Födelseregister Lögdö bruksförs C:2
Löpnr Födelsedatum Dopdatum Namn Adress Faderns titel Faderns namn Moderns titel Moderns namn
225 1766-02-02 1766-02-05 Stina
Koldräng. Mats Matsson Stålberg
Märt Is.dottr
226 1766-02-04 176-02-05 Stina
Jernprof: Olof Olofsson Sundberg
Kerstin Henricsdotter
227 1766-02-06 1766-02-07 Elsa Elisabeth
Bruks-patron, Herr Mathias Krapp Fru Maria Torslund
228 1766-03-14 1766-03-16 Barbro
Koldr: Johan Ersson Åström
Anna Ol.dott.
229 1766-04-09 1766-04-11 Andreas
Dagak: Jon Persson Lögdstedt
Brita And.dottr
230 1766-04-09 1766-04-11 Isac
Dagak: Jon Persson Lögdstedt
Brita And.dottr
231 1766-08-15 1766-08-17 Daniel
Uppsätt: Eric Matson Lögdgren
Malin Ericsdotter
232 1766-10-10 1766-10-12 Segrid
Masmäst: Johan Olofsson Lögdberg Hust. Margeta Henricsdotter
233 1766-12-31 1767-01-01 Eric
Dagakarl: Eric Ersson Berggren
Lena Ericsdotter
234 1767-01-22 1767-01-24 Barbro
Fadern föregafs wara Klensmeds drängen Eric Persson Lögdqvist Q.p. Magdlena Ericsdotter
235 1767-01-13 1767-01-19 Cathrina
Damvak. Per Hansson Lögdstrand
Sara Carlsdotter
236 1767-04-12 1767-04-12 Petter
Smedsdr. Mats Matsson Stålberg
Märet Is.dotter
237 1767-05-09 1767-05-10 Brita
Dagak. Måns Jonsson Lögdén
Johanna Ericsdotter
238 1767-06-13 1767-06-14 Eric
Prob. Bredbergs dräng Eric Ersson
Lena Persdotter
239 1767-06-22 1767-06-24 Stina
Oppsättaren Christopher Olofsson Åwall
Märet Persdotter
240 1767-08-03 1767-08-04 Philip Magnus
Bruks Patron, Herr Matthias Krapp Fru Maria Torslund
241 1768-02-04 1768-02-07 Hans
Dagak. Hinric Ersson Byström Hust. Brita Hansd.r Fogel
242 1768-02-06 1768-02-07 Carl
Damv. Per Hansson Lögdstrand Hust. Sara Carlsdotter
243 1768-03-13 1768-03-13 Olof
Dagakarl. Lars Olsson Lögdlund
Märet Ol.dotter
244 1768-03-18 1768-03-20 Catharina
Dagak. Eric Ersson Berggren Hust. Lena Ericsdotter
245 1768-05-21 1768-05-22 Olof
Masmäst. Johan Ol. Lögdberg
Marget Henricsd.r
246 1768-06-29 1768-07-02 Anna
Oppsättar. Eric Matsson Lögdgren
Malin Ericsdotter
247 1768-07-04 1768-07-06 Christina Catharina
Bruks-predikanten Magr. Joan Starin H. Greta Lisa Ahlberg
248 1768-07-25 1768-07-26 Cathrina
Dagakarl. Zachris Johansson Hammarberg H. Stina Ol.dotter
249 1768-07-29 1768-07-31 Margreta
Hammarsmed. Christopher Asmundsson Lögdqvist
Ingebor Jonsdotter
250 1768-07-30 1768-07-31 Cathrina
Bruksskräddaren Esajas Holmberg H. Brita Ol.dotter
251 1768-08-19 1768-08-21 Märta
Klensm. Asmund Persson Lögdqvist Hust. Märet Ersdotter
252 1768-09-15 1768-09-16 Brita
Dagakarl. Johan Samuelsson Holmström Hust. Marget Persdotter
253 1768-10-29 1768-10-30 Märta
Arbet. Eric Ersson Hustru Lena Persdotter
254 1769-01-25 1769-01-28 Olof
Bruksarbetaren Ol. Olsson Lögdlund Hust. Anna Nilsdotter
255 1769-02-03 1769-02-05 Eric
Bruksarb. Jan Ersson Hust. Anna Olsdotter
256 1769-02-08 1769-02-12 Jonas
Bruksarbetaren Jon Persson Hustru Brita Andersdotter
257 1769-03-25 1769-03-27 Chatrina
Bruksarbetaren Hindric Ersson Hust. Brita Hansdotter
258 1769-04-27 1769-04-28 Matthias
Bruks Patron, Herr Matthias Krapp Fru Maria Torslund
259 1769-05-25 1769-05-26 Anna
Bruksarb. Lars Olsson Hust. Märta Olsdotter
260 1769-06-01 1769-06-04 Anna Byn Grufarbetaren Nils Ersson Hustr Magdlena Ersdotter
261 1769-06-21 1769-06-24 Chatrina
Bruksarbetaren Eric Ersson Byström H. Karin Olofsdotter
262 1769-08-11 1769-08-13 Hans
Arbetskarl Isac Hansson Hustru Ingri Hansdotter
263 1769-08-22 1769-08-23 Jonas
Smeden Christopher Asmundsson Hustr. Ingebor Jonsdotter
264 1769-08-21 1769-08-27 Brita
Bruksarbetaren Måns Jonsson Hust. Johanna Ericsdotter
265 1769-10-08 1769-10-10 Margreta Skjepsholmen Bruksarbetaren Ingemar Persson Hust. Brita Hansdotter
266 1769-12-24 1769-12-24 Sara
Arbetskarlen Per Persson Skog Hust. Anna Pehrsdotter
267 1770-01-27 1770-01-28 Anna Christina
Mästar Swän Pehr Ersson Forsman Hust. Catharina Ericsdotter
268 1770-03-04 1770-03-04 Barbru
Dagakarl. Eric Ersson Åström Hust. Märet Jonsdotter
269 1770-05-13 1770-05-13 Eric
Dagakarl. Hindric Ersson Byström H. Brita Hansdotter
270 1770-06-30 1770-07-01 Johannes
Dagakarlen Nils Matsson Hu Brita Pehrsdotter
271 1770-06-29 1770-07-02 Märta
Smedsdrängen Joh Ersson Åström Hust. Anna Olofsdotter
272 1770-07-31 1770-07-31 Maria
Brukspatron, H. Matthias Krapp Fru Maria Torslund
273 1770-09-12 1770-09-16 Sara Byn Daga Karl. Eric Ersson Byström Hust. Karin Olsdotter
274 1770-11-04
Christina
Upsättare Eric Matsson Hustru Malin Ersdotter
275 1771-01-24 1771-01-27 Olof
Dagakarlen Sachris Johansson Hust. Stina Olsdotter
276 1771-02-05 1771-02-10 Brita
Dagakarl Isac Fogel Hust. Ingri Hansdotter
277 1771-02-11 1771-02-13 Lars Magnus
Bruks Predikanten Elof Frisendahl H. Anna Engelmark
278 1771-02-15 1771-02-17 Segri
Klensmed. Asmund Pehrsson Hust. Märet Ersdotter
279 1771-04-19 1771-04-21 Nils
Bruksarbet. Lars Olsson Lögdlund H. Märta Olofsdotter
280 1771-04-25 1771-04-28 Anna

Christoph. Åwall H. Märet Persdotter
281 1771-04-12 1771-04-19 Sara
Bruksarb. Hindric Ersson Byström Hust. Brita Hansdotter
282 1771-04-17 1771-04-19 Cathrina
Bruksarb. Johann Samuelsson H. Margeta Persdotter
283 1771-05-25 1771-05-26 Pehr
Bruks Karl. Pehr Pehrsson Skog Hustru Anna Pehrsdotter
284 1771-06-30 1771-07-02 Eric
Bruksarbet. Nils Ersson Byström Hust. Magdlena Ersdotter
285 1771-07-31
Eric
Bruksarbet. Eric Ersson Berggren H. Helena Ersdotter
286 1771-11-05 1771-11-07 Brita
Hammar Smeden Mats Jansson H. Brita Samelsdotter
287 1771-11-12 1771-11-17 Nils
Bruksarbet. Nils Matson H. Brita Pehrsdotter
288 1771-11-22 1771-11-24 Märta
Smeden Christoph. Asmundsson H. Ingebor Jonsdotter
289 1771-12-10 1771-12-10 Gustaf
Herr Bruks Patron Matthias Krapp Fru Maria Torslund
290 1772-01-30 1772-02-02 Cathrina
Arbetskarl. Eric Ersson Byström Hust. Karin Olofsdotter
291 1772-03-01 1772-03-01 Brita
Bruksarb. Eric Ersson Berglund Hust. Helena Pehrsdotter
292 1772-03-18 1772-03-22 Margareta
Dagakarl. Eric Ersson Åström H. Märta Jönsdotter
293 1772-03-26 1772-03-29 Cahrina
Fadern föregafs wara Kopparslagaren Jan Ström
Hellena Lögdahl
294 1772-04-19 1772-04-20 Andreas
Arbetskarlen Zachris Jansson

295 1772-06-04 1772-06-05 Matthias
Bruks Pred. Elof Frisendahl Hust. Anna Engelmark
296 1772-06-08 1772-06-10 Margareta
Bruksarbetaren Lars Olsson Lögdlund H. Märta Olofsdotter
297 1772-08-13 1772-08-16 Brita
Bruksarbet. Simon Pehrsson Lögdqvist Hustru Sara Eliadotter
298 1772-09-05 1772-09-06 Hindric
Bruksarb. Hindric Ersson Byström H. Brita Hansdotter
299 1772-12-17 1772-12-20 Olof

Jan Ersson Åström Hust. Anna Olsdotter
300 1772-12-25
Bängt
Vice Scholmästaren, Herr
Fru Ewa Qwist
301 1773-01-29 1773-01-31 Segri
Bruksarb. Pehr Persson Skog Hu. Anna Pehrsdotter
302 1773-01-28 1773-01-31 Jonas
Dagakarl. Jon Persson Hustru Brita Andersdotter
303 1773-02-04 1773-02-07 Margareta Chatarina
Hyttdrängen Ol. Olsson Lögdberg Hustru Catharina Pålsdotter
304 1773-03-22
Johannes
Uppsättaren Eric Mattsson Hustru Malin Ersdotter
305 1773-07-16 1773-07-18 Anna
Bruksarbet. Lars Ols.n Lögdlund H. Märta Olsdotter
306 1773-08-12 1773-08-15 Anna
Bruksarbet. Olof Ols.n Lögdlund Hustru Anna Nilsdotter
307 1774-02-09 1774-02-13 Brita
Klensmed. Asmund Persson Lögdqvist Hustru Maret Ersdotter
308 1774-03-06 1774-03-06 Sara
Bruksarb. Joh. Samesson H. Margeta Pehrsdotter
309 1774-07-02 1774-07-02 Maria Wendela
Bruks Predikanten Elof Frisendahl H. Anna Engelmark
310 1774-09-07 1774-09-11 Paulus
Hyttdräng Olof Lögdberg Hustru Catharina Pålsdotter
311 1774-11-24 1774-11-27 Märta
Bruksarbet. Simon Persson Lögdqvist H. Sara Eliadotter
312 1774-12-05 1774-12-08 Brita
Bruksarbet. Hindr. Byström Hust. Brita Fogel
313 1774-12-17 1774-12-18 Christina
Bruksarbet. Eric Åström H. Märeta Jönsdotter
314 1775-01-12 1775-01-15 Sara
Bruksarbet. Pehr Pehrsson Skog Hust. Anna Pehrsdotter
315 1775-03-03 1775-03-05 Margareta
Bruksarb. Lars Olsson Lögdlund Hust. Märta Olsdotter
316 1775-07-22 1775-07-23 Matthias
Bruksarb. Eric Ersson Berggren H. Lena Ersdotter
317 1775-07-23 1775-07-23 Olaus
Bruksarb. Isac Olsson Lögdberg Hust. Lena Pehrsdotter Hammarberg
318 1775-08-14 1775-08-15 Pähr
Bruksarbet. Jan Pärsson Hammarberg Hust. Anna Jonsdotter Byström
319 1775-08-27 1775-08-27 Eric
Bruksarb. Pehr Ersson Hammarberg H. Cathrina Ersdotter Berggren
320 1775-11-17 1775-11-19 Cathrina
Bruksarb. Olof Larsson Strandberg Hust. Maria Michelsdotter
321 1775-12-25 1775-12-26 Johannes
Bruksarb. Olof Lögdberg H. Cathrina Pålsdotter
322 1776-01-05 1776-01-06 Chatrina
Bruksarb. Måns Jonsson Lögdin Hustru Johanna Ersdotter
323 1776-01-05 1776-01-06 Märta
Bruksarb. Måns Jonsson Lögdin Hustru Johanna Ersdotter
324 1776-01-06 1776-01-06 Greta
Bruksarb. Joh. Samuelsson Hustru Margreta Pärsdotter
325 1776-02-18 1776-02-18 Christina
Upsättaren Eric Mattsson Lögdgren H. Malin Ersdotter
326 1776-02-26 1776-02-26 Christman
Bruks Predi. Elof Frisendal H. Anna Engelmark
327 1776-02-26 1776-02-26 Daniel
Bruks Predi. Elof Frisendal H. Anna Engelmark
328 1776-06-02 1776-06-02 Olof
Bruksarbet. Lars Olofsson Lögdlund Hust. Märta Olofsdotter
329 1776-08-05 1776-08-06 Isac
Bruksarbet. Hindric Ersson Byström Hust. Brita Hansdotter
330 1776-12-23 1776-12-26 Anna
Skräddaren Ol. Burén Hust. Cathrina Lögdlund
331 1777-01-11 1777-01-12 Christina Ahlnön Dagakarl. Eric Ersson Byström Hust. Karin Olofsdotter
332 1777-05-03 1777-05-03 Eric Sand?. Daga Karl. Måns Jonsson Lögdin Hust. Johanna Ersdotter
333 1777-06-03 1777-06-08 Olof
Brukskarlen Nils Olsson Byström Hust. Lena Ersdotter Berggren
334 1777-10-22 1777-10-26 Jonas
Bruksarbet. Joh. Persson Hammarberg Hustr. Anna Jonsdotter Byström
335 1777-12-05 1777-12-07 Maria Brita
Bruksarb. Jon Persson Lögdstedt Hustru Märta Isacsdotter Högberg
336 1777-12-17 1777-12-21 Margreta
Bruksarb. Isac Lögdberg Hustr. Lena Persdotter
337 1777-12-31 1778-01-01 Christian
Båtsm. Jöns Gumse Hustru Emerentia Olofsdotter
338 1777-01-05 1777-01-06 Catharina

Carl Gustaf Fridahl Hustr. Sara
339 1778-01-08 1778-01-11 Christina
Bruksarb. Hindric Byström Hu. Brita Hansdotter
340 1778-01-18 1778-01-19 Daniel
Bruksarb. Eric Mattsson Hustru Malin Ersdotter
341 1778-03-07 1778-03-08 Catharina Lagfors Smedsdrängen Matts Berggren Hust. Sara Åström
342 1778-03-09 1778-03-14 Margareta
Bruksarbet. Simon Lögdqvist Hustru Sara Eliadotter
343 1778-03-16 1778-03-17 Sara Margareta Timrå Hyttdrängen Olof Lögdberg Hustru Cathrina Pålsdotter
344 1778-05-01 1778-05-03 Catrina
Bruksarbet. Pehr Ersson Hammarberg Hust. Anna Olofsdotter
345 1778-05-26 1778-05-27 Carl Eric Stockholm Constapelen Matthias Ljungström
Anna Christina Ekman
346 1778-06-23 1778-06-24 Matthias Westanå Smeden Lars Wiberg Hust. Anna Ersdotter Berggren
347 1778-07-06 1778-07-07 Paque Lagfors Hammar Smeden Jan Ersson Åström Hustru Anna Olofsdotter
348 1778-08-02 1778-08-03 Maria
Bruksarbet. Joh. Samelsson H. Margeta Persdotter
349 1778-11-18 1778-11-22 Gustaf
Afskjed. Båtsman Carl G Fridal Hu Sara
350 1778-11-29 1778-12-01 Magdalena
Bruksarbetaren Eric Högberg Hust. Anna Larsdotter
351 1778-11-30 1778-12-01 Märeta
Uppsättaren Christopher Åwall H. Märeta Pehrsdotter
352 1779-01-14 1779-01-16 Jonas
Bruksarbetaren Anders Byström Hust. Anna Båldner
353 1779-02-05 1779-02-07 Brita Margareta
Skräddaren Olof Burén Hust. Catrina Olofsdotter Lögdlund
354 1779-02-16 1779-02-17 Margareta
Fadren föregafs wara drängen ifr Indahl Nils Johansson Pig. här wid Bruket Greta Jonsdotter
355 1779-03-27 1779-03-28 Cathrina
Bruksarb. Nils Byström Hust. Lena Berggren
356 1779-04-29 1779-05-02 Pehr
Bruksarb. Pehr Siödal Hust. Lisa Backman
357 1779-06-14 1779-06-15 Andreas
Bruksarbetar. Eric Er. Berggren Hustru Helena Ersdotter
358 1779-10-16 1779-10-17 Sara Alnön Bruksarbet. Eric Byström Hust. Catrina Olofsdotter
359 1779-11-29 1779-11-29 Eric
Smeden Lars Wiberg Hust. Anna Berggren
360 1779-11-28 1779-11-29 Ingri Brita
Bruksarb. Pehr Hammarberg Hust. Anna Olsdotter?
361 1779-11-30 1779-12-01 Nils
Bruksarbet. Joh. Hammarberg Hustru Anna Byström
362 1780-02-06 1780-02-06 Cathrina
Smeden Eric Hammarberg Hust. Margreta Mårtensdotter
363 1780-03-09 1780-03-12 Eric
Bruksarb. Eric Åström H. Märeta Jönsdotter
364 1780-06-11 1780-06-11 Petrus
Hyttdrängen Isac Lögdberg Hust. Helena Hammarberg
365 1780-06-23 1780-06-24 Eric Hernösand Mölnaren Eric Nyström Hust. Anna Cajsa Holmberg
366 1780-07-23 1780-07-25 Jöns
Båtsman Jöns Gumse Hust. Emerentia Olofsdotter
367 1780-08-18 1780-08-20 Pehr
Uppsättaren Eric Lögdgren Hustru Malin Ersdotter
368 1780-09-24 1780-09-25 Cathrina
Bruksarb. Jonas Lögdqvist H. Christina Pålsdotter
369 1780-10-03 1780-10-08 Eric
Bruksarb. Olof Byström Hust. Lisa Pålsdotter
370 1780-12-29 1780-12-29 Paque
Smeden Matthias Berggren Hust. Sara Åström
371 1781-01-05 1781-01-05 Sara
Torparen Lars Andersson Hustru Brita Philipsdotter
372 1781-01-19 1781-01-21 Olof
Bruksarb. Anders Byström Hust. Anna Bålner
373 1781-01-27 1781-01-28 Samuel
Bruksarb. Joh. Samelsson H. Margeta Pehrsdotter
374 1781-02-11 1781-02-18 Cathrina Margareta
Skräddaren Olof Burén Hust. Catrina Lögdlund
375 1781-03-08 1781-03-10 Eric
Bruksarbetaren Nils Byström Hust. Helena Berggren
376 1781-04-20 1781-04-22 Margreta
Bruksarb. Asmund Christophersson Lögdqvist Hustru Stina Holmberg
377 1781-05-03 1781-05-06 Lars
Smeden Lars Wiberg Hustru Anna Berggren
378 1781-10-10 1781-10-13 Lars
Bruksarb. Eric Högberg Hust. Anna Larsdotter
379 1782-12-11 1781-12-13 IngriLena Jonsdotter
380 1782-01-01 1782-01-06 Olof
Bruksarb. Pehr Ersson Hammarberg H. Anna Olofsdotter
381 1782-02-26 1782-02-28 Matthias
Bruksarb. Nils Siöberg Hust. Brita Berggren
382 1782-04-15 1782-04-16 Elsa Maria
Herr, Bruks Patron Joh. Phi. Krapp Fru Lena Brita Calwagen
383 1782-04-23 1782-04-26 Jonas
Bruksarb. Joh. Persson Hammarberg Hustru Anna Jonsdotter
384 1782-07-28 1782-07-28 Johannes
Bruksarb. Sachris Hammarberg Hustru Ingri Larsdotter
385 1782-08-19
Göran

Eric Giöransson Fahlberg Hust. Stina Persdotter
386 1782-08-28 1782-08-30 Eric
Bruksarb. Isac Åström
Magdlena Johansdotter
387 1782-10-06 1782-10-06 Johannes
Masmästar Ålderman Joh. Lögdberg Hust. Greta Båldner
388 1782-10-09 1782-10-10 Marta
Bruksarb. Eric Byström Hust. Karin Olofsdotter
389 1781-10-25 1782-10-27 Greta Brita
Bruksarb. Olof Lögdlund H. Anna Nilsdotter
390 1782-11-28 1782-12-01 Lars
Mölnaren Eric Nyström H. Cajsa Holmberg
391 1782-12-02 1782-12-03 Cathrina
Smeden Lars Wyberg Hust. Anna Berggren
392 1783-02-23 1783-02-23 Olof
Bruksarbet. Nils Olsson Byström H. Lena Ersdotter Berggren
393 1783-03-24 1783-03-25 Jonas
Bruksarb. Anders Byström Hust. Anna Båldner
394 1783-03-28 1783-03-29 Cathrina
Bruksarbet. Jonas Lögdqvist Hust. Stina Pålsdotter
395 1783-04-07 1783-04-08 Johannes
Bruksarbet. Pehr Ersson Hammarberg Hustru Anna Olofsdotter
396 1783-07-17 1783-07-18 Anna
Kohldräng. Eric Ersson Hammarberg Hustr. Margretha Edstedt
397 1783-07-22 1783-07-23 Petrus
Hyttedr. Isac Olofsson Hust. Helena Pehrsdotter
398 1783-10-27 1783-10-29 Catharina
Bokare Ol. Erss. Byström Hustr. Lisa Påhlsdotter
399 1784-05-29 1784-05-30 Lars
Bruks Arbet. Olof Näsström Hustru Anna Larsdotter
400 1784-06-28 1784-06-29 Andreas
Mölnaren Mäster Eric Nyström Hustru Anna Cath. Holmberg
401 1784-08-27 1784-08-29 Petrus
Bruksarb. Er. P. Lögdquist Hustru Cath. Forssman
402 1784-09-14 1784-09-15 Helena Johanna
Herr Bruks Patron Johan Philipp Krapp Fru Helena Brita Calvagen
403 1784-10-19 1784-10-22 Segrid Märtha
Bruksarbet. Joh. Pehrs. Hammarberg Hustr Anna Jonsdott. Byström
404 1784-10-22 1784-10-24 Catharina
Bruksarb. Olof Lögdahl Hust. Märtha Bymark
405 1784-12-05 1784-12-05 Anna Lisa
Br. Arbet. Joh. Sam.son Holmström Hustr Margr. Lögdstrand
406 1785-01-23 1785-01-23 Isac
Br. Arb. Pehr Erss. Hammarberg Hust. Anna Olofsdotter
407 1785-03-10
Ett Dödfödt Flickebarn

Isac Fogel

408 1785-03-19 1785-03-20 Jonas
Br. Arb. Nils Olss. Byström Hust. Lena Berggren
409 1785-04-28 1785-04-29 Eric
Fadren angafs wara en Jemt ifrån Marjeby wid namn Nils Pig. Christina Fahlberg
410 1786-01-16 1786-01-17 Segrid Helena
Hyttedräng. Isac Lögdberg Hustru Helena Pehrsdotter
411 1786-01-18 1786-01-20 Lars
Br. Arb. Olof Lögdahl Hustru Märta Bymark
412 1786-01-29 1786-01-31 Martin
Br. Arbet. Claës Lögdahl Hustr. Anna Edstedt
413 1786-02-07 1786-02-10 Petrus
Br. Arbet. Joh. Holmström Hustr. Marg. Lögdstrand
414 1786-02-08 1786-02-10 Jonas
Bruks Arb. Jonas Byström Hustr. Brita Nilsdotter
415 1786-03-16 1786-03-19 Anna Märtha
Br. Arbet. And. Jonss. Byström Hust. Anna Båldner
416 1786-04-07 1786-04-09 Eric
Hjelpsmed. Eric Erss. Hammarberg Hustr. Margreta Mårtensdotter Edstedt
417 1786-04-21 1786-04-23 Johannes
Bruksarbet. Joh. P. S. Hammarberg Hustr. Anna Jonsd. Byström
418 1786-06-03 1786-06-04 Märta Magdalena
Br. Arbet. Er. Berglund Hustru Helena Lögdquist
419 1786-07-22 1786-07-23 Nils
Mästarsven Lars Wiberg Hustru Anna Berggren
420 1786-08-04 1786-08-06 Segrid Märta
Byggmäst. Jonas Lögdquist Hustr. Christina Påhlsdotter
421 1786-08-25 1786-08-27 Paulus
Bokare Ol. Erss. Byström Hustru Lisa Påhlsdott.
422 1786-09-24 1786-09-24 Brita
Mästsmed. Pehr Forssman Hustr. Brita Berggren
423 1786-11-04 1786-11-05 Catharina
Mästarsv. Eric Forssman Hustru Sophia Bymark
424 1786-11-11 1786-11-12 Maria Margaretha
Mölnare Eric Nyström Hustr. Anna Catharina Holmberg
425 1786-11-13 1786-11-13 Asmund
Br. Arb. Pehr Erss. Hammarberg Hust. Anna Olofsdotter
426 1786-11-13 1786-11-13 Olof
Br. Arb. Pehr Erss. Hammarberg Hustr. Anna Olofsdotter
427 1786-12-14 1786-12-15 Anna
Br. Arb. Eric Bymark Hustr. Märtha Byström
428 1786-12-17 1786-12-17 Brita
Hjelpsmeden Jonas Stålberg Hustr. Cathar. Lögdquist
429 1787-04-20 1787-04-22 Märtha
Klåckaren Olof Burén Hustr. Catharina Lögdlund
430 1787-06-25 1787-06-26 Nils
Br. Arbet. Nils Olsson Byström Hustr. Helena Berggren
431 1787-09-03 1787-09-09 Anna Märtha
Bruks Arbetaren Olof Näsström Hustr. Anna Larsdotter
432 1787-09-26 1787-09-30 Asmund
Mölnare Eric Pehrsson Lögdquist Hustru Catharina Forssman
433 1787-11-25 1787-11-26 Anna Margreta
Br. Arbet. Pehr Erss. Hammarberg Hustr. Anna Olofsdotter
434 1787-12-03 1787-12-05 Mathias
Masmäst. Ålderman Johan Lögdberg Hustru Margreta Boldner
435 1787-12-06 1787-12-09 Isac
Hyttdräng. Isac Lögdberg Hustr. Helena Hammarberg
436 1788-01-28 1788-01-30 Nils
Br. Arbet. Jon Jonss. Byström Hustr. Brita Nilsdotter
437 1788-02-29 1788-03-02 Jonas
Bruks Arbet. Olof Lögdahl Hustru Märtha Bymark
438 1788-04-01
Ett Dödfödt Flickebarn

Pehr Åvall

439 1788-04-03 1788-04-06 Paque
Mästarsv. Matts Berggren Hustru Sara Åström
440 1788-04-14 1788-04-14 Eric

Er. Erss. Byström Hustr. Catharina Olofsdotter
441 1788-07-03 1788-07-05 Maria Christina
Vice Corporalen Hr Reinh. v. Nandelstedt H. Christina Berggren
442 1788-09-23 1788-09-25 Anna Christina
Mästarsvennen Eric Forssman Hustr. Sophia Bymark
443 1788-09-27 1788-09-28 Andreas
Bruksarbet. Anders Byström Hustr. Anna Boldner
444 1788-11-16 1788-11-16 Martin
Hjelpsmeden Eric Ersson Hammarberg Hustru Margreta Mårtensdott. Edstedt
445 1789-09-07 1789-09-08 Sara Greta
Bruks Skräddare Mäst. Jonas Bodstedt Hustr. Segrid Jonsdotter
446 1789-12-07 1789-12-07 Christina Tänäs Dalkarlen Sven Jonss. Wall Hust. Barbro Jönsdott.
447 1789-12-24 1789-12-25 Brita
Bruks Arbetaren Jonas Byström Hustru Brita Nilsdotter
448 1790-01-13
Ett Dödfödt Flickebarn
Br. Arbet. Ol. Erss. Byström Hust. Lisa Påhlsdotter
449 1790-01-14 1790-01-14 Elisabeth
Br. Arbet. Ol. Erss. Byström Hust. Lisa Påhlsdotter
450 1790-02-28 1790-02-28 Asmund
Br. Arbet. Pehr Erss. Hammarberg Hustr. Anna Olofsdotter
451 1790-03-31
Ett Dödfödt Piltebarn

Pehr Åvall

452 1790-05-09 1790-05-13 Jonas
Byggmäst. Jonas Lögdquist Hustru Christina Påhlsdotter
453 1790-05-24 1790-05-25 Märtha Maria
Koldrängen Jonas Ståhlberg Hustru Cath. Lögdquist
454 1790-06-22 1790-06-24 Märtha Catharina
Mölnare Eric Pehrsson Lögdquist Hustr. Catharina Forssman
455 1790-09-27 1790-09-28 Anna Brita
Bruks-Inspectoren Herr Math. Kruse Fru Christina Iggbom
456 1790-10-06 1790-10-08 Maria Catharina
Bruks Arbet. Joh. P. S. Hammarberg H. Anna Byström
457 1790-10-09 1790-10-09 Märtha

Nils Olsson Byström Hustru Helena Berggren
458 1790-11-21 1790-11-21 Ingrid Brita
Skräddare Mästar Jonas Bodstedt Hustru Segrid Jonsdotter
459 1790-11-28 1790-11-30 Catharina Brita
Hyttedrängen Isac Olsson Lögdberg Hustru Helena Pehrsdotter Hammarberg
460 1790-12-23 1790-12-25 Petrus
Mästar Smeden Eric Forssman Hustru Sophia Bymark
461 1791-01-06 1791-01-06 Johan Petter
Skepps Styrmannen Andreas Rodin Hustru Lisa Grusell
462 1791-01-30 1791-01-31 Eric
Bruks Arbet. Eric Högberg Hustru Anna Bymark
463 1791-02-08 1791-02-13 Märtha Johanna
Bokare Ol. Erss. Byström Hustr. Lisa Påhlsdotter
464 1791-03-12 1791-03-13 Anna Gretha
Masmäst. Ålderm. Johan Lögdberg Hustr. Gretha Boldner
465 1791-04-10 1791-04-10 Margretha
Bruks Arbet. And. Byström Hustru Anna Båldner
466 1791-04-10 1791-04-10 Anna Juliana
Bruksarbetaren Claës Lögdahl Hustru Anna Edstedt
467 1791-07-06 1791-07-10 Elsa Brita
Mölnaren Eric Pehrsson Lögdquist Hustru Catharina Forssman
468 1791-08-25 1791-08-28 Mathias
Bruks Arbet. Jonas Byström Hustr. Brita Nilsdott.
469 1791-09-26 1791-09-27 Carl Abraham
Skepparen Eric Lögdahl Madame Märtha Rossberg
470 1791-09-30 1791-10-02 Brita Catharina
Bruks Arbetaren Anders Holm Hustru Cathar. Wallin
471 1791-10-05
Ett Dödfödt Pilte-barn

Pehr Åvall

472 1791-10-22 1791-10-23 Daniel
Bruks Inspectoren Herr Matthias Kruse Fru Christina Iggbom
473 1792-03-28 1792-03-29 Sophia
Mästar Smeden Eric Forssman Hustru Sophia Bymark
474 1792-07-09 1792-07-10 Greta Stina Timrå och Rii

Krono Båtsmans Enkan Greta Flärk
475 1792-08-27 1792-08-28 Petrus
Skräddar. Jonas Bodstedt Hustru Segrid Jonsdotter
476 1792-10-29 1792-10-31 Sacharias
Skepparen Anders Rodin Hustru Lisa Grusell
477 1793-02-03 1793-02-04 Maria Christina
Bruks Inspektoren Herr Mathias Kruse Fru Christina Iggbom
478 1793-02-09 1793-02-10 Johan Petter
Mästar Svennen Eric Ersson Hammarberg Hustru Margreta Edstedt
479 1793-03-06 1793-03-08 Mathias
Mästar Svennen Jonas Ståhlberg Hustru Catharina Lögdquist
480 1793-04-04 1793-04-07 Märta Brita
Bruks Arbetaren Isac Lögdstedt Hustru Magdalena Qvick
481 1793-04-28 1793-04-29 Petrus
Bokaren Pehr Erss. Hammarberg Hustr. Anna Olofsdotter
482 1793-05-11 1793-05-12 Mathias
Bruks Arbet. Nils Olss. Byström Hust. Helena Berggren
483 1793-05-11 1793-05-12 Jöns
Stallmäst. Eric Jönsson Lögdsten Hustru Margretha Sachrisdott. Hammarberg
484 1793-06-23 1793-06-24 Christina Helena
Skepparen Eric Lögdahl Madame Märtha Rossberg
485 1793-10-20 1793-10-20 Sara Christina Rii L. B. And. Byström Hustru Anna Boldner
486 1793-11-29 1793-12-01 Esaias
Bruks Arbetaren Anders Holm Hustr. Catharina Wallin
487 1793-12-21 1793-12-22 Johan Olof
Masmästaren Hinrich Lögdberg Hustru Brita Iggbom
488 1794-01-16 1794-01-19 Cajsa Brita
Hyttedrängen Isac Olsson Lögdberg Hustr. Helena Hammarberg
489 1794-01-27 1794-01-30 Paulus
Byggmästaren Jon Jonsson Lögdquist Hust. Stina Påhlsdotter
490 1794-03-08 1794-03-09 Matthias
Kohldrängen Pehr Matsson Ståhlberg Hustru Sara Berggren
491 1794-04-08 1794-04-09 Christina Helena
Mölnaren Eric P.son Lögdquist Hustru Catharina Forssman
492 1794-04-09 1794-04-13 Segrid
Skräddar. Jonas Bodstedt Hustru Segrid Jonsdott.
493 1794-04-15 1794-04-20 Sara Gretha


Pigan Gretha Carl Gustafsdotter Fridahl
494 1794-06-16 1794-06-19 Jacob
Herr Bruks Patron Jan Jacob Petré Fru Maria Catharina Elisabeth Hanquist
495 1794-07-19 1794-07-20 Eric
Bruksarbet. Mats Lögdgren Hustru Märtha Byström
496 1794-08-04 1794-08-06 Asmund
Mästar Svennen Jonas Stålberg Hustru Catharina Lögdquist
497 1794-09-12
Ett Dödfödt Flicke-barn


Fru Inspektorskan
498 1794-09-20 1794-09-21 Märtha
Bruks Arbet. Jonas Lögdquist Hustr. Margr. Åström
499 1794-10-30 1794-11-02 Cajsa Greta
Skeppare Anders Rodin Hustru Lisa Grusell
500 1795-06-12 1795-06-13 Brita Gretha
Vice Masmästaren Hindric Lögdberg Hustru Brita Iggbom
501 1795-07-21 1795-07-26 Johannes
Mästar Svennen Daniel Wahlström Hustru Catharina Nordvall
502 1795-07-24 1795-07-26 Eric Elias
Skepparen Eric Lögdahl Hustru Märtha Rossberg
503 1795-09-18 1795-09-20 Christina Märtha
Skepps Matrosen Anders Sachrisson Hammarberg Hustru Anna Ståhlberg
504 1795-09-30 1795-10-01 Christina
Bruks Arbet. Nils Olsson Byström Hustr. Helena Berggren
505 1795-10-01 1795-10-01 Carl
Herr Bruks Patron Johan Jacob Petré Fru Maria Catharina Elisabeth Hanquist
506 1795-11-01 1795-11-01 Carl Eric
Byggmästaren Jonas Jonsson Lögdquist Hustru Christina Påhlsdotter
507 1795-11-11 1795-11-15 Jonas
Skräddaren Jonas Bodstedt Hustr. Segrid Jonsdotter
508 1795-12-06 1795-12-06 Cathar. Elisabeth
Bruks Inspectoren Herr Matthias Kruse Fru Christina Iggbom
509 1795-12-06 1795-12-07 Eric
Skepp. Anders Rodin Hustru Lisa Grusell
510 1795-12-07 1795-12-07 Segrid
Skepp. Anders Rodin Hustru Lisa Grusell
511 1796-03-25 1796-03-25 Sara


Pigan Catharina Sachrisdotter Hammarberg
512 1796-03-26 1796-03-27 Christina
Bruksarbetaren Eric Lögdsten Hustru Margretha Hammarberg
513 1796-05-01
Ett Dödfödt Gåssebarn
Mölnaren Eric Pehrsson Lögdquist

514 1796-09-20
Dödfödde Piltebarn
Skepparen Olof Lögdqvist

515 1796-09-21
Dödfödde Piltebarn
Skepparen Olof Lögdqvist

516 1796-11-07 1796-11-08 Catharina Helena
Masmäst. Ålderm. Johan Lögdberg Hustru Margreta Boldner
517 1796-11-25 1796-11-27 Catharina Margreta
Mäst. Smed Paque Åström Hustr. Christina Berggren
518 1796-12-04 1796-12-08 Helena Brita Rii Landb. Anders Jonsson Byström Hustr. Anna Boldner
519 1797-02-25 1797-02-26 Johan Petter
Skepparen Eric Lögdahl Hustru Märtha Rossberg
520 1797-03-13 1797-03-14 Carl
Herr Bruks Patron Johan Jacob Petré Fru Maria Catharina Elisabeth Hanquist
521 1797-06-10 1797-06-11 Sara Cajsa
Mästersmeden Jonas Ståhlberg Hustru Catharina Lögdqvist
522 1797-06-20
Christina
Mjölnaren Eric Lögdqvist Hustru Catharina Forssman
523 1797-06-22 1797-06-25 Johanes
Bruksarbetaren Nils Byström Hustru Helena Berggren
524 1797-09-23 1797-09-25 Johan Olof
Masmäst. Henric Lögdberg Hustru Brita Iggbom
525 1797-10-10 1797-10-10 Jöns
Sokne Skrädd. Olof Lingensee Enkan Brita Byström
526 1798-03-07 1798-03-08 Johan
Mästersvenen Olof Wahlström Hustru Anna Forsslund
527 1798-04-10 1798-04-11 Maria
Bruks Predik. Magr Pehr Ledin Asmundsson H. Maria Krapp
528 1798-05-28 1798-05-29 Jonas Selånger
Jonas Dahlbom Hustru Greta Holmström
529 1798-06-09 1798-06-10 Catharina Elisabeth
Skräddaren Jonas Bostedt Hustru Segrid Jonsdr
530 1798-08-08
Ett Dödfödt Flickebarn
Mäster-Smeden Jonas Ståhlberg

531 1798-08-13 1798-08-14 Lars
Bruks Arbet. Matts Thun Hustru Anna Jonsdr
532 1798-10-18 1798-10-18 Margreta
Bruks Arbet. Olof Lögdberg Hustru Catharina Andersdr
533 1798-11-12
Matthias


Pigan Stina Mattsdr Ståhlberg
534 1799-01-12 1799-01-15 Eric
Bruks-arbet. Asmund Hammarberg Hustru Segri Lögdqvist
535 1799-03-31 1799-04-02 Olof
Sokne-Skrädd. Olof Lingensee Hustru Brita Nilsdr
536 1799-04-02 1799-04-02 Brita
Bruks-arbetar. Jonas Lögdstedt Hustru Anna Jonsdr
537 1799-05-13 1799-05-14 Johan Peter
Skepparen Eric Lögddahl Hustru Märta Rossberg
538 1799-09-16 1799-09-17 Christopher
Bokaren Jonas Lögdquist Hustru Greta Ersdr Åström
539 1799-09-19 1799-09-19 Petrus
Byggmäst. Jonas Lögdqvist Hustru Stina Paulsdoter
540 1799-09-29 1799-09-29 Æstan
Skeppar. Matts Lögdgren Hustru Anna Cajsa Æstansdr
541 1799-12-12 1799-12-15 Johannes
Skräddaren Jonas Bostedt Hustru Segri Jonsdr
542 1800-01-28 1800-01-29 Asmund
Brukspredik. Mag. P. Ledin Asmundsson H. Maria Krapp
543 1800-04-02 1800-04-06 Cajsa Christina
Mas-Mästaren Hinric Lögdberg Hustru Brita Iggbom
544 1800-06-22 1800-06-24 Johan


Pigan Greta Carl Gustafsdr Fridahl
545 1800-06-27 1800-06-29 Catharina Margreta
Bruks-arb. Asmund Hammarberg Hustru Stina Larsdr Åsberg
546 1800-11-12 1800-11-13 Anders
Spik-Smeden Anders Forsslund Hustru Sara Jonsdr
547 1801-01-17 1801-01-20 Hans
Kohl. Dräng. Elias Tysk Hustru Anna Thomædr
548 1801-01-31 1801-02-02 Brita Cajsa
Mäster Svännen Pehr Snitt Hustru Catharina Waxell
549 1801-02-18 1801-02-20 Johannes
Landbond. Anders Byström Hustru Anna Boldner
550 1801-03-23 1801-03-25 Johan Peter
Spek-Smeds Mästaren Anders Fægelin Hustru Greta Westling
551 1801-05-06
Ett Dödfödt Flickebarn
Bruksarbetaren Matts Lögdgren

552 1801-10-06 1801-10-06 Stina Märta Herjedalen Fadren föregifwas wara Mjölnaren Eric Lindberg
Stina Pehrsdr
553 1801-11-22 1801-11-23 Anders
Hyttdrängen Olof Lögdberg Hustru Catharina Andersdr
554 1801-12-31 1802-01-01 Matthias
Bruks-arbet. Matts Thun Hustru Anna Jonsdr
555 1802-01-06 1802-01-07 Matts
Bruks Predik. P. Ledin Asmundsson Hustru Maria Krapp
556 1802-03-02 1802-03-03 Margreta
Bruks-arbet. Eric Lögdsten H. Greta Zachrisdr Hammarberg
557 1802-06-29 1802-06-30 Juliana Brita
Bruks Arb. Pehr Jonsson Lögddahl H. Greta Pehrsdr
558 1802-07-17 1802-07-17 Jacquette Elise
Bruks Patron Herr J. J. Petré Fru M. C. E. Hanqvist
559 1802-09-06 1802-09-08 Maria Margreta
Mäster Smeden Lars Westling Hustru Greta Imberg
560 1802-09-18 1802-09-19 Märta
Rättaren Olof Åkerman Hustru Brita Eliædoter
561 1802-09-26 1802-09-29 Matts
Bruks-arbet. Matts Lögdgren Hustru Ana Cajsa Æstansdr
562 1803-03-28 1803-03-29 Anna Lena


Pigan Catharina Lögddahl
563 1803-06-17 1803-06-18 Eric
Bruks-arbet. Asmund Hammarberg Hustru Stina Larsdr Åsberg
564 1803-12-25 1803-12-26 Nils Gustaf
Skepparen Eric Lögddahl Hustru Märta Rossberg
565 1804-01-03 1804-01-06 Nicolaus
Spik-smeds Mästar. Anders Fægelin Hustru Greta Westling
566 1804-02-12 1804-02-13 Anna
Bruks Torp. Eric Næsström Hustru Brita Simonsdr Lögdquist
567 1804-03-20 1804-03-21 Eric
Torparen Eric Berglund Hustru Catharina Berggren
568 1804-10-04 1804-10-04 Gustaf
Bruks Patron Hr J. J. Petré Fru M. C. E. Hanquist
569 1804-11-24 1804-11-25 Märta
Bruks Torp. Eric Byström H. Märta Olsdr
570 1805-01-20 1805-01-22 Greta Lisa
Torparen Eric Andersson Ås Hustru Brita Mattsdr
571 1805-02-08 1805-02-09 Nils
Mäster Smed. Pehr Snitt Hustru Brita Pehrsdr
572 1805-03-15 1805-03-16 Simon
Torpar. Eric Olsson Næsström Hustru Brita Simonsdr Lögdqvist
573 1805-03-28 1805-03-29 Anna Stina
Mjölnaren Jonas Ståhlberg Hustru Catharina Lögdquist
574 1805-04-24 1805-04-28 Anders
Mäster-Sv. Jan Ol. Forsslund Hustru Stina Gåsberg
575 1805-04-26 1805-04-28 Hinric


Pigan Stina Hinricsdr Byström
576 1805-06-25 1805-06-25 Asmund
Bruks Torparen Martin Hamrin Hustru Brita Lögdquist
577 1805-10-13 1805-10-13 Pehr
Bruks Arbetar. Pehr Sjödahl Pigan Catharina Lögddahl
578 1806-03-29 1806-03-30 Lars Peter
Bruks-Arbet. Asmund Hammarberg Hustru Stina Åsberg
579 1806-05-25
Ett Dödfödt Piltebarn
Bruks Predikanten, Mag. Pehr Ledin

580 1806-11-04 1806-11-05 Sara
Bruks Arbet. Eric Näsström Hustru Brits Lögdquist
581 1806-11-13 1806-11-14 Petrus


Fiskare-Dotren Margreta Asmunsdr Lögdquist
582 1806-12-12 1806-12-13 Olof
Torparen Eric Olsson Byström Hustru Märta Olsdr
583 1807-01-16 1807-01-18 Carl Eric


Spik-Smeds-Dotren Anna Magdalena Fägelin
584 1807-02-08 1807-02-10 Eric
Spik-Smeden Anders Fægelin Hustru Greta Westling
585 1807-02-14 1807-02-15 Petrus
Förre Skeppar. Matts Lögdgren Hustru Anna Cajsa Æstansdr
586 1807-02-22
Anders
Torparen Eric Andersson Ås Hustru Brita Mattsdr
587 1807-03-26 1807-03-27 Stina Cajsa
Mäster-Smeden Lars Westling Hustru Greta Imberg
588 1807-04-04 1807-04-05 Märta Brita
Rättaren Olof Åkerman Hustru Brita Eliædr
589 1807-09-27 1807-09-27 Johannes
Afledne Klen-Smeds Lärlingen Pehr Sjödahl Hustru Catharina Lögddahl
590 1807-10-31 1807-11-01 Anna Helena
Stall-Drängen Eric Berggren Hustru Anna Märta Näsström
591 1808-02-13 1808-02-13 Jöns Olof Ljustorp Sokn-skräddar. Jan Eric Lingensee Hustru Anna Cecilia Åkerman
592 1808-02-27 1808-02-28 Märta Helena Ljustorp och Högland Dräng Nils Nilsson Hustru Catharina Byström
593 1808-06-11 1808-06-13 Stina Märta
Kohl-Drängen Eric Fahlberg Hustru Märta Olsdr Björkquist
594 1808-12-28 1809-01-01 Clara
Spik-Smeden Anders Fægelin Hustru Greta Westling
595 1809-09-03 1809-09-03 Anna
Smeden Eric Fahlberg Hustru Märta Olsdr Björkquist
596 1810-02-02 1810-02-04 Petrus
Torpar. Martin Hamrin Hustru Brita Lögdquist
597 1810-02-12 1810-02-13 Nils
Upsättaren Matts Sjöberg Hustru Anna Olsdr Bymark
598 1810-07-03 1810-07-03 Asmund
Bruks-Arbet. Asmund Hammarberg Hustru Christina Åsberg
599 1811-03-02 1811-03-02 Jonas
Bruks-Arbetar. Jon Jonsson Backlund Hustru Magdalena Ersdr Högberg
600 1811-09-12 1811-09-13 Anders Lunde Bruks Kohlaren Petter Sturk Hustru Margreta Matsdotter
601 1811-10-05 1811-10-06 Anna Sophia Lögdö Br. Bokhållaren Hr Joh. Henr. Wulff Maka Emerentia Lingensjö
602 1811-10-17 1811-10-20 Paulus Byn Torparen Erik Byström Hustru Märtha Olsdr
603 1811-12-03 1811-12-04 Sara Märta
Kohldrängen Erik Fahlberg Hustru Märta Björkquist
604 1812-02-26 1812-02-28 Petter
Grytgjutaren Nils Hellberg Hustru Maria Lindquist
605 1812-03-10 1812-03-14 Jan Olof
Masmästar Lärlingen Matts Lögdberg Hustru Cajsa Greta Burén
606 1812-05-15 1812-05-17 Anna Lena
Bruksarbetaren Jonas Backlund Hustru Maglena Högberg
607 1812-09-21 1812-09-22 Sara Greta
Spiksmeden Anders Fägelin Hustru Catharina Fridahl
608 1812-10-11 1812-10-11 Zachris
Bruks Arbetaren Johan Hammarberg Hustru Brita Stålberg
609 1812-10-17 1812-10-18 Anna Helena


Byggmästar Nils Byströms Dotter Märtha
610 1812-11-01 1812-11-02 Jöns Petter
Bokhållar. Hr Joh. Henric Vulff Madame Emerentia Christ. Lingensjö
611 1812-11-21 1812-11-22 Gustaf Erik
Stalldrängen Erik Berggren Hustru Anna Märtha Näsström
612 1812-11-29 1812-12-01 Anna Greta
Mäster Svennen Erik Hammarberg Hustru Sara Cajsa Pehrsdotter
613 1813-08-13 1813-08-15 Carl Olof Lunne Brukskolaren Olof Sturk Hustru Brita Jonsdotter
614 1813-09-23 1813-09-26 Lena Cajsa
Bruksarbetaren Nils Ljusberg Hustru Catharina Byström
615 1813-09-24 1813-09-27 Johan
Brukspredikanten Johan Ångström H. A. C. Thunberg
616 1813-11-29 1813-11-30 Cajsa Greta
Masmästar Lärlingen Mats Lögdberg Hustru Cajsa Greta Burén
617 1814-01-22 1814-01-24 Jan Petter Ry Torparen Pehr Fröling Hustru Ingrid Brita Hammarberg
618 1814-02-14 1814-02-16 Greta Cajsa Lögdö Bruksarbetaren Erik Hammarberg Hustru Sara Cajsa Pehrsdotter
619 1814-02-15 1814-02-16 Märta Lena Lögdö Bruksarbet. Erik Byström Hustru Catharina Olofsdotter
620 1814-03-03 1814-03-03 Jonas Lögdö Bruksarbetaren Johan Hammarberg Hustru Brita Ståhlberg
621 1814-03-10 1814-03-11 Nils Petter
Drängen Nils Jonsson
Märta Åvall
622 1814-06-26 1814-06-28 Anders Gustaf
Spiksmeden Anders Fægelin Hustru Cathrina Fridahl
623 1814-08-13 1814-08-17 Anders Jonas
Bruks Predikanten Jonas Ångström Hustru A. C. Thunberg
624 1814-09-12 1814-09-13 Helena
Upsättaren Jonas Byström
Maria Michelsdotter
625 1815-02-27 1815-02-28 Pehr
Bruksarbetaren Mats Hammarberg Hustru Stina Märta Hammarberg
626 1815-04-25 1815-04-27 Lisa Cajsa
Torpare Erik Byström Hustru Märta Olsdotter
627 1815-07-18 1815-07-18 Anders Fredrik
Järngjutaren Nils Hellberg Hustru Maria Lindquist
628 1815-10-28 1815-10-31 Märta Elisabet
Torparen Paulus Byström Hustru Ingeborg Ersdotter
629 1815-12-05 1815-12-06 Helena Margreta
Bruks Snickaren Olof Byström Maka Cajsa Brita Lögdberg
630 1815-12-06 1815-12-08 Maria Mathilda
Herr Inspector J. F. Wising Fru M. U. Hallström
631 1815-12-10 1815-12-11 Erik Gustaf
Hyttdrängen Mats Sjöberg H. Anna Bymark
632 1815-12-12 1815-12-13 Carl Olof Lögdö Spiksmeden Anders Fægelin junior Hustru Catharina Fridahl
633 1816-01-16 1816-01-18 Johanna Magdalena
Bruksarbetaren Mats Lögdgren
Anna Cajsa Æstansdotter
634 1816-06-01 1816-06-02 Johan Petter
Torp. Johan Hammarberg Hust. Brita Stålberg
635 1816-10-31 1816-11-03 Ingrid Catharina
Torparen Peter Fröling Hustru Ingrid Brita Hammarberg
636 1817-02-02 1817-02-03 Jonas
Spiksmeden Hans Olof Fægelin Hustru Märta Lögdquist
637 1817-02-15 1817-02-16 Pehr Gustaf
Bruksdrängen Matts Ståhlberg Hustru Cajsa Madlena Samuelsdotter
638 1817-04-05 1817-04-06 Carl Johan


Pigan Anna Helena Fægelin
639 1817-05-01 1817-05-04 Märta Christina
Bruksarbetaren Nils Ljusberg Hustru Catharina Nilsdotter
640 1817-05-12 1817-05-15 Nils Johan
Spiksmeden Anders Fægelin Hustru Catharina Fridahl
641 1817-07-18 1817-07-19 Isak Fredrik
Snickaren Olof Byström Hustru Cajsa Brita Lögdberg
642 1817-08-19
Ett Döfödt Flickebarn


Pigan Ingrid Lögdahl
643 1817-09-17 1817-09-21 Anna Stina
Bokaren Erik Byström Hustru Catharina Olsdotter
644 1817-11-19 1817-11-19 Märta Lisa
Drängen Nils Jonsson Hustru Märta Åvall
645 1817-12-25
Ett Döfödt Gossebarn
Masm. Matts Lögdberg

646 1818-03-29 1818-03-29 Erik Johan
Klensmeden Asmund Lögdquist Hustru Cajsa Helena Lögdberg
647 1818-04-29 1818-05-01 Erik
Torp. Erik Olss. Byström Hustru Märta Olsdotter
648 1818-05-04 1818-05-05 Matts Petter
Afskedade Krono Båtsmannen Jöns Lingensjö Hustru Catharina Jansdotter
649 1818-08-14 1818-08-14 Johan Olof
Bruksarbet. Gabriel Renman Hustru Brita Nordahl
650 1818-07-19 1818-07-26 Nils

Anders Forssberg Hustru Maria Dahlberg
651 1818-09-25 1818-09-27 Greta
Spiksmeden Hans Olof Fægelin Hustru Märta Lögdquist
652 1819-01-29 1819-01-31 Carl Arendt
Bruks Predik. Joh. Ångström K. Maka Anna Cajsa Ångström
653 1819-02-02 1819-02-02 Hans
Bruksarbetaren Olof Hansson Maka Catarina Berggren
654 1819-02-25 1819-02-27 Anna Stina

Isak Hammarberg Hustru Stina Märta Hammarberg
655 1819-07-19 1819-07-19 Nils
Byggmästar. Olof Byström Hustru Cajsa Brita Lögdberg
656 1819-08-30 1819-09-01 Lars Erik Ry
Pehr Fröling Hustru Ingrid Brita Hammarberg
657 1819-10-01 1819-10-03 Sara Cajsa Lögdö Bruksarbetaren Matts Sundberg Hustru Brita Cajsa Holmberg
658 1820-02-16 1820-02-17 Nils Olof Lögdö
Erik Byström Hustr. Catharina Olofsdotter
659 1820-04-29 1820-04-30 Johannes
Torparen Johan Vågberg Hustru Anna Jonsdotter
660 1820-05-02 1820-05-03 Anders Jonas
Bruksdrängen Christofer Lögdquist Hustru Stina Cajsa Voxén
661 1820-05-13 1820-05-14 Asmund Lögdö Brukstorparen Johan Hammarberg Hustru Brita Ståhlberg
662 1820-08-18 1820-08-20 Carl Petter
Klensmeden Asmund Lögdquist Hustru Cajsa Helena Lögdberg
663 1820-10-30
Ett Döfödt Flickebarn
Rättaren Olof Åkerman

664 1820-12-17 1820-12-18 Carl Jonas Lögdö Masmästaren Matts Lögdberg Hustru Beata Engvelius
665 1820-12-31 1821-01-04 Johan Eric Lögdö Hr Majoren och Riddaren Arendt Dreijer Hustru Justina Bergman
666 1821-01-16 1821-01-17 Eric
Bruksarbetaren Nils Byström Hustru Greta Lögdsten
667 1821-02-13 1821-02-15 Anna Lisa
Torp. Pehr Fröling Hustru Ingrid Brita Hammarberg
668 1821-07-29 1821-07-30 Märta Lisa
Torparen Paul Olofsson Hustru Märta Johanna Byström
669 1821-09-29 1821-09-30 Anders Jonas
Bruksarbet. Isak Hammarberg Hustru Stina Märta Hammarberg
670 1821-10-15 1821-10-16 Anders
Skomakaren Johan Fridahl Hustru Johanna Rebecka Fægelin
671 1821-10-23 1821-10-26 Carl Arendt
Bruks Predikanten Joh. Ångström K. Maka Anna Cajsa Thunberg
672 1822-03-03 1822-03-03 Sara Greta
Torp. Matts Ståhlberg Hustru Cajsa Maglena Samuelsdotter
673 1822-03-19 1822-03-19 Eleonora Catarina
Afsked. Kr. Båtsm. Jöns Lingensjö Hustru Catrina Jonsdotter
674 1822-05-24 1822-05-24 Carl Fredrik
Torparen Johan Wågberg Hustru Anna Jonsdotter
675 1822-08-23 1822-08-25 Greta Cajsa


Pigan Anna Hammarberg
676 1822-09-20 1822-09-22 Erik Olof
Bruksarbetaren Anders Viklund Hustru Cajsa Greta Åström
677 1822-10-03 1822-10-05 Christina Helena
Bruks Arbetaren Matts Sundberg Hustr. Brita Cajsa Holmberg
678 1822-11-15 1822-11-16 Greta Cajsa
Bruksarbetaren Martin Hammarberg Hustru Catrina Stålberg
679 1822-11-23 1822-12-01 Arendt
Herr Majoren och Ridd. Ar. Dreijer Hustru Justina Bergman
680 1822-12-05 1822-12-06 Ingrid
Bruks Torparen Joh. Hammarberg Hustru Brita Ståhlberg
681 1823-03-02 1823-03-03 Olof
Torp. Paul Olsson Hustru Märta Johanna Byström
682 1823-03-04
Ett Döfödt Flickebarn
Rättaren Olof Åkerman

683 1823-03-30 1823-03-31 Jonas Lunde Bruksarbet. Isac Jonsson Hustru Märta Brita Jonsdotter
684 1823-04-14 1823-04-16 Johan Daniel Lögdö Bruksarbet. Erik Byström Hustru Catarina Olsdotter
685 1823-04-21 1823-04-22 Anders Olof
Spiksmeden Hans Olof Fegelin Hustru Märta Lögdquist
686 1823-07-07 1823-07-09 Daniel Petter
Bruks Torparen Eric Byström Hustru Märta Olsdr
687 1823-07-11 1823-07-11 Mats Jonas
Dag. K. Lars Thun Hustru Märt Mar. Ståhlberg
688 1823-08-13 1823-08-16 Greta Stina
Torp. Jöns Lögdsten Hustru Ingrid Olsdr
689 1823-09-02 1823-09-03 Nils Eric
Dagakarl. Nils Byström Hustru Greta Lögdstén
690 1824-01-16 1824-01-17 Eric Jan
Pråmkarlen Isac Hammarberg Hustru Stina Märta Hammarberg
691 1824-05-23 1824-05-24 Anna Märtha
Bruks Arbetaren Martin Hammarberg Hustru Cathrina Ståhlberg
692 1824-06-19 1824-06-21 Brita Sophia
Masmäst. Matts Lögdberg Hustrun Beata Engvelius
693 1824-06-10 1824-06-13 Jon Olof
Afsked. Soldaten Jonas Svärd Hustrun Karin Pehrsdotter
694 1824-07-09 1824-07-15 Catharina Lögdö Bruk Herr Majoren och Riddaren Arendt Dreijer Hustru Justina Bergman
695 1824-08-20 1824-08-25 Brita Stina
Torp. Pehr Fröling Hustru Ingrid Brita Hammarberg
696 1824-10-10 1824-10-10 Jonas
Torp. och Bruksarbetaren Lars Thun Hustru Märta Maria Ståhlberg
697 1824-11-12 1824-11-12 Anders
Torp. Jan Hammarberg Hustr. Brita Ståhlberg
698 1824-11-15 1824-11-16 Lena Brita
Pråmkarlen Mars Byström Hustru Brita Greta Lögdberg
699 1824-11-15 1824-11-16 Lena Brita
Br. Arbetar. Mattias Byström H. Br. Greta Lögdberg
700 1825-05-14 1825-05-15 Inga Märta
Bruks Arbet. Anders Wiklund Hustru Cajsa Greta Åström
701 1825-05-15 1825-05-18 Anna Charlotta
Bruks Predikanten P. S. Wasenius K. Maka Margreta Charlotta Örberg
702 1825-05-21 1825-05-24 Jon Olof
Mjölnaren Asmund Stålberg Hustrun Anna Stina Thunberg
703 1825-08-07 1825-08-07 Anna Stina
Dagsv. Karlen Matts Lögdgren Hustr. Cajsa Greta Hammarberg
704 1825-08-01
Ett Dödfödt Gossebarn
Bruks Torparen Pehr Berglund
Christina Hamrin
705 1825-11-01 1825-11-03 Ingrid Märta
Dag. Karl Jöns Lögdsten Hustrun Ingrid Olsdr
706 1826-03-01 1826-03-01 Anna Stina
Pråmk. Isac Hammarberg Hust. Stina Märta Hammarberg
707 1826-02-27 1826-03-03 Cajsa Greta
Bruks Arbetaren Olof Dahlberg Hustru Stina Cajsa Fægelin
708 1826-05-18 1826-05-21 Ingrid Märta
Br. Arbetaren Isac Jonsson Hustr. Märta Brita Jonsdr
709 1826-08-16 1826-08-17 Eric
Pråm Karlen Martin Hammarberg Hustr. Catrina Stålberg
710 1826-09-03 1826-09-04 Eric Martin
Torp. Pehr Berglund Hustru Christina Hamrin
711 1827-02-25 1827-03-04 Justina
Majoren och Riddaren Arendt Dreijer Fru Justina Bergman
712 1827-09-24 1827-09-28 Petronella Charlotta
Bruks Predikanten P. S. Wasenius Hustru Marg. Charlotta Örberg
713 1827-09-25 1827-09-27 Maja Stina
Bruks Arb. Eric Hammarberg Hustru Maja Blomqvist
714 1827-10-01 1827-10-04 Anders Jonas
Bruks Arb. Anders Olsson Wiklund Hustru Cajsa Greta
715 1827-12-15 1827-12-16 Eric Jan

Hans Olof Fægelin Hustru
716 1828-01-11 1828-01-12 Maja Stina
Torp. Ol. Dahlberg Hustr. Stina Cajsa Fægelin
717 1828-07-25 1828-07-27 Jonas
Br. Arbet. Martin Hammarberg Hustr. Catr. Ståhlberg
718 1828-09-23 1828-10-05 Anders Olof
Br. Arbet. Matts Sandberg

719 1828-07-21 1828-07-22 Märta Greta
Bruks Arb. Jonas Viklund Hustr. Christina Lögdstén
720 1828-12-19 1828-12-21 Asmund
Klensmeden Asm. Lögdqvist Hustr. Catrina Helena Lögdberg
721 1828-10-04 1828-10-06 Asmund
Bruksarb. Eric Hammarberg Hust. Maja Blomqvist
722 1828-10-08 1828-10-09 Brita Sophia
Torp. Lars Hamrin Hustr. Sophia Bistedt
723 1829-05-18 1829-05-19 Pehr Eric
Br. Arb. Pehr Sjödahl H. Anna Åström
724 1829-10-27 1829-10-28 Eric Olof
Br. Arbetaren Jöns Lögdsten Hustr Ingrid Olsdotter
725 1829-09-15 1829-09-19 Johanna Margreta
Bruks Predikanten P. S. Wasenius H. Margreta Charl. Örberg
726 1830-01-02 1830-01-02 Hans Petter
Spik Smeden Hans Olof Fægelin H. Märta Lögdqvist
727 1830-02-16 1830-02-18 Cajsa Stina
Bruks Arbetaren Eric Berglund Hustru Anna Stina Ståhlberg
728 1830-02-23 1830-02-24 Märta Cajsa
Pråm Karlen Isac Hammarberg Hustr. Stina Märta Hammarberg
729 1830-07-14 1830-07-17 Hans Fredric
Br. Arb.
Hustrun Sara Greta Fægelin
730 1830-08-22 1830-08-23 Anna Märta
Torp. Olof Byström Hustr. Anna Lindberg
731 1830-09-05 1830-09-08 Mathias
Br. Arb. Mathias Lögdgren Hustr. Cajsa Greta Hammarberg
732 1830-10-10 1839-10-11 Pehr Gustaf
Br. Arb. Pehr Berglund H. Christina Hamrin
733 1830-12-19 1830-12-20 Anna Greta
D. K. Jan Petter Fægelin H. Helena Jonsdotter
734 1831-03-05 1831-03-05 Pehr Martin
Br. Arb. Martin Hammarberg H. Catrina Sthålberg
735 1831-05-04 1831-05-05 Carin Lena
Br. Arbetaren Pehr Sjödahl H. Anna Åström
736 1831-12-01 1831-12-02 Maja Lena
Br. K. Anders Viklund Hust. Catrina
737 1832-01-11 1832-01-13 Cajsa Erica
Br. Arb. Olof Holmberg H. Sophia Åkerdahl
738 1832-01-11 1832-01-13 Inga Cecilia
Br. Arb. Olof Holmberg H. Sophia Åkerdahl
739 1832-02-24 1832-02-25 Aron
Br. Arbet. Eric Hammarberg H. Maja Blomqvist
740 1832-01-26 1832-01-28 Anna Märta
Bruks Arbetaren Ol. Andersson Dahlberg Hustru Stina Cajsa Fægelin
741 1832-04-01 1832-04-03 Christina Ullrica

Lars Hamrin H. Sophia Bistedt
742 1832-04-03 1832-04-08 Märta Stina
Mäst. Smeden Hans Olof Fægelin Hustr. Märta Lögdqvist
743 1832-07-12 1832-07-16 Eric Jonas
Torp. Olof Byström H. Anna Lindberg
744 1832-10-27 1832-10-29 Eric Jonas
D. K. Eric Berglund H. Anna Stina Ståhlberg
745 1833
Daniel Petter


Skomak. Enka
746 1833-02-17 1833-02-23 Christina Paulina Catharina
Bruks Insp. Dan. Hartzell Fru B. C. Vallendahl
747 1833-10-02 1833-10-06 Anna Stina
Bruks Arbetaren Pehr Lögdgren H. Anna Stina Högner
748 1833-10-19 1833-10-20 Anders
Bruks Torparen Johannes Byström H. Johanna Cecilia
749 1833-12-08 1833-12-12 Brita Märta
Bruks Arbetaren Asmund Hamrin H. Anna Lena Berggren
750 1833-12-22 1833-12-25 Anders Gustaf
Bruks Arbetaren Matts Sundberg H. Br. C. Holmberg
751 1833-12-22 1833-12-23 Lena Greta
Bruks Arbetaren Johannes Byström H. Maja Greta Fægelin
752 1833-05-08 1833-05-12 Isac
Pråmkarlen Isac Hammarberg H. Stina Marta Hammarberg
753 1834-02-09 1834-02-10 Mathias
Bruks Arb. Eric Åkerdahl H. Sara Greta Fægelin
754 1834-04-20 1834-04-24 Brita Greta
Br. Arb. Pehr Hamrin H. Brita Christina Hambreus
755 1834-05-08 1834-05-10 Asmund
Torp. Martin Hammarberg H. Catrina Ståhlberg
756 1834-09-24 1834-09-26 Eric Jonas
Br. Arbetaren Eric Ericsson H. Anna Lena Backlund
757 1834-10-13
Catharina Lovisa
Br. Arbetaren Jan Sjödahl H. Lovisa Hammarström
758 1835-03-08 1835-03-10 Nils Olof
Byggm. Olof Byström H. Cajsa Brita Lögdberg
759 1835-07-28 1835-08-02 Mathias
Br. Arbetaren Pehr Lögdgren Hustrun Anna Stina Högner
760 1835-08-19 1835-08-22 Eric Gustaf
Br. Arbetaren Eric Åkerdahl H. Anna Näsström
761 1835-08-18 1835-08-21 Anders Jonas
Br. Arb. Anders Viklund H. Catrina
762 1835-11-23 1835-11-25 Christoffer
Sp. Smeden Hans Olof Fægelin H. Märta Lögdqvist
763 1836-02-18 1836-02-22 Eric Jonas Herrbyn
Olof Byström yngre H. Anna Lindberg
764 1836-03-26 1836-03-28 Maja Stina
T. Martin Hammarberg
Catrina Stålberg
765 1836-05-18 1836-05-22 Anna Stina Rii Bruks Torp. Isac Jonsson Hustru Märta Brita Jonsdotter
766 1836-10-01 1836-10-03 Pehr Olof
Br. Arb. Eric Berglund H. Anna Stina Ståhlberg
767 1836-06-09 1836-06-12 Nils
Bruks Arbet. Nils Ljusberg Hustrun Anna Lena
768 1836-07-11 1836-07-13 Andrietta Catrina
Torp. Jan Pett. Fægelin H. Helena Jonsdotter
769 1836-12-21 1836-12-23 Anna Maria
Br. Arbetaren Gust. Sjöberg H. Stina Lisa Blomqvist
770 1837-01-19 1837-01-22 Martin Johan
Skräddaren Lars Hamrin Hustru Sophia Bistedt
771 1837-02-14 1837-02-17 Anna Cecilia Rii Kör Torparen Jan Byström Hustrun Cecilia Jansdotter
772 1837-05-04
Carin Lena

Pehr Sjödahl H. Anna Åström
773 1837-03-02 1837-03-03 Pehr Eric
774 1837-06-05 1837-06-08 Lena Stina

Jan Sjödahl H. Lovisa Hammarström
775 1837-08-25
Enkan Sophia Holmberg
776 1837-10-03 1837-10-05 Greta Sophia
Bruks Arbet. Frans Ludvig Söderholm H. Cajsa Greta Lögdberg
777 1838-10-29 1838-11-02 Anna Erica
Bruks Arb. Asmund Hamrin H. Anna Helena Berggren
778 1839-01-19 1839-01-20 Brita Sophia
T. Martin Hammarberg H. Catrina Ståhlberg
779 1839-03-04 1839-03-07 Mathias Aron
Bruks Arbet. Gustaf Sjöberg Hustr. Stina Lisa Blomqvist
780 1839-06-30 1839-07-02 Eric PetterMärta Lena Byström
781 1839-07-31 1839-08-01 Nils Johan
Bruks Arb. Jonas Ljusberg Hustru Lena Cajsa
782 1839-09-19 1839-09-22 Anna Märta
Torp. Olof Byström H. Anna Lindberg
783 1839-09-21 1839-09-23 Caisa MärtaLisa Cajsa Byström
784 1839-10-24 1839-10-27 Pehr Martin
T. Eric Berglund
Anna Stina Ståhlberg
785 1839-12-10 1839-12-11 Mathias Ludvig
Hyttdrängen Frans Ludvig Söderström H. Cajsa Greta Lögdberg
786 1839-04-17 1839-04-19 Brita Christina
Torp. Jan Byström H. Johanna Cecilia Jansdotter
787 1840-03-12 1840-03-15 Anna Mathilda
Pråmkarlen Isac Hammarberg Hustr Stina Märta Hammarberg
788 1840-03-23 1840-03-24 Jonas Olof
Br. Arbetaren Jan Petter Fægelin H. Lena
789 1840-07-11 1840-07-12 Jonas
Bruks Arb. Jonas Jonsson Ljusberg H. Lena Cajsa Ljusberg
790 1840-07-16 1840-07-16 Anna Märta
Bruks Arb. Er. Åkerdahl H. Anna Näström
791 1841-03-09 1841-03-10 Jan Olof
Torp. Zacharias Hammarberg H. Greta Fægelin
792 1841-03-19 1841-03-22 Johan Eric

Jonas Hammarberg H. Lena Stina
793 1840-12-15 1840-12-17 Anders Axel Lögdö Torparen Carl Bergström Hustru Anna Greta Lagren
794 1841-03-25 1841-03-28 Cajsa Greta

Nils Ljusberg H. Anna Lena