Födelseregister Lögdö bruksförs C:3
Födelsedatum Dopdatum Namn Adress Faderns titel Faderns namn Moderns titel Moderns namn
1841-03-09 1841-03-14 Johan Olof
Torparen Zacharias Hammarberg Hustru Greta Fægelin
1841-03-19 1841-03-22 Johan Erik

Jonas Hammarberg Hustru Lena Stina
1841-03-25 1841-03-28 Cajsa Greta

Nils Ljusberg Hustru Anna Lena
1841-05-14 1841-05-16 Mathias
Drängen P. Gust. Ståhlberg Hustru Lisa Cajsa
1841-09-08 1841-09-10 Anna Brita
Arbetaren Johan Peter Hammarberg Hustru Anna Cajsa Wågberg
1841-10-09 1841-10-12 Cajsa Erika
Torparen Erik Berglund Hustru Anna Stina Ståhlberg
1842-01-01 1842-01-06 Laurentia Elisabeth Stafre Torparen Lars Hamrin Hustru Sophia Bistedt
1842-02-13 1842-02-14 Petrus
Bruks Arbetaren Joh. Peter Fröling Hustru A. H. Byström
1842-02-16 1842-02-19 Sara Brita Lögdö Br. Torparen Olof Dahlberg Hustru Ingrid Lisa Ersdotter
1842-03-25 1842-03-27 Hans Olof
Mästar Spiksmeden Jonas Fægelin Hustru Stina Lena Åström
1842-04-14 1842-04-17 Anna Stina
Fiskaren P. Sjödahl Hustru Anna Åström
1842-06-05 1842-06-09 Brita Lisa Rii Körtorparen Ol. Byström Hustru Anna Lindberg
1842-06-05 1842-06-09 Erik Olof Bruket Smeds Drängen Math. Berggren Hustru Cajsa Stina Olsdotter
1842-06-12 1842-06-14 Carl Johan
Kör-Torparen Martin Hammarberg Hustru Catharina Stålberg
1842-08-27 1842-08-31 Anna Cajsa
Uppsättaren Fr. Ludv. Söderström Hustru Cajsa Greta Lögdberg
1842-09-01 1842-09-04 Cajsa Märta
Aflidne P. Gust. Stålberg Enka Lisa Cajsa Byström
1842-08-04 1842-08-07 Johanna Erica
Arbetaren Johan Byström Hustru Maja Erica Fægelin
1842-11-10 1842-11-11 Johannes
Uppsättaren Joh. Peter Hammarberg Hustru Anna Cajsa Vågberg
1842-11-10 1842-11-11 Petrus
Uppsättaren Joh. Peter Hammarberg Hustru Anna Cajsa Vågberg
1842-12-01 1842-12-02 Märta Brita Edsåker Torparen Zackris Hammarberg Hustru Margareta Fægelin
1842-12-15 1842-12-17 Nils Erik Ekenholm Pråmkarlen Gust. Sjöberg Hustru Stina Lisa Blomquist
1843-02-08 1843-02-11 Johan Peter Lögdö

Enkan Sophia Holmberg
1843-02-09 1743-02-12 Margaretha Carolina Långkrången Torparen Carl Bergström Hustru Anna Greta
1843-05-27 1843-05-29 Erik Olof Borgsjö

Pigan Christina Ersdotter
1843-09-01 1843-09-03 Cajsa Greta Rii Kör-Torparen Joh. Byström Hustru J. Cecilia Jansdotter
1843-11-05 1843-11-06 Simon Bruket Upsättaren J. P. Fröling Hustru A. H. Byström
1844-02-17 1844-02-19 Carl Peter Bruket Kör-Torparen Johan Wågberg Hustru Margareta Björner
1844-03-01
Dödfödt Gossebarn Bruket Drängen Matts Berggren Hustru Cajsa Stina Olsdotter
1844-03-26 1844-03-29 Brita Märta Bruket Bruks Arbetaren Erik Berglund Hustru Anna Stina Stålberg
1844-05-02 1844-05-08 Johan Erik Stafre Blifvande Torparen Gust. August Wallin Hustru Anna Lisa Fröling
1844-05-09 1844-05-12 Anders Olof Bruket Dagakarlen C. O. Fegelin Hustru Lovisa Sjödahl
1844-05-19 1844-05-27 Johan Mathias Wifsta Varf Arbetskarlen Olof Nylander Hustru Sara Cajsa Sundberg
1844-05-20 1844-05-23 Mathias Rii Bruks Torparen Martin Hammarberg Hustru Catharina Stålberg
1844-05-23 1844-05-25 Märta Lena Lögdö Spkismeden Jonas Fegelin Hustru Stina Lena Åström
1844-06-26 1844-06-30 Brita Lisa Rii Bruks Torparen Olof Byström Hustru Anna Lindberg
1844-07-24 1844-07-28 Anders Olof Lögdö Bruks Arbetaren Paulus Byström Hustru Clara Fegelin
1844-08-14 1844-08-20 Johan Peter Lögdö Upsättaren J. P. Hammarberg Hustru Anna Cajsa Wågberg
1844-11-05 1844-11-08 Cajsa Lena Lögdö Bommwaktaren Jonas Ljusberg Hustru Lena Cajsa Ljusberg
1844-12-10 1844-12-14 Anders Jonas Edsåker Torparen Zachris Hammarberg Hustru Margareta Fegelin
1844-12-18 1844-12-22 Johan Olof Rii Körtorparen Joh. Byström Hustru J. Cecilia Jansdotter
1845-05-03 1845-05-04 Greta Brita
Kör Torparen Joh. Wågberg Hustru Greta Carlsdotter Björner
1845-11-17 1845-11-20 Simon Lögdö Dagakarlen Er. Åkerdahl Hustru Anna Näström
1845-12-28 1845-12-30 Anna Märta Lögdö Dagakarlen Nils Ljusberg Hustru Anna Helena
1846-01-09 1846-01-11 Mathias Lögdö Spiksmed-Drängen Matts Berggren Hustru Cajsa Stina Olsdotter
1846-01-30 1846-02-04 Sara Märta Rii Körtorparen Joh. Byström Hustru J. C. Johansdotter
1846-04-23 1846-04-25 Sigrid Märta StorRoten Kolaren Anders Andersson Hustru Stina Andersdotter
1846-09-02 1846-09-06 Pehr Olof Bruket Bruks Arbetaren Er. Åslund Hustru Lisa Cajsa Byström
1846-09-22 1846-09-24 Brita Stina Fären Kolaren Jonas Hammarberg Hustru Lena Stina Ersdotter
1846-09-23 1846-09-26 Anna Greta
Spiksmeden Jonas Fegelin Hustru Stina Lisa Åström
1846-09-27 1846-09-29 Märta Brita Bruket Uppsättaren Joh. P. Fröling Hustru Anna Lena Byström
1846-11-27 1846-11-29 Anna Greta Lögdö Bruk Dagakarlen C. Ol. Fegelin Hustru Lovisa Sjödahl
1847-01-21 1847-01-22 Anders Jonas
Uppsättaren Joh. Peter Hammarberg Hustru Anna Cajsa Wågberg
1847-01-24 1847-01-26 Märta Greta Sättna och Gårdtjern

Pigan Cajsa Greta Andersdotter Tjernlund
1847-02-08 1847-02-12 Maja Stina Lögdö Bruk Torparen Olof Dahlberg Hustru Ingrid Lisa Ersdotter
1847-12-08 1847-12-10 Sara Mathilda Lögdö Bruk Körtorparen Martin Hammarberg Hustru Carin Ståhlberg
1848-01-03 1848-01-08 Carl Peter Rii Körtorparen G. August Wallin Hustru Anna Lisa Fröling
1848-02-29 1848-03-02 Anders Rothen Kohlaren And. Andersson Hustru Stina Andersdotter
1848-03-20 1848-03-23 Erik Gustaf
Rättaren C. Joh. Wallin Hustru Ingrid Cajsa Fröling
1848-03-23 1848-03-26 Cajsa Erika Bruket Bruks Arbetaren Paul Byström Hustru Carin Carlsdotter
1848-04-06 1848-04-09 Zacharias Vilhelm Edsåker Torparen Zacharias Hammarberg Hustru Margareta Fegelin
1848-06-04 1848-06-06 Anna Greta
Pråmkarlen Gust. Sjöberg Hustru Stina Lisa
1848-09-18 1848-09-22 Catharina Mathilda Bruket

Pigan Anna Cajsa Larsdotter
1849-06-05 1849-06-08 Paulina Erika Hammarroten Spiksmeden Jonas Fegelin Hustru Stina Lena Åström
1849-06-16 1849-06-18 Anna Erika Masungsroten Hyttdrängen Joh. Petter Fröling Hustru A. H. Byström
1849-08-14 1849-08-15 Brita Cajsa
Rättaren C. J. Wallin Hustru Ingri Cajsa Fröling
1849-09-23 1849-09-26 Johannes Stor-Roten Kol Torparen Anders Andersson Hustru Christina Andersdotter
1849-07-24 1849-07-29 Josephina Wilhelmina Stor Rothen Torparen Erik Bengtsson Hustru Brita Magdalena Lagren
1849-11-20 1849-11-22 Märta Cajsa Storroten Skogswaktaren Jonas Hammarberg H:u Lena Stina
1849-12-19 1849-12-25 Brita Magdalena Masugns Roten Bruksarbetaren Erik Åslund Hustru Lisa Cajsa Byström
1850-01-06 1850-01-10 Cajsa Greta
Uppsättaren Joh. Petter Hammarberg Hustru Anna Cajsa Wågberg
1850-01-21
Ett dödfödt flickebarn
Bruksarbetaren Joh. Fr. Hartman Hustru Lena Br. Byström
1850-03-18 1850-03-20 Frans Oskar
Masmästaren Frans Ludvig Söderström Hustru Cajsa Greta Lögdberg
1850-03-19
Stina Brita Riibouna

Pigan Sara Stina Ersdotter
1850-05-03 1850-05-05 Helena Johanna Masugnen Torparen Johan Byström Hustru Joh. Cecilia Jansdotter
1850-08-28 1850-08-30 Cajsa Sofia Masugnen Uppsättaren Er. Hammarberg Hustru Br. Sofia Lögdberg
1850-10-06 1850-10-11 Brita Stina
Torp. Gust. Aug. Vallin H:u Anna Lisa Fröling
1850-12-01 1850-12-03 Anders Oskar Stor Roten Kohlaren Anders Andersson Hustru Christina Andersdotter
1851-07-03 1851-07-06 Carl Adolf
Rättaren C. J. Wallin Hustru Ingri Cajsa Fröling
1851-08-30 1851-08-31 Stina Lisa
Spiksmeden Jonas Fegelin Hustru Stina Lena Åström
1851-09-05 1851-09-06 Stina Brita
Bruksarbet. Paul Byström Hustru Carin Björner
1851-09-05 1851-09-06 Carl Petter
Bruksarbet. Paul Byström Hustru Carin Björner
1851-10-23 1851-10-25 Cajsa Brita
Bruksarbet. Nils Ol. Byström H. Anna Märta Jonsdotter
1852-01-04 1852-01-05 Cajsa Erika
Bruksarbetaren Nils E. Byström H:u Stina M. Wiklund
1852-01-05 1852-01-08 Pehr Erik


Pigan Maja Lena Wiklund
1852-01-10 1852-01-11 Lena Stina
Brandvakten Nils Ljusberg Hustru Anna Lena
1852-03-29 1852-03-31 Lisa Cajsa
Bruksarbetaren Olof Dahlberg Hustru Ingri Lisa Ersdotter
1852-05-05 1852-05-07 Stina Lena
Kolaren Erik Hammarberg
Märt. Hel. Byström
1852-05-29 1852-06-16 Carolina Justina
Brukspatron H:r Jac. Wilh. Edbergh Fru Justina Dreijer
1852-11-13
Ett dödfödt gossebarn
Bruksarbetaren Joh. Fredr. Hartman Hustru Lena Br. Byström
1853-01-03 1853-01-06 Anna Erika

Erik Åslund Enka Lisa Cajsa Byström
1853-05-25 1853-06-01 Anna Wilhelmina
Bruks Predik. J. O. Huss Hustru Margreta Johanna Nylén
1853-08-31 1853-09-08 Stina Lovisa
Körtorp. Joh. Petter Hammarberg Hustru Anna Cajsa Wågberg
1853-12-06 1853-12-12 Erik Jonas
Spiksm. Nils Olof Byström Hustru Anna Märta Jonsdotter
1854-04-14 1854-04-16 Antimus
Klensm. Sonen Asmund Lögdquist Hustru Brita Sophia Harmin
1854-06-03 1854-06-04 Anna Petronella
Arb. Jonas Wiklund Hustru Märta Maria Högberg
1854-08-25 1854-08-27 Jonas Fredrik
Kyrkovärden Jonas Fegelin Hustru Stina Lena Åström
1854-09-17 1854-09-20 Pehr Erik
Uppsättaren Er. Mårten Berglund Hustru Carin Margreta Blomquist
1854-12-25
Dödfödda dotter
Arbetsk. Joh. Fr. Hartman

1854-12-23 1855-01-08 Catharina Gustafva
Bruks Patronen Her Jac. Wilh. Edbergh
Justina Dreijer
1855-05-01 1855-05-15 Sally Charlotta
Bruks Pred. J. O. Huss Hustru Margr. Johanna Nylén
1855-07-07 1855-07-11 Anna Mathilda
Rättaren Carl Joh. Wallin Hustru Ingri Cajsa Fröling
1855-09-27 1855-09-29 Erik Mathias
Körtorparen Asmund Hammarberg Hustru Brita Märta Berge
1855-10-04 1855-10-07 Anna Stina
Bruksarbet. And. Jonas Lögdquist Hustru Chr. Erika Danielsdotter
1855-11-26 1855-12-02 Stina Cajsa
Uppsättaren Er. Martin Berglund Hustru C. Gr. Blomquist
1855-12-14 1855-12-19 Stina Greta
Arbetaren Pehr Gustaf Berglund Hustru Marta Lisa Mattsdotter
1856-04-19 1856-04-22 Johan August


Pigan Johanna Holmberg
1856-08-04 1856-08-06 Matts Petter
Arbetaren Matts Lögdgrén Hustru Johanna Halén
1856-10-28 1856-11-09 Erik Jonas
Arbetaren Anders Lögdsten Hustru Stina Johanna Wallström
1856-11-16 1856-11-19 Märta Maria
Körtorp. Asmund Hammarberg Hustru Brita Märta Berg
1856-12-05 1856-12-16 Amalia Christina
Brukspred. J. O. Huss Hustru Marg. Johanna Nylén
1857-01-10 1857-01-14 Cajsa Märta
Bruksarbet. Jon Hammarberg Hustru Cajsa Lena Sjödahl
1857-03-04
Dödfödda Son
Arbet. Johan Fredrik Hartman Hustru Lena Brita Byström
1857-10-18 1857-10-21 Anna Olivia Efldalen

Dalkullan Anna Andersdotter
1857-04-16 1857-04-19 Lars Johan
Klensmeden Asmund Lögdquist Hustru Brita Sophia Harmin
1857-12-16 1857-12-20 Ingeborg Catharina
Bruksarbetaren Nils Olof Byström Hustru Anna Märta Jonsdotter
1858-04-06
Dödfödda Dotter
Bruksarb. Aron Hammarberg Hustru Märta Stina Fegelin
1858-11-24 1858-12-05 Pehr Martin
Bruksarb. Jonas Hammarberg Hustru Cajsa Lena Sjödahl
1858-11-24
Dödfödda Son
Bruksarb. Johan Olof Edlund Hustru Stina Lena Sundberg
1858-12-21 1858-12-30 Cajsa Märta
Bruksarbetaren Mattias Lögdgren Hustru Johanna Halén
1859-03-27 1859-04-01 Lovisa Charlotta
Bruksarbetaren Erik Abrahamsson Hammarberg Hustru Lisa Cajsa Byström
1859-04-19 1859-04-25 Maria Christina
Bruksarb. Aron Hammarberg Hustru Märta Stina Fegelin
1859-10-28
Ett dödfödt Gossebarn
Bruksarbetaren Asmund Hammarberg Hustru Brita Märtha Berg
1859-11-26 1859-12-04 Johanna Lovisa
Bruksarbet. Anders Byström H:u Cajsa Lovisa Sjödahl
1859-12-03 1859-12-04 Ingrid Christina
Bruksarbet. Joh. Olof Edlund Hustru Christina Helena Sundberg
1859-12-01
Ett dödfödt Gossebarn
Bruksarbet. Joh. Fredr. Hartman H:u Lena Brita Byström
1860-02-13 1860-02-27 Brita Helena Stor-Roten

Torpared. Cecilia Larsdotter
1860-04-02 1860-04-08 Johan Olof
Uppsättar. Isac Fredr. Byström H:u Inga Cajsa Hammarberg
1860-04-12 1860-04-15 Carl Jonas
Uppsättar. Erik Martinsson Hammarberg H:u Brita Sophia Lögdberg
1860-10-24 1860-10-28 Johan
Rättaren C. Joh. Vallin Hustru Ingrid Cajsa Fröling
1860-10-29 1860-11-01 Ingrid Märtha
Bruksarbet. Er. Olof Lögdsten Hustru Märtha Dor. Engström
1861-02-10 1861-02-17 Christoffer
Bruksarbet. A. J. Lögdqvist H:u Chr. Er. Danielsdotter
1861-02-24 1861-03-03 Hans Eric
Bruksarbetaren Aron Hammarberg Hustru Märtha Stina Fegelin
1861-02-27 1861-03-03 Mathias
Bruksarbet. Joh. Olof Edlund Hustru Stina Lena Sundberg
1861-01-03 1861-04-07 Jonas
Kohlaren A. Jonsson Nyberg H:u Sara Greta Dahlin
1861-06-23 1861-06-27 Cajsa Greta
Bruksarbet. Joh. Ol. Åström Hustru Stina Greta Aspgren
1861-09-21 1861-09-24 Sara Greta
Bruksarbet. Joh. Fr. Hartman Hustru Lena Brita Byström
1861-09-21
Ett dödfödt Gossebarn
Bruksarbet. Joh. Fr Hartman Hustru L. B. Byström
1861-10-06 1861-10-11 Eric Alfred
Brukspredikanten A. Ericson Hustru Emma Christ. Aurén
1861-04-27 1861-04-28 Maria Helena
Bruksarbet. A. Jonsson Söderberg H:u Maria Margr. Åström