Födelseregister Lögdö bruksförs C:1
Löpnr Födelsedatum Dopdatum Namn Adress Faderns titel Faderns namn Moderns titel Moderns namn
1 1734-06-28 1734-06-30 Jonas

Pär Andersson Hust. Märetha Jonsdotter
2 1734-07-05 1734-07-07 Margetha

Erik Paquesson H. Barbro Jonsdotter
3 1734-11-29 1734-11-30 Karin Färjeholmen
Olof Abramsson H. Kierstin
4 1734-12-24 1734-12-26 Jonas

Erik Jonsson H. Karin Matsdotter
5 1734-12-27 1734-12-28 Olaus

Olof Nilsson H. Helena Pärsdotter
6 1735-03-01 1735-03-02 Zachris

Johan Pärsson Hust. Margetha Andersdotter
7 1734-03-?? 1734-03-?? Aestanus
Bruks Prästen Patrus Harlin H. Catharina Kiöhn
8 1735-06-04 1735-06-05 Olaus

Pär Olofsson H. Sara ?dotter
9 1735-10-25 1735-10-27 Margetha

Erik Ersson H. Carin
10 1735-11-01 1735-11-01 Ericus

Mats Ersson H. Anika
12 1735-11-07 1735-11-09 Märeta

Anders Larsson? H. Carin
13 1735-12-12 1735-12-14 Andreas

Joen Ersson H. Göle Andersdotter
14 1735-12-22 1735-12-23 Carin

Carl Andersson H. Anika
15 1736-03-03 1736-03-05 Hans

Olof Hansson H. Margetha Ersdotter
16 1736-04-07 1736-04-08 Kierstin Färjeholmen
Olof Abramsson H. Kierstin
17 1736-06-25 1736-06-27 Catharina

Pär Olofsson H. Sara ?dotter
18 1736-09-10 1736-09-12 Christina

Olof Olsson H. Ingrid Asmundsdotter
19 1736-09-13 1736-09-14 Brita Stafre
Erik Tidemansson H. Ingrid Jonsdotter
20 1736-09-17 1736-09-19 Greta

Pär Johansson H. Sigrid Nilsdotter
21 1736-12-11 1736-12-12 Olof

Mårten Mårtensson H. Carin Olofsdotter
22 1736-12-11 1736-12-12 Catharina

Pär Pärsson H. Märetha
23 1737-01-22 1737-01-25 Anders

Olof Andersson H. Sara
24 1737-03-05 1737-03-06 Magdalena

Erik Paquesson H. Barbro Pärsdotter
25 1737-05-06 1737-05-08 Erik

Pär Andersson H. Märeta Jonsdotter
26 1737-05-11 1737-05-13 Isac

Hans Isacsson H. Carin Pärsdotter
27 1737-05-13 1737-05-15 Påhl

Olof Pålsson H. Greta
28 1737-05-21 1737-05-22 Nils

Nils Matsson H. Carin Jacobsdotter
29 1737-09-02 1737-09-04 Lars

Olof Larsson H. Margetha Nilsdotter
30 1737-09-13 1737-09-14 Asmund

Pär Asmundsson Hustru Märeta
31 1737-11-24 1737-11-27 JohannesHelena Johansdotter
32 1738-02-17 1738-02-19 Nils

Mats Ersson H. Anika
33 1738-02-25 1738-02-26 Erich

Joen Ersson H. Göle Andersdotter
34 1738-03-17 1738-03-19 Christina

Mårten Mårtensson H. Carin Olofsdotter
35 1738-05-03 1738-05-05 Sara

Olof Andersson H. Sara Andersdotter
36 1738-08-26 1738-08-28 Märeta

Erik Jonsson H. Carin Matsdotter
37 1738-12-01 1738-12-03 Helena

Olof Hansson H. Margetha Ersdotter
38 1739-06-01 1739-06-03 Carin

Erik Ersson H. Carin Olofsdotter
39 1739-08-10 1739-08-12 Olof

Pär Olsson H. Sara Ravelsdotter?
95 1746-09-07 1746-09-07 Olof

Olof Olsson H. Ingrid Asmundsdotter
96 1746-09-08 1746-09-09 Olaus Georgius
Bruks Patron Edel och Högachtad Herr Philip Krapp Ädla Frun Elsa Lisa Frostera
97 1747-01-09 1747-01-11 Asmund

Erik Johansson H. Karin Asmundsdotter
98 1747-05-31 1747-06-01 Isac

Olof Pålsson H. Greta Johansdotter
99 1747-06-05 1747-06-07 Erich

Pär Asmundsson H. Märeta Simonsdotter
100 1747-04-17 1747-04-19 Erich

Pär Olsson H. Sara Ravelsdotter?
101 1747-08-15 1747-08-16 Cathrina

Jon Ersson H. Göle Andersdotter
102 1747-09-24 1747-09-27 Greta

Erik Ersson H. Carin Andersdotter
103 1748-01-15 1748-01-17 Sigrid

Jon Asmundsson H. Carin Jonsdotter
104 1748-02-01 1748-02-02 Anders

Jon Nilsson H. Märeta Andersdotter
105 1748-03-10 1748-03-13 Cathrina

Christopher Asmundsson H. Margetha Andersdotter
106 1748-05-17 1748-05-18 Claes
Bruks Patron Edel och Högachtadt Herr Philip Krapp Ädla Frun Elsa Elisabetha Frostera
107 1748-05-28 1748-05-29 Barbro

Olof Olsson H. Ingrid Asmundsdotter
108 1748-06-11 1748-06-12 Christiern

Olof Hansson H. Margetha Ersdotter
109 1748-07-23 1748-07-24 Sigrid

Jöns Ersson Hust. Margeta Andersdotter
110 1748-09-30 1748-10-02 Johan

Pär Johansson Hustru Sigrid
111 1748-11-23 1748-11-27 Olof

Erich Nilsson H. Carin Hindrichsdotter
112 1749-01-07 1749-01-08 Matthias Öfwerham.
Erich Ersson H. Carin Andersdotter
113 1749-02-10 1749-02-12 Petrus

Erik Johansson H. Carin Asmundsdotter
114 1749-04-04 1749-04-07 Anika

Olof Larsson Hust. Margetha Nilsdotter
115 1749-11-13 1749-11-14 Petrus

Erik Paquesson H. Barbro Pärsdotter
116 1750-01-06 1750-01-07 Märta Byn
Jon Nilsson H. Märet Andersdotter
117 1750-01-09 1750-01-14 Helena

Christopher Asmundsson Hust. Margetha Andersdotter
118 1750-01-30 1750-02-02 Jonas

Jon Asmundsson Hust. Carin Jonsdotter
119 1750-05-11 1750-05-13 Petrus

Olof Larsson Hust. Margetha Nilsdotter
120 1750-10-05 1750-10-07 Olaus

Erik Ersson Hust. Carin Andersdotter
121 1750-12-17 1750-12-21 Brita

Pär Asmundsson Hustru Märetha Simonsdotter
122 1751-01-25 1751-01-27 Jonas

Joen Ersson Hust. Göle Andersdotter
123 1751-02-14 1751-02-17 Erich

Erik Johansson Hust. Carin Asmundsdotter
124 1751-02-22 1751-02-24 Cathrina Byn
Olof Nilsson Hust. Märeta Larsdotter
125 1751-04-04 1751-04-07 Sara Byn
Erik Nilsson Hustru Carin Hindrichsdotter
126 1751-06-01 1751-06-02 Cathrina

Jöns Ersson Hust. Margeta Andersdotter
127 1751-06-27 1751-06-29 Margareta
Dagswerkskarl Olof Larsson
Margareta Nilsdotter
128 1751-06-30 1751-07-02 Andreas

Christopher Asmundsson
Margreta Andersdotter
129 1751-08-15 1751-08-18 Isac

Eric Paqvesson
Gunila Isacsdotter
130 1751-11-28 1751-11-30 Stina

Jons Nilsson
Märeta Andersdotter
131 1751-12-16 1751-12-22 Jonas

Eric Ericsson
Carin Andersdotter
132 1752-01-09 1752-01-12 Asmund

Jon Asmundsson
Carin Jonsdotter
133 1752-05-02 1752-05-03 Helena

Pähr Johansson
Sigrid Nilsdotter
134 1752-05-12 1752-05-13 Asmund

Olof Olofsson
Ingrid Asmundsdotter
135 1752-10-21 1752-10-25 Andreas

Christopher Asmunsson
Margreta Andersdotter
136 1753-01-03 1753-01-05 Margareta

Pähr Asmundsson
Märet Simonsdotter
137 1753-01-04 1753-01-05 Cathrina
Drängen Pähr Olofsson Änkan Cathrina Ehrsdotter?
138 1753-06-03 1753-06-03 Petrus
Hamarsmed Olof Hansson
Margreta Ericsdotter
139 1753-08-1? 1753-08-12 Barbru

Paque Ericsson
Margreta Isacsdotter
140 1753-08-14 1753-08-19 Olaus

Jonas Styf
Barbru Matsdotter
141 1753-09-13 1753-09-16 Isac

Eric Paquesson
Gunila Isacsdotter
142 1753-09-22 1753-09-23 Nils

Olof Nilsson
Märeta Larsdotter
143 1753-10-13 1753-10-14 Asmund

Eric Johansson
Carin Asmundsdotter
144 1753-12-17
Anika
Smeden Eric Ericsson Hustru Carin Andersdotter
145 1754-01-01 1754-01-06 Andreas
Skräddaren Esaias Christophersson Hustru Brita Andersdotter
146 1754-01-22 1754-01-24 Ifvar Byn
Eric Nilsson Hustru Carin Jonsdotter
147 1754-06-17 1754-06-19 Christina Brita
Bruks Predikanten Jonas Ullberg
Catharina Aspgren
148 1754-07-17 1754-07-21 Eric

Olof Larsson Hustru Margreta Nilsdotter
149 1754-08-21 1754-08-25 Eric

Mats Ersson
Sara Ersdotter
150 1754-11-08 1754-11-10 Märet
Skomakaren Jon Nilsson Hust. Märet Andersdotter
151 1754-12-24? 1754-12-25 Eric

Jon Asmundsson Hustru Carin Jonsdotter
152 1755-08-26 1755-08-31 Clas
Hamarsmeden Jon Ersson Hustru Göle Andersdotter
153 1755-10-01 1755-10-05 Brita

Paque Ericsson
Margreta Isacsdotter
154 1755-11-12 1755-11-12 Barbru

Eric Paquesson Hustru Gunila Isacsdotter
155 1755-12-06 1755-12-07 Anders

Eric Johansson
Carin Asmundsdotter
156 1756-01-12 1756-01-13 Samuel

Hindric Johansson
Ingrid Jonsdotter
40 1739-09-03 1737-09-04 Nils

Pär Johansson H. Sigrid Nilsdotter
41 1739-09-13 1737-09-15 Märeta

Pär Asmundsson H. Märeta Pärsdotter
42 1739-09-22 1739-09-23 Nils

Olof Larsson H. Margeta Nilsdotter
43 1739-12-17 1739-12-19 Stina

Erik Paquesson H. Barbro Pärsdotter
44 1739-12-23 1739-12-26 Helena

Olof Olsson H. Ingrid Asmundsdotter
45 1740-04-04 1740-04-06 Olof

Olof Pålsson H. Greta
46 1740-05-25 1740-05-26 Pähr Stafre
Pär Pärsson H. Märeta Johansdotter
47 1740-07-28 1740-07-31 Matthias
Edel och Högachtat Herr Bruks Patron Philip Krapp Ädla Frun Elsa Lisa Frostera
48 1740-09-26 1740-09-28 Andreas

Jon Ersson H. Göle Andersdotter
49 1740-10-25 1740-10-28 Nils

Olof Larsson H. Margeta Nilsdotter
50 1740-12-13 1740-12-14 Erich

Erik Jonsson H. Carin Matsdotter
51 1741-05-02 1741-05-03 Carin

Olof Hansson H. Margetha Ersdotter
52 1741-05-29 1741-05-31 Brita

Pär Hansson H. Brita Jacobsdotter
53 1741-06-27 1741-06-28 Mårten

Mårten Mårtensson H. Carin Olsdotter
54 1741-09-28 1741-09-29 Brita

Olof Andersson H. Sara Andersdotter
55 1741-10-2? 1741-10-25 Carin

Carl Andersson H. Anica Hansdotter
56 1741-11-06 1741-11-08 Erich

Erik Ersson H. Carin Andersdotter
57 1741-12-21 1741-12-22 Erich

Olof Nilsson H. Helena Pärsdotter
58 1742-01-23 1742-01-24 Simon

Pär Asmundsson H. Märet Simonsdotter
59 1742-02-01 1742-02-02 Brita

Pär Johansson H. Sigrid Nilsdotter
60 1742-03-20 1742-03-21 Greta

Olof Olsson H. Ingrid Asmundsdotter
61 1742-09-28 1742-09-29 Petrus

Erik Paquesson H. Barbro Pärsdotter
62 1742-09-28 1742-09-29 Johannes

Erik Paquesson H. Barbro Pärsdotter
63 1742-10-30 1742-10-31 Margetha

Pär Hansson H. Brita Jacsdotter
64 1743-04-03 1743-04-04 Pähr

Pär Olsson H. Sara Ravelsdotter?
65 1743-09-24 1743-09-25 Märet

Jöns Ersson H. Margeta Andersdotter
66 1743-10-29 1743-10-30 Johannes

Samuel Johansson H. Catharina Ersdotter
67 1743-10-30 1743-10-30 Olof

Olof Larsson H. Margetha Nilsdotter
68 1743-12-03 1743-12-04 Anders

Erik Ersson H. Carin Andersdotter
69 1743-12-29 1743-12-30 Catharina

Jon Ersson H. Göle Andersdotter
70 1744-03-03 1744-03-04 Cathrina

Erik Jonsson H. Carin Matsdotter
71 1744-03-08 1744-03-11 Ericus
Bruks Patron Edel och Högachtat Herr Philip Krapp Ädla Fru Elsa Lisa Frostera
72 1744-09-28 1744-09-29 Helena

Pähr Asmundsson H. Märeta Simonsdotter
73 1745-01-01 1745-01-01 Brita

Erik Ersson H. Carin Andersdotter
74 1745-01-26 1745-01-27 Isac

Olof Pålsson H. Greta
75 1745-03-14 1745-03-17 Johannes

Erik Johansson Hustru Carin Asmundsdotter
76 1745-03-20 1745-03-24 Anica Byn
Olof Nilsson Hust. Märet Larsdotter
77 1745-03-26 1745-03-31 Erich

Erik Paquesson H. Barbro Pärsdotter
78 1745-03-28 1745-03-31 Philip
Bruks Patron Edel och Högachtadt Herr Philip Krapp Ädla Frun Elsa Lisa Frostera
79 1745-04-11 1745-04-14 Jacob
Dagswerkskarl Erik Ersson Hustru Margetha Jacobsdotter
80 1745-07-13 1745-07-14 Erich
Hammarsmed Olof Hansson Hustru Margetha Ersdotter
81 1745-07-18 1745-07-21 Erich Stafre
Philip Swänsson H. Kierstin Nilsdotter
82 1745-11-04 1745-11-04 Petrus
Hamarsmed Jon Ersson H. Göle Andersdotter
83 1745-11-04 1745-11-04 Helena
Hamarsmed Jon Ersson H. Göle Andersdotter
84 1745-12-10 1745-12-15 Catharina
Hamarsmed Jöns Ersson H. Margetha Andersdotter
85 1745-12-15 1745-12-15 Helena

Joen Asmundsson Hust. Carin Jonsdr
86 1746-01-01 1746-01-05 Erich Byn
Erik Nilsson Hust. Carin Hindrichsdotter
88 1746-01-07 1746-01-07 Nils Nätra
Joen Eriksson Gergren Hust. Brita Nilsdotter
89 1746-03-10 1746-03-16 Cathrina

Erik Ersson Hustru Carin Andersdotter
90 1746-03-18 1746-03-22 Cathrina

Olof Larsson Hust. Margeta Nilsdotter
91 1746-04-24 1746-04-27 Brita

Samuel Johansson Hustru Cathrina Ersdotter
92 1746-04-24 1746-04-27 Maria

Samuel Johansson Hustru Cathrina Ersdotter
93 1746-06-28 1746-06-29 Asmund

Christopher Asmundsson Hustru Margetha Andersdotter
94 1746-08-19 1746-08-24 Anika

Jon Nilsson H. Märeta Andersdotter
157 1756-01-22 1756-01-25 Mathias

Mats Matsson Hustru Märet Jacobsdotter
158 1756-02-12 1756-02-22 Helena

Eric Ericsson
Carin Andersdotter
159 1756-02-28 1756-02-29 Brita

Mats Ersson
Sara Ersdotter
160 1756-03-27 1756-03-28 Olof

Christopher Asmundsson
Cherstin Olofsdotter
161 1756-09-04 1756-09-05 Paulus

Johan Olsson
Margreta Hinrichsdotter
162 1756-11-28 1756-11-30 Johanes

Esaias Christophersson
Brita Andersdotter
163 1756-12-26 1756-12-28 Maria

Elias Ersson
Stina Johansdotter
164 1756-06-23
Dödfödde son

Eric Nilsson
Carin Jonsdotter
165 1757-02-17 1757-02-29 Jacob

Mats Matsson
Märet Jacobsdotter
166 1758-01-05 1758-01-08 Johan Philip
Bruks Patron Philip Krapp Fru Elsa Lisa Frostera
167 1758-03-17 1758-03-18 Jonas

Eric Nilsson
Carin Hindrichsdotter
168 1758-04-09 1758-04-11 Gunila

Paque Ericsson
Margreta Isacsdotter
169 1758-05-29 1758-05-31 Segrid

Eric Ersson
Carin Andersdotter
170 1758-08-06 1758-08-06 Jonas

Måns Jonsson?
Johanna Ersdotter
171 1758-09-27 1758-09-29 Sara

Mats Ersson
Sara Jonsdotter
172 1758-10-02 1758-10-03 Eric

Jöns Ersson
Margreta Andersdotter
173 1758-11-19 1758-11-20 Helena

Christopher Asmundsson
Cherstin Pährsdotter
174 1759-01-16 1759-01-17 Hindrich

Johan Olofsson
Margreta Hindrichsdotter
175 1759-05-04 1759-05-06 Eric

Eric Ericsson Fagerlund
Cherstin Olofsdotter
176 1759-05-20 1759-05-20 Jonas
Smeden Mats Matsson Hustru Märet Jacobsdotter
177 1759-08-22 1759-08-26 Margreta
Smeden Jon Ersson Hustru Carin Ersdotter
178 1759-11-11 1759-11-18 Sara

Esaias Christophersson Hustru Brita Andersdotter
179 1759-12-11 1759-12-16 Helena

Nils Olofsson Hustru Anika Olofsdotter
180 1760-01-04 1760-01-06 Eric

Elias Ersson
Stina Johansdotter
181 1760-03-20 1760-03-23 Olof

Anders Carlsson Hustru Märet Olofsdotter
182 1760-03-20 1760-03-23 Anika

Anders Carlsson Hustru Märet Olofsdotter
183 1760-04-02 1760-04-04 Sara

Jon Nilsson Hustru Märet Andersdotter
184 1760-05-24 1760-05-25 Greta

Mats Johansson
Brita Johansdotter
185 1760-05-06 1760-05-08 Anders

Lars Andersson
Brita Philipsdotter
186 1760-05-06 1760-05-08 Stina

Lars Andersson
Brita Philipsdotter
187 1760-06-26 1760-06-29 Olof

Olof Olsson
Cherstin Hindrichsdotter
188 1760-08-07 1760-08-10 Eric

Eric Matsson Hustru Malin Ersdotter
189 1760-08-23 1760-08-24 Brita

Pähr Hansson Hustru Sara Carlsdotter
190 1760-09-05
Anika

Mats Matsson
Märet Jacobsdotter
191 1760-09-15 1760-09-21 Jonas

Hindric Johansson
Ingrid Jonsdotter
192 1760-10-11
Margareta

Paque Ersson
Margreta Isacsdotter
193 1760-10-12
Stina

Eric Ersson H. Carin Andersdotter
194 1760-10-15
Eric

Måns Jonsson
Johanna Ersdotter
195 1761-03-20 1761-03-20 Olof

Jon Ersson
Carin Ersdotter
196 1761-03-23 1761-03-24 Olof

Nils Olofsson
Anika Olofsdotter
197 1761-08-08 1761-08-09 Catharina

Anders Carlsson
Märet Olofsdotter
198 1761-09-04 1761-09-06 Margareta

Zacris Johansson Hustru Stina Olofsdotter
199 1762-04-25 1762-04-26 Maria

Christopher Olofsson
Märet Pährsdotter
200 1762-06-15 1762-06-15 Margreta

Johan Olofsson H. Margreta Hindrichsdotter
201 1762-07-08 1762-07-08 Carl

Per Hansson H. Sara Carlsdotter
202 1762-08-25 1762-08-29 Helena

Elias Ericsson H. Christina Johansdotter
203 1762-11-21 1762-11-23 Johannes

Erich Mattsson Hust. Malin Ersdotter
204 1762-11-26 1762-11-28 Petrus

Olof Olofsson Sundberg Hust. Stina Henrichsdotter
205 1763-01-08 1763-01-09 Catharina

Asmund Pärsson Hust. Märta Ersdotter
206 1763-03-03 1763-03-06 Stina
Skräddaren Esajas Christophersson Holmberg Hustru Brita Ol:dotter
207 1763-04-02 1763-04-02 Anna
Hamarsmeden Mats Matsson Hust. Märta Jacobsdotter
208 1763-04-19 1763-04-21 Stina
Smed. Paque Ersson Hust. Margeta Isacsdotter
209 1763-05-22 1763-05-23 Ingrid
Dagswerkskarl Zachris Johansson Hust. Stina Olofsdotter
210 1763-07-29 1763-07-29 Elsa Lisa
Bruks Patron Herr Matthias Krapp Fru Maria Thorslund
211 1763-07-30 1763-07-31 Pehr
Dagswerksk. Jon Persson Hust. Brita And.dotter
212 1763-10-16
Petter
Dagswerksk. Christopher Olofsson Hust. Märet Persdotter
213 1763-10-23 1763-10-24 Maria
Koldräng. Mats Jansson Hust. Brita Johansdotter
214 1763-11-26 1763-11-27 Jonas
Bokaren Måns Jonsson
Johana Ersdotter
215 1763-12-28 1764-01-01 Jonas
Dagakarl Eric Matsson Lögdgren
Malin Ersdotter
216 1764-03-01 1764-03-03 Olof
Fadern föregafs wara Handelsbetjenten i Sundsvald Olof Harfvelin Pig. Maria Hansdotter
217 1764-05-04
Ett Dödfödt Pilte-Barn
Bruks Patron Hr Matthias Krapp

218 1764-10-21 1764-10-21 Henric
Dagakarl Olof Olofsson Sundberg
Kerstin Henricsdotter
219 1764-11-03 1764-11-04 Hans
? Per Hansson Lögdstrand
Sara Carlsdotter
220 1764-11-05 1764-11-05 Johan
Hyttdräng Johan Olofsson Lögdberg
Margeta Hend.dotter
221 1765-0?-14 1765-0?-17 Elias
Smeden Jon Ersson Lögddahl
Karin Erichsdotter
222 1765-0?17 1765-0?-18 Johanes
Dagakarlen Sachris Johansson Hammarberg
Stina Olofsdotter
223 1765-03-21 1765-03-22 Agneta
Bruks Patronen Hr Matthias Krapp Frun Maria Torslund
224 1765-06-11 1765-06-14 Petrus
Klensmed Asmund Persson Lögdqvist
Märet Ersdotter
225 1765-07-06 1765-07-07 Johanes
Dagak. Eric Matsson Lögdgren
Malin Ersdotter
226 1765-09-18
Eric
Masmästaren Eric Blomberg Hust. Anna Ol.dotter