Dödsregister Lögdö bruksförs C:2
Löpnr Dödsdatum Begrdatum Titel Namn Adress Ålder Anhörig
130 1766-02-23 1766-03-16 Lilla dotter Elsa Elisabeth Krapp
18d Bruks Patron Hr Mats Krap
131 1766-03-27 1766-04-06 Lilla son Johannes
1å10d Dagak. Sachris Johansson Hammarberg
132 1766-08-10 1766-08-17 Lilla dotter Barbro
21v2d Koldr. Johan Ersson Åström
133 1766-08-19 1766-08-24 Lilla son Daniel
4d Upsätt. Eric Matsson Lögdgren
134 1766-09-27 1766-09-29 Pigan Karin Matsdotter Underhammarn 41å
135 1766-10-07 1766-10-12 Hustru Segrid
54å Mästerhamarsmeden Per Johansson Hammarberg
136 1766-10-15 1766-10-26 Lilla dotter Segrid
6d Masmästaren Johan Olofsson Lögberg
137 1767-01-16 1767-02-01 Byggmästaren Olof Nilsson Sundberg
71å
138 1767-02-10 1767-02-22 Oäkta Barnet Barbro Ersdotter
20d
139 1767-03-01 1767-03-08 Lilla dotter Cathrina
6v5d Damwaktaren Per Hansson Lögdstrand
140 1767-04-27 1767-05-03 Lilla son Eric Öfwerhammaren 16v Dagakarlen Eric Ersson Berggren
141 1767-05-10 1767-05-17 Köraren och Dagakarlen Hans Isacsson Fogel
70å
142 1767-07-05 1767-07-12 Bruksmurmästaren Eric Blomberg
44å
143 1767-10-10 1767-10-18 Enkan Hustru Karin Persdotter
82å
144 1768-06-28 1768-07-03 Lilla son Carl
20v3d Damwakt. Pe Hansson Lögdstrand
145 1768-08-11 1768-08-14 Lilla dotter Brita
1å12v3d Dagak. Måns Jonsson Lögdin
146 1768-09-23 1768-10-02 Brukspredikanten Herr Magister Joan Starin
47å
147 1768-09-25 1768-10-02 Lilla dotter

12v Salig Bruks Preikant. Herr Magist. Joan Starin
148 1768-09-26 1768-10-02 Son Eric
7å49v Dagakarl. Måns Jonsson Lögdin
149 1768-09-28 1768-10-07 Änka Hustru Margareta Andersdotter
51å Mästersmeden Jöns Ersson
150 1768-10-25 1768-11-01 Son Henric
4å4d Jern-? Olof Olsson Sundberg
151 1768-11-03
Fru Bruks Patronessan Elsa Elisa Krapp
47å
152
1768-11-13 Dotter Marta
11v Klensmeden Asmund Persson
153 1768-11-26
Dotter Ingri
5å27v Dagakarlen Sachris Johansson
154 1768-12-06 1768-12-26 Son Philip Magnus
1å12v3d Herr Bruks Patron Mathias Krapp
155 1769-02-01 1769-02-05 Dotter Märta
8v4d Dagakarlen Eric Ersson Berglund
156 1769-02-12 1769-02-26 Daga Karlen Eric Nilsson Byn 49å
157 1769-09-05 1769-09-10 Drängen Eric Persson Skog
22å20v5d
158 1769-10-17 1769-10-22 Hustru Brita Hansdotter Skjepsholmen 38å Daga Karlen Ingemar Persson
159 1769-10-22 1769-10-29 Lilla dotter Margreta
14d Daga Karlen Ingemar Pehrsson
160 1769-10-27
Lilla son Hans
11v Daga Karlen Isac Fogel
161 1769-12-10 1769-10-17 Enka hustru Margreta Johansdotter
67å Bruks Arbetaren Olof Pålsson
162 1770-01-24
Lilla dotter Chatrina
30v Arbets Karlen Eric Ersson Byström
163 1770-01-29
Lilla dotter Sara
5v Dagswärks Karlen Pehr Pehrsson Skog
164 1770-03-21
Enkan Anika Jonsdotter Byn 79å
165 1770-03-31
Enkan Märeta Jonsdotter
75å
166 1770-03-31
Dotter Segri Jonsdotter
22å8v Byggmästaren Jon Asmundsson
167 1770-04-19 1770-04-29 Efterlemnade Enka Chatrina Ersdotter
52å Bruks Arbetaren Samuel Johansson
168 1770-09-17 1770-09-23 Lilla dotter Märta
11v3d Smedsdrängen Joh. Ersson Åström
169 1770-09-29
Enkan Helena Persdotter
72å
170 1770-10-16 1770-10-28 Son Johannes
15v3d Bruksarbetaren Nils Matsson
171 1770-11-16 1770-11-25 Lilla dotter Sara
9v2d Bruksarbetaren Eric Ersson Byström
172 1771-05-19 1771-05-26 Son Anders
5å5v3d Buks Arbetaren Jon Pehrsson
173 1771-05-19 1771-05-26 Son Jonas
2å12v Buks Arbetaren Jon Pehrsson
174 1771-05-21 1771-05-31 Dotter Barbru
1å10v2d Bruka Arbetaren Eric Ersson Åström
175 1771-06-14 1771-06-23 Lilla dotter Christina
29v3d Bruks Arbetaren Eric Mattsson
176 1771-06-22
Son Olof
3å15v Bruksarbetarem Lars Olofsson Lögdlund
177 1771-06-22
Dottren Anna
2å5v Bruksarbetarem Lars Olofsson Lögdlund
178 1771-07-12 1771-07-21 Son Nils
12v Bruksarbetaren Lars Olofsson Lögdlund
179 1771-07-15 1771-07-21 Son Olof
21v Bruks Arbetaren Sachris Jansson Hammarberg
180 1771-11-10 1771-11-17 Dotter Anna
2å23v Bruks Arbetaren Nils Ersson Byström
181 1772-02-14 1772-02-20 Lilla son Gustaf
9v5d Herr Bruks Patron Matthias Krapp
182 1772-04-25
Hustru Ingebor Jonsdotter
32å Hammar Smeden Christopher Asmundsson
183 1772-04-30
Dotter Märta
21v1d Hammarmseden Christ. Asmundsson
184 1772-07-15 1772-07-19 Son Jonas Byn 15å11v Bruks Arbetaren Eric Nilsson
185 1772-08-12 1772-08-16 Gaml. Pigan Sara Jonsdotter Byn 74å
186 1772-12-25
Son Bängt

Vice Schol Mästaren ifrån Söderhamn Per Ander
187 1773-02-03 1773-02-14 Gaml. Pigan Beatha Jonsdotter Edsåker 72å24v
188 1773-04-10 1773-04-18 Lilla dotter

8v6d Hyttdrängen Olof Lögdberg
189 1773-04-22
Dotter Margareta
45v3d Bruks Karlen Lars Olofsson Lögdlund
190 1773-05-17 1773-05-23 Enkan Margeta Fransdotter
73å
191 1773-05-31
Son Hindric
39v2d Hindric Erson Byström
192 1773-06-05 1773-06-11 Enka Maria Hindricsdotter Uddar?
80å12v Mas Mästarem Joh. Samuelsson
193 1773-09-22 1773-09-26 Son Nils
1å39v Daga Karlen Nils Mattsson
194 1774-05-27
Hustru Brita Andersdotter
36å Daga Karlen Jon Persson
195 1774-06-06 1774-06-12 Föregående Jon Pehrssons Syster, Pigan Karin Persdotter
50å25v
196 1774-08-22 1774-08-28 Enka Märeta Simonsdotter
67å Klensmeden Pehr Asmundsson
197 1774-10-04 1774-10-16 Lilla son Paulus
3v5d Hyttdrängen Olof Lögdberg
198 1774-10-17 1774-10-23 Lilla dotter Maria Vendela
15v1d Bruks Predikanten Elof Frisendahl
199 1774-11-27 1774-12-04 Hustru Christina Johansdotter
51å Mästar Swännen Elias Lögdahl
200 1774-12-21
Dotter Märta
4v Bruksarbetaren Simon Persn Lögdqvist
201 1775-02-12 1775-02-19 Hustru Anna Jonsdotter
75å Bruks Arbetaren Matts Ersson Lögdgren
202 1775-03-03 1775-03-12 Dotter Brita
12v4d Bruksarbetaren Hindric Byström
203 1775-05-12
Lilla dotter Sara
12v3d Afskjedade Brukskarlen Pehr Skog
204 1775-06-30 1775-07-02 Dotter Anna Christina
5å20v7d Hammarsmeden Pehr Ersson Forssman
205 1775-08-27 1775-09-03 Hustru Chatrina Ersdotter Berggren
29å12v Dagakarlen Pehr Ersson Hammarberg
206 1776-01-18 1776-01-28 Lilla dotter Cathrina
9v Bruksarbetaren Olof Larsson Strandberg
208 1776-01-27 1776-02-04 Son Olof
27v Bruks Arbetaren Isac Lögdberg
209 1776-02-05 1776-02-18 Lilla dotter Cathrina
5v Bruks Arbetaren Måns Jonsson Lögdin
210 1776-02-10 1776-02-18 Dotter Märta
5v4d Bruks Arbetaren Måns Jonsson Lögdin
211 1776-03-03 1776-03-10 Kära Maka Anna Engelmark
29å Bruks Predikanten Elof Frisendahl
214 1777-02-25
Hustru Christina Olofsdotter
41å Bruks Arbetaren Sachris Jansson Hammarberg
215 1777-05-25
Lilla son Isac
42v4d Bruks Karlen Hindric Byström
216 1778-04-20 1778-04-26 Skräddaren Carl Pärsson Alnö Sochn 78å12v
217 1778-07-04 1778-07-12 Hustru Ingri Hansdotter?
40å Bruksarbetaren Isac Fogel
218 1778-10-08 1778-10-18 Gaml. Smeden Jon Ersson Lögdal
64å
219 1778-10-15 1778-10-25 Efterlemnade Enka

66å Afl. Bruks Arbetaren Olof Olofsson
220 1778-12-06 1778-12-13 Enkan hustru Kierstin Persdotter
68å
221 1778-12-09 1778-12-13 Dotter Maria Brita
1å?v4d Bruksarbetaren Jonas Lögdstedt
222 1779-01-01 1779-01-10 Hyttdrängen Olof Lögdberg
38å35v3d
223 1779-02-20 1779-02-28 Bruks Arbetaren Pehr Olsson Skog
76å
224 1779-03-15 1779-03-25 Enkan Margreta Granbom
89å19d
225 1779-06-04 1779-06-13 Lilla dotter Brita Margreta
17v Pastoral Skräddaren Olof Burén
212 1776-12-27
Hustru Anna Olofsdotter
58å Mölnaren Olof Båldner
213 1777-01-01 1777-01-06 Bruksarbetaren och Kyrkowaktaren Olof Larsson Lögdlund
69å
226 1779-06-29 1779-08-01 Lilla son Andreas
6v3d Bruksarbetaren Eric Berggren
227 1779-09-26 1779-10-03 Enka Margreta Nilsdotter
67å Bruks arbetaren Ol. Larsson
228 1779-12-28
Lilla son Eric
4v1d Hamarsmeden Lars Wiberg
229 1780-03-07 1780-03-12 Hustru Barbru Hansdotter
59å3v12d Bruks Arbetaren Eric Falberg
230 1780-07-08 1780-07-09 Hustru Märeta Olofsdotter
57å Bruks arbet. Anders Carlsson
231 1781-02-05 1781-02-18 Bruksarbetaren Hindric Byström
36å
232 1781-02-12 1781-02-18 Enkan Karin
67å
233 1781-02-21 1781-03-04 Hustru Margeta Hindricsdotter
52å Masmästar Åldermannen Joh. Lögdberg
234 1781-03-13 1781-03-24 Bruksarbetaren Matts Ersson Lögdgren
78å
235 1781-03-19 1781-04-01 Enka Anika Hansdotter
81å4m3d Carl Anders
236 1781-04-01 1781-04-08 Daga Karl Matts Ersson Berggren
70å
237 1781-05-13
Hustru Catrina Asmundsdotter
67å Mästarsmeden Eric J. Hammarberg
238 1781-07-16
Hustru Karin Andersdotter
60å Mästar Smeden Pehr Jansn Hammarberg
239 1781-07-27 1781-07-29 Son Lars
12v2d Smeden Lars Wiberg
240 1782-01-07 1782-01-13 Dotter Catharina
3å27v Bruks Arbetaren Pehr Hammarberg
241 1782-01-16 1782-01-27 Son Jonas
4å3m Bruksarbetaren Joh. Pers Hammarberg
242 1782-01-17 1782-01-27 Son Matthias
7å5m Bruksarbetaren Eric Berggren
243 1782-01-20 1782-01-27 Son Nils
2å2m Bruksarbet. Joh. Perss. Hammarberg
244 1782-01-30
Son Olof
4å5m Nils Byström
245 1782-01-30
Oäkta Flickan Margreta

246 1782-02-01 1782-02-10 Son Eric
1å10m Bruksarbetaren Eric Åström
247 1782-02-15 1782-02-24 Son Paque
1å6v4d Smeden Matts Berggren
248 1782-02-18
Dotter Catrina
1å5m10d Jon Jonsson Lögdqvist
249 1782-02-22
Dotter Segri
9å3v Per Skog
250 1782-02-24
Son Jonas
3å5v3d Anders Byström
251 1782-04-04
Son Lars
1å5m Eric Högberg
252 1782-05-08 1782-05-12 Enka Karin Ersdotter
58å Jon Ersson
253 1782-05-14 1782-05-26 Mjölnaren Nils Holmberg
65å3m14d
254 1782-05-21 1782-05-26 Son Olof
4m3v Bruks Arbetaren Pehr Ersson Hammarberg
255 1782-08-19 1782-08-25 Lilla son Giöran

Bruks Arbetaren Eric Fahlberg
256 1783-01-19 1783-02-02 Enka Catrina Mattsdotter
82å Erik Jonsson
257 1783-03-06 1783-03-16 Son Eric
22å7m Bruksarbetaren Eric Mattsson
258 1783-03-25 1783-03-30 Son Pehr
2å8m Hyttdrängen Isac Olofsson Lögdberg
259 1783-07-04 1783-07-06 Mästar Swen Elias Ersson Lögdahl
58å4m9d
260 1783-09-09 1783-09-14 Son Pehr
7v Hyttedrängen Isac Olofsson Lögdberg
261 1783-10-14 1783-10-19 Hustru Catharina Ersdotter Forssman
56å Mästarsmed. Pehr Ersson Forssman
262 1783-12-06 1783-12-15 Hr Bruks-Inspectoren Carl Ekman
69å
263 1783-12-29 1784-01-04 Mästarsw. och Klåckaren Eric Ersson Berggren
72å
264 1784-02-20 1784-02-29 Kolaren Eric Matsson Thun
79å
265 1784-03-07 1784-03-14 Hustru Märtha Larsdotter
74å Bruks Arbetaren Olof Nilsson Byström
266 1784-04-25 1784-05-09 Enka, Hustru Karin Pehrsdotter
88å Bruksarbetaren Hans Fogel
267 1784-11-08 1784-11-21 Dotter Segrid
2v6d Bruks Arbetaren Joh. Pehrsson Hammarberg
268 1785-02-07 1785-02-13 Dotter Anna Lisa
9v1d Bruks Arbetaren Joh. Sam.son Holmström
269 1785-05-27 1785-06-05 Enka, Madame Anna Jerler
72å Framl.ne Bruks Inspectoren Herr Carl Ekman
270 1785-06-03 1785-06-12 Son Johan
12å10v3d Uppsättaren wid Lögdö Masugn Eric Mattsson Lögdgren
279 1786-09-11 1786-09-17 Hustru Margetha Isacsdotter
68å Mästarsmed. Paque Åström
280 1786-11-27 1786-12-10 Son Asmund
2v Pehr Erss. Hammarberg
281 1786-11-28 1786-12-10 Son Olof
2v1d Pehr Erss. Hammarberg
282 1787-03-09 1787-03-18 Enka, Madame Margretha Sellström
66å43v2d Öfwer-Skepparen wid Kongl. Amiralitetet Hr Hans Sellström
271 1785-08-29 1785-09-04 Dott. Magdalena Rii 4å2v Bruksarbet. Olof Erss. Näsström
272 1785-09-11 1785-09-18 Son Lars Rii 1å15v Bruksarbet. Ol. Erss. Näsström
273 1785-09-22 1785-09-25 Dotter Sara Ericsdotter Rii 15å Afl. Kåhlaren Eric Olofsson
274 1785-10-22 1785-10-23 Hammarsmeds Lärlingen Jonas Ljusberg
25å
275 1785-12-07 1785-12-11 Hustru Märtha Jönsdotter
42å9v Bruks Arbet. Eric Erss. Åström
276 1786-01-04 1786-01-08 Dotter Brita Tynderö och Skägsta 9å18v5d Bonden Hindr. Larsson
277 1786-03-12 1786-03-19 Pig. Helena Eliadotter Lögdahl
23å28v3d
278 1786-05-20 1786-05-25 Enka Hustr. Karin Andersdotter
86å6v3d Bruks Arbetar. And. Larsson
283 1787-03-22 1787-04-01 gl. Byggmästaren Jon Asmundsson Lögdquist
66å2v1d
284 1787-06-09 1787-06-17 Afsked. Kr. Båtsm. och Bruks Arbetaren Pehr Simonsson Lustig
81å
285 1787-07-28 1787-08-05 Dotter Märtha Burén
14v1d Klåckaren och Skräddaren Mäster Olof Burén
286 1787-08-02 1787-08-05 Dotter Maria Margretha
37v5d Mölnaren Eric Nyström
287 1787-10-23 1787-10-28 Bruks Arbetaren Eric Larssin Bymark Lunde 33å47v
288 1787-12-05 1787-12-16 Bruks Arbetaren Olof Nilsson Byström
74å43v
289 1788-02-13 1788-02-24 Lilla son Isac
9v6d Hytt-drängen Isac Lögdberg
290 1788-04-21 1788-05-01 Dotter Märtha Magdalena
1å46v?d Bruks Arbet. Eric Berglund
291 1788-04-21 1788-05-04 Son Eric
1v6d Bruks Arbet. Eric Ersson Byström
292 1788-06-13 1788-06-22 Dott. Märtha Rii 2å16v Bruksarbet. Östen Antonsson
293 1788-11-01 1788-11-09 Enka, hustru Märtha Andersdotter
63å Byggmästaren Jon Asmundsson Lögdquist
294 1788-11-29 1788-12-07 Son Jonas
39v1d Bruks-Arbet. Olof Lögdahl
295 1789-03-30 1789-04-10 Skomakare-Gesellen Eric Lögdahl
51å3v1d
296 1789-04-06 1789-04-10 Enkan Hust. Sara Raguelsdotter
81å7v
297 1789-04-14 1789-04-19 Hustru Christina Pehrsdotter
63å46v?d Mästar Joh. Ersson Hammarberg
298 1789-06-04 1789-06-07 Son Martin
3å18v Claës Lögdahl
299 1789-11-19 1789-11-29 gl. Pigan Helena Matsdotter
66å
300 1790-01-14 1790-01-24 Dotter Elisabeth
1d Ol. Erss. Bystöm
301 1790-07-01 1790-07-04 Son Johan
7å12v Pehr Erss. Hammarberg
302 1790-11-09 1790-11-21 Dotter Gretha
15å35v6d Kolaren Lars Lögdlund
303 1790-11-18 1790-11-28 Matros Pehr Lögdstedt
27å15v6d
304 1790-11-28 1790-12-05 Bruksarbetare Pehr Hansson Lögdstrand
74å34v
305 1791-04-18 1791-04-24 Son Eric
11v1d Eric Högberg
306 1791-08-18 1791-08-28 Bruks Arbetare Eric Matsson Lundquist
58å30v4d
307 1792-01-01 1792-01-15 Lilla son Daniel
10v1d Herr Bruks Inspectoren M. Kruse
308 1792-03-27 1794-04-__ Enka, Hustr. Margetha Andersdotter
62å Kohlaren Eric Matsson Thun
309 1792-07-20 1792-07-22 Enka, Hustr. Karin Andersdotter
74å26v Afl. Klåck. och Mästarsv. E. Erss. Berggren
310 1792-08-25 1792-09-02 gl. Mästarsvennen Christopher Asmundsson Lögdquist
74å
311 1793-03-06 1793-03-10
Jon Jonsson Byström
44å16v
312 1793-03-08 1793-03-17
Eric Ersson Åström
47å47v1d
313 1793-04-18 1793-04-28 Dotter Cajsa Brita
2å20v1d Hyttedrängen Isac Lögdberg
314 1793-06-02 1793-06-09 gl. Mästarsmeden Pehr Jansson Hammarberg
82å39v
315 1793-06-05 1793-06-16 Hustru Märtha Olofsdotter
55å17v1d Kålaren och Skogswakt. Lars Olofsson Lögdlund
316 1793-07-19 1793-07-21 Lilla son Mathias
19v2d Mästersvennen Jonas Ståhlberg
317 1793-10-01 1793-10-06 Bruks Arbetare Eric Jöransson Fahlberg
60å
318 1793-12-16 1793-12-22 Dotter Gretha Stina Ljustorp och Stor-Roten 1å22v6d Lars Aronsson
319 1794-02-05 1794-02-16 Hustru Märtha Ericsdotter Herfström
55å21v5d Klensmeden och Kyrkowärden Mästar Asmund Pehrsson Lögdquist
320 1794-02-07 1794-02-09 Lilla son Johan Olof
6v6d Masmästaren Hinrich Lögdberg
321 1794-04-23 1794-05-03 Lilla dotter Christina Helena
2v1d Mölnaren Eric P.son Lögdquist
322 1794-05-25 1794-06-01 Dotter Maria Catharina
3å32v5d Bruksarbetaren Johan Pehrsson Hammarberg
323 1794-07-19 1794-07-20 Bruksdrängen Pehr Pehrsson Skog
23å7v6d
324 1784-08-06 1794-08-10 Barnet, oägt Sara Gretha
16v1d
325 1794-09-19 1794-09-28 Son Esaias
41v2d Bruks Arbetaren Andr. Holmberg
326 1794-10-24 1794-11-02 Son Paulus
38v4d Byggmäst. Jon Jonsson Lögdquist
327 1795-10-18 1795-10-22 Son Carl
2v2d Herr Bruks Patron Jan Jacob Petré
328 1795-11-04 1795-11-15 Bruks Arbetare Anders Carlsson Lögdholm
63å10v3d
329 1795-12-07 1795-12-20 Dotter Segrid
0d Skeppar. Anders Rodin
330 1796-04-11 1796-04-17 Mästarsmeden Eric Jansson Hammarberg
76å32v6d
331 1796-06-11 1796-06-19 Hustru Anna Andersdotter
62å Bruks Arbetaren Mats Thun
332 1796-07-25 1796-07-31 Dotter Christina
42v3d Bruks Arbetaren Nils Olofsson Byström
333 1796-12-27 1797-01-01 Enkan Hustru Segrid Jonsdotter
86å18v Afledne Pehr Simsson Lustig
334 1797-08-25 1797-09-03 Dotter Sara Cajsa
10v5d Mästersmeden Jonas Ståhlberg
335 1797-12-20 1797-12-31 Hustru Märta Jonsdotter Byström
43å6v1d Skepparen Matts Lögdgren
336 1798-07-28? 1798-08-05 Son Jonas
2m Jonas Dahlbom
337 1798-10-20 1798-10-28 Son Johan Peter
1å31v2d Skepparen Eric Lögddahl
338 1798-11-19 1798-12-02 Hustru Märta Mattsdotter
77å6m Bruks-Arbetaren Jon Nilsson Byström
339 1798-12-01 1798-12-16 Son Johan Olof
1å2m13d Masmästaren Henric Lögdberg
340 1798-12-20 1798-12-30 Gosse Barnet Matthias
1m10d
341 1799-01-17 1799-01-27 Hustru Segri Asmundsdotter Lögdquist
27å11m2d Bruks Arbetaren Asmund Hammarberg
342 1799-01-19 1799-01-27 Lilla doter Margareta
3m9d Bruks Arbetaren Olof Lögdberg
343 1799-02-11 1799-02-24 Masmästar-Åldermannen Johan Lögdberg
66å7m13d
344 1799-02-13 1799-02-24 Mästarsvennen Matts Ståhlberg
69å10d
345 1799-03-25 1799-03-28 Äldsta Doter Märta Lagfors 4å1m24d Bruks Predikanten P. Ledin Asmundsson
346 1799-03-28 1799-04-07 Efterlämnade Enka Brita Andersdotter
66å3m Bruks Arbetaren Esaias Holmberg
347 1799-04-15 1799-04-28 Son Eric
3m4d Bruks-arbetaren Asmund Hammarberg
348 1799-08-12 1799-08-18 Mjölnaren Eric Pehrsson Lögdqvist
52å1m10d
349 1799-10-09 1799-10-27 Bruks-arbetaren Anders Zachrisson Hammarberg
27å6m2?d
350 1800-01-11 1800-01-19 Enka Märta Jacobsdotter
76å3m Afleden Mäster-Swennen Matts Ståhlberg
351 1800-04-12 1800-04-20 Hustru Ingri Pehrsdotter
69å4m Bruks-Arbetaren Pehr Jonsson Lögddahl
352 1800-05-14 1800-05-18 Doter Catharina
16å6m15d Bruks Arbetaren Olof Byström
353 1800-05-12 1800-05-18 Son Æstan
7m1?d Skepparen Matts Lögdgren
354 1800-05-29 1800-06-08 Son Petrus
8m Byggmäst. Jon Lögdquist
355 1800-06-02 1800-06-08 Doter Helena Brita
3å6m1?d Landb. Anders Byström
356 1800-06-25 1800-06-29 Flickan Margreta Henricsdotter Tynderö och Skäggsta 4å5m25d?
357 1800-07-26 1800-08-03 Yngre son Olof
1å3m27d? Sokneskräddaren Olof Lingensee
358 1800-10-11 1800-10-19 Lilla son Jan Olof
2m6d Smeden Jan Olof Forslund?
359 1800-11-04 1800-11-16 Son Johan Peter
7å8m25d Mästersw. Eric Hammarberg
360 1800-12-10 1800-12-21 Landbonden Olof Ersson Nässtrand Rij? 49å6m
361 1801-02-05 1801-02-15 Hustru Lisa Olsdotter
73å Bruks-Arbet. Olof Skog
362 1801-05-29 1801-06-07 Hustru Sara Olsdotter
51å Mästersvännen Matts Berggren
363 1801-09-16 1801-09-20 Dr Brita Lisa
2å1m21d Spik-Smeden Anders Fægelin
394 1807-07-21 1807-07-22 Klen Smeds Lärlingen Pehr Sjödahl
26å
364 1801-09-17 1801-09-20 Son Anders
10m10d Spik-Smeden Anders Forsslund
365 1802-06-07 1802-06-14 Hustru Helena Pehrsdotter
50å1m5d Mas-Mästaren Isac Olofsson Lögdberg
366 1802-07-19 1802-08-01 Son Anders
7m27d Hyttedrängen Olof Lögdberg
367 1802-10-07 1802-10-17 Bruks-Arbet. Isac Hansson Fogel
65å3m27d
368 1802-11-29 1802-12-05 Doter Juliana Brita
5m Bruks-Arbetaren Pehr Jonsson Lögddahl
369 1803-04-25 1803-05-08 Bruks Skomakaren Jon Nilsson Byström
87å
370 1803-07-03 1803-07-14 Mäster Svännen Matts Jansson Hammarberg
72å9m11d
371 1803-08-16 1803-08-21 Oägta Flickebarnet Anna Lena
4m2?d
372 1803-09-03 1803-09-11 Hustru Johanna Ersdotter
68å Bruks Arbetaren Måns Lögdin
373 1803-11-04 1803-11-13 Kohlaren Lars Olofsson Lögdlund Stor-Rote Allmänning 66å2m2d
374 1804-02-10 1804-02-26 Hustru Catharina Waxell
38å10m Mäster Smeden Pehr Snitt
375 1804-04-17 1804-04-22 Hustru Märta Rofsberg
41å Skepparen Eric Lögddahl
376 1805-01-13 1805-01-20 Son Gustaf
3m10d Hr Bruks Patron J. J. Petré
377 1805-07-06 1805-07-14 Hustru Greta Simonsdotter Lögdquist
27å3m27d Yngre Eric Berggren
378 1805-08-25 1805-09-01 Hustru Malin Ersdotter
72å2m Förre Uppsättaren Eric Mattsson Lögdgren
379 1806-02-09 1806-02-16 Bruks Arbetaren Måns Jonsson Lögdin
80å
380 1806-04-18 1806-04-27 Son Lars Pehr
20d Bruks Arbetaren Asmund Hammarberg
381 1806-05-22 1806-05-26 Bruks Skepparen Eric Lögddahl
46å24d
382 1806-07-06 1806-07-13 Doter Märta
3å10m12d Rättaren Olof Åkerman
383 1806-10-20 1806-11-02 Förre Uppsättaren Christopher Åvall
72å10m18d
384 1806-10-20 1806-11-02 Bruks Arbetaren Zachris Hammarberg
71å5m9d
385 1806-12-09 1806-12-21 Enka Brita Jansdotter
73å6m Afl. Matts Jansson Hammarberg
386 1806-12-12 1806-12-21 Rost Brännaren Eric Berglund
65å
387 1807-05-09 1807-05-18 Son Matts
5å4m5d Bruks Arbetaren Matts Thun
388 1807-05-25 1807-05-31 Doter Stina Cajsa
2m Mästare Smeden Lars Westling
389 1807-05-31 1807-06-07 Enkan Sara Fridahl
68å
390 1807-06-04 1807-06-07 Förra Mäster Svennen Matts Berggren
58å5m
391 1807-06-07
Son Nils
17å3m18d Skeppar Höglin
392 1807-06-23 1807-07-07 Oägta Piltebarnet Carl Eric
5m7d
393 1807-07-18 1807-07-26 Son Jan Eric
8å6m Mäster Smeden Pehr Snitt
395 1808-03-28 1808-04-03 Enka Sara Jonsdotter
81å9m Afl. Matts Ersson Berggren
396 1808-09-15 1808-09-18 Hustru Catharina Jonsdotter Lögddahl
61å Klen-Smeden Asmund Pehrsson Lögdquist
397 1809-01-07 1809-01-15 Son Eric
1å11m Spik-Smeden Anders Fægelin
398 1809-05-16 1809-05-22 Fattig-Hjonet gamla Pigan Märta Andersdotter
73å6m
399 1809-06-17 1809-06-20 Enka Catharina Forssman
51å Afl. Mjölnar. Eric Lögdquist
400 1809-06-18 1809-06-20 Son Pehr
16å3m Torpar. Pehr Ersson Hammarberg
401 1809-07-09 1809-07-16 Doter Stina Märta
1å1m1d Smeden Eric Fahlberg
402 1809-07-14 1809-07-23 Mäster-Svennen Erc Hammarberg
58å5m
403 1809-08-30 1809-09-03 Son Asmund
9å6m2d Bruks Predik. Magr Pehr Ledin
404 1809-10-03 1809-10-08 Fattig-Hjonet, Enka Brita Hansdotter Fogel
76å Afl. Hinric Byström
405 1810-04-07 1810-04-20 Son Nils
1m26d Uppsättaren Matts Sjöberg
406 1810-07-01 1810-07-03 Hustru Märta Isacsdotter
76å Bruks Arbetar. Jon Pehrsson Lögdstedt
407 1810-07-11 1810-07-13 Son Asmund
8d Bruks Arbetar. Asmund Hammarberg
408 1811-03-24 1811-03-25 Förre Bruks Arbetaren Olof Skog
71å9m
409 1811-04-05
Bruksarbetaren Erik Berggren
70å
410 1811-06-06 1811-06-16 Gossbarnet Jonas Backlund
3m4d
411 1811-06-29 1811-07-08 Herr Bruks Patronen Joh. Jacob Petré
61å3d
412 1812-06-07 1812-06-14 Son Asmund
22å3m7d Bruks Arbet. Pehr Erss. Hammarberg
413 1812-11-04 1812-11-08 Torparen Erik Berglund Pontören? 45å3m3d
414 1813-01-03 1813-01-06 Gammal Piga Brita Åström
56å
415 1813-02-19 1813-02-28 Flick Barnet Anna Greta
3m Bruksarbetaren Erik Hammarberg
416 1813-04-09 1813-04-16 Gamla Mäster Smeden Paque Åström
82å
417 1814-03-03 1814-03-13 Hustru

71å Pehr Skog
418 1814-03-06 1814-03-13
Pehr Skog
71å
419 1814-08-20 1814-08-28
Erik Matsson Lögdgren
79å
420 1814-09-04 1814-09-11 Masmästar Enkan Greta Boldner
58å
421 1814-09-19 1814-09-25 Enka Märta Pehrsdotter
75å6d Upsättaren Christopher Åvall
422 1814-12-01 1814-12-11 Pigan Maria Hammarberg
51å1m8d
423 1815-06-01 1815-06-04
Lars Ersson Hamrin
75å5m1d
424 1815-12-10 1815-12-17 Dotter Helena Margreta
5d Snickaren Olof Byström
425 1815-12-20 1815-12-26 Enkan Stina Fahlberg
76å
426 1816-02-20 1816-03-03 Dotter Johanna Magdalena
1m14d Bruksarbetaren Mats Lögdgren
427 1816-03-11 1816-03-15 Bruksarbet. Nils Sjöberg
68å
428 1816-07-29 1816-08-04 Hustru Cajsa Greta Burén
35å5m18d Masmästar Mats Lögdberg
429 1816-09-12 1816-09-22 Hustru Catharina Vallin
53å Bruksarbetaren Anders Holmberg
430 1817-06-29 1817-07-02 Hustru Emerentia Olofsdotter
66å Afskedade Krono Båtsm. Jöns Gumse
431 1817-07-16 1817-07-20 Oägta Gossbarnet Carl Johan
3m11d
432 1817-08-27 1817-08-31 Pigan Ingrid Lögddahl
36å
433 1817-10-29 1817-11-09 Hustru Brita Eliadotter
42å21d Rättaren Olof Åkerman
434 1817-12-14 1817-12-21 Uppsättaren Pehr Lögddahl
72å3m10d?
435 1817-12-08
? vandrande arbetskarlen Jöns Bångberg
37å
436 1818-05-03 1818-05-18 Dotter Märta Stina
1å3d Bruks Arbetaren Nils Ljusberg
437 1818-08-13 1818-08-23 Barnet Nils Runnbacken 1m
438 1818-09-07 1818-09-13 Son Johan Olof
23d F. Sjömannen Gabriel Renman
439 1818-12-25 1819-01-01 Enka Greta Pehrsdotter
57å Pehr Jonsson Lögddahl
440 1819-02-02
Son Hans
1d Bruks Arbet. Olof Hansson
441 1819-06-22 1819-06-27 Dotter Anna Stina
3m22d Bruks Arbet. Isak Hammarberg
442 1819-08-03 1819-08-08 Bruks Torp. Olof Byström
71å7m3d
443 1819-08-08 1819-08-15 Barnet Nils
20d Byggmästar Olof Byström
444 1819-08-22 1819-08-26 Son Carl Arendt
6m20d Bruks Predik. Joh Ångström
445 1819-09-15 1819-09-19 Dotter Anna Stina
Bokaren Erik Byström
446 1819-11-29 1819-12-05 Enkan Helena Pehrsdotter
75å4m1d
447 1820-07-08 1820-07-16 Hustru Catharina Lögdholm
58å11m Olof Lögdberg
448 1820-08-20 1820-09-03 Bruks Torparen Anders Jonsson Byström
72å6m19d
449 1820-10-27 1820-11-05 Bruks Pigan Helena Lögddahl
75å
450 1821-03-21 1821-04-01 Goss Barnet Erik
2m5d
451 1821-07-24 1821-07-29 Enka Catharina Carlsdotter
93å Elias Lögddahl
452 1821-10-25 1821-11-04 Torp. Pehr Ersson Hammarberg
72å9m15d
453 1821-11-12 1821-11-18 Son Anders
28d Skomakaren Johan Fridahl
454 1822-05-24 1822-06-02 Son Carl Fredrik
1d Torp. Johan Vågberg
455 1822-09-03 1822-09-08 Oägta Flickbarnet Greta Cajsa
12d
456 1822-10-20 1822-10-27 Goss-barnet Matts Petter
4å5m16d Afskedade Krono Båtsmanen Jöns Lingensjö
457 1823-04-06 1823-04-13 Hustru Sara Eliædotter
79å Bruksarbet. Simon Lögdquist
458 1823-07-20 1823-07-27 Lilla son Matts Jonas
9d Dagsv. Karlen Lars Thun
459 1823-09-20 1823-09-28 Bruks Arb. Matts Thun
79å
460 1823-11-30 1823-12-07 Gamla Pigan Johanna Olsdotter
65å
461 1823-11-29 1823-12-14 Hustru Catr. Olsdotter
77å8m11d Klockaren Burén
462 1823-12-08 1823-12-14 Klockaren vid Lögdö Bruk Olof Burén
73å3m2d
463 1823-12-25 1824-01-?? Son Joh. Eric
2å11m25d Major Dreyer
464 1824-03-10 1824-03-21 Dotter Märta Lisa
2å7m11d Torp. Paul Olsson
465
1824-06-20 Enka Lena Ersdotter
86å Berggren
466 1824-10-12 1824-10-24 Son Gustaf Eric
11å10m22d Stalldrängen Eric Berggren
467 1825-04-23 1825-05-01 Dotter Brita Stina
7m28d Torp. Pehr Fröling
468 1825-08-25 1825-09-04 Dr Anna Stina
18d Br. Arb. Matts Lögdgren
469 1825-05-07 1825-05-15 Afsked. Krono Båtsmannen Jöns Lingensjö
Ålderdom
470 1825-08-24 1825-09-04 F.d. Skrädd. Gesällen Hans Edstedt Ståkholm 65å
471 1826-01-24 1826-01-29 Hustru Anna Larsdotter
76å Bruks Arbetaren Eric Högberg
472 1826-01-31 1826-02-05 Dotter Ingrid Märta
1m20d Bruks Arbetaren Jöns Lögdsten
473 1826-02-23 1826-03-01 Dotter Anna Charlotta
9m8d Bruks Predikanten P.S. Wasenii
474 1826-06-04 1826-06-11 Lilla dotter Anna Stina
3m3d Bruks Arbetaren Isac Hammarberg
475 1826-07-09 1826-07-16 Enkan Lisa Pålsdotter Rii 73å10m15d
476 1826-02-13 1826-02-19 Bruks Arbetaren Eric Lögdstén
67å4m17d
477 1827-06-06 1827-06-10 Bruks Arbet. Simon Lögdqvist
85å4m13d
478 1827-07-26 1827-08-05 Hustru Stina Eliædotter
77å11m10d Gamla Fisk. Asmund Lögdqvist
479 1827-10-03 1827-10-14 Enkan Greta Hammarberg
78å8m1?d
480 1827-05-02 1827-05-06 Bruks Arbetaren Asmund Hammarberg
73å6m19d
481 1827-11-18 1827-11-15 Hustru Anna Burén
50å11m25d Br. Arbet. Gundin
482 1828-03-07 1828-03-16 Dr Maja Stina
1m25d Bruks Arbet. Olof Andersson
483 1828-09-28 1828-10-05 Hustru Märta Olsdotter Byn 48å Bruks Torparen Eric Olofsson
484 1828-09-23 1828-10-05 Son And. Olof
2?d Bruks Arb. Mats Sundberg
485 1829-05-07 1829-05-17 Bruks Arb. And. Holmberg
75å4m6d
486 1829-07-10 1829-07-12 Son Pehr Eric
2m Br. Arb. Pehr Sjödahl
487 1830-01-10 1830-01-17 Enka Ingr. Larsdotter Hammarberg
78å1m20d
488 1830-01-26
Dr. Cajsa Stina
10d Eric Berglund
489 1830-05-15 1830-05-20 Pigan Carolina Fredr. Vidlund
31å7m27d
490 1830-10-07 1830-10-17 Dotter Anna Märta Byström
1m15d T. Ol. Byström
491 1830-10-17 1830-10-21 Drängen Anders Wågberg
30å4m16d
492 1830-09-12 1830-09-26 Unga Br. Arb. Pehr Rosengren
23å9m29d
493 1830-12-25 1831-01-05 Enkan Juliana Fogel
89å
494 1831-04-27 1831-05-08 Hustru Brita Lögdquist
57å2m18d Bruks Arbetaren Hamrin
495 1831-03-10 1831-03-20 Hustru Anna Cajsa
62å6m Bruks Arbet. Mats Lögdgren
496 1831-06-26 1831-07-10 Gamla Fiskaren Asmund Lögdqvist
84å11m25
497 1831-06-30 1831-07-10 Gamla Masmäst. Isac Lögdberg
84å29d
498 1831-09-14 1831-09-18 Hustru Brita Lögdqvist
59å1m1d Upsätt. Er. Näström
499 1831-09-22 1831-10-01 Upsättaren Jonas Byström
46å6m3d
500 1832-02-15 1832-02-26 Bruks Torparen Eric Hammarberg
56å5m18d
501 1832-05-11 1832-05-20 Hustru Greta Vestling
68å7m26m Mäst. Smed And Fægelin
502 1832-06-10 1832-06-17 Spiksmeden Nicolaus Fægelin
28å5m7d
503 1832-08-07 1832-08-12 F. Mäst Smeden Jonas Ståhlberg
73å2m17d
504 1832-09-15 1832-09-23 Lilla son Eric Jonas
2m3d Torp. Olof Byström
505 1833-03-19 1833-03-31 Son And. Jonas
5å5m8d Br. Arbet. And. Wiklund
506 1833-01-12
Bruks Arbetaren Ol. Holmberg
28å1m23d
507 1833-02-16
Son Anders Gustaf
2m Bruks Arbetaren M. Sundberg
508 1834-03-03 1834-03-16 Lilla dotter Maja Stina
6å5m8d Bruks Arbetaren Eric Hammarberg
509 1834-02-09 1834-02-16 Hustru Sara Greta
41å1m9d Br. Arb. Er. Åkerdahl
510 1834-02-10 1834-02-16 Lilla son Mathias
1d Br. Arb. Er. Åkerdahl
511 1834-03-27 1834-04-06 Enka Anna Olsdotter
87å Torp. Peter Ersson Hammarberg
512 1834-06-03 1834-06-15 Son Jonas
11å2m2d Bruks Torp. Isac Jonsson
513 1834-07-28
Son Isac
1å2m10d Is. Hammarberg
514 1834-08-12 1834-08-17 Son Asmund Hammarberg Rii 3m4d Bruks Torp. Martin Hammarberg
515 1834-08-12 1834-08-17 Enka Greta Hammarberg
72å11m8d Bruks Arbet. Eric Lögdsten
516 1835-04-04 1835-04-12 Hustru Märtha Pehrsdotter
55å Hytt Drängen Olof Lögdberg
517
1835-03-22 Dotter Carin
10å9m2d Majoren och Riddaren A. Dreijer
518 1835-11-02 1835-11-15 Upsättaren Eric Näsström
57å11m1d
519 1836-08-21 1836-09-11 Lilla Dotter Anna Stina
3m3d Torp. Isac Jonsson
520 1836-09-07
Son Eric Jonas
7m Torp. Olof Byström
521 1836-11-17 1836-11-27 Hustru Ingrid Brita
56å11m9d Torp. Fröling
522 1837-04-13 1837-04-20 Bruks Torp. Er. Olsson Byström
56å6m10d
523 1837-04-20 1837-04-30 Hustru St. C.
46å2m29d Bruks Arbet. Olof Dahlberg
524 1837-05-21 1837-06-04 Son Pehr Olof
6m3d Bruks Arbet. Er. Berglund
525 1837-05-22 1837-06-04 Son Martin Johan
4m3d
526 1838-08-11
Hyttdrängen Olof Lögdberg
70å2m20d
527 1838-10-17 1838-11-04 Enka

78å5d Paqve Åström
528 1838-10-19 1838-11-04 Pigan Brita Fogel
67å8m14d
529 1839-01-26 1839-02-03 Spiksmeds Mäst. And. Fægelin
83å
530 1839-01-27 1839-02-03 Bruks Arbet. Pehr Lögdgren
31å11m13d
531 1839-05-14 1839-05-19 Mademoiselle

42å
532 1839-05-17 1839-05-19 Br. Arbet. Jonas Byström
43å10m5d
533 1839-08-10? 1839-08-18? Lilla son Eric Petter
1m8d Br. Arb. E. Abrsn Hammarberg
534 1839-05-03 1839-05-09 Hustru Segrid
40å1m23d? Bruks Arbet. Jonas Byström
535 1839-12-24 1840-01-01 Hustru Anna Lena Backlund
27å7m9d Bruks Arbet. Er. Åslund
536 1839-05-06 1839-05-09 Br. Arb. Jan Sjödahl
31å8m9d?
537 1839-09-17
Br. Arb. Jan Hammarberg?
57å1m19d
538 1840-01-__
Stall Drängen Eric Berggren
68å5m12d
539 1840-03-16 1840-03-22 Bruks Arbetaren Jonas Backlund
50å6m19d
540 1840-03-17 1840-03-22 Son Nils Johan
8m16d Bruks Arbetaren Ljusberg
541 1840-03-23 1840-03-29 Spiksmeden Anders Fægelin
53å4m29d?
542 1840-04-26 1840-05-03 Dotter Anna Maria
3å4m5d? Bruks Arbet. Gust. Sjöberg
543 1840-04-26 1840-05-03 Oägta Barnet Cajsa Märta
7m25d
544
1840-07-12 Dr Anna Matilda

Br. Arbet. Isac Hammarberg
545 1840-08-29
Son Jonas
49d? Bruks Arb. Ljusberg
546 1840-11-02 1840-11-15 Enkan Anna Båldner Rii 82å3m
547 1841-03-03 1841-03-14 Mjölnare Enkan Cath. Lögdqvist
78å2m25d
548 1841-07-01 1841-07-11 Enka Anna Larsdotter
90å Afl. Ol. Ersson Näsström