Dödsregister Lögdö bruksförs C:3
Dödsdatum Begrdatum Titel Namn Adress Ålder Anhörig
1841-03-03 1841-03-14 Mjölnare Enkan Catharina Lögdquist
78å2m25d
1841-07-01 1841-07-11 Enka Anna Larsdotter
90å Ol. Näsström
1841-08-15 1841-08-22 Barn Mathias
3m1d Arb. P. G. Ståhlberg
1841-12-14 1841-12-26 H. Anna Jönsdotter
58å6m12d Torp. Joh. Wågberg
1842-04-28 1842-05-05 Enka Brita Berggren
86å2m Afl. Sjöberg
1842-05-22 1842-05-29 Arbetskarlen P. G. Stålberg
25å3m7d
1842-08-08 1842-08-21 Barn Brita Lisa Byn 2m3d Torp. O. Byström
1842-09-04 1842-09-18 Barn Carl Johan Rii 2m22d Torp. M. Hammarberg
1842-09-24 1842-10-02 Hustru Sara Berggren
83å11m27d Arbetaren P. Stålberg
1842-10-26 1842-11-04 Masmästare Enkan Greta Wallbom
79å7m19d
1842-12-28 1843-01-06 Barn Petrus
1m18d Ups. Joh. Pet. Hammarberg
1843-01-03 1843-01-06 Barn Johan
1m24d Ups. Joh. Pet. Hammarberg
1843-01-13 1843-01-29 Barn Märta Brita
1m12d Torp. Zachr. Hammarberg
1843-11-16 1843-11-26 Hustru Cath. Byström
64å7m19d Klockaren N. Ljusberg
1843-12-24 1843-12-31 Bruks Arbetaren Maths Lögdgren
85å2m22d
1844-03-01 1844-03-10 Dödfödda Gossebarn


Maths Berggren
1844-09-05 1844-09-13 Barn Johan Peter Byn 6m23d Torp. C. Joh. Vallin
1844-09-20 1844-09-29 Barn Anders Jonas
1m22d Bruks Arb. P. Byström
1844-12-30 1845-01-06 Barn Johan Olof
12d Kört. Johan Byström
1845-01-27 1845-02-14 Bruks Arbetaren Joh. Peter Fegelin
43å10m4d
1845-03-16 1845-03-23 Inhysesmannen Erik Ersson Byn 73å
1845-04-15 1845-04-27 Hustru Clara Fegelin
36å3m17d Arb. Paul Byström
1845-05-03 1845-05-12 Hustru Helena Ersdotter
89å2m21d F. Byggm. N. Byström
1845-07-18 1845-07-22 Son Hans Fredrik
15å7d Arb. Er. Åkerdahl
1845-11-07 1845-11-13 Hustru Anna Eliædotter
62å7m22d Torparen P. Fröling
1845-12-14 1845-12-25 Trädgårdsmästaren Lars Åberg
84å8m4d
1846-01-30 1846-02-08 F. Byggmästaren Nils Byström
92å4m8d
1846-03-16 1846-03-22 Barn Maja Stina
8m25d Arb. Karlen C. Joh. Wallin
1846-10-12 1846-10-18 Enka Catharina Lögdahl
66å22d P. Sjödahl
1847-01-30 1847-02-28 Barn And. Jonas
9d Upps. J. P. Hammarberg
1847-02-13 1847-02-28 Bruks Arbetaren Pehr Stålberg
79å10m1d
1847-11-10 1847-11-21 Enka Cath. Fridahl
70å10m5d Afl. Spiksm. A. Fegelin
1847-11-30 1847-12-19 Majoren och Ridd. Arendt Dreijer
67å10m
1847-12-13 1847-12-19 Gamla Pigan Stina Ståhlberg
81å10m11d
1848-03-03 1848-03-19 Hustru Christina Lögdsten
51å11m7d Dagkarlen J. Wiklund
1848-03-24 1848-04-09 Enkefru Christina Bistedt
73å4m23d
1848-11-11 1848-11-19 Hälftenbrukaren Isak Jonsson Lunde 49å7m17d
1849-03-29 1849-04-08 Oäkta Barnet Catharina Mathilda
6m11d
1849-07-10 1849-07-15 Kolaren Jöns Lögdsten
56å1m29d
1849-08-02 1849-08-07 H:u Mar. Chr. Tillgren
59å1m5d Rättaren Joh. Valin
1849-10-13 1849-10-21 Gamla Pigan Catharina Hammarberg
69å11m4d
1849-10-19 1849-10-28 Gamla Pigan Brita Berglund
77å7m18d
1849-10-20 1849-10-28 Körtorparen Johan Wågberg
66å7m10d
1849-10-31 1849-11-18 Dammvaktaren Jonas Lögdquist
80å2m9d

1850-02-03 Dödföd. flickeb.


Bruksarbet. Joh. Fr. Hartman
1850-03-19 1850-03-24 Stina Brita

1t
1850-03-30 1850-04-07 E:a Br. Matsdotter Lunde 84å11m18d Afl. Extr. Br. arbet. Erik Ersson
1850-06-22 1850-06-30 D:r Sara Matilda
2å10m10d Körtorp. Martin Hammarberg
1850-06-24 1850-06-30 Körtorparen Martin Hamrin Guldnäset 78å2d
1850-09-16 1850-09-22 Torpare Enkan Ingri Pehrsdotter Rii 80å
1850-11-01 1850-11-17 Enkan A:a M:ria Walberg Masugns Roten 85å
1850-12-06 1850-12-15 F. Rättaren Johan Wallin
72å
1851-02-07 1851-02-23 E:a Carin Berggren
82å10m24d Afl. Er. Berglund
1851-03-06 1851-03-23 E:a Carin Åström
78å11m18d Afl. Brukarb. J. Lögdquist
1851-10-02 1851-10-12 Son Carl Petter
27d Paul Byström
1851-11-02 1851-11-23 D:r Cajsa Brita
10d Br. Arb. N. O. Byström
1852-01-16 1852-01-25 Son Pehr Erik
11d
1852-01-29 1852-02-08 Kyrkowärden Hans Ol. Fegelin
62å2m4d
1852-05-26 1852-05-30 Pigan Brita Sofia Holmberg
22å4m20d
1852-08-25 1852-08-29 H:u Lovisa Fegelin
56å1m5d Br. Arb. A. Vågberg
1852-10-24 1852-10-31 Uppsättaren Erik Åslund
45å2d
1852-11-26 1852-12-12 Körtorparen Gust. Aug. Wallin
31å9m5d
1853-01-27 1853-01-06 E:a Anna Beata Roten 27å11m28d Torparen Jan Andersson
1853-03-06 1853-03-19 Son Joh. Fredrik Tynderö 6m13d Dr. J. O. Edlund
1853-03-10 1853-03-19 E:a Stina Larsdotter
81å3m10d Asm. Hammarberg
1853-04-28 1853-05-08 Hustru Cathar. Olofsdotter
62å9m10d Dagekarl. Erik Byström
1853-06-03 1853-06-12 Hustru

56å11m21d Dagekarl. Christoff. Lögdquist
1853-06-03 1853-06-12 Hustru

52å3m21d Torparen Joh. Byström
1854-01-21 1854-01-27 H:u Cathar. Åkerman
55å2m1d Klockar. Nils Ljusberg
1854-05-26 1854-06-04 Hustru Anna Stina Stålberg
51å5m27d Torp. Asm. Stålberg
1854-06-04 1854-06-11 Arbetskarl. Ol. Thunberg
78å3m16d
1854-06-04 1854-06-11 Dotter Anna Petronella
1d Arbetsk. Jonas Wiklund
1854-12-25 1854-12-31 Dödfödda Dotter


Arb. Johan Fr. Hartman
1855-03-06 1855-03-11 Enkan Anna Stålberg
91å11m4d
1855-03-28 1855-04-06 Drängen Jonas Harmin
17å2m14d
1855-12-08 1856-01-13 Hustru Brita Cajsa Holmberg
64å2m8d Dagek. Matts Sundberg
1856-05-12 1856-05-16 Pigan Rebecka Westling
62å
1856-07-04
Gossen Simon Åkerdahl
10å7m22d
1856-11-28 1856-12-07 Enkan Catharina Åberg
73å6m21d
1857-01-03

Abraham Ol. Ahlberg
78å28d

1857-03-__ Dödfödde son


Arbetaren Joh. Fredrik Hartman
1857-05-12
Klockaren Nils Ljusberg
76å11m24d
1857-08-06 1857-08-16 Hustru Marta Brita Harmin Gullnäs 57å Bruks Torp. Maths Berg
1857-09-08 1857-09-13 Son Mattias Petter
1å1m4d Bruksarbetaren Matts Lögdgren
1857-10-16 1857-10-25 Hustru Anna Hammarberg
74å2m21d Bruksarb. Er. Gundin
1857-10-23 1857-11-08 Byggmästaren Olof Byström
74å8m
1858-02-21 1858-02-28 Bruksarbet. Matts Sundberg
69å3m19d
1858-02-28 1858-03-14 Hustru M. H. Byström
44å12d Bruksarbet. Erik Hammarberg
1858-03-20 1858-03-25 F. d. Masmästar. Matts Lögdberg
70å3m17d
1858-04-06 1848-04-18 Dödfödda Dotter


Arb. Aron Hammarberg
1858-04-22 1858-05-02 Bruksarbetaren Nils P. Ljusberg
22å
1858-05-21 1858-05-26 Bruksarb. Anders Wiklund
58å
1858-05-23 1858-05-26 Dotter Johanna Erika
16å Bruksarb. Johan Byström
1858-06-26 1858-07-04 Bruksarbetaren Anders Lögdsten
24å11d
1858-08-24 1858-09-12 Bruksarbetaren Erik Byström
77å5m26d
1858-08-31 1858-09-12 Hustru Anna Lindberg
55å4m7d Bruksarbetaren Ol. Byström
1858-10-10 1858-10-24 Enka Stina Lögdgren
82å Olof Thunborg
1858-11-24 1858-12-05 Dödfödde son


Bruksarb. Johan Olof Edlund
1859-05-16 1859-05-29 Son Eric Jonas
2å6m18d Afl. Anders Lögdsten
1859-10-20 1859-11-06 H:u Stina Märtha Hammarberg
64å1m2d Bruksarbet. Isac Hammarberg
1859-12-27 1860-01-08 Torp. Olof Andersson Dahlberg
65å11d
1860-02-01 1860-02-19 H:u Christ. Hamrin
62å2m11d KörTorp. Pehr Berglund
1860-01-29 1860-02-05 Oäkta son Joh. August
3å9m10d
1860-07-27 1860-08-05 Dagakarl Matts Sjöberg
78å5m1d
1860-08-21 1860-09-02 Bruksarbetaren Nils Byström
73å1m26d
1860-11-23 1860-12-02 F. d. Kohlaren A. Jansson Roten 85å5m24d
1861-04-25 1861-05-05 Torparen Fredr. Åslund Stor-Roten 53å6m23d
1861-06-13 1861-06-23 E:a Carolina Östergren Stor-Roten 62å Afl. Torp. J. Andersson
1861-06-19 1861-06-24 Gossebarn Mathias
3m22d Torpar. Joh. Ol. Edlund
1861-07-24 1861-08-04 Factorismeden och Kyrkovärden Jonas Fegelin
44å5m22d
1861-09-11 1861-09-15 Bruksarbet. Christoffer Lögdqvist
61å11m25d
1861-10-18 1861-10-27 Dotter Märtha Brita
1å4m14d Uppsättar. A. J. Sälldin
1861-11-05 1861-11-10 H:u Greta Hammarberg
61å3m8d Bruksarbet. M. Lögdgren
1861-12-07 1861-12-22 Lilla D:r Greta Cajsa
5m14d Bruksarbet. Joh. Ol. Åström
1862-02-06 1862-02-16 Bruksarbet. Eric Åkerdahl
67å5m21d
1862-02-23 1862-03-02 Masmäst. Frans Ludv. Söderström
48å6m