1771-06-30 Dr. Erik Mårtensson Fråk??fors bruk Pigan Martha Nilsdotter Edsta
1771-06-24 Drängen Eric Ericsson Ås Pigan Juliana Pehrsdotter Frötuna
1771-09-29 Koldrängen Elias Pehrsson Lagfors Bruk Pigan Sara Larsdotter Åsäng
1771-10-06 Unga Bonden Lars Pehrsson Stige, Indahls Sockn Pigan Malin Christophersdotter Edsta
1771-10-13 Drängen Lars Nilsson Ås Pigan Karin Olofsdotter Häre
1771-10-20 Bruksarbetaren Olof Ivarsson Lagfors Pigan Martha Larsdotter Lagfors
1771-10-27 Unga Bonden Olof Johansson Slätt Pigan Agneta Olofsdotter Bergsåker, Selånger Sockn
1772-06-24 Bonde Lars Abrahamsson Wiksjön Pigan Karin Ersdotter Åhs
1772-10-04 Drängen Pehr Johansson Östanskär, Indahl Sokn Pigan Christina Pehrsdotter Frötuna
1772-10-04 Drängen Johan Olofsson Åkerby, Timrå Sokn Pigan Margreta Isaacsdotter Edsåker
1772-10-11 Drängen Eric Olofsson Söråker, Hässiö Sokn Pigan Martha Larsdotter Frötuna
1772-10-18 Enklingen Johan Larsson Häre Pigan Elisabeth Jonsdotter Bredsiön
1772-10-25 Sokne Smeden Nils Olofsson Häre Pigan Brita Christophersdotter Edsta
1772-11-01 Drängen Olof Mårtensson Lagfors Pigan Karin Olofsdotter Löfberg
1772-11-15 Bruksarbetaren Eric Jonsson Berg Lagfors Pigan Brita Ivarsdotter Lagfors
1772-11-29 Bonden och Änklingen Johan Johansson Lagfors Änkan Hust. Martha Olofsdotter Fuske
1773-05-30 Drängen Jonas Ericsson Björkom Pigan Karin Larsdotter Öpjom
1773-10-10 Unga Bonden Christopher Nilsson Högland Pigan Sigrid Olofsdotter Gällvik
1774-05-23 Klensmeden Isak Påhlsson
Pig. Helena Jonsdotter Lagfors
1774-05-23 Reserven Jon Pärsson
Änkan Brita Ersdotter Hamre
1774-10-09 Drängen Jon Thomasson
Pig. Catharina Ersdotter Bredsiön
1774-10-16 Drengen Michel Pärsson Bredsjön Pig. Marget Jansdotter Wiksjön
1774-10-23 Unga Bonden Erik Ersson Wiksjön Pigan Catharina Jacobsdotter Löfberg
1775-02-05 Drengen Erik Nilsson Edsåker
Catharina Pärsdotter Född i Öds by uti Timrå
1775-06-04 Bonden Jon Jonsson Hermsta i Sellånger Pig. Catharina Isaksdotter Edsåker
1775-06-05 Bond. Lars Ersson Lunne i Timrå Pig. Brita Pärsdotter Frottom
1775-06-05 Kohlaren Jonas Olofsson Graninge, född uti Häre Pig. Ingri Christophersdotter Edsta
1775-10-01 Bond. Nils Ersson Gökböle i Hässjö Pigan Brita Nilsdotter Mellberg
1775-10-08
Lars Larsson Öppjom Pig. Kerstin Pärsdotter Frottom
1775-10-15
Christopher Christophersson
Pig. Anna Eriksdotter Tuna
1775-10-29 Unga Bonden Nils Persson Laggarberg uti Timrå Socken Pigan Brita Isaksdotter Högland
1776-04-08 Drengen Pär Pärsson Hamre Pigan Martha Ersdotter Björkom
1776-10-06 Drengen Christopher Nilsson
Pigan Christina Olofsdotter Hamre
1776-10-13
Mårten Isaksson Högland Pigan Martha Jonsdotter Gällwik
1776-10-13
Pär Larsson Skäljom Pigan Malin Pärsdotter Frötuna
1776-10-20
Thomas Pärsson Frötuna Pig. Brita Olofsdotter Fuske
1776-10-20
Anders Nilsson Mellberg Pig. ? Larsdotter Lagfors
1776-10-22 ???arewördige och Höglärde Herr Kyrkoherden Christian Svanström
Ädla Jungfru Margareta Elisabet Bredberg
1776-12-27
Anders Jonsson Edsåker
Gärtru Larsdotter Säter och Ahlnön
1776-12-29 Änklingen Erik Ersson Åhs Änkan H. Ingeborg Johansdotter? ? ? Fuske
1777-01-06 ? Reserve Båtsmannen Olof Persson
Fästeqwinna Kerstin Ersdotter Hamre
1777-06-08 Dräng. Ingemar Persson
Pig. Christina Olofsdotter Tuna
1777-06-08 Bond. Nils Dahlbom Njurunda och Dingersjö Pig. Magdalena Olsdotter Tuna
1777-09-28 Dräng. Christian Olofsson Löfberg Pig. Ingebor Nilsdotter Frötuna
1777-10-05 Dräng. Eric Larsson Indal Pig. Catharina Davidsdotter Skäljom
1777-10-05 Bond. Jon Jonsson Sillånger Pig. Ingebor Larsdotter Skäljom
1777-10-19 Dr. Eric Larsson Öpjom Pig. Sigrid Persdotter Sillånger
1777-10-19 Dr. Eric Nilsson Fuske Pig. Margareta Nilsdotter Edstad
1777-10-26 Bond. Nils Thomasson Bredsjön Pig. Ingeborr Mattsdotter
1777-11-02 Dräng. Anders Mårtensson Lagfors Pig. Christina Ersdotter Björkom
1777-11-02 Bond. Per Andersson Mellberg
Christina Matthsdotter Bredsjön
1777-11-09 Dräng. Jon Hindricsson Bredsjön Pig. Brita Mårtensdotter Lagfors
1778-10-04 Dräng. Olof Danielsson Indal
Märtha Nilsdotter ?
1778-10-11 Dräng. Anders Larsson Fuske
Anna Andersdotter Mellberg
1778-10-11 Dräng. Johan Nilsson Edstad
Märtha Nilsdotter Frötuna
1778-10-12 Dräng. Lars Olofsson Löfberg Pig. Helena Ersdotter ?
1778-10-20 Dräng. Per Jonsson ? Pig. Ingrid Nilsdotter ?
1778-11-01 Bonden Erich Olofsson Tuna Pig. Marg: Olsdotter Lagfors
1778-11-10 Bond. Lars Isacsson Edsåker Pig. Brita Olofsdotter Tuna
1779-01-31 Bonden Olof Michaelsson Wiksjön Pig: Anna Olsdotter Öppjom
1779-03-21 Dräng Nils Erichsson Öppjom Pig: Märtha Erichsdotter Sätna
1779-05-30 Dräng Olof Andersson Löfberg Pig: Noëma Dav.dotter Högl:
1779-06-13 Bond. Lars Olofsson Fuske Pig. Margareta Åström Njurunda
1779-06-20 ?. Anders Olofsson Löfberg Pig: Christina Nilsdotter Åsäng
1779-06-21 Nybyg. Lars Andersson Hallet? Pig: Christina Ericsdotter Tuna
1779-09-30 Dräng Nils Ericsson Björkom Pig: Christina Jönsdotter Högsjö, Sela och Ångermanland
1779-10-03 Dräng Jon Jonsson Gällwik Pig: Margaret: Olsdotter Stafre
1779-10-10 Sokneskräd. Mårt: Er: Strömvall
Pig: Anna Joh.dotter Frötuna
1779-10-12 Dräng Olof Nilsson
Änkan Malin Larsdotter Edsåker
1779-10-17 Dräng Isac Hansson Wiksjön Pig: Malin ? ?
1779-11-07 Torparen Eric Isacsson Wiksjön Pigan Ingrid Nilsdotter Åsäng
1779-11-07 Drängen Jon Larsson Tuna Qwins Person Margaretha Isacsdotter Lagforss
1780-10-15 Dräng: Maths Larsson Edstad Pig. Ärl. Märta Christophersdotter Edstad
1780-10-22 Enkling. Erich Olofsson Öfwerstafre Qvinsp: Margaretha Nilsdotter Mällberg
1781-04-17 Unga Bond: Anders Olofsson Född i Stafre By Bonde dott: Pig. Brita Mårtensdotter Nordanå
1781-10-18 Bruksarbetaren Isach Erichsson Lögdön Bonde Dottren Magdalena Johansdotter Frötuna By
1782-01-01 Bruks Prædikanten Mag. Elof Frisendahl
Enke-Pastorskan Fru Margareta Elisabeth Bredberg
1782-06-30 Sokne Skom: Lars Olofsson Gillvik Pig. Anna Pehrsdotter Frötuna
1782-10-06 För detta Bokhållaren Lars Bymark
Pig: Brita Olofsdotter Gällwik
1782-10-20 Drängen Måns Olofsson Gällwik Pig. Sara Larsdotter Löfberg
1782-10-27 Bonden Jan Jansson Lagfors Pig. Cathrina Jonsdotter Fuske, född i Antjern
1782-10-29 Unga Bonden Lars Larsson Hallsta och Indal Enk. Anna Ersdotter Tuna
1783-06-09 Bonden Pehr Pålsson Liden och Bodacke Pigan Catharina Davidsdotter Högland
1783-10-12 Drängen Hans Olofsson Stafre Pigan Greta Davidsdotter Högland
1783-10-19 Enk. och Bonden Pär Larsson Skälljom Pigan Stina Ersdotter Björkom
1783-10-26 Drängen Michael Stephansson Återvändningen och Liden Pigan Christina Jonsdotter Lagfors
1784-09-28
Nils Pehrsson Frötuna Pigan Stina Hansdotter Gudmundrå
1784-10-17 Torparen Pehr Ersson Frötuna Pigan Sisilia Olofsdotter Frötuna
1784-10-24 Torparen Anders Pehrsson Mellberg Pigan Sara Dawidsdotter Högland
1784-12-29 Torparen Lars Jonsson Fuske Pigan Cathrina Olofsdotter Fuske
1785-10-02
Isac Isacsson Edsta
Sicilia Christophersdotter Edsta
1785-10-10
Olof Olofsson Viksjön och Nyhemmanet
Brita Jonsdotter Tuna
1785-10-10 Kronobåtsman Joh: Styf Hässjö Pig: Sara Ericsdotter Frötuna
1785-10-16
Anders Pehrsson Bredsjön Pig: Sara Ericsdotter Björkom
1785-10-23
Isac Isacsson Nora och Settna Socken Pig: Ingrid Ersdotter Biörkom
1785-11-06
Jon Christophersson Laxsjön
Catharina Mattsdotter Bredsjön
1785-12-27 Krono Båsmannen Jonas Åsing
Pigan

1785-12-28
Johan Mårtensson Frötuna Pigan Lisa Andersdotter Lagfors
1786-10-06 Kolaren Nils Olofsson ?itesjön Pigan Ingrid Isacsdotter Åsing
1786-10-08
Lars Jansson Viksjön och Mon Pigan Anna Andersdotter Högland
1786-10-15
Hans Hansson Indahl och Mellansätter Pigan Stina Jonsdotter Bredsjön
1786-10-17
Olof Olofsson Stafre
Brita Jonsdotter Gellwik
1786-10-22 Skredaren Olof Olofsson Ås
Anna Eliædotter Ås
1786-10-29
Olof Jansson Frötuna Pigan Märta Jonsdotter Krisbyn
1787-01-07 Kolaren Daniel Olofsson ????sjön Pigan Sara Eliædotter ????sjön
1787-06-02
Lars Pehrsson Frötuna
Helena Nilsdotter Timrå
1787-06-17 Krono Båtsmannen Anders Högberg

Anna Larsdotter Tuna
1787-07-01 Torparen Olof Ersson Tuna Pig: Cathrina Larsdotter Stafre
1787-07-05
Isac Isacsson Edsta Pigan Cajsa Stina Viksjön
1787-10-06 Änkl. Olof Nilsson Stafre Pig: Lisa Jansdotter
1787-10-15
Eric Pehrsson Mellberg Pig. Cajsa Greta Israelsdotter
1788-10-16
Lars Larsson Öppom
Greta Ericsdotter Biörkom
1788-12-28
Olof Larsson Nyland Pig: Anna Tomedotter
1789-09-27 Mästar swän Olof Söderström Wiksjö Bruk Pigan Greta Olofsdotter Högland
1789-10-04 Bonde Sonen Lars Jonsson Bredsiön Bonde dottren Brita Jonsdotter Högland
1789-10-11 Unga Bonden Nils Pehrsson Bredsiön Bonde dottren Anna Ersdotter Björkom
1789-10-11 Bondesonen Hans Ersson Björkom Sin lägrade fästemö Malin Larsdotter Tuna
1789-10-13 Drängen Seger Segersson Timrå Enkan Gölin Pehrsdotter Åhs
1789-10-18 Unga Bonden Ingemar Isaksson Frötuna Bonde dottren Engela Paulsdotter Frötuna
1789-10-18
Jean Jansson Edsåker Bonde dottren Greta Jonsdotter Edsåker
1789-10-18 Drängen Hindric Åkerblom Prästgården Pigan Segri Örling Prästgården
1789-11-19 Bruks Inspectoren H:r Carl Zeller Lagfors Jungfru Maria Lögdahl Lögdön
1790-01-04 Kohlaren Olof Staf Roten Pigan Stina Jonsdotter Hernösand
1790-10-14 Fiskaren E. Byström Hernösand Bondedottren Anna Larsdotter Stafrid
1790-10-21 Reserven Eric Andersson
Enkan Anna Högberg Björkom
1791-05-08 Båtsmannen Johan Smed
Pigan Stina Larsdotter Stafrid
1791-05-08
Olof Berlin
Pigan Anna Olofsdotter Bredsiön
1791-09-25 Bonden Anders Nilsson Mellberg Pigan Catharina Nilsdotter Ahlnön
1791-10-02 Bonden Lars Olofsson Härid Klockare Dottren Brita Christophersdotter Giällvik
1791-10-09 Unge Bonden Lars Mathsson Bredsiön Bonde dottren Catharina Jonsdotter Bredsiön
1791-11-11 Bonde Sonen Jan Vestin Hässjö och Thorsboda
Brita Ersdotter Fuske
1792-05-28 Torparen Jon Olsson Björkom Pigan Lisa Ersdotter Viksjön
1792-10-07 Unga Bonden Eric Jonsson Indal och Bäck Pigan Märtha Andersdotter ?
1792-10-09 Unga Bonden Eric Pehrsson Viksjö och Nordanå Bonde dottren Anna Andersdotter ?
1792-10-09 Drängen Anders Olsson
Enkan Kerstin Nilsdotter Åsäng
1792-10-21 Torparen Jon Nilsson Ahlnön och Stornäset Pigan Sara Jonsdotter Löfberg
1793-04-01 Torparen Anders Jonsson Sjön Pigan Lisa ?sdotter Wiksjön
1793-06-09 Tillkommande Hemmans Tillträdaren Lars Andersson Löfberg Bonde Dottren Brita Ersdotter Edsta
1793-06-16 Unge Bonden Anders Mattsson Bredsjön Bonde Dottren Brita Ersdotter Björkom
1793-06-27 Unge Bond. Paul Olofsson Stafrid Skeppare Dottren Brita Brandt? Sundswall och Böhle
1793-09-29 Unge Bonden Jon Larsson Tuna Bonde Dottren Greta Andersdotter Löfberg
1793-10-17 Torparen Olof Ersson Frötuna Bonde Dottren Catharina Mattsdotter Frötuna
1793-11-10 Nämndemans Sonen Pehr Larsson Hamre Sokne Skomakare Dottren Cecilia Ersdotter Härid
1794-06-15 Bonde Sonen Nils Nilsson Sättna och Flata Bonde Dottren Cicilia Nilsdotter Edsta
1794-09-28 Unga Bonden Lars Jonsson Tuna Bonde Dottren Anna Christophersdotter Giällvik
1794-09-28 Unga Bonden Isak Olsson Tynderö och Stångrid Bonde Dottren Christina Olofsdotter Björkom
1794-10-07 Unga Bonden Lars Nilsson Ahlnön och Lilla Näset Nämdemans Dotter Stina Larsdotter Öppom
1794-10-16 Drängen Nils Mattsson Frötuna Pigan Greta Jacobsdotter Prästgården
1795-10-11 Bonde Sonen Eric Larsson Bredsjön
Noema Ersdotter Björkom
1796-06-09 Bonden Lars Nilsson Böhle och Sundsvall Dotter Greta Larsdotter Hamre
1796-06-11 Bonde Sonen Lars Larsson Löfberg Pigan Ingrid Olsdotter Stafrid
1796-06-12 Torparen Olof Andersson ? Pigan Greta Forsberg Fuske
1796-10-23 Bonde Sonen Mathias Stefansson Liden och Återvänningen Bonde Dott:n Catharina Andersdotter Bredsjön
1796-10-23 Reserve-Båtsmannen Lars Närberg Å???? Nämdemansdottren Stina Larsdotter Öppom
1796-10-30 Torparen, Enklingen Anders Andersson Fuske Enkan Stina Persdotter Österro och Sellånger
1796-11-?? Drängen Eric Brundin Sanna Herrgård i Gudmunrå Bondedott:ren Lisa Olsdotter Nyland
1797-02-05 Bonde Sonen Anders Andersson Löfberg Bonde Dottren Martha Nilsdotter Edsta
1797-05-21 Drängen Peter Andersson Bredsiön Torpare Dottren Lisa Antonsdotter Bredsiön
1797-05-25 Bruks Predikanten H:r Magister Pehr Ledin Asmundsson
Jungfru Maria Krapp Lagforss
1797-06-05 Nämdemannen Johan Andersson Krånge och Hässiö Enkan Greta Hök Löfberg
1797-06-11 Torparen Lars Rolandsson Öppom Bonde Dottren Helena Jansdotter Öppom
1797-06-13 Drängen Lars Christophersson Tuna Bonde Dottren Brita Olofsdotter Wiksiön och Käckelbäcken
1797-09-24 Drängen Olof Larsson
Pigan Martha Andersdotter Edsta
1797-10-01 Drängen Eric Jonsson Edsta Pigan Stina Månsdotter Lycke
1797-10-06 Enkemannen och Kohlaren Olof Jonsson Ås Pigan Brita Johansdotter Löfberg
1797-10-08 Hemman Tillträdaren Pehr Ersson Frötuna Bonde Dottren Cicilia Jansdotter Härid
1797-10-08 Hemman Tillträdaren Johan Isaksson Åsing Torpare Dottren Brita Persdotter Sanna
1797-10-14 Torpare Sonen Christopher Nilsson Miölsätt Pigan Catharina Hindricsdotter Prästgården
1797-10-15 Hemmans Tillträdaren Jan Matsson Frötuna Nämdemans Dottren Catharina Larsdotter Hamre
1797-10-16 Torparen Christopher Nilsson Hamre Pigan Martha Styf Hässiö och ?
1797-10-22 Hemmans Tillträdaren Eric Ersson Ås Bondedottren Helena Ersdotter Björkom
1797-10-22 Torparen Lars Olofsson Wiksiön Bondedottren Martha Larsdotter Miölsätt
1797-10-19 Ordinarie Botsman Jonas Åsing
Bondedottren Cecilia Olsdotter Nyland
1797-10-30 Prästebords Torparen Eric Berglund
Bondedottren Lisa Ersdotter Tuna
1798-01-21 Hemmans Tillträdaren Pehr Christophersson
Bondedottren Märtha Larsdotter Tuna
1798-06-03 Bonde Sonen Eric Andersson Löfberg Bonde Dottren Catharina Jansdotter Öppiom
1798-06-11 Kyrkovärds Sonen Eric Larsson Hamre Bonde Dottren Catharina Larsdotter Sundsvall och Böhle
1798-06-22 Bonde Sonen Anders Larsson Löfberg Bonde Dottren Cecilia Olsdotter Slätt
1798-07-15 Tjenste Drängen Eric Olsson Tuna Tjenste Pigan Magdalena Christiansdotter Tuna
1798-07-17 Capitain
Stafre Demoiselle Charlotta Krapp Lagforss
1798-10-05 Bonde Sonen Pehr Larsson Mjöhlsätt Pigan Märtha Pehrsdotter Fuske
1798-10-07 Klockare Sonen och Hemmans Egaren Christopher Christophersson Giellvik Bonde Dottren Magdalena Andersdotter Edsåker
1798-10-07 Bonde Sonen Lars Andersson Edsåker Kyrkovärds Dottren Brita Jonsdotter Schjelljom
1798-11-04 Unga Bonden Nils Norberg Tynderö och Stångrid D:r Stina Jonsdotter Giällvik
1798-11-04 Drängen Nils Nilsson Indahls Socken och by Pig. Märtha Pehrsdotter Sanna
1799-05-13 Handels Bokhållaren Esaias Bistedt Hernösand Bonde Dottren Christina Jansdotter Ljusberg Häre
1799-05-19 Torparen Olof Christophersson Tuna Bonde Dottren Catharina Jonsdotter Högland
1799-06-02 Hemmans Tillträdaren Jonas Larsson Öppom Bondedottren Brita Jonsdotter Indahl och Sunnanå
1799-06-09 Hemmans Tillträdaren Eric Ersson Indahl och Sunnanå Bondedottren Cecilia Ersdotter Åhs
1799-06-23 Bonden Olof Andersson Lunde Bondedottren Greta Christophersdotter Tuna
1799-06-30 Hemmans Egaren Nils Christophersson Giellvik Bondedottren Christina Larsdotter Stafre
1799-07-21 Drängen Olof Olofsson Lagforss Pigan Brita Eliasdotter Häggdånger och Antjern
1799-07-21 Drängen Samuel Johansson Lagforss Pigan Lisa Ersdotter Ås
1799-07-26 LandsCamereraren Högädle H:r Jonas Berg
Jungfrun Cajsa Elisabeth Breman
1799-10-13 Bonde Sonen och Hemmans Tillträdaren Lars Ericsson Frötuna Post Bonde dottren Brita Ersdotter Tuna S:n och Skallböhle
1799-10-20 Bonde Sonen och Torparen Eric Ericsson Frötuna Pigan Stina Ersdotter Prästgården
1799-10-20 Torparen Pehr Pehrsson Sillånger och by Pigan Anna Ersdotter Fuske
1799-11-03 Torparen Jonas Jonsson Häggdånger och by Pigan Brita Jonsdotter
1799-11-10 Drängen Jon Jonsson Indahl och Bäck Hemmans Pigan Caisa Lisa Nilsdotter Björkom
1800-06-24 Hemmans Tillträdaren Måns Christophersson Edsta Hemmans Egarinnan Märtha Christophersdotter Edsta
1800-10-02 Torparen Roland Rolandsson Fuske Tjenste Pigan Magdalena Hindrichsdotter Löfberg
1800-10-12 Hemmans Egaren Johan Olofsson Slätt Bonde Dottren Sara Johansdotter Häre
1800-10-19 Sochne Skräddaren Olof Pehrsson Åsberg Löfberg Bonde Dottren Magdalena Svensdotter Häggdånger och Sjö By
1800-11-02 Hemmansägaren Martin Olsson Slätt Nämdemansdottren Anna Brita Mårtensdotter Högland
1800-11-02 Torparen Pehr Olsson Stafrid Pigan Stina Ersdotter Åström Lögdö Bruk
1800-11-16 Unga Bonden Jonas Persson Lagforss Hemmansägarinnan Stina Andersdotter Lagforss
1800-11-27 Borgaren Pehr Julin Sundsvall Bondedottren Greta Larsdotter Miölsätt
1801-??-07 Drängen Thomas Jonsson Bredsiön Torparedottren Barbru Isaksdotter Lagforss
1801-10-25 Bonde Sonen Isak Mårtensson Högland Jungfru Maria Öman Præstegården
1801-10-25 Torparen Eric Berglund Isbo i Hälsingeland Båtsmans Dott:n Brita Högberg Giälvik
1801-11-07 Torparen Jan Nilsson Fären
Cecilia Jonsdotter Sanna
1802-06-06 Bonden Pehr Larsson Sättna och Byn Bonde Dottren Cicilia Christiansdotter Frötuna
1802-06-06 LandBonden Lars Stephansson Laksiön Bonde Dottren Magdalena Ersdotter Ås
1802-12-06 Torparen Eric Ersson Bredsiön Torpare Dottren Sara Jonsdotter Bredsiön
1803-05-12 Postillonen Johan Pett:r Holmsten Hernösand Pigan Catharina Jonsdotter Sanna
1803-06-17 Sågkarlen Anders Olsson Högland Pigan Anna Jansdotter Högland
1803-10-16 Torparen Jan Persson Löfberg Bondedottren Brita Andersdotter Löfberg
1803-10-23 Bond. Isak Nilsson Timrå och Öfver Koflan Bondedott:n Anna Brita Pehrsdotter Öppom
1803-10-28 Drängen Eric Ersson Frötuna Bondedott:n Beata Larsdotter Hamre
1803-10-30 Drängen Pehr Lögdahl Prästgården Pigan Greta Lögdqvist Prästgården
1804-04-06 Bond. Samuel Jansson Sättna D:r Cajsa Olsdotter Frötuna
1804-07-10 Bondesonen Lars Larsson Frötuna Bonde dott:n Anna Matsdotter Frötuna
1804-07-24 Gamle Båtsmannen Eric Styf Hässjö och ? Pigan Susanna Persdotter Hamre
1804-07-01 Nämdeman Lars Persson Hamre Pigan Stina Ersdotter Frötuna
1804-10-07 Sockne Skräddaren Pehr Liusberg
Pigan Anna Brita Bäckström Tuna
1804-10-21 Bond Jonas Isaksson Sanna Bondedott:r Catharina Isaksdotter Öppom
1804-10-21 Drängen Olof Andersson Löfberg Hemmans Pigan Maria Andersdotter Lagforss
1804-10-28 Drängen och antagne Torparen Jonas Abrahamsson Edsåker Båtsmansd:rn Segrid Augustinsdotter Edsåker
1804-10-28 Bonden Lars Persson Öppom Bondedottren Mertha Andersdotter Lagforss
1804-11-11 Bonden Isak Persson Edsgården och Timrå Enkan Agneta Olsdotter Slätt
1804-11-11 Drängen Mats Nilsson Bredsiön Pigan Stina Ersdotter Bredsiön
1805-06-16 Bond. Mikel Eliæson Åhs
Ingri Andersdotter Bredsjön
1805-10-13 Bondesonen Lars Andersson Mellberg Bondedottren Brita Olsdotter ?
1805-10-17 Bondesonen Nils Larsson Hamre Bondedottren Segri Cath. Pehrsdotter Tuna och Berge
1805-10-20 Torparen och Enklingen Mikael Stefansson Lagforss Pigan Märta Ersdotter Roten
1806-01-12 Smedsgesällen Hans Hamrin Hamre Bonddottren Märta Larsdotter Hamre
1806-01-19 Förra Bonden och Enklingen Johan Larsson Öppom Enkan Lisa Johansdotter Öppom
1806-01-26 Kronobåtsmannen Enklingen Erik Högberg
Pigan Stina Olofsdotter Högland
1806-02-07 Kr. Båtsmannen Jöns Bowen
Pigan Anna Jonsdotter Sanna
1806-04-08 Drängen Johan Andersson Roten Pigan Anna Isacsdotter Roten
1806-10-10 Unga Bonden Jon Eriksson Frötuna Bondedottren Greta Christiansdotter Frötuna
1806-10-12 Bondesonen Lars Ersson Skälljom Bondedottren Cicilia Larsdotter Frötuna
1806-10-16 Torparen Enklingen Nils Ersson Sanna Bonddottren Brita Larsdotter Stafrid
1806-10-20 Torparen Hindrik Nilsson Stafrid Bonddottren Brita Andersdotter Åsäng
1806-06-__ Bond. Jon Jonsson Edsåker Pig Märta Olofsdotter Edsåker
1806-10-21 Bonde Enklingen Jon Jonsson Björkom Bondedottren Catrina Andersdotter Lagforss
1807-01-04 Bondesonen Erik Påhlsson Östergraninge Torpare Dottren Anna Ersdotter Laxsjön
1807-01-05 Bondesonen Hindrik Larsson Tuna Bonde Dottren Märta Stina Nilsdotter Björkom
1807-05-24 Bondesonen Lars Olsson Lindahl Indahl Pigan Anna Andersdotter Wiksjön
1807-02-22 Inhysesmannen Johan Pehrsson Indahl och Micksäter Qwinsperson Stina Persdotter Hamre
1807-06-24 Bondesonen Erik Nilsson Lidmark Liden Bonde Dottren Maria Andersdotter Bredsjön
1807-07-21 Bruksarbetaren Olof Mårtensson Wiksjön Torpar Dottren Greta Ersdotter Stafrid
1807-09-01 Thel. Lectorn vid Hernösands Gymnasium H: Abrah. Renström
Jungfru Lov. Regina Berg
1807-10-02 Bonden Anders Persson Mellberg Pigan Johanna Christina Bäckström Stafrid
1807-10-04 Bondesonen Olof Christiansson Frötuna Bonde Dottren Ingrid Månsdotter Gjällwik
1807-10-11 Bond. Olof Olsson Frötuna Bondedottren Anna Greta Larsdotter Löfberg
1807-10-25 Sochn-Skomakaren Jacob Lindberg Öppom Torpare Dottren Cathrina Christoffersdotter Öppjom
1807-11-15 Drängen Nils Nilsson Högland Pigan Catharina Nilsdotter Lögdön
1808-04-18 Torparen Erik Olsson Nyland Pig Catharina Pehrsdotter Nyland
1808-04-19 Bond Jon Andersson Bredsjön
Christina Elisab. Larsdotter Bredsjön
1808-04-28 Bondesonen Nils Eriksson Fuske Bondedottren Catharina Jonsdotter Gjällvik
1808-05-05 Bondesonen Erik Jonsson Gjällvik Bonde D:trn Ingebor Pehrsdotter Öppom
1808-05-08 Bonden Christofer Larsson Mjölsätt Bondott. Christina Larsdotter Edsåker
1808-05-08 Bonden Jacob Augustinsson Tynderö Kyrkow. Catharina Hansdotter Högland
1808-05-15 Bonde Olof Isaksson Sanna Bondedott. Märtha Christiansdotter Frötuna
1808-10-09 Bonden Lars Larsson Hamre Bondedottren Märtha Stina Larsdotter Frötuna
1808-10-09
Pehr Isaksson Stafrid Torpare Änkan Brita Andersdotter Fären
1808-10-23 Bondesonen Nils Augustinsson Bång Tynderö Bondedottr. Anna Greta Andersdotter Fuske
1808-10-23 Sågkarlen Jon Jönsson Sanna Torpare Dottren Margreta Jönsdotter Sanna
1808-10-23 Drängen Pehr Jönsson
Pigan Anna Gustafsdotter Öfre Stafrid
1808-11-20 Bonden Erik Eriksson Liden Socken Bondedottren Märtha Olofsdotter Lagfors
1809-04-25 F. D. Pastorats Skräddaren Michael Bredman
Pigan Christina Kårström Indahl
1809-06-22 Bondesonen Jon Jansson Häred Bondedottr. Märta Andersdotter Mellberg
1809-06-24 Kyrkovaktaren Lars Rolandsson Öppom Torparedottr. Cicilia Jonsdotter Edsta
1809-06-25 Bondes. Lars Pehrsson Hamre Pigan Märtha Cicilia Matsdotter Edsta
1809-08-20 Förra Bonden Isak Isaksson Edsta Enkan Christina Pehrsdotter
1809-10-08 Drängen Anders Ersson
Pigan Greta Andersdotter Prästbordet
1809-10-08 Drängen Olof Ersson Timrå Pigan Stina Ersdotter Prästbordet
1809-10-22 Bonden Pehr Ersson Huli i Sellånger Bond. D:r Märtha Larsdotter Löfberg
1809-10-22 Torp. Lars Jonsson Edsåker Pigan Anna Greta Larsdotter Edsåker
1809-10-27 Mästersvännen Jonas Berg Lagfors Bruk Torp. Dottr. Brita Pehrsdotter Löfberg
1809-10-29 Enklingen och fra. Bond. Christian Olofsson
Enkan Agneta Pehrsdotter Frötuna
1809-10-29 Drängen Daniel Danielsson Wiksjö Bondedottr. Greta Ingemarsdotter Tuna
1809-12-28 Bruks Betjenten Lars Kårström Indahl Bondedottren Anna Isacsdotter Edsta
1810-02-11 Sågdrängen Erik Andersson Nylands Såg Torpare Dottren Catharina Ersdotter Prästbordet
1810-05-31 Herr Carl Åkerberg Slätt Pigan Greta Ersdotter Slätt
1810-07-08 Bonden Stephan Stephansson Indahl Bondedottren Märtha Ersdotter Frötuna
1810-10-14 Bonden Lars Jonsson Scheljom Nämdemansdottren Cajsa Greta Ersdotter Fuske
1810-10-21 Drängen Anders Andersson
Pigan Märtha Pehrsdotter Hamre
1810-10-25 Drängen Anders Andersson
Bondedottren Christina Christofersdotter Högland
1810-11-11 Torparen Isak Norlander Slätt Pigan Anna Eriksdotter Roten
1811-06-24 Torp Jon Jonsson Edsta Bondedottren Greta Jansdotter Edsta
1811-10-10 Bonde Sonen Eric Ersson Lunde och Timrå Torp. Dottren Märtha Cajsa Augustinsdotter Edsåker
1811-10-10 Bond. och Enklingen Anders Larsson Fuske Båtsmans Enkan Sigrid Pehrsdotter Indahl
1811-10-17 Bonde Sonen Eric Larsson Löfberg Bonde Dottren Brita Märtha Jansdotter Lagfors
1811-10-22 Bonden Lars Ersson Bredsiö


1811-10-25 Bonden Anders Larsson Stafrid Bonde Dottr. Anna Lisa Nilsdotter Björkom
1811-11-01 Insp.

Mademoiselle Anna Regina Stridsberg
1811-11-03 Nämndem. och Enkl. Eric Nilsson Fuske Enk. Sigrid Olofsdotter Lagfors Bruk
1811-11-10 Torp. och Enkl. Christoph Nilsson Mjölsät Enk. Brita Jansdotter Ås
1811-11-07 Afsked. Båtsmannen Eric Högberg
Bond. Dottren Catharina Pehrsdotter Hamre
1811-11-15 Drängen Eric Jonsson Gellvik Bonde Enkan Magdalena Andersdotter Gellvik
1812-02-06 Torp. Nils Andersson Liusberg Mellberg Borgare Enkan Brita Byberg Sundsvall
1812-03-06 Bruksinspectoren Pehr Forssgren Lagfors Mademoiselle Hedv. Margareta Berg
1812-06-19 Bonden Olof Nilsson Fuske Bonde Dottren Lena Larsdotter Löfberg
1812-06-24 Bonden Olof Olofsson Björkom Bonde Dottren Anna Olofsdotter Gellvik
1812-06-24 Bonden Olof Hansson Högland Bonde Dottren Anna Greta Ersdotter Tuna
1812-06-24 Bonden Johan Mickelsson Viksjö Bonde Dottren Brita Stina Ingemarsdotter Tuna
1812-10-11 Drängen Olof Olofsson Edsta Pigan Magdalena Larsdotter Gellvik
1812-10-24 Bonden Lars Jansson Häre Bonde Dottren Martha Nilsdotter Viksjön
1812-11-01 Drängen Anders Ersson Edsta Enkan Catharina Pehrsdotter Edsta
1812-11-24 Byggmäst. Jonas Berg
Pig. Anna Juliana Lögdahl Lagfors
1813-04-25 Bond. Eric Larsson Löfberg
Br. Stina Pehrsdotter Björkom
1813-05-01 Skräddaren Enoch Lindholm
Bonde Dottren Ingeborg Larsdotter Frötuna
1813-08-01 Såg Karlen Eric Berg
Torpare Dottren Stina Mickelsdotter Lagfors
1813-10-15 Bonden Daniel Pehrsson Öppjom Bonde Dottren Brita Stina Andersdotter Fuske
1813-10-22 Torp. Joh. Er. Alstin Torp. Torpare Dottren Catharina Ersdotter Roten
1813-12-27 Bruks Inspectorn

Enke Fru St. Charlotta Staaf född Krapp